שנה"ל תשע"ו

0687-1001-01
 מבוא לתולדות סין ותרבותה
 Introduction to Chinese History and Civilization
ד"ר סלע אורישיעור גילמן223 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור גילמן223 א'1600-1400 סמ'  ב'
מבוא לתולדות סין ותרבותה

לתשומת לבכם, הקורס שנתי ומתקיימת בו בחינת אמצע. בחינת האמצע מפורסמת בלוח הבחינות. אנא התעדכנו. ללא ציון עובר מסמסטר א' לא ניתן לגשת לבחינה בסוף השנה ולקבל ציון.

הציביליזציה הסינית עיצבה את חייהם של מאות מיליוני בני אדם לאורך אלפי שנים במדינות מזרח-אסיה. בימינו אלה היא הולכת ותופסת מקום מרכזי יותר ויותר גם בעולם המערבי. בשיעור זה נסקור את התפתחותה של הציביליזציה הסינית החל ממקורותיה המוקדמים ועד לעת המודרנית וימינו אנו במאה העשרים ואחת. נבחן את המאפיינים התרבותיים, החברתיים והפוליטיים של הציביליזציה הסינית, ונעמוד על גילויים של אחדות ושוני בעולם הסיני ובינו לבין מה שמחוץ לו.
לידיעתכם בקורס זה מתקיימת גם בחינת ביניים בתאריכים  מועד א' 26.1.16 שעה 9:00 מועד ב' 28.2.16 שעה 16:00


Introduction to Chinese History and Civilization

Chinese civilization has shaped the lives of many millions over thousands of years not only in China but in all the regions of East Asia. In our days, China is claiming an ever-growing role in the Western world and civilization as well.
In this course we will overview the development of Chinese civilization from its excavated origins in the second and third millenniums BCE and its evolvement up to the present day in the 21st century. We will examine the cultural, social, and political characteristics of the Chinese civilization and will explore manifestations of similarity and differences both within the Chinese world and between the Chinese and the outside.

 
0687-1002-01
 מבוא לתולדות יפן ותרבותה
 Introduction to Japan and its Culture
ד"ר צרפתי ליאורה רבקשיעור גילמן223 ב'1600-1400 סמ'  א'
שיעור גילמן223 ב'1600-1400 סמ'  ב'
מבוא לתולדות יפן ותרבותה
באלפיים השנה האחרונות, האנשים היושבים באיים של יפן הפכו משבטים מפורדים לממלכה חזקה, אשר בעת המודרנית הפכה לאימפריה צבאית ולאחד מהכוחות במרכזיים המניעים את כלכלת העולם ותרבותו. בקורס נסקור את התהליכים שעברה יפן מהעת הקדומה ועד לתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה תוך התמקדות במאפיינים תרבותיים, חברתיים ופוליטיים. נבחן את הייחוד של תרבות יפן ואת ההשפעות השונות אשר תרמו לה, את המבנים החברתיים אשר עיצבו כל תקופה ואת הכוחות שיצרו את ההיסטוריה של יפן.
חובות הקורס: השתתפות בשיעור ובתרגול, הגשת מטלות בתרגול ומבחן בסוף כל סמסטר. ללא ציון עובר בסמסטר א' לא ניתן לגשת לבחינה בסוף השנה ולקבל ציון בקורס.
לידיעתכם בקורס זה מתקיימת גם בחינת ביניים בתאריכים : מועד א' 2.2.16 שעה 13:00 מועד ב' 6.3.16 שעה16:00
 
Introduction to Japanese History and Culture
In the past two thousand years, the people living in the Japanese islands have turned from segregated tribes into a strong kingdom that transformed into a modern military empire and one of the driving forces of the world’s economy and culture. In this course we will survey the processes that occurred in Japan from the ancient period until after the Second World War. We will focus on cultural, social, and political features and will discuss the uniqueness of Japanese culture and the various influences that contributed to it. We will explore the social structures that formed each historic period and the forces that shaped the history of Japan.
Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions

 
 
0687-1003-01
 מבוא לתולדות הודו ותרבותה
 Introduction to Indian Civilization
ד"ר פרצ'ק רונישיעור גילמן223 ג'1600-1400 סמ'  א'
שיעור גילמן223 ג'1600-1400 סמ'  ב'
מבוא לתולדות הודו ותרבותה

לתשומת לבכם, הקורס שנתי ומתקיימת בו בחינת אמצע. בחינת האמצע מפורסמת בלוח הבחינות. אנא התעדכנו. ללא ציון עובר מסמסטר א' לא ניתן לגשת לבחינה בסוף השנה ולקבל ציון.
בשיעור זה נסקור את התפתחותה של הציביליזציה בתת היבשת ההודית, החל ממקורותיה הקדומים ועד להתגבשותה של לאומיות הודית מודרנית תחת השלטון הקולוניאלי. תת היבשת ההודית היא עולם רחב ומורכב, שעד לביסוס השלטון הבריטי במאה ה- 19 לא זכה לאחדות פוליטית. זהו עולם שהמגוון הלשוני בו הנו עצום, כמו גם השוני במנהגים ובפולחן. מה איפה, אם בכלל, מאחד את העולם הזה מבחינה תרבותית, דתית, שלטונית רעיונית? על שאלה זו ננסה לענות במהלך שיעור המבוא תוך דגש על בחינה ביקורתית של האופן שבו יוצגה ודומיינה התרבות ההודית בשיח הפנים והחוץ הודי במהלך הדורות.
לידיעתכם בקורס זה מתקיימת גם בחינת ביניים בתאריכים: מועד א' 9.2.16 שעה 9:00 מועד ב' 13.3.16 שעה 16:00
 
The Indian sub continent presents an overwhelming variety and diversity of cultural, social, lingual, religious and political phenomena. What can be identified, if at all, as a common ground among these diverse elements?
Surveying the development of Indian civilizations from its earliest to the formation of the modern Indian state, the course will attempt to critically deal with this question while examining the various ways in which India was represented and imagined through out the ages.
 
 
0687-1100-01
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
גב' לביא גליהתרגיל גילמן317 ב'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל גילמן317 ב'1000-0800 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

 
Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
 
0687-1100-02
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
גב' שמושקו קאיתרגיל גילמן317 ב'2000-1800 סמ'  א'
תרגיל גילמן317 ב'2000-1800 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

 
Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
 
0687-1100-03
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
גב' לביא גליהתרגיל גילמן317 ג'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל גילמן317 ג'1800-1600 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

 
Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
 
0687-1100-04
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
גב' לביא גליהתרגיל גילמן317 ג'2000-1800 סמ'  א'
תרגיל גילמן317 ג'2000-1800 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

 
Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
 
0687-1100-05
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
גב' היינבך חןתרגיל גילמן307 ד'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל גילמן307 ד'1000-0800 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

 
Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
 
0687-1100-06
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
גב' היינבך חןתרגיל גילמן317 ד'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל גילמן317 ד'1600-1400 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

 
Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
 
0687-1100-07
 תרגיל מבואי- סין
 Exercise for Introduction to China
מר ינאי נדבתרגיל גילמן317 ה'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל גילמן317 ה'1600-1400 סמ'  ב'

תרגיל מבואי- סין

 תרגיל מבואי סין נבנה בצמידות לתכנים של שיעור המבוא לתולדות סין ותרבותה ונועד ללוות ולהשלים את שיעור המבוא ותכניו. התרגיל נועד להקנות לתלמידים כלים לקריאה מדוקדקת וביקורתית של טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לתרבות הסינית תוך הסתמכות על ההקשר ההיסטורי-תרבותי של שיעור המבוא. התרגיל מתאפיין בקבוצות קטנות יחסית של תלמידים ומאפשר דיון ודיאלוג בכדי לשפר את הבנת החומר. מטרת התרגיל היא קריאת טקסטים ראשוניים (מתחומים כגון היסטוריה, פילוסופיה, דתות, ספרות, שירה ועוד) הבנתם וניתוחם. טקסטים ראשוניים אלו נכתבו לאורך ההיסטוריה הסינית ומהווים חלק מן המורשת התרבותית וההיסטורית שאותה נסקור בשיעור. בנוסף, התרגיל יפתח את מיומנויות הכתיבה של התלמידים.

 
Exercise for Introduction to China
 
  
The Introductory Tutorial of China compliments the contents of the course Introduction to China and its content. The tutorial was designed to provide students the ability to critically read translated primary sources and to place them within their cultural-historical context. The tutorial groups together small cohorts of students enabling dialogue and discussion of the assigned readings in order to enhance understanding of the material learned in the Course. The goal of the tutorial is to read translated primary Chinese sources representing its cultural heritage (from genres such as history, philosophy, religions, literature, poetry and more). Additionally, the tutorial will advance the writing skills of the students.
 
 
0687-1200-01
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
גב' צדוק רוניתרגיל כיתות דן דוד210 ג'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד210 ג'1800-1600 סמ'  ב'
 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.  

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
 
0687-1200-02
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
מר זדוף איתמרתרגיל כיתות דן דוד210 ב'2000-1800 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד210 ב'2000-1800 סמ'  ב'
 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.  

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
 
0687-1200-03
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
גב' צדוק רוניתרגיל כיתות דן דוד210 ד'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד210 ד'1000-0800 סמ'  ב'
 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.  

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
 
0687-1200-04
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
גב' קושניר יוליהתרגיל כיתות דן דוד210 ד'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד210 ד'1600-1400 סמ'  ב'
 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.  

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
 
0687-1200-05
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
גב' קושניר יוליהתרגיל כיתות דן דוד210 ד'2000-1800 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד210 ד'2000-1800 סמ'  ב'
 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.  

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
 
0687-1200-06
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
מר זדוף איתמרתרגיל כיתות דן דוד210 ב'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד210 ב'1800-1600 סמ'  ב'
 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.  

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
 
0687-1200-07
 תרגיל מבואי-יפן
 Exercise for Introduction to Japan
גב' צדוק רוניתרגיל כיתות דן דוד210 ה'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד210 ה'1000-0800 סמ'  ב'
 

תרגיל מבואי יפן

 התרגיל מלווה את שיעורי המבוא בקריאה מעמיקה וביקורתית של טקסטים ראשוניים אשר נכתבו לאורך ההיסטוריה הארוכה והעשירה של הציביליזציה היפנית.  הטקסטים המתורגמים עוסקים בפילוסופיה, בוזהיזם, שינטו, שירה ופוליטיקה בעידן הטרום מודרני והמודרני. במהלך מפגשי התרגיל יתנסו התלמידיםב דיון בעל פה וכתיבה אקדמית אודות הטקסטים הנלמדים. כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של תוצרי התרבות הללו ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי של כתיבתם ושל השימוש בהם. דיון מונחה בכיתה, בעקבות ניתוח הטקסטים, יתרום לרכישת כלי חשיבה ביקורתיים אשר יבואו לידי ביטוי בכתיבת חיבורים אקדמיים.  

 

Japanese History and Culture: Introductory Discussion Sessions
 
 
The discussion session enhances the introductory course classes with deep and reflective reading of primary texts that have been written during the rich history of the Japanese civilization. The translated texts relate to philosophy, Buddhism, Shinto, poetry, and politics in pre-modern and modern times. During the meetings, students will experience oral discussions and academic writing about these texts. The process will allow better understanding of these cultural products and the historic, cultural, and social context in which they were written and used. Guided class
 
0687-1300-01
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
גב' יעקב יפעה רחלתרגיל כיתות דן דוד210 א'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד210 א'1800-1600 סמ'  ב'
 תרגיל מבואי- הודו
 
 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.
 
 
 
 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
 
0687-1300-02
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
גב' קוטלר איילתתרגיל כיתות דן דוד210 ב'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד210 ב'1000-0800 סמ'  ב'
 תרגיל מבואי- הודו
 
 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.
 
 
 
 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
 
0687-1300-03
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
גב' קוטלר איילתתרגיל כיתות דן דוד210 ב'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד210 ב'1400-1200 סמ'  ב'
 תרגיל מבואי- הודו
 
 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.
 
 
 
 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
 
0687-1300-04
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
מר פיינברג נירתרגיל כיתות דן דוד210 ד'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד210 ד'1200-1000 סמ'  ב'
 תרגיל מבואי- הודו
 
 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.
 
 
 
 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
 
0687-1300-05
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
מר פיינברג נירתרגיל כיתות דן דוד210 ד'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד210 ד'1400-1200 סמ'  ב'
 תרגיל מבואי- הודו
 
 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.
 
 
 
 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
 
0687-1300-06
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
גב' יעקב יפעה רחלתרגיל כיתות דן דוד210 ד'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד210 ד'1800-1600 סמ'  ב'
 תרגיל מבואי- הודו
 
 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.
 
 
 
 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
 
0687-1300-07
 תרגיל מבואי- הודו
 Exercise for Introduction to India
גב' אישך שקדתרגיל כיתות דן דוד210 ה'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד210 ה'1600-1400 סמ'  ב'
 תרגיל מבואי- הודו
 
 המטרה המרכזית של התרגיל המבואי היא התעמקות וקריאה 'צמודה' בטקסטים ראשוניים, תוך דיאלוג ודיון בקבוצות קטנות יחסית, בשונה מהשיעור הסוקר מגמות נרחבות והתפתחויות בקנה מידה גדול בהיסטוריה, במחשבה ובתרבות של תת היבשת ההודית. התרגיל נועד להקנות כלים לקריאה מושכלת וביקורתית בטקסטים הללו, הקשובה לשאלות כגון: כיצד חוברו, לשם אילו מטרות ובעבור איזה קהל יעד. בתוך כך תתאפשר הבנה מעמיקה יותר של הטקסטים עצמם ושל ההקשר ההיסטורי, התרבותי והחברתי שלהם. מטרה נוספת של התרגיל היא לספק אימון ראשוני במיומנויות אקדמיות בסיסיות, ובהן כתיבה אקדמית.
 
 
 
 

an introduction to Indian Civilization: discussion sections

 The main goal of the discussion section -- in contrast to the introductory course which deals with Indian culture and thought in broad strokes -- is to offer the students the opportunity to focus on some significant primary texts and discuss them in fairly small groups, encouraging a lively dialogue between the instructor and members of the group. The discussion is meant to engage the students in a close reading of these primary texts, cultivating a critical approach which is attuned to these texts' purpose, readership, and implications (social, historical, ideological) , thereby yielding a deeper and more encompassing understanding of their meaning and their context. An additional important goal of the discussion section is to supply first year students with an initial training in basic academic skills, with an emphasis on paper writing skills.
 
 
 
 
0687-1680-01
 יפנית שנה א'
 Japanese (First Year)
גב' ליטמן ניקישיעור ותגילמן304 א'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן304 ה'1000-0800 סמ'  א'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותגילמן304 ג'1000-0800 סמ'  א'
גב' ליטמן ניקישיעור ותגילמן319אה'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן320 א'1000-0800 סמ'  ב'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותגילמן320 ג'1000-0800 סמ'  ב'

יפנית שנה א'

 מטרות הקורס היא לימוד דקדוק יפני בסיסי, שתי צורות פונטיות וכמה מאות קאנג'י, וכדי לפתח יכולת
של קריאת טקסט(unseen) בעזרת מילון.
בשנה הראשונה נלמד כמחצית מהדקדוק היפני הבסיסי וקאנג'י.
הספר: Genki vol.1 An Integrate Course in Elementary Japanese, Japan Times

First Year Japanese

 The aim of the course is the acquisition of basic Japanese grammar, the two phonetic syllaberies and a few hundred kanji in order to develop the ability to read unseen texts using a dictionary. In the first year we learn about half of the basic Japanese grammar and kanji. There are weekly kanji tests and intermittent grammar tests. Attendance and homework are compulsory. The final grade is composed of the grades of the two final exams (semester A and B), kanji tests, class participation and homework.
 
 
 
0687-1680-02
 יפנית שנה א'
 Japanese (First Year)
גב' ליטמן ניקישיעור ותרקנאטי255 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותרקנאטי255 ה'1400-1200 סמ'  א'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותרקנאטי255 ב'1400-1200 סמ'  א'
גב' ליטמן ניקישיעור ותרקנאטי255 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותרקנאטי255 ה'1400-1200 סמ'  ב'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותרקנאטי255 ב'1400-1200 סמ'  ב'

יפנית שנה א'

 מטרות הקורס היא לימוד דקדוק יפני בסיסי, שתי צורות פונטיות וכמה מאות קאנג'י, וכדי לפתח יכולת
של קריאת טקסט(unseen) בעזרת מילון.
בשנה הראשונה נלמד כמחצית מהדקדוק היפני הבסיסי וקאנג'י.
הספר: Genki vol.1 An Integrate Course in Elementary Japanese, Japan Times

First Year Japanese

 The aim of the course is the acquisition of basic Japanese grammar, the two phonetic syllaberies and a few hundred kanji in order to develop the ability to read unseen texts using a dictionary. In the first year we learn about half of the basic Japanese grammar and kanji. There are weekly kanji tests and intermittent grammar tests. Attendance and homework are compulsory. The final grade is composed of the grades of the two final exams (semester A and B), kanji tests, class participation and homework.
 
 
 
0687-1700-01
 סינית שנה א'
 Chinese (First Year)
גב' זאיצקי לואו ג'יהשיעור ותגילמן317 ד'1000-0800 סמ'  א'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן317 א'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן317 ג'1000-0800 סמ'  א'
גב' זאיצקי לואו ג'יהשיעור ותגילמן317 ד'1000-0800 סמ'  ב'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן317 א'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן317 ג'1000-0800 סמ'  ב'

סינית שנה א'

 בשיעור זה יונחלו לתלמידים יסודותיה של השפה הסינית המודרנית הן בתחומי הדיבור והבנת הנשמע והן בתחומי הקריאה והכתיבה. בסיום הקורס יהיו התלמידים מסוגלים לשוחח על מבחר תחומים הנוגעים לחיי היומיום. הם יוכלו לקרוא קטעי פרוזה ועתונות קצרים, ויהיו מסוגלים לזהות כ1000- סימנים סיניים.

 

דרישות קדם:

First Year Chinese

The course focuses on foundation works of Chinese language, which means an intensified training of Chinese pronunciation, basic Chinese grammars and some 600 Chinese characters. The course features web assisted Chinese learning and aims at a good foundation for students to continue their studies in the future, as well as giving students basic daily communication ability in Chinese.
 

0687-1700-02
 סינית שנה א'
 Chinese (First Year)
גב' זאיצקי לואו ג'יהשיעור ותגילמן317 ד'1200-1000 סמ'  א'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן317 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן317 ג'1200-1000 סמ'  א'
גב' זאיצקי לואו ג'יהשיעור ותגילמן317 ד'1200-1000 סמ'  ב'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן317 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן317 ג'1200-1000 סמ'  ב'

סינית שנה א'

 בשיעור זה יונחלו לתלמידים יסודותיה של השפה הסינית המודרנית הן בתחומי הדיבור והבנת הנשמע והן בתחומי הקריאה והכתיבה. בסיום הקורס יהיו התלמידים מסוגלים לשוחח על מבחר תחומים הנוגעים לחיי היומיום. הם יוכלו לקרוא קטעי פרוזה ועתונות קצרים, ויהיו מסוגלים לזהות כ1000- סימנים סיניים.

 

דרישות קדם:

First Year Chinese

The course focuses on foundation works of Chinese language, which means an intensified training of Chinese pronunciation, basic Chinese grammars and some 600 Chinese characters. The course features web assisted Chinese learning and aims at a good foundation for students to continue their studies in the future, as well as giving students basic daily communication ability in Chinese.
 

0687-1700-03
 סינית שנה א'
 Chinese (First Year)
גב' זאיצקי לואו ג'יהשיעור ותגילמן361 ה'1200-1000 סמ'  א'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן361 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן361 ד'1200-1000 סמ'  א'
גב' זאיצקי לואו ג'יהשיעור ותגילמן361 ה'1200-1000 סמ'  ב'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן361 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן361 ד'1200-1000 סמ'  ב'

סינית שנה א'

 בשיעור זה יונחלו לתלמידים יסודותיה של השפה הסינית המודרנית הן בתחומי הדיבור והבנת הנשמע והן בתחומי הקריאה והכתיבה. בסיום הקורס יהיו התלמידים מסוגלים לשוחח על מבחר תחומים הנוגעים לחיי היומיום. הם יוכלו לקרוא קטעי פרוזה ועתונות קצרים, ויהיו מסוגלים לזהות כ1000- סימנים סיניים.

 

דרישות קדם:

First Year Chinese

The course focuses on foundation works of Chinese language, which means an intensified training of Chinese pronunciation, basic Chinese grammars and some 600 Chinese characters. The course features web assisted Chinese learning and aims at a good foundation for students to continue their studies in the future, as well as giving students basic daily communication ability in Chinese.
 

0687-1700-04
 סינית שנה א'
 Chinese (First Year)
גב' זאיצקי לואו ג'יהשיעור ותגילמן361 ה'1000-0800 סמ'  א'
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן361 ב'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן361 ד'1000-0800 סמ'  א'
גב' זאיצקי לואו ג'יהשיעור ותגילמן361 ה'1000-0800 סמ'  ב'
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן361 ב'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן361 ד'1000-0800 סמ'  ב'

סינית שנה א'

 בשיעור זה יונחלו לתלמידים יסודותיה של השפה הסינית המודרנית הן בתחומי הדיבור והבנת הנשמע והן בתחומי הקריאה והכתיבה. בסיום הקורס יהיו התלמידים מסוגלים לשוחח על מבחר תחומים הנוגעים לחיי היומיום. הם יוכלו לקרוא קטעי פרוזה ועתונות קצרים, ויהיו מסוגלים לזהות כ1000- סימנים סיניים.

 

דרישות קדם:

First Year Chinese

The course focuses on foundation works of Chinese language, which means an intensified training of Chinese pronunciation, basic Chinese grammars and some 600 Chinese characters. The course features web assisted Chinese learning and aims at a good foundation for students to continue their studies in the future, as well as giving students basic daily communication ability in Chinese.
 

0687-1700-05
 סינית שנה א'
 Chinese (First Year)
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן361 ב'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותגילמן361 ד'1800-1600 סמ'  א'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן361 ה'1800-1600 סמ'  א'
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן361 ב'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן361 ד'1800-1600 סמ'  ב'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן361 ה'1800-1600 סמ'  ב'

סינית שנה א'

 בשיעור זה יונחלו לתלמידים יסודותיה של השפה הסינית המודרנית הן בתחומי הדיבור והבנת הנשמע והן בתחומי הקריאה והכתיבה. בסיום הקורס יהיו התלמידים מסוגלים לשוחח על מבחר תחומים הנוגעים לחיי היומיום. הם יוכלו לקרוא קטעי פרוזה ועתונות קצרים, ויהיו מסוגלים לזהות כ1000- סימנים סיניים.

 

דרישות קדם:

First Year Chinese

The course focuses on foundation works of Chinese language, which means an intensified training of Chinese pronunciation, basic Chinese grammars and some 600 Chinese characters. The course features web assisted Chinese learning and aims at a good foundation for students to continue their studies in the future, as well as giving students basic daily communication ability in Chinese.
 

0687-2059-01
 צעירים ביפן: שינוי חברתי, שמירה על המסורת ופער הדורות
 Young People in Contemporary Japan
ד"ר בלוך צמח דליתשיעור גילמן220 ג'1600-1400 סמ'  א'
צעירים ביפן: שינוי חברתי, שמירה על המסורת ופער הדורות
אודות הקורס: שינוי חברתי, שמירה על מסורת, פער בין דורי או תרבות של צעירים – כל אלה אינם יחודיים ליפן, או למדינה אחרת כלשהי באופן בלעדי, אלא הם סוגיות סוציולוגיות אוניברסאליות. מתוך כך השיעור דן בנושאים אלו הן מכיוון תיאורטי כללי, בעיקר סוציולוגי ואנתרופולוגי, והן תוך התיחסות ממוקדת לחברה ביפן כיום.
הדיונים וחומר הקריאה, שרובו ככולו באנגלית, יעסקו בדור הצעיר ביפן על רקע השינויים הכלכליים, הערכיים והפוליטיים המתרחשים ביפן ומחוצה לה בעיקר בשני העשורים האחרונים. בכדי להבין את השינויים נצטרך לחזור כמה עשורים לאחור ולבחון את התגבשותה והתהוותה של יפן כמדינה מודרנית מתועשת וחזקה כלכלית מתוך תקופת סגירות ארוכה שנמשכה עד המאה התשע עשרה ומתוך התבוסה וההריסות שהותירה מלחמת העולם השניה. לאחר קבלת רקע בסיסי נבחן לאן מועדות פניו של הדור הצעיר, וכיצד מתנהלים צעירים מול הדור המבוגר ביפן ומול בני דורם בארצות אחרות. נתמקד בעיקר בארבעה תחומים, שבכל אחד מהם מתרחשים תהליכים מורכבים של שינוי ושל שימור: ערכים ונורמות, עולם העבודה, עולם המשפחה, ותקשורת.

Young people in contemporary Japan
This course examines social changes in contemporary Japan while focusing on its' young generation - from adolescents in their late teen age years, to young adults in their early thirties. We will explore four major areas, where change (along continuity in various aspects) take place: Social values and norms; The labor market; Family; and - Communication. We will follow the young generation in nowadays Japan, vis-à-vis older generations in Japan, as well as their counterparts in other industrialized countries, and against the backdrop of economical, social, and normative transformations in Japan and around the world. 


 

0687-2062-01
 אדריכלות וסביבה ביפן
 Japanese Architecture and its Environs
מר קוץ אריהשיעור גילמן281 ב'2000-1800 סמ'  א'
אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית
קורס אקדמי של סמסטר אחד, 2 שעות שבועיות
מרצה: אדריכל אריה קוץ, מוסמך המכון הטכנולוגי של טוקיו

הקורס יעסוק בהתפתחות האדריכלות והגן היפני לאורך ההיסטוריה, בעיקר בהקשר האדריכלי האסתטי. במהלך הקורס יומחשו השפעות של אקלים וסביבה ושל התפתחות תרבותית ומגע עם תרבויות אחרות על התהוותה של תפיסת החלל ועל מכלול היצירה האדריכלית ביפן.
ההרצאות ילווו בכמות גדולה של שקופיות מדוגמאות חיות של אדריכלות מזרח אסיה בכלל ואדריכלות יפנית בפרט, מהמאה השמינית לספירה ועד למאה התשעה עשר.

נושאי הקורס:

1. אקלים, טבע ואדם
• התנאים הסביבתיים כרקע ליחס האדם לטבע ומרכזיות הטבע במכלול היצירה היפנית.

2. הבית היפני
• בית המגורים במזרח אסיה כתגובה לטבע ולאקלים וכהתגלמות יחס האדם לטבע.
• תפיסת החלל היפנית כפי שהיא משתקפת באדריכלות בית המגורים המסורתי.
• השתנות הבית היפני – גורמים חברתיים וסביבתיים שונים ופתרונות מגורים תואמים.

3. אדריכלות דתית
• ההשתנות של האדריכלות הבודהיסטית לאורך היסטוריה ובמעבר מהודו ועד ליפן, דרך סין.
• גלי ההשפעה של סין על יפן ודרך קליטתם בתרבות היפנית.
• אדריכלות השינטו.
• תגובת התרבות היפנית להשפעות הסיניות ביצירתיות וחדשנות כפי שבאה לידי ביטוי בפתרונות אדריכליים מיוחדים לאורך התקופות השונות.

4. "דרך התה"
• הפילוסופיה החברתית והאסתטית של המאה ה- 16 ביפן והשפעתה על האדריכלות היפנית של התקופה ("בית התה" היפני) ושל המאות הבאות.

5. הגן היפני
• ההתפתחות של הגן היפני, מקורות ההשפעה וההשראה של יוצריו והגישות האסתטיות המשתקפות בגנים היפניים לאורך ההיסטוריה.
• הגן היפני כדוגמה לעיצוב אדריכלי המונע על ידי הכוונה לתכנן חוויה כוללת למען האדם הנע במרחב.

6. מאדו לטוקיו
• תכנון ערים לאורך ההסטוריה של – מסין ליפן.
• ההתפתחות של עיר הבירה היפנית מבירת מחוז רחוק בסוף המאה השש עשרה, לבירתה של שושלת טוקוגאווה ולבירת יפן. המבנה העירוני המיוחד, סיבות הווצרותו והשפעתו על העיר לאורך הדורות.

עבודת גמר:

בסיום הקורס תוגש עבודה של תיעוד וניתוח של יצירה אחת לפי בחירת הסטודנט. תיעוד וניתוח היצירה יהיו מבחן להבנת החומר הנלמד וישומו בתהליך של ניתוח יצירה אדריכלית ספציפית.

 

Japanese Architecture and its Environs

 The course deals with the historic development of Japanese architecture and gardens, from an architectural and aesthetic perspective.
The lectures will demonstrate the way in which Japanese architecture was shaped by the Japanese climate and environment and by its contacts with other cultures.
Lectures are accompanied with a great amount of visual information from Japan and Asia.

Main Themes:

1. Climate and Nature in Japan
The Japanese environmental conditions as the background to the central role of nature in the human culture of Japan.

2. The Japanese House
- East Asian ancient dwellings in relation to environmental conditions
- The Japanese Traditional House and the Japanese Spatial conception reflected in its architecture.

3. Religious Architecture
- Buddhist Architecture form India to Japan
- Chinese waves of influence on Japan through the history and the ways of their adoption and adaptations.

4. The Way of Tea
- The social and aesthetic revolution of the 16th century Japan and its influence on its time and on the next centuries.

5. Japanese Gardens
- The development of the Japanese gardens throughout the centuries, focusing on the sources of inspiration and the aesthetic approaches reflected in the gardens.
- The Japanese Gardens as an example of a design for movement in space.

6. From Edo to Tokyo
- The development of Edo from a provincial town to the Capital City, its spatial organization and its reasons and consequences.

Students' duties:
Students should chose one specific masterpiece and submit a written analytic report on it.
The work should include about 2000 words and sketches, diagrams and photos to accompany the analysis.

 

0687-2069-02
 להיות בודהה או להרוג את הבודהה - הדרך הפתלתלה מהבודהיזם המוק
 Killing the Buddha or Becoming One
ד"ר יוסקוביץ ארזשיעור גילמן282 ד'1800-1600 סמ'  ב'
זן (סינית: צ'אן) הוא כינוי כללי לאסכולה מזרם המהאיאנה שהחלה את התפתחותה בסין של שושלת הטאנג (618-907). מזמן שגיבש לו זהות עצמאית ניכר בזן מתח רב בין הצורך להשתייך למסורת הבודהיסטית לבין צורך עז למרוד בה. מחד החשיבו עצמם מורי הזן, ועודם מחשיבים, כיורשים ישירים וכממשיכי דרכו של הבודהה ההיסטורי ומאידך הורו לתלמידיהם לזנוח את תורתו. קריאתו של מורה הזן לינג'י (מ. 866): "אם תפגוש בבודהה הרוג אותו" (逢佛殺佛), מהווה ייצוג טיפוסי, גם אם קיצוני, של גישה זו.
 
יחס אמביוולנטי זה מוסיף ומלווה את הזן גם בעידן המודרני. לדוגמא, ד. ט. סוזוקי (1870-1966) – מההוגים החשובים של מסורת הזן במאה העשרים – הציג את הזן כ"חוויה טהורה", החורגת מכל הקשר היסטורי ותרבותי אפילו זה הבודהיסטי. יתרה מכך, הטענה כי זן איננו "בודהיזם", אינה מוגבלת רק לחסידי המסורת ונשמעת גם בקרב מבקריה. כך למשל יש הטוענים שרעיונות פילוסופיים כמו "טבע הבודהה" (Buddha Nature) או זלזול בצווי מוסר בסיסיים, עומדים בסתירה ישירה לתורת הבודהה.
קורס זה יסקור את התפתחותו ההיסטורית והפילוסופית של הזן, מתוך ניסיון לעמוד על טיב היחסים האמיתיים והמדומיינים בינו לבין המסורת הבודהיסטית בהודו ובסין. נדון באלמנטים מרכזיים שהפכו לסימני ההיכר של המסורת כגון: שושלות (lineage), העברה(transmission), קואנים, מדיטציה, התעוררות וכו', מנקודת מבט ביקורתית בניסיון להבינם בהקשר הדתי והתרבותי בו התפתחו.
 
Killing the Buddha or Becoming One: The long and winding road from early Buddhism to Zen
 
 
Zen (Ch. Chan) is a general term for a Mahayana school of Buddhism, which emerged during Tang dynasty China (618-907). Ever since it had crystallized as an independent school of thought, Zen has constantly displayed an ambivalence towards the Buddhist tradition. On the one hand, Zen masters had considered themselves, and still do, as direct heirs and followers of the historical Buddha, and on the other hand they order their disciples to abandon the Buddhist teaching. Thou, somewhat radical, Linji Yixuan (d. 866) famous saying: “If you meet a Buddha, kill him” (逢佛殺佛) is a typical example of this approach.
The tension between being part of the Buddhist tradition and the urge to revolt against it, has accompanied Zen into the modern era. For example D.T. Suzuki (1870-1966) – one of the most prominent thinkers of Zen in the twentieth-century – had presented Zen as a “pure experience”, which transcends any historical and cultural context, including the Buddhist one. Furthermore, the claim that Zen is not “really” Buddhism is not limited only to proponent of the tradition. Indeed, Zen critics have argued that some major concepts, such as Buddha Nature, or the disregard of basic moral standards, stand in direct contradiction to Buddha's teaching.
This course will present the historical and philosophical development of the Zen School, in an attempt to clarify the nature of its relations, both real and imagined, with the Buddhist tradition in India and China. We will discuss some of the major elements which became closely identified with Zen such as lineages, transmission, meditation, koan, awakening, etc., from both traditional and critical perspectives, in an attempt to reevaluate the Zen tradition.
 
 
 
0687-2078-01
 ספרות בסין המסורתית חלק א'
 Traditional Chinese Literature Part I
פרופ שחר מאירשיעור ביה"ס לשפות103 ב'1600-1400 סמ'  א'
בשיעור זה נקרא וננתח יחדיו מבחר מיצירות הספרות הסינית הגדולות ביותר העוסקות באהבה, הן אהבה בין בני תמותה והן אהבה בין בני תמותה לאלים. נדון בפרט במתח שבין הגשמה אישית ואהבה לבין מוסכמות חברתיות. בשיעור נעסוק ביצירות פרוזה והן בשירה.
Love and Social Norms in Classical Chinese Literature.

In this survey course we will read some of the greatest works of Chinese romantic literature (prose and poetry alike). We will pay particular attention to the tension between romantic self-fulfillment and social norms that underlies many of the works in question

0687-2115-01
 היסטוריה ותרבות בקוריאה טרם המודרניזציה
 History and Culture in Korea Before Modernization
ד"ר צרפתי ליאורה רבקשיעור גילמן280 א'1400-1200 סמ'  א'

היסטוריה ותרבות בקוריאה טרם המודרניזציה

קוריאה התקיימה במשך אלפי שנים כממלכה עצמאית, שוכנת בהרים ומוקפת ים משלושה צדדים, כאשר מצפונה ומדרומה המעצמות יפן וסין. במהלך ההיסטוריה עבר השלטון בקוריאה בין שושלות שונות, אשר כל אחת מהן התנהלה בסגנונה הייחודי. גבולותיה של הממלכה השתנו לאורך השנים כמו גם אופי יחסיה עם מדינות האזור. מיקומה ונתוניה הגיאוגרפיים תרמו לכך שקוריאה המשיכה לקיים ולפתח מאפיינים תרבותיים הייחודיים רק לה ובו בזמן להוות גשר יבשתי למעבר רעיונות וחפצים בין סין ויפן. בקוריאה המסורתית דתות עממיות השתרגו בפילוסופיות של הבודהיזם והקונפוציאניזם והניבו מערכת אמונות ופרקטיקות הכוללות למדנות, נזירות ומדיטציה, אך גם תקשור, טקסי טראנס והליכה על סכינים חדות. אומנויות הבמה הקוריאניות פיתחו ז'אנרים המשלבים הומור וביקורת חברתית בתיאטרון מסכות ובמחזות יחיד המשלבים סיפור, שירה ותיפוף. גם באומנות הפלסטית התפתחו בקוריאה זרמים ייחודיים, כגון קדרות החימר הירוק. השושלות השונות אשר התחלפו מידי כמה מאות שנים אימצו כל אחת פילוסופיה ודת שאפיינה אותן. במאה השתיים עשרה, הבודהיזם פינה מקום לנאו-קונפוציאניזם, ועם שינוי זה חלה ירידה משמעותית במעמד האישה ועלייה בערך הלמדנות והכתיבה. במאה הארבע עשרה התפתח כתב פונטי הנחשב עדיין לאחד מהמשוכללים בעולם ובמקביל חלו פריצות דרך טכנולוגיות רבות. המבקרים הראשונים מהמערב בסוף המאה התשע-עשרה מצאו ממלכה בעלת תרבות עשירה, אומנות מרשימה ושלטון רדוף שחיתות וניוון. הם כינו אותה "הממלכה הנזירית", "ארץ רוגע הבוקר" ו"קוריאה היפה"

בקורס נדון בהיסטוריה, בפילוסופיה ובתרבות של קוריאה המסורתית בליווי חומרים ויזואליים אשר ימחישו את העושר הרב הטמון בה.

 

 

 

History and Culture in Korea Before Modernization For thousands of years Korea existed as an independent kingdom, nestled within mountain ranges and surrounded by sea on three sides. To its north, sat the great Chinese empire, and to its south Japan. Throughout history, various dynasties ruled Korea, each in its own unique style of governance. The borders of the kingdom changed along the years, as have the character of its relationship with the region’s countries. Its location and geographic features contributed to Korea’s ability to develop and maintain unique cultural traits, while allowing the transmission of various ideas and objects between China and Japan.
In traditional Korea, vernacular religions intertwined with the philosophies of Buddhism and Confucianism to produce a system of beliefs and practices that included high value to scholarly work and to religious hermit life, and at the same time practices of spiritual mediation, rituals that involve possession trance, and walking on sharp knives. Korean performance art evolved into genres that include humor and social criticism in mask dance and single- actor shows that combine story, song, and drumming. In the plastic arts unique techniques, such as the green clay pottery have also evolved. The various dynasties that changed every few hundred years adopted each a philosophy and religion that characterized it. In the Twelve century, Buddhism cleared the way to neo-Confucianism. That change was followed by a drastic deterioration in Women’s status and rise in the importance of literacy and scholarship. In the fourteen century a phonetic script was invented, which is still considered one of the world’s most sophisticated ones. At the same time, various other technological innovations were introduced in Korea. The first Western visitors by the end of the nineteenth century found a kingdom that was rich in culture and art, but also suffered from corruption and stagnation in its governing methods. They called in “The hermit nation,” “Land of the morning calm,” and “Korea the beautiful.”
In the course we will discuss the history and philosophy of traditional Korea, using visual materials that will demonstrate its richness.
 

0687-2116-01
 היסטוריה ותרבות בקוריאה המודרנית
 History and Culture in Modern Korea
ד"ר צרפתי ליאורה רבקשיעור גילמן282 א'1400-1200 סמ'  ב'

היסטוריה ותרבות בקוריאה המודרנית

 קוריאה המודרנית הצליחה בתוך פחות ממאה שנים להפוך ממדינה מבודדת ומסורתית לאחת ממובילות הטכנולוגיה בעולם. בתהליך זה עברה קוריאה טלטלות רבות. במאה התשע עשרה עורר המפגש עם המערב חילוקי דעות בין המצדדים בהיפתחות והתחדשות לבין חובבי המסורת. בהמשך, נכבשה קוריאה על ידי יפן ועברה תהליך של יפניזציה כפויה, אשר קמו לו מתנגדים רבים. קבלת העצמאות המדינית לוותה בפיצול המדינה לשתי ישויות המכונות כיום צפון קוריאה ודרום קוריאה והמנוהלות על פי אידיאולוגיות שונות מאוד מיסודן. כאשר מתבוננים בקוריאה כיום ניתן לזהות את תוצאות התהליכים הללו בהלך הרוח, הערכים המרכזיים, חיי היומיום והאומנויות. בקורס נדון בתרבות קוריאה הצפונית בה הסגידה למנהיג אחד, ההסתגרות בפני העולם, והאמונה באידיאולוגיה הייחודית שנוצרה בה מהווים מוקדים עיקריים בחיי האנשים. בלימודנו את דרום קוריאה, ניגע בתרבות שלטונית, אומנות, דת, ג'נדר, מדיה, חינוך, אינטרנט, תרבות הצריכה ואופנה.

 

 

 

History and Culture in Modern Korea

 

In less than a hundred years, Korea has managed to turn from an isolated traditional kingdom to one of the leaders in world technology. In this process, Korea has undergone much turbulence. In the nineteen century, the encounter with the West raised internal disagreement between those who promoted renewal and change, and those who preferred maintaining the “old ways”. Later, Korea was colonized by Japan and went through a process of forced Japanization, to which many opposed. The independence in 1945 was followed by internal war and division into two entities, North and South Korea, which are governed by two contrasting ideologies. Analysis of contemporary Korea enables tracing the consequences of those processes in the daily life perspective, main values, and the arts.
In the course we will discuss the culture of North Korea, in which worship of the leader, separation from the rest of the world, and a unique socialistic ideology have become the center of people’s life. In studying South Korea we will discuss its political life, arts, religion, gender, media, education, Internet, consumption culture, and fashion.
 

0687-2146-01
 אלים שדים ואבות קדמונים בדת הסינית
 Gods, Devils and Ancestral Fathers in Chinese Religion
ד"ר אבט עודד זאבשיעור גילמן220 ה'1600-1400 סמ'  א'

אלים שדים ואבות קדמונים בדת הסינית

 בקורס זה נערוך היכרות עם היבטים שונים של האמונה בישויות העיקריות עבורן מקיימים פולחן בדת העממית הסינית. במהלך הקורס נעמוד על תפקידם הדתי של אלים שדים ושל רוחות האבות, כמו גם על הרקע התרבותי והחברתי לעיצוב דמותם. בתוך כך נדון בסוגיות שונות כגון: מהו התפקיד או המעמד שמייחסים לישויות אלה בסדר העולמי או הקוסמי? איזה תפקיד הן ממלאות בחיי המאמינים? מה מעמדן ביחס למאמין וביחס לישויות אחרות? מה מאפיין את הריטואלים שמקיימים בעבורן? באילה תחומים מייחסים להן את ההשפעה הרבה ביותר?

 

 

Gods, Devils and Ancestral Fathers in Chinese Religion

 This course will examine different aspects of the belief in the main objects of worship in Chinese popular religion. Special attention will be given to examine the role played by gods, ghosts and ancestors in Chinese religion as well as the cultural and social background that shaped their characteristics.
During the course we will discuss issues such as: What is the role or the status ascribed to these beings in the world or the cosmic order? What role do they play in the lives of the worshippers? What is their status in relation to the believers and to other beings? What characterizes the rituals performed on their behalf? In what way and to what extent were they incorporated into Chinese Buddhism and the Daoist Religion? In what spheres are they believed to be most efficacious? Why?
0687-2160-01
 בעקבות הבודהה: פילוסופיה, פסיכולוגיה ופרקטיקה בבודהיזם המוקד
 In the Footsteps of the Buddha: Philosophy Psychology & Prac
ד"ר ארבל קרןשיעור גילמן281 א'1600-1400 סמ'  א'
בעקבות הבודהה:
פילוסופיה, פסיכולוגיה ופרקטיקה בבודהיזם המוקדם

הקורס יבחן את הפילוסופיה, הפסיכולוגיה והתרגול הבודהיסטי המוקדם. נלמד באופן מעמיק את הרעיונות המרכזיים המופיעים בסוטות שבקנון הפּאלי, הגרעין העתיק ביותר של המסורת הבודהיסטית.
בין הנושאים שידונו: הבודהה ההיסטורי, ארבע האמיתות אצילות, תורת ה"לא-אני" (anatta) וחמשת המצרפים, רעיון ההתהווּת המוּתנית, נזירוּת ו"בעלי בית", הפרקטיקות המדיטטיביות השונות והשתלבותם בתרגול הבודהיסטי להתעוררות, ניבּאנה (נירוואנה) בחיים ולאחר המוות.
בכל שיעור נדון באחד מנושאים אלו תוך קריאה בדרשות הבּוּדְהה (סוטות) בתרגום לאנגלית ולעברית, ומאמרים אקדמיים רלוונטים.

הקורס אינו פתוח למי שעשה את הקורס: "הבודהיזם המוקדם: פילוסופיה ופרקטיקה."

Philosophy, Psychology and Practice in Early Buddhism

The course will critically examine the philosophy, history, psychology and practice of early Buddhism.
The course will examine basic philosophical issues and practices, as they appear in the Pali canon, the earliest Buddhist texts.
We will attend to such issues as the religious, philosophical and cultural background of early Buddhism in India; the story of the historical Buddha; the four noble truths; the notion of "not-self" and the doctrine of the five aggregates; the doctrine of dependent origination; lay people, monasticism; the un-awakened mind and the awakened mind; Buddhist meditation theory; the notion of Nibbana (nirvana) during life and after death.

Every class will be based on close reading of primary texts in English and Hebrew.


The course is not open to those who already took the course “Early Buddhism: Philosophy and Practice.”


0687-2166-01
 עולם העבודה ביפן הגלובאלית: ארגון וניהול בשוק הבינלאומי
 Labor in Japan in the Global Age: Organization & Management
ד"ר בייקוביץ אביטלשיעור גילמן280 א'1600-1400 סמ'  ב'
קורס זה דן במאפיינים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים של עולם העבודה והארגונים העסקיים ביפן בעידן הגלובאלי. תהליכים סוציו-כלכליים הביא לשינויים בהתנהלותם של עסקים וחברות הפועלים בזירה הבינלאומית בכלל, ובשווקי אסיה בפרט. ברמת הארגון, היווצרותן של חברות גלובאליות העלתה דילמות שונות בנוגע לדפוסי ניהול שונים ואסטרטגיות עסקיות בניסיון להגיע לצמיחה כלכלית. ברמת הפרט, השונות התרבותית שנוצרה הביאה לצמיחתם של צוותים רב לאומיים, ושינויים בדפוסי תעסוקה אשר השפיעו על תפיסות של זהות ושייכות בקרב עובדים בחברה היפנית. הקורס יעסוק בניתוח ביקורתי והשוואתי של נושאים אלו, תוך בחינת המתח בין שימור לשינוי לגבי ערכים, תהליכים ומבנים חברתיים, תרבותיים וארגוניים המתקיימים בעולם העבודה העכשווי ביפן.
In the past 2 decades, global changes have been played out with profound social and cultural repercussions for business corporations. These processes were claimed to induce various socio-cultural transitions within Japan's work environment and labor market, influencing inter-organizational working relations as well as individuals' perceptions of organizational identity and commitment towards their workplace. The course discusses the socio-cultural ramifications of these processes for Japan's work context regarding two interrelated aspects: At the organizational level, the emergence of global corporations and multinational corporations brought into light various dilemmas in regards to management ideology, managerial practices and business strategies applied by companies in their strive for economic power and global presence. At the individual level, the cultural diversity produced in multicultural work teams, the emergence of global workers and transitions in work processes hold significant implications for workers' organizational identity in the context of global work places. The course aims to provide vast knowledge of the main aspects characterizing contemporary Japan in the last three decades. Particularly, drawing on comparative and critical perspectives it discusses trends of preservation and change in Japan's main social, cultural and organizational values, processes and structures.
0687-2168-01
 "על מנת להתקדם עליך לעבור למקום אחר": משמעויות של הגירה בסין
 To Move Up, You Need to Move Elsewhere: Migration Issues in
גב' בינה פולק אביטלשיעור גילמן280 ג'1200-1000 סמ'  ב'
על מנת להתקדם עליך לעבור למקום אחר": משמעויות של הגירה בסין
 
בשנים האחרונות הפכה ההגירה לתופעה בעלת חשיבות והשפעה כלל עולמית. בסין עצמה ההערכות הן כי מספר האנשים הנמצאים בתנועה מהכפר לעיר עומד על 140-220 מיליון. הקורס יעסוק בהיבטים כלכליים, פוליטיים וחברתיים של הגירה בסין, תוך מתן דגש לקשר שבין הגירה לחלומות, שאיפות וכמיהות של האינדיבידואל, 
"In order to move up, you need to move elsewhere": migration
 
In recent years, migration has become an important phenomenon which has a major global impact. In China, it is estimated that the number of people who migrate from the villages to the cities is between 140-220 million. The course will address economic, political and social aspects of migration in China, with an emphasis on the relationship between migration and dreams, aspirations and yearnings of the individual.
0687-2189-01
 זהויות אזוריות בסין המודרנית
 Regional Identities in Modern China
פרופ גמזה מרקשיעור רוזנברג002 ג'1200-1000 סמ'  א'
זהויות אזוריות בסין המודרנית
 
בתוך המארג האנושי העצום המהווה את סין, כיצד תושבי פרובינציות שונות, דוברי דיאלקטים שונים, מגדירים את תרבותם המקומית ואת יחסם למדינה בה הם חיים? מאילו מרכיבים נבנית הזהות ה"קטנה"? מה טיב היחסים בינה לבין הזהות ה"גדולה" ומתי מתעוררות סתירות בין תפיסות ונאמנויות אלה? מעבר לחלוקה המוכרת של סין בין צפון לדרום, בקורס זה נעמוד על הזהויות המורכבות של פרובינציות, ערים ואזורים נבחרים של סין המודרנית.

 אין להשתמש בטלפונים ניידים במהלך השיעור .
Regional Identities in Modern China
 
Within the enormous human tapestry that makes up China, how do the residents of different provinces, the speakers of different dialects, define their local culture and relation to the country in which they live? What are the constituent elements of “the small identity”? What relations exist between it and “the large identity”, and when do contradictions between the two loyalties arise? Beyond the familiar division of China to north and south, we shall study the complex identities of selected provinces, cities and regions of modern China.
 
0687-2193-01
 כשהאלים משחקים: תיאטרון המחול והדרמה במסורות ההודיות הקלאסי
 When the Gods Play: India's Folk and Classical Traditions Of
גב' אלכביר אוסנתשיעור גילמן281 ב'1600-1400 סמ'  ב'
כשהאלים משחקים: תיאטרון המחול והדרמה במסורות ההודיות הקלאסי
 
הקורס יעסוק בהיבטיו השונים של תיאטרון הדרמה והמחול הקלאסי והעממי (נאטיה, Natya): אמצעים אמנותיים, שפת המחוות – העיניים, תנוחות הגוף, תנועות הידיים ועוד, תכנים סיפוריים ומחזות, טקסטים וסגנונות בראי הזמנים, המוסיקה והכלים המלווים. נלמד על תיאטרון רחוב ותיאטרון חברתי ונבחן את השפעת התיאטרון הקלאסי על הקולנוע ההודי.
כמו כן, ננתח את המושגים הרעיוניים "דרשן", "ראסה" ו"לילא" כפי שהם באים לידי ביטוי בתיאטרון הקלאסי הסנסקריטי, במחול אבהינייה נרטיבי, בריקודי איחוז מדרום הודו, ובתיאטרון נודד המתאר את עלילות האלים.
 
When the Gods Play - India's Folk and Classical Traditions of Sanskrit Theater and Dance
 
 We will study the various aspects of Natya - folk and classical theater and dance: its modes of expression, narratives and plays, the history of texts and styles, street and social theater forms, music and musical instruments, the influences on Indian cinema and the language of gestures using eyes, body postures and hand mudras. We will explore the Hindu notions of "Darshan" "Rasa" and "Lila" as they are expressed in the classical Sanskrit theater, in the narrative Abhinaya dance, in the Southern Indian dances of the "spirit possession" and by a travelling theater specialising in mythological subjects.

 
0687-2213-02
 סוגיות בסיסיות בבודהיזם
 Central Themes in the Study of Indian Buddhism
ד"ר צהר רועיפרוסמינרגילמן261 א'1400-1200 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן261 ג'1600-1400 סמ'  א'
הקורס מהווה מבוא לבודהיזם ההודי וזאת תוך דיון בסוגיות ובעיות מרכזיות, דוקטרינריות ואחרות, שאפיינו אותו מתחילת דרכו ולאורך התפתחותו. מהי טענת ה"אין אני " הבודהיסטית וכיצד היא מתיישבת עם הצורך בסוכן בר קיימא הפועל לשחרור מסבל? האם התשוקה לנירוואנה אינה בגדר מכשול בפני השחרור? כיצד מתיישב אידאל אי האלימות הבודהיסטי עם העובדה שלאורך כל שנות קיומה קהילת הנזירים זכתה לתמיכה כספית ואידאולוגית ממלכים לוחמים ? כיצד מתיישב אידיאל הפרישות והבדידות של הנזיר עם העובדה שהוא נזקק לתמיכת הקהילה הבודהיסטית שאינה נזירית? מדוע נעלם הבודהיזם מהודו, ארץ מוצאו? האם הבודהיזם דוגל בשוויון לנשים? לבני קאסטות נמוכות? האם קיים בודהיזם 'מקורי' או בודהא 'היסטורי' וכיצד הדבר מתיישב עם העובדה שדבריו של הבודהא עלו על הכתב כמה מאות שנים לאחר חייו ובשפה שונה מזו שכביכול דיבר בה? מהו מקורה של המהאיאנה בהודו וכיצד מתיישב העושר הטקסטואלי שלה עם העדר עדויות מקבילות חומריות על התבססותה המוסדית? העיסוק בשאלות אלה ואחרות ישמש לשם הצגה כללית של הבודהיזם בהודו מבחינה פילוסופית, מוסדית, והיסטורית, וכן יסייע בגיבושה של בעיית מחקר עצמאית שעליה תכתב עבודה מסכמת.
 
Central Themes in the Study of Indian Buddhism
 
The course serves as an introduction to Indian Buddhism by critically examining various doctrinal problems and difficulties which preoccupied traditional and modern scholars of Buddhism. What is exactly implied by the “no-self” doctrine and how is liberation possible without assuming the existence of an enduring individual agent? Does not the longing for nirvāṇa stands as an obstacle for attaining liberation? How is the ideology of non-violence compatible with Buddhism receiving patronage from warrior kings? How is the Sangha’s prescribed seclusion and abstinence compatible with its dependency on the lay community? Why did Buddhism vanish from India? Does Buddhism see women as spiritually equal to men? Does Buddhists have a caste system ? Was there an authentic Buddhism and a historical Buddha? What are the origins of the Mahāyāna and how extent was it in India? Such questions, among other, will serve to delineate the institutional history and philosophy of Indian Buddhism, and will guide students in forming their individual research projects.
 
0687-2220-01
 דת עממית ביפן
 Folk Religion in Japan
ד"ר אורבוך איריתפרוסמינרגילמן260 ב'1400-1200 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן260 ד'1400-1200 סמ'  ב'

דת עממית ביפן

בקורס זה יידונו נושאי יסוד בחקר הדת העממית ביפן. בין הנושאים: ראיית העולם ותפיסת האלוהות בדת העממית; פנתיאון האלים; חגים, ריטואלים ופסטיבלים; השמניזם היפני; תפישת המוות ופולחניו; תפיסת הזמן בדת העממית; מרחב קדוש וזמן קדוש; דת חיי היומיום; עבודת ההרים, ותנועת השוגנדו; תרבות האורז ותרבות הדייג; אמנויות הבמה העממיות; חקר הפולקלור ומעמד הדת העממית ביפן כיום.

 

Folk Religion in Japan

 In this course we will discuss some basic issues in the study of Japanese
Folk Religion. Among the topics to be examined: The folk religious
worldview and the concept of divinity; the divine pantheon; rites and
festivals; Japanese shamanism; the concept of death and its rituals; the
concept of Time in folk religion; sacred space and sacred time; religion in
everyday life; mountain worship and the Shugendo movement; rice
culture and fishing culture; the folk performing arts; folklore studies and
the status of folk religion in Japan today.
 
0687-2244-01
 מדע בסין
 Science in China
ד"ר גולדשמידט אסףפרוסמינרגילמן261 א'1800-1600 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן261 ד'1800-1600 סמ'  ב'
פרו"ס זה מהווה מבוא לתולדות המחשבה הסינית המסורתית בנוגע לטבע ובנוגע ליחסו של האדם אל הטבע ומקומו בו. בקורס נכסה נושאים הקשורים בהתפתחות מדעים כגון: הרפואה, האסטרונומיה, האלכימיה, המתמטיקה וההנדסה בסין.
בפרו"ס אנו נתמקד לא רק במדע וברפואה לפני השפעת המערב אלא גם באינטראקציות שבין המסורת למודרניות כיום ובהתפתחות המדע, הרפואה והטכנולוגיה במאה ה – 20. במסגרת זו, אנו נדון גם בשינויים שהביאה ומביאה המאה ה – 20 לתפיסה זו וההתמודדות כיום בין מדע מסורתי למודרני בסין.
הקורס אינו מצריך ידע מוקדם של המדעים או ההיסטוריה של המדע, אולם ידע כזה יוכל לסייע ולהעשיר את הדיון. בחלקו הראשון של הפרו"ס נבחן כיצד המדעים בסין נקשרים לאספקטים שונים של התרבות ובייחוד לחברה, לפילוסופיה ולמחשבה הדתית.
השתתפות בפרו"ס תחייב את התלמידים לקריאה שוטפת, הגשת רפרט והגשת עבודה

This pro-seminar provides an introduction to the traditional Chinese thought regarding nature and regarding the interaction between man and nature. In this seminar we will cover topics related to the development of science in China such as: medicine, astronomy, alchemy, and engineering. In the seminar we will not focus solely on traditional sciences and medicine in China. We will also discuss the interplay between modernity and tradition in Chinese sciences today and the changes instigated by the encounter with the West during the 19th and 20th centuries. The seminar does not require any knowledge of the sciences or the history of science, however, such knowledge can enrich the discussions during the seminar. In the first part of the seminar we will examine how the various sciences in China relate to Chinese culture, society, philosophy, and religion.
Participating in the seminar will require the students for weekly reading assignments, oral presentation in front of the class, and writing a seminar paper.
0687-2263-01
 בג'ינס וסארי:תרבות פופולארית בהודו המודרנית
 Wearing Jeans and Saree: Cultural Identity and Mass Media in
ד"ר פרצ'ק רוניפרוסמינררקנאטי409 ד'1400-1000 סמ'  ב'
בג'ינס וסארי: זהות, לאומיות ותקשורת המונים בהודו העכשווית
 
מיהו ההודי בן זמננו? איך הוא מוגדר? פרוסמינר זה יציע היכרות עם כמה מן המוקדים הבוערים בסוגיית הזהות התרבותית ובפוליטיקת הזהויות בהודו בת ימינו. נדון באחרים שהודו מייצרת לעצמה, ובאחרים שבתוכה פנימה: המערב, המוסלמים, פקיסטן, הקבוצות הבדלניות בצפון-מזרח ובג'אמו וקשמיר, הדרום הדראווידי בפרספקטיבה צפונית. הפרו"ס ילווה בהקרנת קטעי סרטים, וידיאו-קליפים, פרסומות ותשדירי שירות ששודרו בערוצי הטלוויזיה ההודיים. כל אלה יאפשרו היכרות חיה של שיח זה כפי שהוא מתנהל בתוך הודו פנימה, וישמשו פתח להכרת תרבות הודו בת ימינו באמצעות פרספקטיבה משותפת ללימודי התרבות ולתיאוריה הפוסט-קולוניאלית.

 
Wearing Jeans and Saree: Cultural Identity and Mass Media in Contemporary India
 
 What is the profile of the contemporary Indian? How is he or she defined? This course takes close look at some central issues of identity politics as shaped in Indian mass media, in particular in films, video-clips of pop songs, ads and television series. By analyzing mass media texts, this course aims to depict the hegemonic Indian and the Others: the West, the Muslim population, Pakistan, as well as separatist and minority groups in the North-East and the Indian Dravidian South from a northern perspective.
 
0687-2286-01
 משפחה ופולחן בסין
 Family and Lineage Organizations in China
ד"ר אבט עודד זאבפרוסמינרגילמן261 ב'1400-1200 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן261 ה'1400-1200 סמ'  א'

משפחה ופולחן בסין

 פרו"ס זה יעסוק בהיבטים הדתיים והריטואליים של הארגון המשפחתי וארגון קבוצות השארות בסין. שגרת חיי המשפחה בסין מתאפיינת במגוון עשיר של טקסים וסמלים דתיים אשר ממלאים תפקידים חשובים בעיצוב ההירארכיה הפנימית, הארגון הקהילתי ועולם הערכים של בני המשפחה. במהלך הקורס נקדיש מקום נרחב לסקירת ריטואלים בחיי המשפחה על רקע תצורות הארגון המגוונות של מוסד המשפחה בסין. דגש מיוחד יושם על מקומם ותפקידם של הריטואלים והאמונות הקשורים בפולחן לרוחות האבות. בקורס זה נבחן את מקורותיו ההיסטוריים של פולחן האבות, את האופן בו מתנהלים בפועל טקסי הפולחן ואת תפקידם החברתי, הדתי והפוליטי בהווה ובעבר. כמו כן נבחן גם את השלכות קיומו של פולחן האבות על סוגיות נלוות כגון: טקסי קבורה, נישואין והשימוש בטכניקת הפנג שואי. בהמשך נדון גם בהיבטים חשובים אחרים של דת בחיי המשפחה כגון: פינות הפולחן הביתיות והטקסים המתקיימים בהן לאלים השונים, טקסים בודהיסטיים והשפעתם על מבנה המשפחה, ושילובם של אמונות ומנהגים ממקור דאואיסטי בשגרת חיי המשפחה.
השתתפות בפרו"ס תחייב הכנה מוקדמת לשיעורים הכוללת קריאה של מקורות ראשוניים ומשניים, הגשת רפרט והגשת עבודה.
 
 

Family and Lineage Organizations in China

 This pro-seminar will deal with religious and ritual aspects of family and lineage organizations in China. The everyday family life in China is characterized by a rich variety of rituals and religious symbols which play important roles in shaping the family's internal hierarchy, community organization and shared values. During the course we will dedicate special attention to family rituals set against the background of the wide range of different kinship organization forms in China. The course will explore in great detail the role of rituals and beliefs related to the worship of the ancestors' souls as well as its historical origins, its actual practice, and its social, religious and political role – past and present. In addition we will look at the consequences of the practice of ancestor worship regarding related issues such as: rituals of burial, marriage and the employment of Feng Shui techniques. We will also discuss other important aspects of religion in family life such as: domestic altars and the worship that takes place at them for various gods and Buddhist and Daoist rituals and their effect on the family's structure.
Participation in the pro-seminar requires regular preliminary readings of primary and secondary sources, leading a class discussion on a specified topic and writing a pro-seminar paper
0687-2296-01
 אתגר המערב בתרבות סין ממחצית המאה ה-19 ועד ימינו
 The Challenge of the West in Chinese Culture From the Mid-19
פרופ גמזה מרקפרוסמינרגילמן261 ג'1200-1000 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן261 ה'1200-1000 סמ'  ב'
אתגר המערב בתרבות סין ממחצית המאה ה-19 ועד ימינו
אפקט המגע עם המערב בהסטוריה התרבותית והאינטלקטואלית של סין. ציוני הדרך המרכזיים בקורס: התעוררות העניין הסיני בתרבות החומרית המערבית והמאבק בין שמרנים לחסידי הרפורמות, החל במלחמות האופיום, דרך מלחמת סין-יפן ועד "מאה הימים"; התקוממות הבוקסרים ומשמעותה התרבותית; דרכי ההתמודדות של אינטלקטואלים סינים עם ספרות והגות מערבית בתקופת ה"ארבעה במאי" ואחריה; העיר שנחאי כ"חלון למערב" בתקופה הרפובליקנית; אימוץ ודחיית המודל הסובייטי בעידן מאו, ומהפיכת התרבות; מאפייני היחס הסיני למערב בתחילת המאה ה-21.

אין להשתמש בטלפונים ניידים במהלך השיעור.
The challenge of the West in Chinese culture from the mid-19th century to our time
An exploration of the effect, which contact with the West has had on China’s cultural and intellectual history. Main signposts of this pro-seminar are: the beginning of Chinese attraction towards things Western in the late Qing through the Opium wars and up to the Hundred Days reform; the Boxer uprising; the May Fourth movement; Shanghai as China’s “window to the West” in the republican period; the adoption and rejection of the Soviet model under Mao; the Cultural Revolution, and attitudes to the West in China from the 1980s to the 21st century.
0687-2297-01
 תרבות פופולרית בקוריאה
 Popular Culture in Korea
ד"ר צרפתי ליאורה רבקפרוסמינרגילמן261 א'1200-1000 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן261 ב'1200-1000 סמ'  א'
פרו"ס: תרבות פופולרית בקוריאה
 
מקובל לראות תרבות פופולרית כתוצר של המערב וכהמחשה לתהליך הגלובליזציה, אשר בו עמים שונים הופכים דומים יותר ויותר. בפרו"ס נבחן את הייצוג של מאפיינים מקומיים בתרבות הפופולרית בקוריאה ונתייחס לטענות לפיהן התרבות הפופולרית אינה אותנטית ואינה מקורית לעומת הפולקלור הקוריאני. הקורס ייתן כלים מתודולוגים למחקר חברתי-תרבותי בנושא התרבות הפופולרית בכלל ובקוריאה בפרט. יידונו שיטות לניתוח תוצרי תרבות פופולרית ותהליכי ייצור שלהם, גיבוש סוגיית מחקר וכתיבת עבודה אקדמית.
הפרו"ס ייבחן את מגוון התוצרים ותהליכי הייצור של התרבות הפופולרית בקוריאה, הן בצורתה האמנותית (הקולנוע, הטלוויזיה, הצילום המסחרי והמוזיקה הפופולרית) והן בתחומי צרכנות שונים (אופנה, מזון, משחקי מחשב ועיצוב). היחס לתרבות הפופולרית בקוריאה נע מגאווה לאומית אשר מכנה את ההתלהבות הגלובלית מתוצרי התרבות הקוריאנית בשם "הגל הקוריאני" ועד ביקורת, הרואה במגוון תרבותי זה נחות לעומת האמנויות העיליות המסורתיות. תופעה האופיינית לתרבות הפופולרית היא הערצת כוכבים, הממקדת לעיתים קרובות את העשייה של קהל היעד בצרכנות המונית של התרבות עצמה (רכישת כרטיסים למופעים, סרטים) ושל חפצים המקושרים לכוכבים (תמונות, חולצות). למרות השליטה של חברות ענק בתחום זה בקוריאה, יש בתרבות הפופולרית גם מאפיינים חתרניים הפועלים נגד ההגמוניה השלטונית והאליטות על ידי הבלטת תכנים שאינם נתפסים כ"חינוכיים", "לאומיים", או "ערכיים".
דרישות הקורס: נוכחות חובה, הגשת עבודה שבועיים מסיום הסמסטר.
 
Pro-seminar: Popular Culture in Korea
Popular culture is often perceived as a product of the West, and as an example of globalization, where different nations have become more and more similar. In this pro-seminar we will explore the representations of the local in popular culture in Korea, and will discuss claims that popular culture is not authentic or original in comparison to Korean folklore. The class will provide tools for the socio-cultural research in Korea and in general. Methods of analyzing popular media and its production processes will be debated, as well as formulating a research topic and writing an academic paper.
The pro-seminar investigates a variety of products and production processes of popular culture in Korea. The classes will explore a broad range of popular culture's artistic manifestations (cinema, television, commercial photography, and pop music) and consumption areas (fashion, food, computer-games, and design). The attitudes toward popular culture in Korea range from national pride, which named the global enthusiasm with Korea's cultural products, The Korean Wave, to criticism that sees this cultural variety as inferior to traditional elite arts. A common phenomenon in popular culture is star fandom, which often focuses the practices of audiences on mass consumption of cultural products (concert tickets, films, etc.) and objects related to the stars (photographs, shirts etc.). In spite of the increased control of this realm by large conglomerates, Korea's popular culture includes also subversive elements that work against the hegemonic institutions and elites by emphasizing content that does not represent nationalistic sentiments or normative values.
 
 
0687-2299-01
 קואנים והמסורת הדיאלוגית של הזן הסיני והיפני
 Koans and the Dialogical Praxis of the Zen Tradition
ד"ר יוסקוביץ ארזפרוסמינרגילמן261 ד'1400-1000 סמ'  א'
קואנים והמסורת הדיאלוגית של הזן הסיני והיפני - פרו"ס
אסכולת הזן (צ'אן) ידועה בחשיבות שהיא מעניקה לתרגול מדיטציה. אולם, חדשנותו האמיתית של הזן איננה מצויה במדיטציה, אלא דווקא באינטרקציה. שכן בעוד מדיטציה טופחה ותורגלה על ידי אסכולות בודהיסטיות רבות לאורך ההיסטוריה, ייחודו של הזן בדגש שהוא שם על המפגש הבלתי אמצעי שבין מורה לתלמיד. אל מול הגישה האינטרוספקטיבית המסורתית, מציב הזן אלטרנטיבה אינטראקטיבית לתרגול הבודהיסטי. גישה זו מניחה שיש צורך "לעורר" את התלמיד לטבעו האמיתי, לבחון, ואף לאשר את תובנותיו באמצעות דיאלוג. הדוגמא המוכרת ביותר לפרקטיקה דיאלוגית זו היא הקואן. אותן חידות אי-היגיון או סיפורים חסרי פשר המתיימרים לתעד מפגשים בין מורי זן לתלמידיהם שהובילו להתעוררות.
מהו, איפוא, קולה של היד האחת ? מדוע לכלב אין טבע בודהה ? ומה לשאלות משונות אלו ולתורה הבודהיסטית. בשיעור זה נבחן את השלבים השונים בהתפתחות המסורת הדיאלוגית של הזן החל מראשיתה במאה העשירית בסין ועד למיסודה ביפן של המאה השמונה עשרה. באמצעות דיון באספקטים ספרותיים, פסיכולוגיים, תרבותיים וריטואלים של הקואנים ננסה להבין את תפקידם במסורת הזן וכן את משמעותם בהקשר הבודהיסטי הרחב.
הסטודנטים נדרשים בהשתתפות פעילה בשיעורים, הגשת שלוש מטלות לאורך הסמסטר וכתיבת עבודת מסכמת. סטודנטים ללא רקע קודם בבודהיזם מתבקשים להיוועץ במרצה טרם ההרשמה.

Kōans and the Dialogical Praxis of the Zen tradition
Zen (Chan) Buddhism is well-known for its emphasis on meditation practice. However, Zen's true ingenuity is actually to be found not in meditation, which has been advocated by many schools throughout Buddhist history, but in its emphasis on the encounter between master and disciple. These encounters represent an interactive, rather than an introspective, approach to Buddhist practice. Indeed, Zen's approach assumes that awakening to one's true nature, should be triggered, demonstrated, and even certified through a dialogue.
The best known example of this approach is koans (gongan). These irrational riddles, ambiguous dialogues, and confusing anecdotes, purports to record encounters between Zen masters and their disciples that had resulted in awakening. They are regarded as both a mean to attain awakening, as well as its manifestation, and as such offer a unique model of Buddhist practice as a concrete inter-subjective experience, rather than an individual endeavor.
What is the sound of the one hand ? Why does a dog have no Buddha nature ? And what does these strange questions has to do with awakening or Buddhism. In this course we will examine various historical stages in the development if Zen's dialogical tradition from its emergence in tenth-century China to eighteen-century Japan. Through discussing various literature, psychological, cultural and ritual aspects of koans, we will attempt to better understand their meaning and function within Buddhism in general, and Zen tradition in particular.
The students are required to actively participate in class, submit three short assignments, and a final paper. Students with no background is Buddhism are strongly advised to consult the instructor prior to registering for this course.
0687-2402-01
 נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר,בין עובדה לאגדה
 Men, Women & Gender in Premodern Japan
ד"ר קלמפרר אילהשיעור גילמן279 ב'1400-1200 סמ'  ב'

נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר,בין עובדה לאגדה

 מטרת הקורס היא להעמיק את ההיכרות של התלמידים עם מקורות ראשוניים ומשניים, העוסקים בנשים ובגברים ביפן המסורתית. אילו ערכים ורעיונות עיצבו את חייהם? כיצד הם תפשו נשיות וגבריות, את היחסים ביניהם, את מקומם בחברה ואת תפקידיהם בה? כיצד הגשימו הגברים והנשים את מטרותיהם בתחומים שונים, ואילו אילוצים הגבילו את הגשמת מטרותיהם? ומה היו ההבדלים בין המעמדות השונים בנושאים אלה?
מאחר שהכתב הגיע ליפן רק במאה -6, והכתיבה ההסטוריוגרפית היפנית מתחילה רק לקראת סוף התקופה המסורתית, רב הגלוי על הנסתר, ורבות האגדות מן ה"עובדות" הידועות לנו על יפן ה"טרום -מודרנית". בקורס נעיין במקורות שונים, כגון מיתוסים, יצירות ספרות, יצירות של אמנות חזותית ומעט ההיסטוריוגרפיות, שנוצרו ביפן המסורתית, נדון בדרכים שונות להתיחסות למקורות אלה, וננסה לברר מה ניתן ללמוד מהם על הנושא. כל מקור יבחן משתי נקודות מבט לפחות: הן מנקודת המבט של הדיסציפלינה ההסטורית והן מנקודת המבט המגדרית.
 
 

Men, Women & Gender in Premodern Japan

 Participants in this course will use a focus on gender to explore important aspects of Japanese social history. The course introduces theoretical issues as well as covers a broad sweep of the past, starting in prehistoric Japan and stretching up until the Meiji Restoration. We will go back to the early period of Japan's history to discover the beginnings of those cultural institutions and characteristics which are still operative today, influencing behavior. We will read from various Japanese sources (in translation), consider theories that claim that that Japan was originally a matriarchy, and try to understand how by the time the histories were written it had become sexist, and in what ways
0687-2414-01
 התגבשות הרפואה בחאן:מהשאיפה לחיי נצח ועד הטיפול במחלות
 The Development of Medicine in the Early Han Between the Asp
גב' שורץ סשה רשיעור גילמן281 ד'1400-1200 סמ'  ב'

התגבשות הרפואה בחאן:מהשאיפה לחיי נצח ועד הטיפול במחלות
הקורס עוסק בתפיסות הרפואיות שרווחו בראשית תקופת החאן ומתמקד בעיקר בהתגבשותה של הרפואה כתחום מחשבה עצמאי, בעל יישומים פרקטיים. בקורס נבחן את מושגי היסוד של תפיסות אלו ונעסוק בשאלות כדוגמת: מהו ההבדל בין השאיפה לאריכות ימים וחיי נצח לבין שיטות האבחון והטיפול במחלות? מהו הצ'י ומהו תפקידו הרפואי? מדוע גוף האדם ברפואה הוא "נטול גוף"? באילו מטאפורות השתמשו לצורך הבנת מנגנון הבריאות והחולי באדם? האם וכיצד הוגדרו יחסי "גוף"-"נפש" ומה הייתה תפיסת החלום? מי היה הקיסר הצהוב ומהי חשיבותו בקאנון הרפואי? בנוסף, נעסוק בקצרה באופן בו מתייחסת הרפואה הסינית בת זמננו למושגים הקלאסיים ולהבדלים בין התקופות.


 

The Development of Medicine in the Early Han
Between the Aspiration to Eternal Life and the Curing of Diseases

The course deals with the medical approaches of the early Han period. The course focuses specifically on the development of medicine which was popular among the elite and became a defined field of thought capable of practical applications. During the course we will explore the fundamental concepts of the medical approaches and the questions derived from it such as: What are the differences between striving for lengthening one's lifespan and the diagnosis and curing of diseases? What is Qi and what is its medical function? Why the human body in medicine is "bodyless"? Which metaphors were used to understand the system of health and sickness? What kind of "body"- "mind" relationship were made? How does dreams interpretation take function? Who was the Yellow Emperor and what was his significance in the medical canon?
Finally, we will deal shortly with the different use of classical terms by contemporary Chinese medicine comparing to the Han era.

.

 

0687-2416-02
 תרבות ומוסיקה עכשווית בסין
 Culture and Contemporary Music in China
ד"ר פורטוגלי עדיאלשיעור גילמן304 ב'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס עוסק בתרבות עכשווית ומוסיקה פופולארית בסין מנקודת מבט היסטורית, חברתית ופוליטית. במהלכו נבחן כיצד ובאיזו מידה תמורות וציוני דרך שחלו לאורך ההיסטוריה ובקרב החברה הסינית המודרנית, בעיקר משנות השבעים המאוחרות ועד היום, השפיעו וממשיכים להשפיע על הלך הרוח התרבותי והיצירתי בסין. בנוסף, נבחן כיצד זרמים והתרחשויות מוסיקליות שונות, כגון, רוק, פופ, פולק, פאנק, מטאל, ג'אז וצלילים אחרים, ייצגו, שיקפו ולעיתים אף עיצבו את המציאות התרבותית והחברתית המורכבת של סין בת-זמננו.
 
Culture and Contemporary Music in China
 
The course examines popular culture and music in China through various historical, social and political perspectives. During the lessons we will reveal and discuss different historical milestones and social transformations that have affected and shaped China’s cultural and musical landscapes since the late 1970s. Then, we will also explore and appreciate the way different musical scenes in China, such as, rock, pop, folk, punk, heavy metal and jazz, as well as other sounds, voices and noises are implicated in its multifaceted cultural arena.
 
0687-2420-02
 נשים מגדר ומיניות בסין- בין היסטוריה לפילוסופיה
 Women Gender and Sexuality in China: Between History and Phi
ד"ר וינטר סמדרשיעור גילמן280 ה'1600-1400 סמ'  ב'
בקורס זה נסקור את מעמדן של נשים, תפקידיהן, ודימוייהן, מתחילתה של התרבות הסינית ועד לראשית המאה העשרים. נעקוב אחר התפתחויות היסטוריות בתפקידים שמילאו נשים, כשאנו מזהים, לצד שינויים והופעתם של תפקידים חדשים, תימות תרבותיות שהתמידו לאורך ההיסטוריה. נתבונן בחייהן הממשיים של נשים סיניות, נשים אשר הוגדרו – כמו גברים סיניים – באמצעות מערכות היחסים שעיצבו אותן: יחסיהם האינטימיים, משפחתם, והחברה בה חיו. יחד עם חקירת מציאות חייהן של נשים, נבדוק את האופנים בהם נשים אלו הוצגו במגוון מקורות ספרותיים אשר תארו מודלים של התנהגות נשית ראויה. נבחן כיצד הבדלים בכוח ובזכויות שהיו לנשים סיניות – נשים בשלבים שונים של חייהן, בתקופות היסטוריות שונות, או בהקשרים תרבותיים, חברתיים, ופוליטיים שונים – מקשים על ניסוח הגדרה אחדותית של "האישה הסינית המסורתית," ונעמוד אל מול אספקטים בחייהן של נשים אלו אשר אופיינו בדיכוי ובהעדר כוח. בגלל האופי הייחודי של נושאי החקירה שלנו, ומכיוון שחקירה המציבה נשים במרכזה היא עדיין פרוייקט שנוי במחלוקת, ננסה ליצור בכיתה אווירה המשלבת עומק תיאורטי עם מעורבות אישית, כשאנו בוחנים, תוך בדיקה עצמית, את מגוון המניעים וההטיות האידיאולוגיות שהביאו, ומביאים איתם, חוקרים וחוקרות מערביים למחקר הנוכחי של נשים, מגדר ומיניות בסין.
 
 
 
Women, Gender, and Sexuality in China
 
This class will survey the status, roles, and images of women from the beginning of Chinese Civilization to the early Twentieth century. We will trace historical developments in women roles, as we identify, along transformation and the emergence of new roles, cultural themes that had persisted throughout history. We will look at the actual lives of Chinese women, women who were defined – like Chinese men – by the relations that had shaped them: their intimate relationships, their family, and the society in which they lived. Side by side with observing the realities of women lives, we will examine the ways in which these women were portrayed in a variety of literary sources, that described models of appropriate womanly behavior. We will study changes in the power and privileges of Chinese women – women in different stages of their lives, in different historical periods and in a variety of cultural, social, and political contexts – that complicate attempts to reach a unified definition of “the traditional Chinese woman,” and we will meet aspects of their lives which were characterized by oppression and powerlessness. Due to the distinctiveness of our topic of inquiry, and because a study that places women at its center is still a controversial matter, we will strive to create in the classroom an atmosphere of both theoretical depth and personal involvement, as we explore the range of motives and ideological biases that Western researchers bring to contemporary work on women, gender and sexuality in China.
 
 
0687-2426-01
 דרך הבודהיסטווה: פילוסופיה ופרקטיקה בבודהיזם המהאיאני
 The Bodhisattva Path: Philosophy and Practice in Mahayana Bu
ד"ר ארבל קרןשיעור גילמן220 א'1600-1400 סמ'  ב'
הבודהיזם המהאיאני: פילוסופיה ופרקטיקה
 
קורס זה ישמש כמבוא לבודהיזם המהאיאני בהודו ובמזרח אסיה.
 תחילה נעסוק בראשיתה של תנועת המהאיאנה בהודו: מי היו ה"מהאיאנים" הראשונים? מהם החידושים הרעיוניים שתנועה זו הציגה? בהמשך נבחן לעומק רעיונות מרכזיים בבודהיזם המהאיאני וכן את הפרקטיקות המדיטטיביות שתנועה זו פיתחה. זאת נעשה באמצעות קריאה בסוטרות מהאיאניות חשובות וטקסטים מהאיאניים פרשניים.
בחלקו האחרון של הקורס נבחן את התפתחותם של הרעיונות המהאיאניים מחוץ להודו: בסין, בטיבט ומחשבת הזן היפני. כמו כן, נדון במפגש של הבודהיזם עם המערב בעידן המודרני.
 
במהלך הקורס נקרא סוטרות מהאיאניות, טקסטים מהאיאניים פרשניים וספרות משנית מגוונת.
 
 
Mahayana Buddhism
 
The course serves as an introduction to Mahayana Buddhism in India and East Asia. We will first examine the question of the origins of the Mahayana: Who were the first Mahayanists in India? What were the theoretical and practical innovations the movement presented? We will then examine key doctrinal ideas and practices of early Mahayana Buddhism by reading important Mahayana sutras and philosophical treatises.
 
Finally, we will examine the development of Buddhist ideas outside India, in China, Tibet, and Japan, as well as the encounter of Buddhism and the Modern West.
During the course we will read a selection of Mahāyāna sutras, philosophical treatises and secondary sources.
 
0687-2431-01
 לבנות את הכפרים: סוגיות פוליטיות חברתיות וכלכליות בסין הכפרי
 Building the Villages: Political, Social and Economic Issues
ד"ר רוזנברג ליאורשיעור גילמן277 ה'1800-1600 סמ'  ב'
לבנות את הכפרים: סוגיות פוליטיות חברתיות וכלכליות בסין הכפרי
לאורך כל ההיסטוריה הסינית מרבית אוכלוסייתה של סין התגוררה בכפרים. מבחינת השלטון עיקר העניין בהם היה לצורך גביית מיסים והבטחת יציבות חברתית, והקשרים של החברה הכפרית עם החברה העירונית היו מצומצמים. המאה העשרים הביאה עמה שינויים מרחיקי לכת ביחס המדינה לאזוריה הכפריים ולשינויים משמעותיים בחיים הפוליטיים, הכלכליים, והחברתיים של תושביה של סין הכפרית.

מטרתו של קורס זה לדון בסוגיות והתפתחויות פוליטיות, חברתיות, וכלכליות מרכזיות שעיצבו את החיים בסין הכפרית במאה העשרים ובתחילת המאה העשרים ואחת. בין הסוגיות המרכזיות בהן נעסוק: התפתחות הנרטיב הפוליטי והאינטלקטואלי בסין כלפי הכפרים והאיכרים, תופעת ה TVE’s והשלכותיה, בחירות ודמוקרטיה, שינויים במבנה כלכלת משק הבית הכפרי, תופעת ההגירה לערים והאוכלוסייה הצפה, אורבניזציה ועוד. כפי שנראה חלקן מציבות אתגרים לא פשוטים אתם תצטרך המדינה להתמודד בעשורים הבאים. למידת יכולתה להתמודד בהצלחה עם אתגרים אלו השלכות רבות על חוזקה ומעמדה של סין בעתיד. 
“Building the villages” – political, social and economic issues in rural China

Throughout the entire history of China the majority of its population has resided in rural areas. For the rulers, the main concerns in rural life were tax collection and ensuring social stability; and urban-rural relations were very limited. The 20th century has witnessed significant changes in state’s relations with its rural areas and significant changes in the political, social, and economic life in rural China.

The aim of this course is to illuminate some of the most fundamental developments -- political, social and economic – which have molded rural life during the 20th and the first decade of the 21st centuries. Among the issues of concern in this course are: the development course of political and academic discourse around the notion of the
“rural”, the TVE’s and their consequences, elections and democracy, changes in rural households’ economy, rural migration into cities and the “floating” population, urbanization, and more. As we will see, some of these constitute serious challenges for the state to confront in the coming decades. The ability of the state to successfully meeting these challenges will strongly decide China’s strength and status in the future.


0687-2438-01
 מוות ואלמוות בהודו הקדומה
 Death and Immortality in Vedic Literature
ד"ר פרידמן יצחקשיעור גילמן280 ב'1200-1000 סמ'  ב'
מוות ואלמוות בהודו הקדומה
 
ההגות ההודית עוסקת בצורה נרחבת בשאלת המוות וגורל האדם לאחריו. הספרות ההודית הקדומה, ספרות הוֵדה, מציגה מגוון גדול של תפיסות ואמונות בנוגע למוות, אך בייחוד המוות נתפס בה כהזדמנות למעבר למצב קיומי נעלה יותר, ולזכייה באלמוות. בקורס נתוודע לרעיונות המרכזיים בנוגע לגורל האדם לאחר מותו בהודו הקדומה, באמצעות בחינת הטקסים והפולחנים הנוגעים למוות, ובקריאה של קטעי טקסט נבחרים (בתרגום) מהספרות הוודית, בדגש על האופנישדות.
 
Death and Immortality in Vedic Literature
 
This course will focus on one of the major topics of Vedic literature, as well as of human culture in general, human destiny at death. By studying Vedic, Brāhmaṇic and Upaniṣadic conceptions of death and immortality, the course will promote a deeper understanding of some of the basic notions and ideas of ancient Indian culture.
 
0687-2439-02
 חיים בין תרבויות
 Lives Between Cultures
פרופ גמזה מרקשיעור גילמן281 ה'1200-1000 סמ'  א'
מאז תחילת המגעים בין סין והמערב, בשני הצדדים למפגש טעון זה היו אנשים ש"חצו את הקווים" אל הצד השני, אם לזמן מה ואם לכל ימי חייהם. קורותיהם, וניתוח המסגרת התרבותית שבתוכה פעלו, יהיו במוקד הקורס. כך נעסוק, בין השאר, בסינים ששימשו מתווכים מסחריים ("קומפרדורים") עבור הזרים בערי הנמל של סין; במי שהמירו את דתם לנצרות, ובאנשי רוח סינים שהפכו עצמם לדוברי המערב בארצם. מנגד, נדון בנוסעים מערביים בסין מאז ימי מרקו פולו, אוריינטליסטים בסין בשלהי התקופה הקולוניאלית, והוגים שהציבו את סין במרכז כתיבתם.
 
אין להשתמש בטלפונים ניידים במהלך השיעור .
 
 
Transcultural Lives
 
From the beginning of contacts between China and the West, there were on both sides of this uneasy encounter people who – whether only briefly or for the duration of their lives – “crossed over” to the other side. This lecture course is concerned with their history and analysis of the cultural framework, within which they acted. Among cases we shall discuss will be, on the one hand, Chinese commercial intermediaries (compradores) in foreign employ in Chinese ports, converts to Christianity, and intellectuals who became speakers for the West in China. On the other hand, we shall address Western travellers to China since the days of Marco Polo, Orientalists in the late colonial period and thinkers who placed China at the centre of their writing.
 
0687-2441-01
 יפן בזירה הבין לאומית
 Japan in World Affairs
ד"ר שאול רחלשיעור גילמן277 ב'1400-1200 סמ'  א'
קורס זה עוסק בחקר ובלימוד הנושאים הקשורים להתפתחות הפוליטיקה, הכלכלה, הביטחון
ומדיניות החוץ היפנית מאז תום הכיבוש האמריקאי ( 1952 ) ועד היום. נדון בסוגיות שונות
של מדיניות חוץ מההיבט ההיסטורי-דיפלומטי, פוליטי-כלכלי, פוליטי-בטחוני ותרבותי-
חברתי. דגש יינתן ללימוד הנושאים הקשורים להתפתחות מדיניות החוץ של יפן בקונטקסט
האזורי והבינלאומי, תוך הדגשת מכלול האילוצים והצרכים הפוליטיים הפנימיים של יפן.
נדון בשאלות רבות ביניהן: כיצד עקרונות מדיניות החוץ היפנית כפי שגובשו מתום תקופת
הכיבוש ועד תום המלחמה הקרה ערוכים להתמודד עם המגמות והשינויים המתרחשים
בזירה הבינלאומית כיום? מה טבעה של הדמוקרטיה היפנית בראי הזמן? בפני אילו אתגרים
ניצבת כיום בריתה האסטרטגית של יפן עם ארה"ב? מה המשמעות של המשבר הכלכלי
העולמי שהתרחש בשנים האחרונות עבור כלכלת יפן? מה טיבעה ומעמדה של כלכלת יפן
בזירה הבינלאומית כיום? כיצד מאזן הכוח המתהווה כיום בין שלושת ענקי אסיה, הודו-סין-
רוסיה, משפיע על מעמדה של יפן באסיה? מה ניתן ללמוד ממגמות לאומנות פוליטית
חברתית יפנית כיום בראי ההיסטורי שלה? אילו השפעות ניכרות על 'החברה האזרחית'
 היפנית בעקבות אסון פוקושימה 2011 ?
Japan in World Affairs
This course explores and analyzes Japan foreign relations and politics since
the end of the American occupation (1952) to the present.
Emphasis will be given to the understanding of the different domestic and
international political factors behind Japan's foreign, security and energy
policy formulation.
Chosen foreign, security and energy policies illustrate decision-making
process and particularities.
0687-2442-01
 סין ויפן והמזרח התיכון
 Japan, China and the Middle East
ד"ר שאול רחלשיעור גילמן281 ב'1200-1000 סמ'  ב'
קורס זה עוסק בהבנת מכלול הגורמים המשפיעים על התפתחות מדיניות החוץ של סין ויפן במזרח התיכון מראשית שנות ה-50 למאה ה-20 ועד היום.
למרות ריחוקן הגאוגרפי והתרבותי של סין ויפן מהמזרח התיכון, החל ממחצית השנייה למאה העשרים, אזור זה הפך לחשוב עד אסטרטגי עבור שתי המדינות. דבר זה אילץ את המדינות לנסות ולפתח מערכות יחסים עמוקות עם מדינות האזור ואף יצר מימד נוסף במכלול יחסי סין-יפן הדו-צדדיים.
הקורס ידון בניתוח והבנת יחסי סין ויפן עם מדינות מזרח התיכון, מהיבט הפוליטי-דיפלומטי, כלכלי- אנרגיה, היסטורי-תרבותי.

Japan, China and The Middle East

The course will provide the basic history of Japanese and Chinese politics in the Middle East and will analyze all aspects related to the development of this relationship: historic-diplomatic; economic; strategic-military and cultural. Attention is given to Japan's and China's current involvement in the Middle Eastern theater; it's attitude towards Islam, and their energy policy given the fact that the two countries are highly dependent on Middle Eastern energy sources, such as oil and natural gas.

0687-2443-01
 קריאה בספרות הסינית המסורתית חלק ב'
 Traditional Chinese Literature Part II
פרופ שחר מאירשיעור רוזנברג211 ב'1600-1400 סמ'  ב'
בשיעור זה נקרא וננתח מבחר מיצירות המופת של הספרות הסינית המסורתית. נבחן את היצירות בהן נעסוק הן מנקודת מבט ספרותית (כיצירות מופת של הספרות העולמית) והן כמקור לחקר החברה, התרבות, והדת הסינית. כך למשל, נבדוק כיצד מעמדן של נשים בחברה הסינית המסורתית בא לכלל ביטוי ביצירות שירה, סיפורת, ודרמה. נעסוק במתחים חבויים במשפחה ובחברה הסינית הבאים לכלל כיטוי ביצירות ספרות, ונבחן כיצד מוסכמות חברתיות ואמונות דתיות משתקפות ביצירות ספרותיות.
הערה: ההשתפות בשיעור זה מחייבת נוכחות בשיעורים כמו גם הכנה וקריאה משיעור לשיעור.
Readings in Classical Chinese Literature

The Chinese literary tradition is exceptionally rich and diverse. In this course we will read some of its finest examples in prose and poetry alike. We will examine the masterpieces of Chinese fiction and poetry as literature and as historical documents that shed invaluable light on traditional Chinese lives. We will simultaneously analyze the literary qualities of the works in question and their significance as sources that reveal hidden facets of traditional Chinese society. Particular attention will be given to the position of women in traditional Chinese society as attested to by works of literature
0687-2446-01
 ספר אחד: דרך הבודהה במסורת התה היפנית
 "a Single Cup": the Buddha Way in the Japanese Tea Tradition
מר בולוקן איתןשיעור גילמן306 א'1400-1200 סמ'  א'
"מים רותחים על עלים יבשים". כך הגדיר המורה הגדול סֶן נוֹ רִיקְיוּ, בן המאה השש עשרה, את מהותה של דרך התה היפנית – אמנות הזוכה לחסידים רבים גם בימנו. נכדו של רִיקְיוּ, המורה סֶן סוֹטָאן, כתב: "דרך התה – למסור מהלב, למסור במבט, בלא אף מילה".
 
למתבונן מן החוץ, מסורת התה היפנית נראית כנוקשה, חמורת סבר ונטולת כל ממדים ספונטאניים. עם זאת, בדיקה קרובה של כתבי המסורת חושפת כי אין כך הדבר. לכל אורך ההיסטוריה, המורים הגדולים של המסורת תיארו את אמנות התה כשער לחירות גדולה ולחמלה עמוקה כלפי כל רובד בחיי היום יום. בכך הצביעו על זיקה ברורה בין אמנותם לבין מסורות רוחניות נוספות אשר הדגישו את השילוב במתמיד בין טקסיות וספונטאניות, בין חכמה וחמלה. במיוחד נכון הדבר לזיקה המסתמנת בין כתבי מסורת התה היפנית לכתבי מפתח של המסורת הזן-בודהיסטית. שתי דרכים רוחניות אלה השפיעו וממשיכות להשפיע הדדית זו על זו גם כיום.
הקורס מציע בחינה היסטורית-פילוסופית של כתבים בודהיסטיים וזן בודהיסטיים מרכזיים במסורת התה היפנית, כפי שחוברו לאורך ההיסטוריה. בתוך כך, נכיר את סיפוריהם של מורי תה השונים אשר נודעו גם בהיותם מורי זן, נבחן כיצד מצאו את דרכם בין טקסיות נוקשה לחירות אמנותית וכיצד יצרו בכך אסתטיקה ייחודית שהשפיעה על השירה, הקדרות והקליגרפיה.
מרכיבי הציון: מבחן מסכם.
 
"A Single Cup": The Buddha Way in the Japanese Tea Tradition
"Boiled water over dry leaves". That is how Sen no Rikyū, the legendary Tea Master, defined the essence of The Way of Tea. Sen Sōtan, his grandson and successor, wrote: "The Way of Tea – conveying with the heart, with the eyes, without a single word".
From the outside, the Japanese Tea tradition seems to be extremely rigid and devoid of any spontaneity. Yet a closer look into the vast literature that constitutes the theoretical basis of the tradition reveals otherwise. All throughout history, Tea Masters have stressed that their art is a gateway into deep compassion and creativity, and should not be limited to forms and formalities. This multicolored nature of the tradition was influenced by native Japanese folk beliefs, various Confucian principles and – significantly – by the vast theoretical and practical foundations of the Chan and Zen traditions.
This course will focus on the manners by which both form and emptiness; wisdom and compassion, are expressed and articulated in the Buddhist and Zen Buddhist scriptures that underpin Japanese Tea traditions. Through a philological examination of historical sources, and the study of the life stories of notable Masters, we shall examine the ways by which spontaneity can be simultaneous to formality, and creativity simultaneous to rigidity.
0687-2447-01
 בעל הפולחן, בעל השלטון: פרקטיקה ומחשבה "דתית" ביפן המסורתית
 Head Priest, Head Ruler: "religious" Thought and Practice in
ד"ר אורבוך איריתשיעור גילמן278 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור גילמן278 ד'1200-1000 סמ'  א'
בעל הפולחן, בעל השלטון: פרקטיקה ומחשבה "דתית" ביפן המסורתית
בשיעור זה נסקור את תולדות הדתות ביפן המסורתית, ובראשן הבודהיזם היפני, מהתקופה
העתיקה ועד המאה ה 19- . הקורס יעקוב אחרי ההשפעות ההדדיות של שינויים פוליטיים
וחברתיים ושל התפתחויות רעיוניות על יצירת האסכולות השונות בדתות יפן (כגון הבודהיזם
האזוטרי, הארץ הטהורה, ניצ'ירן, זן ואחרות) לאורך ההסטוריה. בקורס יידונו בעיות מהותיות
להבנת "דת יפן" או "דתות יפן", כגון: הטמעת המסורות המיובאות - בראשן הבודהיזם, אך
גם הדאואיזם, הקונפוציאניזם והנצרות - בפולחנים המקומיים; "שינטו" ביפן המסורתית; יחסי
דת ומדינה; יחסי דת וחברה; יחסי דת ואמנות; וההשפעות הדתיות בעיצוב תרבות יפן
המסורתית לתקופותיה.
דרישת קדם: מבוא ליפן המסורתית ותרבותה (הקורס מיועד לתלמידי שנה ב' ומעלה)
Head Priest, Head Ruler: "Religious" Thought and
Practice in Traditional Japanese History.
In this Course we will examine the history of religions in Traditional Japan,
especially that of Japanese Buddhism, from the ancient period to the 19th
Century. The course will examine the mutual influences of political and social
changes, and of philosophical developments, on the creation of various
schools and sects in Japanese religious history (such as esoteric Buddhism,
the Pure Land and Nichiren sects, the Zen schools, and others). Several
major topics central to understanding "Japanese religion" or "religions" will be
discussed, among them: The absorption of the imported traditions - primarily
Buddhism, but also Taoism, Confucianism and Christianity - into the local rites;
"Shinto" in traditional Japan; The complex relations of Religion and State,
Religion and Society, Religion and the Arts; and the religious influences on
forming Japanese culture across the ages.
0687-2448-01
 הפרפר והפילוסוף: הגותו של ג'ואנג-דזה וגלגוליה בדאואיזם המוקד
 The Philosopher and the Butterfly: Zhuangzi's Philosophy in
מר פורת רועישיעור גילמן279 ג'1600-1400 סמ'  ב'
הפרפר והפילוסוף: הגותו של ג'ואנג-דזה וגלגוליה בדאואיזם המוקדם
 
 
במהלך העשורים האחרונים חלה תמורה נרחבת באופן שבו מבין העולם האקדמי את דמותו של ג'ואנג-דזה (莊周 המאה הרביעית לפנה"ס), הניצב לצידו של לאו-דזה כאחד משני ההוגים החשובים של אסכולת הדאואיזם. במקביל לתשומת הלב הגוברת אל הרבדים השונים ביצירה הקרויה על שמו וערעורה של הקטגוריה המסורתית 'דאואיזם', נפתח פתח לשאלות חדשות בנוגע לטיב הגותו: האם היה מחברה של היצירה ספקן קיצוני, או שמא מיסטיקן הדוגל בטכניקות מדיטטיביות? האם באמת ג'ואנג-דזה 'לא ידע שהוא דאואיסט', כפי שמציעים חוקרים מסוימים, ואולי היה בכלל קרוב יותר בהגותו אל הבודהיזם?
במהלך השיעור ננסה, באמצעות קריאה מדוקדקת ברבדיה השונים של היצירה והתחקות אחר תפיסתם של המחברים השונים שתרמו לה, לענות על חלק מן השאלות שמעלה הטקסט המורכב, אחד הקשים ביותר לפענוח שהעמידה המסורת הסינית; דגש מיוחד יושם על תפיסתו האנליטית של ג'ואנג-דזה ויחסו אל השפה, כמו כן על תכלית הגותו: מה טיב 'תורת השחרור' שמציע, והאם ישנו טעם בכלל לדבר על תורה שכזו?
 
דרישות הקורס: קריאה שוטפת של הטקסט (בתרגום העברי או האנגלי, לפי בחירה), אופציונאלי: הגשת שלוש מטלות שלא לציון (חצי עמוד(.
ציון הקורס: 80% מבחן בית, 20% השתתפות פעילה
דרישות קדם: קורס מבוא בפילוסופיה או תרבות סין (מבוא לפילוסופיה סינית ו/או מבוא לתולדות סין ותרבותה), או קורס כלשהו בבודהיזם/הינדואיזם (או אישור המרצה(
 
The philosopher and the butterfly: Zhuangzi's philosophy in early Daoist thought
 
During the last decades there has been a wide turn in the academic understanding of ZhuangZi (莊周, ~350 B.C), one of the two main founders of Daoism, alongside LaoZi. While the inner chapters, thought to be written by the sage himself, attract increasing attention, and the traditional category of Daoism itself is being challenged, new questions arise: Was ZhuangZi a radical skeptic, or was he a devoted cultivator of deep meditation techniques? Did ZhuangZi really ‘not know he was a Daoist’, and perhaps he was actually closer to early Buddhism?
In our class we shall try, through detailed reading in the inner chapters, to answer some of the questions that arise from the complicated, ancient text. ZhuangZi’s analytic perception and his view towards language will be at the centre of discourse, as will be the objective of his preaching: What is the nature of his “path to salvation”, and is there really such a path?
 
0687-2449-01
 מבוא לאמנות יפן
 Introduction to Japanese Art
ד"ר בזרנו שלמיתשיעור גילמן281 ג'1800-1600 סמ'  א'
תיאור ומטרות הקורס: היכרות יצירות מופת מהציור והפיסול היפני באופן כרונולוגי, מכלי החרס של תקופת ג׳ומון ועד
ליצירות עכשויות, דרך המקדשים הבודהיסטיים, מגילות מאויירות, ציורי דיו, פרגודים מוזהבים, והדפסי העץ.
מעשית הקורס ישלב הרצאות היסטוריות מלוות במצגות עשירות, ודיונים בכיתה בהם ננתח ביחד יצירות. לקורס שתי
מטרות עיקריות. האחת, לקרב אותך, בתור צופה מבחוץ, אל יצירות אמנות יפניות, וללמדך לקרוא את השפה הויזואלית
שלהן. המטרה השנייה היא הכרת מושגים בסיסיים מההיסטוריה ומהאסתטיקה של האמנות היפנית הקאנונית. בסוף
הקורס כאשר תביט/י בציור, הדפס עץ, או פסל יפני, תוכל/י להניח מה נושא היצירה, מתי היא נוצרה, ובאיזו טכניקה.
! מעבר לכך - תדע/י לקשר את היצירה אל הרקע ההיסטורי עליה נוצרה .
Introduction to Japanese art!
Description and aims:!
The course introduces canonic artworks of Japanese paintings and sculptures in
chronological order, from the earthenware of the Jomon period until contemporary
installations, through Buddhist sculptures, illustrated handscrolls, ink paintings, woodblock
prints, and gilded screens. The course combines historical lectures and class discussions,
in which we analyze together the artworks. The course holds two aims (1) acquaint the
students with the visual language of Asian artworks (2) teach basic concepts of Japanese
art history and aesthetics. In the end of the course, when you look at a Japanese painting,
print, or sculpture, you would be able to guess the subject, period, and technique of the
artwork, and suggest the historical background within which it was created.
0687-2450-01
 מבוא לתרבות הוודה: מיתולוגיה, הגות ופולחן
 Introduction to Vedic India
ד"ר פרידמן יצחקשיעור גילמן281 ד'1200-1000 סמ'  א'
 מבוא לתרבות הוודה: מיתולוגיה, הגות ופולחן
תרבות הוֵדה (צפון הודו, לערך 2000 עד 500 לפנה"ס) היא במובנים רבים נקודת המוצא של התרבות ההודית על כל היבטיה. בקורס נתוודע למיתולוגיה, הקוסמולוגיה, הפולחן, המדעים וההגות של תרבות הוודה, ונקרא מבחר מתורגם מספרות הקודש שלה, מן הרְג-וֵדה ועד האוּפָּנִישָדות. בנוסף, נבחן כמה מן הביטויים וההשפעות של תרבות זו על הודו העכשווית.
Introduction to Vedic India
In this course, we will learn about Vedic society, history, and culture. We will delve into its sacred scripture, the Veda, from the Ṛg-Veda to the Upaniṣads, in order to explore Vedic mythology, cosmology, ritual, and philosophy. In addition, we will examine its influence and expression in India today.

0687-2451-01
 בתנועה מתמדת: הפוליטיקה של התמודדות עם אתגרים חברתיים בסין ה
 The Politics of Addressing Social Challenges in Contemporary
ד"ר קוכן דרורשיעור גילמן279 ד'1600-1400 סמ'  א'
בתנועה מתמדת: הפוליטיקה של התמודדות עם אתגרים חברתיים בסין העכשווית
 
 
הקורס בא לסקור את האתגרים החברתיים עמם מתמודדים שחקנים שונים ברמה המרכזית והמקומית של המדינה והחברה, בעת שמערכת היחסים של המדינה והחברה משתנה בעקבות המעבר מכלכלה מתוכננת למערכת של מנגנונים רבים המבוססים על כלכלת-שוק, בעת שהמבנה הפוליטי המשתנה משמר, במידה רבה, מאפיינים אוטוריטריים.
הקורס יחל בסקירה של תקופת מאו ותקופת הרפורמות של דאנג והדרכים שבהם התמודדה המערכת הפוליטית בתקופות אלו עם אתגרים חברתיים, תוך תשומת לב לאופנים שבהן המורשת של תקופות אלו משפיעה גם כיום על תהליכי עיצוב מדיניות. בהמשך נבחן כיצד מערכת היחסים בין המדינה והחברה משתנה במאה ה-21, וכיצד מערכת זו מתעצבת בצל שינויים ביחסים בין השלטון המרכזי והמקומי. לשם כך נתמקד בפוליטיקה של תהליכי העיור חסרי התקדים המעצבים מחדש את החברה הסינית, בתגובה של המדינה והחברה להיווצרותן של קבוצות מעמדיות רבות ומגוונות, ובבעיות הדמוגרפיות והסביבתיות שלהן השלכות גלובליות.
Perpetuum mobile: the politics of addressing social challenges in contemporary China
 
The course seek to provide an overview of challenges that China’s political and social players face, as a result of the departure from a centrally planned economy and centralized political structure and the adoption of market-based mechanisms and a more decentralized political structure that still retain its authoritarian nature.
The course will begin with an evaluation of past legacies from the high-days of Maoism and early reform period, and their relevance to understanding current policy and discourse. Building upon these understandings, the course will then move to examine the changing state-society relations in the 21st century, and how this relationship is shaped within the complicated relationship between central and local governments. To do so, the course will focus on several key policy challenges including: the unprecedented urbanization process reshaping Chinese society, the formation of various social classes, and the alarming demographic and environmental problems.
0687-2452-01
 אמנות בודהיסטית באסיה
 Buddhist Art in Asia
ד"ר אבימן אזולאי גלית ליזהשיעור גילמן278 ה'1200-1000 סמ'  ב'
המסורת הבודהיסטית אשר מקורה בהודו של המאה השישית לפני הספירה
 התפשטה והשפיעה על תרבויות רבות בחלקים שונים של אסיה והעולם.
המפגש של הבודהיזם עם התרבויות השונות ברחבי אסיה יצר מגוון רחב של
אמונות ופרקטיקות דתיות. האמנות הבודהיסטית משקפת גיוון זה ומבטאת את
הייחוד של כל תרבות ותרבות. קורס זה סוקר את האמנות הבודהיסטית
שהתפתחה באסיה במדינות הודו, סין ויפן.
Buddhist Art in Asia
 
The Buddhist tradition originated in India in the 6th century BCE, spread and influenced the cultures of the rest of Asia and the world. As it spread, it transformed into a wide variety of beliefs and practices. The artforms it inspired is an expression of this variety and represent
 
0687-2454-01
 הפילוסופיה של ההיעדר בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפן
 The Philosophy of Absence in Architecture and Aesthetics in
גב' דור גליהשיעור גילמן281 א'1200-1000 סמ'  ב'
ה 'היעדר' כמו גם מושג ה 'ריקות' (אין, ריק, הלא-מוחשי, מרווח, חלל וכולי) הינו רעיון פילוסופי ומעשי במרחב התרבותי של מזרח-אסיה; ההיעדר משחק תפקיד מהותי בעולם הפילוסופיה הסינית (כמו למשל בלאודזה) ובבודהיזם ההודי, הסיני (כמו הצ'אן) והיפני (זן-בודהיזם) והינו מונכח בעולם החומרי-אסתטי דרך המרחב הארכיטקטוני השלם ואלמנטים בו, (כמו השער), ובמרחב האמנותי (כמו למשל בציור סיני); נתוודע למושגים השונים בסינית וביפנית המייצגים את ההיעדר והריק בכל אחד מזרמי הפילוסופיה השונים, בבודהיזם ובעולם הארכיטקטוני-אסתטי ונחקור את משמעותו ותפקידו כמו גם נשווה ביניהם: האם תפקידו זהה או שמא שונה בכל אחד מהתחומים/התרבויות; האם יש להיעדר או לריק מעמד אונטולוגי בפני עצמו או רק כאשר הוא חלק מהמהות השלמה של "דבר והיפוכו" או "הבין לבין" שהוא גם "זה וגם "זה" או "לא זה" וגם "לא זה" (בין המוחשי ללא-מוחשי; בין "הקיים" ל "לא קיים"); שיעור זה מזמין, אם כך, דרך נושא ההיעדר והריק, ללימוד וחשיבה רוחביים ורב-תחומיים שכן נצא מרעיון ההיעדר החוצה במרחב, בזמן ובתחומי היצירה השונים.

The philosophy of absence in architecture and aesthetics in China and Japan
Absence or Emptiness (the intangible, in-betweeness, gap, space, etc) are philosophical and practical terms that are central to East Asian thought and cultural; Absence plays an essential role in the different “traditions” of Chinese philosophy (such as laozi), Indian, Chinese (Chan) and Japanese (Zen) Buddhism and is being manifested in the material-aesthetic world through architecture (from the spatial whole to various elements, such as gates) and Chinese and Japanese art ; we will get acquainted with the different Chinese and Japanese terms that represent absence and emptiness in each of the philosophies, architectonic and other aesthetic creations and investigate as well as compare its significance and philosophical role; do we find one, identical meaning or different roles in each and every sphere? We will try to understand whether the absent element has its own unique ontological status or whether it is significant only within the whole “thing and its opposite” (“this and this together “or “nor “this” either “this”) .
0687-2455-01
 דרכים אחרות של חרות: דיון בין תרבויות וזמנים
 Other Ways of Freedom: An Analysis between Cultures and Time
ד"ר וינטר סמדרשיעור גילמן280 ה'1600-1400 סמ'  א'
דרכים אחרות של חרות: דיון בין תרבויות וזמנים
על פי המסורת הליברלית המערבית, agency ["סוכנות"] היא יכולתו של אדם לפעול מתוך אוטונומיה וחרות. מתוך השענות על ביקורות פמיניסטיות ופוסט-סטרקטורליסטיות לתפיסה זו של agency, ובהתבסס על מחקרים בפילוסופיה, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה ומדע הדתות, קורס זה ישרטט את האופנים התרבותיים וההיסטוריים של agency שהם ייחודיים לסין הקדם-מודרנית. טקסטים קונפוציאניים ינותחו כממקמים יכולת פעולה מוסרית ופוליטית לא בהתנגדות לנורמות חברתיות או בניכוסן-מחדש, אלא כתלויה בחזרה על נורמות אלו ובציות הקפדני להן. במקומה של אתיקה מודרניסטית הרואה בגוף הפרעה ואיום על יכולתו של אדם לפעול באופן רציונלי, פרקטיקות גופניות – קונפוציאניות, דאואיסטיות ואחרות, כאלו שהן טקסיות וכאלו שאינן טקסיות – יוצגו כממלאות תפקיד מרכזי בכינונם של סובייקטים סיניים מוקדמים ובכינונם של היחסים בינהם, ובינהם לעולם. ובמקומו של האינדיבידואל המערבי הליברלי המבודד והתחום, נמצא במרכז כל מסורות המחשבה בסין המוקדמת פרט המתהווה מתוך יחסיו עם אחרים. תשומת לב תוקדש גם לאיפיון היבטים של agency והעדר- agency בחייהן של נשים בסין הקדם-מודרנית, ונעזר במחקרים על נשים בחברות לא מערביות כדי להרחיב את טווח הפעולות שניתן לראותן כביטוי של agency, מהתנגדות ליחסי שליטה ליכולת פעולה שיחסי כפיפות מאפשרים ויוצרים.
Other Ways of Freedom: An Analysis between Cultures and Times
According to the Western liberal tradition, agency is one’s ability to act with autonomy and freedom. Relying on feminist and poststructuralist critiques of this notion of agency, and drawing on writings in Philosophy, Anthropology, Sociology, and the Study of Religion, this course will delineate modes of agency that are culturally and historically specific to early China. Confucian texts will be read as locating moral and political agency not in the ability to resist, or to re-appropriate, social norms, but as dependent on reiteration of such norms and on strict adherence to them. Instead of a modernist ethics that perceives the body as a disruption and a threat to one’s ability to act rationally, bodily practices – Confucian, Daoist and others, ritualized and non-ritualized - will be shown to play a central role in constituting early Chinese subjects, the relations between them, and their relation to the world. And in place of the isolated, bounded, individual of Western Liberalism, we will find at the center of all early Chinese traditions of thought an individual that is relationally constituted. Special consideration will be given to characterizing aspects of agency - and its lack - in the lives of pre-modern Chinese women. Studies of women’s agency in non-Western societies will help us expand the range of activities which can be seen as expressing agency. Thus, agency will shift from being defined as resisting relations of authority, to an ability to act which conditions of subordination enable and create.

0687-2456-01
 פולחן צלילי: אנשים, מוסיקה וגלובליזציה בטאיוואן
 Sonic Worship: People, Music and Globalization in Taiwan
ד"ר פורטוגלי עדיאלשיעור גילמן277 ה'1400-1200 סמ'  ב'
"פולחן צלילי": אנשים, מוסיקה וגלובליזציה בטאיוואן
 
בשני העשורים האחרונים אנו עדים להופעתו של שדה מחקר חדש שמתמקד במפגש שבין לימודי דתות ולימודי מוסיקה פופולארית. מחקרים שונים דנים באופן בו רעיונות, סמלים ודימויים דתיים באים לידי ביטוי בתצורות של מוסיקה פופולארית. מחקרים אחרים דנים בתרבות ובמוסיקה פופולארית כאל הדת עצמה. כלומר, הם בוחנים כיצד תופעות מוסיקאליות יוצרות "מרחבים דתיים" ופעילות של "פולחן צלילי". קורס זה עוסק בתרבות, מוסיקה פופולארית ופולחן צלילי בטאיוואן משנות ה-60 של המאה שעברה ועד היום. במהלכו נבחן כיצד "אלילות" ו"אלילי" זמר מקומיים, זרמים תרבותיים מקומיים ותהליכים גלובליים סחפו מיליוני מעריצות ומעריצים והשפיעו על החברה ועל הזהות האישית והקולקטיבית באי, כמו גם מחוצה לו. בנוסף, נדון באופן בו מקומות ומרחבים מוסיקליים, כגון, פסטיבלים, מועדוני הופעות וריקודים, רייבים, נגני רחוב ו"סביבה צלילית" מהווים וגם יוצרים דרכי תקשורת ו"מקדשים" תרבותיים חדשים
 
“Sonic Worship”: People, Music and Globalization in Taiwan
 
In the last two decades we are witnessing the emergence of a new filed of study that focuses on the intersection between religion and popular music studies. Some of the works in this domain centers on topics related to religion in popular culture and music, by means of religious ideas, symbols, metaphors and idioms that appear in forms of popular music and their surrounding cultures. Other studies, discuss music phenomena and popular culture as religion, that is, they examine the way forms of popular music and their surrounding cultures have themselves come to constitute new “religions” or spaces of “religiosity”, which I refer here as “sonic worship”. This course will focus on popular culture and music in Taiwan, and particularly on the way it constitutes new spaces and forms of sonic worships. During the lessons we will observe different music genres, figures and phenomena that took place in Taiwan since the 1960s, and discuss their social and cultural meanings and implications. We shall see, on the one hand, how local idols and divas have influenced the lives of millions of fans and followers in Taiwan and throughout South and East Asia. Then, on the other, we will examine the means by which global musical trends and technologies are implicated within youth culture and urban society in Taiwan. In addition, we will look at (and listen to) the way musical places and spaces, such as, festivals, concerts halls, dance clubs, raves, street performances and soundsacape reflect, and at times create, new social realities, communication channels, collective and individual practices, identities and believes.
 
 
0687-2457-01
 מדיניות החוץ של יפן וסין במאה ה-21: מיקומה של מזרח אסיה בזיר
 Japan's and China's Foreign Policy in the 21st Century
ד"ר שאול רחלשיעור גילמן306 ה'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס  עוסק בהתפתחות ההיסטוריה הדיפלומטית של יפן ושל סין בזירה הבינלאומית, עם דגש על מגמות המשכיות ושינוי בפתיחת המאה ה-21. נדון ביחסי החוץ, הביטחון והכלכלה של שתי המדינות תוך הבלטת יחסי הגומלין ביניהן והשפעת יחסים אלה על צפון מזרח אסיה ועל המערכת הבינלאומית.
 
מדיניות החוץ של יפן ושל סין יהוו מוקד הדיון מהיבט היסטורי-דיפלומטי, כלכלי-פוליטי, צבאי-אסטרטגי והיסטורי-חברתי.במוקד דיוני הקורס, נדון בין היתר בסוגיות הבאות:
מהן נקודות המפגש בהתפתחות הפוליטיקה המודרנית של יפן וסין החל מאמצע המאה ה19? באיזו מידה העימותים הצבאיים בין שתי המדינות במאה ה-20 תרמו לעיצוב המערכות הפוליטית העתידות לקום בשתי המדינות?
מהו אופיו של משטר הסחר האזורי בצפון מזרח אסיה כיום ולאן פניו? כיצד אינטגרציה כלכלית אזורית מתקיימת על רקע יריבות לאומית-היסטורית? כיצד התחרות הגוברת בין סין לבין יפן על מקורות אנרגיה ושווקים משפיעה על משטר הסחר בצפון מזרח אסיה ועל היחסים ביניהן?
מהו אופיו של מאזן הכוח הצבאי כיום בין סין מצד אחד וארה"ב ויפן מהצד האחר? מהן ההשלכות הביטחוניות והפוליטיות הצפויות מהשינויים המתרחשים בחצי האי קוריאה? כיצד ובאיזו מידה של הצלחה סין ויפן מתמודדות מול האתגר הביטחוני המכונה: סוגיית טייוואן? מהי הרלוונטיות של הנשק הגרעיני כיום בצפון מזרח אסיה?
 
Japan's and China's Foreign Policy in the 21st century
 
 
This Course is designed to explore the dynamics and development of Japan-China bilateral relationship within North East Asian arena and within the international system, at the opening of the 21st Century.
In order to achieve this goal, emphasis will be given to the study and understanding of the development of the different domestic political, economical and security factors in the two countries and the way these interrelated, mostly since the end of the Cold war to the present. The following topics and issues will be discussed during the semester, among others: What is the nature of the regional trade regime? Is regional economic integration taking place in North East Asia despite national-historical rivalry? How the increased competition over international energy resources impacts Japan-China trade relationship?
What is the nature of the current military balance of power between China on the one hand and the US and Japan on the other? What are the security and economic challenges posed by North Korea to the region? Is the nuclear factor still impacting North East Asian balance of power in an era of economic interdependence? To what extent regimes’ political differences between People’s Republic of China, a socialist republic run by a single party, the Communist Party of China, and Japan’s parliamentarian democracy affects the countries’ relationship?
 
0687-2458-01
 אלוהויות נשיות בדת הטאיוונית:שורשים היסטוריים ונוהגים בני זמ
 Female Deities in Taiwanese Religion
ד"ר וינטר סמדרשיעור גילמן317 ג'1600-1400 סמ'  ב'
לאלוהויות נשיות תפקיד בולט בדת הטיוואנית בת-זמננו, כמו גם היסטוריה ארוכה בסין. יש הטוענים כי ממצאים ארכיאולוגיים מעידים על קיומו של פולחן לאלוהות נשית בסין כבר באלף הרביעי לפנה"ס. בקורס זה נתחקה אחר האמונה באלוהויות נשיות בתקופות היסטוריות שונות בסין, ונזהה דפוסים מגדריים במסורות דתיות אשר פעלו בחברה בה שלטו נורמות פטריאכליות והירארכיות גבריות. דגש מיוחד יינתן להבנת ההקשרים החברתיים והתרבותיים של אמונות ונוהגים מסוג זה בטיוואן היום. נשרטט את הדרכים בהן אלוהויות נשיות בטיוואן מתוארות ומומשגות, על רקע אורתודוקסיה של אלים גבריים, פולחן טריטוריאלי ופולחן אבות מבוסס-היטב. ננסה להבין את המשמעויות השונות שיש לאמונה באלה נשית עבור מאמינים ומאמינות בטיוואן, ונתבונן במחלוקות עדכניות - במיוחד בקרב מאמינים ומאמינות בודהיסטיים - באשר לדרך בה נשים אמורות לבטא את מסירותן הדתית. לבסוף, כיוון שאלות בטיוואן מדומיינות לעיתים קרובות כאמהות, נחקור את סוגי האמהוּת שאלות טיוואניות בנות-זמננו מייצגות, כשאנו משווים מודלים אלו של אמהוּת למושגים מוקדמים יותר של אמהוּת סינית, ולאמונות מערביות באלה-האם.
Female Deities in Taiwanese Religion: Historical Roots and Contemporary Practice

Female deities occupy a prominent position in contemporary Taiwanese religion, and have a long history in China. Some argue that worshipping a Chinese goddess is attested in the archaeological record as early as 5,500 years ago. In this course we will trace the belief in female deities throughout different historical periods in China, and we will identify gendered patterns in different religious traditions which operated in a society governed by patriarchal norms and male hierarchies. Special emphasis will be given to understanding the social and cultural contexts for such beliefs and practices in Taiwan today. We will examine the ways in which female deities are portrayed and conceived against an existing orthodoxy of male gods, territorial cults and well-established ancestor worship. We will explore the different meanings that worshipping a female deity has, in Taiwan, for men and for women devotees, as we follow recent controversies, especially among Buddhist believers, concerning the ways women should express their religious devotion. Finally, since Taiwanese goddesses are often imagined as mothers, we will examine the kind of motherhood that contemporary Taiwanese goddesses represent, comparing their model of motherhood with earlier notions of Chinese motherhood, and with Western beliefs in a mother-goddess.
0687-2680-01
 יפנית שנה ב'
 Japanese (Second Year)
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור ותרקנאטי255 ג'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותרקנאטי255 ג'1000-0800 סמ'  ב'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותרקנאטי255 ב'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותרקנאטי255 ב'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותרקנאטי255 ד'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותרקנאטי255 ד'1000-0800 סמ'  ב'
יפנית שנה ב'
 
בקורס זה נמשיך ללמוד את הדקדוק היפני תוך שימוש בספר:
Genki An Intergrated Course in Elementary Japanese Volume 2 (ed. Japan Times)
בנוסף לכך נקרא מספר טקסטים ביפנית מדיסציפלינות שונות ונלמד איך להשתמש במילונים השונים . מצופה מהתלמידים לפתח יכולת קריאה, הבנה וניתוח של טקסטים מתקדמים ביפנית.
יהיה בוחן בקאנג'י בכל שבוע ובוחן בדקדוק לפי הצורך. נוכחות והגשת שיעורי בית הן חובה.
הציון הסופי מורכב מהבחינות הסופיות (סמסטרים א' וב'), בוחני הקאנג'י, השתתפות והגשת שיעורי בית.
 

Second Year Japanese

In this course we will continue learning Japanese grammar using volume 2 of Genki An Integrated Course in Elementary Japanese (ed. Japan Times) . In addition, we will read various texts of different disciplines and learn how to use the different available dictionaries. The students are expected to develop their reading skills whilst understanding and analysing more advanced texts. There are weekly kanji tests and intermittent grammar tests. Class participation and homework are compulsory. The final grade is composed of final exams (semester A and B), kanji tests, class participation and homework
 
 
0687-2680-02
 יפנית שנה ב'
 Japanese (Second Year)
גב' ליטמן ניקישיעור ותרקנאטי255 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותרקנאטי255 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותרקנאטי255 ה'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותרקנאטי255 ה'1200-1000 סמ'  ב'
גב' מוסקוביץ מסקושיעור ותרקנאטי255 ג'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותרקנאטי255 ג'1200-1000 סמ'  ב'
יפנית שנה ב'
 
בקורס זה נמשיך ללמוד את הדקדוק היפני תוך שימוש בספר:
Genki An Intergrated Course in Elementary Japanese Volume 2 (ed. Japan Times)
בנוסף לכך נקרא מספר טקסטים ביפנית מדיסציפלינות שונות ונלמד איך להשתמש במילונים השונים . מצופה מהתלמידים לפתח יכולת קריאה, הבנה וניתוח של טקסטים מתקדמים ביפנית.
יהיה בוחן בקאנג'י בכל שבוע ובוחן בדקדוק לפי הצורך. נוכחות והגשת שיעורי בית הן חובה.
הציון הסופי מורכב מהבחינות הסופיות (סמסטרים א' וב'), בוחני הקאנג'י, השתתפות והגשת שיעורי בית.
 

Second Year Japanese

In this course we will continue learning Japanese grammar using volume 2 of Genki An Integrated Course in Elementary Japanese (ed. Japan Times) . In addition, we will read various texts of different disciplines and learn how to use the different available dictionaries. The students are expected to develop their reading skills whilst understanding and analysing more advanced texts. There are weekly kanji tests and intermittent grammar tests. Class participation and homework are compulsory. The final grade is composed of final exams (semester A and B), kanji tests, class participation and homework
 
 
0687-2700-01
 סינית שנה ב'
 Chinese (Second Year)
גב' טאונג דנהונגשיעור ותגילמן362 ד'1200-1000 סמ'  א'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן362 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן362 ג'1200-1000 סמ'  א'
גב' טאונג דנהונגשיעור ותגילמן362 ד'1200-1000 סמ'  ב'
גב' סיה חויישיעור ותגילמן362 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן362 ג'1200-1000 סמ'  ב'

סינית שנה ב'

 שיעור המשך לסינית שנה א. בשיעור זה תועמק היכרותם ושליטתם של התלמידים בשפה הסינית המודרנית. התלמידים יעמיקו וירחיבו את יכולת השיחה שלהם בתחומים שונים, ואף יוכלו לקרוא מגוון טקסטים מודרניים בתחומי הספרות, המחשבה והעיתונות. יהיו מסוגלים לזהות כ- 1500 סימניות סיניות.
 

Second Year Chinese

The course focuses on students’ abilities of communication in Chinese. It features a “Chinese language only” classroom and web assisted Chinese learning, aims at significantly improving students’ abilities of speaking, writing, listening and reading daily life Chinese language, as well as understanding Chinese language on advanced level with assistance of dictionaries.
 

0687-2700-02
 סינית שנה ב'
 Chinese (Second Year)
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן362 ב'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן362 ד'1000-0800 סמ'  א'
גב' טאונג דנהונגשיעור ותגילמן362 ה'1000-0800 סמ'  א'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן362 ב'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן362 ד'1000-0800 סמ'  ב'
גב' טאונג דנהונגשיעור ותגילמן362 ה'1000-0800 סמ'  ב'

סינית שנה ב'

 שיעור המשך לסינית שנה א. בשיעור זה תועמק היכרותם ושליטתם של התלמידים בשפה הסינית המודרנית. התלמידים יעמיקו וירחיבו את יכולת השיחה שלהם בתחומים שונים, ואף יוכלו לקרוא מגוון טקסטים מודרניים בתחומי הספרות, המחשבה והעיתונות. יהיו מסוגלים לזהות כ- 1500 סימניות סיניות.
 

Second Year Chinese

The course focuses on students’ abilities of communication in Chinese. It features a “Chinese language only” classroom and web assisted Chinese learning, aims at significantly improving students’ abilities of speaking, writing, listening and reading daily life Chinese language, as well as understanding Chinese language on advanced level with assistance of dictionaries.
 

0687-2700-03
 סינית שנה ב'
 Chinese (Second Year)
גב' ג'אנג לישיעור ות ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ות ד'1200-1000 סמ'  א'
גב' טאונג דנהונגשיעור ותגילמן317 ה'1200-1000 סמ'  א'
גב' ג'אנג לישיעור ותגילמן317 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן449 ד'1200-1000 סמ'  ב'
גב' טאונג דנהונגשיעור ותגילמן317 ה'1200-1000 סמ'  ב'

סינית שנה ב'

 שיעור המשך לסינית שנה א. בשיעור זה תועמק היכרותם ושליטתם של התלמידים בשפה הסינית המודרנית. התלמידים יעמיקו וירחיבו את יכולת השיחה שלהם בתחומים שונים, ואף יוכלו לקרוא מגוון טקסטים מודרניים בתחומי הספרות, המחשבה והעיתונות. יהיו מסוגלים לזהות כ- 1500 סימניות סיניות.
 

Second Year Chinese

The course focuses on students’ abilities of communication in Chinese. It features a “Chinese language only” classroom and web assisted Chinese learning, aims at significantly improving students’ abilities of speaking, writing, listening and reading daily life Chinese language, as well as understanding Chinese language on advanced level with assistance of dictionaries.
 

0687-2700-04
 סינית שנה ב'
 Chinese (Second Year)
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן317 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן317 ד'1400-1200 סמ'  א'
גב' טאונג דנהונגשיעור ותגילמן317 ה'1400-1200 סמ'  א'
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן317 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן317 ד'1400-1200 סמ'  ב'
גב' טאונג דנהונגשיעור ותגילמן317 ה'1400-1200 סמ'  ב'

סינית שנה ב'

 שיעור המשך לסינית שנה א. בשיעור זה תועמק היכרותם ושליטתם של התלמידים בשפה הסינית המודרנית. התלמידים יעמיקו וירחיבו את יכולת השיחה שלהם בתחומים שונים, ואף יוכלו לקרוא מגוון טקסטים מודרניים בתחומי הספרות, המחשבה והעיתונות. יהיו מסוגלים לזהות כ- 1500 סימניות סיניות.
 

Second Year Chinese

The course focuses on students’ abilities of communication in Chinese. It features a “Chinese language only” classroom and web assisted Chinese learning, aims at significantly improving students’ abilities of speaking, writing, listening and reading daily life Chinese language, as well as understanding Chinese language on advanced level with assistance of dictionaries.
 

0687-3355-01
 הקולנוע היפני
 Japanese Cinema
פרופ סרפר צביסמינר גילמן262 ג'1400-1000 סמ'  א'

הקולנוע היפני

 הסמינר עוסק בתבניות הנרטיביות ובאסתטיקה הייחודית של הקולנוע היפני כדי לבחון את השורשים המסורתיים/תרבותיים של קולנוע זה ואת הדרך שבה הוא מחדש יסודות מסורתיים אלו לאמנות מקורית ומופתית שהשפיעה על אמני קולנוע ברחבי העולם. נבחן כיצד נושאים קיומיים, כגון הופעת רוחות והכנעת גורמים דמוניים, ונושאים העוסקים ביחסי אנוש, כגון מחויבות חברתית ויחסים בחברה ובמשפחה, מפותחים תוך עיבוד חומרים ספרותיים ודרמטיים מוקדמים לעומת יצירת תסריטים מקוריים לנושאים אלו. נבחן כיצד נושאים נוספים, כגון ארוטיקה, טבע, הומור, סצנות מוות, סגנונות משחק, תנועה, שירה, תלבושות, עיצוב חלל, טכניקות צילום ועריכה, שואבים את מקוריותם מהיסודות שהתפתחו לאורך ההיסטוריה באסתטיקה של האמנויות ובתחומי התרבות ביפן, ומעוצבים בצורה חדשנית בסרטים. נושאים אלו יבחנו בסרטים שונים מכל תקופותיו של הקולנוע היפני, החל מסרטים של במאים קלאסיים, כגון קורוסאווה, אוזו ומיזוגוצ'י, ועד לסרטיהם של במאים מודרניים ועכשוויים, כגון מוריטה, איטאמי, קיטאנו ומיאיקה.

 

 

Japanese Cinema

The seminar deals with narrative patterns and the unique aesthetic of the Japanese cinema, with the aim of analyzing the traditional/cultural roots of this cinema and the way it consolidates these traditional elements into an original and paradigmatic art that has influenced cinematic artists throughout the world. We will examine how this cinema develops existential themes, such as the appearance of ghosts and the vanquishing of demonic creatures, as well as themes dealing with human family and societal relationships, while adapting earlier literal and dramatic sources along with developing completely new narratives for these themes. We will examine how additional elements, such as eroticism, nature, humor, death scenes, acting styles, movement, singing, costumes, spatial design, filming and editing techniques, all derive their originality from elements that have been developed throughout the history of Japanese aesthetic of the various arts and cultural phenomena, and are then molded into innovational forms in the films.
We will examine these subjects for all periods of Japanese cinema, starting from the films of classical directors, such as Kurosawa, Ozu and Mizoguchi, and up to the films of modern directors, such as Morita, Itami, Kitano and Miike

0687-3374-01
 מנצוריה במפגש האמפריות
 Manchuria in the Meeting of Empires
פרופ גמזה מרקסמינר גילמן260 ג'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן260 ה'1600-1400 סמ'  א'
מנצוריה במפגש האמפריות
 
הסמינר עוסק בתולדות היחסים בין שתי השכנות הגדולות באסיה, סין ורוסיה, מאז מחצית המאה השבע-עשרה והשלכותיהם על האזור הייחודי של צפון-מזרח סין (מנצ'וריה). ייסקרו עלייתו ונפילתו של העם המנצ'ו, שהנהיג את השושלת הקיסרית האחרונה בסין; ההגירה ההמונית למנצ'וריה של כפריים מצפון סין החל במחצית המאה ה-19; שינוי פני החבל עם הקמת מסילות הרכבת הרוסית והיפנית; התיישבות והגירה רוסית למנצ'וריה וסיפורה של העיר חרבין; כיבוש צפון-מזרח סין ע"י יפן והקמת משטר הבובות מנצ'וקואו תחת "הקיסר האחרון" פו-אי ב-1932; ההתנגדות לכיבוש, ושיתוף הפעולה עימו, עד תבוסת יפן במלחמת העולם השנייה.
 
Manchuria in the Meeting of Empires
 
This seminar treats the history of the relations between the two largest neighbours in Asia, China and Russia, from the mid-17th century, and their impact on the unique region of Northeast China (Manchuria). We shall discuss the rise and fall of the Manchu people, leaders of the last dynasty of imperial China; the mass migration to Manchuria, from the mid-19th century, of northern Chinese villagers; the sweeping change introduced into the region by the construction of the Russian and Japanese
 
0687-3379-01
 לא רק זאזן: תורה ופרקטיקה בבודהיזם היפני
 Not Just Zazen: Doctrine and Practice in Japanese Buddhism
ד"ר אורבוך איריתסמינר גילמן262 ב'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן262 ד'1600-1400 סמ'  א'

לא רק זאזן: תורה ופרקטיקה בבודהיזם היפני
הסמינר יציע מבט ביקורתי ותמטי בנושאים מרכזיים בבודהיזם היפני, ככוח מכונן תרבות.
בין הנושאים שייבחנו: דת ומדינה: על קשרי העומק בין בודהיזם, הון ושלטון בהסטוריה
היפנית; הריטואל הבודהיסטי ותפקידו החברתי והפוליטי; הכריזמה של המייסד והאיש
הקדוש בבודהיזם היפני; מרכזיותו של המרחב המובנה (הר, מקדש) להבנת הבודהיזם ביפן;
החיבור בין הבודהיזם לפולחני הקאמי (תורת ה"הונגי' סואיג'קו); מעמד האשה בבודהיזם
היפני; דת ואסתטיקה: השפעת הבודהיזם על אמנויות יפן; ובודהיזם בתרבות העממית ביפן. 

Not Just Zazen: Teaching and Practice in
Japanese Buddhism
The seminar offers a critical and thematic view of central topics in
Japanese Buddhism, as a culture-building force. Among the issues to be
discussed: *State and religion: the profound connections between
Buddhism, wealth, and government in Japanese history; *Buddhist ritual
and its social and political role; *The charisma of the religious founder and
the holy man in Japanese Buddhism; *The centrality of structured space
(mountain, temple) to the understanding of Japanese Buddhism; *The
relation between Buddhism and kami-cults (the Honji-suijaku thought);
*Women in Japanese Buddhism; *Religious aesthetics: the Buddhist
influence on the Japanese Arts; *and the Buddhist folk culture in Japan.
0687-3399-01
 במפגש הימים: תרבויות האסלאם בהודו
 Two Oceans: Islam in the Indian Subcontinent
ד"ר פרצ'ק רוניסמינר גילמן304 ה'1400-1000 סמ'  א'
במפגש הימים: היסטוריה ותרבויות האסלאם בהודו (סמינר ב"א)

סמינר זה יתחקה אחר נקודות מרכזיות בהיסטוריה ובתרבויות האסלאם בהודו, ויבחן בהרחבה מפגשים תרבותיים, בין-דתיים וזירות סינקרטיסטיות שהתפתחו בתת היבשת. הנוכחות האסלאמית בהודו, שראשיתה במאה הששית לספירה, התעצמה עד לביסוס השלטונות הנרחבים של שולטנות דלהי והאימפריה המוע'ולית. כיצד השתלב האסלאם בתרבות הפוליטית של תת היבשת? אילו השפעות ניכרות לנכסי התרבות האסלאמיים בתשתיתה התרבותית והחינוכית של הודו המודרנית, ואילו משמעויות צובר האסלאם בשיח הלאומיות ובתרבות הציבורית בהודו העכשווית? 
 
Two Oceans: Islam in the Indian Subcontinent
This seminar traces the political history of Islam in the Indian subcontinent, its cultural heritage, and its accrued symbolic significance within the contemporary Indian discourse on nationalism.
0687-3406-01
 האימפריות האחרונות באסיה לפני העת המודרנית: מבט חוצה גבולות
 The Last Empires in Asia Before the Modern Age: Boundary-Cro
ד"ר סלע אוריסמינר גילמן261 ב'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר גילמן261 ד'1200-1000 סמ'  ב'
האימפריות האחרונות באסיה לפני העת המודרנית: מבט חוצה גבולות
.הקורס יעסוק בהיסטוריה של האימפריות האחרונות באסיה בתקופה המודרנית המוקדמת - טוקוגאווה ומייג'י, מינג וצ'ינג, והאימפריה המוגהולית - במבט השוואתי וחוצה גבולות. נדון בשאלות הנוגעות בהגדרתן של אימפריות, בזהותן בטרם היות מדינות הלאום, במתחים שונים בהתמודדות עם חדירת גורמים זרים או בהשתלטות על עמים זרים, בדרכי השלטון ומוסדותיו, ובמעבר המורכב אל העת המודרנית.
The Last Empires in Asia before the Modern Age: Boundary-Crossing Outlook

This class deals with the history of the last empires in Asia during the early modern period - Tokugawa and Meiji; Ming and Qing; and the Moghul Empire - from a comparative outlook. We will discuss questions regarding the definition of empires, their identity before the nation state, tensions arising from penetration of foreign elements or conquest of foreign lands and peoples, ways of governance and government institutions, as well as the complex transition into the modern period.
0687-3407-01
 יפן בת זמננו: חברה, מגדר ומשפחה בפרספקטיבה של ביקורת חברתית-
 Contemporary Japan: Society, Gender and Family in a Critical
פרופ גולדשטיין-גדעוני עופרהסמינר גילמן261 ג'1800-1400 סמ'  ב'
יפן בת זמננו: חברה, מגדר ומשפחה
בפרספקטיבה של ביקורת חברתית-תרבותית
האם החברה היפנית במשבר? מאז התפוצצות הבועה בתחילת שנות ה-90, דרך המיתון הכלכלי ועם האסון המשולש שעברה יפן במרץ 2011, יפן ללא ספק חוותה מספר עשורים משבריים. בסמינר נבחן את ההשלכות של אותם אירועים ואחרים על החברה ובמיוחד על המשפחה ועל דפוסים ויחסים מגדריים. בחינה זאת תיעשה על רקע ההבנה של הבסיס היציב של המבנה החברתי, המגדרי והמשפחתי שנבנה ביפן שלאחר מלחמת העולם השנייה. כסמינר מחקרי, הזווית אותה הוא מציע היא של ביקורת חברתית-תרבותית שאינה ביקורת ערכית אלא הצבת שאלות על המובן מאליו כמו גם על מה שיכול להיתפס כ"אקזוטי", "מוזר" או "זר". תכני הקורס כוללים: עיור, גלובליזציה, שינויים במבנה המשפחה, שוויון ואי שוויון מגדרי, דימויי מגדר וזהויות מגדריות ועוד. חומר הקריאה הוא ברובו סוציולוגי ואנתרופולוגי ויוקדש זמן לבחינה של תרומתן של גישות דיסציפלינאריות שונות לבחינת סוגיות. בנוסף לכך יוקדש זמן להנחיה מפורטת הן קבוצתית והן אישית בנושא כתיבת עבודה אקדמית.
הקורס יכלול צפייה וניתוח סרטים (או קטעי סרטים) ודרמות טלוויזיה רלוונטיים.


Contemporary Japan: Society, Gender and Family in a Critical Perspective
Is Japanese society in crisis? Since the burst of the economic bubble in the early 1990s, through the recession and following the triple-disaster of March 2011, Japan has no doubt experienced several precarious decades. The course aims at looking at the implication of these events and others on society, family and gender constructions and relations. This query will be based on study of the stable rigid and gendered social structure that was formed in postwar Japan, which included also the standardization of the family. The research seminar is based on a critical perspective, which is however free of judgment based on our values. Instead, it means questioning everything including the taken for granted, as well as the "exotic," "strange" or "Other."
The course's themes include: urbanization, globalization, changes in family structure, gender equality and inequality, gender images, the changing economic situation and it socio-cultural impact and the impact of the 2011 triple disaster. The reading materials are mainly (though not only) anthropological and sociological. We will also look at the contribution of different disciplines to the study of central issues. The course will also include popular texts such as TV dramas and films dealing with current social issues.

0687-3409-01
 עלייה לרגל בקוריאה ויפן
 Pilgrimage in Japan and Korea
ד"ר צרפתי ליאורה רבקסמינר גילמן260 א'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר גילמן449 ג'1200-1000 סמ'  ב'
הסמינר ייבחן עלייה לרגל למקומות ביפן ובקוריאה בתקופות שונות ומסיבות מגוונות. עלייה לרגל היא פרקטיקה תרבותית של נסיעה למקום מרוחק אשר בו נמצאים אובייקטים אשר הנוסע חפץ לראות או לחוות. הגבול בין עלייה לרגל למסע תיירותי אינו תמיד ברור ואנו נתמקד בסיבות שונות לעלייה לרגל, החל מסגידה דתית למקומות קדושים וכלה ברצון לחזות במקומות הקשורים לאירועים כגון מלחמת קוריאה, הפצצת הירושימה ואף אתרים בהם צולמו דרמות טלוויזיה פופולריות. נבחן את ההבדלים בין עלייה לרגל בבודדים ובקבוצות ואת המאפיינים הייחודיים של עלייה לרגל לאתרים דתיים וחילוניים. כמו כן, נראה כיצד הקונטקסט התרבותי של תקופות שונות עיצב את מידת הפופולריות של אתרי עלייה לרגל ביפן ובקוריאה.
דרישת קדם: הגשת הפרו"ס


Pilgrimage in Japan and Korea
 
The seminar will discuss pilgrimage in Japan and Korea in different historical periods and for various reasons. Pilgrimage is a cultural practice of travel to distance places in order to observe or experience certain objects. The boundary between tourism and pilgrimage is not always clear, and we will focus on the various reasons for pilgrimage in a broad range from religious veneration of holy sites, to a wish to be present in places related to important events such as the Korean War, the atomic bombing of Hiroshima, and even filming sites of popular television dramas. In the classes we will explore the differences between individual and group pilgrimage, and the unique features of pilgrimage to religious and secular sites. We will also demonstrate how the cultural contexts of different time periods shape the popularity of pilgrimage in Japan and Korea.
Requirement: completing the pro-seminar work

0687-3412-01
 לאחוז את הריקות בידיים: יצירות המופת של הדאואיזם הקלאסי
 Grasping Emptiness: the Primary Works of Classical Daoism
פרופ פלקס אנדרו הנריסמינר כיתות דן דוד210 ה'1400-1000 סמ'  א'
לאחוז את הריקות בידיים: יצירות המופת של הדאואיזם הקלאסי

בקורס נקרא שתי יצירות היסוד של הדאואיזם הקלאסי: לאו-דזה וג'ואנג-דזה, במלואן, תוך עיון שוטף בפרשנות הצמודה לטקסטים אלה מהעת העתיקה, ובעיקר זו של גדולי הפרשנים: ואנג בי על לאו-דזה וגואו שיאנג על ג'ואנג-דזה. במקביל נסקור גם את הספרות הפרשנית והמחקרית על שתי היצירות בתקופה הקיסרית ובעת החדשה.
Grasping emptiness: the primary works of classical Daoism

In this course we will read the entire texts of the two primary works of "classical" Daoism: the books of Laozi and Zhuangzi, with ongoing reference to the two most important early textual commentaries: that of Wang Bi on the Laozi and that of Guo Xiang on the Zhuangzi. At the same time, we will also survey the commentarial and scholarly literature on these works from the Imperial period to modern times.
0687-3413-01
 על קרמה וסוגי ההכרח:סיפורי גורל וקללה מן המהאבהרטה
 Tales of Fate and Curse in the Mahabharata
ד"ר גרינשפון יוחנןסמינר גילמן317אה'1600-1200 סמ'  ב'
סיפורי גורל וקללה מן המהאבהרטה
כמה מן הצמתים בעלילה הסבוכה של המהאבהרטה הם סיפורים של גורל וקללה. הקורס יעסוק בסיטואציה של הקללה ובכוח של במילים שמהן היא עשוייה (הקללה). באיזו מידה נוגעת הקללה בחולשתו הקיומית של המקולל? ומדוע אין לחמוק מן הקללה בשום אופן (אלא רק להמתיק אותה)? שאלות מסוג זה תעלינה במהלך הקריאה הקרובה בסיפורי הקללה והגורל.
Tales of fate and curse in the Mahabharata
Tales of fate and curse are central to the complex narrative of the Mahabharata. Our course will deal with situations of curse, focusing on the curse-situation and power of speech. How is the curse-situation related to the existential weakness of the cursed? How is it that the curse is a fateful moment, ineluctable, strictly speaking. Such are the questions to be raised in our close reading of the Mahabharata tales.
0687-3415-01
 כח השאקטי: שדות פראיות ואלות מגוננות בהינדואיזם
 The Power of Shakti: Wild Demonesses and Protective Goddesse
ד"ר הלפרין אהודסמינר גילמן362אג'1800-1600 סמ'  א'
סמינר גילמן362אה'1600-1400 סמ'  א'
כח השאקטי: שדות פראיות ואלות מגוננות בהינדואיזם.

מהוודות ועד ימינו עשו אלות ההינדואיזם כברת דרך ארוכה. בעוד איזכורן בוודות העתיקות מועט ומשני, נוכחותן בהודו הלכה והתעצמה לאורך ההיסטוריה, והן השתתפו בעיצובן של זהויות דתיות, פוליטיות וחברתיות של קהילות ויחידים. בסמינר זה נבחן את מסורתן העשירה של האלות בהודו ונבדוק את האופנים השונים בהן הן נארגות לתוך חייהם של מליונים. נלמד, לדוגמא, על "תירבותן" של אלות פראיות צמאות דם, על עלייתן לגדולה של אלות 'טלביזיוניות', ועל הגירתן של אלות "פמיניסטיות" למערב. נבדוק כיצד משתלבים תהליכים אלו בהבניית זהויות דתיות, פוליטיות, מעמדיות ומגדריות בהודו. דגש מיוחד ישום על בחינת המחקר העדכני בתחום.

The Power of Shakti: Wild Demonesses and Protective Goddesses in Hinduism

From the Vedas to the present, Hindu goddesses have traveled a long way. While barely mentioned in the ancient Vedic texts, their presence in India has grown significantly throughout History and they have participated in shaping the religious and political identities of communities and individuals. In this seminar we will examine the rich heritage of Indian goddesses and look into the various ways in which they are weaved into the lives of millions. We will discuss issues such as the taming of wild and bloodthirsty female deities; the rise of “media” goddesses; and the immigration of “feminist” goddesses to the West. We will explore the place of such processes in the construction of religious, political, gender and class identities in India. Special emphasis will be put on reading new studies in the field.

0687-3417-01
 זהות באסיה: זהות עצמית במחשבה ובפילוסופיה ההודית‏
 Personal Identity in Indian Philosophy
ד"ר צהר רועיסמינר כיתות דן דוד209 ג'2000-1600 סמ'  ב'
הסמינר עוסק במושג הסובייקט והזהות העצמית (personal identity) בהודו, עם דגש על בחינה ביקורתית של הנחת הפנימיות – דהיינו התפיסה כי האני מושתת על מעין 'מרחב' פנימי, פרטי ומרובד. נסקור את הנחות היסוד המבססות את תפיסת ה"אני " בשיח הפילוסופי המוקדם בהודו (אסכולת הסאנקיה והיוגה, האופנישדות, האפוסים) ונבחן כיצד הן התפתחו במקביל וכתגובה לאתגר הבודהיסטי הרדיקלי של טענת "העדר האני." נדון במשמעויותיה של טענה זו ובהשלכותיה על האופן שבו נתפסים ה"אחר" והעולם החיצון, זאת לאור משנתם של פילוסופים בודהיסטיים בני אסכולת "התודעה בלבד", ובהשוואה לדיון במושג הזהות האישית בהגותם של פילוסופים מערביים בני זמננו.
 
Personal Identity in Indian Philosophy:
 
The seminar deals with Indian philosophical discourse of personal identity, while emphasizing its reaction to the Buddhist radical claim of “no-self” (anatman). We will examine the presuppositions underlying early Indian philosophical understanding of subjectivity (in the Upanisads, in Samkhya texts) and its development in response to the Buddhist challenge. Readings in the philosophical works of the “Middle way” and “Mind only” schools as will serve to outline the “no-self” doctrine and its implications on the understanding of intersubjectivity and the notion of the ‘other’.
 
0687-3418-01
 זהות באסיה: זהות עצמית בהגות סין
 Identity in Asia: Self Identity in Chinese Philosophy
פרופ פת שמיר גליהסמינר גילמן455 ג'2000-1600 סמ'  ב'
זהות באסיה: זהות עצמית בהגות סין
 
"מי אני?" היא אחת השאלות הקיומיות הבסיסיות אך מטרידות. שאלת היסוד של הזהות העצמית מבקשת להבחין בין מי שאני למי שאיני, והיא כוללת ניסיון פילוסופי לנסח מהו אדם, מה מהותו, האם יש ערכים משמעותיים לקיומו, ואם כן- מה הם?
בפילוסופיות של הדרך, האדם מתואר כיחס שחוצה את הגבולות שבין 'אני' ו'איני', ואשר נתון בשינוי מתמיד ואינסופי. כך עולה השאלה: האם יש 'אני' נבדל בפילוסופיות כאלו?
בסמינר נבקש לברר את שאלת הזהות העצמית והתשובות לה בעזרת דרכי מחשבה שצמחו בסין. נתייחס להוגים מהזרם הקונפוציאני, אשר הקיום קודם בו למהות, המחשבה מזוהה עם פעולה, וה'אני' כרוך משחר הולדתו ב'אחר'; ולהוגים מהזרם הדאואיסטי שמבטל כל מהות ובפרט את מהות ה'אני', מסלק את חיוניות ההגדרה, ורואה באדם חלק בלתי נפרד מההרמוניה של הטבע.
*בסמינר יערכו פגישות משותפות עם משתתפי הסמינר של ד"ר רועי צהר - זהות באסיה: זהות עצמית בהגות הודו.
דרישות הסמינר: השתתפות פעילה (20%); הצגת פרזנטציה (20%); הגשת עבודה (60%)
 
Identity in Asia: Self Identity in Chinese Philosophy
 
"Who am I?" is one of the basic and yet bothersome existential questions. It invites us to differentiate between 'I' and 'non-I', and includes a philosophical attempt to identify 'the person', one's essence, and one's values in order to examine: what is the 'I'; what can be known of it; what preserved in it, and how the self serves private existence.
However, the philosophies of Dao the person transcends hisqher own boundaries and exists in constant flux and change. Hence, a question arises: is there an isolated 'I' in these philosophies?
The seminar examines the question of self identity and its answers by addressing Confucian and Daoist thinkers.
*The seminar will be conducted together with Dr. Roy Tzohar.
Requirements: Active participation (20%); class presentation (20%); final paper (60%)
 
 
0687-3419-01
 סין ואירופה:הסטוריה של יחסים ורעיונות
 China and Europe: A History of Relations and Ideas
פרופ גמזה מרקסמינר גילמן261 ה'1800-1400 סמ'  ב'
הסמינר מנתח את יחסיה של סין עם מדינות אירופה, מתחילת המפגש בין הסינים לביניהן, ועד לימינו אנו. נלמד כיצד ראו בסין את בריטניה, צרפת, גרמניה, רוסיה, איטליה, פורטוגל, ספרד והולנד, וכן את העם היהודי, ובמה התאפיינו הקשרים בין סין עם מדינות או עמים אלה. נברר גם איך התהוו קהילות של מהגרים סינים בארצות אירופה ובאילו דרכים הגיעו לסין המודרנית רעיונות כמו הדרוויניזם מחד והקומוניזם מאידך.
 
במהלך השיעורים חל איסור מוחלט על השימוש בטלפונים ניידים.
 
China and Europe: A History of Relations and Ideas
 
This seminar analyzes the Chinese relations with countries in Europe, from the beginning of China’s encounter with them to the present time. We shall discuss what the Chinese have thought about and how they have dealt with Britain, France, Germany, Russia, Italy, Portugal, Spain and the Netherlands, as well as the Jewish people. We shall also examine how communities of Chinese emigrants formed in Europe, and in what ways ideas like Darwinism or Communism reached modern China.
 
0687-3420-01
 מהבודהה ועד הבעש"ט:התפתחותן של תרגולות מדיטטיביות בבודהיזם ו
 From the Buddha to the Besht:the Formation of Buddhist and J
ד"ר פרסיקו תומרסמינר גילמן262 ב'1800-1400 סמ'  ב'
ד"ר ארבל קרן
מהבודהה ועד הבעש"ט:
התפתחותן של תרגולות מדיטטיביות בבודהיזם וביהדות

ד"ר קרן ארבל וד"ר תומר פרסיקו

אחת התרומות הגדולות ביותר שהביא המפגש בין מזרח אסיה למערב במאה העשרים היא חדירתן של פרקטיקות מדיטטיביות שונות. תרגולות שונות של מדיטציה, בעיקר מהמסורת הבודהיסטית, הפכו בעשרות השנים האחרונות, פופולריות ביותר באירופה ובארה"ב. כצמיחה מתוך כך, וכתגובה לכך, נוצרו בעשורים האחרונים שיטות שונות של "מדיטציה יהודית", אשר חלקן מסתמכות על פרקטיקות קבליות וחסידיות ומתאימות אותן למתרגל המודרני, וחלקן הינן יבוא כמעט שלם של הטכניקות הבודהיסטיות.
מטרת הסמינר היא להכיר לעומק, ומתוך ראייה היסטורית, את התיאוריה של הפרקטיקות המדיטטיביות בבודהיזם וביהדות. נבדוק את טכניקות המדיטציה השונות שהציעו הוגים בודהיסטים ויהודיים, את היווצרותן של זרמים מדיטטיביים שונים בתוך המסורות הדתיות הללו במהלך ההיסטוריה, ונבחן, מתוך ראייה השוואתית, את ההבדלים והיסודות המשותפים שבין זרמים אלה.
חציו הראשון של הסמינר יוקדש למדיטציה הבודהיסטית, ובו נקרא טקסטים העוסקים במדיטציה מתוך כוונה לדון במושגים מרכזיים מתוך התיאוריה של המדיטציה ולברר את הזיקה ביניהם מבחינה דוקטרינלית ופרקטית. חציו השני יעסוק במדיטציה יהודית על סוגיה השונים: ננתח טקסטים מסורתיים כמו גם מודרניים, וננסה לקבוע מה ממה שמוגדר היום כ"מדיטציה יהודית" הוא המשך של מסורת קיימת, ומה מהווה למעשה אימוץ של טכניקות בודהיסטיות.

השתתפות בסמינר תחייב את התלמידים לקריאה שוטפת, והגשת עבודה במתכונת של סמינריון או רפראט. למעוניינים תינתן אפשרות להציג רפראט בעל פה בכיתה.

From the Buddha to the Besht:
The Formation of Buddhist and Jewish Meditative Practices

Dr. Keren Arbel & Dr. Tomer Persico

One of the greatest contributions to the encounter between East Asia and the West in the Twentieth Century is the dispersion of a variety of meditative practices. Various meditative techniques, mostly from the Buddhist tradition, became very popular in Europe and the United States. As an outgrowth from them, and in response to them, various methods of "Jewish Meditation" have been created in recent decades, some of which rely on Kabbalistic and Chassidic practices (while adjusting them to the modern practitioner), and some are imported almost wholly from the Buddhist tradition.

The purpose of the seminar is to get to know, from a historical perspective, the theory and structure of the meditative practices in Buddhism and Judaism. We will examine the various meditation techniques proposed by Buddhist and Jewish thinkers and the formation of diverse meditative currents in these religious traditions. We will examine these techniques from a comparative perspective, while discussing the differences and common elements between them.

The first half of the seminar will be devoted to Buddhist meditation. We will read texts about meditation and attempt to decipher the intention of the authors. We will learn key concepts of the theory of meditation and clarify the relationship between doctrine and practice. The second half will focus on Jewish meditation of various types: analyzing traditional texts as well as modern, and endeavor to determine whether what is defined as “Jewish Meditation" is a continuation of an existing tradition, or is in actuality an adoption of Buddhist techniques.


0687-4410-01
 קאמי, בודהה ומה שביניהם: סוגיות בחקר דתות יפן
 Kami, Buddha & What's in Between: Japanese Religions
ד"ר אורבוך איריתסמינר כיתות דן דוד102 ג'1800-1400 סמ'  ב'
קאמי, בודהא, ומה שביניהם: סוגיות בחקר דתות יפן
הסמינר יעסוק בראייה רחבה של מגוון סוגיות מחקריות בדתות יפן, בדגש על אפיין
הקומבינטורי, ובדגש על הקונטקסט ההסטורי שלהן. בין הנושאים שיידונו:
* "שינטו" מול "בודהיזם": בעיות הגדרה ואנכרוניזם בחקר הדתות ביפן. * קאמי, בודהא,
גונגן? תפיסת האלוהות והפנתאון ההררכי במסורת הקומבינטורית של יפן בימי הבינים.
* מקומו של המיתוס בדתות יפן: מיתוס לאומי מול מיתוס מקומי. * סוגיות דת ומדינה, יחסי
הגומלין ביניהן וההסטוריה המוסדית של דתות יפן בראי יחסי קאמי-בודהא. * סוגיית
מרכזיותה של המסורת הריטואלית והמאגית בדתות יפן: על בעל הפולחן, ועל כוחו. * סוגיות
של מרחבים קדושים בדתות יפן: עליות לרגל, "מנדליזציה" של הרים וחבלי ארץ, והשפעת
תנועת השוגנדו על הגאוגרפיה הקדושה ביפן. * אסתטיקה ככוח דתי וריטואלי במסורות
הדתיות ביפן. * שירה דתית בין קאמי לבודהא. * שימור או המצאת מסורת? דתות יפן
המסורתית בהתמודדות עם הזמן המודרני. 
Kami, Buddha, and What's Between Them: Major
Topics in the Study of Japanese Religions
The seminar will offer a broad view of a variety of research topics in
Japanese Religions, with an emphasis on their combinatory nature and on
their historical context. Among the issues to be discussed: *"Shinto" and
"Buddhism": problems of definitions and anachronisms in the study of
Japanese religions. * Kami, Buddha, Gongen? The concept of divinity
and the hierarchical pantheon in the combinatory tradition of medieval
Japan. * The status of myth in Japanese religions: national vs. local myths.
* Issues of state and religion, their reciprocal relationships and the
institutional history of Japanese religions through the prism of kami-
Buddha relationship. * The centrality of ritual and magic in Japanese
traditions: on ritual masters and their power. * Sacred spaces in Japanese
religions: pilgrimages, mandalization of mountains and lands, and the
influence of the Shugendo tradition on Japanese sacred geography.
* Aesthetics as religious and ritual power in Japanese religious traditions.
* Religious poetry between Kami and Buddha. * Invention of tradition or
preservation of tradition? Traditional Japanese religions' struggles in the
modern age.
0687-4412-01
 קריאה בספרות הסינית המודרנית
 Readings in Modern Chinese Fiction
פרופ ג'אנג פינגסמינר גילמן361 ג'1800-1400 סמ'  א'

הקורס מיועד לשפר את היכולת של המחקרים להבין כתיבה אקדמית בסינית המודרנית. סטודנטים יקראו סדרת מאמרים אקדמים, שנבחרו גם על ידי המרצה לפי סדנדרדים אקדמים וגם על ידי הסטודנטים לפי העניין האקדמי שלהם. בעוד שמתרכזים במומחיות השפה, הקורס גם מטפל בבעיה המרכזית שהפרעה לאקדמיים הסיניים כמאה שנים, כלומר, מה מגדיר את הכתיבה האקדמית בסינית? מה ההבדלים בשפה בן כתיבה אקדמית המודרנית לבן הכתיבה המסורתית האקדמית בסין.

שפת הוראה של הקורס תהיה סינית.
 

.

 

Modern Chinese Academic Writing

The course is designed to improve research students’ ability of understanding modern Chinese academic writings in humanities. Students will read a series of academic writings, which are selected both by the lecturer according to their academic significance and by the students according to their academic interest. While focusing on language proficiency, the course also deals with the key problem that bothered Chinese academics from one hundred years, that is, what defines an academic writing in Chinese? What is the difference in language between modern academic writings and traditional Chinese academic writings?

The instruction language of the course is Mandarin

0687-4432-01
 הינדי למחקר אקדמי
 Hindi for Academic Research
ד"ר שלומפר גנאדיסמינר כיתות דן דוד101 א'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר כיתות דן דוד102 ה'1600-1400 סמ'  ב'
הינדי למחקר אקדמי

הקורס מיועד לתלמידי תואר שני, אשר מעוניינים לקרוא ספרות בהינדי בתחום המחקר שלהם.
בנוסף, תלמידי הקורס יעשו היכרות עם העיתונות המודרנית בשפת ההינדי. התלמידים יקראו מאמרים על סוגיות פוליטיות, חברתיות ובינלאומיות מתוך העיתונים המובילים של הודו.
בסוף הקורס על התלמידים לעבור מבחן-בית.
התלמידים אשר סיימו בהצלחה את הקורס "הינדי שנה ג", רשאים להירשם גם לקורס זה.

 
Hindi for Academic Research

The course is designed for M.A. students who want to read Hindi literature in the field of their research.
In addition, the students will get acquainted with the history of Hindi literature and will explore in depth the development of Hindi story, read the works of writers of different eras and different literary trends.
At the end of the semester, students present a seminar paper (Referat) of their choice (subject of their research or literature topic).
Third year students, who successfully finished the course in Hindi, may apply for this course.
 
0687-4454-01
 קריאת טקסטים אקדמיים ביפנית
 Reading Academic Texts in Japanese
ד"ר לוי-יממורי מיקהסמינר גילמן362 ה'1800-1400 סמ'  א'
קריאת טקסטים אקדמיים ביפנית
מטרת סמינר זה לפתח יכולת קריאה של טקסטים אקדמיים ביפנית לתלמידים לתואר שני. כל סטודנט חייב לבחור, לקרוא ולנתח לפחות מאמר אחד או טקסט ביפנית על פי העניין האקדמי שלו כולל יפנית מודרנית או קלאסית. חובה להציג בכיתה את ניתוח הטקסט וכן חובה לעבור מבחן בית.
להלן תאריכי בחינת הבית
סמסטר א'  מועד א'
קבלת הבחינה 27.1.2015  שעה 9:00 החזרת הבחינה 5.2.2015 שעה 13:00 למזכירות החוג
סמסטר א' מועד ב'
קבלת הבחינה 26.2.2015 שעה 9:00 החזרת הבחינה 8.3.2015 שעה 13:00 למזכירות החוג

Reading Academic Text in Japanese

The aim of this seminar is to develop the ability of reading academic text in Japanese for M.A. students. . Each student must choose, read and analyze at least one article or text in Japanese according to
his/her academic interest including Modern or Classical Japanese. It
is required to do presentation on that text in the class and to pass the final home exam.

0687-4458-02
 מין, מגדר ומיניות: בין הודו והמערב
 Gender Studies? Between India and the West
ד"ר פרצ'ק רוניסמינר גילמן262 ה'1400-1000 סמ'  ב'
ההגדרות התרבותיות של נשיות, גבריות והיחסים בינם, הם מעמודי התווך של הסדר החברתי. התיאורטיזציה הנרחבת של תחום המגדר מתייחסת למבנים פטריארכליים כמאפיין אוניברסלי המאפשר ישום של תיאוריות שנוסחו במערב גם במחוזות לא מערביים. סמינר זה יבחן את המצע התיאורטי של לימודי המגדר בהקשרים הודיים, ויבקש לעמוד על קווי ההלימה, ומעבר לכך גם על מאפיינים ומבנים הודיים אשר עשויים להאיר מחדש ואף לאתגר צמתים והנחות יסוד בחקר המגדר. דגש מיוחד יופנה לבחינת זירות המגדר והמיניות בעידן המודרני, שבו מבנים מסורתיים מתערערים ומובנים מחדש, וכן לאמצעי הייצוג השונים המאפשרים פלטרפומה לניסוחם של אידיאלים מבוססים וחדשים גם יחד.
 
Gender Studies – Between India and the West
 
 
Gender studies formulated in the West have acquired multicultural clout because of the patriarchal structure of most societies. This graduate seminar seeks to think and rethink the universality of gender theories and key concepts and refine this discourse by examining Indian notions of gender as expressed in various constructs, products and texts composed under Colonial rule, in nation-building eras, in the first decades of independence and in response to the recent challenges of globalization and the rise of civil society.
 
 
0687-4465-01
 לומר את שאינו ניתן להאמר: תפיסת השפה במחשבה ההודית
 The Ineffable in Indian Philosophy and Religion
ד"ר צהר רועיסמינר גילמן304 ג'2000-1600 סמ'  א'
המחשבה ההודית הקלאסית מאופיינת ביחס של שניות עמוקה כלפי השפה. מחד, השפה נתפסת כחיונית ליצירתה ולקיומה של המציאות וכבעלת חשיבות עליונה בהקשרים פולחניים ואסתטיים. מאידך, לאור אידיאל השחרור (מוקשה) השפה נתפסת כדבר מה מסלף ומעוות שיש להתגבר עליו על מנת לראות נכוחה את המציאות, שהיא מטבעה בלתי ניתנת להבעה. בשיעור נסקור את אופן ההתמודדות של זרמים מרכזיים במחשבה ההודית עם המתח שבין השפה לשחרור, ואת האמצעים השונים –פילוסופיים ונארטיביים–המשמשים להביע את מה שאינו ניתן לתאור במילים.
 
The ineffable in Indian philosophy and Religion
 
Indian classical thought is characterized by a strong ambivalence towards language. On the one hand language is allocated an important role in the creation and maintenance of the world, and is pivotal for both religious and aesthetic existence. On the other hand, liberation (Moksha) which is ineffable, is often viewed as a release from the bonds of language. We will examine the ways in which Indian thinkers have understood and managed the tension between language and liberation, and the desire to speak about what cannot be conveyed in words.
 
0687-4466-01
 רפואה וגוף בראי ההיסטוריה בסין ובמזרח אסיה
 Body and Medicine in China and East Asia
ד"ר גולדשמידט אסףסמינר גילמן260 א'1800-1400 סמ'  א'
סמינר זה יעסוק בתפיסות הגוף בסין ובמזרח אסיה וברפואה שטיפלה בו. בכדי לעשות זאת אנחנו נסקור את המחקרים העדכניים ביותר בהיסטוריה, אנתרופולוגיה ופילוסופיה של הרפואה בסין הקיסרית. כמו כן, אנחנו נבחן קשרים בין הרפואה בסין לרפואה של שכנותיה ממזרח וממערב בכדי לראות השפעות הדדיות. בכדי להבין טוב יותר את תפיסות הגוף בסין ואת מערכת הרפואה אנחנו נמקמם בהקשר ההיסטורי הסיני בכדי להראות כי ההיסטוריה של הגוף והרפואה בסין משתלבת ומהווה חלק בלתי נפרד מההקשר הרחב יותר שבו היא פועלת. במילים אחרות, הנושא המרכזי בו נעסוק הוא הסוגיה עד כמה הגוף והרפואה מהווים מראה המשקפת את ההיסטוריה הרחבה יותר של סין.
 
חלק מהסוגיות ספציפיות בהן נעסוק תהיינה: 1) ההשוואה בין ההיסטוריה של הרפואה בסין לזו של מקבילתה ביוון ונעסוק בשאלה מדוע הן התפתחו במסלולים כה שונים; 2) השפעות הפילוסופיה והדתות הסיניות על הרפואה, תפיסת הגוף ודרכי הטיפול ; 3) הקשר בין המערכת הבירוקרטית הסינית ומערכת הבחינות להתפתחות הרפואה; 4) כיצד השפיע המפגש עם המערב במובן הרחב של המילה על הרפואה בסין והאם השפעה זו דומה או שונה מההשפעה הרחבה יותר על סין.
 
 
Body and Medicine in China and East Asia
 This seminar discusses the Chinese perceptions of the body and the medical doctrines that treated it. In order to do so we will review the latest literature on the topic in the fields of history, anthropology, religion, and philosophy in China. In order to better understand the Chinese body and medicine we will contextualize their evolution within Chinese history and we will show that both body and medicine serve as a mirror for these changes in Chinese history.
 Some of the specific topics we will focus on include: 1) comparison of the body and medicine between ancient Greece and China; 2) the influence of the various Chinese philosophical schools on the body and medical treatment; 3) the impact of the Chinese civil service on the evolution of medicine in China; 4) the impact of the West on Chinese medicine in the wider sense of the "West
 
 
 
0687-4467-01
 סינולוגיה דיגיטלית
 Digital Sinology
פרופ אריאל יואבסמינר ביה"ס לשפות316 א'1800-1400 סמ'  ב'
סמינר ד'1800-1400 סמ'  ב'
סינולוגיה דיגיטאלית
  
במהלך השיעורים נתרגל בכיתה כמה גישות חדשניות לניתוח פרופילים סינולוגיים של טקסטים קנוניים כגון "ארבעת הספרים"
מתוך מאגרי נתונים דיגיטאליים כגון CTEXT; CHANT; ו-ACADEMIA SINICA. כמו כן נתרגל בכיתה למצות
באופן סינולוגי-אופטימאלי את השימוש הסלולארי בתכנת PLECO
 
Digital Sinology
 
 In the course of the lessons we will become accustomed to a number of innovative approaches for examining the
sinological profiles of a number of canonical texts such as the “Four Books” found in digital depositories
like CTEXT, CHANT and Academica Sinica.
 
0687-4468-01
 היסטוריה השוואתית של אסיה בעת החדשה המוקדמת, 1500 ? 1900
 Comparative History of Early Modern Asia, 1500-1900
ד"ר סלע אוריסמינר גילמן323 ה'1400-1000 סמ'  א'
הקורס יעסוק בהיסטוריה האינטלקטואלית של אסיה בתקופה המודרנית המוקדמת במבט השוואתי. נדון בשאלות של תיארוך והיסטוריוגרפיה, נסקור מקורות שונים, ונתוודע לנקודות דימיון, שוני ואינטראקציה בין הארצות השונות בתקופה זו, בעיקר תוך התבוננות באימפריות העיקריות שהתבססו (ו/או קרסו) בעת ההיא: טוקוגאווה ומייג'י, מינג וצ'ינג, והאימפריה המוגהולית. נעמוד על שאלות של חדירת הקולוניאליזם והאמפריאליזם אל אסיה, וכיצד מלומדים, אינטלקטואלים ופקידים בארצות שונות התמודדו עם חדירה זו וגישתן השונה אל המודרנה.
Comparative History of Early Modern Asia, 1500-1900
This class deals with the history of early modern Asia from a comparative outlook. We will discuss questions of periodization and historiography, survey different sources, and get acquainted with themes of similarity, difference, and interaction between the Asian countries during this period, mainly through the histories of the empires that were established (and/or collapsed) at that time: Tokugawa and Meiji; Ming and Qing; and the Moghul Empire. The penetration of colonialism and imperialism into Asia, as well as the different ways scholars, intellectuals, and officials in Asian countries reacted to that penetration, will also be discussed along with the attitudes towards modernization.
0687-4469-01
 קריאת טקסטים מתקדמת בסנסקריט
 Advanced Reading in Sanskrit: The Classical Commentarial Lit
מר פלד רפאלסמינר גילמן450 ג'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר גילמן450 ה'1000-0800 סמ'  ב'
כפי שידוע לכל תלמיד סנסקריט, גישה לחלק ניכר מחיבורי המופת ללא היוועצות עם הפרשנים הקלאסיים שלהם הינה משימה מאד לא פשוטה, בלשון המעטה. זאת ועוד, חלק מהפרשנויות הפכו בעצמן לקלאסיקות של התרבות הסנסקריטית. אלו כוללות את חיבוריו של שנקרה, פתנג'לי (לפאניני), וויאסה (ליוגה סותרה), קומארילה בהטּה (למימאמסה-סותרה), ועוד. הפרשנויות העוקבות (bhāṣya-s) הן כלי עבודה חשוב מאין כמוהו עבור כל תלמידה וחוקרת של התרבות הסנסקריטית.
 
בקורס הזה, נתוודע אל השיח הפרשני של הטקסטים הקלאסיים. נקרא בכתביהם של מספר פרשנים ונעמוד על שפתם הייחודית. נתמקד בקריאה בעיקר בפרשנויות עוקבות לחיבורי המקור ולא בטקסטים פרשניים עצמאיים.
מטרת הקורס היא להעניק לתלמידות המחקר כלים בסיסיים אך מספקים בכדי לקרוא בספרות הפרשנית העוקבת, בעיקר לכתבי השאסתרה.
תוך כדי קריאה בטקסטים, נעלה שאלות בנוגע למורכבות של היחס בין הפרשן לחיבור אותו הוא מפרש ולמקומן של הפרשנויות הקלאסיות במחקר העכשווי
 
Advanced Reading in Sanskrit: The Classical Commentarial Literature
 
As is well known to any student of Sanskrit, approaching many of the culture’s key-stone texts without the assistance of their classical commentaries, is not an easy task, to say the least. Furthermore, some of commentaries have themselves become “classics” in the Sanskritic tradition.
These include Śaṅkara’s commentaries on the Brahma-Sūtras or the Upaniṣads, Patañjali’s on Pāṇini, Vyāsa’s on the Yoga-Sūtras, and Kumārila Bhaṭṭa’s on the Mīmāṁsā-Sūtras. The running commentaries (bhāṣya-s) form a highly important working tool for every student and scholar of the Sanskritic tradition.
In this course, we will be introduced to the commentarial discourse on the classical literature. We will read in the works of several commentators and learn their unique language. We will focus mainly on the running commentaries, not on independent commentarial texts.
The goal of this course is to provide the research students of the Sanskritic tradition with basic but sufficient tools that will enable them to approach the running commentarial literature of the classical Śāstras.
While reading, we will raise questions that pertain to complex relationship between a commentator and the text on which he comments, and to the place of the classical commentaries in the contemporary research of Sanskrit texts.
 
0687-4470-01
 בודהו-דאואיזם: תחרות ואינטראקציה בין?דתית בסין המסורתית ובטי
 Buddho-Daoism: Religious Competition and Interaction in Medi
ד"ר רז גילשיעור כיתות דן דוד212 ב'1800-1400 סמ'  א'
שיעור כיתות דן דוד212 ד'1800-1400 סמ'  א'
בודהו–דאואיזם: תחרות ואינטראקציה בין–דתית בסין המסורתית ובטיאוון המודרנית
סמינר מא/מתקדם
במהלך בסין המסורתית בודהיזם ודאואיזם התחרו ביניהם על תמיכה ומאמינים. בו זמנית התפתחו שתי הדתות יחדיו ביחסי גומלין קרובים ומורכבים אשר יצרו תופעות דתיות מורכבות ומסובכות להגדרה. דאואיסטים ובודהיסטים אמצו והשתמשו ברעיונות ופרקטיקות אחד של השני עד כדי כך שלעיתים קשה להבחין בין הכתבים והריטואלים של המסורות השונות. קהילות דתיות פעלו לפי רעיונות משתי הדתות. כך ניתן לראות סינתזות שונות כגון כתבי קדש הקיימים בו זמנית בגרסאות דאואיסטיות ובודהיסטיות; כתבים דאואיסטים ובודהיסטים המאמצים רעיונות ופרקטיקות מן המסורת היריבה בנסיון לדחות אותה; פרקטיקות וטכניקות לריפוי, הגנה, ומדיטציה; קמעות ופסלים. לאחרונה, חקר התופעות המורכבות הביא להתפתחות שדה מחקר חדש: בודהו–דאואיזם. קורס זה בוחן תצורות שונות של מסורות בודהו–דאואיסתיות בסין המסורתית והשפעותיהן על הדת בטיוואן המודרנית.
Buddho-Daoism: Religious Competition and Interaction in Medieval China and Modern Taiwan
MA/Advanced Seminar
While competing for adherents, Buddhism and Daoism in traditional China developed in close and complex interactions that produced various complicated and difficult to define religious phenomena. Daoists and Buddhists adopted and appropriated each other’s ideas and practices to such an extent that many scriptures and ritual are sometimes near impossible to differentiate. Religious communities often followed practices and produced artifacts that incorporated basic ideas from both traditions. Such syntheses are apparent in scriptures that exist in both Daoist and Buddhist versions; Daoist and Buddhist texts that appropriate ideas from the rival tradition while rejecting it; healing, apotropaic, and meditative practices; talismans and images. In recent years, the study of these complex phenomena has produced a new field of study: Buddho-Daoism. This course examines the various manifestations of Buddho-Daoist religious traditions in medieval China and their impact on modern religion in Taiwan.
0687-4471-01
 קריאה בספרות הסינית לתלמידים מתקדמים
 Advanced Reading in Traditional Chinese Literature
פרופ שחר מאירסמינר גילמן323 ג'1200-1000 סמ'  א'
סמינר גילמן323 ג'1200-1000 סמ'  ב'
בסמינר זה נקרא בשפת המקור הסינית מבחר של קטעים נבחרים יצירות המופת של הספרות הסינית המסורתית – פרוזה ושירה גם יחד. נעסוק בקטעים אותם נקרא הן מנקודת מבט ספרותית והן מנקודת מבט היסטורית – כמקורות לחקר החברה והתרבות הסינית המסורתית. נעסוק גם בשאלות של תרגום, וננסה לתרגם את הקטעים אותם נקרא לעברית, תוך שאנו מתייחסים לאופן שבו מתרגמים לשפות אחרות התמודדו עם טקסטים אלה. בחירת הקטעים אותם נקרא תעשה תוך התחשבות בתחומי העניין של התלמידים בסמינר.
 
Advanced readings in traditional Chinese literature:
 
 Based upon readings in the original Chinese, this seminar will cover a selection of some of the greatest masterpieces of traditional Chinese literature: poetry and prose alike. The selected readings will be examined both from a literary point of view and from a historical point of view, as documents that might shed light on the society and culture of traditional China. Questions of translation would likewise be addressed as we struggle to render the selected passages into Hebrew (and/or English and French). The readings for the course will be selected in accordance with the research interests of the students in the seminar.
 
0687-4472-01
 היקום באטום אחד:סוגיות בדיאלוג שבין בודהיזם ומדע
 The Universe in On Atom:enqiries in the Dialogue Between Bud
פרופ רז יעקבסמינר גילמן262 ג'1200-0800 סמ'  ב'
מאז נחשף העולם המערבי לתרגומי הכתבים הבודהיסטים לראשונה במחצית המאה ה-19, מתקיים דיאלוג מתמשך, נמרץ ודינמי בין הבודהיזם והמדע. בימינו הוא אף מתחזק: ספרים ומאמרים רבים מופיעים בנושא; פעילויות רבות מפתחות את השיח הזה. למשל, בעידודו של הדלאי-לאמה – אחד המובילים בדיאלוג – הוקם בארה׳ב מכון Mind and Life, המקיים פעילו נמרצת של מפגשים, סמינרים, כנסים ועידוד מחקרים שעוסקים בנושא.
 
ההיקסמות ההדדית בין הבודהיזם לבין המדע, כשני אופנים תרבותיים דומים, לכאורה, של התבוננות אמפירית וחסרת הטיות, הביאה לדיאלוגים רבים שבחנו לעומק את הדימיון, החפיפה, וההבדל בין שתי הדרכים.
הסמינר יעסוק בסוגיות הפילוסופיות והפרקטיות השונות שעלו במשך מאה וחמישים השנה האחרונות בדיאלוג הזה שבין שני אופני התבוננות וחקירה של המציאות - תורה קונטמפלטיבית-רוחנית מצד אחד, ומערכת של מתודולוגיות להבנת חוקי המציאות, מצד שני.
הסמינר גם יעלה שאלות מתודולוגיות לגבי מחקר הנושא.
 
The Universe in One Atom - Enquiries in the Dialogue between Buddhism and Science
 
 
Since the exposure of the Western world to translations of Buddhism texts in mid-19th century, there has been an ongoing, dynamic, and lively dialogue between Buddhism and Science. It has even become vigorous lately: many books and articles have been published on the issue; numerous activities have been promoting the dialogue. For example, with the encouragement of the Dalai Lama, one of the main figures in the dialogue, the Mind and Life Institute was founded in the US, with its numerous conventions, publications, and studies on the issues of Buddhism and science
It seems that both Buddhism and Science have been enchanted b each other, as they seem to be similar cultural methods of empirical, non-biased observation of reality. This has created bunerous dialogues, which studied the similarities and differences between the two ways.
The seminar will take the philosophical and practical issues that have been brought to the discourse between these two methods of the examination of reality – a contemplative-spiritual way on the one hand, and a set of methodologies to understand the laws of reality, on the other hand. The seminar will also raise the issue of methodology of studying the dialogue.
 
 
0687-4480-01
 הפרפר והפילוסוף: הגותו של ג'ואנג-דזה וגלגוליה בדאואיזם המוקד
 The Philosopher and the Butterfly: Zhuangzi's Philosophy in
שיעור סמ'  ב'
במהלך העשורים האחרונים חלה תמורה נרחבת באופן שבו מבין העולם האקדמי את דמותו של ג'ואנג-דזה (莊周 המאה הרביעית לפנה"ס), הניצב לצידו של לאו-דזה כאחד משני ההוגים החשובים של אסכולת הדאואיזם. במקביל לתשומת הלב הגוברת אל הרבדים השונים ביצירה הקרויה על שמו וערעורה של הקטגוריה המסורתית 'דאואיזם', נפתח פתח לשאלות חדשות בנוגע לטיב הגותו: האם היה מחברה של היצירה ספקן קיצוני, או שמא מיסטיקן הדוגל בטכניקות מדיטטיביות? האם באמת ג'ואנג-דזה 'לא ידע שהוא דאואיסט', כפי שמציעים חוקרים מסוימים, ואולי היה בכלל קרוב יותר בהגותו אל הבודהיזם?
 
במהלך השיעור ננסה, באמצעות קריאה מדוקדקת ברבדיה השונים של היצירה והתחקות אחר תפיסתם של המחברים השונים שתרמו לה, לענות על חלק מן השאלות שמעלה הטקסט המורכב, אחד הקשים ביותר לפענוח שהעמידה המסורת הסינית; דגש מיוחד יושם על תפיסתו האנליטית של ג'ואנג-דזה ויחסו אל השפה, כמו כן על תכלית הגותו: מה טיב 'תורת השחרור' שמציע, והאם ישנו טעם בכלל לדבר על תורה שכזו?
 
דרישות הקורס: קריאה שוטפת של הטקסט (בתרגום העברי או האנגלי, לפי בחירה), אופציונאלי: הגשת שלוש מטלות שלא לציון (חצי עמוד(.
ציון הקורס: 80% מבחן בית, 20% השתתפות פעילה
דרישות קדם: קורס מבוא בפילוסופיה או תרבות סין (מבוא לפילוסופיה סינית ו/או מבוא לתולדות סין ותרבותה), או קורס כלשהו בבודהיזם/הינדואיזם (או אישור המרצה(
 
The philosopher and the butterfly: Zhuangzi's philosophy in early Daoist thought
 
During the last decades there has been a wide turn in the academic understanding of ZhuangZi (莊周, ~350 B.C), one of the two main founders of Daoism, alongside LaoZi. While the inner chapters, thought to be written by the sage himself, attract increasing attention, and the traditional category of Daoism itself is being challenged, new questions arise: Was ZhuangZi a radical skeptic, or was he a devoted cultivator of deep meditation techniques? Did ZhuangZi really ‘not know he was a Daoist’, and perhaps he was actually closer to early Buddhism?
In our class we shall try, through detailed reading in the inner chapters, to answer some of the questions that arise from the complicated, ancient text. ZhuangZi’s analytic perception and his view towards language will be at the centre of discourse, as will be the objective of his preaching: What is the nature of his “path to salvation”, and is there really such a path?
 
 
0687-9000-01
 סנסקריט שנה א'
 Sanskrit First Year
מר פלד רפאלשיעור ותכיתות דן דוד212 ג'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד212 ג'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד212 ה'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד212 ה'1400-1200 סמ'  ב'
מר צ'רניאק אלכסנדרשיעור ותכיתות דן דוד212 א'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד212 א'1800-1600 סמ'  ב'

סנסקריט שנה א'

 "...כאשר התחלתי לקרוא במקור את הטקסטים האהובים עליי, אחזה בי שוב התרגשות. דרך מבנה השפה וצורת השימוש בה נדמה היה לי שאני מתקרבת יותר להבנת התוכן המדהים, שמשך אותי בשנים עברו אל תוך העולם המופלא של היוגה." במלים אלו פותחת אורית סן-גופטה, מהותיקות שבין מורי היוגה בישראל, את תרגומה לטקסט המפורסם של היוגה "יוגה סוטרה" אשר חובר בסנסקריט.
סנסקריט היא השפה הקלאסית של הודו; היא אחד השערים המרכזיים אל התרבות ההודית וכלי בעל עוצמה שבאמצעותו מתאפשר לנו המפגש האינטימי עם עולם המחשבה והפרקטיקה העשיר של הודו. גם אם אינה שפת היומיום, היא אינה שפה מתה. שכן היא נהגית יומיום על-ידי מאות מיליוני הודים ברחבי העולם ותופסת מקום מרכזי בדמיון התרבותי ההודי עד עצם היום הזה.
בשנה א' מציע הקורס לימוד אינטנסיבי של מערכת הכתב ואופן ההגייה, ושל מרבית הדקדוק הבסיסי המאפשר לתלמידים גישה לכתבי מקור דוגמת הבהגווד-גיטא והאפוסים הגדולים.

“ 
Sanskrit First Year

When I started reading the texts that I love in their primary language, the thrill engulfed me once more. Through the texture of the language and the means of its application, it seemed as if I move closer to the understanding of its astounding content that pulled me, years ago, into the fascinating world of Yoga.” With these words, Orit Sen-Gupta – one of Israel’s senior Yoga teacher – chose to open her own translation of the famous Yoga text the “Yoga-Sūtra”, which was composed in Sanskrit.
Sanskrit is the classical language of India; it is one of the central gateways into the Indian culture and a powerful tool, by which an intimate encounter with the rich world of Indian thought and practice, is made possible for us. Although it is not used as an everyday spoken language, it is not a “dead” language. For, it is uttered daily by hundreds of millions of Indians all around the world and holds a central place in the Indian cultural imagination up until today.
In the first year, the course offers an intensive teaching of the Sanskrit system of writing and pronunciation, and of most of the basic grammar that will enable the students to approach simple primary texts such as the Bhagavad-Gītā and the great Epics.

 
0687-9002-01
 סינית קלאסית א'
 Classical Chinese I
ד"ר גולדשמידט אסףשיעור ותגילמן261 ב'1800-1400 סמ'  א'

סינית קלאסית א'

 שפה הקרויה כיום סינית קלאסית היתה עד ראשית המאה ה-20 השפה בה ניכתבו כל הכתבים של התרבות הסינית. בשל כך שפה זו הינה המפתח לקריאה של מסמכים וכתבים סינים מקוריים והינה הדרך היחידה להבנתם.
בקורס זה אנו נלמד את היסודות העומדים בבסיס השפה הסינית הקלאסית. אנו נלמד את הדיקדוק הקלאסי אשר מושתת הרבה יותר על הקשר ופחות על חוקים קשיחים. בנוסף נלמד את מובנם של הסימניות הקלאסיות אשר בדרך כלל אינו זהה לזה של הסימניות המודרניות. הלימוד בקורס יעשה דרך קריאה של טקסטים מקוריים ועבודה עם מילונים מסוגים שונים (כולל מילונים דיגיטליים). הדגש של הקורס יהיה להגיע לרמת קריאה בסיסית של טקסטים קלאסיים.

 

 

Classical Chinese I

The language referred to at the present as Classical Chinese was up to the beginning of the 20th century the language used to write all the documents of the Chinese civilization. For this reason, a command of Classical Chinese is the key to reading pre-20th century documents and literature and is essential tool for research.
In this course we will learn the foundations of Classical Chinese. We will study its grammar, though, as we will find out, it is tied to context more than rigid grammatical rules. Additionally, we will learn the classical meaning and usages of Chinese characters, which is often different from that of modern usage. The teaching method is based on reading primary sources and working with several dictionaries (including digital ones). The goal of the course is to enable the students to reach a basic reading level of primary Chinese sources.

 

0687-9008-01
 סינית שנה ג' חלק א'
 Chinese Third Year, Part I
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן362 ג'1000-0800 סמ'  א'
פרופ ג'אנג פינגשיעור ותגילמן362 א'1000-0800 סמ'  א'

סינית שנה ג' חלק א'

 

בשיעור זה יושם דגש על הגדלת אוצר מילים והשפה המדוברת. כמו כן נקרא יחדיו מבחר רחב של טקסטים בתחומי הספרות, המחשבה, הפוליטיקה והעיתונות.
הרישום לקורס מותנה בציון 85 בסינית שנה ב'!

 

 

Third-Year Chinese (Part I).

The primary aim of this course is to enhance the students' level of spoken Chinese. Great attention is given to the enrichment of vocabulary and dialogue. At the same time we do not neglect the written language, reading a large variety of literary texts, essays, and newspaper reports

0687-9008-02
 סינית שנה ג' חלק א'
 Chinese Third Year, Part I
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן362 ג'1600-1400 סמ'  א'
פרופ ג'אנג פינגשיעור ותגילמן362 א'1600-1400 סמ'  א'

סינית שנה ג' חלק א'

 

בשיעור זה יושם דגש על הגדלת אוצר מילים והשפה המדוברת. כמו כן נקרא יחדיו מבחר רחב של טקסטים בתחומי הספרות, המחשבה, הפוליטיקה והעיתונות.
הרישום לקורס מותנה בציון 85 בסינית שנה ב'!

 

 

Third-Year Chinese (Part I).

The primary aim of this course is to enhance the students' level of spoken Chinese. Great attention is given to the enrichment of vocabulary and dialogue. At the same time we do not neglect the written language, reading a large variety of literary texts, essays, and newspaper reports

0687-9019-01
 יפנית שנה ג' חלק א'
 Japanese 3rd Year Part I
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור ותכיתות דן דוד209 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד209 ה'1400-1200 סמ'  א'

יפנית שנה ג' חלק א'

 מטרת הקורס היא לפתח יכולת קריאה, כתיבה ודיבור של יפנית מרמה בסיסית לרמה גבוהה.
מצופה מהתלמידים לקרוא הרבה טקסטים ארוכים (על פי התעניינותם), לכתוב חיבורים שונים הכוללים יומן, ומכתב כמו כן גם להציג בעל פה אודות יומן הקריאה.
נוכחות והגשת שיעורי בית הן חובה. הציון הסופי יינתן על פי הבחינה הסופית וכולל גם ציוני השתתפות והגשת עבודות

 

 

Third Year Japanese A

The aim of this course is to develop reading, writing and speaking in Japanese from a basic level to a more advanced level. The students are expected to read many long texts in Japanese in accordance with their own academic interests and to write various compositions including a diary, letter and book report.
Class attendance and assignments are compulsory.
The final grade is composed of a final exam (unseen text), class assignments and attendance.
 

0687-9020-01
 יפנית שנה ג' חלק ב'
 Japanese (Third Year) Part 2
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור ותגילמן361 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן362 ה'1400-1200 סמ'  ב'

יפנית שנה ג' חלק ב'

 בקורס זה נקרא טקסטים ביפנית ברמה גבוהה יותר על פי תחומי העניין האקדמיים של כל סטודנט ונלמד לכתוב טקסט אקדמי (כמו הצעת מחקר) ביפנית.
נוכחות והגשת שיעורי בית הן חובה. הציון הסופי יינתן על פי הבחינה הסופית וכולל גם ציוני השתתפות והגשת עבודות
 
 

Third Year Japanese B

In this course we will read texts advanced Japanese texts in accordance with the academic fields of students and write academic compositions (such as research proposals) in Japanese.
Class attendance and assignments are compulsory.
The final grade is composed of a final exam (unseen text), class assignments and attendance.
 

0687-9101-01
 סנסקריט שנה ב: קאוויה
 Kavia
מר צ'רניאק אלכסנדרשיעור ותכיתות דן דוד209 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד209 א'1600-1400 סמ'  ב'
סנסקריט למתקדמים: קאויה
הקורס מציג את סוגת הקאויה ומקנה כלים בסיסיים להבנת לשון השירה הסנסקריטית ומוסכמותיה, באמצעות קריאה עיונית מודרכת בקטעים מתוך יצירות מופת מאת קאלידאסה ובהאטי עם ניתוח לשוני ואסתטי.
Advanced Sanskrit: Kāvya
The course introduces the genre of kāvya and its conventions and provides the basic tools for understanding the language of poetry and its various styles, through guided reading in classical poetic works by Kālidāsa and Bhatti along with linguistic and aesthetic analysis.
0687-9102-01
 סינית קלאסית ב
 Classical Chinese II
פרופ ג'אנג פינגשיעור ותגילמן361 ג'1800-1400 סמ'  ב'

סינית קלאסית ב

 לקורס זה שלוש מטרות:
(1) שיפור היכולות להבנת טקסטים הכתובים בסינית קלאסית.
(2) הרחבת הידע וההבנה של התרבות בסין המסורתית.
(3) העמקת ההבנה בשפה הסינית.
בקורס אנו נקרא טקסטים נבחרים מספרי היסטוריה של סין העתיקה וננתח את תוכנם מבחינה לשונית ומבחינת הקשרם התרבותי. בנוסף, מספר מפגשים יוקדשו לדיון בהיסטוריה של השפה ולהשפעה ההדדית בין השפה לבין התרבות .
קורס זה מהווה קורס המשך לקורס "סינית קלאסית א". לכן, "סינית קלאסית א" מהווה דרישת קדם לקורס.
 
 

Classical Chinese the second semester

The course focuses on enriching students’ knowledge on Chinese language as well as improving their abilities of understanding Classical Chinese texts in cultural contexts. The reading of selected biographies of interesting and usually important Chinese historical figures is accompanied by in depth discussions of the cultural connotation of the texts

0687-9108-01
 סינית שנה ג' חלק ב'
 Chinese (Third Year) Part 2
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן362 ג'1000-0800 סמ'  ב'
פרופ ג'אנג פינגשיעור ותגילמן362 א'1000-0800 סמ'  ב'
 

סינית שנה ג' חלק ב'

 בקורס זה יושם דגש על כתיבת חיבורים בסינית וקריאה של מבחר טקסטים ספרותיים ועיתונאיים. כמו כן נשפר את רמת הדיבור. בקורס נדבר בסינית בלבד.
הרישום לקורס מותנה בציון 85 בסינית שנה ב'!

 
 

Third-Year Chinese (Part II).

In this course particular attention is given to composition, practiced through the regular submission of essays. Attention is also given to the spoken language, as classes are conducted in Chinese only.

 

0687-9108-02
 סינית שנה ג' חלק ב'
 Chinese (Third Year) Part 2
גב' חואנג צולישיעור ותגילמן362 ג'1600-1400 סמ'  ב'
פרופ ג'אנג פינגשיעור ותגילמן362 א'1600-1400 סמ'  ב'
 

סינית שנה ג' חלק ב'

 בקורס זה יושם דגש על כתיבת חיבורים בסינית וקריאה של מבחר טקסטים ספרותיים ועיתונאיים. כמו כן נשפר את רמת הדיבור. בקורס נדבר בסינית בלבד.
הרישום לקורס מותנה בציון 85 בסינית שנה ב'!

 
 

Third-Year Chinese (Part II).

In this course particular attention is given to composition, practiced through the regular submission of essays. Attention is also given to the spoken language, as classes are conducted in Chinese only.

 

0687-9109-01
 יפנית קלאסית א'
 Classical Japanese
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור כיתות דן דוד209 ב'1200-0800 סמ'  א'
יפנית קלאסית חלק א'

מטרת הקורס היא למוד דקדוק בסיסי של יפנית קלאסית. ידע זה של היפנית הקלאסית מועיל רבות בהבנת המבנה של היפנית המודרנית. מערכת הקֵאנבּוּן (שיטת הקריאה הסינית הקלאסית ביפנית) תלמד בנוסף. דרושים לפחות שנתיים של נסיון בלמידת יפנית מודרנית כדי לקחת קורס זה. הציון הסופי ינתן על פי ציון מבחן בית.

 

Classical Japanese Part 1

 The aim of this course is to learn basic grammar of Classical Japanese. The knowledge of Classical Japanese helps a lot to understand the structure of Modern Japanese. The basic Kanbun system (the method to read Classical Chinese in Japanese) will be taught too. At least two years of experience of Modern Japanese learning is required to take this course. The final grade is given according to the result of home exam.
 
 
0687-9110-01
 יפנית קלאסית חלק ב'
 Classical Japanese- Part 2
ד"ר לוי-יממורי מיקהשיעור ותגילמן361אה'1200-0800 סמ'  ב'

יפנית קלאסית חלק ב'

מטרת הקורס היא הרחבת הידע הבסיסי של הדקדוק ביפנית הקלאסית, וקריאת מגוון של טקסטים קלים ביפנית קלאסית (ספרות מתקופת הֵיאַן, מכתבים מתקופת שוֹאוּוָה וכו'). דרוש הידע של הדקדוק הבסיסי כדי לקחת קורס זה. הציון הסופי ינתן על פי ציון מבחן בית.

Classical Japanese Part2

 The aim of this course is to expand the basic knowledge of Classical Japanese grammar and read various kind of easy Classical Japanese text (Heian period literature, Showa period letters and so on). The knowledge of basic grammar of Classical Japanese is required to take this course. The final grade is given according to the result of home exam.
 
0687-9200-01
 הינדי - שנה א'
 Hindi for Beginners
ד"ר שלומפר גנאדישיעור ותכיתות דן דוד211 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד211 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד211 ג'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד211 ג'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד211 ה'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד211 ה'1400-1200 סמ'  ב'
הינדי - שנה א'
 
מבוא לשפת ההינדי המודרנית. יסודות הדקדוק , קריאה, כתיבה ודיבור בנושאי היום-יום. הינדי היא השפה הלאומית של הודו ושפת אמם של 450 מליון איש. היא אמצעי תקשורת בין דוברי שפות הודיות שונות וכלי חיוני לכל מי שמעוניין להכיר את החברה ואת התרבות של הודו המודרנית. הציון הסופי כולל את ציוני המבחנים, ציוני בחנים והגשת עבודות בית. נוכחות בכל השיעורים חובה.
 
 
 Hindi for Beginners
 
Introduction to the modern Hindi. Basics of the Hindi grammar.
The students will learn to read, write and speak Hindi in the framework of the topics of daily usage. Hindi is the national language of India and the mother tongue of 450 million people. It is a means of communication among the Indians speaking different languages. Hindi is a vital instrument for understanding the cultural and social life of modern India. The final grade includes the marks of exams, tests and home works. Attendance of the lessons is mandatory.
 
0687-9210-01
 הינדי שנה ב'
 Hindi for Second Year
ד"ר שלומפר גנאדישיעור ותכיתות דן דוד209 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד209 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד209 ג'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד209 ג'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד209 ה'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד209 ה'1200-1000 סמ'  ב'
הינדי שנה ב'
 
סיום הלימוד של כללי הדקדוק העיקריים . יושם דגש על נושאים סמנטיים ותחביריים. הרחבת אוצר המלים באמצעות טקסטים, סרטי קולנוע, יצירות ספרותיות ושירים. הקורס מקנה לתלמידים את היכולת להתמודד עם כל טקסט מודפס (בעזרת מילון). הציון הסופי כולל את ציוני המבחנים, ציוני בחנים והגשת עבודות בית.
 
 
Hindi for Second Year
 
Second year students will complete studying the main grammatical rules.
The emphasis will be made on semantic and syntactic subjects. The vocabulary of the students will be widened by means of texts, Hindi films, literary works and songs. The course enables the students to deal with any text in modern standard Hindi (with the help of a dictionary). The final grade includes the marks of exams, tests and home works
0687-9220-01
 הינדי שנה ג' חלק א'
 Third Year Hindi
ד"ר שלומפר גנאדישיעור ותכיתות דן דוד211 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד211 ה'1600-1400 סמ'  א'

הינדי שנה ג' חלק א'

תלמידי שנה "ג" מיישמים את הידע הנרכש בשנתיים הקודמות ומפתחים את יכולת הדיבור. הקורס כולו מבוסס על חדשות של ערוצי הטלוויזיה בשפת ההינדי. הדגש נעשה על תפקידה של הדת ההינדואיסטית בחברה ההודית המודרנית. בתום הקורס התלמידים יוכלו לנהל שיחה בנושאים הקשורים לחיי הקהילה ההינדואיסטית החל ממקדשים, מקומות העלייה לרגל, מסורות, אמונות, חגים ומנהיגים רוחניים וכלה במקומו של ההינדואיזם בחיי החברה, במדע ופוליטיקה. התלמידים יהיו מסוגלים להבין משמיעה את חדשות הטלוויזיה המדווחות על הנושאים הללו.

הציון הסופי מורכב מהגשת עבודות בית, בחנים ומבחן סוף הסמסטר.
 
 
 

 

Third Year Hindi
 
The third year students apply the knowledge acquired in the previous two years and develop their ability to speak. The whole course is based on the news of Hindi TV channels. The emphasis is made on the Hindu religion's role in the modern Indian society. At the end of the course the students will be able to converse on topics related to the Hindu community life, beginning with temples, pilgrimage, traditions, beliefs, festivals, spiritual leaders and ending with the place of Hinduism in society, science and politics. Students will be able to understand TV news which report on these issues.
The final grade consists of home works, tests and the end-of-semester exam.
 
 
0687-9225-01
 סנסקריט שנה ב': קריאה בראמאיינות
 Intermediate Sanskrit: Reading the Ramayanas
מר פלד רפאלשיעור כיתות דן דוד209 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור כיתות דן דוד209 ה'1000-0800 סמ'  א'
סנסקריט שנה ב': קריאה בראמאיינות
 
בקורס נקרא בטקסטים שבמרכזם סיפור הראמאיינה. נתמקד באפיזודות מתוך שלוש גרסאות של הסיפור ואשר מובאות בחיבורים המשוייכים לשלוש סוגות ספרותיות שונות: ראמופקהיאנה (מתוך המהאבהארתה), הראמאיינה של ואלמיקי, צ'מפו-ראמאיינה המשלב בין פרוזה ומשקל.
 
Reading in Rāmāyaṇas
 In this course, we will read in texts that tell the story of Rāma. We will focus our reading on episodes from three different versions that appear in texts of three different literary genres: Rāmôpakhyāna (from the Mahābhārata), Vālmīki’s Rāmâyaṇa, Campū-Rāmâyaṇa in which prose and versification are intertwined.