חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פרדוכסים של תורת הקוונטים
  Paradoxes of Quantum Theory                                                                          
0321-3157
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
קבוצה 01
סמ'  א'1200-1400110אורנשטיין - כימיהשיעור פרופ ויידמן לב
סמ'  א'1200-1300102אורנשטיין - כימיהשיעור
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

פרדוקסים של תורת הקוונטים

לב ויידמן

הקורס מיועד לתלמידי שנה ג' ותלמידי תואר שני. תנאי מוקדם קוונטים א'. מטרת הקורס העמקת הבנה של תורת הקוונטים לאור פירושים השונים של התורה.   

הקורס יכלול נושאים הבאים:

משמעות הפרדוקס בפיסיקה

מדידה ללא אינטראקציה

פרדוקס של הרדי

פרדוקס   אינשטיין פודולסקי רוזן

 בל, גרינברגר-הורן –זיילינגר

טלפורטציה

משחקים קוונטיים

אפקט אהרונב בוהם

פרדוקסים הקשורים לאפקט אהרונוב כשר

תורת הקוונטים סימטרית בזמן

פרדוקס שלושת הקופסאות

מדידות חלשות

עבר של חלקיק קוונטי

תקשורת ללא חלקיקים

 

 

בבליוגרפי:

Aharonov and Rohrlich “Quantum Paradoxes”

Papers in scientific journals

 

 

Course description

Paradoxes in quantum theory

Lev Vaidman

The course is for third year undergraduate students and for graduate students.

The course deepens understanding of quantum theory clarifying the meaning of its various interpretations.

The course will cover the following topics

Interaction-free measurement

Hardy paradox

EPR paradox

Bell inequalities

Teleportation

Quantum games

Aharonov –Bohm effect

Aharonov-Casher effect

Time-symmetric quantum mechanics

Three-boxes paradox

Past of a quantum particle

Counterfactual communication

 

Bibliography:

Quantum Paradoxes Aahronov&Rohrlich and papers in scientific journals 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת