חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה
  Advanced Laboratory for Energy Conversion  
0512-4590-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1300-1600132 ולפסון הנדסהמעבדה מר בשארה בשארה
פרופ שמילוביץ דורון
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות:                3 ש"ס
משקל:               1.5
דרישות קדם:      המרת אנרגיה;  מעבדה בהמרת אנרגיה
מערכות פוטוולטאיות: אופייני תא ומודול בודד. יצירת מערך המעמס בעומס אומי, מנוע DC, מצבר. תאום עומס-מערך לעבודה בנקודת מקסימום הספק. אלקטרוניקה של מעגלי הספק: הכרת אפייני רכיבי מיתוג בסיסיים, ממירי DC-DC מבוקרים ממותגים בתדר גבוה מסוג CUK, BOOST, BUCK. סינטזת אלמנט בעל מטריצת שנאי/גירטור באמצעות מעגלים ממותגים.
בקרת מתח וזרם בחוג סגור בממירי PWM, מערכות תאורה: מקורות אור שונים, גופי תאורה, תכנון ע"י כלי סימולציה.
Course description
Credit Pooints: 1.5
Prerequisites: Energy Conversion, Energy Conversion Laboratory
Solar energy: Single solar cell and module characteristics and shadowing effect. Loading of solar modules by typical loads such as passive loads, DC motors and batteries. Maximum power point tracking (MPPT). High frequency DC/DC converters: Basic passive components and switching devices. Operation and characteristics of Buck, Boost and Flyback converters in steady state under open loop control. Output regulation by means of closed loop control (two meatings).
Phase controlled line frequency rectifiers, design and application area. Ultrahigh frequency (RF) power conditioning for a CO2 laser tube. Introduction to pulsed power: Applications of short power pulses (MW-TW). Energy storage and pulse forming networks (PFN). Transients of high current ( a few kA) and high voltage discharge using air gap and semiconductor switches. Light sources and illumination design: Characterization in terms of photometry and spectrum.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת