שנה"ל תשע"ח

0672-1101-01
 לשון יוונית למתחילים
 Greek for Beginners
פרופ יפתח אורישיעור ותגילמן317אא'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותגילמן317אה'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותגילמן317אא'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן317אה'1200-1000 סמ'  ב'

בקורס הזה נלמד את יסודות תורת התצורה והתחביר של השפה היוונית העתיקה ונתחיל בקריאת טקסטים מעובדים ומקוריים.

חובות הסטודנטים: נוכחות מלאה והכנה שוטפת של שיעורי הבית (10%), עמידה בבחנים (20%), בחינת ביניים בסוף סמסטר א' ובחינה סופית בסוף השנה (70%).

על התלמידים לרכוש לפני תחילת שנת הלימודים את ספר הלימוד:  יוונית למתחילים, מאת רעננה מרידור בהוצאת אקדמון ירושלים.

Greek for Beginners

In this course the students will learn the morphology and the syntax of ancient Greek, and will start to read adapted and original texts.

Course requirements: full attendance and regular homework tasks (10%), quizzes (20%) and an exam at the end of each semester (70%).

 
0672-1201-01
 רומית למתחילים
 Latin for Beginners
פרופ רוטשטיין אנדראהשיעור ותגילמן450 ד'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן455 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן450 ד'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן455 א'1400-1200 סמ'  ב'

למידת הלטינית מאפשרת קריאת מקורות שנכתבו במשך אלפיים שנה, וכך מהווה מפתח להבנת השפות והתרבויות של המערב. מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בתורת הצורות והתחביר ברומית קלאסית, עם דגש על קריאת טקסטים קצרים בפרוזה קלה, מרביתם בלטינית בלתי-מעובדת. 
דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה; הגשת שיעורי בית; בחנים; מבחן אמצע סמסטר (בכתב); מבחן סופי (בכתב).

Beginners Latin

Learning Latin makes it possible to read sources written over two millennia, thus affording a key for understanding Western languages and cultures. This course aims to provide students with fundamental knowledge of the morphology and syntax of Classical Latin, with an emphasis on reading short prose passages.

 
0672-1531-01
 מיתוס, אמנות ותעמולה - רומא העתיקה
 Myth, Art & Propaganda - Ancient Rome
ד"ר גרשט רבקהשיעור גילמן282 ד'1800-1600 סמ'  א'

הרומים אימצו רבים מהאלים ומהמיתוסים של היוונים. גיוס המיתוס לצרכי תעמולה, הן בספרות והן באמנות, בלט במיוחד בימי אוגוסטוס. האימפרטורים שבאו אחריו העדיפו, כך נראה, את הפן החזותי על פני הספרותי. השימוש באלגוריה המיתית היה עבור הקיסרים הרומיים כלי האדרה. בעזרת המיתוס הם בנו להם ייחוס בזיקה לאלים וגיבורים, הציגו ברבים את מידתויהם הטובות וניסו להצדיק לא רק את שלטונם, אלא גם את מעמדם כאלוהויות בחייהם ולאחר מותם. בעזרת המקורות והתיאורים החזותיים נתוודע לקשר של אוגוסטוס לאפרודיטה, לאיניאס ולאפולו, ואת יחסו לדיוניסוס, הרקלס ואומפלה; נברר מדוע בחר טיבריוס להציג את מעלותיו בעזרת פרקים ממסעות אודיסיאוס; מה סימלו דיוניסוס ואפולו עבור הדריאנוס, ומדוע בחרו אימפרטורים שונים להציג עצמם כיופיטר, כדיוניסוס או כהרקלס, ואת נשותיהם כאפרודיטה או כדמטר.

בסוף הקורס תתקיים בחינת בית.

ללא דרישות-קדם.

Myth, Art and Propaganda in Ancient Rome

The Romans adopted many of the Greek gods and myths. Making use of mythology for propaganda in Roman literature and art was especially prominent in Augustus' reign. Other Emperors often preferred the visual over the written propaganda. With the help of supernatural events and mythical heroic adventures they glorified themselves, presented genealogies in association with certain deities, exhibited their virtues, and justified their reign as well as their divine nature. With the help of written evidence and visual representations we'll try to figure out the relation of Augustus to Aphrodite, Aeneas and Apollo, and his approach towards Dionysus, Heracles and Omphale (in association with Marc Anthony); the reason for choosing Odysseus to present Tiberius' virtues; what Apollo and Dionysus meant for Hadrian and why the Emperors presented themselves as Jupiter, Dionysos or Heracles, and their wives as Aphrodite, Tyche or Demeter.

 
0672-1544-01
 העת העתיקה: מדריך למשתמש
 The Ancient World: a User?s Guide
פרופ רוטשטיין אנדראהשיעור גילמן362אא'1800-1600 סמ'  ב'

בדרך זו או אחרת כולנו "משתמשים" בעת העתיקה, מלוח השנה הלועזי, דרך עקרונות הדמוקרטיה, ועד למשחקים האולימפיים. מטרת הקורס ליצור מפגש ביקורתי עם העת העתיקה בעזרת טקסטים, ציורים ותרבות חומרית, תוך כדי הבנת הדרכים השונות לפרש אותם. לאחר ייצוג מספר קווים לניווט בעת העתיקה (זמן ומרחב, וכן התחומים השונים המרכיבים את ה"לימודים הקלאסיים"), נתמקד בנושאים הבאים: הופעת הכתב, חינוך והשכלה, דת, תקשורת, ספורט, תיאטרון, דמוקרטיה ותפישות של אושר. תוך כדי דיון בנושאים אלה נתחקה אחר התפתחותן של הספרות, ההיסטוריה והפילוסופיה בעת העתיקה, וכן אחר המקורות העתיקים של תחומים כגון תקשורת, פסיכולוגיה ומדעי המדינה.

זהו קורס מבוא אשר אינו דורש היכרות מוקדמת עם העת העתיקה.

דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה, משימות קריאה משיעור לשיעור, בחינת בית בזוגות.

The Ancient World: A User’s Guide

One way or another, we are all “users” of the Ancient World (e.g. democracy, the calendar, the Olympic games). This course aims to provide a criticial encounter with the Ancient World, using texts, paintings and material culture, while examining the various possible ways to interpret them. After presenting principles to navigate the Ancient World (time and space, and the various approaches to the Classical Studies), we shall focus on the following themes: the emergence of writing, education, religion, communications, sport, theater, democracy and concepts of happiness. Looking into these themes will help us explore the development of ancient literature, history and philosophy, as well as the ancient roots of fields such as Communications, Psychology and Political Science.

This is an introductory course that requires no specific previous knowledge.

Course Requirements: Attendance and active participation; reading assignments from class to class; take-home final exam by pairs of students.

 
0672-1545-01
 השירה האפית ביוון וברומא
 Epic Poetry in Ancient Greece and Rome
פרופ רוטשטיין אנדראהשיעור גילמן361 ד'1800-1600 סמ'  ב'

השירה האפית עיצבה את זהותם ואת חלומותיהם של אנשי העת העתיקה במשך מאות שנים, וכן סיפקה השראה להיווצרותה של הספרות האירופית. בקורס זה נלמד להכיר את היצירות האפיות המרכזיות של יוון ורומא, תוך כדי קריאה במבחר משירתם של הומרוס ("איליאדה" ו"אודיסיאה"), הסיודוס ("עבודות וימים", "תיאוגוניה"), אפולוניוס מרודוס ("ארגונאוטיקה"), ורגיליוס ("אינאיס"), ואובידיוס ("מטמורפוזות"). נבחן את המאפיינים העיקריים של הסוגה הספרותית מבחינת צורה, סגנון, עלילה, דמויות ותפיסות עולם, ונדון בהתקבלותה של הסוגה בתרבות בת ימינו. במהלך השיעורים נתמקד במיוחד בייצוגי גבורה ואנטי-גבורה, בתיאורי בריאת העולם והירידה לשאול, וכן בייצוגם המגוון של יחסים בין-אישיים. השיעורים ישלבו הרצאה פרונטלית יחד עם קריאה צמודה של מבחר קטעים.

זהו קורס מבוא אשר אינו דורש היכרות מוקדמת עם הספרות הקלאסית.

דרישות הקורס: השתתפות פעילה; משימות קריאה של מבחר קטעי שירה אפית משיעור לשיעור; בחינת בית.

Epic Poetry in Ancient Greece and Rome

For centuries epic poetry shaped the dreams and identities of the ancient Greeks and Romans, inspiring the creation of European Literature. In this course we shall focus on the central epic poems of ancient Greece and Rome, reading selections from Homer (the Iliad and the Odyssey), Hesiod (Works and Days and the Theogony), Apollonius Rhodius (Argonautica), Vergil (Aeneid) and Ovid (Metamorphoses). We shall examine the main features of the genre in terms of form, style, plot, characters and world views, discussing also the reception of the genre in contemporary culture. During the course we shall particularly look into the representation of heroism (and anti-heroism), creation stories and journeys to the underworld, and inter-personal relations. Classes will combine lectures with close reading of a selection of texts in translation.

This is an introductory course that requires no previous knowledge of Classical literature.

Course Requirements: Attendance and active participation; reading assignments from class to class; take-home exam.

 
0672-1546-01
 תשוקות האלים במיתולוגיה היוונית והרומית
 The God's Desire
ד"ר גרשט רבקהשיעור גילמן280 ד'1600-1400 סמ'  א'

המיתוסים המספרים אודות התשוקות של האלים לבני אנוש אינם סיפורי זימה. מאחורי כל אחד מהם עומד מניע, אם של בעל התשוקה או של גורם שלישי, כבמקרה של  אפולו ודפני. השיעור יעסוק במושאי התשוקה של זיאוס, הרמס, אפולו, מרס, אפרודיטה/ונוס, וארטמיס/דיאנה, ובמניעי האלים הללו, בתכניות הפעולה למימוש תשוקתם, ובפירות התשוקה.

בסוף הקורס תתקיים בחינת בית.

ללא דרישות-קדם.

The God's Desire

The sexual desires of the gods as reported in the mythical sources are by no means lust stories. Each one is motivated either by the god or by a third party ― as in the case of Apollo and Daphne. The study will focus on the objects of desire of Zeus, Hermes, Apollo, Mars, Aphrodite/Venus' and Artemis/Diana, on their motivations, on the actions taken to implement their desires, and on the fruits of their actions.

 
0672-1547-01
 הדרמה היוונית והרומית
 The Greek and Roman Drama
פרופ אברמוביץ רחלשיעור גילמן277 ג'1400-1200 סמ'  א'

שיעור זה מוקדש לאחת הסוגות החשובות והמפוארות ביותר של יוון ורומא  הקדומות. במהלך השיעור נסקור את תולדות התיאטרון ביוון וברומא, נכיר את סוגי הדרמה ― הטרגדיה והקומדיה ― ואת מאפייניהם, ונקרא מיצירותיהם של גדולי המחזאים היוונים והרומים: אייסכילוס, סופוקלס, אוריפידס, אריסטופנס, סנקה ופלאוטוס. כמו כן, נעמוד על השפעת הדרמה העתיקה והתקבלותה בעת המודרנית.

ללא דרישות-קדם.

דרישות הקורס: נוכחות מלאה, מטלות קריאה משיעור לשיעור (30%) ובחינה מסכמת (70%).

The Greek and Roman Drama

This course is dedicated to one of the most important and influential genres of ancient Greece and Rome. We will review the history of the Greek and Roman theater, discuss the types of Greek and Roman drama – tragedy and comedy – and their characteristics, and read from the plays of the greatest playwrights: Aeschylus, Sophocles, Euripides, Aristophanes, Menander, Seneca and Plautus. Also, we will trace the influence and reception of ancient drama in modern times.

This is an introductory course that requires no previous knowledge of Classical drama.

Course requirements: full attendance, regular reading assignments (30%) and final exam (70%).

 
0672-1548-01
 זעמו של אכילס: קריאה מודרכת באיליאדה
 The Wrath of Achilles ? Guided Reading of the Iliad
מר ניסני איילשיעור גילמן306 ג'1800-1600 סמ'  א'

מטרת הקורס הינה היכרות של התלמיד עם ראשיתה של הספרות היוונית הקלאסית. יוגדרו הסוגות השונות תוך התרכזות באפוס היווני ההומרי ובפרט היכרות עם הקונבנציות הספרותיות של האפוס, משקלים ואמצעים ספרותיים. הקורס יכלול היכרות עם העולם ההומרי מבחינת הקשרים היסטוריים, ערכים, כלכלה, משטר והדת ההומרית. ההוראה תיעשה באמצעות קריאה מודרכת בפרקים נבחרים מן האיליאדה תוך כדי בחינת הדמויות הראשיות, פיתוחן וקווי העלילה העיקריים.

ללא דרישות קדם.

בסיום הקורס תתקיים בחינת בית; הציון הסופי יורכב מציון הבחינה בלבד.

The Wrath of Achilles Guided reading of the Iliad

The purpose of the course is to introduce the students to the origins of classical Greek literature. The various literary genres are defined while focusing on the Homeric epic poetry, its conventions, Meters and literary devices. The course includes an introduction to the Homeric world in terms of historical context, values, economy, politics and Homeric religion. The teaching is conducted through a guided reading of selected passages from the Iliad while analyzing their content, the major plot lines, main characters and their development.

This is an introductory course that requires no previous knowledge of Greek epic poetry.

Course requirements: In order to finish the course successfully the students should pass a take-home exam; the final mark will be the examination mark.

 
0672-1557-01
 אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא
 The Art of Rhetoric in Greece and Rome
פרופ אברמוביץ רחלשיעור גילמן306 ג'1200-1000 סמ'  א'

מטרתה של אמנות הנאום והשכנוע היא להעביר מידע, לשכנע או לעורר קהל מסוים בתנאים מסוימים. אמנות זאת התפתחה לראשונה ככלי פוליטי ומשפטי וכדיסציפלינה אינטלקטואלית ביוון העתיקה, ובמיוחד באתונה, שבה היתה המסד להתפתחות המשטר הדמוקרטי. מאוחר יותר פיתחו הרומאים את הרטוריקה והתאימו אותה לצרכיהם. בשיעור הזה נבדוק את התיאוריה והפרקטיקה של הרטוריקה היוונית והרומית ונדון בנושאים כמו תפקיד אמנות הנאום בפוליטיקה, בחינוך ובספרות. במהלך הסמסטר נקרא מבחר נאומים מסוגים שונים המשובצים בסוגות שונות.

ללא דרישות-קדם.

דרישות הקורס: נוכחות מלאה והכנה שוטפת של מטלות הקריאה (30%), בחינה מסכמת (70%).

The Art of Rhetoric in Greece and Rome

Rhetoric is the art of discourse, which aims to inform, persuade, or motivate particular audiences in specific situations. Rhetoric was originally developed as a political and forensic tool and as an intellectual discipline in ancient Greece, especially in Athens, where this art was the premise for the birth of democracy. It was later taken and developed by the Romans, who adapted it to their needs. This course explores the theory and practice of ancient Greek and Roman rhetoric and discusses such topics as the role of public speaking in politics (in different regimes), education and literature. In the course of this term we will read a selection of speeches of various types and in various genres.

This is an introductory course that requires no prior knowledge of Classical rhetoric.

Course requirements: full attendance and regular reading assignments (30%), and final exam (70%).

 
0672-2100-01
 לשון יוונית למתקדמים
 Advanced Greek
פרופ אברמוביץ רחלשיעור ותגילמן261 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן261 ה'1200-1000 סמ'  א'

בקורס זה נמשיך בלימוד המורפולוגיה והתחביר של השפה היוונית העתיקה ונתרגל קריאה ותרגום טקסטים.

דרישות הקורס: נוכחות מלאה והכנה שוטפת של שיעורי הבית (10%), עמידה בבחנים (20%) ובבחינה המסכמת (70%).

Advanced Greek

In this course we will complete the study of morphology and syntax of ancient Greek and will practice reading and translation of Greek texts.

 
0672-2200-01
 לשון רומית למתקדמים
 Advanced Latin
ד"ר מזור מעיןשיעור ותגילמן323 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן323 ד'1200-1000 סמ'  א'

לימוד השפה הרומית (לטינית) הקלאסית בקורס המיועד למתקדמים. קורס זה הנו קורס המשך לקורס "רומית למתחילים". עיקרו של הלימוד מהווה הכנה לקריאה במקור של יצירות מן הספרות הרומית. בקורס זה נעמיק את יסודות השפה הלטינית מבחינה מורפולוגית ותחבירית. יושם דגש רב על פיתוח מיומנויות הקריאה וההגייה של הלטינית הקלאסית בד בבד עם הקניית אוצר מילים בסיסי ורלוונטי לטקסטים הקלאסיים.

על התלמידים לרכוש לפני תחילת שנת הלימודים את ספרי הלימוד:

Wheelock's Latin, 7th edition

Workbook for Wheelock’s Latin, 3rd edition

דרישות הקורס: נוכחות חובה והשתתפות פעילה, שיעורי בית, בחנים, בחינה מסכמת.

Advanced Latin

Latin course for students with prior Latin experience. Students are expected to spend several hours a week in study and homework preparation. Most of the course is devoted to the acquisition of grammar, syntax, and vocabulary through integrated readings. The course aims at preparing students for independent reading of classical Latin texts.

The text books used: Wheelock's Latin 7th edition. Workbook for Wheelock’s Latin 3rd edition.

Course requirements: Active attendance and participation, homework assignments, short quizzes and a final test.

 
0672-2321-01
 קריאה במבחר פרוזה רומית
 Reading in Select Latin Prose Authors
פרופ יפתח אוריפרוסמינרגילמן362אא'1600-1400 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן362אה'1600-1400 סמ'  ב'

הקורס מציע לתלמידים מפגש ראשון בשפת המקור עם מבחר של סופרים רומיים בפרוזה מתקופת הרפובליקה המאוחרת והקיסרות. הקורס מבקש לעמוד על הז'אנרים העיקריים שהתקיימו ברומא בתקופה האמורה. נתמקד בכמה דמויות מפתח שכתביהן הגיעו לידינו וננסה לשרטט את עולמן האינטלקטואלי והפוליטי, כפי שהם עולים מתוך כתבים אלה.

דרישות הקורס: נוכחות מלאה, מטלות קריאה וניתוח (25%), שלוש מטלות קצרות בכתב (25%), ועבודה פרוסמינריונית (50%).

Reading in Select Latin Prose Authors

This prosemniar offers students a preliminary acquaintance, in the original language, with a selection of Roman prose authors of the late Republican and early Imperial era. We will study the genres that existed in Rome in the course of that period, focusing on key figures, whose work is especially well preserved. We will aim at portraying their intellectual and political horizons as they can be drawn from their texts.

Course requirements: full and active participation, reading assignments from class to class (25%), three short essays (25%), a proseminar paper (50%).

 
0672-2323-01
 קריאה בשירה הרומית
 Readings in Latin Poetry
פרופ אברמוביץ רחלפרוסמינרגילמן317אב'1400-1200 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן317אה'1400-1200 סמ'  ב'

קורס זה מפגיש את הסטודנטים לראשונה עם השירה הרומית בשפת המקור. במהלך הסמסטר נקרא מבחר שירים מתקופת הרפובליקה ותקופת אוגוסטוס (קטולוס, הורטיוס, ורגיליוס ואובידיוס), נעמוד על היבטים לשוניים וספרותיים ונלמד את יסודות המשקל הרומי.

דרישות הקורס: נוכחות מלאה והכנה שוטפת של מטלות הקריאה (15%), הגשת ארבע מטלות בכתב (25%) ועבודה פרוסמינריונית (60%).

Readings in Latin Poetry

This proseminar introduces students to original Latin poetry. During this term we will read a selection of poems from the Republican and Augustan times (Catullus, Horace, Vergil and Ovid). We will focus on linguistic and literary aspects and learn the basics of Latin metre.

Course requirements: full attendance and regular reading assignments (15%), four written papers (25%) and proseminar paper (60%).

 
0672-2431-01
 נעורים ביוון הארכאית והקלאסית: אתוס, מיתוס ומציאות היסטורית
 Youth in Archaic and Classical Greece: Ethos, Myth and Historical Reality
ד"ר האוסקר פיהפרוסמינרגילמן323 ב'1800-1600 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן323 ה'1800-1600 סמ'  א'

הקורס יעסוק בזיקה בין ייצוגי נוער ואתוס הנעורים בנרטיבים מיתולוגיים ובשיח הספרותי והאיקונוגראפי לבין חווית שלב הנעורים במציאות ההיסטורית של יוון הארכאית והקלאסית.

במהלך השיעורים נבחן את מקומו של גיל ההתבגרות במציאות הפוליטית, התרבותית והסוציו-מגדרית של התקופות הנידונות, מתוך התייחסות ליחסים שנרקמו בין מתבגרים למבוגרים במשפחה ובחברה, ולמקומם המיוחד של בני נער בחיי הדת והציבור. במקביל, נעמוד על משמעות הנעורים כסמל וכדימוי פואטי. מוקדי הדיונים: א. טקסי "מעבר"; ב. מרד ונעורים בטרגדיה; קשרים הומוארוטיים; חינוך בני הנעורים. דגש מיוחד יושם על קריאה ביקורתית וניתוח מקורות (בתירגום). מצגות המפגשים יועלו לאתר הקורס בסמוך ובהתאם לנושאי הדיון.

דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה בכיתה; הכנה שוטפת של מטלות הבית; הצגת ניתוח טקסט מקור בכתה (20%) וכתיבת עבודת פרו"ס (80%).

Youth in Archaic and Classical Greece: Ethos, Myth and Historical Reality

The course will focus on the relationship between representations of youth and the ethos of youth in mythological narratives and literary and iconographic discourse, and the experience of youth in the historical reality of archaic and classical Greece.

In class discussions we shall examine the place of adolescence in the political, cultural and socio-gender reality, with reference to the patterns of interaction formed between adolescents and adults in the family and society, and the particular shared activities of youth in religious and public life. We will also investigate the significance of youth as a poetic symbol and metaphor.

The main thematic axes are: rites of passage; "adolescent rebellion" in tragedy; homoerotic relationships; principles and values of youth education.

Particular emphasis will be placed on critical reading and analysis of sources (in translation). The power-point presentations will be uploaded to the site prior and in accordance with the subjects discussed.

Course requirements: Attendance and active participation in class, homework assignments; presentation and analysis of a primary text (20%), and a final written paper (80%).

 
0672-2515-01
 קריאה בהומרוס
 Reading Homer
מר ארואטי אברהםפרוסמינרגילמן323 ב'1600-1400 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן323 ה'1600-1400 סמ'  ב'

האפוסים ההומריים הם אבן יסוד בשירה היוונית העתיקה ובשירת העולם המערבי בכלל. קריאתם בשפת המקור היא נדבך משמעותי בלימוד הלשון היוונית. בקורס זה נקרא את הספר הראשון של האיליאס (איליאדה) ונלמד את יסודות הדיאלקט ההומרי וכללי הפרוזודיה; נתוודע אל ההקסמטר הדקטילי ומאפייניו הסגנוניים של האפוס ואף נעמוד על חשיבותו של הספר הראשון ביצירה כולה.

דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה; מטלות קריאה משיעור לשיעור; שלושה בחנים במהלך הקורס (30%); עבודה פרוסמינריונית (70%).

דרישות קדם: לשון יוונית למתקדמים.

Reading Homer

The Homeric epics are the cornerstone of ancient Greek poetry and of Western poetry in general. Reading this poetry in the original is a significant stage in the study of ancient Greek. In this course students will read the first book of the Iliad and learn the elements of the Homeric dialect as well as the rules of prosody. Students will be introduced to the epic meter, the dactylic hexameter, various literary characteristics of the poem and the importance of Book 1 in the wider context of the Iliad as a whole.

Course Requirements: Attendance and active participation in class; reading assignments; three in-class quizzes (30%); proseminar paper (70%).

Prerequisites: Advanced Greek.

 
0672-2523-01
 רומא והפרובינקיות
 Rome and the Provinces of the Roman Empire
פרופ איזק בנימיןפרוסמינרגילמן449 ב'1600-1400 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן450 ד'1600-1400 סמ'  ב'

רומא נעשתה לאימפריה ובתור שכזו התקיימה במשך מאות רבות.  פרוסמינר זה יבדוק את הסיבות לעמידות האימפריה —  שילוב של כוח צבאי, דיכוי התנגדות ואינטגרציה של עמים מנוצחים — ואת הכלים להצלחתה — הצבא הרומי,  תשתית תחבורתית, הענקת אזרחות רומית לתושבי הפרובינקיות ומערכת משפטית מפותחת. לשם הבנת התהליך נקרא מקורות עתיקים וספרות מודרנית.

Rome and the Provinces of the Roman Empire

Rome acquired an Empire which it kept together successfully for many centuries.  This course will investigate what were the causes of this success: a combination of military suppression of resistance and integration of subjugated peoples. The tools were the Roman army, the stimulation of urbanization, organization of communication, the grant of Roman citizenship to the inhabitants of the provinces and a fine legal system   We shall read sources and modern literature to gain an understanding of these processes.

 
0672-2524-01
 רצון, גורל וחופש בפילוסופיה העתיקה
 Will, Fate, and Freedom in Ancient Philosophy
פרופ הררי אורנהפרוסמינרביה"ס לשפות105 ג'1600-1200 סמ'  ב'

בסמינר נקרא קטעים מתוך שלושה חיבורים עתיקים שעוסקים בגורל ובבחירה: החיבור המיוחס לפלוטארכוס ב Moralia VII.45, ה De fato של קיקרו וה De fato של אלכסנדר מאפרודיסיאס. נראה כיצד הוגים בעלי השקפות שונות הבינו את המושג 'גורל' והתמודדו עם שאלת הבחירה והאחריות המוסרית.

Will, Fate, and Freedom in Ancient Philosophy

In the seminar we read three treatises on fate and choice: Ps. Plutarch’s  Moralia VII.45, Cicero’s De fato, and Alexander of Aphrodisias’ De fato ad imperatores. While reading these works, we examine different understandings of the notion of fate and its compatibility or incompatibility with choice and moral responsibility

 
0672-2526-01
 קריאה בנואמים האטיים
 Readings in the Attic Orators
פרופ אברמוביץ רחלפרוסמינרגילמן323 ד'1200-1000 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן497 ב'1200-1000 סמ'  ב'

בפרוסמינריון זה נכיר את סוגת הנאומים דרך כמה מהנואמים האטיים הידועים שפעלו במאות החמישית והרביעית לפסה"נ. נעמוד על ייחודם של הנאומים המשפטיים ונקרא קטעים מנאומיהם של אנטיפון, איסאיוס וליסיאס, על רקע ההיסטוריה והתהליכים החברתיים באתונה בתקופה זאת.

דרישות-קדם: קורס "לשון יוונית למתקדמים".

דרישות הקורס: נוכחות מלאה והכנה שוטפת של מטלות הקריאה (15%), ארבע מטלות בכתב (25%) , ועבודה פרוסמינריונית (60%).

Readings in the Attic Orators

This proseminar introduces students to the genre of oratory and to some of the great Attic Orators in the fifth and fourth centuries BCE. We will focus on the forensic speeches and read from speeches of Antiphon, Isaeus and Lysias, analyzing their historical and social background.

Course requirements: full attendance and regular reading assignments (15%), four written papers (25%) and a proseminar paper (60%).

 
0672-3234-01
 אינאיס 6: הירידה לשאול על פי ורגיליוס
 Aeneid 6: Vergil?s Underworld
פרופ רוטשטיין אנדראהסמינר גילמן497 א'1800-1600 סמ'  א'
סמינר גילמן497 ד'1800-1600 סמ'  א'

במסגרת הסמינר נקרא בשפת המקור את הספר השישי באינאיס מאת ורגיליוס. נדון בסוגיות לשוניות וספרותיות, ובשימוש של ורגיליוס במקורות יווניים.

Aeneid 6: Vergil’s Underworld

In this seminar we shall read book 3 of Virgil’s Aeneid in the original Latin. We shall discuss philological and literary issues, as well as Virgil’s use of Greek sources.

 
0672-3240-01
 מידה טובה, אחריות מוסרית ואושר: קריאה באתיקה הניקומאכית לאריסטו
 Virtue, Moral Responsibility, and Happiness: Aristotle?s Nicomachean Ethics
פרופ הררי אורנהסמינר גילמן323 ב'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן323 ה'1400-1200 סמ'  א'

בסמינר נתמקד בספרים II ו III של האתיקה הנקומאכית ונבחן את עמדותיו של אריסטו על המידה הטובה, אחריות מוסרית, שיקול דעת מוסרי, בחירה ורצון.

Virtue, Moral Responsibility, and Happiness: Aristotle’s Nicomachean Ethics

In this seminar we mainly read Books II and III of the Nicomachean Ethics and examine Aristotle’s conception of virtue, moral responsibility, deliveration, choice, and will.  

 
0672-3290-01
 הרטוריקה של קיקרו: תיאוריה ומעשה
 Ciceronian Rhetoric in Theory and Practice
פרופ פרייס יונתןסמינר גילמן323 ב'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר גילמן323 ד'1400-1200 סמ'  ב'

קריאת וניתוח טקסטים במקור, קטעים מתוך "על הנואם" ונאומים נבחרים נוספים של קיקרו.

Ciceronian Rhetoric in Theory and Practice

Reading and analysis of texts in the original Latin, selections from Cicero’s De Oratore and selected speeches.

 
0672-3291-01
 מצרים: מאמאסיס ועד יוסטיניאנוס
 Egypt: From Amasis to Justinian
פרופ יפתח אוריסמינר גילמן317אב'2000-1800 סמ'  א'
סמינר גילמן317אה'2000-1800 סמ'  א'

כבר בשלהי האלף השני עמדה מצרים בקשר מתמיד עם העולם היווני. בתחילה היה מעמדה של מצרים פריפריאלי, אך עם הזמן נעשה מעמדה מרכזי יותר ובתקופה ההלניסטית רכשה לה אלכסנדריה שבמצרים מעמד של מרכז אינטלקטואלי, אחד ממוקדי עולם הרוח והחומר היווני. המקורות ממצרים ועל מצרים רבים ומגוונים: תיאורים אתנוגרפיים, ספרות שמוקדה אלכסנדריני, ואלפים רבים של טקסטים דוקומנטריים. כל אלה מאפשרים לבחון שורה של סוגיות הנוגעות למשפט, החברה התרבות, הדת והמדינה בארץ הנילוס. במהלך הסמינר נעסוק במבחר מההבטים הללו באופן דיאכרוני, מראשיתה של הנוכחות הקבועה של יוונים בארץ הנילוס במאה השישית לפנה"ס ועד שלי העת העתיקה.

מטלות: עד ארבעה חיבורים אינטגרטיביים (30%), הצגה בכיתה (20%), עבודה סמינריונית (50%).

Egypt: From Amasis to Justinian

The connection between Egypt and the Greek world goes back to the second millennium BCE. From Greek perspectives, the position of Egypt, at first marginal, becomes increasingly central as one approaches the Classical and Hellenistic periods, as Egypt becomes the focus of Greek intellectual accomplishment. Ancient sources on and from Egypt are diverse to an unprecedented scale: alongside abundant ethnographic accounts and Alexandria-oriented literature, we are in the possession of many thousands documentary texts; considered together, these two types of sources allow us to examine multiple themes relating to law, society culture, state and religion in the land of the Nile. In the course we will engage in diachronic study of some of these themes in the period of Greek presence in Egypt.

Course requirements: no more than four short integrative essays (30%), presentation in class (20%), seminar paper (50%).

 
0672-3292-01
 ביוגרפיות בטקסט ותמונה
 Biographies in Text and Image
ד"ר גרשט רבקהסמינר גילמן261 ד'1800-1400 סמ'  ב'

מידע רב אודות אישים היסטוריים ומיתיים טמון בביוגרפיות ששרדו מהתקופה הרומית. במסגרת הסמינר נציץ אל עולמם של אחדים מהאישים, כפי שהם משתקפים מהמילה הכתובה וננסה לבדוק אם אותו המידע והרושם שנגזרים מהמילה הכתובה באים לידי ביטוי גם בהצגה החזותית. נקרא ממה שנותר מהעדויות של אוגוסטוס על עצמו, ופרקים נבחרים משל סווטוניוס, פלוטרכוס, וההיסטוריה אוגוסטה על כמה מידועני ימי הרפובליקה והאימפריה, וגם נתוודע להקבלות בהן מעמיד פלוטרכוס את סיפור חייהם של זוגות אישים יווניים ורומיים לפעמים מיתיים ולפעמים היסטוריים זה לצד זה.

Biographies in Text and Image

A lot of information about historical and legendary figures is gleaned from the Roman biographies. We'll become familiar with the biographies of some of these figures and try to find out whether the written information accords with the contemporary imagery. We'll read Augustus' personal report, selected biographical chapters describing the lives of certain republican and imperial individuals from Suetonius, Plutarch, and the Scriptores Historiae Augusta, and chapters from Plutarch's parallels which equate the lives of certain historical and/or legendary Greek and Roman individuals.

 
0672-3460-01
 סופוקלס, פילוקטטס
 Sophocles: Philoctetes
פרופ פינקלברג מרגליתסמינר גילמן260 ד'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר גילמן323 ב'1800-1600 סמ'  ב'

הסמינר מיועד לתלמידי שנה ג' של המגמה ליוונית. מטרתו לערוך היכרות לשונית,  ספרותית והיסטורית עם ״פילוקטטס״ של סופוקלס ולהקנות לתלמידים ידע ומיומנות בתחביר, הניבים וצורות המשקל המיוחדים לדרמה האטית. במהלך הקורס נדון גם בהיבטים היסטוריים ופילוסופיים של הטרגדיה ובאתגרים הפרשניים שהיא מציגה.

הסמינר פתוח גם לתלמידי תואר שני.

Sophocles "Philoctetes"

A third-year Greek seminar (poetry). The seminar purports to introduce the students to the 5th century BCE Attic drama by studying the syntax, language, and metre of Sophocles‪ “Philoctetes”. Philosophical‪,psychological‪, and historical aspects of this difficult but fascinating tragedy will also be discussed‪.

Also for MA students.

 
0672-4323-01
 גבולות וגדרות בעולם העתיק
 Borders and Boundaries in the Ancient World
פרופ בוהק גדעוןסמינר גילמן320 ב'1800-1600 סמ'  א'
פרופ פרייס יונתן

סמינר זה, המיועד לתלמידים לתארים מתקדמים בלימודים קלאסיים ותחומים הקשורים ללימודים קלאסיים, מאמץ גישה רב-תחומית לנושא "גבולות וגדרות בעולם העתיק". אילו גבולות הגדירו בן אדם, משפחה, עיר, פרובינקיה, אימפריה, אזרחות, דת ופולחן, מגדר, מעמד חברתי, ethnos? מה המשמעות, ומה היה כרוך בחציית גבולות וגדרות – פוליטיות, חברתיות, דתיות, מגדריות וכו'? השאלות הללו יילמדו על ידי התייחסות למקורות מכל הסוגים מהעת העתיקה, לרבות ספרות והיסטוריוגרפיה, ארכיאולוגיה, מסמכים וחפצים הקשורים לדתות ופולחן, אמנות, אפיגרפיה ועוד. תיאוריות מודרניות  יהיו חלק מהשיחות והדיונים.

Borders and Boundaries in the Ancient World

This seminar, intended for graduate students in Classics and related fields, will take a multi-disciplinary approach to the topic of “Borders and Boundaries in the ancient world”. What boundaries defined a person, family, city, province, empire, citizenship, religion and ritual, gender, social class, ethnos? What did “crossing boundaries” — political, social, economic, gender, etc. — involve? These questions will be approached by examining all types of sources from the ancient world, including literature and historiography, archaeology, religions, art, epigraphy. Modern theory on social, ethnic and religious identity will be brought to bear, as well.