חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  כימיה אורגנית פיסיקלית
  Physical Organic Chemistry  
0351-3203
מדעים מדויקים | כימיה
קבוצה 01
סמ'  ב'1200-1400110 אורנשטייןשיעור פרופ ויגלוק ארקדי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
  • הקדמה: פרמטרים שימושיים לקביעת מנגנון ריאקציה. השפעת מתמירים על ריאקציות אורגניות, משוואת המט ומשוואות LFER נוספות כפרמטרים ללימוד מנגנוני אפקט איזוטופי קינטי.
  • השפעת ממס - תלות בקבוע הדיאלקטרי, משוואת וינשטיין-גרינולד וסטיות ממנה, פרמטרים לקביעת הפולאריות של ממס - פונקציות Z, ET(30) וכו'.
  • חומרי ביניים פעילים - קרבאניונים: הכנה, שיטות לאפיונם, ייצוב. חומציות ובסיסיות בתמיסה ובפאזה הגאזית. מבנה וזוגיות יונים, טיב הקשר פחמן-מתכת, תרכובות אורגנו-ליתיום מבנה ופעילות.
  • חומרי ביניים פעילים - קרבוקטיונים: הכנה, שיטות לאפיונם, ייצוב, היפרקונוגציה, יוני קרבוניום קלאסיים ולא-קלאסיים.
Course description
  • Thermodynamics and kinetics of organic reactions. Methods to study mechanisms of organic reactions. Kinetic isotope effect. Linear free energy relationships (Hammett, Brown, Tafts, etc.)
  • Solvent effect on chemical reactivity. Solvation properties and scales. Equation of Grunwald & Weinstein, Z-factor, ET(30). Polar aprotic solvents and their influence on chemical reactivity. Phase-transfer catalysis. Hydrophobic effects
  • Reactive intermediates- carboanions. pKa of C-H acids. Stability and reactivity of carboanions. NMR characterization and ion-pairing of simple organometallic derivatives
  • Reactive intermediates- carbocations. Generation and stability of carbocations. Rearrangements involving carbocations. Classic and non-classic carbocations
סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-3203-01 כימיה אורגנית פיסיקלית
Physical Organic Chemistry
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ ויגלוק ארקדי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת