שנה"ל תשע"ז

0687-1001-01
 מבוא לתולדות סין ותרבותה
 Introduction to Chinese History and Civilization
ד"ר סלע אורישיעור גילמן223 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור גילמן223 א'1600-1400 סמ'  ב'
מבוא לתולדות סין ותרבותה

לתשומת לבכם, הקורס שנתי ומתקיימת בו בחינת אמצע. בחינת האמצע מפורסמת בלוח הבחינות. אנא התעדכנו. ללא ציון עובר מסמסטר א' לא ניתן לגשת לבחינה בסוף השנה ולקבל ציון.

הציביליזציה הסינית עיצבה את חייהם של מאות מיליוני בני אדם לאורך אלפי שנים במדינות מזרח-אסיה. בימינו אלה היא הולכת ותופסת מקום מרכזי יותר ויותר גם בעולם המערבי. בשיעור זה נסקור את התפתחותה של הציביליזציה הסינית החל ממקורותיה המוקדמים ועד לעת המודרנית וימינו אנו במאה העשרים ואחת. נבחן את המאפיינים התרבותיים, החברתיים והפוליטיים של הציביליזציה הסינית, ונעמוד על גילויים של אחדות ושוני בעולם הסיני ובינו לבין מה שמחוץ לו.
לידיעתכם בקורס זה מתקיימת גם בחינת ביניים בתאריכים  מועד א' 07.02.17 שעה 9:00 מועד ב' 05.3.17 שעה 16:00


Introduction to Chinese History and Civilization

Chinese civilization has shaped the lives of many millions over thousands of years not only in China but in all the regions of East Asia. In our days, China is claiming an ever-growing role in the Western world and civilization as well.
In this course we will overview the development of Chinese civilization from its excavated origins in the second and third millenniums BCE and its evolvement up to the present day in the 21st century. We will examine the cultural, social, and political characteristics of the Chinese civilization and will explore manifestations of similarity and differences both within the Chinese world and between the Chinese and the outside.

 
0687-1002-01
 מבוא לתולדות יפן ותרבותה
 Introduction to Japan and its Culture
ד"ר צרפתי ליאורה רבקשיעור גילמן223 ב'1600-1400 סמ'  א'
שיעור גילמן223 ב'1600-1400 סמ'  ב'
מבוא לתולדות יפן ותרבותה
באלפיים השנה האחרונות, האנשים היושבים באיים של יפן הפכו משבטים מפורדים לממלכה חזקה, אשר בעת המודרנית הפכה לאימפריה צבאית ולאחד מהכוחות במרכזיים המניעים את כלכלת העולם ותרבותו. בקורס נסקור את התהליכים שעברה יפן מהעת הקדומה ועד לתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה תוך התמקדות במאפיינים תרבותיים, חברתיים ופוליטיים. נבחן את הייחוד של תרבות יפן ואת ההשפעות השונות אשר תרמו לה, את המבנים החברתיים אשר עיצבו כל תקופה ואת הכוחות שיצרו את ההיסטוריה של יפן.
חובות הקורס: השתתפות בשיעור ובתרגול, הגשת מטלות בתרגול ומבחן בסוף כל סמסטר. ללא ציון עובר בסמסטר א' לא ניתן לגשת לבחינה בסוף השנה ולקבל ציון בקורס.
לידיעתכם בקורס זה מתקיימת גם בחינת ביניים בתאריכים : מועד א' 14.2.17 שעה 9:00 מועד ב' 19.3.17 שעה16:00
 
Introduction to Japanese History and Culture
In the past two thousand years, the people living in the Japanese islands have turned from segregated tribes into a strong kingdom that transformed into a modern military empire and one of the driving forces of the world’s economy and culture. In this course we will survey the processes that occurred in Japan from the ancient period until after the Second World War. We will focus on cultural, social, and political features and will discuss the uniqueness of Japanese culture and the various influences that contributed to it. We will explore the social structures that formed each historic period and the forces that shaped the history of Japan.
Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions

 
 
0687-1003-01
 מבוא לתולדות הודו ותרבותה
 Introduction to Indian Civilization
ד"ר פרצ'ק רונישיעור גילמן223 ג'1600-1400 סמ'  א'
שיעור גילמן223 ג'1600-1400 סמ'  ב'
מבוא לתולדות הודו ותרבותה

לתשומת לבכם, הקורס שנתי ומתקיימת בו בחינת אמצע. בחינת האמצע מפורסמת בלוח הבחינות. אנא התעדכנו. ללא ציון עובר מסמסטר א' לא ניתן לגשת לבחינה בסוף השנה ולקבל ציון.
בשיעור זה נסקור את התפתחותה של הציביליזציה בתת היבשת ההודית, החל ממקורותיה הקדומים ועד להתגבשותה של לאומיות הודית מודרנית תחת השלטון הקולוניאלי. תת היבשת ההודית היא עולם רחב ומורכב, שעד לביסוס השלטון הבריטי במאה ה- 19 לא זכה לאחדות פוליטית. זהו עולם שהמגוון הלשוני בו הנו עצום, כמו גם השוני במנהגים ובפולחן. מה איפה, אם בכלל, מאחד את העולם הזה מבחינה תרבותית, דתית, שלטונית רעיונית? על שאלה זו ננסה לענות במהלך שיעור המבוא תוך דגש על בחינה ביקורתית של האופן שבו יוצגה ודומיינה התרבות ההודית בשיח הפנים והחוץ הודי במהלך הדורות.
לידיעתכם בקורס זה מתקיימת גם בחינת ביניים בתאריכים: מועד א' 21.2.17 שעה 9:00 מועד ב' 26.3.17 שעה 16:00
 
The Indian sub continent presents an overwhelming variety and diversity of cultural, social, lingual, religious and political phenomena. What can be identified, if at all, as a common ground among these diverse elements?
Surveying the development of Indian civilizations from its earliest to the formation of the modern Indian state, the course will attempt to critically deal with this question while examining the various ways in which India was represented and imagined through out the ages.
 
 
0687-1100-01
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
גב' שמושקו קאיתרגיל גילמן317 ב'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל גילמן317 ב'1000-0800 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

 
Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
 
0687-1100-02
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
תרגיל סמ'  א'
גב' פרידמן שחףתרגיל גילמן317 ב'2000-1800 סמ'  א'
תרגיל סמ'  ב'
גב' פרידמן שחףתרגיל גילמן317 ב'2000-1800 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

 
Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
 
0687-1100-03
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
תרגיל סמ'  א'
גב' דשא רוניתרגיל גילמן317 ג'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל סמ'  ב'
גב' דשא רוניתרגיל גילמן317 ג'1800-1600 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

 
Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
 
0687-1100-04
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
תרגיל סמ'  א'
גב' שמושקו קאיתרגיל גילמן317 ג'2000-1800 סמ'  א'
תרגיל סמ'  ב'
גב' שמושקו קאיתרגיל גילמן317 ג'2000-1800 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

 
Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
 
0687-1100-05
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
תרגיל סמ'  א'
גב' ריינר גליהתרגיל גילמן361אד'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל סמ'  ב'
גב' ריינר גליהתרגיל גילמן361אד'1000-0800 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

 
Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
 
0687-1100-06
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
תרגיל סמ'  א'
מר ינאי נדבתרגיל גילמן317 ד'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל סמ'  ב'
מר ינאי נדבתרגיל גילמן317 ד'1600-1400 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

 
Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
 
0687-1100-07
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
תרגיל סמ'  א'
מר ינאי נדבתרגיל גילמן317 ה'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל סמ'  ב'
מר ינאי נדבתרגיל גילמן317 ה'1600-1400 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

 
Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
 
0687-1200-01
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
גב' צדוק רוניתרגיל כיתות דן דוד212 ג'1800-1600 סמ'  א'
גב' מרדכי מאיה
תרגיל כיתות דן דוד212 ג'1800-1600 סמ'  ב'
 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.  

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
 
0687-1200-02
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
תרגיל סמ'  א'
מר זדוף איתמרתרגיל כיתות דן דוד212 ב'2000-1800 סמ'  א'
תרגיל סמ'  ב'
מר זדוף איתמרתרגיל כיתות דן דוד212 ב'2000-1800 סמ'  ב'
 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.  

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
 
0687-1200-03
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
תרגיל סמ'  א'
גב' צדוק רוניתרגיל כיתות דן דוד212 ד'1000-0800 סמ'  א'
גב' ספר מאיה
תרגיל סמ'  ב'
גב' צדוק רוניתרגיל כיתות דן דוד212 ד'1000-0800 סמ'  ב'
 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.  

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
 
0687-1200-04
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
תרגיל סמ'  א'
גב' ספר מאיהתרגיל כיתות דן דוד212 ד'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל סמ'  ב'
גב' ספר מאיהתרגיל כיתות דן דוד212 ד'1600-1400 סמ'  ב'
 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.  

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
 
0687-1200-05
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
תרגיל סמ'  א'
גב' מרדכי מאיהתרגיל כיתות דן דוד212 ד'2000-1800 סמ'  א'
תרגיל סמ'  ב'
גב' מרדכי מאיהתרגיל כיתות דן דוד212 ד'2000-1800 סמ'  ב'
 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.  

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
 
0687-1200-06
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
תרגיל סמ'  א'
מר זדוף איתמרתרגיל כיתות דן דוד212 ב'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל סמ'  ב'
מר זדוף איתמרתרגיל כיתות דן דוד212 ב'1800-1600 סמ'  ב'
 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.  

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
 
0687-1200-07
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
תרגיל סמ'  א'
מר זדוף איתמרתרגיל כיתות דן דוד212 ה'1000-0800 סמ'  א'
גב' צדוק רוני
תרגיל סמ'  ב'
גב' צדוק רוניתרגיל כיתות דן דוד212 ה'1000-0800 סמ'  ב'
 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.  

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
 
0687-1300-01
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
גב' כהני הדרתרגיל כיתות דן דוד212 א'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד212 א'1800-1600 סמ'  ב'
 תרגיל מבואי- הודו
 
 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.
 
 
 
 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
 
0687-1300-02
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
תרגיל סמ'  א'
גב' אישך שקדתרגיל כיתות דן דוד212 ב'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל סמ'  ב'
גב' אישך שקדתרגיל כיתות דן דוד212 ב'1000-0800 סמ'  ב'
 תרגיל מבואי- הודו
 
 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.
 
 
 
 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
 
0687-1300-03
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
תרגיל סמ'  א'
גב' אישך שקדתרגיל כיתות דן דוד212 ב'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל סמ'  ב'
גב' אישך שקדתרגיל כיתות דן דוד212 ב'1400-1200 סמ'  ב'
 תרגיל מבואי- הודו
 
 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.
 
 
 
 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
 
0687-1300-04
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
תרגיל סמ'  א'
מר שבו יוסיתרגיל רקנאטי409 ד'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל סמ'  ב'
מר שבו יוסיתרגיל רקנאטי409 ד'1200-1000 סמ'  ב'
 תרגיל מבואי- הודו
 
 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.
 
 
 
 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
 
0687-1300-05
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
תרגיל סמ'  א'
מר שבו יוסיתרגיל רקנאטי404 ד'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל סמ'  ב'
מר שבו יוסיתרגיל רקנאטי404 ד'1400-1200 סמ'  ב'
 תרגיל מבואי- הודו
 
 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.
 
 
 
 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
 
0687-1300-06
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
תרגיל סמ'  א'
מר וולפסון לירוןתרגיל כיתות דן דוד212 ד'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל סמ'  ב'
מר וולפסון לירוןתרגיל כיתות דן דוד212 ד'1800-1600 סמ'  ב'
 תרגיל מבואי- הודו
 
 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.
 
 
 
 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
 
0687-1300-07
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
תרגיל סמ'  א'
גב' כהני הדרתרגיל כיתות דן דוד212 ה'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל סמ'  ב'
גב' כהני הדרתרגיל כיתות דן דוד212 ה'1600-1400 סמ'  ב'
 תרגיל מבואי- הודו
 
 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.
 
 
 
 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
 
0687-1680-01
 יפנית שנה א'
 Japanese (First Year)
גב' ליטמן ניקישיעור ותגילמן262 ה'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן304 א'1000-0800 סמ'  א'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותגילמן304 ג'1000-0800 סמ'  א'
גב' ליטמן ניקישיעור ותגילמן262 ה'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן304 א'1000-0800 סמ'  ב'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותגילמן304 ג'1000-0800 סמ'  ב'
מטרות הקורס היא לימוד דקדוק יפני בסיסי, שתי צורות פונטיות וכמה מאות קאנג'י, וכדי לפתח יכולת של קריאת טקסט(unseen) בעזרת מילון. בשנה הראשונה נלמד כמחצית מהדקדוק היפני הבסיסי וקאנג'י. הספר: Genki vol.1 An Integrate Course in Elementary Japanese, Japan Times . Genki Workbook 1.
First Year Japanese The aim of the course is the acquisition of basic Japanese grammar, the two phonetic syllaberies and a few hundred kanji in order to develop the ability to read unseen texts using a dictionary. In the first year we learn about half of the basic Japanese grammar and kanji. There are weekly kanji tests and intermittent grammar tests. Attendance and homework are compulsory. The final grade is composed of the grades of the two final exams (semester A and B), kanji tests, class participation and homework. Textbook: Genki vol.1 An Integrate Course in Elementary Japanese, Japan times. Genki Workbook 1.
 
0687-1680-02
 יפנית שנה א'
 Japanese (First Year)
שיעור ות סמ'  א'
גב' ליטמן ניקישיעור ותרקנאטי409 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותרקנאטי409 ה'1400-1200 סמ'  א'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותרקנאטי409 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ות סמ'  ב'
גב' ליטמן ניקישיעור ותרקנאטי409 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותרקנאטי409 ה'1400-1200 סמ'  ב'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותרקנאטי409 ב'1400-1200 סמ'  ב'

יפנית שנה א'

 מטרות הקורס היא לימוד דקדוק יפני בסיסי, שתי צורות פונטיות וכמה מאות קאנג'י, וכדי לפתח יכולת
של קריאת טקסט(unseen) בעזרת מילון.
בשנה הראשונה נלמד כמחצית מהדקדוק היפני הבסיסי וקאנג'י.
הספר: Genki vol.1 An Integrate Course in Elementary Japanese, Japan Times

First Year Japanese

 The aim of the course is the acquisition of basic Japanese grammar, the two phonetic syllaberies and a few hundred kanji in order to develop the ability to read unseen texts using a dictionary. In the first year we learn about half of the basic Japanese grammar and kanji. There are weekly kanji tests and intermittent grammar tests. Attendance and homework are compulsory. The final grade is composed of the grades of the two final exams (semester A and B), kanji tests, class participation and homework.
 
 
 
0687-1700-01
 סינית שנה א'
 Chinese (First Year)
גב' זאיצקי לואו ג'יהשיעור ותגילמן361 ד'1000-0800 סמ'  א'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן361 א'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן361 ג'1000-0800 סמ'  א'
גב' זאיצקי לואו ג'יהשיעור ותגילמן361 ד'1000-0800 סמ'  ב'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן361 א'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן361 ג'1000-0800 סמ'  ב'

סינית שנה א'

 בשיעור זה יונחלו לתלמידים יסודותיה של השפה הסינית המודרנית הן בתחומי הדיבור והבנת הנשמע והן בתחומי הקריאה והכתיבה. בסיום הקורס יהיו התלמידים מסוגלים לשוחח על מבחר תחומים הנוגעים לחיי היומיום. הם יוכלו לקרוא קטעי פרוזה ועתונות קצרים, ויהיו מסוגלים לזהות כ1000- סימנים סיניים.

 

דרישות קדם:

First Year Chinese

The course focuses on foundation works of Chinese language, which means an intensified training of Chinese pronunciation, basic Chinese grammars and some 600 Chinese characters. The course features web assisted Chinese learning and aims at a good foundation for students to continue their studies in the future, as well as giving students basic daily communication ability in Chinese.
 

0687-1700-02
 סינית שנה א'
 Chinese (First Year)
שיעור ות סמ'  א'
גב' זאיצקי לואו ג'יהשיעור ותגילמן317 ד'1200-1000 סמ'  א'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן317 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן317 ג'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ות סמ'  ב'
גב' זאיצקי לואו ג'יהשיעור ותגילמן317 ד'1200-1000 סמ'  ב'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן317 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן317 ג'1200-1000 סמ'  ב'

סינית שנה א'

 בשיעור זה יונחלו לתלמידים יסודותיה של השפה הסינית המודרנית הן בתחומי הדיבור והבנת הנשמע והן בתחומי הקריאה והכתיבה. בסיום הקורס יהיו התלמידים מסוגלים לשוחח על מבחר תחומים הנוגעים לחיי היומיום. הם יוכלו לקרוא קטעי פרוזה ועתונות קצרים, ויהיו מסוגלים לזהות כ1000- סימנים סיניים.

 

דרישות קדם:

First Year Chinese

The course focuses on foundation works of Chinese language, which means an intensified training of Chinese pronunciation, basic Chinese grammars and some 600 Chinese characters. The course features web assisted Chinese learning and aims at a good foundation for students to continue their studies in the future, as well as giving students basic daily communication ability in Chinese.
 

0687-1700-03
 סינית שנה א'
 Chinese (First Year)
שיעור ות סמ'  א'
גב' זאיצקי לואו ג'יהשיעור ותגילמן362 ה'1200-1000 סמ'  א'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן362 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן362 ד'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ות סמ'  ב'
גב' זאיצקי לואו ג'יהשיעור ותגילמן362 ה'1200-1000 סמ'  ב'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן362 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן362 ד'1200-1000 סמ'  ב'

סינית שנה א'

 בשיעור זה יונחלו לתלמידים יסודותיה של השפה הסינית המודרנית הן בתחומי הדיבור והבנת הנשמע והן בתחומי הקריאה והכתיבה. בסיום הקורס יהיו התלמידים מסוגלים לשוחח על מבחר תחומים הנוגעים לחיי היומיום. הם יוכלו לקרוא קטעי פרוזה ועתונות קצרים, ויהיו מסוגלים לזהות כ1000- סימנים סיניים.

 

דרישות קדם:

First Year Chinese

The course focuses on foundation works of Chinese language, which means an intensified training of Chinese pronunciation, basic Chinese grammars and some 600 Chinese characters. The course features web assisted Chinese learning and aims at a good foundation for students to continue their studies in the future, as well as giving students basic daily communication ability in Chinese.
 

0687-1700-04
 סינית שנה א'
 Chinese (First Year)
שיעור ות סמ'  א'
גב' זאיצקי לואו ג'יהשיעור ותגילמן362 ה'1000-0800 סמ'  א'
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן362 ב'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן362 ד'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ות סמ'  ב'
גב' זאיצקי לואו ג'יהשיעור ותגילמן362 ה'1000-0800 סמ'  ב'
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן362 ב'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן362 ד'1000-0800 סמ'  ב'

סינית שנה א'

 בשיעור זה יונחלו לתלמידים יסודותיה של השפה הסינית המודרנית הן בתחומי הדיבור והבנת הנשמע והן בתחומי הקריאה והכתיבה. בסיום הקורס יהיו התלמידים מסוגלים לשוחח על מבחר תחומים הנוגעים לחיי היומיום. הם יוכלו לקרוא קטעי פרוזה ועתונות קצרים, ויהיו מסוגלים לזהות כ1000- סימנים סיניים.

 

דרישות קדם:

First Year Chinese

The course focuses on foundation works of Chinese language, which means an intensified training of Chinese pronunciation, basic Chinese grammars and some 600 Chinese characters. The course features web assisted Chinese learning and aims at a good foundation for students to continue their studies in the future, as well as giving students basic daily communication ability in Chinese.
 

0687-1700-05
 סינית שנה א'
 Chinese (First Year)
שיעור ות סמ'  א'
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן361 ב'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותגילמן361 ד'1800-1600 סמ'  א'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן361 ה'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ות סמ'  ב'
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן361 ב'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן361 ד'1800-1600 סמ'  ב'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן361 ה'1800-1600 סמ'  ב'

סינית שנה א'

 בשיעור זה יונחלו לתלמידים יסודותיה של השפה הסינית המודרנית הן בתחומי הדיבור והבנת הנשמע והן בתחומי הקריאה והכתיבה. בסיום הקורס יהיו התלמידים מסוגלים לשוחח על מבחר תחומים הנוגעים לחיי היומיום. הם יוכלו לקרוא קטעי פרוזה ועתונות קצרים, ויהיו מסוגלים לזהות כ1000- סימנים סיניים.

 

דרישות קדם:

First Year Chinese

The course focuses on foundation works of Chinese language, which means an intensified training of Chinese pronunciation, basic Chinese grammars and some 600 Chinese characters. The course features web assisted Chinese learning and aims at a good foundation for students to continue their studies in the future, as well as giving students basic daily communication ability in Chinese.
 

0687-2062-01
 אדריכלות וסביבה ביפן
 Japanese Architecture and its Environs
מר קוץ אריהשיעור גילמן326 ב'2000-1800 סמ'  א'
אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית
קורס אקדמי של סמסטר אחד, 2 שעות שבועיות
מרצה: אדריכל אריה קוץ, מוסמך המכון הטכנולוגי של טוקיו

הקורס יעסוק בהתפתחות האדריכלות והגן היפני לאורך ההיסטוריה, בעיקר בהקשר האדריכלי האסתטי. במהלך הקורס יומחשו השפעות של אקלים וסביבה ושל התפתחות תרבותית ומגע עם תרבויות אחרות על התהוותה של תפיסת החלל ועל מכלול היצירה האדריכלית ביפן.
ההרצאות ילווו בכמות גדולה של שקופיות מדוגמאות חיות של אדריכלות מזרח אסיה בכלל ואדריכלות יפנית בפרט, מהמאה השמינית לספירה ועד למאה התשעה עשר.

נושאי הקורס:

1. אקלים, טבע ואדם
• התנאים הסביבתיים כרקע ליחס האדם לטבע ומרכזיות הטבע במכלול היצירה היפנית.

2. הבית היפני
• בית המגורים במזרח אסיה כתגובה לטבע ולאקלים וכהתגלמות יחס האדם לטבע.
• תפיסת החלל היפנית כפי שהיא משתקפת באדריכלות בית המגורים המסורתי.
• השתנות הבית היפני – גורמים חברתיים וסביבתיים שונים ופתרונות מגורים תואמים.

3. אדריכלות דתית
• ההשתנות של האדריכלות הבודהיסטית לאורך היסטוריה ובמעבר מהודו ועד ליפן, דרך סין.
• גלי ההשפעה של סין על יפן ודרך קליטתם בתרבות היפנית.
• אדריכלות השינטו.
• תגובת התרבות היפנית להשפעות הסיניות ביצירתיות וחדשנות כפי שבאה לידי ביטוי בפתרונות אדריכליים מיוחדים לאורך התקופות השונות.

4. "דרך התה"
• הפילוסופיה החברתית והאסתטית של המאה ה- 16 ביפן והשפעתה על האדריכלות היפנית של התקופה ("בית התה" היפני) ושל המאות הבאות.

5. הגן היפני
• ההתפתחות של הגן היפני, מקורות ההשפעה וההשראה של יוצריו והגישות האסתטיות המשתקפות בגנים היפניים לאורך ההיסטוריה.
• הגן היפני כדוגמה לעיצוב אדריכלי המונע על ידי הכוונה לתכנן חוויה כוללת למען האדם הנע במרחב.

6. מאדו לטוקיו
• תכנון ערים לאורך ההסטוריה של – מסין ליפן.
• ההתפתחות של עיר הבירה היפנית מבירת מחוז רחוק בסוף המאה השש עשרה, לבירתה של שושלת טוקוגאווה ולבירת יפן. המבנה העירוני המיוחד, סיבות הווצרותו והשפעתו על העיר לאורך הדורות.

עבודת גמר:

בסיום הקורס תוגש עבודה של תיעוד וניתוח של יצירה אחת לפי בחירת הסטודנט. תיעוד וניתוח היצירה יהיו מבחן להבנת החומר הנלמד וישומו בתהליך של ניתוח יצירה אדריכלית ספציפית.

 

Japanese Architecture and its Environs

 The course deals with the historic development of Japanese architecture and gardens, from an architectural and aesthetic perspective.
The lectures will demonstrate the way in which Japanese architecture was shaped by the Japanese climate and environment and by its contacts with other cultures.
Lectures are accompanied with a great amount of visual information from Japan and Asia.

Main Themes:

1. Climate and Nature in Japan
The Japanese environmental conditions as the background to the central role of nature in the human culture of Japan.

2. The Japanese House
- East Asian ancient dwellings in relation to environmental conditions
- The Japanese Traditional House and the Japanese Spatial conception reflected in its architecture.

3. Religious Architecture
- Buddhist Architecture form India to Japan
- Chinese waves of influence on Japan through the history and the ways of their adoption and adaptations.

4. The Way of Tea
- The social and aesthetic revolution of the 16th century Japan and its influence on its time and on the next centuries.

5. Japanese Gardens
- The development of the Japanese gardens throughout the centuries, focusing on the sources of inspiration and the aesthetic approaches reflected in the gardens.
- The Japanese Gardens as an example of a design for movement in space.

6. From Edo to Tokyo
- The development of Edo from a provincial town to the Capital City, its spatial organization and its reasons and consequences.

Students' duties:
Students should chose one specific masterpiece and submit a written analytic report on it.
The work should include about 2000 words and sketches, diagrams and photos to accompany the analysis.

 

0687-2115-01
 היסטוריה ותרבות בקוריאה טרם המודרניזציה
 History and Culture in Korea Before Modernization
ד"ר צרפתי ליאורה רבקשיעור גילמן280 ב'1200-1000 סמ'  א'

היסטוריה ותרבות בקוריאה טרם המודרניזציה

קוריאה התקיימה במשך אלפי שנים כממלכה עצמאית, שוכנת בהרים ומוקפת ים משלושה צדדים, כאשר מצפונה ומדרומה המעצמות יפן וסין. במהלך ההיסטוריה עבר השלטון בקוריאה בין שושלות שונות, אשר כל אחת מהן התנהלה בסגנונה הייחודי. גבולותיה של הממלכה השתנו לאורך השנים כמו גם אופי יחסיה עם מדינות האזור. מיקומה ונתוניה הגיאוגרפיים תרמו לכך שקוריאה המשיכה לקיים ולפתח מאפיינים תרבותיים הייחודיים רק לה ובו בזמן להוות גשר יבשתי למעבר רעיונות וחפצים בין סין ויפן. בקוריאה המסורתית דתות עממיות השתרגו בפילוסופיות של הבודהיזם והקונפוציאניזם והניבו מערכת אמונות ופרקטיקות הכוללות למדנות, נזירות ומדיטציה, אך גם תקשור, טקסי טראנס והליכה על סכינים חדות. אומנויות הבמה הקוריאניות פיתחו ז'אנרים המשלבים הומור וביקורת חברתית בתיאטרון מסכות ובמחזות יחיד המשלבים סיפור, שירה ותיפוף. גם באומנות הפלסטית התפתחו בקוריאה זרמים ייחודיים, כגון קדרות החימר הירוק. השושלות השונות אשר התחלפו מידי כמה מאות שנים אימצו כל אחת פילוסופיה ודת שאפיינה אותן. במאה השתיים עשרה, הבודהיזם פינה מקום לנאו-קונפוציאניזם, ועם שינוי זה חלה ירידה משמעותית במעמד האישה ועלייה בערך הלמדנות והכתיבה. במאה הארבע עשרה התפתח כתב פונטי הנחשב עדיין לאחד מהמשוכללים בעולם ובמקביל חלו פריצות דרך טכנולוגיות רבות. המבקרים הראשונים מהמערב בסוף המאה התשע-עשרה מצאו ממלכה בעלת תרבות עשירה, אומנות מרשימה ושלטון רדוף שחיתות וניוון. הם כינו אותה "הממלכה הנזירית", "ארץ רוגע הבוקר" ו"קוריאה היפה"

בקורס נדון בהיסטוריה, בפילוסופיה ובתרבות של קוריאה המסורתית בליווי חומרים ויזואליים אשר ימחישו את העושר הרב הטמון בה.

 

 

 

History and Culture in Korea Before Modernization For thousands of years Korea existed as an independent kingdom, nestled within mountain ranges and surrounded by sea on three sides. To its north, sat the great Chinese empire, and to its south Japan. Throughout history, various dynasties ruled Korea, each in its own unique style of governance. The borders of the kingdom changed along the years, as have the character of its relationship with the region’s countries. Its location and geographic features contributed to Korea’s ability to develop and maintain unique cultural traits, while allowing the transmission of various ideas and objects between China and Japan.
In traditional Korea, vernacular religions intertwined with the philosophies of Buddhism and Confucianism to produce a system of beliefs and practices that included high value to scholarly work and to religious hermit life, and at the same time practices of spiritual mediation, rituals that involve possession trance, and walking on sharp knives. Korean performance art evolved into genres that include humor and social criticism in mask dance and single- actor shows that combine story, song, and drumming. In the plastic arts unique techniques, such as the green clay pottery have also evolved. The various dynasties that changed every few hundred years adopted each a philosophy and religion that characterized it. In the Twelve century, Buddhism cleared the way to neo-Confucianism. That change was followed by a drastic deterioration in Women’s status and rise in the importance of literacy and scholarship. In the fourteen century a phonetic script was invented, which is still considered one of the world’s most sophisticated ones. At the same time, various other technological innovations were introduced in Korea. The first Western visitors by the end of the nineteenth century found a kingdom that was rich in culture and art, but also suffered from corruption and stagnation in its governing methods. They called in “The hermit nation,” “Land of the morning calm,” and “Korea the beautiful.”
In the course we will discuss the history and philosophy of traditional Korea, using visual materials that will demonstrate its richness.
 

0687-2146-01
 אלים שדים ואבות קדמונים בדת הסינית
 Gods, Devils and Ancestral Fathers in Chinese Religion
ד"ר אבט עודד זאבשיעור גילמן279 ד'1200-1000 סמ'  ב'

אלים שדים ואבות קדמונים בדת הסינית

 בקורס זה נערוך היכרות עם היבטים שונים של האמונה בישויות העיקריות עבורן מקיימים פולחן בדת העממית הסינית. במהלך הקורס נעמוד על תפקידם הדתי של אלים שדים ושל רוחות האבות, כמו גם על הרקע התרבותי והחברתי לעיצוב דמותם. בתוך כך נדון בסוגיות שונות כגון: מהו התפקיד או המעמד שמייחסים לישויות אלה בסדר העולמי או הקוסמי? איזה תפקיד הן ממלאות בחיי המאמינים? מה מעמדן ביחס למאמין וביחס לישויות אחרות? מה מאפיין את הריטואלים שמקיימים בעבורן? באילה תחומים מייחסים להן את ההשפעה הרבה ביותר?

 

 

Gods, Devils and Ancestral Fathers in Chinese Religion

 This course will examine different aspects of the belief in the main objects of worship in Chinese popular religion. Special attention will be given to examine the role played by gods, ghosts and ancestors in Chinese religion as well as the cultural and social background that shaped their characteristics.
During the course we will discuss issues such as: What is the role or the status ascribed to these beings in the world or the cosmic order? What role do they play in the lives of the worshippers? What is their status in relation to the believers and to other beings? What characterizes the rituals performed on their behalf? In what way and to what extent were they incorporated into Chinese Buddhism and the Daoist Religion? In what spheres are they believed to be most efficacious? Why?
0687-2166-01
 עולם העבודה ביפן הגלובאלית: ארגון וניהול בשוק הבינלאומי
 Labor in Japan: Organization & Management in the International Market
ד"ר בייקוביץ אביטלשיעור גילמן280 ה'1400-1200 סמ'  ב'
קורס זה דן במאפיינים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים של עולם העבודה והארגונים העסקיים ביפן בעידן הגלובאלי. תהליכים סוציו-כלכליים הביא לשינויים בהתנהלותם של עסקים וחברות הפועלים בזירה הבינלאומית בכלל, ובשווקי אסיה בפרט. ברמת הארגון, היווצרותן של חברות גלובאליות העלתה דילמות שונות בנוגע לדפוסי ניהול שונים ואסטרטגיות עסקיות בניסיון להגיע לצמיחה כלכלית. ברמת הפרט, השונות התרבותית שנוצרה הביאה לצמיחתם של צוותים רב לאומיים, ושינויים בדפוסי תעסוקה אשר השפיעו על תפיסות של זהות ושייכות בקרב עובדים בחברה היפנית. הקורס יעסוק בניתוח ביקורתי והשוואתי של נושאים אלו, תוך בחינת המתח בין שימור לשינוי לגבי ערכים, תהליכים ומבנים חברתיים, תרבותיים וארגוניים המתקיימים בעולם העבודה העכשווי ביפן.
In the past 2 decades, global changes have been played out with profound social and cultural repercussions for business corporations. These processes were claimed to induce various socio-cultural transitions within Japan's work environment and labor market, influencing inter-organizational working relations as well as individuals' perceptions of organizational identity and commitment towards their workplace. The course discusses the socio-cultural ramifications of these processes for Japan's work context regarding two interrelated aspects: At the organizational level, the emergence of global corporations and multinational corporations brought into light various dilemmas in regards to management ideology, managerial practices and business strategies applied by companies in their strive for economic power and global presence. At the individual level, the cultural diversity produced in multicultural work teams, the emergence of global workers and transitions in work processes hold significant implications for workers' organizational identity in the context of global work places. The course aims to provide vast knowledge of the main aspects characterizing contemporary Japan in the last three decades. Particularly, drawing on comparative and critical perspectives it discusses trends of preservation and change in Japan's main social, cultural and organizational values, processes and structures.
0687-2175-01
 על המפה הפוליטית: מי ומה בפוליטיקה ההודית
 On the Political Map: Who is Who in Indian Politics
ד"ר פרצ'ק רונישיעור גילמן281 ד'1600-1400 סמ'  ב'

שיעור זה יעניק היכרות בסיסית עם מושגי מפתח בפוליטיקה ההודית, ועם מאורעות דררמטיים שעיצבו את המפה הפוליטית למן הריבונות ועד ימינו. נתוודע לארגונים ולמפלגות הפועלים במגרש המשחקים הפוליטי, לאישים מרכזיים שעל המפה, למדיניות הממשלות בתחומים שונים ולתמורות שחלו בהן.
בין הנושאים שיידונו: מפלגת הקונגרס למן הריבונות, שושלת נהרו-גנדהי, משטר החירום, התפתחותן של אופוזיציות, הפוליטיקה של הקאסטות הנמוכות ושל המיעוטים, עליית הימין, מירוץ החימוש הגרעיני של הודו, הרפורמות הכלכליות וסוגיית הגלובליזציה.
 

 

On the Political Map: who is who in Indian Politics

This course will introduce major events and personae on the political map of modern India. Among the topics: the partition, the Congress Party since independence, the Nehru-Gandhi Dynasty, the Emergency Rule, The development of low-class and minority politics, the rise of the BJP, the Indian Nuclear policy, the economic reforms and the issue of globalization

0687-2189-01
 זהויות אזוריות בסין המודרנית
 Regional Identities in Modern China
פרופ גמזה מרקשיעור גילמן282 ה'1200-1000 סמ'  ב'
זהויות אזוריות בסין המודרנית
 
בתוך המארג האנושי העצום המהווה את סין, כיצד תושבי פרובינציות שונות, דוברי דיאלקטים שונים, מגדירים את תרבותם המקומית ואת יחסם למדינה בה הם חיים? מאילו מרכיבים נבנית הזהות ה"קטנה"? מה טיב היחסים בינה לבין הזהות ה"גדולה" ומתי מתעוררות סתירות בין תפיסות ונאמנויות אלה? מעבר לחלוקה המוכרת של סין בין צפון לדרום, בקורס זה נעמוד על הזהויות המורכבות של פרובינציות, ערים ואזורים נבחרים של סין המודרנית.

 אין להשתמש בטלפונים ניידים במהלך השיעור .
Regional Identities in Modern China
 
Within the enormous human tapestry that makes up China, how do the residents of different provinces, the speakers of different dialects, define their local culture and relation to the country in which they live? What are the constituent elements of “the small identity”? What relations exist between it and “the large identity”, and when do contradictions between the two loyalties arise? Beyond the familiar division of China to north and south, we shall study the complex identities of selected provinces, cities and regions of modern China.
 
0687-2192-01
 ההיסטוריה של סין המודרנית א': משיא שושלת הצ'ינג ועד לנפילתה
 The History of Modern China, Part One: From High Qing to The Fall of the Qing
ד"ר סלע אורישיעור גילמן280 ב'1600-1400 סמ'  א'

כיצד נוצרה סין המודרנית? מהם התהליכים שהביאו לקריסתה של סין כקיסרות, ולבנייתה של סין כמדינת לאום מודרנית, והאם הקטגוריה הזו רלבנטית אליה? מהם השינויים הדרסטיים שעברה סין במאתיים השנים האחרונות, ממה הם נגרמו, והיכן עומדת סין כיום? בקורס נדון בשינויים במחשבה הפוליטית בסין, במודרניזציה בגירסתה הסינית, בשינויים בתפיסה העצמית של הסינים לאורך התקופה ובמעמדה באסיה ובעולם, במורשת של שושלת הצ'ינג, ובשאלה הבסיסית – מהי סין? כל זאת מתוך סקירת האירועים הבולטים של התקופה, המלחמות, המרידות, והמהפיכות, והאופן שבהם אירועים אלה נקשרו במארג ההיסטוריה העולמית. החלק הראשון של הקורס (בסמסטר א') יתמקד במאה השנים שבהן הפכה סין ממעצמה עולמית לשק החבטות של העולם. אירועי המאה ה-19 ותחילת המאה העשרים היוו את הבסיס שממנו סין המודרנית צמחה, ובלעדיהם לא ניתן להבין נכוחה את סין במהלך המאה העשרים ועד היום.
 

The History of Modern China, part one: from High Qing to the fall of the Qing, 1800-1911
 
 
How did modern China come into being? What were the processes that caused the collapse of imperial China and to the construction of China as a modern nation state? Is China a modern nation state? What were the drastic changes that China endured during the past two centuries, and what brought them about? Where does China stand today? We will discuss transformations in China’s political thought, modernization a-la-China, changes in the self perception of the Chinese during the period since 1800, and China’s status in Asia and the world. We will further examine the heritage of the Qing dynasty, and try to ascertain the
0687-2193-01
 כשהאלים משחקים: תיאטרון המחול והדרמה במסורות ההודיות הקלאסי
 When the Gods Play: India's Folk and Classical Traditions Of Dance & Drama
גב' אלכביר אוסנתשיעור גילמן280 ד'1400-1200 סמ'  א'
כשהאלים משחקים: תיאטרון המחול והדרמה במסורות ההודיות הקלאסי
 
הקורס יעסוק בהיבטיו השונים של תיאטרון הדרמה והמחול הקלאסי והעממי (נאטיה, Natya): אמצעים אמנותיים, שפת המחוות – העיניים, תנוחות הגוף, תנועות הידיים ועוד, תכנים סיפוריים ומחזות, טקסטים וסגנונות בראי הזמנים, המוסיקה והכלים המלווים. נלמד על תיאטרון רחוב ותיאטרון חברתי ונבחן את השפעת התיאטרון הקלאסי על הקולנוע ההודי.
כמו כן, ננתח את המושגים הרעיוניים "דרשן", "ראסה" ו"לילא" כפי שהם באים לידי ביטוי בתיאטרון הקלאסי הסנסקריטי, במחול אבהינייה נרטיבי, בריקודי איחוז מדרום הודו, ובתיאטרון נודד המתאר את עלילות האלים.
 
When the Gods Play - India's Folk and Classical Traditions of Sanskrit Theater and Dance
 
 We will study the various aspects of Natya - folk and classical theater and dance: its modes of expression, narratives and plays, the history of texts and styles, street and social theater forms, music and musical instruments, the influences on Indian cinema and the language of gestures using eyes, body postures and hand mudras. We will explore the Hindu notions of "Darshan" "Rasa" and "Lila" as they are expressed in the classical Sanskrit theater, in the narrative Abhinaya dance, in the Southern Indian dances of the "spirit possession" and by a travelling theater specialising in mythological subjects.

 
0687-2204-01
 מבט אנתרופולוגי על מקומה של האשה ביפן המודרנית
 An Anthropological Perspective: Women's Status in Modern Japan
פרופ גולדשטין גדעוני עפרהפרוסמינרנפתלי419 ג'1800-1400 סמ'  ב'

מבט אנתרופולוגי על מקומה של האשה ביפן המודרנית

 הקורס הוא בעיקרו קורס מתודולוגי העוסק בבחינה אנתרופולוגית של הנשים ביפן המודרנית. המטרה הראשונית של הקורס היא מתן כלים מתודולוגים למחקר חברתי-תרבותי בכלל (עם דגש למחקר אנתרופולוגי) ומחקר סוגיית הנשים ביפן בפרט. יינתן דגש במהלך כל הקורס לדרך בה אוספים חומר, הן ראשוני והן משני, לדרך בה מנתחים סוגיה ולדרך בה בסופו של דבר כותבים עבודה אקדמית.

מהצד התוכני, הקורס יעסוק בבחינת מקומה ותפקידיה של האישה ביפן המודרנית בתחומי חיים שונים. תוך שימוש בעיקר בחומר אנתרופולוגי (אם כי גם סוציולוגי והיסטורי) העוסק בסוגיות שונות הקשורות לדיון בנושא של נשים ביפן המודרנית נרצה לצייר תמונה מורכבת של מיקומן החברתי של נשים ביפן בת זמננו. זאת נעשה דרך התבוננות בתחומי חיים שונים. אלו יכללו: סוציאליזציה, השכלה, עבודה, קריירה, פוליטיקה, אמהות ומשפחה. בשנים האחרונות יפן עוברת שינויים מרחיקי לכת מבחינת דחיית גיל הנישואין, הפיכתן של הגברים היפניים למועמדים לא נחשקים לנישואין וירידה מאוד מדאיגה בשיעור הפריון, במהלך הקורס ננסה להתמודד עם סוגיות הקשורות לשינויים הללו ולראות אם וכיצד הן משפיעות על תפקידים מגדריים בחברה היפנית.

 

 
An Anthropological Perspective: Women's Status in Modern Japan
 
The main aim of the course is providing tools for a socio-cultural research in general and the study of women issues in Japan in particular. We will focus on how materials, both primary and secondary, are collected. We will also study how to pose and analyze a research question and finally how to write an academic paper.
 
 
Thematically, using mainly anthropological (but also sociological and historical) materials, the course aims to present a complex picture of the social position of Japanese women in Japan today. The latter will be done through an observation of multiple domains of women’s lives, including socialization, education, work, politics, motherhood and family. In recent years Japan has been going through major changes as more women are postponing marriage or are reluctant to get married, there is also a worrisome decrease in the fertility rate, we will tackle these and other changes and examine their impact on gender roles in contemporary Japanese society.
 
 
0687-2213-02
 סוגיות בסיסיות בבודהיזם
 Central Themes in the Study of Indian Buddhism
ד"ר צהר רועיפרוסמינרגילמן261 א'1400-1200 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן261 ג'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס מהווה מבוא לבודהיזם ההודי וזאת תוך דיון בסוגיות ובעיות מרכזיות, דוקטרינריות ואחרות, שאפיינו אותו מתחילת דרכו ולאורך התפתחותו. מהי טענת ה"אין אני " הבודהיסטית וכיצד היא מתיישבת עם הצורך בסוכן בר קיימא הפועל לשחרור מסבל? האם התשוקה לנירוואנה אינה בגדר מכשול בפני השחרור? כיצד מתיישב אידאל אי האלימות הבודהיסטי עם העובדה שלאורך כל שנות קיומה קהילת הנזירים זכתה לתמיכה כספית ואידאולוגית ממלכים לוחמים ? כיצד מתיישב אידיאל הפרישות והבדידות של הנזיר עם העובדה שהוא נזקק לתמיכת הקהילה הבודהיסטית שאינה נזירית? מדוע נעלם הבודהיזם מהודו, ארץ מוצאו? האם הבודהיזם דוגל בשוויון לנשים? לבני קאסטות נמוכות? האם קיים בודהיזם 'מקורי' או בודהא 'היסטורי' וכיצד הדבר מתיישב עם העובדה שדבריו של הבודהא עלו על הכתב כמה מאות שנים לאחר חייו ובשפה שונה מזו שכביכול דיבר בה? מהו מקורה של המהאיאנה בהודו וכיצד מתיישב העושר הטקסטואלי שלה עם העדר עדויות מקבילות חומריות על התבססותה המוסדית? העיסוק בשאלות אלה ואחרות ישמש לשם הצגה כללית של הבודהיזם בהודו מבחינה פילוסופית, מוסדית, והיסטורית, וכן יסייע בגיבושה של בעיית מחקר עצמאית שעליה תכתב עבודה מסכמת.
 
Central Themes in the Study of Indian Buddhism
 
The course serves as an introduction to Indian Buddhism by critically examining various doctrinal problems and difficulties which preoccupied traditional and modern scholars of Buddhism. What is exactly implied by the “no-self” doctrine and how is liberation possible without assuming the existence of an enduring individual agent? Does not the longing for nirvāṇa stands as an obstacle for attaining liberation? How is the ideology of non-violence compatible with Buddhism receiving patronage from warrior kings? How is the Sangha’s prescribed seclusion and abstinence compatible with its dependency on the lay community? Why did Buddhism vanish from India? Does Buddhism see women as spiritually equal to men? Does Buddhists have a caste system ? Was there an authentic Buddhism and a historical Buddha? What are the origins of the Mahāyāna and how extent was it in India? Such questions, among other, will serve to delineate the institutional history and philosophy of Indian Buddhism, and will guide students in forming their individual research projects.
 
0687-2220-01
 דת עממית ביפן
 Folk Religion in Japan
ד"ר אורבוך איריתפרוסמינרגילמן260 ב'1400-1200 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן260 ד'1400-1200 סמ'  א'

דת עממית ביפן

בקורס זה יידונו נושאי יסוד בחקר הדת העממית ביפן. בין הנושאים: ראיית העולם ותפיסת האלוהות בדת העממית; פנתיאון האלים; חגים, ריטואלים ופסטיבלים; השמניזם היפני; תפישת המוות ופולחניו; תפיסת הזמן בדת העממית; מרחב קדוש וזמן קדוש; דת חיי היומיום; עבודת ההרים, ותנועת השוגנדו; תרבות האורז ותרבות הדייג; אמנויות הבמה העממיות; חקר הפולקלור ומעמד הדת העממית ביפן כיום.

 

Folk Religion in Japan

 In this course we will discuss some basic issues in the study of Japanese
Folk Religion. Among the topics to be examined: The folk religious
worldview and the concept of divinity; the divine pantheon; rites and
festivals; Japanese shamanism; the concept of death and its rituals; the
concept of Time in folk religion; sacred space and sacred time; religion in
everyday life; mountain worship and the Shugendo movement; rice
culture and fishing culture; the folk performing arts; folklore studies and
the status of folk religion in Japan today.
 
0687-2263-01
 בג'ינס וסארי:תרבות פופולארית בהודו המודרנית
 Wearing Jeans and Saree: Cultural Identity and Mass Media in Contemporary India
ד"ר פרצ'ק רוניפרוסמינרגילמן261 ב'1600-1200 סמ'  א'
בג'ינס וסארי: זהות, לאומיות ותקשורת המונים בהודו העכשווית
 
מיהו ההודי בן זמננו? איך הוא מוגדר? פרוסמינר זה יציע היכרות עם כמה מן המוקדים הבוערים בסוגיית הזהות התרבותית ובפוליטיקת הזהויות בהודו בת ימינו. נדון באחרים שהודו מייצרת לעצמה, ובאחרים שבתוכה פנימה: המערב, המוסלמים, פקיסטן, הקבוצות הבדלניות בצפון-מזרח ובג'אמו וקשמיר, הדרום הדראווידי בפרספקטיבה צפונית. הפרו"ס ילווה בהקרנת קטעי סרטים, וידיאו-קליפים, פרסומות ותשדירי שירות ששודרו בערוצי הטלוויזיה ההודיים. כל אלה יאפשרו היכרות חיה של שיח זה כפי שהוא מתנהל בתוך הודו פנימה, וישמשו פתח להכרת תרבות הודו בת ימינו באמצעות פרספקטיבה משותפת ללימודי התרבות ולתיאוריה הפוסט-קולוניאלית.

 
Wearing Jeans and Saree: Cultural Identity and Mass Media in Contemporary India
 
 What is the profile of the contemporary Indian? How is he or she defined? This course takes close look at some central issues of identity politics as shaped in Indian mass media, in particular in films, video-clips of pop songs, ads and television series. By analyzing mass media texts, this course aims to depict the hegemonic Indian and the Others: the West, the Muslim population, Pakistan, as well as separatist and minority groups in the North-East and the Indian Dravidian South from a northern perspective.
 
0687-2294-01
 יחסי סין והעולם באלף השני
 China and the World in the Second Millennium
ד"ר סלע אוריפרוסמינרגילמן261 ב'1200-1000 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן261 ד'1200-1000 סמ'  א'
יחסי סין והעולם באלף השני
 
בקורס זה נתחקה אחר האופנים שבהם סין נחקרה והוצגה על ידי מלומדים, סוחרים, חיילים ועוד מהמערב במהלך האלף השני לספירה ועד היום ובאופנים בהם סין תפסה את העולם ואת עצמה ביחס לעולם. נדון בשאלות של גלובליזציה, היסטוריוגרפיה, "אוריינטליזם" וזהויות משתנות, וננסה להבין כיצד המחקר האקדמי המודרני במערב ובסין שאב ועודנו שואב מתוך ההתנסויות והתיאורים של התקופה הטרום-מודרנית.
 
China and the World in the Second Millennium
 
This class follows the ways in which China has been researched and presented by Western scholars, merchants, soldiers etc. during the second millennium C.E. until today, as well as in the ways in which China perceived the world and itself vis-à-vis the world. We will discuss questions related to historiography, globalization, "Orientalism" and changing identities, and try to understand how modern academic practices in the West, as well as in China, have been informed by the experiences and descriptions of the pre-modern period.
 
 
 
0687-2300-01
 דרך המעשה: טקסים ומנהגים בהינדואיזם
 The Path of Action: Rituals and Customs in Hinduism
ד"ר הלפרין אהודפרוסמינרגילמן260 א'1800-1600 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן261 ג'1800-1600 סמ'  א'
בספרו 'ההיררכיה האלוהית' מדווח לורנס באב כי בכפר ההודי אותו חקר, עיקרה של הדת לא היה באמונה כי אם בעשיה. חוקר אחר, אלף הילטבייטל, טוען שכאשר אנו דנים בהינדואיזם, אל לנו לשאול 'מיהם ההינדואים' אלא 'מה הם עושים?'. הוא מספר כיצד בחור צעיר שפגש פעם בפסטיבל כפרי בדרום הודו הכריז באוזניו כי הינדואי הוא כל מי ש"מדליק קטורת ומפצח קוקוסים". בעוד שניתן כמובן לחלוק על תקפותה של הגדרה קיצונית שכזו למהותו של ההינדואיזם, היא מצליחה בכל זאת לחשוף אמת עמוקה ובסיסית בנוגע אליו - הימצאותה של העשיה והפעולה הטקסית בליבה ובתשתיתה של דת זו. במהלך הפרו"ס נבחן סוגיה זו לעומק ומהיבטים שונים. נלמד על מגוון פרקטיקות דתיות השלובות בחייהם הפרטיים והציבוריים של ההינדואים וננתח את תפקודיהן ומשמעויותיהן התרבותיות, החברתיות והפוליטיות. כך לדוגמא, נדון בטקסי מקדש ומנחה לאלים; טקסי התבגרות, חתונה ומוות; פרקטיקות של עליה לרגל; פסטיבלים וקורבנות דם. במהלך הסמסטר יבחרו התלמידים נושאי מחקר ספיציפים ויפתחו אותם לעבודה מסכמת. חלק ניכר מהפרו"ס יוקדש להקניית כלים מתודולוגיים לכתיבתה של עבודת מחקר שכזאת.
In his book The Divine Hierarchy, Lawrence Babb reports that religion in the Indian region he studied was “a thing done not a thing believed.” Another scholar, Alf Hiltebeitel, argues that the meaningful question about Hindus “is not ‘who is a Hindu?’ but ‘what are the things that Hindus do?’” He tells us how a young man he once met in a South Indian village festival declared that Hindus are those who “break coconuts and light camphor.” Of course, one could easily question such an extreme definition of the essence of Hinduism. Yet, it does reveal an important and fundamental truth about it - the great importance granted in it to ritual action. In the pro-seminar we will examine this issue in depth. We will discuss the various practices integrated into the private and public life of Hindus and analyze their cultural and sociopolitical functions and meanings. Thus, for example, we will learn about temple rituals, forms of worship, rites of passage, pilgrimage, festivals, and blood sacrifices. During the semester, students will choose specific research topics and will develop them into final papers. Large portion of the course will be dedicated to providing students with the methodological tools required for writing a research paper.
0687-2301-01
 דת ופולחן בקוריאה
 Religion and Ritual in Korea
ד"ר צרפתי ליאורה רבקפרוסמינרגילמן262 ב'1200-1000 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן262 ה'1200-1000 סמ'  ב'
דתות קוריאה מאופיינות בשילוב ייחודי של פילוסופיות ופרקטיקות מקומיות ומיובאות. אנימיזם ואמונה פוליתאיסטית בכוחות הטבע וברוחות המתים מהווים את היסוד לדת המקומית במשך אלפי שנים. בודהיזם, דאואיזם, קונפוציאניזם ונצרות הגיעו לקוריאה לאורך ההיסטוריה והשתרגו בערכים ובנורמות הקיימים לכדי יצירת וריאציות מקוריות של דתות אלו. באופן זה, נזירות ולמדנות חיים בקוריאה לצד טקסי תקשור עם רוחות האבות וריקודי טראנס, שבשיאם ביצוע מפגני ראווה, כמו טיפוס על סכינים חדות. בפרוסמינר נסקור את הזרמים השונים בחיי הדת בקוריאה, תוך צפייה בחומרים ויזואליים וקריאת טקסטים מקוריים (מתורגמים) המעידים על העושר הרב הטמון באמונות ובפולחנים הקוריאנים. כמו כן, נבחן את התיאוריות הרווחות בחקר הדת ונתמודד עם כתיבת עבודת מחקר אישית על נושאים שייבחרו על ידי הסטודנטים.
Korean religions are characterized by a unique combination of local and imported philosophies and practices. Animism and polytheistic belief in the elements of nature and spirits of the dead have consisted the basis of local religions for thousands of years. Buddhism, Daoism, Confucianism, and Christianity arrived to Korea throughout history and intertwined with existing values and norms to create versions of these trans-Asian religious trends. In this manner, monastic life and intense absorption in scholarship exist side by side with supernatural mediation and communication with ancestor spirits through trance dance that culminates in climbing onto sharp blades. The pro-seminar explores various trends in Korea’s religious life. We will watch visual depictions of Korean religions, and read (tranlated) original texts that testify to the richness of Korea’s beliefs and rituals. We will also study prominent theories in the research of religion and will cope with writing individual research projects based on topics chosen by the students.
0687-2302-01
 מדע ורפואה בסין המסורתית
 science and medicine in China
ד"ר גולדשמידט אסףפרוסמינרגילמן261 ב'1800-1600 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן261 ד'1800-1600 סמ'  ב'
פרו-סמינר יתמקד ברעיונות הבסיסיים שעומדים מאחורי המדע והרפואה בסין כגון התפיסה הקוסמולוגית בסין, מושג הצ'י, יין יאנג, חמש הפאזות, ועוד. במילים אחרות, פרו"ס זה מהווה מבוא לתולדות המחשבה הסינית המסורתית בנוגע לטבע ובנוגע ליחסו של האדם אל הטבע ומקומו בו. בקורס נכסה נושאים הקשורים בהתפתחות מדעים כגון: הרפואה, האסטרונומיה, האלכימיה, המתמטיקה וההנדסה בסין. בפרו"ס אנו נתמקד במדע וברפואה בתקופה הפרה-מודרנית אולם נדון גם באינטראקציות שבין המסורת למודרניות כיום ובהתפתחות המדע, הרפואה והטכנולוגיה במאה ה – 20. הקורס אינו מצריך ידע מוקדם של המדעים או ההיסטוריה של המדע, אולם ידע כזה יוכל לסייע ולהעשיר את הדיון. בחלקו הראשון של הפרו"ס נבחן כיצד המדעים בסין נקשרים לאספקטים שונים של התרבות ובייחוד לחברה, לפילוסופיה ולמחשבה הדתית. השתתפות בפרו"ס תחייב את התלמידים לקריאה שוטפת, הגשת רפרט והגשת עבודה
This pro-seminar focuses on the basic premises that serve as the basis for science and medicine in China, such as the Chinese cosmology, the notion of qi, yin-yang, etc. This pro-seminar provides an introduction to the traditional Chinese thought regarding nature and regarding the interaction between man and nature. In this seminar we will cover topics related to the development of science in China such as: medicine, astronomy, alchemy, and engineering. In the seminar we will not focus solely on traditional sciences and medicine in China. We will also discuss the interplay between modernity and tradition in Chinese sciences today and the changes instigated by the encounter with the West during the 19th and 20th centuries. The seminar does not require any knowledge of the sciences or the history of science, however, such knowledge can enrich the discussions during the seminar. In the first part of the seminar we will examine how the various sciences in China relate to Chinese culture, society, philosophy, and religion. Participating in the seminar will require the students for weekly reading assignments, oral presentation in front of the class, and writing a seminar paper.
0687-2418-01
 ההיסטוריה של סין המודרנית ב': מנפילת הצ'ינג ועד היום
 The History of Modern China: From the Fall of the Qing (1911) until Today
ד"ר סלע אורישיעור גילמן281 ב'1600-1400 סמ'  ב'

כיצד נוצרה סין המודרנית? מהם התהליכים שהביאו לקריסתה של סין כקיסרות, ולבנייתה של סין כמדינת לאום מודרנית, והאם הקטגוריה הזו רלבנטית אליה? מהם השינויים הדרסטיים שעברה סין במאתיים השנים האחרונות, ממה הם נגרמו, והיכן עומדת סין כיום? בקורס נדון בשינויים במחשבה הפוליטית בסין, במודרניזציה בגירסתה הסינית, בשינויים בתפיסה העצמית של הסינים לאורך התקופה ובמעמדה באסיה ובעולם, במורשת של שושלת הצ'ינג, ובשאלה הבסיסית – מהי סין? כל זאת מתוך סקירת האירועים הבולטים של התקופה, המלחמות, המרידות, והמהפיכות, והאופן שבהם אירועים אלה נקשרו במארג ההיסטוריה העולמית. החלק השני של הקורס (סמסטר ב') יתמקד בתהליכים שהביאו לעליית המפלגה הקומוניסטית, מלחמות האזרחים והפיצול בין הקומוניסטים ללאומנים (טאיוון), והאופנים שבהם עלתה סין לדרגת מעצמה עולמית במגוון של מובנים בעשורים האחרונים.

 

The History of Modern China, part two: from the fall of the Qing (1911) until today


How did modern China come into being? What were the processes that caused the collapse of imperial China and to the construction of China as a modern nation state? Is China a modern nation state? What were the drastic changes that China endured during the past two centuries, and what brought them about? Where does China stand today? We will discuss transformations in China’s political thought, modernization a-la-China, changes in the self perception of the Chinese during the period since 1800, and China’s status in Asia and the world. We will further examine the heritage of the Qing dynasty, and try to ascertain the fundamental question – what is “China”? While doing so, we will review the major events of the period, wars, rebellions, revolutions, and ways in which these events tied into global history.

0687-2420-02
 נשים מגדר ומיניות בסין- בין היסטוריה לפילוסופיה
 Women Gender and Sexuality in China: Between History and Philosophy
ד"ר וינטר סמדרשיעור גילמן280 ה'1600-1400 סמ'  ב'
בקורס זה נסקור את מעמדן של נשים, תפקידיהן, ודימוייהן, מתחילתה של התרבות הסינית ועד לראשית המאה העשרים. נעקוב אחר התפתחויות היסטוריות בתפקידים שמילאו נשים, כשאנו מזהים, לצד שינויים והופעתם של תפקידים חדשים, תימות תרבותיות שהתמידו לאורך ההיסטוריה. נתבונן בחייהן הממשיים של נשים סיניות, נשים אשר הוגדרו – כמו גברים סיניים – באמצעות מערכות היחסים שעיצבו אותן: יחסיהם האינטימיים, משפחתם, והחברה בה חיו. יחד עם חקירת מציאות חייהן של נשים, נבדוק את האופנים בהם נשים אלו הוצגו במגוון מקורות ספרותיים אשר תארו מודלים של התנהגות נשית ראויה. נבחן כיצד הבדלים בכוח ובזכויות שהיו לנשים סיניות – נשים בשלבים שונים של חייהן, בתקופות היסטוריות שונות, או בהקשרים תרבותיים, חברתיים, ופוליטיים שונים – מקשים על ניסוח הגדרה אחדותית של "האישה הסינית המסורתית," ונעמוד אל מול אספקטים בחייהן של נשים אלו אשר אופיינו בדיכוי ובהעדר כוח. בגלל האופי הייחודי של נושאי החקירה שלנו, ומכיוון שחקירה המציבה נשים במרכזה היא עדיין פרוייקט שנוי במחלוקת, ננסה ליצור בכיתה אווירה המשלבת עומק תיאורטי עם מעורבות אישית, כשאנו בוחנים, תוך בדיקה עצמית, את מגוון המניעים וההטיות האידיאולוגיות שהביאו, ומביאים איתם, חוקרים וחוקרות מערביים למחקר הנוכחי של נשים, מגדר ומיניות בסין.
 
 
 
Women, Gender, and Sexuality in China
 
This class will survey the status, roles, and images of women from the beginning of Chinese Civilization to the early Twentieth century. We will trace historical developments in women roles, as we identify, along transformation and the emergence of new roles, cultural themes that had persisted throughout history. We will look at the actual lives of Chinese women, women who were defined – like Chinese men – by the relations that had shaped them: their intimate relationships, their family, and the society in which they lived. Side by side with observing the realities of women lives, we will examine the ways in which these women were portrayed in a variety of literary sources, that described models of appropriate womanly behavior. We will study changes in the power and privileges of Chinese women – women in different stages of their lives, in different historical periods and in a variety of cultural, social, and political contexts – that complicate attempts to reach a unified definition of “the traditional Chinese woman,” and we will meet aspects of their lives which were characterized by oppression and powerlessness. Due to the distinctiveness of our topic of inquiry, and because a study that places women at its center is still a controversial matter, we will strive to create in the classroom an atmosphere of both theoretical depth and personal involvement, as we explore the range of motives and ideological biases that Western researchers bring to contemporary work on women, gender and sexuality in China.
 
 
0687-2424-01
 אלות וזהות בהודו המודרנית: דת, חברה פוליטיקה
 Goddesses and Identity in Modern India: Religion, Society, Politics
ד"ר הלפרין אהודשיעור גילמן280 א'1400-1200 סמ'  ב'
מהוודות ועד ימינו עשו אלות ההינדואיזם כברת דרך ארוכה. בעוד איזכורן בוודות העתיקות מועט ומשני, נוכחותן בהודו הלכה והתעצמה במהלך ההיסטוריה. בעידן המודרני ובימינו אנו שלובות האלות ההינדואיות בכל מרחבי החיים ומשתתפות בעיצובן של זהויות דתיות, פוליטיות וחברתיות של קהילות ויחידים בהודו ואף מעבר לה. בקורס זה נספר את סיפור גילגולן המודרני של האלות בהודו ונבחן את האופנים השונים בהן הן ארוגות לתוך חייהם של מליונים. לאחר הקדמה היסטורית קצרה נבחן את עלייתה לגדולה של האלה בהארט מטה ("אמא הודו") והשפעתה האדירה על תנועת הלאומיות ההודית. נמשיך בבחינת האופנים השונים בהן הושפעו האלות ההודיות מתהליכי העיור ומעלייתו של מעמד הביניים, ונבדוק כיצד הן עצמן משתתפות בעיצוב דמותם של קבוצות ויחידים בהודו ואף בארצות המערב. נלמד, לדוגמא, על "תירבותן" של אלות פראיות צמאות דם, על עלייתן לגדולה של אלות 'טלביזיוניות', ועל הגירתן של אלות "פמיניסטיות" למערב. נבדוק כיצד שלובים תהליכים אלו בהבניית זהויות דתיות, פוליטיות, מעמדיות ומגדריות בהודו המודרנית ובת זמננו.

“From the Vedas to the present, Hindu goddesses have traveled a long way. While barely mentioned in the ancient Vedic texts, their presence in India has grown significantly throughout History. In the Modern age and up to our own time, Hindu goddesses have been integrated into all realms of life and participated in shaping the religious and political identities of communities and individuals in India and beyond. This course will tell the story of the Modern avatars of Indian goddesses and look into the various ways in which they are weaved into the lives of millions. After a brief historical introduction we will explore the rise into fame of Bharat Mata (“Mother India”) and her great influence on the Indian national movement. We will then examine how Indian goddesses have been influenced by processes of urbanization and the rise of the Middle Classes and how they themselves participate in shaping the identity of groups and individuals in India, as well as in the West. We will discuss issues such as the taming of wild and bloodthirsty female deities; the rise of “media” goddesses; and the immigration of “feminist” goddesses to the West. We will explore the place of such processes in the construction of religious, political, gender and class identities in Modern and contemporary India.
0687-2429-01
 גיאוגרפיה קדושה, עליות לרגל ותיירות בהודו העכשווית
 Holy Geography Pilgrimages and Tourism in Contemporary India
ד"ר הלפרין אהודשיעור גילמן362 א'1800-1600 סמ'  ב'
עליה לרגל ומסעות אל יעדים מקודשים היו מאז ומעולם מרכיב חשוב במרחב הדתי בהודו. היום, יותר מאי פעם, יחידים, קבוצות, ולעיתים אף האלים בעצמם הנישאים במרכבות על כתפי מאמיניהם, מטיילים לאורכה ולרוחבה של תת היבשת במסעות האורכים בין שעות ספורות לימים, שבועות ואף חודשים ושנים. הסיבות ליציאה למסע רבות ומגוונות, כמו גם זהות הצליינים, פרקטיקות הדרך ואופיו של היעד הנכסף. בקורס זה נדון במאפיניה של הגיאוגרפיה הקדושה של הודו ובאופנים השונים שבהם נארגים יעדי הדרך זה לזה; נציג את הדפוסים השונים של מסעות העליה לרגל ואת מגוון האתרים ומאפייניהם; ונבחן את המוטיבציות של הצליינים, הפרקטיקות המלוות את המסע, ואת חוויות ההגעה והשהות ביעד עצמו. במהלך דיוננו נאיר את האספקטים הכלכליים, החברתיים והפוליטים של תופעה רבת פנים זו ונבדוק האם וכיצד היא משתנה בשנים האחרונות עם עלייתו של מעמד הביניים בהודו וצמיחתו המהירה של ענף התיירות.

Pilgrimage has always been an important aspect of religion in India. Today, more than ever before, individuals, groups and sometimes even the gods themselves carried in palanquins on devotees’ shoulders, travel all across the subcontinent. Their journeys can span hours, days, weeks and even months and years. The reasons for embarking on these journeys are diverse, just like the identities of the pilgrims, the customs practiced while on the road, and the features of their destinations. In this course we will learn about India’s sacred geography and the multiple links connecting its sacred sites. We will present different patterns of pilgrimage journeys and destinations and will examine pilgrims’ motivations, road practices, and experiences in the sites themselves. We will shed light on the financial and sociopolitical aspects of this diverse phenomenon and explore the transformations it undergoes in recent years, due to the rise of the Indian middle classes and the rapid growth of tourism.
0687-2435-01
 מדינה וחברה בסין הקומוניסטית
 State and Society in Communist China
ד"ר רוזנברג ליאורשיעור גילמן280 ה'1400-1200 סמ'  א'
עלייתם של הקומוניסטים לשלטון לוותה בשינויים מרחיקי לכת ביחסי המדינה והחברה בסין. מטרתו של קורס זה לחשוף את הסטודנטים לדיונים מרכזיים בסוגיה זו ולהקנות כלים לבחינה ביקורתית של יחסי המדינה והחברה והתפתחותם מהתקופה המאואיסטית ועד היום. בין השאלות המרכזיות בהן נעסוק בקורס זה: מה היו מקורות עצמתה של המדינה המאואיסטית? מה היו העקרונות המרכזיים שהנחו את המדינה ביחסיה עם החברה וכיצד באו אלו לידי ביטוי? מהן מקורות עצמתה של המדינה כיום, בעידן של פתיחות, גלובליזציה, ורפורמות כלכליות ומהם העקרונות המרכזיים המנחים את המדינה ביחסה לחברה? ועד כמה סין של היום שונה מזו בתקופת מאו? בהתמודדות עם סוגיות אלו ניגע בכמה מההתפתחויות והתופעות המרכזיות העומדות בבסיס המדינה והמדיניות הסינית כיום, ובהם המעבר מחברת קונפליקטים לחברה הרמונית, יחסי שלטון מרכז-מקומי, קורפורטיזם, התפתחותה של חברה אזרחית, שחיתות, יישום מדיניות, ועוד.


State and Society in Communist China
The rise of the Communist Party has been followed by significant changes in state-society relations. The aim of this course is to expose the students to some of the most fundamental debates over the relations between the Chinese state and society and to impart tools for critical analysis of state-society relations from Mao era until today. Among the questions that will guide us are: what enables the Maoist state its enormous power? What were the main governing principles that had guided the state in its relations with the society and what were their manifestations? What enable state’s power today, in an era of openness, globalism, and economic reforms? What are the main governance principles which guide the state today in its relations with the society? And how different is China of today from China under Mao?

In debating these questions we will touch some of the fundamental developments and phenomenon which lie at the essence of contemporary China and its policy making. These include the transition from a society of conflicts into a harmonious society, central-local state(s) relations, corporatism, the development of civil society in China, corruption, policy implementation, and more.

0687-2438-01
 מוות ואלמוות בהודו הקדומה
 Death and Immortality in Vedic Literature
ד"ר פרידמן יצחקשיעור גילמן279 ב'1200-1000 סמ'  ב'
מוות ואלמוות בהודו הקדומה
 
ההגות ההודית עוסקת בצורה נרחבת בשאלת המוות וגורל האדם לאחריו. הספרות ההודית הקדומה, ספרות הוֵדה, מציגה מגוון גדול של תפיסות ואמונות בנוגע למוות, אך בייחוד המוות נתפס בה כהזדמנות למעבר למצב קיומי נעלה יותר, ולזכייה באלמוות. בקורס נתוודע לרעיונות המרכזיים בנוגע לגורל האדם לאחר מותו בהודו הקדומה, באמצעות בחינת הטקסים והפולחנים הנוגעים למוות, ובקריאה של קטעי טקסט נבחרים (בתרגום) מהספרות הוודית, בדגש על האופנישדות.
 
Death and Immortality in Vedic Literature
 
This course will focus on one of the major topics of Vedic literature, as well as of human culture in general, human destiny at death. By studying Vedic, Brāhmaṇic and Upaniṣadic conceptions of death and immortality, the course will promote a deeper understanding of some of the basic notions and ideas of ancient Indian culture.
 
0687-2439-02
 חיים בין תרבויות
 Lives Between Cultures
פרופ גמזה מרקשיעור גילמן307 ה'1400-1200 סמ'  ב'
מאז תחילת המגעים בין סין והמערב, בשני הצדדים למפגש טעון זה היו אנשים ש"חצו את הקווים" אל הצד השני, אם לזמן מה ואם לכל ימי חייהם. קורותיהם, וניתוח המסגרת התרבותית שבתוכה פעלו, יהיו במוקד הקורס. כך נעסוק, בין השאר, בסינים ששימשו מתווכים מסחריים ("קומפרדורים") עבור הזרים בערי הנמל של סין; במי שהמירו את דתם לנצרות, ובאנשי רוח סינים שהפכו עצמם לדוברי המערב בארצם. מנגד, נדון בנוסעים מערביים בסין מאז ימי מרקו פולו, אוריינטליסטים בסין בשלהי התקופה הקולוניאלית, והוגים שהציבו את סין במרכז כתיבתם.
 
אין להשתמש בטלפונים ניידים במהלך השיעור .
 
 
Transcultural Lives
 
From the beginning of contacts between China and the West, there were on both sides of this uneasy encounter people who – whether only briefly or for the duration of their lives – “crossed over” to the other side. This lecture course is concerned with their history and analysis of the cultural framework, within which they acted. Among cases we shall discuss will be, on the one hand, Chinese commercial intermediaries (compradores) in foreign employ in Chinese ports, converts to Christianity, and intellectuals who became speakers for the West in China. On the other hand, we shall address Western travellers to China since the days of Marco Polo, Orientalists in the late colonial period and thinkers who placed China at the centre of their writing.
 
0687-2441-01
 יפן בזירה הבין לאומית
 Japan in World Affairs
ד"ר שאול רחלשיעור גילמן278 ב'1400-1200 סמ'  א'
קורס זה עוסק בחקר ובלימוד הנושאים הקשורים להתפתחות הפוליטיקה, הכלכלה, הביטחון
ומדיניות החוץ היפנית מאז תום הכיבוש האמריקאי ( 1952 ) ועד היום. נדון בסוגיות שונות
של מדיניות חוץ מההיבט ההיסטורי-דיפלומטי, פוליטי-כלכלי, פוליטי-בטחוני ותרבותי-
חברתי. דגש יינתן ללימוד הנושאים הקשורים להתפתחות מדיניות החוץ של יפן בקונטקסט
האזורי והבינלאומי, תוך הדגשת מכלול האילוצים והצרכים הפוליטיים הפנימיים של יפן.
נדון בשאלות רבות ביניהן: כיצד עקרונות מדיניות החוץ היפנית כפי שגובשו מתום תקופת
הכיבוש ועד תום המלחמה הקרה ערוכים להתמודד עם המגמות והשינויים המתרחשים
בזירה הבינלאומית כיום? מה טבעה של הדמוקרטיה היפנית בראי הזמן? בפני אילו אתגרים
ניצבת כיום בריתה האסטרטגית של יפן עם ארה"ב? מה המשמעות של המשבר הכלכלי
העולמי שהתרחש בשנים האחרונות עבור כלכלת יפן? מה טיבעה ומעמדה של כלכלת יפן
בזירה הבינלאומית כיום? כיצד מאזן הכוח המתהווה כיום בין שלושת ענקי אסיה, הודו-סין-
רוסיה, משפיע על מעמדה של יפן באסיה? מה ניתן ללמוד ממגמות לאומנות פוליטית
חברתית יפנית כיום בראי ההיסטורי שלה? אילו השפעות ניכרות על 'החברה האזרחית'
 היפנית בעקבות אסון פוקושימה 2011 ?
Japan in World Affairs
This course explores and analyzes Japan foreign relations and politics since
the end of the American occupation (1952) to the present.
Emphasis will be given to the understanding of the different domestic and
international political factors behind Japan's foreign, security and energy
policy formulation.
Chosen foreign, security and energy policies illustrate decision-making
process and particularities.
0687-2442-01
 סין ויפן והמזרח התיכון
 Japan, China and the Middle East
ד"ר שאול רחלשיעור גילמן282 ב'1200-1000 סמ'  ב'

קורס זה עוסק בהבנת מכלול הגורמים המשפיעים על התפתחות מדיניות החוץ של סין ויפן במזרח התיכון מראשית שנות ה-50 למאה ה-20 ועד היום.
למרות ריחוקן הגאוגרפי והתרבותי של סין ויפן מהמזרח התיכון, החל ממחצית השנייה למאה העשרים, אזור זה הפך לחשוב עד אסטרטגי עבור שתי המדינות. דבר זה אילץ את המדינות לנסות ולפתח מערכות יחסים עמוקות עם מדינות האזור ואף יצר מימד נוסף במכלול יחסי סין-יפן הדו-צדדיים.
הקורס ידון בניתוח והבנת יחסי סין ויפן עם מדינות מזרח התיכון, מהיבט הפוליטי-דיפלומטי, כלכלי- אנרגיה, היסטורי-תרבותי.

שימו לב! תלמידים שלמדו את הקורס "מדיניות החוץ של סין ויפן " לא יכולים להשתתף בקורס זה .
 

Japan, China and The Middle East

The course will provide the basic history of Japanese and Chinese politics in the Middle East and will analyze all aspects related to the development of this relationship: historic-diplomatic; economic; strategic-military and cultural. Attention is given to Japan's and China's current involvement in the Middle Eastern theater; it's attitude towards Islam, and their energy policy given the fact that the two countries are highly dependent on Middle Eastern energy sources, such as oil and natural gas.
 

0687-2443-01
 קריאה בספרות הסינית המסורתית חלק ב'
 Traditional Chinese Literature Part II
פרופ שחר מאירשיעור גילמן362 ב'1600-1400 סמ'  ב'
בשיעור זה נקרא וננתח מבחר מיצירות המופת של הספרות הסינית המסורתית. נבחן את היצירות בהן נעסוק הן מנקודת מבט ספרותית (כיצירות מופת של הספרות העולמית) והן כמקור לחקר החברה, התרבות, והדת הסינית. כך למשל, נבדוק כיצד מעמדן של נשים בחברה הסינית המסורתית בא לכלל ביטוי ביצירות שירה, סיפורת, ודרמה. נעסוק במתחים חבויים במשפחה ובחברה הסינית הבאים לכלל כיטוי ביצירות ספרות, ונבחן כיצד מוסכמות חברתיות ואמונות דתיות משתקפות ביצירות ספרותיות.
הערה: ההשתפות בשיעור זה מחייבת נוכחות בשיעורים כמו גם הכנה וקריאה משיעור לשיעור.
Readings in Classical Chinese Literature

The Chinese literary tradition is exceptionally rich and diverse. In this course we will read some of its finest examples in prose and poetry alike. We will examine the masterpieces of Chinese fiction and poetry as literature and as historical documents that shed invaluable light on traditional Chinese lives. We will simultaneously analyze the literary qualities of the works in question and their significance as sources that reveal hidden facets of traditional Chinese society. Particular attention will be given to the position of women in traditional Chinese society as attested to by works of literature
0687-2447-01
 בעל הפולחן, בעל השלטון: פרקטיקה ומחשבה "דתית" ביפן המסורתית
 Head Priest, Head Ruler: "Religious" Thought and Practice in Traditional Japan
ד"ר אורבוך איריתשיעור גילמן362 ב'1800-1600 סמ'  א'
שיעור גילמן362 ד'1800-1600 סמ'  א'
בעל הפולחן, בעל השלטון: פרקטיקה ומחשבה "דתית" ביפן המסורתית
בשיעור זה נסקור את תולדות הדתות ביפן המסורתית, ובראשן הבודהיזם היפני, מהתקופה
העתיקה ועד המאה ה 19- . הקורס יעקוב אחרי ההשפעות ההדדיות של שינויים פוליטיים
וחברתיים ושל התפתחויות רעיוניות על יצירת האסכולות השונות בדתות יפן (כגון הבודהיזם
האזוטרי, הארץ הטהורה, ניצ'ירן, זן ואחרות) לאורך ההסטוריה. בקורס יידונו בעיות מהותיות
להבנת "דת יפן" או "דתות יפן", כגון: הטמעת המסורות המיובאות - בראשן הבודהיזם, אך
גם הדאואיזם, הקונפוציאניזם והנצרות - בפולחנים המקומיים; "שינטו" ביפן המסורתית; יחסי
דת ומדינה; יחסי דת וחברה; יחסי דת ואמנות; וההשפעות הדתיות בעיצוב תרבות יפן
המסורתית לתקופותיה.
דרישת קדם: מבוא ליפן המסורתית ותרבותה (הקורס מיועד לתלמידי שנה ב' ומעלה)
Head Priest, Head Ruler: "Religious" Thought and
Practice in Traditional Japanese History.
In this Course we will examine the history of religions in Traditional Japan,
especially that of Japanese Buddhism, from the ancient period to the 19th
Century. The course will examine the mutual influences of political and social
changes, and of philosophical developments, on the creation of various
schools and sects in Japanese religious history (such as esoteric Buddhism,
the Pure Land and Nichiren sects, the Zen schools, and others). Several
major topics central to understanding "Japanese religion" or "religions" will be
discussed, among them: The absorption of the imported traditions - primarily
Buddhism, but also Taoism, Confucianism and Christianity - into the local rites;
"Shinto" in traditional Japan; The complex relations of Religion and State,
Religion and Society, Religion and the Arts; and the religious influences on
forming Japanese culture across the ages.
0687-2450-01
 מבוא לתרבות הוודה: מיתולוגיה, הגות ופולחן
 Introduction to Vedic India
ד"ר פרידמן יצחקשיעור גילמן280 ד'1200-1000 סמ'  א'
 מבוא לתרבות הוודה: מיתולוגיה, הגות ופולחן
תרבות הוֵדה (צפון הודו, לערך 2000 עד 500 לפנה"ס) היא במובנים רבים נקודת המוצא של התרבות ההודית על כל היבטיה. בקורס נתוודע למיתולוגיה, הקוסמולוגיה, הפולחן, המדעים וההגות של תרבות הוודה, ונקרא מבחר מתורגם מספרות הקודש שלה, מן הרְג-וֵדה ועד האוּפָּנִישָדות. בנוסף, נבחן כמה מן הביטויים וההשפעות של תרבות זו על הודו העכשווית.
Introduction to Vedic India
In this course, we will learn about Vedic society, history, and culture. We will delve into its sacred scripture, the Veda, from the Ṛg-Veda to the Upaniṣads, in order to explore Vedic mythology, cosmology, ritual, and philosophy. In addition, we will examine its influence and expression in India today.

0687-2454-01
 הפילוסופיה של ההיעדר בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפן
 The Philosophy of Absence in Architecture and Aesthetics in China and Japan
גב' דור גליהשיעור גילמן280 א'1200-1000 סמ'  ב'
ה 'היעדר' כמו גם מושג ה 'ריקות' (אין, ריק, הלא-מוחשי, מרווח, חלל וכולי) הינו רעיון פילוסופי ומעשי במרחב התרבותי של מזרח-אסיה; ההיעדר משחק תפקיד מהותי בעולם הפילוסופיה הסינית (כמו למשל בלאודזה) ובבודהיזם ההודי, הסיני (כמו הצ'אן) והיפני (זן-בודהיזם) והינו מונכח בעולם החומרי-אסתטי דרך המרחב הארכיטקטוני השלם ואלמנטים בו, (כמו השער), ובמרחב האמנותי (כמו למשל בציור סיני); נתוודע למושגים השונים בסינית וביפנית המייצגים את ההיעדר והריק בכל אחד מזרמי הפילוסופיה השונים, בבודהיזם ובעולם הארכיטקטוני-אסתטי ונחקור את משמעותו ותפקידו כמו גם נשווה ביניהם: האם תפקידו זהה או שמא שונה בכל אחד מהתחומים/התרבויות; האם יש להיעדר או לריק מעמד אונטולוגי בפני עצמו או רק כאשר הוא חלק מהמהות השלמה של "דבר והיפוכו" או "הבין לבין" שהוא גם "זה וגם "זה" או "לא זה" וגם "לא זה" (בין המוחשי ללא-מוחשי; בין "הקיים" ל "לא קיים"); שיעור זה מזמין, אם כך, דרך נושא ההיעדר והריק, ללימוד וחשיבה רוחביים ורב-תחומיים שכן נצא מרעיון ההיעדר החוצה במרחב, בזמן ובתחומי היצירה השונים.

The philosophy of absence in architecture and aesthetics in China and Japan
Absence or Emptiness (the intangible, in-betweeness, gap, space, etc) are philosophical and practical terms that are central to East Asian thought and cultural; Absence plays an essential role in the different “traditions” of Chinese philosophy (such as laozi), Indian, Chinese (Chan) and Japanese (Zen) Buddhism and is being manifested in the material-aesthetic world through architecture (from the spatial whole to various elements, such as gates) and Chinese and Japanese art ; we will get acquainted with the different Chinese and Japanese terms that represent absence and emptiness in each of the philosophies, architectonic and other aesthetic creations and investigate as well as compare its significance and philosophical role; do we find one, identical meaning or different roles in each and every sphere? We will try to understand whether the absent element has its own unique ontological status or whether it is significant only within the whole “thing and its opposite” (“this and this together “or “nor “this” either “this”) .
0687-2455-01
 דרכים אחרות של חרות: דיון בין תרבויות וזמנים
 Other Ways of Freedom: An Analysis between Cultures and Times
ד"ר וינטר סמדרשיעור גילמן279 ה'1600-1400 סמ'  א'
דרכים אחרות של חרות: דיון בין תרבויות וזמנים
על פי המסורת הליברלית המערבית, agency ["סוכנות"] היא יכולתו של אדם לפעול מתוך אוטונומיה וחרות. מתוך השענות על ביקורות פמיניסטיות ופוסט-סטרקטורליסטיות לתפיסה זו של agency, ובהתבסס על מחקרים בפילוסופיה, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה ומדע הדתות, קורס זה ישרטט את האופנים התרבותיים וההיסטוריים של agency שהם ייחודיים לסין הקדם-מודרנית. טקסטים קונפוציאניים ינותחו כממקמים יכולת פעולה מוסרית ופוליטית לא בהתנגדות לנורמות חברתיות או בניכוסן-מחדש, אלא כתלויה בחזרה על נורמות אלו ובציות הקפדני להן. במקומה של אתיקה מודרניסטית הרואה בגוף הפרעה ואיום על יכולתו של אדם לפעול באופן רציונלי, פרקטיקות גופניות – קונפוציאניות, דאואיסטיות ואחרות, כאלו שהן טקסיות וכאלו שאינן טקסיות – יוצגו כממלאות תפקיד מרכזי בכינונם של סובייקטים סיניים מוקדמים ובכינונם של היחסים בינהם, ובינהם לעולם. ובמקומו של האינדיבידואל המערבי הליברלי המבודד והתחום, נמצא במרכז כל מסורות המחשבה בסין המוקדמת פרט המתהווה מתוך יחסיו עם אחרים. תשומת לב תוקדש גם לאיפיון היבטים של agency והעדר- agency בחייהן של נשים בסין הקדם-מודרנית, ונעזר במחקרים על נשים בחברות לא מערביות כדי להרחיב את טווח הפעולות שניתן לראותן כביטוי של agency, מהתנגדות ליחסי שליטה ליכולת פעולה שיחסי כפיפות מאפשרים ויוצרים.
Other Ways of Freedom: An Analysis between Cultures and Times
According to the Western liberal tradition, agency is one’s ability to act with autonomy and freedom. Relying on feminist and poststructuralist critiques of this notion of agency, and drawing on writings in Philosophy, Anthropology, Sociology, and the Study of Religion, this course will delineate modes of agency that are culturally and historically specific to early China. Confucian texts will be read as locating moral and political agency not in the ability to resist, or to re-appropriate, social norms, but as dependent on reiteration of such norms and on strict adherence to them. Instead of a modernist ethics that perceives the body as a disruption and a threat to one’s ability to act rationally, bodily practices – Confucian, Daoist and others, ritualized and non-ritualized - will be shown to play a central role in constituting early Chinese subjects, the relations between them, and their relation to the world. And in place of the isolated, bounded, individual of Western Liberalism, we will find at the center of all early Chinese traditions of thought an individual that is relationally constituted. Special consideration will be given to characterizing aspects of agency - and its lack - in the lives of pre-modern Chinese women. Studies of women’s agency in non-Western societies will help us expand the range of activities which can be seen as expressing agency. Thus, agency will shift from being defined as resisting relations of authority, to an ability to act which conditions of subordination enable and create.

0687-2456-01
 פולחן צלילי: אנשים, מוסיקה וגלובליזציה בטאיוואן
 Sonic Worship: People, Music and Globalization in Taiwan
ד"ר פורטוגלי עדיאלשיעור גילמן280 א'1400-1200 סמ'  א'
"פולחן צלילי": אנשים, מוסיקה וגלובליזציה בטאיוואן
 
בשני העשורים האחרונים אנו עדים להופעתו של שדה מחקר חדש שמתמקד במפגש שבין לימודי דתות ולימודי מוסיקה פופולארית. מחקרים שונים דנים באופן בו רעיונות, סמלים ודימויים דתיים באים לידי ביטוי בתצורות של מוסיקה פופולארית. מחקרים אחרים דנים בתרבות ובמוסיקה פופולארית כאל הדת עצמה. כלומר, הם בוחנים כיצד תופעות מוסיקאליות יוצרות "מרחבים דתיים" ופעילות של "פולחן צלילי". קורס זה עוסק בתרבות, מוסיקה פופולארית ופולחן צלילי בטאיוואן משנות ה-60 של המאה שעברה ועד היום. במהלכו נבחן כיצד "אלילות" ו"אלילי" זמר מקומיים, זרמים תרבותיים מקומיים ותהליכים גלובליים סחפו מיליוני מעריצות ומעריצים והשפיעו על החברה ועל הזהות האישית והקולקטיבית באי, כמו גם מחוצה לו. בנוסף, נדון באופן בו מקומות ומרחבים מוסיקליים, כגון, פסטיבלים, מועדוני הופעות וריקודים, רייבים, נגני רחוב ו"סביבה צלילית" מהווים וגם יוצרים דרכי תקשורת ו"מקדשים" תרבותיים חדשים
 
“Sonic Worship”: People, Music and Globalization in Taiwan
 
In the last two decades we are witnessing the emergence of a new filed of study that focuses on the intersection between religion and popular music studies. Some of the works in this domain centers on topics related to religion in popular culture and music, by means of religious ideas, symbols, metaphors and idioms that appear in forms of popular music and their surrounding cultures. Other studies, discuss music phenomena and popular culture as religion, that is, they examine the way forms of popular music and their surrounding cultures have themselves come to constitute new “religions” or spaces of “religiosity”, which I refer here as “sonic worship”. This course will focus on popular culture and music in Taiwan, and particularly on the way it constitutes new spaces and forms of sonic worships. During the lessons we will observe different music genres, figures and phenomena that took place in Taiwan since the 1960s, and discuss their social and cultural meanings and implications. We shall see, on the one hand, how local idols and divas have influenced the lives of millions of fans and followers in Taiwan and throughout South and East Asia. Then, on the other, we will examine the means by which global musical trends and technologies are implicated within youth culture and urban society in Taiwan. In addition, we will look at (and listen to) the way musical places and spaces, such as, festivals, concerts halls, dance clubs, raves, street performances and soundsacape reflect, and at times create, new social realities, communication channels, collective and individual practices, identities and believes.
 
 
0687-2457-01
 מדיניות החוץ של יפן וסין במאה ה-21: מיקומה של מזרח אסיה בזירה הבינלאומית
 Japan's and China's Foreign Policy in the 21st Century
ד"ר שאול רחלשיעור גילמן281 ב'1000-0800 סמ'  א'
הקורס  עוסק בהתפתחות ההיסטוריה הדיפלומטית של יפן ושל סין בזירה הבינלאומית, עם דגש על מגמות המשכיות ושינוי בפתיחת המאה ה-21. נדון ביחסי החוץ, הביטחון והכלכלה של שתי המדינות תוך הבלטת יחסי הגומלין ביניהן והשפעת יחסים אלה על צפון מזרח אסיה ועל המערכת הבינלאומית.
 
מדיניות החוץ של יפן ושל סין יהוו מוקד הדיון מהיבט היסטורי-דיפלומטי, כלכלי-פוליטי, צבאי-אסטרטגי והיסטורי-חברתי.במוקד דיוני הקורס, נדון בין היתר בסוגיות הבאות:
מהן נקודות המפגש בהתפתחות הפוליטיקה המודרנית של יפן וסין החל מאמצע המאה ה19? באיזו מידה העימותים הצבאיים בין שתי המדינות במאה ה-20 תרמו לעיצוב המערכות הפוליטית העתידות לקום בשתי המדינות?
מהו אופיו של משטר הסחר האזורי בצפון מזרח אסיה כיום ולאן פניו? כיצד אינטגרציה כלכלית אזורית מתקיימת על רקע יריבות לאומית-היסטורית? כיצד התחרות הגוברת בין סין לבין יפן על מקורות אנרגיה ושווקים משפיעה על משטר הסחר בצפון מזרח אסיה ועל היחסים ביניהן?
מהו אופיו של מאזן הכוח הצבאי כיום בין סין מצד אחד וארה"ב ויפן מהצד האחר? מהן ההשלכות הביטחוניות והפוליטיות הצפויות מהשינויים המתרחשים בחצי האי קוריאה? כיצד ובאיזו מידה של הצלחה סין ויפן מתמודדות מול האתגר הביטחוני המכונה: סוגיית טייוואן? מהי הרלוונטיות של הנשק הגרעיני כיום בצפון מזרח אסיה?
 
Japan's and China's Foreign Policy in the 21st century
 
 
This Course is designed to explore the dynamics and development of Japan-China bilateral relationship within North East Asian arena and within the international system, at the opening of the 21st Century.
In order to achieve this goal, emphasis will be given to the study and understanding of the development of the different domestic political, economical and security factors in the two countries and the way these interrelated, mostly since the end of the Cold war to the present. The following topics and issues will be discussed during the semester, among others: What is the nature of the regional trade regime? Is regional economic integration taking place in North East Asia despite national-historical rivalry? How the increased competition over international energy resources impacts Japan-China trade relationship?
What is the nature of the current military balance of power between China on the one hand and the US and Japan on the other? What are the security and economic challenges posed by North Korea to the region? Is the nuclear factor still impacting North East Asian balance of power in an era of economic interdependence? To what extent regimes’ political differences between People’s Republic of China, a socialist republic run by a single party, the Communist Party of China, and Japan’s parliamentarian democracy affects the countries’ relationship?
 
0687-2458-01
 אלוהויות נשיות בדת הטאיוונית:שורשים היסטוריים ונוהגים בני זמננו
 Female Deities in Taiwanese Religion
ד"ר וינטר סמדרשיעור גילמן279 ג'1600-1400 סמ'  ב'
לאלוהויות נשיות תפקיד בולט בדת הטיוואנית בת-זמננו, כמו גם היסטוריה ארוכה בסין. יש הטוענים כי ממצאים ארכיאולוגיים מעידים על קיומו של פולחן לאלוהות נשית בסין כבר באלף הרביעי לפנה"ס. בקורס זה נתחקה אחר האמונה באלוהויות נשיות בתקופות היסטוריות שונות בסין, ונזהה דפוסים מגדריים במסורות דתיות אשר פעלו בחברה בה שלטו נורמות פטריאכליות והירארכיות גבריות. דגש מיוחד יינתן להבנת ההקשרים החברתיים והתרבותיים של אמונות ונוהגים מסוג זה בטיוואן היום. נשרטט את הדרכים בהן אלוהויות נשיות בטיוואן מתוארות ומומשגות, על רקע אורתודוקסיה של אלים גבריים, פולחן טריטוריאלי ופולחן אבות מבוסס-היטב. ננסה להבין את המשמעויות השונות שיש לאמונה באלה נשית עבור מאמינים ומאמינות בטיוואן, ונתבונן במחלוקות עדכניות - במיוחד בקרב מאמינים ומאמינות בודהיסטיים - באשר לדרך בה נשים אמורות לבטא את מסירותן הדתית. לבסוף, כיוון שאלות בטיוואן מדומיינות לעיתים קרובות כאמהות, נחקור את סוגי האמהוּת שאלות טיוואניות בנות-זמננו מייצגות, כשאנו משווים מודלים אלו של אמהוּת למושגים מוקדמים יותר של אמהוּת סינית, ולאמונות מערביות באלה-האם.
Female Deities in Taiwanese Religion: Historical Roots and Contemporary Practice

Female deities occupy a prominent position in contemporary Taiwanese religion, and have a long history in China. Some argue that worshipping a Chinese goddess is attested in the archaeological record as early as 5,500 years ago. In this course we will trace the belief in female deities throughout different historical periods in China, and we will identify gendered patterns in different religious traditions which operated in a society governed by patriarchal norms and male hierarchies. Special emphasis will be given to understanding the social and cultural contexts for such beliefs and practices in Taiwan today. We will examine the ways in which female deities are portrayed and conceived against an existing orthodoxy of male gods, territorial cults and well-established ancestor worship. We will explore the different meanings that worshipping a female deity has, in Taiwan, for men and for women devotees, as we follow recent controversies, especially among Buddhist believers, concerning the ways women should express their religious devotion. Finally, since Taiwanese goddesses are often imagined as mothers, we will examine the kind of motherhood that contemporary Taiwanese goddesses represent, comparing their model of motherhood with earlier notions of Chinese motherhood, and with Western beliefs in a mother-goddess.
0687-2459-01
 בודהיזם בהודו-פילוסופיה ופרקטיקה
 Indian Buddhism: Philosophy and Practice
ד"ר צהר רועישיעור גילמן280 א'1200-1000 סמ'  א'
הקורס מהווה כמבוא לבודהיזם ההודי על שלל מופעיו (הבודהיזם המוקדם וכמו כן תנועת המהאיאנה). נסקור את ההקשר ההיסטורי והאינטלקטואלי שבקרבו צמח הבודהיזם בהודו, את תפיסת העולם הפילוסופית והדוקטרינרית שלו, את הפרקטיקות המדיטטיביות השונות שאותן פיתח, ואת התגבשותה ואופיה של הקהילה הבודהיסטית. המפגשים ילוו בקריאה של מבחר מהספרות הבודהיסטית הקנונית, וזאת בנוסף לספרות מחקרית משנית.
The course serves as an introduction to the various forms of Indian Buddhism, examining their historical and social context, its central doctrines, practices, and institutions. The course's readings, apart from secondary literature, will consist mostly of sections from the Buddhist canonical literature (both Early Buddhist and Mahāyāna ).
0687-2460-01
 אגל טל על להב העשב:הגותו ואמנותו של מורה הזן דוגו
 Dewdrop On the Grass: the Philosophy and Art of Dogen Zenji
מר בולוקן איתןשיעור גילמן278 א'1800-1600 סמ'  א'
"זאזן אינו אימון לקראת הישג". כך הכריז מורה הזן דוגן זנג'י כשחזר ממסעו בסין אל יפן בשנת 1227 . תפיסתו הייחודית של תרגול הזן מציבה אותו עד לימינו כאחת מדמויות המפתח החיוניות להבנת מקורותיו של הזן היפני הקלאסי. כמנהיג רוחני מוביל בדורו הצליח דוגן למזג בין מסורות, רעיונות ועקרונות בודהיסטיים מגוונים ולזקק מתוכם צורת תרגול פשוטה )לכאורה( ועמוקה, מדיטציית ,)zazen( אשר מוכרת לרבים בצורת ההנחיה: "פשוט שב", ואשר העמידה את הזאזן הישיבה, במרכז התרגול. אך מה הכוונה ב"פשוט שב?" ומדוע לשבת אם אין זה מוביל להישג כלשהו? מה פשר טענתו של דוגן כי העשייה היא בעצמה התעוררות? הקורס יציע בחינה מקיפה של שאלות מורכבות אלה תוך דיון בכתביו הפילוסופיים של דוגן, וגם דרך בחינת עולמו האסתטי העשיר, כפי שמשתקף בשירתו. מתוך הטקסטים, ננתח את חשיבות הדרך הרוחנית שרקם דוגן בצורה פואטית עשירה וחדשנית. נראה כיצד המשיך את עקרונות אסכולת הסוטו שהחלה בסין, ונשאף לאתר את ההיבטים הפילוסופיים והאסתטיים שמבליטים את הגותו. חובות הקורס: בחינה מסכמת.
"Zazen is not gaining practice". This bold, somewhat obscure declaration was made by the influential Japanese monk, Dōgen Zenji, after his return from China to Japan in the year 1227. It is a unique articulation of Zen practice that establishes him as one of the essential figures in the study of classical Japanese Zen. Dōgen managed to creatively fuse traditional Mahayana and Chan principles and conceptual imagery in introducing the unique form of practice known as shikantaza (只管打坐), or "just sitting". Yet what is the meaning of "just sitting"? And why should one sit if there is no benefit to be gained? What does Dōgen mean in proclaiming that “practice is in itself awakening”? The course will offer a broad discussion of these questions through a close examination of Dōgen’s rich textual legacy, and mainly his philosophical meditations. We shall attempt to articulate the unique color of Dōgen’s form of practice, taking into account the religious climates of China's Song and Japan’s Kamakura periods, and considering the practical foundations drawn from the traditions of Chinese Tientai and Japanese Tendai schools. Finally, we shall explore the theme of crosscultural transmission of the Dharma, and the manners in which Dōgen's Zen is studied and practiced in modern day Japan and in the West.
0687-2461-01
 עם היד על הדופק: שיח ציבורי עכשווי ביפן
 Contemporary Public Discourse in Japan
ד"ר בלוך צמח דליתשיעור גילמן305 ד'1800-1600 סמ'  א'
מהם הנושאים החשובים הנמצאים על סדר יומה של החברה היפנית בימים אלו? כיצד נדונות הבעיות? מהי השפעת השיח הציבורי, במדינה מכוונת-תקשורת וטכנולוגיות מידע כמו יפן? בקורס הנוכחי ננתח סוגיות בוערות הנדונות בעיתונות הכתובה האלקטרונית והמשודרת ביפן, תוך בחינת הטיפול שהן מקבלות באמצעי התקשורת ובשיח הציבורי היומיומי סביבן. מהלך זה שופך אור יחודי ועדכני על החברה בת ימנו - הן על הנורמות וה"מובן מאליו" התרבותי הרווחים בה, והן על שסעיה וסוג הקונפליקטים הקיימים בה. הקורס בוחן תהליכים חברתיים בכלים אינטרדיסציפלינרים ממדעי האנוש, מחקר היסטורי, וחקר המדיה והוא מתמקד ברמת המיקרו והמאקרו כאחד. מבחינה מתודולוגית מציע הקורס כלים והנחיה לכתיבת עבודה קצרה, מבוססת על מחקר בהיקף מצומצם - על פי הנחיות שינתנו ויוסברו בכתה. התלמידים יאספו חומר בנושא שיבחרו ואשר יאושר מראש, ינסחו שאלות וינתחו אותן בעזרת המסגרת התיאורטית שתבנה בקורס.
What are the central issues on the social agenda in nowadays Japan? How are these issues being addressed and discussed? How influential is the public discourse in a mass communication and information technology oriented society, such as Japan? The current course aims to introduce and analyze burning social issues on Japan's written, broadcasted and electronic press, and explore the public discourse that surrounds it. This exploration enables distinctive perspective on contemporary Japanese society, its' prevalent norms, conflicts and multi-vocal trends. Various social processes will be examined in inter-disciplinary tools, both in the macro and micro level. Students will write final paper based on data gathered through limited scale research, and analyzed using theoretical framework introduced in class.
0687-2462-01
 מימדים דתיים בספרות טאיוואן
 Religious Aspects in Taiwan Literature
שיעור סמ'  ב'
הקורס סוקר את האמונות הדתיות בטאיוואן כפי שהן באות לידי ביטוי בספרות. במהלך השיעורים נקרא (בתרגום לאנגלית) ממבחר יצירותיהם של סופרים ומשוררים טאיוואנים אשר מבטאות את האמונות הדתיות של מחבריהן ומתארות את החיים הדתיים בטאיוואן. נתייחס לאמונות העיקריות הנפוצות בטאיוואן: בודהיזם, דאואיזם, נצרות ואמונות מקומיות, נלמד על החגים והפסטיבלים החשובים ונדון בחשיבותה של הדת בחיי החברה הטאיוואנית.
The course assesses the world of beliefs and religious practices in Taiwan as reflected in Taiwan literature. The students will be guided through reading of the selection of stories and poems by Taiwanese authors (in English translation), who express their own religious beliefs or describe the religious life of their fellow citizens. The curriculum refers to the major religious beliefs, practiced in Taiwan, such as Buddhism, Daoism, Folk and Indigenous beliefs, Yiguandao, and Christianity. The students will acquire familiarity with important deities and cults, such as that of Mazu, learn about religious feasts and festivals, and reflect on the importance of religion in the life of Taiwanese society.
0687-2463-01
 משני עברי המייצר: זהות לאומית ומרחב עירוני בטאיוואן ובסין
 Across the Straits: Urban Development and National Identity in China and Taiwan
ד"ר קוכן דרורשיעור גילמן361 ב'1200-1000 סמ'  א'
המרחב העירוני משמש כזירה חשובה לפיתוח כלכלי ולבנית זהויות לאומיות ותרבותיות בטאיוואן ובסין מאז 1949. למרות ההבדלים המשמעותיים בסביבה הפוליטית והכלכלית ומערכת היחסים המורכבת בין טאיוואן לסין, ניתן לזהות דמיון רב (כמו גם הבדלים מסוימים) בדרך בה משמש המרחב העירוני לעיצוב זהות לאומית, לקידום המטרות הפוליטיות והכלכליות, ולהתמודדות עם בעיות חברתיות. הקורס יבחן את תהליכי הפיתוח העירוני בטאיוואן ובסין, כשהוא ממקם אותם בקונטקסט המקומי של הקשרים בין טאיוואן לסין וכן בקונטקסט הגלובלי של פיתוח כלכלי.
Urban space has been an important arena for economic and cultural development and the construction of identities in Taiwan and China since 1949. Used as a key tool to develop national identity, enhance changing political and economic agendas, and address social problems and needs, the development of urban space in both Taiwan and China has many similarities, even as it developed within such different political and economic environments. The course will address the multi-variant phenomenon of urban change in Taiwan and China and examine the similarities as well as the differences between the two trajectories. The course will investigate the ongoing spatial reconstruction of Taiwan and China’s urban spaces and culture, situating this development within the context of local and global political and economic changes and the dynamics of cross-straits economic, political, and cultural relationship.
0687-2464-01
 מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן
 Local and Global Elements in Japanese Comics and Animation
ד"ר גרינברג רזשיעור גילמן279 א'1800-1600 סמ'  ב'
אחת מהתופעות המרשימות ביותר ביצוא התרבותי של סוף המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21 היא ההצלחה הגדולה של יפן לייצא את כותרי הקומיקס (מנגה) והאנימציה (אנימה) שלה לקהל העולמי. למרות שקיימות דוגמאות נוספות של יצוא תרבותי-פופולארי, קנה-המידה שבו יפן הצליחה לייצא את התרבות הפופולארית שלה לרחבי העולם דרך שני ענפים אלה מעורר השתאות ומעלה שאלות רבות – ובראשן מהו סוד ההצלחה של המנגה והאנימה ביפן ובעולם? הקורס מבקש להציע תשובות לשאלות אלה ולטעון כי ההצלחה העולמית של המנגה והאנימה נעוצה בשילוב בין מרכיבים מקומיים וגלובליים; ביכולת של אנשי תעשיות הקומיקס והאנימציה של יפן להתבונן גם "פנימה" אל התרבות היפנית וגם "החוצה" אל התרבות העולמית ולשאוב השראה משתי המקורות. שילוב תרבותי מסוג זה אינו יוצא דופן ביפן, שמשחר ההיסטוריה בחנה תרבויות זרות ואימצה מהן מרכיבים שונים, תוך שילובם עם מרכיבים מקומיים. הקורס עוסק במגוון של מפגשים בין-תרבותיים כאלה, ובוחן כיצד הם מוצאים את ביטויים ביצירות המנגה והאנימה: ההיסטוריה של שני התחומים, הקשר בין אמנות יפנית מסורתית לקריקטורה ולאנימציה המודרנית, יצירות התעמולה ממלחמת העולם השנייה וההשפעה אותה הן ספגו מהאנימציה האמריקאית, השורשים של מוטיבים פופולאריים במנגה ובאנימה כגון מדע בדיוני ו-"נערות קסם" במסורת היפנית ובתרבות המערבית המודרנית, ועד ההשפעה ההדדית בין המנגה והאנימה ויצירות הקומיקס ואנימציה ממדינות אחרות.
One of the most incredible trends in the world of cultural exports of the late 20th and early 21st century is Japan's success in finding global readership and audience for the products of its manga (comics) and anime (animation) industries. Although other examples for the export of popular culture products exist, the magnitude in which Japan succeeded in exporting its popular culture is extraordinary, and brings up the question of what, exactly, is the secret of Japanese comics and animation that leads to the global success of both. The class offers possible answers to this question and argues that the main reason behind the global success of manga and anime is the ability of both industries to bring together local and global elements; the ability of the artists in both industries to look both inside their own culture and outside, to the global culture and draw inspiration from both sources. This kind of cultural mix is not unusual in Japan, a country which, since the dawn of its history, has adopted elements from other culture and mixed them with elements from its own culture. The class examines a wide variety of such inter-cultural encounters, showing how they are expressed in anime and manga productions: the history of both fields, and link between traditional Japanese art and modern cartooning, the WWII propaganda productions that were inspired by American animation, the roots of popular motifs in manga and anime as science fiction stories and "magical girls" characters in Japanese tradition and western culture, and the influence that the manga and anime productions had on the western comics and animation.
0687-2465-01
 האם אפשר לדבר על הדאו:בעיית השפה בפילוסופיה הסינית
 The Problem of Language in Chinese Philosophy
מר פורת רועישיעור גילמן362 ב'1800-1600 סמ'  ב'
הרעיון לפיו אי אפשר לדבר על הדאו ('הדרך'), ובכלל ההתנגדות לשפה ככלי מהימן לתיאור הממשות, נתפסים תדיר כאחד מעקרונות היסוד של המחשבה הדאואיסטית, ובה בעת כאחת מבעיות היסוד הפרשניות הכרוכות בה: כיצד ניתן להבין את הסתירה הפנימית הכרוכה, למשל, בטקסט המצהיר למן הפסוק הראשון שבו שעל מושגי היסוד שלו אי אפשר לומר דבר, או שהמדברים אינם יודעים והיודעים אינם מדברים? מדוע טרחו חלק ממחבריו של הג'ואנג-דזה, המצהירים במפורש על התנגדותם ללימוד ולהתפלפלות הפילוסופית, להעלות את הגותם על הכתב, וכיצד בכלל ניתן ללמד את 'התורה שבלא מילים' באמצעות טקסט? בשיעור נתייחס לשניות זו ביחס לשפה ולשאלות שמעלה במסגרת המחשבה הדאואיסטית המוקדמת וגלגוליה המאוחרים יותר בצ'אן בודהיזם, כמו גם לסוגיית השפה בתפיסתן של חלק מן ההגויות הנוספות שהתעצבו בתקופת המדינות הלוחמות, ביניהן הקונפוציאניזם, המואיזם ואסכולת השמות. בפרט, ננסה להכיר את מגוון הדעות והזרמים שהרכיבו את הבסיס למה שמכונה היום 'דאואיזם פילוסופי', תוך קריאה ביקורתית בטקסטים המוכרים יותר והמוכרים פחות שתרמו לעיצובו של זרם המחשבה המדובר והושפעו ממנו. במקביל, ננסה לבחון מחדש חלק מהנחות היסוד המקובלות בתחום לאורם של הממצאים הסינולוגיים האחרונים, ולראות האם נוכל לגבש מכנה משותף לתפיסות השונות על בסיס היחס לשפה ו/או אופני 'השחרור' המוצעות על ידן. דגש מיוחד יושם על היחס בין סגנון לתוכן, ולקטלוגם של אמצעי ההבעה המיוחדים שנקטו בהם חלק מן המחברים בכדי להציג את משנתם. ציון הקורס יקבע על בסיס עבודת סיום (80%) והשתתפות בכיתה (20%), כולל קריאה של קטעים נבחרים משל ההוגים בתרגומם לעברית או לאנגלית.
The ineffability of Dao and the general inadequacy of language as an instrument to convey the true essence of reality are frequently considered a ground principle of Daoist thought, but at the same time they bring up major problems: how can we understand a text that opens with a statement that nothing can be said about its key concept, or that those who know do not speak, and those who speak do not know? Is there any relation between the exceptional style of some Daoist writings and their suspicion towards language? How should we manage the frequent contradictions found the texts present, and is it even possible to get to the bottom of the Daoist authors' ideas? The class will introduce the different views and opinions which constitute what we nowadays called 'philosophical Daoism', by close reading in some of the texts which contributed to the formation of that school, so as of other schools of thought. Grade: 80% final paper, 20% active participation.
0687-2466-01
 נרטיבים של חופש בפילוסופיה הודית
 Freedom Narratives in Indian Philosophy
פרופ רוה דניאלשיעור גילמן281 ד'1200-1000 סמ'  ב'

השיעור נמצא על קו התפר של פילוסופיה וספרות. נקרא יחד ביצירות קלאסיות, ובכלל זה פרקים מתוך הקורפוס האופנישדי והאפי. נבקר בסאנקהיה-קאריקא, יצירה שהיא "קרובת משפחה" של היוגה-סוטרה, ונדון גם בחומרים חדשים, ביניהם סיפורים ומסות מאת הסופרת הבנגאלית מהאשווטה דווי, הסופר ההודי-פאקיסטני סעאדת חסן מנטו, וסלמן רושדי פורץ הגבולות וההגדרות. את הטקסטים השונים נקרא דרך תיאוריה הודית בת-זמננו, ובכלל זה מאמרים מאת דאיה קרישנה, גאיטרי ספיבק וארינדם צ'קרברטי. החוט המקשר את החומרים השונים מהם הקורס עשוי הוא מושג החופש, שיעמוד במרכז פגישותינו.

Freedom Narratives in Indian Philosophy

This course stands on the borderline between philosophy and literature. We will read together classical texts, which include Upaniṣadic and Epic chapters. We will also visit the Sāṃkhya-Kārikā, a treatise closely connected to Patañjali's Yogasūtra, and discuss contemporary materials such as the literary work of Mahasweta Devi, Saadat Hasan Manto and Salman Rushdie. We will read these texts with and through contemporary Indian theory, namely papers by Daya Krishna, Gayatri Spivak and Arindam Chakrabarti. The connecting-thread that binds together the different materials which the course consists of is the concept of freedom, to be discussed, dissected and reinterpreted in each of our meetings.

0687-2467-01
 מבוא לאמנויות אסיה
 Introduction to Japanese Art
ד"ר בזרנו שלמיתשיעור גילמן280 ד'1400-1000 סמ'  ב'
הקורס יציג בצורה מבואית ציורים ופסלים מהקאנון של סין, יפן, קוריאה והודו. השעורים השונים יתחלקו על פי נושאי חתך כלליים ולא על פי מקום (מדינה), מתוך מגמה להבין יצירה בהקשר השוואתי ולא כחלק מנרטיב לאומי. מבין הנושאים שידונו בכיתה: המקדש הבודהיסטי (מבנה המקדש, הפסלים, תאורי נרטיבים על קירות ובמגילות); תיאורי הגהנום והחיים לאחר המוות; תיאורי דמויות בחצרות השליטים: דיוקנאות שליטים; תיאורי נשים יפות; קליגרפיה וציורי דיו; ציורי נוף ואיך מתבוננים בהם; כלי חרס ופורצלן ומקומם בסחר הבינלאומי ממזרח אסיה למערבה; השפעת האמנות האירופית בעת החדשה המוקדמת. השעורים ישלבו הרצאות ודיונים על חומר הקריאה. במידת האפשר, ישולבו הרצאות אורח אחדות של אמנים. ! מטרות הקורס: • הכרות עם יצירות קאנוניות בציור ובפיסול של מדינות אסיה בתקופה הטרום-מודרנית. • הכרות עם מושגי יסוד באסתטיקה החזותית במזרח אסיה. • פיתוח מיומנויות של השוואה וביקורת בתולדות האמנות של אסיה. • תובנה כי זרמים ונושאים באמנויות השונות התפתחו בהקשרים של מסחר בינלאומי, צליינות, וקשרים דיפלומטיים שחרגו מהגבולות המדיניים. ! מטלה מסכמת: הגשת עבודה כתובה או מבחן בית (בתיאום עם המרצה). !!
The course introduces canonic paintings and sculptures from China, Japan, Korea, and India. The lectures focus on general themes (rather than divided by country of origin), attempting to analyze artworks in a comparative context (rather than a national narrative). For example we will discuss the Buddhist temple (structure, sculptures, narratives on walls and on scrolls); depictions of hell and the afterlife; portraits and rulership; paintings of beautiful women; calligraphy and ink paintings; landscapes and how to view them; ceramics, porcelain, and international trade along Asia; influence of European arts in the early modern period. The lessons comprise of lectures and class discussions. Possibly, we would have a few artists’ talks. ! Aims: • Introducing canonic artworks from premodern Asia • Introducing basic terms in the aesthetics of east Asia • Learning to write comparatively on Asian artworks. • Understanding that artistic themes and tendencies oftentimes developed along international routes of trade, pilgrimages, and diplomatic relations. ! Grades are bases on final paper. !
0687-2468-01
 תרבות פופולארית וחיי יומיום בסין:מעל ומתחת לפני השטח
 Popular Culture and Everyday Life in China: Above and Under Ground
ד"ר פורטוגלי עדיאלשיעור גילמן280 ד'1000-0800 סמ'  ב'
הקורס עוסק בתרבות פופולארית וחיי יומיום בסין משנות השמונים ועד היום. במהלכו נבחן את הדינמיקה ואת הקונפליקטים הפנימיים שעוברים על התרבות ועל החברה הסינית העכשווית ונראה כיצד הפרט בסין – האינדיבידואל – מתמודד או מתמודדת עם המציאות היומיומית המשתנה לנגד עיניו. בחלקו הראשון של הקורס (top-down) נדון בגורמים הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים המרכזיים הכרוכים בהתפתחותה של התרבות העירונית בסין הפוסט-סוציאליסטית ונראה כיצד הם השפיעו על אורח החיים ברחוב הסיני (streetlife). בחלקו השני של הקורס (bottom-up) נחשוף וגם נחשף לנרטיבים וסיפורי חיים של אנשים שונים, יותר ופחות מפורסמים, כגון, כוכבי קולנוע, פוליטיקאים, ספורטאים ואנשי עסקים, מחד, ומהגרי עבודה, כורי פחם, רוכלים זעירים, עובדי רכבת, זונות, קבצנים ואמני שוליים, מאידך. באופן זה, מתוך נקודת מבט כפולה ננסה להרכיב את הפסיפס האנושי של סין העכשווית.
The course aims to portray the complex and vivid picture of popular culture and everyday life in China from the 1980s until the present day. In the first (top-down) part of the course we will examine the main political, economic and social factors that have affected and shaped the urban culture and "streetlife" in post-socialist China. In the second (bottom-up) part we will uncover different narratives of Chinese individuals, more and less famous, such as, movie stars, politicians, athletes and businessman, on the one hand, and migrant workers, coal miners, waiters, railway workers, prostitutes, beggars and fringe artists, on the other. Through this dual perspective we will look into China's inner cultural and social relations, conflicts and changes, and reveal the daily realities Chinese people face in a globalizing world. During the lessons we will make use of various teaching materials, such as, academic works, in-depth interviews, government documents, newspapers, films, videos clips and photographs.
0687-2469-01
 מנזרי זן, מדיטציה וציור ביפן
 Zen Monasteries, Meditation and Painting in Japan
ד"ר אבימן אזולאי גלית ליזהשיעור גילמן278 ה'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס עוסק במקומו של הציור בחיי היומיום של נזירי זן בודהיזם ביפן. נזירים אשר חיו במנזרי זן והיו - - עסוקים באימון היומיומי שלהם השתמשו בציור לא רק ככלי פדגוגי להבעת העקרונות והמסרים הזן- בודהיסטיים, אלא גם ככלי מדיטטיבי וחלק מהאימון היומיומי במנזר. יתירה מכך, הציור המוגמר נשאר כעדות ושיקוף של המצב התודעתי של הנזיר ובכך תפקד גם כביטוי אישי ואינדיבידואלי של הנזיר צייר. - הקורס יעסוק בתפקידים השונים של ציורי הזן בחיי היומיום של המנזר תוך הכרות עם הקונטקסט הפילוסופי, הדתי ההיסטורי בו התפתחו ציורים אלה.
This course focuses on the place of painting in the every-day life of Zen Buddhist monks in Japan. Zen monks used painting as part of their religious practice; as a pedagogical tool as well as another form of meditation. Moreover, their artwork functioned as a trace and reflection of their mental state. This will be done through an understanding of the religious history, philosophy and practices of Zen Buddhism in China and Japan, including an introduction of some examples of Zen paintings from different periods.
0687-2470-01
 פילוסופיה סינית-המשך
 Chinese Philosophy - Advance
מר פורת רועישיעור גילמן319אג'1600-1400 סמ'  א'
מטרתם של השיעור והתרגול השנה תהיה להעמיק בחלק מן הרעיונות הייחודיים המאפיינים את הפילוסופיה הסינית, באמצעות חקירה ישירה של חלק מן הטקסטים החידתיים יותר שהעמידה המסורת ובחינה של מספר מחלוקות מרכזיות שהעסיקו את הוגיה. בפרט, ננסה להתייחס לאופן שבו 'מסופר הסיפור' בפילוסופיה הסינית, תוך בחינה של היחס בין היגיון ואיגיון, חלום ומציאות, מתינות ושגעון, לוגיקה ופרדוקס, ועוד. ציון הקורס יקבע על בסיס עבודת סיום (60%) והשתתפות בכיתה (40%), כולל קריאה של קטעים נבחרים משל מספר הוגים מייצגים וביניהם ג'ואנג-דזה, 'אסכולת השמות' (הלוגיקנים), שון-דזה, מו-דזה, מנציוס, האן פיי-דזה ומספר מחברים צ'אן בודהיסטים.
In the course we will explore some of the unique themes typical to Chinese Philosophy, by an intense reading in some of the more "obscure" texts and a thorough examination of several centric debates. Specifically, we will examine the way Chinese Philosophers 'tell a story', referring to the relation between rationality and irrationality, dream and reality, logic and paradox and more. Participants will be required to read texts of several thinkers and trends of thought, among them the Zhuangzi, 'School of names', Xunzi, Mozi, Mengzi, Hanfeizi and Chan Buddhism.
0687-2471-01
 התבוננות בודהיסטית ופסיכואנליטית על התהוותו של הסבל, על הפצתו ופרימתו
 On Suffering: How it Emerges, Disperses, and is Unraveled According to Buddhism
ד"ר ברנע אסטרוג מיכלשיעור גילמן278 ה'1400-1200 סמ'  א'

אחת ההתניות היסודיות ביותר של הנפש, הן לפי הבודהיזם והן לפי הפסיכואנליזה, היא לחשוק בנעים ולדחות את הבלתי נעים. בקורס נחקור את טבעה של ההתניה הזאת ונעקוב אחרי משמעויותיה המסועפות, כפי שהן מתבטאות בזירה הפנים-נפשית והבין-אישית גם יחד.

באמצעות קריאה בטקסטים מן הספרות הפסיכואנליטית העשירה העוסקת במנגנוני השלכה, ורעיונות בודהיסטיים שבמרכזם תהליך ההתהוות המותנית, נעסוק בנושא דרך שלושה צירים מרכזיים. במסגרת הראשון, נבחן כמה מאיכויותיה של נקודת המבט הסובייקטיבית, ואת האופן שבו היא כורכת תחושה, תפיסה ותגובה לכדי דפוסים הרגליים המושלים בחיינו. בהקשר זה נראה כיצד, כאשר אותם דפוסים ממשיכים לפעול בנו ללא הפרעה, הם נוטים להזין ולהנציח את עצמם; וכיצד, מכיוון שהם משתחזרים על פני מערכות יחסים ומצבים שונים, הם בונים את הכלא האישי שלנו.

במסגרת הציר השני נחצה את הגבול אל השדה הבין-אישי ונעסוק בדרכים שבהן מופץ הסבל מבפנים החוצה, ועובר מאדם לאדם. בהקשר זה נעמוד על טבעם הנוזלי והיחסי של הגבולות שבין נפש לנפש, ועל התלות ההדדית המתקיימת ביניהן כתופעות מותנות ובלתי מבודדות. נראה כיצד "חומרים" נפשיים חוצים כל העת את אותם גבולות עבירים, וכיצד נפש אחת מכוננת באמצעותם את רעותה.

במסגרת הציר השלישי נבדוק באיזו מידה ניתן, לפי הפסיכואנליזה של פרויד ושל תיאוריות יחסי אובייקט ולפי המחשבה הבודהיסטית המוצגת בקאנון הפאלי ובפרשנויותיו, להיחלץ ממעגל הקסמים של יצירת הסבל והפצתו. נעסוק במצבי תודעה ובעמדות נפשיות המציעים תנועה לכיוון שחרור זה.

דרך רעיונותיהם של פרויד, קליין, ביון, ראקר, אוגדן ואחרים נפגוש את המושגים השלכה, הזדהות השלכתית, העברה והעברה נגדית, הכלה ו-reverie. דרך צורת המחשבה המוצגת בסוטות של הקאנון הפאלי נעסוק במושגים התהוות מותנית, חוק הקאמה, לא-אני, וחמשת המצרפים של ההיאחזות. דרך האור ששתי מערכות המושגים הללו שופכות על פעילותה של הנפש, ניגע בפרדוקס הקיומי על-פיו אין לו לאדם כלי אחר לחקירת עצמו מלבד תודעתו המוכתמת נקודות עיוורון - שרק דרכה הוא יכול לחתור תחת נקודת המבט הסובייקטיבית שבה היא עצמה נגועה, ולפרום את ההתניות שבהן היא שבויה.

One of the mind’s fundamental conditionings, according to both Buddhism and psychoanalysis, is the tendency to desire the pleasant and to reject the unpleasant. In this course we look into this conditioning and follow its various implications, for the intra-psychic domain as well as the interpersonal.

We will consider this through some of the rich psychoanalytic literature on projective mechanisms and through Buddhist ideas centering on the process of conditioned arising, and by reference to the following three axes. In the first of these, we will examine some of the characteristics of the subjective viewpoint, and how it brings together sensation, perception, and reaction which consolidate into habitual patterns that come to rule our lives. We will see how these patterns, when operating within us unimpeded, tend to feed into, and perpetuate, themselves. We will moreover see how, reproducing themselves across a variety of relationships and situations, they create our personal prisons.

With the second axis we move into the interpersonal field to deal with the ways in which suffering shifts outward from inside, and is passed from one person to the next. Here we look into the fluid and relative nature of the boundaries between one mind and another, and their interdependence, being conditioned and non-isolated phenomena. We will see how mental “materials” constantly pass through these permeable boundaries and how, through this motion, one mind constitutes another.

Arriving at the third axis, we investigate to what extent, according to Freudian psychoanalysis and object relation theories, and according to Pāli Canon Buddhist thought and its commentaries, it is possible to break through the endless process of creation and spread of suffering. We will discuss states of mind and mental positions that offer movement in this direction of release.

We will start getting acquainted with concepts like projection, projective identification, transference and countertransference, containment and reverie, through the works of Freud, Klein, Bion, Racker, Ogden, and others. Referring to the ideas presented in the Suttas of the Pāli Canon we will discuss the concepts of conditioned arising, kamma (karma), not-self, and the five aggregates of clinging. We will touch, through the light these two conceptual systems shed on mental activity, upon the existential paradox according to which the human being has no other tool for studying her or himself other than one’s mind riddled as it is with blind spots. And it is only by means of this very mind that one can subvert the subjective perspective that also taints it, and undo the conditionings which hold it captive.

0687-2472-01
 מדרום ומזרח אסיה אל דלת הקסמים: עיון והתבוננות פעילה בסוגיות נבחרות בלימודי אסי
 From South and East Asia to the Magic Door: Selected Issues in Asian Studies
ד"ר פרצ'ק רונישיעור גילמן280 ה'1200-1000 סמ'  א'
מטבע הדברים, רוב השיעורים המוצעים בחוג מתייחסים לתרבויות הנמצאות במרחק רב מחדרי הלימוד. שיעור זה קורא תגר על מגבלת המרחק ומציע עיסוק בסוגיות נבחרות בלימודי אסיה תוך שימת דגש על הרלוונטיות שלהן, מופעיהן הדומים וכן היבטים מתרבויות דרום ומזרח אסיה הניתנים לבחינה בתוך הכאן-ועכשיו בישראל של 2016. קהילות מהגרי עבודה מדרום וממזרח אסיה; קהילות יהודיות שמוצאן באסיה; דינמיקות תרבותיות ומסחריות בין דרום ומזרח אסיה וישראל; טקסטים תרבותיים קלאסיים שייבדקו בהקשרים מגוונים – אלה רק חלק מן הדוגמאות לנושאים שבהם יתמקד הדיון. כל נושא יידון בהלימה למוקדי העניין ולמתודולוגיה הרלוונטית למשתתפי השיעור. כל משתתף יבחר נושא למחקר שיוצג בפני המשתפים האחרים, יידון בהיבטיו העיוניים והתיאורטיים, ויבוצע בליווי הדוק במהלך הסמסטר. בסוף תהליך הלימוד תוגש עבודה קצרה שבה יבטא כל משתתף את בחירתו העיונית והמתודולוגית. השיעור יעודד יצירת יצירת קשרים בין תיאוריה ופרקטיקה, עיון ועבודת שטח, לצד אופציות אחרות שיועלו בידי התלמידים. שיעור זה פתוח בפני תלמידי הב"א החד חוגי וכן בפני תלמידים מצטיינים. הרישום יתבצע ביום הרישום הידני במזכירות.
This course offers explorations in selected issues in Asian studies and a guided research performed individually by each participant.
0687-2680-01
 יפנית שנה ב'
 Japanese (Second Year)
גב' ליטמן ניקישיעור ותרקנאטי404 ה'1200-1000 סמ'  א'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותרקנאטי404 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותרקנאטי404 ג'1200-1000 סמ'  א'
גב' ליטמן ניקישיעור ותרקנאטי404 ה'1200-1000 סמ'  ב'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותרקנאטי404 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותרקנאטי404 ג'1200-1000 סמ'  ב'
בקורס זה נמשיך ללמוד את הדקדוק היפני תוך שימוש בספר: Genki An Intergrated Course in Elementary Japanese Volume 2 and Genki Workbook 2(ed. Japan Times) בנוסף לכך נקרא מספר טקסטים ביפנית מדיסציפלינות שונות ונלמד איך להשתמש במילונים השונים . מצופה מהתלמידים לפתח יכולת קריאה, הבנה וניתוח של טקסטים מתקדמים ביפנית. יהיה בוחן בקאנג'י בכל שבוע ובוחן בדקדוק לפי הצורך. נוכחות והגשת שיעורי בית הן חובה. הציון הסופי מורכב מהבחינות הסופיות (סמסטרים א' וב'), בוחני הקאנג'י, השתתפות והגשת שיעורי בית.
Second Year Japanese In this course we will continue learning Japanese grammar using volume 2 of Genki An Integrated Course in Elementary Japanese and Genki workbook 2(ed. Japan Times) . In addition, we will read various texts of different disciplines and learn how to use the different available dictionaries. The students are expected to develop their reading skills whilst understanding and analysing more advanced texts. There are weekly kanji tests and intermittent grammar tests. Class participation and homework are compulsory. The final grade is composed of final exams (semester A and B), kanji tests, class participation and homework
0687-2680-02
 יפנית שנה ב'
 Japanese (Second Year)
שיעור ות סמ'  א'
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור ותרקנאטי409 ג'1200-1000 סמ'  א'
גב' ליטמן ניקישיעור ותגילמן261 א'1200-1000 סמ'  א'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותרקנאטי404 ד'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ות סמ'  ב'
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור ותרקנאטי409 ג'1200-1000 סמ'  ב'
גב' ליטמן ניקישיעור ותגילמן261 א'1200-1000 סמ'  ב'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותרקנאטי404 ד'1200-1000 סמ'  ב'
יפנית שנה ב'
 
בקורס זה נמשיך ללמוד את הדקדוק היפני תוך שימוש בספר:
Genki An Intergrated Course in Elementary Japanese Volume 2 (ed. Japan Times)
בנוסף לכך נקרא מספר טקסטים ביפנית מדיסציפלינות שונות ונלמד איך להשתמש במילונים השונים . מצופה מהתלמידים לפתח יכולת קריאה, הבנה וניתוח של טקסטים מתקדמים ביפנית.
יהיה בוחן בקאנג'י בכל שבוע ובוחן בדקדוק לפי הצורך. נוכחות והגשת שיעורי בית הן חובה.
הציון הסופי מורכב מהבחינות הסופיות (סמסטרים א' וב'), בוחני הקאנג'י, השתתפות והגשת שיעורי בית.
 

Second Year Japanese

In this course we will continue learning Japanese grammar using volume 2 of Genki An Integrated Course in Elementary Japanese (ed. Japan Times) . In addition, we will read various texts of different disciplines and learn how to use the different available dictionaries. The students are expected to develop their reading skills whilst understanding and analysing more advanced texts. There are weekly kanji tests and intermittent grammar tests. Class participation and homework are compulsory. The final grade is composed of final exams (semester A and B), kanji tests, class participation and homework
 
 
0687-2700-01
 סינית שנה ב'
 Chinese (Second Year)
גב' טאונג דנהונגשיעור ותגילמן361 ד'1200-1000 סמ'  א'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן361 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן361 ג'1200-1000 סמ'  א'
גב' טאונג דנהונגשיעור ותגילמן361 ד'1200-1000 סמ'  ב'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן361 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן361 ג'1200-1000 סמ'  ב'

סינית שנה ב'

 שיעור המשך לסינית שנה א. בשיעור זה תועמק היכרותם ושליטתם של התלמידים בשפה הסינית המודרנית. התלמידים יעמיקו וירחיבו את יכולת השיחה שלהם בתחומים שונים, ואף יוכלו לקרוא מגוון טקסטים מודרניים בתחומי הספרות, המחשבה והעיתונות. יהיו מסוגלים לזהות כ- 1500 סימניות סיניות.
 

Second Year Chinese

The course focuses on students’ abilities of communication in Chinese. It features a “Chinese language only” classroom and web assisted Chinese learning, aims at significantly improving students’ abilities of speaking, writing, listening and reading daily life Chinese language, as well as understanding Chinese language on advanced level with assistance of dictionaries.
 

0687-2700-02
 סינית שנה ב'
 Chinese (Second Year)
שיעור ות סמ'  א'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן317 ד'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן361 ב'1000-0800 סמ'  א'
גב' טאונג דנהונגשיעור ותגילמן317 ה'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ות סמ'  ב'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן317 ד'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן361 ב'1000-0800 סמ'  ב'
גב' טאונג דנהונגשיעור ותגילמן317 ה'1000-0800 סמ'  ב'

סינית שנה ב'

 שיעור המשך לסינית שנה א. בשיעור זה תועמק היכרותם ושליטתם של התלמידים בשפה הסינית המודרנית. התלמידים יעמיקו וירחיבו את יכולת השיחה שלהם בתחומים שונים, ואף יוכלו לקרוא מגוון טקסטים מודרניים בתחומי הספרות, המחשבה והעיתונות. יהיו מסוגלים לזהות כ- 1500 סימניות סיניות.
 

Second Year Chinese

The course focuses on students’ abilities of communication in Chinese. It features a “Chinese language only” classroom and web assisted Chinese learning, aims at significantly improving students’ abilities of speaking, writing, listening and reading daily life Chinese language, as well as understanding Chinese language on advanced level with assistance of dictionaries.
 

0687-2700-03
 סינית שנה ב'
 Chinese (Second Year)
שיעור ות סמ'  א'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן317 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד211 ד'1200-1000 סמ'  א'
גב' טאונג דנהונגשיעור ותגילמן317 ה'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ות סמ'  ב'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן317 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד211 ד'1200-1000 סמ'  ב'
גב' טאונג דנהונגשיעור ותגילמן317 ה'1200-1000 סמ'  ב'

סינית שנה ב'

 שיעור המשך לסינית שנה א. בשיעור זה תועמק היכרותם ושליטתם של התלמידים בשפה הסינית המודרנית. התלמידים יעמיקו וירחיבו את יכולת השיחה שלהם בתחומים שונים, ואף יוכלו לקרוא מגוון טקסטים מודרניים בתחומי הספרות, המחשבה והעיתונות. יהיו מסוגלים לזהות כ- 1500 סימניות סיניות.
 

Second Year Chinese

The course focuses on students’ abilities of communication in Chinese. It features a “Chinese language only” classroom and web assisted Chinese learning, aims at significantly improving students’ abilities of speaking, writing, listening and reading daily life Chinese language, as well as understanding Chinese language on advanced level with assistance of dictionaries.
 

0687-2700-04
 סינית שנה ב'
 Chinese (Second Year)
שיעור ות סמ'  א'
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן317 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן317 ד'1400-1200 סמ'  א'
גב' טאונג דנהונגשיעור ותגילמן317 ה'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ות סמ'  ב'
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן317 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן317 ד'1400-1200 סמ'  ב'
גב' טאונג דנהונגשיעור ותגילמן317 ה'1400-1200 סמ'  ב'

סינית שנה ב'

 שיעור המשך לסינית שנה א. בשיעור זה תועמק היכרותם ושליטתם של התלמידים בשפה הסינית המודרנית. התלמידים יעמיקו וירחיבו את יכולת השיחה שלהם בתחומים שונים, ואף יוכלו לקרוא מגוון טקסטים מודרניים בתחומי הספרות, המחשבה והעיתונות. יהיו מסוגלים לזהות כ- 1500 סימניות סיניות.
 

Second Year Chinese

The course focuses on students’ abilities of communication in Chinese. It features a “Chinese language only” classroom and web assisted Chinese learning, aims at significantly improving students’ abilities of speaking, writing, listening and reading daily life Chinese language, as well as understanding Chinese language on advanced level with assistance of dictionaries.
 

0687-3374-01
 מנצוריה במפגש האמפריות
 Manchuria in the Meeting of Empires
פרופ גמזה מרקסמינר גילמן260 ג'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן260 ה'1600-1400 סמ'  א'
מנצוריה במפגש האמפריות
 
הסמינר עוסק בתולדות היחסים בין שתי השכנות הגדולות באסיה, סין ורוסיה, מאז מחצית המאה השבע-עשרה והשלכותיהם על האזור הייחודי של צפון-מזרח סין (מנצ'וריה). ייסקרו עלייתו ונפילתו של העם המנצ'ו, שהנהיג את השושלת הקיסרית האחרונה בסין; ההגירה ההמונית למנצ'וריה של כפריים מצפון סין החל במחצית המאה ה-19; שינוי פני החבל עם הקמת מסילות הרכבת הרוסית והיפנית; התיישבות והגירה רוסית למנצ'וריה וסיפורה של העיר חרבין; כיבוש צפון-מזרח סין ע"י יפן והקמת משטר הבובות מנצ'וקואו תחת "הקיסר האחרון" פו-אי ב-1932; ההתנגדות לכיבוש, ושיתוף הפעולה עימו, עד תבוסת יפן במלחמת העולם השנייה.
 
Manchuria in the Meeting of Empires
 
This seminar treats the history of the relations between the two largest neighbours in Asia, China and Russia, from the mid-17th century, and their impact on the unique region of Northeast China (Manchuria). We shall discuss the rise and fall of the Manchu people, leaders of the last dynasty of imperial China; the mass migration to Manchuria, from the mid-19th century, of northern Chinese villagers; the sweeping change introduced into the region by the construction of the Russian and Japanese
 
0687-3379-01
 לא רק זאזן: תורה ופרקטיקה בבודהיזם היפני
 Not Just Zazen: Doctrine and Practice in Japanese Buddhism
ד"ר אורבוך איריתסמינר גילמן260 ב'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן260 ד'1400-1200 סמ'  ב'

לא רק זאזן: תורה ופרקטיקה בבודהיזם היפני
הסמינר יציע מבט ביקורתי ותמטי בנושאים מרכזיים בבודהיזם היפני, ככוח מכונן תרבות.
בין הנושאים שייבחנו: דת ומדינה: על קשרי העומק בין בודהיזם, הון ושלטון בהסטוריה
היפנית; הריטואל הבודהיסטי ותפקידו החברתי והפוליטי; הכריזמה של המייסד והאיש
הקדוש בבודהיזם היפני; מרכזיותו של המרחב המובנה (הר, מקדש) להבנת הבודהיזם ביפן;
החיבור בין הבודהיזם לפולחני הקאמי (תורת ה"הונגי' סואיג'קו); מעמד האשה בבודהיזם
היפני; דת ואסתטיקה: השפעת הבודהיזם על אמנויות יפן; ובודהיזם בתרבות העממית ביפן. 

Not Just Zazen: Teaching and Practice in
Japanese Buddhism
The seminar offers a critical and thematic view of central topics in
Japanese Buddhism, as a culture-building force. Among the issues to be
discussed: *State and religion: the profound connections between
Buddhism, wealth, and government in Japanese history; *Buddhist ritual
and its social and political role; *The charisma of the religious founder and
the holy man in Japanese Buddhism; *The centrality of structured space
(mountain, temple) to the understanding of Japanese Buddhism; *The
relation between Buddhism and kami-cults (the Honji-suijaku thought);
*Women in Japanese Buddhism; *Religious aesthetics: the Buddhist
influence on the Japanese Arts; *and the Buddhist folk culture in Japan.
0687-3406-01
 האימפריות האחרונות באסיה לפני העת המודרנית: מבט חוצה גבולות
 The Last Empires in Asia Before the Modern Age: Boundary-Crossing Outlook
ד"ר סלע אוריסמינר גילמן261 ב'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר גילמן261 ד'1200-1000 סמ'  ב'
האימפריות האחרונות באסיה לפני העת המודרנית: מבט חוצה גבולות
.הקורס יעסוק בהיסטוריה של האימפריות האחרונות באסיה בתקופה המודרנית המוקדמת - טוקוגאווה ומייג'י, מינג וצ'ינג, והאימפריה המוגהולית - במבט השוואתי וחוצה גבולות. נדון בשאלות הנוגעות בהגדרתן של אימפריות, בזהותן בטרם היות מדינות הלאום, במתחים שונים בהתמודדות עם חדירת גורמים זרים או בהשתלטות על עמים זרים, בדרכי השלטון ומוסדותיו, ובמעבר המורכב אל העת המודרנית.
The Last Empires in Asia before the Modern Age: Boundary-Crossing Outlook

This class deals with the history of the last empires in Asia during the early modern period - Tokugawa and Meiji; Ming and Qing; and the Moghul Empire - from a comparative outlook. We will discuss questions regarding the definition of empires, their identity before the nation state, tensions arising from penetration of foreign elements or conquest of foreign lands and peoples, ways of governance and government institutions, as well as the complex transition into the modern period.
0687-3422-01
 תודעה, מדיטציה וטרנספורמציה בהגות הבודהיסטית בדרום ומזרח אסיה
 Mind, Meditation & Transformation in Buddhist Thought in South and East Asia
ד"ר ארבל קרןסמינר גילמן261 א'1800-1400 סמ'  א'
סמינר זה יעסוק באופן בו הבינו הוגים בודהיסטים באסיה את התודעה ותהליכיה, את תפקידה של המדיטציה להתפתחות התודעה והטרנספורמציה הפסיכולוגית שהיא מאפשרת. תוך קריאה צמודה ומעמיקה של מגוון טקסטים ראשוניים מתוך הקנון הבודהיסטי, פרשנויות שונות ולימוד סיסטמתי של האלמנטים המרכזיים של הפסיכולוגיה הבודהיסטית נתוודע לפרספקטיבה הפילוסופית של מודל התודעה הבודהיסטי ולתיאוריה העומדת בבסיס הפרקטיקה המדיטטיבית שמסורת זו מציעה. לימוד זה יהווה בסיס לדיון במושגים מרכזיים מתוך התיאוריה של המדיטציה ויאפשר לנו להתחקות אחר שינויים בפרשנות של מונחים אלו במהלך ההיסטוריה הבודהיסטית במרחב האסייתי. נקרא סוטרות ו"מדריכי תירגול" המתארים פרקטיקות שונות כגון תרגול "סמאדהי", "מודעות", "החְזייה" (visualization), "היזכרוּת" ו"הירהור" (contemplation). ננסה להבין מדוע המסורת מציעה מספר רב כל כך של פרקטיקות ונשאל מה מטרתן של הטכניקות השונות? במהלך הסמינר נדון בשאלה האם ישנו מכנה משותף בין התרגול המדיטטיבי במסורות הבודהיסטיות השונות. נדון בסוגיות אלו באופן ביקורתי, תוך הסתמכות על טקסטים קלאסיים. השיעור יתבסס על קריאה במגוון רב של טקסטים: סוטות מתוך הקנון הפאלי, סוטרות מהאיאניות מוקדמות ומאוחרות, "מדריכי מדיטציה" עתיקים ומודרניים ומאמרים אקדמים העוסקים בנושא. הסמינר אינו פתוח למי שהשתתף בסמינר "מהבודהה ועד הבעש"ט:התפתחותן של תרגולות מדיטטיביות בבודהיזם וביהדות".
The aim of the seminar is to understand the notion of mind, mental processes and the role of meditation in mental development and the possibility of radical psychological transformation. Through a close reading of various primary sources from the Buddhist canon and a systematic study of the major elements of Buddhist psychology, we will explore the model of mind in Buddhist philosophy and the basic ideas of the theory of meditation in the Buddhist traditions in South and East Asia. We will read sutras and “meditation manuals” describing practices such as “samadhi”, “mindfulness”, “remembrance”, “visualization” and “contemplation”. We will try to understand why the tradition offers so many different practices: do they have different goals? We will discuss whether the various Buddhist practices share a common denominator. We will explore this question from a critical perspective and by relying on primary sources. Each class will be based on close reading of primary and secondary texts.
0687-3423-01
 חידות דתיות-מזרח ומערב
 Religious Riddles: East and West
ד"ר ורבין נחמהסמינר גילמן262 ג'1800-1400 סמ'  א'
פרופ פת שמיר גליה
הסמינר יעסוק באופן שבו מסורות דתיות שונות, מערביות ומזרחיות משתמשות בחידות כדי להראות את מה שלא ניתן לומר על אודות החיים הדתיים, האמונה, והסגולה הטובה. נתבונן באופן בו חידות מקשרות טקסט לחיים, באופנים בהן הן נובעות מהחיים, באות לידי ביטוי בטקסט ונענות בחיים עצמם. יתר על כן, דרך השימוש ב"חידות" מסוגים שונים, נבחן את נקודות הדמיון והשוני בין היהדות והנצרות לדתות מזרח אסיה, ובין הפילוסופיות המזרחיות לפילוסופיות המערבית. הרכב הציון: 30%: השתתפות פעילה כולל הגשת 3 דוחות קריאה, ופרזנטציה בכיתה 20% הצעת מחקר 50% רפרט או עבודה מסכמת
Religious Riddles: East and West Dr. Nehama Verbin, Prof. Galia Patt-Shamir The seminar deals with some of the ways in which Eastern and Western traditions use riddles for showing the nature of faith, of virtue and of that which cannot be said, or the ineffable. We will examine the ways in which riddles function as the point of intersection between text and life, the ways by which they spring from life, are expressed in texts, and then are responded to in life. Moreover, through using riddles of various kinds, we will explore similarities and differences among Jewish, Christian and Asian traditions and philosophies. Grade: 30% active participation including 3 short papers and an in-class presentation 20% - research proposal 50% - final paper
0687-3424-01
 שיטות מחקר איכותניות ללימוד חברה זרה - המקרה של יפן
 Qualitative Research Methods to Study Foreign Culture - Japan As a Case Study
ד"ר בלוך צמח דליתסמינר כיתות דן דוד209 ד'1400-1000 סמ'  א'
המחקר החברתי אודות יפן עבר דרך ארוכה מגישות כגון "תרבות ואישיות", המוכרות מספרה המפורסם של רות בנדיקט "הכריזנטמה והחרב", ועד המחקר המסועף והעשיר על יפן כיום. מטרת הקורס הנוכחי היא לסייע לתלמידים לרכוש מושגי יסוד וכלים בסיסיים הדרושים לעריכת מחקר שדה, ובכך להניח את היסודות למחקר עתידי – ביפן, או במדינות אחרות. שימת לב מיוחדת תנתן לבעיות הספציפיות של מחקר מערבי הנערך במדינות שאינן מערביות. בקורס נדון בגישות המרכזיות במחקר הסוציולוגי-אנתרופולוגי על יפן, למן המחקרים הקלאסיים הראשונים המזוהים עם ראשית המחקר החברתי המערבי ביפן ועד ימינו, תוך התמקדות במחקרים עכשוויים הנמצאים בחזית המחקר החברתי על יפן כיום. באמצעות דיון במחקרים השונים, ננסה לפתח חשיבה ביקורתית על הידע - בעיקר המערבי - המיוצר בעבר ובהווה אודות יפן ומדינות אחרות באסיה. במקביל, יוצגו וידונו בקורס שיטות מחקר ומתודולוגיות המקובלות במחקר האיכותני, כולל עבודת שדה field work)), תצפית משתתפת (participant observation), ניתוח תוכן(content analysis) , ניתוח מוצרי תרבות, עריכת ראיונות עומק ועוד. באמצעות לימוד שיטות אלו, ירכשו התלמידים כלים אותם יוכלו ליישם במחקר איכותני על כל חברה זרה שיבחרו לחקור בעתיד. * הקורס יכול להתאים הן לתלמידי התואר הראשון והן לתלמידי התואר השני. * ניתן ללמדו כסמינר מחקר או כשיעור.
Japanese studies has gone a long way since Ruth Benedict's "The Chrysanthemum and the Sword", to the wide range assortment of contemporary social researches. Current course aims to provide students with basic tools required to conduct field study, and lay the foundation for future research in Japan as well as other foreign society. Particular attention is given to the complications of Western scholar in a non-Western social setting, in order to develop critical thought concerning the production of knowledge itself. We shall discuss central Sociological-Anthropological approaches and focus on contemporary studies in the forefront of social study regarding nowadays Japan. Qualitative methodological tool, including fieldwork, participant observation, in-depth interview, content analysis and more, will be introduced explored and practiced.
0687-3425-01
 השירה הסינית הקלאסית: עולמה הפיוטי ומלואו הרוחני
 Classical Chinese Poetry: Lyric Verse and its Intellectual Contents
פרופ פלקס אנדרו הנריסמינר גילמן261 ה'1400-1000 סמ'  א'
בקורס זה נקרא שירים נבחרים פרי עטם של גדולי המשוררים הסיניים משושלת האן ועד ימי סונג, תוך ניתוך הטכניקה הפיוטית בז'אנרים השונים, והעמקה ברובדים האיססתטיים והרעיונים הבאים לידי ביטוי ביצירות מופת אלה. הקריאות בטקסטים והדיונים יתבצעו הן על סמך הגירסות המקוריות והן בתרגומים, והם מיועדים בשווה ללומדי הסינית הקלאסית ולאלה שאינם מעורים בה.
In this course we will read selected poems by the greatest Chinese poets from Han through Song, through an analysis of poetic techniques in the various genres and a deeper exploration of the aesthetic and conceptual levels expressed in these masterworks. The textual readings and discussions will be carried out both on the basis of original versions and in translation, and they are designed for both students of Classical Chinese and those who are not well versed in the language.
0687-3426-01
 משפחה ופולחן בסין
 Family and Lineage Organizations in China
ד"ר אבט עודד זאבסמינר גילמן458 ב'1400-1200 סמ'  א'
סמינר גילמן458 ה'1400-1200 סמ'  א'
סמינר זה יעסוק בהיבטים הדתיים והריטואליים של הארגון המשפחתי וארגון קבוצות השארות בסין. שגרת חיי המשפחה בסין מתאפיינת במגוון עשיר של טקסים וסמלים דתיים אשר ממלאים תפקידים חשובים בעיצוב ההירארכיה הפנימית, הארגון הקהילתי ועולם הערכים של בני המשפחה. במהלך הקורס נקדיש מקום נרחב לסקירת ריטואלים בחיי המשפחה על רקע תצורות הארגון המגוונות של מוסד המשפחה בסין. דגש מיוחד יושם על מקומם ותפקידם של הריטואלים והאמונות הקשורים בפולחן לרוחות האבות. בקורס זה נבחן את מקורותיו ההיסטוריים של פולחן האבות, את האופן בו מתנהלים בפועל טקסי הפולחן ואת תפקידם החברתי, הדתי והפוליטי בהווה ובעבר. כמו כן נבחן גם את השלכות קיומו של פולחן האבות על סוגיות נלוות כגון: טקסי קבורה, נישואין והשימוש בטכניקת הפנג שואי. בהמשך נדון גם בהיבטים חשובים אחרים של דת בחיי המשפחה כגון: פינות הפולחן הביתיות והטקסים המתקיימים בהן לאלים השונים, טקסים בודהיסטיים והשפעתם על מבנה המשפחה, ושילובם של אמונות ומנהגים ממקור דאואיסטי בשגרת חיי המשפחה. השתתפות בסמינר תחייב הכנה מוקדמת לשיעורים הכוללת קריאה של מקורות ראשוניים ומשניים, הגשת רפרט והגשת עבודה.
This seminar will deal with religious and ritual aspects of family and lineage organizations in China. The everyday family life in China is characterized by a rich variety of rituals and religious symbols which play important roles in shaping the family's internal hierarchy, community organization and shared values. During the course we will dedicate special attention to family rituals set against the background of the wide range of different kinship organization forms in China. The course will explore in great detail the role of rituals and beliefs related to the worship of the ancestors' souls as well as its historical origins, its actual practice, and its social, religious and political role – past and present. In addition we will look at the consequences of the practice of ancestor worship regarding related issues such as: rituals of burial, marriage and the employment of Feng Shui techniques. We will also discuss other important aspects of religion in family life such as: domestic altars and the worship that takes place at them for various gods and Buddhist and Daoist rituals and their effect on the family's structure. Participation in the seminar requires regular preliminary readings of primary and secondary sources, leading a class discussion on a specified topic and writing a seminar paper.
0687-3427-01
 מגדר ותרבות פופולרית ביפן וקוריאה
 Gender and Popular Culture in Japan and Korea
ד"ר צרפתי ליאורה רבקסמינר גילמן262 ג'1800-1400 סמ'  ב'
ד"ר קלמפרר אילה
בסמינר זה נבחן באופן בין-תחומי שאלות הנוגעות לקשר בין מגדר לתרבות פופולרית במזרח אסיה, תוך התמקדות ביפן ובקוריאה. רעיונות מרכזיים בתיאוריות שמקורן במערב יידונו לאור המתרחש ביפן ובקוריאה וינותחו בשימת דגש על ייצוגו של השיח המגדרי בתרבות הפופולרית. הבניית המגדר ביפן ובקוריאה משלבת התווית הלכי-רוח על-ידי האליטות (ברובן גבריות) ועשייה של הנשים עצמן, אשר חלקה מאופיין כמחאה מגדרית. מגדר קשור לנגישות לחינוך ולמשאבים כלכליים ופוליטיים כמו גם ליצירת דימוי עצמי ונורמות תקשורת בין אישית. דיון בסוגות שונות של התרבות הפופולרית, כגון: אומנויות הבמה, ספרות, סרטים, טלוויזיה, ספורט, ומוזיקה יאפשר לתלמידי הסמינר לברר כיצד מיגדר מיוצר, מיוצג וניצרך בתרבות הפופולרית, כיצד משפיע המגדר על התרבות הפופולרית וכיצד זו משפיעה על המגדר. לאור אלה נדון בהיבטים ההשוואתיים בין שתי המדינות ובהשפעות ההדדיות ביניהן. מבחינה תיאורטית נבקש לבחון מחדש את השיח האקדמי בנושא המגדרי, שמקורו בתיאוריות "מערביות", ולהגדיר מחדש מושגים שאינם מתאימים למקרי-הבוחן מיפן ומקוריאה. הבנת השיח המגדרי ביפן ובקוריאה תאפשר המשגה מחודשת שמתאימה יותר להקשר התרבותי הייחודי של מזרח אסיה. הסמינר דורש נוכחות קבועה, הגשת מטלות, קריאת מחקרים וכתיבת עבודה סמינריונית. דרישת קדם היא הגשת פרוסמינריון.
The seminar examines interdisciplinary questions about the relationship between popular culture and gender in East Asia, and especially in Japan and Korea. Central ideas in Western theories will be discussed in view of events in Japan and Korean and will be analyzed through gender related discourses in popular media. The construction of gender in Japan and Korea includes setting the “rules of the game” by the (mostly male) elites and activities of women, part of which can be considered protest. Gender is related to accessibility to education as well as political and economic resources. It also affects the construction of self-esteem and interpersonal communication norms. Various aspects of popular culture, such as staged arts, literature, films, television, sports and music will be discussed to allow the seminar students a critical engagement with gender production, representation, and consumption in popular media; how gender affects popular media; and how gender is affected, in turn, by popular media. With these concerns in mind, we will discuss comparative aspects between the two countries and mutual influences. Theoretically we will re-examine the academic discourse on gender that has been generated mainly in Western theories. We will strive to redefine terminologies that do not fit the case-studies from Korean and Japan. Understanding gender discourse in Japan and Korea can offer new manners of framing gender in the unique East Asian context. The seminar’s requirement are full attendance, handing assignments on time, reading academic articles, and writing a seminar paper. Pre-requirement is having handed a pro-seminar paper.
0687-3428-01
 דרך (דאו) והלכה:על הדיאלוג האפשרי שבין ספרות חז"ל לבין זו של הקונפוציוניזם המוקד
 Dao and Halachah: A Possible Dialogue between Rabbinic and Early Confucianism
פרופ ג'אנג פינגסמינר כיתות דן דוד102 ג'1800-1400 סמ'  ב'
המפגש בין סינים ויהודים בימינו מוליד כידוע הסכמות הדדיות בדבר עולם ערכים "משותף" בעיקר באותם עניינים הקשורים למעמדה של המסורות עתיקת היומין בתרבויות ההווה ולמעמד מוסד "המשפחה" בחיי היום-יום. אעפ"כ אין אנו יכולים להתעלם מדבר העובדה שלפרקים מולידים המפגשים הללו גם התפרצויות של מתח ותסכול בין הצדדים שברוב המקרים נוגעים לבעיות הנוגעות במהלך הדו-שיח לקיומם של חוזים חתומים ולפגיעה בכבוד אישי. האם ההתפרצויות הללו הם עניין של "מה בכך" או שמא פורצות אף הן מתוך מעמקי הצדדים הניגודיים בשתי התרבויות הללו? האם אנו יכולים להעלות בדמיוננו איך היה נראה מפגש אפשרי בין קונפוציוס לעזרא הסופר או בין דונג ג'ונג-שו לבין רבי עקיבא? האם גאוניותם של דמויות המופת הללו הייתה מגשרת את המשותף ומשקיטה לפיכך את המתח או להיפך – מעצימה אותו? הסמינר שלנו יהיה מוקדש להתרת הסבכים – הפילוסופי והפסיכולוגי כאחד – על ידי ניתוחם המושווה של צמדי מושגים במטרה ליצור מסגרת משותפת בה הדיאלוג שבין ההומניזם הבא לידיי ביטוי מופתי בטקסטים של הקונפוציוניזם המוקדם יתמזג אל תוך דיאלוג דינאמי עם אלמנטים מרכזיים של המטה-הלכה במחשבת חז"ל.
It is quite typical when Chinese meet Jewish people, they find they share mutual and highly esteemed values, such as tradition, education, and family. At the same time, tension can arise. Conflicts may result, for example, when tradition offers different meanings to signed agreements or the value of “face”. Do such conflicts merely represent trivial issues found in daily life or do they stem from deep cultural roots or long-standing traditions? What would have happened if Confucius met Ezra the scribe; or Dong Zhongshu met Rabbi Akiva? Would their wisdom pacify or intensify any tension? Keeping in mind the oneness of knowledge and action principle of both traditions, this seminar explores the possibility of a dialogue between the ancient texts. We will focuses on continued interactions between the two people as expressed in life today. By analyzing key concepts of the two traditions, this seminar seeks possible answers to our main question: how is it possible to build a dialogue between a humanism oriented tradition like Confucianism and a revelation oriented tradition similar to Rabbinic Judaism?
0687-3429-01
 כשהבודהא היה קוף: ביוגרפיות דתיות וסיפורי חיים בהגות הודו
 Once, when the Buddha was a Monkey: Religious Biographies in India
ד"ר צהר רועיסמינר גילמן458 ג'2000-1600 סמ'  ב'
הסמינר עוסק בסיפורי חיים, הגיוגרפיות (סיפורי קדושים) וביוגרפיות ממגוון מסורות מתת היבשת ההודית, מהתקופה הפרה-מודרנית ועד למודרניות המוקדמת ובוחן את מושג הסובייקט המשתמע מהן על מאפייניו הרגשיים, הקוגניטיביים, והחברתיים. לצד ספרות משנית, נתמקד בעיקר בסיפורי הלידות של הבודהא (ג'טקות) וסיפורי חייו כבודהא שקיאמוני, ונבחן אותן לאור מסורות הודיות אחרות, כגון המסורת ההגיוגרפית של שנקרה, ההוגה המרכזי של אסכולת האדוויטה ווודנטה, המסורות הדרומיות של סיפורי הקדושים ה-וישנווים (אלווארס), סיפורי קדושים ג'איניים, והבאבור-נאמה, האוטוביוגרפיה של מייסד השושלת המוגהולית בהודו.
The seminar deals with religious life stories from a variety of Indian traditions, from the pre-modern and up to early modernity. Alongside secondary literature we will read a selection of primary sources such as from the stories of the Buddha's past lives and his various biographical accounts, the life stories of Jain saints, the hagiographies of Śaṅkara, those of the Alvars, ending with the autobiography of Babur, the founder of the Mughal empire.
0687-3430-01
 הוליוווד במומבאי: אסתטיקה וחקיינות בקולנוע ההינדי
 Hollywood in Mumbai: Aesthetics and Mimicry in Hindi Cinema
ד"ר פרצ'ק רוניסמינר רוזנברג212 ד'1400-1000 סמ'  ב'
סמינר זה יציע היכרות עומק עם תעשיית הקולנוע ההינדי הפופולארי של בומביי/מומבאי. נעמוד על דרכי המבע הייחודיות הנהוגות בה, ונפנה מבט אנליטי כלפי אחד ממוקדיה הטעונים: החקיינות. במסגרת זו מנוכסות איקונות אינספור מתרבות המערב: צ'ארלי צ'פלין, אלוויס פרסלי, טרזן ודמות הפאם פטאל. כולם לובשים צורה ופושטים צורה על הסטים של עיר הסרטים ההודית, ונעשים לסוכנים בתהליכי הכלה והדרה שבאמצעותם מנהלת תרבות הודו משא ומתן על זהות ותרבות בעידן של המודרניות המאוחרת.
This seminar offers an acquaintance with India's dominant film industry, and focuses on the diversified strategies of mimicry it employs. A close analysis of cinematic adaptations will serve a comprehensive debate devoted to issues of cultural and national identities in India of late modernity.
0687-3431-01
 גיבורי הרוח בהודו המודרנית: ראמוהן רוי, ויווקאננדה, מהטמה גנדהי, רבינדרנת טאגור
 Spiritual Heroes of Modern India: Rammohan Roy, Ramakrishna, Vivekananda, Tagore
ד"ר גרינשפון יוחנןסמינר גילמן261 ה'1600-1200 סמ'  ב'
במרכז הקורס יעמדו היבטים של המפגש מזרח ומערב כפי שמצאו ביטוי בהגות של גיבורי הרוח בהודו המודרנית. בין ההיבטים שיודגשו בקורס: החיפוש ההודי אחר ביטחון עצמי נוכח הקולוניאליזם המערבי, וזיהוי יסודות מסורתיים ופירושם בחיפוש הזה.
The course will focus on aspects of the East\West encounter in India as it finds expression in the writings of India's spiritual heroes. This encounter involves a quest after cultural self-confidence over and against Western colonial attitudes, a quest for traditional sources.
0687-3432-01
 גישות לכתיבת ההסטוריה של סין המודרנית
 Approaches to the Writing of Modern Chinese History
פרופ גמזה מרקסמינר גילמן260 ה'1800-1400 סמ'  ב'
מהן הבעיות בהסטוריוגרפיה (כתיבת ההסטוריה) בכלל וזו של סין בפרט, וכיצד ניתן להתמודד איתן? אילו גישות מחקריות קיימות לחקר ההסטוריה המודרנית של סין (מאז מחצית המאה ה-19 ועד היום)? במהלך הסמינר נדון בבעיות ונראה פתרונות שונים להן. נבחן גישות כגון הסטוריה פוליטית, חברתית, תרבותית והשוואתית; הסטוריה המתמקדת באזורים וערים (הסטוריה רגיונלית או אורבנית), או בניתוח מקיף של המקרה הבודד ("מיקרו-הסטוריה"). אין להשתמש בטלפונים או לגלוש במחשבים ניידים במהלך השיעורים.
What issues are there in historiography (the writing of history) in general, and how can they be handled? What approaches exist to the study of modern Chinese history (from the mid-19th century to our time)? This seminar discusses these problems and presents different solutions to them by examining such approaches as political, social, cultural and comparative history, regional and urban history, or the comprehensive analysis of the single case (“micro-history”).
0687-3433-01
 רפואה וגוף בסין המסורתית
 Body and Medicine in Traditional China
ד"ר גולדשמידט אסףסמינר גילמן260 ד'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן261 ב'1600-1400 סמ'  ב'
תפיסת הגוף בסין שונה באופן מהותי מזו המקובלת במערב וכך גם הרפואה הנגזרת ממנו. סמינר זה יעסוק בהתהוות תפיסות הגוף בסין בתקופת שושלת ההאן וברפואה שהגדירה אותו וטיפלה בו וכן בשינויים בתפיסת הגוף והרפואה לאורך ההיסטוריה עד למאה ה-19. בכדי לעשות זאת אנחנו נסקור את המחקרים העדכניים ביותר בהיסטוריה, אנתרופולוגיה ופילוסופיה של הרפואה בסין הקיסרית. בכדי להבין טוב יותר את תפיסות הגוף בסין ואת מערכת הרפואה אנחנו נמקמם בהקשר ההיסטורי הסיני בכדי להראות כי ההיסטוריה של הגוף והרפואה בסין משתלבת ומהווה חלק בלתי נפרד מההקשר הרחב יותר שבו היא פועלת. במילים אחרות, הנושא המרכזי בו נעסוק הוא הסוגיה עד כמה הגוף והרפואה מהווים מראה המשקפת את ההיסטוריה הרחבה יותר של סין. חלק מהסוגיות ספציפיות בהן נעסוק תהיינה: 1) ההשוואה בין ההיסטוריה הפורמטיבית של הרפואה בסין למקבילתה ביוון באותה תקופה ונעסוק בשאלה מדוע הן התפתחו במסלולים כה שונים; 2) השפעות הפילוסופיה והדתות הסיניות על הרפואה, תפיסת הגוף ודרכי הטיפול ; 3) הקשר בין המערכת הבירוקרטית הסינית ומערכת הבחינות להתפתחות הרפואה; 4) כיצד השפיע המפגש עם המערב במובן הרחב של המילה על הרפואה בסין והאם השפעה זו דומה או שונה מההשפעה הרחבה יותר על סין.
Body and Medicine in Traditional China The perception of the human body in China is radically different from the one in the West and accordingly Chinese medicine greatly differs from Western medicine. This seminar discusses the Chinese perceptions of the body and the medical doctrines that treated it. In order to do so we will review the latest literature on the topic in the fields of history, anthropology, religion, and philosophy in China. In order to better understand the Chinese body and medicine we will contextualize their evolution within Chinese history and we will show that both body and medicine serve as a mirror for these changes in Chinese history. Some of the specific topics we will focus on include: 1) comparison of the body and medicine between ancient Greece and China; 2) the influence of the various Chinese philosophical schools on the body and medical treatment; 3) the impact of the Chinese civil service on the evolution of medicine in China; 4) the impact of the West on Chinese medicine in the wider sense of the "West
0687-4412-01
 קריאה בספרות הסינית המודרנית
 Readings in Modern Chinese Fiction
פרופ ג'אנג פינגסמינר גילמן361 ג'1800-1400 סמ'  א'

הקורס מיועד לשפר את היכולת של המחקרים להבין כתיבה אקדמית בסינית המודרנית. סטודנטים יקראו סדרת מאמרים אקדמים, שנבחרו גם על ידי המרצה לפי סדנדרדים אקדמים וגם על ידי הסטודנטים לפי העניין האקדמי שלהם. בעוד שמתרכזים במומחיות השפה, הקורס גם מטפל בבעיה המרכזית שהפרעה לאקדמיים הסיניים כמאה שנים, כלומר, מה מגדיר את הכתיבה האקדמית בסינית? מה ההבדלים בשפה בן כתיבה אקדמית המודרנית לבן הכתיבה המסורתית האקדמית בסין.

שפת הוראה של הקורס תהיה סינית.
 

.

 

Modern Chinese Academic Writing

The course is designed to improve research students’ ability of understanding modern Chinese academic writings in humanities. Students will read a series of academic writings, which are selected both by the lecturer according to their academic significance and by the students according to their academic interest. While focusing on language proficiency, the course also deals with the key problem that bothered Chinese academics from one hundred years, that is, what defines an academic writing in Chinese? What is the difference in language between modern academic writings and traditional Chinese academic writings?

The instruction language of the course is Mandarin

0687-4432-01
 הינדי למחקר אקדמי
 Hindi for Academic Research
ד"ר שלומפר גנאדיסמינר כיתות דן דוד211 א'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר כיתות דן דוד211 ה'1600-1400 סמ'  ב'
הינדי למחקר אקדמי

הקורס מיועד לתלמידי תואר שני, אשר מעוניינים לקרוא ספרות בהינדי בתחום המחקר שלהם.
בנוסף, תלמידי הקורס יעשו היכרות עם העיתונות המודרנית בשפת ההינדי. התלמידים יקראו מאמרים על סוגיות פוליטיות, חברתיות ובינלאומיות מתוך העיתונים המובילים של הודו.
בסוף הקורס על התלמידים לעבור מבחן-בית.
התלמידים אשר סיימו בהצלחה את הקורס "הינדי שנה ג", רשאים להירשם גם לקורס זה.

 
Hindi for Academic Research

The course is designed for M.A. students who want to read Hindi literature in the field of their research.
In addition, the students will get acquainted with the history of Hindi literature and will explore in depth the development of Hindi story, read the works of writers of different eras and different literary trends.
At the end of the semester, students present a seminar paper (Referat) of their choice (subject of their research or literature topic).
Third year students, who successfully finished the course in Hindi, may apply for this course.
 
0687-4441-01
 מפולחן לקורוסווה: התיאטרון והקולנוע היפניים ומה שביניהם
 From Ritual to Kurosawa: Theatre and Cinema in Japan
פרופ סרפר צביסמינר גילמן262 ה'1400-1000 סמ'  א'
סמינר בין-תחומי החוקר את הדמיון בתבניות התמטיות ובאסתטיקה בשתי אמנויות יפניות, האחת עתיקה, התיאטרון, והאחרת מודרנית, הקולנוע, מתוך כוונה להגיע לתובנות מעמיקות של שתי האמנויות, ואף מעבר להן. התרבות היפנית שהתפתחה תוך מיזוג של ישן וחדש, מקור וזר, מהווה מצע פורה ללקיחה של יסודות מאמנות אחת לאחרת, גם באופן ישיר, אך גם יצירה נפרדת של יסודות דומים מקבילים ללא קשר ביניהם. נבחן את התיאטרון היפני הקלאסי (התיאטרונים האריסטוקראטיים של הנו והקיוגן, התיאטרון הפופולארי של הקבוקי, ותיאטרון הבובות בונראקו) ואת השפעתו על הקולנוע היפני, ונבחן במיוחד סרטים של במאים קלאסיים, כגון קורוסאווה, אוזו ומיזוגוצ'י, ושל במאים מודרניים ועכשוויים, כגון מוריטה, איטאמי וקיטאנו. בתחום התמטי ייחקרו נושאים כגון הופעת רוחות והכנעת גורמים דמוניים ונושאים מודרניים העוסקים ביחסי אנוש, כמו גם נושאים אחרים כגון הופעת הטבע, הומור וארוטיקה.  בתחום האסתטיקה, ייבדקו נושאים כגון סגנונות משחק, תנועה, עיצוב חלל, צבע ועריכה. 
הסמינר מהווה מסגרת מחקרית בה יוכל כל תלמיד לעסוק ולתרום בתחום הספציפי בו הוא מתעניין מתוך מגוון ההיבטים השונים של נושא הסמינר.
This interdisciplinary seminar will explore the similarities between the thematic patterns and aesthetics of two Japanese arts, an ancient one – theatre, and a modern one – cinema, in order to acquire an in-depth perception of both. Japanese culture, which has developed through an interweaving of the old and new, original and foreign, offers a potential platform both for the direct borrowing of elements by one art form from another, and for the creation of similar elements without any connection between the two art forms.
We will examine the Japanese classical theatre (the aristocratic Noh and Kyogen, the popular Kabuki theatre and the Bunraku puppet theatre) and its influence on the Japanese cinema, especially the films by classical directors such as Kurosawa, Ozu and Mizoguchi, and those by modern and contemporary directors, such as Morita, Itami and Kitano. The thematic patterns to be explored will include ritualistic subjects, such as the appearance of ghosts and the vanquishing of demonic creatures, and modern themes dealing with human relationships, as well as additional elements, such as eroticism, nature and humor. On the aesthetic level, we will study elements such as acting styles, movement, spatial design, colors and editing
The seminar offers a research framework in which each student can select and explore a specific theme from among the seminar’s various aspects.
0687-4454-01
 קריאת טקסטים אקדמיים ביפנית
 Reading Academic Texts in Japanese
ד"ר לוי-יממורי מיקהסמינר כיתות דן דוד210 ה'1800-1400 סמ'  א'
קריאת טקסטים אקדמיים ביפנית
מטרת סמינר זה לפתח יכולת קריאה של טקסטים אקדמיים ביפנית לתלמידים לתואר שני. כל סטודנט חייב לבחור, לקרוא ולנתח לפחות מאמר אחד או טקסט ביפנית על פי העניין האקדמי שלו כולל יפנית מודרנית או קלאסית. חובה להציג בכיתה את ניתוח הטקסט וכן חובה לעבור מבחן בית.
להלן תאריכי בחינת הבית
סמסטר א'  מועד א'
קבלת הבחינה 27.1.2015  שעה 9:00 החזרת הבחינה 5.2.2015 שעה 13:00 למזכירות החוג
סמסטר א' מועד ב'
קבלת הבחינה 26.2.2015 שעה 9:00 החזרת הבחינה 8.3.2015 שעה 13:00 למזכירות החוג

Reading Academic Text in Japanese

The aim of this seminar is to develop the ability of reading academic text in Japanese for M.A. students. . Each student must choose, read and analyze at least one article or text in Japanese according to
his/her academic interest including Modern or Classical Japanese. It
is required to do presentation on that text in the class and to pass the final home exam.

0687-4475-01
 ספרות ופילוסופיה בודהיסטית לאורך דרך המשי
 Buddhist Texts Along the Silk Road
ד"ר צהר רועיסמינר גילמן260 ג'2000-1600 סמ'  א'
הסמינר יתמקד באופנים שבהם חוברו והופצו תורות וכתבים בודהיסטיים, לצד 'סחורות' אינטלקטואליות וחומריות אחרות, בדרכי המסחר המרכזיות באסיה במאות הראשונות לספירה. כמקרה מבחן נתמקד באימפריה של הקושנה, שבשיא כוחה השתרעה מהמישור ההינדו-גנגטי בהודו ועד שין-ג'יאנג בסין, חלשה על דרכי המסחר החשובות ונודע לה תפקיד מרכזי בהפצת הבודהיזם בכל רחבי דרום ומזרח אסיה. במהלך הקורס נסקור את הרקע הדתי, הלשוני, הכלכלי והפוליטי שבו פעלה האימפריה הקושנית, כפי שעולה מעדויות טקסטואליות, ממצאים ארכאולוגיים ואיקונוגרפיה, ונקרא מבחר מטקסטים ראשוניים כגון הסוטרות של המהאיאנה, היצירות הפואטיות של אשווגהושה על חיי הבודהא, וטקסטים פילוסופיים ודוקטרינריים אחרים.
The seminar examines the way in which Buddhist texts were composed and distributed, along with other intellectual and material commodities, along the central Asian trading routes. As a case study we will focus on the Kuṣāṇa empire, which at its height extended from Turfan in modern day Xinjiang to the Gangetic plain, controlling the trade routes which connected the Roman empire with South, central and East Asia. During the seminar we will read selections from a variety of primary texts, including some Mahāyāna sūtras, Buddhist philosophical treatises, and the poetic works of Aśvaghoṣa, and on the basis of textual evidence, archeological findings and iconography will discuss the political, economic, linguist and religious context under which the Kuṣāṇas operated.
0687-4476-01
 תורה ופולחן בראי הספרות, השירה ואמנויות הבמה ביפן
 Doctrine and Ritual in the Mirror of Japanese Literature, Poetry and the Perform
ד"ר אורבוך איריתסמינר גילמן450 ג'1800-1400 סמ'  ב'
הסמינר יעסוק בהשפעות ההדדיות וביחסים הרפלקסיביים בין תורות ופולחנים דתיים לבין הספרות, השירה, ואמנויות הבמה ביפן המסורתית, מהעת העתיקה ועד תקופת אדו. בסמינר יידונו מגוון יצירות של שירה דתית וסיפורת דתית, מחבריהן, נסיבות יצירתן, והמימד הריטואלי שלהן. בנוסף, הסמינר יסקור את השפעת הדת על יצירות ספרות ושירה ידועות שאינן "דתיות" במובהק, ויבחן כיצד משקפות יצירות אלו את התורות והאמונות של זמנן. דגש יושם על המעמד הפרפורמטיבי של הספרות והשירה ביפן המסורתית, כמו על אמנויות הבמה כמנחילות תורה וראיית עולם. דרך היצירות ידון הסמינר בשאלת הגדרת קטגוריות קונספטואליות - כגון "דת," "אמנות," "תאטרון" או "ריטואל" - מול עמימות וטשטוש הגבולות ביניהן.
The seminar will examine the intimate reciprocal influences and the reflexive relationships between religious doctrines and rituals - and literature, poetry, and performing arts in traditional Japan, from ancient times to the Edo period. The seminar will study various religious literary and poetical works, their authors, the circumstances of their creation, and their ritual dimensions. In addition, the seminar will investigate the influence of religious thought on familiar literary and poetic works that are not necessarily "religious", and explore how these works reflect the teachings and beliefs of their times. Special attention will be given to the performative status of literature and poetry in traditional Japan, as to the performing arts as instructors of doctrine and upholders of worldview. Through the various works, the seminar will discuss the question of definition of conceptual categories - like "religion", "art", "theatre" or "ritual" - vis-a-vis the blurred boundaries between them.
0687-4477-01
 המסע למערב: ספרות ודת בסין הקיסרית המאוחרת
 The Journey to the West: Literature and Religion in Late-Imperial China
פרופ שחר מאירסמינר כיתות דן דוד210 ג'1800-1400 סמ'  ב'
הרומן בן המאה השש-עשרה "המסע למערב" הוא בעת ובעונה אחת יצירת מופת ספרותית ומקור מרתק לחקר הדת הסינית. בסמינר זה נתרגם פרקים נבחרים מהרומן משפת המקור הסינית לעברית. נדון במאפייניו הספרותיים של הרומן, כמו גם במורכבותן של המסורות הדתיות הסיניות – בודהיזם, דאואיזם, קונפוציאניזם, ודת עממית – הבאות בו לכלל ביטוי.
The sixteenth-century novel Journey to the West is at once a literary masterpiece and a fascinating source for the study of the diverse Chinese religious traditions: Buddhism, Daoism, Confucianism, and the amorphous popular religion. In this seminar we will translate selected chapters of this remarkable novel (from the original Chinese) into Hebrew.
0687-4478-01
 קריאה בלו סון
 Reading in Lu Xun
פרופ גמזה מרקסמינר גילמן260 ה'1200-1000 סמ'  א'
סמינר גילמן261 ג'1200-1000 סמ'  א'
בסמינר זה נקרא בכתבי הסופר החשוב של סין במאה העשרים, לו סון. נתחיל בסיפורים קצרים פרי עטו הקיימים בתרגומים לעברית ולאנגלית, בשילוב עם הספרות המחקרית על לו סון, ואז נעבור לקרוא טקסטים בסינית. במהלך הסמינר נכיר אפוא את כתיבתו של לו סון בז'אנרים השונים בהם הוא התבטא: לא רק הסיפורים המפורסמים, אלא גם מסות, מאמרים בענייני השעה, שירה ומכתבים. ההשתתפות מומלצת לבעלי יכולת קריאה טובה בסינית, המעוניינים לתרגל ולשפר אותה.
In this seminar we shall read works by Lu Xun, China’s most important writer in the twentieth century. We shall begin with his short stories, available in Hebrew and English translations, combining our reading with the research literature on Lu Xun, and then move on to read texts in Chinese. We shall accordingly become familiar not only with Lu Xun’s famous short stories, but also with his writing in the varied genres, in which he expressed himself: essays, polemical articles, poetry and letters.
0687-4479-01
 אלים ואנשים בפסגת העולם: הינדואיזם בהימלאיה ההודית.
 Humans and Gods At the End of the World: Hinduism in the Indian Himalaya
ד"ר הלפרין אהודסמינר כיתות דן דוד209 ג'2000-1600 סמ'  ב'
מאז ומעולם נתפשו הרי ההימלאיה כאזור מקודש - מקום משכנם של אלים, חכמים עתיקים, וכוחות כבירים. באופן מפתיע, ואולי לא, ההינדואיזם ומופעיו באזור זה לא זכו למחקר מעמיק כבמקומות אחרים בהודו. בסמינר זה נפתח חלון לעולם העשיר של ההינדואיזם ההימלאי, ננסה לאפיינו, ונבקש להבין את קשריו עם מרכזי התרבות והאמונה במישורים. בתוך כך, נלמד על קסטות, צליינות, אלים שליטים, טקסי איחוז, קורבנות דם ועניינים נוספים. ננסה להבין את השינויים העוברים בשנים האחרונות על 'ארצם של האלים' בשל התפתחות אמצעי התחבורה, התקשורת, המסחר והתיירות. רבים מהמחקרים בהם נדון הינם אתנוגרפים באופיים ועוסקים בהתגלמויות חיות ועכשוויות של הדת והריטואל בחבל ארץ מרתק זה.
From time immemorial the Himalayas have been considered sacred - the abode of gods, sages and mighty powers. Surprisingly, and maybe not, Himalayan Hinduism received much less scholarly attention than that of the plains. In this seminar will open a window into the fascinating world of Himalayan Hinduism. We will explore it, attempt to characterize it, and study its ties with the centers of culture and religion in the plains. Doing so, we will look into issues such as caste, pilgrimage, divine rulers, possession rituals, blood sacrifices, and more. We will give attention to how transportation and communication systems, trade and tourism have shaped religion in this abode of gods. Many of the studies we will read are of ethnographic nature, and explore living contemporary religious life in this fascinating mountainous land.
0687-4481-01
 קריאה מתקדמת בסנסקריט:סוגות הידע בתרבות הסנסקריטית
 Advanced Reading in Sanskrit: Intellectual Genres in the Sanskritic Tradition
מר פלד רפאלסמינר רוזנברג107 ב'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר רוזנברג107 ב'1600-1400 סמ'  ב'
על-פי המסורת הסנסקריטית, קיימות 64(!) סוגות ידע (kalā, vidyā, או śāstra). מרחב הידע שהן מקיפות נע בין הריטואלים העתיקים, הדקדוק, חקלאות, אמנות הקשת, רפואה, פילוסופיה, פוליטיקה, אירוטיקה, ומוסיקה. העמקת ההיכרות עם סוגות הידע השונות, מקורותיהן, יעודיהן במסורת, ותרומתן להתפתחות התרבותית בהודו, הינה כמעט הכרח עבור כל תלמיד של תרבות הודו העתיקה והקלאסית (וגם של הודו העכשווית). לפיכך, בקורס הזה נתוודע אל מספר סוגות חשובות, חלקן מרכזיות בתרבות הסנסקריטית וחלקן מעט פחות. המטרה המרכזית של הקורס היא להבין יותר לעומק את שפתם של החיבורים הללו, את המוטיבציות השונות (המשותפות והעצמאיות) של מחבריהם ואת הידע אותו ביקשו להקנות לקוראיהם. כחלק מהקריאה של הטקסטים ומהדיון בהם, נעזר בפרשנויות המרכזיות להן. באופן זה יתאפשר לתלמידי המחקר לגשת היתר קלות אל כתבים אלו ואל כתבים אחרים בז'אנר. לאורך הסמסטר, נקרא בחיבורים משדות הידע של הדהרמה, קאמה, וארתהה.
As per the Sanskrit tradition, there are 64 traditional Intellectual Genres (śāstra, kalā, or vidyā). The sphere of knowledge they encompass covers, the ancient rituals, grammar, agriculture, the art of bow and arrow, medicine, philosophy, politics, eroticism, and music and many more. Deepening the acquaintance with the various genres, their sources, traditional applications, and contribution to the cultural developments in India, is practically a must for any student of ancient, classical and even contemporary Indian culture. Therefore, in this course we will be introduced to a few important genres, some of which play a definite role in the Sanskritic tradition. The principal aim of the course is a better understanding of the texts’ language, the motivations of their authors and knowledge they aspired to convey to their readers. As part of the reading, we will revert to central commentaries. Reading through these texts together, and discussing them, will broaden the critical perspectives of research students, and allow them an easier approach to other genres of knowledge in Sanskrit. Throughout the semester, we will read texts from Dharma, Kāma and Artha fields of knowledge
0687-4482-01
 ריקותה של הריקות:עיונים במושגי האין והריקות בדאואיזם ובבודהיזם
 Aspects of Nothingness and Emptiness in Daoism and Buddhism
פרופ רז יעקבסמינר גילמן458 ב'1800-1400 סמ'  א'
טווח המושגים שבין ״אין׳ - nothingness ל ״ריקות״ emptiness מופיע באופן מרכזי במחשבה והדת האסיאתית לדורותיה ולרוחב רוב הזרמים הפילוסופיים-דתיים והאסתטיים שלה: מתורת הדאו, ההינודאיזם, ועד הבודהיזם והזן בודהיזם הקלאסי והמודרני, בהודו, בסין, וביפן. בסמינר נסקור את המושגים האלה כפי שהם מופיעים בטכסטים הקלאסיים ובתורות הפילוסופיות המודרניות.
The range of concepts between nothingness and emptiness has a central role in most Asian philosophies, religions, and aesthetic modes of thought. One can find these in most periods and in all the three large civilizations of Asia: India, China, and Japan. In the seminar we will explore these concepts as they appear in classic texts and modern philosophies.
0687-4483-01
 דאו וירטואלי ? פילוסופיה סינית על הרשת
 Virtual Dau
פרופ אריאל יואבסמינר כיתות דן דוד211 ב'1400-1000 סמ'  א'
הסמינר יתמקד בתולדות הפילוסופיה הסינית בתקופה שבין המאה החמישית ועד המאה השלישית לפנה"ס – היא "תקופת המדינות הנלחמות." נבחן את הרעיונות וננתח את התשובות שניתנו על ידי גדולי הפילוסופים הקונפוציאניים (Confucianism), המואיסטיים(Mohism); הטאויסטיים (Taoism / Daoism) והלגליסטיים (Legalism) לשאלות המרכזיות שעיצבו את עולמה הקיומי; הפוליטי; החברתי והפסיכולוגי של סין העתיקה. כמו כן נדון בקצרה במהלך השיעור בנושאי רקע שאי-אפשר להפרידם מתולדות ה-"פילוסופיה סינית" של אותן השנים כגון: "השפה הסינית;" "הדתות הסיניות;" ו-"הציור הסיני." את מהלך השיעור נעביר כ-Blended Course כלומר – הן במסגרת של הרצאות פרונטאליות והן בצורה של "לימוד מרחוק." בשנים האחרונות הפכו הן אתרי "הלימוד מרחוק" [MOOC /EDX]והן אתרי שיתוף קבצי הווידאו YouTube למאגר רב-ממדי ולא-טכסטואלי של ידע אקדמי רב ערך. "הפילוסופיה הסינית" לדורותיה, על שלל גילוייה וגלגוליה, באה לידי ביטוי באתרים אלה במאות רבות של קישורים. בשיעור שלנו נשתתף כשומעים חופשיים בהרצאות נבחרות שמועברות בשנים האחרונות בפלטפורמות "הווירטואליות" האלה ונגיב על הנראה ועל הנשמע באופן ביקורתי. לשיעור נפתח דף ב-MOODLE שישמש לנו כבסיס לתקשורת וחילופי מידע. מטלה סופית: עבודה סמינריונית או רפרט.
0687-4484-01
 Atomic-Bombing and Firebombing Cities in World War 2
 Atomic-Bombing and Firebombing Cities in World War 2
פרופ גרון שלדוןסמינר גילמן382 ד'1400-1000 סמ'  ב'
סמינר גילמן458 ב'1400-1000 סמ'  ב'
סמינר ד'1400-1000 סמ'  ב'

Atomic-bombing and Firebombing Cities in World War II:  Morality, Science, and Race

 

 

June 2014                                                                        

Professor Sheldon Garon                                                         

e-mail: garon@princeton.edu

 

Course Description:  This seminar will consider the transnational, cultural, scientific, geopolitical, and military developments that led to the massive aerial bombardment of cities in World War II—including the dropping of atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. We address a troubling question of modern times: How did nations come to accept the bombing of civilian populations as an unproblematic part of war?  Readings will be supplemented by films about the bombardments and the creation of the atomic bomb.

            Seminar discussions will focus on an array of ethical and strategic questions.  Was aerial bombardment effective in bringing about the defeat of Japan and Germany?  Was Japan singled out for atomic bombs because of American racism?  Did the scientists who devised the atomic bomb consider moral questions, and do they bear responsibility?  In particular did the A-bombs end the war with Japan?   Although Americans and others condemn acts of “terrorism” today, how do we judge the Allies’ self-conscious adoption of “terror” to demoralize German and Japanese civilians in World War II?  Can the bombing of cities—then or now--be justified if the cause is just? 

                                                                                          

                                                                                                 

Readings:  All readings are posted as PDFs.  Most of the books are also available in the library.

 

 

Final Paper (due date to be announced):

 

Approximately 15 pages.  Drawing upon outside readings and seminar readings, investigate a topic of your choice concerning atomic-bombing or firebombing.  Consider using primary sources (e.g., Strategic Bombing surveys, newspaper accounts), memoirs, biographies in addition to scholarly monographs.  Please consult Prof. Garon.                        

.

 

Attendance:  Students cannot expect to pass the course if they fail to attend the seminar on a regular basis..

 

Seminar Topics and Readings

 

 

June 2, Tues:  The Horror: Experiencing Hiroshima

                       

John Hersey, Hiroshima (1985 or 1989 ed., original, 1946), front page (“When the Bombed Dropped), pp. 1-43, 49-50, 56-57, 62-69, 72-83, 89-90.

 

Videos:  "Hiroshima-Nagasaki, August 1945" and “Day after Trinity” [J. Robert Oppenheimer and the Atomic Bomb] (1981), part 1.

           

 

June 4, Thurs:  Science and Morality

 

Richard Rhodes, The Making of the Atomic Bomb, 13-28, 104-109, 186-187, 302-305, 311-317, 448-449, 452-454, 508-510, 522-523, 626-638, 674-678. (in addition, look at photos #55 to #96, found between pp. 320 and 321).

 

Video:  “Day after Trinity”, part 2.                                     

 

 

June 7, Sun:  Can Targeting Civilians Be Just?

 

Michael Walzer, Just and Unjust Wars  (1977 original; any later ed. is fine), pp. 21-47, 127-133, 144-154, 160-161, [optional, pp. 165-167, 172-175], 197-198, 207, 251-268, 323-325.

 

                         

June 9, Tues:  The Role of Racism in Bombing

                       

John W. Dower, War without Mercy: Race & Power in the Pacific War (1986), pp. 3-4, 33-57, 62-93, 293-301.

 

Video:  “Know Your Enemy—Japan” (1945).

 

 

June 11, Thurs:  Why Drop the A-Bombs, and Did They Win the War?

 

Barton J. Bernstein, “Understanding the Atomic Bomb and the Japanese Surrender: Missed Opportunities, Little-Known Near Disasters, and Modern Memory,” in Michael J. Hogan, ed., Hiroshima in History and Memory (1996), pp. 38-79.

Michael D. Gordin, Five Days in August: How World War II Became a Nuclear War (2007), pp. 5-15.

Hasegawa, Tsuyoshi, “Were the Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki Justified?” in Yuki Tanaka and Marilyn B. Young, eds., Bombing Civilians: A Twentieth-century History (2009), pp. 97-134.

 

Videos: “The House in the Middle” (1954), “The Medical Aspects of Nuclear Radiation” (1950), “Our Cities Must Fight” (1951), and “Duck and Cover”

 

June 14, Sun:  How Destroying Cities Became Normal

 

Sven Lindqvist, A History of Bombing (1999 in Swedish; 2001 in English), pp. 26, 32-33, 38-54, 59-60, 63-75, 81-115.

 

Video:  “The War Game” (BBC, 1965).

 

                       

June 16, Tues:  Bombing German Cities

 

Jörg Friedrich, The Fire:  The Bombing of Germany, 1940-1945 (2002 in German; 2006 in English), pp. 8-26, 33-35, 44-46, 66-71, 81, 88-91 (including photo), 95-96, 111-113, 144-145, 165-167, 316-318, 345-349, 483-486.

 

Video:  Firestorm: The Devastating Bombing of Nazi Germany (German TV, 2003)

 

 

June 18, Thurs:  Firebombing Japanese Cities

 

Thomas R. Searle, “It Make a Lot of Sense to Kill Skilled Workers: The Firebombing of Tokyo in March 1945,” Journal of Military History, 66, no. 1 (January 2002): 103-34.

Sheldon Garon, “On the Transnational Destruction of Cities: What Japan and the U.S. Learned from the Bombing of Britain and Germany in World War II (unpublished paper, 2015)

 

Video: “Grave of the Fireflies” (1988)

 

                       

 

Atomic-bombing and Firebombing Cities in World War II:  Morality, Science, and Race

 

 

June 2014                                                                        

Professor Sheldon Garon                                                         

e-mail: garon@princeton.edu

 

Course Description:  This seminar will consider the transnational, cultural, scientific, geopolitical, and military developments that led to the massive aerial bombardment of cities in World War II—including the dropping of atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. We address a troubling question of modern times: How did nations come to accept the bombing of civilian populations as an unproblematic part of war?  Readings will be supplemented by films about the bombardments and the creation of the atomic bomb.

            Seminar discussions will focus on an array of ethical and strategic questions.  Was aerial bombardment effective in bringing about the defeat of Japan and Germany?  Was Japan singled out for atomic bombs because of American racism?  Did the scientists who devised the atomic bomb consider moral questions, and do they bear responsibility?  In particular did the A-bombs end the war with Japan?   Although Americans and others condemn acts of “terrorism” today, how do we judge the Allies’ self-conscious adoption of “terror” to demoralize German and Japanese civilians in World War II?  Can the bombing of cities—then or now--be justified if the cause is just? 

                                                                                          

                                                                                                 

Readings:  All readings are posted as PDFs.  Most of the books are also available in the library.

 

 

Final Paper (due date to be announced):

 

Approximately 15 pages.  Drawing upon outside readings and seminar readings, investigate a topic of your choice concerning atomic-bombing or firebombing.  Consider using primary sources (e.g., Strategic Bombing surveys, newspaper accounts), memoirs, biographies in addition to scholarly monographs.  Please consult Prof. Garon.                        

.

 

Attendance:  Students cannot expect to pass the course if they fail to attend the seminar on a regular basis..

 

Seminar Topics and Readings

 

 

June 2, Tues:  The Horror: Experiencing Hiroshima

                       

John Hersey, Hiroshima (1985 or 1989 ed., original, 1946), front page (“When the Bombed Dropped), pp. 1-43, 49-50, 56-57, 62-69, 72-83, 89-90.

 

Videos:  "Hiroshima-Nagasaki, August 1945" and “Day after Trinity” [J. Robert Oppenheimer and the Atomic Bomb] (1981), part 1.

           

 

June 4, Thurs:  Science and Morality

 

Richard Rhodes, The Making of the Atomic Bomb, 13-28, 104-109, 186-187, 302-305, 311-317, 448-449, 452-454, 508-510, 522-523, 626-638, 674-678. (in addition, look at photos #55 to #96, found between pp. 320 and 321).

 

Video:  “Day after Trinity”, part 2.                                     

 

 

June 7, Sun:  Can Targeting Civilians Be Just?

 

Michael Walzer, Just and Unjust Wars  (1977 original; any later ed. is fine), pp. 21-47, 127-133, 144-154, 160-161, [optional, pp. 165-167, 172-175], 197-198, 207, 251-268, 323-325.

 

                         

June 9, Tues:  The Role of Racism in Bombing

                       

John W. Dower, War without Mercy: Race & Power in the Pacific War (1986), pp. 3-4, 33-57, 62-93, 293-301.

 

Video:  “Know Your Enemy—Japan” (1945).

 

 

June 11, Thurs:  Why Drop the A-Bombs, and Did They Win the War?

 

Barton J. Bernstein, “Understanding the Atomic Bomb and the Japanese Surrender: Missed Opportunities, Little-Known Near Disasters, and Modern Memory,” in Michael J. Hogan, ed., Hiroshima in History and Memory (1996), pp. 38-79.

Michael D. Gordin, Five Days in August: How World War II Became a Nuclear War (2007), pp. 5-15.

Hasegawa, Tsuyoshi, “Were the Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki Justified?” in Yuki Tanaka and Marilyn B. Young, eds., Bombing Civilians: A Twentieth-century History (2009), pp. 97-134.

 

Videos: “The House in the Middle” (1954), “The Medical Aspects of Nuclear Radiation” (1950), “Our Cities Must Fight” (1951), and “Duck and Cover”

 

June 14, Sun:  How Destroying Cities Became Normal

 

Sven Lindqvist, A History of Bombing (1999 in Swedish; 2001 in English), pp. 26, 32-33, 38-54, 59-60, 63-75, 81-115.

 

Video:  “The War Game” (BBC, 1965).

 

                       

June 16, Tues:  Bombing German Cities

 

Jörg Friedrich, The Fire:  The Bombing of Germany, 1940-1945 (2002 in German; 2006 in English), pp. 8-26, 33-35, 44-46, 66-71, 81, 88-91 (including photo), 95-96, 111-113, 144-145, 165-167, 316-318, 345-349, 483-486.

 

Video:  Firestorm: The Devastating Bombing of Nazi Germany (German TV, 2003)

 

 

June 18, Thurs:  Firebombing Japanese Cities

 

Thomas R. Searle, “It Make a Lot of Sense to Kill Skilled Workers: The Firebombing of Tokyo in March 1945,” Journal of Military History, 66, no. 1 (January 2002): 103-34.

Sheldon Garon, “On the Transnational Destruction of Cities: What Japan and the U.S. Learned from the Bombing of Britain and Germany in World War II (unpublished paper, 2015)

 

Video: “Grave of the Fireflies” (1988)

 

                       

 

0687-4485-01
 Poetry and Gender in Chinese History
 Poetry and Gender in Chinese History
פרופ פונג גרייססמינר כיתות דן דוד209 ה'1400-1000 סמ'  ב'
סמינר כיתות דן דוד211 ג'1400-1000 סמ'  ב'
פרופ ייטס רובין

Poetry and Gender in Chinese History

Instructors:

Grace S. Fong and Robin D. S. Yates

Course description:

Poetry and poetic composition have occupied a central position in Chinese culture and society with multifaceted functions throughout history: as canonical texts embodying moral and ethical values, as a requirement in the examination system and for political advancement, as means of social and political critique, and as medium of self-expression, such as personal records of life histories for special occasions and everyday experience, in both times of peace and war.

This course examines three key developments in Chinese poetry from a gender perspective in their historical contexts from early times to late imperial China: 1) interpretations of the two canonical texts the Book of Poetry (Shijing) and Songs of the South (Chuci); 2) male constructions of the poetic subject; 3) women’s poetic practice.

Issues that will be addressed include: the relation between gender, diction, theme and poetic genres; and the impact of social and historical realities on gendered poetic production.

Method: reading and discussion of relevant social and cultural contexts; close reading and analysis of selections of poetry in translation.

Knowledge of Chinese is not required.

Poetry and poetic composition have occupied a central position in Chinese culture and society with multifaceted functions throughout history: as canonical texts embodying moral and ethical values, as a requirement in the examination system and for political advancement, as means of social and political critique, and as medium of self-expression, such as personal records of life histories for special occasions and everyday experience, in both times of peace and war.

This course examines three key developments in Chinese poetry from a gender perspective in their historical contexts from early times to late imperial China: 1) interpretations of the two canonical texts the Book of Poetry (Shijing) and Songs of the South (Chuci); 2) male constructions of the poetic subject; 3) women’s poetic practice.

Issues that will be addressed include: the relation between gender, diction, theme and poetic genres; and the impact of social and historical realities on gendered poetic production.

Method: reading and discussion of relevant social and cultural contexts; close reading and analysis of selections of poetry in translation.

Knowledge of Chinese is not required.

0687-9000-01
 סנסקריט שנה א'
 Sanskrit First Year
מר פלד רפאלשיעור ותגילמן278 ג'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותגילמן362אה'1400-1200 סמ'  א'
מר צ'רניאק אלכסנדרשיעור ותגילמן317אא'1800-1600 סמ'  א'
מר פלד רפאלשיעור ותגילמן278 ג'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן362אה'1400-1200 סמ'  ב'
מר צ'רניאק אלכסנדרשיעור ותגילמן317אא'1800-1600 סמ'  ב'

סנסקריט שנה א'

 "...כאשר התחלתי לקרוא במקור את הטקסטים האהובים עליי, אחזה בי שוב התרגשות. דרך מבנה השפה וצורת השימוש בה נדמה היה לי שאני מתקרבת יותר להבנת התוכן המדהים, שמשך אותי בשנים עברו אל תוך העולם המופלא של היוגה." במלים אלו פותחת אורית סן-גופטה, מהותיקות שבין מורי היוגה בישראל, את תרגומה לטקסט המפורסם של היוגה "יוגה סוטרה" אשר חובר בסנסקריט.
סנסקריט היא השפה הקלאסית של הודו; היא אחד השערים המרכזיים אל התרבות ההודית וכלי בעל עוצמה שבאמצעותו מתאפשר לנו המפגש האינטימי עם עולם המחשבה והפרקטיקה העשיר של הודו. גם אם אינה שפת היומיום, היא אינה שפה מתה. שכן היא נהגית יומיום על-ידי מאות מיליוני הודים ברחבי העולם ותופסת מקום מרכזי בדמיון התרבותי ההודי עד עצם היום הזה.
בשנה א' מציע הקורס לימוד אינטנסיבי של מערכת הכתב ואופן ההגייה, ושל מרבית הדקדוק הבסיסי המאפשר לתלמידים גישה לכתבי מקור דוגמת הבהגווד-גיטא והאפוסים הגדולים.

“ 
Sanskrit First Year

When I started reading the texts that I love in their primary language, the thrill engulfed me once more. Through the texture of the language and the means of its application, it seemed as if I move closer to the understanding of its astounding content that pulled me, years ago, into the fascinating world of Yoga.” With these words, Orit Sen-Gupta – one of Israel’s senior Yoga teacher – chose to open her own translation of the famous Yoga text the “Yoga-Sūtra”, which was composed in Sanskrit.
Sanskrit is the classical language of India; it is one of the central gateways into the Indian culture and a powerful tool, by which an intimate encounter with the rich world of Indian thought and practice, is made possible for us. Although it is not used as an everyday spoken language, it is not a “dead” language. For, it is uttered daily by hundreds of millions of Indians all around the world and holds a central place in the Indian cultural imagination up until today.
In the first year, the course offers an intensive teaching of the Sanskrit system of writing and pronunciation, and of most of the basic grammar that will enable the students to approach simple primary texts such as the Bhagavad-Gītā and the great Epics.

 
0687-9002-01
 סינית קלאסית א'
 Classical Chinese I
ד"ר גולדשמידט אסףשיעור ותגילמן362אב'1800-1400 סמ'  א'

סינית קלאסית א'

 שפה הקרויה כיום סינית קלאסית היתה עד ראשית המאה ה-20 השפה בה ניכתבו כל הכתבים של התרבות הסינית. בשל כך שפה זו הינה המפתח לקריאה של מסמכים וכתבים סינים מקוריים והינה הדרך היחידה להבנתם.
בקורס זה אנו נלמד את היסודות העומדים בבסיס השפה הסינית הקלאסית. אנו נלמד את הדיקדוק הקלאסי אשר מושתת הרבה יותר על הקשר ופחות על חוקים קשיחים. בנוסף נלמד את מובנם של הסימניות הקלאסיות אשר בדרך כלל אינו זהה לזה של הסימניות המודרניות. הלימוד בקורס יעשה דרך קריאה של טקסטים מקוריים ועבודה עם מילונים מסוגים שונים (כולל מילונים דיגיטליים). הדגש של הקורס יהיה להגיע לרמת קריאה בסיסית של טקסטים קלאסיים.

 

 

Classical Chinese I

The language referred to at the present as Classical Chinese was up to the beginning of the 20th century the language used to write all the documents of the Chinese civilization. For this reason, a command of Classical Chinese is the key to reading pre-20th century documents and literature and is essential tool for research.
In this course we will learn the foundations of Classical Chinese. We will study its grammar, though, as we will find out, it is tied to context more than rigid grammatical rules. Additionally, we will learn the classical meaning and usages of Chinese characters, which is often different from that of modern usage. The teaching method is based on reading primary sources and working with several dictionaries (including digital ones). The goal of the course is to enable the students to reach a basic reading level of primary Chinese sources.

 

0687-9008-01
 סינית שנה ג' חלק א'
 Chinese Third Year, Part I
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן279 ג'1000-0800 סמ'  א'
פרופ ג'אנג פינגשיעור ותגילמן279 א'1000-0800 סמ'  א'

סינית שנה ג' חלק א'

 

בשיעור זה יושם דגש על הגדלת אוצר מילים והשפה המדוברת. כמו כן נקרא יחדיו מבחר רחב של טקסטים בתחומי הספרות, המחשבה, הפוליטיקה והעיתונות.
הרישום לקורס מותנה בציון 85 בסינית שנה ב'!

 

 

Third-Year Chinese (Part I).

The primary aim of this course is to enhance the students' level of spoken Chinese. Great attention is given to the enrichment of vocabulary and dialogue. At the same time we do not neglect the written language, reading a large variety of literary texts, essays, and newspaper reports

0687-9008-02
 סינית שנה ג' חלק א'
 Chinese Third Year, Part I
שיעור ות סמ'  א'
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן317 ג'1600-1400 סמ'  א'
פרופ ג'אנג פינגשיעור ותגילמן317 א'1600-1400 סמ'  א'

סינית שנה ג' חלק א'

 

בשיעור זה יושם דגש על הגדלת אוצר מילים והשפה המדוברת. כמו כן נקרא יחדיו מבחר רחב של טקסטים בתחומי הספרות, המחשבה, הפוליטיקה והעיתונות.
הרישום לקורס מותנה בציון 85 בסינית שנה ב'!

 

 

Third-Year Chinese (Part I).

The primary aim of this course is to enhance the students' level of spoken Chinese. Great attention is given to the enrichment of vocabulary and dialogue. At the same time we do not neglect the written language, reading a large variety of literary texts, essays, and newspaper reports

0687-9019-01
 יפנית שנה ג' חלק א'
 Japanese 3rd Year Part I
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור ותרקנאטי404 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותרקנאטי404 ה'1400-1200 סמ'  א'

יפנית שנה ג' חלק א'

 מטרת הקורס היא לפתח יכולת קריאה, כתיבה ודיבור של יפנית מרמה בסיסית לרמה גבוהה.
מצופה מהתלמידים לקרוא הרבה טקסטים ארוכים (על פי התעניינותם), לכתוב חיבורים שונים הכוללים יומן, ומכתב כמו כן גם להציג בעל פה אודות יומן הקריאה.
נוכחות והגשת שיעורי בית הן חובה. הציון הסופי יינתן על פי הבחינה הסופית וכולל גם ציוני השתתפות והגשת עבודות

 

 

Third Year Japanese A

The aim of this course is to develop reading, writing and speaking in Japanese from a basic level to a more advanced level. The students are expected to read many long texts in Japanese in accordance with their own academic interests and to write various compositions including a diary, letter and book report.
Class attendance and assignments are compulsory.
The final grade is composed of a final exam (unseen text), class assignments and attendance.
 

0687-9020-01
 יפנית שנה ג' חלק ב'
 Japanese (Third Year) Part 2
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור ותרקנאטי404 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותרקנאטי407 ה'1400-1200 סמ'  ב'

יפנית שנה ג' חלק ב'

 בקורס זה נקרא טקסטים ביפנית ברמה גבוהה יותר על פי תחומי העניין האקדמיים של כל סטודנט ונלמד לכתוב טקסט אקדמי (כמו הצעת מחקר) ביפנית.
נוכחות והגשת שיעורי בית הן חובה. הציון הסופי יינתן על פי הבחינה הסופית וכולל גם ציוני השתתפות והגשת עבודות
 
 

Third Year Japanese B

In this course we will read texts advanced Japanese texts in accordance with the academic fields of students and write academic compositions (such as research proposals) in Japanese.
Class attendance and assignments are compulsory.
The final grade is composed of a final exam (unseen text), class assignments and attendance.
 

0687-9102-01
 סינית קלאסית ב
 Classical Chinese II
פרופ אריאל יואבשיעור ותגילמן260 ב'2000-1600 סמ'  ב'

סינית קלאסית ב

 לקורס זה שלוש מטרות:
(1) שיפור היכולות להבנת טקסטים הכתובים בסינית קלאסית.
(2) הרחבת הידע וההבנה של התרבות בסין המסורתית.
(3) העמקת ההבנה בשפה הסינית.
בקורס אנו נקרא טקסטים נבחרים מספרי היסטוריה של סין העתיקה וננתח את תוכנם מבחינה לשונית ומבחינת הקשרם התרבותי. בנוסף, מספר מפגשים יוקדשו לדיון בהיסטוריה של השפה ולהשפעה ההדדית בין השפה לבין התרבות .
קורס זה מהווה קורס המשך לקורס "סינית קלאסית א". לכן, "סינית קלאסית א" מהווה דרישת קדם לקורס.
 
 

Classical Chinese the second semester

The course focuses on enriching students’ knowledge on Chinese language as well as improving their abilities of understanding Classical Chinese texts in cultural contexts. The reading of selected biographies of interesting and usually important Chinese historical figures is accompanied by in depth discussions of the cultural connotation of the texts

0687-9108-01
 סינית שנה ג' חלק ב'
 Chinese (Third Year) Part 2
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן317 ג'1000-0800 סמ'  ב'
פרופ ג'אנג פינגשיעור ותגילמן317 א'1000-0800 סמ'  ב'
 

סינית שנה ג' חלק ב'

 בקורס זה יושם דגש על כתיבת חיבורים בסינית וקריאה של מבחר טקסטים ספרותיים ועיתונאיים. כמו כן נשפר את רמת הדיבור. בקורס נדבר בסינית בלבד.
הרישום לקורס מותנה בציון 85 בסינית שנה ב'!

 
 

Third-Year Chinese (Part II).

In this course particular attention is given to composition, practiced through the regular submission of essays. Attention is also given to the spoken language, as classes are conducted in Chinese only.

 

0687-9108-02
 סינית שנה ג' חלק ב'
 Chinese (Third Year) Part 2
שיעור ות סמ'  ב'
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן317 ג'1600-1400 סמ'  ב'
פרופ ג'אנג פינגשיעור ותגילמן317 א'1600-1400 סמ'  ב'
 

סינית שנה ג' חלק ב'

 בקורס זה יושם דגש על כתיבת חיבורים בסינית וקריאה של מבחר טקסטים ספרותיים ועיתונאיים. כמו כן נשפר את רמת הדיבור. בקורס נדבר בסינית בלבד.
הרישום לקורס מותנה בציון 85 בסינית שנה ב'!

 
 

Third-Year Chinese (Part II).

In this course particular attention is given to composition, practiced through the regular submission of essays. Attention is also given to the spoken language, as classes are conducted in Chinese only.

 

0687-9109-01
 יפנית קלאסית א'
 Classical Japanese
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור רקנאטי409 ב'1200-0800 סמ'  א'
יפנית קלאסית חלק א'

מטרת הקורס היא למוד דקדוק בסיסי של יפנית קלאסית. ידע זה של היפנית הקלאסית מועיל רבות בהבנת המבנה של היפנית המודרנית. מערכת הקֵאנבּוּן (שיטת הקריאה הסינית הקלאסית ביפנית) תלמד בנוסף. דרושים לפחות שנתיים של נסיון בלמידת יפנית מודרנית כדי לקחת קורס זה. הציון הסופי ינתן על פי ציון מבחן בית.

 

Classical Japanese Part 1

 The aim of this course is to learn basic grammar of Classical Japanese. The knowledge of Classical Japanese helps a lot to understand the structure of Modern Japanese. The basic Kanbun system (the method to read Classical Chinese in Japanese) will be taught too. At least two years of experience of Modern Japanese learning is required to take this course. The final grade is given according to the result of home exam.
 
 
0687-9110-01
 יפנית קלאסית חלק ב'
 Classical Japanese- Part 2
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור ותגילמן361 ה'1200-0800 סמ'  ב'

יפנית קלאסית חלק ב'

מטרת הקורס היא הרחבת הידע הבסיסי של הדקדוק ביפנית הקלאסית, וקריאת מגוון של טקסטים קלים ביפנית קלאסית (ספרות מתקופת הֵיאַן, מכתבים מתקופת שוֹאוּוָה וכו'). דרוש הידע של הדקדוק הבסיסי כדי לקחת קורס זה. הציון הסופי ינתן על פי ציון מבחן בית.

Classical Japanese Part2

 The aim of this course is to expand the basic knowledge of Classical Japanese grammar and read various kind of easy Classical Japanese text (Heian period literature, Showa period letters and so on). The knowledge of basic grammar of Classical Japanese is required to take this course. The final grade is given according to the result of home exam.
 
0687-9200-01
 הינדי - שנה א'
 Hindi for Beginners
ד"ר שלומפר גנאדישיעור ותכיתות דן דוד212 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד212 ג'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד212 ה'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד212 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד212 ג'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד212 ה'1400-1200 סמ'  ב'
הינדי - שנה א'
 
מבוא לשפת ההינדי המודרנית. יסודות הדקדוק , קריאה, כתיבה ודיבור בנושאי היום-יום. הינדי היא השפה הלאומית של הודו ושפת אמם של 450 מליון איש. היא אמצעי תקשורת בין דוברי שפות הודיות שונות וכלי חיוני לכל מי שמעוניין להכיר את החברה ואת התרבות של הודו המודרנית. הציון הסופי כולל את ציוני המבחנים, ציוני בחנים והגשת עבודות בית. נוכחות בכל השיעורים חובה.
 
 
 Hindi for Beginners
 
Introduction to the modern Hindi. Basics of the Hindi grammar.
The students will learn to read, write and speak Hindi in the framework of the topics of daily usage. Hindi is the national language of India and the mother tongue of 450 million people. It is a means of communication among the Indians speaking different languages. Hindi is a vital instrument for understanding the cultural and social life of modern India. The final grade includes the marks of exams, tests and home works. Attendance of the lessons is mandatory.
 
0687-9210-01
 הינדי שנה ב'
 Hindi for Second Year
ד"ר שלומפר גנאדישיעור ותכיתות דן דוד212 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד212 ג'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד212 ה'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד212 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד212 ג'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד212 ה'1200-1000 סמ'  ב'
הינדי שנה ב'
 
סיום הלימוד של כללי הדקדוק העיקריים . יושם דגש על נושאים סמנטיים ותחביריים. הרחבת אוצר המלים באמצעות טקסטים, סרטי קולנוע, יצירות ספרותיות ושירים. הקורס מקנה לתלמידים את היכולת להתמודד עם כל טקסט מודפס (בעזרת מילון). הציון הסופי כולל את ציוני המבחנים, ציוני בחנים והגשת עבודות בית.
 
 
Hindi for Second Year
 
Second year students will complete studying the main grammatical rules.
The emphasis will be made on semantic and syntactic subjects. The vocabulary of the students will be widened by means of texts, Hindi films, literary works and songs. The course enables the students to deal with any text in modern standard Hindi (with the help of a dictionary). The final grade includes the marks of exams, tests and home works
0687-9220-01
 הינדי שנה ג' חלק א'
 Third Year Hindi
ד"ר שלומפר גנאדישיעור ותכיתות דן דוד211 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד211 ה'1600-1400 סמ'  א'

הינדי שנה ג' חלק א'

תלמידי שנה "ג" מיישמים את הידע הנרכש בשנתיים הקודמות ומפתחים את יכולת הדיבור. הקורס כולו מבוסס על חדשות של ערוצי הטלוויזיה בשפת ההינדי. הדגש נעשה על תפקידה של הדת ההינדואיסטית בחברה ההודית המודרנית. בתום הקורס התלמידים יוכלו לנהל שיחה בנושאים הקשורים לחיי הקהילה ההינדואיסטית החל ממקדשים, מקומות העלייה לרגל, מסורות, אמונות, חגים ומנהיגים רוחניים וכלה במקומו של ההינדואיזם בחיי החברה, במדע ופוליטיקה. התלמידים יהיו מסוגלים להבין משמיעה את חדשות הטלוויזיה המדווחות על הנושאים הללו.

הציון הסופי מורכב מהגשת עבודות בית, בחנים ומבחן סוף הסמסטר.
 
 
 

 

Third Year Hindi
 
The third year students apply the knowledge acquired in the previous two years and develop their ability to speak. The whole course is based on the news of Hindi TV channels. The emphasis is made on the Hindu religion's role in the modern Indian society. At the end of the course the students will be able to converse on topics related to the Hindu community life, beginning with temples, pilgrimage, traditions, beliefs, festivals, spiritual leaders and ending with the place of Hinduism in society, science and politics. Students will be able to understand TV news which report on these issues.
The final grade consists of home works, tests and the end-of-semester exam.
 
 
0687-9226-01
 סיפורי דבקות מתוך המהאבהארתה
 Devotional Stories From the Mah?bh?rata
מר פלד רפאלשיעור כיתות דן דוד211 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור כיתות דן דוד211 ה'1000-0800 סמ'  א'
בקורס זה נקרא סיפורים מתוך האפוס המונומנטלי הסנסקריטי – המהאבהארתה. הנרטיבים יסובו סביב התימה של 'בהקתי' (דבקות), ויתמקדו במערכות היחסים בין האלים לדבקיהם.
In this course, we will read stories from the monumental Sanskrit epic – the Mahābhārata. The narratives will revolve around the theme of ‘bhakti’ (devotion) and the relationships between the gods and their devotees.
0687-9227-01
 קריאה ברומן סנסקריטי
 readings in classical Sanskrit romance
מר צ'רניאק אלכסנדרשיעור כיתות דן דוד102 א'1600-1200 סמ'  ב'
הקורס מציג את סוגת הסיפורת הסנסקריטית הקלאסית, המקבילה במידה מסוימת לנובלה ורומן במסורת המערבית, ומעניק כלים להבנת לשון הפרוזה הקלאסית וסגנונה המורכב, תוך קריאה עיונית מודרכת בקטעים מתוך יצירות המופת מאת דנדין, סובנדהו ובאנה, עם ניתוח לשוני ואסתטי
Advanced Sanskrit: readings in classical Sanskrit romance The course introduces the genre of prose romance and its conventions and provides the tools for understanding its language and appreciating its style, through guided reading in masterpieces by Daṇḍin, Subandhu and Bāṇa, along with linguistic and aesthetic analysis.