שנה"ל תשע"ט

0687-1001-01
 מבוא לתולדות סין ותרבותה
 Introduction to Chinese History and Civilization
ד"ר סלע אורישיעור גילמן223 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור גילמן223 א'1600-1400 סמ'  ב'לתשומת לבכם, הקורס שנתי ומתקיימת בו בחינת אמצע. בחינת האמצע מפורסמת בלוח הבחינות. אנא התעדכנו. ללא ציון עובר מסמסטר א' לא ניתן לגשת לבחינה בסוף השנה ולקבל ציון.

הציביליזציה הסינית עיצבה את חייהם של מאות מיליוני בני אדם לאורך אלפי שנים במדינות מזרח-אסיה. בימינו אלה היא הולכת ותופסת מקום מרכזי יותר ויותר גם בעולם המערבי. בשיעור זה נסקור את התפתחותה של הציביליזציה הסינית החל ממקורותיה המוקדמים ועד לעת המודרנית וימינו אנו במאה העשרים ואחת. נבחן את המאפיינים התרבותיים, החברתיים והפוליטיים של הציביליזציה הסינית, ונעמוד על גילויים של אחדות ושוני בעולם הסיני ובינו לבין מה שמחוץ לו.
לידיעתכם בקורס זה מתקיימת גם בחינת ביניים .
נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.
 

Chinese civilization has shaped the lives of many millions over thousands of years not only in China but in all the regions of East Asia. In our days, China is claiming an ever-growing role in the Western world and civilization as well.
In this course we will overview the development of Chinese civilization from its excavated origins in the second and third millenniums BCE and its evolvement up to the present day in the 21st century. We will examine the cultural, social, and political characteristics of the Chinese civilization and will explore manifestations of similarity and differences both within the Chinese world and between the Chinese and the outside.
 

 
0687-1002-01
 מבוא לתולדות יפן ותרבותה
 Introduction to Japan and its Culture
ד"ר צרפתי ליאורה רבקשיעור גילמן223 ב'1600-1400 סמ'  א'
שיעור גילמן223 ב'1600-1400 סמ'  ב'


באלפיים השנה האחרונות, האנשים היושבים באיים של יפן הפכו משבטים מפורדים לממלכה חזקה, אשר בעת המודרנית הפכה לאימפריה צבאית ולאחד מהכוחות במרכזיים המניעים את כלכלת העולם ותרבותו. בקורס נסקור את התהליכים שעברה יפן מהעת הקדומה ועד לתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה תוך התמקדות במאפיינים תרבותיים, חברתיים ופוליטיים. נבחן את הייחוד של תרבות יפן ואת ההשפעות השונות אשר תרמו לה, את המבנים החברתיים אשר עיצבו כל תקופה ואת הכוחות שיצרו את ההיסטוריה של יפן.
חובות הקורס: השתתפות בשיעור ובתרגול, הגשת מטלות בתרגול ומבחן בסוף כל סמסטר. ללא ציון עובר בסמסטר א' לא ניתן לגשת לבחינה בסוף השנה ולקבל ציון בקורס.
לידיעתכם בקורס זה מתקיימת גם בחינת ביניים. 
נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

In the past two thousand years, the people living in the Japanese islands have turned from segregated tribes into a strong kingdom that transformed into a modern military empire and one of the driving forces of the world’s economy and culture. In this course we will survey the processes that occurred in Japan from the ancient period until after the Second World War. We will focus on cultural, social, and political features and will discuss the uniqueness of Japanese culture and the various influences that contributed to it. We will explore the social structures that formed each historic period and the forces that shaped the history of Japan.
Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions

 

 
0687-1003-01
 מבוא לתולדות הודו ותרבותה
 Introduction to Indian Civilization
ד"ר צהר רועישיעור גילמן223 ג'1600-1400 סמ'  א'
שיעור גילמן223 ג'1600-1400 סמ'  ב'

לתשומת לבכם, הקורס שנתי ומתקיימת בו בחינת אמצע. בחינת האמצע מפורסמת בלוח הבחינות. אנא התעדכנו. ללא ציון עובר מסמסטר א' לא ניתן לגשת לבחינה בסוף השנה ולקבל ציון.

בשיעור זה נסקור את התפתחותה של הציביליזציה בתת היבשת ההודית, החל ממקורותיה הקדומים ועד להתגבשותה של לאומיות הודית מודרנית תחת השלטון הקולוניאלי. תת היבשת ההודית היא עולם רחב ומורכב, שעד לביסוס השלטון הבריטי במאה ה- 19 לא זכה לאחדות פוליטית. זהו עולם שהמגוון הלשוני בו הנו עצום, כמו גם השוני במנהגים ובפולחן. מה איפה, אם בכלל, מאחד את העולם הזה מבחינה תרבותית, דתית, שלטונית רעיונית? על שאלה זו ננסה לענות במהלך שיעור המבוא תוך דגש על בחינה ביקורתית של האופן שבו יוצגה ודומיינה התרבות ההודית בשיח הפנים והחוץ הודי במהלך הדורות.

נוכחות חובה. קריאה שוטפת, בוחן מפה, בחינת ביניים (סוף סמסטר א') ובחינה מסכמת (סמסטר ב')

The Indian sub-continent presents an overwhelming variety and diversity of cultural, social, lingual, religious and political phenomena. What can be identified, if at all, as a common ground among these diverse elements?

Surveying the development of Indian civilizations from its earliest to the formation of the modern Indian state, the course will attempt to critically deal with this question while examining the various ways in which India was represented and imagined through out the ages.

 
0687-1100-01
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
מר צוברה יצחקתרגיל גילמן361 ב'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל גילמן361 ב'1000-0800 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

נוכחות חובה.

 

Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
 
0687-1100-03
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
גב' פרידמן שחףתרגיל גילמן317אא'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל גילמן317אא'1800-1600 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

נוכחות חובה.

 

Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
0687-1100-05
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
גב' דשא רוניתרגיל גילמן361 ד'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל גילמן361 ד'1000-0800 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

נוכחות חובה.

 

Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
0687-1100-06
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
גב' דשא רוניתרגיל כיתות דן דוד211 ד'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד211 ד'1600-1400 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

נוכחות חובה.

 

Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
0687-1100-07
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
מר טישלר מארק דודתרגיל כיתות דן דוד209 ה'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד209 ה'1600-1400 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

נוכחות חובה.

 

Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
0687-1200-01
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
גב' אביטבול אלינורתרגיל גילמן362 ג'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל גילמן362 ג'1800-1600 סמ'  ב'

 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.

 נוכחות חובה.

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
0687-1200-02
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
גב' ספר מאיהתרגיל גילמן260 ב'2000-1800 סמ'  א'
תרגיל גילמן260 ב'2000-1800 סמ'  ב'

 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.  

נוכחות חובה.

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
0687-1200-03
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
גב' בכר מנטקה מעייןתרגיל כיתות דן דוד102 ד'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד102 ד'1000-0800 סמ'  ב'

 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.  

נוכחות חובה.

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
0687-1200-04
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
גב' גרנובסקי הלנהתרגיל כיתות דן דוד209 ד'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד209 ד'1600-1400 סמ'  ב'

 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.  

נוכחות חובה.

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
0687-1200-06
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
גב' ספר מאיהתרגיל גילמן361אב'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל גילמן361אב'1800-1600 סמ'  ב'

 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.  

נוכחות חובה.

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
0687-1300-01
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
גב' אמיר ירדןתרגיל כיתות דן דוד209 א'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד209 א'1800-1600 סמ'  ב'

 תרגיל מבואי- הודו

 

 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.

נוכחות חובה.

 

 

 

 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
0687-1300-03
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
גב' בראונשטיין עמנואלתרגיל כיתות דן דוד209 ב'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד209 ב'1400-1200 סמ'  ב'

 תרגיל מבואי- הודו

 

 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.

נוכחות חובה.

 

 

 

 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
0687-1300-04
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
מר שבו יוסיתרגיל כיתות דן דוד209 ד'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד209 ד'1200-1000 סמ'  ב'

 תרגיל מבואי- הודו

 

 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.

נוכחות חובה.

 

 

 

 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
0687-1300-05
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
גב' פן לוי אביגילתרגיל כיתות דן דוד209 ד'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד209 ד'1400-1200 סמ'  ב'

 תרגיל מבואי- הודו

 

 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.

נוכחות חובה.

 

 

 

 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
0687-1300-06
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
גב' פן לוי אביגילתרגיל כיתות דן דוד209 ד'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד209 ד'1800-1600 סמ'  ב'

 תרגיל מבואי- הודו

 

 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.

נוכחות חובה.

 

 

 

 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
0687-1680-01
 יפנית שנה א'
 Japanese (First Year)
גב' ליטמן ניקישיעור ותגילמן304 ב'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן304 ה'1000-0800 סמ'  א'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותגילמן304 ד'1000-0800 סמ'  א'
גב' ליטמן ניקישיעור ותגילמן304 ב'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן304 ה'1000-0800 סמ'  ב'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותגילמן304 ד'1000-0800 סמ'  ב'

מטרות הקורס היא לימוד דקדוק יפני בסיסי, שתי צורות פונטיות וכמה מאות קאנג'י, וכדי לפתח יכולת של קריאת טקסט(unseen) בעזרת מילון. בשנה הראשונה נלמד כמחצית מהדקדוק היפני הבסיסי וקאנג'י. הספר: Genki vol.1 An Integrate Course in Elementary Japanese, Japan Times . Genki Workbook 1.

נוכחות חובה.

First Year Japanese The aim of the course is the acquisition of basic Japanese grammar, the two phonetic syllaberies and a few hundred kanji in order to develop the ability to read unseen texts using a dictionary. In the first year we learn about half of the basic Japanese grammar and kanji. There are weekly kanji tests and intermittent grammar tests. Attendance and homework are compulsory. The final grade is composed of the grades of the two final exams (semester A and B), kanji tests, class participation and homework. Textbook: Genki vol.1 An Integrate Course in Elementary Japanese, Japan times. Genki Workbook 1.
0687-1680-02
 יפנית שנה א'
 Japanese (First Year)
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור ותרקנאטי409 ג'1200-1000 סמ'  א'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותרקנאטי409 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותרקנאטי409 ד'1200-1000 סמ'  א'
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור ותרקנאטי409 ג'1200-1000 סמ'  ב'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותרקנאטי409 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותרקנאטי409 ד'1200-1000 סמ'  ב'

יפנית שנה א'

 מטרות הקורס היא לימוד דקדוק יפני בסיסי, שתי צורות פונטיות וכמה מאות קאנג'י, וכדי לפתח יכולת
של קריאת טקסט(unseen) בעזרת מילון.
בשנה הראשונה נלמד כמחצית מהדקדוק היפני הבסיסי וקאנג'י.
הספר: Genki vol.1 An Integrate Course in Elementary Japanese, Japan Times

נוכחות חובה.

First Year Japanese

 The aim of the course is the acquisition of basic Japanese grammar, the two phonetic syllaberies and a few hundred kanji in order to develop the ability to read unseen texts using a dictionary. In the first year we learn about half of the basic Japanese grammar and kanji. There are weekly kanji tests and intermittent grammar tests. Attendance and homework are compulsory. The final grade is composed of the grades of the two final exams (semester A and B), kanji tests, class participation and homework.
 
 
0687-1700-01
 סינית שנה א'
 Chinese (First Year)
גב' זאיצקי לואו ג`יהשיעור ותגילמן317 ד'1000-0800 סמ'  א'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן362 א'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן362 ג'1000-0800 סמ'  א'
גב' זאיצקי לואו ג`יהשיעור ותגילמן317 ד'1000-0800 סמ'  ב'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן362 א'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן362 ג'1000-0800 סמ'  ב'

סינית שנה א'

 בשיעור זה יונחלו לתלמידים יסודותיה של השפה הסינית המודרנית הן בתחומי הדיבור והבנת הנשמע והן בתחומי הקריאה והכתיבה. בסיום הקורס יהיו התלמידים מסוגלים לשוחח על מבחר תחומים הנוגעים לחיי היומיום. הם יוכלו לקרוא קטעי פרוזה ועתונות קצרים, ויהיו מסוגלים לזהות כ- 1000 סימנים סיניים.

נוכחות חובה.

First Year Chinese

The course focuses on foundation works of Chinese language, which means an intensified training of Chinese pronunciation, basic Chinese grammars and some 600 Chinese characters. The course features web assisted Chinese learning and aims at a good foundation for students to continue their studies in the future, as well as giving students basic daily communication ability in Chinese.
 

0687-1700-02
 סינית שנה א'
 Chinese (First Year)
גב' זאיצקי לואו ג`יהשיעור ותגילמן361 ד'1200-1000 סמ'  א'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן317 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן317 ג'1200-1000 סמ'  א'
גב' זאיצקי לואו ג`יהשיעור ותגילמן361 ד'1200-1000 סמ'  ב'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן317 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן317 ג'1200-1000 סמ'  ב'

סינית שנה א'

 בשיעור זה יונחלו לתלמידים יסודותיה של השפה הסינית המודרנית הן בתחומי הדיבור והבנת הנשמע והן בתחומי הקריאה והכתיבה. בסיום הקורס יהיו התלמידים מסוגלים לשוחח על מבחר תחומים הנוגעים לחיי היומיום. הם יוכלו לקרוא קטעי פרוזה ועתונות קצרים, ויהיו מסוגלים לזהות כ- 1000 סימנים סיניים.

נוכחות חובה.

First Year Chinese

The course focuses on foundation works of Chinese language, which means an intensified training of Chinese pronunciation, basic Chinese grammars and some 600 Chinese characters. The course features web assisted Chinese learning and aims at a good foundation for students to continue their studies in the future, as well as giving students basic daily communication ability in Chinese.
 

0687-1700-03
 סינית שנה א'
 Chinese (First Year)
גב' זאיצקי לואו ג`יהשיעור ותגילמן362 ה'1000-0800 סמ'  א'
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן362 ב'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן362 ד'1000-0800 סמ'  א'
גב' זאיצקי לואו ג`יהשיעור ותגילמן362 ה'1000-0800 סמ'  ב'
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן362 ב'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן362 ד'1000-0800 סמ'  ב'

סינית שנה א'

 בשיעור זה יונחלו לתלמידים יסודותיה של השפה הסינית המודרנית הן בתחומי הדיבור והבנת הנשמע והן בתחומי הקריאה והכתיבה. בסיום הקורס יהיו התלמידים מסוגלים לשוחח על מבחר תחומים הנוגעים לחיי היומיום. הם יוכלו לקרוא קטעי פרוזה ועתונות קצרים, ויהיו מסוגלים לזהות כ- 1000 סימנים סיניים.

 

נוכחות חובה.

First Year Chinese

The course focuses on foundation works of Chinese language, which means an intensified training of Chinese pronunciation, basic Chinese grammars and some 600 Chinese characters. The course features web assisted Chinese learning and aims at a good foundation for students to continue their studies in the future, as well as giving students basic daily communication ability in Chinese.
 

0687-1700-04
 סינית שנה א'
 Chinese (First Year)
גב' זאיצקי לואו ג`יהשיעור ותגילמן362 ה'1600-1400 סמ'  א'
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן362 ב'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותגילמן362 ד'1600-1400 סמ'  א'
גב' זאיצקי לואו ג`יהשיעור ותגילמן362 ה'1600-1400 סמ'  ב'
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן362 ב'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן362 ד'1600-1400 סמ'  ב'

סינית שנה א'

 בשיעור זה יונחלו לתלמידים יסודותיה של השפה הסינית המודרנית הן בתחומי הדיבור והבנת הנשמע והן בתחומי הקריאה והכתיבה. בסיום הקורס יהיו התלמידים מסוגלים לשוחח על מבחר תחומים הנוגעים לחיי היומיום. הם יוכלו לקרוא קטעי פרוזה ועתונות קצרים, ויהיו מסוגלים לזהות כ- 1000 סימנים סיניים.

נוכחות חובה.

 

First Year Chinese

The course focuses on foundation works of Chinese language, which means an intensified training of Chinese pronunciation, basic Chinese grammars and some 600 Chinese characters. The course features web assisted Chinese learning and aims at a good foundation for students to continue their studies in the future, as well as giving students basic daily communication ability in Chinese.
 

0687-2062-01
 אדריכלות וסביבה ביפן
 Japanese Architecture and its Environs
מר קוץ אריהשיעור גילמן278 ב'2000-1800 סמ'  א'

הקורס יעסוק בהתפתחות האדריכלות והגן היפני לאורך ההיסטוריה, בעיקר בהקשר האדריכלי האסתטי. במהלך הקורס יומחשו השפעות של אקלים וסביבה ושל התפתחות תרבותית ומגע עם תרבויות אחרות על התהוותה של תפיסת החלל ועל מכלול היצירה האדריכלית ביפן.
ההרצאות ילווו בכמות גדולה של שקופיות מדוגמאות חיות של אדריכלות מזרח אסיה בכלל ואדריכלות יפנית בפרט, מהמאה השמינית לספירה ועד למאה התשעה עשר.

נושאי הקורס:

1. אקלים, טבע ואדם
• התנאים הסביבתיים כרקע ליחס האדם לטבע ומרכזיות הטבע במכלול היצירה היפנית.

2. הבית היפני
• בית המגורים במזרח אסיה כתגובה לטבע ולאקלים וכהתגלמות יחס האדם לטבע.
• תפיסת החלל היפנית כפי שהיא משתקפת באדריכלות בית המגורים המסורתי.
• השתנות הבית היפני – גורמים חברתיים וסביבתיים שונים ופתרונות מגורים תואמים.

3. אדריכלות דתית
• ההשתנות של האדריכלות הבודהיסטית לאורך היסטוריה ובמעבר מהודו ועד ליפן, דרך סין.
• גלי ההשפעה של סין על יפן ודרך קליטתם בתרבות היפנית.
• אדריכלות השינטו.
• תגובת התרבות היפנית להשפעות הסיניות ביצירתיות וחדשנות כפי שבאה לידי ביטוי בפתרונות אדריכליים מיוחדים לאורך התקופות השונות.

4. "דרך התה"
• הפילוסופיה החברתית והאסתטית של המאה ה- 16 ביפן והשפעתה על האדריכלות היפנית של התקופה ("בית התה" היפני) ושל המאות הבאות.

5. הגן היפני
• ההתפתחות של הגן היפני, מקורות ההשפעה וההשראה של יוצריו והגישות האסתטיות המשתקפות בגנים היפניים לאורך ההיסטוריה.
• הגן היפני כדוגמה לעיצוב אדריכלי המונע על ידי הכוונה לתכנן חוויה כוללת למען האדם הנע במרחב.

6. מאדו לטוקיו
• תכנון ערים לאורך ההסטוריה של – מסין ליפן.
• ההתפתחות של עיר הבירה היפנית מבירת מחוז רחוק בסוף המאה השש עשרה, לבירתה של שושלת טוקוגאווה ולבירת יפן. המבנה העירוני המיוחד, סיבות הווצרותו והשפעתו על העיר לאורך הדורות.
נוכחות חובה.
עבודת גמר:

בסיום הקורס תוגש עבודה של תיעוד וניתוח של יצירה אחת לפי בחירת הסטודנט. תיעוד וניתוח היצירה יהיו מבחן להבנת החומר הנלמד וישומו בתהליך של ניתוח יצירה אדריכלית ספציפית.

 

 The course deals with the historic development of Japanese architecture and gardens, from an architectural and aesthetic perspective.
The lectures will demonstrate the way in which Japanese architecture was shaped by the Japanese climate and environment and by its contacts with other cultures.
Lectures are accompanied with a great amount of visual information from Japan and Asia.

Main Themes:

1. Climate and Nature in Japan
The Japanese environmental conditions as the background to the central role of nature in the human culture of Japan.

2. The Japanese House
- East Asian ancient dwellings in relation to environmental conditions
- The Japanese Traditional House and the Japanese Spatial conception reflected in its architecture.

3. Religious Architecture
- Buddhist Architecture form India to Japan
- Chinese waves of influence on Japan through the history and the ways of their adoption and adaptations.

4. The Way of Tea
- The social and aesthetic revolution of the 16th century Japan and its influence on its time and on the next centuries.

5. Japanese Gardens
- The development of the Japanese gardens throughout the centuries, focusing on the sources of inspiration and the aesthetic approaches reflected in the gardens.
- The Japanese Gardens as an example of a design for movement in space.

6. From Edo to Tokyo
- The development of Edo from a provincial town to the Capital City, its spatial organization and its reasons and consequences.

Students' duties:
Students should chose one specific masterpiece and submit a written analytic report on it.
The work should include about 2000 words and sketches, diagrams and photos to accompany the analysis.

 

0687-2109-01
 יפן בזירה הבינלאומית
 Japan in the International Arena
ד"ר שאול רחלשיעור גילמן280 ב'1000-0800 סמ'  ב'

קורס זה עוסק בחקר ובלימוד הנושאים הקשורים להתפתחות הפוליטיקה, הכלכלה, הביטחון ומדיניות החוץ היפנית מאז תום הכיבוש האמריקאי (1952) ועד היום. נדון בסוגיות שונות של מדיניות חוץ מההיבט ההיסטורי-דיפלומטי, פוליטי-כלכלי, פוליטי-בטחוני ותרבותי-חברתי. דגש יינתן ללימוד הנושאים הקשורים להתפתחות מדיניות החוץ של יפן בקונטקסט האזורי והבינלאומי, תוך הדגשת מכלול האילוצים והצרכים הפוליטיים הפנימיים של יפן.

נדון בשאלות רבות ביניהן: כיצד עקרונות מדיניות החוץ היפנית כפי שגובשו מתום תקופת הכיבוש ועד תום המלחמה הקרה ערוכים להתמודד עם המגמות והשינויים המתרחשים בזירה הבינלאומית כיום? מה טבעה של הדמוקרטיה היפנית בראי הזמן? בפני אילו אתגרים ניצבת כיום בריתה האסטרטגית של יפן עם ארה"ב? מה המשמעות של המשבר הכלכלי העולמי שהתרחש בשנים האחרונות עבור כלכלת יפן? מה טיבעה ומעמדה של כלכלת יפן בזירה הבינלאומית כיום? כיצד מאזן הכוח המתהווה כיום בין שלושת ענקי אסיה, הודו-סין-רוסיה, משפיע על מעמדה של יפן באסיה? מה ניתן ללמוד ממגמות לאומנות פוליטית חברתית יפנית כיום בראי ההיסטורי שלה? אילו השפעות ניכרות על 'החברה האזרחית' היפנית בעקבות אסון פוקושימה 2011?

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

This course explores and analyzes Japan foreign relations and politics since the end of the American occupation (1952) to the present.

Emphasis will be given to the understanding of the different domestic and international political factors behind Japan's foreign, security and energy policy formulation.

Chosen foreign, security and energy policies illustrate decision-making process and particularities.

0687-2166-01
 עולם העבודה ביפן הגלובאלית
 Labor in Japan
ד"ר בייקוביץ אביטלשיעור גילמן278 א'1200-1000 סמ'  ב'

קורס זה דן במאפיינים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים של עולם העבודה והארגונים העסקיים ביפן בעידן הגלובאלי. תהליכים סוציו-כלכליים הביא לשינויים בהתנהלותם של עסקים וחברות הפועלים בזירה הבינלאומית בכלל, ובשווקי אסיה בפרט. ברמת הארגון, היווצרותן של חברות גלובאליות העלתה דילמות שונות בנוגע לדפוסי ניהול שונים ואסטרטגיות עסקיות בניסיון להגיע לצמיחה כלכלית. ברמת הפרט, השונות התרבותית שנוצרה הביאה לצמיחתם של צוותים רב לאומיים, ושינויים בדפוסי תעסוקה אשר השפיעו על תפיסות של זהות ושייכות בקרב עובדים בחברה היפנית. הקורס יעסוק בניתוח ביקורתי והשוואתי של נושאים אלו, תוך בחינת המתח בין שימור לשינוי לגבי ערכים, תהליכים ומבנים חברתיים, תרבותיים וארגוניים המתקיימים בעולם העבודה העכשווי ביפן.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

In the past 2 decades, global changes have been played out with profound social and cultural repercussions for business corporations. These processes were claimed to induce various socio-cultural transitions within Japan's work environment and labor market, influencing inter-organizational working relations as well as individuals' perceptions of organizational identity and commitment towards their workplace. The course discusses the socio-cultural ramifications of these processes for Japan's work context regarding two interrelated aspects: At the organizational level, the emergence of global corporations and multinational corporations brought into light various dilemmas in regards to management ideology, managerial practices and business strategies applied by companies in their strive for economic power and global presence. At the individual level, the cultural diversity produced in multicultural work teams, the emergence of global workers and transitions in work processes hold significant implications for workers' organizational identity in the context of global work places. The course aims to provide vast knowledge of the main aspects characterizing contemporary Japan in the last three decades. Particularly, drawing on comparative and critical perspectives it discusses trends of preservation and change in Japan's main social, cultural and organizational values, processes and structures.
0687-2202-01
 דת ומיתולוגיה בסין
 Religion and Mythology in China
פרופ שחר מאירפרוסמינרגילמן317אב'1800-1400 סמ'  א'

בפרוסמינר זה נעסוק בדת ובמיתולוגיה הסינית.נבחן את התפקיד אותו ממלאים בחברה הסינית אנשי דת שונים: נזירים בודהיסטיים, כוהנים דאואיסטיים, ומדיומים (שַמַנים) של הדת העממית.נסקור אמונות דתיות ומנהגים דתיים נפוצים, ונלמד אודות הקרבת הקורבנות והפולחן הסיני.תשומת לב מיוחדת תינתן לעולם העשיר של יצורים על-טבעיים בדת הסינית:אלים, שדים ורוחות מסוגים שונים.נלמד אודות דמויותיהם של יצורים אלה מתוך קריאה ברומן הסיני הנפלא בן המאה השש-עשרה: המסע למערב.רומן זה מבוסס על מסע היסטורי שהתרחש אלף שנה טרם כתיבתו:מסעו של הנזיר סוּאָן דֽזָאנֽג מסין להודו בחיפוש אחר הכתביםהבודהיסטיים הקדושים.אלא שברומן נלווים אל הנזיר הקדוש יצורים על טבעיים ובהם אחת הדמויות האהובות ביותר בתולדות הספרות הסינית, הלא הוא הקוף המיתולוגי סוּן ווּ-קוֹנֽג.

In this course we will examine the religion and mythology of late-imperial and contemporary China.We will survey the diverse functions of different religious professional: Buddhist monks, Daoist priests, and mediums (shamans) of the amorphous popular religion.We will learn about the elaborate rituals they perform, and examine the worldview underlying them.Particular attention will be given to the rich world of the Chinese supernatural:Gods, demons and ghosts.We will examine the depiction of these supernatural creatures in the sixteenth-century novel Journey to the West, which ranks among the greatest works of Chinese literature.The novel is based upon the historical figure of monk Xuanzang (6012-664), who traveled from China to India in search of sacred Buddhist scriptures.However, in the novel, the famed monk is accompanied by various mythic creatures, including the beloved monkey-god Sun Wukong.

0687-2204-01
 מבט אנתרופולוגי על מקומה של האשה ביפן המודרנית
 An Anthropological Perspective: Women's Status in Modern Japan
פרופ גולדשטין גדעוני עפרהפרוסמינרגילמן261 ג'1800-1400 סמ'  ב'

 

 הקורס הוא בעיקרו קורס מתודולוגי העוסק בבחינה אנתרופולוגית של הנשים ביפן המודרנית. המטרה הראשונית של הקורס היא מתן כלים מתודולוגים למחקר חברתי-תרבותי בכלל (עם דגש למחקר אנתרופולוגי) ומחקר סוגיית הנשים ביפן בפרט. יינתן דגש במהלך כל הקורס לדרך בה אוספים חומר, הן ראשוני והן משני, לדרך בה מנתחים סוגיה ולדרך בה בסופו של דבר כותבים עבודה אקדמית.

מהצד התוכני, הקורס יעסוק בבחינת מקומה ותפקידיה של האישה ביפן המודרנית בתחומי חיים שונים. תוך שימוש בעיקר בחומר אנתרופולוגי (אם כי גם סוציולוגי והיסטורי) העוסק בסוגיות שונות הקשורות לדיון בנושא של נשים ביפן המודרנית נרצה לצייר תמונה מורכבת של מיקומן החברתי של נשים ביפן בת זמננו. זאת נעשה דרך התבוננות בתחומי חיים שונים. אלו יכללו: סוציאליזציה, השכלה, עבודה, קריירה, פוליטיקה, אמהות ומשפחה. בשנים האחרונות יפן עוברת שינויים מרחיקי לכת מבחינת דחיית גיל הנישואין, הפיכתן של הגברים היפניים למועמדים לא נחשקים לנישואין וירידה מאוד מדאיגה בשיעור הפריון, במהלך הקורס ננסה להתמודד עם סוגיות הקשורות לשינויים הללו ולראות אם וכיצד הן משפיעות על תפקידים מגדריים בחברה היפנית.

חובות הקורס:

1)   קריאה שוטפת של חומר הקריאה

2)   נוכחות בשעורים

  1. הגשת רפראטים במהלך הסמסטר על חומר הקריאה ועל הצעת המחקר; הגשת מטלה בכתב.
  2. הגשת הצעת מחקר לעבודה בנושא הרפראט או בנושא שיתואם מראש עם המרצה.

שלבי הגשת ההצעה יהיו כדלהלן:

הגשת הנושא ושאלת המחקר הראשונית

הגשת ביבליוגרפיה ראשונית לעבודה

הגשת ראשי פרקים

רשות: טיוטה ראשונית (ראשי פרקים מורחבים, לא עבודה גמורה).

  1. הגשת עבודה סופית – לא יאוחר משבועיים לאחר תום הסמסטר.
  2.  

ציון:           נוכחות +השתתפות                    10%

                רפראט(ים)           + מטלה         15%

                שלבי ביניים של העבודה    15%

               עבודה סופית              60%

 

 

 

The main aim of the course is providing tools for a socio-cultural research in general and the study of women issues in Japan in particular. We will focus on how materials, both primary and secondary, are collected. We will also study how to pose and analyze a research question and finally how to write an academic paper.

Thematically, using mainly anthropological (but also sociological and historical) materials, the course aims to present a complex picture of the social position of Japanese women in Japan today. The latter will be done through an observation of multiple domains of women’s lives, including socialization, education, work, politics, motherhood and family. In recent years Japan has been going through major changes as more women are postponing marriage or are reluctant to get married, there is also a worrisome decrease in the fertility rate, we will tackle these and other changes and examine their impact on gender roles in contemporary Japanese society.

 

 

0687-2220-01
 דת עממית ביפן
 Folk Religion in Japan
ד"ר אורבוך איריתפרוסמינרגילמן260 א'1600-1400 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן260 ג'1600-1400 סמ'  א'

בקורס זה יידונו נושאי יסוד בחקר הדת העממית ביפן. בין הנושאים: ראיית העולם ותפיסת האלוהות בדת העממית; פנתיאון האלים; חגים, ריטואלים ופסטיבלים; השמניזם היפני; תפישת המוות ופולחניו; תפיסת הזמן בדת העממית; מרחב קדוש וזמן קדוש; דת חיי היומיום; עבודת ההרים, ותנועת השוגנדו; תרבות האורז ותרבות הדייג; אמנויות הבמה העממיות; חקר הפולקלור ומעמד הדת העממית ביפן כיום.

נוכחות חובה.

In this course we will discuss some basic issues in the study of Japanese
Folk Religion. Among the topics to be examined: The folk religious
worldview and the concept of divinity; the divine pantheon; rites and
festivals; Japanese shamanism; the concept of death and its rituals; the
concept of Time in folk religion; sacred space and sacred time; religion in
everyday life; mountain worship and the Shugendo movement; rice
culture and fishing culture; the folk performing arts; folklore studies and
the status of folk religion in Japan today.
 

0687-2263-01
 בג'ינס וסארי : תרבות פופולארית בהודו המודרנית
 Wearing Jeans and a Sari: Cultural Identity and Mass Media in Contemporary India
ד"ר פרצ'ק רוניפרוסמינרגילמן261 ד'1400-1000 סמ'  א'

מיהו ההודי בן זמננו? איך הוא מגדיר עצמו? איך הוא נראה ומתנהג? מהן עמדותיו כלפי הודו, כלפי יתר תושביה ואוכלוסיותיה, ומהן עמדותיו כלפי מי שאינו הודי? סמינר זה יציע היכרות עם כמה מן המוקדים הבוערים בסוגיית הזהות הלאומית ובפוליטיקת הזהויות בהודו בת ימינו. החל בהיכרות עם האופן שבו עוצבה זהותה של הודו בתקופה הקולוניאלית ועד למדינת הלאום המודרנית העמלה להגדיר מיהו ההודי בן הזמן. במסגרת זו נדון באחרים שהודו מייצרת לעצמה, ובאחרים שבתוכה פנימה: המערב, המוסלמים ועוד. הסמינר ילווה בהקרנת קטעי סרטים, וידיאו-קליפים, פרסומות ותשדירי שירות ששודרו בערוצי הטלוויזיה ההודיים. כל אלה יאפשרו היכרות חיה של שיח זה כפי שהוא מתנהל בתוך הודו פנימה, וישמשו פתח להכרת תרבות הודו בת ימינו באמצעות פרספקטיבה משותפת ללימודי התרבות ולביקורת הפוסט-קולוניאלית.

דרישות: נוכחות, השתתפות פעילה, הגשת שלוש מטלות ביניים (30%), הצגת רפראט (20%), הגשת עבודת פרו"ס (50%)

 

Who is the contemporary Indian? How is he or she defined? This course offers a close look at some central issues of identity politics as shaped via the Indian mass media –  films, video-clips of pop songs, adds and television series. Through analyzing mass media texts, this course will draw a portrait of the hegemonic "Indian" and its Others: the West, The Muslim population, Pakistan and others.

0687-2302-01
 מדע ורפואה בסין המסורתית
 Science and Medicine in China
פרופ גולדשמידט אסףפרוסמינרגילמן261 ב'1600-1400 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן261 ד'1600-1400 סמ'  ב'

פרו-סמינר יתמקד ברעיונות הבסיסיים שעומדים מאחורי המדע והרפואה בסין כגון התפיסה הקוסמולוגית בסין, מושג הצ'י, יין יאנג, חמש הפאזות, ועוד. במילים אחרות, פרו"ס זה מהווה מבוא לתולדות המחשבה הסינית המסורתית בנוגע לטבע ובנוגע ליחסו של האדם אל הטבע ומקומו בו. בקורס נכסה נושאים הקשורים בהתפתחות מדעים כגון: הרפואה, האסטרונומיה, האלכימיה, המתמטיקה וההנדסה בסין. בפרו"ס אנו נתמקד במדע וברפואה בתקופה הפרה-מודרנית אולם נדון גם באינטראקציות שבין המסורת למודרניות כיום ובהתפתחות המדע, הרפואה והטכנולוגיה במאה ה – 20. הקורס אינו מצריך ידע מוקדם של המדעים או ההיסטוריה של המדע, אולם ידע כזה יוכל לסייע ולהעשיר את הדיון. בחלקו הראשון של הפרו"ס נבחן כיצד המדעים בסין נקשרים לאספקטים שונים של התרבות ובייחוד לחברה, לפילוסופיה ולמחשבה הדתית. השתתפות בפרו"ס תחייב את התלמידים לקריאה שוטפת, הגשת רפרט והגשת עבודה.

נוכחות חובה.

This pro-seminar focuses on the basic premises that serve as the basis for science and medicine in China, such as the Chinese cosmology, the notion of qi, yin-yang, etc. This pro-seminar provides an introduction to the traditional Chinese thought regarding nature and regarding the interaction between man and nature. In this seminar we will cover topics related to the development of science in China such as: medicine, astronomy, alchemy, and engineering. In the seminar we will not focus solely on traditional sciences and medicine in China. We will also discuss the interplay between modernity and tradition in Chinese sciences today and the changes instigated by the encounter with the West during the 19th and 20th centuries. The seminar does not require any knowledge of the sciences or the history of science, however, such knowledge can enrich the discussions during the seminar. In the first part of the seminar we will examine how the various sciences in China relate to Chinese culture, society, philosophy, and religion. Participating in the seminar will require the students for weekly reading assignments, oral presentation in front of the class, and writing a seminar paper.
0687-2305-01
 האימפריאליזם היפני - פוליטיקה, חברה, מדע ותרבות
 Japanese Imperialism: Politics, Society, Science and Culture
ד"ר הררי רעותפרוסמינרגילמן261 ה'1600-1400 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן450 ב'1800-1600 סמ'  א'

אחד המאפיינים המרכזיים של ההיסטוריה של יפן "המודרנית" הוא "האימפריאליזם היפני." מהי משמעות הביטוי וחשיבותו ההיסטורית? כיצד האימפריאליזם היפני השתנה בהתאם לזמן, מקום ונקודת מבט היסטורית? מה היו מרכיבי האימפריאליזם והכלים ששירתו אותו? כיצד התפתחויות היסטוריות עולמיות עצבו את האימפריאליזם היפני ומה היו השלכותיו על יפן ועל העמים שהיו תחת שלטונה? במהלך קורס מתודולוגי זה נבחן פנים שונות של האימפריאליזם היפני ונשתמש בשאלות שלעיל כמסגרת דרכה נרכוש כלים בסיסיים הדרושים לביצוע מחקר היסטורי ולכתיבת עבודת מחקר.

מרכיבי הציון: נוכחות והשתתפות, מטלות, הצגת רפרט, עבודה סופית.

One of the main characteristics of the history of "Modern" Japan is "Japanese Imperialism." What does this expression actually mean and what was its historical significance? How did Japanese Imperialism change according to time, place and historical perspective? What were the components of imperialism and the tools that served it? How did global historical developments shape Japanese imperialism and what were its consequences for Japan and the populations under its rule? Throughout this methodological course we will examine different facets of Japanese imperialism, and use the above questions as the framework, through which we will acquire basic tools required for conducting historical research and for writing academic research papers.

0687-2306-01
 לוחמות פראיות ורעיות כנועות: אלות בהינדואיזם
 Wild Warriors and Devoted Wives: Goddesses in Hinduism
ד"ר הלפרין אהודפרוסמינרגילמן260 א'1800-1600 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן260 ג'1800-1600 סמ'  א'

מהוודות ועד ימינו עשו אלות ההינדואיזם כברת דרך ארוכה. בעוד איזכורן בוודות העתיקות מועט ומשני, נוכחותן בהודו הלכה והתעצמה לאורך ההיסטוריה, והן השתתפו בעיצובן של זהויות דתיות, פוליטיות וחברתיות של קהילות ויחידים. בסמינר זה נבחן את מסורתן העשירה של האלות בהודו ונבדוק את האופנים השונים בהן הן נארגות לתוך חייהם של מליונים. נלמד, לדוגמא, על "תירבותן" של אלות פראיות צמאות דם, על עלייתן לגדולה של אלות 'טלביזיוניות', ועל הגירתן של אלות "פמיניסטיות" למערב. נבדוק כיצד משתלבים תהליכים אלו בהבניית זהויות דתיות, פוליטיות, מעמדיות ומגדריות בהודו. דגש מיוחד ישום על בחינת המחקר העדכני בתחום.

From the Vedas to the present, Hindu goddesses have traveled a long way. While barely mentioned in the ancient Vedic texts, their presence in India has grown significantly throughout History and they have participated in shaping the religious and political identities of communities and individuals. In this seminar we will examine the rich heritage of Indian goddesses and look into the various ways in which they are weaved into the lives of millions. We will discuss issues such as the taming of wild and bloodthirsty female deities; the rise of “media” goddesses; and the immigration of “feminist” goddesses to the West. We will explore the place of such processes in the construction of religious, political, gender and class identities in India. Special emphasis will be put on reading new studies in the field.

0687-2307-01
 על שדים ואחרים בספרות הודו
 On Demons and Others in Indian Literature
ד"ר לוי שחם אילניתפרוסמינרגילמן260 ב'1200-1000 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן450 ד'1400-1200 סמ'  ב'

בקורס זה נתוודע לסיפוריהם של שֵׁדים, שֵׁדות ודמויות שמוגדרות כשונות מבני האדם תוך בחינת הקריטריונים לפיהם מוגדר מצבם האחר. נעמוד מקרוב על תפקידם של אותם שֵׁדים ואחרים במרחב הספרותי, הדתי, התרבותי ואף הפוליטי של הודו.

השאלות שינחו את דיוננו הן במה שונים ה שֵׁדים מבני האדם? כיצד ועל ידי מי מוגדרים הגבולות בין אנושיות לבין היות אחר? מהם מאפייניהם של גבולות אלו ומהו מרחב הפעולה שגבולות אלו מייצרים עבור אותם שֵׁדים ואחרים?

במהלך הסמסטר יבחרו התלמידים נושאי מחקר ספיציפים ויפתחו אותם לעבודה מסכמת. חלק ניכר מהפרו"ס יוקדש להקניית כלים מתודולוגיים לכתיבתה של עבודת מחקר שכזאת. נוכחות חובה.

מרכיבי הציון: נוכחות, השתתפות וקריאה 15%, הגשת מספר מטלות קצרות בכתב 20%, רפרט 10%, עבודה סופית 55%

דרישות קדם:מבוא הודו או אישור מהמרצה

In this course we will look at stories of demons and characters that are marked as being different from human beings, while examining the criteria according to which their otherness is defined. We will examine the role of such demons and others in the literary, religious, cultural and political space of south Asia.

Among the questions that will guide our discussions are in what ways are demons different from human beings? How and by whom are boundaries between being human and being “other” defined? What are the characteristics of these boundaries and what is the scope of action that such boundaries produce for demons and others?

During the semester students will select a research topic and develop it into a final paper. A substantial part of this course will be dedicated to providing students with the methodological tools necessary for writing this research paper.

 

Grading components:

Prerequisites: completion of the Introduction to India course sequence or instructor’s consent.

 

0687-2416-01
 תרבות ומוסיקה עכשווית בסין
 Culture and Contemporary Music in China
ד"ר פורטוגלי עדיאלשיעור גילמן278 ה'1600-1400 סמ'  א'

הקורס עוסק בתרבות עכשווית ומוסיקה פופולארית בסין מנקודת מבט היסטורית, חברתית ופוליטית.

במהלכו נבחן כיצד תמורות וציוני דרך שחלו לאורך ההיסטוריה ובקרב החברה הסינית המודרנית, מראשית המאה העשרים ועד היום, השפיעו וממשיכים להשפיע על הלך הרוח התרבותי והיצירתי בסין. בנוסף, נדון וגם נשמע כיצד זרמים והתרחשויות מוסיקליות שונות, כגון: רוק, פופ, פולק, פאנק, מטאל, ג'אז וצלילים אחרים, ייצגו, שיקפו ולעיתים אף עיצבו את המציאות התרבותית והחברתית המורכבת של סין בת-זמננו.

מרכיבי הציון: בחינה 90%, נוכחות והשתתפות פעילה 10%

The course examines popular culture and music in China through various historical, social and political perspectives. During the lessons we will reveal and discuss different historical milestones and social transformations that have affected and shaped China’s cultural and musical landscapes since the late 1970s. Then, we will also explore and appreciate the way different musical scenes in China, such as, rock, pop, folk, punk, heavy metal and jazz, as well as other sounds, voices and noises are implicated in its multifaceted cultural arena.

0687-2420-02
 נשים מגדר ומיניות בסין- בין היסטוריה לפילוסופיה
 Women Gender and Sexuality in China: Between History and Philosophy
ד"ר וינטר סמדרשיעור גילמן279 ד'1600-1400 סמ'  א'

בקורס זה נסקור את מעמדן של נשים, תפקידיהן, ודימוייהן, מתחילתה של התרבות הסינית ועד לראשית המאה העשרים. נעקוב אחר התפתחויות היסטוריות בתפקידים שמילאו נשים, כשאנו מזהים, לצד שינויים והופעתם של תפקידים חדשים, תימות תרבותיות שהתמידו לאורך ההיסטוריה. נתבונן בחייהן הממשיים של נשים סיניות, נשים אשר הוגדרו – כמו גברים סיניים – באמצעות מערכות היחסים שעיצבו אותן: יחסיהם האינטימיים, משפחתם, והחברה בה חיו. יחד עם חקירת מציאות חייהן של נשים, נבדוק את האופנים בהם נשים אלו הוצגו במגוון מקורות ספרותיים אשר תארו מודלים של התנהגות נשית ראויה. נבחן כיצד הבדלים בכוח ובזכויות שהיו לנשים סיניות – נשים בשלבים שונים של חייהן, בתקופות היסטוריות שונות, או בהקשרים תרבותיים, חברתיים, ופוליטיים שונים – מקשים על ניסוח הגדרה אחדותית של "האישה הסינית המסורתית," ונעמוד אל מול אספקטים בחייהן של נשים אלו אשר אופיינו בדיכוי ובהעדר כוח. בגלל האופי הייחודי של נושאי החקירה שלנו, ומכיוון שחקירה המציבה נשים במרכזה היא עדיין פרוייקט שנוי במחלוקת, ננסה ליצור בכיתה אווירה המשלבת עומק תיאורטי עם מעורבות אישית, כשאנו בוחנים, תוך בדיקה עצמית, את מגוון המניעים וההטיות האידיאולוגיות שהביאו, ומביאים איתם, חוקרים וחוקרות מערביים למחקר הנוכחי של נשים, מגדר ומיניות בסין.

נוכחות חובה. מטלת סיום: בחינת בית.

 

 

 

Women, Gender, and Sexuality in China
 
This class will survey the status, roles, and images of women from the beginning of Chinese Civilization to the early Twentieth century. We will trace historical developments in women roles, as we identify, along transformation and the emergence of new roles, cultural themes that had persisted throughout history. We will look at the actual lives of Chinese women, women who were defined – like Chinese men – by the relations that had shaped them: their intimate relationships, their family, and the society in which they lived. Side by side with observing the realities of women lives, we will examine the ways in which these women were portrayed in a variety of literary sources, that described models of appropriate womanly behavior. We will study changes in the power and privileges of Chinese women – women in different stages of their lives, in different historical periods and in a variety of cultural, social, and political contexts – that complicate attempts to reach a unified definition of “the traditional Chinese woman,” and we will meet aspects of their lives which were characterized by oppression and powerlessness. Due to the distinctiveness of our topic of inquiry, and because a study that places women at its center is still a controversial matter, we will strive to create in the classroom an atmosphere of both theoretical depth and personal involvement, as we explore the range of motives and ideological biases that Western researchers bring to contemporary work on women, gender and sexuality in China.
 
 
0687-2422-01
 מבט פנורמי על הודו המודרנית: רקע אתגרים ותמורות
 A Panoramic Overview of Modern India
ד"ר פרצ'ק רונישיעור גילמן280 ג'1200-1000 סמ'  ב'

שיעור זה יעניק מבט פנורמי על הודו המודרנית, ויאפשר היכרות של חתכים מרכזיים בחברה ובהתנהלות הפוליטית של הדמוקרטיה הגדולה בעולם למן העצמאות ועד ימינו. בין הנושאים שיידונו בקורס: חלוקת הודו הבריטית והשלכותיה על דפוסים פוליטיים בחברה ההודית ההטרוגנית; מפלגת הקונגרס למן הריבונות; ג'והרלאל נהרו ושאלת בינוי האומה; שאלת החקיקה והמתח בין המדינה לסמכויות הדתיות ולכוחות הקוראים לחילון; שושלת נהרו-גנדהי – מיתוס ומציאות; תהליכי אורבניזציה; אינדירה גנדהי ומשטר החירום; התפתחותן של אופוזיציות - הפוליטיקה של הקאסטות הנמוכות ושל המיעוטים; עליית הימין; יחסי הינדואים ומוסלמים; מירוץ החימוש הגרעיני של הודו; הרפורמות הכלכליות ותהליכי הגלובליזציה.

דרישות: נוכחות, קריאת חובה, מבחן מסכם (100%)

This course introduces major events and personae on the political map of modern India: the 1947 partition, the Congress Party, the Nehru-Gandhi Dynasty, the emergency rule, minority and quota politics, the rise of the BJP, the nuclear arms race, the economic reforms and the issue of globalization.

0687-2424-01
 אלות וזהות בהודו המודרנית: דת, חברה פוליטיקה
 Goddesses and Identity in Modern India: Religion, Society, Politics
ד"ר הלפרין אהודשיעור רוזנברג002 א'1800-1600 סמ'  ב'

מהוודות ועד ימינו עשו אלות ההינדואיזם כברת דרך ארוכה. בעוד איזכורן בוודות העתיקות מועט ומשני, נוכחותן בהודו הלכה והתעצמה במהלך ההיסטוריה. בעידן המודרני ובימינו אנו שלובות האלות ההינדואיות בכל מרחבי החיים ומשתתפות בעיצובן של זהויות דתיות, פוליטיות וחברתיות של קהילות ויחידים בהודו ואף מעבר לה. בקורס זה נספר את סיפור גילגולן המודרני של האלות בהודו ונבחן את האופנים השונים בהן הן ארוגות לתוך חייהם של מליונים. לאחר הקדמה היסטורית קצרה נבחן את עלייתה לגדולה של האלה בהארט מטה ("אמא הודו") והשפעתה האדירה על תנועת הלאומיות ההודית. נמשיך בבחינת האופנים השונים בהן הושפעו האלות ההודיות מתהליכי העיור ומעלייתו של מעמד הביניים, ונבדוק כיצד הן עצמן משתתפות בעיצוב דמותם של קבוצות ויחידים בהודו ואף בארצות המערב. נלמד, לדוגמא, על "תירבותן" של אלות פראיות צמאות דם, על עלייתן לגדולה של אלות 'טלביזיוניות', ועל הגירתן של אלות "פמיניסטיות" למערב. נבדוק כיצד שלובים תהליכים אלו בהבניית זהויות דתיות, פוליטיות, מעמדיות ומגדריות בהודו המודרנית ובת זמננו.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

From the Vedas to the present, Hindu goddesses have traveled a long way. While barely mentioned in the ancient Vedic texts, their presence in India has grown significantly throughout History. In the Modern age and up to our own time, Hindu goddesses have been integrated into all realms of life and participated in shaping the religious and political identities of communities and individuals in India and beyond. This course will tell the story of the Modern avatars of Indian goddesses and look into the various ways in which they are weaved into the lives of millions. After a brief historical introduction we will explore the rise into fame of Bharat Mata (“Mother India”) and her great influence on the Indian national movement. We will then examine how Indian goddesses have been influenced by processes of urbanization and the rise of the Middle Classes and how they themselves participate in shaping the identity of groups and individuals in India, as well as in the West. We will discuss issues such as the taming of wild and bloodthirsty female deities; the rise of “media” goddesses; and the immigration of “feminist” goddesses to the West. We will explore the place of such processes in the construction of religious, political, gender and class identities in Modern and contemporary India.

 

0687-2437-01
 הדרקון האמיתי: אומנותו ואמנותו של מורה הזן דוגן זנג'י
 The True Dragon: On the Way of Zen and the Art of Zazen Through Dogen Zenji
ד"ר בולוקן איתןשיעור גילמן277 א'1800-1600 סמ'  א'

"זאזן אינו אימון לקראת הישג". כך הכריז מורה הזן דוגן זנג'י כשחזר ממסעו בסין אל יפן בשנת 1227. תפיסתו הייחודית של תרגול הזן מציבה אותו עד לימינו כאחת מדמויות המפתח החיוניות למען הבנת מקורותיו של הזן היפני הקלאסי. כמנהיג רוחני מוביל בדורו, הצליח דוגן למזג בין מסורות, רעיונות ועקרונות בודהיסטיים מגוונים ולזקק מתוכם דרך דתית ומעשית פשוטה (לכאורה) ועמוקה, אשר מוכרת לרבים בצורת ההנחיה: "פשוט לשבת", ואשר העמידה את אימון הזאזן (zazen), מדיטציית הישיבה, במרכז התרגול. אך מה הכוונה ב"פשוט לשבת?" ומדוע עלינו לשבת אם אין זה מוביל להישג כלשהו? מה עומד מאחורי טענתו של דוגן כי העשייה היא בעצמה התעוררות?

הקורס יציע בחינה מקיפה של שאלות מורכבות אלה תוך דיון בכתביו הפילוסופיים של דוגן, וגם דרך בחינת עולמו האסתטי העשיר, כפי שמשתקף בשירתו. מתוך הטקסטים, ננתח את חשיבות הדרך הרוחנית שרקם דוגן בצורה פואטית עשירה וחדשנית. נראה כיצד המשיך את עקרונות אסכולת הסוטו שראשיתה בסין, וננסה לאתר את ההיבטים הפילוסופיים והאסתטיים הייחודיים להגותו.

 

חובות הקורס: בחינה מסכמת.

 

תכנית השיעורים:

 

סוגיות ואתגרים – מבוא היסטורי ומתודולוגי לחקר דוגן.

הספק הגדול  – סיפורו של דוגן עד צאתו לסין.

עבודת הטבח – דרכו של דוגן בסין.

שיבה בידיים ריקות – חזרתו של דוגן ליפן.

לשבת כמו בודהה – על כתבי המדיטציה של דוגן.

זאזן מעבר לזאזן  – תרגול זן כאתיקת היום-יום.

לא עושה רע – תפיסת המוסר של דוגן.

היות זמן – קיום כזמן וזמן כקיום בהגותו של דוגן.

לא לידה ולא מוות – מעגל החיים במחשבתו של דוגן.

חלום בתוך חלום – תפיסת החלום במחשבתו של דוגן.

אגל טל על להב העשב – אסתטיקת זן לאור שירתו של דוגן.

דוגן כפרשן – היבטים הרמנויטיים לחקר מסורת הזן.

מסורת הסוטו זן ביפן ובמערב – מה נותר מהגותו של דוגן?

 

 

 

"The Zazen I speak of is not learning meditation".
This bold, somewhat obscure, declaration was made by the prominent Japanese monk, Dōgen Zenji (道元禅師 1200-1253), in the year 1227, right after he came back to Japan from his long stay in China. Dōgen's unique articulation of Zen practice establishes him as one of the key figures to study in order to better understand the foundations of classical Japanese Zen. Dōgen has creatively managed to fuse traditional Mahayana and Ch'an principles and conceptual imagery, and introduced the unique form of practice he studied in china, namely shikantaza (只管打坐), or "simply to sit". Yet what is the meaning of "simply to sit"? And why should one sit if there is no merit to be gained? What is the basis for Dōgen's proclamation that “practice itself is awakening”?

This introductory course will offer a wide discussion of the above inquiries through a close consideration of the rich textual treasury left by Dōgen, mainly his philosophical meditations. Reading together the fundamental texts for his thought, we shall try and articulate the unique color of his suggested practice taking into account the religious backgrounds of China's Song period and the Kamakura period of medieval Japan. A special consideration will be given to the practical basis for Dōgen's view of Zen meditation, as seen through the traditions of Chinese Tien-T'ai and Japanese Tendai schools. The last section of the course will be dedicated to the theme of cross cultural transmission of the Dharma – especially the manner in which Dōgen's Zen is studied and practiced in modern day Japan and the West.
0687-2439-02
 חיים בין תרבויות
 Lives Between Cultures
פרופ גמזה מרקשיעור גילמן280 א'1600-1400 סמ'  ב'

מאז תחילת המגעים בין סין והמערב, בשני הצדדים למפגש טעון זה היו אנשים ש"חצו את הקווים" אל הצד השני, אם לזמן מה ואם לכל ימי חייהם. קורותיהם, וניתוח המסגרת התרבותית שבתוכה פעלו, יהיו במוקד הקורס. כך נעסוק, בין השאר, בסינים ששימשו מתווכים מסחריים ("קומפרדורים") עבור הזרים בערי הנמל של סין; במי שהמירו את דתם לנצרות, ובאנשי רוח סינים שהפכו עצמם לדוברי המערב בארצם. מנגד, נדון בנוסעים מערביים בסין מאז ימי מרקו פולו, אוריינטליסטים בסין בשלהי התקופה הקולוניאלית, והוגים שהציבו את סין במרכז כתיבתם.

 נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.
אין להשתמש בטלפונים ניידים במהלך השיעור .

 

 

Transcultural Lives
 
From the beginning of contacts between China and the West, there were on both sides of this uneasy encounter people who – whether only briefly or for the duration of their lives – “crossed over” to the other side. This lecture course is concerned with their history and analysis of the cultural framework, within which they acted. Among cases we shall discuss will be, on the one hand, Chinese commercial intermediaries (compradores) in foreign employ in Chinese ports, converts to Christianity, and intellectuals who became speakers for the West in China. On the other hand, we shall address Western travellers to China since the days of Marco Polo, Orientalists in the late colonial period and thinkers who placed China at the centre of their writing.
 
0687-2447-01
 הסטוריה דתית של יפן המסורתית: תורה, פולחן, שלטון
 Religious History of Traditional Japan: Doctrine, Ritual, Government
ד"ר אורבוך איריתשיעור גילמן279 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור גילמן362 ד'1400-1200 סמ'  א'

בשיעור זה נסקור את תולדות הדתות ביפן המסורתית, ובראשן הבודהיזם היפני, מהתקופה
העתיקה ועד המאה ה 19- . הקורס יעקוב אחרי ההשפעות ההדדיות של שינויים פוליטיים
וחברתיים ושל התפתחויות רעיוניות על יצירת האסכולות השונות בדתות יפן (כגון הבודהיזם
האזוטרי, הארץ הטהורה, ניצ'ירן, זן ואחרות) לאורך ההסטוריה. בקורס יידונו בעיות מהותיות
להבנת "דת יפן" או "דתות יפן", כגון: הטמעת המסורות המיובאות - בראשן הבודהיזם, אך
גם הדאואיזם, הקונפוציאניזם והנצרות - בפולחנים המקומיים; "שינטו" ביפן המסורתית; יחסי
דת ומדינה; יחסי דת וחברה; יחסי דת ואמנות; וההשפעות הדתיות בעיצוב תרבות יפן
המסורתית לתקופותיה.
דרישת קדם: מבוא ליפן המסורתית ותרבותה (הקורס מיועד לתלמידי שנה ב' ומעלה)

 נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.


In this Course we will examine the history of religions in Traditional Japan,
especially that of Japanese Buddhism, from the ancient period to the 19th
Century. The course will examine the mutual influences of political and social
changes, and of philosophical developments, on the creation of various
schools and sects in Japanese religious history (such as esoteric Buddhism,
the Pure Land and Nichiren sects, the Zen schools, and others). Several
major topics central to understanding "Japanese religion" or "religions" will be
discussed, among them: The absorption of the imported traditions - primarily
Buddhism, but also Taoism, Confucianism and Christianity - into the local rites;
"Shinto" in traditional Japan; The complex relations of Religion and State,
Religion and Society, Religion and the Arts; and the religious influences on
forming Japanese culture across the ages.

0687-2450-01
 מבוא לתרבות הוודה: מיתולוגיה, הגות ופולחן
 Introduction to Vedic India
ד"ר פרידמן יצחקשיעור גילמן280 א'1400-1200 סמ'  א'

תרבות הוֵדה (צפון הודו, לערך 2000 עד 500 לפנה"ס) היא במובנים רבים נקודת המוצא של התרבות ההודית על כל היבטיה. בקורס נתוודע למיתולוגיה, הקוסמולוגיה, הפולחן, המדעים וההגות של תרבות הוודה, ונקרא מבחר מתורגם מספרות הקודש שלה, מן הרְג-וֵדה ועד האוּפָּנִישָדות. בנוסף, נבחן כמה מן הביטויים וההשפעות של תרבות זו על הודו העכשווית.

בסוף הקורס תתקיים בחינה.

In this course, we will learn about Vedic society, history, and culture. We will delve into its sacred scripture, the Veda, from the Ṛg-Veda to the Upaniṣads, in order to explore Vedic mythology, cosmology, ritual, and philosophy. In addition, we will examine its influence and expression in India today.
 

0687-2456-01
 אנשים, מוסיקה וגלובליזציה בטאיוואן
 People, Music and Globalization in Taiwan
ד"ר פורטוגלי עדיאלשיעור גילמן279 ה'1000-0800 סמ'  ב'

הקורס עוסק בתרבות, מוסיקה פופולארית ותהליכי גלובליזציה באי טאיוואן. במהלכו נבחן באופן היסטורי-כרונולוגי כיצד זרמי תרבות ומוסיקה סחפו את החברה הטאיוואנית וכיצד הם השפיעו על הזהות האישית והקולקטיבית באי, כמו גם מחוצה לו. במהלך הקורס נדון במספר דוגמאות ונרטיבים של אנשים, צלילים ותופעות שימחישו את אותם תהליכים וזרמים בכלל ואת הקשר שבין מוסיקה ושינוי חברתי בפרט.

מרכיבי ציון: בחינה 70% ' רפרט בע"פ  20%' נוכחות והשתתפות פעילה 10%

This course will focus on popular culture and music in Taiwan, and particularly on the way

it constitutes new spaces and forms of sonic worships. During the lessons we will observe

different music genres, figures and phenomena that took place in Taiwan since the 1930s,

and discuss their social and cultural meanings and implications. We shall see, on the one hand, how local idols have influenced millions of fans and followers in Taiwan and throughout South and East Asia. Then, on the other, we will examine the means by which

global musical trends and technologies are implicated within Taiwan's youth culture and urban society. In addition, we will look at (and listen to) the way musical places and spaces, such as, festivals, concerts halls, street performances and soundsacapes reflect, and at times create, social realities, communication channels, collective and individual practices, identities and believes.

0687-2457-01
 מדיניות החוץ של יפן וסין במאה ה-21: מיקומה של מזרח אסיה בזירה הבינלאומית
 Japan's and China's Foreign Policy in the 21st Century
ד"ר שאול רחלשיעור גילמן279 ב'1000-0800 סמ'  א'

הקורס  עוסק בהתפתחות ההיסטוריה הדיפלומטית של יפן ושל סין בזירה הבינלאומית, עם דגש על מגמות המשכיות ושינוי בפתיחת המאה ה-21. נדון ביחסי החוץ, הביטחון והכלכלה של שתי המדינות תוך הבלטת יחסי הגומלין ביניהן והשפעת יחסים אלה על צפון מזרח אסיה ועל המערכת הבינלאומית.

מדיניות החוץ של יפן ושל סין יהוו מוקד הדיון מהיבט היסטורי-דיפלומטי, כלכלי-פוליטי, צבאי-אסטרטגי והיסטורי-חברתי.במוקד דיוני הקורס, נדון בין היתר בסוגיות הבאות:

מהן נקודות המפגש בהתפתחות הפוליטיקה המודרנית של יפן וסין החל מאמצע המאה ה19? באיזו מידה העימותים הצבאיים בין שתי המדינות במאה ה-20 תרמו לעיצוב המערכות הפוליטית העתידות לקום בשתי המדינות?

מהו אופיו של משטר הסחר האזורי בצפון מזרח אסיה כיום ולאן פניו? כיצד אינטגרציה כלכלית אזורית מתקיימת על רקע יריבות לאומית-היסטורית? כיצד התחרות הגוברת בין סין לבין יפן על מקורות אנרגיה ושווקים משפיעה על משטר הסחר בצפון מזרח אסיה ועל היחסים ביניהן?

מהו אופיו של מאזן הכוח הצבאי כיום בין סין מצד אחד וארה"ב ויפן מהצד האחר? מהן ההשלכות הביטחוניות והפוליטיות הצפויות מהשינויים המתרחשים בחצי האי קוריאה? כיצד ובאיזו מידה של הצלחה סין ויפן מתמודדות מול האתגר הביטחוני המכונה: סוגיית טייוואן? מהי הרלוונטיות של הנשק הגרעיני כיום בצפון מזרח אסיה?

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

Japan's and China's Foreign Policy in the 21st century
 
 
This Course is designed to explore the dynamics and development of Japan-China bilateral relationship within North East Asian arena and within the international system, at the opening of the 21st Century.
In order to achieve this goal, emphasis will be given to the study and understanding of the development of the different domestic political, economical and security factors in the two countries and the way these interrelated, mostly since the end of the Cold war to the present. The following topics and issues will be discussed during the semester, among others: What is the nature of the regional trade regime? Is regional economic integration taking place in North East Asia despite national-historical rivalry? How the increased competition over international energy resources impacts Japan-China trade relationship?
What is the nature of the current military balance of power between China on the one hand and the US and Japan on the other? What are the security and economic challenges posed by North Korea to the region? Is the nuclear factor still impacting North East Asian balance of power in an era of economic interdependence? To what extent regimes’ political differences between People’s Republic of China, a socialist republic run by a single party, the Communist Party of China, and Japan’s parliamentarian democracy affects the countries’ relationship?
 
0687-2461-01
 עם היד על הדופק: שיח ציבורי עכשווי ביפן
 Contemporary Public Discourse in Japan
ד"ר בלוך צמח דליתשיעור גילמן282 א'1400-1200 סמ'  א'

מהם הנושאים החשובים הנמצאים על סדר יומה של החברה היפנית בימים אלו? כיצד נדונות הבעיות? מהי השפעת השיח הציבורי, במדינה מכוונת-תקשורת וטכנולוגיות מידע כמו יפן? בקורס הנוכחי ננתח סוגיות בוערות הנדונות בעיתונות הכתובה האלקטרונית והמשודרת ביפן, תוך בחינת הטיפול שהן מקבלות באמצעי התקשורת ובשיח הציבורי היומיומי סביבן.  מהלך זה שופך אור יחודי ועדכני על החברה בת ימנו - הן על הנורמות וה"מובן מאליו" התרבותי הרווחים בה, והן על שסעיה וסוג הקונפליקטים הקיימים בה.

הקורס בוחן תהליכים חברתיים בכלים אינטרדיסציפלינרים ממדעי האנוש, מחקר היסטורי, וחקר המדיה והוא מתמקד ברמת המיקרו והמאקרו כאחד. בקורס נעשה שימוש בחומרים מגוונים בנוסף למאמרים אקדמיים: מידע חדשותי, קטעי סרטים, מידע מהרשת ועוד.

* דרישות הקורס: מטלות במהלך הקורס (20%), הגשת עבודה קצרה (5 עמודים) על פי הנחיות שיוסברו בכתה (80%).  

What are the central issues on the social agenda in nowadays Japan? How are these issues being addressed and discussed?   How influential is the public discourse in a mass communication and information technology oriented society, such as Japan? The current course aims to introduce and analyze burning social issues on Japan's written, broadcasted and electronic press, and explore the public discourse that surrounds it. This exploration enables distinctive perspective on contemporary Japanese society, its' prevalent norms, conflicts and multi-vocal trends.

Various social processes will be examined in inter-disciplinary tools, both in the macro and micro level. Students will write final paper based on data gathered through limited scale research, and analyzed using theoretical framework introduced in class.

0687-2464-01
 מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן
 Local and Global Elements in Japanese Comics and Animation
ד"ר גרינברג רזשיעור גילמן278 א'1400-1200 סמ'  ב'

אחת מהתופעות המרשימות ביותר ביצוא התרבותי של סוף המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21 היא ההצלחה הגדולה של יפן לייצא את כותרי הקומיקס (מנגה) והאנימציה (אנימה) שלה לקהל העולמי. למרות שקיימות דוגמאות נוספות של יצוא תרבותי-פופולארי, קנה-המידה שבו יפן הצליחה לייצא את התרבות הפופולארית שלה לרחבי העולם דרך שני ענפים אלה מעורר השתאות ומעלה שאלות רבות – ובראשן מהו סוד ההצלחה של המנגה והאנימה ביפן ובעולם? הקורס מבקש להציע תשובות לשאלות אלה ולטעון כי ההצלחה העולמית של המנגה והאנימה נעוצה בשילוב בין מרכיבים מקומיים וגלובליים; ביכולת של אנשי תעשיות הקומיקס והאנימציה של יפן להתבונן גם "פנימה" אל התרבות היפנית וגם "החוצה" אל התרבות העולמית ולשאוב השראה משתי המקורות. שילוב תרבותי מסוג זה אינו יוצא דופן ביפן, שמשחר ההיסטוריה בחנה תרבויות זרות ואימצה מהן מרכיבים שונים, תוך שילובם עם מרכיבים מקומיים. הקורס עוסק במגוון של מפגשים בין-תרבותיים כאלה, ובוחן כיצד הם מוצאים את ביטויים ביצירות המנגה והאנימה: ההיסטוריה של שני התחומים, הקשר בין אמנות יפנית מסורתית לקריקטורה ולאנימציה המודרנית, יצירות התעמולה ממלחמת העולם השנייה וההשפעה אותה הן ספגו מהאנימציה האמריקאית, השורשים של מוטיבים פופולאריים במנגה ובאנימה כגון מדע בדיוני ו-"נערות קסם" במסורת היפנית ובתרבות המערבית המודרנית, ועד ההשפעה ההדדית בין המנגה והאנימה ויצירות הקומיקס ואנימציה ממדינות אחרות.

נוכחות חובה.

מטלת סיום: בחינה

One of the most incredible trends in the world of cultural exports of the late 20th and early 21st century is Japan's success in finding global readership and audience for the products of its manga (comics) and anime (animation) industries. Although other examples for the export of popular culture products exist, the magnitude in which Japan succeeded in exporting its popular culture is extraordinary, and brings up the question of what, exactly, is the secret of Japanese comics and animation that leads to the global success of both. The class offers possible answers to this question and argues that the main reason behind the global success of manga and anime is the ability of both industries to bring together local and global elements; the ability of the artists in both industries to look both inside their own culture and outside, to the global culture and draw inspiration from both sources. This kind of cultural mix is not unusual in Japan, a country which, since the dawn of its history, has adopted elements from other culture and mixed them with elements from its own culture. The class examines a wide variety of such inter-cultural encounters, showing how they are expressed in anime and manga productions: the history of both fields, and link between traditional Japanese art and modern cartooning, the WWII propaganda productions that were inspired by American animation, the roots of popular motifs in manga and anime as science fiction stories and "magical girls" characters in Japanese tradition and western culture, and the influence that the manga and anime productions had on the western comics and animation.
0687-2471-01
 התבוננות בודהיסטית ופסיכואנליטית בהתהוות הסבל, הפצתו ופרימתו
 On Suffering: How it Emerges, Disperses, and is Unraveled According to Buddhism
ד"ר ברנע אסטרוג מיכלשיעור גילמן282 ה'1400-1200 סמ'  א'

אחת ההתניות היסודיות ביותר של הנפש, הן לפי הבודהיזם והן לפי הפסיכואנליזה, היא לחשוק בנעים ולדחות את הבלתי נעים. בקורס נחקור את טבעה של ההתניה הזאת ונעקוב אחרי משמעויותיה המסועפות, כפי שהן מתבטאות בזירה הפנים-נפשית והבין-אישית גם יחד.

באמצעות קריאה בטקסטים מן הספרות הפסיכואנליטית העשירה העוסקת במנגנוני השלכה, ורעיונות בודהיסטיים שבמרכזם תהליך ההתהוות המותנית, נעסוק בנושא דרך שלושה צירים מרכזיים. במסגרת הראשון, נבחן כמה מאיכויותיה של נקודת המבט הסובייקטיבית, ואת האופן שבו היא כורכת תחושה, תפיסה ותגובה לכדי דפוסים הרגליים המושלים בחיינו. בהקשר זה נראה כיצד, כאשר אותם דפוסים ממשיכים לפעול בנו ללא הפרעה, הם נוטים להזין ולהנציח את עצמם; וכיצד, מכיוון שהם משתחזרים על פני מערכות יחסים ומצבים שונים, הם בונים את הכלא האישי שלנו.

במסגרת הציר השני נחצה את הגבול אל השדה הבין-אישי ונעסוק בדרכים שבהן מופץ הסבל מבפנים החוצה, ועובר מאדם לאדם. בהקשר זה נעמוד על טבעם הנוזלי והיחסי של הגבולות שבין נפש לנפש, ועל התלות ההדדית המתקיימת ביניהן כתופעות מותנות ובלתי מבודדות. נראה כיצד "חומרים" נפשיים חוצים כל העת את אותם גבולות עבירים, וכיצד נפש אחת מכוננת באמצעותם את רעותה.

במסגרת הציר השלישי נבדוק באיזו מידה ניתן, לפי הפסיכואנליזה של פרויד ושל תיאוריות יחסי אובייקט ולפי המחשבה הבודהיסטית המוצגת בקאנון הפאלי ובפרשנויותיו, להיחלץ ממעגל הקסמים של יצירת הסבל והפצתו. נעסוק במצבי תודעה ובעמדות נפשיות המציעים תנועה לכיוון שחרור זה.

דרך רעיונותיהם של פרויד, קליין, ביון, ראקר, אוגדן ואחרים נפגוש את המושגים השלכה, הזדהות השלכתית, העברה והעברה נגדית, הכלה ו-reverie. דרך צורת המחשבה המוצגת בסוטות של הקאנון הפאלי נעסוק במושגים התהוות מותנית, חוק הקאמה, לא-אני, וחמשת המצרפים של ההיאחזות. דרך האור ששתי מערכות המושגים הללו שופכות על פעילותה של הנפש, ניגע בפרדוקס הקיומי על-פיו אין לו לאדם כלי אחר לחקירת עצמו מלבד תודעתו המוכתמת נקודות עיוורון - שרק דרכה הוא יכול לחתור תחת נקודת המבט הסובייקטיבית שבה היא עצמה נגועה, ולפרום את ההתניות שבהן היא שבויה.

ציון: מבחן בית -  88%

השתתפות בשיעורים - 12% , מטלת סיום: בחינת בית.

 

One of the mind’s fundamental conditionings, according to both Buddhism and psychoanalysis, is the tendency to desire the pleasant and to reject the unpleasant. In this course we look into this conditioning and follow its various implications, for the intra-psychic domain as well as the interpersonal.

We will consider this through some of the rich psychoanalytic literature on projective mechanisms and through Buddhist ideas centering on the process of conditioned arising, and by reference to the following three axes. In the first of these, we will examine some of the characteristics of the subjective viewpoint, and how it brings together sensation, perception, and reaction which consolidate into habitual patterns that come to rule our lives. We will see how these patterns, when operating within us unimpeded, tend to feed into, and perpetuate, themselves. We will moreover see how, reproducing themselves across a variety of relationships and situations, they create our personal prisons.

With the second axis we move into the interpersonal field to deal with the ways in which suffering shifts outward from inside, and is passed from one person to the next. Here we look into the fluid and relative nature of the boundaries between one mind and another, and their interdependence, being conditioned and non-isolated phenomena. We will see how mental “materials” constantly pass through these permeable boundaries and how, through this motion, one mind constitutes another.

Arriving at the third axis, we investigate to what extent, according to Freudian psychoanalysis and object relation theories, and according to Pāli Canon Buddhist thought and its commentaries, it is possible to break through the endless process of creation and spread of suffering. We will discuss states of mind and mental positions that offer movement in this direction of release.

We will start getting acquainted with concepts like projection, projective identification, transference and countertransference, containment and reverie, through the works of Freud, Klein, Bion, Racker, Ogden, and others. Referring to the ideas presented in the Suttas of the Pāli Canon we will discuss the concepts of conditioned arising, kamma (karma), not-self, and the five aggregates of clinging. We will touch, through the light these two conceptual systems shed on mental activity, upon the existential paradox according to which the human being has no other tool for studying her or himself other than one’s mind riddled as it is with blind spots. And it is only by means of this very mind that one can subvert the subjective perspective that also taints it, and undo the conditionings which hold it captive.

0687-2473-01
 בודהיזם בהודו
 Introduction to Buddhism in India
ד"ר צהר רועישיעור גילמן144 ב'1200-1000 סמ'  א'

הקורס יעסוק בבודהיזם בהודו על שלל זרמיו (הבודהיזם המוקדם וכמו כן תנועת המהאיאנה). נסקור את ההקשר ההיסטורי והאינטלקטואלי שבקרבו צמח הבודהיזם, את תפיסת העולם הפילוסופית שלו, את הפרקטיקות המדיטטיביות השונות שאותן פיתח, ואת התגבשותה ואופיה של הקהילה הבודהיסטית. המפגשים ילוו בקריאה של מבחר מהספרות הבודהיסטית הקנונית, וזאת בנוסף לספרות מחקרית משנית.

נוכחות חובה. מטלת סיום: בחינה סופית.

The course serves as an introduction to Indian Buddhism, with an emphasis on its doctrinal foundations. We will begin with early Buddhism, its historical and social context, its central doctrines, practices and institutions. We will then survey the Mahāyāna, and deal with the question of its origins and with the theoretical and practical innovations in respect to the conception of Buddhahood and liberation

0687-2479-01
 מיתולוגיה, היסטוריה ומושגי זמן בהודו הפרה-מודרנית
 Mythology, History and Concepts of Time in Pre-Modern India
ד"ר לוי שחם אילניתשיעור גילמן278 ד'1400-1200 סמ'  א'

האם מיתולוגיה יכולה להיחשב כהיסטוריה, ואם כן, באילו תנאים? מהם הקריטריונים לפיהם חברה מגדירה כתיבה היסטורית והאם אלו קריטריונים אוניברסליים? בקורס זה נדון בשאלות מסוג זה כאשר לנגד עינינו מחד הטענה שהתפתחה בתקופת הקולוניאליזם כי בהודו המוקדמת לא הייתה כתיבה היסטורית כלל ומנגד טענתם של חוקרים הודיים מודרניים כי בצורות ספרותיות מסוימות (כגון הפוראנות) קיימים אלמנטים היסטוריוגרפיים.

מרכיבי הציון:מבחן מסכם - 100%

דרישות קדם:אין

 

Can mythology be considered history, and if so, under what conditions? What are the criteria according to which society defines writing as historical and are these universal criteria? In this course, we will discuss such questions while considering a set of contrasting claims: the first, a claim that developed during the colonial period according to which in early India there was no historical writing at all and the second claim, presented by contemporary Indian scholars, that in certain literary forms (such as the Puranas) there are historiographic elements.

Grading components: Final exam – 100%

No prerequisites

0687-2481-01
 סוגיות באמנות יפן
 Japanese Art
ד"ר בזרנו שלמיתשיעור גילמן279 ד'1200-1000 סמ'  א'

היכרות יצירות מופת מהציור והפיסול היפני באופן כרונולוגי, מכלי החרס של תקופת ג׳ומון ועד ליצירות עכשויות, דרך קברי הקופון, מקדשי השינטו והמקדשים הבודהיסטיים, מגילות מאויירות, טקס תה, טירות סמוראים, והדפסי העץ.

מעשית הקורס ישלב הרצאות היסטוריות מלוות במצגות עשירות, ודיונים בכיתה בהם ננתח ביחד יצירות. לקורס שתי מטרות עיקריות. האחת, לקרב אותך, בתור צופה מבחוץ, אל יצירות אמנות יפניות, וללמדך  לקרוא את השפה הויזואלית שלהן. המטרה השנייה היא הכרת מושגים בסיסיים מההיסטוריוגרפיה ומהאסתטיקה של תולדות האמנות היפנית.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

The course introduces canonic artworks of Japanese paintings and sculptures in a chronological order, from the earthenware of the Jomon period to contemporary installations. We will also survey Buddhist sculptures, illustrated handscrolls, ink paintings, woodblock prints, and gilded screens. 

The course comprises of historical lectures and class discussions, in which we analyze together the artworks. The course holds two aims (1)  acquaint the students with the visual language of artworks from Japan (2) teach basic concepts of Japanese art history and aesthetics. In the end of the course, when looking at a Japanese painting, print, or sculpture, the student would be able to guess the subject, period, and technique of the artwork, and suggest the historical background within which it was created. 

0687-2482-01
 כלכלה תרבות ושיווק לסין
 Modern Economy, Business Culture, and Marketing to China
מר כ"ץ וולובלסקי ארזשיעור גילמן278 ה'1200-1000 סמ'  א'

הקורס יעסוק בניתוח שתים מהכלכלות המובילות בעולם: הכלכלה הסינית והכלכלה היפנית. יושם דגש על מאפייני כל כללכה, ועל יחסי הכלכלות הללו עם מדינות ויבשות אחרות.

במהלך הקורס נשים נלמד כיצד הפכו הכלכלות הללו למובילות, מול אתגרים הן עומדות ומה צפוי העתיד לכל אחת.

חובות הקורס והרכב הציון:

מבחן סופי 90%

נוכחות , קריאת החומר והשתתפות בכיתה 10%

 

The course will be divided into three parts:

The first part will deal with the Chinese economy since 1949; we will analyze how China became a major force in the global economy, how it grew and developed during the last three decades and its position in the global world economy, including its relations with other major players in the global economy.

The second part will deal with major and unique features of the Chinese Business Culture, its characteristics and how to get ready to work in China.

The last part will teach different marketing approaches and strategies when a company plans to start working in the Chinese market.

0687-2483-01
 היסטוריה של מלחמה וזכרון - יפן במאות ה 19- וה 20
 The History of War and Memory - 19th and 20th Century Japan
ד"ר הררי רעותשיעור גילמן279 ג'1200-1000 סמ'  א'

מה מעצב את האופן שבו אנחנו חושבים על העבר? ניתן לספר את ההיסטוריה של יפן "המודרנית" דרך שורה של מלחמות ופעילויות צבאיות, ההכנה לקראתן וההתמודדות עם השלכותיהן. במקום להתמקד רק במלחמות עצמן, קורס זה יבחן גם איך גורמים ביפן ומחוצה לה פירשו את המלחמות בתקופות שונות ומדוע. לאורך הקורס ננתח מגוון ייצוגים ופרשנויות - לעתים סותרות - של המלחמות, נשאל אילו אירועים ואנשים נשכחו ואילו הפכו לאיקוניים ומדוע. על ידי בחינה מחדש של הזיכרון ההיסטורי של מלחמות שונות - החל ממלחמת סין-יפן (1894-95) ועד למלחמת האוקיאנוס השקט (1941-45) והטלת פצצות האטום על הירושימה ונגסאקי (1945) -  נטען שכל ניתוח של עבר נטוע עמוק בתוך הווה מסוים. אי לכך פרק הזמן שבו הקורס ידון לא יסתיים ב-1945, אלא ימשיך עד סוף המאה ה-20 ואף לראשית המאה ה-21.

מרכיבי הציון: בחינה + נוכחות

What are the factors that mold how we think about the past? One way of framing the history of "Modern" Japan is as a series of wars and military activities, as well as the preparations for war and their subsequent consequences. Instead of focusing only on the wars themselves, this course will also examine how groups within and outside of Japan interpreted and re-interpreted the wars in different periods and why. Throughout the course we will analyze a variety of representations and - at times contradictory - interpretations of war. We will ask which events and people were ultimately forgotten while others became iconic and why. By reevaluating the historical memory of different wars - from the Sino-Japanese War (1894-95) to the Pacific War (1941-45) and the dropping of the atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki - we will argue that every analysis of the past is rooted in a specific present. Consequently, the course will not end in 1945, but will continue to the end of the 20th century and will even reach the early 21st century.

0687-2484-01
 מ"מסורת" ל-"מודרנה": מדע, רפואה, טכנולוגיה וחברה ביפן - מטוקוגאווה למלחמת העולם
 From Tradition to Modernity: Science, Medicine, Technology and Society in Japan
ד"ר הררי רעותשיעור גילמן277 ה'1600-1400 סמ'  ב'

 

החיים ביפן מאמצע המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20 היו מלאים בשינויים מרחיקי לכת שהשתרעו על פרק זמן יחסית מוגבל. כיצד נראו חייו/ה של מי שנולד/ה לקראת סיום תקופת שלטון טוקוגאווה (1600-1868), חווה/תה את המעבר למייג'י (1868-1912) והרפורמות המרובות שליוו אותו, ולבסוף את היישום של עקרון "המלחמה הכוללת" בתקופת שווה (1912-1989)? לאורך הקורס נשאל האם ובאיזו מידה הרפורמות הגדולות "מלמעלה" השפיעו על חיי האדם הקטן. האם אכן החיים השתנו באופן משמעותי שטלטל את האדמה עליה נבנו, או שבמובנים מסוימים לא היה הרבה חדש תחת השמש? והאם מידת השפעת השינויים על חיי הפרט השתנתה לפי רקע, מגדר ומקום לידה? כדי לענות על שאלות אלה, נתמקד ספציפית באספקטים שונים של היסטוריה של המדע, הרפואה והטכנולוגיה ביפן. נטען שמדע, רפואה וטכנולוגיה הם תחומים שהתפתחותם תלויה ושזורה באופן בסיסי בהקשר החברתי-פוליטי-תרבותי. נבחן אם כך כיצד שינויים פוליטיים וחברתיים השפיעו על מידת השינוי/המשכיות שהתגלמה בכל תחום, וכיצד הם, בתמורה, עיצבו את המציאות הפוליטית-חברתית, החל מהאופן שבו אנשים חשבו על הגוף שלהם וכלה במטוסי קרב שעפו בשמיים מעליהם.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

From “Tradition” to “Modernity”: Science, Medicine, Technology and Society in Japan – from Tokugawa to World War II

Life in Japan from the mid-19th century to the mid-20th century was replete with far-reaching changes over a span of a relatively short time. What was the nature of the life of a person, who was born towards the end of the Tokugawa Rule (1600-1868), who experienced the transition into Meiji (1868-1912) and the numerous reforms that accompanied it, and finally - the implementation of the principle of “Total War” during the Showa era (1912-1989)? Throughout the course we will ask if and to what extent the major reforms “from above” affected the individual. Did life change so significantly, shaking the ground on which it was based, or was there not much new under the sun? And did the degree of influence differ according to the individual’s background, gender, and place of birth? To answer these questions we will focus specifically on various aspects of the history of science, medicine and technology in Japan. We will argue that the development of science, medicine and technology is closely dependent on and fundamentally intertwined with the social, political and cultural context. We will then examine how political and social changes affected the degree of continuity and change as they were manifested in each field, and how each field formed the political and social reality in return - from the way people thought about their own body to the development of fighter aircrafts flying above them.

0687-2485-01
 מעבר להרי הוינדהיה: מבוא לדרום הודו
 Beyond the Vindhya Mountains: An Introduction to South India
ד"ר לוי שחם אילניתשיעור גילמן278 ב'1400-1200 סמ'  ב'

קורס זה יסקור סקירה תרבותית היסטורית את דרום הודו (המרחב אשר כולל כיום את מדינות אנדהרה פרדש, טלנגאנה, קרנטקה, טמיל נאדו וקרלה). במהלך הקורס נבחן את עברו האימפריאלי העשיר של המרחב הדרומי ואת השפעתו על תרבות וארכיטקטורת המקדשים הדרומית. נכיר מקרוב את תרומתה ההיסטורית של דרום הודו לעולם הספרות, ההגות, והדת.

מרכיבי הציון:מבחן מסכם - 100%. נוכחות חובה.

דרישות קדם:אין

This course will present a historical-cultural survey of southern India (the area that now includes the states of Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala). During the course we will examine the rich imperial past of the southern region and its influence on the culture and architecture of the southern temples. We will also get acquainted with South India's historical contribution to the world of literature, philosophy, and religion.

Grading components: Final exam – 100%

No prerequisites

0687-2490-01
 קונפוציוס - חכמה ומעשה
 Confucius - Wisdom and Praxis
גב' שמיר ענבלשיעור גילמן220 ה'1800-1600 סמ'  א'

נראה כי בשנים האחרונות זוכה משנתו של קונפוציוס לעדנה מחודשת בסין ומחוץ לה. בחלקו הראשון של הקורס נלמד על התפתחות המסורת הקונפוציאנית בראייה היסטורית ופילוסופית - נבחן את הערכים ורעיונות הליבה בהגות המוקדמת, לצד התפתחותם בתוך המסורת הפרשנית לאורך הדורות. בחלק השני נתמקד במחקר עכשווי העוסק בשאלות על אודות האפשרות ליישום משנתו המוסרית, הפוליטית והחברתית של קונפוציוס בהקשרים עכשוויים.

נוכחות חובה. בסיום הקורס תתקיים בחינת בית

The course will examine the development of core ideas and values in the Confucian tradition from historical and philosophical perspectives. The first part of the course will introduce the philosophical, moral and interpretative aspects of classical Confucianism and later Confucian thinkers. In the second part we will focus on contemporary studies which deal with the questions of how one should apply and practice the ancient wisdom of Confucius in our world today, here and now.

0687-2492-01
 תודעה, מדיטציה וטרנספורמציה בהגות הבודהיסטית בדרום ומזרח אסיה
 Mind, Meditation & Transformation in Buddhist Thought in South and East Asia
ד"ר ארבל קרןשיעור גילמן278 ב'1600-1400 סמ'  א'

קורס זה יעסוק באופן בו הבינו הוגים בודהיסטים באסיה את התודעה ותהליכיה, את תפקידה של המדיטציה להתפתחות התודעה והטרנספורמציה הפסיכולוגית  שהיא מאפשרת.

תוך קריאה צמודה ומעמיקה של מגוון טקסטים ראשוניים מתוך הקנון הבודהיסטי, פרשנויות שונות ולימוד סיסטמתי של האלמנטים המרכזיים של הפסיכולוגיה הבודהיסטית נתוודע לפרספקטיבה הפילוסופית של מודל התודעה הבודהיסטי ולתיאוריה העומדת בבסיס הפרקטיקה המדיטטיבית שמסורת זו מציעה.  לימוד זה יהווה בסיס לדיון במושגים מרכזיים מתוך התיאוריה של המדיטציה ויאפשר לנו להתחקות אחר שינויים בפרשנות של מונחים אלו במהלך ההיסטוריה הבודהיסטית במרחב האסייתי.

נקרא סוטרות ו"מדריכי תירגול" המתארים פרקטיקות שונות כגון תרגול "סמאדהי", "מודעות", "החְזייה" (visualization), "היזכרוּת" ו"הירהור" (contemplation). ננסה להבין מדוע המסורת מציעה מספר רב כל כך של פרקטיקות ונשאל מה מטרתן של הטכניקות השונות?

במהלך הסמינר נדון בשאלה האם ישנו מכנה משותף בין התרגול המדיטטיבי במסורות הבודהיסטיות השונות. נדון בסוגיות אלו באופן ביקורתי, תוך הסתמכות על טקסטים קלאסיים.

השיעור יתבסס על קריאה במגוון רב של טקסטים: סוטות מתוך הקנון הפאלי, "מדריכי מדיטציה" עתיקים ומודרניים ומאמרים אקדמים העוסקים בנושא.

נוכחות חובה.

מטלת הסיום :עבודה מסכמת של 4-5 עמודים שתהווה 60% מהציון הסופי.
במהלך הסמסטר יוגשו 4 מטלות קטנות (של עמוד אחד) שיהוו 40% מהציון הסופי.

מטלות אלו יהיו לא ציון, כלומר הגשה שלהן תחשב כ 100 אם יוגשו בזמן ויענו על השאלות שינתנו.

 

.

The aim of the curse is to understand the notion of mind, mental processes and the role of meditation in mental development and the possibility of radical psychological transformation. Through a close reading of various primary sources from the Buddhist canon and a systematic study of the major elements of Buddhist psychology, we will explore the model of mind in Buddhist philosophy and the basic ideas of the theory of meditation in the Buddhist traditions in South and East Asia.

We will read sutras and “meditation manuals” describing practices such as “samadhi”, “mindfulness”, “remembrance”, “visualization” and “contemplation”. We will try to understand why the tradition offers so many different practices: do they have different goals? We will discuss whether the various 

0687-2493-01
 פילוסופיה הודית בקולנוע
 Indian Philosophy in Hindi Cinema
פרופ רוה דניאלשיעור ביה"ס לשפות001 ד'1600-1400 סמ'  א'

מטרתו של הקורס לדון בתמות ושאלות שונות שפילוסופיה הודית קלאסית ועכשווית מעלה כפי שהן נידונות בקולנוע, בעיקר (אבל לא רק) בקולנוע הפופולארי בהינדי (בוליווד). נדון בשאלות של זהות עצמית, תרגום (בין שפות ומדיומים אמנותיים) ואסתטיקה של חציית גבולות, ונבנה פאזלים פילוסופיים "מחתיכות" כגון "סבל", "רוע", "מוות" ו"חופש". בין הסרטים שיידונו: ג'הג'יני (Ghajini, 2008), ממנטו (Memento, 2000), קהל נאייק (Khal Nayak, 1993), אש (Fire, 1996), קמיניי (Kaminey, 2009), רנג דה בסנטי (Rang De Basanti, 2006), רכבת לדארג'ילינג (The Darjeeling Limited, 2007), גוסט דוג (Ghost Dog, 1999), דובהי גהט (Dobhi Ghat: Mumbai Diaries, 2001) ומלח הארץ (Salt of the Earth, 2014). בין התיאורתיקנים שילוו את שיחותינו בכיתה: סלמן רושדי, אשיש ננדי, מהאשווטה דווי, גאיטרי ספיבק ודאיה קרישנה.

דרישות: נוכחות והשתתפות בשיעורים, צפייה בסרט משבוע לשבוע לפי רשימה שתימסר בתחילת הסמסטר, וכמובן קריאה שוטפת של חומרים תיאורטיים שדרכם נוכל "לקרוא" את הסרטים.

הקורס מסתיים בעבודת סיום.

The aim of this course is to discuss themes and questions raised in classical and contemporary Indian philosophy, as presented and discussed cinematically in popular Hindi cinema (Bollywood). We will work with questions of identity, translation (between languages and art-mediums) and the aesthetics of transgression. We will ensemble philosophical jigsaw-puzzles made of “pieces” such as “suffering”, “evil”, “death” and “freedom”.

Among the films to be discussed: Ghajini (Murugadoss, 2008), Memento (Nolan, 2000), Khal Nayak (Ghai, 1993), Rang De Basanti (Mehra, 2006), Kaminey (Bhardwaj, 2009), The Darjeeling Limited (Anderson, 2007), Ghost Dog (Jarmusch, 1999), Dobhi Ghat: Mumbai Diaries (Rao, 2001), and Salt of the Earth (Wenders and Salgado, 2014). Writers and theoreticians to be read: Ashis Nandy, Salman Rushdie, Mahasweta Devi, Gayatri Spivak, and Daya Krishna.

0687-2494-01
 מחברת כפיפים למעצמה עולה : להבנת המחשבה הלאומית והפוליטית בהודו המודרנית
 From Colonial Subjects to Superpower: Understanding India's Political Thoughts
ד"ר פרצ'ק רונישיעור גילמן279 ג'1600-1400 סמ'  א'

קורס זה משלב מתודות והיבטים במדע המדינה, היסטוריה וחקר הדתות לצורך ביסוס היכרות עם מחשבת הלאומיות ההודית לגווניה והתשתיות הרעיוניות שעומדות בבסיס מבני עומק חברתיים ופוליטיים הרלוונטיים עד היום. בין הנושאים שיידונו: הגיאוגרפיה המקודשת של הודו; אידיאולוגיית ההינדוטווה, הקומונליזם – המתיחות הבין קהילתית בהודו, ארגוני הימין ההינדואי; האופציה הגנדהיאנית, הקונגרס ההודי ומפלג הקונגרס, ב"ר אמבדקר והפוליטיקה של המעמדות הנמוכים. הלימוד ילווה בקריאת טקסטים שכתבו מנהיגי תנועות לאומיות והוגים לאומיים בהודו של המאה ה – 19 וראשית המאה העשרים.

.דרישות: נוכחות, קריאת חובה, מבחן מסכם (100%)

From Colonial Subjects to Superpower: Understanding India's Political Thoughts

This course introduces some pivotal aspects underlying modern India's political and public spheres, via the combined perspectives of political science, comparative religion and classical Indology. Among the topics discussed: India's sacred geography and the Goddess Bharat Mata; the question of history; social structures; Dalits Politics; the concept of Hindutva and the Hindu Right.

 

0687-2495-01
 תנועות מחאה בקוריאה המודרנית
 Protest Movements in Modern Korea
ד"ר צרפתי ליאורה רבקשיעור גילמן277 ד'1400-1200 סמ'  א'

ההיסטוריה של קוריאה המודרנית הייתה רצופה במאבקים פוליטיים, בינלאומיים, חברתיים ותרבותיים. כאשר השליטים נתפסו כפועלים באופן לא לגיטימי, יצאו מאות אלפים לרחובות להפגין. הפגנות ענק כאלו אירעו לראשונה בתחילת המאה העשרים, נגד הכובשים היפנים. בהמשך, עם פילוג קוריאה, מחאת המונים לא נצפתה בצפון קוריאה. בדרום קוריאה הפגנות ענק בראשית שנות השישים גרמו לנפילת המשטר המושחת. בשנות השמונים הפגנות המונים היו גורם המרכזי   לחיסול הדיקטטורה הצבאית ותחילת הדמוקרטיה .ב - 2016, הפגנות המיליונים הביאו להדחת הנשיאה ובחירות חדשות. כמו כן, תנועות מחאה שונות השתמשו בהבעת התרסה בצורות אחרות, למשל, שביתות רעב והצתה עצמית.

בקורס נבחן את התהליכים שהביאו לצמיחת תנועות המחאה בקוריאה המודרנית, האנשים שהשתתפו בהן ואופני ביטוי השאיפה לשינוי אשר התנועות הללו בחרו.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

The history of Korea has been full of political, international, social, and cultural struggles. When the authorities were perceived as acting illegitimately, hundreds of thousands marched to the streets to demonstrate. Such huge demonstrations happened first in the early 20th century, against the Japanese colonizers. Later, with the division of Korea, mass protest was not observed in North Korea. In South Korea, mass protests in the early 1960s brought about the collapse of a corrupt government. In the 1980s, mass protests were a main reason for the abolishment of military dictatorship and the beginning of democracy. In 2016, protests of millions resulted in the impeachment of the president and new elections. Moreover, various dissent movements expressed discontent in other manners, for example, hunger strikes and self-immolation.

 

In the class, we will explore the processes that led to protest movements in modern Korea, the people who participated in them, and the manners in which they chose to express their aspirations for a change.

0687-2496-01
 המפלגה הקומוניסטית בסין: משילות, פיתוח ולגיטימציה
 The Chinese Community Party: Governance, Development and Legitimacy
ד"ר רוזנברג ליאורשיעור גילמן278 ה'1400-1200 סמ'  א'

לפחות פעמיים הצליחה המפלגה הקומוניסטית הסינית להשיג את הבלתי אפשרי: ניצחון במלחמת האזרחים והשתלטות על סין ב 1949, והישרדות בשלטון לאורך שבעה עשורים, תוך שהיא שורדת תהפוכות כגון נפילת בריה"מ והגוש הקומוניסטי, משברים כלכליים עולמיים, מחאות המוניות ועוד. מה אפשר למק"ס את תפיסת השלטון ואת יכולתה ליישם שינויים כה משמעותיים במדינה ובחברה הסינית? כיצד שולטת המפלגה הקומוניסטית בסין כיום? כיצד פועלת המערכת הפוליטית בסין? מהם מקורות הלגיטימציה של המפלגה כיום, בעידן של פיתוח כלכלי מואץ, הפרטה, וגלובליזציה? ועד כמה שונה המפלגה בתקופת מאו במאפייניה המרכזיים מזו השולטת בסין כיום? התמודדות עם סוגיות אלו תספק לסטודנטים הבנה טובה יותר וכלים ביקורתיים לבחינת המציאות הפוליטית-כלכלית-חברתית בסין החל משנות החמישים של המאה הקודמת ועד היום.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

At least twice the Chinese Communist Party (CCP) has achieved the seemingly impossible: Wining the civil war and seizing power in 1949, and staying in power for about seven decades, while successfully surviving significant crises such as the collapse of the USSR, global economic crises, mass protests and more. What has enabled the CCP to seize power and to introduce significant changes in the Chinese state and society? How does the CCP rule today? How does the Chinese political system operate? What are the CCP’s sources of legitimacy today, in an era of fast economic development, privatization, and globalization? And how different is the CCP today, in its most central characteristics, from Mao’s era? Debating these issues will impart tools for critical analysis and better understanding of the Chinese political-economic-social reality since the 1950s until today.

0687-2497-01
 מבוא להינדואיזם חי: פרקטיקות ואמונות בהודו העכשווית
 Introduction to Lived Hinduism: Practice and Belief in Contemporary Hinduism
ד"ר הלפרין אהודשיעור גילמן277 א'1400-1200 סמ'  ב'

מבחינה היסטורית, ראשיתו של מחקר ההינדואיזם נטוע בחקר הפילוסופיה, התיאולוגיה והטקסטים הקלאסים של דת זו, קו שהותיר את רישומו גם בספרי מבוא שונים לדת זו. בשנים האחרונות פונה המחקר יותר ויותר לעיסוק בהינדואיזם החי – קרי, במופעים החיים, היומיומיים והעכשווים של דת זו. קורס זה יתן מבוא לצדדיו אלו של ההינדואיזם. כך, נלמד כאן על טקסי מקדש ופסטיבלים מרכזיים, על תופעת הצליינות הפופולרית, על טקסי

בגרות וחתונה, נדרים, טקסי איחוז וריפוי, ועוד. במהלך השיעורים, סוגיות של חבר, פוליטיקה וכלכלה ילוו כל הזמן את הצדדים התיאולוגים של הדיון.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

The study of Hinduism is rooted in the study of philosophy, theology and classical texts, an outlook which still serves as the organizing principle of many introductions to this world religion. In recent years, however, increasing numbers of scholars have turned their attention to the study of Hinduism’s everyday living manifestations as well. This course will survey such aspects of Lived Hinduism and touch on topics such as temple rituals and major festivals, the popular practice of pilgrimage, rites of passage, vows, possession and healing, and more. As we will see, the role of these living religious practices in maintaining the cultural, sociopolitical, and economical orders in India, is major.

0687-2499-01
 קולנוע קוריאני: ממשל ותרבות בקוריאה בראי הקולנוע
 Korean Cinema: Government and Culture in Korean Cinema
מר שבבו גיא שמעוןשיעור גילמן281 ג'2000-1800 סמ'  ב'

קורס זה יסקור את הקולנוע הקוריאני לאורך שנותיו, וינסה להציג כיצד משקף הקולנוע את התמורות הפוליטיות והחברתיות שחלו בקוריאה מאז תחילת המאה העשרים. הקורס יתמקד בקולנוע הפופולרי וינסה לשאול כיצד הפך מקולנוע אזוטרי יחסית לקולנוע ייחודי שמתחרה בהצלחה בהוליווד. הקורס מאורגן באופן כרונולוגי ומציג את הייחודי והמעניין שבכל תקופה לצד הארועים שעיצבו אותה. נציג למשל כיצד התערב השלטון באופן ישיר בקולנוע מאז תחילת המאה העשרים ועד ימינו ממש, וכיצד התערבות זו עיצבה את התכנים וסגנון המבע הייחודי לקולנוע הקוריאני. בין התמות הגדולות שנסקור – גבריות ונשיות ביחס ללאום, תפקידם של אימה ומלודרמה בזכרון הקולקטיבי, ושאלת המודרניזציה בקוריאה.

 הקורס מיועד לקהל כללי ואינו דורש ידע מוקדם על קוריאה.

דרישות הקורס:

נוכחות, השתתפות, עבודה מסכמת

דרישות קדם או תנאי קבלה:  אין

מרכיבי הציון:

עבודה מסכמת

this course we examine Korean cinema chronologically and topically. In this course we focus on those things that make Korean Cinema unique and competitive both domestically and abroad. We examine how political, social and cultural changes are reflected through cinema. The course is organized thematically and roughly chronologically. We will watch and analyze films from different periods but focus mostly on popular cinema. We will ask on the direct involvement of the government in cinema from the early twentieth century, as show how this type of involvement shaped the content and the unique expression of the Korean Cinema. Among others, we will talk about major themes such as masculinity and femininity, nationality and the roles of horror and melodrama in the shaping collective memory.

The course is designed for heterogeneous audience. It does not assume previous knowledge in Korean language or culture, although those will obviously be beneficial.

0687-2500-01
 לשוטט בקלילות בג'ואנג דזה: סוגיות פילוסופיות
 Wandering At Ease in the Zhuangzi: Philosophical Perspectives
ד"ר יוסקוביץ ארזשיעור גילמן278 ד'1400-1200 סמ'  ב'

בשיעור זה נקרא את אחד הטקסטים החשובים בפילוסופיה הסינית - הג׳ואנג דזה. טקסט שהוא בעת ובעונה אחת מופת למחשבה פילוסופית וכתיבה פואטית. הג׳ואנג דזה עושה שימוש במשלים, בדיחות, שאלות לא פתורות, דיאלוגים דמיוניים וחידות כדי לדון בסוגיות אנושיות מהותיות כגון: זהות, ידיעה, תפקידה של השפה, אתיקה, וכיו״ב. בניסיון להשיב על השאלה מהי ״הדרך״ וכיצד פוסעים בה ישמש לנו הג׳ואנג דזה כמדריך במסע פילוסופי בסין ומעבר לה. נאמנים לרוחו של הג׳ואנג דזה נשוטט בקלילות דרך מסורות מחשבה שונות מקונפוציאניזם, ומואיזם ועד לזן בודהיזם ואפילו עליסה בארץ הפלאות.

דרישות הקורס: נוכחות, שלוש עבודות קצרות, ועבודת גמר.

In this course, we will read one of the primary texts in Chinese philosophy - Zhuangzi. A book that is a unique exemplar of philosophical thought and poetic writing. The Zhuangzi uses fables, jokes, unanswered questions, imaginary dialogues, and riddles to address fundamental human issues such as identity, knowledge, the function of language, ethics, etc.  The Zhuangzi will serve us as a guidebook for a philosophical quest in China and beyond in an attempt to answer the question: what is the “Way” and how does one step in it. True to the spirit of the Zhuangzi we will wander freely through different thought traditions from Confucianism and Mohism, to Zen Buddhism and even Alice in Wonderland.

0687-2501-01
 דת ופולחן בקוריאה
 Religion and Ritual in Korea
ד"ר צרפתי ליאורה רבקשיעור גילמן279 ד'1200-1000 סמ'  ב'

 

דתות קוריאה מאופיינות בשילוב ייחודי של פילוסופיות ופרקטיקות מקומיות ומיובאות. אנימיזם ואמונה פוליתאיסטית בכוחות הטבע וברוחות המתים מהווים את היסוד לדת המקומית במשך אלפי שנים. בודהיזם, דאואיזם, קונפוציאניזם ונצרות הגיעו לקוריאה לאורך ההיסטוריה והשתרגו בערכים ובנורמות הקיימים לכדי יצירת וריאציות מקוריות של דתות אלו. באופן זה, נזירות ולמדנות חיים בקוריאה לצד טקסי תקשור עם רוחות האבות וריקודי טראנס, שבשיאם ביצוע מפגני ראווה, כמו טיפוס על סכינים חדות.
בקורס נסקור את הזרמים השונים בחיי הדת בקוריאה, תוך צפייה בחומרים ויזואליים וקריאת טקסטים מקוריים (מתורגמים) המעידים על העושר הרב הטמון באמונות ובפולחנים הקוריאנים.  

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

Korean religions are characterized by a unique combination of local and imported philosophies and practices. Animism and polytheistic belief in the elements of nature and spirits of the dead have consisted the basis of local religions for thousands of years. Buddhism, Daoism, Confucianism, and Christianity arrived to Korea throughout history and intertwined with existing values and norms to create versions of these trans-Asian religious trends. In this manner, monastic life and intense absorption in scholarship exist side by side with supernatural mediation and communication with ancestor spirits through trance dance that culminates in climbing onto sharp blades.

The course explores various trends in Korea’s religious life. We will watch visual depictions of Korean religions, and read (translated) original texts that testify to the richness of Korea’s beliefs and rituals.  

 

 

0687-2502-01
 סין מבעד לעדשה: מבטים קולנועיים על סין העכשווית
 Watching China: Chinese Cinema and Contemporary China
ד"ר קוכן דרורשיעור גילמן220 א'1800-1600 סמ'  א'

בקורס נבחן ייצוגים קולנועיים של אירועים, תהליכים, ומקומות בסין העכשווית, וננסה להבין כיצד ייצוגים אלה משקפים (ואולי גם מייצרים) את התהליכים המעצבים מחדש את סין במאות ה-20 וה-21. בין הנושאים שיעלו בקורס יהיו עצמאות יצירתית, צנזורה, נוסטלגיה, ביקורת חברתית, תפיסת המציאות, מיניות ומגדר, לאומיות, מקומיות וגלובליות, מעמדות חברתיים-כלכלים, תרבות הצריכה, אסתטיקה, וסין הגדולה.

במהלך הקורס נשאל כיצד הדימויים המודרניים של סין, כפי שעלו בסרטים, מתמודדים עם עברה התרבותי והפוליטי, מי הוא הקהל של סרטים אלו, מהן ההשלכות החברתיות והפוליטיות שעולות מן הסרטים, ונבחן גם כיצד הייצוגים הקולנועיים של סין שנצפו במהלך הקורס מתכתבים עם הדימויים הדומיננטיים של סין בעולם.

חובות הקורס והרכב הציון:נוכחות והשתתפות בשיעורים (10%) הגשת 5 דוחות צפייה (עמוד אחד) (50%)

עבודה מסכמת (40%)

The course will examine cinematic representations of major social and political events in contemporary china, asking how these representation reflect (and also create) the social, political, and economic processes that shape 21th century China.

0687-2504-01
 זן בודהיזם הלכה ומעשה
 Zen Buddhism
ד"ר יוסקוביץ ארזשיעור גילמן280 ד'1600-1400 סמ'  ב'

זן (סינית: צ'אן) הוא אסכולה מזרם המהאיאנה שהחלה את התפתחותה בסין של שושלת הטאנג. מזמן שגיבש את זהותו כתנועה עצמאית ניכר בזן מתח בין הצורך להשתייך למסורת הבודהיסטית לבין רצון עז למרוד בה. מתח זה מתקיים כבר בשני הז׳אנרים הבסיסיים של הצ׳אן מתקופת הסונג: ״רישומי שיח״ (סינית yulu) וה״חוקים הטהורים״ (סינית qinggui).

״רישומי השיח״ מציגים אינספור דוגמאות ליחס איקונוקלסטי לכתבים, פסלים וריטואל בודהיסטי. יחס שמטרתו המוצהרת היא שחרור מכל האחזות, ובכללה גם בתורת הבודהה. קריאתו של מורה הזן לינג'י (מ. 866): "אם תפגוש בבודהה הרוג אותו,“ מהווה ייצוג טיפוסי, גם אם קיצוני, של גישה זו. מאידך, ה״חוקים הטהורים״ מכתיבים כללי התנהגות ומצוות ריטואליות נוקשות המאפיינים את החיים במנזרי הזן מראשיתו ועד ימינו. למעשה, לא רק שנזירי זן, אינם שורפים סוטרות, אלא שכמו חבריהם בני אסכולות בודהיסטיות אחרות, הם מקדישים חלק ניכר מזמנם לריטואלים ופולחן.

קורס זה יסקור את התפתחותו ההיסטורית והפילוסופית של הזן בסין, קוריאה, ויפן, מתוך ניסיון להבין ולגשר על הפער שבין סוטריאולוגיה ופרקטיקה - הלכה ומעשה. נדון באלמנטים מרכזיים שהפכו לסימני ההיכר של המסורת כגון: שושלות (lineage), העברה (transmission), קואנים, מדיטציה, התעוררות וכו', מנקודת מבט ביקורתית בניסיון להבינם בהקשר הדתי והתרבותי בו התפתחו.

דרישות הקורס: נוכחות, בחינה סופית.

Zen (Chan) is a Mahayana Buddhist school, which developed in China during the Tang dynasty. Ever since it has established its independent identity, Zen is characterised by the tension between a need to be affiliated with the Buddhist tradition and a strong inclination to rebel against it. This tension is reflected in two of the tradition's most fundamental genres: the Discourse Records (Ch. yulu) and Pure Rules (Ch. qinggui). The Discourse Records portray countless examples of iconoclastic approach towards sutras, statues, and various Buddhist rituals. Linji’s (d. 866) statement:”if you meet the Buddha kill the Buddha,” is a typical, albeit radical example of this approach. On the other hand, the Pure Rules dictated a strict behavioural code and elaborated ceremonial conduct, which characterises the life in Zen monasteries to this day. In effect, not only that Zen monks do not burn Buddha sutras, rather like their counterparts in other Buddhist school, they dedicate a significant amount of their time to ritual and worship.

In this course, we will examine the historical and philosophical development of Zen in China, Korea, and Japan, in an attempt to bridge the gap between soteriology and practice. Will discuss elements that have long became identified with Zen such as lineages, transmission, koans, meditation, awakening, etc., from a critical perspective in an attempt to understand them in their religious and cultural context.

0687-2505-01
 סין בזירה המדינית באסיה: דיפלומטיה אזורית, סכסוכים טריטוריאליים ומורשת היסטורית
 China in the Asian Arena: Regional Diplomacy, Territorial Disputes, and Historic
ד"ר אבט עודד זאבשיעור גילמן281 ד'1200-1000 סמ'  ב'

מאז שנות השמונים של המאה העשרים סין מצויה בתהליך התעצמות כלכלית, מדינית וצבאית חסרת תקדים שמציבה אותה בשורה הראשונה בין מעצמות העולם וככח החזק ביותר במזרח אסיה. עבור רבים בסין, תהליך זה נתפש כתיקון של עיוות היסטורי וכשיבה למהלך התקין של הסדר המדיני והקוסמי. על פי התפישה המסורתית המקובלת, הקיסרות הסינית -  "מדינת המרכז", היוותה מאז ומתמיד מרכז פוליטי, תרבותי, כלכלי וחומרי המוקף בעמי לוויין שהכירו בעליונותה של סין ובמרותו של הקיסר העומד בראשה. אולם מאז  המאה ה – 19 סין נקלעה לעידן ממושך וסוער של מלחמות, פלישות וזעזועים חברתיים ופוליטיים שהותירו אותה מדינה חלשה ונחשלת, קורבן למתקפות וניצול של מעצמות זרות וזירה למאבקים פנימיים ומהפכות אלימות. לפיכך, את המפנה שחל במעמדה הבינלאומי בעשורים האחרונים יש לבחון על רקע הניגוד העצום בין התפישה המסורתית של מעמדה ומקומה בעולם, לבין המשבר העמוק שחוותה בראשית העידן המודרני. בקורס זה נבחן את תפקידה של סין בזירה המדינית באסיה ואת השפעת מורשתה התרבותית וההיסטורית על יחסיה עם שכניה ועל המדיניות שהיא נוקטת בזירות שונות באסיה: ים סין הדרומי, טיוואן, הונג קונג, יפן, רוסיה, מרכז אסיה והעולם המוסלמי בסין ומחוצה לה.  

נוכחות חובה. מטלת סיום: עבודה.

Since the 1980's China has been undergoing a process of unprecedented economic, diplomatic, and military growth that positions it in the vanguard of the world's superpowers and the most dominant force in Asia. Many in China perceive that process as the rectifying of a historical distortion and a return to the proper world and cosmic order. In the accepted traditional view, the Chinese Empire – "the Middle Kingdom" - has always been the political, cultural, and economic center, surrounded by satellite nations and political entities that acknowledged the hegemony of China and their subordination to its emperor. Nevertheless, beginning in the nineteenth century, China entered a long and turbulent era of internal fighting, foreign invasions, and social unrest resulting in internal decay and a sharp decline in its prominent international standing. Therefore, the turning-point in its international position during recent decades should be examined in the context of the sharp contrast between the traditional perception of its status and its place in the world, and the crisis it underwent at the beginning of the modern era. The course will examine China's role in the political arena in Asia, the impact of its cultural and historical heritage on its relations with neighboring countries, and its policies in various Asian arenas: the South China Sea, Taiwan, Hong Kong, Japan, Russia, Central Asia, and the Muslim world.

0687-2506-01
 זהויות אתניות, תרבותיות ולאומיות בסין המודרנית ובטאיוואן
 Cultural, National and Ethnic Identities in China and Taiwan
ד"ר אבט עודד זאבשיעור גילמן326 א'1600-1400 סמ'  א'

האומה הסינית על למעלה ממליארד ושלוש מאות מיליון תושביה משופעת בקבוצות ותתי קבוצות הנבדלות אלה מאלה בלשונן, תרבותן, ולפעמים גם במנהגים, אמונות, דתות, לבוש ומאכלים. יחד עם זאת, בכל המקורות המתארים את סין בת ימנו מופיע הנתון לפיו החברה הסינית היא מאוד הומוגנית מבחינת הרכבה האתני, עם רוב של כ – 92% הנמנים על בני החאן (Han Chinese). שאר שמונת האחוזים נמנים על 55 קבוצות מיעוט אתניות המוכרות רשמית על ידי הממשלה. מן השיח הציבורי הרווח בהווה מתקבל הרושם שהקטגוריות של בני החאן ושל המיעוטים גם יחד, משקפות זהויות סטאטיות ונצחיות, פרי מציאות ששוררת משחר ההיסטוריה. אולם בחינה מדוקדקת יותר של מקורות אתנוגרפיים והיסטוריים מלמדת כי תפישות אלה הן תוצר של תהליכים פוליטיים וחברתיים מודרניים. בקורס זה נתוודע לראשית היווצרותה של זהות חאנית ולתהליך שהוביל להיווצרותן של קבוצות המיעוט בסין ונבחן קטגוריות מקבילות של זהויות תרבותיות, לאומיות, משפחתיות ומקומיות על מנת להבין טוב יותר את הרבדים השונים של הזהות הסינית בת ימנו.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

The immense Chinese Nation constitutes a vast number of groups and sub-groups that vary in language, culture and often also in their customs, beliefs, clothing and culinary features. Nevertheless, most sources describing present day China stress its distinct homogeneous ethnic configuration with a majority of over 92% belonging to the Han Chinese and the remaining 8% divided among 55 officially recognized minority groups. The currently prevalent public discourse may generate the impression that the categories of both the Han and the minority groups reflect static and eternal identities existing since antiquity. Yet, a closer analysis of ethnographic and historical sources indicate, that these notions are a result of modern political and social developments. This course will trace the origins and transformations of Han identity and the processes that led to the formation of other ethnic groups. It will further examine alternative categories of cultural, national, local and familial identities in order to gain better understanding of the various facets of contemporary Chinese identity.

0687-2507-01
 בודהיזם באסיה חלק ב': הבודהיזם ודתות סין
 Buddhism and the Chinese Religious Tradition
פרופ שחר מאירשיעור ביה"ס לשפות001 ב'1200-1000 סמ'  ב'

הערה: השיעור סגור לתלמידים שהשתתפו בשיעור של פרופ' שחר על דתות סין.

בשיעור זה נבחן את ההשפעה הכבירה שהיתה לבודהיזם על התרבות הסינית.הבודהיזם כתוצר של הציביליזציה ההודית שימש כצינור דרבו השפיעה התרבות ההודית בכללה על התרבות הסינית. על כן, נעסוק לא רק בהשפעה הבודהיסטית על הדת הסינית, אלא גם בהשפעה שנודעה לדת זרה זו על הספרות, האמנות, והתרבות החומרית הסינית.נבחן את ההבטים שונים של הדת הבודהיסטית אשר משכו את בני העם הסיני: החל בפילוסופיה הבודהיסטית המורכבת וכלה בעולם האלים הבודהיסטי העשיר.נשאל אילו מכשולים – חברתיים, כלכליים, ופוליטיים – עמדו בפני אנשי הדת הבודהיסטיים בנסיונם להפיץ את דתם הזרה בסין, ונעסוק בשינויים העמוקים שעברו על דת זו בסין.השיעור יעסוק לא רק בבודהיזם הסיני, אלא גם ביחסי הגומלין שבין הבודהיזם לבין המסורות הדתיות הסיניות האחרות, ובכללן הדאואיזם והדת העממית.במובן זה יהווה השיעור גם מבוא לדתות סין.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

 This course will examine the deep impact that Buddhism exerted upon Chinese civilization.  Originating in India, Buddhism served as a vehicle by which Indian civilization broadly conceived exerted a deep and lasting impact upon each and every aspect of Chinese culture: from religion and philosophy to literature, visual art, and material culture.

The course will examine not only Chinese Buddhism per se  but also the interaction between Buddhism and the native Chinese religious traditions, mostly Daoism and the amorphous popular religion.  As such, the course will also serve as an introduction to Chinese religions.

 

0687-2508-01
 קריאה בספרות הסינית המסורתית
 Readings in Classical Chinese Literature
פרופ שחר מאירשיעור גילמן279 ב'1600-1400 סמ'  ב'

בשיעור זה נקרא וננתח מבחר מיצירות המופת של הספרות הסינית המסורתית.  נבחן את היצירות בהן נעסוק הן מנקודת מבט ספרותית (כיצירות מופת של הספרות העולמית) והן כמקור לחקר החברה, התרבות, והדת הסינית.  כך למשל, נבדוק כיצד מעמדן של נשים בחברה הסינית המסורתית בא לכלל ביטוי ביצירות שירה, סיפורת, ודרמה.  נעסוק במתחים חבויים במשפחה ובחברה הסינית הבאים לכלל כיטוי ביצירות ספרות, ונבחן כיצד מוסכמות חברתיות ואמונות דתיות משתקפות ביצירות ספרותיות.                                                                             

     הערה: ההשתפות בשיעור זה מחייבת נוכחות בשיעורים כמו גם הכנה וקריאה משיעור לשיעור.

בסוף הקורס תתקיים בחינה.

The Chinese literary tradition is exceptionally rich and diverse.  In this course we will read some of its finest examples in prose and poetry alike.   We will examine the masterpieces of Chinese fiction and poetry as literature and as historical documents that shed invaluable light on traditional Chinese lives.  We will simultaneously analyze the literary qualities of the works in question and their significance as sources that reveal hidden facets of traditional Chinese society.  Particular attention will be given to the position of women in traditional Chinese society as attested to by works of literature.     

0687-2680-01
 יפנית שנה ב'
 Japanese (Second Year)
גב' ליטמן ניקישיעור ותרקנאטי404 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותרקנאטי404 ה'1200-1000 סמ'  א'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותרקנאטי404 א'1200-1000 סמ'  א'
גב' ליטמן ניקישיעור ותרקנאטי404 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותרקנאטי404 ה'1200-1000 סמ'  ב'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותרקנאטי404 א'1200-1000 סמ'  ב'

בקורס זה נמשיך ללמוד את הדקדוק היפני תוך שימוש בספר: Genki An Intergrated Course in Elementary Japanese Volume 2 and Genki Workbook 2(ed. Japan Times) בנוסף לכך נקרא מספר טקסטים ביפנית מדיסציפלינות שונות ונלמד איך להשתמש במילונים השונים . מצופה מהתלמידים לפתח יכולת קריאה, הבנה וניתוח של טקסטים מתקדמים ביפנית. יהיה בוחן בקאנג'י בכל שבוע ובוחן בדקדוק לפי הצורך. נוכחות והגשת שיעורי בית הן חובה. הציון הסופי מורכב מהבחינות הסופיות (סמסטרים א' וב'), בוחני הקאנג'י, השתתפות והגשת שיעורי בית.

נוכחות חובה.

Second Year Japanese In this course we will continue learning Japanese grammar using volume 2 of Genki An Integrated Course in Elementary Japanese and Genki workbook 2(ed. Japan Times) . In addition, we will read various texts of different disciplines and learn how to use the different available dictionaries. The students are expected to develop their reading skills whilst understanding and analysing more advanced texts. There are weekly kanji tests and intermittent grammar tests. Class participation and homework are compulsory. The final grade is composed of final exams (semester A and B), kanji tests, class participation and homework
0687-2680-02
 יפנית שנה ב'
 Japanese (Second Year)
גב' ליטמן ניקישיעור ותרקנאטי409 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותרקנאטי409 ה'1400-1200 סמ'  א'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותגילמן362 א'1400-1200 סמ'  א'
גב' ליטמן ניקישיעור ותרקנאטי409 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותרקנאטי409 ה'1400-1200 סמ'  ב'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותגילמן362 א'1400-1200 סמ'  ב'

יפנית שנה ב'

 

בקורס זה נמשיך ללמוד את הדקדוק היפני תוך שימוש בספר:
Genki An Intergrated Course in Elementary Japanese Volume 2 (ed. Japan Times)
בנוסף לכך נקרא מספר טקסטים ביפנית מדיסציפלינות שונות ונלמד איך להשתמש במילונים השונים . מצופה מהתלמידים לפתח יכולת קריאה, הבנה וניתוח של טקסטים מתקדמים ביפנית.
יהיה בוחן בקאנג'י בכל שבוע ובוחן בדקדוק לפי הצורך. נוכחות והגשת שיעורי בית הן חובה.
הציון הסופי מורכב מהבחינות הסופיות (סמסטרים א' וב'), בוחני הקאנג'י, השתתפות והגשת שיעורי בית.

נוכחות חובה.

Second Year Japanese

In this course we will continue learning Japanese grammar using volume 2 of Genki An Integrated Course in Elementary Japanese (ed. Japan Times) . In addition, we will read various texts of different disciplines and learn how to use the different available dictionaries. The students are expected to develop their reading skills whilst understanding and analysing more advanced texts. There are weekly kanji tests and intermittent grammar tests. Class participation and homework are compulsory. The final grade is composed of final exams (semester A and B), kanji tests, class participation and homework
 
 
0687-2700-01
 סינית שנה ב'
 Chinese (Second Year)
גב' טאנג דאנהונגשיעור ותגילמן362 ד'1200-1000 סמ'  א'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן362 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן362 ג'1200-1000 סמ'  א'
גב' טאנג דאנהונגשיעור ותגילמן362 ד'1200-1000 סמ'  ב'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן362 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן362 ג'1200-1000 סמ'  ב'

סינית שנה ב'

 שיעור המשך לסינית שנה א. בשיעור זה תועמק היכרותם ושליטתם של התלמידים בשפה הסינית המודרנית. התלמידים יעמיקו וירחיבו את יכולת השיחה שלהם בתחומים שונים, ואף יוכלו לקרוא מגוון טקסטים מודרניים בתחומי הספרות, המחשבה והעיתונות. יהיו מסוגלים לזהות כ- 1500 סימניות סיניות.

נוכחות חובה.

 

Second Year Chinese

The course focuses on students’ abilities of communication in Chinese. It features a “Chinese language only” classroom and web assisted Chinese learning, aims at significantly improving students’ abilities of speaking, writing, listening and reading daily life Chinese language, as well as understanding Chinese language on advanced level with assistance of dictionaries.
 

0687-2700-02
 סינית שנה ב'
 Chinese (Second Year)
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן307 ד'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן317 ב'1000-0800 סמ'  א'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן361 ה'1000-0800 סמ'  א'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן307 ד'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן317 ב'1000-0800 סמ'  ב'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן361 ה'1000-0800 סמ'  ב'

סינית שנה ב'

 שיעור המשך לסינית שנה א. בשיעור זה תועמק היכרותם ושליטתם של התלמידים בשפה הסינית המודרנית. התלמידים יעמיקו וירחיבו את יכולת השיחה שלהם בתחומים שונים, ואף יוכלו לקרוא מגוון טקסטים מודרניים בתחומי הספרות, המחשבה והעיתונות. יהיו מסוגלים לזהות כ- 1500 סימניות סיניות.

נוכחות חובה.

Second Year Chinese

The course focuses on students’ abilities of communication in Chinese. It features a “Chinese language only” classroom and web assisted Chinese learning, aims at significantly improving students’ abilities of speaking, writing, listening and reading daily life Chinese language, as well as understanding Chinese language on advanced level with assistance of dictionaries.
 

0687-2700-03
 סינית שנה ב'
 Chinese (Second Year)
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן361 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן361 ד'1400-1200 סמ'  א'
גב' טאנג דאנהונגשיעור ותגילמן361 ה'1400-1200 סמ'  א'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן361 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן361 ד'1400-1200 סמ'  ב'
גב' טאנג דאנהונגשיעור ותגילמן361 ה'1400-1200 סמ'  ב'

סינית שנה ב'

 שיעור המשך לסינית שנה א. בשיעור זה תועמק היכרותם ושליטתם של התלמידים בשפה הסינית המודרנית. התלמידים יעמיקו וירחיבו את יכולת השיחה שלהם בתחומים שונים, ואף יוכלו לקרוא מגוון טקסטים מודרניים בתחומי הספרות, המחשבה והעיתונות. יהיו מסוגלים לזהות כ- 1500 סימניות סיניות.

נוכחות חובה.

Second Year Chinese

The course focuses on students’ abilities of communication in Chinese. It features a “Chinese language only” classroom and web assisted Chinese learning, aims at significantly improving students’ abilities of speaking, writing, listening and reading daily life Chinese language, as well as understanding Chinese language on advanced level with assistance of dictionaries.
 

0687-2700-04
 סינית שנה ב'
 Chinese (Second Year)
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן317 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן317 ד'1200-1000 סמ'  א'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן317 ה'1200-1000 סמ'  א'
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן317 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן317 ד'1200-1000 סמ'  ב'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן317 ה'1200-1000 סמ'  ב'

סינית שנה ב'

 שיעור המשך לסינית שנה א. בשיעור זה תועמק היכרותם ושליטתם של התלמידים בשפה הסינית המודרנית. התלמידים יעמיקו וירחיבו את יכולת השיחה שלהם בתחומים שונים, ואף יוכלו לקרוא מגוון טקסטים מודרניים בתחומי הספרות, המחשבה והעיתונות. יהיו מסוגלים לזהות כ- 1500 סימניות סיניות.

נוכחות חובה.

 

Second Year Chinese

The course focuses on students’ abilities of communication in Chinese. It features a “Chinese language only” classroom and web assisted Chinese learning, aims at significantly improving students’ abilities of speaking, writing, listening and reading daily life Chinese language, as well as understanding Chinese language on advanced level with assistance of dictionaries.
 

0687-3409-01
 עלייה לרגל בקוריאה ויפן
 Pilgrimage in Japan and Korea
ד"ר צרפתי ליאורה רבקסמינר גילמן260 ב'1200-1000 סמ'  א'
סמינר גילמן260 ד'1200-1000 סמ'  א'

הסמינר ייבחן עלייה לרגל למקומות ביפן ובקוריאה בתקופות שונות ומסיבות מגוונות. עלייה לרגל היא פרקטיקה תרבותית של נסיעה למקום מרוחק אשר בו נמצאים אובייקטים אשר הנוסע חפץ לראות או לחוות. הגבול בין עלייה לרגל למסע תיירותי אינו תמיד ברור ואנו נתמקד בסיבות שונות לעלייה לרגל, החל מסגידה דתית למקומות קדושים וכלה ברצון לחזות במקומות הקשורים לאירועים כגון מלחמת קוריאה, הפצצת הירושימה ואף אתרים בהם צולמו דרמות טלוויזיה פופולריות. נבחן את ההבדלים בין עלייה לרגל בבודדים ובקבוצות ואת המאפיינים הייחודיים של עלייה לרגל לאתרים דתיים וחילוניים. כמו כן, נראה כיצד הקונטקסט התרבותי של תקופות שונות עיצב את מידת הפופולריות של אתרי עלייה לרגל ביפן ובקוריאה.

דרישת קדם: הגשת הפרו"ס

  

The seminar will discuss pilgrimage in Japan and Korea in different historical periods and for various reasons. Pilgrimage is a cultural practice of travel to distance places in order to observe or experience certain objects. The boundary between tourism and pilgrimage is not always clear, and we will focus on the various reasons for pilgrimage in a broad range from religious veneration of holy sites, to a wish to be present in places related to important events such as the Korean War, the atomic bombing of Hiroshima, and even filming sites of popular television dramas. In the classes we will explore the differences between individual and group pilgrimage, and the unique features of pilgrimage to religious and secular sites. We will also demonstrate how the cultural contexts of different time periods shape the popularity of pilgrimage in Japan and Korea.

Requirement: completing the pro-seminar work

0687-3433-01
 רפואה וגוף בסין המסורתית
 Body and Medicine in Traditional China
פרופ גולדשמידט אסףסמינר גילמן260 ב'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר גילמן261 ד'1800-1600 סמ'  ב'
תפיסת הגוף בסין שונה באופן מהותי מזו המקובלת במערב וכך גם הרפואה הנגזרת ממנו. סמינר זה יעסוק בהתהוות תפיסות הגוף בסין בתקופת שושלת ההאן וברפואה שהגדירה אותו וטיפלה בו וכן בשינויים בתפיסת הגוף והרפואה לאורך ההיסטוריה עד למאה ה-19. בכדי לעשות זאת אנחנו נסקור את המחקרים העדכניים ביותר בהיסטוריה, אנתרופולוגיה ופילוסופיה של הרפואה בסין הקיסרית. בכדי להבין טוב יותר את תפיסות הגוף בסין ואת מערכת הרפואה אנחנו נמקמם בהקשר ההיסטורי הסיני בכדי להראות כי ההיסטוריה של הגוף והרפואה בסין משתלבת ומהווה חלק בלתי נפרד מההקשר הרחב יותר שבו היא פועלת. במילים אחרות, הנושא המרכזי בו נעסוק הוא הסוגיה עד כמה הגוף והרפואה מהווים מראה המשקפת את ההיסטוריה הרחבה יותר של סין. חלק מהסוגיות ספציפיות בהן נעסוק תהיינה: 1) ההשוואה בין ההיסטוריה הפורמטיבית של הרפואה בסין למקבילתה ביוון באותה תקופה ונעסוק בשאלה מדוע הן התפתחו במסלולים כה שונים; 2) השפעות הפילוסופיה והדתות הסיניות על הרפואה, תפיסת הגוף ודרכי הטיפול ; 3) הקשר בין המערכת הבירוקרטית הסינית ומערכת הבחינות להתפתחות הרפואה; 4) כיצד השפיע המפגש עם המערב במובן הרחב של המילה על הרפואה בסין והאם השפעה זו דומה או שונה מההשפעה הרחבה יותר על סין.
Body and Medicine in Traditional China The perception of the human body in China is radically different from the one in the West and accordingly Chinese medicine greatly differs from Western medicine. This seminar discusses the Chinese perceptions of the body and the medical doctrines that treated it. In order to do so we will review the latest literature on the topic in the fields of history, anthropology, religion, and philosophy in China. In order to better understand the Chinese body and medicine we will contextualize their evolution within Chinese history and we will show that both body and medicine serve as a mirror for these changes in Chinese history. Some of the specific topics we will focus on include: 1) comparison of the body and medicine between ancient Greece and China; 2) the influence of the various Chinese philosophical schools on the body and medical treatment; 3) the impact of the Chinese civil service on the evolution of medicine in China; 4) the impact of the West on Chinese medicine in the wider sense of the "West
0687-3440-01
 יהדות וקונפוציאניזם
 Judaism and Confucianism
פרופ ג'אנג פינגסמינר כיתות דן דוד210 ג'1200-0800 סמ'  א'

המפגש בין סינים ויהודים בימינו מוליד כידוע הסכמות הדדיות בדבר עולם ערכים "משותף" בעיקר באותם עניינים הקשורים למעמדה של המסורות עתיקת היומין בתרבויות ההווה ולמעמד מוסד "המשפחה" בחיי היום-יום. אעפ"כ אין אנו יכולים להתעלם מדבר העובדה שלפרקים מולידים המפגשים הללו גם התפרצויות של מתח ותסכול בין הצדדים שברוב המקרים נוגעים לבעיות הנוגעות במהלך הדו-שיח לקיומם של חוזים חתומים ולפגיעה בכבוד אישי. האם ההתפרצויות הללו הם עניין של "מה בכך" או שמא פורצות אף הן מתוך מעמקי הצדדים הניגודיים בשתי התרבויות הללו? האם אנו יכולים להעלות בדמיוננו איך היה נראה מפגש אפשרי בין קונפוציוס לעזרא הסופר או בין דונג ג'ונג-שו לבין רבי עקיבא? האם גאוניותם של דמויות המופת הללו הייתה מגשרת את המשותף ומשקיטה לפיכך את המתח או להיפך – מעצימה אותו? הסמינר שלנו יהיה מוקדש להתרת הסבכים – הפילוסופי והפסיכולוגי כאחד  –   על ידי ניתוחם המושווה של צמדי מושגים במטרה ליצור מסגרת משותפת בה הדיאלוג שבין ההומניזם הבא לידיי ביטוי מופתי בטקסטים של הקונפוציוניזם המוקדם יתמזג אל תוך דיאלוג דינאמי עם אלמנטים מרכזיים של המטה-הלכה במחשבת חז"ל.

It is quite typical when Chinese meet Jewish people, they find they share mutual and highly esteemed values, such as tradition, education, and family. At the same time, tension can arise. Conflicts may result, for example, when tradition offers different meanings to signed agreements or the value of “face”.

 

Do such conflicts merely represent trivial issues found in daily life or do they stem from deep cultural roots or long-standing traditions? What would have happened if Confucius met Ezra the scribe; or Dong Zhongshu met Rabbi Akiva? Would their wisdom pacify or intensify any tension? Keeping in mind the oneness of knowledge and action principle of both traditions, this seminar explores the possibility of a dialogue between the ancient texts. We will focuses on continued interactions between the two people as expressed in life today. By analyzing key concepts of the two traditions, this seminar seeks possible answers to our main question: how is it possible to build a dialogue between a humanism oriented tradition like Confucianism and a revelation oriented tradition similar to Rabbinic Judaism?

0687-3441-01
 יפן של ימי הבינים: קיסרים עולי רגל, נזירים לוחמים
 Medieval Japan: Pilgrim Emperors, Warrior
ד"ר אורבוך איריתסמינר גילמן260 ב'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן497 ד'1400-1200 סמ'  ב'

הסמינר יעסוק ביפן של תקופת ימי הבינים, שהיא מהסוערות והמרתקות בתולדותיה.  במהלך חמש מאות השנים מאמצע תקופת היאן (במאה ה-11) ועד סוף תקופת ״הארץ במלחמה״ (במאה ה-16), חלו שינויים מרחיקי לכת במבנה החברתי, הפוליטי, התרבותי והדתי ביפן.  במהלך תקופה זו עלה והתגבש מעמד הלוחמים, ושלטון הקיסר עבר בפועל לידי השליטים הצבאיים. בצל המלחמות רבות, המהפכים הפוליטיים והחברתיים, הייבוא התרבותי מסין ומאירופה, התפתחו אסכולות דתיות וראיות עולם חדשות, ותופעות חברתיות ותרבותיות מפתיעות. הסמינר יבחן נושאים מרכזיים בחקר ההיסטוריה, החברה, הדת, הספרות והאמנות של תקופת ימי הבינים, ויתהה על מאפייניה התרבותיים הניכרים ביפן עד היום.

The seminar will discuss Japan’s medieval age, which is one of the most turbulent and fascinating in its history.  During the five hundred years between mid-Heian (11th century) and the end of the “Country at War” period (in the 16th century), far-reaching changes took place in the social, political, cultural and religious structures in Japan.  During this period the warrior class rose and the emperor’s rule was actually replaced by the shoguns’.  In the shadow of the numerous wars, the political and social transformations, the renewed cultural import from China and Europe, there developed new religious schools and new worldviews, as well as surprising social and cultural phenomena.  The seminar will examine central research topics of the history, society, religion, literature and the arts of medieval Japan, and will ponder about its cultural characteristics that are still apparent in Japan today.

 

0687-3444-01
 התאטרון היפני הקלאסי וגלגוליו המודרניים
 Japanese Classical Theatre and Its Modern Manifestations
פרופ סרפר צביסמינר גילמן262 ב'1800-1400 סמ'  א'

הסמינר עוסק בתאטרון היפני הקלאסי מכיוונים שונים המיועדים לחשוף את העומק, המורכבות, והמשמעות היישומית האוניברסאלית של תאטרון זה בעידן העכשווי.  

כבסיס  נחקור וננתח את השפה התאטרונית העשירה שהתגבשה בסגנונות השונים של התאטרון היפני הקלאסי: הנו והקיוגן--שני מרכיביו של תאטרון הנוגקו המסורתי האריסטוקראטי,  הקבוקי—התאטרון הפופולארי, והבונראקו—תאטרון הבובות. 

לאחר מכן נבדוק את ההשפעה של תאטרון זה על שני מדיומים שונים בתוך יפן המודרנית. תחילה, ההשפעה של התאטרון היפני הקלאסי על תאטרון האוונגרד היפני שנוצר במחצית השנייה של המאה העשרים מבחינת עיצוב האסתטיקה של הבימוי בתאטרון זה ואימון השחקן העכשווי היפני. נבדוק את יצירותיהם של אוטה, סוזוקי, טראיאמה ונינאגאווה.  במקביל, נבדוק את אותה השפעה על הנרטיב והאסתטיקה של הקולנוע היפני בתקופה המקבילה אצל במאי קולנוע  כגון קורוסאווה , מיזוגוצ'י, שינודה וקיטאנו.

 

The seminar engages with various aspects of Japanese classical theatre that are intended to expose the depth, complexity, and universal applicability of this theatre in our contemporary world.

As the basis of the research we will explore the rich theatrical language that has consolidated over the course of hundreds of years in the various genres of the Japanese classical theatre: the aristocratic Noh and Kyogen, the popular Kabuki theatre and the Bunraku puppet theatre.

We will then examine the influence of this theatrical language on two media in modern Japan:  Its influence on the avant-garde theatre that was created during the second half of the twentieth century, in regard to directing and design, and on the training of contemporary actors. We will explore theatrical works by directors such as Ohta, Suzuki, Terayama and Ninagawa. Along with this theatrical exploration, we will examine the influence on the works by film directors of the same period, such as Kurosawa, Mizoguchi, Shinoda and Kitano.

0687-3445-01
 כמו שיוה ופארווטי: סיפורי האהבה הגדולים בספרות ההודית
 Like Siva and Parvati: Famous Love Stories in Indian Literature
ד"ר לוי שחם אילניתסמינר גילמן260 ג'1200-1000 סמ'  א'
סמינר גילמן323 ד'1200-1000 סמ'  א'

האם אהבה היא דבר אוניברסלי? האם קיימת אהבה אידיאלית או זוג אידיאלי? באיזו מידה אהבה או תשוקה הינן תוצר של הבנייה תרבותית?

קורס זה נועד לענות על שאלות אלו דרך סיפוריהם של זוגות מפורסמים מהספרות ההודית הטרום-מודרנית דוגמת  שיוה ופארווטי או ראמה וסיטא. הזוגות שנבחן--חלקם אלוהיים, חלקם אנושיים וחלקם מעורבים—יספקו פרספקטיבות שונות על נושאים מרכזיים בתרבות ההודית כגון אהבה, תשוקה, גורל, נאמנות ודבקות. בנוסף, נדון בשאלת היתרונות והחסרונות של היות אדם והיות אל בכל מה שקשור באהבה. הסיפורים ירחיבו את ההיקף התרבותי והדתי של שאלות הנוגעות לאהבה: האם יש הבדל בין אהבה אלוהית ואהבת אדם? האם תשוקת האלים כתשוקת  בני האדם?האם האל(ים) יכולים להיחשב אובייקט ראוי לאהבה ארוטית ו/או תשוקה? מהן ההשלכות של בני תמותה המשתוקקים לאלים ולהפך?

בנוסף להיבט התימטי, סמינר זה יעניק למשתתפיו הכרות עם טקסטים וז'אנרים מרכזיים בספרות ההודית הקלאסית והטרום-מודרנית וכן עם הקונטקסט (ספרותי, תרבותי, דתי) להווצרותם.

כל הטקסטים שיקראו בסמינר יקראו בתרגום.

.חובות הסמינר:

מרכיבי הציון: נוכחות, השתתפות ומילוי חובות הקריאה: 15%; דו"ח קריאת מאמר 5%; הצגת רפרט 10%; עבודה סמינריונית 70%

דרישות קדם:מבוא הודו או אישור מהמרצה

 

Is love a universal theme? What constitutes a good match? Is there such a thing as an ideal love or an ideal couple? To what extent are love and desire culturally constituted?

This course aims to answer such questions through the stories of famous couples in pre-modern Indian literature such as Siva and Parvati or Rama and Sita. The different couples in this course—some divine, some human and some mixed—will provide multiple perspectives on central themes in Indian culture such as love, desire, fate, loyalty, and devotion as well as on the advantages and disadvantages of being human and/or of being divine—especially where love is concerned. The stories will broaden the cultural and religious scope of questions relating to love: Is there a difference between divine love and human love? Do gods desire like humans? What are the implications of humans desiring god(s) and what are the implications of god(s) desiring humans? Can god(s) even be considered an acceptable object of erotic love and/or desire?

The course will also serve as an introduction to major texts and genres in classical and medieval Indian literature as well as to the conventions and questions that have shaped it.

All materials will be read in translation

 

Grading: Attendance, participation, and fulfilling the reading requirements: 15%; article reading report 5%; class presentation 10%; final research paper 70%

Prerequisites: completion of the Introduction to India course sequence or instructor’s consent.

 

0687-3446-01
 שירה יפאנית קלאסית: טכניקות ואסתיטיקה
 Classical Japanese Poetry: Techniques and aesthetics
פרופ פלקס אנדרו הנריסמינר גילמן260 ה'1200-0800 סמ'  א'

בקורס זה נקרא פאר השירה היפאנית הקלאסית מן האנטולוגיות הגדולות: מאניושו, קוקינשו, שינקוקינשו, ועוד, בצורות ה'צ'וקה', ה'ווקה', ה'רנגה וה'הייקו'. נשנן את הטקסטים לעומק בשפה המקורית, כשאנו נעזרים בתעתיק ובתרגומים לעברית ולאנגלית. ננסה להקנות לתלמידים בעלי רקע ורמה לשונית שונים את הידיעה הטכנית וההבנה האססתטית הדרושות להעמקה בלימוד השירה היפאנית.    

     In this course, we will read the best of classical Japanese poetry from the great collections Manyōshû, Kokinshû, Shinkokinshû and others, in the choka, waka, renga and haiku forms. We will study the texts in depth in the original language, with the aid of transliterations and translations into Hebrew and English. We will try to give students of various backgrounds and language levels the technical knowledge and aesthetic understanding necessary for the study of Japanese Poetry      

 

0687-3447-01
 מגדר ומהפכה בהודו המודרנית
 Gender and Revolution in Modern India
ד"ר פרצ'ק רוניסמינר גילמן261 ב'1400-1000 סמ'  ב'

ההגדרות התרבותיות של נשיות, גבריות והיחסים בינם הם מעמודי התווך של הסדר החברתי. מה מתרחש בזירת המגדר והמיניות כאשר סדרים אלה עוברים תמורות? סמינר זה יסקור את דימויי ותפקידי המגדר בהודו המודרנית בעיתות של תמורה ויעמוד על האופן שבו מבנים מסורתיים מאותגרים ומוגדרים מחדש. נתעכב על נקודות קריטיות בהיסטוריה המודרנית דוגמת דימויי המגדר בעת גיבוש הלאומיות תחת שלטון קולוניאלי, בשנים הראשונות של בינוי האומה, עם פתיחת הודו לגלובליזציה, מהפכת המדיה ועלייתה של החברה האזרחית.

דרישות: נוכחות, השתתפות פעילה (10%), הצגת רפראט (20%), הגשת עבודת סמינר (70%)

 

This graduate seminar examines the modeling and remodeling of gendered imagery and roles in modern India as a traditional society undergoing dramatic political and economic changes.

0687-3448-01
 תשוקה, פרישות, וידיעה: על הטרנספורמציה של האני במחשבה ההודית
 Desire, Asceticism, and Knowledge: the Transformative Self in Indian Thought
ד"ר צהר רועיסמינר גילמן497 ב'1800-1400 סמ'  ב'

ביסוד המחשבה הפילוסופית בהודו עומדת ההנחה בדבר היכולת הכמעט בלתי מוגבלת של האדם  לשנות ולהגדיר את עצמו מחדש באופן רדיקלי. מהם התנאים המאפשרים הנחה זו, איזו הבנה של האני והעולם עולה מהן, ומהן הדרכים והפרקטיקות שבעזרתן מושגת הטרסנפורמציה הזו? הסמינר יעסוק בשאלות הללו תוך קריאה צמודה בטקסטים נבחרים מההגות הפילוסופית והספרות ההודית הקלאסית: בין השאר נעסוק בתפיסת החיים האסתטיים והאדם כיצור משתוקק העולה מה"קאמה-סוטרה," בתפיסתו כפעיל פוליטית וחברתית ב"ארתה-שסטרה", בשאלת הזהות האישית או העדרה במהאבהרטה ובספרות של הבודהיזם המוקדם, ובמעמדו של עולם חיצון וחוויות בין- אישיות ב"יוגה-ושיסטה", באדוויטה וודנטה של שאנקרה, ובהגות של אסכולת ה"תודעה בלבד" הבודהיסטית.

A fundamental premise shared by many Indian philosophical schools of thought regards the subject as possessing an almost unlimited capacity for self-transformation. What does this premise entail in terms of the understanding of personal identity and the world, and what are the means and practices by which such transformation is to be achieved ? The seminar addresses these questions by providing close readings in a selection of Indian classical philosophical and literary works, including the the Kama-sutra, the Artha-sastra, the Mahabharata, the Yoga-vasistha, and the Buddhacaritam.

0687-3449-01
 היסטוריה של הפה: אוכל, תרופות וסמים ביפן
 A History of the Mouth: Food, Medicaments, and Drugs in Japan
ד"ר הררי רעותסמינר גילמן260 ג'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר גילמן260 ה'1200-1000 סמ'  ב'

 

תזונה היא מרכיב בסיסי בחיי האדם, תנאי להשרדות ולקיום. אולם, לאורך ההיסטוריה בני אדם אכלו לא רק כדי לשרוד. כמו כן, ההגדרות של מה נחשב למזון, מה לתרופה, ומה לסם עברו שינויים בהתאם למקום, לתרבות ולהקשר ההיסטורי. בסמינר זה ננתח מקרי מבחן הנמצאים על התפר בין שלוש הקטגוריות ונבחן מחדש מושגים שאנחנו לוקחים ולוקחות כמובנים מאליהם. נתמקד בהקשר של  ההיסטוריה של יפן, במיוחד בתקופה המודרנית, ודרך שאלות אלה נחשוף צדדים שונים של ההיסטוריה המורכבת של התקופה.

מרכיבי הציון: נוכחות והשתתפות, מטלות, הצגת רפרט, עבודה סופית

Nutrition is a basic component in human life, a prerequisite for survival and existence. However, throughout history people have eaten, not only to survive. Moreover, the definitions of what constituted food, medicaments, and drugs changed according to place, culture and historical context. In this seminar we will analyze case studies that are on the borderline between these three categories, and rethink concepts we take for granted. We will focus on the context of Japanese history, especially in the “Modern era”, and through our analytical questions we will uncover different sides of the complicated history of the period.

0687-3450-01
 על החירות וכוח הדמיון בפילוסופיה ובספרות ההודית הקדומה
 Indian Philosophy
ד"ר גרינשפון יוחנןסמינר גילמן319אד'1600-1200 סמ'  ב'

במסורות פילוסופיות שונות בהודו הקלאסית החירות (מוקשה) היא תכלית החיים העליונה. תרגול המדיטציה והדמיון הוא מרכזי במהלך האנושי אל החירות. מושג הדמיון במסורות ספרותיות ופילוסופיות רבות בהודו הקדומה הוא "דמיון יוצר מציאות" (bhavana, נגזרת של השורש bhu, "להיות"). זהו מושג השונה מהותית ממושג הדמיון שאנו רגילים בו, ובמסורות המחשבה ההודיות הוא חשוב ומרכזי, ויש בו זיקה עמוקה לחירות ולמשחק, וביטויים רבים בסיפורים הפילוסופיים בהודו.   

 

How is liberation (or freedom) possible? The Indian sages and scholars considered four values (or goals) of life: pleasure (kama), profit (artha), correct and worthwhile mode of life (dharma) and liberation (moksha). Philosophers and sages have often considered freedom as the highest value in life. In the long tradition of experience and thought in India liberation was associated with a new self-understanding. Certain kinds of "imagination" – articulated in the various schools of thought (Vedanta, Buddha, Sankhya-yoga) -  have been considered as the crux of the new self-understanding and freedom. The course is dedicated to exploration and discussion of the nature and concept of liberation within the various systems of thought and practice in India.   

0687-3451-01
 הבהלה לזהב: היסטוריה השוואתית בין קליפורניה לנהר האמור
 Gold Fevers: a Comparative History Between California and the Amur River
פרופ גמזה מרקסמינר גילמן262 א'1400-1000 סמ'  ב'

בסמינר זה נלמד להכיר את המאפיינים החברתיים והתרבותיים של תופעה עולמית, שניתן לתחום בין מחצית המאה התשע-עשרה למלחמת העולם הראשונה. במהלך תקופה זו, "בהלות לזהב" פרצו בזו אחר זו, אך בעוד עשרות ספרים וסרטים הוקדשו לכורי הזהב בקליפורניה, והרבה נכתב גם על אלו באוסטרליה ובאלסקה, הרי תולדות המכרות והכורים באזורים כמו סיביר וגבול רוסיה-סין במנצ'וריה נותרו כמעט עלומות למחקר הבינלאומי. תוך התייחסות לזירות שונות אלה, הסמינר מעלה גם שורת נושאים ומושגים, אשר כפי שנראה היו מרכזיים להיסטוריה של חיפוש הזהב בכלל.

נוכחות חובה.

The seminar introduces the social and cultural characteristics of a global phenomenon between the mid-nineteenth century and the First World War. During this period, “gold fevers” broke out one after the other. Yet, although numerous books (and films) were dedicated to the gold miners in California, and even as much has been written on those in Australia and Alaska, the history of goldmines and miners in Siberia and the Russian-Chinese frontier in Manchuria has remained almost unknown to international research. Treating these various locations, the seminar also raises a series of issues and concepts that, as we shall see, were central to the entire history of goldmining.

0687-4463-01
 חיי הרגש: ההסטוריה והפילוסופיה של הרגשות בראי המחשבה ההודית
 The History of Emotions: Case Studies from South Asia
ד"ר צהר רועיסמינר כיתות דן דוד209 ב'1800-1400 סמ'  א'

כיצד במחשבה ההודית שנאה יכולה להתפס כרגש נעלה ? כיצד אהבה יכולה להתפס כאמצעי להשגת ידיעה? באילו נסיבות זעם הוא הכרחי, ודכאון נתפס כמוליך לחיים של פעלתנות ? הסמינר מתמקד בתחום המחקר של ההסטוריה והפילוסופיה של הרגשות, ומתמקד באופן יצוגם והבנתם של רגשות בספרות ובפילוסופיה של תת היבשת ההודית. במהלך הסמינר נסקור את התאורייה העכשווית בנושא, כאשר שורה של מקרי מבחן מהודו - מהאפוסים ועד למודרניות המוקדמת - ישמשו לבחינת הנחות בסיסיות בנוגע להבניה החברתית והתרבותית של רגשות, משמעותם הדתית והפוליטית, ותפקידם ביצירת מושג של עצמי.

במקרים מיוחדים, הקורס יפתח בפני תלמידי ב.א. מתקדמים, בכפוף לראיון ואישור המרצה.

The seminar examines the understanding and representation of emotions in an array of Indian classical Sanskrit literary and philosophical works, and brings them into conversation with contemporary history and philosophy of emotions. Looking at a variety of  case studies – in texts from the epics up to early modernity – we will discuss the extent by which emotions can be seen as culturally and socially structured, their political and religious function, and their role in the creation of subjectivity.

0687-4476-01
 הלוטוס בגני: דתות יפן בראי הספרות, השירה ואמנויות הבמה
 The Lotus in My Garden: Japanese Religions in the Mirror of Japanese Literature
ד"ר אורבוך איריתסמינר גילמן323 ג'1800-1400 סמ'  ב'
הסמינר יעסוק בהשפעות ההדדיות וביחסים הרפלקסיביים בין תורות ופולחנים דתיים לבין הספרות, השירה, ואמנויות הבמה ביפן המסורתית, מהעת העתיקה ועד תקופת אדו. בסמינר יידונו מגוון יצירות של שירה דתית וסיפורת דתית, מחבריהן, נסיבות יצירתן, והמימד הריטואלי שלהן. בנוסף, הסמינר יסקור את השפעת הדת על יצירות ספרות ושירה ידועות שאינן "דתיות" במובהק, ויבחן כיצד משקפות יצירות אלו את התורות והאמונות של זמנן. דגש יושם על המעמד הפרפורמטיבי של הספרות והשירה ביפן המסורתית, כמו על אמנויות הבמה כמנחילות תורה וראיית עולם. דרך היצירות ידון הסמינר בשאלת הגדרת קטגוריות קונספטואליות - כגון "דת," "אמנות," "תאטרון" או "ריטואל" - מול עמימות וטשטוש הגבולות ביניהן.
The seminar will examine the intimate reciprocal influences and the reflexive relationships between religious doctrines and rituals - and literature, poetry, and performing arts in traditional Japan, from ancient times to the Edo period. The seminar will study various religious literary and poetical works, their authors, the circumstances of their creation, and their ritual dimensions. In addition, the seminar will investigate the influence of religious thought on familiar literary and poetic works that are not necessarily "religious", and explore how these works reflect the teachings and beliefs of their times. Special attention will be given to the performative status of literature and poetry in traditional Japan, as to the performing arts as instructors of doctrine and upholders of worldview. Through the various works, the seminar will discuss the question of definition of conceptual categories - like "religion", "art", "theatre" or "ritual" - vis-a-vis the blurred boundaries between them.
0687-4489-01
 רגעים נשגבים בתולדות הציור והקליגרפיה בסין
 Chinese Painting and Calligraphy: Sublime Moments
פרופ אריאל יואבסמינר גילמן282 א'2000-1600 סמ'  א'

את השיעור נקדיש לניתוחן של מספר יצירות מופת של הציור והקליגרפיה של סין הקיסרית ונתוודע באמצעותן לעולם המושגים בו מצאו האמנים הסיניים את יסודות האסתטיקה שלהם ואת עמדות הזינוק השונות להשראתם האמנותית. ננסה להעמיד מתוך הפסיפס המגוון של חומר הראיות הוויזואלי את קווי המתאר ואת צבעי הייסוד של הציור והקליגרפיה הסינית לדורותיהם ונצביע על ההבדלים המהותיים בראיית העולם האסתטית של הצייר הסיני עם אלה של עולם הציור בתרבות המערב. נדגיש במיוחד את ההבדלי הגישה המהותיים של שתי התרבויות למעמד של ציורי הנוף ולשאלת הייצוג שלהם. במהלך הסמינר נשוט באופן וירטואלי הן במסדרונות של המוזאון הלאומי של טאיוואן האוצר בתוכו את חלק הארי מכל יצירות המופת של סין בכל הזמנים והן בחדרי המוזיאון הלאומי של סין בבייג'ינג שגם לו אוסף נכבד של ציורים וקליגרפיות בעלי מעמד אייקוני בתרבות הסינית; נאזין להרצאות על תולדות הציור בסין ועל העקרונות האסתטיים שעיצבו את המימיקה הנפשית שלו במהלך הזמנים ונתרכז בשתי הסדרות שיצר המלומד הדגולJames Cahill  מאוניברסיטת ברקלי: Pure and Remote View – Landscape Painting in China.

 

Chinese Painting and calligraphy: Sublime moments

 

A historical survey of landscape painting, calligraphically and ink bamboo painting in China between the Tang and the Ming dynasties. The seminar will focus on the basic principle of Chinese aesthetics and its role in Chinese culture and also on the ethical correlation between the painting quality and the moral integrity of the painter.

 

 

0687-4495-01
 מיסטיקה מזרח-מערב
 Mysticism
פרופ רז יעקבסמינר גילמן458 ה'1400-1000 סמ'  ב'
פרופ קליינברג אביעד

החוויה המיסטית היא מצב תודעה אוניברסלי, למרות שביטוייה שונים מתרבות לתרבות. מהי החוויה המיסטית? מה דיווחו אלה שחוו אותה? מה מקומה בדתות העולם? מהן התיאוריות של המיסטיקה? מהם ביטוייה בספרות, בשירה, בריקוד, המוסיקה? מה בין החוויה המיסטית של אקסטאזה לבין זו של שקיטה עמוקה?  

אלה ושאלות אחרות יעלו בסמינר, תוך כדי התוודעות למקורות מסוגים שונים - חיבורים מלומדים, עדויות, שירה ואמנות של מיסטיקאים בדתות המזרח והמערב, בעבר ובהווה - מן הנצרות ועד ההינדואיזם.

The mystical experience is a universal state of mind, although its specific cultural expression are different. What is the mystical experience? How have those who experienced it reported it? What is its place in world religions? What are its theories? What is its expressions in literature, poetry, art, and music? What is the difference between the ecstatic and the quietistic-meditative mystical experience?

These and other question will be explored in the seminar, while studying a variety of sources - scholarly  texts, direct reports, poetry and art of the mystics - East and West, past and present, from Christianity to Hinduism.

0687-4496-01
 יפן בת זמננו: חברה, מגדר ומשפחה
 Contemporary Japan: Society, Gender and Family in a Critical Perspective
פרופ גולדשטין גדעוני עפרהסמינר גילמן323 ב'1800-1400 סמ'  א'

מאז הרסטורציה של מייג'י, החברה היפנית עברה שינויים רבים ומגוונים. הסמינר בוחן סוגיות שונות הקשורות ל"מודרניות" של יפן. כסמינר מחקרי, הזווית אותה הוא מציע היא של ביקורת חברתית-תרבותית שאינה ביקורת ערכית אלא הצבת שאלות על המובן מאליו כמו גם על מה שיכול להיתפס כ"אקזוטי", "מוזר" או "זר". הסמינר עוסק במגוון של נושאים הקשורים לשינוים שחלו ביפן בעיקר בתחומי חברה, משפחה ומגדר. בין הסוגיות שתעלינה לדיון יכללו: עיור, גלובליזציה, שינויים במבנה המשפחתי, "אבהות חדשה," שאלות לגבי שוויון ואי שוויון מגדרי, דימויים של מגדר וסוגיות חברתיות רלוונטיות הקשורות למצב הכלכלי המשתנה, כמו גם לתגובות לאסון המשולש של מרץ 2011 ויפן שלאחריו, ועוד. חומר הקריאה הוא ברובו סוציולוגי-אנתרופולוגי ויוקדש זמן לבחינה של תרומתן של גישות דיסציפלינאריות שונות לבחינת סוגיות. הקורס ישלב חומרים הלקוחים מהתרבות הפופולארית ביפן כמו סרטים ודרמות טלוויזיה עכשוויות הנוגעות בסוגיות חברתיות מרכזיות. 

Japanese society has gone through a variety of changes since the Meiji restoration. The seminar aims at looking at Japanese "modernity." The research seminar is based on a critical perspective, which is however free of judgment based on our values. Instead, it means questioning everything including the taken for granted, as well as the "exotic," "strange" or "Other." The course's themes include: urbanization; globalization; changes in family structure; "new fatherhood;" gender equality and inequality; gender images; the changing economic situation and it socio-cultural impact and the impact of the 2011 triple disaster. The reading materials are mainly (though not only) anthropological and sociological. We will also look at the contribution of different disciplines to the study of central issues. The course will also include popular texts such as TV dramas and films dealing with current social issues.

  

0687-4497-01
 סינולוגיה דיגיטלית ושיטות מחקר סינולוגיות
 Digital Sinology and Sinological Research Methods
פרופ גולדשמידט אסףסמינר גילמן260 ה'1800-1400 סמ'  א'

סמינר זה מיועד בעיקרו לתלמידים העוסקים בחקר סין המסורתית (עד לראשית המאה העשרים); אולם הוא עשוי לסייע רבות גם לאלה המתמקדים בחקר התקופה המודרנית. מטרת הסמינר היא להקנות לתלמידים את הכלים הנדרשים לעבודתם המחקרית, להקל עליהם את תהליך בחירת נושא המחקר, לסייע להם למצוא את המקורות הדרושים להם למחקר ולכתיבה המעשית, ולהכינם לעבודה מחקרית בספריות וארכיונים בסין ובארצות אחרות.

בסמינר אנחנו נתמקד בכלי הייעץ הסינולוגים העיקריים הכוללים מילונים שונים, קונקורדנציות, מפתחות לשמות מקומות ומיקומם, אטלסים שונים, מפתחות לשמות של אנשים, מונחים מקצועיים, לוחות כרונולוגיים ושיטות קביעת תאריכים בסין, כלים להבנת הבירוקרטיה הסינית וכד'. אנחנו נסקור את סוגי המקורות הראשוניים העומדים לרשותנו במחקר הסינולוגי ונבין כיצד מוצאים בהם מקורות ספציפיים וכן את היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם. בנוסף, אנחנו גם נכיר את הספרות המשנית ודרכי הגישה למחקרים בשפות שונות.

בסמינר אנחנו לא נסתפק בסינולוגיה הנשענת על הספרות הכתובה ונשלב מקורות דיגיטליים סינולוגים הנגישים כיום ומשנים את פני המחקר הנעשה בימינו אנו.

הקורס מיועד לתלמידים ששליטתם בסינית מודרנית שלא נופלת מרמתו של תלמיד מ"א מתחיל וכן בעלי ידע בסיסי בסינית קלאסית; שליטה בשפות נוספות (בפרט יפנית) – יתרון, אך לא חובה.

This seminar is intended to students who study traditional China (up until the early decades of the twentieth century); however, it can also greatly benefit students who focus on the study of modern China. The goal of the seminar is to provide students with the necessary tools for their research, to help them through the process of selecting a research topic, to aid them in finding the sources they need for the actual research and writing, and to prepare them to conducting research in archives and libraries in China and other countries.

In this seminar we will focus on the major Sinological reference tools including various dictionaries, concordances, tools for finding geographical place names, atlases, tools for finding information about historical figures, professional nomenclature, chronological charts and dating system, and tools for understanding Chinese bureaucracy. We will survey the available primary sources and collections and we will understand how to find a specific book or work in them, while realizing the pro and cons of each source. We will also survey secondary literature and how to find sources relevant to the students’ own research.

In this seminar we will not limit ourselves to the traditional Sinological tools and we will work with almost all the digital Sinological tools available today. We will see how these tools are changing the way we do research at the present.

The seminar is designed for students who have the command of Chinese equivalent to a first year Masters student and a working knowledge of Classical Chinese. Other languages such as Japanese is an advantage but nor a requirement.

 

0687-4498-01
 סוגיות נבחרות בהיסטוריה של סין המודרנית
 Selected Themes in the History of Modern China
ד"ר סלע אוריסמינר גילמן260 ד'1400-1200 סמ'  א'
סמינר גילמן260 ד'1400-1200 סמ'  ב'

בסמינר זה נבחן אירועים ותימות נבחרים אשר שיחקו ומשחקים תפקיד מרכזי בהיסטוריה של סין המודרנית. נדון בתהליכים שעיצבו ומעצבים את סין במאה השנים האחרונות, במעבר של סין מאימפריה קיסרית למדינת לאום, ביחסי החוץ שלה ובכלכלה, במאבקים הצבאיים ובבניית הצבא, ועד לתכנית החלל הסינית.

In this seminar we will examine selected events and themes that have played a major role in the history of Modern China. We will discuss the processes that have shaped China in the past century, its transition from a monarchic empire to a nation state, its foreign relations and economy, military struggles and military buildup, and all the way to its space program.

0687-4500-01
 מקומם של האלים: אלוהות ומרחב בהינדואיזם
 A Place for the Gods: Space and Place in Hinduism
ד"ר הלפרין אהודסמינר כיתות דן דוד211 ג'2000-1600 סמ'  ב'

כאשר אנו חושבים על אלים בהודו אנו נוטים לא אחת להתרכז בסיפורים עליהם, בתיאולוגיה שלהם, ובמאפיינים אומנותיים של דמותם. אנו נוטים לשכוח שהאלים בהודו מתגלמים בחומר ולפיכך צריכים "להיות איפשהו." בסמינר זה נבחן את הקשר בין אלוהות למקום בהינדואיזם ממגוון פרספקטיבות. נדון בסוגים שונים של נוכחות אלים בעולם (מקדשים, אלמנטים טבעים), תנועתם בו (תהלוכות), והמנגנונים בהם הם נקשרים למקומם (הופעה עצמית, ביסוס ריטואלי), ועוד. נדון באופנים השונים בהם נוכחותם של האלים בעולם מכתיבה את יחס בני האדם אליהם ואל הסביבה בה הם עצמם חיים. כפי שנראה, אספקטים של הבניית סדרים תיאולוגים, חברתיים, פוליטים ואף כלכליים יהיו חלק בלתי נפרד מדיוננו בנושאים אלו.

When we think of Indian gods, it is usually their myths, theologies and artistic representations that come to mind. We tend to forget that Hindu deities are incarnated in matter and hence need to “be somewhere.” In this seminar we will examine the association between divinity and place in Hinduism from several perspectives. We will discuss different kinds of divine presence in the world (in temple, shrines, and natural elements), gods’ movement in it (processions), and mechanisms by which deities are associated with their place (self-manifestations, ritual establishment),  and more. We will examine how gods’ presence in the world shapes humans’ relationships with them and with the environment they are all embedded in. As we will see, constructions of theological, social, political and even economic orders, all blend here together.

0687-4501-01
 קריאה בספרות הסינית המסורתית
 Readings in Classical Chinese Literature
פרופ שחר מאירסמינר ג'1200-1000 סמ'  א'
סמינר ג'1200-1000 סמ'  ב'

בסמינר זה נקרא מבחר מתוך יצירות המופת של הספרות הסינית המסורתית (שירה ופרוזה כאחד).נבחן יצירות אלה הן מנקודת מבט ספרותית (כיצירות מופת של הספרות העולמית) והן מנקודת מבט הסטורית (כמקור לחקר החברה הסינית המסורתית).הסמינר יתבסס על קריאת המבחרהאמור בשפת המקור הסינית, ואף ננסה לשלוח ידינו ולתרגם מקצת מהם לעברית.

In this seminar we will read a selection of pieces from classical Chinese literature (prose and poetry alike).We will examine these works from literary and historical perspectives alike:As great works of world literature no less than as historical sources, shedding light on traditional Chinese society.We will be reading these works in the original Chinese.

0687-4502-01
 קריאת טקסטים ביפנית מודרנית
 Modern Japanese
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור כיתות דן דוד210 ה'1800-1400 סמ'  א'

מטרת סמינר זה לפתח יכולת קריאה של טקסטים אקדמיים ביפנית לתלמידים לתואר שני. כל סטודנט חייב לבחור, לקרוא ולנתח לפחות מאמר אחד או טקסט ביפנית על פי העניין האקדמי שלו. חובה להציג בכיתה את ניתוח הטקסט וכן חובה לעבור מבחן בית.

 

The aim of this seminar is to develop the ability of reading academic text in Japanese for M.A. students. . Each student must choose, read and analyze at least one article or text in Japanese according to his/her academic interest.   It is required to do presentation on that text in the class and to pass the final home exam.

0687-4503-01
 קריאה מודרכת בהינדי
 Advanced Hindi
ד"ר שלומפר גנאדיסמינר גילמן361 ד'1800-1400 סמ'  ב'

התלמידים יתמודדו יחדיו עם טקסטים מקוריים בתחום הספרות. הספרות בהינדי קיימת אלף שנים. אך היצירות הראשונות בפרוזה נכתבו רק לפני מתאיים שנה. היצירות האלה הניחו את היסודות לספרות המודרנית ולשפת ההינדי שאנו מכירים כיום. התלמידים ילמדו על החיים ויצירותיהם של הסופרים הבולטים ביותר בתולדות הספרות המודרנית. 

 

Students will deal with original texts in the field of literature. Hindi literature has existed for a thousand years. But the first works in prose were written only two hundred years before. These works laid the foundations of the modern literature and of the Hindi language that we know today. The students will learn about the life and works of the most prominent writers in the history of the modern literature.

0687-4504-01
 קריאת טסקטים בסנסקריט למתקדמים
 Sanskrit Advanced
מר צ'רניאק אלכסנדרסמינר גילמן361 א'1800-1400 סמ'  ב'

בסמינר שפה זה נעסוק בקריאה עיונית ביצירות מופת נבחרות מסוגת הקאוויה הסנסקריטית בשפת המקור, נעיין בביאורים מאת חשובי הפרשנים ונכיר את עולם המושגים של פואטיקה ואסתטיקה הודית מסורתית.

מטלת הסיום הינה עבודת תרגום להגשה. הציון מורכב משני גורמים (50-50) : 1) השתתפות פעילה במפגשי הסמינר לרבות תרגום קטעי קריאה שוטפים, הצגתם ודיון בהם במהלך הסמסטר, 2) עבודת תרגום להגשה.

This language seminar will focus on close reading of selected literary works belonging to the genre of Kāvya with some of the main traditional commentaries on them and will serve as a practical introduction to the world of Sanskrit poetics and aesthetics. 

 

0687-9000-01
 סנסקריט שנה א'
 Sanskrit First Year
ד"ר פלד רפאלשיעור ותכיתות דן דוד102 ד'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד210 א'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד210 ג'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד102 ד'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד210 א'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד210 ג'1800-1600 סמ'  ב'

סנסקריט שנה א'

 "...כאשר התחלתי לקרוא במקור את הטקסטים האהובים עליי, אחזה בי שוב התרגשות. דרך מבנה השפה וצורת השימוש בה נדמה היה לי שאני מתקרבת יותר להבנת התוכן המדהים, שמשך אותי בשנים עברו אל תוך העולם המופלא של היוגה." במלים אלו פותחת אורית סן-גופטה, מהותיקות שבין מורי היוגה בישראל, את תרגומה לטקסט המפורסם של היוגה "יוגה סוטרה" אשר חובר בסנסקריט.
סנסקריט היא השפה הקלאסית של הודו; היא אחד השערים המרכזיים אל התרבות ההודית וכלי בעל עוצמה שבאמצעותו מתאפשר לנו המפגש האינטימי עם עולם המחשבה והפרקטיקה העשיר של הודו. גם אם אינה שפת היומיום, היא אינה שפה מתה. שכן היא נהגית יומיום על-ידי מאות מיליוני הודים ברחבי העולם ותופסת מקום מרכזי בדמיון התרבותי ההודי עד עצם היום הזה.
בשנה א' מציע הקורס לימוד אינטנסיבי של מערכת הכתב ואופן ההגייה, ושל מרבית הדקדוק הבסיסי המאפשר לתלמידים גישה לכתבי מקור דוגמת הבהגווד-גיטא והאפוסים הגדולים.

נוכחות חובה.

 

Sanskrit First Year

When I started reading the texts that I love in their primary language, the thrill engulfed me once more. Through the texture of the language and the means of its application, it seemed as if I move closer to the understanding of its astounding content that pulled me, years ago, into the fascinating world of Yoga.” With these words, Orit Sen-Gupta – one of Israel’s senior Yoga teacher – chose to open her own translation of the famous Yoga text the “Yoga-Sūtra”, which was composed in Sanskrit.
Sanskrit is the classical language of India; it is one of the central gateways into the Indian culture and a powerful tool, by which an intimate encounter with the rich world of Indian thought and practice, is made possible for us. Although it is not used as an everyday spoken language, it is not a “dead” language. For, it is uttered daily by hundreds of millions of Indians all around the world and holds a central place in the Indian cultural imagination up until today.
In the first year, the course offers an intensive teaching of the Sanskrit system of writing and pronunciation, and of most of the basic grammar that will enable the students to approach simple primary texts such as the Bhagavad-Gītā and the great Epics.

 
0687-9002-01
 סינית קלאסית א'
 Classical Chinese I
פרופ גולדשמידט אסףשיעור ותגילמן260 ב'1800-1400 סמ'  א'

סינית קלאסית א'

 שפה הקרויה כיום סינית קלאסית היתה עד ראשית המאה ה-20 השפה בה ניכתבו כל הכתבים של התרבות הסינית. בשל כך שפה זו הינה המפתח לקריאה של מסמכים וכתבים סינים מקוריים והינה הדרך היחידה להבנתם.
בקורס זה אנו נלמד את היסודות העומדים בבסיס השפה הסינית הקלאסית. אנו נלמד את הדיקדוק הקלאסי אשר מושתת הרבה יותר על הקשר ופחות על חוקים קשיחים. בנוסף נלמד את מובנם של הסימניות הקלאסיות אשר בדרך כלל אינו זהה לזה של הסימניות המודרניות. הלימוד בקורס יעשה דרך קריאה של טקסטים מקוריים ועבודה עם מילונים מסוגים שונים (כולל מילונים דיגיטליים). הדגש של הקורס יהיה להגיע לרמת קריאה בסיסית של טקסטים קלאסיים.

נוכחות חובה.

 

Classical Chinese I

The language referred to at the present as Classical Chinese was up to the beginning of the 20th century the language used to write all the documents of the Chinese civilization. For this reason, a command of Classical Chinese is the key to reading pre-20th century documents and literature and is essential tool for research.
In this course we will learn the foundations of Classical Chinese. We will study its grammar, though, as we will find out, it is tied to context more than rigid grammatical rules. Additionally, we will learn the classical meaning and usages of Chinese characters, which is often different from that of modern usage. The teaching method is based on reading primary sources and working with several dictionaries (including digital ones). The goal of the course is to enable the students to reach a basic reading level of primary Chinese sources.

 

0687-9008-01
 סינית שנה ג' חלק א'
 Chinese Third Year, Part I
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן361 ג'1000-0800 סמ'  א'
פרופ ג'אנג פינגשיעור ותגילמן361 א'1000-0800 סמ'  א'

סינית שנה ג' חלק א'

 

בשיעור זה יושם דגש על הגדלת אוצר מילים והשפה המדוברת. כמו כן נקרא יחדיו מבחר רחב של טקסטים בתחומי הספרות, המחשבה, הפוליטיקה והעיתונות.
הרישום לקורס מותנה בציון 85 בסינית שנה ב'!

 

 

Third-Year Chinese (Part I).

The primary aim of this course is to enhance the students' level of spoken Chinese. Great attention is given to the enrichment of vocabulary and dialogue. At the same time we do not neglect the written language, reading a large variety of literary texts, essays, and newspaper reports

0687-9008-02
 סינית שנה ג' חלק א'
 Chinese Third Year, Part I
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן361 ג'1600-1400 סמ'  א'
פרופ ג'אנג פינגשיעור ותגילמן361 א'1600-1400 סמ'  א'

סינית שנה ג' חלק א'

 

בשיעור זה יושם דגש על הגדלת אוצר מילים והשפה המדוברת. כמו כן נקרא יחדיו מבחר רחב של טקסטים בתחומי הספרות, המחשבה, הפוליטיקה והעיתונות.
הרישום לקורס מותנה בציון 85 בסינית שנה ב'!

 

 

Third-Year Chinese (Part I).

The primary aim of this course is to enhance the students' level of spoken Chinese. Great attention is given to the enrichment of vocabulary and dialogue. At the same time we do not neglect the written language, reading a large variety of literary texts, essays, and newspaper reports

0687-9019-01
 יפנית שנה ג' חלק א'
 Japanese 3rd Year Part I
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור ותכיתות דן דוד211 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד211 ה'1400-1200 סמ'  א'

יפנית שנה ג' חלק א'

 מטרת הקורס היא לפתח יכולת קריאה, כתיבה ודיבור של יפנית מרמה בסיסית לרמה גבוהה.
מצופה מהתלמידים לקרוא הרבה טקסטים ארוכים (על פי התעניינותם), לכתוב חיבורים שונים הכוללים יומן, ומכתב כמו כן גם להציג בעל פה אודות יומן הקריאה.
נוכחות והגשת שיעורי בית הן חובה. הציון הסופי יינתן על פי הבחינה הסופית וכולל גם ציוני השתתפות והגשת עבודות

 

 

Third Year Japanese A

The aim of this course is to develop reading, writing and speaking in Japanese from a basic level to a more advanced level. The students are expected to read many long texts in Japanese in accordance with their own academic interests and to write various compositions including a diary, letter and book report.
Class attendance and assignments are compulsory.
The final grade is composed of a final exam (unseen text), class assignments and attendance.
 

0687-9020-01
 יפנית שנה ג' חלק ב'
 Japanese (Third Year) Part 2
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור ותכיתות דן דוד211 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד211 ה'1400-1200 סמ'  ב'

יפנית שנה ג' חלק ב'

 בקורס זה נקרא טקסטים ביפנית ברמה גבוהה יותר על פי תחומי העניין האקדמיים של כל סטודנט ונלמד לכתוב טקסט אקדמי (כמו הצעת מחקר) ביפנית.
נוכחות והגשת שיעורי בית הן חובה. הציון הסופי יינתן על פי הבחינה הסופית וכולל גם ציוני השתתפות והגשת עבודות
 
 

Third Year Japanese B

In this course we will read texts advanced Japanese texts in accordance with the academic fields of students and write academic compositions (such as research proposals) in Japanese.
Class attendance and assignments are compulsory.
The final grade is composed of a final exam (unseen text), class assignments and attendance.
 

0687-9102-01
 סינית קלאסית ב
 Classical Chinese II
פרופ ג'אנג פינגשיעור ותגילמן260 ג'1800-1400 סמ'  ב'

סינית קלאסית ב

 לקורס זה שלוש מטרות:
(1) שיפור היכולות להבנת טקסטים הכתובים בסינית קלאסית.
(2) הרחבת הידע וההבנה של התרבות בסין המסורתית.
(3) העמקת ההבנה בשפה הסינית.
בקורס אנו נקרא טקסטים נבחרים מספרי היסטוריה של סין העתיקה וננתח את תוכנם מבחינה לשונית ומבחינת הקשרם התרבותי. בנוסף, מספר מפגשים יוקדשו לדיון בהיסטוריה של השפה ולהשפעה ההדדית בין השפה לבין התרבות .
קורס זה מהווה קורס המשך לקורס "סינית קלאסית א". לכן, "סינית קלאסית א" מהווה דרישת קדם לקורס.
 
 

Classical Chinese the second semester

The course focuses on enriching students’ knowledge on Chinese language as well as improving their abilities of understanding Classical Chinese texts in cultural contexts. The reading of selected biographies of interesting and usually important Chinese historical figures is accompanied by in depth discussions of the cultural connotation of the texts

0687-9108-01
 סינית שנה ג' חלק ב'
 Chinese Third Year Part 2
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן361 ג'1000-0800 סמ'  ב'
פרופ ג'אנג פינגשיעור ותגילמן361 א'1000-0800 סמ'  ב'

 בקורס זה יושם דגש על כתיבת חיבורים בסינית וקריאה של מבחר טקסטים ספרותיים ועיתונאיים. כמו כן נשפר את רמת הדיבור. בקורס נדבר בסינית בלבד.
הרישום לקורס מותנה בציון 85 בסינית שנה ב'!

 

 

Third-Year Chinese (Part II).

In this course particular attention is given to composition, practiced through the regular submission of essays. Attention is also given to the spoken language, as classes are conducted in Chinese only.

 

0687-9108-02
 סינית שנה ג' חלק ב'
 Chinese Third Year Part 2
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן361 ג'1400-1200 סמ'  ב'
פרופ ג'אנג פינגשיעור ותגילמן361 א'1400-1200 סמ'  ב'

 בקורס זה יושם דגש על כתיבת חיבורים בסינית וקריאה של מבחר טקסטים ספרותיים ועיתונאיים. כמו כן נשפר את רמת הדיבור. בקורס נדבר בסינית בלבד.
הרישום לקורס מותנה בציון 85 בסינית שנה ב'!

 

 

Third-Year Chinese (Part II).

In this course particular attention is given to composition, practiced through the regular submission of essays. Attention is also given to the spoken language, as classes are conducted in Chinese only.

 

0687-9109-01
 יפנית קלאסית א'
 Classical Japanese
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור כיתות דן דוד210 ב'1200-0800 סמ'  א'
יפנית קלאסית חלק א'

מטרת הקורס היא למוד דקדוק בסיסי של יפנית קלאסית. ידע זה של היפנית הקלאסית מועיל רבות בהבנת המבנה של היפנית המודרנית. מערכת הקֵאנבּוּן (שיטת הקריאה הסינית הקלאסית ביפנית) תלמד בנוסף. דרושים לפחות שנתיים של נסיון בלמידת יפנית מודרנית כדי לקחת קורס זה. הציון הסופי ינתן על פי ציון מבחן בית.

 

Classical Japanese Part 1

 The aim of this course is to learn basic grammar of Classical Japanese. The knowledge of Classical Japanese helps a lot to understand the structure of Modern Japanese. The basic Kanbun system (the method to read Classical Chinese in Japanese) will be taught too. At least two years of experience of Modern Japanese learning is required to take this course. The final grade is given according to the result of home exam.
 
 
0687-9110-01
 יפנית קלאסית חלק ב'
 Classical Japanese- Part 2
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור ותכיתות דן דוד211 ב'1200-0800 סמ'  ב'

יפנית קלאסית חלק ב'

מטרת הקורס היא הרחבת הידע הבסיסי של הדקדוק ביפנית הקלאסית, וקריאת מגוון של טקסטים קלים ביפנית קלאסית (ספרות מתקופת הֵיאַן, מכתבים מתקופת שוֹאוּוָה וכו'). דרוש הידע של הדקדוק הבסיסי כדי לקחת קורס זה. הציון הסופי ינתן על פי ציון מבחן בית.

Classical Japanese Part2

 The aim of this course is to expand the basic knowledge of Classical Japanese grammar and read various kind of easy Classical Japanese text (Heian period literature, Showa period letters and so on). The knowledge of basic grammar of Classical Japanese is required to take this course. The final grade is given according to the result of home exam.
 
0687-9200-01
 הינדי - שנה א'
 Hindi for Beginners
ד"ר שלומפר גנאדישיעור ותרקנאטי404 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותרקנאטי404 ג'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותרקנאטי404 ה'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותרקנאטי404 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותרקנאטי404 ג'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותרקנאטי404 ה'1400-1200 סמ'  ב'
הינדי - שנה א'
 
מבוא לשפת ההינדי המודרנית. יסודות הדקדוק , קריאה, כתיבה ודיבור בנושאי היום-יום. הינדי היא השפה הלאומית של הודו ושפת אמם של 450 מליון איש. היא אמצעי תקשורת בין דוברי שפות הודיות שונות וכלי חיוני לכל מי שמעוניין להכיר את החברה ואת התרבות של הודו המודרנית. הציון הסופי כולל את ציוני המבחנים, ציוני בחנים והגשת עבודות בית. נוכחות בכל השיעורים חובה.
 
 
 Hindi for Beginners
 
Introduction to the modern Hindi. Basics of the Hindi grammar.
The students will learn to read, write and speak Hindi in the framework of the topics of daily usage. Hindi is the national language of India and the mother tongue of 450 million people. It is a means of communication among the Indians speaking different languages. Hindi is a vital instrument for understanding the cultural and social life of modern India. The final grade includes the marks of exams, tests and home works. Attendance of the lessons is mandatory.
 
0687-9210-01
 הינדי שנה ב'
 Hindi for Second Year
ד"ר שלומפר גנאדישיעור ותכיתות דן דוד210 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד210 ג'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד210 ה'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד210 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד210 ג'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד210 ה'1200-1000 סמ'  ב'
הינדי שנה ב'
 
סיום הלימוד של כללי הדקדוק העיקריים . יושם דגש על נושאים סמנטיים ותחביריים. הרחבת אוצר המלים באמצעות טקסטים, סרטי קולנוע, יצירות ספרותיות ושירים. הקורס מקנה לתלמידים את היכולת להתמודד עם כל טקסט מודפס (בעזרת מילון). הציון הסופי כולל את ציוני המבחנים, ציוני בחנים והגשת עבודות בית.
 
 
Hindi for Second Year
 
Second year students will complete studying the main grammatical rules.
The emphasis will be made on semantic and syntactic subjects. The vocabulary of the students will be widened by means of texts, Hindi films, literary works and songs. The course enables the students to deal with any text in modern standard Hindi (with the help of a dictionary). The final grade includes the marks of exams, tests and home works
0687-9230-01
 סנסקריט שנה ב': על תשוקה וטעויות אחרות: קריאה במיתולוגיה ההודית בסנסקריט
 Intermediate Sanskrit: On Love and Other Mistakes: Reading in the Sanskrit Pur
ד"ר פלד רפאלשיעור רקנאטי409 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור רקנאטי409 ה'1200-1000 סמ'  א'

בקורס זה נקרא סיפורים בסנסקריט מתוך ספרות המיתולוגיה המונומנטאלית (הפוראנות). הטקסטים שנקרא יתמקדו במפגשים בלתי אפשריים בין גברים ונשים (אנושיים ואחרים), מפגשים שסופם טראגי. לאורך הקריאה ננסה לעמוד על המתח שהסיפורים חושפים, בין החירות של כמיהות הלב לבין הנסיבות החיצונית הבלתי נמנעות.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינת בית.

In this course, we will read in Sanskrit stories from the monumental mythological corpus – the Purāṇas. The texts will focus on impossible interactions between men and women (humans and others), encounters with a tragic ending. Throughout the reading we will attempt to unveil the tension that these stories maintain between the freedom of the heart and the unavoidable external circumstances.

0687-9231-01
 אהבה, חיי חברה, ונטישה: קריאה ב"שלוש מאות" (?ataka-Trayam) של בהרתריהרי
 Intermediate Sanskrit: Love, Social Life, and Renunciation: Reading in Bharthar
ד"ר פלד רפאלשיעור כיתות דן דוד212 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור כיתות דן דוד212 ד'1200-1000 סמ'  ב'

בקורס זה נקרא  בתי-שיר נבחרים מתוך שלושה חיבורים מפורסמים המיוחסים למשורר/פילוסוף/מלך בהרתריהרי. באמצעות מאה חרוזים, כל אחד מהחיבורים הללו מתייחס בהתאמה לשלוש תימות מהותיות בתרבות ההודית – אהבה/תשוקה, קיום חברתי, ונטישה אל המרחב הרוחני הפורה של הישימון. נקרא בחרוזים ונתמקד במתח המובנה שבין תימות אלו ובאופנים בהם הוא בא לידי ביטוי במפגש בין החיבורים.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינת בית.

In this course, we will selectively read verses from three well-known compositions that are attributed to the poet/philosopher/king Bhartṛhari. By means of ~100 verses, each text focuses exclusively on one of three fundamental themes in Indian cultures: love/passion, social life, and renunciation. While reading the verses, we will concentrate on the construed tension that exists between these themes, and on how it is expressed in the meeting of the compositions.