חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  עקרונות ויישומים של תאי גזע לשימושים רפואיים
  Principles and Practices of Stem Cells for Clinical Implicat                                         
0553-5370-01
הנדסה | תואר שני - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  א'1600-1900108וולפסון - הנדסהשיעור ד"ר שהרבני יוסף אורנה עמם
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
דרישות קדם: מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם 1 ו-2
 
מטרות הקורס: הקניית עקרונות ויישומים של תאי גזע, הנדסת תאים, רקמות ורפואה רגנרטיבית. שימוש בתאים, פיגומים ביולוגיים, החדרת גנים, ותנאי העמסה מכאניים להתחדשות של רקמות ואיברים in vitro ו- in vivo.
 
Course description
Pre-requisite: Physiological systems of the human body
 
 
Course Description
Principles and practices of stem cells, cells and tissue engineering and regenerative medicine underlying strategies for employing selected cells, biomaterial scaffolds, incorporating genes, and mechanical loading and culture conditions for the regeneration of tissues and organs in vitro and in vivo.
 
List of Topics
1. Scaffolds: Introduction, design criteria, emerging rules for organ regeneration biologically active scaffold.
2. Scaffold composition: natural and synthetic scaffolds- effect on cells.
3. Cells: Introduction; cell culture, cell culture types, tissue culture, cell culture and cell lines. Nutritional requirements, growing conditions.
4. Embryonic stem cells, adult stem cells and cord blood
5. Stem cells behavior in vitro
6. Clinical implementation for mesenchymal stem cells
7. The influence of environmental factors including mechanical loading and culture conditions.
8. Print tissues and organs for regenerative medicine
9. Gene therapy: techniques for incorporating genes into cells and scaffolds.
10. Methods for fabricating tissue-engineered products and devices for implantation.
11. Applications: Examples of tissue engineering-based procedures currently employed clinically are analyzed as case studies: skin and nerve regeneration.
12. Vascularization of engineered tissues: blood vessels, cardiac muscle, urinary tissue/ organs. Musculoskeletal tissue engineering; bone, cartilage.
13. Presentations and seminars.
 
Course requirements: 30% class presentation, 70% final project
 
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר שני - הנדסה ביו-רפואית
0553-5370-01 עקרונות ויישומים של תאי גזע לשימושים רפואיים
Principles and Practices of Stem Cells for Clinical Implicat
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר שהרבני יוסף אורנה עמם

666סילבוס מפורט/דף מידע
דרישות הקורס: מצגת ועבודת גמר.
 
שקלול הציון הסופי: 30% מצגת, 70% עבודת גמר.
 
רשימת נושאי ההרצאות:
1. פיגומים ((scaffolds: מבוא, קריטריוני עיצוב, כללים להיווצרות פיגום ביולוגי אקטיבי להתחדשות איבר.
2. הרכב Scaffolds: טבעי, סינטטי והשפעתו על התאים.
3. תאים: מבוא. תרביות תאים, סוגי תרבית תאים: תרבית רקמה, תרבית תאים ושורות תאים. דרישות תזונתיות, תנאי גידול.
4. תאי אמבריונליים, תאי גזע בוגרים ודם טבורי.
5. התנהגות תאי גזע In vitro
6. יישום קליני לתאי גזע מזנכימליים.
7. ההשפעה של גורמים סביבתיים הכוללים עומסים מכאניים ותנאי גידול של תרביות תאים.
8. ריפוי גני – שימוש בפקטורי גדילה וטכניקות להחדרת גנים לתאים ופיגומים.
9. הדפסת רקמות ואיברים לרפואת רגנרטיבית.
10. שיטות לבניית מוצרים של רקמות מהונדסות והתקנים להשתלה.
11. יישומים: דוגמאות לשימוש בשיטות של הנדסת רקמות במחקרים קליניים: עור ורגנרציה של עצבים.
12. וסקולריזציה ברקמות מהונדסות: כלי דם, שריר לב. רקמת שתן ושלפוחית שתן, הנדסת רקמות שלד שריר; עצם, סחוס.
13. מצגות וסמינרים.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת