חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מטאורולוגיה יישומית
  Applied Meteorology in the Age of Climatic Changes  
0349-2993
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  ב'1200-1400115 יד אבנרשיעור ות ד"ר זיו ברוך
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק ביישומים של ידע מטאורולוגי בתחומי חיים שונים וביישומים של ידע טכנולוגי בתחום המטאורולוגיה. 

 שימושים בטכנולוגיה ליישומים מטאורולוגיים

 • חיזוי מזג אוויר: גישות, מעלות ומגבלות
 • מיון סינופטי: שיטות ויישומים למחקרים אקלימיים ויישומיים
 • לוויינים מטאורולוגיים – עקרונות הפעולה ויישום הדמיות לווין לזיהוי סוגי עננים

חשיבות התנאים האטמוספריים ומידע מטאורולוגי לתחומי חיים שונים

 • תעופה – המשמעות הפיסיקלית של התנאים האטמוספריים לביצועי המטוס והשפעתם על תפקוד הטייס
 • זיהום אוויר – השפעת התנאים האטמוספריים על איכות האוויר וזהוי מצבים בעלי פוטנציאל לזיהום חמור
 • חקלאות (אגרומטאורולוגיה) – השפעת התנאים האקלימיים על צומח וחי והשלכותיהם לחקלאות

 

הלימוד משלב נושאים בפיסיקה תיאורית, כימיה וביולוגיה

דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב

ציון הקורס: בחינת סיום (100%)

Course description

Dr. Baruch Ziv
The course deals with inter-relations between meteorology and technology. It is composed of two parts.
a. Meteorological techniques and their utilization for scientific and general public needs:

 • Weather forecasting – methods and strategy, advantages and weaknesses
 • Synoptic classification – methodologies and applications for environmental planning and climatological studies
 • Meteorological satellites – principles and identification cloud types and patterns

b. How major fields of life are influenced by atmospheric conditions and assisted by meteorological information

 • Aviation – principles and physical effects of weather phenomena on plains and pilots
 • Air Pollution – the influence of the atmospheric condition on air quality
 • Agro-meteorology – the atmospheric conditions needed for optimal growth of vegetation and live

The discussions involve descriptive physics, chemistry and biology

Prerequisite: Introduction to climate
The student duties contain presence in 100% of the lessons and having 60 score in the final exam

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים
0349-2993-01 מטאורולוגיה יישומית
Applied Meteorology in the Age of Climatic Changes
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר זיו ברוך

סילבוס מפורט/דף מידע

הקורס עוסק ביישומים של ידע מטאורולוגי בתחומי חיים שונים וביישומים של ידע טכנולוגי בתחום המטאורולוגיה. 

 שימושים בטכנולוגיה ליישומים מטאורולוגיים

 • חיזוי מזג אוויר: חיזוי סטטיסטי, חיזוי סובייקטיבי וחיזוי נומרי. עבור כל שיטה יידונו הגישות, המעלות והמגבלות
 • מיון סינופטי: שיטות ויישומים למחקרים אקלימיים ויישומיים 
 • לוויינים מטאורולוגיים – עקרונות הפעולה ויישום הדמיות לווין לזיהוי סוגי עננים תוך שילוב של תמונות באור הנראה ובאינפרא אדום

חשיבות התנאים האטמוספריים ומידע מטאורולוגי לתחומי חיים שונים

 • תעופה – המשמעות הפיסיקלית של התנאים האטמוספריים לביצועי המטוס והשפעתם על תפקוד הטייס. דגש יושם על המראה ונחיתה, ניווט, בטיחות בטיסה בתנאים של גזירת רוח, עננות נמוכה, סופות ברקים ואובך
 • זיהום אוויר – השפעת התנאים האטמוספריים על איכות האוויר וזהוי מצבים בעלי פוטנציאל לזיהום חמור
 • חקלאות (אגרומטאורולוגיה) – השפעת התנאים האקלימיים על צומח וחי והשלכותיהם לחקלאות. דגש מיוחד יושם על השפעת תנאי מזג האוויר על גדילת צמחים, על היבול ועל התפתחות מזיקים. פרק מיוחד יוקדש לעומד חום ועקת קור ולהתגוננות מפניהם. 

 

הלימוד משלב נושאים בפיסיקה תיאורית, כימיה וביולוגיה

 

רשימת מקורות

זיו, ב., יאיר, י. (2015) מבוא למטאורולוגיה – יחידות 5-7, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, רעננה.

גולדרייך, י. (2014) האקלים בישראל – תצפיות, חקר ויישום. אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.

Ahrens C. D. (2000), Meteorology Today (6th ed.) West Publishing Company, St. Paul, MN.

Alpert, P., I. Osetinsky, B. Ziv, and H. Shafir, (2004a). Semi-objective classification for daily synoptic systems: application to the eastern Mediterranean climate change. Int. J. Climatol., 24 (8), 1001-1011.

Alpert, P., I. Osetinsky, B. Ziv, and H. Shafir, (2004b). A new season definition based on classified synoptic systems: An example for the eastern Mediterranean. Int. J. Climatol., 24 (8), 1013-1031.

Dayan, U., Ziv, B., Shoop, T., Enzel Y. (2008) Suspended Dust over South- Eastern Mediterranean and its Relation to Atmospheric Circulations, International Journal oF Climatology,  28, 915-924, DOI: 10.1002/joc.1587

Dayan, U., Tubi A., Levy, I. (2011) On the importance of synoptic classification methods with respect to environmental phenomena. Int. J. Climat. doi:10.1002/joc.2297

Saaroni, H., Ziv, B. and Uman, T. (2010) Does a synoptic classification indicate the NOx pollution potential? The case of the metropolitan area of Tel Aviv, Israel. Water Air and Soil Pollution, 207, 1-4, 139-155, DOI 10.1007/s11270-009-0125-6

Saaroni, H., Halfon, N., Ziv, B., Alpert, P. and Kutiel, H. (2010) Links between the rainfall regime in Israel and location and intensity of Cyprus lows. International Journal of Climatology, 30, 1014-1025, DOI: 10.1002/joc.1912.

Uzan, L. and Alpert, P. (2012) The coastal boundary layer and air pollution - a high temporal resolution analysis in the east Mediterranean Coast, TOASJ, 6, 9-18.

Yuval, Broday, D.M. and Alpert, P. (2012) Exploring the applicability of future air quality predictions based on synoptic system forecasts, Env. Poll., 166, 65-74.

 1. Yarnal, B. (1994) Synoptic Climatology in Environmental Analysis, John Wiley & Son Ltd  

 

דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב

ציון הקורס: בחינת סיום (100%)

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת