חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ניתוח מערכות לוגיסטיות
  Analysis of Logistic Systems  
0571-4153-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  ב'1100-1400001 הנדסה כתות חשיעור פרופ צור מיכל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות:                3 ש"ס
משקל:               3
דרישות ק'דם: ניתוח מערכות ייצור (2)
הקורס סוקר אסטרטגיות וגישות עדכניות בתחום הלוגיסטיקה, בשילוב מודלים כמותיים התומכים בגישות אלו. הקורס יעסוק בניתוח שרשראות הספקה ולימוד שיטות לשיפור האינטגרציה לאורכה תוך התאמת המודל והשיטה לסביבה העסקית. הקורס יכלול: 1) הכרת נושאים מרכזיים בשרשראות הספקה – תיאום בתוך ומחוץ לפירמה, שימוש באינפורמציה  2) כלים כמותיים לניתוח ושיפור מדדי ביצוע וקבלת החלטות  3) הכרת יישומים בתחום – אסטרטגיות לניהול שרשראות הספקה שאומצו ע"י חברות מובילות.
Course description
Credit Points: 3
 
Lecture: 3 hours
Prerequisites: Analysis of Production Systems (2).
 
Course Description:
The course covers state of the art logistic strategies, combined with the quantitative models which support them. The course will focus on analyzing supply chains and introducing methods to improve the integration along them, as appropriate for the studied business environment. The course will cover: 1) central issues in supply chains – coordination within and outside the firm, 2) quantitative methods to analyze and improve decision making and performance measures, 3) applications – supply chain management strategies that have been adopted by leading companies.
 
Topics:
1. Introduction – supply chains, logistic strategies
2. Review of inventory management
3. Risk pooling
4. Design of supply chains
5. Stable supply chains
6. Supply chain simulation
7. Analysis of the supply chain simulation, multi-echelon inventory management
8. Coordination in supply chains
9. Value of information in supply chains
10. Strategic alliances, types of supply chains
11. Distribution strategies
12. Distribution strategies with inventory management
13. Electronic supply chains
 
Participating in the supply chain simulation is mandatory.
A guest lecture will be given during the course. A tour to a distribution center will be
scheduled towards the end of the semester.
 
Course grade:
Final exam: 75%
Homework assignments: 15%
Class participation: 10%
Assignments may be submitted in pairs. The exam will be with open books.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת