שנה"ל תשע"ב

0621-1025-01
 הנצרות מראשיתה עד הרפורמציה
 CHRISTIANITY FROM ITS BEGINNINGS UNTIL 1378
פרופ קליינברג אביעדשיעור גילמן144 ג'1200-1000 סמ'  א'


השיעור ינסה להציע ניתוח מבני וכרונולוגי של הנצרות המערבית מראשיתה עד לסוף המאה ה-14. נבחן שורה של נושאים מרכזיים להבנת הנצרות כמערכת של אמונות וטקסים וכמערכת של ממשל ושליטה. במאה הרביעית הפכה הנצרות לדת המדינה בקיסרות הרומית. מנהיגי הנוצרים חלקו את השלטון בקהילה עם הרשויות החילוניות. מה היה היחס בין ההנהגה הדתית והשכבות העממיות? כיצד נפתר המתח בין האידיאלים של ישו לבין הצרכים השילטוניים של ממשיכי דרכו? איזה מקום תפסו זרמים מיסטיים ותנועות נזירות בחיי הכנסיה? מהי הכנסיה? אילו מוסדות יצרה הנצרות וכיצד התפתחו? כיצד תפסה האפיפיורות תפקיד של הנהגה בנצרות שי ימי הביניים וכיצד השפיעו מאבקי הכוח שלה עם גופים חילוניים ועם התנגדות פנימית על אופי החברה? שאלות אלו ודומות ייבחנו בשיעור תוך התבוננות בספרות ההיסטורית, באמנות, ובהגות. 
 

 
0621-1049-01
 היסטוריה וקולנוע_לספר ולביים את המאה העשרים
 HISTORICAL IMAGINATION AND CINEMATOGRAPHIC MEMORY
פרופ זנד שלמהשיעור גילמן223 ג'1200-1000 סמ'  ב'


מטרת השיעור לבחון בדרך ביקורתית את מקומו של הקולנוע בעיצוב תודעת העבר הקרוב. ממשפט דרייפוס והתגבשותה של דמוקרטית ההמונים, דרך מלחמת העולם הראשונה, האוטומטיזציה בתיעוש, התפשטות הקומוניזם, עליית הפאשיזם והנאציזם, מפעל ההשמדה , המלחמה הקרה, הדה-קולוניזציה והתמוטטות הגוש הסובייטי, מהווה המאה שלנו במה לתופעות היסטוריות שהקולנוע הפכן לדרמות חזותיות. אלה בתורן עיצבו וממשיכות לעצב דימויים ומושגים במחוזות המרכזיים של "הזכרון הקולקטיבי". בדיון ישולבו הקרנות קטעי ספרים.

 
0621-1086-01
 המאה האמריקאית
 THE AMERICAN CENTURY
פרופ נווה איילשיעור גילמן223 ב'1800-1600 סמ'  ב'


הקורס עוסק בעלייתה של ארצות הברית לדרגת מעצמת-על עולמית. מנקודת מבט של תחילת האלף השלישי ברור כי במהלך המאה העשרים הפכה ארצות הברית למעצמה הגמונית. כבר בתחילת המאה הייתה זו המעצמה הגדולה בעולם מבחינת היקף הייצור הכלכלי, ולאחר מלחמת העולם השניה היא הפכה למעצמה הצבאית האדירה ביותר. המושג "אמריקה" חרג מעבר לגבולות ארצות הברית והקרין על תחומים רבים של הקיום המודרני. לעושר הכלכלי ולעוצמה הצבאית והמדינית נוספו היבטים חברתיים, טכנולוגיים, רעיוניים, תקשורתיים, בידוריים, ותרבותיים שהפכו את אמריקה לגורם מרכזי בעיצוב ובייצוג של מה שמכונה כיום "הכפר הגלובלי". השיעור פותח צוהר להבנת מספר סוגיות מרכזיות בהיסטוריה של ארצות הברית בדורות האחרונים ובוחן אותן תוך נסיון לעמוד על השפעתן, לטוב ולרע, על העולם בו אנו חיים. השיעור ידון בין היתר בנושאים כמו המלחמה הקרה, מקרתיזם, שנות החמישים, שנות הששים, החברה הגדולה, תרבות הנגד, וייטנם, השמרנות החדשה, גלובליזציה, ההגמוניה האמריקאית באי-הסדר העולמי החדש. הקורס בנוי על הרצאה ובסיומו תערך בחינה שתתבסס על ההרצאה והביבליוגרפיה הנילווית. ספר מלווה לאורך כל הקורס: אייל נווה, המאה האמריקאית (תל אביב: הוצאת האוניברסיטה המשודרת, משרד הבטחון, 2000) 
 

 
0621-1110-01
 חברה משטר ותרבות ביוון העתיקה
 INTRODUCTION TO THE HISTORY OF ANCIENT GREECE
ד"ר הוניגמן סילבישעור ותרגילמן306 ב'1200-1000 סמ'  א'
שעור ותרגילמן306 ד'1200-1000 סמ'  א'

סקירה של תולדות יוון מן השורשים של הדמוקרטיה האתונאית ועד לתקופה ההלנסטית (מאה שישית – מאה שניה לפנה''ס). משטר, מבנה חברתי, דת ופולחן, הגות פוליטית, היסטוריוגרפיה, תוך כדי הדגשה של התמורות החברתיות והתרבותיות שחלו בעולם היווני לאורך התקופה הנידונה.
 
0621-1110-02
 חברה משטר ותרבות ביוון העתיקה
 INTRODUCTION TO THE HISTORY OF ANCIENT GREECE
ד"ר הוניגמן סילבישעור ותרגילמן220 ג'1200-1000 סמ'  ב'
שעור ותרגילמן279 ד'1200-1000 סמ'  ב'
חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה

ד"ר סילבי הוניגמן

סקירה של תולדות יוון מן השורשים של הדמוקרטיה האתונאית ועד לתקופה ההלנסטית (מאה שישית – מאה שניה לפנה''ס). משטר, מבנה חברתי, דת ופולחן, הגות פוליטית, היסטוריוגרפיה, תוך כדי הדגשה של התמורות החברתיות והתרבותיות שחלו בעולם היווני לאורך התקופה הנידונה.
 
0621-1111-01
 חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה
 INTRODUCTION TO THE HISTORY OF ANCIENT ROME
ד"ר לניאדו אבשלוםשעור ותרגילמן305 א'1400-1000 סמ'  א'

המבוא עוקב אחר הפיכתה של רומא מעיר קטנה על גדות הטיבר לאימפריה רחבת ידיים השלטת על כל אגן הים התיכון והתגבשותו של המשטר הרפובליקני. נושאים מרכזיים: בעיית המקורות, מאבק בין פטריקים לפלבאים, כיבוש וארגון באיטליה, המשטר הרפובליקני, המלחמות הפוניות, השתלטות רומא על אגן הים התיכון, השפעת הכיבוש על הכובש במאה השנייה לפנה"ס, "המהפכה הרומית" מהגראקכים עד סולה, פומפיוס וקיסר, חורבנה של הרפובליקה.
 
0621-1111-02
 חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה
 INTRODUCTION TO THE HISTORY OF ANCIENT ROME
פרופ פייג וישניא רחלשעור ותרגילמן305 ב'1200-1000 סמ'  א'
שעור ותרגילמן305 ג'1200-1000 סמ'  א'

המבוא עוקב אחר הפיכתה של רומא מעיר קטנה על גדות הטיבר לאימפריה רחבת ידיים השלטת על כל אגן הים התיכון והתגבשותו של המשטר הרפובליקני. נושאים מרכזיים: בעיית המקורות, מאבק בין פטריקים לפלבאים, כיבוש וארגון באיטליה, המשטר הרפובליקני, המלחמות הפוניות, השתלטות רומא על אגן הים התיכון, השפעת הכיבוש על הכובש במאה השנייה לפנה"ס, "המהפכה הרומית" מהגראקכים עד סולה, פומפיוס וקיסר, חורבנה של הרפובליקה.
 
0621-1111-03
 חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה
 INTRODUCTION TO THE HISTORY OF ANCIENT ROME
ד"ר לניאדו אבשלוםשעור ותרגילמן305 ד'1400-1000 סמ'  ב'
חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה

ד"ר אבשלום לניאדו

המבוא עוקב אחר הפיכתה של רומא מעיר קטנה על גדות הטיבר לאימפריה רחבת ידיים השלטת על כל אגן הים התיכון והתגבשותו של המשטר הרפובליקני. נושאים מרכזיים: בעיית המקורות, מאבק בין פטריקים לפלבאים, כיבוש וארגון באיטליה, המשטר הרפובליקני, המלחמות הפוניות, השתלטות רומא על אגן הים התיכון, השפעת הכיבוש על הכובש במאה השנייה לפנה"ס, "המהפכה הרומית" מהגראקכים עד סולה, פומפיוס וקיסר, חורבנה של הרפובליקה.
 
0621-1152-01
 היסטוריה והיסטוריונים בעת החדשה
 HISTORY AND HISTORIANS IN MODERN TIMES
פרופ מאלי יוסףשיעור גילמן326 א'1400-1200 סמ'  א'


בקורס זה נסקור את התפתחותה של ההיסטוריוגרפיה המודרנית מאז כינונה כדיסציפלינה אקדמית ייחודית בראשית המאה ה-19 ועד ימינו. בכל שיעור נתמקד ביצירתו של היסטוריון ייחודי ובתרומתו לכינונה של מגמה או אסכולה עיקרית בחקר ההיסטוריה ובכתיבתה. בדרך זו נבחן ונכיר את התחומים השונים בתולדות ההיסטוריוגרפיה המודרנית על רקע התנאים ההיסטוריים וההשקפות האידיאולוגיות והמתודולוגיות שכוננו אותם.

 
0621-1167-01
 אירופה 9871-4191
 EUROPE 1789-1914
ד"ר רחמימוב איריסשיעור ביה"ס לשפות001 ג'1600-1400 סמ'  א'

במהלך המאה התשע עשרה (1789-1914) עברה אירופה שינויים דרמטיים: גידול דמוגרפי חסר תקדים; תיעוש ועיור בקנה מידה רחב (תחילה במערב אירופה ובמהלך המאה בשאר היבשת); פיתוחים תחבורתיים, תשתיתיים וטכנולוגיים שכיווצו באופן משמעותי את הזמן והמרחב; מהפכות פוליטיות מוצלחות יותר ופחות; התגבשותן של אידיאולוגיות חשובות כגון ליברליזם, שמרנות, לאומיות, סוציאליזם, ופרוטו-פשיזם. עם זאת, "העולם של אתמול" המשיך להתקיים במקומות רבים באופנים שונים: בחוזקן הפוליטי והחברתי של אליטות אגראריות; במרכזיותה של הדת על היבטיה המוסדיים והפולחניים; בהטרוגניות הפוליטית של אזורים נרחבים במרכז, מזרח ודרום אירופה ובכמיהה הנוסטאלגית לקהילות קטנות ואינטימיות. המתח בין חברה קפיטליסטית דינאמית לבין מסגרות מסורתיות בעלות שורשים חברתיים עמוקים מקנה למאה התשע עשרה את אופייה הדרמטי והסוער. בשיעור זה נעסוק באופן ספציפי במהפכה הצרפתית; בתמורות העצומות של העידן הנפוליאוני; בצמיחת הלאומיות; בהתגבשות הליברליזם ובביקורת עליו; בשינויים הדמוגראפיים והכלכליים רחבי ההיקף; בצמיחת הערים האירופיות והתרבות האורבאנית; במהפכות 1848-9; בתהליכי הדמוקרטיזציה והרפורמה הפוליטית; באיחוד גרמניה ואיטליה; במשבר סוף המאה התשע עשרה ובפרוץ מלחמת העולם הראשונה.
0621-1168-01
 העולם היווני בתקופה הארכאית והקלאסית
 THE GREEK WORLD IN THE ARCHAIC AND CLASSICAL PERIOD
פרופ מלכין עירדשיעור גילמן282 ג'1800-1600 סמ'  א'

 היוונים הקדמונים פיתחו ציויליזציה המזוהה עם יסודותיה של תרבות המערב (כגון המצאת הפילוסופיה, ההיסטוריה, התאטרון, הדמוקרטיה והפוליטיקה הציבורית). היתה זו ציויליזציה של ערי-מדינה שבניגוד לאימפריות הריכוזיות של המזרח התיכון, בניה היו "אזרחים" (ולא "נתינים") שותפים בקהילה פולחנית (נשים וגברים) ופוליטית (גברים). השיעור יעסוק בהיבטים מקיפים של הפוליס (עיר המדינה) היוונית הקדומה תוך דיון בהיסטוריה של העידנים הארכאי והקלסי. נושאים מרכזיים:

1. מקורות, כרונולוגיה, גיאוגרפיה.
2. עולמו של הומרוס
3. עיר המדינה ותופעת הקולוניזציה
4. אתונה הארכאית
5. ספרטה הארכאית
6. דת יוונית
7. היסטוריוגרפיה יוונית
8. המלחמות הפרסיות
9. אתונה בין דמוקרטיה לאימפריה
10. ספרטה ואתונה בתקופה הקלסית  

The Greek world in the Archaic and classical periods


The ancient Greeks created a civilization that is identified with some essential attributes of Western culture (such as the invention of philosophy, history, theater, democracy, and public politics). This was mostly a civilization of city-states which, in contrast to ancient Near eastern empires, comprised of "citizens" rather than 'subjects," partners in a political and cultic community. The course will discuss major aspects of the ancient city-state during the archaic and classical periods and will concentrate on the following historical themes:


1. Sources, chronology, and geography
2. The world of Homer
3. The city state and colonization
4. Archaic Athens
5. Archaic Sparta
6. Greek religion
7. Greek historiography
8. The Persian Wars
9. Athenian democracy and empire
10. Sparta and Athens in the Classical period 
 

0621-1169-01
 שנים עשר הקיסרים הראשונים
 THE FIRST TWELVE ROMAN EMPERORS
פרופ פרייס יונתןשיעור גילמן223 ד'1800-1600 סמ'  א'


 כוח, תאווה, עיוותים, זוהר, תהילה, רצח: שתי שושלות (המשפחה היוליו-קלאודיאנית והמשפחה הפלביאנית) ושנת מלחמת אזרחים ביניהם. סיפור מרתק ומרתיע.

 
Power, lust, insanity, brilliance, murder, glory: two dynasties (the Julio-Claudians and the Flavians), and a year of civil war between. A gripping and appalling story. 
 

0621-1171-01
 אמריקה הלטינית במאה ה-91
 LATIN AMERICA IN THE 19TH CENTURY
ד"ר פרויס אורישיעור גילמן144 ה'1600-1400 סמ'  ב'


המאה ה-19 באמריקה הלטינית עומדת בסימן של לידה מחדש; לידה מחדש של מרחב שהוא בעת ובעונה אחת חלק מ"המערב" ומחוצה לו. הסדר הקולוניאלי שבנו ספרד ופורטוגל לאחר הכיבוש במאה ה-16, ושעמד על כנו במשך שלוש מאות שנה, קורס. מתוך ההריסות מתחילים לבצבץ ולהתפתח דפוסים שלטוניים, חברתיים, תרבותיים ורעיוניים שונים. השיעור עוקב אחר תהליכים אלו, כמו גם אחר הפרשנויות המחקריות הגדולות שהוענקו להם, זאת תוך התמקדות במקרים היסטוריים ספציפיים ובגיבורים בשר ודם. נעסוק בשורשיהם, מהלכם והשלכותיהם של מאבקי העצמאות בראשית המאה; ב"עידן הקאודיוס" השמרני-עממי שבא בעקבותיהם; בדרכה המיוחדת של ברזיל–עבדות ומלוכה; בהתמודדות בין ליברלים לשמרנים במחצית המאה; בהשתלבותה המחודשת של היבשת במערכת הכלכלית הטרנס-אטלנטית ובמודרניזציה החומרית בשליש האחרון של המאה; באקלים הרעיוני והשלטוני של "סדר וקדמה" נוסח-אירופה, שהשתרר לקראת סוף התקופה, בהתנגדות לו, ובסימנים הראשונים לדעיכתו.

The nineteenth century in Latin America is a period of rebirth. The colonial order which had been established by Spain and Portugal, and which had been in place for three hundred years, collapses. From the debris, some new political, social, cultural and ideational forms begin to emerge and develop. The course traces these processes as well as their major scholarly interpretations, examining concrete historical cases and real human beings of flesh and blood. Main topics: The independence struggles; “the age of caudillos”; Brazil’s special path—monarchy and slavery; the confrontation between liberals and conservatives at mid-century; the reintegration of the region into the Atlantic economy and the material modernization during the last third of the century; the dominant intellectual and political climate of “order and progress” at the end of the period, its opponents, and initial demise.

0621-1301-01
 חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
 INTRODUCTION TO MEDIEVAL HISTORY
פרופ אלגזי גדישעור ותרגילמן307 ג'1200-1000 סמ'  א'
שעור ותרגילמן307 ד'1200-1000 סמ'  א'

השו"ת מתמקד בימי-הביניים התיכוניים (משנת האלף עד המאה השלוש-עשרה). הוא נועד, ראשית, להציע מבוא להיבטים מרכזיים של החברה האירופית: התרבות החומרית, המיבנים הפוליטיים, העיר והכפר, יחסי המינים, משפחה וקבוצת השארוּת, התמורות בכנסיה, האריסטוקרטיה והתרבות החצרונית. שנית, בעזרת ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקר, מבקש השו"ת לאפשר למשתתפים להתוודע לשיטות עבודה בסיסיות במחקר היסטורי, לדגמי הסבר ולכשלים טיפוסיים. השו"ת מבוסס על עבודה עצמית ומצריך הכנה אינטנסיבית מפגישה לפגישה, הכוללת קריאת ספרות מחקר ועיבוד מקורות לקראת דיון בכיתה. בנוסף לכך יגישו משתתפי הקורס 3 עבודות קצרות בכתב ויכתבו בחינת סיום.
קריאה מקדימה:
Robert Bartlett, The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change 950-1350 (London: Penguin, 1994) [מומלץ לרכוש!]
Richard W. Southern, The Making of the Middle Ages (New Haven: Yale University Press, 1953 and later editions)
Marc Bloch, Feudal Society, L. A. Manyon trans. (London: RKP, 1962
0621-1301-02
 חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
 INTRODUCTION TO MEDIEVAL HISTORY
ד"ר כהן-הנגבי נעמהשעור ותרגילמן305 א'1000-0800 סמ'  א'
שעור ותרגילמן305 ד'1000-0800 סמ'  א'


התרגיל יתמקד במערב אירופה בין המאה האחת עשרה למאה החמש עשרה. נעמוד על מרכיבים שונים של החברה הימי בינימית כדי ליצור תמונה רחבה ומרובדת של התקופה, בכלל זה נעסוק במוסדות שלטון ודת, קהילות מלומדות, יחסי נשים וגברים, מערכות משפחתיות, פולחן דתי, יחסים בין דתות, התפתחות לשונית ותנאי חיים. לצד הידע ההיסטורי מטרתו של הקורס להעניק לתלמידים כלי ניתוח והכרות עם סוגים שונים של מקורות ראשוניים ועם זרמים מרכזיים בספרות המחקר. 

 

 

0621-1301-03
 חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
 INTRODUCTION TO MEDIEVAL HISTORY
פרופ קליינברג אביעדשעור ותרגילמן277 ג'1200-0800 סמ'  ב'

התרגיל יתרכז בתקופה שבין המאה האחת-עשרה למאה החמש-עשרה, תקופה שבמהלכה השתנו פניה של אירופה. נראה איך תרמו מסדרי הקבצנים למהפכה בתקשורת, איך התפתחה במערב שכבה של אינטלקטואלים מקצועיים מסביב למוסדות הידע החדשים, האוניברסיטאות, ואיך דווקא ההשכלה ולא הבורות הפכה את אירופה לחברה סובלנית פחות משהייתה. נדבר מעט על פוליטיקה והרבה על נשים וגברים וילדים, על יאוש ועל תקווה ועל הדברים הגורמים לבני אדם לקרוע זה את זה לגזרים או לתת את נפשותיהם איש למען רעהו ולמען רעיונות שהם מבינים רק למחצה.
0621-1501-01
 חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
 INTRODUCTION TO THE EARLY MODERN PERIOD
פרופ כץ דודשעור ותרגילמן305 ב'1600-1400 סמ'  א'
שעור ותרגילמן305 ה'1600-1400 סמ'  א'

דגש על היסטוריה דתית ותרבותית. בין הנושאים שיידונו: הרנסאנס באיטליה ומחוצה לה, הרפורמציה הפרוטסטנטית לפלגיה השונים, גילוי העולם החדש והשלכותיו על חיי הרוח והחומר באירופה. פרופ' מירי אליאב-פלדון דגש על המאות ה-16 וה-17, ובעיקר על הנושאים הבאים: רנסאנס והומניזם – ערכים חדשים בעולם האמנות וההגות והשפעתם על ההתנהגות הפוליטית והחברתית; התמורות שחוללו ההמצאות הטכנולוגיות – אבק השריפה, אמצעי הניווט והדפוס; התגליות הגיאוגרפיות וראשיתו של הקולוניאליזם האירופי; הרפורמציה הפרוטסטנטית לגווניה ותגובת הכנסייה הקתולית; המהפכה המסחרית וראשית הקפיטליזם; התגבשות המדינה המודרנית; המהפכה המדעית.
0621-1501-02
 חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
 INTRODUCTION TO THE EARLY MODERN PERIOD
ד"ר הרציג תמרשעור ותרגילמן305 ב'1000-0800 סמ'  א'
שעור ותרגילמן305 ג'1000-0800 סמ'  א'


בתרגיל זה נבחן את התהליכים המרכזיים שהתחוללו באירופה בעת החדשה המוקדמת מן הזווית של היסטוריה דתית ותרבותית, תוך התמקדות במאות החמש-עשרה והשש-עשרה. במהלך הקורס נדון בעיקר בסוגיות הבאות: התשתית הכלכלית והחברתית של תרבות הרנסנס; הרנסנס וההומניזם באיטליה ומחוצה לה; מהפכת הדפוס; עידן התגליות; הממסד הכנסייתי ומבקריו ערב הרפורמציה; הרפורמציה הפרוטסטנטית לגווניה; הקונטרה-רפורמציה ותרבות הבארוק; מלחמות הדת; התגבשות המדינה המודרנית.

This course explores the main developments typical of early modern Europe , focusing especially on the cultural and religious history of the fifteenth and sixteenth centuries. The course surveys the social and economic conditions that made possible the evolution of Renaissance culture; the spread of humanism in the Italian peninsula and north of the Alps; the printing revolution; the age of discoveries; the ecclesiastical establishment and its critics at the turn of the sixteenth century; the Protestant Reformation;  the Counter-Reformation and Baroque culture; the wars of religion, and early modern state formation.

 

0621-1501-03
 חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
 INTRODUCTION TO THE EARLY MODERN PERIOD
ד"ר הרציג תמרשעור ותרגילמן305 ב'1000-0800 סמ'  ב'
שעור ותרגילמן305 ג'1000-0800 סמ'  ב'
חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת    

 

בתרגיל זה נבחן את התהליכים המרכזיים שהתחוללו באירופה בעת החדשה המוקדמת מן הזווית של היסטוריה דתית ותרבותית, תוך התמקדות במאות החמש-עשרה והשש-עשרה. במהלך הקורס נדון בעיקר בסוגיות הבאות: התשתית הכלכלית והחברתית של תרבות הרנסנס; הרנסנס וההומניזם באיטליה ומחוצה לה; מהפכת הדפוס; עידן התגליות; הממסד הכנסייתי ומבקריו ערב הרפורמציה; הרפורמציה הפרוטסטנטית לגווניה; הקונטרה-רפורמציה ותרבות הבארוק; מלחמות הדת; התגבשות המדינה המודרנית.

This course explores the main developments typical of early modern Europe , focusing especially on the cultural and religious history of the fifteenth and sixteenth centuries. The course surveys the social and economic conditions that made possible the evolution of Renaissance culture; the spread of humanism in the Italian peninsula and north of the Alps; the printing revolution; the age of discoveries; the ecclesiastical establishment and its critics at the turn of the sixteenth century; the Protestant Reformation;  the Counter-Reformation and Baroque culture; the wars of religion, and early modern state formation.

 

 

 

0621-1501-04
 חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
 INTRODUCTION TO THE EARLY MODERN PERIOD
פרופ אליאב-פלדון מריםשעור ותרגילמן305 ד'2000-1600 סמ'  ב'

דגש על המאות ה-16 וה-17, ובעיקר על הנושאים הבאים: רנסאנס והומניזם – ערכים חדשים בעולם האמנות וההגות והשפעתם על ההתנהגות הפוליטית והחברתית; התמורות שחוללו ההמצאות הטכנולוגיות – אבק השריפה, אמצעי הניווט והדפוס; התגליות הגיאוגרפיות וראשיתו של הקולוניאליזם האירופי; הרפורמציה הפרוטסטנטית לגווניה ותגובת הכנסייה הקתולית; המהפכה המסחרית וראשית הקפיטליזם; התגבשות המדינה המודרנית; המהפכה המדעית.
0621-1542-01
 תולדות הנצרות:0531-9002
 HISTORY OF CHRISTIANITY: 1350-2009
פרופ כץ דודשיעור גילמן144 ה'1800-1600 סמ'  ב'

התהליכים והאירועים המרכזיים בחיי הדת הנוצרית למן ימי הביניים המאוחרים ועד ימינו: כיצד סיגלה עצמה הדת לשינויים החברתיים ובאיזה אופן שרתה את הצרכים המשתנים של החברה. מניסיונות התיקון שנעשו בין המאה ה-14 למאה ה-16, דרך הרפורמציה הפרוטסטנטית, הקונטרה-רפורמציה, השפעת תנועת 'ההשכלה' על תפישה רציונלית של הדת לעומת הנטיות האמוציונאליות בדת, ועד לתנועות הדתיות הקיצוניות בימינו.
0621-1685-01
 חברה משטר ותרבות במאה ה-91
 INTRODUCTION TO THE 19TH CENTURY
ד"ר רחמימוב איריסשעור ותרגילמן306 א'1200-1000 סמ'  א'
שעור ותרגילמן306 ג'1200-1000 סמ'  א'

במהלך המאה ה-19 עברה אירופה תמורות דמוגרפיות, חברתיות, כלכליות ומדיניות אשר שינו מן היסוד את דפוסי החיים בה. האידיאולוגיות הפוליטיות המרכזיות של התקופה המודרנית לאומיות, סוציאליזם, ליברליזם ושמרנות התגבשו במהלך מאה זו, וניסו, כל אחת בדרכה, להסביר את התמורות ולהשפיע על מהלכן. תרגיל זה יעסוק בהיסטוריה החברתית והמדינית המורכבת של אירופה למן קונגרס וינה ועד פרוץ מלחמת העולם הראשונה. התרגיל יתמקד באזורי מרכז אירופה ומזרחה, וידון במגוון של הסברים היסטוריים וזוויות ראייה. משתתפי התרגיל יתבקשו לנתח מקורות וספרות מחקר ולהתמודד עם פרשנויות היסטוריות שונות.
0621-1685-02
 חברה משטר ותרבות במאה ה-91
 INTRODUCTION: 19TH C EUROPEAN SOCIETY GOVERNMENT & CULTURE
ד"ר ווגו רפאל אשעור ותרגילמן307 א'1400-1200 סמ'  ב'
שעור ותרגילמן307 ד'1400-1200 סמ'  ב'

נושאים עיקריים: מורשת המהפכה הצרפתית; העידן הנפוליאוני; ה"סדר העולמי החדש" מקונגרס וינה ועד שנת 1870; כוחות השינוי מול כוחות ההמשך; הליברליזם; הסוציאליזם בין אוטופיה למרקסיזם; תנועות לשחרור לאומי בבלקן – סרביה, יוון ורומניה; המהפכות הלאומיות ו"אביב העמים" – שנת 1848; מנגנונים חדשים לממשל והתפתחות מדעית-טכנולוגית; איחוד איטליה וגרמניה.
0621-1685-03
 חברה משטר ותרבות במאה ה-91
 INTRODUCTION: 19TH C EUROPEAN SOCIETY GOVERNMENT & CULTURE
ד"ר קפלן ורהשעור ותרגילמן307 ג'1800-1600 סמ'  ב'
שעור ותרגילמן307 ה'1800-1600 סמ'  ב'

רוסיה במאה ה 19 - הש"ות יהווה מבוא להיסטוריה של רוסיה האימפריאלית. נתחיל ברוסיה בבחינת מושגי יסוד של החברה הרוסית של המחצית הראשונה של המאה – צאריזם, אצולה, צמיתות, וכמורה. נמשיך דרך בחינת המקורות והמהלך של האמנציפציה של האיכרות ב1861 ובתמורות שזו חוללה בחברה הרוסית. החלק השני של הש"ות יעסוק בתיעוש והשלכותיו, בדיאלוג עם המערב ובלידת התנועה המהפכנית. נסיים בדיון במקורת מהפכות 1905 ו1917 ובתוצאותיהן. בד בבד עם בחינת השינויים הפוליטיים והחברתים נעסוק גם בתרבות הרוסית, ספרות, אמנות ואולי אפילו מוזיקה.
0621-1687-01
 חברה משטר ותרבות בארצות הברית
 SURVEY OF UNITED STATES HISTORY
ד"ר זכים מיכאלשעור ותרגילמן305 ב'1400-1200 סמ'  א'
שעור ותרגילמן305 ד'1400-1200 סמ'  א'

התרגיל עוסק בהיסטוריה של ההתיישבות האירופאית בצפון אמריקה, החל מהניסיונות במאה ה-17 להעתיק את הסדר החברתי מהעולם הישן אל "החדש", ועד העימות הגורלי באמצע המאה ה-19 בין הצפון לדרום על אופי המדינה הלאומית האמריקאית. נתמקד במושגים המרכזיים המתבנתים את החוויה האמריקאית: קידמה, ספר, קפיטליזם, דמוקרטיה, בורגנות, שוויון, עבדות, גזענות, נשיות.
0621-1687-02
 חברה משטר ותרבות בארצות הברית
 SURVEY OF UNITED STATES HISTORY
ד"ר שטרנהל יעלשעור ותרגילמן277 א'1600-1400 סמ'  א'
שעור ותרגילמן277 ד'1600-1400 סמ'  א'

התרגיל יעסוק ב 150 השנים הראשונות של ההסטוריה האמריקנית, מראשית ההתיישבות ועד למלחמת האזרחים. נתמקד בתהליכים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים כגון בניית משטר דמוקרטי, יצירת חברת עבדות, כיבוש המערב, ועליית הקפיטליזם. נתעמק בשבר בין צפון לדרום שהביא לקריסתה של הברית האמריקנית, ונסיים עם לידתה של ארצות הברית המודרנית במהלך המלחמה.

0621-1687-03
 חברה משטר ותרבות בארצות הברית
 SURVEY OF UNITED STATES HISTORY
ד"ר זכים מיכאלשעור ותרגילמן305 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שעור ותרגילמן305 ה'1400-1200 סמ'  ב'

התרגיל עוסק בהיסטוריה של ההתיישבות האירופאית בצפון אמריקה, החל מהניסיונות במאה ה-17 להעתיק את הסדר החברתי מהעולם הישן אל "החדש", ועד העימות הגורלי באמצע המאה ה-19 בין הצפון לדרום על אופי המדינה הלאומית האמריקאית. נתמקד במושגים המרכזיים המתבנתים את החוויה האמריקאית: קידמה, ספר, קפיטליזם, דמוקרטיה, בורגנות, שוויון, עבדות, גזענות, נשיות.
0621-1687-04
 חברה משטר ותרבות בארצות הברית
 SURVEY OF UNITED STATES HISTORY
ד"ר שטרנהל יעלשעור ותרגילמן220 א'1400-1200 סמ'  ב'
שעור ותרגילמן220 ד'1400-1200 סמ'  ב'

התרגיל יעסוק ב 150 השנים הראשונות של ההסטוריה האמריקנית, מראשית ההתיישבות ועד למלחמת האזרחים. נתמקד בתהליכים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים כגון בניית משטר דמוקרטי, יצירת חברת עבדות, כיבוש המערב, ועליית הקפיטליזם. נתעמק בשבר בין צפון לדרום שהביא לקריסתה של הברית האמריקנית, ונסיים עם לידתה של ארצות הברית המודרנית במהלך המלחמה.

0621-1687-05
 חברה משטר ותרבות בארצות הברית
 SURVEY OF UNITED STATES HISTORY
ד"ר שטראוס-דורון דפנהשעור ותרגילמן456 ב'1600-1400 סמ'  ב'
שעור ותרגילמן456 ה'1600-1400 סמ'  ב'

בקורס יסקרו סוגיות מרכזיות בהיסטוריה החברתית, הכלכלית, הפוליטית והדתית של המושבות האנגליות בצפון אמריקה ושל ארצות הברית ערב מלחמת האזרחים. לאורך הקורס ייבחנו שני מוטיבים הקושרים בין הסוגיות השונות: תפיסת הייעוד וההבטחה האלוהית אשר עיצבה לאורך הדורות את הדרך שבה הבינו האמריקנים את תפקידם ההיסטורי ואת מעשה ההתיישבות וההתפשטות ברחבי היבשת; ובעיית ההגדרה של החברה האמריקנית ושל הרפובליקה האמריקאית לאור המתח המתמיד בין פרטים לכלל, בין קבוצות אתניות ללאום ובין מדינות לממשל מרכזי.
0621-1688-01
 חברה משטר ותרבות באמריקה הלטינית
 INTRODUCTION TO LATIN AMERICAN HISTORY
ד"ר לייבנר חררדושעור ותרגילמן277 ב'1200-1000 סמ'  א'
שעור ותרגילמן277 ד'1200-1000 סמ'  א'

במהלך הקורס נבחן סוגיות מרכזיות בעיצובן של ארצות אמריקה הלטינית מההתמוטטות של האימפריה הספרדית בראשית המאה ה-19 ועד למחצית השניה של המאה ה-20: הרקע והגורמים למלחמות העצמאות; המאבקים לעיצובן של מסגרות מדינתיות; מערכת התלות הניאו-קולוניאלית והפרויקט המודרני של האוליגרכיה; שאלת הזהות הלאומית, היחסים הבין-אתניים והקולוניאליזם הפנימי; המהפכה המקסיקנית; המאבקים לדמוקרטיזציה, ההפיכות הצבאיות והתנועות הפופוליסטיות; המהפכה הקובנית וניסיונות ההיחלצות ממערכת התלות והתת-פיתוח בשנות ה-50 וה-60.
0621-1688-02
 חברה משטר ותרבות באמריקה הלטינית
 INTRODUCTION TO LATIN AMERICAN HISTORY
ד"ר פרויס אורישעור ותרגילמן362אג'1200-1000 סמ'  א'
שעור ותרגילמן362אה'1200-1000 סמ'  א'


במהלך התרגיל נתוודע אל השלבים והתהליכים המרכזיים בהתעצבותה של אמריקה הלטינית המודרנית, כמו גם אל הפרשנויות המחקריות הגדולות שהוענקו להם. את זאת נעשה תוך התמקדות במקרים היסטוריים מוגדרים ובגיבורים בשר ודם. הסוגיות המרכזיות שיידונו: מאבקי העצמאות של ראשית המאה ה-19, שורשיהם והשלכותיהם; משבר הלגיטימיות הפוליטית ומלחמות האזרחים שבעקבות העצמאות; דרכה המיוחדת של ברזיל – עבדות ומלוכה; האקלים המחשבתי החדש של "סדר וקדמה", מודרניזציה והתייצבות המדינה בשליש האחרון של המאה; קליטת הגירה, יחסים בין-אתניים ובין-גזעיים ותהליכי הגדרה עצמית; המהפכה המקסיקאית; הופעת האימפריאליזם של ארה"ב והיחסים עמה; דמוקרטיזציה ופופוליזם בין שתי מלחמות העולם ולאחריהן; המהפכה הקובנית.

0621-1688-03
 חברה משטר ותרבות באמריקה הלטינית
 INTRODUCTION TO LATIN AMERICAN HISTORY
ד"ר לייבנר חררדושעור ותרגילמן307 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שעור ותרגילמן307 ד'1200-1000 סמ'  ב'

במהלך הקורס נבחן סוגיות מרכזיות בעיצובן של ארצות אמריקה הלטינית מההתמוטטות של האימפריה הספרדית בראשית המאה ה-19 ועד למחצית השניה של המאה ה-20: הרקע והגורמים למלחמות העצמאות; המאבקים לעיצובן של מסגרות מדינתיות; מערכת התלות הניאו-קולוניאלית והפרויקט המודרני של האוליגרכיה; שאלת הזהות הלאומית, היחסים הבין-אתניים והקולוניאליזם הפנימי; המהפכה המקסיקנית; המאבקים לדמוקרטיזציה, ההפיכות הצבאיות והתנועות הפופוליסטיות; המהפכה הקובנית וניסיונות ההיחלצות ממערכת התלות והתת-פיתוח בשנות ה-50 וה-60.
0621-1688-04
 חברה משטר ותרבות באמריקה הלטינית
 INTRODUCTION TO LATIN AMERICAN HISTORY
ד"ר פרויס אורישעור ותרגילמן361אג'1200-1000 סמ'  ב'
שעור ותרגילמן361אה'1200-1000 סמ'  ב'


במהלך התרגיל נתוודע אל השלבים והתהליכים המרכזיים בהתעצבותה של אמריקה הלטינית המודרנית, כמו גם אל הפרשנויות המחקריות הגדולות שהוענקו להם. את זאת נעשה תוך התמקדות במקרים היסטוריים מוגדרים ובגיבורים בשר ודם. הסוגיות המרכזיות שיידונו: מאבקי העצמאות של ראשית המאה ה-19, שורשיהם והשלכותיהם; משבר הלגיטימיות הפוליטית ומלחמות האזרחים שבעקבות העצמאות; דרכה המיוחדת של ברזיל – עבדות ומלוכה; האקלים המחשבתי החדש של "סדר וקדמה", מודרניזציה והתייצבות המדינה בשליש האחרון של המאה; קליטת הגירה, יחסים בין-אתניים ובין-גזעיים ותהליכי הגדרה עצמית; המהפכה המקסיקאית; הופעת האימפריאליזם של ארה"ב והיחסים עמה; דמוקרטיזציה ופופוליזם בין שתי מלחמות העולם ולאחריהן; המהפכה הקובנית.

0621-1690-01
 חברה, משטר ותרבות במאה ה-02
 INTRODUCTION TO THE TWENTIETH CENTURY
ד"ר ווגו רפאל אשעור ותרגילמן306 א'1400-1200 סמ'  א'
שעור ותרגילמן306 ד'1400-1200 סמ'  א'

הנושאים העיקריים:משטר וחברה בשליש האחרון של המאה ה-19; מרקם התרבות האירופית; עידן האימפריאליזם; לבטי התנועה הסוציאליסטית- הדרך לשלטון והיחס למלחמה; התגבשות מערכת הבריתות ומלחמת העולם הראשונה; המהפכה הרוסית; תוצאות מלחמת העולם הראשונה; האידיאולוגיה הפשיסטית והנאצית; מרכז אירופה ומזרחה בין שתי מלחמות העולם; מירח הדבש של לוקרנו למשברי הדמוקרטיות עד 1936. פרופ' אהרון שי במסגרת תרגיל זה נתייחס לסוגיות מרכזיות במאה ה-20, אך גם ניתן דעתנו לשאלות מתודולוגיות היסטוריות מרכזיות שבמהלך הדיון בהן נבין כיצד ניגש החוקר ההיסטוריון למושא עבודתו, כיצד אוסף הוא את נתוניו, כיצד הוא מנתח אותם וכיצד מגיש הוא את פרי מחקרו. נלמד לנתח מסמך ולהבינו. בין הסוגיות נעסוק בין השאר באימפריאליזם, בשורשי מלחמת העולם הראשונה, במשטרים שצמחו מסיומה ועד לפרוץ מלחמת העולם השניה ועד בכלל. ננסה להבין את שרשי המלחמה ותוצאותיה. על כל סטודנט יהיה לכתוב עבודה אחת או שתיים במהלך הסמסטר וכן לעמוד בבחינת סיום הקורס. הציון יהיה שקלול בין העבודות, ההשתתפות בכיתה וציון הבחינה.
0621-1690-02
 חברה, משטר ותרבות במאה ה-02
 INTRODUCTION TO THE TWENTIETH CENTURY
פרופ חלפין יגאלשעור ותרגילמן306 ג'1800-1600 סמ'  א'
שעור ותרגילמן306 ה'1800-1600 סמ'  א'

הנחת העבודה של התרגיל היא שמשטרים אידיאולוגיים-מילנאריים, לשון אחרת משטרים טוטליטריים, הם תופעה ספציפית למאה העשרים. התרגיל יעמוד על מושג האידיאולוגיה המשיחית הסקולרית ויטען שהן הנאציזם והן הסטליניזם הינן תנועות שניסו להציע דרך מדעית (בין תורת הגזע או תורת המעמד) ואקטיבית (תורת המהפכה) להבאת הגאולה ובניית עולם נקי מטומאה (חופשי מיהודים או מבורגנים). התרגיל יתמקד בהשוואת גוף המחקר העוסק בהיטלריזם, עם המחקר החדיש של הסטליניזם, מתוך כוונה להחיות את ההשוואה בין שני המשטרים שנזנחה מאז שנות החמישים. נשאף להבין כיצד התשובות השונות אודות טבעם של המשטר הנאצי והמשטר הסטליניסטי, משקפות ויכוח מתודולוגי-תיאורטי. הצדדים בויכוח זה הם ההיסטוריה החברתית, הרואה במעמדות את מנוף ההיסטוריה וההיסטוריה האינטלקטואלית החדשה, המדגישה את תפקיד השפה המהפכנית כסוכן המרכזי של התהליך ההיסטורי.
0621-1690-03
 חברה, משטר ותרבות במאה ה-02
 INTRODUCTION TO THE TWENTIETH CENTURY
פרופ זנד שלמהשעור ותרגילמן306 א'1600-1200 סמ'  ב'
מושגי יסוד בתולדות התרבות הפוליטית של המאה העשרים. תוך בדיקת מעלותיו וחסרונותיו של חקר ההיסטוריה הקרובה, יעסוק התרגיל בשורה של תהליכים ומאורעות שעיצבו ועדיין מעצבים את פניה של המודרניות החברתית והפוליטית. יעשה בירור של מכלול ההקשרים שהביאו להפיכתה של ההיסטוריה להיסטוריה עולמית. ייבדקו אופיו ומרכיביו של תהליך הדמוקרטיזציה המאפיין את המאה. הופעתה של תרבות ההמונים והיבדלותה של התרבות האליטיסטית יילמדו על רקע השינויים החברתיים והכלכליים. אימפריאליזם, לאומיות, קומוניזם, פאשיזם ונאציזם יהוו נושאים שלהם יוקדשו שיעורים מיוחדים. התרגיל יסתיים בניסיון לבחון את משמעותו של המפנה הפוליטי והתרבותי של סוף המאה.

 


0621-1690-04
 חברה, משטר ותרבות במאה ה-02
 INTRODUCTION TO THE TWENTIETH CENTURY
ד"ר קרצ'ר חןשעור ותרגילמן279 ג'1600-1400 סמ'  ב'
שעור ותרגילמן306 ה'1600-1400 סמ'  ב'

התרגיל יעסוק בנושאים הנחשבים קלאסיים ומאפיינים את המאה העשרים. בין היתר נעסוק במלחמת העולם הראשונה, רפובליקת ויימאר, פשיזם, נאציזם, רצח עם, מדינת הרווחה, קולוניאליזם, דה-קולוניזציה, פמניזם ופוסט מודרניות. בסיפור המעשה נבחן תמיד את הפער המתמיד בין ההיסטוריה (האירועים כפי שקרו באמת) לבין ההיסטוריוגרפיה (הכתיבה ההיסטורית אודות האירועים). נדון בסוגים השונים של הכתיבה ההיסטורית שהושפעה לעיתים קרובות מהאירועים עצמם אותה ביקשה לתאר.


(מי שמשתתף בתרגיל "חברה, משטר ותרבות במאה העשרים" אינו יכול להשתתף בשיעור "ממלחמת העולם הראשונה ועד המהפכה האקולוגית" שאני מעביר!)
0621-1690-05
 חברה, משטר ותרבות במאה ה-02
 INTRODUCTION TO THE TWENTIETH CENTURY
מר אלשך יהונתןשעור ותרגילמן318 א'1800-1600 סמ'  א'
שעור ותרגילמן318 ד'1800-1600 סמ'  א'

בתרגיל ננסה לשרטט כמה מפות סכמטיות של המאה העשרים מכמה פרספקטיבות מרכזיות: הטופוגרפיה שלה, משטרי הרוחות ששררו בה, וקוי השבר שנפערו בה. נסתכל על מבחר של נושאי מפתח בקורותיה של המאה הרצחנית, המהפכנית והעירונית בתולדות האנושות. מלחמת העולם הראשונה; הקומוניזם; חבר הלאומים; המאבק לשוויון זכויות מגדרי; סוריאליזם ופסיכואנליזה; המשבר הכלכלי; הנאציונאל-סוציאליזם; מלחמת העולם השניה; מדינת הרווחה; האפרטהייד; המלחמה הקרה; הדה-קולוניזציה; המהפכה הצרכנית; המהפכה המינית ואנדי וורהול; טלוויזיה; הניאו-ליברליזם; מחנות האונס בבוסניה-הרצגובינה בין 1993 ל 1995. 
           

This introductory course aims at sketching several schematic maps of the twentieth century from several central perspectives: the topography of the century, its prevailing winds regimes and the fault lines that traversed it. We will look at several key topics in the chronicles of what so far is the deadliest, most revolutionary and most urban century in the history of human kind. The first world war; Communism; the league of nations; the struggle against gender discrimination; surrealism and psychoanalysis; the great depression; National-Socialism; the second world war; the welfare state; Apartheid; the cold war; de-colonization; the customary revolution, the sexual revolution and Andy Warhol; Neo-liberalism; Television; the rape camps in BIH between 1993 and 1995.
.
0621-1987-01
 מבוא לתולדות ארצות הברית
 INTRODUCTION TO THE HISTORY OF THE UNITED STATES
פרופ נווה איילשיעור גילמן223 ג'2000-1800 סמ'  ב'


הקורס יעסוק במקורותיה של ארה"ב ובעיצוב החברה והמשטר האמריקני הייחודי. נבדוק את הווצרות החברה הקולוניאלית בצפון אמריקה ונתמקד בעיקר על תקופת העיצוב והכינון של ארצות הברית. נברר את מרכיבי הצהרת העצמאות האמריקאית ואת אפיונה ומעמדה של החוקה האמריקנית כמסמך בונה משטר ומעצב זהות. כמו כן נעסוק בארועים מרכזיים בהיסטוריה של ארה"ב משלב הקמתה ועד לפרוק הברית ולפרוץ מלחמת האזרחים במחצית המאה ה19.
 

0621-2042-01
 התייוונות: המפגשים הבין-תרבותיים בעולם ההלניסטי
 HELLENISATION: INTERCULTURAL ENCOUNTERS IN THE HELLENISTIC W
ד"ר הוניגמן סילביסמינר גילמן319אג'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן319אה'1600-1400 סמ'  א'

 

המושג של התיוונות מתאר את ההשלכות התרבותיות, הדתיות הפוליטיות והכלכליות של המפגש בין היוונים והמוקדונים לבין החברות הכבושות של המזרח הקדום בעקבות כיבושיו של אלכסנדר הגדול. עם זאת השאלות הנשאלות וכמו כן הגישות לתשובות השתנו באופן משמעותי לאורך המאה העשרים ועד לימינו.ההשפעות אינן נתפסות עוד כתהליך חד צדדי המונחת מלמעלה והמשקף את עליונותה של התרבות היוונית על התרבויות המקומיות. במקום זאת יש לבחון אלו קבוצות חברתיות מתוך החברות המקומיות אימץ מה ואיזו מטרה בא לשרת החידוש התרבותי. כמו כן יש להכיר בכך שהחברות המקומיות לא היו סטאטיות אלא נתונות לתהליכי התפתחות פנימיים דינאמיים מאד. אם כן, יש לבחון מה היתה האינטראקציה ההדדית בין תהליכי השינויים הפנימיים וההשפעות מבחוץ. הדיון יתחקה אחר תחומים שונים שבהם המפגש התרבותי בא לידי ביטוי באופן משמעותי, כגון שפה, תהליכי חשיבה, ז'אנרים ספרותיים, מבנים חברתיים ופוליטיים, דת, וכלכלה. הדיון יהיה השוואתי, ונבדוק איך התהליכים השונים באו לידי ביטוי באופן קונקרטי בכמה אזורים מתוך האימפריה התלמאית והאימפריה הסלווקית, ובעיקר מצרים, יהודה, פניקיה, אסיה קטנה ובבל.

 

0621-2043-01
 העולם הרומי במאה החמישית לספירת הנוצרים
 THE ROMAN WORLD IN THE 5TH CENTURY CE
ד"ר לניאדו אבשלוםסמינר גילמן319אב'1400-1000 סמ'  א'

תיאודוסיוס הגדול (395-379) היה הקיסר האחרון ששלט באימפריה הרומית כולה. לאחר מותו ירשו את שלטונו שני בניו, ארקדיוס (408-395) והונוריוס (423-395). כך נחלקה האימפריה הרומית, למעשה אך לא להלכה, לשתי מדינות שגורלן היה שונה. האחת, במערב, התפוררה תוך פחות ממאה שנה וחדלה להתקיים בשנת 476, ואילו האחרת, במזרח, שמרה על אחדותה הטריטוריאלית במאה החמישית ואף הרחיבה את גבולותיה במאה הששית. הסמינר בוחן את הסיבות לחלוקתה של האימפריה לשתי מדינות ולגורלן השונה.

Theodosius the Great (379-395) was the last emperor who ruled the entire Roman Empire . He was succeeded by his sons, Arcadius (395-408) and Honorius (395-423), and so the empire was divided into two states whose fate was different. While the Western one disintegrated within less than a century and ceased to exist in 476, the Eastern one maintained its territorial integrity in the 5th century, and even enlarged its borders in the 6th. This seminar examines the reasons for the division of the empire and for the different fate of its two parts.

0621-2044-01
 עולמו של אודיסאוס ויוון הארכאית
 THE WORLD OF ODYSSEUS AND ARCHAIC GREECE
פרופ מלכין עירדסמינר גילמן304 ד'2000-1600 סמ'  א'

יצירתו של הומרוס, האודיסאה, נחשבת לאחת מיצירות המופת הגדולות בתולדות האדם. לאחר עשר שנות מלחמת טרויה נדד הגיבור עשר שנים נוספות תוך ניסיון לשוב לביתו באיתקה, לבנו ולאשתו, תוך שהוא חוקר את העולם ודרכי האדם ומתמודד עם קיקלופים וסירנות. למיתוס של אודיסאוס מעמד מכונן כמתווך תרבותי וכמגדיר של זהות קולקטיבית סביב הים התיכון מאז ימי קדם ועד לימי הביניים המאוחרים. האודיסאה מספקת בידינו גם הזדמנות עשירה לבדיקת היחס שבין הדמיון והספרות לבין ההיסטוריה, בין העולם המיקני של האלף השני לפנה"ס ועד לסוף התקופה הארכאית, שבה הגיע המיתוס כמתווך תרבותי ואתני למרחבי הים התיכון בקרב יוונים, אטרוסקים ורומאים. בסמינר נקרא את האודיסאה תוך חקירת היבטים של הים התיכון בתקופה הארכאית תוך דגש על ערכי החברה והדת, מסעות תגליות, הופעת הקהיליה הפוליטית, התיישבות, ומגעים בין-תרבותיים.


 Homer's Odyssey is considered as one of mankind's greatest literary creations. After ten years fighting at Troy it took the hero ten more years of wanderings while attempting to return to his home in Ithaca , and to his son and wife, while exploring the ways of the word and confronting Cyclopes and Sirens. From antiquity to the middle Ages, the myth of Odysseus has had a constituent role in cultural mediation and as defining collective identities around the Mediterranean . The Odyssey also affords the opportunity to study the relation between imagination, literature and historical realities, since Mycenaean times to the end of the archaic period. It was then that the myth reached also peoples such as the Etruscans and the Romans. In the seminar we will be reading the Odyssey while investigating aspects of the history of the Mediterranean with a special emphasis on the values of religion and society, travels of exploration and colonization, the emergence of the political community, and inter-cultural contacts.

 

0621-2045-01
 רומא בדימיונם של היסטוריונים ומשוררים יוונים
 ROME IN THE IMAGINATION OF GREEK HISTORIANS AND POETS
פרופ פרייס יונתןסמינר גילמן304 א'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן304 ד'1600-1400 סמ'  ב'

היוונים חייו תחת השלטון הרומי למשך מאות רבות. הם העריצו וגם תיעבו את רומא, ולא חדלו לחלום על ימי תהילתם שלהם. רומא שימשה להם כלי מחשבה ומוקד המחלוקת על טבעם של כוח ותרבות, והאופי היווני. חלומות ומחשבות בהיסטוריוגרפיה ושירה יוונית

Greeks lived under Roman rule for hundreds of years. They both admired and resented Rome’s empire, never stopped dreaming of their long-gone days of glory and power. They used Rome to think about political power, culture, themselves. Greek dreams and meditations in historiography and poetry.0621-2046-01
 איך שלטו האתונאים באמפריה שלהם במאה החמישית?
 RULING AN EMPIRE: THE ATHENIAN EMPIRE IN THE 5TH CENTURY CE
ד"ר הוניגמן סילביסמינר גילמן319 ה'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן361אב'1600-1400 סמ'  ב'

איך פוליס אחת שולטת על מספר רב של פולייס אחרות באמצעים הטכנולוגים המצומצמים של המאה החמישית לפני הספירה? כח צבאי אינו מסביר את הכל. הסמינר יתחקה גם אחר המציאות הברוטאלית של הכיבוש, על היבטיו הצבאים והכלכליים, אך גם אחר ההיבטים שיכולים להסביר את המשך קיומו של האימפריה האתונאית. נעקוב בעיקר אחר ההיבטים הדתיים, פולחניים ומיתיים, ההיבטים האידיאולוגים, ונעמוד על טיבם של יחסים בין קהילתיים בהעדר מושג של לאומיות. גם נעמוד על החידושים בתרבות המלחמה שהקמת האימפריה האתונאית סימלה בעולם היווני, ועל ההשפעות האפשריות של המודל של האימפריה הפרסית בכך.

 

0621-2047-01
 הנצרות באימפריה הרומית מהמאה הראשונה ועד ראשית המאה ה-4
 CHRISTIANITY IN THE ROMAN EMPIRE (1ST-4TH CENTURIES CE)
ד"ר לניאדו אבשלוםסמינר גילמן304 ה'1800-1400 סמ'  ב'

האימפריה הרומית החשיבה את הנצרות כדת בלתי חוקית, ואף הנהיגה רדיפות שהחלו במאה הראשונה והגיעו לשיאן בראשית המאה הרביעית. יחד עם זאת, העולם הים תיכוני בשלטונה של רומא הוא זירת הפעולה העיקרית של הנצרות באותה תקופה, וחסידיה הופכים למיעוט בולט במאה השלישית, ואולי אף קודם לכן. יתרה מזו, כל הנוצרים החיים באימפריה הרומית, פרט לעבדים, הם גם בעלי אזרחות רומית משנת 212 ואילך. הסמינר עוסק בהפצת הנצרות ברחבי האימפריה הרומית, בקשיים שמציבה ההשתייכות לאימפריה הרומית בפני הנוצרים, ובמאמציהם של כמה וכמה סופרים לשכנע את הרומאים כי אין סתירה בין דביקות בנצרות לבין נאמנות לאימפריה.

The Roman Empire considered Christianity an illegal religion, and even introduced a series of persecutions which began in the 1st century and reached their peak at the beginning of the 4th. At the same time, the Mediterranean world under Roman rule, where Christians were a substantial minority by the 3rd century, was the main activity area of the new faith. Moreover, all the Christians in the Roman Empire , with the exceptions of slaves, were citizens from 212 onwards. This seminar deals with the expansion of Christianity in the Roman Empire, the dilemmas faced by Christians who were at the same time subjects or citizens of the Roman Empire , as well as with the endeavours of some Christian authors to convince the Romans that there was no contradiction between loyalty to the state and their faith.


0621-2195-01
 אלימות פוליטית ברפובליקה הרומית
 POLITICAL VIOLENCE IN THE ROMAN REPUBLIC
פרופ פייג וישניא רחלסמינר גילמן261 ג'1800-1400 סמ'  א'

המלומד היווני פלוטארכוס טען כי רציחתם של הטריבון טיבריוס גראקכוס ותומכיו בפורום בשנת 133 לפה"ס "היתה המרידה הראשונה ברומי, מאז ביטול המלוכה (509 לפה"ס) שהוכרעה בהרג בני העיר ובדמם, בכל שאר המחלוקות שלא היו לא-קטנות ולא בעניינים פחותים, התפשרו הסיעות". ואכן, שנת 133 סימנה מפנה בכל הקשור לשימוש באלימות לצורך השגת מטרות פוליטיות בזירה הפנימית ברומא, אלימות שהדרדרה לשורה של מלחמות אזרחים אשר הביאו בסופו של דבר לחורבן הרפובליקה. האם היתה אלימות טבועה באופיים של הרומאים, כפי שטוענים חוקרים מודרניים אחדים? אם כך, מדוע פרצה רק ב133-? האם היתה שיטה בהפעלת האלימות? כיצד, אם בכלל, ניסו הרומאים להתמודד עם התופעה, או שמא הפכה האלימות לאמצעי אקסטרה-לגאלי מוכר במאבקים הפנימיים לשם השגת יעדים פוליטיים? הסמינר יתמקד בשאלות אלה ובתפקידה של האלימות בהרס מרקמה החברתי והכלכלי של הרפובליקה.

0621-2411-01
 לשרוד ולמרוד באירופה הפרה-מודרנית
 SURVIVAL AND REVOLT IN PRE-MODERN EUROPE
פרופ אלגזי גדיסמינר גילמן304 ג'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר גילמן304 ד'1200-1000 סמ'  ב'

מרידות איכרים, מהפכות עירוניות, מהומות מזון ועימותים חמושים היו מרכיב של החיים החברתיים בימי- הביניים המאוחרים והעת החדשה המוקדמת. דיונים במחשבה הפוליטית נוטים להתעלם מהם, כאילו התקיימו ביקום נפרד. מצד אחד, שנים רבות סבל המחקר בהם מהשלכה בלתי- מבוקרת של שאיפות ומושגים מודרניים על חברות העבר. בסמינר ננסה להתוודע לכמה מקרי-מבחן כאלה, למפות דגמים של מרידות ומהומות ולרכוש כמה כלים לעבודה עצמאית בתחום.

0621-2412-01
 ממשלח יד למקצוע? תהליכי התמקצעות בימי הביניים
 FROM VOCATION TO PROFESSION? PROFESSIONALIZATION PROCESSES
ד"ר כהן-הנגבי נעמהסמינר גילמן455 א'1400-1200 סמ'  א'
סמינר גילמן455 ד'1400-1200 סמ'  א'

התפתחות המקצועות וההתמקצעות נחשבים לתהליכים מרכזיים בהתהוות החברה המודרנית בדרך השפעתם על מבנה החברה, ההתפתחות הכלכלית, הטכנולוגית והתרבותית. הקורס יעסוק בהיבטים שונים של שוק העבודה ותהליכי התמקצעות למן המאה ה- 11 עד המאה ה- 15 עם היווצרותם של כמה מן הגורמים המכריעים בהתהוות המקצועות במערב, ביניהם הגילדות והיווצרות האוניברסיטאות. לצד זה נבחן עיסוקים ומשלחי יד שונים שתולדותם מספרים לעיתים נארטיב היסטורי שונה שגם לו חלק חשוב במרקם החיים החברתי. בין הנושאים שיידונו בקורס: מוסדות ודרכי הכשרה מקצועית, רישוי וחקיקה, התפתחות זהות מקצועית, שינויים טכנולוגיים, עבודה ומגדר. בין המקצועות שיידונו: הטפה, ייצור ספרים, רפואה, יילוד, משפטים, ייצור בירה, וזנות.0621-2684-01
 דת רדיקלית ועל טבעית בעת החדשה המוקדמת
 RADICAL AND SUPERNATURAL RELIGION IN EARLY MODERN EUROPE
פרופ כץ דודסמינר גילמן320 ב'1200-1000 סמ'  א'
סמינר גילמן320 ה'1200-1000 סמ'  א'


המסורת של תורות הנסתר הייתה זרם אינטלקטואלי מתמשך, ששורשיו במטאפיסיקה, קוסמולוגיה ודת. במסורת זו נעשו ניסיונות לחבר בין הצדדים השונים של הבריאה האלוהית במסגרת מבנה מורכב שהיה בנוי על קשרים, זיקות וקווי דמיון. היא תכלול במרוצת הזמן את הרכיבים העל-טבעיים של הדת הנורמטיבית, כגון השגחה עליונה, נבואה ומילנריות (חזונות אחרית הימים). כל אלה היו מבוססים על אמונה שלמה, כי היקום נבנה על-פי תוכנית, על-פי מבנה וחוקיות, ואם רק נזכה להבין את אלה, לא זו בלבד שנהיה מאושרים יותר, אלא אף נוכל להשפיע על מבנה היקום ולחולל בו שינויים. בין התופעות והתנועות שיידונו בקורס: רוסיקרוציאנים, בונים חופשיים, סוודנבורגים, ספיריטואליזם, מורמונים, תיאוסופיה, ותחילת הפונדמנטליזם.

.


The occult tradition is a coherent intellectual stream that has roots in metaphysics, cosmology and religion and which has tried to bring together widely disparate aspects of God’s Creation within a complex structure of connections, sympathies and affinities. It would come to include the more supernatural elements of normative religion, such as providence, prophecy and millenarianism. At the bottom of all this was the firm conviction that there is a plan to the universe, an underlying structure, and if only we understood it, not only would that knowledge make us happy, but we might even be able to manipulate its operation. Among the areas to be discussed are: Rosicruciansm, Freemasonry, Swedenborgianism, Spiritualism, Mormonism, Theosophy and the beginnings of Fundamentalism
0621-2689-01
 מינות וקדושה בעת החדשה המוקדמת
 HERESY AND SANCTITY IN EARLY MODERN EUROPE
ד"ר הרציג תמרסמינר ב'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר ג'1200-1000 סמ'  ב'


בסמינר זה, נעסוק בתנועות דתיות שהוקעו כתנועות מינות מהמאה הארבע-עשרה ועד למאה השש-עשרה, במנהיגים שעמדו בראשן, וביחסו של הממסד הכנסייתי כלפיהן. כמו-כן, יבחן הסמינר את הקשר האפשרי בין העלייה במעמדן הציבורי של נשים מיסטיקניות שנחשבו לקדושות—במקביל לרדיפתן של כתות המינים בשלהי ימי הביניים—ל"המצאה" של כת המכשפות השטנית במאה החמש-עשרה. המקורות שאותם ננתח בסמינר כוללים תעודות ממשפטי מינות; חיבורים פרי עטם של גברים ונשים שנחשבו לקדושים או למינים; חיבורים הגיוגרפיים (חיי קדושים/ות), וספרי הדרכה לשופטים במשפטי מינות. 


This seminar focuses on religious movements that were condemned as heretical from the fourteenth to the sixteenth centuries, on their spiritual leaders, and on the attitude of the ecclesiastical establishment towards them. In this context, we shall also examine the possible connection among the rise in the public standing of saintly women mystics and the persecution of dissident religious groups in the last centuries of the Middle Ages, and the “invention” of the diabolic sect of witches in the fifteenth centuries. We will read and discuss primary sources including records form inquisitorial proceedings against heretics, the writings of men and women who were reputed for sanctity or heresy, hagiographic texts and inquisitorial manuals.

 

0621-2691-01
 המצאת הדפוס - האמנם מהפכה?
 THE INVENTION OF PRINTING: WAS IT A REVOLUTION?
פרופ אליאב-פלדון מריםסמינר גילמן304 א'2000-1600 סמ'  א'

 

בעיצומה של המהפכה בתקשורת המונים המתרחשת בימינו, מן הראוי לבחון מה היו ההשפעות של המצאה טכנולוגית אחרת באותו תחום לפני למעלה מחמש-מאות שנים. באיזו מהירות החליפה תרבות הספר המודפס את תרבות כתבי היד? מה היו השפעות הדפוס על מידת האוריינות? האם תרם הדפוס למהפכות פוליטיות וחברתיות? האם היה הדפוס תנאי הכרחי למהפכה המדעית? האם המצאת הדפוס היא אחר ההסברים למעמדה ההגמוני של אירופה בעולם מאז ועד למאה העשרים? שאלות אלה ואחרות יידונו בקורס באמצעות תעודות מן העת החדשה המוקדמת ומאמרי חוקרים המשתתפים בפולמוס על מידת המהפכנות שבבהמצאתו של יוהן גוטנברג.  

 קריאת חובה לפני תחילת הסמסטר:   

מירי אליאב-פלדון, מהפכת הדפוס, סדרת "האוניברסיטה המשודרת", משרד הביטחון, תל-אביב 2000;  
 

קובץ המאמרים "ספרים פתוחים, ספרים גנוזים", זמנים 112, סתיו 2010, עמ' 81-4 


 


In the midst of the electronic revolution in communications taking place nowadays, one should take a fresh look at the developments which took place in Europe following another technological invention. How rapidly did the culture of the printed book replace the world of manuscripts? What was the influence of printing on the rise in literacy? Did the printing press contribute to social and political revolutions? Was printing a necessary condition for the Scientific Revolution? Was the invention of printing one of the causes of the "Rise of the West"? These and other questions will be discussed on the basis of early modern documents and modern-day studies reflecting the debate about revolutionary impact of Johann Gutenberg's invention

0621-2693-01
 מתנגדי השלטון ברוסיה הצארית: מי סלל את הדרך למהפכה?
 OPPOSITION IN TSARIST RUSSIA: WHO PAVED THE WAY TO REVOLUTIO
ד"ר קפלן ורהסמינר גילמן261 ב'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר גילמן261 ה'1200-1000 סמ'  ב'


בתחילת המאה ה- 20  נחשבה רוסיה האימפריאלית לאחת המונרכיות החזקות באירופה, אך דווקא שם התרחשה ב- 1917 המהפכה שגרמה לנפילתה של המונרכיה הרוסית ושינתה את פני העולם כולו. בניסיון לענות על השאלה: מי סלל את הדרך למהפכה?" יעסוק הסמינר בהיסטוריה של ההתנגדות לשלטון ברוסיה בסוף המאה ה- 18 והמחצית הראשונה של המאה ה-19.  

 

נתחיל בבחינת ההתקוממות העממית שגרמה לזעזוע של האימפריה הרוסית בשנות השבעים של המאה  ה-18. בהמשך, נכיר את דמותו של מי שנתפס כמהפכן הרוסי הראשון, אלכסנדר רדיש'יב, ואת יצירתו הספרותית "מסע מפטרבורג למוסקבה" בה הציג רדיש'יב את הרעיונות הפוליטיים שלו. נעקוב אחר הקמתן של האגודות הסודיות שקמו על בסיס אג'נדה פוליטית בשנות העשרים של המאה ה- 19 והוגדרו בדיעבד כתנועת הדקבריסטים. ננסה להבין איך בקרב אגודות אלה, בהן השתתפו בני משפחות הצמרת של האצולה הרוסית, התגבש רעיון המרד נגד השלטון והוצא לפועל אך נכשל בדצמבר 1825. נתחקה גם אחרי פעילותו ועבודתו הספרותית של אלכסנדר הרצן, המהפכן הבולט בדור שאחרי, הנחשב לאב הרוחני של הסוציאליזם הרוסי.  
 

על סמך היכרות עם מקורות מגווים ננסה לגבש מסקנות על דפוסי מרי, מחאה והתנגדות לשלטון ברוסיה הצארית. כמו כן, נחפש תשובה לשאלה הפרובוקטיבית החוזרת ונשנית בפולמוס ההיסטוריוגראפי – האם אפשר לדבר על תהליך מהפכני ממושך ורציף ברוסיה עד 1917 בו לקחו חלק מתנגדים לשלטון בדורות שונים, או שמא ההנחה בדבר קיומו של תהליך זה אינה אלא מיתוס?  

 הקורס פתוח לתלמידי מגמות העת החדשה והעת החדשה המוקדמת. 

 לקראת הקורס מומלץ לקרוא:   

 אלכסנדר הרצן, ימי ומחשבותי, מבחר מספרי הזכרונות של אלכסנדר הרצן / מרוסית: צבי ארד: עם מסה על א. הרצן מאת ישעיהו ברלין (תל אביב: דביר 1993).

0621-2694-01
 דפוס, סופרים וספרים בעת החדשה המוקדמת
 PRINT BOOKS & WRITERS IN THE EARLY MODERN PERIOD: THE AUTHOR
מר רבינוביץ עודדסמינר גילמן319אב'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר גילמן319אג'1200-1000 סמ'  ב'
במהלך המאה העשרים הובילה בחינה מחודשת של מושג ה"גאון" מהתקופה הרומנטית כאחראי הבלעדי ליצירה גם לתמורות בהבנה של עולם הספר בעת החדשה המוקדמת. סופרים כמו שייקספיר או סרוואנטס נתפשים עדיין כ"קלאסיים" וכ"גאונים", אך הם חיו לפני הופעתה של הרומנטיקה כהשקפת עולם. כך נוצר הצורך להסביר את המעמד שרכשו סופרים ביחס ליצירתם בעת החדשה המוקדמת, כמו גם שיתופי פעולה בין היסטוריונים לחוקרי תולדות הספרות, שאותם נבחן בסמינר. אנחנו נבחן תפישות ופרקטיקות שעמדו מאחורי ייצור ספרים בעת החדשה המוקדמת, ונדגיש במיוחד הקשרים כגון תרבות הדפוס ותנועות אינטלקטואליות שונות, מההומניזם של הרנסנס, דרך ה"מהפכה המדעית" וכלה בנאורות. נבחן גם תופעות פחות מוכרות, כגון יצירת אנתולוגיות, שיתופי פעולה, פרסומים אנונימיים או פרסום על ידי נשים.

Print, Books and Writers in the Early Modern Period: What was an Early Modern Author?

 The “crisis” of literary critique following World War II has led to profound re-thinking of the relations between authors and texts. If during the Romantic period, the author appeared as a unique “genius” responsible for the creation of literary works, twentieth- century currents such as Formalism, New Criticism and trends in French philosophical thought questioned the need to study works of art in their relation to their creators. This situation proved immensely productive for studies of early modern authors, since writers such as Shakespeare or Cervantes are “classical” and were seen as “geniuses” in their own right, but they lived and created before the emergence of Romantic ideas. Putting early modern authors in their context has also created fascinating collaborations between historians and literary scholars, and we will examine the basis for such collaborations. We will trace the range of conceptions and practices of authorship from the late middle ages to the early romantic period with special attention to the contextual factors that can help explain them, including print culture and the major intellectual movements associated with this period, from Renaissance Humanism to the Scientific Revolution and the Enlightenment. We will also attend to non-canonical forms of authorship, including compilations, collaborations, anonymous and pseudonymous writing and women’s authorship.

 

0621-3191-01
 מלחמת העולם הראשונה: הסטוריה, מיתוס וזכרון
 WORLD WAR 1: HISTORY, MYTH AND REMEMBRANCE
ד"ר רחמימוב איריססמינר גילמן304 ד'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר גילמן319 ב'1800-1600 סמ'  ב'

מלחמת העולם הראשונה השפיעה באופן ישיר על חייהם ומותם של מיליוני בני אדם - על משפחות בעורף, חיילים בחזית, שבויים, פליטים, עובדים ועובדות במשק המלחמתי ועוד. היא הביאה לאימוץ עיקרון ההגדרה העצמית במערכת הבינלאומית וליסודן של "מדינות לאום" חדשות במרכז אירופה ומזרחה. היסטוריונים רבים רואים במלחמת העולם הראשונה את הגורם המרכזי בעליית המפלגה הנאצית לשלטון בגרמניה וביצירת נורמות התנהגות ברבריות במאה העשרים. סמינר זה יתמקד בסוגיות מרכזיות בחקר מלחמת העולם הראשונה. הסמינר יבחן את המלחמה והשלכותיה מזוויות שונות (פוליטיקה, צבא, חברה ותרבות), תוך דיון במושגי מפתח היסטוריים מן הספרות המחקרית (כגון 'מיתוס', 'מיליטריזם', 'לאומיות', 'מודרניזם', 'זיכרון ציבורי').
0621-3229-01
 תהליך הקומוניזציה במזרח אירופה וראשית המלחמה הקרה
 THE COMMUNIZATION OF EASTERN EUROPE AND THE COLD WAR
ד"ר ווגו רפאל אסמינר גילמן319 א'1800-1600 סמ'  א'
סמינר גילמן319 ד'1800-1600 סמ'  א'

תהליך הסובייטיזיציה או הקומוניזציה של מדינות מזרח אירופה התנהל לאחר מלחמת העולם השנייה על רקע ראשית המלחמה הקרה וחלוקתה של אירופה לשני גושים. הסמינר יבחון את שני התהליכים המקבילים- תהליך הקומוניזציה והשפעת המלחמה הקרה על תהליך זה. בסמגרת זאת יבחן הסמינר את מאבק הכוחות הפנימי במדינות האזור , את השינויים החברתיים-כלכליים ופוליטיים כחלק מן המאבק הבין גושי המתפתח. תגובת המערב תבדק על רקע התפישה של "בגידת המערב" ביאלטה.
0621-3233-01
 מלחמה, זיכרון ומודרניות, 4191-1102: מלחמת העולם הראשונה
 WAR, MEMORY AND MODERNITY 1914-2011: WORLD WAR I
פרופ מלמן בלההסמינר גילמן449 ה'1400-1000 סמ'  א'

מלחמת העולם הראשונה, 'המלחמה הגדולה', היא האירוע הגלובלי הראשון. כמלחמה הטוטאלית הראשונה היא הטביעה את חותמה על מיליונים באירופה ובטריטוריות הקולוניאליות שלה. המלחמה היוותה מודל של מלחמות המאה ה-20 וצומת מרכזי בהיסטוריה העולמית, עיצבה התנסויות מודרניות, והשפיעה על אופני הייצוג, הזיכרון וההנצחה שאנו מכנים 'מודרניים'. מפגשם של מיליונים עם מוות בממדים חסרי תקדים וטכנולוגיות חדשות של הרס, הביא ל/או האץ שינויים במדינה, בחברה ובכלכלה, ברקמת היחסים בין מעמדות חברתיים שונים ובין נשים וגברים. המלחמה עוררה בחינה עצמית בקרב יחידים ובקרב קבוצות, והביאה להגדרה מחדש של זהויות קולקטיביות ביחס למושג, לתופעות ולהתנסויות שאנו מכנים 'מודרניים'.

בסמינר נבחן את השפעת ההתנסות במוות מסוג חדש בחזית, שבה התפתחו צורות חדשות של לוחמה, ובעורף, על יחידים ועל קבוצות ואת ייצוגי ההתנסות הללו בתרבות. נתוודע לאוטוביוגרפיות ומכתבים של לוחמים ואזרחים באירופה ובשטחי הקולוניות; נבדוק את השפעות המלחמה על חיי היומיום – החל בדיאטה היומית בבירות המערביות וכלה בתחום יחסי העבודה והפנאי. נבחן את מערכות הקשרים בין מדינות לפרטים ואת הקשרים הנרקמים בין אומות ליחידים. נקדיש זמן לעיצוב זיכרון המלחמה עד לימינו: לטראומה-ולדיון בה- וזיכרון, לזיכרון ולגוף הלוחם, לפולחני מוות וקבורה, לפרקטיקות של אבל והנצחה, ולייצוגים של המלחמה לאורך המאות ה20 וה21 בתעשיית התרבות הפופולארית (בקולנוע למשל).


0621-3249-01
 תולדות הדמוקרטיה האמריקאית
 A HISTORY OF AMERICAN DEMOCRACY
ד"ר זכים מיכאלסמינר גילמן262 ב'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר גילמן262 ד'1800-1600 סמ'  ב'

הסמינר יעקב אחרי ההיסטוריה הפוליטית והחברתית של הדמוקרטיה האמריקאית, הן כערך רעיוני והן כמנגנון שלטון, למן סוף המאה ה-18 ועד הלום. תמורה מהותית התחוללה במעמדה של הדמוקרטיה במשך תקופה זו, בהפיכתה מכינוי גנאי וסכנה מוחשית לסדר הציבורי בימי המהפכה וכינון הרפובליקה, למותג עולמי המייצג את הנשגב שבתרבות האמריקאית, ובטבע האדם בכלל, בימינו אנו. תהליך זה חןשף סוגיות מרכזיות בתולדות הליברליזם: כיצד הקונפליקט והתחרות האופייניים לחיים הדמוקרטיים היו למפתח של סדר ויציבות? מה משמעו של סדר בחברה שדוגלת בחופש הפרט? מיהו הפרט ומה יחסו לכלל? כיצד האוניברסליות והאינדבידואליזם, המנוגדים זה לזה לכאורה, מהווים יחד את ערכי היסוד של החיים הליברליים? מה הקשר בין חופש הפרט לשוק החופשי? בין השאיפה לקידמה למסורת תחוקתית? בין מוביליות חברתית לשליטה עצמית? יהיה מעניין
0621-3265-01
 לאומיות - להמציא עמים לייצר מולדות
 NATIONALISM - INVENTING PEOPLES, CREATING HOMELANDS
פרופ זנד שלמהסמינר גילמן304 א'1600-1200 סמ'  א'

מהו עם והאם התקיימו עמים בהיסטוריה הטרום מודרנית? מהו לאום ומהי הלאומיות שמתכרבלת תמיד סביבו ומקדשת אותו? האם הישות הלאומית התקיימה מאז ומתמיד או שהיא מוצר מודרני מובהק? מהן הנסיבות ההיסטוריות שעמדו בבסיס התהוותן של הזהויות הלאומיות? מהם הקשרים בין מדינה ללאום או בין זיכרון קולקטיבי לתודעה לאומית? מי הם סוכני התרבות המייצרים זיכרונות לאומיים ומהם האתרים שבהם זכרונות אלה ממוקמים?
האם היחסים החדשים בין זהות-העל הלאומית לבין תתי-זהויות המתקיימים לצידה ובתוכה מסמנים שינוי ביחסי הכוח ביניהן? האם קיימת היום פוליטיקת זהויות המכרסמת בלאומיות וכיצד הגלובליזציה נוכחת בפוליטיקה זו?
סוגיות אלו ואחרות יעמדו במרכז דיוני הסמינר כאשר בציריו המרכזיים תעמוד ההשוואה בין התפתחותם של הלאומים ולאומיות באירופה לבין התגבשותה ואופייה של הלאומיות הציונית.
התלמידות/ים ידרשו להעביר רפרט בכיתה וכן לקרוא משבוע לשבוע טקסטים מביליוגרפיית החובה.
0621-3266-01
 אימה וקידמה: ספרד תחת הדיקטטורה של פרנקו
 FEAR AND PROGRESS: SPAIN UNDER THE FRANCO DICTATORSHIP
פרופ ריין רענןסמינר גילמן319 ג'1200-0800 סמ'  א'

עם תום מלחמת האזרחים (1936-1939) לא פעל משטרו של הגנרל פרנקו לאיחוי הקרעים בחברה הספרדית, אלא דווקא להנצחתם. שנות הארבעים התאפיינו לפיכך במערכה של טרור ודיכוי כלפי המחנה של הרפובליקנים המנוצחים. אותן שנים התאפיינו גם במחסור ובמצוקה. החל משנות החמישים ניכרה ירידה של ממש בהיקף הדיכוי ואילו בעשור שלאחר מכן החלה בספרד צמיחה כלכלית מהירה, שתרמה לשינויים חברתיים ותרבותיים מרחיקי לכת.

סמינר זה יעסוק בחלקו הראשון בטרור הפוליטי, הדיכוי והצנזורה, בתופעות של רעב ושוק שחור, בתפקידה של הכנסייה הקתולית, במערכת החינוך, בקולנוע ובספורט, וכן במעמדן המשתנה של נשים באותה תקופה. בחלקו השני יעסוק הסמינר בשינויים הכלכליים שאפיינו את שנות השישים בגידול המשמעותי בהיקף התיירות ובהשלכותיהם על התרבות והחברה. בפגישות האחרונות נבחן את גוויעתו של הפרנקיזם ותהליך המעבר לדמוקרטיה.
0621-3267-01
 מיעוטים לאומיים בעידן של לאומנות במרכז-מזרח אירופה המודרנית
 MINORITIES IN THE AGE OF NATIONISM IN CENTRAL-EASTERN EUROPE
ד"ר ווגו רפאל אסמינר גילמן320 ד'2000-1600 סמ'  ב'


מהו עם והאם התקיימו עמים בהיסטוריה הטרום מודרנית? מהו לאום ומהי הלאומיות שמתכרבלת תמיד סביבו ומקדשת אותו? האם הישות הלאומית התקיימה מאז ומתמיד או שהיא מוצר מודרני מובהק? מהן הנסיבות ההיסטוריות שעמדו בבסיס התהוותן של הזהויות הלאומיות? מהם הקשרים בין מדינה ללאום או בין זיכרון קולקטיבי לתודעה לאומית? מי הם סוכני התרבות המייצרים זיכרונות לאומיים ומהם האתרים שבהם זכרונות אלה ממוקמים?
האם היחסים החדשים בין זהות-העל הלאומית לבין תתי-זהויות המתקיימים לצידה ובתוכה מסמנים שינוי ביחסי הכוח ביניהן? האם קיימת היום פוליטיקת זהויות המכרסמת בלאומיות וכיצד הגלובליזציה נוכחת בפוליטיקה זו?
סוגיות אלו ואחרות יעמדו במרכז דיוני הסמינר כאשר בציריו המרכזיים תעמוד ההשוואה בין התפתחותם של הלאומים ולאומיות באירופה לבין התגבשותה ואופייה של הלאומיות הציונית.
התלמידות/ים ידרשו להעביר רפרט בכיתה וכן לקרוא משבוע לשבוע טקסטים מביליוגרפיית החובה.
 

0621-3269-01
 הקפיטליזם באמריקה, עליית הכלכלה לשלטון
 CAPITALISM IN AMERICA
ד"ר זכים מיכאלסמינר גילמן319אב'1800-1600 סמ'  א'
סמינר גילמן319אה'1800-1600 סמ'  א'

השתלטות הכסף על החיים החומריים והרוחניים באמריקה במאתיים השנים האחרונות עומדת במוקד הסמינר, שיסתמך על קריאה במחקר היסטורי, סוציולוגי, אנתרופולוגי וספרותי, בין השאר, ובעיקר, לא על המחקר הכלכלי!

0621-3270-01
 הצבועים והארורים - למה יצרו את בעיית המיעוטים?
 HYPOCRITES & THE DAMMED: WHY & WHO CREATED THE MINORITY PROB
סמינר גילמן260 ד'1600-1400 סמ'  א'
מר אלשך יהונתןסמינר גילמן262 א'1600-1400 סמ'  א'
ממתי ישנה קטגוריה משפטית-פוליטית של "מיעוטים"? ומהם בכלל "המיעוטים"? ולמה הם "בעייה"? ואיך זה קשור – אם בכלל - לצמיחת הדמוקרטיה? מדוע נוסד אחרי 1919 משטר בינלאומי להגנת מיעוטים בדמות "חוזי המיעוטים"? ומהו הוא היה בדיוק? האם הוא באמת נועד לגונן על אוכלוסיות שאיתרע מזלן לחיות במדינות לאום שאיננו שלהן? או האם מדובר בכלי מתוחכם של שליטה אימפריאלית סמויה? האם זו הסיבה שהוא לא חל על מדינות מערב אירופה (לרבות גרמניה!!!)? האם משטר הגנת המיעוטים הבינלאומי סייע לגרמניה הנאצית להתעצם, בהינתן שהגרמנים היו המיעוט הלאומי הגדול באירופה בתקופה שבין המלחמות? איך גרמניה הנאצית הצליחה לתרץ את העובדה שהיא גם תומכת נלהבת של משטר הגנת המיעוטים הבינלאומי וגם מדכאת את מיעוטיה הפנימיים באין מפריע? מדוע מושג זכויות המיעוטים כמעט שנעלם כליל מהשיח הבינלאומי אחרי 1945? האם זו הסיבה שלפתע הופיע מושג חדש "זכויות אדם"? מהם היחסים בין שני המושגים? מה הקשר בין העלמות משטר ההגנה על המיעוטים אחרי 1945 ויצירתה של אמנת האו"ם למניעה וענישה של הפשע ג'נוסייד ב 1948? מי אחראי לזיהוי השגור לעייפה בין מיעוטים ו"גיס חמישי"? מה הקשר שבין "הזדהות עם מיעוטים" והנטייה האימפריאלית להתערב בענייניהם של אחרים?
e
Since when is there a legal and political category of minorities? Who are those minorities? Why are they a problem? How is this related – if at all – to the rise of democracy? Why was an international regime for the protection of minorities created after 1919 in the form of the minorities' treaties? What was it exactly? Was it really meant to protect population that were dammed to live in nation states that were not their own? Or was it a sophisticated tool of hidden imperial control? Was it for this that is did not apply to Western Europe (including Germany!!!)? Did the international minorities protection regime help Nazi Germany grow stronger, given that the Germans were the largest national minority in Europe in the interwar period? How did Nazi Germany succeed to explain its enthusiastic support of the international minorities' protection regime, given its ruthless oppression of its own internal minorities? Why did the notion of minorities rights disappear for international discourse after 1945? Is that why a new concept of human rights appeared all of a sudden? What is the connection between the two? What is the connection between the disappearance of minorities' rights after 1945 and the creation of the 1948 UN genocide convention? Who is responsible for the association between minorities and the specter of a "fifth column"? Does caring about rights of others related to the imperial tendency to intervene in the affairs of others?
0621-3316-01
 חיים של עניים באמריקה הלטינית במאה ה-02
 LIVES OF THE POOR IN 20TH CENTURY LATIN AMERICA
ד"ר לייבנר חררדוסמינר ב'2000-1600 סמ'  ב'

לאורך חלקים גדולים מהמאה ה- 20 אחוזים ניכרים מאוכלוסיית אמריקה הלטינית חיו בתנאי עוני, ללא רכוש משמעותי, ללא בטחון לגבי מקורות הפרנסה, בתנאי מגורים קשים ותוך סבל גופני שנבע ישירות ממחסור באמצעים. ככל הנראה רוב הלטינו-אמריקאים חוו עוני בשלב כלשהו במהלך המאה ה- 20. קיומם של פערים חברתיים גדולים עניינו מאוד את מדעי החברה וההיסטוריה של אמריקה הלטינית אולם התעניינות זו כמעט תמיד התמקדה במאבקים על המשאבים, במאבקים לשינוי חברתי, בהשלכות הפוליטיות של המציאות החברתית, והרבה פחות במציאות החיים של קבוצות שונות של עניים.

במרכז הסמינר יעמדו סיפור חייהם של חמישה אנשים קונקרטיים בפרו, בברזיל בקובה ובגואטמלה. בעזרת סוגים שונים של מקורות ראשוניים ובעזרת מחקרים נבחן את חוויית החיים בעוני, את ההתניות הפועלות על גברים ונשים הנתונים במחסור ובמצוקה, את התהליכים של נישול-התבססות-התרוששות, את הקשר שבין תהליכים חברתיים רחבים (דיכוי מסוגים שונים, עיור, אלפביתיזציה
היווצרותם של אפיקי מוביליות, פעולות של מוביליזציה קולקטיבית) לבין גורלם של אנשים ספציפיים. כמו כן, ננסה להשוות באופן ביקורתי בין התהליכים בארצות שונות ובקרב מגזרים שונים של עניים. נתעניין גם בתפיסות העצמיות של העניים וביחסי הגומלין בינם לבין מגזרים אחרים.


0621-3317-01
 ציביליזציה וברבריות: מילים ומעשים באמריקה הלטינית במאה ה-91
 CIVILIZATION & BARBARISM: WORDS & DEEDS IN 19TH CENTURY LATI
ד"ר פרויס אוריסמינר גילמן304 ד'1400-1000 סמ'  א'


"הבורגנות סוחפת את כל האומות, גם את הברבריות שבהן, לתוך מעגל-הציביליזציה," נאמר במניפסט הקומוניסטי. כך חולקה האנושות, חלוקה דיכוטומית אם גם דינאמית, באירופה, בלב "המעגל". אך מה באשר לשוליו?
כיצד הוגדרו הגבולות בין ציביליזציה לברבריות באמריקה הלטינית, במרחב אשר בתום שלוש-מאות שנות קולוניאליזם איברי ועירוב אתני בין אירופאים, אינדיאנים ואפריקאים, היה ספק חלק מן "המערב", ספק מחוצה לו? הסמינר יתחקה אחר גלגוליה של ההנגדה היסודית הזו בהגות האזור לאורך המאה ה-19, תקופה שבה לא התקיימה הפרדה בין האינטלקטואל לבין איש המדינה או המנהיג, בין הכתיבה לבין המעשה הפוליטי. לכן, טקסטים שנסבו סביב העימות בין ציביליזציה ברבריות סיפקו לא רק תיאורים ופרשנויות אלא גם תוכניות פעולה בשורה ארוכה של תחומים הקשורים בכינונה של המדינה והאומה: החל בהגירה ובהתיישבות, עבור בממשל, בכלכלה וביחסי חוץ, וכלה בחינוך ובתרבות. על משמעות המילים ועל המעשים הנלווים נעמוד באמצעות קריאה משולבת במקורות בני הזמן ובספרות מחקרית.

 

0621-5503-01
 בראשית היה הדבר
 IN THE BEGINNING WAS THE WORD
פרופ שחר גלילישיעור גילמן223 ד'1200-1000 סמ'  ב'
פרופ קליינברג אביעדשיעור ד'1200-1000 סמ'  ב'

השיעור דן בסוגיות יסוד בתרבות. הוא יעסוק בחומר ורוח, בכתיבה ובתשוקה, בגילוי והסתרה, בקודש ובחילול הקודש. אנו מבקשים לדון בדרך שבה מסורות שונות מגדירות את חומרי הבניין התרבותיים שלהן, מייצרות סתירות פנימיות ומיישבות אותן—בהצלחה גדולה יותר או פחות. חומרי הקורס יכללו טקסטים תיאולוגיים, ספרותיים והיסטוריוגרפיים מן העת העתיקה ועד ימינו.The course deals with foundational issues of culture. It discusses the body and the spirit, writing and desire, revelation and concealment, sanctity and heresy. We wish to discuss how different traditions define their cultural foundations, how they produce and solve initial contradictions. The reading materials of the course include theological, literary and historiographical texts from ancient times to our age.

0621-6022-01
 קריאה בהיסטוריונים יוונים
 READINGS IN GREEK HISTORIANS
פרופ פרייס יונתןסמינר גילמן319אא'1800-1600 סמ'  א'

היוונים המציאו היסטוריוגרפיה (כתיבת היסטוריה) במסורת המערבי. איך הבינו והגדירו היסטוריה? מה לדעתם היה היחס בין היסטוריוגרפיה וסוגות ספרותיות אחרות, לרבות אפוס, טרגדיה ופילוסופיה דיאלקטית? הגות על כתיבת היסטוריה אצל ההיסטוריונים הראשונים. קריאות מתוך הרודוטוס, תוקידידס, פוליביוס, דיוניסיוס איש הליקרנסוס, יוספוס, ועוד.


The Greeks invented history-writing in the western tradition. What did they mean by it? What is historical truth? What was its relations to other literary genres, particularly epic, tragedy and dialectic philosophy? Meditations on history-writing by the first historians. Readings in Herodotus, Thucydides, Polybius, Dionysius of Halicarnassus, Josephus and others.0621-6527-01
 ברנאר מקלירוו: מדינאי, מיסטיקן וקדוש
 BERNARD OF CLAIRVAUX: POLITICIAN, SAINT, MYSTIC
פרופ קליינברג אביעדסמינר גילמן262 ד'1400-1000 סמ'  א'

ברנאר מקלירוו היה איש של ניגודים. פוליטיקאי מיומן ואיש רוח, סגפן שהנהיג את המסדר הציסטרסיאני להשגים כלכליים חסרי תקדים, מיסטיקן שאירגן מסע צלב ומסדר נזירים חמוש. הסמינר יעסוק בדמותו של אחד מן המשפיעים באנשי המאה ה12, בכתביו--הוא היה סופר ונואם מבריק--וברעיונותיו.

השתתפות בסמינר באישור המרצה.

0621-6528-01
 חולי, רפואה וחברה בימי הביניים
 SICKNESS, MEDICINE AND SOCIETY IN THE MIDDLE AGES
ד"ר כהן-הנגבי נעמהסמינר גילמן262 א'1400-1000 סמ'  ב'

לבריאות ולחולי חלק מרכזי במרקם החיים החברתי והתרבותי. בימי הביניים בפרט היו אנשים נתונים למגפות, מחלות מדבקות חשוכות מרפא והיגיינה רעועה כך שחולי ומוות ולצד זה החיפוש אחר רפואה ובריאות ליוו את בני התקופה תדיר. במסגרת הקורס נבחן מגוון אופנים בהם מתקיימים קשרים בין בריאות וחולי לבין החברה ומוסדותיה במערב אירופה בימיה"ב. כמו כן נעמוד על כוחן של חברה, תרבות ודת לעצב תפיסות רפואיות ולהבנות מצבים של חולי ובריאות ונתבונן ביחסי הגומלין בין חברה, מגדר ותרבות לבין היבטים שונים של חולי גופני ונפשי וכן אמצעי ריפוי בתקופה.
0621-7028-01
 סוגיות בהיסטוריה של המגדר בעת החדשה המוקדמת
 TOPICS IN THE HISTORY OF GENDER IN EARLY MODERN EUROPE
ד"ר הרציג תמרסמינר גילמן317אב'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן317אג'1600-1400 סמ'  א'

 
בסמינר זה נבחן כמה מן הסוגיות העומדות במוקד המחקר ההיסטורי של יחסי המגדר בעת החדשה המוקדמת בעשורים האחרונים
. במסגרת זו נעסוק, בין היתר, בהיבטים הפוליטיים והכלכליים של הסכמי הנישואין; באפשרויות הפעולה השונות שעמדו בפני בפני נשים וגברים שבחרו לאמץ אורח חיים דתי בעידן הרפורמציה; באופני העיצוב של זהות גברית וזהות נשית, ובמאפיינים שונים של התרבות המינית של המאות השש-עשרה והשבע-עשרה. כמו-כן, ידון הסמינר באתגרים המתודולוגיים היחודיים הכרוכים בחקר ההיסטוריה של המגדר בעידן הקדם-מודרני. 

 

 

 

 


This seminar explores recent trends in the historiography of gender relations in early modern Europe . The topics we will discuss include the political and economic aspects of marriage; the gendered aspects of religious choices in the Reformation era; the formation of masculine and feminine identities; and some characteristics of the sexual culture(s) of sixteenth and seventeenth-century Eruope. The seminar will also examine some of the peculiar
methodological challenges involved in studying the history of gender in the premodern era.

 

 

0621-7029-01
 תרבות הבארוק באירופה
 THE EUROPEAN BAROQUE
פרופ מאלי יוסףסמינר גילמן319אד'1800-1400 סמ'  א'

מטרתנו הראשונה היא לאפיין ולהגדיר את מושג ה"בארוק" עצמו, כדרך שהתבטא ביצירות אמנות והגות כמו גם בתחומי-החיים הדתיים, החברתיים, והפוליטיים בתרבויות השונות באירופה (ומעבר לה) במחצית הראשונה של המאה ה-17. ננסה להבהיר את מקורות ה"בארוק" בתנועת הריפורמציה הקתולית במחצית השנייה של המאה ה-16, וב"משבר הכללי" של שלהי המאה, תוך התייחסות לתנאים החברתיים, הפוליטיים, הדתיים, והתרבותיים של התקופה. בהמשך נדון בתופעות ייחודיות לתרבות הבארוק – דוגמת התיאטרליזם המופגן בכל תחומי החיים; העיסוק האובססיבי באינסוף, אור-וצל, אשליות, וחזיונות; התיאוריות הפוליטיות החדשות של המלוכה; האירועים וההשפעות של "מלחמת שלושים השנים", ועוד. על רקע זה נדון גם בתיאוריות ובתיאורים שבאמצעותם ביטאו בני התקופה את השקפותיהם החדשות ביחס לאדם, לחברה, ולהיסטוריה. מטלות הסמינר יוגדרו ויובהרו למשתתפים בהתאם לנסיבות (כמות משתתפים, וכו').
0621-7030-01
 מי מפחד מהאינקוויזיציה הספרדית?
 WHO'S AFRAID OF THE SPANISH INQUISITION?
פרופ אליאב-פלדון מריםסמינר ביה"ס לשפות103 א'2000-1600 סמ'  ב'

 
בעשורים האחרונים מתנהל דיון בין היסטוריונים על מידת ההשפעה שהייתה לאינקוויזיציה הספרדית על החברה בספרד ובמושבותיה בעת החדשה המוקדמת. על סמך תיעוד ממשפטים שניהלה האינקוויזיציה, וכן צווים, מכתבים ותיאורים של בני התקופה, ננסה לעמוד על הדרכים שבהן הצליח המוסד להטיל את אימתו, מי היו הקבוצות שחששו מפניו במיוחד והאם הייתה לו השפעה מרכזית על עיצוב ההיסטוריה של ספרד. לצורך השוואה, נבחן גם דוגמאות מפעילותן של האינקוויזיציות בימי-הביניים ושל האינקוויזיציה הרומית שהוקמה בימי הקונטרה-רפורמציה.  

 קריאה מומלצת לפני תחילת הקורס:
  

William Monter, "The Inquisition", in: R. Po-chia Hsia (ed.), A Companionto the ReformationWorld, Blackwell, Oxford, 2006, pp. 255-271.


Henry Kamen, The Spanish Inquisition: A Historical Revision, Yale UP, 1998

 

 


Recent decades have seen a debate among historians regarding the extent of influence the Spanish Inquisition had on society in Spain and its colonies. Through the examination of trial documents, edicts, letters and contemporary descriptions, we shall attempt to clarify the methods by which this institution tried to hold sway over the population, who were the groups most fearful of this tribunal and whether it determined the course of Spanish history. For comparative purpose, we shall also examine some examples of the activities of the medieval and the Roman inquisitions.
0621-8019-01
 היסטוריה עממית של ארצות הברית - קריאה ביקורתית
 CRITICAL READING IN A PEOPLE'S HISTORY OF THE UNITED STATES
פרופ נווה איילסמינר גילמן319אב'1600-1200 סמ'  ב'

הספר "היסטוריה עממית של ארה"ב" מאת הווארד זין שנכתב ב1980 הפך לרב מכר שנמכר בקרוב לשני מליון עותקים ותורגם לשפות רבות. להצלחה זו אין שום מקבילה בסוגת ספרי הלימוד. אולם זהו ספר שגם "זכה" לביקורות קטלניות מכל זווית אפשרית. בסמינר נבצע קריאה ביקורתית במספר פרקים בספר כדי לברר מהן הנחות היסוד שבסיס הספר שהעצימו אותו כל כך מחד, ועוררו התנגדות כה רבה כלפיו מאידך. תוך כדי הקריאה נעסוק בנושאים הקשורים בייצוג ההיסטוריה של ארה"ב וביכולת החברה האמריקנית להתמודד עם ייצוג שכזה. כמו כן נעסוק באמצעות ניתוח זה בסוגיות העוסקות בקשר בין היסטוריה כדיסציפלינה מחקרית, לבין כתיבת ספרי לימוד, שימוש בספר לימוד ככלי חינוכי וכסוכן פוליטי.
0621-8517-01
 אתגרים ובעיות בהיסטוריה שבעל פה )סמינר מתודולוגי(
 CHALLENGES & PROBLEMS IN ORAL HISTORY: METHODOLOGICAL SEMINA
ד"ר לייבנר חררדוסמינר גילמן361 ב'2000-1600 סמ'  א'

הסמינר יוקדש לדיון במתודות עבודה עם מקורות אוראליים להיסטוריה של המאה ה- 20. במהלך הפגישות נבחן באופן ביקורתי שימושים שונים שהיסטוריונים עשו ועושים במקורות שבעל פה, נקרא מספר חיבורים חשובים אשר ניסו להציע גישות ועקרונות להיסטוריה שבעל פה ובעיקר ננתח יחד מספר ראיונות שנערכו ופורסמו, חלקם כסיפורי חיים, ואולי גם קטעי ראיונות מתומללים ולא-ערוכים. כמו כן, נעסוק גם בדרכים לביצוע של ראיונות למטרות של איסוף מקורות. החומרים והדוגמאות בהם נעסוק יהיו ממקומות מגוונים, רק חלקם מאמריקה הלטינית.
0621-9038-01
 היסטוריה וסביבה - המקרה של אלימות המונית
 HISTORY AND ENVIRONMENT - THE CASE OF MASS VIOLENCE
ד"ר נוימן בעזסמינר ב'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר ה'1200-1000 סמ'  ב'

בעקבות העניין בן-זמננו בסביבה הופיעו בדור האחרון מחקרים רבים הקוראים מחדש את ההיסטוריה של המאה העשרים מנקודות מבט סביבתיות. בסמינר נדון בתופעות ובאירועים מרכזיים במאה העשרים ונבחן האם נקודות מבט אלה אכן תורמות תרומה משמעותית לדיון ההיסטורי והיסטוריוגרפי. כמו כן נבדוק גם את מגבלותיה של ההיסטוריוגרפיה הסביבתית. בין התופעות והאירועים שבהם נדון:

א) הופעתה של ההיסטוריוגרפיה הסביבתית בשני העשורים האחרונים.

ב) מקורותיה ושורשיה של הופעת התודעה הסביבתית המודרנית מסוף המאה התשע-עשרה ושל המהפכה הסביבתית בשנות השישים והשבעים של המאה העשרים.

ג) הפרויקט הקולוניאלי-אימפריאלי כפרויקט סביבתי.

ד) הפרויקט הלאומי כפרויקט סביבתי – הלאומיות הגרמנית והציונות כמקרה מבחן.

ה) מלחמות העולם והשפעות הגומלין בינן לבין הסביבה – ניצול משאבים סביבתיים לטובת מכונת המלחמה מצד אחד והרס הסביבה כתוצאה ממלחמות, למשל, על ידי שימוש בנשק כימי ו"הפצצות השטיח" (carpet bombing) על ערים ואזורי תעשייה.

ו) פשיזם וסביבה – האם הנאצים היו "אקולוגים" ו"ירוקים" ואם כן מה זה משנה?

ז) האם קיימת "היסטוריה סביבתית" של ג'נוסייד? נבחן אפשרויות של היסטוריה מעין זו במקרה של שואת היהודים ורצח העם ברואנדה.

ח) מלחמת וייטנאם כמלחמה המודרנית הראשונה נגד הסביבה. נדון, בין היתר, במשמעות של השימוש האמריקאי ב-agent orange.

ט) הופעתו של "הפליט הסביבתי" (environmental refugee).
0621-9039-01
 היסטוריה ולאומיות
 HISTORY AND NATIONALISM
פרופ זנד שלמההדרכה אי ג'1200-1000 סמ'  א'

מטרתו של הסמינר תהיה לעמוד ולברר את מקומה של ההיסטוריה בפיסולם של הזיכרון הלאומי ותודעת המולדת. מדוע נזקקות החברות המודרניות להרבה עבר כדי להתגבש תרבותית? איזה עבר משרת את ההווה ואיזה יכול להפריע לו? האם יכולה להתקיים מדינה ללא "מולדת היסטורית" וללא זיכרון קיבוצי? מי הם סוכני הזיכרון הראשיים ומי תמיד מממן אותם? באילו אופנים משועתק ומופץ הידע ההיסטורי? מהן ההבדלים בין הפדגוגיה הממלכתית המסורתית והכלים האודיו-ויזואליים בעיצובו של הזיכרון הקולקטיבי לגבי המרחב הטריטוריאלי?


סוגיות אלה ואחרות יהוו את הציר המרכזי בדיונים. התלמידים התבקשו במהלך הקורס לקרוא את הביבליוגרפיה, וכן להציג בכיתה רפראטים בע"פ מלבד עבודות הסיכום הסמינריוניות.

 

0621-9040-01
 היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית בעת החדישה
 QUEER AND TRANSGENDER HISTORY IN THE MODERN ERA
ד"ר רחמימוב איריססמינר גילמן319 ב'2000-1800 סמ'  ב'
סמינר גילמן319 ה'2000-1800 סמ'  ב'
 
ההיסטוריה הקווירית והטרנסג'נדרית היא אחד התחומים הדינמיים והחדשניים שהתפתחו בעשרים השנים האחרונות. ברמה הבסיסית עוסק תחום זה בכינונם של מיעוטים מיניים ומגדריים (לסביות, הומוסקסואלים, ביסקסואלים/ביסקסואליות וטרנסג'נדרים/טרנסג'נדריות= להט"בים) כקבוצות חברתיות מובדלות (ומופלות), ובניסיון של קבוצות ויחידים להיאבק באפליה ולרכוש חירויות, זכויות ויחס מכבד. בחלקו הראשון, יתמקד הקורס בהיווצרות מערכת המושגים המינית המודרנית במרכז אירופה בשליש האחרון של המאה התשע עשרה, ובמרכזיות רופאים, פסיכיאטרים ואנשי משפט בפיתוח מסגרת מושגית זו. בחלק זה יעסוק הקורס בפוטנציאליים הדכאניים והמשחררים שהיו לתפיסה חדשה זו, ובהיווצרותה בגרמניה בשנת 1897 של תנועת השחרור הלהט"בית הראשונה (הוועדה המדעית-הומניטארית בראשות מגנוס הירשפלד). החלק השני בקורס יעסוק בהתפתחויות בצפון אמריקה בשליש השני של המאה העשרים, ובהופעתם מחד גיסא של מנגנוני דיכוי והדרה רבי עוצמה (חלקם בחסות וביוזמה של הממסד הפסיכיאטרי), ויצירתה במקביל של תנועת השחרור הלהט"בית העכשווית על הישגיה, סכסוכיה הפנימיים והאג'נדות השונות שלה. החלק השלישי של סמינר יוקדש להיסטוריה להט"בית מקומית. אחד ממטרות הסמינר היא לשמש כחממה לפיתוח מחקרים מקוריים בהיסטוריה להט"בית (מקומית ולא מקומית). משתתפים שיציגו את מחקריהם יזכו לעידוד, הכוונה ומרחב אינטלקטואלי תומך.
0621-9041-01
 לונדון ופריס: סוגיות נבחרות בהיסטוריה ומתודולוגיה של ערים
 LONDON & PARIS: SELECTED ISSUES IN METHODOLOGY & HISTORY
פרופ מלמן בלהההדרכה אי ג'1600-1400 סמ'  ב'


ההיסטוריה של ערים, באופן מיוחד ההיסטוריה של ערי הענק המודרניות, היא נושא הניצב בחזית לימודי ההיסטוריה והמחקר ההיסטורי היום. מאז סוף המאה ה18 היו לונדון ופריס שתי "בירות של המודרניות", והעניין בעבר שלהן,  בתוך האקדמיה ומחוצה לה, פורח. בקורס תתוודעו לספרות רב תחומית בתולדות הערים האלה וערים בכלל, לשיטות מחקר ותחומי מחקר מגוונים—מאתנוגרפיה של ערים ועד להיסטוריה ויזואלית (השימוש באיורים, צילומים וכו' בחקר ערים) ולהיסטוריה חומרית, מחקר הטכנולוגיה בערים ועד לספרות יפה, המשמשים היסטוריונים. עוד תתוודעו לאוספים במאגרים העשירים של מוזיאונים היסטוריים ואחרים בפריס ובלונדון, ספריות, ומרכזי מחקר עולמיים. הקורס מתקיים כמסגרת לימוד יחידנית, שבה תוכנית הקריאה והכתיבה "נתפרת" על פי צרכי ותחומי העניין של כל אחד ואחת מכן. 
 

 

 

 

 

  
The history of Cities, particularly the histories of modern mega cities, is at the forefront of historical study. From about 1800 London and Paris have been two "capitals of modernity" and interest in them, inside the academe and outside it, has been booming. This individual studies' course will acquaint you with the cross- disciplinary research, on the two cities and cities in general, and with primary sources stored in museums, libraries and research centers in the two cities.

0621-9043-01
 סכסוכים במאה ה-02
 CONFLICTS IN THE 20TH CENTURY
ד"ר קרצ'ר חןסמינר גילמן304 ה'1400-1000 סמ'  ב'

הסמינר בוחן את הסדר העולמי שגובש לאחר מלחמת העולם השנייה כנקודת מוצא לדיון בדרכי ההתמודדות עם סכסוכים אלימים בתוך מדינות. למרות שהיסטוריונים מרבים לעסוק במלחמות העולם, רוב המלחמות במאה העשרים הנן תוצאה של סכסוכים אלימים פנים מדינתיים. בסמינר נבחן את התפתחות הנורמות הבינלאומיות להתמודדות עם מצבים אלה תוך שימת דגש על המפנה ההיסטורי בהתמודדות עם סכסוכים אלימים בעשור האחרון של המאה העשרים. לשם כך יושם דגש על התנהלות הסכסוכים בקמבודיה, יוגוסלביה לשעבר וסומליה במפנה של סיום המלחמה הקרה.

הסמינר יבחן סוגיות כגון סדר עולמי, ארגונים בינלאומיים, ריבונות, התערבות, שימוש בכוח, בניית מדינה. במסגרת הדיון ננסה לברר באיזו מידה אנו עדים לסדר עולמי חדש המתגבש בפתחה של המאה העשרים ואחת.

חובות המשתתפים בקורס

נוכחות, הוכחת בקיאות בחומרי הקריאה משיעור לשיעור והצגת נושא מחקר (20% מערך הציון הסופי).

עבודה סמינריונית או רפראט מחקרי (80% מערך הציון הסופי). לא תאושר הגשת עבודה סמינריונית או רפראט שלא קיבלה אישור מראש ועברה ביקורת בכיתה.