חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  יישום שיטות פיסיקליות בכימיה אורגנית
  Applications of Physical Methods in Organic Chemistry  
0351-3308
מדעים מדויקים | כימיה
קבוצה 01
סמ'  א'1300-1500110 אורנשטייןשיעור פרופ כרמלי שמואל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

יילמדו בקצרה העקרונות הפיזיקליים של:

תהודה מגנטית גרעינית (תמ"ג)

ספקטרוסקופיה אלקטרונית בתחום האולטרא סגול, נפיצה אופטית סיבובית ודיכרואיזם סיבובית

וויברציונית (בתחום האינפרה אדום)

עקרונות היוניזציה והפרגמנטציה של מולקולות אורגניות בתווך הגזית

עיקרו של הקורס מוקדש לשימוש בשיטות הפיזיקליות הנ"ל ובמיוחד תמ"ג חד- ודו-ממדי ומס-ספקטרומטריה בקביעת המבנה של מולקולות אורגניות . 

Course description

The course will briefly discuss the fundamental physical principles of:

Magnetic Nuclear Resonance (NMR), Electronic (UV, αD, ORD, CD), Spectroscopy, Mass Spectrometry application of gas phase ionization and fragmentation of organic molecules

The integration of the data from the various forms of spectroscopy and spectrometry with emphasis on one and two dimensional NMR and mass spectral techniques for the structure elucidation of organic molecules will be discussed in detail.

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-3308-01 יישום שיטות פיסיקליות בכימיה אורגנית
Applications of Physical Methods in Organic Chemistry
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ כרמלי שמואל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת