חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  שיטות ויישומים במס ספקטרומטריה
  Methods and Applications in Mass spectrometry  
0351-4127
מדעים מדויקים | כימיה
קבוצה 01
סמ'  ב'1300-1500110 אורנשטייןשיעור ד"ר טל נעם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

רקע תאורטי ויישומי, הכרת מושגי יסוד, תיאור תמציתי של התפתחות המס ספקטרומטריה, תצורות שונות של אנלייזרים וגלאים, שיטות יינון והתאמתן לחומרים בהתאם למבנה משקל מולקולרי, קבוצות פונקציונליות וכד', פיתוח שיטות ומדידה כמותית. אפליקציות בתחומים מגוונים כגון כימיה אורגנית וביוכימיה, מס ספקטרומטריה פורנזית ואנליטית, קביעת רצף חומצות אמינו בחלבון, דיאגנוסטיקה רפואית, חקר מטבולומיקה, חקר פארמקוקינטיקה של תרופות, אנליזה לפולימרים, אנליזה לאיזוטופים.

Course description

Theoretical and practical background, Basic concepts and a brief history, Different types of mass spectrometers: sectors, analyzers and detectors. Ionization techniques and their applications in real world research problems based on structure, molecular weight, functional groups etc. Method development and quantitative analysis. Applications in a variety of fields such as: Organic chemistry, Forensic science, Analytical chemistry, Amino acid sequencing, Medical diagnostics, Metabolomics, Drug Pharmacokinetics, Polymer science, Isotope analysis.

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-4127-01 שיטות ויישומים במס ספקטרומטריה
Methods and Applications in Mass spectrometry
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר טל נעם

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת