חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תכנון עירוני
  Urban Planning  
0349-2527
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א'1000-1200115 יד אבנרשיעור ות פרופ חתוקה רויטל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תכנון עירוני

הקורס עוסק בסוגיות ליבה בתכנון העירוני בדגש גלובלי. במסגרת הקורס נסקרים הרעיונות התכנוניים המובילים, לרבות שיטות התכנון והגישות העיקריות, ומוצגות הדילמות המרכזיות בפניהן עמד התכנון במחצית השנייה של המאה העשרים. דגש מיוחד ניתן לתכנון עיר ואזור בעשור האחרון ולמשברים התכנוניים הבולטים בימינו.
מטלות הקורס: הרצאות, רפרט ובחינה סופית. לשיעורים יתלווה חומר קריאה חובה שנועד להיכרות עם הנושא.
דרישות הקורס:
• נוכחות בשיעורים.
• רפרט שמשקלו 25% מהציון.
• מבחן מסכם שמשקלו 75% מהציון של הסמסטר.

Course description

Urban Planning   

Focusing on urban planning, this course addresses the central problems, ideas approaches and methodologies used by contemporary planners. Particular emphasis is given planning dilemmas. Particular emphasis is given to contemporary dilemmas and crisis in the development and design of cities.

Course assignments: Students are responsible for submitting a short commentary on one paper. This paper should consist of limited summary, focusing instead on an evaluation of the readings (their strengths and limitations, the key issues, etc.). Student should be prepared a 15 minutes presentation of the reading and identify key arguments and questions.

Requirements:
Obligatory presence in class
Paper presentation and summary (25%)
Exam (75%)

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת