חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  קבלת החלטות מרחביות בעזרת GIS
  Spatial Decision Making with GIS                                                                     
0349-4772
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  ב'1800-2000232יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות פרופ בננסון יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס: רכישת רקע לגבי שימוש בGIS- רסטרי לקבלת החלטות מרחביות ותכנון מרחבי.

חובות הקורס:
1. הגשת כל תרגילים. משקלם 35% מהציון הסופי. עם לא צוין אחרת, התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם.
2. עבודת סיום שמשקלם 35% מהציון הסופי של כל סמסטר.
3. כל תלמיד חייב להציג בכיתה מאמר בנושא הקורס, משקל ההצגה 20% מהציון הסופי של כל סמסטר
4. השתתפות בדיונים ושאלות למציגים – 10%

דרישות קדם: (1) קורס סטטיסטיקה, (2) שיטות מחקר כמותיות, (3) מבוא לגיאואינפורמטיקה א' ו-ב'
תוכנית הקורס
1. מונחים בסיסיים של תורת קבלת החלטות.
2. מערכת GISרסטרי ככלי לקבלת החלטות (על בסיס –Spatial Analyst, ArcGIS) .
3. שימוש ב-MODEL BUILDER
4. שיטות ניתוח להסגת מטרה אחת Single-Objective Decision Making))
5. התחשבות באי-דיוקים בנתונים מרחביים ואי-ודעות בתנאים
6. בעיות הקשורות לשימוש ב-DEM (חישוב של אגן ניקוז, שדה ריאה וכ'ו)
7. מבוא לשיטות ניתוח להסגת כמה מטרות בו זמנית ((Multi-Objective Decision Making
8. הצגת מאמר בנושא הקורס בכיתה

Course description
The course presents GIS-based methods of decision making together with the ArcGIS 10 tools used to implement these methods. Theoretical study of the methods is combined with extended practical exercises that illustrate GIS use in practice.
Course program:
1. Basic notions of decision-making theory
2. Raster GIS as the main tool for decision-making
3. Model Builder as a tool for representing parametric decision-making models
4. Single-Objective decision-making
5. Uncertainty in decision-making
6. Decision-making problems related to the DTM data and analysis (Viewshed, Watershed)
7. Multi-objective decision-making
8. Paper presentation

Bibliography
1. Malczewski J. (1999) GIS and Multicriteria Decision Analysis, Wiley, New York.
2. M.F. Goodchild, B.O. Parks, L.T. Steyaert (1993) Environmental Modeling with GIS, Oxford University Press, New York.

Scientific journals
1. Computers, Environment and Urban Systems.
2. International Journal of Geographical Information Systems.

Internet sites
http://cnrit.tamu.edu/rlem/textbook/textbook-fr.html - Textbook
http://www.fes.uwaterloo.ca/Tools/overview.html – DSS software advertisement with references

Prerequisite:
Introduction to GIS part 1, Introduction to GIS Part 2

Grade:
Paper presentation: 20%
Participation in discussions during paper presentations: 10%
Exercises during the semester: 35%
Final exercise: 35%


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת