חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אורביטילים מולקולריים בתגובות אורגניות
  Molecular Orbitals in Organic reactions  
0351-3820
מדעים מדויקים | כימיה
קבוצה 01
סמ'  ב'1500-1700110 אורנשטייןשיעור ד"ר דוברובצקי רומן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תכונות מבניות

•    הקדמה קצרה על תיאוריית האורביטלים האטומיים של אטום מימן ויצירת קשר H-H במונחים של MO
•    היברידזציות ו-MO של קשרי C-H במתאן, במתילן וכו'
•    MO של קשרי σ C-C וקשרי π C=C
•    קוניגציה – תיאוריית Hückel
•    ארומטיות
•    קשרי σ מתוחים – ציקלופרופאנים וציקלובוטאנים
•    קשרים עם הטרואטומים, C-X ו- C=O
•    היפרקוניוגציה

ריאקציות כימיות 

•    בסיסים וחומצות רכות וקשות; נוקליאופילים ואלקטרופילים רכים וקשים
•    מבני מעבר
•    ריאקציות יוניות
•    ריאקציות פריציקליות תרמיות
•    ריאקציות פריציקליות פוטוכימיות

 

Course description

Structural features

•    Brief introduction of the atomic orbital theory of H atom and the formation of H-H bond using the molecular orbital (MO) theory.
•    Hybridization and MO's of C-H bonds methane, methylene etc.
•    MO's of σ C-C and π C=C bonds
•    Conjugation - Hückel Theory
•    Aromaticity
•    Strained σ Bonds - Cyclopropanes and Cyclobutanes
•    Heteronuclear Bonds, C-X and C=O
•    Hyperconjugation

Chemical Reactions

•    Hard and Soft Acids and Bases; Hard and Soft Nucleophiles and Electrophiles
•    Transition Structures
•    Ionic Reactions
•    Thermal Pericyclic Reactions
•    Photochemical Pericyclic Reactions

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-3820-01 אורביטילים מולקולריים בתגובות אורגניות
Molecular Orbitals in Organic reactions
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר דוברובצקי רומן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת