חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  קוונטים 1
  Quantum Theory 1  
0321-2103-01
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  א'0900-1000204 פיזיקה-שנקרשיעור ד"ר אילן רוני
סמ'  א'0900-1100204 פיזיקה-שנקרשיעור
ש"ס:  5.0

סילבוס מקוצר

הרקע הנסיוני, אמפליטודות הסתברות, משוואת שרדינגר, אופרטורים, מדידות, חלקיק נע בפוטנציאל חד-ממדי, מצבים עצמיים של אנרגיה, דינמיקה קוונטית והתפתחות בזמן, פורמליזם, אוסילטור הרמוני, מצבים קשורים בפוטנציאל מרכזי, אלגברת תנע זויתי, אטום מימן, הספין של אלקטרון, תגובה פרא-מגנטית, אפקט זימן, חלקיק בשדה מגנטי, טבלה מחזורית, נושאים מתקדמים. 

Course description

Lecturer: Dr. Roni Ilan

Shenkar Physics 402
Email: ronilan@tauex.tau.ac.il Office hours: Thursday 11:00-12:00

Teaching Assistant: Mr. Matan Loten 

Class: Shenkar 204, Monday 9-10, Thursday 9-11

Tutorials: Shenkar physics, Tuesday 10-12

Syllabus:

 1. Intro. The evolution of the quantization notion. Experimental background (Blackbody radia- tion, photoelectric effect, Compton effect, electron diffraction). Particle wave duality, proba- bility waves, wave packets. Bohr atom.

 2. The probabilistic interpretation of the wave-function. Schrodinger equation. Momentum, position, and energy operators. Probability density, expectation values and observables. Time independent Schrodinger equation, eigenvalues and energy levels. Stationary states. Infinite potential well in one dimension.

 3. Normalization of the wave function. Extension of wave packets: phase and group velocity. Dirac delta function.

 4. Solutions of the Schrodinger equation in one-dimension: finite potential well, potential steps. Bound states and scattering states. Quantum tunneling.

 5. Formalism: Eigenvalues and Eigenstates. Hermitian operators and observables. Quantum measurements. Basis transformations. Commutation relations and the uncertainty principle.

 6. Dynamics: Schrodinger and Heisenberg pictures.

 7. Harmonic oscillator in one-dimension: algebraic solution and ladder operators.

 8. Schrodinger equation in three-dimensions: central potentials, angular momentum.

 9. Hydrogen atom. The periodic table.

 10. Electron spin. Pauli matrices and the Zeeman effect. Paramagnetic resonance. Stern-Gerlach experiment.

 11. Advanced topics according to time frame - to be determined.

Literature:

We will rely on three main textbooks:
Introduction to Quantum Mechanics/ D. J. Griffiths Quantum Physics/ S. Gasiorowicz

Quantum Mechanics/ C. Cohen-Tannoudji

Other recommended textbook that may be helpful are: Modern Quantum Mechanics/ J.J. Sakurai
Lectures on Quantum Mechanics/ G. Baym
Quantum Mechanics/ E. Merzbacher

Quantum Mechanics/ A. Messiah And there are others.

Attention:You must submit solutions to at least 70% of the course exercise sheets. Nevertheless, all the material will in principle be included in the final exam. It is your responsibility to familiarize yourselves with the material that appears in exercise sheets you have chosen not to submit solutions to.

The final grade for the course will be determined by the grade of the final exam.

 

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
0321-2103-01 קוונטים 1
Quantum Theory 1
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר אילן רוני

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת