חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  חישה מרחוק
  Basics of Remote Sensing  
0349-2918-01
מדעים מדויקים
סמ'  א'1600-1800013 יד אבנרשיעור ות פרופ בן דור איל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס לחשוף בפני התלמיד את הרעיונות הבסיסיים באיסוף מידע חישהמרחוק, עיבודו וניתוחו. סילבוס כללי: קרינה אלקטרומגנטית אופטית ותרמית, פלטפורמות (סוגי לווינים), חיישנים אקטיביים ופסיביים, חישה מולטיספקטרלית, תיקונים רדיומטריים וגיאומטריים, שיפור הדמאות ואריתמטיקה של הדמאות, קלסיפיקציה ליישומים שונים, חישה מרחוק של צמחיה, מים, קרקע ומינרלים שונים.
דרישות הקורס: הרצאות, 3 תרגילי חישוב ו- 5 תרגילי מחשב. במהלך הקורס התלמידים יתבקשו לקרוא לקראת השיעור ויחשפו לעקרונות שימוש בתכנת ENVI.- תכנה לעיבוד תמונה דיגיטלית. באמצע הקורס יערך בוחן אמצע-סמסטריאלי. נוכחות בשיעורים ותרגילי מחשב חובה.

Course description
BASICS OF REMOTE SENSING‏ (06912918)
Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY
Course Objectives: To provide students with a conceptual and practical introduction to Remote Sensing (RS) including: The fundamental characteristics of electromagnetic radiation and how the energy interacts with Earth surface materials; Remote sensing platforms and instruments, and platforms and sensors to be launched; Techniques of digital image display, processing and analysis; Image classification and analyses; Remote sensing of vegetation, water, soils, minerals, geomorphology, and urban landscape. It includes a brief overview of fundamentals and an introduction to applications of various kinds of remote sensing including aerial photography, multispectral and hyperspectral satellite remote sensing, active remote sensing and thermal remote sensing.
Lab and Homework
Five individual homework assignments in ENVI software will be turned in and marked. Three computational tasks will be required to submit. Late homework will be marked down 10% for every day late. Students are required to read designated chapters for each week. Using ENVI, the students will study remote sensing data related to the lecture topics. There will be mid-term examination based on lecture notes and reading assignments. There will also be occasional computer lab homework assignments and/or class presentations. Attendance to both lecture and lab is required in the normal circumstances and forms a portion of your grade.
Book references:
Jensen, J. R., 2007. Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Prentice-Hall. Chapters 10-13. Jensen, John R. 2007.
Lillesand, T. M. and R. W. Kiefer, 2005.Remote Sensing and Image Interpretation, 5th
ed. John Wiley & Sons.
Journal references:
Remote Sensing of Environment
International Journal of Remote Sensing
Online reading:
NASA Remote Sensing Online Tutorial

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת