חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מכניקת המוצקים (1)
  Mechanics of Solids (1)  
0542-2200-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  א'1000-1100102 טרובוביץ משפשיעור ות מר הלוי עומר
סמ'  א'0800-0900134 ולפסון הנדסהשיעור ות
סמ'  א'0800-1000020 אודיטו.הנדסהשיעור ות פרופ קרילוב ויאצסלב
סמ'  א'0800-1000102 הנדסה כתות חשיעור ות
ש"ס:  5.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   משוואות דיפרנציאליות רגילות; סטטיקה של גוף קשיח.
מאמץ, עיבור, חוק הוק. מאמצים ציריים במוטות. פיתול של מוטות עגולים. כפיפת קורות. דיאגרמות של כפיפה, גזירה וכוחות ציריים. מאמצים נורמליים ומאמצי גזירה. שקיעת קורות. בעיות יתר – סטטיות. מאמצים תרמיים ציריים. כפיפת קורות ופיתול גלים בתחום הפלסטי.
 
Course description
Credit Points:3.5
Prerequisites : Statics of Rigid Bodies; Ordinary Differential Equations
Stress : Transformation laws, principal stress, stationary shear stresses. Strain : Transformation laws, principal stress, maximum shear strains. Material behavior : Hooke’s law, elasto-plastic materials. Axial stresses in rods. Axial thermal stresses. Indeterminate problems. Torsion of rods having circular cross-sections. Symmetric bending of beams. Elastic-plastic beam problems.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת