חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  בריאות, מקום וחברה
  Health, place, and society                                                                           
0349-2134-01
מדעים מדויקים
סמ'  ב'1200-1400115יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות ד"ר בירנבוים עמית מרדכי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הנושא המרכזי בו יעסוק הקורס הוא הקשר שבין מקום ואורח חיים בריא ומקיים. יש ביכולתם של הסביבה והמקום להשפיע על בריאותנו בדרכים עקיפות על ידי שינוי בדפוסי ההתנהגות של אנשים ובכך לתמוך באורח חיים חיוני ובריא ובאיכות חיים גבוהה. מעבר להיבטים הפיזיים של המקום, ייבחנו גם ההשפעות של הסביבה החברתית על איכות החיים של אנשים ובראשן שאלות של אי-שוויון מרחבי. הנחת היסוד של הקורס היא שבעזרת עיצוב ותכנון מרחביים נכונים אנחנו יכולים ליצור מקומות וערים חיוניים יותר שיעודדו אורח חיים בריא ומקיים ובכך לסייע בטיפול בבעיות בריאותיות עכשוויות כמו לחץ נפשי, דכאון, ומחלות לב וכלי דם שהולכים ונהיים שכיחים יותר בימינו. לקראת סוף הקורס נדון האם ערים חכמות אכן יכולות וצריכות לקדם "פתרונות חכמים" לנושאי בריאות.

Course description

The course will deal with the relationship between place and healthy and sustainable lifestyle. The environment has the capacity to influence health in indirect ways by changing the behavior patterns of people and by supporting a healthy and vital lifestyle. The course will discuss relevant physical and social aspects of places including questions of spatial inequality. As studies show, using adequate spatial planning it is possible to encourage healthier more vital behaviors that will help to deal with modern health problems such as mental stress, depression and cardiovascular diseases. Toward the end of the course we will examine whether smart cities can and should promote smart solutions to health issues.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת