חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פרויקט יישומי: תכנון תנועה ושימושי קרקע בסביבה עירונית
  Movement and Land-Use Planning in an Urban Environment  
0349-4399
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  ב'1200-1600104 יד אבנרפרוייקט פרופ אומר יצחק
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

לאחרונה הולכת וגוברת המודעות לחשיבות תכונות ומבנה מרחבי של הסביבה העירונית הבנויה לתפקוד, לדינמיקה ולחיוניות שלה. הפרויקט היישומי עוסק בקשר שבין המבנה המרחבי של רשת הדרכים, שימושי הקרקע (כדוגמת מסחר, פארקים, מוסדות חינוך ותחנות של תחבורה ציבורית) ותנועה – במיוחד תנועה לא-מוטורית (הליכה ברגל ורכיבה על אופניים).

הניסיונות להבין קשר זה חיוניים להבנת התפקוד והדינמיקה של העיר ומהווים חלק מהותי בשיח ובפרקטיקה התכנונית. מטרת הקורס להתנסות בתכנון שימושי קרקע ומסלולי תנועה לא-מוטורית תוך התחשבות בתכונות המרחביות-מורפולוגיות, תפקודיות וחברתיות של הסביבה עירונית תוך יישום ידע ושיטות ניתוח רלוונטיים.

בשנת הלימודית תש"פ ייערך הפרויקט היישומי באזור שכונת נווה שאנן בעיר תל אביב-יפו בשיתוף גורמי תכנון בעירייה. התלמידים יכירו את תוכנית העירייה לאזור זה ויהיו שותפים במרכיבים אחדים של תהליך התכנון שיתרכזו בניסיון לחבר את האזור עם שכונות בסביבתו כמו גם ליצירת תנאים בתוך האזור שיאפשרו מעבר וחיבור בין השכונות בסביבתו, ולתכנן דרכים ושימושי קרקע בהתאם לכך.

דרישות קדם: ניתוח טופולוגי – מרחבי של סביבה עירונית.

Course description

 

Movement and land-use planning in an urban environment

 

In light of the importance of the built environment’s properties and spatial structure for the function, dynamics and liveability of cities, this course deals with the relationship between the spatial structure of road network, land use patterns  and movement, especially non-motorized movement (walking and cycling). These issues are central in the current planning discourse. The aim of the course is to acquire experience in planning of land uses and non-motorized movement paths, taking into account the spatial-morphological, functional and social properties of the urban environment, and to implement knowledge and analysis methods in this respect. The planning project will be conducted in the city of Tel Aviv with the cooperation of municipal planners.

  

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת