חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  קוונטים 2
  Quantum Theory 2  
0321-3101-01
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  א'1000-1200101 הנדסה כתות חשיעור פרופ סבטיצקי בנימין
סמ'  א'1000-1200101 הנדסה כתות חשיעור
ש"ס:  6.0

סילבוס מקוצר

חיבור תנע זוויתי, סימטריה ושימושיה, חבורת הסיבובים.
שיטות קירוב למצבים סטציונריים, תיקונים באטום מימן.
חלקיקים זהים, עקרון  Pauli, אטום הליום.
תורת הפרעות עבור התפתחות בזמן, כלל הזהב של  Fermi. מעברים קרינתיים באטום.

תורת הפיזור 
אטומים מרובי אלקטרונים והטבלה המחזורית של  Mendeleev.
 

 

Course description

Quantum Theory 2 Syllabus

Benjamin Svetitsky
Email: bqs@julian.tau.ac.il

1st semester 2018-19
4 h lecture + 2h exercises

Required course

Prerequisites:
Quantum Theory 1

3rd year course (physics)/
4th year course (physics+EE)

Course overview

Calculational methods in non-relativistic quantum mechanics and their application to atomic physics

Grade structure:

Assignments – 10%
Final exam – 90%

Week-by-week content

Week 1: Addition of angular momentum.

Week 2: Symmetry in quantum mechanics; rotation group.

Week 3: Perturbation theory for stationary states.

Week 4: Perturbations in the hydrogen atom: Stark effect, relativistic corrections, spin-orbit coupling, hyperfine structure.

Week 5: Tensor operators and the Wigner-Eckart Theorem.

Week 6: Zeeman effect. Variational method.

Week 7: WKB method. Identical particles.

Week 8: Helium atom.

Week 9: Time-dependent perturbation theory; Fermi Golden Rule.

Week 10: Radiative transitions in atoms.

Week 11: Non-relativistic collision theory: phase shifts.

Week 12: Resonances, inelastic collisions, Born approximation.

Week 13: Structure of complex atoms; the Periodic Table.

Required texts

Quantum Physics, S. Gasiorowicz

Modern Quantum Mechanics, J. J. Sakurai and J. Napolitano

Introduction to Quantum Mechanics, D. J. Griffiths

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
0321-3101-01 קוונטים 2
Quantum Theory 2
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ סבטיצקי בנימין

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת