חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  כימיה בסיסית להנדסה
  Basic Chemistry for Engineering  
0509-1815-04
הנדסה | תואר ראשון - קורסי שירות
סמ'  א'0800-1000103 הנדסה כתות חשיעור ד"ר ליידרמן פבל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:                     3
מסות אטומיות ומולקולריות, יחידות כמות וריכוז, סטוכיומטריה, תגובה כימית ואיזון משוואות.
האטום: ספקטרום אטומי, חלקיקים וגלים, מבנה האטום לפי בוהר, אורביטלים אטומיים, אטומים רב אלקטרוניים, טבלה מחזורית ותכונות מחזוריות.
המולקולה והקשר הכימי: קשר יוני, קשר קוולנטי, קשר מתכתי, קשר ואן דר ואלס, מומנט דיפול, אטום הפחמן – היבריד, מבנה מרחבי של מולקולות, כימיה אורגנית, פולימרים.
החומר – מצבי צבירה: מוצקים, גבישים יוניים, גזים, משוואת הגזים האידיאליים, נוזלים, תמיסות ולחץ אדים, רתיחה.
שווי משקל כימי: שווי משקל בתגובות כימיות, שיווי משקל הטרוגני, שווי משקל במערכות גזיות, עקרון לה שטליה.
חומצות ובסיסים, מלחים קשי תמס, מכפלת המסיסות, תהליכי חמצון-חיזור, תאים אלקטרוכימיים, מצברים ותאי דלק..
Course description
The atom: atomic spectrum, Bohr's concept of the hydrogen atom, particles and waves, the Schrödinger equation, orbitals, periodic table.
The molecule and the chemical bond: ionic bond, covalent bond, Lewis equation, dipole moments, molecular structures.
Atomic and molecular masses, quantity and concentration units, stoichiometry.
State of matters: gases, the Ideal Gas Equation, the kinetic theory of gases, liquids, vapor pressure, boiling, properties of liquids, solids and ionic crystals, solid-gas equilibrium.
Thermochemistry: Free energy and enthalpy, the Hess rule.
Chemical Equilibrium: equilibrium in chemical reactions, heterogeneous equilibrium, equilibrium in gaseous systems, Le Chatelier's Principle.
Electrochemistry: Electrolytes, acids and bases, salts, solubility product, reduction-oxidation processes, electrochemical cells, batteries and fuel cells.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת