שנה"ל תשע"ח

0687-1001-01
 מבוא לתולדות סין ותרבותה
 Introduction to Chinese History and Civilization
ד"ר סלע אורישיעור גילמן223 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור גילמן223 א'1600-1400 סמ'  ב'לתשומת לבכם, הקורס שנתי ומתקיימת בו בחינת אמצע. בחינת האמצע מפורסמת בלוח הבחינות. אנא התעדכנו. ללא ציון עובר מסמסטר א' לא ניתן לגשת לבחינה בסוף השנה ולקבל ציון.

הציביליזציה הסינית עיצבה את חייהם של מאות מיליוני בני אדם לאורך אלפי שנים במדינות מזרח-אסיה. בימינו אלה היא הולכת ותופסת מקום מרכזי יותר ויותר גם בעולם המערבי. בשיעור זה נסקור את התפתחותה של הציביליזציה הסינית החל ממקורותיה המוקדמים ועד לעת המודרנית וימינו אנו במאה העשרים ואחת. נבחן את המאפיינים התרבותיים, החברתיים והפוליטיים של הציביליזציה הסינית, ונעמוד על גילויים של אחדות ושוני בעולם הסיני ובינו לבין מה שמחוץ לו.
לידיעתכם בקורס זה מתקיימת גם בחינת ביניים בתאריכים  מועד א' 30.1.18 שעה 9:00 מועד ב'   28.2.18 שעה 16:00
נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.
 

Chinese civilization has shaped the lives of many millions over thousands of years not only in China but in all the regions of East Asia. In our days, China is claiming an ever-growing role in the Western world and civilization as well.
In this course we will overview the development of Chinese civilization from its excavated origins in the second and third millenniums BCE and its evolvement up to the present day in the 21st century. We will examine the cultural, social, and political characteristics of the Chinese civilization and will explore manifestations of similarity and differences both within the Chinese world and between the Chinese and the outside.
 

 
0687-1002-01
 מבוא לתולדות יפן ותרבותה
 Introduction to Japan and its Culture
ד"ר צרפתי ליאורה רבקשיעור גילמן223 ב'1600-1400 סמ'  א'
שיעור גילמן223 ב'1600-1400 סמ'  ב'


באלפיים השנה האחרונות, האנשים היושבים באיים של יפן הפכו משבטים מפורדים לממלכה חזקה, אשר בעת המודרנית הפכה לאימפריה צבאית ולאחד מהכוחות במרכזיים המניעים את כלכלת העולם ותרבותו. בקורס נסקור את התהליכים שעברה יפן מהעת הקדומה ועד לתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה תוך התמקדות במאפיינים תרבותיים, חברתיים ופוליטיים. נבחן את הייחוד של תרבות יפן ואת ההשפעות השונות אשר תרמו לה, את המבנים החברתיים אשר עיצבו כל תקופה ואת הכוחות שיצרו את ההיסטוריה של יפן.
חובות הקורס: השתתפות בשיעור ובתרגול, הגשת מטלות בתרגול ומבחן בסוף כל סמסטר. ללא ציון עובר בסמסטר א' לא ניתן לגשת לבחינה בסוף השנה ולקבל ציון בקורס.
לידיעתכם בקורס זה מתקיימת גם בחינת ביניים בתאריכים : מועד א' 6.2.18 שעה 9:00    מועד ב'   4.3.18 שעה 16:00  
נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

In the past two thousand years, the people living in the Japanese islands have turned from segregated tribes into a strong kingdom that transformed into a modern military empire and one of the driving forces of the world’s economy and culture. In this course we will survey the processes that occurred in Japan from the ancient period until after the Second World War. We will focus on cultural, social, and political features and will discuss the uniqueness of Japanese culture and the various influences that contributed to it. We will explore the social structures that formed each historic period and the forces that shaped the history of Japan.
Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions

 

 
0687-1003-01
 מבוא לתולדות הודו ותרבותה
 Introduction to Indian Civilization
ד"ר צהר רועישיעור גילמן223 ג'1600-1400 סמ'  א'
שיעור גילמן223 ג'1600-1400 סמ'  ב'

לתשומת לבכם, הקורס שנתי ומתקיימת בו בחינת אמצע. בחינת האמצע מפורסמת בלוח הבחינות. אנא התעדכנו. ללא ציון עובר מסמסטר א' לא ניתן לגשת לבחינה בסוף השנה ולקבל ציון.
בשיעור זה נסקור את התפתחותה של הציביליזציה בתת היבשת ההודית, החל ממקורותיה הקדומים ועד להתגבשותה של לאומיות הודית מודרנית תחת השלטון הקולוניאלי. תת היבשת ההודית היא עולם רחב ומורכב, שעד לביסוס השלטון הבריטי במאה ה- 19 לא זכה לאחדות פוליטית. זהו עולם שהמגוון הלשוני בו הנו עצום, כמו גם השוני במנהגים ובפולחן. מה איפה, אם בכלל, מאחד את העולם הזה מבחינה תרבותית, דתית, שלטונית רעיונית? על שאלה זו ננסה לענות במהלך שיעור המבוא תוך דגש על בחינה ביקורתית של האופן שבו יוצגה ודומיינה התרבות ההודית בשיח הפנים והחוץ הודי במהלך הדורות.
לידיעתכם בקורס זה מתקיימת גם בחינת ביניים בתאריכים: מועד א' 13.2.18 שעה 9:00 מועד ב'   11.3.18 שעה 16:00.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

The Indian sub continent presents an overwhelming variety and diversity of cultural, social, lingual, religious and political phenomena. What can be identified, if at all, as a common ground among these diverse elements?
Surveying the development of Indian civilizations from its earliest to the formation of the modern Indian state, the course will attempt to critically deal with this question while examining the various ways in which India was represented and imagined through out the ages.
 
 
0687-1100-01
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
גב' דשא רוניתרגיל גילמן361 ב'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל גילמן361 ב'1000-0800 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

נוכחות חובה.

 

Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
 
0687-1100-02
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
מר טישלר מארק דודתרגיל גילמן362 ב'2000-1800 סמ'  א'
תרגיל גילמן362 ב'2000-1800 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

נוכחות חובה.

 

Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
 
0687-1100-03
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
מר צוברה יצחקתרגיל גילמן362 ג'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל גילמן362 ג'1800-1600 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

נוכחות חובה.

 

Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
 
0687-1100-05
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
גב' פרידמן שחףתרגיל גילמן307 ד'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל גילמן307 ד'1000-0800 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

נוכחות חובה.

 

Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
0687-1100-06
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
גב' דשא רוניתרגיל גילמן362 ד'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל גילמן362 ד'1600-1400 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

נוכחות חובה.

 

Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
0687-1100-07
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
גב' פרידמן שחףתרגיל גילמן362 ה'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל גילמן362 ה'1600-1400 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

נוכחות חובה.

 

Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
0687-1200-01
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
גב' מרדכי מאיהתרגיל כיתות דן דוד210 ג'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד210 ג'1800-1600 סמ'  ב'

 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.

 נוכחות חובה.

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
0687-1200-02
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
גב' מרדכי מאיהתרגיל כיתות דן דוד211 ב'2000-1800 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד211 ב'2000-1800 סמ'  ב'

 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.  

נוכחות חובה.

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
0687-1200-03
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
גב' ספר מאיהתרגיל כיתות דן דוד210 ד'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד210 ד'1000-0800 סמ'  ב'

 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.  

נוכחות חובה.

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
0687-1200-04
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
מר שטיין נועםתרגיל כיתות דן דוד210 ד'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד210 ד'1600-1400 סמ'  ב'

 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.  

נוכחות חובה.

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
0687-1200-05
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
גב' ספר מאיהתרגיל כיתות דן דוד210 ד'2000-1800 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד210 ד'2000-1800 סמ'  ב'

 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.  

נוכחות חובה.

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
0687-1200-06
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
גב' מרדכי מאיהתרגיל כיתות דן דוד211 ב'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד211 ב'1800-1600 סמ'  ב'

 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.  

נוכחות חובה.

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
0687-1300-01
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
מר שבו יוסיתרגיל כיתות דן דוד210 א'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד210 א'1800-1600 סמ'  ב'

 תרגיל מבואי- הודו

 

 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.

נוכחות חובה.

 

 

 

 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
0687-1300-02
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
מר וולפסון לירוןתרגיל כיתות דן דוד209 ב'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד209 ב'1000-0800 סמ'  ב'

 תרגיל מבואי- הודו

 

 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.

נוכחות חובה.

 

 

 

 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
0687-1300-03
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
מר וולפסון לירוןתרגיל כיתות דן דוד210 ב'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד210 ב'1400-1200 סמ'  ב'

 תרגיל מבואי- הודו

 

 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.

נוכחות חובה.

 

 

 

 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
0687-1300-04
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
גב' כהני הדרתרגיל כיתות דן דוד210 ד'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד210 ד'1200-1000 סמ'  ב'

 תרגיל מבואי- הודו

 

 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.

נוכחות חובה.

 

 

 

 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
0687-1300-05
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
גב' כהני הדרתרגיל כיתות דן דוד210 ד'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד210 ד'1400-1200 סמ'  ב'
 תרגיל מבואי- הודו
 
 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.
 
 
 
 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
0687-1300-06
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
מר שבו יוסיתרגיל כיתות דן דוד210 ד'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד210 ד'1800-1600 סמ'  ב'

 תרגיל מבואי- הודו

 

 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.

נוכחות חובה.

 

 

 

 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
0687-1680-01
 יפנית שנה א'
 Japanese (First Year)
גב' ליטמן ניקישיעור ותכיתות דן דוד210 ב'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד210 ה'1000-0800 סמ'  א'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותכיתות דן דוד210 ג'1000-0800 סמ'  א'
גב' ליטמן ניקישיעור ותכיתות דן דוד210 ב'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד210 ה'1000-0800 סמ'  ב'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותכיתות דן דוד210 ג'1000-0800 סמ'  ב'

מטרות הקורס היא לימוד דקדוק יפני בסיסי, שתי צורות פונטיות וכמה מאות קאנג'י, וכדי לפתח יכולת של קריאת טקסט(unseen) בעזרת מילון. בשנה הראשונה נלמד כמחצית מהדקדוק היפני הבסיסי וקאנג'י. הספר: Genki vol.1 An Integrate Course in Elementary Japanese, Japan Times . Genki Workbook 1.

נוכחות חובה.

First Year Japanese The aim of the course is the acquisition of basic Japanese grammar, the two phonetic syllaberies and a few hundred kanji in order to develop the ability to read unseen texts using a dictionary. In the first year we learn about half of the basic Japanese grammar and kanji. There are weekly kanji tests and intermittent grammar tests. Attendance and homework are compulsory. The final grade is composed of the grades of the two final exams (semester A and B), kanji tests, class participation and homework. Textbook: Genki vol.1 An Integrate Course in Elementary Japanese, Japan times. Genki Workbook 1.
0687-1680-02
 יפנית שנה א'
 Japanese (First Year)
גב' ליטמן ניקישיעור ותכיתות דן דוד210 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד210 ה'1200-1000 סמ'  א'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותכיתות דן דוד210 ג'1200-1000 סמ'  א'
גב' ליטמן ניקישיעור ותכיתות דן דוד210 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד210 ה'1200-1000 סמ'  ב'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותכיתות דן דוד210 ג'1200-1000 סמ'  ב'

יפנית שנה א'

 מטרות הקורס היא לימוד דקדוק יפני בסיסי, שתי צורות פונטיות וכמה מאות קאנג'י, וכדי לפתח יכולת
של קריאת טקסט(unseen) בעזרת מילון.
בשנה הראשונה נלמד כמחצית מהדקדוק היפני הבסיסי וקאנג'י.
הספר: Genki vol.1 An Integrate Course in Elementary Japanese, Japan Times

נוכחות חובה.

First Year Japanese

 The aim of the course is the acquisition of basic Japanese grammar, the two phonetic syllaberies and a few hundred kanji in order to develop the ability to read unseen texts using a dictionary. In the first year we learn about half of the basic Japanese grammar and kanji. There are weekly kanji tests and intermittent grammar tests. Attendance and homework are compulsory. The final grade is composed of the grades of the two final exams (semester A and B), kanji tests, class participation and homework.
 
 
0687-1700-01
 סינית שנה א'
 Chinese (First Year)
גב' זאיצקי לואו ג`יהשיעור ותגילמן361 ד'1000-0800 סמ'  א'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן361 א'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן361 ג'1000-0800 סמ'  א'
גב' זאיצקי לואו ג`יהשיעור ותגילמן361 ד'1000-0800 סמ'  ב'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן361 א'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן361 ג'1000-0800 סמ'  ב'

סינית שנה א'

 בשיעור זה יונחלו לתלמידים יסודותיה של השפה הסינית המודרנית הן בתחומי הדיבור והבנת הנשמע והן בתחומי הקריאה והכתיבה. בסיום הקורס יהיו התלמידים מסוגלים לשוחח על מבחר תחומים הנוגעים לחיי היומיום. הם יוכלו לקרוא קטעי פרוזה ועתונות קצרים, ויהיו מסוגלים לזהות כ- 1000 סימנים סיניים.

נוכחות חובה.

First Year Chinese

The course focuses on foundation works of Chinese language, which means an intensified training of Chinese pronunciation, basic Chinese grammars and some 600 Chinese characters. The course features web assisted Chinese learning and aims at a good foundation for students to continue their studies in the future, as well as giving students basic daily communication ability in Chinese.
 

0687-1700-02
 סינית שנה א'
 Chinese (First Year)
גב' זאיצקי לואו ג`יהשיעור ותגילמן361 ד'1200-1000 סמ'  א'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן361 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן361 ג'1200-1000 סמ'  א'
גב' זאיצקי לואו ג`יהשיעור ותגילמן361 ד'1200-1000 סמ'  ב'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן361 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן361 ג'1200-1000 סמ'  ב'

סינית שנה א'

 בשיעור זה יונחלו לתלמידים יסודותיה של השפה הסינית המודרנית הן בתחומי הדיבור והבנת הנשמע והן בתחומי הקריאה והכתיבה. בסיום הקורס יהיו התלמידים מסוגלים לשוחח על מבחר תחומים הנוגעים לחיי היומיום. הם יוכלו לקרוא קטעי פרוזה ועתונות קצרים, ויהיו מסוגלים לזהות כ- 1000 סימנים סיניים.

נוכחות חובה.

First Year Chinese

The course focuses on foundation works of Chinese language, which means an intensified training of Chinese pronunciation, basic Chinese grammars and some 600 Chinese characters. The course features web assisted Chinese learning and aims at a good foundation for students to continue their studies in the future, as well as giving students basic daily communication ability in Chinese.
 

0687-1700-03
 סינית שנה א'
 Chinese (First Year)
גב' זאיצקי לואו ג`יהשיעור ותגילמן362 ה'1200-1000 סמ'  א'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן362 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן362 ד'1200-1000 סמ'  א'
גב' זאיצקי לואו ג`יהשיעור ותגילמן362 ה'1200-1000 סמ'  ב'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן362 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן362 ד'1200-1000 סמ'  ב'

סינית שנה א'

 בשיעור זה יונחלו לתלמידים יסודותיה של השפה הסינית המודרנית הן בתחומי הדיבור והבנת הנשמע והן בתחומי הקריאה והכתיבה. בסיום הקורס יהיו התלמידים מסוגלים לשוחח על מבחר תחומים הנוגעים לחיי היומיום. הם יוכלו לקרוא קטעי פרוזה ועתונות קצרים, ויהיו מסוגלים לזהות כ- 1000 סימנים סיניים.

 

נוכחות חובה.

First Year Chinese

The course focuses on foundation works of Chinese language, which means an intensified training of Chinese pronunciation, basic Chinese grammars and some 600 Chinese characters. The course features web assisted Chinese learning and aims at a good foundation for students to continue their studies in the future, as well as giving students basic daily communication ability in Chinese.
 

0687-1700-04
 סינית שנה א'
 Chinese (First Year)
גב' זאיצקי לואו ג`יהשיעור ותגילמן362 ה'1000-0800 סמ'  א'
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן362 ב'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן362 ד'1000-0800 סמ'  א'
גב' זאיצקי לואו ג`יהשיעור ותגילמן362 ה'1000-0800 סמ'  ב'
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן362 ב'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן362 ד'1000-0800 סמ'  ב'

סינית שנה א'

 בשיעור זה יונחלו לתלמידים יסודותיה של השפה הסינית המודרנית הן בתחומי הדיבור והבנת הנשמע והן בתחומי הקריאה והכתיבה. בסיום הקורס יהיו התלמידים מסוגלים לשוחח על מבחר תחומים הנוגעים לחיי היומיום. הם יוכלו לקרוא קטעי פרוזה ועתונות קצרים, ויהיו מסוגלים לזהות כ- 1000 סימנים סיניים.

נוכחות חובה.

 

First Year Chinese

The course focuses on foundation works of Chinese language, which means an intensified training of Chinese pronunciation, basic Chinese grammars and some 600 Chinese characters. The course features web assisted Chinese learning and aims at a good foundation for students to continue their studies in the future, as well as giving students basic daily communication ability in Chinese.
 

0687-1700-05
 סינית שנה א'
 Chinese (First Year)
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן362 ב'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותגילמן362 ד'1800-1600 סמ'  א'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן362 ה'1800-1600 סמ'  א'
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן362 ב'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן362 ד'1800-1600 סמ'  ב'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן362 ה'1800-1600 סמ'  ב'

סינית שנה א'

 בשיעור זה יונחלו לתלמידים יסודותיה של השפה הסינית המודרנית הן בתחומי הדיבור והבנת הנשמע והן בתחומי הקריאה והכתיבה. בסיום הקורס יהיו התלמידים מסוגלים לשוחח על מבחר תחומים הנוגעים לחיי היומיום. הם יוכלו לקרוא קטעי פרוזה ועתונות קצרים, ויהיו מסוגלים לזהות כ- 1000 סימנים סיניים.

נוכחות חובה.

 

First Year Chinese

The course focuses on foundation works of Chinese language, which means an intensified training of Chinese pronunciation, basic Chinese grammars and some 600 Chinese characters. The course features web assisted Chinese learning and aims at a good foundation for students to continue their studies in the future, as well as giving students basic daily communication ability in Chinese.
 

0687-2062-01
 אדריכלות וסביבה ביפן
 Japanese Architecture and its Environs
מר קוץ אריהשיעור גילמן326 ב'2000-1800 סמ'  א'

הקורס יעסוק בהתפתחות האדריכלות והגן היפני לאורך ההיסטוריה, בעיקר בהקשר האדריכלי האסתטי. במהלך הקורס יומחשו השפעות של אקלים וסביבה ושל התפתחות תרבותית ומגע עם תרבויות אחרות על התהוותה של תפיסת החלל ועל מכלול היצירה האדריכלית ביפן.
ההרצאות ילווו בכמות גדולה של שקופיות מדוגמאות חיות של אדריכלות מזרח אסיה בכלל ואדריכלות יפנית בפרט, מהמאה השמינית לספירה ועד למאה התשעה עשר.

נושאי הקורס:

1. אקלים, טבע ואדם
• התנאים הסביבתיים כרקע ליחס האדם לטבע ומרכזיות הטבע במכלול היצירה היפנית.

2. הבית היפני
• בית המגורים במזרח אסיה כתגובה לטבע ולאקלים וכהתגלמות יחס האדם לטבע.
• תפיסת החלל היפנית כפי שהיא משתקפת באדריכלות בית המגורים המסורתי.
• השתנות הבית היפני – גורמים חברתיים וסביבתיים שונים ופתרונות מגורים תואמים.

3. אדריכלות דתית
• ההשתנות של האדריכלות הבודהיסטית לאורך היסטוריה ובמעבר מהודו ועד ליפן, דרך סין.
• גלי ההשפעה של סין על יפן ודרך קליטתם בתרבות היפנית.
• אדריכלות השינטו.
• תגובת התרבות היפנית להשפעות הסיניות ביצירתיות וחדשנות כפי שבאה לידי ביטוי בפתרונות אדריכליים מיוחדים לאורך התקופות השונות.

4. "דרך התה"
• הפילוסופיה החברתית והאסתטית של המאה ה- 16 ביפן והשפעתה על האדריכלות היפנית של התקופה ("בית התה" היפני) ושל המאות הבאות.

5. הגן היפני
• ההתפתחות של הגן היפני, מקורות ההשפעה וההשראה של יוצריו והגישות האסתטיות המשתקפות בגנים היפניים לאורך ההיסטוריה.
• הגן היפני כדוגמה לעיצוב אדריכלי המונע על ידי הכוונה לתכנן חוויה כוללת למען האדם הנע במרחב.

6. מאדו לטוקיו
• תכנון ערים לאורך ההסטוריה של – מסין ליפן.
• ההתפתחות של עיר הבירה היפנית מבירת מחוז רחוק בסוף המאה השש עשרה, לבירתה של שושלת טוקוגאווה ולבירת יפן. המבנה העירוני המיוחד, סיבות הווצרותו והשפעתו על העיר לאורך הדורות.
נוכחות חובה.
עבודת גמר:

בסיום הקורס תוגש עבודה של תיעוד וניתוח של יצירה אחת לפי בחירת הסטודנט. תיעוד וניתוח היצירה יהיו מבחן להבנת החומר הנלמד וישומו בתהליך של ניתוח יצירה אדריכלית ספציפית.

 

 The course deals with the historic development of Japanese architecture and gardens, from an architectural and aesthetic perspective.
The lectures will demonstrate the way in which Japanese architecture was shaped by the Japanese climate and environment and by its contacts with other cultures.
Lectures are accompanied with a great amount of visual information from Japan and Asia.

Main Themes:

1. Climate and Nature in Japan
The Japanese environmental conditions as the background to the central role of nature in the human culture of Japan.

2. The Japanese House
- East Asian ancient dwellings in relation to environmental conditions
- The Japanese Traditional House and the Japanese Spatial conception reflected in its architecture.

3. Religious Architecture
- Buddhist Architecture form India to Japan
- Chinese waves of influence on Japan through the history and the ways of their adoption and adaptations.

4. The Way of Tea
- The social and aesthetic revolution of the 16th century Japan and its influence on its time and on the next centuries.

5. Japanese Gardens
- The development of the Japanese gardens throughout the centuries, focusing on the sources of inspiration and the aesthetic approaches reflected in the gardens.
- The Japanese Gardens as an example of a design for movement in space.

6. From Edo to Tokyo
- The development of Edo from a provincial town to the Capital City, its spatial organization and its reasons and consequences.

Students' duties:
Students should chose one specific masterpiece and submit a written analytic report on it.
The work should include about 2000 words and sketches, diagrams and photos to accompany the analysis.

 

0687-2116-01
 היסטוריה ותרבות בקוריאה המודרנית
 History and Culture in Modern Korea
ד"ר צרפתי ליאורה רבקשיעור גילמן281 ב'1200-1000 סמ'  א'

 קוריאה המודרנית הצליחה בתוך פחות ממאה שנים להפוך ממדינה מבודדת ומסורתית לאחת ממובילות הטכנולוגיה בעולם. בתהליך זה עברה קוריאה טלטלות רבות. במאה התשע עשרה עורר המפגש עם המערב חילוקי דעות בין המצדדים בהיפתחות והתחדשות לבין חובבי המסורת. בהמשך, נכבשה קוריאה על ידי יפן ועברה תהליך של יפניזציה כפויה, אשר קמו לו מתנגדים רבים. קבלת העצמאות המדינית לוותה בפיצול המדינה לשתי ישויות המכונות כיום צפון קוריאה ודרום קוריאה והמנוהלות על פי אידיאולוגיות שונות מאוד מיסודן. כאשר מתבוננים בקוריאה כיום ניתן לזהות את תוצאות התהליכים הללו בהלך הרוח, הערכים המרכזיים, חיי היומיום והאומנויות. בקורס נדון בתרבות קוריאה הצפונית בה הסגידה למנהיג אחד, ההסתגרות בפני העולם, והאמונה באידיאולוגיה הייחודית שנוצרה בה מהווים מוקדים עיקריים בחיי האנשים. בלימודנו את דרום קוריאה, ניגע בתרבות שלטונית, אומנות, דת, ג'נדר, מדיה, חינוך, אינטרנט, תרבות הצריכה ואופנה.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

 

 

In less than a hundred years, Korea has managed to turn from an isolated traditional kingdom to one of the leaders in world technology. In this process, Korea has undergone much turbulence. In the nineteen century, the encounter with the West raised internal disagreement between those who promoted renewal and change, and those who preferred maintaining the “old ways”. Later, Korea was colonized by Japan and went through a process of forced Japanization, to which many opposed. The independence in 1945 was followed by internal war and division into two entities, North and South Korea, which are governed by two contrasting ideologies. Analysis of contemporary Korea enables tracing the consequences of those processes in the daily life perspective, main values, and the arts.
In the course we will discuss the culture of North Korea, in which worship of the leader, separation from the rest of the world, and a unique socialistic ideology have become the center of people’s life. In studying South Korea we will discuss its political life, arts, religion, gender, media, education, Internet, consumption culture, and fashion.
 

0687-2146-01
 אלים שדים ואבות: דת בסין ובטאיואן
 Gods, Devils, and Fathers: Religion in China and Taiwan
ד"ר אבט עודד זאבשיעור גילמן282 ה'1400-1200 סמ'  ב'

 בקורס זה נערוך היכרות עם היבטים שונים של האמונה בישויות העיקריות עבורן מקיימים פולחן בדת העממית הסינית. במהלך הקורס נעמוד על תפקידם הדתי של אלים שדים ושל רוחות האבות, כמו גם על הרקע התרבותי והחברתי לעיצוב דמותם. בתוך כך נדון בסוגיות שונות כגון: מהו התפקיד או המעמד שמייחסים לישויות אלה בסדר העולמי או הקוסמי? איזה תפקיד הן ממלאות בחיי המאמינים? מה מעמדן ביחס למאמין וביחס לישויות אחרות? מה מאפיין את הריטואלים שמקיימים בעבורן? באילה תחומים מייחסים להן את ההשפעה הרבה ביותר?

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

 

 

 

 This course will examine different aspects of the belief in the main objects of worship in Chinese popular religion. Special attention will be given to examine the role played by gods, ghosts and ancestors in Chinese religion as well as the cultural and social background that shaped their characteristics.
During the course we will discuss issues such as: What is the role or the status ascribed to these beings in the world or the cosmic order? What role do they play in the lives of the worshippers? What is their status in relation to the believers and to other beings? What characterizes the rituals performed on their behalf? In what way and to what extent were they incorporated into Chinese Buddhism and the Daoist Religion? In what spheres are they believed to be most efficacious? Why?

0687-2166-01
 עולם העבודה ביפן הגלובאלית
 Labor in Japan
ד"ר בייקוביץ אביטלשיעור גילמן307 ה'1400-1200 סמ'  ב'

קורס זה דן במאפיינים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים של עולם העבודה והארגונים העסקיים ביפן בעידן הגלובאלי. תהליכים סוציו-כלכליים הביא לשינויים בהתנהלותם של עסקים וחברות הפועלים בזירה הבינלאומית בכלל, ובשווקי אסיה בפרט. ברמת הארגון, היווצרותן של חברות גלובאליות העלתה דילמות שונות בנוגע לדפוסי ניהול שונים ואסטרטגיות עסקיות בניסיון להגיע לצמיחה כלכלית. ברמת הפרט, השונות התרבותית שנוצרה הביאה לצמיחתם של צוותים רב לאומיים, ושינויים בדפוסי תעסוקה אשר השפיעו על תפיסות של זהות ושייכות בקרב עובדים בחברה היפנית. הקורס יעסוק בניתוח ביקורתי והשוואתי של נושאים אלו, תוך בחינת המתח בין שימור לשינוי לגבי ערכים, תהליכים ומבנים חברתיים, תרבותיים וארגוניים המתקיימים בעולם העבודה העכשווי ביפן.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

In the past 2 decades, global changes have been played out with profound social and cultural repercussions for business corporations. These processes were claimed to induce various socio-cultural transitions within Japan's work environment and labor market, influencing inter-organizational working relations as well as individuals' perceptions of organizational identity and commitment towards their workplace. The course discusses the socio-cultural ramifications of these processes for Japan's work context regarding two interrelated aspects: At the organizational level, the emergence of global corporations and multinational corporations brought into light various dilemmas in regards to management ideology, managerial practices and business strategies applied by companies in their strive for economic power and global presence. At the individual level, the cultural diversity produced in multicultural work teams, the emergence of global workers and transitions in work processes hold significant implications for workers' organizational identity in the context of global work places. The course aims to provide vast knowledge of the main aspects characterizing contemporary Japan in the last three decades. Particularly, drawing on comparative and critical perspectives it discusses trends of preservation and change in Japan's main social, cultural and organizational values, processes and structures.
0687-2189-01
 זהויות אזוריות בסין המודרנית
 Regional Identities in Modern China
פרופ גמזה מרקשיעור גילמן306 ג'1200-1000 סמ'  ב'

בתוך המארג האנושי העצום המהווה את סין, כיצד תושבי פרובינציות שונות, דוברי דיאלקטים שונים, מגדירים את תרבותם המקומית ואת יחסם למדינה בה הם חיים? מאילו מרכיבים נבנית הזהות ה"קטנה"? מה טיב היחסים בינה לבין הזהות ה"גדולה" ומתי מתעוררות סתירות בין תפיסות ונאמנויות אלה? מעבר לחלוקה המוכרת של סין בין צפון לדרום, בקורס זה נעמוד על הזהויות המורכבות של פרובינציות, ערים ואזורים נבחרים של סין המודרנית.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.
 אין להשתמש בטלפונים ניידים במהלך השיעור .

Within the enormous human tapestry that makes up China, how do the residents of different provinces, the speakers of different dialects, define their local culture and relation to the country in which they live? What are the constituent elements of “the small identity”? What relations exist between it and “the large identity”, and when do contradictions between the two loyalties arise? Beyond the familiar division of China to north and south, we shall study the complex identities of selected provinces, cities and regions of modern China.

 

0687-2192-01
 ההיסטוריה של סין המודרנית א': משיא שושלת הצ'ינג ועד לנפילתה
 The History of Modern China, Part One: From High Qing to The Fall of the Qing
ד"ר סלע אורישיעור גילמן281 ב'1600-1400 סמ'  א'

כיצד נוצרה סין המודרנית? מהם התהליכים שהביאו לקריסתה של סין כקיסרות, ולבנייתה של סין כמדינת לאום מודרנית, והאם הקטגוריה הזו רלבנטית אליה? מהם השינויים הדרסטיים שעברה סין במאתיים השנים האחרונות, ממה הם נגרמו, והיכן עומדת סין כיום? בקורס נדון בשינויים במחשבה הפוליטית בסין, במודרניזציה בגירסתה הסינית, בשינויים בתפיסה העצמית של הסינים לאורך התקופה ובמעמדה באסיה ובעולם, במורשת של שושלת הצ'ינג, ובשאלה הבסיסית – מהי סין? כל זאת מתוך סקירת האירועים הבולטים של התקופה, המלחמות, המרידות, והמהפיכות, והאופן שבהם אירועים אלה נקשרו במארג ההיסטוריה העולמית. החלק הראשון של הקורס (בסמסטר א') יתמקד במאה השנים שבהן הפכה סין ממעצמה עולמית לשק החבטות של העולם. אירועי המאה ה-19 ותחילת המאה העשרים היוו את הבסיס שממנו סין המודרנית צמחה, ובלעדיהם לא ניתן להבין נכוחה את סין במהלך המאה העשרים ועד היום.


נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

How did modern China come into being? What were the processes that caused the collapse of imperial China and to the construction of China as a modern nation state? Is China a modern nation state? What were the drastic changes that China endured during the past two centuries, and what brought them about? Where does China stand today? We will discuss transformations in China’s political thought, modernization a-la-China, changes in the self perception of the Chinese during the period since 1800, and China’s status in Asia and the world. We will further examine the heritage of the Qing dynasty, and try to ascertain the

0687-2213-01
 סוגיות בסיסיות בבודהיזם
 Central Themes in the Study of Indian Buddhism
ד"ר צהר רועיפרוסמינרכיתות דן דוד102 א'1800-1600 סמ'  ב'
פרוסמינרכיתות דן דוד102 ג'1800-1600 סמ'  ב'

הקורס מהווה מבוא לבודהיזם ההודי וזאת תוך דיון בסוגיות ובעיות מרכזיות, דוקטרינריות ואחרות, שאפיינו אותו מתחילת דרכו ולאורך התפתחותו. מהי טענת ה"אין אני " הבודהיסטית וכיצד היא מתיישבת עם הצורך בסוכן בר קיימא הפועל לשחרור מסבל? האם התשוקה לנירוואנה אינה בגדר מכשול בפני השחרור? כיצד מתיישב אידאל אי האלימות הבודהיסטי עם העובדה שלאורך כל שנות קיומה קהילת הנזירים זכתה לתמיכה כספית ואידאולוגית ממלכים לוחמים ? כיצד מתיישב אידיאל הפרישות והבדידות של הנזיר עם העובדה שהוא נזקק לתמיכת הקהילה הבודהיסטית שאינה נזירית? מדוע נעלם הבודהיזם מהודו, ארץ מוצאו? האם הבודהיזם דוגל בשוויון לנשים? לבני קאסטות נמוכות? האם קיים בודהיזם 'מקורי' או בודהא 'היסטורי' וכיצד הדבר מתיישב עם העובדה שדבריו של הבודהא עלו על הכתב כמה מאות שנים לאחר חייו ובשפה שונה מזו שכביכול דיבר בה? מהו מקורה של המהאיאנה בהודו וכיצד מתיישב העושר הטקסטואלי שלה עם העדר עדויות מקבילות חומריות על התבססותה המוסדית? העיסוק בשאלות אלה ואחרות ישמש לשם הצגה כללית של הבודהיזם בהודו מבחינה פילוסופית, מוסדית, והיסטורית, וכן יסייע בגיבושה של בעיית מחקר עצמאית שעליה תכתב עבודה מסכמת.

נוכחות חובה.

An introduction to Indian Buddhism by critically examining various doctrinal problems which preoccupied both traditional and modern readers of Buddhism. What is exactly is meant by the “no-self” doctrine and how is liberation is possible without assuming an existent individual agent? Does not the longing for nirvāṇa stands as an obstacle for attaining liberation? How is the Buddhist ideology of non-violence compatible with it receiving patronage from warrior kings? How is the Sangha’s prescribed seclusion and abstinence compatible with its dependency on the lay community? Why did Buddhism vanish from India? Does Buddhism see women as spiritually equal to men? What about the caste system ? Was there an authentic Buddhism and a historical Buddha? What are the origins of the Mahāyāna and how extent was it in India? An engagement with these and other questions will serve to delineate the institutional history and philosophy of Indian Buddhism, and will assist the students in forming their own individual research projects.
0687-2220-01
 דת עממית ביפן
 Folk Religion in Japan
ד"ר אורבוך איריתפרוסמינרגילמן261 א'1600-1400 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן261 ג'1600-1400 סמ'  א'

בקורס זה יידונו נושאי יסוד בחקר הדת העממית ביפן. בין הנושאים: ראיית העולם ותפיסת האלוהות בדת העממית; פנתיאון האלים; חגים, ריטואלים ופסטיבלים; השמניזם היפני; תפישת המוות ופולחניו; תפיסת הזמן בדת העממית; מרחב קדוש וזמן קדוש; דת חיי היומיום; עבודת ההרים, ותנועת השוגנדו; תרבות האורז ותרבות הדייג; אמנויות הבמה העממיות; חקר הפולקלור ומעמד הדת העממית ביפן כיום.

נוכחות חובה.

In this course we will discuss some basic issues in the study of Japanese
Folk Religion. Among the topics to be examined: The folk religious
worldview and the concept of divinity; the divine pantheon; rites and
festivals; Japanese shamanism; the concept of death and its rituals; the
concept of Time in folk religion; sacred space and sacred time; religion in
everyday life; mountain worship and the Shugendo movement; rice
culture and fishing culture; the folk performing arts; folklore studies and
the status of folk religion in Japan today.
 

0687-2286-01
 משפחה ופולחן בסין
 Family and Lineage Organizations in China
ד"ר אבט עודד זאבפרוסמינרגילמן260 ב'1200-1000 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן317אה'1200-1000 סמ'  א'

 פרו"ס זה יעסוק בהיבטים הדתיים והריטואליים של הארגון המשפחתי וארגון קבוצות השארות בסין. שגרת חיי המשפחה בסין מתאפיינת במגוון עשיר של טקסים וסמלים דתיים אשר ממלאים תפקידים חשובים בעיצוב ההירארכיה הפנימית, הארגון הקהילתי ועולם הערכים של בני המשפחה. במהלך הקורס נקדיש מקום נרחב לסקירת ריטואלים בחיי המשפחה על רקע תצורות הארגון המגוונות של מוסד המשפחה בסין. דגש מיוחד יושם על מקומם ותפקידם של הריטואלים והאמונות הקשורים בפולחן לרוחות האבות. בקורס זה נבחן את מקורותיו ההיסטוריים של פולחן האבות, את האופן בו מתנהלים בפועל טקסי הפולחן ואת תפקידם החברתי, הדתי והפוליטי בהווה ובעבר. כמו כן נבחן גם את השלכות קיומו של פולחן האבות על סוגיות נלוות כגון: טקסי קבורה, נישואין והשימוש בטכניקת הפנג שואי. בהמשך נדון גם בהיבטים חשובים אחרים של דת בחיי המשפחה כגון: פינות הפולחן הביתיות והטקסים המתקיימים בהן לאלים השונים, טקסים בודהיסטיים והשפעתם על מבנה המשפחה, ושילובם של אמונות ומנהגים ממקור דאואיסטי בשגרת חיי המשפחה.
השתתפות בפרו"ס תחייב הכנה מוקדמת לשיעורים הכוללת קריאה של מקורות ראשוניים ומשניים, הגשת רפרט והגשת עבודה.

נוכחות חובה.

 

 This pro-seminar will deal with religious and ritual aspects of family and lineage organizations in China. The everyday family life in China is characterized by a rich variety of rituals and religious symbols which play important roles in shaping the family's internal hierarchy, community organization and shared values. During the course we will dedicate special attention to family rituals set against the background of the wide range of different kinship organization forms in China. The course will explore in great detail the role of rituals and beliefs related to the worship of the ancestors' souls as well as its historical origins, its actual practice, and its social, religious and political role – past and present. In addition we will look at the consequences of the practice of ancestor worship regarding related issues such as: rituals of burial, marriage and the employment of Feng Shui techniques. We will also discuss other important aspects of religion in family life such as: domestic altars and the worship that takes place at them for various gods and Buddhist and Daoist rituals and their effect on the family's structure.
Participation in the pro-seminar requires regular preliminary readings of primary and secondary sources, leading a class discussion on a specified topic and writing a pro-seminar paper

0687-2290-01
 קטורת וקוקוסים- ריטואלים ופסטיבלים בהודו בת זמננו
 Camphor and Coconuts: Rituals and Festivals in Contemporary India
ד"ר הלפרין אהודפרוסמינרגילמן260 א'1600-1400 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן260 ג'1600-1400 סמ'  א'

בספרו 'ההיררכיה האלוהית' מדווח לורנס באב כי בכפר ההודי אותו חקר, עיקרה של הדת לא היה באמונה כי אם בעשיה. חוקר אחר, אלף הילטבייטל, טוען שכאשר אנו דנים בהינדואיזם, אל לנו לשאול 'מיהם ההינדואים' אלא 'מה הם עושים?'. הוא מספר כיצד בחור צעיר שפגש פעם בפסטיבל כפרי בדרום הודו הכריז באוזניו כי הינדואי הוא כל מי ש"מדליק קטורת ומפצח קוקוסים". בעוד שניתן כמובן לחלוק על תקפותה של הגדרה קיצונית שכזו למהותו של ההינדואיזם, היא מצליחה בכל זאת לחשוף אמת עמוקה ובסיסית בנוגע אליו - הימצאותה של העשיה והפעולה הטקסית בליבה ובתשתיתה של דת זו. במהלך הפרו"ס נבחן סוגיה זו לעומק ומהיבטים שונים. נלמד על מגוון פרקטיקות דתיות השלובות בחייהם הפרטיים והציבוריים של ההינדואים וננתח את תפקודיהן ומשמעויותיהן התרבותיות, החברתיות והפוליטיות. כך לדוגמא, נדון בטקסי מקדש ומנחה לאלים; טקסי התבגרות, חתונה ומוות; פרקטיקות של עליה לרגל; פסטיבלים וקורבנות דם. בד בבד, נציג תיאוריות מרכזיות לניתוח ריטואלים שהתפתחו במהלך המאה העשרים ונבדוק את השפעתן על המחקרים בהם נעסוק. במהלך הסמסטר יבחרו התלמידים נושאי מחקר ספיציפים ויפתחו אותם לעבודה מסכמת. חלק ניכר מהפרו"ס יוקדש להקניית כלים מתודולוגיים לכתיבתה של עבודת מחקר שכזאת.

נוכחות חובה.

In his book The Divine Hierarchy, Lawrence Babb reports that religion in the Indian region he studied was “a thing done not a thing believed.” Another scholar, Alf Hiltebeitel, argues that the meaningful question about Hindus “is not ‘who is a Hindu?’ but ‘what are the things that Hindus do?’” He tells us how a young man he once met in a South Indian village festival declared that Hindus are those who “break coconuts and light camphor.” Of course, one could easily question such an extreme definition of the essence of Hinduism. Yet, it does reveal an important and fundamental truth about it - the great importance granted in it to ritual action. In the pro-seminar we will examine this issue in depth. We will discuss the various practices integrated into the private and public life of Hindus and analyze their cultural and sociopolitical functions and meanings. Thus, for example, we will learn about temple rituals, forms of worship, rites of passage, pilgrimage, festivals, and blood sacrifices. Doing so, we will introduce the main theories and approaches to the study of rituals that have developed during the twentieth century and will examine their influence on the studies of Indian rituals discussed in class. During the semester, students will choose specific research topics and will develop them into final papers. Large portion of the course will be dedicated to providing students with the methodological tools required for writing a research paper.
 

0687-2297-01
 תרבות פופולרית בקוריאה
 Popular Culture in Korea
ד"ר צרפתי ליאורה רבקפרוסמינרגילמן261 ב'1200-1000 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן261 ה'1200-1000 סמ'  ב'

מקובל לראות תרבות פופולרית כתוצר של המערב וכהמחשה לתהליך הגלובליזציה, אשר בו עמים שונים הופכים דומים יותר ויותר. בפרו"ס נבחן את הייצוג של מאפיינים מקומיים בתרבות הפופולרית בקוריאה ונתייחס לטענות לפיהן התרבות הפופולרית אינה אותנטית ואינה מקורית לעומת הפולקלור הקוריאני. הקורס ייתן כלים מתודולוגים למחקר חברתי-תרבותי בנושא התרבות הפופולרית בכלל ובקוריאה בפרט. יידונו שיטות לניתוח תוצרי תרבות פופולרית ותהליכי ייצור שלהם, גיבוש סוגיית מחקר וכתיבת עבודה אקדמית.

הפרו"ס ייבחן את מגוון התוצרים ותהליכי הייצור של התרבות הפופולרית בקוריאה, הן בצורתה האמנותית (הקולנוע, הטלוויזיה, הצילום המסחרי והמוזיקה הפופולרית) והן בתחומי צרכנות שונים (אופנה, מזון, משחקי מחשב ועיצוב). היחס לתרבות הפופולרית בקוריאה נע מגאווה לאומית אשר מכנה את ההתלהבות הגלובלית מתוצרי התרבות הקוריאנית בשם "הגל הקוריאני" ועד ביקורת, הרואה במגוון תרבותי זה נחות לעומת האמנויות העיליות המסורתיות. תופעה האופיינית לתרבות הפופולרית היא הערצת כוכבים, הממקדת לעיתים קרובות את העשייה של קהל היעד בצרכנות המונית של התרבות עצמה (רכישת כרטיסים למופעים, סרטים) ושל חפצים המקושרים לכוכבים (תמונות, חולצות). למרות השליטה של חברות ענק בתחום זה בקוריאה, יש בתרבות הפופולרית גם מאפיינים חתרניים הפועלים נגד ההגמוניה השלטונית והאליטות על ידי הבלטת תכנים שאינם נתפסים כ"חינוכיים", "לאומיים", או "ערכיים".

דרישות הקורס: נוכחות חובה, הגשת עבודה שבועיים מסיום הסמסטר.

 

Popular culture is often perceived as a product of the West, and as an example of globalization, where different nations have become more and more similar. In this pro-seminar we will explore the representations of the local in popular culture in Korea, and will discuss claims that popular culture is not authentic or original in comparison to Korean folklore. The class will provide tools for the socio-cultural research in Korea and in general. Methods of analyzing popular media and its production processes will be debated, as well as formulating a research topic and writing an academic paper.

The pro-seminar investigates a variety of products and production processes of popular culture in Korea. The classes will explore a broad range of popular culture's artistic manifestations (cinema, television, commercial photography, and pop music) and consumption areas (fashion, food, computer-games, and design). The attitudes toward popular culture in Korea range from national pride, which named the global enthusiasm with Korea's cultural products, The Korean Wave, to criticism that sees this cultural variety as inferior to traditional elite arts. A common phenomenon in popular culture is star fandom, which often focuses the practices of audiences on mass consumption of cultural products (concert tickets, films, etc.) and objects related to the stars (photographs, shirts etc.). In spite of the increased control of this realm by large conglomerates, Korea's popular culture includes also subversive elements that work against the hegemonic institutions and elites by emphasizing content that does not represent nationalistic sentiments or normative values.

 

 

0687-2302-01
 מדע ורפואה בסין המסורתית
 science and medicine in China
פרופ גולדשמידט אסףפרוסמינרגילמן260 ב'1600-1400 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן260 ד'1600-1400 סמ'  ב'

פרו-סמינר יתמקד ברעיונות הבסיסיים שעומדים מאחורי המדע והרפואה בסין כגון התפיסה הקוסמולוגית בסין, מושג הצ'י, יין יאנג, חמש הפאזות, ועוד. במילים אחרות, פרו"ס זה מהווה מבוא לתולדות המחשבה הסינית המסורתית בנוגע לטבע ובנוגע ליחסו של האדם אל הטבע ומקומו בו. בקורס נכסה נושאים הקשורים בהתפתחות מדעים כגון: הרפואה, האסטרונומיה, האלכימיה, המתמטיקה וההנדסה בסין. בפרו"ס אנו נתמקד במדע וברפואה בתקופה הפרה-מודרנית אולם נדון גם באינטראקציות שבין המסורת למודרניות כיום ובהתפתחות המדע, הרפואה והטכנולוגיה במאה ה – 20. הקורס אינו מצריך ידע מוקדם של המדעים או ההיסטוריה של המדע, אולם ידע כזה יוכל לסייע ולהעשיר את הדיון. בחלקו הראשון של הפרו"ס נבחן כיצד המדעים בסין נקשרים לאספקטים שונים של התרבות ובייחוד לחברה, לפילוסופיה ולמחשבה הדתית. השתתפות בפרו"ס תחייב את התלמידים לקריאה שוטפת, הגשת רפרט והגשת עבודה.

נוכחות חובה.

This pro-seminar focuses on the basic premises that serve as the basis for science and medicine in China, such as the Chinese cosmology, the notion of qi, yin-yang, etc. This pro-seminar provides an introduction to the traditional Chinese thought regarding nature and regarding the interaction between man and nature. In this seminar we will cover topics related to the development of science in China such as: medicine, astronomy, alchemy, and engineering. In the seminar we will not focus solely on traditional sciences and medicine in China. We will also discuss the interplay between modernity and tradition in Chinese sciences today and the changes instigated by the encounter with the West during the 19th and 20th centuries. The seminar does not require any knowledge of the sciences or the history of science, however, such knowledge can enrich the discussions during the seminar. In the first part of the seminar we will examine how the various sciences in China relate to Chinese culture, society, philosophy, and religion. Participating in the seminar will require the students for weekly reading assignments, oral presentation in front of the class, and writing a seminar paper.
0687-2303-01
 תרבות פופולארית וחיי יומיום בסין
 Popular Culture and Everyday Life in Contemporary China; Above and Under Ground
ד"ר פורטוגלי עדיאלפרוסמינרכיתות דן דוד209 ג'1800-1400 סמ'  א'

הקורס עוסק בתרבות, פוליטיקה וחיי יומיום בסין העכשווית, משנות השמונים ועד היום. בחלקו הראשון של  הקורס נדון בגורמים ובתהליכים פוליטיים, כלכליים וחברתיים שהשפיעו על התפתחותה ועל ואופייה של התרבות הפופולארית בסין המודרנית (top-down) ונראה כיצד הם כרוכים באורח החיים של הפרט בסין – האינדיבידואל. בחלקו השני של הקורס נחשוף ונחשף לנרטיבים וסיפורי חיים של אנשים שונים (bottom-up), יותר ופחות מפורסמים, כגון, כוכבי קולנוע, פוליטיקאים, ספורטאים ואנשי עסקים מחד, ומהגרי עבודה, כורי פחם, רוכלים זעירים, עובדי רכבת, זונות, קבצנים ואמני שוליים מאידך. באופן זה, מתוך נקודת מבט כפולה – חיצונית ופנימית, ננסה להרכיב את הפסיפס האנושי של סין בת-זמננו. במהלך השיעורים נעזר בחומרי לימוד מגוונים, כמו למשל, מאמרים אקדמיים, ראיונות עומק, מסמכים ממשלתיים, עיתונים, תמונות, סרטים וקטעי וידאו.הקורס עוסק בתרבות, פוליטיקה וחיי יומיום בסין העכשווית, משנות השמונים ועד היום. בחלקו הראשון של  הקורס נדון בגורמים ובתהליכים פוליטיים, כלכליים וחברתיים שהשפיעו על התפתחותה ועל ואופייה של התרבות הפופולארית בסין המודרנית (top-down) ונראה כיצד הם כרוכים באורח החיים של הפרט בסין – האינדיבידואל. בחלקו השני של הקורס נחשוף ונחשף לנרטיבים וסיפורי חיים של אנשים שונים (bottom-up), יותר ופחות מפורסמים, כגון, כוכבי קולנוע, פוליטיקאים, ספורטאים ואנשי עסקים מחד, ומהגרי עבודה, כורי פחם, רוכלים זעירים, עובדי רכבת, זונות, קבצנים ואמני שוליים מאידך. באופן זה, מתוך נקודת מבט כפולה – חיצונית ופנימית, ננסה להרכיב את הפסיפס האנושי של סין בת-זמננו. במהלך השיעורים נעזר בחומרי לימוד מגוונים, כמו למשל, מאמרים אקדמיים, ראיונות עומק, מסמכים ממשלתיים, עיתונים, תמונות, סרטים וקטעי וידאו.מרכיבי הציון: עבודה90% השתתפות פעילה 10%. נוכחות חובה.

 

The course aims to portray the complex and vivid picture of popular culture and everyday life in China from the 1980s until the present day. In the first (top-down) part of the course we will examine the main political, economic and social factors that have affected and shaped the urban culture and "streetlife" of post-socialist China. In the second (bottom-up) part we will uncover different narratives of Chinese individuals, more and less famous, such as, movie stars, politicians, businessmen and athletes, on the one hand, and migrant workers, coal miners, railway workers, prostitutes and fringe musicians, on the other. Through this dual perspective we will “dig” into China's inner cultural and social conflicts and changes, and reveal the daily realities Chinese people face in a globalizing world. During the lessons we will make use of various teaching materials, such as in-depth interviews, documents, newspapers, videos clips and photographs.

0687-2304-01
 זוגות וזוגיות בהודו הקלאסית
 Couples and ?Couplehood? in Classical India
ד"ר לוי שחם אילניתפרוסמינררוזנברג211 ב'1200-1000 סמ'  ב'
פרוסמינררוזנברג211 ד'1200-1000 סמ'  ב'

האם אהבה היא דבר אוניברסלי? האם יש דבר כזה כמו אהבה אידיאלית או זוג אידיאלי? באיזו מידה אהבה או תשוקה הינן תוצר של הבנייה תרבותית?

קורס זה נועד לענות על שאלות אלו דרך סיפוריהם של זוגות מפורסמים מהספרות ההודית הטרום-מודרנית. הזוגות שנבחן--חלקם אלוהיים (כמו שיוה ופארווטי), חלקם אנושיים (כמו נלה ודאמיינטי) וחלקם מעורבים (קרשנה ובנות זוגו)--יספקו פרספקטיבות שונות על נושאים מרכזיים בתרבות ההודית כגון אהבה, תשוקה, גורל, נאמנות ומסירות. בנוסף, נדון בשאלת היתרונות והחסרונות של היות אדם והיות אל בכל מה שקשור באהבה. הסיפורים ירחיבו את ההיקף התרבותי והדתי של שאלות הנוגעות לאהבה: האם יש הבדל בין אהבה אלוהית ואהבת אדם? האם תשוקת האלים כתשוקת  בני האדם?האם האל(ים) יכולים להיחשב אובייקט ראוי לאהבה ארוטית ו/או תשוקה? מהן ההשלכות של בני תמותה המשתוקקים לאלים ולהפך?

נוכחות חובה.

מרכיבי הציון: שתי מטלות בכתב: 15% כל אחת (1.הגשה של נושא העבודה, המקור הראשוני לדיון והשאלה המחקרית; 2. הגשת רשימה בבליוגרפית מוערת) ; רפראט: 20% ; עבודת פרו"ס: 50%

דרישות קדם: מבוא הודו או אישור מהמרצה

Is love a universal theme? Is there such a thing as an ideal love or an ideal couple? To what extent are love and desire culturally constituted?

This course aims to answer such questions through the stories of famous couples in pre-modern Indian literature. The couples we will examine—some divine (like Siva and Parvati), some human (like Nala and Damayanti) and some mixed (Krishna and his partners)—will provide multiple perspectives on central themes in Indian culture such as love, desire, fate, loyalty, and devotion. Additionally, we will discuss the question of the advantages and disadvantages of being human or of being divine—especially where love is concerned. The stories will broaden the cultural and religious scope of questions relating to love: Is there a difference between divine love and human love? Do gods desire like humans? Can god(s) even be considered an acceptable object of erotic love and/or desire? What are the implications of humans desiring god(s) and vice versa?

Grading components: Two written assignments: 15% each (1. Submission of research paper topic, primary source, and research question, 2. Submission of an annotated bibliographical list); Oral presentation 20%; Research paper 50%

Prerequisites: completion of the Introduction to India course sequence or instructor’s consent.

 

0687-2305-01
 האימפריאליזם היפני - פוליטיקה, חברה, מדע ותרבות
 Japanese Imperialism: Politics, Society, Science and Culture
ד"ר הררי רעותפרוסמינרכיתות דן דוד102 ב'1200-1000 סמ'  א'
פרוסמינרכיתות דן דוד102 ה'1200-1000 סמ'  א'

אחד המאפיינים המרכזיים של ההיסטוריה של יפן "המודרנית" הוא "האימפריאליזם היפני." מהי משמעות הביטוי וחשיבותו ההיסטורית? כיצד האימפריאליזם היפני השתנה בהתאם לזמן, מקום ונקודת מבט היסטורית? מה היו מרכיבי האימפריאליזם והכלים ששירתו אותו? כיצד התפתחויות היסטוריות עולמיות עצבו את האימפריאליזם היפני ומה היו השלכותיו על יפן ועל העמים שהיו תחת שלטונה? במהלך קורס מתודולוגי זה נבחן פנים שונות של האימפריאליזם היפני ונשתמש בשאלות שלעיל כמסגרת דרכה נרכוש כלים בסיסיים הדרושים לביצוע מחקר היסטורי ולכתיבת עבודת מחקר.

נוכחות חובה.

One of the main characteristics of the history of "Modern" Japan is "Japanese Imperialism." What does this expression actually mean and what was its historical significance? How did Japanese Imperialism change according to time, place and historical perspective? What were the components of Japanese imperialism and the tools that served it? How did global historical developments shape Japanese imperialism and what were its consequences for Japan and the populations under its rule? Throughout this methodological course we will examine different facets of Japanese imperialism, and use the above questions as the framework through which we will acquire basic tools required for conducting historical research and for writing academic research papers.

0687-2411-01
 מדיה ומסורת ביפן ובקוריאה
 Media and Tradition in Japan and Korea
ד"ר צרפתי ליאורה רבקשיעור גילמן307 ג'1200-1000 סמ'  א'

יפן וקוריאה הן מהמדינות המובילות באסיה ובעולם במרוץ לעליונות טכנולוגית אך במקביל הן משקיעות גם מאמצים רבים בשימור תרבותם המסורתית והצגתה במדיה האלקטרונית. מסורת ביפן וקוריאה משמשת כבידור להמונים וכמקדמת זהות לאומית. לאחרונה, האינטרנט הוסיף מימד וירטואלי ליחסי אנוש, לפרסום, ולייצוגים תרבותיים, אך גם הרחיב את אפשרויות הקשר בין אנשים אמיתיים ואת יכולת ההפצה של רעיונות, אינפורמציה, ודעות ביפן ובקוריאה. בתוך החברה רווית הטכנולוגיה של מדינות אלו, מורשת תרבותית מועברת באמצעים חדשניים וסמלים מסורתיים נרתמים למטרות שונות באופן המועצם על ידי המדיה האלקטרונית.
הקורס עוסק באופן בו התרבות המסורתית בארצות אלו מוצגת בכלי התקשורת, בתפקיד שממלא האינטרנט בשימור והפצת המורשת העתיקה שלהן, ובדרך בה היפנים והקוריאנים מסבים מסורות ופולחנים שנהגו לבצע פנים מול פנים, אל ייצוגי טלביזיה וסרטים ואל העולם הווירטואלי. בשיעורים נדון בשימוש בתקשורת לצורך יחסי ציבור של פסטיבלים דתיים, אגודות אומנויות לחימה וקבוצות לשימור מבנים עתיקים, ננתח תכניות מורשת בטלביזיה, אתרי צ'טים, ודפי אינטרנט של שמאניות ונזהה את השימוש בסמלים מסורתיים במסעות פרסום של תיירות פנים, בשיווק מוצרים, ובקמפיינים פוליטיים.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה. 

Japan and Korea are leading states in Asia and worldwide in the race for technological superiority. At the same time, they dedicate much effort to preserve their traditional culture and represent it in the electronic media. In Japan and Korea tradition serves for mass entertainment and for the creation of a unique national identity. Lately, the internet added a virtual dimension to human relations, to publicity, and to cultural representation, while at the same time broadening the available options for interaction between people, for dissemination of ideas, information, and opinions in Korea and Japan. In the technologically immersed societies of these countries cultural heritage is transmitted through new media. Electronic devices enhance the manner in which traditional symbols are harnessed to various purposes.

 

The course discusses the ways in which traditional culture in Japan and Korea is presented in mass communication, in the role that the internet serves in preservation and dissemination of ancient heritage, and in the ways in which Japanese and Koreans transform traditions and rituals that used to be performed in a direct face-to-face mode into television and film representations and into the virtual world. During classes we will discuss the use of mass media for promotion of religious festivals, associations of martial arts, and groups dedicated to preservation of ancient structures. We will analyze heritage programs in the television, chats, and homepages of shamans. We will also identify the use of traditional symbols in marketing tourism and commodities, and in political campaigns.

 

0687-2418-01
 ההיסטוריה של סין המודרנית ב': מנפילת הצ'ינג ועד היום
 The History of Modern China: From the Fall of the Qing (1911) until Today
ד"ר סלע אורישיעור גילמן281 ב'1600-1400 סמ'  ב'

כיצד נוצרה סין המודרנית? מהם התהליכים שהביאו לקריסתה של סין כקיסרות, ולבנייתה של סין כמדינת לאום מודרנית, והאם הקטגוריה הזו רלבנטית אליה? מהם השינויים הדרסטיים שעברה סין במאתיים השנים האחרונות, ממה הם נגרמו, והיכן עומדת סין כיום? בקורס נדון בשינויים במחשבה הפוליטית בסין, במודרניזציה בגירסתה הסינית, בשינויים בתפיסה העצמית של הסינים לאורך התקופה ובמעמדה באסיה ובעולם, במורשת של שושלת הצ'ינג, ובשאלה הבסיסית – מהי סין? כל זאת מתוך סקירת האירועים הבולטים של התקופה, המלחמות, המרידות, והמהפיכות, והאופן שבהם אירועים אלה נקשרו במארג ההיסטוריה העולמית. החלק השני של הקורס (סמסטר ב') יתמקד בתהליכים שהביאו לעליית המפלגה הקומוניסטית, מלחמות האזרחים והפיצול בין הקומוניסטים ללאומנים (טאיוון), והאופנים שבהם עלתה סין לדרגת מעצמה עולמית במגוון של מובנים בעשורים האחרונים.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

 

How did modern China come into being? What were the processes that caused the collapse of imperial China and to the construction of China as a modern nation state? Is China a modern nation state? What were the drastic changes that China endured during the past two centuries, and what brought them about? Where does China stand today? We will discuss transformations in China’s political thought, modernization a-la-China, changes in the self perception of the Chinese during the period since 1800, and China’s status in Asia and the world. We will further examine the heritage of the Qing dynasty, and try to ascertain the fundamental question – what is “China”? While doing so, we will review the major events of the period, wars, rebellions, revolutions, and ways in which these events tied into global history.

0687-2420-02
 נשים מגדר ומיניות בסין- בין היסטוריה לפילוסופיה
 Women Gender and Sexuality in China: Between History and Philosophy
ד"ר וינטר סמדרשיעור גילמן281 ה'1600-1400 סמ'  ב'

בקורס זה נסקור את מעמדן של נשים, תפקידיהן, ודימוייהן, מתחילתה של התרבות הסינית ועד לראשית המאה העשרים. נעקוב אחר התפתחויות היסטוריות בתפקידים שמילאו נשים, כשאנו מזהים, לצד שינויים והופעתם של תפקידים חדשים, תימות תרבותיות שהתמידו לאורך ההיסטוריה. נתבונן בחייהן הממשיים של נשים סיניות, נשים אשר הוגדרו – כמו גברים סיניים – באמצעות מערכות היחסים שעיצבו אותן: יחסיהם האינטימיים, משפחתם, והחברה בה חיו. יחד עם חקירת מציאות חייהן של נשים, נבדוק את האופנים בהם נשים אלו הוצגו במגוון מקורות ספרותיים אשר תארו מודלים של התנהגות נשית ראויה. נבחן כיצד הבדלים בכוח ובזכויות שהיו לנשים סיניות – נשים בשלבים שונים של חייהן, בתקופות היסטוריות שונות, או בהקשרים תרבותיים, חברתיים, ופוליטיים שונים – מקשים על ניסוח הגדרה אחדותית של "האישה הסינית המסורתית," ונעמוד אל מול אספקטים בחייהן של נשים אלו אשר אופיינו בדיכוי ובהעדר כוח. בגלל האופי הייחודי של נושאי החקירה שלנו, ומכיוון שחקירה המציבה נשים במרכזה היא עדיין פרוייקט שנוי במחלוקת, ננסה ליצור בכיתה אווירה המשלבת עומק תיאורטי עם מעורבות אישית, כשאנו בוחנים, תוך בדיקה עצמית, את מגוון המניעים וההטיות האידיאולוגיות שהביאו, ומביאים איתם, חוקרים וחוקרות מערביים למחקר הנוכחי של נשים, מגדר ומיניות בסין.

נוכחות חובה. מטלת סיום: בחינת בית.

 

 

 

Women, Gender, and Sexuality in China
 
This class will survey the status, roles, and images of women from the beginning of Chinese Civilization to the early Twentieth century. We will trace historical developments in women roles, as we identify, along transformation and the emergence of new roles, cultural themes that had persisted throughout history. We will look at the actual lives of Chinese women, women who were defined – like Chinese men – by the relations that had shaped them: their intimate relationships, their family, and the society in which they lived. Side by side with observing the realities of women lives, we will examine the ways in which these women were portrayed in a variety of literary sources, that described models of appropriate womanly behavior. We will study changes in the power and privileges of Chinese women – women in different stages of their lives, in different historical periods and in a variety of cultural, social, and political contexts – that complicate attempts to reach a unified definition of “the traditional Chinese woman,” and we will meet aspects of their lives which were characterized by oppression and powerlessness. Due to the distinctiveness of our topic of inquiry, and because a study that places women at its center is still a controversial matter, we will strive to create in the classroom an atmosphere of both theoretical depth and personal involvement, as we explore the range of motives and ideological biases that Western researchers bring to contemporary work on women, gender and sexuality in China.
 
 
0687-2424-01
 אלות וזהות בהודו המודרנית: דת, חברה פוליטיקה
 Goddesses and Identity in Modern India: Religion, Society, Politics
ד"ר הלפרין אהודשיעור גילמן280 א'1400-1200 סמ'  ב'

מהוודות ועד ימינו עשו אלות ההינדואיזם כברת דרך ארוכה. בעוד איזכורן בוודות העתיקות מועט ומשני, נוכחותן בהודו הלכה והתעצמה במהלך ההיסטוריה. בעידן המודרני ובימינו אנו שלובות האלות ההינדואיות בכל מרחבי החיים ומשתתפות בעיצובן של זהויות דתיות, פוליטיות וחברתיות של קהילות ויחידים בהודו ואף מעבר לה. בקורס זה נספר את סיפור גילגולן המודרני של האלות בהודו ונבחן את האופנים השונים בהן הן ארוגות לתוך חייהם של מליונים. לאחר הקדמה היסטורית קצרה נבחן את עלייתה לגדולה של האלה בהארט מטה ("אמא הודו") והשפעתה האדירה על תנועת הלאומיות ההודית. נמשיך בבחינת האופנים השונים בהן הושפעו האלות ההודיות מתהליכי העיור ומעלייתו של מעמד הביניים, ונבדוק כיצד הן עצמן משתתפות בעיצוב דמותם של קבוצות ויחידים בהודו ואף בארצות המערב. נלמד, לדוגמא, על "תירבותן" של אלות פראיות צמאות דם, על עלייתן לגדולה של אלות 'טלביזיוניות', ועל הגירתן של אלות "פמיניסטיות" למערב. נבדוק כיצד שלובים תהליכים אלו בהבניית זהויות דתיות, פוליטיות, מעמדיות ומגדריות בהודו המודרנית ובת זמננו.
נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

“From the Vedas to the present, Hindu goddesses have traveled a long way. While barely mentioned in the ancient Vedic texts, their presence in India has grown significantly throughout History. In the Modern age and up to our own time, Hindu goddesses have been integrated into all realms of life and participated in shaping the religious and political identities of communities and individuals in India and beyond. This course will tell the story of the Modern avatars of Indian goddesses and look into the various ways in which they are weaved into the lives of millions. After a brief historical introduction we will explore the rise into fame of Bharat Mata (“Mother India”) and her great influence on the Indian national movement. We will then examine how Indian goddesses have been influenced by processes of urbanization and the rise of the Middle Classes and how they themselves participate in shaping the identity of groups and individuals in India, as well as in the West. We will discuss issues such as the taming of wild and bloodthirsty female deities; the rise of “media” goddesses; and the immigration of “feminist” goddesses to the West. We will explore the place of such processes in the construction of religious, political, gender and class identities in Modern and contemporary India.
0687-2429-01
 גיאוגרפיה קדושה, עליות לרגל ותיירות בהודו העכשווית
 Holy Geography Pilgrimages and Tourism in Contemporary India
ד"ר הלפרין אהודשיעור רוזנברג205 א'1800-1600 סמ'  ב'

עליה לרגל ומסעות אל יעדים מקודשים היו מאז ומעולם מרכיב חשוב במרחב הדתי בהודו. היום, יותר מאי פעם, יחידים, קבוצות, ולעיתים אף האלים בעצמם הנישאים במרכבות על כתפי מאמיניהם, מטיילים לאורכה ולרוחבה של תת היבשת במסעות האורכים בין שעות ספורות לימים, שבועות ואף חודשים ושנים. הסיבות ליציאה למסע רבות ומגוונות, כמו גם זהות הצליינים, פרקטיקות הדרך ואופיו של היעד הנכסף. בקורס זה נדון במאפיניה של הגיאוגרפיה הקדושה של הודו ובאופנים השונים שבהם נארגים יעדי הדרך זה לזה; נציג את הדפוסים השונים של מסעות העליה לרגל ואת מגוון האתרים ומאפייניהם; ונבחן את המוטיבציות של הצליינים, הפרקטיקות המלוות את המסע, ואת חוויות ההגעה והשהות ביעד עצמו. במהלך דיוננו נאיר את האספקטים הכלכליים, החברתיים והפוליטים של תופעה רבת פנים זו ונבדוק האם וכיצד היא משתנה בשנים האחרונות עם עלייתו של מעמד הביניים בהודו וצמיחתו המהירה של ענף התיירות.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.
 

Pilgrimage has always been an important aspect of religion in India. Today, more than ever before, individuals, groups and sometimes even the gods themselves carried in palanquins on devotees’ shoulders, travel all across the subcontinent. Their journeys can span hours, days, weeks and even months and years. The reasons for embarking on these journeys are diverse, just like the identities of the pilgrims, the customs practiced while on the road, and the features of their destinations. In this course we will learn about India’s sacred geography and the multiple links connecting its sacred sites. We will present different patterns of pilgrimage journeys and destinations and will examine pilgrims’ motivations, road practices, and experiences in the sites themselves. We will shed light on the financial and sociopolitical aspects of this diverse phenomenon and explore the transformations it undergoes in recent years, due to the rise of the Indian middle classes and the rapid growth of tourism.
0687-2435-01
 מדינה וחברה בסין הקומוניסטית
 State and Society in Communist China
ד"ר רוזנברג ליאורשיעור גילמן277 ה'1400-1200 סמ'  א'

עלייתם של הקומוניסטים לשלטון לוותה בשינויים מרחיקי לכת ביחסי המדינה והחברה בסין. מטרתו של קורס זה לחשוף את הסטודנטים לדיונים מרכזיים בסוגיה זו ולהקנות כלים לבחינה ביקורתית של יחסי המדינה והחברה והתפתחותם מהתקופה המאואיסטית ועד היום. בין השאלות המרכזיות בהן נעסוק בקורס זה: מה היו מקורות עצמתה של המדינה המאואיסטית? מה היו העקרונות המרכזיים שהנחו את המדינה ביחסיה עם החברה וכיצד באו אלו לידי ביטוי? מהן מקורות עצמתה של המדינה כיום, בעידן של פתיחות, גלובליזציה, ורפורמות כלכליות ומהם העקרונות המרכזיים המנחים את המדינה ביחסה לחברה? ועד כמה סין של היום שונה מזו בתקופת מאו? בהתמודדות עם סוגיות אלו ניגע בכמה מההתפתחויות והתופעות המרכזיות העומדות בבסיס המדינה והמדיניות הסינית כיום, ובהם המעבר מחברת קונפליקטים לחברה הרמונית, יחסי שלטון מרכז-מקומי, קורפורטיזם, התפתחותה של חברה אזרחית, שחיתות, יישום מדיניות, ועוד.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

 

State and Society in Communist China
The rise of the Communist Party has been followed by significant changes in state-society relations. The aim of this course is to expose the students to some of the most fundamental debates over the relations between the Chinese state and society and to impart tools for critical analysis of state-society relations from Mao era until today. Among the questions that will guide us are: what enables the Maoist state its enormous power? What were the main governing principles that had guided the state in its relations with the society and what were their manifestations? What enable state’s power today, in an era of openness, globalism, and economic reforms? What are the main governance principles which guide the state today in its relations with the society? And how different is China of today from China under Mao?

In debating these questions we will touch some of the fundamental developments and phenomenon which lie at the essence of contemporary China and its policy making. These include the transition from a society of conflicts into a harmonious society, central-local state(s) relations, corporatism, the development of civil society in China, corruption, policy implementation, and more.

0687-2439-02
 חיים בין תרבויות
 Lives Between Cultures
פרופ גמזה מרקשיעור גילמן282 ג'1600-1400 סמ'  ב'

מאז תחילת המגעים בין סין והמערב, בשני הצדדים למפגש טעון זה היו אנשים ש"חצו את הקווים" אל הצד השני, אם לזמן מה ואם לכל ימי חייהם. קורותיהם, וניתוח המסגרת התרבותית שבתוכה פעלו, יהיו במוקד הקורס. כך נעסוק, בין השאר, בסינים ששימשו מתווכים מסחריים ("קומפרדורים") עבור הזרים בערי הנמל של סין; במי שהמירו את דתם לנצרות, ובאנשי רוח סינים שהפכו עצמם לדוברי המערב בארצם. מנגד, נדון בנוסעים מערביים בסין מאז ימי מרקו פולו, אוריינטליסטים בסין בשלהי התקופה הקולוניאלית, והוגים שהציבו את סין במרכז כתיבתם.

 נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.
אין להשתמש בטלפונים ניידים במהלך השיעור .

 

 

Transcultural Lives
 
From the beginning of contacts between China and the West, there were on both sides of this uneasy encounter people who – whether only briefly or for the duration of their lives – “crossed over” to the other side. This lecture course is concerned with their history and analysis of the cultural framework, within which they acted. Among cases we shall discuss will be, on the one hand, Chinese commercial intermediaries (compradores) in foreign employ in Chinese ports, converts to Christianity, and intellectuals who became speakers for the West in China. On the other hand, we shall address Western travellers to China since the days of Marco Polo, Orientalists in the late colonial period and thinkers who placed China at the centre of their writing.
 
0687-2447-01
 הסטוריה דתית של יפן המסורתית: תורה, פולחן, שלטון
 Religious History of Traditional Japan: Doctrine, Ritual, Government
ד"ר אורבוך איריתשיעור גילמן277 ד'1400-1200 סמ'  א'
שיעור גילמן279 א'1200-1000 סמ'  א'

בשיעור זה נסקור את תולדות הדתות ביפן המסורתית, ובראשן הבודהיזם היפני, מהתקופה
העתיקה ועד המאה ה 19- . הקורס יעקוב אחרי ההשפעות ההדדיות של שינויים פוליטיים
וחברתיים ושל התפתחויות רעיוניות על יצירת האסכולות השונות בדתות יפן (כגון הבודהיזם
האזוטרי, הארץ הטהורה, ניצ'ירן, זן ואחרות) לאורך ההסטוריה. בקורס יידונו בעיות מהותיות
להבנת "דת יפן" או "דתות יפן", כגון: הטמעת המסורות המיובאות - בראשן הבודהיזם, אך
גם הדאואיזם, הקונפוציאניזם והנצרות - בפולחנים המקומיים; "שינטו" ביפן המסורתית; יחסי
דת ומדינה; יחסי דת וחברה; יחסי דת ואמנות; וההשפעות הדתיות בעיצוב תרבות יפן
המסורתית לתקופותיה.
דרישת קדם: מבוא ליפן המסורתית ותרבותה (הקורס מיועד לתלמידי שנה ב' ומעלה)

 נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.


In this Course we will examine the history of religions in Traditional Japan,
especially that of Japanese Buddhism, from the ancient period to the 19th
Century. The course will examine the mutual influences of political and social
changes, and of philosophical developments, on the creation of various
schools and sects in Japanese religious history (such as esoteric Buddhism,
the Pure Land and Nichiren sects, the Zen schools, and others). Several
major topics central to understanding "Japanese religion" or "religions" will be
discussed, among them: The absorption of the imported traditions - primarily
Buddhism, but also Taoism, Confucianism and Christianity - into the local rites;
"Shinto" in traditional Japan; The complex relations of Religion and State,
Religion and Society, Religion and the Arts; and the religious influences on
forming Japanese culture across the ages.

0687-2450-01
 מבוא לתרבות הוודה: מיתולוגיה, הגות ופולחן
 Introduction to Vedic India
ד"ר פרידמן יצחקשיעור גילמן282 א'1200-1000 סמ'  א'

 מבוא לתרבות הוודה: מיתולוגיה, הגות ופולחן
תרבות הוֵדה (צפון הודו, לערך 2000 עד 500 לפנה"ס) היא במובנים רבים נקודת המוצא של התרבות ההודית על כל היבטיה. בקורס נתוודע למיתולוגיה, הקוסמולוגיה, הפולחן, המדעים וההגות של תרבות הוודה, ונקרא מבחר מתורגם מספרות הקודש שלה, מן הרְג-וֵדה ועד האוּפָּנִישָדות. בנוסף, נבחן כמה מן הביטויים וההשפעות של תרבות זו על הודו העכשווית.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

 

Introduction to Vedic India
In this course, we will learn about Vedic society, history, and culture. We will delve into its sacred scripture, the Veda, from the Ṛg-Veda to the Upaniṣads, in order to explore Vedic mythology, cosmology, ritual, and philosophy. In addition, we will examine its influence and expression in India today.

0687-2454-01
 הפילוסופיה של ההיעדר בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפן
 The Philosophy of Absence in Architecture and Aesthetics in China and Japan
גב' דור גליהשיעור גילמן279 א'1200-1000 סמ'  ב'

ה 'היעדר' כמו גם מושג ה 'ריקות' (אין, ריק, הלא-מוחשי, מרווח, חלל וכולי) הינו רעיון פילוסופי ומעשי במרחב התרבותי של מזרח-אסיה; ההיעדר משחק תפקיד מהותי בעולם הפילוסופיה הסינית (כמו למשל בלאודזה) ובבודהיזם ההודי, הסיני (כמו הצ'אן) והיפני (זן-בודהיזם) והינו מונכח בעולם החומרי-אסתטי דרך המרחב הארכיטקטוני השלם ואלמנטים בו, (כמו השער), ובמרחב האמנותי (כמו למשל בציור סיני); נתוודע למושגים השונים בסינית וביפנית המייצגים את ההיעדר והריק בכל אחד מזרמי הפילוסופיה השונים, בבודהיזם ובעולם הארכיטקטוני-אסתטי ונחקור את משמעותו ותפקידו כמו גם נשווה ביניהם: האם תפקידו זהה או שמא שונה בכל אחד מהתחומים/התרבויות; האם יש להיעדר או לריק מעמד אונטולוגי בפני עצמו או רק כאשר הוא חלק מהמהות השלמה של "דבר והיפוכו" או "הבין לבין" שהוא גם "זה וגם "זה" או "לא זה" וגם "לא זה" (בין המוחשי ללא-מוחשי; בין "הקיים" ל "לא קיים"); שיעור זה מזמין, אם כך, דרך נושא ההיעדר והריק, ללימוד וחשיבה רוחביים ורב-תחומיים שכן נצא מרעיון ההיעדר החוצה במרחב, בזמן ובתחומי היצירה השונים.

נוכחות חובה. מטלת סיום: עבודה.
 

The philosophy of absence in architecture and aesthetics in China and Japan
Absence or Emptiness (the intangible, in-betweeness, gap, space, etc) are philosophical and practical terms that are central to East Asian thought and cultural; Absence plays an essential role in the different “traditions” of Chinese philosophy (such as laozi), Indian, Chinese (Chan) and Japanese (Zen) Buddhism and is being manifested in the material-aesthetic world through architecture (from the spatial whole to various elements, such as gates) and Chinese and Japanese art ; we will get acquainted with the different Chinese and Japanese terms that represent absence and emptiness in each of the philosophies, architectonic and other aesthetic creations and investigate as well as compare its significance and philosophical role; do we find one, identical meaning or different roles in each and every sphere? We will try to understand whether the absent element has its own unique ontological status or whether it is significant only within the whole “thing and its opposite” (“this and this together “or “nor “this” either “this”) .
0687-2455-01
 דרכים אחרות של חרות: דיון בין תרבויות וזמנים
 Other Ways of Freedom: An Analysis between Cultures and Times
ד"ר וינטר סמדרשיעור גילמן281 ה'1600-1400 סמ'  א'


על פי המסורת הליברלית המערבית, agency ["סוכנות"] היא יכולתו של אדם לפעול מתוך אוטונומיה וחרות. מתוך השענות על ביקורות פמיניסטיות ופוסט-סטרקטורליסטיות לתפיסה זו של agency, ובהתבסס על מחקרים בפילוסופיה, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה ומדע הדתות, קורס זה ישרטט את האופנים התרבותיים וההיסטוריים של agency שהם ייחודיים לסין הקדם-מודרנית. טקסטים קונפוציאניים ינותחו כממקמים יכולת פעולה מוסרית ופוליטית לא בהתנגדות לנורמות חברתיות או בניכוסן-מחדש, אלא כתלויה בחזרה על נורמות אלו ובציות הקפדני להן. במקומה של אתיקה מודרניסטית הרואה בגוף הפרעה ואיום על יכולתו של אדם לפעול באופן רציונלי, פרקטיקות גופניות – קונפוציאניות, דאואיסטיות ואחרות, כאלו שהן טקסיות וכאלו שאינן טקסיות – יוצגו כממלאות תפקיד מרכזי בכינונם של סובייקטים סיניים מוקדמים ובכינונם של היחסים בינהם, ובינהם לעולם. ובמקומו של האינדיבידואל המערבי הליברלי המבודד והתחום, נמצא במרכז כל מסורות המחשבה בסין המוקדמת פרט המתהווה מתוך יחסיו עם אחרים. תשומת לב תוקדש גם לאיפיון היבטים של agency והעדר- agency בחייהן של נשים בסין הקדם-מודרנית, ונעזר במחקרים על נשים בחברות לא מערביות כדי להרחיב את טווח הפעולות שניתן לראותן כביטוי של agency, מהתנגדות ליחסי שליטה ליכולת פעולה שיחסי כפיפות מאפשרים ויוצרים.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה בית.

Other Ways of Freedom: An Analysis between Cultures and Times
According to the Western liberal tradition, agency is one’s ability to act with autonomy and freedom. Relying on feminist and poststructuralist critiques of this notion of agency, and drawing on writings in Philosophy, Anthropology, Sociology, and the Study of Religion, this course will delineate modes of agency that are culturally and historically specific to early China. Confucian texts will be read as locating moral and political agency not in the ability to resist, or to re-appropriate, social norms, but as dependent on reiteration of such norms and on strict adherence to them. Instead of a modernist ethics that perceives the body as a disruption and a threat to one’s ability to act rationally, bodily practices – Confucian, Daoist and others, ritualized and non-ritualized - will be shown to play a central role in constituting early Chinese subjects, the relations between them, and their relation to the world. And in place of the isolated, bounded, individual of Western Liberalism, we will find at the center of all early Chinese traditions of thought an individual that is relationally constituted. Special consideration will be given to characterizing aspects of agency - and its lack - in the lives of pre-modern Chinese women. Studies of women’s agency in non-Western societies will help us expand the range of activities which can be seen as expressing agency. Thus, agency will shift from being defined as resisting relations of authority, to an ability to act which conditions of subordination enable and create.

0687-2456-01
 אנשים, מוסיקה וגלובליזציה בטאיוואן
 People, Music and Globalization in Taiwan
ד"ר פורטוגלי עדיאלשיעור גילמן279 ה'1000-0800 סמ'  ב'

בשני העשורים האחרונים אנו עדים להופעתו של שדה מחקר חדש שמתמקד במפגש שבין לימודי דתות ולימודי מוסיקה פופולארית. מחקרים שונים דנים באופן בו רעיונות, סמלים ודימויים דתיים באים לידי ביטוי בתצורות של מוסיקה פופולארית. מחקרים אחרים דנים בתרבות ובמוסיקה פופולארית כאל הדת עצמה. כלומר, הם בוחנים כיצד תופעות מוסיקאליות יוצרות "מרחבים דתיים" ופעילות של "פולחן צלילי". קורס זה עוסק בתרבות, מוסיקה פופולארית ופולחן צלילי בטאיוואן משנות ה-60 של המאה שעברה ועד היום. במהלכו נבחן כיצד "אלילות" ו"אלילי" זמר מקומיים, זרמים תרבותיים מקומיים ותהליכים גלובליים סחפו מיליוני מעריצות ומעריצים והשפיעו על החברה ועל הזהות האישית והקולקטיבית באי, כמו גם מחוצה לו. בנוסף, נדון באופן בו מקומות ומרחבים מוסיקליים, כגון, פסטיבלים, מועדוני הופעות וריקודים, רייבים, נגני רחוב ו"סביבה צלילית" מהווים וגם יוצרים דרכי תקשורת ו"מקדשים" תרבותיים חדשים

מרכיבי הציון: בחינה 70% פרזנטציה בכיתה 20% השתתפות פעילה 10%

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

“Sonic Worship”: People, Music and Globalization in Taiwan
 
In the last two decades we are witnessing the emergence of a new filed of study that focuses on the intersection between religion and popular music studies. Some of the works in this domain centers on topics related to religion in popular culture and music, by means of religious ideas, symbols, metaphors and idioms that appear in forms of popular music and their surrounding cultures. Other studies, discuss music phenomena and popular culture as religion, that is, they examine the way forms of popular music and their surrounding cultures have themselves come to constitute new “religions” or spaces of “religiosity”, which I refer here as “sonic worship”. This course will focus on popular culture and music in Taiwan, and particularly on the way it constitutes new spaces and forms of sonic worships. During the lessons we will observe different music genres, figures and phenomena that took place in Taiwan since the 1960s, and discuss their social and cultural meanings and implications. We shall see, on the one hand, how local idols and divas have influenced the lives of millions of fans and followers in Taiwan and throughout South and East Asia. Then, on the other, we will examine the means by which global musical trends and technologies are implicated within youth culture and urban society in Taiwan. In addition, we will look at (and listen to) the way musical places and spaces, such as, festivals, concerts halls, dance clubs, raves, street performances and soundsacape reflect, and at times create, new social realities, communication channels, collective and individual practices, identities and believes.
 
 
0687-2457-01
 מדיניות החוץ של יפן וסין במאה ה-21: מיקומה של מזרח אסיה בזירה הבינלאומית
 Japan's and China's Foreign Policy in the 21st Century
ד"ר שאול רחלשיעור גילמן281 ב'1000-0800 סמ'  א'

הקורס  עוסק בהתפתחות ההיסטוריה הדיפלומטית של יפן ושל סין בזירה הבינלאומית, עם דגש על מגמות המשכיות ושינוי בפתיחת המאה ה-21. נדון ביחסי החוץ, הביטחון והכלכלה של שתי המדינות תוך הבלטת יחסי הגומלין ביניהן והשפעת יחסים אלה על צפון מזרח אסיה ועל המערכת הבינלאומית.

מדיניות החוץ של יפן ושל סין יהוו מוקד הדיון מהיבט היסטורי-דיפלומטי, כלכלי-פוליטי, צבאי-אסטרטגי והיסטורי-חברתי.במוקד דיוני הקורס, נדון בין היתר בסוגיות הבאות:

מהן נקודות המפגש בהתפתחות הפוליטיקה המודרנית של יפן וסין החל מאמצע המאה ה19? באיזו מידה העימותים הצבאיים בין שתי המדינות במאה ה-20 תרמו לעיצוב המערכות הפוליטית העתידות לקום בשתי המדינות?

מהו אופיו של משטר הסחר האזורי בצפון מזרח אסיה כיום ולאן פניו? כיצד אינטגרציה כלכלית אזורית מתקיימת על רקע יריבות לאומית-היסטורית? כיצד התחרות הגוברת בין סין לבין יפן על מקורות אנרגיה ושווקים משפיעה על משטר הסחר בצפון מזרח אסיה ועל היחסים ביניהן?

מהו אופיו של מאזן הכוח הצבאי כיום בין סין מצד אחד וארה"ב ויפן מהצד האחר? מהן ההשלכות הביטחוניות והפוליטיות הצפויות מהשינויים המתרחשים בחצי האי קוריאה? כיצד ובאיזו מידה של הצלחה סין ויפן מתמודדות מול האתגר הביטחוני המכונה: סוגיית טייוואן? מהי הרלוונטיות של הנשק הגרעיני כיום בצפון מזרח אסיה?

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

Japan's and China's Foreign Policy in the 21st century
 
 
This Course is designed to explore the dynamics and development of Japan-China bilateral relationship within North East Asian arena and within the international system, at the opening of the 21st Century.
In order to achieve this goal, emphasis will be given to the study and understanding of the development of the different domestic political, economical and security factors in the two countries and the way these interrelated, mostly since the end of the Cold war to the present. The following topics and issues will be discussed during the semester, among others: What is the nature of the regional trade regime? Is regional economic integration taking place in North East Asia despite national-historical rivalry? How the increased competition over international energy resources impacts Japan-China trade relationship?
What is the nature of the current military balance of power between China on the one hand and the US and Japan on the other? What are the security and economic challenges posed by North Korea to the region? Is the nuclear factor still impacting North East Asian balance of power in an era of economic interdependence? To what extent regimes’ political differences between People’s Republic of China, a socialist republic run by a single party, the Communist Party of China, and Japan’s parliamentarian democracy affects the countries’ relationship?
 
0687-2458-01
 אלוהויות נשיות בדת הטאיוונית:שורשים היסטוריים ונוהגים בני זמננו
 Female Deities in Taiwanese Religion
ד"ר וינטר סמדרשיעור גילמן278 ג'1600-1400 סמ'  ב'

לאלוהויות נשיות תפקיד בולט בדת הטיוואנית בת-זמננו, כמו גם היסטוריה ארוכה בסין. יש הטוענים כי ממצאים ארכיאולוגיים מעידים על קיומו של פולחן לאלוהות נשית בסין כבר באלף הרביעי לפנה"ס. בקורס זה נתחקה אחר האמונה באלוהויות נשיות בתקופות היסטוריות שונות בסין, ונזהה דפוסים מגדריים במסורות דתיות אשר פעלו בחברה בה שלטו נורמות פטריאכליות והירארכיות גבריות. דגש מיוחד יינתן להבנת ההקשרים החברתיים והתרבותיים של אמונות ונוהגים מסוג זה בטיוואן היום. נשרטט את הדרכים בהן אלוהויות נשיות בטיוואן מתוארות ומומשגות, על רקע אורתודוקסיה של אלים גבריים, פולחן טריטוריאלי ופולחן אבות מבוסס-היטב. ננסה להבין את המשמעויות השונות שיש לאמונה באלה נשית עבור מאמינים ומאמינות בטיוואן, ונתבונן במחלוקות עדכניות - במיוחד בקרב מאמינים ומאמינות בודהיסטיים - באשר לדרך בה נשים אמורות לבטא את מסירותן הדתית. לבסוף, כיוון שאלות בטיוואן מדומיינות לעיתים קרובות כאמהות, נחקור את סוגי האמהוּת שאלות טיוואניות בנות-זמננו מייצגות, כשאנו משווים מודלים אלו של אמהוּת למושגים מוקדמים יותר של אמהוּת סינית, ולאמונות מערביות באלה-האם.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינת בית.

Female Deities in Taiwanese Religion: Historical Roots and Contemporary Practice

Female deities occupy a prominent position in contemporary Taiwanese religion, and have a long history in China. Some argue that worshipping a Chinese goddess is attested in the archaeological record as early as 5,500 years ago. In this course we will trace the belief in female deities throughout different historical periods in China, and we will identify gendered patterns in different religious traditions which operated in a society governed by patriarchal norms and male hierarchies. Special emphasis will be given to understanding the social and cultural contexts for such beliefs and practices in Taiwan today. We will examine the ways in which female deities are portrayed and conceived against an existing orthodoxy of male gods, territorial cults and well-established ancestor worship. We will explore the different meanings that worshipping a female deity has, in Taiwan, for men and for women devotees, as we follow recent controversies, especially among Buddhist believers, concerning the ways women should express their religious devotion. Finally, since Taiwanese goddesses are often imagined as mothers, we will examine the kind of motherhood that contemporary Taiwanese goddesses represent, comparing their model of motherhood with earlier notions of Chinese motherhood, and with Western beliefs in a mother-goddess.
0687-2463-01
 משני עברי המייצר: זהות לאומית ומרחב עירוני בטאיוואן ובסין
 Across the Straits: Urban Development and National Identity in China and Taiwan
ד"ר קוכן דרורשיעור רוזנברג002 א'1800-1600 סמ'  א'

המרחב העירוני משמש כזירה חשובה לפיתוח כלכלי ולבנית זהויות לאומיות ותרבותיות בטאיוואן ובסין מאז 1949. למרות ההבדלים המשמעותיים בסביבה הפוליטית והכלכלית ומערכת היחסים המורכבת בין טאיוואן לסין, ניתן לזהות דמיון רב (כמו גם הבדלים מסוימים) בדרך בה משמש המרחב העירוני לעיצוב זהות לאומית, לקידום המטרות הפוליטיות והכלכליות, ולהתמודדות עם בעיות חברתיות. הקורס יבחן את תהליכי הפיתוח העירוני בטאיוואן ובסין, כשהוא ממקם אותם בקונטקסט המקומי של הקשרים בין טאיוואן לסין וכן בקונטקסט הגלובלי של פיתוח כלכלי.

נוכחות חובה.

מטלת סיום: עבודה

Urban space has been an important arena for economic and cultural development and the construction of identities in Taiwan and China since 1949. Used as a key tool to develop national identity, enhance changing political and economic agendas, and address social problems and needs, the development of urban space in both Taiwan and China has many similarities, even as it developed within such different political and economic environments. The course will address the multi-variant phenomenon of urban change in Taiwan and China and examine the similarities as well as the differences between the two trajectories. The course will investigate the ongoing spatial reconstruction of Taiwan and China’s urban spaces and culture, situating this development within the context of local and global political and economic changes and the dynamics of cross-straits economic, political, and cultural relationship.
0687-2464-01
 מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן
 Local and Global Elements in Japanese Comics and Animation
ד"ר גרינברג רזשיעור גילמן279 א'1400-1200 סמ'  ב'

אחת מהתופעות המרשימות ביותר ביצוא התרבותי של סוף המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21 היא ההצלחה הגדולה של יפן לייצא את כותרי הקומיקס (מנגה) והאנימציה (אנימה) שלה לקהל העולמי. למרות שקיימות דוגמאות נוספות של יצוא תרבותי-פופולארי, קנה-המידה שבו יפן הצליחה לייצא את התרבות הפופולארית שלה לרחבי העולם דרך שני ענפים אלה מעורר השתאות ומעלה שאלות רבות – ובראשן מהו סוד ההצלחה של המנגה והאנימה ביפן ובעולם? הקורס מבקש להציע תשובות לשאלות אלה ולטעון כי ההצלחה העולמית של המנגה והאנימה נעוצה בשילוב בין מרכיבים מקומיים וגלובליים; ביכולת של אנשי תעשיות הקומיקס והאנימציה של יפן להתבונן גם "פנימה" אל התרבות היפנית וגם "החוצה" אל התרבות העולמית ולשאוב השראה משתי המקורות. שילוב תרבותי מסוג זה אינו יוצא דופן ביפן, שמשחר ההיסטוריה בחנה תרבויות זרות ואימצה מהן מרכיבים שונים, תוך שילובם עם מרכיבים מקומיים. הקורס עוסק במגוון של מפגשים בין-תרבותיים כאלה, ובוחן כיצד הם מוצאים את ביטויים ביצירות המנגה והאנימה: ההיסטוריה של שני התחומים, הקשר בין אמנות יפנית מסורתית לקריקטורה ולאנימציה המודרנית, יצירות התעמולה ממלחמת העולם השנייה וההשפעה אותה הן ספגו מהאנימציה האמריקאית, השורשים של מוטיבים פופולאריים במנגה ובאנימה כגון מדע בדיוני ו-"נערות קסם" במסורת היפנית ובתרבות המערבית המודרנית, ועד ההשפעה ההדדית בין המנגה והאנימה ויצירות הקומיקס ואנימציה ממדינות אחרות.

נוכחות חובה.

מטלת סיום: בחינה

One of the most incredible trends in the world of cultural exports of the late 20th and early 21st century is Japan's success in finding global readership and audience for the products of its manga (comics) and anime (animation) industries. Although other examples for the export of popular culture products exist, the magnitude in which Japan succeeded in exporting its popular culture is extraordinary, and brings up the question of what, exactly, is the secret of Japanese comics and animation that leads to the global success of both. The class offers possible answers to this question and argues that the main reason behind the global success of manga and anime is the ability of both industries to bring together local and global elements; the ability of the artists in both industries to look both inside their own culture and outside, to the global culture and draw inspiration from both sources. This kind of cultural mix is not unusual in Japan, a country which, since the dawn of its history, has adopted elements from other culture and mixed them with elements from its own culture. The class examines a wide variety of such inter-cultural encounters, showing how they are expressed in anime and manga productions: the history of both fields, and link between traditional Japanese art and modern cartooning, the WWII propaganda productions that were inspired by American animation, the roots of popular motifs in manga and anime as science fiction stories and "magical girls" characters in Japanese tradition and western culture, and the influence that the manga and anime productions had on the western comics and animation.
0687-2471-01
 התבוננות בודהיסטית ופסיכואנליטית על התהוותו של הסבל, הפצתו ופרימתו
 On Suffering: How it Emerges, Disperses, and is Unraveled According to Buddhism
ד"ר ברנע אסטרוג מיכלשיעור גילמן220 ה'1400-1200 סמ'  א'

אחת ההתניות היסודיות ביותר של הנפש, הן לפי הבודהיזם והן לפי הפסיכואנליזה, היא לחשוק בנעים ולדחות את הבלתי נעים. בקורס נחקור את טבעה של ההתניה הזאת ונעקוב אחרי משמעויותיה המסועפות, כפי שהן מתבטאות בזירה הפנים-נפשית והבין-אישית גם יחד.

באמצעות קריאה בטקסטים מן הספרות הפסיכואנליטית העשירה העוסקת במנגנוני השלכה, ורעיונות בודהיסטיים שבמרכזם תהליך ההתהוות המותנית, נעסוק בנושא דרך שלושה צירים מרכזיים. במסגרת הראשון, נבחן כמה מאיכויותיה של נקודת המבט הסובייקטיבית, ואת האופן שבו היא כורכת תחושה, תפיסה ותגובה לכדי דפוסים הרגליים המושלים בחיינו. בהקשר זה נראה כיצד, כאשר אותם דפוסים ממשיכים לפעול בנו ללא הפרעה, הם נוטים להזין ולהנציח את עצמם; וכיצד, מכיוון שהם משתחזרים על פני מערכות יחסים ומצבים שונים, הם בונים את הכלא האישי שלנו.

במסגרת הציר השני נחצה את הגבול אל השדה הבין-אישי ונעסוק בדרכים שבהן מופץ הסבל מבפנים החוצה, ועובר מאדם לאדם. בהקשר זה נעמוד על טבעם הנוזלי והיחסי של הגבולות שבין נפש לנפש, ועל התלות ההדדית המתקיימת ביניהן כתופעות מותנות ובלתי מבודדות. נראה כיצד "חומרים" נפשיים חוצים כל העת את אותם גבולות עבירים, וכיצד נפש אחת מכוננת באמצעותם את רעותה.

במסגרת הציר השלישי נבדוק באיזו מידה ניתן, לפי הפסיכואנליזה של פרויד ושל תיאוריות יחסי אובייקט ולפי המחשבה הבודהיסטית המוצגת בקאנון הפאלי ובפרשנויותיו, להיחלץ ממעגל הקסמים של יצירת הסבל והפצתו. נעסוק במצבי תודעה ובעמדות נפשיות המציעים תנועה לכיוון שחרור זה.

דרך רעיונותיהם של פרויד, קליין, ביון, ראקר, אוגדן ואחרים נפגוש את המושגים השלכה, הזדהות השלכתית, העברה והעברה נגדית, הכלה ו-reverie. דרך צורת המחשבה המוצגת בסוטות של הקאנון הפאלי נעסוק במושגים התהוות מותנית, חוק הקאמה, לא-אני, וחמשת המצרפים של ההיאחזות. דרך האור ששתי מערכות המושגים הללו שופכות על פעילותה של הנפש, ניגע בפרדוקס הקיומי על-פיו אין לו לאדם כלי אחר לחקירת עצמו מלבד תודעתו המוכתמת נקודות עיוורון - שרק דרכה הוא יכול לחתור תחת נקודת המבט הסובייקטיבית שבה היא עצמה נגועה, ולפרום את ההתניות שבהן היא שבויה.

ציון: מבחן בית -  88%

השתתפות בשיעורים - 12% , מטלת סיום: בחינת בית.

 

One of the mind’s fundamental conditionings, according to both Buddhism and psychoanalysis, is the tendency to desire the pleasant and to reject the unpleasant. In this course we look into this conditioning and follow its various implications, for the intra-psychic domain as well as the interpersonal.

We will consider this through some of the rich psychoanalytic literature on projective mechanisms and through Buddhist ideas centering on the process of conditioned arising, and by reference to the following three axes. In the first of these, we will examine some of the characteristics of the subjective viewpoint, and how it brings together sensation, perception, and reaction which consolidate into habitual patterns that come to rule our lives. We will see how these patterns, when operating within us unimpeded, tend to feed into, and perpetuate, themselves. We will moreover see how, reproducing themselves across a variety of relationships and situations, they create our personal prisons.

With the second axis we move into the interpersonal field to deal with the ways in which suffering shifts outward from inside, and is passed from one person to the next. Here we look into the fluid and relative nature of the boundaries between one mind and another, and their interdependence, being conditioned and non-isolated phenomena. We will see how mental “materials” constantly pass through these permeable boundaries and how, through this motion, one mind constitutes another.

Arriving at the third axis, we investigate to what extent, according to Freudian psychoanalysis and object relation theories, and according to Pāli Canon Buddhist thought and its commentaries, it is possible to break through the endless process of creation and spread of suffering. We will discuss states of mind and mental positions that offer movement in this direction of release.

We will start getting acquainted with concepts like projection, projective identification, transference and countertransference, containment and reverie, through the works of Freud, Klein, Bion, Racker, Ogden, and others. Referring to the ideas presented in the Suttas of the Pāli Canon we will discuss the concepts of conditioned arising, kamma (karma), not-self, and the five aggregates of clinging. We will touch, through the light these two conceptual systems shed on mental activity, upon the existential paradox according to which the human being has no other tool for studying her or himself other than one’s mind riddled as it is with blind spots. And it is only by means of this very mind that one can subvert the subjective perspective that also taints it, and undo the conditionings which hold it captive.

0687-2473-01
 בודהיזם באסיה חלק א' : הבודהיזם בהודו
 Introduction to Buddhism in India
ד"ר צהר רועישיעור ביה"ס לשפות001 ג'1200-1000 סמ'  א'

החלק הראשון של הקורס יעסוק בהופעתו של הבודהיזם בהודו על שלל זרמיו (הבודהיזם המוקדם וכמו כן תנועת המהאיאנה). נסקור את ההקשר ההיסטורי והאינטלקטואלי שבקרבו צמח הבודהיזם, את תפיסת העולם הפילוסופית והדוקטרינרית שלו, את הפרקטיקות המדיטטיביות השונות שאותן פיתח, ואת התגבשותה ואופיה של הקהילה הבודהיסטית. המפגשים ילוו בקריאה של מבחר מהספרות הבודהיסטית הקנונית, וזאת בנוסף לספרות מחקרית משנית.

דרישות הקורס: נוכחות, קריאה שוטפת, ובחינה מסכמת.

The course serves as an introduction to Indian Buddhism, with an emphasis on its doctrinal foundations. We will begin with early Buddhism, its historical and social context, its central doctrines, practices and institutions. We will then survey the Mahāyāna, and deal with the question of its origins and with the theoretical and practical innovations in respect to the conception of Buddhahood and liberation.

0687-2474-01
 מבוא לבודהיזם בסין ויפן
 Buddhism in China and Japan
פרופ רז יעקבשיעור גילמן144 ג'1200-1000 סמ'  ב'

החלק השני של הקורס יעסוק בהתפתחות הבודהיזם בטיבט, במזרח אסיה, ובעיקר בסין ויפן. הקורס יסקור את הדרכים שבהם זרמים שונים במהיאנה בודהיזם ההודי - מדהיאמיקה, יוג׳צרה, ואחרים - עברו לסין באמצעות נזירים ותרגומים רבים, והיו לזרמים שהחותם הסיני טבוע בהם לעומק. במיוחד נעסוק בהתפתחות של הצ׳אן [זן] בודהיזם, כזרם שנוצר מתוך הפגישה שבין הדאואיזם הסיני והבודהיזם ההודי. פרק אחד יוקדש להתפתחות של הבודהיזם במערב.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

INTRODUCTION TO BUDDHISM - SEMESTER 2

 

The second part of the course will survey the development of Buddhism in Tibet, and in East Asia - especially in China and Japan. The course will survey the ways by which several Indian Mahayana Buddhist sects - such as Madhyamaka, Yogacara and others - were introduced into China, and became deeply Sinisized. We will give a special attention to the development of Chan [Zen] Buddhism in China and Japan, as a sect that was created from the encounter of Chinese Daoism and Indian Buddhism. One chapter will take a look at the development of Western Buddhism.

0687-2475-01
 מצייתנות ליצירתיות? מבט השוואתי על חינוך וחברה בסין ובאסיה
 From Obedience to Independence? A Comparative View on Asian Education & Society
ד"ר בינה-פולק אביטלשיעור גילמן279 א'1400-1200 סמ'  א'

בשלושת העשורים האחרונים חווה סין את השפעתו של שיח חדש ודומיננטי העוסק בילדוּת וחינוך. שיח זה אשר בא לידי ביטוי הן בתכניות ממשלתיות והן באמצעי התקשורת השונים מדגיש את מיקומו של הילד בחברה ואת החשיבות של חינוך לאינדיבידואליות, יצירתיות וחופש אישי. באילו אופנים ממשיכות להשפיע שיטות חינוך "מסורתיות" על מקומו של הילד בחברה? האם מערכת חינוך שעסוקה כמעט לחלוטין בהכנה לבחינות יכולה לטפח תלמידים חדשניים? בקורס נעסוק במקומו של הילד בחברה הסינית העכשווית תוך התבוננות על חברות נוספות באסיה כמו יפן, דרום קוריאה, סינגפור והונג-קונג.

נעסוק גם בשאלות תיאורטיות כמו: הקשר בין חינוך למשטור, מתן חופש אישי ויצירתיות ובאפן כללי היחסים שבין פרט וחברה.

נוכחות חובה.

הציון יורכב מ:

מבחן בסוף הסמסטר 50% 

מטלות לאורך הסמסטר 50% 

From Obedience to Independence?

 Education and Society in China and beyong

The past three decades in China have seen the emergence of a new dominant discourse on childhood and child-rearing, which highlights children’s individualism and personal freedom. In what ways do "traditional" educational methods continue to influence children’s place in society? Can an exam-oriented education system foster innovative students? In this course, we will discuss the child’s place in contemporary Chinese society through a comparison to other Asian societies like Japan, South Korea, Singapore and Hong Kong. We will also deal with theoretical questions such as: the relationship between education and discipline, the meaning of personal freedom and creativity, and generally the relationship between individuals and society.

 

0687-2476-01
 ההיסטוריה הארוכה של השירה הקצרה ביפן
 The Long History of Japan's Short Forms of Poetry
ד"ר בולוקן איתןשיעור גילמן306 א'1800-1600 סמ'  א'

מטרת הקורס להציג בחינה היסטורית-פילוסופית של הגורמים המורכבים שתרמו להיווצרותן של סוגות מובחנות של שירה יפנית קצרה, החל מסוף המאה השביעית לס' ועד לימנו. בתוך כך, נבקש לאתר את התמורות הפילוסופיות המגוונות, ובפרט את אלה האסתטיות, אשר עיצבו ועוצבו על ידי התהוותן הארוכה של סוגות השירה הקצרה ביפן.

כל שיעור יוקדש לבחינת תמורה מרכזית בהתפתחות השירה הקצרה, וזאת דרך התמקדות בדמותם ובכתביהם של משוררים ומשוררות מרכזיים אשר הביעו, בניסוחיהם השונים, את התיאוריה העומדת בבסיס מסורת השירה הקצרה.

מבין השאלות שנבחן: מהן ההשלכות הפילוסופיות-אמנותיות של המעבר מכתיבת שירה בסינית (קנשי 漢詩) לכתיבת שירה ביפנית (וואקה 和歌), ביפן של המאות ה-8 ועד ה-15? כיצד ניסחו ראשוני האסתטיקנים את תורת השירה היפנית הקצרה (טנקה 短歌)? עד כמה ניתן להבחין בהשפעת המחשבה והרטוריקה הבודהיסטית והזן-בודהיסטית על סוגות השירה הקצרה? כיצד קרה ושירת השרשרת (רנגה 連歌) היוותה מקור לשירת ההייקו (俳句), ומדוע שירה זו הפכה לאחת מהסוגות הפופולריות ביותר כיום, לא רק ביפן כי אם גם בארצות רבות במערב?

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

 

In this class, we shall look into the many historical and philosophical factors that contributed to the formation of various distinct forms of short poetry in Japan, from the seventh century onwards.

In each lesson, we shall examine a particular development in the history of the formation of Japan’s short forms of poetry, and that by focusing on the biographies and writings of major poets and aestheticians.

Among the questions we shall examine: What were the philosophical implications of the transition from writing poetry in Chinese (kanshi 漢詩) to writing poetry in Japanese (waka 和歌), in Japan of the 8th and 15th centuries? How did the first aestheticians formulate the theory of short poetry (tanaka 短歌, imayō 今様, eika詠歌, dōka 道歌)? What were the philosophical and aesthetic influences of Zen Buddhist thought on these forms of poetry? What were the multifaceted processes that led the popular literature of the linked verse (renga 連歌) to generate the formation of haiku poetry 俳句?

0687-2477-01
 מבוא לפוליטיקה יפנית
 Introduction to Japanese Politics
ד"ר שאול רחלשיעור גילמן280 א'1600-1400 סמ'  ב'

 

הקורס עוסק בבחינת אופייה וזהותה של הסמכות הפוליטית של יפן מאז התהוותה כמדינה מודרנית ועד היום. הקורס יבחן את הכוחות הפוליטיים, הרעיונות, האידאולוגיות והמוסדות שהוו את הכוח הפוליטי המניע של יפן. 

נעסוק במהותו ואופיו של מוסד הקיסרות, שליט בפועל או למראית עין? נכיר את "דמות” הסמוראי, מעמד השליט והכוח הדומיננטי בתהליך טרום המודרניזציה והמודרניזציה של יפן. נשאל מהי השפעת מורשת הסמוראי על אופייה של הסמכות הפוליטית בזמן התפשטות יפן במהלך שנות ה-30 וה-40 למאה ה-20.

כמו כן, נעסוק בצמיחתה, דמותה והתפתחותה של יפן כ"מדינת תאגיד", בתום תקופת הכיבוש (1952) ועד שנות ה-90. נתמקד בבחינת הביורוקרטיה, כוחה הפוליטי, תוך בחינת טיב הדמוקרטיה היפנית.

לבסוף, ננתח את השינויים ההדרגתיים אך משמעותיים המתרחשים בפוליטיקה של יפן מאז שנות ה-80 המאוחרות ועד היום. נתמקד בדמויות מפתח אחראיות לשינוי זה, כגון רה"מ המכהן, שינזו אבה, וקודמיו, קואיזומי ונקסונה, המהווים ביטוי לעליית מעמד כוחו של הפוליטיקאי בזירה הפוליטית של יפן.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

 

This is an introductory course to politics in Japan, the oldest democracy in East Asia.  This course introduces important actors in Japanese politics (e.g., politicians and political parties, bureaucrats, firms etc.), basic concepts and different theoretical approaches. We will study local and national political institutions, and discuss how Japan’s society influences and is influenced by the various political reforms.

0687-2478-01
 ג'נוסייד ואלימות המונית-מבט מאסיה המודרנית
 Genocide and Mass-Violence: a View From Asia
ד"ר שאולי רןשיעור גילמן280 ד'1200-1000 סמ'  ב'

בעידן המודרני חוותה אסיה אירועי רצח עם ואלימות המונית בקנה מידה חסר תקדים בהיקפו. ממחצית המאה התשע עשרה ועד לשנות התשעים של המאה העשרים, קיפחו עשרות מיליונים את חייהם במזרח היבשת ובדרום מזרחה במעשי טבח מאורגנים ומתוכננים. עד השנים האחרונות, חקר הג'נוסייד והאלימות ההמונית התבסס בעיקרו על מקרי מבחן אירופאים, ובראשם שואת יהודי אירופה וצפון אפריקה. מתוך כך צמחו פרדיגמות מחקריות שהותאמו למקרים אלה.

מבט על ההיסטוריה של מעשי ההרג ביבשת המאוכלסת בעולם ועל הזיכרון הקיבוצי מגלה פנים אחרות. את תולדות ההרג ההמוני ניתן לבחון מחדש בהקשר של התפוררות האימפריות המסורתיות; המפגש עם הקולוניאליזם האירופאי, האמריקני והיפני; צמיחתן של תפוצות באסיה; וגיבושה של מדינת הלאום במתכונתה האסיינית. את זיכרון מעשי הטבח ואת שכחתם, אפשר להבין לאור היעדרה של זיקה מובהקת (בנוסח המוכר מהיהדות, הנצרות והאסלאם) בין קורבן חיי אדם וזכות הניתנת למימוש בעולם הזה. בעשור האחרון, הביאו המגמות החדשות במחקר גם לבחינה מחודשת של מקרי הג'נוסייד האירופאים – בעיקר בהקשר הרחב של השפעות הקולוניאליזם. מתוך מחויבות לדיאלוג ולהשוואה פתוחה, יציג הקורס ללומדיו את כל אלה.

נוכחות חובה. מטלת סיום: בחינת בית.

Since the mid-Nineteenth century, Asia has experienced genocidal violence in unprecedented scale, when tens of millions of people have lost their lives in organized and preplanned massacres. Most analytical tools, which were used in the early study of these killings, were originally borrowed from previous research on European genocides. In recent years, however, new paradigms have developed from the analysis of mass atrocities in the world`s most populous continent. Insights were learned from analyzing Asian genocides in the contexts of the encounter with Colonialism; the spread of labor diaspora; the break of deadly wars during the so-called “Cold War” Era; and the emergence of authoritarian capitalist states. These insights were in turn used to widen the scope of Genocide Studies elsewhere. 

 

0687-2479-01
 מיתולוגיה, היסטוריה ומושגי זמן בהודו הפרה-מודרנית
 Mythology, History and Concepts of Time in Pre-Modern India
ד"ר לוי שחם אילניתשיעור גילמן280 ד'1400-1200 סמ'  א'

האם מיתולוגיה יכולה להיחשב כהיסטוריה, ואם כן, באילו תנאים? מהם הקריטריונים לפיהם חברה מגדירה כתיבה היסטורית והאם אלו קריטריונים אוניברסליים? בקורס זה נדון בשאלות מסוג זה כאשר לנגד עינינו מחד הטענה שהתפתחה בתקופת הקולוניאליזם כי בהודו המוקדמת לא הייתה כתיבה היסטורית כלל ומנגד טענתם של חוקרים הודיים מודרניים כי בצורות ספרותיות מסוימות (כגון הפוראנות) קיימים אלמנטים היסטוריוגרפיים.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

 

 

Mythology, History and Concepts of Time in Pre-Modern India (course)

Can mythology be considered history, and if so, under what conditions? What are the criteria according to which society defines writing as historical and are these universal criteria? In this course, we will discuss such questions while considering a set of contrasting claims: the first, a claim that developed during the colonial period according to which in early India there was no historical writing at all and the second claim, presented by contemporary Indian scholars, that in certain literary forms (such as the Puranas) there are historiographic elements.

Grading components: Final exam – 100%

No prerequisites

 

0687-2480-01
 קונפוציוס עכשיו? משנת החכם במאה ה-21
 Confucius Now? Studies in Contemporary Confucianism
גב' שמיר ענבלשיעור רוזנברג209 ד'1800-1600 סמ'  א'

נראה כי בשנים האחרונות זוכה משנתו של קונפוציוס לעדנה מחודשת בסין ומחוץ לה. קורס זה יציג סוגיות ועמדות בקונפוציאניזם עכשווי. כיצד הופכים רעיונות וערכי ליבה בקונפוציאניזם הקלאסי רלוונטיים לעולמנו היום? מה הרלוונטיות שלהם אם בכלל? האם ניתן ליישמם מחוץ להקשר ההיסטורי\תרבותי בהם נוצרו? מה הם האתגרים והיתרונות העומדים בפני אלו הפונים אל חכמת העבר למטרת שינוי עתידי? שאלות אלה יעמדו בבסיס הדיון בהגותם של מספר הוגים עכשוויים העוסקים ביישום משנתו המוסרית, פוליטית וחברתית של קונפוציוס. הקורס יתמקד בעבודתם של : דו ווי-מינג, רוג'ר איימס, צ'נג צ'ונג-ינג, דניאל בל, ועוד מספר חוקרים מרכזיים. נבחן כיצד כל גישה מתמודדת עם אתגרי העידן הנוכחי, כיצד הופכים החוקרים השונים את ערכי משנתו של קונפוציוס לנגישים וניתנים ליישום, כל אחד מנקודת מבטו. לאחר ניתוח והבנת הגישות המחקריות, נבחן את התנאים והאפשרויות ליישום תורתו של קונפוציוס בישראל היום.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

 

The course will focus on contemporary studies in Confucianism. Since the beginning of this century there are signs of Confucian revival, not only in China but also overseas. By observing and analyzing contemporary Confucian thinkers and studies, this course would challenge the actual significance of contemporary aspirations toward reactivating classical Confucian dimensions in social, political, and spiritual spheres. 

0687-2481-01
 סוגיות באמנות יפן
 Japanese Art
ד"ר בזרנו שלמיתשיעור גילמן281 ה'1200-1000 סמ'  א'

היכרות יצירות מופת מהציור והפיסול היפני באופן כרונולוגי, מכלי החרס של תקופת ג׳ומון ועד ליצירות עכשויות, דרך קברי הקופון, מקדשי השינטו והמקדשים הבודהיסטיים, מגילות מאויירות, טקס תה, טירות סמוראים, והדפסי העץ.

מעשית הקורס ישלב הרצאות היסטוריות מלוות במצגות עשירות, ודיונים בכיתה בהם ננתח ביחד יצירות. לקורס שתי מטרות עיקריות. האחת, לקרב אותך, בתור צופה מבחוץ, אל יצירות אמנות יפניות, וללמדך  לקרוא את השפה הויזואלית שלהן. המטרה השנייה היא הכרת מושגים בסיסיים מההיסטוריוגרפיה ומהאסתטיקה של תולדות האמנות היפנית.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

Introduction to Japanese art

Description and aims:

The course introduces canonic artworks of Japanese paintings and sculptures in a chronological order, from the earthenware of the Jomon period to contemporary installations. We will also survey Buddhist sculptures, illustrated handscrolls, ink paintings, woodblock prints, and gilded screens. 

The course comprises of historical lectures and class discussions, in which we analyze together the artworks. The course holds two aims (1)  acquaint the students with the visual language of artworks from Japan (2) teach basic concepts of Japanese art history and aesthetics. In the end of the course, when looking at a Japanese painting, print, or sculpture, the student would be able to guess the subject, period, and technique of the artwork, and suggest the historical background within which it was created. 

 

0687-2482-01
 כלכלה תרבות ושיווק לסין
 Modern Economy, Business Culture, and Marketing to China
מר כ"ץ וולובלסקי ארזשיעור גילמן306 ה'1200-1000 סמ'  א'

הקורס יעסוק בניתוח שתים מהכלכלות המובילות בעולם: הכלכלה הסינית והכלכלה היפנית. יושם דגש על מאפייני כל כללכה, ועל יחסי הכלכלות הללו עם מדינות ויבשות אחרות.

במהלך הקורס נשים נלמד כיצד הפכו הכלכלות הללו למובילות, מול אתגרים הן עומדות ומה צפוי העתיד לכל אחת.

חובות הקורס והרכב הציון:

מבחן סופי 90%

נוכחות , קריאת החומר והשתתפות בכיתה 10%

 

The course will be divided into three parts:

The first part will deal with the Chinese economy since 1949; we will analyze how China became a major force in the global economy, how it grew and developed during the last three decades and its position in the global world economy, including its relations with other major players in the global economy.

The second part will deal with major and unique features of the Chinese Business Culture, its characteristics and how to get ready to work in China.

The last part will teach different marketing approaches and strategies when a company plans to start working in the Chinese market.

0687-2483-01
 היסטוריה של מלחמה וזכרון - יפן במאות ה 19- וה 20
 The History of War and Memory - 19th and 20th Century Japan
ד"ר הררי רעותשיעור גילמן279 ב'1400-1200 סמ'  א'

מה מעצב את האופן שבו אנחנו חושבים על העבר? ניתן לספר את ההיסטוריה של יפן "המודרנית" דרך שורה של מלחמות ופעילויות צבאיות, ההכנה לקראתן וההתמודדות עם השלכותיהן. במקום להתמקד רק במלחמות עצמן, קורס זה יבחן גם איך גורמים ביפן ומחוצה לה פירשו את המלחמות בתקופות שונות ומדוע. לאורך הקורס ננתח מגוון ייצוגים ופרשנויות - לעתים סותרות - של המלחמות, נשאל אילו אירועים ואנשים נשכחו ואילו הפכו לאיקוניים ומדוע. על ידי בחינה מחדש של הזיכרון ההיסטורי של מלחמות שונות - החל ממלחמת סין-יפן (1894-95) ועד למלחמת האוקיאנוס השקט (1941-45) והטלת פצצות האטום על הירושימה ונגסאקי (1945) -  נטען שכל ניתוח של עבר נטוע עמוק בתוך הווה מסוים. אי לכך פרק הזמן שבו הקורס ידון לא יסתיים ב-1945, אלא ימשיך עד סוף המאה ה-20 ואף לראשית המאה ה-21.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

 

The History of War and Memory - 19th and 20th Century Japan

What are the factors that mold the way we think about the past? One way of framing the history of "Modern" Japan is as a series of wars and military activities, as well as the preparations for war and their subsequent consequences. Instead of focusing only on the wars themselves, this course will also examine how groups within and outside of Japan interpreted and re-interpreted the wars in different periods and why. Throughout the course we will analyze a variety of representations and - at times contradictory - interpretations of war. We will ask which events and people were ultimately forgotten while others became iconic and why. By reevaluating the historical memory of different wars - from the Sino-Japanese War (1894-95) to the Pacific War (1941-45) and the dropping of the atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki - we will argue that every analysis of the past is rooted in a specific present. Consequently, the course will not end in 1945, but will continue to the end of the 20th century and even reach the early 21st century.

0687-2484-01
 מ"מסורת" ל-"מודרנה": מדע, רפואה, טכנולוגיה וחברה ביפן - מטוקוגאווה למלחמת העולם
 From Tradition to Modernity: Science, Medicine, Technology and Society in Japan
ד"ר הררי רעותשיעור גילמן281 ב'1400-1200 סמ'  ב'

 

החיים ביפן מאמצע המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20 היו מלאים בשינויים מרחיקי לכת שהשתרעו על פרק זמן יחסית מוגבל. כיצד נראו חייו/ה של מי שנולד/ה לקראת סיום תקופת שלטון טוקוגאווה (1600-1868), חווה/תה את המעבר למייג'י (1868-1912) והרפורמות המרובות שליוו אותו, ולבסוף את היישום של עקרון "המלחמה הכוללת" בתקופת שווה (1912-1989)? לאורך הקורס נשאל האם ובאיזו מידה הרפורמות הגדולות "מלמעלה" השפיעו על חיי האדם הקטן. האם אכן החיים השתנו באופן משמעותי שטלטל את האדמה עליה נבנו, או שבמובנים מסוימים לא היה הרבה חדש תחת השמש? והאם מידת השפעת השינויים על חיי הפרט השתנתה לפי רקע, מגדר ומקום לידה? כדי לענות על שאלות אלה, נתמקד ספציפית באספקטים שונים של היסטוריה של המדע, הרפואה והטכנולוגיה ביפן. נטען שמדע, רפואה וטכנולוגיה הם תחומים שהתפתחותם תלויה ושזורה באופן בסיסי בהקשר החברתי-פוליטי-תרבותי. נבחן אם כך כיצד שינויים פוליטיים וחברתיים השפיעו על מידת השינוי/המשכיות שהתגלמה בכל תחום, וכיצד הם, בתמורה, עיצבו את המציאות הפוליטית-חברתית, החל מהאופן שבו אנשים חשבו על הגוף שלהם וכלה במטוסי קרב שעפו בשמיים מעליהם.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

From “Tradition” to “Modernity”: Science, Medicine, Technology and Society in Japan – from Tokugawa to World War II

Life in Japan from the mid-19th century to the mid-20th century was replete with far-reaching changes over a span of a relatively short time. What was the nature of the life of a person, who was born towards the end of the Tokugawa Rule (1600-1868), who experienced the transition into Meiji (1868-1912) and the numerous reforms that accompanied it, and finally - the implementation of the principle of “Total War” during the Showa era (1912-1989)? Throughout the course we will ask if and to what extent the major reforms “from above” affected the individual. Did life change so significantly, shaking the ground on which it was based, or was there not much new under the sun? And did the degree of influence differ according to the individual’s background, gender, and place of birth? To answer these questions we will focus specifically on various aspects of the history of science, medicine and technology in Japan. We will argue that the development of science, medicine and technology is closely dependent on and fundamentally intertwined with the social, political and cultural context. We will then examine how political and social changes affected the degree of continuity and change as they were manifested in each field, and how each field formed the political and social reality in return - from the way people thought about their own body to the development of fighter aircrafts flying above them.

0687-2485-01
 מעבר להרי הוינדהיה: מבוא לדרום הודו
 Beyond the Vindhya Mountains: An Introduction to South India
ד"ר לוי שחם אילניתשיעור רוזנברג002 ב'1400-1200 סמ'  ב'

קורס זה יסקור סקירה תרבותית היסטורית את דרום הודו (המרחב אשר כולל כיום את מדינות אנדהרה פרדש, טלנגאנה, קרנטקה, טמיל נאדו וקרלה). במהלך הקורס נבחן את עברו האימפריאלי העשיר של המרחב הדרומי ואת השפעתו על תרבות וארכיטקטורת המקדשים הדרומית. נכיר מקרוב את תרומתה ההיסטורית של דרום הודו לעולם הספרות, ההגות, המוסיקה והדת.

Beyond the Vindhya Mountains: An Introduction to South India (course)

This course will present a historical-cultural survey of southern India (the area that now includes the states of Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala). During the course we will examine the rich imperial past of the southern region and its influence on the culture and architecture of the southern temples. We will also get acquainted with South India's historical contribution to the world of literature, philosophy, music and religion.

Grading components: Final exam – 100%

No prerequisites

 

 

0687-2486-01
 דתות סין
 The Chinese Religious Traditions
פרופ שחר מאירשיעור גילמן317 ב'1600-1400 סמ'  ב'

בשיעור זה נסקור את המסורות הדתיות הסיניות: הדאואיזם, הבודהיזם, והדת העממית הסינית.  נבחן את יחסי הגומלין בין דתות אלה, ואת החיפוש אחר גאולה דתית בכל אחת מהן.  נשים דגש מיוחד על עולם האלים סיני העשיר , ועל הקשר שבין האלים לבין הסדר החברתי והפוליטי.  נעסוק גם ברומנים מיתולוגיים סיניים (דוגמת המסע למערב), ונבחן את תפקידם בהפצת פולחניהם של אלים פופולריים.  

 

This course will survey the principal Chinese religious traditions: Daoism, Buddhism, and the amorphous popular religion.  We will examine the quest for salvation in each of these traditions as well as their rich pantheon of divinities.  We will investigate the relation between the Chinese supernatural and the Chinese socio-political order, as well as the role of novels in shaping the Chinese conceptions of the divine. 

 

0687-2488-01
 דיאלוגים ופולמוסים בפילוסופיה הודית
 Dialogues and Debates in Indian Philosophy
פרופ רוה דניאלשיעור גילמן281 ד'1200-1000 סמ'  ב'

"מקובל לחשוב על חשיבה כמשהו אישי או פרטי", דאיה קרישנה כותב. "מקובל לחשוב זאת גם על יצירתיות. אך אין זה כך: כשאנשים נפגשים, משהו חדש מתחולל!". בשיעור זה נבקר ונשתתף בכמה דיאלוגים ופולמוסים, קלאסיים ובני זמננו. נבקר באופנישדות ובמהאבהארטה, נתחקה אחר פולמוסים בין אסכולות פילוסופיות יריבות, ונקנח בהגות הודית בת זמננו. בדרכנו ניגע בכמה מהשאלות הגדולות של הפילוסופיה ההודית, ובראשן שאלת הזהות העצמית. נצייר קווים לדמותם של הסידהאנטין ("הפילוסוף") והפורווה–פקשין ("היריב הפילוסופי"), שני השותפים לפולמוס, כמקרה מבחן של מה שאפשרי ובלתי-אפשרי ביחסים עצמי-אחר.

נוכחות חובה.

מטלת סיום: עבודה.

 

"The enterprise of thinking", Daya Krishna writes, "is usually supposed to be a solitary exercise. Similar is the feeling about creativity. But this is a mistake. When people gather together, something new emerges!"

In this class we will visit and participate in several dialogues and debates in Indian philosophy, classical and contemporary. Our journey will take us from the Upaniṣads and the Mahābhārata, through the Sūtra-texts to contemporary Indian philosophy. On our way we will touch on some of the mahā-questions of Indian philosophy, especially the question of self-identity. We will focus on the interplay between the Siddhāntin and the Pūrva-pakṣin, the philosopher and the "philosophical opponent", as a case-study of the (im)possibilities of the self-other relationship. 

0687-2489-01
 סין ואירופה: הסטוריה של יחסים ורעיונות
 China and Europe: a History of Relations and Ideas
פרופ גמזה מרקשיעור גילמן280 ה'1400-1000 סמ'  ב'

הקורס מנתח את יחסיה של סין עם מדינות אירופה, מתחילת המפגש בין הסינים לביניהן ועד לימינו. נלמד כיצד ראו בסין את בריטניה, צרפת, גרמניה, רוסיה, איטליה, פורטוגל, ספרד והולנד, וכן את העם היהודי. נברר גם איך התהוו קהילות של מהגרים סינים בארצות אירופה ובאילו דרכים הגיעו לסין המודרנית רעיונות זרים כמו הדרוויניזם או הקומוניזם.

הנוכחות היא חובה בכל שיעור. אין להשתמש בטלפונים או לגלוש במחשבים ניידים במהלך השיעורים.

מטלת סיום: בחינה.

China and Europe: A History of Relations and Ideas

This course analyzes the Chinese relations with countries in Europe, from the beginning of China’s encounter with them to the present time. We shall discuss what the Chinese have thought about and how they have dealt with Britain, France, Germany, Russia, Italy, Portugal, Spain and the Netherlands, as well as the Jewish people. We shall also examine how communities of Chinese emigrants formed in Europe, and how ideas like Darwinism or Communism reached modern China.

0687-2680-01
 יפנית שנה ב'
 Japanese (Second Year)
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור ותרקנאטי404 ג'1400-1200 סמ'  א'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותרקנאטי404 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותרקנאטי404 ד'1200-1000 סמ'  א'
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור ותרקנאטי404 ג'1400-1200 סמ'  ב'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותרקנאטי404 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותרקנאטי404 ד'1200-1000 סמ'  ב'

בקורס זה נמשיך ללמוד את הדקדוק היפני תוך שימוש בספר: Genki An Intergrated Course in Elementary Japanese Volume 2 and Genki Workbook 2(ed. Japan Times) בנוסף לכך נקרא מספר טקסטים ביפנית מדיסציפלינות שונות ונלמד איך להשתמש במילונים השונים . מצופה מהתלמידים לפתח יכולת קריאה, הבנה וניתוח של טקסטים מתקדמים ביפנית. יהיה בוחן בקאנג'י בכל שבוע ובוחן בדקדוק לפי הצורך. נוכחות והגשת שיעורי בית הן חובה. הציון הסופי מורכב מהבחינות הסופיות (סמסטרים א' וב'), בוחני הקאנג'י, השתתפות והגשת שיעורי בית.

נוכחות חובה.

Second Year Japanese In this course we will continue learning Japanese grammar using volume 2 of Genki An Integrated Course in Elementary Japanese and Genki workbook 2(ed. Japan Times) . In addition, we will read various texts of different disciplines and learn how to use the different available dictionaries. The students are expected to develop their reading skills whilst understanding and analysing more advanced texts. There are weekly kanji tests and intermittent grammar tests. Class participation and homework are compulsory. The final grade is composed of final exams (semester A and B), kanji tests, class participation and homework
0687-2680-02
 יפנית שנה ב'
 Japanese (Second Year)
גב' ליטמן ניקישיעור ותרקנאטי404 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותרקנאטי404 ה'1400-1200 סמ'  א'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותרקנאטי404 ד'1400-1200 סמ'  א'
גב' ליטמן ניקישיעור ותרקנאטי404 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותרקנאטי404 ה'1400-1200 סמ'  ב'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותרקנאטי404 ד'1400-1200 סמ'  ב'

יפנית שנה ב'

 

בקורס זה נמשיך ללמוד את הדקדוק היפני תוך שימוש בספר:
Genki An Intergrated Course in Elementary Japanese Volume 2 (ed. Japan Times)
בנוסף לכך נקרא מספר טקסטים ביפנית מדיסציפלינות שונות ונלמד איך להשתמש במילונים השונים . מצופה מהתלמידים לפתח יכולת קריאה, הבנה וניתוח של טקסטים מתקדמים ביפנית.
יהיה בוחן בקאנג'י בכל שבוע ובוחן בדקדוק לפי הצורך. נוכחות והגשת שיעורי בית הן חובה.
הציון הסופי מורכב מהבחינות הסופיות (סמסטרים א' וב'), בוחני הקאנג'י, השתתפות והגשת שיעורי בית.

נוכחות חובה.

Second Year Japanese

In this course we will continue learning Japanese grammar using volume 2 of Genki An Integrated Course in Elementary Japanese (ed. Japan Times) . In addition, we will read various texts of different disciplines and learn how to use the different available dictionaries. The students are expected to develop their reading skills whilst understanding and analysing more advanced texts. There are weekly kanji tests and intermittent grammar tests. Class participation and homework are compulsory. The final grade is composed of final exams (semester A and B), kanji tests, class participation and homework
 
 
0687-2700-01
 סינית שנה ב'
 Chinese (Second Year)
גב' טאונג דנהונגשיעור ותגילמן317 ד'1200-1000 סמ'  א'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן362 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן362 ג'1400-1200 סמ'  א'
גב' טאונג דנהונגשיעור ותגילמן317 ד'1200-1000 סמ'  ב'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן362 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן362 ג'1400-1200 סמ'  ב'

סינית שנה ב'

 שיעור המשך לסינית שנה א. בשיעור זה תועמק היכרותם ושליטתם של התלמידים בשפה הסינית המודרנית. התלמידים יעמיקו וירחיבו את יכולת השיחה שלהם בתחומים שונים, ואף יוכלו לקרוא מגוון טקסטים מודרניים בתחומי הספרות, המחשבה והעיתונות. יהיו מסוגלים לזהות כ- 1500 סימניות סיניות.

נוכחות חובה.

 

Second Year Chinese

The course focuses on students’ abilities of communication in Chinese. It features a “Chinese language only” classroom and web assisted Chinese learning, aims at significantly improving students’ abilities of speaking, writing, listening and reading daily life Chinese language, as well as understanding Chinese language on advanced level with assistance of dictionaries.
 

0687-2700-02
 סינית שנה ב'
 Chinese (Second Year)
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן317 ב'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן317 ד'1000-0800 סמ'  א'
גב' טאונג דנהונגשיעור ותגילמן317 ה'1000-0800 סמ'  א'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן317 ב'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן317 ד'1000-0800 סמ'  ב'
גב' טאונג דנהונגשיעור ותגילמן317 ה'1000-0800 סמ'  ב'

סינית שנה ב'

 שיעור המשך לסינית שנה א. בשיעור זה תועמק היכרותם ושליטתם של התלמידים בשפה הסינית המודרנית. התלמידים יעמיקו וירחיבו את יכולת השיחה שלהם בתחומים שונים, ואף יוכלו לקרוא מגוון טקסטים מודרניים בתחומי הספרות, המחשבה והעיתונות. יהיו מסוגלים לזהות כ- 1500 סימניות סיניות.

נוכחות חובה.

Second Year Chinese

The course focuses on students’ abilities of communication in Chinese. It features a “Chinese language only” classroom and web assisted Chinese learning, aims at significantly improving students’ abilities of speaking, writing, listening and reading daily life Chinese language, as well as understanding Chinese language on advanced level with assistance of dictionaries.
 

0687-2700-03
 סינית שנה ב'
 Chinese (Second Year)
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן361 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד211 ד'1200-1000 סמ'  א'
גב' טאונג דנהונגשיעור ותכיתות דן דוד211 ה'1200-1000 סמ'  א'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן361 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד211 ד'1200-1000 סמ'  ב'
גב' טאונג דנהונגשיעור ותכיתות דן דוד211 ה'1200-1000 סמ'  ב'

סינית שנה ב'

 שיעור המשך לסינית שנה א. בשיעור זה תועמק היכרותם ושליטתם של התלמידים בשפה הסינית המודרנית. התלמידים יעמיקו וירחיבו את יכולת השיחה שלהם בתחומים שונים, ואף יוכלו לקרוא מגוון טקסטים מודרניים בתחומי הספרות, המחשבה והעיתונות. יהיו מסוגלים לזהות כ- 1500 סימניות סיניות.

נוכחות חובה.

Second Year Chinese

The course focuses on students’ abilities of communication in Chinese. It features a “Chinese language only” classroom and web assisted Chinese learning, aims at significantly improving students’ abilities of speaking, writing, listening and reading daily life Chinese language, as well as understanding Chinese language on advanced level with assistance of dictionaries.
 

0687-2700-04
 סינית שנה ב'
 Chinese (Second Year)
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן362 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן362 ד'1400-1200 סמ'  א'
גב' טאונג דנהונגשיעור ותגילמן362 ה'1400-1200 סמ'  א'
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן362 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן362 ד'1400-1200 סמ'  ב'
גב' טאונג דנהונגשיעור ותגילמן362 ה'1400-1200 סמ'  ב'

סינית שנה ב'

 שיעור המשך לסינית שנה א. בשיעור זה תועמק היכרותם ושליטתם של התלמידים בשפה הסינית המודרנית. התלמידים יעמיקו וירחיבו את יכולת השיחה שלהם בתחומים שונים, ואף יוכלו לקרוא מגוון טקסטים מודרניים בתחומי הספרות, המחשבה והעיתונות. יהיו מסוגלים לזהות כ- 1500 סימניות סיניות.

נוכחות חובה.

 

Second Year Chinese

The course focuses on students’ abilities of communication in Chinese. It features a “Chinese language only” classroom and web assisted Chinese learning, aims at significantly improving students’ abilities of speaking, writing, listening and reading daily life Chinese language, as well as understanding Chinese language on advanced level with assistance of dictionaries.
 

0687-3355-01
 הקולנוע היפני
 Japanese Cinema
פרופ סרפר צביסמינר גילמן262 ה'1800-1400 סמ'  א'

 הסמינר עוסק בתבניות הנרטיביות ובאסתטיקה הייחודית של הקולנוע היפני כדי לבחון את השורשים המסורתיים/תרבותיים של קולנוע זה ואת הדרך שבה הוא מחדש יסודות מסורתיים אלו לאמנות מקורית ומופתית שהשפיעה על אמני קולנוע ברחבי העולם. נבחן כיצד נושאים קיומיים, כגון הופעת רוחות והכנעת גורמים דמוניים, ונושאים העוסקים ביחסי אנוש, כגון מחויבות חברתית ויחסים בחברה ובמשפחה, מפותחים תוך עיבוד חומרים ספרותיים ודרמטיים מוקדמים לעומת יצירת תסריטים מקוריים לנושאים אלו. נבחן כיצד נושאים נוספים, כגון ארוטיקה, טבע, הומור, סצנות מוות, סגנונות משחק, תנועה, שירה, תלבושות, עיצוב חלל, טכניקות צילום ועריכה, שואבים את מקוריותם מהיסודות שהתפתחו לאורך ההיסטוריה באסתטיקה של האמנויות ובתחומי התרבות ביפן, ומעוצבים בצורה חדשנית בסרטים. נושאים אלו יבחנו בסרטים שונים מכל תקופותיו של הקולנוע היפני, החל מסרטים של במאים קלאסיים, כגון קורוסאווה, אוזו ומיזוגוצ'י, ועד לסרטיהם של במאים מודרניים ועכשוויים, כגון מוריטה, איטאמי, קיטאנו ומיאיקה.

 

 

The seminar deals with narrative patterns and the unique aesthetic of the Japanese cinema, with the aim of analyzing the traditional/cultural roots of this cinema and the way it consolidates these traditional elements into an original and paradigmatic art that has influenced cinematic artists throughout the world. We will examine how this cinema develops existential themes, such as the appearance of ghosts and the vanquishing of demonic creatures, as well as themes dealing with human family and societal relationships, while adapting earlier literal and dramatic sources along with developing completely new narratives for these themes. We will examine how additional elements, such as eroticism, nature, humor, death scenes, acting styles, movement, singing, costumes, spatial design, filming and editing techniques, all derive their originality from elements that have been developed throughout the history of Japanese aesthetic of the various arts and cultural phenomena, and are then molded into innovational forms in the films.
We will examine these subjects for all periods of Japanese cinema, starting from the films of classical directors, such as Kurosawa, Ozu and Mizoguchi, and up to the films of modern directors, such as Morita, Itami, Kitano and Miike

0687-3374-01
 מנצוריה במפגש האמפריות
 Manchuria in the Meeting of Empires
פרופ גמזה מרקסמינר גילמן323 ג'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן323 ה'1600-1400 סמ'  א'

הסמינר עוסק בתולדות היחסים בין שתי השכנות הגדולות באסיה, סין ורוסיה, מאז מחצית המאה השבע-עשרה והשלכותיהם על האזור הייחודי של צפון-מזרח סין (מנצ'וריה). ייסקרו עלייתו ונפילתו של העם המנצ'ו, שהנהיג את השושלת הקיסרית האחרונה בסין; ההגירה ההמונית למנצ'וריה של כפריים מצפון סין החל במחצית המאה ה-19; שינוי פני החבל עם הקמת מסילות הרכבת הרוסית והיפנית; התיישבות והגירה רוסית למנצ'וריה וסיפורה של העיר חרבין; כיבוש צפון-מזרח סין ע"י יפן והקמת משטר הבובות מנצ'וקואו תחת "הקיסר האחרון" פו-אי ב-1932; ההתנגדות לכיבוש, ושיתוף הפעולה עימו, עד תבוסת יפן במלחמת העולם השנייה.

 

Manchuria in the Meeting of Empires
 
This seminar treats the history of the relations between the two largest neighbours in Asia, China and Russia, from the mid-17th century, and their impact on the unique region of Northeast China (Manchuria). We shall discuss the rise and fall of the Manchu people, leaders of the last dynasty of imperial China; the mass migration to Manchuria, from the mid-19th century, of northern Chinese villagers; the sweeping change introduced into the region by the construction of the Russian and Japanese
 
0687-3406-01
 האימפריות האחרונות באסיה לפני העת המודרנית: מבט חוצה גבולות
 The Last Empires in Asia Before the Modern Age: Boundary-Crossing Outlook
ד"ר סלע אוריסמינר גילמן260 ב'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר גילמן260 ד'1200-1000 סמ'  ב'
האימפריות האחרונות באסיה לפני העת המודרנית: מבט חוצה גבולות
.הקורס יעסוק בהיסטוריה של האימפריות האחרונות באסיה בתקופה המודרנית המוקדמת - טוקוגאווה ומייג'י, מינג וצ'ינג, והאימפריה המוגהולית - במבט השוואתי וחוצה גבולות. נדון בשאלות הנוגעות בהגדרתן של אימפריות, בזהותן בטרם היות מדינות הלאום, במתחים שונים בהתמודדות עם חדירת גורמים זרים או בהשתלטות על עמים זרים, בדרכי השלטון ומוסדותיו, ובמעבר המורכב אל העת המודרנית.
The Last Empires in Asia before the Modern Age: Boundary-Crossing Outlook

This class deals with the history of the last empires in Asia during the early modern period - Tokugawa and Meiji; Ming and Qing; and the Moghul Empire - from a comparative outlook. We will discuss questions regarding the definition of empires, their identity before the nation state, tensions arising from penetration of foreign elements or conquest of foreign lands and peoples, ways of governance and government institutions, as well as the complex transition into the modern period.
0687-3422-01
 תודעה, מדיטציה וטרנספורמציה בהגות הבודהיסטית בדרום ומזרח אסיה
 Mind, Meditation & Transformation in Buddhist Thought in South and East Asia
ד"ר ארבל קרןסמינר גילמן262 א'1800-1400 סמ'  א'
סמינר זה יעסוק באופן בו הבינו הוגים בודהיסטים באסיה את התודעה ותהליכיה, את תפקידה של המדיטציה להתפתחות התודעה והטרנספורמציה הפסיכולוגית שהיא מאפשרת. תוך קריאה צמודה ומעמיקה של מגוון טקסטים ראשוניים מתוך הקנון הבודהיסטי, פרשנויות שונות ולימוד סיסטמתי של האלמנטים המרכזיים של הפסיכולוגיה הבודהיסטית נתוודע לפרספקטיבה הפילוסופית של מודל התודעה הבודהיסטי ולתיאוריה העומדת בבסיס הפרקטיקה המדיטטיבית שמסורת זו מציעה. לימוד זה יהווה בסיס לדיון במושגים מרכזיים מתוך התיאוריה של המדיטציה ויאפשר לנו להתחקות אחר שינויים בפרשנות של מונחים אלו במהלך ההיסטוריה הבודהיסטית במרחב האסייתי. נקרא סוטרות ו"מדריכי תירגול" המתארים פרקטיקות שונות כגון תרגול "סמאדהי", "מודעות", "החְזייה" (visualization), "היזכרוּת" ו"הירהור" (contemplation). ננסה להבין מדוע המסורת מציעה מספר רב כל כך של פרקטיקות ונשאל מה מטרתן של הטכניקות השונות? במהלך הסמינר נדון בשאלה האם ישנו מכנה משותף בין התרגול המדיטטיבי במסורות הבודהיסטיות השונות. נדון בסוגיות אלו באופן ביקורתי, תוך הסתמכות על טקסטים קלאסיים. השיעור יתבסס על קריאה במגוון רב של טקסטים: סוטות מתוך הקנון הפאלי, סוטרות מהאיאניות מוקדמות ומאוחרות, "מדריכי מדיטציה" עתיקים ומודרניים ומאמרים אקדמים העוסקים בנושא. הסמינר אינו פתוח למי שהשתתף בסמינר "מהבודהה ועד הבעש"ט:התפתחותן של תרגולות מדיטטיביות בבודהיזם וביהדות".
The aim of the seminar is to understand the notion of mind, mental processes and the role of meditation in mental development and the possibility of radical psychological transformation. Through a close reading of various primary sources from the Buddhist canon and a systematic study of the major elements of Buddhist psychology, we will explore the model of mind in Buddhist philosophy and the basic ideas of the theory of meditation in the Buddhist traditions in South and East Asia. We will read sutras and “meditation manuals” describing practices such as “samadhi”, “mindfulness”, “remembrance”, “visualization” and “contemplation”. We will try to understand why the tradition offers so many different practices: do they have different goals? We will discuss whether the various Buddhist practices share a common denominator. We will explore this question from a critical perspective and by relying on primary sources. Each class will be based on close reading of primary and secondary texts.
0687-3424-01
 שיטות מחקר איכותניות ללימוד חברה זרה - המקרה של יפן
 Qualitative Research Methods to Study Foreign Culture - Japan As a Case Study
ד"ר בלוך צמח דליתסמינר גילמן260 ד'1400-1000 סמ'  א'
המחקר החברתי אודות יפן עבר דרך ארוכה מגישות כגון "תרבות ואישיות", המוכרות מספרה המפורסם של רות בנדיקט "הכריזנטמה והחרב", ועד המחקר המסועף והעשיר על יפן כיום. מטרת הקורס הנוכחי היא לסייע לתלמידים לרכוש מושגי יסוד וכלים בסיסיים הדרושים לעריכת מחקר שדה, ובכך להניח את היסודות למחקר עתידי – ביפן, או במדינות אחרות. שימת לב מיוחדת תנתן לבעיות הספציפיות של מחקר מערבי הנערך במדינות שאינן מערביות. בקורס נדון בגישות המרכזיות במחקר הסוציולוגי-אנתרופולוגי על יפן, למן המחקרים הקלאסיים הראשונים המזוהים עם ראשית המחקר החברתי המערבי ביפן ועד ימינו, תוך התמקדות במחקרים עכשוויים הנמצאים בחזית המחקר החברתי על יפן כיום. באמצעות דיון במחקרים השונים, ננסה לפתח חשיבה ביקורתית על הידע - בעיקר המערבי - המיוצר בעבר ובהווה אודות יפן ומדינות אחרות באסיה. במקביל, יוצגו וידונו בקורס שיטות מחקר ומתודולוגיות המקובלות במחקר האיכותני, כולל עבודת שדה field work)), תצפית משתתפת (participant observation), ניתוח תוכן(content analysis) , ניתוח מוצרי תרבות, עריכת ראיונות עומק ועוד. באמצעות לימוד שיטות אלו, ירכשו התלמידים כלים אותם יוכלו ליישם במחקר איכותני על כל חברה זרה שיבחרו לחקור בעתיד. * הקורס יכול להתאים הן לתלמידי התואר הראשון והן לתלמידי התואר השני. * ניתן ללמדו כסמינר מחקר או כשיעור.
Japanese studies has gone a long way since Ruth Benedict's "The Chrysanthemum and the Sword", to the wide range assortment of contemporary social researches. Current course aims to provide students with basic tools required to conduct field study, and lay the foundation for future research in Japan as well as other foreign society. Particular attention is given to the complications of Western scholar in a non-Western social setting, in order to develop critical thought concerning the production of knowledge itself. We shall discuss central Sociological-Anthropological approaches and focus on contemporary studies in the forefront of social study regarding nowadays Japan. Qualitative methodological tool, including fieldwork, participant observation, in-depth interview, content analysis and more, will be introduced explored and practiced.
0687-3434-01
 אלף ראמאיינות
 A Thousand Ramayanas
ד"ר לוי שחם אילניתסמינר גילמן261 ד'1200-1000 סמ'  א'
סמינר גילמן262 ג'1200-1000 סמ'  א'

סיפורו של ראמה, גיבורה של הראמאיינה סופר אינספור פעמים בהודו ומחוצה לה  ואף נטען עליו  כי זהו סיפור  "שאף ילד הודי אינו שומע בפעם הראשונה." בקורס זה נעסוק בשאלות דוגמת מיהו ראמה—אדם או אל? האם ראמה אכן ראוי להיקרא אדם אידאלי? מהי הראמאיינה ומה הופך אותה למרכזית כל כך בתרבות ההודית? כיצד השתנה מעמדה בתרבות הודו לאורך הדורות ומה מקומה בהודו בת ימינו? כיצד הראמאיינה הפכה לראמאיינות—לריבוי ספרותי, לשוני, ותרבותי שלעיתים אף סותר את עצמו?

 

The story of Rama, the hero of the Ramayana, has been told countless times in India and abroad and has been claimed to be a story "that no Indian child hears for the first time." In this course we will deal with questions such as who is Rama—a mortal man or a god? Does Rama live up to the title of an ideal man? What is the Ramayana and what makes it so central in Indian culture? How has its status changed in Indian culture over generations and what is its place in modern India? How has the Ramayana become a symbol of literary, linguistic, and cultural pluralism that at times even contradicts itself?

Grading: Attendance, participation, and fulfilling the reading requirements: 15%; Discussion-leading exercise: 10%; Oral presentation 20%; Research paper 55%

Prerequisites: completion of the Introduction to India course sequence or instructor’s consent.

0687-3435-01
 דרך אחרת בהגות הסינית העתיקה
 Another Way in Early Chinese Thought
פרופ פלקס אנדרו הנריסמינר גילמן260 ה'1400-1000 סמ'  א'

בקורס זה נעיין בדרכים השונות, בהן שלושה טקסטים חשובים מתקופת המדינות הלוחמות חוצים את הגבולות בין קונפוציאניזם, דאואיזם ולגליזם . בשיעורים נתמקד בטקסטים הסיניים המקוריים, בעזרת תרגומים לאנגלית. יידרש מהתלמידים להכין את הטקסטים בבית ולהשתתף באופן פעיל בדיונים בכתה. אין בחינות, עבודת גמר (מועד ההגשה לפי חוקי האוניברסיטה) העוסקת באחד ההוגים או באחת הסוגייות הנדונים בקורס. הציונים יינתנו על בסיס ההשתתפות בכתה והעבודה הסופית.

This section will include a description of the course content and objectives. You may wish to include also an explanation about teaching methods, use of technology, guest lecturers, etc.

In this course we will consider the ways in which three major philosophical texts of the Warring States Period in Early China move back and forth across the boundaries of Confucian, Daoist, and Legalist thought. Classes will focus on analyzing selected passages from the original texts, with assistance from available English translations.

Course Requirements

This section will include clear explanations regarding attendance, academic tasks, the final course task (exam / take home exam / paper), including the date of the final exam or when the take home or final or seminar paper must be handed in (the latter in accordance with the university schedule).

The grade breakdown must also be included

Students will be expected to prepare selected passages and participate in class discussion on a regular basis. No examinations; final paper (due in accordance with university rules), discussing one of the thinkers or issues raised in the course. Grades based on class participation and final paper.

 

0687-3436-01
 דרך-סמינר משלב עשייה
 Way - Theory and Practice
פרופ פת שמיר גליהסמינר כיתות דן דוד101 ב'1200-1000 סמ'  ב'

הפילוסופיות בסין, על ריבוי גוניהן, אינן מבקשת "אמת" אלא "דרך". תחת ההנחה כי העולם החי מבטא תהליך אינסופי, הן מתמודדת עם שאלות הקשורות ב"איך לחיות טוב יותר בעולם", ולא "איך לחשוב מדויק יותר" אודותיו. מתוך ההבנה כי חיפוש האמת עלול להוביל להתמקדות בתפל, הן מציגות את מסגרת הידיעה כמשנית, ולעתים אפילו כמזיקה. ההצדקה היחידה לחיים היא החיים עצמם, ההתנסות האנושית, ובפרט - המעשה. הדאואיסט מציע "לבטל את הגוף, לגרש את המחשבה, לנטוש את הצורה ולהשליך את הידיעה" ומניח כי רק כך יתאפשר לאדם המבקש את הדרך החופש ללכת בה. הקונפוציאני רואה באדם יוצר של הדרך, ודוחה את התפיסה שהדרך קודמת לאדם. בסמינר נשאל מה ניתן לדעת כאשר אין תיאוריה, אין אמת, ואין אלוהים ונבחן אם השיטות מציעות סטנדרד פילוסופי ראוי. בהמשך נברר: מה כוחן של שיטות כאלו? מה מגבלותיהן?

שיטת הלימוד: כחלק מבחינת הפילוסופיה של הדרך, יתרגלו משתתפי הקורס את שיטת הטקסט "תורת הגדול" בששה מפגשי עבודה עם ילדים מבית-ספר "קוממיות" בפרדס כ"ץ. בשבועות אלו מפגשי הסמינר יתקיימו ביום ב' 10-12(כרגיל) וביום ו' 9-11 (בפרדס כ"ץ).

ציון הסמינר יקבע על סמך השתתפות פעילה - 10%, פרזנטציה - 20%, הגשת יומן פעילות - 20%, ועבודת סיום - 50%.

Can the Confucian  idea of Way (dao) be understood as a convincing foundation for a humanistic philosophy? If so - how? In order to respond to this question and to others that are related to it, we will focus on four themes: human nature; self-realization; education, dialogue and responsibility; and the Confucian ethic of feelings.

In the course, we will study the unique nature of Confucian humanism of Way (Dao) as an alternative to the idea of Truth in the humanism of the Age of Enlightenment. The students in the seminar will practice the methodology of the "Great Learning" with young children.

 

The Seminar grade will be determined by active participation - 10%;  activity journal-20%; a short class presentation - 10%; and a final paper - 50%.

 

0687-3436-02
 דרך-סמינר משלב עשייה
 Way - Theory and Practice
פרופ פת שמיר גליהעבודה מע ו'1100-0900 סמ'  ב'

 

הפילוסופיות בסין, על ריבוי גוניהן, אינן מבקשת "אמת" אלא "דרך". תחת ההנחה כי העולם החי מבטא תהליך אינסופי, הן מתמודדת עם שאלות הקשורות ב"איך לחיות טוב יותר בעולם", ולא "איך לחשוב מדויק יותר" אודותיו. מתוך ההבנה כי חיפוש האמת עלול להוביל להתמקדות בתפל, הן מציגות את מסגרת הידיעה כמשנית, ולעתים אפילו כמזיקה. ההצדקה היחידה לחיים היא החיים עצמם, ההתנסות האנושית, ובפרט - המעשה. הדאואיסט מציע "לבטל את הגוף, לגרש את המחשבה, לנטוש את הצורה ולהשליך את הידיעה" ומניח כי רק כך יתאפשר לאדם המבקש את הדרך החופש ללכת בה. הקונפוציאני רואה באדם יוצר של הדרך, ודוחה את התפיסה שהדרך קודמת לאדם. בסמינר נשאל מה ניתן לדעת כאשר אין תיאוריה, אין אמת, ואין אלוהים ונבחן אם השיטות מציעות סטנדרד פילוסופי ראוי. בהמשך נברר: מה כוחן של שיטות כאלו? מה מגבלותיהן?

שיטת הלימוד: כחלק מבחינת הפילוסופיה של הדרך, יתרגלו משתתפי הקורס את שיטת הטקסט "תורת הגדול" בששה מפגשי עבודה עם ילדים מבית-ספר "קוממיות" בפרדס כ"ץ. בשבועות אלו (החל מדצמבר) מפגשי הסמינר יתקיימו ביום ב'  10-12 (כרגיל) וביום ו' 9-11 (בפרדס כ"ץ).

ציון הסמינר יקבע על סמך השתתפות פעילה - 10%, פרזנטציה - 20%, הגשת יומן פעילות - 20%, ועבודת סיום - 50%.

 

 

 

Can the Confucian  idea of Way (dao) be understood as a convincing foundation for a humanistic philosophy? If so - how? In order to respond to this question and to others that are related to it, we will focus on four themes: human nature; self-realization; education, dialogue and responsibility; and the Confucian ethic of feelings.

In the course, we will study the unique nature of Confucian humanism of Way (Dao) as an alternative to the idea of Truth in the humanism of the Age of Enlightenment. The students in the seminar will practice the methodology of the "Great Learning" with young children.

 

The Seminar grade will be determined by active participation - 10%;  activity journal-20%; a short class presentation - 10%; and a final paper - 50%.

 

0687-3437-01
 רפואה, גוף, חברה והיסטוריה ביפן
 Medicine, the Body, Society and History in Japan
ד"ר הררי רעותסמינר גילמן260 ב'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר גילמן260 ה'1200-1000 סמ'  ב'

לאורך ההיסטוריה העולמית שני מרכיבים שעמדו בלב ההוויה האנושית היו בריאות וחולי. מה שכן השתנה בהתאם לזמן ומקום היה האופן שבו אנשים העניקו משמעויות למרכיבים אלה והאופן שבו הם התמודדו אתם. "היסטוריה של הרפואה" היא ענף עשיר שתרומתו באה לידי ביטוי בפירוק פרשנויות אלה לגורמים וקישורן להקשרים רחבים שאינם מוגבלים לתחום הרפואה עצמו, אלא גם לחברה, תרבות, פוליטיקה וכו'. בקורס נדון בנושאים שונים בהיסטוריה של הרפואה ביפן בתקופות שונות. למשל, נשאל מהי "מחלה," מי מגדיר אותה ומדוע ומה השלכות של תיוג אוסף מסוים של סימפטומים כמחלה עם שם? מי ואיך מוגדר/ת מטפל/ת רפואי/ת? כיצד  הטיפול והידע הרפואי מחזיק בתוכו הנחות יסוד חברתיות כמו מגדר ומעמד? מה היו יחסי הגומלין בין ידע ופרקטיקות ביפן ומקביליהם במקומות אחרים? מה התפקיד של תרגום בהגדרת ידע רפואי וכיצד התפתחויות היסטוריות רחבות באו לידי ביטוי בשינויים באופן שבו ידע רפואי הוגדר, נרכש ונמסר ביפן? דרך שאלות אלה נגבש תפיסה אחרת לא רק של רפואה כתחום, אלא של ההיסטוריה היפנית בכלל.

מרכיבי הציון:

            נוכחות והשתתפות - 20%

            הצגת רפרט - 20%

            עבודה סופית - 60%

Throughout history there were two components lying at the heart of the human experience – health and sickness. What differed according to time and place was the way in which people interpreted these two elements, and how they dealt with them. “The History of Medicine” is a rich field, whose contribution lies in deconstructing such interpretations and connecting them to wider contexts, which are not limited to the field of medicine itself, but also to society, culture, politics etc. In this course we will discuss different topics in the history of medicine in Japan in different periods. For instance, we will ask what is a "disease," who defines it and why, and what are the consequences of categorizing a collection of symptoms as a disease with a distinct name? Who is a medical practitioner and how is he/she defined? What are the basic social assumptions that are hidden within medical knowledge and treatment, such as those related to class and gender? What was the relationship between medical knowledge and practices in Japan and those elsewhere? What was the role of translation in the definition of medical knowledge, and how did wide historical developments manifest themselves in the way medical knowledge was defined, acquired and transmitted in Japan over time? By asking these questions, we will develop a different perspective not only of medicine as a field, but of Japanese history as a whole.

0687-3438-01
 על הקיום הביולוגי וכוחות התודעה: על פי היוגה, האדוייטה-ודאנטה ותורת הבודהא
 The human biological condition and the cognitive powers, according to Vedanta
ד"ר גרינשפון יוחנןסמינר רקנאטי409 ד'1600-1200 סמ'  ב'

באסכולות מרכזיות במחשבה ההודית מוצגים כוחות התודעה כקובעים הוויה, וכך אף עולים בעוצמתם על הקיום הביולוגי ותולדותיו הקוגניטיביות (או המנטליות). בראש וראשונה מדובר בגרסאות של הבנה העצמית הסותרות את ההבנה העצמית המקובלת בתרבות המערב. במהלך הקורס תהיה קריאת טקסטים מרכזיים במסורת הודאנטה (אופנישדות, שנקראצ'אריה), היוגה, ודרשות הבודהא.

Major schools of Indian thought argue (or testify) to the force of "cognition" (or consciousness) over and above the versions of self-understanding grounded in man's and woman's biological condition (as in the West). The course will deal with primary texts of Vedanta (Upanishads, Sankaracarya), Yoga and Buddhism.     

0687-3440-01
 יהדות וקונפוציאניזם
 Judaism and Confucianism
פרופ ג'אנג פינגסמינר גילמן260 ג'1200-0800 סמ'  ב'

המפגש בין סינים ויהודים בימינו מוליד כידוע הסכמות הדדיות בדבר עולם ערכים "משותף" בעיקר באותם עניינים הקשורים למעמדה של המסורות עתיקת היומין בתרבויות ההווה ולמעמד מוסד "המשפחה" בחיי היום-יום. אעפ"כ אין אנו יכולים להתעלם מדבר העובדה שלפרקים מולידים המפגשים הללו גם התפרצויות של מתח ותסכול בין הצדדים שברוב המקרים נוגעים לבעיות הנוגעות במהלך הדו-שיח לקיומם של חוזים חתומים ולפגיעה בכבוד אישי. האם ההתפרצויות הללו הם עניין של "מה בכך" או שמא פורצות אף הן מתוך מעמקי הצדדים הניגודיים בשתי התרבויות הללו? האם אנו יכולים להעלות בדמיוננו איך היה נראה מפגש אפשרי בין קונפוציוס לעזרא הסופר או בין דונג ג'ונג-שו לבין רבי עקיבא? האם גאוניותם של דמויות המופת הללו הייתה מגשרת את המשותף ומשקיטה לפיכך את המתח או להיפך – מעצימה אותו? הסמינר שלנו יהיה מוקדש להתרת הסבכים – הפילוסופי והפסיכולוגי כאחד  –   על ידי ניתוחם המושווה של צמדי מושגים במטרה ליצור מסגרת משותפת בה הדיאלוג שבין ההומניזם הבא לידיי ביטוי מופתי בטקסטים של הקונפוציוניזם המוקדם יתמזג אל תוך דיאלוג דינאמי עם אלמנטים מרכזיים של המטה-הלכה במחשבת חז"ל.

It is quite typical when Chinese meet Jewish people, they find they share mutual and highly esteemed values, such as tradition, education, and family. At the same time, tension can arise. Conflicts may result, for example, when tradition offers different meanings to signed agreements or the value of “face”.

 

Do such conflicts merely represent trivial issues found in daily life or do they stem from deep cultural roots or long-standing traditions? What would have happened if Confucius met Ezra the scribe; or Dong Zhongshu met Rabbi Akiva? Would their wisdom pacify or intensify any tension? Keeping in mind the oneness of knowledge and action principle of both traditions, this seminar explores the possibility of a dialogue between the ancient texts. We will focuses on continued interactions between the two people as expressed in life today. By analyzing key concepts of the two traditions, this seminar seeks possible answers to our main question: how is it possible to build a dialogue between a humanism oriented tradition like Confucianism and a revelation oriented tradition similar to Rabbinic Judaism?

0687-3441-01
 יפן של ימי הבינים: קיסרים עולי רגל, נזירים לוחמים
 Medieval Japan: Pilgrim Emperors, Warrior
ד"ר אורבוך איריתסמינר גילמן261 ב'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן261 ד'1400-1200 סמ'  ב'

הסמינר יעסוק ביפן של תקופת ימי הבינים, שהיא מהסוערות והמרתקות בתולדותיה.  במהלך חמש מאות השנים מאמצע תקופת היאן (במאה ה-11) ועד סוף תקופת ״הארץ במלחמה״ (במאה ה-16), חלו שינויים מרחיקי לכת במבנה החברתי, הפוליטי, התרבותי והדתי ביפן.  במהלך תקופה זו עלה והתגבש מעמד הלוחמים, ושלטון הקיסר עבר בפועל לידי השליטים הצבאיים. בצל המלחמות רבות, המהפכים הפוליטיים והחברתיים, הייבוא התרבותי מסין ומאירופה, התפתחו אסכולות דתיות וראיות עולם חדשות, ותופעות חברתיות ותרבותיות מפתיעות. הסמינר יבחן נושאים מרכזיים בחקר ההיסטוריה, החברה, הדת, הספרות והאמנות של תקופת ימי הבינים, ויתהה על מאפייניה התרבותיים הניכרים ביפן עד היום.

The seminar will discuss Japan’s medieval age, which is one of the most turbulent and fascinating in its history.  During the five hundred years between mid-Heian (11th century) and the end of the “Country at War” period (in the 16th century), far-reaching changes took place in the social, political, cultural and religious structures in Japan.  During this period the warrior class rose and the emperor’s rule was actually replaced by the shoguns’.  In the shadow of the numerous wars, the political and social transformations, the renewed cultural import from China and Europe, there developed new religious schools and new worldviews, as well as surprising social and cultural phenomena.  The seminar will examine central research topics of the history, society, religion, literature and the arts of medieval Japan, and will ponder about its cultural characteristics that are still apparent in Japan today.

 

0687-4410-01
 קאמי, בודהה ומה שביניהם: סוגיות בחקר דתות יפן
 Kami, Buddha & What's in Between: Japanese Religions
ד"ר אורבוך איריתסמינר גילמן317 ג'1800-1400 סמ'  ב'


הסמינר יעסוק בראייה רחבה של מגוון סוגיות מחקריות בדתות יפן, בדגש על אפיין
הקומבינטורי, ובדגש על הקונטקסט ההסטורי שלהן. בין הנושאים שיידונו:
* "שינטו" מול "בודהיזם": בעיות הגדרה ואנכרוניזם בחקר הדתות ביפן. * קאמי, בודהא,
גונגן? תפיסת האלוהות והפנתאון ההררכי במסורת הקומבינטורית של יפן בימי הבינים.
* מקומו של המיתוס בדתות יפן: מיתוס לאומי מול מיתוס מקומי. * סוגיות דת ומדינה, יחסי
הגומלין ביניהן וההסטוריה המוסדית של דתות יפן בראי יחסי קאמי-בודהא. * סוגיית
מרכזיותה של המסורת הריטואלית והמאגית בדתות יפן: על בעל הפולחן, ועל כוחו. * סוגיות
של מרחבים קדושים בדתות יפן: עליות לרגל, "מנדליזציה" של הרים וחבלי ארץ, והשפעת
תנועת השוגנדו על הגאוגרפיה הקדושה ביפן. * אסתטיקה ככוח דתי וריטואלי במסורות
הדתיות ביפן. * שירה דתית בין קאמי לבודהא. * שימור או המצאת מסורת? דתות יפן
המסורתית בהתמודדות עם הזמן המודרני. 

Kami, Buddha, and What's Between Them: Major
Topics in the Study of Japanese Religions
The seminar will offer a broad view of a variety of research topics in
Japanese Religions, with an emphasis on their combinatory nature and on
their historical context. Among the issues to be discussed: *"Shinto" and
"Buddhism": problems of definitions and anachronisms in the study of
Japanese religions. * Kami, Buddha, Gongen? The concept of divinity
and the hierarchical pantheon in the combinatory tradition of medieval
Japan. * The status of myth in Japanese religions: national vs. local myths.
* Issues of state and religion, their reciprocal relationships and the
institutional history of Japanese religions through the prism of kami-
Buddha relationship. * The centrality of ritual and magic in Japanese
traditions: on ritual masters and their power. * Sacred spaces in Japanese
religions: pilgrimages, mandalization of mountains and lands, and the
influence of the Shugendo tradition on Japanese sacred geography.
* Aesthetics as religious and ritual power in Japanese religious traditions.
* Religious poetry between Kami and Buddha. * Invention of tradition or
preservation of tradition? Traditional Japanese religions' struggles in the
modern age.
0687-4412-01
 קריאה בספרות הסינית המודרנית
 Readings in Modern Chinese Fiction
פרופ ג'אנג פינגסמינר גילמן317 ג'1200-0800 סמ'  א'

הקורס מיועד לשפר את היכולת של המחקרים להבין כתיבה אקדמית בסינית המודרנית. סטודנטים יקראו סדרת מאמרים אקדמים, שנבחרו גם על ידי המרצה לפי סדנדרדים אקדמים וגם על ידי הסטודנטים לפי העניין האקדמי שלהם. בעוד שמתרכזים במומחיות השפה, הקורס גם מטפל בבעיה המרכזית שהפרעה לאקדמיים הסיניים כמאה שנים, כלומר, מה מגדיר את הכתיבה האקדמית בסינית? מה ההבדלים בשפה בן כתיבה אקדמית המודרנית לבן הכתיבה המסורתית האקדמית בסין.

שפת הוראה של הקורס תהיה סינית.
 

.

 

Modern Chinese Academic Writing

The course is designed to improve research students’ ability of understanding modern Chinese academic writings in humanities. Students will read a series of academic writings, which are selected both by the lecturer according to their academic significance and by the students according to their academic interest. While focusing on language proficiency, the course also deals with the key problem that bothered Chinese academics from one hundred years, that is, what defines an academic writing in Chinese? What is the difference in language between modern academic writings and traditional Chinese academic writings?

The instruction language of the course is Mandarin

0687-4431-01
 הרומן הסיני המסורתי
 The Traditional Chinese Novel
פרופ שחר מאירסמינר כיתות דן דוד211 ג'1800-1400 סמ'  ב'
בסמינר זה נדון ביצירות המופת של הרומן הסיני מתקופת מינג וצינג. נעסוק ברומנים אלה הן מנקודת מבט ספרותית – תוך שאנו דנים במגוון רחב של נושאים: החל בעיצוב הדמויות ובשפה וכלה בעיצוב הדמויות ובמשמעותה של הבדיה הספרותית – והן מנקודת מבט היסטורית, כמקור עשיר לחקר החברה והתרבות הסינית בתקופה הקיסרית המאוחרת.

The Classic Chinese Novel:

In this seminar we will read a selection of passages from the masterworks of Chinese fiction that were written between the sixteenth and eighteenth centuries (the late Ming and early Qing periods).  We will examine these works from a literary perspective (as some of the greatest achievements of world literature) as well as a historical perspective (as sources on the society and culture of the Ming and Qing periods).  We will read the literary works in question in the original Chinese, and we will venture to translate selected passages into Hebrew.   

0687-4450-01
 גוף ורפואה בסין הקיסרית
 Body and Medicine in Imperial China
פרופ גולדשמידט אסףסמינר גילמן260 ה'1800-1400 סמ'  א'

סמינר זה יעסוק בתפיסות הגוף בסין וברפואה שטיפלה בו. בכדי לעשות זאת אנחנו נסקור את המחקרים העדכניים ביותר בהיסטוריה, אנתרופולוגיה ופילוסופיה של הרפואה בסין הקיסרית. בכדי להבין טוב יותר את תפיסות הגוף בסין ואת מערכת הרפואה אנחנו נמקמם בהקשר ההיסטורי הסיני בכדי להראות כי ההיסטוריה של הגוף והרפואה בסין משתלבת ומהווה חלק בלתי נפרד מההקשר הרחב יותר שבו היא פועלת. במילים אחרות, הנושא המרכזי בו נעסוק הוא הסוגיה עד כמה הגוף והרפואה מהווים מראה המשקפת את ההיסטוריה הרחבה יותר של סין.
חלק מהסוגיות ספציפיות בהן נעסוק תהיינה: 1) ההשוואה בין ההיסטוריה של הרפואה בסין לזו של מקבילתה ביוון ונעסוק בשאלה מדוע הן התפתחו במסלולים כה שונים; 2) השפעות הפילוסופיה הסינית על הרפואה, תפיסת הגוף ודרכי הטיפול ; 3) הקשר בין המערכת הבירוקרטית הסינית ומערכת הבחינות להתפתחות הרפואה; 4) כיצד השפיע המפגש עם המערב על הרפואה בסין והאם השפעה זו דומה או שונה מההשפעה הרחבה יותר על סין.

."

 

This seminar discusses the Chinese perceptions of the body and the medical doctrines that treated it. In order to do so we will review the latest literature on the topic in the fields of history, anthropology, religion, and philosophy in China. In order to better understand the Chinese body and medicine we will contextualize their evolution within Chinese history and we will show that both body and medicine serve as a mirror for these changes in Chinese history.

Some of the specific topics we will focus on include: 1) comparison of the body and medicine between ancient Greece and China; 2) the influence of the various Chinese philosophical schools on the body and medical treatment; 3) the impact of the Chinese civil service on the evolution of medicine in China; 4) the impact of the West on Chinese medicine in the wider sense of the "West

0687-4462-01
 "הינדואיזם חי" - אמונות ופרקטיקות דתיות בחיי היומיום בהודו
 Live Hinduism: Religious Beliefs and Practices in Everyday Life in India
ד"ר הלפרין אהודסמינר גילמן261 ג'2000-1600 סמ'  ב'
בשנים האחרונות חוקרים שונים במערב החלו קוראים להרחבת מחקר "ההינדואיזם החי" ולדיון מעמיק יותר במופעיו היומיומיים והמעשיים, כמו גם באלו החברתיים והפוליטים. בעוד חוקרים אלו רואים ערך רב בלימוד האספקטים הפילוסופים והתיאולוגים של ההינדואיזם, הם מבקשים להעמיק את הבנתנו את האופנים המגוונים בהם משתלבת דת זו בחיי היומיום של מאמיניה, מעצבת אותם ואף מתעצבת על ידם מחדש עם תהפוכות הזמן. בסמינר זה נבחן סוגיה זו לעומק. נתחיל בבחינת הרקע להתבססות מחקר 'הדת החיה' במערב, נמשיך במיצובו של מחקר "ההינדואיזם החי" בתוך המסגרת הכללית של לימודי ההינדואיזם, ונקדיש את רובו של הסמינר לבחינת מחקרים עכשווים המבקשים להעמיק את ידיעותינו בתחום. כך, לדוגמא, נלמד על ביקורים חגיגיים של ספרי קודש בכפרים בהימלאיה, על טקסי איחוז המאפשרים למאמיניה של האלה קאלי לתת ביטוי למצוקותיהם הנפשיות בעיתות מלחמה ואלימות, על חשיבותם האדירה של מנהגי המזון בהסדרת יחסי המעמדות בהודו, ועוד.
“Lived Hinduism” - Religious Beliefs and Practices in Everyday Life in India

In recent years, scholars have pointed out the need for advancing the study of ‘lived Hinduism’ and the various ways in which it is integrated into the everyday, as well as the social and political life of its practitioners. Without dismissing the great importance of studying the theology and philosophy of Hinduism, these scholars wish to deepen our understanding of the various ways in which Hinduism manifests in the day-to-day lives of its adherents, shaping, as well as being shaped by them as time progresses. In this seminar we will explore this topic closely. We will first examine the emergence of the study of ‘lived religion’ in the West and move on to contextualizing the studies of ‘lived Hinduism’ in the larger field of Indology. We will dedicate most of the semester to reading contemporary scholarship on this topic. Thus, for example, we will learn about festive visits of sacred books to Himalayan villages; possession rites that enable Kali devotees to express repressed emotional distress in times of war and violence; the great importance of food rituals in managing caste relations in India, and more.

0687-4487-01
 אימפריות פרה מודרניות: מזרח, מערב, ומה שביניהם בעת החדשה המוקדמת
 Premodern Empires: East, West, and In-between during the Early-Modern
ד"ר סלע אוריסמינר גילמן449 ד'1400-1000 סמ'  א'
ד"ר רבינוביץ עודד

אימפריות היו הצורה המקובלת ביותר לארגון יחידות פוליטיות גדולות ומורכבות בהיסטוריה האנושית. בעת החדשה המוקדמת במיוחד התפתחו אימפריות יבשתיות עצומות ממדים באסיה ואימפריות קולוניאליות אירופאיות החלו לשלוט בשטחים נרחבים מעבר לאוקיינוסים. הסמינר יבחן את האימפריות הללו במבט השוואתי, ויעמוד על קווי הדמיון והשוני באופן שבו האימפריות הללו אורגנו, בהגדרתן וזהותן העצמית, ביחסים בין השליטים לתושבים מצד אחד ולמנגנון האימפריאלי מצד שני, ולתהליכים שהובילו לעלייתן של חלק מהאימפריות ולשקיעתן של אחרות. כן נדון בקשרים שבין האימפריות השונות בעת החדשה המוקדמת.

Premodern Empires: East, West, and In-between during the Early-Modern Era

 

Empires had been an accepted form of large-scale and complex political organization in human history. During the early-modern era in particular, extensive land empires developed in Asia, and European colonial empires began to rule vast areas across oceans. This seminar will examine these empires through a comparative perspective, and will trace similarities and differences in the ways empires were organized, categorized, defined, as well as their self-identity as empires. It will also examine the relationships between rulers and subjects, rulers and the imperial mechanisms, and the processes that led to the rise of some empires yet the downfall of others. We will further discuss the connections between different early-modern empires.

0687-4488-01
 "צייר לי תודעה" - חקר התודעה במחשבת אסיה
 ?Paint me a Mind? - The Study of Mind in Asian Thought
פרופ רז יעקבסמינר גילמן262 ה'1400-1000 סמ'  א'

עולם ההגות והדת של אסיה עסק מראשית דרכו בתודעה, בדרכי פעולתה ובמקומה בחיי האדם, בראיית המציאות, בחיי המוסר ובאמנות. מהי התודעה? האם היא נפרדת מן הגוף או מחוברת אליו? האם היא מייצגת נכוחה את המציאות? האם יש משהו מלבד התודעה? האם התודעה היא פרטית של האדם, או קוסמית, של ישות נוכחת בכל? האם יש הבדל ביניהם? האם היא מתעתעת או דוברת אמת? האם היא אויבת או ידידה?

הסמינר יעסוק בשאלות הללו בעזרת טכסטים הודיים, סיניים ויפניים, מן האופנישדות, טכסטים בודהיסטיים קדומים ומאוחרים, כתבי תורת הדאו, וטכסטים מודרניים. כמו כן ניגע בממשק שבין תורות התודעה הקלאסיות של אסיה לבין מחקר התודעה במערב של ימינו.

Asian philosophies and religions have always been occupied with the mind - or consciousness -  its action, its place in human life, in watching reality, in ethics and art. What is the mind/. is it separate from the body or connected to it? Does it represent reality as it is? Is there anything apart form mind? Is consciousness private, human only, or cosmic, that of a universal being? IS there a difference between them? Is it a delusion or is it speaking the truth? Is a a friend or a foe?

 

The seminar will survey these questions by reading Indian, Chinese, and Japanese tests - such as the Upanishads, early and later Buddhist texts, taoist writings, and modern texts. We will also touch upon the interface between theories of the mind in traditional Asia, and modern theories of consciousness in the West.

 

0687-4489-01
 רגעים נשגבים בתולדות הציור והקליגרפיה בסין
 Chinese Painting and Calligraphy: Sublime Moments
פרופ אריאל יואבסמינר גילמן282 א'2000-1600 סמ'  א'

את השיעור נקדיש לניתוחן של מספר יצירות מופת של הציור והקליגרפיה של סין הקיסרית ונתוודע באמצעותן לעולם המושגים בו מצאו האמנים הסיניים את יסודות האסתטיקה שלהם ואת עמדות הזינוק השונות להשראתם האמנותית. ננסה להעמיד מתוך הפסיפס המגוון של חומר הראיות הוויזואלי את קווי המתאר ואת צבעי הייסוד של הציור והקליגרפיה הסינית לדורותיהם ונצביע על ההבדלים המהותיים בראיית העולם האסתטית של הצייר הסיני עם אלה של עולם הציור בתרבות המערב. נדגיש במיוחד את ההבדלי הגישה המהותיים של שתי התרבויות למעמד של ציורי הנוף ולשאלת הייצוג שלהם. במהלך הסמינר נשוט באופן וירטואלי הן במסדרונות של המוזאון הלאומי של טאיוואן האוצר בתוכו את חלק הארי מכל יצירות המופת של סין בכל הזמנים והן בחדרי המוזיאון הלאומי של סין בבייג'ינג שגם לו אוסף נכבד של ציורים וקליגרפיות בעלי מעמד אייקוני בתרבות הסינית; נאזין להרצאות על תולדות הציור בסין ועל העקרונות האסתטיים שעיצבו את המימיקה הנפשית שלו במהלך הזמנים ונתרכז בשתי הסדרות שיצר המלומד הדגולJames Cahill  מאוניברסיטת ברקלי: Pure and Remote View – Landscape Painting in China.

 

Chinese Painting and calligraphy: Sublime moments

 

A historical survey of landscape painting, calligraphically and ink bamboo painting in China between the Tang and the Ming dynasties. The seminar will focus on the basic principle of Chinese aesthetics and its role in Chinese culture and also on the ethical correlation between the painting quality and the moral integrity of the painter.

 

 

0687-4490-01
 משמעות החיים בהגות הודו הקלאסית: אתיקה, תשוקה, חיי היום יום, ושחרור
 The Ends of Man in Indian Classical thought
ד"ר צהר רועיסמינר גילמן261 ה'2000-1600 סמ'  א'

משמעות החיים בהגות הודו הקלאסית:  אתיקה, תשוקה, חיי היום יום, ושחרור 

 

אחת הדרכים שבהן ההגות ההודית הקלאסית מבינה את משמעותם של חיים אנושיים היא לאור הסכימה של ארבע התכליות המרכזיות של חיי אדם:  דהרמה (חובה, חוק קוסמי ואתי) ארטה (המתייחסת למגוון ההיבטים החומרים והפרקטיים של חיי היום יום), קאמה (אידיאל החיים האסתטיים והחושניים) ומוקשה (שחרור מסבל, מהסמסרה וחוק הקרמה על ידי פרישות). קריאה במבחר של מקורות בתרגום -  חיי הבודהא, הקאמה-סוטרה, האפוסים, שירת חצר (קאוויה),  חיבורים אודות תורת המדינה והחיים הפוליטיים (ארטה-שאסטרה),  וטקסטים פילוסופיים אודות השחרור– תסייע לבחון כיצד מבינה ההגות בהודו את הקטגוריות הללו וכיצד היא מיישבת המתחים והסתירות ביניהם.

הסמינר נועד לספק סקירה של מבני העומק והנחות היסוד של המחשבה ההודית הקלאסית, במקביל להקניית כלים תאורטיים ומתודולוגיים למחקר טקסטואלי בהסתמך על תאוריה הרמנויטית (פרשנית) פילוסופית בת זמננו. הקורס יתנהל במתכונת של סמינר מחקר שבו יעודדו המשתתפים לבחון את נושאי המחקר שלהם – גם אם הם לא עוסקים בהודו או בתקופה הקלאסית -- לאור הגישות האמורות, ולפתח אותם במהלך הדיון בכיתה.

The Ends of Man in Indian Classical thought  

 The seminar will deal with the philosophical question of the meaning of human life via the prism of the Indian classical scheme of the four goals of human life, being Dharma (ethics, Social and moral values), Artha (prosperity, material and practical), kāma (desire, the aesthetic realm) and mokṣa (liberation from rebirth and suffering). Readings in a selection of primary sources, such as the Arthaśāstra, the Kāmasūtra, the life of the Buddha by Aśvaghoṣa and the Epics, will serve to explicate the way in which these categories  - and the inner tensions they give rise to - were understood and mitigated by Indian thinkers.

0687-4491-01
 New Prespective of Chan Buddhism
 New Prespective of Chan Buddhism
פרופ שארפ רוברטסמינר רוזנברג107 ב'1600-1200 סמ'  ב'
סמינר כיתות דן דוד211 ד'1600-1200 סמ'  ב'

במסגרת פרוייקט יד הנדיב יתקיים בשנת הלימודים הבאה (תשע"ח) סמינר מיוחד לתלמידות/ים מתקדמות/ים בהוראתו של פרופ' רוברט שארף, שהוא אחד החוקרים המובילים בעולם של הבודהיזם המזרח אסייתי. פרופסור שארף מחזיק בקתדרה היוקרתית ללימודי הבודהיזם D. H. Chen Distinguished Professor of Buddhist Studies, והוא ראש המרכז לחקר הבודהיזם (Center for Buddhist Studies) באוניברסיטת קליפורניה, ברקלי.  במחקריו פורצי הדרך הוא בחן את התפתחות הבודהיזם בסין וביפן, תוך התייחסות מחד להיסטוריה האינטלקטואלית, החברתית, והפוליטית של ארצות אלה, ומאידך מנקודת מבטן של התיאולוגיה והפילוסופיה המשווה. 

פרופ' שארף נודע בראש ובראשונה בזכות תרומתו לחקר מקורותיה של האסכולה הבודהיסטית שהייתה לה ההשפעה הגדולה ביותר על המערב המודרני – הלא היא אסכולת צַ'אן (הידועה במערב בשמה היפני: זֶן), וזהו בדיוק הנושא אותו הוא בחר ללמד כבפרופסור אורח אצלנו באוניברסיטת תל אביב.  אין לנו ספק כי הקורס המרתק אותו ילמד – קורס המשלב את המתודולוגיות המגוונות של המחקר ההיסטורי, הפילוסופי, התיאולוגי, והאנתרופולוגי –  יתרום תרומה של ממש לתלמידנו המתקדמים, ואף ימשוך תלמידים מחוגים ומתוכניות לימודים אחרות דוגמת היסטוריה כללית, פילוסופיה, מדע הדתות, וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.    

הקורס יינתן באנגלית כסמינר בין התאריכים  ה- 16.5.2018- 15.06.2018

ימי ושעות ההוראה יהיו כלהלן:

16.05 12:00-16:00 (שיעור הכנה בסקייפ כולל הסבר על חומרי הקריאה)

21.05 12:00-16:00

23.05 12:00-16:00

25.05 12:00-16:00

28.05 12:00-16:00

30.05 12:00-16:00

04.06 12:00-16:00

06.06 12:00-16:00

11.06 12:00-16:00

13.06 12:00-16:00

15.06 12:00-16:00

כמו כן יערוך המרצה מפגשים אישיים עם כל אחת ואחד מן הסטודנטים. מפגשים אלה יכללו בין השאר גם עזרה בהנחיה בכתיבת התיזה או הדוקטורט.

מפגשים אישיים יתקיימו כלהלן:

31.05 10:00 -12:00

07.06 10:00-14:00

12.06 10:00-12:00

 

 

This course will focus on early Chinese Chan Buddhism (better known by its Japanese name, Zen), utilizing a variety of sources and perspectives. We will begin by looking at the ideological and sociological forces that contributed to the rise of Chan in the eighth century, as well as the doctrinal and ritual underpinnings (Madhyamaka, Yogācāra, Tantra) of Chan thought. Our primary sources for Tang period Chan consist largely of documents found in the "library cave" at Dunhuang, augmented by the writings of ninth-century Buddhist exegetes such as Chengguan 澄觀 (738–839) and Zongmi 宗密 (780-841). We will then turn to the transformation of Chan in the Song period, focusing on the emergence of the innovative new literary genres associated with Chan, including yulu 語錄 ("recorded sayings"), chuandeng lu 傳燈錄 ("transmission of the lamp") and gong'an 公案 ("public cases"). Time permitting, we will end with selections from one of the most famous public case collections, the Wumenguan 無門關 (Gateless Barrier), compiled in the early thirteenth century by Wumen Huikai 無門慧開 (1183–1260).
    Our approach will draw from Chinese intellectual and social history, ritual studies, religious studies, literature, and philosophy. Primary readings in Chinese will be accompanied by English translations whenever possible, to accommodate students who don't know classical Chinese.

 

0687-4492-01
 קריאת טקסטים ביפנית קלאסית
 Reading Text of Classical Japanese
ד"ר לוי-יממורי מיקהסמינר גילמן317 ה'1800-1400 סמ'  א'

מטרת הקורס המרכזית היא להעמיק את היכולת של יפנית קלאסית בקריאה ובפרשנות.

נדרש ידע בסיסי בדקדוק של יפנית קלאסית. בחירת הטקסטים לקריאה בכיתה תעשה בהתאם לעניין האקדמי של הסטודנטים. דרישת חובה להציג פרזנטציה בכיתה על הקריאה והפרשנות של הטקסט.

הציון הסופי ניתן על הפרזנטציה ועל מבחן בית.

 

The aim of this course is to deepen the ability of Classical Japanese reading and interpretation.  Basic knowledge of Classical Japanese grammar is required. The reading text in the class will be chosen according to academic interest of students.  It is compulsory to do presentation in the class about his/her reading and interpretation of text.   Final grade is given by the presentation and home exam.

0687-9000-01
 סנסקריט שנה א'
 Sanskrit First Year
מר פלד רפאלשיעור ותכיתות דן דוד211 א'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד211 ה'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד212 ג'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד211 א'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד211 ה'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד212 ג'1800-1600 סמ'  ב'

סנסקריט שנה א'

 "...כאשר התחלתי לקרוא במקור את הטקסטים האהובים עליי, אחזה בי שוב התרגשות. דרך מבנה השפה וצורת השימוש בה נדמה היה לי שאני מתקרבת יותר להבנת התוכן המדהים, שמשך אותי בשנים עברו אל תוך העולם המופלא של היוגה." במלים אלו פותחת אורית סן-גופטה, מהותיקות שבין מורי היוגה בישראל, את תרגומה לטקסט המפורסם של היוגה "יוגה סוטרה" אשר חובר בסנסקריט.
סנסקריט היא השפה הקלאסית של הודו; היא אחד השערים המרכזיים אל התרבות ההודית וכלי בעל עוצמה שבאמצעותו מתאפשר לנו המפגש האינטימי עם עולם המחשבה והפרקטיקה העשיר של הודו. גם אם אינה שפת היומיום, היא אינה שפה מתה. שכן היא נהגית יומיום על-ידי מאות מיליוני הודים ברחבי העולם ותופסת מקום מרכזי בדמיון התרבותי ההודי עד עצם היום הזה.
בשנה א' מציע הקורס לימוד אינטנסיבי של מערכת הכתב ואופן ההגייה, ושל מרבית הדקדוק הבסיסי המאפשר לתלמידים גישה לכתבי מקור דוגמת הבהגווד-גיטא והאפוסים הגדולים.

נוכחות חובה.

“ 

Sanskrit First Year

When I started reading the texts that I love in their primary language, the thrill engulfed me once more. Through the texture of the language and the means of its application, it seemed as if I move closer to the understanding of its astounding content that pulled me, years ago, into the fascinating world of Yoga.” With these words, Orit Sen-Gupta – one of Israel’s senior Yoga teacher – chose to open her own translation of the famous Yoga text the “Yoga-Sūtra”, which was composed in Sanskrit.
Sanskrit is the classical language of India; it is one of the central gateways into the Indian culture and a powerful tool, by which an intimate encounter with the rich world of Indian thought and practice, is made possible for us. Although it is not used as an everyday spoken language, it is not a “dead” language. For, it is uttered daily by hundreds of millions of Indians all around the world and holds a central place in the Indian cultural imagination up until today.
In the first year, the course offers an intensive teaching of the Sanskrit system of writing and pronunciation, and of most of the basic grammar that will enable the students to approach simple primary texts such as the Bhagavad-Gītā and the great Epics.

 
0687-9002-01
 סינית קלאסית א'
 Classical Chinese I
פרופ גולדשמידט אסףשיעור ותגילמן261 ב'1800-1400 סמ'  א'

סינית קלאסית א'

 שפה הקרויה כיום סינית קלאסית היתה עד ראשית המאה ה-20 השפה בה ניכתבו כל הכתבים של התרבות הסינית. בשל כך שפה זו הינה המפתח לקריאה של מסמכים וכתבים סינים מקוריים והינה הדרך היחידה להבנתם.
בקורס זה אנו נלמד את היסודות העומדים בבסיס השפה הסינית הקלאסית. אנו נלמד את הדיקדוק הקלאסי אשר מושתת הרבה יותר על הקשר ופחות על חוקים קשיחים. בנוסף נלמד את מובנם של הסימניות הקלאסיות אשר בדרך כלל אינו זהה לזה של הסימניות המודרניות. הלימוד בקורס יעשה דרך קריאה של טקסטים מקוריים ועבודה עם מילונים מסוגים שונים (כולל מילונים דיגיטליים). הדגש של הקורס יהיה להגיע לרמת קריאה בסיסית של טקסטים קלאסיים.

נוכחות חובה.

 

Classical Chinese I

The language referred to at the present as Classical Chinese was up to the beginning of the 20th century the language used to write all the documents of the Chinese civilization. For this reason, a command of Classical Chinese is the key to reading pre-20th century documents and literature and is essential tool for research.
In this course we will learn the foundations of Classical Chinese. We will study its grammar, though, as we will find out, it is tied to context more than rigid grammatical rules. Additionally, we will learn the classical meaning and usages of Chinese characters, which is often different from that of modern usage. The teaching method is based on reading primary sources and working with several dictionaries (including digital ones). The goal of the course is to enable the students to reach a basic reading level of primary Chinese sources.

 

0687-9008-01
 סינית שנה ג' חלק א'
 Chinese Third Year, Part I
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן362 ג'1000-0800 סמ'  א'
פרופ ג'אנג פינגשיעור ותגילמן362 א'1000-0800 סמ'  א'

סינית שנה ג' חלק א'

 

בשיעור זה יושם דגש על הגדלת אוצר מילים והשפה המדוברת. כמו כן נקרא יחדיו מבחר רחב של טקסטים בתחומי הספרות, המחשבה, הפוליטיקה והעיתונות.
הרישום לקורס מותנה בציון 85 בסינית שנה ב'!

 

 

Third-Year Chinese (Part I).

The primary aim of this course is to enhance the students' level of spoken Chinese. Great attention is given to the enrichment of vocabulary and dialogue. At the same time we do not neglect the written language, reading a large variety of literary texts, essays, and newspaper reports

0687-9008-02
 סינית שנה ג' חלק א'
 Chinese Third Year, Part I
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן362 ג'1600-1400 סמ'  א'
פרופ ג'אנג פינגשיעור ותגילמן362 א'1600-1400 סמ'  א'

סינית שנה ג' חלק א'

 

בשיעור זה יושם דגש על הגדלת אוצר מילים והשפה המדוברת. כמו כן נקרא יחדיו מבחר רחב של טקסטים בתחומי הספרות, המחשבה, הפוליטיקה והעיתונות.
הרישום לקורס מותנה בציון 85 בסינית שנה ב'!

 

 

Third-Year Chinese (Part I).

The primary aim of this course is to enhance the students' level of spoken Chinese. Great attention is given to the enrichment of vocabulary and dialogue. At the same time we do not neglect the written language, reading a large variety of literary texts, essays, and newspaper reports

0687-9019-01
 יפנית שנה ג' חלק א'
 Japanese 3rd Year Part I
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור ותרקנאטי409 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותרקנאטי409 ה'1400-1200 סמ'  א'

יפנית שנה ג' חלק א'

 מטרת הקורס היא לפתח יכולת קריאה, כתיבה ודיבור של יפנית מרמה בסיסית לרמה גבוהה.
מצופה מהתלמידים לקרוא הרבה טקסטים ארוכים (על פי התעניינותם), לכתוב חיבורים שונים הכוללים יומן, ומכתב כמו כן גם להציג בעל פה אודות יומן הקריאה.
נוכחות והגשת שיעורי בית הן חובה. הציון הסופי יינתן על פי הבחינה הסופית וכולל גם ציוני השתתפות והגשת עבודות

 

 

Third Year Japanese A

The aim of this course is to develop reading, writing and speaking in Japanese from a basic level to a more advanced level. The students are expected to read many long texts in Japanese in accordance with their own academic interests and to write various compositions including a diary, letter and book report.
Class attendance and assignments are compulsory.
The final grade is composed of a final exam (unseen text), class assignments and attendance.
 

0687-9020-01
 יפנית שנה ג' חלק ב'
 Japanese (Third Year) Part 2
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור ותרקנאטי409 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותרקנאטי409 ה'1400-1200 סמ'  ב'

יפנית שנה ג' חלק ב'

 בקורס זה נקרא טקסטים ביפנית ברמה גבוהה יותר על פי תחומי העניין האקדמיים של כל סטודנט ונלמד לכתוב טקסט אקדמי (כמו הצעת מחקר) ביפנית.
נוכחות והגשת שיעורי בית הן חובה. הציון הסופי יינתן על פי הבחינה הסופית וכולל גם ציוני השתתפות והגשת עבודות
 
 

Third Year Japanese B

In this course we will read texts advanced Japanese texts in accordance with the academic fields of students and write academic compositions (such as research proposals) in Japanese.
Class attendance and assignments are compulsory.
The final grade is composed of a final exam (unseen text), class assignments and attendance.
 

0687-9102-01
 סינית קלאסית ב
 Classical Chinese II
פרופ אריאל יואבשיעור ותגילמן361 ב'2000-1600 סמ'  ב'

סינית קלאסית ב

 לקורס זה שלוש מטרות:
(1) שיפור היכולות להבנת טקסטים הכתובים בסינית קלאסית.
(2) הרחבת הידע וההבנה של התרבות בסין המסורתית.
(3) העמקת ההבנה בשפה הסינית.
בקורס אנו נקרא טקסטים נבחרים מספרי היסטוריה של סין העתיקה וננתח את תוכנם מבחינה לשונית ומבחינת הקשרם התרבותי. בנוסף, מספר מפגשים יוקדשו לדיון בהיסטוריה של השפה ולהשפעה ההדדית בין השפה לבין התרבות .
קורס זה מהווה קורס המשך לקורס "סינית קלאסית א". לכן, "סינית קלאסית א" מהווה דרישת קדם לקורס.
 
 

Classical Chinese the second semester

The course focuses on enriching students’ knowledge on Chinese language as well as improving their abilities of understanding Classical Chinese texts in cultural contexts. The reading of selected biographies of interesting and usually important Chinese historical figures is accompanied by in depth discussions of the cultural connotation of the texts

0687-9108-01
 סינית שנה ג' חלק ב'
 Chinese Third Year Part 2
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן362 ג'1000-0800 סמ'  ב'
פרופ ג'אנג פינגשיעור ותגילמן362 א'1000-0800 סמ'  ב'
 

סינית שנה ג' חלק ב'

 בקורס זה יושם דגש על כתיבת חיבורים בסינית וקריאה של מבחר טקסטים ספרותיים ועיתונאיים. כמו כן נשפר את רמת הדיבור. בקורס נדבר בסינית בלבד.
הרישום לקורס מותנה בציון 85 בסינית שנה ב'!

 
 

Third-Year Chinese (Part II).

In this course particular attention is given to composition, practiced through the regular submission of essays. Attention is also given to the spoken language, as classes are conducted in Chinese only.

 

0687-9108-02
 סינית שנה ג' חלק ב'
 Chinese Third Year Part 2
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן362 ג'1600-1400 סמ'  ב'
פרופ ג'אנג פינגשיעור ותגילמן362 א'1600-1400 סמ'  ב'
 

סינית שנה ג' חלק ב'

 בקורס זה יושם דגש על כתיבת חיבורים בסינית וקריאה של מבחר טקסטים ספרותיים ועיתונאיים. כמו כן נשפר את רמת הדיבור. בקורס נדבר בסינית בלבד.
הרישום לקורס מותנה בציון 85 בסינית שנה ב'!

 
 

Third-Year Chinese (Part II).

In this course particular attention is given to composition, practiced through the regular submission of essays. Attention is also given to the spoken language, as classes are conducted in Chinese only.

 

0687-9109-01
 יפנית קלאסית א'
 Classical Japanese
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור רקנאטי409 ב'1200-0800 סמ'  א'
יפנית קלאסית חלק א'

מטרת הקורס היא למוד דקדוק בסיסי של יפנית קלאסית. ידע זה של היפנית הקלאסית מועיל רבות בהבנת המבנה של היפנית המודרנית. מערכת הקֵאנבּוּן (שיטת הקריאה הסינית הקלאסית ביפנית) תלמד בנוסף. דרושים לפחות שנתיים של נסיון בלמידת יפנית מודרנית כדי לקחת קורס זה. הציון הסופי ינתן על פי ציון מבחן בית.

 

Classical Japanese Part 1

 The aim of this course is to learn basic grammar of Classical Japanese. The knowledge of Classical Japanese helps a lot to understand the structure of Modern Japanese. The basic Kanbun system (the method to read Classical Chinese in Japanese) will be taught too. At least two years of experience of Modern Japanese learning is required to take this course. The final grade is given according to the result of home exam.
 
 
0687-9110-01
 יפנית קלאסית חלק ב'
 Classical Japanese- Part 2
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור ותרקנאטי409 ב'1200-0800 סמ'  ב'

יפנית קלאסית חלק ב'

מטרת הקורס היא הרחבת הידע הבסיסי של הדקדוק ביפנית הקלאסית, וקריאת מגוון של טקסטים קלים ביפנית קלאסית (ספרות מתקופת הֵיאַן, מכתבים מתקופת שוֹאוּוָה וכו'). דרוש הידע של הדקדוק הבסיסי כדי לקחת קורס זה. הציון הסופי ינתן על פי ציון מבחן בית.

Classical Japanese Part2

 The aim of this course is to expand the basic knowledge of Classical Japanese grammar and read various kind of easy Classical Japanese text (Heian period literature, Showa period letters and so on). The knowledge of basic grammar of Classical Japanese is required to take this course. The final grade is given according to the result of home exam.
 
0687-9200-01
 הינדי - שנה א'
 Hindi for Beginners
ד"ר שלומפר גנאדישיעור ותכיתות דן דוד212 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד212 ג'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד212 ה'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד212 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד212 ג'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד212 ה'1400-1200 סמ'  ב'
הינדי - שנה א'
 
מבוא לשפת ההינדי המודרנית. יסודות הדקדוק , קריאה, כתיבה ודיבור בנושאי היום-יום. הינדי היא השפה הלאומית של הודו ושפת אמם של 450 מליון איש. היא אמצעי תקשורת בין דוברי שפות הודיות שונות וכלי חיוני לכל מי שמעוניין להכיר את החברה ואת התרבות של הודו המודרנית. הציון הסופי כולל את ציוני המבחנים, ציוני בחנים והגשת עבודות בית. נוכחות בכל השיעורים חובה.
 
 
 Hindi for Beginners
 
Introduction to the modern Hindi. Basics of the Hindi grammar.
The students will learn to read, write and speak Hindi in the framework of the topics of daily usage. Hindi is the national language of India and the mother tongue of 450 million people. It is a means of communication among the Indians speaking different languages. Hindi is a vital instrument for understanding the cultural and social life of modern India. The final grade includes the marks of exams, tests and home works. Attendance of the lessons is mandatory.
 
0687-9210-01
 הינדי שנה ב'
 Hindi for Second Year
ד"ר שלומפר גנאדישיעור ותכיתות דן דוד212 ג'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות501 א'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות501 ה'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד212 ג'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותביה"ס לשפות501 א'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור ותביה"ס לשפות501 ה'1800-1600 סמ'  ב'
הינדי שנה ב'
 
סיום הלימוד של כללי הדקדוק העיקריים . יושם דגש על נושאים סמנטיים ותחביריים. הרחבת אוצר המלים באמצעות טקסטים, סרטי קולנוע, יצירות ספרותיות ושירים. הקורס מקנה לתלמידים את היכולת להתמודד עם כל טקסט מודפס (בעזרת מילון). הציון הסופי כולל את ציוני המבחנים, ציוני בחנים והגשת עבודות בית.
 
 
Hindi for Second Year
 
Second year students will complete studying the main grammatical rules.
The emphasis will be made on semantic and syntactic subjects. The vocabulary of the students will be widened by means of texts, Hindi films, literary works and songs. The course enables the students to deal with any text in modern standard Hindi (with the help of a dictionary). The final grade includes the marks of exams, tests and home works
0687-9220-01
 הינדי שנה ג' חלק א'
 Third Year Hindi
ד"ר שלומפר גנאדישיעור ותכיתות דן דוד211 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד211 ה'1600-1400 סמ'  א'

הינדי שנה ג' חלק א'

תלמידי שנה "ג" מיישמים את הידע הנרכש בשנתיים הקודמות ומפתחים את יכולת הדיבור. הקורס כולו מבוסס על חדשות של ערוצי הטלוויזיה בשפת ההינדי. הדגש נעשה על תפקידה של הדת ההינדואיסטית בחברה ההודית המודרנית. בתום הקורס התלמידים יוכלו לנהל שיחה בנושאים הקשורים לחיי הקהילה ההינדואיסטית החל ממקדשים, מקומות העלייה לרגל, מסורות, אמונות, חגים ומנהיגים רוחניים וכלה במקומו של ההינדואיזם בחיי החברה, במדע ופוליטיקה. התלמידים יהיו מסוגלים להבין משמיעה את חדשות הטלוויזיה המדווחות על הנושאים הללו.

הציון הסופי מורכב מהגשת עבודות בית, בחנים ומבחן סוף הסמסטר.
 
 
 

 

Third Year Hindi
 
The third year students apply the knowledge acquired in the previous two years and develop their ability to speak. The whole course is based on the news of Hindi TV channels. The emphasis is made on the Hindu religion's role in the modern Indian society. At the end of the course the students will be able to converse on topics related to the Hindu community life, beginning with temples, pilgrimage, traditions, beliefs, festivals, spiritual leaders and ending with the place of Hinduism in society, science and politics. Students will be able to understand TV news which report on these issues.
The final grade consists of home works, tests and the end-of-semester exam.
 
 
0687-9228-01
 סנסקריט שנה ב': על שדים ובני אדם:קריאה באפוסים הגדולים בסנסקריט
 Intermediate Sanskrit: On Demons and Humans: Readings in the great Sanskrit Epic
מר פלד רפאלשיעור רקנאטי409 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור רקנאטי409 ה'1200-1000 סמ'  א'

 

בקורס זה נקרא מתוך האפוסים המונומנטלים של התרבות ההודית – המהאבהארתה והראמאינה. הטקסטים שנקרא יתמקדו במפגשים המורכבים והטעונים בין בני-אדם לבין שדים. לאורך הקריאה ננסה לעמוד על המקום הייחודי שניתן לדמויות אלו בדמיון התרבותי הסנסקריטי.

Intermediate Sanskrit: On Demons and Humans: Readings in the great Sanskrit Epics

In this course, we will read stories from the monumental epics of the Indian culture – the Mahābhārata and the Rāmāyaṇa. The texts will focus on the complex and intense encounters between humans and demons. Throughout the reading we will attempt to unveil the unique place given to these figures in the Sanskritic cultural imagination.

0687-9229-01
 סנסקריט שנה ב':מי גנב את הגולגלת שלי?קריאה במחזרות סטיריים בסנסקריט
 Intermediate Sanskrit: ?Who Stole My Skull??: Reading in Sanskrit Satires
מר פלד רפאלשיעור גילמן278 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור רקנאטי409 ד'1200-1000 סמ'  ב'

 

בקורס זה נקרא מחזה סטירי קצר, או שניים, שחיבורם מיוחס למלך מהנדרה ורמן (מאה 7 לספירה), שליט ממלכת פלווה שבדרום הודו. תוך כדי קריאה נתמקד בשפת הטקסט אך נבחן גם את ההקשרים ההיסטוריים והתרבותיים שבהם חוברו מחזות אלו.   

Intermediate Sanskrit: “Who Stole My Skull?”: Reading in Sanskrit Satires

In this course, we will read a short satire, or two, the authorship of which is attributed to King Mahendra Varman (7th cent. C.E.), the ruler of Pallava kingdom in South India. Throughout the reading we will focus on the text’s language. Still, we will also examine the wider historical and cultural contexts in which these plays were conceived.