חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  סכנות טבע
  Natural Hazards                                                                                      
0341-3018
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
קבוצה 01
סמ'  ב'0800-1100118קפלון - פיזיקהשיעור ד"ר ווסט בלוך ג`יל הלל
פרופ פרייס קולין
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

הקורס יכסה טווח רחב של סכנות טבע במדעי כדור הארץ. נתחיל עם סכנות טבע בחלל הקשורים במזג אוויר חללי וסופות בשמש.  אחר כך נדון בסכנות טבע הקשורים למזג אוויר ואקלים, הכוללים סופות רעמים, שיטפונות, הוריקנים, בצורת, גלי חום ושריפות יער.  בסוף נלמד התחום של סכנות טבע גיאופיזיות כמו רעידות אדמה, גלישת קרקע וצונמי.

בנוסף לתיאור הפיזיקאלי לתופעות הללו, נדבר בקורס גם על היבטים והשלכות כלכלים וחברתיים כתוצאה מסכנות טבע.

Course description

This course covers a broad range of natural hazards occurring in Space, in the Atmosphere and on Earth. It starts with two classes introducing hazard, risk and vulnerability assessment, as well as natural process monitoring, forecasts, predictions and alert systems. Space hazard classes present space weather and solar storms . Atmospheric hazard classes address a wide range of meteorological and climate hazards, including storms, floods, hurricanes, drought, heat waves and wildfires. Earth hazards classes focus on various slope instabilities, earthquakes, tsunamis, and volcanic eruptions. The penultimate class is dedicated to mitigation techniques, education and prevention, vulnerability assessment, resilience enhancement, rescue and reconstruction as well as the social and economic impact of these hazards. The last class is an open forum during which each participant presents a 3-minute long TED talk on a natural hazard of his/her choice and innovative mitigation strategies.

 

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
0341-3018-01 סכנות טבע
Natural Hazards
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר ווסט בלוך ג`יל הלל

666סילבוס מפורט/דף מידע

קורס זה יכסה מגוון רחב של אסונות טבע שמקורם בחלל, באטמוספרה ועל פני האדמה. אחרי מבוא על המפגעים ואסטרטגיות כלליות למניעת אסונות, נדון בסכנות מהחלל, הכוללים מזג אוויר חללי, סופות שמש, והסיכונים שהם מציגים. לאחר מכן, נעבור לתוך האטמוספירה להציג סכנות מטאורולוגיות ואקלימיות, הכוללים סופות, שיטפונות, הוריקנים, בצורות, גלי חום ושריפות. הקבוצה האחרונה של הרצאות תעסוק בסכנות המתרחשות על פני כדור הארץ כמו רעידות אדמה, צונאמי, אי יציבות מדרון והתפרצויות געשיות. בנוסף לתיאורים הפיסיים של התופעות, הקורס יציג טכניקות לניטור והערכת כמותית של אסונות טבע, אסטרטגיות להפחתת הסיכון, ודיון על השפעות חברתיות וכלכליות של סכנות אלו.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת