שנה"ל תשע"ז

0672-1101-01
 לשון יוונית למתחילים
 Greek for Beginners
פרופ אברמוביץ רחלשיעור ותגילמן317אב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן317אה'1200-0900 סמ'  א'
שיעור ותגילמן317אב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן317אה'1200-0900 סמ'  ב'

בקורס הזה נלמד את יסודות תורת התצורה והתחביר של השפה היוונית העתיקה ונתחיל בקריאת טקסטים מעובדים ומקוריים.
חובות הסטודנטים: נוכחות מלאה והכנה שוטפת של שיעורי הבית (10%), עמידה בבחנים (20%), וכן עמידה בבחינה בסוף כל סמסטר.
על התלמידים לרכוש לפני תחילת שנת הלימודים את ספר הלימוד:  יוונית למתחילים, מאת רעננה מרידור בהוצאת אקדמון ירושלים.

 

In this course the students will learn the morphology and the syntax of ancient Greek, and will start to read adapted and original texts.
Course requirements: full attendance and regular homework tasks (10%), quizzes (20%) and an exam at the end of each semester (70%).  

 
0672-1102-01
 מבוא לספרות היוונית הקלאסית
 Introduction to Greek Literature
מר ניסני איילשיעור גילמן282 ג'1800-1400 סמ'  א'

עיון בפרקים נבחרים מהאפוס ההומרי וההסיודי, וכן בטרגדיות נבחרות מפרי עטם של שלושת המחזאים הקלאסיים: אייסכילוס, סופוקלס ואאוריפידס. מטרת הקורס: היכרות עם עולמה הספרותי של יוון העתיקה, תוך כדי עיון בתכניה, הקשרה ההיסטורי והתרבותי וסיווגה על פי סוגיה הספרותיים.

 

Studying selected passages from the Homeric and Hesiodic epics, as well as selected plays by the three classical tragedians: Aeschylus, Sophocles and Euripides. The Course goals are to make the student better acquainted with the literary world of ancient Greece, with its contents, its historical and cultural context and its classification into different genres.

 
0672-1201-01
 רומית למתחילים
 Latin for Beginners
ד"ר מזור מעיןשיעור ותכיתות דן דוד210 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד210 ה'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד210 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד210 ה'1400-1200 סמ'  ב'

בקורס זה נלמד את יסודות השפה הלטינית מבחינה מורפולוגית ותחבירית: נטיות השם, התואר והפועל ומבני משפטים שונים. יושם דגש רב על פיתוח מיומנויות הקריאה וההגייה של הלטינית הקלאסית בד בבד עם הקניית אוצר מילים בסיסי ורלוונטי לטקסטים הקלאסיים. עיקרו של הלימוד מהווה הכנה לקריאה במקור של כתבי יוליוס קיסר (פרקים ראשונים מ"מלחמת גאליה") ואף קטעים מכתבי קיקרו ("על הידידות", "על הזקנה"). על התלמידים לרכוש את ספרי הלימוד והתרגול הבאים לפני תחילת הקורס:

LaFleur, R.A., Wheelock's Latin, 7th edition, Collins reference: New York 2011; 
 Comeau, P.T., LaFleur, R.A., Workbook for Wheelock's Latin, 3rd revised edition, Collins reference: New York 2000.
במהלך הלימוד תינתנה מטלות שונות כגון הגשת שיעורי בית מדי שיעור, בחנים בסוף לימוד סוגיה לשונית מסויימת, בחינת ביניים ובחינה מסכמת.

The course aims to cover the morphological and syntactical elements of the Latin language, namely the various noun and adjective declensions as well as verb conjugations. Much emphasis will be placed on developing and enhancing reading skills and insightful analysis of various sentence structures. Not least, we will pay attention to correct pronunciation of classical Latin. 
An important objective of the course, as in any language work, will be the students’ acquisition of an ample vocabulary relevant to the reading of classical texts. The course is so devised as to prepare the students to read “The Gallic War” of Julius Caesar, though not wholly so and sentences and passages from other authors will be discussed and analyzed as well. An attempt is here made to give as versatile a view of Latin as is possible within the confines of an elementary introduction.
The course is accompanied by a Reader and an elaborate Grammar, both of which should be photocopied as a prerequisite for learning. Various assignments such as handing-in of homework for correction as well as frequent quizzes on grammatical topics form an integral part of the learning process. At the end of each semester there will be an examination whose aim is to assess, as accurately as possible, students’ assimilation of the material.

 
0672-1202-01
 מבוא לספרות רומית
 Introduction to Latin Literature
מר ארואטי אברהםשיעור גילמן278 א'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור גילמן278 ג'1600-1400 סמ'  ב'

מטרת הקורס היא להציג בפני התלמידים את עולמה העשיר והמגוון של הספרות הרומית הקלאסית, וכן את הרקע התרבותי, ההיסטורי והספרותי שממנו צמחה. נדון בסופרים הרומים החשובים – כותבי פרוזה ומשוררים ונקרא (בתרגום) מבחר מגוון של קטעים מיצירותיהם. אגב הקריאה והדיון נעמוד על המאפיינים הספרותיים הניכרים ביצירות וננסה להבין מדוע הן נחשבות ל"קלאסיקה" ומהו מובנו של מונח זה.
בסוף הקורס תתקיים בחינה אשר תתמקד בנושאים העיקריים שיידונו במהלך הקורס.

This introductory course aims to familiarize students with the development of the various literary genres of (classical) Roman literature. The course traces the historical, cultural and literary background of Roman literature as well as its eminent authors – prose writers and poets. By reading a wide variety of excerpts (in translation) – all of which are classics in their own merit – we will attempt an understanding of what a classic really is and its importance and relevance to our own times.
At the end of the course there will be an exam, covering the major topics learned.

 
0672-1534-01
 נפלאות השינה במיתולוגיה היוונית והרומית
 Mysteries Of Sleep In Greek and Roman Myths
ד"ר גרשט רבקהשיעור גילמן278 ד'1800-1600 סמ'  א'

השינה (היפּנוס ביוונית, סומְנוס ברומית) ממלאה תפקיד חשוב במיתולוגיה היוונית והרומית. המיתוסים אודות מות סרפדון, היפנוס ואלקיאונאוס, דאידליון וכיאונה, אריאדנה, פאונוס ואומפלה, מרס וריאה סילביה, דמטר ודמופון, אפרודיטה ואנחיזס, סלנה ואנדמיון, הדנאידות, סקילה בת ניסוס, ארוס ופסיכה, הם רק חלק מהמיתוסים בהם לשינה יש חלק. במהלך הסמסטר נבחן את הגרסאות השונות של כל אחד מסיפורים אלה ואת התיאורים החזותיים הרלוונטיים, וננסה להבין את משמעותם.
ללא דרישות קדם. חובות הקורס: בחינה מסכמת.

Sleep (Hypnos in Greek, Somnus in Latin) plays a part in many Greek and Roman Myths. The stories of Sarpedon’s death, Hypnos and Alkyoneus, Daedalion and Chione, Ariadne, Faunus and Omphale, Mars and Rea Silvia, Demeter and Demophon, Aphrodite and Anchises, Selene and Endymion, the Danaides, Scylla daughter of Nisus, and Eros and Psyche, are some of the known myths associated with sleep. We'll become acquainted with the versions of each of these myths in literature and art, and will discuss their meaning.

 
0672-1539-01
 רפואה בעולם העתיק
 Medicine in Classical Antiquity
ד"ר יזרעלוביץ עדושיעור ביה"ס לשפות001 א'1200-1000 סמ'  א'

במסגרת שיעור זה נבחן כמה מן הנושאים המרכזיים בשדה הרפואה בעולם הקלאסי: מעמד הרופא בעולם הרומי; חוויות של מטופלים; לידה, מיילדות ורפואת נשים בעולם היווני והרומי; שגעון ומחלות נפש; חיל הרפואה הרומי; המקדשים שהוקמו לכבוד אל הרפואה אסקלפיוס והולדת בית החולים; תור הזהב של הרפואה באלכסנדריה והתפתחות הכירורגיה.

These lectures concern with some of the key elements of medicine and health care in classical antiquity. Topics to be covered include the image of the physician in the Graeco-Roman world; the experiences of the sick themselves; childbirth, midwifery, and gynecology; madness and mental illnesses; the Roman medical corps; the cult of Asclepius and the birth of the hospital; the golden age of Alexandrian medicine and the history of surgery.

 
0672-1542-01
 חוק וסדר בעולם הרומי
 Law and Order in the Roman World
ד"ר יזרעלוביץ עדושיעור גילמן306 ב'1200-1000 סמ'  א'

במסגרת שיעור זה נבחן מוסדות מרכזיים בחוק הרומי ונלמד להכיר את הסיבות העיקריות להתפתחותו, מאז כינון הרפובליקה ועד לשקיעתה.

During this class we will get to know some of the key institutions of the Roman law and the reason of their coming into being from the foundation of the Roman Republic to its decline.

 
0672-1553-01
 האטרוסקים ותרבותם
 The Etruscans and Their Culture
ד"ר גרשט רבקהשיעור גילמן278 ד'1600-1400 סמ'  א'

את עיקר המידע אודות האטרוסקים – שחיו על אדמת איטליה מהמאה השמינית עד אשר נטמעו בקרב הרומים ברבע האחרון של האלף הראשון לפני הספירה – שואבים החוקרים מהספרות היוונית והרומית, מהכתובות, ומהממצא האדריכלי, האומנותי והחומרי, שרובו קשור בקבורה. במהלך הקורס נעסוק בשאלת מוצאם של האטרוסקים ובשפתם. נתוודע לאליהם ואמונותיהם, להתנהלותם החברתית, הכלכלית והמדינית, ולאורחות חייהם בעולם הזה ובחיים שלאחר המוות. נבחן את השפעת תרבות יוון ותרבויות המזרח על תרבותם של האטרוסקים, ואת אשר הנחילו הם לתרבות הרומית.
ללא דרישות קדם. חובות הקורס: בחינה מסכמת. 

Most of the knowledge regarding the Etruscans – who inhabited Italy from the eight century BC to their assimilation into Roman culture by the end of the millennium – is gleaned from Greek and Roman literature and Etruscan material-culture (architecture, art and daily life objects) and epigraphy. The study will focus on the Etruscan’s origin and language, their deities and beliefs, their economy and politics, and their daily life and afterlife. The influence the Greek and Oriental cultures had on the Etruscan culture, and the Etruscans’ own influence on the Romans, will also be considered.

 
0672-1555-01
 קיקרו הנואם
 Cicero the Orator
פרופ פרייס יונתןשיעור גילמן319אב'1800-1600 סמ'  א'

קיקרו היה הנואם הגדול והמבריק ביותר בתולדות רומא, ואחד ממייסדי תורת הנאום במסורת המערבית. בשיעור זה, נלמד ביחד – וגם ננסה לדקלם! – את יצירות המופת הרטוריות של קיקרו, וגם את דעותיו העיקריות לגבי התיאוריה של אמנות הדיבור.

Cicero was the greatest orator of ancient Rome, and one of the founders of the study and practice of rhetoric in the Western tradition. In this course we shall study — and even try to perform! — great masterpieces of Ciceronian rhetoric, as well as his key thoughts on the theory of rhetoric as contained in his writings.

 
0672-2101-01
 לשון יוונית למתקדמים
 Advanced Greek
ד"ר האוסקר פיהשיעור ותכיתות דן דוד102 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד102 ה'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד102 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד102 ה'1200-1000 סמ'  ב'

במהלך הקורס נשלים את תורת התצורות וכללי התחביר של השפה היוונית העתיקה, ונתמקד בקריאה ובניתוח של מבחר טקסטים מקוריים בפרוזה אטית.
דרישת קדם: יוונית למתחילים.
חובות התלמידים: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים, הכנה שוטפת של מטלות הבית ועמידה בבחנים (10%); ציון עובר בבחינת אמצע השנה (30%) ובבחינת הגמר (60%).

During this course we will achieve proficiency in the morphology and syntax of classical Greek, and will focus on reading and analyzing a selection of original texts in Attic prose.
Prerequisite: Greek for Beginners. Course Requirements: Attendance and active participation in class, homework assignments and quizzes (10%);
a passing grade on the intermediate (30%) and final exams (60%).

 
0672-2134-01
 תרבות ותירבות תחת הקיסרות הרומית - בין הלכה ולמעשה
 Culture and Power During the High Roman Empire
ד"ר יזרעלוביץ עדופרוסמינרגילמן306 א'1600-1200 סמ'  א'

בפרוסמינר זה נסקור את פועלן של דמויות כגון סנקה, קווינטיליאנוס, פרונטו ודמויות בולטות נוספות בקרב תנועת הסופיסטיקה השנייה, וננסה לברר מה היתה חשיבותן וכיצד הן השכילו לתרגם תרבות לכוח.
דרישות קדם: שו"ת רומא ומבוא לספרות רומית.
דרישות הקורס: נוכחות בכתה, השתתפות פעילה, הצגה (פרזנטציה) בכתה ועבודה פרוסמינריונית.

In this proseminar we will be looking into the role of education and culture and their translation into power, by looking into the images of the like of Quintilian, Fronto, Seneca and some of the leading Second Sophistic figures.

 
0672-2201-01
 רומית למתקדמים
 Advanced Latin
פרופ רוטשטיין אנדראהשיעור ותגילמן497 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותגילמן497 ד'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותגילמן497 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן497 ד'1400-1200 סמ'  ב'

מטרת הקורס להשלים את לימוד תורת הצורות והתחביר ברומית קלאסית, על מנת לאפשר קריאה עצמאית בתום הקורס. במהלך השנה נקרא מבחר טקסטים מקוריים בפרוזה קלה (יוליוס קיסר, קיקרו וקורנליוס נפוס).
חובות התלמידים: נוכחות מלאה והכנה שוטפת של שיעורי הבית (10%), עמידה בבחנים (20%), ציון עובר בבחינת אמצע השנה (20%) ובבחינת הגמר (50%).

The course aims at preparing students for independent reading by completing the study of morphology and syntax of Classical Latin. During the course we shall read a selection of original Latin texts in prose (Caesar, Cicero, Cornelius Nepos).
Course requirements: full attendance and regular homework tasks (10%), quizzes (20%) a passing grade on the intermediate (20%) and final exams (50%).

 
0672-2221-01
 המלך, המכשפה והלוחם הגיבור: עיצוב דמויות בספרות היוונית הקלאסית
 The King, the Witch and the Hero Warrior: Character Building in Greek Literature
פרופ אברמוביץ רחלפרוסמינרגילמן362 ב'1400-1200 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן362 ה'1400-1200 סמ'  א'

בפרוסמינריון הזה נדון בעיצוב דמויות בספרות היוונית העתיקה, תוך התמקדות במספר דמויות טיפוסיות והשוואה ביניהן בז'אנרים שונים. כמו כן, נדון בזיקות אפשריות בין הספרות היוונית לספרותן של תרבויות עתיקות אחרות ובהשפעת עיצוב הדמויות היווניות על ספרות המערב.
חובות הסטודנטים: נוכחות מלאה והכנה שוטפת של מטלות הקריאה והניתוח (40%), ועבודה פרוסמינריונית (60%).

 In this proseminar we will discuss character building in the ancient Greek literature, focusing on a number of types and comparing their treatment in various genres. Also, we will discuss possible interrelations between the Greek and other ancient literatures in the Near East, and the influence of Greek character building on the literatures of the West.

Course requirements: full attendance and regular assignments (40%) and a proseminar paper (40%).
 
0672-2322-01
 מבחר מן השירה הרומית
 Latin Poetry
פרופ אברמוביץ רחלפרוסמינרגילמן361 ב'1400-1200 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן361 ה'1400-1200 סמ'  ב'

קורס זה מפגיש את הסטודנטים לראשונה עם התענוגות המורכבים הכרוכים בקריאת שירה רומית בשפת המקור. במשך הסמסטר נקרא מבחר שירים מתקופת הרפובליקה ומתקופת אוגוסטוס (קאטולוס, הוראטיוס, וקטעים מוורגיליוס ומהמטמורפוזות של אובידיוס), נעמוד על היבטים לשוניים וספרותיים ונלמד את יסודות המשקל הרומי.
חובות הסטודנטים: נוכחות מלאה, הכנה שוטפת של מטלות הקריאה והניתוח, הגשת ארבע מטלות קצרות בכתב ועבודה פרוסמינריונית.

This prosemniar introduces students to the complex pleasures involved in reading Latin poetry in the original language. During the term we shall read a selection of poems from Republican and Augustan times (Catullus, Horace, selections from Virgil and Ovid’s Metamorphoses). We shall focus on linguistic and literary aspects, and learn the basics of Latin Metre.

Requirements: full and active participation, four written assignments and proseminar paper.

 
0672-2327-01
 קסנופון, קירופיידאה
 Xenophon, Cyropaedia
ד"ר יזרעלוביץ עדופרוסמינרגילמן320 א'1800-1600 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן320 ג'1400-1200 סמ'  ב'

במסגרת הפרוסמינר נקרא בשפת המקור קטעים מחיבורו של קסנופון על חינוכו של כורש. דגש מיוחד יושם לכל אורך הסמסטר על סגנונו של קסנופון ועל השפה היוונית.
דרישות קדם: שפה יוונית (הקורס מיועד לתלמידים בסמסטר הרביעי ללימוד היוונית ואילך).
דרישות הקורס: נוכחות בכתה, השתתפות פעילה, בחנים ועבודה פרוסמינריונית.

This proseminar is aimed at Greek students on their fourth term of Greek and beyond. During the term we will read Xenophons Cyropaedia in the original Greek. Particular attention will be paid to Xenophons style and language.

 
0672-2511-01
 כלכלה ומשפט בעולם העתיק
 Law and Economics in the Ancient World
פרופ יפתח אוריפרוסמינרגילמן307 ב'1800-1600 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן307 ה'1800-1600 סמ'  א'

מוסדות כלכליים, תכנון כלכלי והסדרה של פעילות כלכלית מתקיימים במהלך העת העתיקה. למעשה, לא ניתן להבין את ההיסטוריה של העולם העתיק בלי להכיר את מושגי היסוד שהתהוו בתחום זה בעיר המדינה היוונית והרומית. מושגים כמו המטבע, הבעלות על הקרקע, החוב, העבדות והשעבוד צצים ועולים שוב ושוב ומשחקים תפקיד מרכזי בכל פרק כמעט בהיסטוריה של העולם העתיק. מטרת הקורס היא להכיר מושגי יסוד אלה ואת אופני התפתחותם וביטויים במהלך העת העתיקה. הסטודנטים יתבקשו להציג בכיתה סקירה קצרה בנושא שעליו יכתבו גם עבודה פרוסמינריונית. במהלך הקורס הם יתבקשו להשלים לא יותר מארבע מטלות.

Economic institutions, planning and regulation of economic activities are current throughout antiquity. In fact, one can hardly study the history of the ancient world without some acquaintance with key terms that evolved in this area in the Greek and Roman city-state: currency, land-ownership, debt, enslavement and slavery are all themes that leave their mark on any period and episode throughout antiquity. The course is meant to introduce the students to these terms, and the causes and forms of their generation in the ancient world. The students will be ask to present and to write a paper on a related topic. They will also be asked to complete no more than four short assignments.

 
0672-2515-01
 קריאה בהומרוס
 Reading Homer
ד"ר האוסקר פיהפרוסמינרגילמן497 ה'1400-1200 סמ'  ב'
פרוסמינרביה"ס לשפות501 ב'1600-1400 סמ'  ב'

בפרוסמינריון זה הסטודנטים יקראו בשפת המקור קטעים מן השירה האפית הגדולה של הומרוס –האיליאדה והאודיסאה. נכיר את הדיאלקט האפי, את הסגנון והנושאים הייחודיים לאפוס ואת המשקל שבו נכתבה השירה האפית.
דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה בכיתה, הכנה שוטפת של מטלות הבית, בחנים 20%, הצגת ניתוח טקסט בכתה 20%, עבודת פרו"ס 60%.

In this course the students will read in ancient Greek a selection from the Homeric Epics, the Iliad and the Odyssey, will be introduced to the epic dialect, style and themes and will learn the characteristic meter of the epic poetry.
Course Requirements: Attendance and active participation in class, homework assignments, Quizzes (20%), Presentation and analysis of a primary text (20%), written paper (60%).
 
0672-2571-01
 קיקרו, בעד מילו
 Cicero, Pro Milone
ד"ר יזרעלוביץ עדופרוסמינרגילמן450 א'1200-1000 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן450 ג'1200-1000 סמ'  ב'

במסגרת הפרוסמינר נקרא בשפת המקור קטעים מן הנאום של קיקרו, בעד מילו. דגש מיוחד יושם לכל אורך הסמסטר על סגנונו של קיקרו כסופר ועל השפה הלטינית.
דרישות קדם: שפה רומית (הקורס מיועד לתלמידים בסמסטר הרביעי ללימוד הלטינית ואילך).
דרישות הקורס: נוכחות בכתה, השתתפות פעילה, בחנים ועבודה פרוסמינריונית.

This proseminar is aimed at Latin students on their fourth term of Latin and beyond. During the term we will read Ciceros Pro Milone in the original Latin. Particular attention will be paid to Ciceros style and language.

 
0672-3225-01
 מלחמה ושלום ביוון וברומא
 War and Peace in Greece and Rome
פרופ איזק בנימיןסמינר גילמן317 ב'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר ביה"ס לשפות103 ד'1400-1200 סמ'  ב'

הסמינר יבדוק ויסקור היבטים שונים של האימפריאליזם ביוון ורומא כגון האידאולוגיה המתפתחת, יעדים מעשיים, שיטות הכיבוש, קבוצות אתניות, התנגדות, אינטגרציה. לשם כך נקרא מבחר טקסטים בני התקופה.

This seminar will investigate various aspects of imperialism in Greece and Rome, such as the development of imperial ideology, the aims and methods of foreign conquest, instruments of Empire, local identities, resistance and acculturation.  For this purpose we shall read a selection of contemporary sources.

 
0672-3233-01
 שירה לירית רומית
 Roman Lyric Poetry
פרופ רוטשטיין אנדראהסמינר גילמן497 א'1400-1200 סמ'  א'
סמינר גילמן497 ד'1400-1200 סמ'  א'

במסגרת הסמינר נקרא בשפת המקור מבחר מייצג של שירה יאמבית ומֶלית לטינית מאת קאטולוס והורטיוס (כולל "שיר המאה"). נדון בסוגיות לשוניות וספרותיות, בעיקר בשאלות של סוגה ספרותית ומודלים יווניים.
הסמינר פתוח גם לתלמידי תואר שני.

In the course of this seminar we shall read in the original language a representative range of Latin poems belonging to the genres of iambus and melos by Catullus and Horace (including the Carmen Saeculare). We shall discuss philological and literary issues, particularly questions of genre and Greek models.
(Also for MA students)

 
0672-3238-01
 תפישת "האמת" בכתבי היסטוריונים יוונים ורומים
 The Concept of truth in Greek and Roman Historians
פרופ פרייס יונתןסמינר גילמן317אד'1800-1600 סמ'  א'
סמינר גילמן450 ב'1600-1400 סמ'  א'

קריאת קטעים בהיסטוריוגרפיה יוונית ולטינית העוסקים בתפיסת "האמת ההיסטורית".
סמינר מ"א. פתוח גם לתלמידי תואר ראשון שנה ג'.
דרישות קדם: שפה יוונית עתיקה ושפה רומית (לטינית) ברמת מתקדמים.

Readings in Greek and Latin historiography dealing with the concept of “historical truth”.

MA seminar (Also for 3rd year BA students).

 
0672-3239-01
 על הדומה והשונה בין הרקלס היווני, הרקלה האטרוסקי והרקולס הרומי
 Greek Herakles, Etruscan Herecele, Roman Hercules: Similarities and Differences
ד"ר גרשט רבקהסמינר גילמן323 ד'1800-1400 סמ'  ב'

הסמינר יתחקה אחר התרומה של היוונים, האטרוסקים והרומים בהתגבשות הגרסאות המיתיות ועיצוב דמותו של הגיבור הארצי שנעשה לאל. נתוודע לשימוש שעשו מחברי הטרגדיות, הקומדיות והסאטירות, משוררים, רטוריקנים, פילוסופים, ואישים פוליטיים יוונים ורומים בדמות הגיבור כדי להעביר מסרים מוסריים ופוליטיים; ונבחן כיצד אלה באו לידי ביטוי באמנות היוונית, האטרוסקית והרומית.
כתיבת עבודה סמינריונית או רפרט לפי בחירת התלמיד/ה.

TThe seminar will investigate (a) the contribution of the Greeks, Etruscans and Romans in fashioning the myths and character of the mortal Hero who became a god; (b) how Greek and/or Roman dramatists (of tragedy, comedy and satire), poets, rhetoricians, philosophers and politicians used the hero to deliver moral and political messages, and (c) how these were reflected in Greek, Etruscan and Roman art.

 
0672-3289-01
 הביוגרפיה הרומית בקונטקס: ספרות, תעמולה וחנוך
 Roman Biography in Context: Literature, Propaganda and Education
פרופ יפתח אוריסמינר גילמן323 ב'1400-1200 סמ'  א'
סמינר גילמן323 ה'1400-1200 סמ'  א'

בסמינר זה נלמד את המקורות ואת אופני הביטוי של הביוגרפיה הפוליטית הרומית, תוך השוואתה למקורות אחרים בספרות היוונית ובממצא הארכיאולוגי. ננתח את מרכיביה של הביוגרפיה כסוגה תעמולתית, חינוכית וסיפורית ונעמוד על שלבי התפתחותה. מטלות הקורס: עבודה סמינריונית, משימות תרגום בכיתה.

In this seminar we will study the sources and manifestations of the Roman political biography in comparison with other, Greek and archaeological, sources. We will analyze the components of the biography as a propagandistic, educational and literary genre, and consider the stages of its generation. Assignments: seminar paper, translations in class.

 
0672-3482-01
 אוריפידס:מדיאה
 Euripides:Medea
פרופ פינקלברג מרגליתסמינר גילמן317אב'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן317אה'1600-1400 סמ'  ב'

הסמינר מיועד לתלמידי שנה ג' של המגמה ליוונית. מטרתו לערוך היכרות, לשונית וספרותית כאחד, עם יצירת המופת של אוריפידס ולהקנות ידע ומיומנות בתחביר, הניבים וצורות המשקל המיוחדים לדרמה האטית.
הסמינר פתוח גם לתלמידי תואר שני.

A third-year Greek seminar (poetry). The seminar will introduce the students to Euripides' most renowned tragedy. It also purports to improve their knowledge of syntax, dialect, and metre of the 5th century BCE Attic drama.

(Also for MA students)

 
0672-3508-01
 קריאה במנון לאפלטון
 Plato's Meno
ד"ר הררי אורנהסמינר גילמן323 ב'1800-1600 סמ'  א'
סמינר גילמן323 ה'1200-1000 סמ'  א'

בסמינר נקרא במקור את הדיאלוג  'מנון' ונדון בסוגיות המרכזיות שעולות בו: מהי הגדרה, האם למידה היא אפשרית, מהי ידיעה ואיך היא נבדלת מסברה נכונה. לצד התעמקות בהיבטים לשוניים, נעמוד על בעיות פרשניות תוך קריאה וניתוח של מקצת מהספרות המשנית על הדיאלוג.

The seminar is devoted to a reading of Plato’s Meno and engagement with the central topics raised in this dialogue: definitions, learning, knowledge and true belief. Alongside examination of linguistic aspects, we will address the interpretative problems through an analysis of current interpretations found in the secondary literature on this dialogue.