חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  הבטים קוגניטיביים בהנדסת גורמי אנוש
  Cognitive Aspects in Human Factor Engineering                                                        
0571-3136-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
סמ'  א'1200-1500001עבודה סוציאליתשיעור ד"ר שדה ענת
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות:                3 ש"ס
משקל:               3
דרישות קדם:   סטטיסטיקה תעשייתית
 
הקורס יציג נושאים עיקריים בהנדסת גורמי אנוש קוגניטיבית והשלכותיהם על תיכון ועיצוב של מערכות אדם-מכונה (בעיקר לגבי מערכות הכוללות מחשבים). בקורס יוצגו מאפיינים קוגניטיביים של המשתמש (זיכרון, תפיסה, למידה וקבלת החלטות), גישות ושיטות לתיכון והערכה של מערכות אדם-מחשב, טעויות אנוש ובטיחות, אוטומציה, ואינטראקציה אדם-מחשב. הקורס ישלב לימוד של חומר תיאורטי בשילוב עם הצגת דוגמאות קונקרטיות של תהליכי תיכון ועיצוב כפי שיושמו במספר מערכות.
 
Course description
Credit Points: 2
 
Lecture: 2 hours
Prerequisites: Methods Engineering
 
Course Objectives: Understanding the cognitive characteristics of the human user in terms of information processing. Introduction to topics pertaining to cognitive aspects of human factors engineering. Introduction to advanced topics in the design of interactive systems. Appling the tools and material taught in class in the evaluation and design of interactive systems.
 
Topics:
The course provides an introductory to cognitive aspects of human factors engineering and deals with different approaches for the design and evaluation of human computer systems. The course will present cognitive characteristics of the user (memory, perception, learning and decision making), techniques and methods for the design and evaluations of human computer systems, human error, various complex systems and systems designed to be operated in groups. The course will combine theoretical material with concrete examples of design processes as been implemented in a number of systems.
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - הנדסת תעשייה
0571-3136-01 הבטים קוגניטיביים בהנדסת גורמי אנוש
Cognitive Aspects in Human Factor Engineering
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר שדה ענת

666סילבוס מפורט/דף מידע
פרטי המרצה: פרופ' יואכים מאיר
 
שעות קבלה: יום א', 16:00 – 15:00, חדר 412
דואר אלקטרוני: jmeyer@post.tau.ac.il
עוזר ההוראה: עינבל לוי
 
 
 
מרכיב משקל
 
1. עבודה אמפירית     20%
2. עבודת יישום          20% 
3. מבחן מסכם           60%
סה"כ:                       100%
 
חומר הלימוד של הקורס כולל את ההרצאות ואת חומר הקריאה. אין חפיפה מלאה בין ההרצאות לחומר הקריאה.
 
רשימת הנושאים, סדר הצגתם וחומר הקריאה עשויים להשתנות במהלך הקורס.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת