חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעבדת שדה בגיאולוגיה (קמפוס)
  Campus in Geology and Geophysics                                                                     
0341-2000
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
קבוצה 01
סמ'  א'פרוייקט פרופ מרקו שמואל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מעבדת השדה (קמפוס) מיועדת להקנות מיומנות בזיהוי וניתוח של מגוון סלעים ומבנים גיאולוגיים ולימוד והתנסות בשיטות עבודת שדה בגיאולוגיה. הקורס חובה לתלמידי החוג למדעי כדור הארץ. המעבדה תיערך בשטח במספר אתרים במכתש רמון ובאזור אילת. 

מהלך הקורס: עיקר עבודת המעבדה תתקיים במחנה בשטח. היציאה לשטח תהייה מוקדם בבוקר והחזרה לאכסניה בסוף היום. בתחילת היום יתקיים סיור מודרך ואחריו תיעשה עבודה עצמאית בחוליות בנות 3-4 סטודנטים.  

הנושאים שנלמד כוללים תאור חתך עמודי של טור סלעי משקע, פענוח הסביבות הפאליאוגאוגרפיות, מדידות נטיה באמצעות מצפן גאולוגי וסרט מדידה, הגדרת סלעים באמצעי שדה - זכוכית מגדלת, חומצה ומסמר פלדה, וניתוח מבנים גאולוגיים כגון שכבות נטיות, קימוט, מחדרים מגמתיים, מבנים מטמורפיים, היסטוריה מטמורפית, טקטוניקה צעירה, פעילות גאולוגית עכשוית, קונטקסט כללי - טקטוניקת הלוחות. כמו כן נלמד לכתוב דוח גאולוגי, להכין מפה וחתכי רוחב ולסכם היסטוריה גאולוגית מורכבת.

בכל ערב תיערך פגישה לסיכום ולכתיבת דוח. כל חוליה תגיש דוח בנפרד, כל הדוחות ייכתבו במסגרת הקמפוס בערב ויוגשו למדריכים עד חצות. אין אפשרות להגיש דוחות אחרי הקמפוס. ביום האחרון ייערך בוחן בשטח. הבוחן יהיה אישי ולא קבוצתי.

נוכחות בכל ימי הקמפוס – חובה. הרישום המפורט במחברת שדה במהלך המחנה – חובה.

הציון הסופי יינתן על פי הדוחות הקבוצתיים בתוספת הציון האישי על הבוחן שייערך ביום האחרון.

תנאי קדם: קורס מבוא למדעי כדור הארץ וקורס מבוא לגאופיזיקה.

לקראת המחנה יש לחזור על הגדרות סלעים וטקטוניקת הלוחות כפי שנלמדו בקורס מבוא לגיאולוגיה.

אתר הקורס:

http://www.tau.ac.il/~shmulikm/field-lab-(campus).html

Course description

The mapping course will develop an understanding of the principal field methods and of presenting geological and structural data, namely maps, cross sections and stereographic projections. We will also learn how to put local geological observations in the global and the plate tectonics contexts.

The course will include four days in which the students work in group of 3-4 in various types of geological mapping in increasing complexity. We start with a stack of inclined strata, then map a reclining syncline, a terrane with magmatic and metamorphic rocks, and outcrops of active faults.

A detailed report will be written in groups after each work day. 

On the last day we will hold an exam in which the students are assigned a geological problem in the field. The exam is individual.

The final grade is based on the reports and the individual exam grade.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת