חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מכניקת של טייס וגופים בחלל
  Flight and Space Mechanics  
0542-4522-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  א'1400-1600238 ולפסון הנדסהשיעור ות פרופ זייפרט אברהם
סמ'  א'1300-1500238 ולפסון הנדסהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5             
דרישות קדם:      מבוא למערכות ומעגלים חשמליים.
עילוי וגרר מטוס. הנעה של כלי טיס. ביצועי מטוסים. משוואת תנועה במישור האורכי, טיסת שווי משקל, שיעור הנמכה, גלישה, טיסה אופקית וישרה ללא תאוצה, טיסת נסיקה ותקרת טייס. טווח ושהייה, טווח מירבי, ספרת עומס בפניה , זמן פניה, רדיוס פניה. המראה ונחיתה, מרחק המראה, זמן המראה, מרחק נחיתה. דינמיקת טיס, יציבות, יציבות אורך סטטית, מרווח יציבות, יציבות דינמית ונגזרות יציבות.
דינמיקה של גופים בחלל. תנועה בשדה כובד מרכזי. משוואות מסלולים. מעבר בין מסלולים.
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisites: Introduction to electrical Circuits and Systems
Lift and drag of airplanes. Propulsion of aircrafts. Performance of airplanes. The symmetry plane equilibrium eqs. Unaccelerated flight, gliding flight, level unaccelerated flight, climb, ceiling, range and endurance, turning flight, load factor, time and radius of turn. Take-off and landing. Take-off distance and time. Dynamics of flight, stability. Static stability, stability margin. Dynamic stability, longitudinal stability derivatives. Space dynamics of bodies. Motion under a central force. Orbits. Transfer between orbits.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת