שנה"ל תשע"ו

0672-1101-01
 לשון יוונית למתחילים
 Greek for Beginners
פרופ אברמוביץ רחלשיעור ותגילמן362אג'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן362אג'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן362אה'1200-0900 סמ'  א'
שיעור ותגילמן362אה'1200-0900 סמ'  ב'

בקורס הזה נלמד את יסודות תורת התצורה והתחביר של השפה היוונית העתיקה ונתחיל בקריאת טקסטים מעובדים ומקוריים.
חובות הסטודנטים: נוכחות מלאה, הכנה שוטפת של שיעורי הבית, עמידה בבחנים לאורך השנה ועמידה בבחינה בסוף כל סמסטר.

 

 

 

Greek for Beginners 
In this course we shall learn the morphology and syntax of ancient Greek and start reading adapted and original Greek texts. 
Course requirements: full attendance, regular homework tasks, quizzes every two weeks and an exam at the end of each semester.

 

 

 
0672-1102-01
 מבוא לספרות היוונית הקלאסית
 Introduction to Greek Literature
מר ניסני איילשיעור גילמן306 ג'1800-1400 סמ'  א'

עיון בפרקים נבחרים מהאפוס ההומרי וההסיודי, וכן בטרגדיות נבחרות מפרי עטם של שלושת המחזאים הקלאסיים: אייסכילוס, סופוקלס ואאוריפידס. מטרת הקורס: היכרות עם עולמה הספרותי של יוון העתיקה, תוך כדי עיון בתכניה, הקשרה ההיסטורי והתרבותי וסיווגה על פי סוגיה הספרותיים.

Introduction to Ancient Greek Literature 
Studying selected passages from the Homeric and Hesiodic epics, as well as selected plays by the three classical tragedians: Aeschylus, Sophocles and Euripides. The Course goals are to make the student better acquainted with the literary world of ancient Greece, with its contents, its historical and cultural context and its classification into different genres.

 
0672-1201-01
 רומית למתחילים
 Latin for Beginners
פרופ רוטשטיין אנדראהשיעור ותגילמן317 ד'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותגילמן323 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותגילמן323 ד'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן455 א'1800-1600 סמ'  ב'

למידת הלטינית מאפשרת קריאת מקורות אשר נכתבו במשך אלפיים שנה, וכך מהווה מפתח להבנת השפות והתרבויות של המערב. מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בתורת הצורות והתחביר ברומית קלאסית עם דגש על קריאת טקסטים קצרים בפרוזה קלה, מרביתם בלטינית בלתי-מעובדת. 
דרישות הקורס: 
- השתתפות פעילה
 - הגשת שיעורי בית
 - בחנים
 - מבחן אמצע סמסטר (בכתב) 
- מבחן סופי (בכתב)

 

Beginners Latin 
Learning Latin makes it possible to read sources written over two millennia, thus affording a key for understanding Western languages and cultures. This course aims to provide students with fundamental knowledge of the morphology and syntax of Classical Latin, with an emphasis on reading short prose passages. 
Students’ duties: 
- Active attendance and participation 
- Completion of homework assignments 
- Short written tests 
- Mid-year written test 
- Final written test

 
0672-1202-01
 מבוא לספרות רומית
 Introduction to Latin Literature
ד"ר מזור מעיןשיעור גילמן282 ד'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור גילמן497 א'1600-1400 סמ'  ב'

מטרת הקורס היא להציג בפני התלמידים את עולמה העשיר והמגוון של הספרות הרומית הקלאסית, וכן את הרקע התרבותי, ההיסטורי והספרותי שממנה צמחה. נדון בסופרים הרומיים החשובים – כותבי פרוזה ומשוררים, ונקרא (בתרגום) מבחר מגוון של קטעים מיצירותיהם. אגב הקריאה והדיון נעמוד על המאפיינים הספרותיים הניכרים ביצירות וננסה להבין מדוע הן נחשבות ל"קלאסיקה" ומה משמעותו של מושג זה.

Introduction to Latin Literature
This course aims at making the students better acquainted with the world of Latin Literature, and to learn about its cultural, historical and literary background. We will discuss major Roman authors – writers of both Prose and Verse, and will read various (translated) exerpts of their works.

 

 

 

 

 
0672-1532-01
 עיבור ולידה פלאיים במיתולוגיה היוונית
 Unusual Conceptions and Births in Greek Mythology
ד"ר גרשט רבקהשיעור גילמן282 ד'1600-1400 סמ'  א'

המיתולוגיה היוונית משופעת בסיפורי התעברויות יוצאות דופן ולידות פלאיות של אלים ואלות, של גיבורים וגיבורות ושל יצורים היברידיים. דיוניסוס לדוגמה נולד מירכו של זיאוס, אתנה מראשו של אבי האלים ואפרודיטה הגיחה לאוויר העולם מתוך גלי הים. לשתי בנותיו אלו של זיאוס לא הייתה ילדות, הן נולדו בוגרות. דנאי התעברה מזיאוס, שהופיע בפניה בצורת מטר זהב, וילדה את פרסיאוס. פסיפסאי בת הליוס הזדווגה עם פר ששלח פוסידון וילדה את המינותאורוס. הגורגונה-מדוסה ילדה לפוסידון את כריסאור ופגסוס (הסוס המכונף); ואיקסיון שבעל ענן בדמותה של הרה נעשה לאבי אבותיהם של הקנטאורים (שילוב של אדם וסוס). במיתוסים אלה ואחרים נעסוק במהלך הסמסטר; נבחן את הגרסאות השונות של כל סיפור, את התיאורים החזותיים, וננסה להבין את משמעותם.

Unusual Conceptions and Births in Greek Mythology
 Greek mythology abounds with unusual conceptions and births of gods and goddesses, Heroes and heroines and hybrid creatures. Dionysus for example, was born of Zeus’ thigh, Athena of Zeus’ head and Aphrodite of the sea foam near Paphos. Both Zeus’ daughters had no childhood; they were born adults. Danae was made pregnant by Zeus, who came to her in the form of a gold shower, and bore the child Perseus. Pesiphae, the daughter of Helios, mate with a white bull sent by Poseidon and bore the Minotaur. The Gorgon-Medusa bore Chrysaor and Pegasus to Poseidon; and Ixion mated with a cloud in the shape of Hera and became, by Centauros, the ancestor of a half-man half-horse tribe. We'll become acquainted with the written and visual versions of these myths and others, and discuss their meaning.

 

 

 
0672-1539-01
 רפואה בעולם העתיק
 Medicine in Classical Antiquity
ד"ר יזרעלוביץ עדושיעור גילמן277 ד'1400-1200 סמ'  א'

במסגרת השיעור נבחן כמה מן הנושאים המרכזיים בשדה הרפואה בעולם הקלאסי: מעמד הרופא בעולם הרומי; חוויות של מטופלים; לידה, מיילדות, ורפואת נשים בעולם היווני רומי; שיגעון ומחלות נפש; חיל הרפואה הרומי; המקדשים של אל הרפואה אסקלפיוס והולדת בית החולים; תור הזהב של הרפואה באלכסנדריה והתפתחות הכירורגיה.

Medicine in Classical Antiquity
These lectures concern with some of the key elements of medicine and health care in classical antiquity. Topics to be covered include the image of the physician in the Graeco-Roman world; the experiences of the sick themselves; childbirth, midwifery, and gynecology; madness and mental illnesses; the Roman medical corps; the cult of Asclepius and the birth of the hospital; the golden age of Alexandrian medicine and the history of surgery.

 

 

 
0672-1542-01
 חוק וסדר בעולם הרומי
 Law and Order in the Roman World
ד"ר יזרעלוביץ עדושיעור גילמן220 ב'1600-1400 סמ'  א'

במסגרת השיעור נבחן מוסדות מרכזיים בחוק הרומי ונלמד להכיר את הסיבות העיקריות להתפתחות החוק הרומי מאז כינון הרפובליקה ועד לשקיעתה. לאחר כשתי הרצאות מבוא נבחן סוגיות מרכזיות בחוק הרומי באמצעות קריאה בספרו של קיקרו , על החוקים.

Law and order in the Roman world
During this class we will get to know some of the key institutions of the Roman law and the reason of their coming into being from the foundation of the Roman Republic to its decline. After two introductory lectures we will examine major facets of the Roman law by a close reading of Cicero De Legibus.  

 

 

 

 
0672-1550-01
 תרבות הפנאי של הרומים
 Roman Leisure
ד"ר גרשט רבקהשיעור גילמן306 ד'1800-1600 סמ'  א'

את זמנם הפנוי חילקו הרומים בין המרחב הציבורי למרחב הפרטי. במרחב הפרטי הם קיימו אירועים חברתיים במהלכם ערכו ארוחות מרובות מוזמנים, חילקו מתנות, השתעשעו במשחקים ומופעים ולפעמים גם יצאו לצייד; בבתי האמידים אף הוקצו לאורחים חדרי אירוח וחדרי אוכל. במרחב הציבורי ערכו הרומים את קניותיהם, סעדו את ליבם והרוו את צימאונם בטברנאי, נהנו ממופעי דרמה וספורט, האזינו לנאומים, שיחקו במשחקי קוביה, השתתפו בהימורים, טבלו במימי המרחצאות, התעמלו בפלייסטרה, שחו בברכות, טיילו בגנים הציבוריים ופקדו את בתי הזונות ולהבדיל את המקדשים. רבות אנו למדים על הבילוי בשני המרחבים מהמקורות הכתובים, אך לא פחות מעידים על אלה שרידי המבנים והתיעוד החזותי. במסגרת הקורס נאמת את המידע הנלמד על תרבות הפנאי של הרומים מתוך התיאורים החזותיים ושרידי המבנים עם האזכורים בספרות הרומית.

Roman Leisure
The Romans shared their leisure time between the public and private spheres. They entertained friends and family within their property offering them food, presents (xenia), and other pleasures such as games and hunting wherever it was possible. In wealthy mansions bedrooms and dining rooms were provided to the guests. In the public sphere the Romans did their shopping, ate and drank, watched various dramatic, athletic and arena performances, listened to their orators, played board games, gambled, bathed, exercised in the palaestra, swam in the natatio, walked in the public gardens and visited brothels and, on the other hand, temples. A lot of information about how the Romans spent their leisure time in both spheres is provided by ancient literature as well as by works of art, entertainment facilities and private dwellings. In this class the works of art and archaeological remains will be dealt with and equated with contemporary written evidence.

 

 

 
0672-1556-01
 אמנות הדיבור ביוון וברומא: הנאום בבית הדין, באסיפה ובספרות
 The Art of the Rhetoric in Greece and Rome: the Speech in th
פרופ פרייס יונתןשיעור גילמן317 ב'1800-1600 סמ'  א'

רטוריקה, אומנות הדיבור, היוותה את הבסיס לתרבויות יוון ורומא. תחום הרטוריקה הקיף לא רק נאומים בהקשרים ציבוריים אלא גם שיטות של חיבור מילים בכל הקשר שנגע בשפה, לרבות שירה, היסטוריה ופילוסופיה. בשיעור זה נלמד להעריך רטוריקה עתיקה במישור התיאוריה ובמישור המעשה, תוך כדי קריאת נאומים בהקשרים משפטיים, פוליטיים וספרותיים.

The art of the rhetoric in Greece and Rome: The Speech in the Courtroom, the Assembly and Literature
Rhetoric, the art of persuasion, lay at the very basis of Greek and Roman culture. It involved not just speeches in public settings but also the technique of composition, of simply putting words together in a particular fashion, in all contexts involving language, including poetry, history and philosophy. Students will gain some appreciation of rhetoric in ancient theory and practice by reading actual speeches from judicial, political and literary settings. 

 

 

 
0672-2101-01
 לשון יוונית למתקדמים
 Advanced Greek
ד"ר האוסקר פיהשיעור ותכיתות דן דוד212 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד212 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד212 ה'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד212 ה'1200-1000 סמ'  ב'

במהלך הקורס נשלים את תורת התצורות וכללי התחביר של השפה היוונית העתיקה, ונתמקד בקריאה ובניתוח של מבחר טקסטים מקוריים בפרוזה אטית. 
דרישת קדם: יוונית למתחילים 
דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים; הכנה שוטפת של מטלות הבית; עמידה בבחנים. 
מטלות הקורס: בחינת ביניים ובחינת הגמר.

 

Advanced Greek
During this course we will achieve proficiency in the morphology and syntax of classical Greek, and will focus on reading and analyzing a selection of original texts in Attic prose.
Prerequisite: Greek for Beginners.
Course Requirements: Attendance and active participation in class; homework assignments; quizzes; a passing grade on the intermediate and final exams.

 
0672-2139-01
 ההיסטוריה על פי אוגוסטוס: ספרות ואמנות בשירות התעמולה
 The History According to Augustus: Propagandistic Literature
ד"ר גרשט רבקהשיעור רוזנברג104 ד'1800-1400 סמ'  ב'

את הדרך אל לב העם ואת מקומו בהיסטוריה סלל אוגוסטוס, האימפרטור הראשון של רומא העתיקה, תוך שהוא 'משפץ' את קורות חייו, שוזר בהם אותות ומופתים, חלומות ונבואות, ומאמץ לעצמו גניאולוגיה ופטרונות אלוהית. באמצעות התמונה והמילה הכתובה - המיתית וההיסטורית - הוא 'שטף' את מוחו של הציבור בדבר מוצאו האצילי, כישוריו, הישגיו וזכותו הבלתי מעורערת לשלוט. הוא הכתיב שפה חזותית ותבניות ספרותיות שזורות סמליות ועשירות באלגוריות, מטפורות ואנאלוגיות. הוא האדיר את אשתו ליוויה ובניו המאומצים בתארים, טקסים ופסלים; בנה מונומנטים ציבוריים (מזבח השלום, המקדשים של מרס הנוקם ושל אפולו האקטי) ופרטיים (ביתו על הפלטין) ועיטר אותם בסמלים ובסצנות בזיקה לספרות המיתית שנכתבה עבורו (וירגיליוס לדוגמה) וההיסטורית שנכתבה על ידו (הביוגרפיה שלו, והדין וחשבון על עלילותיו: Res Gestae). אוגוסטוס ובני משפחתו נערצו בכל רחבי האימפריה. הצווים המורים על קיום חגיגות לכבודם והעמדת פסלים ומונומנטים להאדרתם, גם לאחר מותם, הם עדות אילמת לחותם שהשאירה אחריה תקופת שלטונו הארוכה של אוגוסטוס. בכל אלה ועוד נעסוק במהלך הסמסטר.

The History According to Augustus – Propagandistic Literature and Art
Augustus, the first Roman Emperor made every effort possible to won the trust of the Roman people; he provided them with dreams, prophecies and divinations, mythical genealogy and with divine patronage; thus was his biography restored, and the public convinced of his divine origin, successes and indisputable right to rule. The visual language and literary patterns Augustus offered were abound with symbolism, allegories, metaphors and analogies. He honored his wife Livia and his adopted sons with titles, ceremonies and statues. The public (Ara Pacis Augustae and the temples of Mars Ultor and the Actian Apollo) and private (Augustus and Livia residence on the Palatine) monuments he erected were richly decorated with scenes and symbols associated with myths written especially for him (Vergilius), and with historical evidence written by him (the autobiography and the Res Gestae Augustae). Augustus and his family were honored all over the empire. The decrees ordering to perform ceremonies and to erect statues and monuments in their honor are silent evidence to the impact of Augustus long lasting rule. With all the above and more we will deal along the semester.

 
0672-2201-01
 רומית למתקדמים
 Advanced Latin
מר ארואטי אברהםשיעור ותגילמן361 ג'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן361 ג'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן361 ה'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן361 ה'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס מהווה המשך טבעי לקורס לטינית למתחילים (שהוא תנאי מוקדם לקורס זה) ובו ישלימו התלמידים את לימודי המורפולוגיה והתחביר הלטיניים. בשלב זה תחל קריאה בטקסטים לא מעובדים: פרקים נבחרים מן הספר הראשון של "מלחמת גאליה" ליוליוס קיסר וכן הביוגרפיה "חיי חניבעל" לקורנליוס נפוס. המטרה העיקרית במהלך הקריאה היא לפתח יכולת ומיומנות בהתמודדות עם טקסט לטיני, הכרת השימוש בקומנטר וספרות עזר וכן פיתוח רגישות להיבטי השפה השונים כפי שהם באים לידי ביטוי ביצירות פרוזה. 
הקורס יכלול מטלות שיעורי בית, בחנים, בחינת ביניים בסוף סמסטר א' ובחינה מסכמת בסוף סמסטר ב'.

Advanced Latin
This course forms a direct sequel to the beginner’s Latin course, the latter being a prerequisite to the former. Here students will complete their studies of Latin syntax and morphology and start reading continuous, unvarnished passages. The course reading will comprise selected chapters from the first book of Caesar’s Bellum Gallicum as well as Cornelius Nepos’ Life of Hannibal. The main aim is to develop an ability to confront Latin prose texts with confidence, proper use of commentaries and reference literature as well as sensitivity to the various nuances of Latin sentence structure and idiom. 
The course will include regular homework tasks, quizzes and a comprehensive exam at the end of each semester.

 
0672-2208-01
 חוק וצדק בעולם היווני
 Law and Justice in the Greek World
פרופ יפתח אורישיעור גילמן305 ה'1400-1200 סמ'  א'
שיעור גילמן306 ג'1400-1200 סמ'  א'

חוק וצדק הם מושגי יסוד המלווים את ההגות והחברה היוונית בתקופה הארכאית, בתקופה הקלאסית וההלניסטית, ואף בתקופה הרומית. בקורס זה נבחן את התפתחותם וביטוייהם של מושגים אלה בשירה, בפרוזה ובממצא הדוקומנטרי מהתקופות האמורות. נדון גם במונחי מפתח אשר התפתחו בשפה ובתרבות היוונית לתיחום והגדרת מושגי יסוד אלה ואת התפתחותם בתקופות האמורות. 
חובות הסטודנטים: נוכחות מלאה, הכנה שוטפת של המטלות.
מטלת הקורס: בחינת בית ועבודת סיום.

Law and Justice in the Greek World 
Law and Justice are two key concepts that accompany Greek thought and society from the Archaic period, through its evolution and continuum in the Classical, Hellenistic and Roman world. In the course, we will examine the various manifestations of these concepts in contemporaneous literature—poetry, drama and prose—as well as in documentary sources. We will also take into consideration additional terms and notions that were developed in that timeframe to mark out the parameters and the modus operandi of the above concepts.

 
0672-2323-01
 קריאה בשירה הרומית
 Readings in Latin Poetry
פרופ אברמוביץ רחלפרוסמינרגילמן320 ג'1600-1400 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן320 ה'1600-1400 סמ'  ב'

בקורס הזה נכיר את המשוררים הגדולים והשירה הנפלאה שנוצרה ברומא במאות הראשונה לפסה"נ עד המאה הראשונה לסה"נ. נקרא מבחר מן השירה הרומית, נלמד את יסודות המשקל השירי הרומי ונכיר את האמצעים הספרותיים שבהם השתמשו המשוררים. 
דרישות קדם: לפחות שלושה סמסטרים של לימוד השפה הרומית. 
חובות הסטודנטים: נוכחות מלאה, הכנה שוטפת של המטלות.
מטלת הקורס: בחינה ועבודת סיום.

Readings in Roman Poetry 
This course introduces students to the great Roman poets and Roman poetry of the first century BCE – first century CE. Students will read a selection of poems, will be acquainted to the basics of metrics and will learn the poetic and rhetorical devices used by these poets.
Course requirements: at least three semesters of Latin language, full and active participation, an exam and a final paper.

 
0672-2327-01
 קסנופון, קירופיידאה
 Xenophon, Cyropaedia
ד"ר יזרעלוביץ עדושיעור גילמן260 ד'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור גילמן361 ב'1600-1400 סמ'  ב'

במסגרת השיעור המתקדם נקרא קטעים מחיבורו של קסנופון על חינוכו של כורש בשפת המקור. הדגש לכל אורך הסמסטר יתמקד בסגנונו של קסנופון ועל השפה היוונית. 
דרישות קדם: שפה יוונית (השיעור מיועד עבור תלמידים בסמסטר הרביעי ללימוד היוונית ואילך).  
דרישות הקורס: נוכחות בכתה, השתתפות פעילה.
מטלת הקורס: בחינה ועבודת סיום.

Xenophon, Cyropaedia 
This advanced class is aimed at Greek students on their fourth term of Greek and beyond. During the term we will read Xenophon’s Cyropaedia in the original Greek. Particular attention will be paid to Xenophon’s style and language.

 
0672-2328-01
 ההמנונות ההומריים
 The Homeric Hymns
ד"ר האוסקר פיהשיעור גילמן306 ג'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור גילמן306 ה'1800-1600 סמ'  ב'

מטרת הקורס הנה לערוך היכרות ראשונית עם השירה האפית והדיאלקט ההומרי. במסגרת השיעור המתקדם נקרא בשפת המקור ובמשקל (ההקסמטר הדקטילי) מבחר קטעים מתוך ההמנונות ההומריים. קריאת הטקסט תלווה בניתוח לשוני (מורפולוגיה ותחביר) וספרותי, ודיון באמצעים הפיוטיים הייחודיים לסוגה זו .

 

דרישות קדם: שפה יוונית (השיעור מיועד עבור תלמידים בסמסטר הרביעי ללימוד היוונית ואילך). 

 

דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה; בחינה ועבודת סיום קורס.

 

 

 

 

The Homeric Hymns
The course is intended to introduce second-year students of ancient Greek to Epic poetry and Homeric dialect. During the course we shall read a selection from the Homeric Hymns in the original language and meter (dactylic hexameter) accompanied by both lingual (morphological and syntax) and literary analysis. Discussions will also refer to the poetic measures characteristic   to   this genre.

 

 
0672-2329-01
 הרומן בעולם הרומי
 The Roman Novel
ד"ר יזרעלוביץ עדושיעור רוזנברג209 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור רוזנברג211 ד'1200-1000 סמ'  א'

במסגרת השיעור המתקדם נעמוד על הופעתה של סוגה ספרותית חדשה בעולם הרומי: הרומן. השאלות שיעמדו במרכז הדיון נוגעות למקורותיה של סוגה זו, יחסה לסוגות ספרויות אחרות, המגמות שהיא משקפת ועוד. בין החיבורים שייקראו: חמור הזהב של אפוליוס, הסיפור אודות אנטיוכוס מלך צידון, ולוקיאנוס.
דרישות קדם: שו"ת חברה, מטר ותרבות ברומא העתיקה ומבוא לספרות רומית.
מטלת הקורס: בחינת בית ועבודת סיום.

The Roman novel 
In this course we will discuss the rise of a new literary genre: the novel. Questions to be raised and addressed include the origins of this genre and its relations to other literary genres, the tendencies it reflects and more. During the seminar we will read and examine Apuleius’ Golden Ass, The Story of Antioch King of Tyre, and Lucian.   

 
0672-2570-01
 קיקרו, הסוגים
 Cicero, Topica
ד"ר יזרעלוביץ עדושיעור רוזנברג107 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור רוזנברג107 ד'1400-1200 סמ'  ב'

במסגרת השיעור המתקדם נקרא קטעים מן המסכת של קיקרו 'הסוגים' בשפת המקור. הדגש לכל אורך הסמסטר יתמקד בסגנונו של קיקרו כסופר ובשפה הלטינית.
דרישות קדם: שפה רומית (השיעור מיועד עבור תלמידים בסמסטר הרביעי ללימוד הלטינית ואילך).
דרישות השיעור: נוכחות בכתה, השתתפות פעילה. 
מטלת הקורס: בחינה ועבודת סיום.

Cicero, Topica
This advanced class is aimed at Latin students on their fourth term of Latin and beyond. During the term we will read Cicero’s Topica in the original Latin. Particular attention will be paid to Cicero’s style and language.

 
0672-3212-01
 דמוסתנס, על הכתר
 Demosthenes, On the Crown
פרופ פינקלברג מרגליתסמינר גילמן317אב'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן497 ד'1600-1400 סמ'  ב'

הקורס מיועד לתלמידי שנה ג' של המגמה ליוונית. מטרתו לערוך היכרות עם מה שהוגדר בצדק כ״הנאום הגדול ביותר של הנואם הגדול בעולם״ (אנציקלופדיה בריטניקה). "על הכתר״ (330 לפנה״ס), שחובר באחת מנקודות המפנה בהיסטוריה של יוון העתיקה, במהירה הפך לחלק בלתי נפרד מרשימת הקריאה המחייבת הן בעולם העתיק והן בעולם המודרני. הנאום מהווה אחת הפסגות של פרוזה אמנותית ביוון העתיקה.
מטלות הקורס: רפראט או עבודה סמינריונית.
הקורס פתוח גם לתלמידי תואר שני.

Demosthenes, On the Crown
A third-year Greek seminar (prose). The seminar will introduce the students to what was justly defined as “the greatest speech of the greatest orator in the world” (Encyclopaedia Britannica). Written at one of the the turning points in Greek history and since then an inseparable part of the curriculum, On the Crown (330 BCE) is one of the foremost representatives of Greek periodical prose. 
Also for MA students.

 
0672-3229-01
 שירה ודרמה בתקופה ההלניסטית
 Poetry and Drama in the Hellenistic Period
פרופ אברמוביץ רחלסמינר גילמן455 ג'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן497 ה'1600-1400 סמ'  א'

בסמינר הזה נכיר את המשוררים שפעלו באחת התקופות המשמעותיות והמרתקות בתולדות יוון העתיקה. נעמוד על ההתפתחויות והשינויים שחלו בשירה ובסוגיה, "נטעם" ממבחר סוגות ומשוררים וכן מן הקומדיה של מננדרוס, וננסה לבחון את אלה על רקע השינויים הפוליטיים, החברתים והתרבותיים של התקופה. נבחן גם את נושא השפעת השירה והקומדיה ההלניסטיות על אלו הרומיות – ודרכן על אלו של הספרות המערבית.
דרישות קדם: יוונית למתקדמים.
חובות הסטודנטים: נוכחות מלאה, הכנה שוטפת של מטלות הקריאה.
מטלת הקורס: עבודה סמינריונית/רפראט.

Poetry and Drama in the Hellenistic Period
This seminar will introduce students to one of the most significant and fascinating periods in ancient Greek history. Students will be acquainted with developments and changes that occurred in Greek poetry and its genres, will read a selection of poems by various poets and in various genres and also of the comedy of Menander, and will examine them against the background of the political, social and cultural changes of the period. The subject of the contribution of Hellenistic to Roman poetry and comedy and, through it, to western poetry will also be addressed. 
Course requirements: advanced Greek, full and active participation and a seminar paper.

 
0672-3232-01
 ורגיליוס, אינאיס 3: המסע לאיטליה
 Virgil, Aeneid 3: the Journey to Italy
פרופ רוטשטיין אנדראהסמינר גילמן262 א'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר רוזנברג211 ד'1800-1600 סמ'  ב'

במסגרת הסמינר נקרא בשפת המקור את הספר השלישי באינאיס מאת ורגיליוס. נדון בסוגיות לשוניות וספרותיות, ובשימוש של ורגיליוס במקורות יווניים.

Virgil, Aeneid 3: the Journey to Italy
In this seminar we shall read book 3  of Virgil’s Aeneid in the original Latin. We shall discuss philological and literary issues, as well as Virgil’s use of Greek sources.

 
0672-3287-01
 סוגיות נבחרות בתולדות המדע העתיק
 Select Questions in the History of Ancient Science
ד"ר הררי אורנהסמינר גילמן317אה'1800-1600 סמ'  א'
סמינר גילמן450 ב'1800-1600 סמ'  א'

בקורס זה נעסוק באחד המאפיינים הייחודיים לתרבות היוונית: חשיבה מדעית. תוך קריאת מקורות בתחומי מדע שונים כגון: פיסיקה, אסטרונומיה, מתמטיקה ורפואה. ננסה להבין את מקורות החשיבה המדעית, השאלות המרכזיות בתחומי ידע, האמצעים לגיבוש דיסציפלינה מדעית, והיחס בין מדע והתרבות שהוא התפתח בה.
דרישות: נוכחות מלאה וקריאה של המקורות. 
מטלת הקורס: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט.

Select Questions in the History of Ancient Science 
This course deals with one of the unique characteristics of Greek culture: scientific thought. We will read texts in natural philosophy, astronomy, mathematics, and medicine and attempt to understand the origins of Greek scientific thought, the central questions dealt in these sciences, and the relationship between science and culture.

 
0672-3288-01
 ליוויוס, מאז ייסוד העיר. עידני הגיבורים של רומא העתיקה
 The Heroic Generations of Rome: Readings in Livy's Ab Urbe C
פרופ פרייס יונתןסמינר גילמן260 ב'1600-1200 סמ'  א'

בסמינר נקרא בשפת המקור קטעים שבהם ליוויוס מציג ומתאר מספר דמויות גדולות מן התקופה הקדומה והאמצעית של הרפובליקה. יושם דגש על השימוש שעושה ההיסטוריון ב-exempla כדי להעביר את השקפתו המוסרית-היסטורית ולרמז על השוואה לתקופה הקשה שלו עצמו.
הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א. נדרשת ידיעת השפה הלטינית.

The heroic generations of Rome: Readings in Livy’s Ab Urbe Condita
Students will read, in the original Latin, Livy’s portraits of several great figures of the Early and Middle Republic, to appreciate Livy’s use of exempla to convey his own ethical approach to history, with the implicit contrast to his own difficult times.

 
0672-3461-01
 גזענות בעולם העתיק
 Racism in the Ancient World
פרופ איזק בנימיןסמינר גילמן323 ד'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן362אב'1600-1400 סמ'  ב'

בסמינר נבדוק דעות ויחסים בקרב יוונים ורומאים כלפי זרים. הן מיעוטים זרים ביוון ורומא, הן עמים זרים שכנים ועמים מרוחקים יותר. בשלב הראשון נעיין במושגים הכלליים עליהם התבססו דעותיהם והדעות הקדומות של יוונים ורומאים על אחרים. בהמשך נעיין בתדמיתם של עמים ספציפיים בטקסטים יווניים ורומיים כגון פרסים, סוריים, מצרים, גלים, גרמנים ויהודים. בשלב השלישי נדון במספר נושאים נוספים: עמים אלה באמנות; אינטלקטואלים בפרובינקיות הרומיות; הגירה ומהגרים ונוודים.

Racism in the Ancient World 
The seminar will trace attitudes of Greeks and Romans to foreigners, both minorities in their own societies, neighbouring peoples and distant strangers. The general concepts will be traced that guided classical antiquity in its value judgments and ideologies, imperialist and others from the fifth century BC until the fifth century AD. The next will deal with specific peoples in Greek and Roman eyes such as Persians, Syrians, Egyptians, Gauls, Germans and Jews. Finally, a number of special subjects will be treated, such as stereotypes in art; provincial intellectuals in the Roman Empire; immigration and immigrants, and nomads.

 
0672-3507-01
 טקסטים ספרותיים ודוקומנטריים על פפירוס ואבן
 Literary and Documentary Texts On Papyrus and Stone
פרופ יפתח אוריסמינר ג'1800-1600 סמ'  א'
סמינר ה'1800-1600 סמ'  א'

כתובות ופפירוסים הם כלי להשתמרות של טקסטים ספרותיים ושל מסורות וסוגות ספרותיות אשר לא השתמרו במקורות אחרים. במקרים אחרים משמרים הכתובת ופפירוס, לגבי טקסט ידוע, קריאה שונה מזו המוכרת לנו ממסורת כתבי היד. כמו כן, כתובות ופפירוסים משמשים לנו מקור ראשון, ויחיד למעשה, ללימוד חיי היום יום, ואגב כך לחקר שאלות הנוגעות לעולמם הכלכלי, הדתי, המשפטי והלשוני של כותביהם, כאשר ההיזון החוזר בין הפפירוסים הספרותיים והדוקומנטריים, תוך התייחסות להקשר שבו נכתב הטקסט, מעניין במיוחד. 
מטלת הקורס: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט.

Literary and documentary Texts on Papyrus and Stone
We owe to inscriptions and papyri the preservation of texts and genres that have not survived the medieval and renaissance manuscript tradition. Inscriptions, and especially papyri, also render alternative readings in texts that did come down to us in medieval manuscripts at all. In addition, inscriptions and papyri allow a glimpse of the everyday lives of their authors, and thus cast a light on their economic, religious, legal and linguistic world. In particular, the investigation of the interrelation between literary and documentary texts is a fascinating and intellectually enriching experience.