חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לתכנון אופטי ותוכנת זימקס
  Introduction to Optical Design Using Zemax  
0510-7616-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1800-2000134 ולפסון הנדסהשיעור מר רמז רואי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

דרישות קדם:

חובה: אופטיקה קלאסית (או קורס מקביל).

 

רוב הנושאים הנלמדים בקורס יודגמו ויתורגלו בתוכנת Zemax.

הקירוב הגיאומטרי. יצירת דמות בעדשה מושלמת: עדשה דקה ורחבה, F/#, עומק מוקד, גודל ומיקום דמות, שדה ראייה, מגבלת עקיפה. עיוותים אופטיים: ספרי, קומה, אסטיגמטיזם, עקמומיות שדה, דיסטורשן, כרומטי. ניתוח עיוותים במערכת אופטית. צמצם מפתח, צמצם שדה, אישונים, מערכת טלצנטרית, וינייטינג והארת תמונה. ניתוח רזולוציה של תמונה: קירוב צעד יחיד, MTF, PSF, LSF בגישה גיאומטרית ופיזיקלית. סוגי מערכות: תצפית, מיקרוסקופ, טלסקופ. תיקון עיוותים: משטח אספרי, דובלט אכרומטי, חומרים אופטיים ודיספרסיה. תכנונים אופטיים נפוצים. אופטימיזציה. אופטומכאניקה וייצור אופטי. ניתוח וחלוקת טולרנסים. ציפויים אופטיים ומכאניים. ניתוח פורייה של מערכת מיקרוסקופית. נושאים מתקדמים.

 

Course description

Introduction to Optical Design using Zemax

Imaging with perfect lens. Aberration analysis. Apertures and stops. System resolution: single step approximation, MTF, PSF and LSF.  Optical system types: Microscope, telescope and infinite conjugate systems. Aberration correction and famous designs. Optimization. Opto-mechanics and optical manufacturing. Optical tolerance analysis. Optical and mechanical coatings. Fourier analysis of microscopes. Advanced subjects.

 

Literature:

W.J.Smith - Modern Optical Engineering (3rd or 4th edition).

Zemax™ manual.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת