חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  חומרים במערכות אנרגיה
  Materials for Energy Systems  
0581-4371-01
הנדסה | תואר שני - מדע והנדסת חומרים
סמ'  א'1600-1900134 ולפסון הנדסהשיעור ד"ר רוזן בריאן
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

מרצה: ד"ר בריאן רוזן

נקודת זכות: 3

גדלים בסיסיים באלקטרוכימיה, סוגים של אלקטרודות ותאים אלקטרוכימיים, אלקטרודות ייחוס, יסודות הקינטיקה האלקטרוכימית, פוטנציאל יתר, העברת מטען ומסה. שיטות מדידה בסיסיות באלקטרוכימיה, מדידות במתח קבוע, מדידות בזרם קבוע, וולטמטריה מחזורית, אלקטרודת דיסק מסתובבת, המסה אנודית של מתכות, ספקטרוסקופיית אימפדנס אלקטרוכימי.

מודלים בדיפוזיה באלקטרודות דיסק מסתובבות, ציפויים אלקטרוליטיים, אלקטרוקטליזה. עקרונות של סוללות ותאי דלק.

בסוף הקורס הסטודנטים אמורים להיות מסוגלים לקרוא ולהבין מאמרים בכתבי עת באלקטרוכימיה בביטחון וליישם את המושגים במחקר שלהם.

Course description

Lecturer: Dr. Brian Rosen

Credits: 3

Prerequisite: Basic course in Chemistry and Calculus

Basic quantities in electrochemistry, types of electrodes and cell configurations, reference electrodes, fundamentals of electrode kinetics, overpotential, charge transfer and mass transport controlled processes. Basic techniques in electrochemistry: potentiostatic, galvanostatic, cyclic voltammetry, rotating-disc electrode, anodic stripping, electrochemical impedance spectroscopy.

Modeling diffusion and forced convection at rotating disc electrodes, direct current electroplating, electrocatalysis. Fundamental operation of various batteries, fuel cells.

At the end of this class, students should be able to confidently read and understand papers in electrochemistry journals and apply these concepts to their own research.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת