חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  טכנולוגיות איתור וניטור מתקדמות
  Advanced location tracking technologies  
0349-2170
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  ב'1200-1400232 יד אבנרשיעור ות ד"ר בירנבוים עמית מרדכי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בשנים האחרונות טכנולוגיות המיקום הופכות להיות כלי איסוף נתונים מרכזי עבור חוקרים המעוניינים להבין תנועה ופעילות של אנשים במרחב בצורה דינאמית. טכנולוגיות אלה מאפשרות איסוף רציף של נתוני זמן-מרחב ברזולוציה גבוהה. הקורס מציג את ההתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות בתחום של שיטות איכון ומיקום כדוגמת ג'י פי אס, איתור באמצעות טלפון סלולארי, Wi-Fi, Bluetooth ועוד, ואופן יישומן במחקר של פעילות אנושית. בחלקו הראשון של הקורס יינתן הסבר על אופן הפעולה והתפעול של הטכנולוגיות, ואילו החלק השני יתמקד ביישום של שיטות אלה למטרות מחקר בתחום הגיאוגרפיה האנושית. הקורס יתבסס על הרצאות פרונטליות ותרגולים מעשיים בכיתה תוך שימוש בתוכנות GIS. בסופו של הקורס סטודנטים ידעו לתכנן וליישם מערך מחקר אמפירי המתבסס על שימוש בטכנולוגיות ו\או מידע של טכנולוגיות איתור מיקום מתקדמות. בין היתר ידעו הסטודנטים כיצד לבחור את הטכנולוגיות המתאימות ביותר, וכיצד לנתח ולהציג את תוצאות מחקריהם.

Course description

The implementation of location tracking technologies is becoming a common technique for collecting information about the spatial behavior of people. The course introduces the latest developments that occur in the field of advanced location tracking technologies. In the first part, it presents the various technologies that are used to track location (GPS, Cellular phones, Smartphones, Bluetooth etc.). The second part focuses on the implementation of these technologies in empirical research in geography. This includes data analysis and management using geographical tools. The course will be based on lectures and practicals in the class. At the end of the course, students will be able to design an empirical research that involves the implementation of location information. This includes choosing the most adequate technology, analyzing and presenting the results.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת