שנה"ל תשע"ט

0671-1001-01
 הארכיאולוגיה מהי?
 What is Archaeology?
פרופ בונימוביץ שלמהשיעור גילמן281 א'1200-1000 סמ'  א'

הקורס עוסק במהותה של הארכיאולוגיה כדיסציפלינה מדעית, בטבעו של המידע הארכיאולוגי, בשיטות המחקר בשדה, בקשר שבין הארכיאולוגיה ומדעים אחרים, בשיחזור ארגונן החברתי, כלכלתן ועולמן הקוגניטיבי של חברות קדומות, במגוון הגישות לפירוש הממצא הארכיאולוגי ובמגמותיה של הארכיאולוגיה בת-זמננו.

The course presents an introduction to the disciplinary foundations of archaeology: the essence of archaeology as a scientific discipline, the nature of archaeological data, archaeological field methods, interconnections between archaeology and other sciences, how do archaeology reconstructs the social and economic organization of ancient societies as well as their cognitive world, approaches to archaeological interpretation, trends and aims of contemporary archaeology.

 
0671-1001-02
 הארכיאולוגיה מהי?
 What is Archaeology?
ד"ר קוך עידושיעור גילמן281 ב'1600-1400 סמ'  ב'

הקורס עוסק במהותה של הארכיאולוגיה כדיסציפלינה מדעית, בטבעו של המידע הארכיאולוגי, בשיטות המחקר בשדה ובמגוון הגישות לפירוש הממצא הארכיאולוגי. הקורס יעסוק במגמותיה של הארכיאולוגיה בת-זמננו. במהלך הקורס נעמוד על הקשר שבין הארכיאולוגיה ומדעים אחרים: בשחזור ארגונן החברתי, כלכלתן ועולמן הקוגניטיבי של חברות קדומות, בשחזור אירועים פוליטיים וחלקם של מנהיגים כריזמטים בעיצוב ההיסטוריה האנושית ולבסוף חקר החומרים המיקרוסקופים. נעסוק גם בתפקידה הפעיל של הארכיאולגיה בעיצוב תודעת העבר בחברות בנות זמננו.

The course presents an introduction to the disciplinary foundations of archaeology: the essence of archaeology as a scientific discipline, the nature of archaeological data, archaeological field methods, interconnections between archaeology and other sciences, how do archaeology reconstructs the social and economic organization of ancient societies as well as their cognitive world, approaches to archaeological interpretation, trends and aims of contemporary archaeology.

 
0671-1010-01
 ראשית התרבות האנושית: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית
 Introduction to Prehistory
פרופ ברקאי רןשיעור גילמן220 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור גילמן220 ד'1200-1000 סמ'  א'

הקורס עוסק בתולדות האדם הקדמון בארץ ישראל וסביבתה וסקירת עקרונות הארכיאולוגיה הפרהיסטורית החוקרת את התנהגות האדם הקדמון ותרבותו. הלימוד מתמקד באדם ותרבותו החל מראשית הופעת בני אדם יוצרי כלים, לפני כשניים וחצי מיליון שנים ועד למהפכה החקלאית והתקופה הנאוליתית, לפני כ 10,000 שנים. סקירת שלבים משמעותיים בקיום האנושי כגון ראשית יצור כלים מצור ואבן, חיי נוודות לקט וציד, מאפייני קבוצות לקטים-ציידים, התפתחות האדם הנאנדרתלי והאדם המודרני, אמנות מערות, מעבר לישיבת קבע, ביות בעלי חיים וצמחים, התפתחות מורכבות חברתית ועוד.

Prehistoric archaeology deals with the earliest evidence of human presence in the Near East in general and within the modern boundaries of the state of Israel in particular. We will review the very long sequence of human culture at this area, starting at 1.5 million years before present and ending with the Neolithic revolution some 10,000 years ago. In the course of this long journey of human cultural and biological evolution we will have a chance to shed light on the establishment and crystallization of many of the concepts now considered primordial, "natural" or "human" such as religion, art, violence, cultural complexity, technological innovation, exploitation of nature and more.

 
0671-1011-01
 כלי צור בשימוש האדם הפרהיסטורי - שיטות ייצור וטיפוסי כלים
 Prehistoric Stone Tools
פרופ ברקאי רןתרגיל גילמן204 ב'1000-0800 סמ'  א'

כלים בשימוש האדם הקדמון החל מראשית הופעת כלי צור ואבן, לפני כשניים וחצי מליון שנים ועד לתקופת הברונזה. הקורס יתמקד בשיטות הייצור של כלי הציד והעבודה, בשינויים ובשכלולים שחלו בשיטות אלה במהלך הזמן. מגוון רחב של כלים אפיין את "ארגז הכלים" של האדם הפרהיסטורי. בעזרת כלים אלה התמודד האדם עם איתני הטבע, צד וביתר בעלי חיים, קצר ועיבד דגניים ובנה את ביתו. 
שיעור זה יעסוק בכל צורות וטיפוסי כלי הצור הקדומים וילווה בהתבוננות ומגע בלתי אמצעי עם כלים אלה. לצד העיסוק בכלים עצמם, בשימוש בהם ובמקומם בעולמו של האדם הפרהיסטורי יידונו שאלות כגון האופן בו משקפים כלי הצור את השינויים בתפיסה וביכולת הקוגניטיבית של ההומינידים הקדומים וכיצד עשויים שינויים טכנולוגיים לשקף את המרקם החברתי-כלכלי של התרבויות הפרהיסטוריות.

Prehistoric man started making stone tools in Africa some 2.6 million years ago. This major breakthrough, mostly considered as the first technological revolution, was the starting point of human culture and technology. We will study the characteristics of the Paleolithic and Neolithic tool production technologies of the prehistoric groups living in the Near East and beyond and focus on the correlation between biological and cultural evolution that led to our modern civilization.

 

 
0671-1031-01
 מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה
 An Introduction to the History and Archaeology of Hittite Anatolia
ד"ר גילן אמירשיעור גילמן220 ג'1600-1400 סמ'  א'

הקורס מציע מבוא עדכני ומקיף להיסטוריה הפוליטית, לתרבות, לדת ולארכיאולוגיה של אנטוליה באלף השני לפנה"ס. במרכז הקורס תעמוד הממלכה החיתית, שבסיסה בבירתה העתיקה חתושה, הממוקמת צפונית-מזרחית לאנקרה של היום. הממלכה החיתית הגיעה לשיאה הפוליטי במאה ה 14 לפנה"ס ואילך והשתרעה בין החוף האגאי והים השחור לתוככי סוריה ועד לנהר הפרת. בתקופה זו היא הפכה לאחת המעצמות הפוליטיות החזקות בתקופתה.

The course will provide an up-to-date, comprehensive introduction to the history, culture, religion and archaeology of Anatolia in the second millennium BCE. Special attention will be given to the Hittite Kingdom. This Anatolian based Empire reached its political peak in the 14 Century BC onwards and became a supreme player in the political balance of powers of the Ancient Near East in the Late Bronze Age.

 
0671-1033-01
 מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף ה-3 וה-2 לפנה"ס
 Introduction to Mesopotamian Civilization
פרופ כהן יורםשיעור גילמן281 ג'1600-1400 סמ'  ב'

בשעור זה נבחן את ההיסטוריה והתרבות של מסופוטמיה למן המצאת הכתב ועד לסוף תקופת הברונזה (1200 לפנה"ס). השעור ישרטט את המהלכים הפוליטיים המרכזיים של התקופה תוך מתן תשומת לב לממדים חברתיים וכלכליים של החברה המסופוטמית. לצד נצחונות מלכים ועלייתן של אימפריות, נתבונן בחיי יומיום של האנשים הפשוטים שחיו בצל המאורעות. בחטיבה הראשונה נעקוב אחר עלייתן של הערים הראשונות במסופוטמיה, התפתחות התרבות והחברה השומרית, ומפעליהם של סרגון מלך אכד ובניו. החטיבה השנייה תהייה מוקדשת לתקופה הבבלית הקדומה. נעמוד על התבססות השושלות האמוריות בעמק נהר הפרת, ובינהן שושלתו של חמורבי. כמו כן נראה כיצד צלחה העיר אשור במסחר ענף שהתנהל בכל רחבי המזרח הקדום. החטיבה השלישית תעסוק בתקופה הבינלאומית. נראה כיצד הושג מאזן הכוחות בין המעצמות הגדולות, בבל, מצריים, ארץ חת ומיתני, ממלכתם של החורים

An introduction course to the history and culture of Mesopotamia from the invention of writing to the end of the Late Bronze Age (1200 BCE). Emphasis will be given to the major historical developments, without ignoring key elements of Mesopotamian society and economy. The first section will follow the rise of the first cities in Mesopotamia, the Sumerian culture, and the world’s first empire created by Sargon and his sons. The second section will discuss the Old Babylonian period: the Amorite dynasties in the Euphrates valley and the establishment of Hammurapi’s dynasty will be followed. The early fortunes of the city of Assur will be traced, as her trading posts in Anatolia will be discussed. The third section will deal with the International period in which Babylonia, Egypt, the Hittites and the Hurrian competed for power and prestige.

 
0671-1035-01
 הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים
 The Archaeology of Eretz Israel in the Biblical Period
פרופ גרינברג רפאלשיעור גילמן220 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור גילמן220 ג'1400-1200 סמ'  א'

זהו קורס מבוא אשר נועד להניח את היסודות להיכרות עם הרצף הארכיאולוגי בארץ ישראל, החל בתקופה הניאוליתית הקדם-קיראמית (כ-12000 שנה לפני זמננו) וכלה בחורבן ממלכת יהודה (586 לפסה"נ), בשלהי תקופת הברזל.  בשיעור זה נעקוב אחר השינויים החשובים באופן הקיום והכלכלה האנושית – "המהפכה הניאוליתית", "מהפכת המוצרים המשניים" ו"מהפכת העירוניות", אחר התמורות התרבותיות שליוו אותן, ואחר השינויים היישוביים המאפיינים את המעבר מתקופה לתקופה. הדגש בשיעור זה הוא בניסיון לעקוב אחר הרצף וההיגיון בהתפתחויות באמצעות ניתוח הממצא החומרי, תוך התייחסות למסגרת האבולוציונית וההיסטורית הרחבה של המזרח הקדום ושל האגן המזרחי של הים התיכון. כמו-כן נסקור גישות פרשניות בולטות במחקר הארכיאולוגי המקומי.

Introduction to the archaeology of ancient Israel from the Neolithic to the Iron Age: A systematic review of the archaeological record from the ninth to the first millennia BCE: material culture, settlement pattern, social, economic and political structures of ancient societies. The first part of the course will focus mainly on the Bronze Age (3rd-2ndmillennia BCE) and the second part – on the Iron Age, i.e., the period during which Israel and neighboring nations emerged as polities

 
0671-1043-01
 מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב
 Introduction to the Civilizations of the Ancient Near East
פרופ כהן יורםשיעור גילמן281 א'1800-1600 סמ'  א'

מבוא כללי לתולדות המזרח התיכון הקדום מראשית ציביליזציות הכתב באלף השלישי לפני הספירה ועד הכיבוש ההלניסטי בסוף האלף הראשון לספירה. מבט על יינתן על ההתפתחויות התרבותיות וההיסטוריות של האזור כולו. הסקירה תתמקד במקורות הכתובים והארכיאולוגיים על החברה, המשטר, הספרות, הדת והמיתולוגיה של התרבויות העיקריות במסופוטמיה, אנטוליה, מצריים, סוריה וארץ-ישראל. דגש מיוחד יושם על המצאת כתב היתדות ותפוצתו, הכתב ההירוגליפי, ועל המצאת האלפבית בכנען ותפוצתו בעולם.

A general introduction to the ancient Near East from the beginning of the writing civilizations in the 4th millennium till the conquest of Alexander at the end of the first millennium BCE. An overview of the major historical and cultural developments will be given. A special emphasis will be given to the invention of Cuneiform and Hieroglyphic writings and the development and spread of the Alphabet.

 
0671-1045-01
 מבוא לתרבות מצרים הפרעונית
 Introduction to Ancient Egyptian Culture
ד"ר סויני דבורהשיעור גילמן282 ב'1600-1400 סמ'  א'

קורס הזה מציע מבוא להיבטים מרכזיים של התרבות והחברה במצרים העתיקה - משאבי הטבע של מצרים, המלוכה המצרית, המערכת החברתית, דת, מיתוסים ומאגיה, מקדשים, כתיבה, קבורה והעולם הבא. נקרא כמה חיבורים מרכזיים בתרגום ונבחן היבטים שונים של חיי היום-יום, כמו סיבות העדרות בוני הקברים המלכותיים מעבודתם, חניטת שוורים קדושים, והכנת בירה במצרים העתיקה.

This course aims to give students a basic overview of ancient Egyptian history and culture from the Predynastic Period to the end of the New Kingdom (ca. 4000-1100 BCE). During the first three lessons, we will survey basic concepts – the geography of Egypt and its natural resources, Egyptian attitudes to their neighbours, society and kingship, and the Egyptian script and its decipherment. From the fourth lesson onwards, each lesson will be devoted to a specific period, and survey historical events, religion, kingship, burial, important texts, and foreign relations at that particular period.

 
0671-1058-01
 חברו הטוב של האדם: הארכיאולוגיה של ביות הכלב
 Man's Best Friend: Origin of the Domestic Dog
ד"ר ספיר-חן לידרפרוסמינרגילמן317אד'1400-1200 סמ'  ב'

היכן התרחש ביות הכלב לראשונה, מתי, כיצד תהליך זה התרחש, ומהם הגורמים שהניעו תהליך זה? אלו השאלות המרכזיות שמעסיקות חוקרים רבים המתמקדים בארכיאולוגיה של ביות הכלב – הפיכתו מחית בר לחיה מבויתת.

במסגרת הפרוסמינר נתבונן ביקרותית על המחקר של ביות הכלב. נשאל כיצד ניתן להבחין בעדות לביות הכלב במכלול הארכיאולוגי, מיהו האב הקדמון ממנו בוית, מהן העדויות לתזמון והמקום, מדוע בוית הכלב, וכיצד שינוי זה השפיע על היחסים בין האדם לחיה.

במהלך הפרוסמינר נשלב בין הכרת נושאים אלו, ללימוד כללי קריאה וכתיבה אקדמיים באמצעות תרגילי הגשה, מצגות ועבודה מסכמת.

When, where, how and why – these are the main issues at the heart of the study of the origin of the domestic dog.

 

 

During the course we will focus on evidence for dog domestication, identifying its ancestor, examining the driving force and the influence of this process on human-animal interaction.

 

 

The discussion will enable us to develop and deepen academic skills such as developing research questions, academic reading, writing and presentation.

 
0671-1071-01
 מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל ארץ-ישראל בתקופות הקלאסיות
 Introduction to Classical Archaeology & Archaeology of Eretz Israel
ד"ר שטיבל גיאשיעור גילמן220 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור גילמן220 ד'1400-1200 סמ'  א'

 

שיעור זה מהווה שילוב בין הארכיאולוגיה הקלאסית של העולם היווני והרומי בכלל וזאת של ארץ-ישראל בפרט. מטרת השיעור היא להציג את ההיבטים השונים של הארכיאולוגיה בשילוב עם המטען התרבותי של העולם הקלאסי, היווני והרומי. השיעור מחולק לשלושה חלקים. החלק הראשון (הקצר יותר) יעסוק בהיבטים המקצועיים של הארכיאולוגיה הן כעבודת שדה והן כדיסציפלינה חברתית. תינתן סקירה של התפתחות הארכיאולוגיה בדורות האחרונים בהתייחס לרקע החברתי, המדיני והאידיאולוגי. החלק השני (המורחב יותר) יעסוק בתחומים השונים של הארכיאולוגיה הקלאסית, למשל: אדריכלות, כלי חרס ותחומים אמנותיים שונים (פיסול, ציור, אמנות זעירה). כמו כן, יוצגו תחומי העזר של הארכיאולוגיה הקלאסית, בעיקר הנומיסמאטיקה (חקר המטבעות) והאפיגרפיה (חקר הכתובות). בהיעזר בחומר המוגש בשיעור יוצגו חיי היומיום בעולם הקלאסי. החלק השלישי יוקדש לארץ-ישראל ויעסוק בנושאים דלעיל בהיבט המקומי בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזאנטית .

This introduction is a presentation of archaeological aspects of the Greek and Roman world vis-a-vis their impact on the Land of Israel from the Persian period (5th century BCE) onwards. Its main aim is to present the archaeological reality in order to provide a better understanding of ancient civilizations. The course is divided into three parts. The first is devoted to the main aspects of archaeology in general and Classical archaeology in particular, referring to technical background of the archaeological work and its development from the middle ages up to-day, including cultural, ideological and political aspects. The second part deals with the main aspects of classical archaeology according to its main fields, namely architecture, art and pottery. Auxiliary aspects are presented as well, such as epigraphy and numismatics. The third part of the course is a presentation of the archaeological reality of the Land of Israel during the Classical periods (mainly the Hellenistic, Roman and Byzantine periods) against the background of the oriental culture in general and the Jewish culture in particular, with reference to the written sources (such as the Bible, the New Testament, Josephus Flavius' writings, Books of Maccabees, Mishna, Talmud, Christian Fathers etc). The course will deal with building techniques, urbanization, fortifications, public and private buildings, cultural material, art etc. Some of the main sites will be presented as case studies, e.g., Jerusalem, Caesarea, Beth Shean (Scythopolis) etc.

 
0671-1091-01
 מבוא לאמנות המזרח הקדום
 Introduction to the Art of the Ancient Near East
ד"ר קוך עידושיעור מכסיקו213 ג'1200-1000 סמ'  א'

קורס מבוא לאמנות המזרח הקדום, מהאלף השמיני לפנה"ס עד הכיבוש המקדוני. במהלך הקורס נעסוק באמנות חזותית מהמרכזים הגדולים של מסופוטמיה ועמק הנילוס ובזיקתה לאמנות מהלבנט, אנטוליה וקפריסין. הדיון בכל שיעור יתבסס על הקשר בין החברה—בעיקר מבנה החברה וחלוקת הכוח שבין הקבוצות השונות—לאמנות וביטוייה השונים. הסקירה תכלול אמנות מונומנטלית, ציורי קיר, פסלים וצלמיות, קמעות חותמות, וציורים על כלי-חרס. המפגש האחרון של הקורס יכלול סיור במוזיאון ישראל.

Introduction course to the arts of the Ancient Near East, from the eighth millennium BCE until the Macedonian Conquest. In this course we will deal with visual arts from the great centers of Mesopotamia and Egypt and its connectivity with arts of the Levant, Anatolian and Cyprus. Discussion in each class will be based on the connection between society—mainly its power distribution—and the various kinds of art. The survey will include monumental art, wall paintings and frescos, statuary and figurines, amulets and seals, and pottery decorations. The final meeting of the course includes a tour to the Israel Museum.
 

 
0671-1120-01
 ממצא וטקסט מתקופת הברזל
 Finds and Texts From the Iron Age
ד"ר סרגי עומר זאבשיעור גילמן282 ג'1400-1200 סמ'  ב'

תקופת הברזל (1150–550 לפסה"נ, לערך) מאופיינת בעלייתן ונפילתן של הממלכות הטריטוריאליות בכל רחבי סוריה וארץ ישראל. בתקופה זו הופיעו על במת ההיסטוריה ממלכות ועמים המוכרים גם מן המקרא העברי, ובהן ממלכת יהודה וממלכת ישראל וכן קבוצות אתניות כגון הפלשתים, הפניקים, הארמים ועוד. תהליכי ההתהוות של יישויות אתניות ופוליטיות מקומיות באו לידי בטוי, בין השאר, בהתפתחות הכתב האלפביתי ובגיבושן של מסורות כתב מקומיות (כגון הכתב העברי הקדום, הכתב הארמי הקדום) אשר שימשו, לראשונה, לכתיבתן של לשונות מקומיות (שקודם לכן היו מדוברות בלבד). תקופת זו באה לקיצה עם עלייתן המחודשת של האימפריות המסופוטמיות – אשור ובבל, שבתהליך הדרגתי ובמשך כמאתיים שנה, השתלטו על הלבנט, החריבו את הממלכות המקומיות וסיפחו את שטחן לשטחי האימפריה. העניין הרב בתקופת הברזל נובע בעיקר מן העובדה שהספרים ההיסטוריוגרפים במקרא (יהושע, שופטים, שמואל ומלכים) מתייחסים לתקופה זו, ולכן לא ניתן לדון בה התעלם מאחד המקורות החשובים להבנתה – המקרא העברי. לאור זאת, מטרת השיעור היא להציג את הממצא החומרי והאפיגרפי המיוחס לתקופת הברזל ולדון במשמעותו. במסגרת זו, נעמוד על דפוסי היישוב ואופן השתנותם לאורך הזמן; על מאפייני היישוב העירוני אל מול היישוב הכפרי ומשמעותם לשחזור אופני החיים של קבוצות שונות; על הבטויים הארכיאולוגים של התפתחות הממלכות הטריטוריאליות ועל הממצא המנהלי המיוחס להן; על המאפיינים הארכיאולוגים של הופעת האימפריות בלבנט ועוד. הדיון בממצא הארכיאולוגי יערך לאורן של סוגיות תיאורתיות כגון הקשר בין ממצא חומרי לזהות אתנית או האופן בו ניתן לזהות ממלכה בממצא. להשלמת התמונה נדון גם בממצא האפיגרפי העיקרי המיוחס לתקופה זו הכולל כתובות מלכותיות, כתובות קיר, אוסטרקונית וטביעות חותם, ושופך אור על ההיסטוריה, הדת, החברה והתרבות של בני הזמן.

The Iron Age (ca. 1150–550 BCE) is characterized by the rise and fall of territorial kingdoms throughout the Levant. This period saw the emergence of kingdoms and peoples who are well known from the Hebrew Bible, among which are the Kingdom of Judah and the Kingdom of Israel along with ethnic groups like the Philistines, the Phoenicians and the Aramaeans. The formation of such social and political entities was accompanied by the development of the Alphabetic script and the consolidation of local writing systems (like the Old Hebrew script or the Old Aramaic script) which were utilized for writing local languages and dialects, that were previously only vernacular. The Iron Age came to an end with the rise of the Mesopotamian Empires – the Neo-Assyrians and the Neo-Babylonians, that conquered the entire Levant and brought the end to the independent territorial kingdoms whose territories were annexed to the empire. The fact that the historiographic books in the bible (Joshua, Judges, Samuel and Kings) relate to this period is the main reason for the extensive scholarly interest in it. It is therefore impossible to discuss the Iron Age disregarding one of its most important literary sources – the Hebrew Bible. Considering that, the aim of this course is to present the material culture and epigraphic finds attributed to this period and to discuss their socio-historical meaning. This will include, among other things, settlement patterns and oscillations; material remains from rural context versus those representing the urban context reconstructing different social modes of life; state formation and its archaeological aspects; administrative finds; the archaeological impact of the empire and many more. These subjects will be discussed in light of methodological and theoretical consideration such as the relations between material remains and ethnic/social identity or the use of archaeological remains for historical reconstruction. In addition to that, we shall also discuss the main epigraphic finds (which include, royal inscriptions, ostraca, plaster inscriptions and stamp impressions) which shed further light on the historical, religious, social and cultural life during the Iron Age in the Land of Israel.

 
0671-1122-01
 מפגשים בין תרבויות בתקופת הברזל: ארכיאולוגיה של זהויות
 Cultural Interactions During the Iron Age Period: the Archaeology of Identity
פרופ גדות יובלפרוסמינרגילמן319אב'1200-1000 סמ'  ב'

תקופת הברזל א' מהווה מעבדה מרתקת לשאלת הקשר בין תרבות חומרית לזהות תרבותית ואתנית. תקופה זו  הינה תקופה של תמורות פוליטיות, כלכליות ותרבותיות שהתרחשו בעקבות התפוררות הסדר העירוני הישן שאפיין את ארץ-ישראל באלפי השנים שקודמו לתקופה זו, וקודם לצמיחת הממלכות שישלטו במרחב במאות השנים הבאות.

במסגרת הפרוסמינר נתבונן ביקרותית על המחקר של ארץ-ישראל בתקופת הברזל א'. נשאל כיצד ניתן להעזר בתרבות החומרית בכדי לעמוד על זהות תושביה של הארץ? מה עלה בגורל התרבות העירונית-כנענית? מה מסתרר מאחורי המונח "הגירה פלשתית"? מי הם הישראלים הקדומים? ומה הוביל לצמיחת הממלכות? 

במהלך הפרוסמינר נשלב בין לימוד כללי קריאה וכתיבה אקדמיים באמצעות תרגילי הגשה, מצגות ועבודה מסכמת לבין העמקה והכרת הפרשנויות השונות שהוצאו להבנת התהליכים התרבותיים שהתרחשו בארץ-ישראל בתקופת הברזל א'.

 

The Period of the Iron Age serves as fascinating "lab" for debating the possible relations between material culture and identity. The Iron Age was a period of political, economical and cultural transformation that took place following the dissolution of the old world system and brought about the growth of the new kingdoms of Israel and Judah.

During the course we will fist introduce post-colonial approaches to cultural interaction. In light of these theories we will discuss the nature of the Iron Period: How can we use material culture to disclose ethnic identity? What was the fate of the urban-Canaanite culture? What lays behind the term 'Philistine immigration'? who were the 'Early Israelites'? and what brought about the rise of local kingdoms?

The discussion over the Iron Age period will enable us to develop and deepen academic skills such as developing research questions, academic reading, writing and presentatio

 
0671-1123-01
 מיומנויות יסוד: סדנא מתודולוגית - קריאה וכתיבה מדעית לתלמידי שנה א'
 Methodological Workshop - Scientific Reading and Writing
ד"ר ספיר-חן לידרסדנה גילמן220 ד'1200-1000 סמ'  ב'

מטרת הקורס היא להקנות כלים ראשונים לקריאת מאמר ולכתיבה מדעית לתלמידי שנה א'. עיקרי הקורס יהיו קריאת מאמרים וניתוחם וכן כתיבת טקסטים מדעיים קצרים. השיעור נערך במתכונת תירגול בכיתה, דיון משותף והצגת תרגילים. המאמרים יבחרו במשותף עם הסטודנטים ויתאימו לקריאה הנדרשת בקורסי התואר הראשון.

 
0671-1124-01
 סיורים ארכיאולוגים
 Archaeological Field Trips
סיור סמ'  א'
סיור סמ'  ב'

סטודנטים בחוג מחוייבים לצאת ל 8 ימי סיור במהלך התואר. הסיורים יתקיימו בימי חמישי (כ 2-3 סיורים בסמסטר)

לפני כל סיור תישלח הודעה לסטודנטים להרשמה. סטודנט שירשם ולא יבטל בזמן, לא יוכל לצאת לסיורים נוספים עד סוף השנה. 

 

Students are required to go on 8 field trips during their degree. 
The field trips will take place on Thursdays (2-3 field trips per semester)

Student who registers and will not cancel in time will not be able to go on additional field trip until the end of the year.

 
0671-1216-01
 חפירה לימודית
 Study Excavation
ד"ר שטיבל גיאעבודה מע סמ'  א'

החפירה הארכיאולוגית היא המעבדה של המחקר הארכיאולוגי וכלי העבודה המרכזי של חוקר השדה. משתתפי החפירה הלימודית מקבלים הכשרה בסיסית במתודה ובפרקטיקה של המחקר השדה: מיומנויות חפירה, זיהוי מרכיבים ארכיאולוגים ותיעודם, זיהוי ממצאים וטיפול ראשוני בהם. משתתפי החפירה חייבים במלוא מכסת ימי החפירה, בהתאם למסלול שבו הם לומדים, ובכתיבת דין וחשבון על עבודתם, על פי  הנחית צוות החפירה.

The  archaeological excavation is the archaeologist’s research lab and the main instrument of the field researcher. Participants in the field school receive basic training in the method and practice of archaeological excavation: fundamental digging skills, identification and recording of archaeological features, identification and prelimary processing of finds.

 
0671-1218-01
 טיפולוגיה של כלי-חרס א' (קרמיקה קדומה)
 Ceramic Typology A
פרופ גרינברג רפאלתרגיל גילמן204 א'1200-1000 סמ'  א'

מבוא לטיפולוגיה קיראמית של התקופות הקדומות: מהתקופה הניאוליתית הקיראמית ועד תקופת הברונזה הביניימית. השיעור כולל מבוא לעבודת הקדר ולשיטות מיון ותיארוך, וכן סקירה תקופתית של התעשיות האופייניות בא"י. השיעור מתקיים בחדר האוספים של המכון לארכיאולוגיה, ולימוד כלי החרס נעשה באמצעות צפייה ומישוש של כלים וחרסים שנמצאו בחפירות שונות בא"י.
 

This course is intended to provide background and a preliminary familiarity with the ceramic repertoire of ancient Israel from its inception in the 6th millennium BCE until the end of the 3rd millennium. We will discuss the technical and stylistic evolution of the assemblage, its social and its economic significance. Classes take place in the Institute of Archaeology study collection, and are based on hands-on examination of the material in the collection, bolstered by relevant finds from ongoing excavation projects.

 
0671-1238-01
 טקסט ותמונה: מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים והאיקונוגראפיים
 Text and image: Kingship in the Ancient Near East and its textual and iconograp
ד"ר גילן אמירשיעור גילמן277 א'1600-1400 סמ'  א'

במהלך שיעור המבוא נעקוב אחר התפתחותו של מוסד המלוכה במזרח הקדום למן האלף השלישי ועד האלף הראשון לפנה"ס. נלמד להכיר מודלים שונים של מלוכה ואת ייצוגיה הטקסטואליים והאיקונוגרפיים בתקופות השונות. השיעור מציג את יחסי הגומלין בין תוכנן של כתובות עתיקות לבין הממצאים  האיקונוגרפיים והארכיאולוגיים. יוצגו עקרונות היסוד לפענוח ופרשנות טקסטים ודימויים מסוגים שונים  הקשורים למוסד המלוכה (היסטוריים, ספרותיים, דתיים, אמנותיים וכו') מתרבויות שונות במזרח הקדום, תוך בחינת תרומתם לשחזור העבר. דגש מיוחד יינתן לדיון ביצירות האמנות המאפיינות את מוסד המלוכה בתקופות השונות.

In the course, we will study the history of Kingship throughout Ancient Near Eastern history. We will get to know different models of kingship and study various textual and iconographic representations of ancient Near Eastern kings. The course serves as a methodological introduction to the study of Ancient Near Eastern texts and images. We will encounter a variety of ancient texts and objects, get to know different methods of interpretation, and learn how to utilize ancient textual and iconographic sources to reconstructthe past. Special emphasis will be given to the study of the images representing ancient Near Eastern kingship in its different stages.  

 
0671-1553-01
 אכדית למתחילים
 Beginners Akkadian
פרופ כהן יורםשיעור ותגילמן323 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן323 ג'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן323 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן323 ג'1200-1000 סמ'  ב'

האכדית הוא שם כולל ללשונות הענף המזרחי של משפחת הלשונות השמיות. ענף זה כולל בעיקר את הבבלית ואת האשורית על כל תקופותיהן וניביהן. האכדית, שנכתבה בכתב היתדות, מתועדת החל מהאלף השלישי לפסה"נ ועד למאה הראשונה לפנה"ס. במרוצת האלף השני לפנה"ס היתה האכדית לשון התקשורת הבינלאומית של המזרח התיכון הקדום. נכתבו בה טקסטים מסוגים שונים, ביניהם: מכתבים, מסמכים משפטיים ומנהליים, מיתוסים, תפילות, שירים, מילונים, רשימות אנציקלופדיות ועוד. הקורס "אכדית למתחילים" מבוסס על לימוד השפה ה"קלאסית" של האכדית, הבבלית הקדומה, האופיינית לזמן שלטונו של המלך חמורבי.

Akkadian is an East Semitic language. It includes the Old Akkadian as well as the Babylonian and Assyrian dialects. These dialects are Old-, Middle-, Neo- and Late-Babylonian on the one hand and Old-, Middle- and Neo-Assyrian on the other. Akkadian, which was written in cuneiform script, is recorded from the 3rd millennium BCE to the 1st century CE. During the 2nd millennium BCE Akkadian became the language of communication in the entire Near East. It is documented in a wide variety of texts: letters, legal and administrative documents, myths, prayers, incantations, hymns and songs, lexical and encyclopedic lists, etc. The course "Akkadian for beginners" is based on the "classical" phase of Akkadian, namely the Old-Babylonian dialect, typical of the reign of Hammurabi (18th century BCE).

 
0671-2000-01
 תולדות המחשבה הארכיאולוגית
 A History of Archaeological Thought
פרופ בונימוביץ שלמהשיעור גילמן281 א'1200-1000 סמ'  ב'

הקורס עוסק באסכולות חשיבה בארכיאולוגיה למן המאה ה-19 ועד ימינו. הנושאים המרכזיים בקורס הם התמסדות הארכיאולוגיה והחשיבה הארכיאולוגית כדיסציפלינה סדירה, אסכולת החשיבה המכונה "היסטוריה של תרבויות", הארכיאולוגיה החדשה והארכיאולוגיה הקונטקסטואלית או הפרשנית. הקורס סוקר את הרקע להתפתחות אסכולות החשיבה השונות ואת עקרונות החשיבה של כל אסכולה ומשמעותם בעבודתו של הארכיאולוג בשדה ובמעבדה. הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל תובא כמקרה מבחן ארוך-טווח לשנויים במחשבה הארכיאולוגית.

 

The course introduces major schools of thought in archaeology. It starts with the crystallization of archaeology as an academic discipline and continues with traditional archeological thought. Then the new (processual) archaeology is presented and later, post-processual, or contextual archaeology. For each school of though we survey the academic background, its major principles, the way it is expressed in archeological field work, in the analysis of archaeological finds and in writing and explaining past cultures. A special part is devoted to the archaeology of Israel and its development in light of the abovementioned general dynamics.

 
0671-2063-01
 מבוא לארכיאוזואולוגיה (עצמות בע"ח במחקר הארכיאולוגי)
 Introduction to Archaeozoology (Animal Bones in Archaeology)
ד"ר ספיר-חן לידרשיעור כיתות דן דוד211 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור כיתות דן דוד211 ד'1200-1000 סמ'  א'

שיעור המציג את מדע הארכיאוזואולוגיה, חקר ההתנהגות האנושית הקדומה בעזרת ממצא בעלי החיים. המחקר הארכיאוזואולוגי עוסק ביחסי האדם עם החיה ועם הסובב הקדום, ומאפשר בחינה של היבטים חברתיים וכלכליים. במהלך הקורס תערך היכרות עם הפאונה של ארץ ישראל, עם מושגים רלוונטים בביולוגיה ואקולוגיה, תסקר ההיסטוריה של המחקר, שיטות המחקר, ויוצגו נושאי מחקר ומקרי מבחן מרכזיים.

Animal remains are amongst the most common archaeological find in any excavation; the majority of them are the leftovers of food consumed thousands of years ago. This course offers an introduction to archaeozoology, the study of the relationships between human societies and animals in the past. We will explore how the study of animal remains allows us to reconstruct ancient human-animal-environmental interactions. The course will introduce the work frame of this field, and will cover a range of topics and analytical techniques

 
0671-2064-01
 סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה
 Archaeozoology Workshop
ד"ר ספיר-חן לידרשיעור ותגילמן323 ב'1600-1400 סמ'  ב'

הקורס מספק התנסות מעשית המשלימה את הקורס עצמות בעלי חיים במחקר הארכיאולוגי. במהלכו תעשה היכרות עם חלקי השלד בכיתת המוזיאון הזואולוגי בעזרת אוספים משווים של שלדים מודרנים , וכן ילמדו שיטות תיעוד עיקריות בארכיאוזואולוגיה.  בנוסף תיערך התנסות מעשית עם חומר ארכיאוזואולוגי מאתרים בא"י. המבחן המעשי יבחן יכולת זיהוי ותיעוד.

The course will introduce the skeletal elements of various animals and the main methods employed by archaeozoologist. The class will take place in the Zoological Museum classroom, using comparative collections of modern specimens and faunal remains from archaeological sites in Israel

 
0671-2126-01
 ארכיאולוגיה של יוון ב"תקופת האופל" והתקופה הארכאית
 Archaeology of Greece During the Dark Ages and the Archaic Era
ד"ר פאנטאלקין אלכסנדרשיעור גילמן220 א'1200-1000 סמ'  א'

קורס זה יבחן תהליכים גיאו-פוליטיים, חברתיים ותרבותיים ביוון הן ב"תקופת האופל" (מאות 8-11 לפנה"ס –תקופות הפרוטו-גיאומטרית והגיאומטרית) והן בתקופה הארכאית (מהמאה ה-8 לפנה"ס ועד מלחמות פרס-יוון בראשית המאה ה-5 לפנה"ס). בין הנושאים שיידונו בסמינר: בעיות כרונולוגיות של השלבים השונים בארכיאולוגיה האגאית; המבנה החברתי של העולם האגאי במהלך "תקופת האופל" ובתקופה הארכאית; הגירות ראשוניות (הדורית, האיונית והאיאולית) והקולוניזציה היוונית הגדולה; צמיחתן של ערי-מדינה יווניות (פולייס); מנהגי קבורה; מסחר ועוד. כמו כן, נסקור את המאפיינים העיקריים של הלחימה היוונית בתקופות הללו (הטקטיקה והאסטרטגיה; כלי-נשק; "המהפכה ההופליטית"; תופעת שכירי-חרב יווניים). הדיונים יתבססו בעיקר על ניתוח של הממצא הארכיאולוגי (לרבות איקונוגרפיה) ועל המקורות הכתובים.

We shall deal with a variety of geo-political, cultural and social processes, underlying the formation of the Greek civilization during the "Dark Ages" (11th-8th Centuries BCE – Proto-Geometric and Geometric Periods) and the Archaic period (from the 8th century BCE to the Greco-Persian Wars of the early 5th century BCE). We shall embark on the problems of chronology concerning different stages in Aegean archaeology; the social structure of the Aegean society during the "Dark Ages" and the Archaic Period; discuss migrations (Dorian; Ionian and Aeolian) and the "Great Greek Colonization"; the emergence of Greek city-states (poleis); burial patterns; trade and more. Likewise, we'll discuss the main characteristics of the Greek warfare (tactics and strategy; weapons; the “hoplite revolution” and the emergence of the Greek mercenaries). The discussions will be based mainly on the analysis of archaeological evidence (including iconography) and historical sources.

 
0671-2149-01
 חיתית למתקדמים
 Advanced Hittite
ד"ר גילן אמירשיעור ותגילמן323 א'2000-1800 סמ'  ב'

הקורס מוקדש לקריאה של מבחר טקסטים חתיים מסוגות שונות ומטרתו להעשיר ולהעמיק את ידע השפה החיתית וכן את ההכרות עם טקסטים מרכזיים לחקר ההיסטוריה, התרבות והדת החיתית. לקראת סוף הקורס נעשה צעדים ראשונים בקריאה בכתב ההירוגליפי-לווי.

 

The course is dedicated to reading selections of Hittite historical and religious texts of different genres. It aims to acquaint the students with this fascinating literature and consolidate their knowledge of Hittite philology. We will also begin to study the cuneiform signs.

 
0671-2159-01
 הכשרת שדה מתקדמת לארכיאולוג חופר
 Advanced Field Training for the Excavating Archaeologist
פרופ גדות יובלעבודה מע סמ'  א'

הכשרת השדה המתקדמת תכלול עונת חפירות של 20 ימי עבודה לפחות, ובהם יועסק התלמיד בתפקיד בעל אחריות ניהולית בחפירות של רשות העתיקות, שיתקיימו בשיתוף עם החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזה"ק של אוניברסיטת תל-אביב ובחסותו האקדמית. זאת בנוסף על השתתפותו בחפירה לימודית בתום שנתו הראשונה לתואר הראשון. בסיום החפירה יגיש התלמיד דו"ח חפירה במתכונת של מאמר מדעי למנהל החפירות בהן הוא ישתתף. הדו"ח יועבר לאחר בדיקתו לרכז תוכנית ההכשרה המעשית לארכיאולוגים חופרים. 
 

 
0671-2160-01
 סדנה ארכיאולוגית לארכיאולוג חופר
 Training the Excavating Archaeologist
ד"ר פז יצחקשיעור ותגילמן323 א'1800-1600 סמ'  א'

קורס זה בא להקנות לתלמידי ארכיאולוגיה כלי-עבודה הכרחיים על-מנת שיוכלו להתמודד עם ניהול חפירה עצמאית בעתיד.

 

The aim of this course is to offer to the students of archaeology some essential tools for independent archaeological field-work in the future

 
0671-2198-01
 חפירה נבחרת: לכיש
 Selected Excavation: Lachish
ד"ר פאנטאלקין אלכסנדרשיעור ותגילמן317 א'1400-1200 סמ'  ב'

לכיש הנו אחד האתרים המרכזיים, בעל חשיבות מכרעת בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופות הברונזה והברזל והתקופה הפרסית. האתר נחפר בצורה אינטנסיבית על ידי משלחות שונות והחפירות הללו הניבו מספר רב של דו"חות חפירה סופיים אשר נוכל לנתחם בצורה מעמיקה.

Lachish is one of the major sites of crucial importance to the archaeology of the Land Israel during the Bronze and Iron Ages and the Persian Period. It was excavated intensively by different archaeological missions, which produced quite a large number of final excavation reports which will be analyzed in depth.

 
0671-2200-01
 טיפולוגיה של כלי חרס ג' (התקופות הקלאסיות)
 Pottery Typology III (Classical Periods)
פרופ טל אורןתרגיל גילמן204 ד'1000-0800 סמ'  ב'

כלי החרס כממצא הארכיאולוגי השכיח ביותר מהווים אמצעי מרכזי בניתוח חפירות ארכיאולוגיות. התרגיל יעסוק בהכרת כלי חרס מייצור מקומי וכלי חרס מיובאים מהתקופה הפרסית, ההלניסטית, הרומית, הביזאנטית והערבית הקדומה, אופן ניתוחם, עיבודם, והמידע הכרונולוגי והחברתי הטמון בהם. הלימוד יתבסס על סקירת הכלים והמכלולים האופייניים לכל תקופה ותקופה על שלביה השונים ותרבויותיה האזוריות, לצד שרטוטם תחת מוסכמות ארכיאולוגיות. דגש יושם על הכרתם של אבי הטיפוס השכיחים של כל תקופה ושל הכלים המשמשים מאובנים מנחים של כל תקופה.

 

מטרות הקורס: הקניית ידע והבנה בזיהוי וניתוח חרסים וכלים המהווים מאובנים מנחים בדיסיפלינה הארכיאולוגית כאמצעי מתארך (כרונולוגי) עת זיהוי מכלולים ארכיאולוגיים מהתקופות הקלאסיות.

 

תוכן הקורס: סקירת מכלולי כלי חרס מקומיים ומיובאים מהתקופות הפרסית, ההלניסטית, הרומית, והביזנטית, כל שניים עד ארבעה שעורים עוקבים ייוחדו לתקופת אחת כאשר השיעור השלישי יהווה שעור חזרה על מכלול התקופה הנלמדת בביתן הקרמיקה של מוזיאון ארץ-ישראל. הקורס הינו קורס חובה מאחר שהשכלה קראמית מהווה את בסיס הידע של כל ארכיאולוג שטח.

Pottery vessels are the most common archaeological find and thus form a major tool in the analysis of archaeological excavations. The current exercise will introduce locally-made (Palestinian) pottery vessels and imported pottery vessels of the Persian, Hellenistic, Roman and Byzantine periods. It will deal with their methods of analysis and publication against their chronological and social implications. The study will be based on practical inspection of characteristic pottery vessel types and assemblages from different classical periods with an emphasis on aspects of regionalism and ethnicity. It will also include drawing of the inspected pottery finds under the accepted archaeological conventions.

 
0671-2220-01
 טיפולוגיה של כלי-חרס ב' (תקופת הברונזה המאוחרת והברזל)
 Pottery Typology in the Late Bronze and Iron Ages
פרופ גדות יובלתרגיל גילמן204 ג'1200-1000 סמ'  ב'

הקורס מיועד להקנות רקע והיכרות ראשונית עם רפרטואר של כלי החרס אשר נפוצו בארץ-ישראל וסביבתה (לרבות כלי-יבוא) במהלך תקופות הברונזה התיכונה, המאוחרת והברזל. בנוסף ללימוד טיפוסי כלים ואימון ראשוני בשרטוטם, נעסוק בשאלות הקשורות לכרונולוגיה של המכלולים הקראמיים, למשמעות הממצא ביחס לזיהוי של קבוצות אתניות ומדיניות וכן באיתור קשרי מסחר בין האזורים השונים (יתכן שבמהלך הקורס נבקר במוזיאון ארץ-ישראל). במהלך השיעור יזכו הסטודנטים לראות מקרוב ולגעת בכלים מתוך האוסף הלימודי של החוג.

This course is intended to provide background and a preliminary familiarity with the ceramic repertoire popular in the ancient Israel and neighboring lands (including the imported pottery) during the Late Bronze and Iron Age periods. In addition to studying ceramic typology (including some preliminary techniques for drawing pottery vessels), we shall deal with the questions related to establishing chronology for ceramic assemblages; their possible significance for identifying a variety of ethnic groups, and their certain significance for identifying the trade networks.

 
0671-2256-01
 דת ומאגיה במצריים העתיקה
 Religion and Magic in Ancient Egypt
ד"ר סויני דבורהשיעור גילמן281 ד'1400-1200 סמ'  א'

הדת הייתה גורם חשוב בתרבות המצרית הקדומה. היא נועדה להסביר את אופיו של היקום, להבטיח את המשך קיומו של העולם, ולעזור לפרט ברגעי משבר או מעבר. קורס זה יבחן את המיתוסים העיקריים, את האלים והאלות של מצרים עתיקה, וכן פעילויות דתיות מסוגים שונים. משתתפי הקורס ילמדו על המבנה והמשמעות של המקדשים המצריים, הפולחן היומי, חגים דתיים ופניות לאלים במסגרות לא רשמיות בתקופות שונות. בנוסף, הקורס יעסוק במאגיה במצרים העתיקה, בציודה ובשיטותיה ויבחן את אופן השימוש בה ברפואה ובטקסי הגנה על ידי מומחים ואנשים רגילים. המשתתפים/ות בקורס יכירו את המקורות הראשוניים החשובים ביותר (טקסטים, בניינים, חפצים, וכו׳), וישפרו את יכולתם/ן להבין ולנתח אותם, תוך כדי הקניית הרקע הנחוץ להבנת החומר, וכלי ניתוח מתאימים.

Religion was a key element in Ancient Egyptian culture. It explained the nature of the
universe, kept the world in existence, and could be invoked in personal crises and at points of
transition. This course will survey the major myths, gods and goddesses of ancient Egypt, and
religious activities of all kinds. Course participants will learn about the structure and
symbolism of Egyptian temples and chapels, daily cult in temples, religious festivals and
informal worship at different periods. It will also survey ancient Egyptian magic, its equipment
and methods, and its use in medicine and protective rituals by experts and ordinary people.
Course participants will familiarize themselves with major primary sources (texts, objects,
buildings, etc.) and will improve their ability to analyse and understand them, whilst acquiring
the necessary background to understand the material, and suitable analytical tools.

 
0671-2461-01
 סוגיות בפרשנות אומנות קדומה
 Aaaaa
ד"ר קוך עידושיעור גילמן280 ג'1600-1400 סמ'  ב'

הקורס מתמקד בסוגיות הנוגעות לאמנות עתיקה ופרשנותה במחקר המודרני. נדון בדרכים להגדרת אמנות עתיקה, בהפרדה (המודרנית) בין אמנות לאומנות, ובמסגרת החברתית בה פועלת אמנות. נעסוק בזהות האמנים, מטרת האמנות, היחס בין אמנות בשירות האליטות לאמנות המונים, ההיבטים השונים בממצא אמנות (קונטקסט, פונקציה ומכלול), ובקשר המורכב בין היצגים תמונתיים לכתובות.  

This course focuses issues in the interpretation of ancient art. We will deal, among other issues, with the ways to define ancient art, the (modern) distinction between art and craft, the relations between art in the service of the elite to art for the common people, the various aspects on art objects in archaeology (context, function, and place within an assemblage), and the complex relations between pictorial representations and texts.

0671-2466-01
 ארכיאולוגיה של מים
 Archaeology of Water
ד"ר שטיבל גיאפרוסמינרגילמן323 ד'1800-1600 סמ'  ב'

הקורס יוקדש לנושא המים לאורך ההיסטוריה. במהלכו נבחן את הדרכים שבהם אנשים השיגו מים, שמרו אותם והשתמשו בהם. נציג את הטכנולוגיה הקשורה בבארות ומאגרים החל בבאר הניאוליתית מעתלית, עבור במאגרי המים ובבארות הברזליים, בתי מעיין הלניסטיים ונימפיאונים הרומאיים. נסקור את מערכות הובלת המים החל בתעלות ובריכות וכלה באמות מים משוכללות מהעת המקראית ועד העת החדשה. נתייחס לשימוש הפולחני ולשימוש הסקולרי, עירוני שנעשה במים תוך התייחסות למחקרים החדשים המלמדים על הקשר בין זמינות המים לשיאים ולשפל תרבותיים, הן מבחינת גודל האוכלוסייה והן מבחינת האפשרות להגיע לתרבות שפע.

The course will be devoted to the theme of water throughout history. We will examine the ways and methods humans got hold of water, collected, conserved and used them. Water technology will be explored from the very early Neolithic wells to Iron age cisterns to Greek fountain houses and Roman nymphaeums. We will examine the transformation technologies of water and the religious and secular uses of water as they emerge from recent studies.

0671-2469-01
 יוון והמזרח משלהי תקופת הב"מ ועד התקופה הפרסית
 Greece and the East From the Final Stages of the Late Bronze Age to the Persian
ד"ר פאנטאלקין אלכסנדרסמינר גילמן204 ג'1200-0800 סמ'  א'

במסגרת הסמינר נסקור את הקשרים בין העולם היווני והמזרח משלהי תקופת הברונזה המאוחרת ועד התקופה הפרסית. מבחינה גיאוגרפית, נדון בממצא יווני אשר נחשף על-פני שטח נרחב, המשתרע מצפון סוריה, דרך אתרים ארץ-ישראליים ועד מצרים. בהתבסס הן על הממצא הארכיאולוגי והן על המקורות ההיסטוריים הקיימים, ננסה להבין את טיב היחסים ולהבחין בדגמים האפשריים שאפיינו את הנוכחות היוונית באגן המזרחי של הים התיכון ובמצרים בפרקי זמן שונים במהלך התקופה הנדונה.

Within the framework of this seminar we shall discuss the evidence for Greek contact with the East from the final stages of the Late Bronze Age to the Persian Period. From geographical point of view, the area under discussion runs from the northern Syria, through the sites of the Land of Israel and down to Egypt. Based on the archaeological evidence and the existing historical sources, we shall try to outline the nature of these contacts and to distinguish between different patterns of Greek presence on the eastern shores of the Mediterranean and Egypt during the period under discussion.

0671-2470-01
 Objects in Context
 Objects in Context
ד"ר קוך עידושיעור גילמן317 ג'1600-1400 סמ'  א'

הקורס יעסוק בטיפוסי החפצים השונים שלרוב מסווגים כ"פריטים לא קרמיים" (חותמות וקמעות, צלמיות, פריטי שנהב ועצם, ועוד). נסקור את צורותיהם, החומרים מהם נעשו, והשימושים השונים בהתאם להקשר הארכאולוגי בהם נמצאו. בנוסף, הביוגרפיה של חפצים אלה כוללת גם את ימינו – בעצם שילובם בדיון הארכאולוגי. תהליכים פרשניים רבים מעורבים בשילוב זה, החל מהחפירות, דרך הצילום והשרטוט, וכלה בפרסומם הסופי, אצירתם במחסני רשות העתיקות או הצגתם לציבור במוזיאונים. בקורס יתארחו, לפיכך, מומחים העוסקים בתהליכי בתר-חפירה אלה, שיציגו את תובנותיהם לגבי החפצים וחייהם המתמשכים.
 

This course will present the various types of objects traditionally classified under the “non-pottery artefacts” rubric (glyptics, figurines, ivory and bone objects, etc.). We will overview their forms, materials, and varied functionality based on their context. Moreover, the biography of these finds also includes their nowadays life—their integration within archaeological discussion. This integration evolves multiple phases of processing and interpretation, from the excavation, through the photographing and drawing studios, until the final publication and their curation in the Israel Antiquities Authority storerooms or presentation to the public in a museum. We will, therefore, host several specialists in this issue, who will present their insights regarding these objects and their biographies.

0671-2471-01
 עם בוא הקירמיקה - המהפכה הניאוליתית השנייה וסופה של התקופה הניאוליתית
 The Beginnings of Pottery - the Second Neolithic Revolution and the End of the n
פרופ גופר אברהםסמינר גילמן204 ב'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר גילמן323 ד'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס ייפתח בסקירה קצרה של תקופת הניאולית הקדם-קיראמי ותרבויותיה באזורינו כרקע להופעת תרבויות תקופת הניאולית הקיראמי. אחר כך ננסה להכיר, להבין ולהסביר את תרבויות תקופת הניאולית הקיראמי ונבחן את אופי היישובים, הבתים ומכלולים שונים של התקופה עם דגש על טכנולוגיות חדשות כגון קדרות. הדיון יעסוק בעיקר ביסודות הארגוניים של הקהילות הכפריות של תקופת הניאולית הקיראמי, כלכלתן, הטכנולוגיה שלהם ותפיסת עולמן כפי שהיא מקבלת ביטוי בתרבותם ובחפצי האמנות שלהם. במסגרת זו נדון ב"מהפכת התוצרים המשניים" ובכלכלת הקיום החדשה המתמסדת בתקופה זו וכן בקשר בין המבנה והארגון החברתי  והדינמיקה החברתית החדשים לבין עולם הסמלים וההתנהגות הסימבולית של בני התקופה.

הסמינר יהיה סמינר פעיל שבו יידרשו תלמידים להשתתף על בסיס שבועי בעת דיון בטקסטים שונים ובנושאים ספצפיים כולל נושא עבודת סמינר שכל תלמיד יבחר. הציון של הסמינר מבוסס בעיקר על עבודת הסמינר שתוגש אך גם על איכות התרגילים והמשימות של התלמיד במהלך הסמינר.   

 

The course starts with a short survey of the Pre-Pottery Neolithic period and its cultures in Israel and adjacent areas. We will then try to get to know, understand and explain the cultures of the Pottery Neolithic period and study the nature of their settelments, their architecture (houses) and the various assemblages of finds with emphasis on new technologies such as pottery production. Later, we will discuss in detail the organizational aspects of village communities of the Pottery Neolithic period and their economy including the "Secondary Products Revolution". The connection between social organization and structure and the symbolic world and symbolic behavior of these communities will be discussed too.

This is an active seminar in which students will take part weekly in discussing selected papers and in presenting their work on specific issues and their selected seminar topic. Grades are going to be based mainly on a submitted seminar paper but will also take into account the quality of their work during the seminar.

0671-2472-01
 מיתולוגיה ודת במזרח-הקדום
 Myth and Religion in the Ancient Near East
פרופ כהן יורםסמינר גילמן262 ג'1800-1600 סמ'  א'
סמינר גילמן323 א'1200-1000 סמ'  ב'

בסמינר נתייחס למיתוסים ולמיתולוגיה של המזרח הקדום כמו גם הרכב הפנתאונים של תרבויות מסופוטמיה, סוריה וכנען. נקרא יצירות נבחרות העוסקות בבריאת העולם, עולם האלים, ובריאת האדם. נלמד על אלים ספיציפים ועל פולחנם לאור המקורות הכתובים והאומנותיים.

The seminar will deal with the myths and mythology of the ancient Near East. It will consider also the pantheons of Mesopotamia, Syria and Canaan. A selection of mythological compositions dealing with the creation of the world and of man will be read. In addition, specific gods and their cult-centers will be studied according to written and iconographical sources.

0671-2475-01
 מנהגי קבורה בא"י במהלך תקופות הברונזה והברזל
 Burial Customs in the Land of Israel During the Bronze and Iron Ages
ד"ר פאנטאלקין אלכסנדרשיעור גילמן277 א'1400-1200 סמ'  א'

במסגרת השיעור נסקור את טיפוסי הקברים ונוהגי הקבורה בארץ-ישראל במהלך תקופת הברונזה ותקופת הברזל, תוך דיון מעמיק הן בהיבטים האנתרופולוגיים של מנהגי הקבורה והן במידע הארכיאולוגי העשיר ובמקורות ההיסטוריים הרלוונטיים. יושם דגש על ההיבטים החברתיים, הכלכליים והסימבוליים בנוגע לעולם המוות והקבורה במרחב הארץ-ישראלי במהלך התקופות הנדונות.

During this course we shall survey the typology of tombs and burial customs in the Land of Israel during the Bronze and Iron Ages, discussing in-depth the anthropological aspects of mortuary practices as well as archaeological remains and relevant historical sources. We shall put a special emphasis on the social, economic and symbolic aspects that may be discerned from the study of the world of death and burial in the Land of Israel during the periods discussed.

0671-2476-01
 הארכיאולוגיה של הביות (אש, מים, צמחים, בע"ח, נוף)
 The Archaeology of Domestication (Fire, Water, Plants, Animals and Landscape)
ד"ר לנגוט דפנהשיעור כיתות דן דוד201 ד'1400-1200 סמ'  א'

הקורס מציע סקירה רחבה של תהליכי הביות החל מן התקופות הפרהיסטוריות ועד לביותים המאוחרים בתקופות ההיסטוריות: ביות האבן, האש, המים, הצמחים, בעלי החיים, הנוף והסביבה. דגש עיקרי יושם על ביותם של הצמחים ובע"ח החל מן התקופה הניאוליתית, הנחשב לאחד מן האירועים המכוננים בהיסטוריה האנושית. נסקור באופן כרונולוגי את מיני הצמחים ובעלי החיים שבויתו, נדון בתיאוריות לגורמים שהובילו למהלך, נלמד כיצד ניתן לתעד ארכיאולוגית את התהליכים, קצבי ההפצה במרחב של רעיון הביות, ובמשמעותו הסימבולית ליחסים המשתנים בין האדם לסביבתו. הקורס יכלול סיורים למעבדות לארכיאוזאולוגיה וארכיאובוטניקה וכן ביקור במוזאון הטבע באוניברסיטת תל אביב.

הקורס מציע סקירה רחבה של תהליכי הביות החל מן התקופות הפרהיסטוריות ועד לביותים המאוחרים בתקופות ההיסטוריות: ביות האבן, האש, המים, הצמחים, בעלי החיים, הנוף והסביבה. דגש עיקרי יושם על ביותם של הצמחים ובע"ח החל מן התקופה הניאוליתית, הנחשב לאחד מן האירועים המכוננים בהיסטוריה האנושית. נסקור באופן כרונולוגי את מיני הצמחים ובעלי החיים שבויתו, נדון בתיאוריות לגורמים שהובילו למהלך, נלמד כיצד ניתן לתעד ארכיאולוגית את התהליכים, קצבי ההפצה במרחב של רעיון הביות, ובמשמעותו הסימבולית ליחסים המשתנים בין האדם לסביבתו. הקורס יכלול סיורים למעבדות לארכיאוזאולוגיה וארכיאובוטניקה וכן ביקור במוזאון הטבע באוניברסיטת תל אביב.

0671-2479-01
 הממלכות הנאו-חיתיות באלף הראשון לפנה?ס
 History and Archaeology of the Syro-Hittite States of the First Millennium Bce
ד"ר גילן אמירשיעור גילמן323 א'1800-1600 סמ'  ב'

לאחר קריסתה של האימפריה החיתית השתמרה התרבות החיתית בשורה של ממלכות בדרום אנטוליה ובסוריה שהקפידו לייחס את עצמן לאימפריה החיתית ומכאן שמן, "הממלכות הניאו-חיתיות". חקר ״הממלכות הניאו-חיתיות״ בסוריה ובאנטוליה במחצית הראשונה של האלף הראשון לספירה הוא כיום אחד מתחומי המחקר המרתקים, החדשניים והדינמיים ביותר בהיסטוריה ובארכיאולוגיה של המזרח הקדום בכלל. הקורס מציע מבוא מקיף לההיסטוריה, לארכיאולוגיה ולתרבות של הממלכות הניאו-חיתיות באנטוליה ובסוריה. בנוסף נסקור חידושים בחקר הממלכות הפריגית, הלידית והתרבות הליקית באנטוליה של האלף הראשון לפנה״ס.  

After its demise, the Hittite empire was succeeded by several smaller kingdoms in southern Anatolia and Syria, the so called “Neo-Hittite” kingdoms, preserving important traits of imperial Hittite culture well into the first millenium BCE. The study of these kingdoms in southern Anatolia and Syria is currently one of the most exciting, innovative and dynamic subjects in Ancient Near Eastern History and Archaeology. The course will provide a comprehensive, up to date overview on the history, the culture and the archaeology of Anatolia and northern Syria in the first half of the first millennium BCE. New developments in the study of the Phrygians, the Lydians and the Lycians will be presented as well.

0671-2480-01
 המזרח הקדום - היסטוריה סביבתית-אקלימית
 The Near East ? Climatological-Environmental History
ד"ר לנגוט דפנהשיעור גילמן277 ב'1400-1200 סמ'  ב'

מטרת הקורס היא לבחון את מידת ואופן ההשפעה של שינויים אקלימיים וסביבתיים על ההיסטוריה האנושית במזרח אגן הים התיכון. במהלכו של הקורס ייבחנו קשרים אפשריים בין מהפכות ושינויים באורחות חייו של האדם לשינויים אקלימיים (עלייה בלחות לעומת התייבשות), החל מיציאת האדם מאפריקה ועד לקריסה הכלכלית-חברתית שארעה באזורינו במאות ה-10 - 11 לספירה. הסקירה תשלב בין כל מקורות המידע האפשריים: הרקורדים הפליאו-אקלימיים (מחקרי איזוטופים, פולן, שחזור מפלסי ימים ואגמים ועוד), תעודות כתובות בנות הזמן, במידה ואלו קיימות, והתמונה היישובית והתרבותית כפי שהיא מצטיירת בעזרת המחקר הארכיאולוגי. בין האירועים שיבחנו יהיו יציאת הומו ארקטוס מאפריקה לפני כ-2 מליון שנים, יציאת הומו-סאפיאנס ארכאי (BP130,000~) ומודרני (BP55,000~) מאפריקה, אירוע ה-Younger Dryas והמעבר לביות בע"ח וצמחים, עירוניות בברונזה הקדומה, מעבר ברונזה ביינמית/תיכונה ואירוע ה-BP4.2, הקריסה הפוליטית-כלכלית-תרבותית בסופה של תקופת הברונזה המאוחרת, המשבר האזורי במאות 10-11 לספירה ולבסוף תקופת הקרח הקטנה והשפעתה על המזרח התיכון במאה ה-14 ועד ה-19 לספירה. כן ייבחנו שגשוג ופריחה תרבותית בראי הסביבה והאקלים (למשל 'האופטימום הרומי'). בנוסף יעסוק הקורס בהשפעת האדם על סביבתו החל מהשפעתן של חברות ציידים לקטים ('חקלאות האש', אירועי ההכחדות הגדולות) וכלה בחברות יושבות קבע מורכבות וכושר הנשיאה של הסביבה בה התקיימו. תינתנה דוגמאות המצביעות על ניצול יתר של הסביבה כפי שהדבר עולה ממחקרי השנים האחרונות, תוך התמקדות באתרי דרום הלבנט. במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים למודלים סביבתיים שונים כדוגמת site catchment analysis.

0671-2481-01
 זמן וזיכרון בארכיאולוגיה
 Time and Memory in Archaeology
פרופ גרינברג רפאלשיעור גילמן220 ד'1400-1200 סמ'  ב'

סדרת הרצאות המנסות לפענח את היחסים הסבוכים בין ארכיאולוגיה, זמן, תיעוד, זיכרון פרטי וזיכרון קולקטיבי. בין הנושאים אשר יידונו: זמן פיסיקלי וארכיאולוגי, הזמן המדוד מול הזמן הנחווה, עבר והווה ברקורד הארכיאולוגי, הבטים תרבותיים של זמן וזיכרון, הארכיאולוג כמתעד, וכמתווך של הזיכרון הקולקטיבי.  

0671-2482-01
 מוות בעולם החיתי ובמזרח בקדום
 Death and dying among the Hittites and in the Ancient Near East
ד"ר גילן אמירסמינר גילמן323 א'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן323 ג'2000-1800 סמ'  ב'

המוות הוא תופעה אוניברסלית אך דרכי ההתמודדות איתו הן תלויות תרבות. הסמינר יעסוק ב״תרבויות המוות״ בעולם החיתי ובמזרח הקדום. נבחן מופעים שונים ומגוונים של ״תרבויות מוות״  וייצוגיהם הטקסטואלים, הארכיאולוגים והאיקונוגראפיים. בין השאר, נעיין בטקסטים ספרותיים ומיתולוגיים העוסקים במוות, ריטואלי קבורה והנצחה,  פולחן אבות, קברים, מאוזוליאומים ומוסדות רבים אחרים הקשורים ל״תרבויות המוות״ בעולם החיתי ובמזרח הקדום.

Death is universal but the ways people relate to it are diverse and culturally bound. The seminar will be dedicated to the cultures of death in the Hittite world and in the Ancient Near East. We will examine a variety of manifastations and representations of various cultures of death, textual, archaeological and iconographic. We will study literary and mythological depictions of death and the netherworld, funerary rituals, ancestor cults, tombs, masuleums and other funerary institutions, statues and stelae of commemorations and a plethora of other phenomena related to death and dying in the Ancient Near East.    

0671-2484-01
 אמנות ואימפריה: אומנות דרום הלבנט בתקופת הברונזה המאוחרת
 Art and the Empire: The Art of the Southern Levant during the Late Bronze Age
ד"ר קוך עידושיעור גילמן279 ב'1400-1200 סמ'  א'

היחסים בין מצרים לדרום הלבנט ידעו עליות ומורדות במשך אלפי שנים, מהתקופה הקדם-שושלתית ותקופת הממלכה המצרית הקדומה ועד ימי הממלכה התיכונה ותקופת החיקסוס במצרים. במאות השש עשרה והחמש עשרה לפסה"נ הכפיפו שליטי מצרים למרותם את רוב הלבנט והקימו אימפריה ששרדה עד המחצית הראשונה של המאה השתים עשרה לפסה"נ. במהלך הקורס נעקוב אחר ביטוייה של התקופה באמנות החזותית: כיצד האמנות משקפת את הקולוניאליזם המצרי, את המפגשים הקולוניאליים בין המקומיים למצריים, את מנעד התגובות לקולוניאליזם המצרי, ואת המורשת המצרית במכלול התמונתי המקומי בתקופת הברזל.
 

The Egyptian–South Levantine interaction goes back to the Chalcolithic Period, with ups and downs until the Hyksos Period in the mid second millennium BCE. During the 16th and 15th centuries BCE the rulers of Egypt subdued the Levant and created an empire that lasted until the 12th century BCE. In this course we will follow the expressions of this period in the visual arts: how pictorial depictions reflect the Egyptian colonialism, the Levantine–Egyptian colonial encounters, the reactions to the Egyptian intrusive activity, and the legacy of this interaction in the local pictorial repertoire of the Iron Age. 

0671-2485-01
 ארכיאולוגיה של מפגשים קולוניאלים
 Aaa
ד"ר קוך עידושיעור גילמן361 ג'1800-1600 סמ'  ב'

לאורך מרבית ההיסטוריה המתועדת היה הלבנט נתון למרות קולוניאלית. המפגשים החוזרים ונשנים עם "סוכנים" זרים—בין אם חיילים, פקידים או מתיישבים מטעם האימפריות ובין אם קבוצות אחרות שהגיעו בחסותן או בהוראתן (כמו גולים) —הביאו לתמורות מהותיות בחברה המקומית. שינויים אלה ניכרים במבנה החברתי, במנהגים, באידיאולוגיה, בדת ובזהות החברתית. במהלך הקורס נבחן היבטים שונים של מפגשים קולוניאליים, מהלבנט ומעבר לו, ונדון בהשפעת הקולוניאליזם המודרני על הפרשנות של הממצא הארכאולוגי במחקר המודרני.

 

The Levant was ruled by colonial powers during most of its documented history. The constant encounters with foreign agents—soldiers, officials or settlers from the empires or other groups that came to the Levant under the Empires’ auspice or command (such as deportees)—brought about major changes in the local society. Such changes are visible in local social structure, practices, ideology, religion, and collective identity. In this course we will study various aspects of colonial encounters, from the Levant and beyond, and we will deal with the impact of modern colonialism on modern archaeological scholarship. 
 

0671-2486-01
 The Intermediate Bronze Age in the Southern Levant
 The Intermediate Bronze Age in the Southern Levant
ד"ר קובלו פארן קרןשיעור גילמן220 ג'1200-1000 סמ'  ב'

בתקופת הברונזה הביניימית יש שיבה אל אורח חיים כפרי, שוויונית יותר לאחר פירוקה וקריסתה של התרבות העירונית שקדמה לה. במחקרים עכשוויים רדיומטריים אפשר להציג כרונולוגיה חדשה בסוף האלף השלישי לפנה"ס ולהאריך את משך תקופת הברונזה הביניימית על פני תקופה של 500 שנה באזור הלבנט הדרומי. המטרה של קורס זה היא להעריך את הברונזה הביניימית מנקודת מבט ארכיאולוגי של התרבות החומרית האזורית. במהלך הקורס נלמד על המתים והפנים אזוריים ענפיו של דפוסי חיים והתיישבות בדגש על המבנה החברתית-כלכלית ופוליטית של האוכלוסייה.
 

The Intermediate Bronze Age follows the breakdown of urban society and a return to a more egalitarian, rural lifestyle. Recent radiocarbon dating present a new chronology for the end of the 3rd millennium BCE extending the span of the IBA over a period of 500 years in the Southern Levant. The aim of this course is to reevaluate the Intermediate Bronze Age from an archaeological perspective of regional material culture. During this course we will learn about regional domestic and mortuary related aspects of life and settlement patterns with emphasis on the social-economic and political structure of the population. 

0671-2487-01
 הסיפור שלא סופר על ממלכת יהודה
 The Untold Story On the Kingdom of Judah
פרופ ליפשיץ עודדשיעור גילמן282 ב'1600-1400 סמ'  ב'

הסיפור המקראי על תולדותיה של ממלכת יהודה, כפי שסופר בספרי שמואל ומלכים, מתאר את נקודת המבט של העילית הירושלמית: את מה שזו ידעה, את מה שרצתה לספר ואת מה ששירת את האינטרסים הפוליטיים, הדתיים וגם הכלכליים שלה. בחינה ארכאולוגית-גיאוגרפית של האזור, שימוש במקורות חיצוניים למקרא, וכן גם בחינה ביקורתית של הטקסט המקראי, חושף סיפור אחר ושונה של תולדות יהודה. לאחר הצגת המתודות המחקריות של ההיסטוריה וההיסטוריוגרפיה המקראית, יוצג הסיפור הירושלמי של תולדות יהודה ויוצג גם הסיפור שלא סופר בידי אותה עילית ירושלמית, הסיפור האלטרנטיבי שאותו העילית הירושלמית לא רצתה לספר.

The Biblical story on the history of the Kingdom of Judah, as can be read in the Books of Samuel and Kings is describing the story as was told by the Jerusalemite elite: what they knew, what they wanted to tell and story that served their religious, cultic, political and economic interests. A geographical-archaeological research of the land, together with other historical sources and a critical reading of the Biblical material can expose a different story that was not told by the Jerusalemite elite.

0671-2488-01
 ארכיאולוגיה של מוות וקבורה
 The Archaeology of Death and Burial
פרופ גרינברג רפאלסמינר גילמן204 א'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר גילמן323 ד'1200-1000 סמ'  ב'

מוות וקבורה הן תופעות כלל-אנושיות שהעסיקו את האדם מאז עמד על דעתו. טקס הקבורה ושימור זיכרון המתים מהווים זירה למשא ומתן חברתי-תרבותי בין החיים למתים ובין החיים לחיים. הסמינר יעסוק במגוון היבטים של המוות והקבורה מנקודת ראות תרבותית: מה מלמדים המתים על החיים? סטטוס, ריבוד, כוח, אידיאולוגיה, שארות, טריטוריאליות, מגדר ועוד. כמו כן יידונו תופעות כגון שאילה, שנוי, השפעה והתפשטות של מנהגי קבורה וזיכרון במרחב.  במהלך הסמינר ינתחו ויציגו תלמידים מקרי מבחן מבתי קברות, מערות ומונומנטים של תקופות שונות, מהפרהיסטוריה ועד לימינו.

Death and burial play a prominent role in human culture from early prehistory down to the present. Burial ceremonies and memorials to the departed are an arena for social and cultural negotiation between the living and the dead as well as among the living. The seminar will treat a variety of perspectives on death and burial from a cultural standpoint: What do the dead tell us about life? Status, hierarchy, power, ideology, kinship, territoriality, gender and more. Other aspects to be considered include the adoption, transformation, and spatial/geographical diffusion of practices of burial and memorialization. 

0671-2489-01
 נושאים נבחרים בארכיאולוגיה קלאסית
 Selected Topics in Classical Archaeology
פרופ טל אורןסמינר גילמן204 ד'2000-1600 סמ'  ב'

מידע בסיסי: בסמינריון יידונו סוגיות נבחרות בארכיאולוגיה הקלאסית בכלל ובזאת של דרום הלבנט בפרט, שבמרכזן עומד היחס בין הממצא הארכיאולוגי למקורות הכתובים. כך ייבחנו סוגיות נבחרות דוגמת שאלת התייוונותה של ארץ-ישראל לאורך התקופות הקלאסיות, לצד 'מחלוקות' בארכיאולוגיה של קומראן ובארכיאולוגיה של המרידות היהודיות נגד הרומאים. כמו כן יידונו מקרי-מבחן שונים בארכיאולוגיה הרומית והביזנטית ("הארכיאולוגיה התלמודית") של ארץ-ישראל.

 

מטרות הקורס: הקניית ידע והבנה בארכיאולוגיה של התקופות הקלאסיות בארץ-ישראל ובלבנט.

 

תוכן הקורס: שעורי מבואיים לצד דיון בסוגיות שונות במסגרת רפראטים.

 

BASICS: The seminar will deal with selected topics in classical-period archaeology in general and that of the southern Levant in particular, with a focus on the relation between the archaeological record and the historical sources. Questions on Hellenization and Romanization will be discussed in class, as well as the "Qumran Debate" and the archaeology of the First (Great) and the Second (Bar Kochva) Revolts. "Talmudic" archaeology and its material manifestation will also be discussed.

 

TARGETS: The acquisition of knowledge and understanding in the archaeology of the classical periods in ancient Israel and the Levant.

 

CONTENTS: Introductory classes along with referats by the students where selected topics will be discussed.

0671-3203-01
 ארכיאולוגיה מרחבית: מבוא עיוני ומעשי לסקר ארכיאולוגי
 Spatial Survey
ד"ר קוך עידושיעור ותגילמן281 א'1600-1400 סמ'  א'
פרופ בונימוביץ שלמה

הקורס עוסק במהות והכרת הסקר הארכיאולוגי, שהוא כלי מחקר בעל חשיבות רבה לצד החפירה הארכיאולוגית ומאפשר יצירת מפות יישוביות ולימודן. לקורס צד עיוני שבו נתוודע לאופיו של הסקר הארכיאולוגי, תכונותיו ושיטותיו, וצד מעשי שבו נבצע תרגיל סקר בשדה. הצד העיוני יילמד בכיתה. הצד המעשי יילמד בימי שדה שייערכו במהלך הסמסטר באזור שפלת יהודה.

The course introduces archaeological field survey as an essential and powerful tool for the discovery and study of ancient settlement patterns. It comprises both of theory of archaeological survey and its practice - outdoor field survey exercises conducted in the region of the Shephelah

0671-4155-01
 סמינר מחלקתי: "שניים אוחזין" - דיון ידידותי על מחלוקות ארכאולוגיות
 Departmental Seminar: A Friendly Discussion on Archaeological Disputes
שיעור סמ'  א'
שיעור סמ'  ב'

"שניים אוחזין" - דיון ידידותי על מחלוקות ארכאולוגיות

הסמינר המחלקתי יתמקד השנה בשורת נושאים מרכזיים שנמצאים במחלוקת אקדמית בין ארכאולוגים מתחומי מחקר שונים ומגוונים, ובהם: הכרונולוגיה של תקופת הברזל, מקומם וחשיבותם של הפילים בפליאולית התחתון, סוגיית מיקומו של המחנה הרומי הנעלם בירושלים, שאלת הגדרתן של התרבויות המאוחרות של תקופת הניאולית הקיראמי כניאוליתיות או כלכוליתיות, הקשר בין מקרא וארכאולוגיה, ועוד. הסמינר גם יתמקד במחלוקות ציבוריות, חברתיות ופוליטיות סביב מקומה של הארכאולוגיה בציבוריות הישראלית, שאלת מעמדה המדעי של רשות העתיקות, מקומה כרגולטור, ניגודי עניינים שיש בפעולתה ותהליכי ההפרטה שהיא עוברת, שאלת מקומה וחשיבותה של הארכיאולוגיה החוזית ושל חפירות ההצלה במחקר הארכאולוגי, ועוד.

לכל מפגש של הסמינר יוזמנו שני מרצים שיציגו את עמדתם כפתח לדיון פתוח עם חברי הסגל והסטודנטים.

A Friendly Discussion on Archaeological Disputes

The seminar of the Department of Archaeology and Ancient Near Eastern Cultures will focus this year on a series of central subjects that are standing in the focus of disputes between scholars in the different fields of archaeology – from the prehistory to the Roman period. It will also deal with subject that are in the focus of public, political and legal conflicts regarding the place of the Israel Antiquities Authority and its relations with the academic research in the field, the place of Salvage Excavations in Archaeological research, etc.

Two scholars will present their views in each meeting of the seminar, as a base for an open discussion with the members of the department and the students.

 

0671-4160-01
 סדנה לתלמידי מחקר
 Research Student Workshop
פרופ גרינברג רפאלסדנה גילמן204 א'1800-1600 סמ'  ב'

קורס זה מיועד לתלמידי תואר שני הכותבים הצעת מחקר או כאלה שכבר הגישו הצעת מחקר. מטרתו לסייע בתהליך התכנון, הכתיבה, והדיאלוג עם המנחה. נוסף על סקירה של היבטים שונים של המחקר העצמאי, נתרגל נושאים כגון כתיבת קורות חיים אקדמיים, כתיבת תקצירים וכתיבת תוכניות מחקר (מענקים).

0671-4168-01
 מתותענח'אמון עד סוף השושלת העשרים ? השלכות תקופת אל-עמרנה והתקופה הרעמססית
 From Tutankhamun to the End of the Twentieth Dynasty ? the Aftermath of the Amar
ד"ר סויני דבורהסמינר גילמן323 ב'2000-1800 סמ'  א'
סמינר גילמן323 ד'1800-1600 סמ'  א'

משתתפי הקורס יבחנו סוגיות בהיסטוריה , בדת ובחברה המצרית הקדומה מסוף תקופת א-ל ערמנה ועד לסוף השושלת ה 20 (1070-1336  לפנה"ס בערך) . במהלך הקורס , נעקוב אחרי הניסיונות של שליטי מצרים לשקם את המסורות המצריות ואת מעמדה הב-ין לאומי של הממלכה אחרי התהפוכות הדרסטיות של תקופת עמרנה, שגשוג השושלת -ה 19 ישות עצמאית ; מאבקי ירושת המלוכה בסוף השושלת ה 19 והבעיות של השושלת ה 20, אשר הגיעו לשיאן במלחמת אזרחים ובפירוק מצרים המאוחדת בסוף ימי השושלת . הקורס גם ידון בהתפתחויות בדת המצרית, באמנות ובספרות, וכן בחיי היום יום בכפר בוני קברי המלכים בדיר אל- מדינה.

Course participants will investigate topics in Egyptian history, religion and society

from the end of the Amarna period through the end of the Twentieth Dynasty (ca.

1336-1070 BCE). We will trace the attempts of Egypt’s rulers to restore Egypt’s

traditions and international position after the drastic changes of the Amarna period,

the flourishing of the Nineteenth Dynasty on its own terms, the succession struggles at

the end of the Nineteenth Dynasty, and the problems and final civil war of the late

Twentieth Dynasty. The course will also include developments in religion, art and

literature, and daily life at the tomb builders’ village of Deir el Medîna

0671-4170-01
 אספקטים נבחרים בהיווצרותם של אתרים ארכיאולוגים, הריסתם ונטישתם
 Aspects in Site Formation of Archaeological Sites, Their Destruction and Abandon
ד"ר פאנטאלקין אלכסנדרסמינר גילמן204 ג'2000-1600 סמ'  ב'

במסגרת הקורס נדון במגוון היבטים בסיסיים אודות היווצרותם של אתרים ארכיאולוגיים, הריסתם ונטישתם. נתמקד בגישות תיאורטיות עיקריות והכרת הכלים הפרקטיים לזיהוי התהליכים הללו ברקורד הארכיאולוגי.  

Within the framework of this course, we shall discuss a number of major aspects related to the site formation of archaeological sites, their destruction and abandonment. We shall concentrate on the major theoretical concepts and develop familiarity with practical tools for recognizing these processes in the archaeological record. 

0671-4171-01
 על אמנות והתנהגות סימבולית: השתקפויות ניאוליתיות ומיסוד הנופים החקלאיים בלבאנט
 On Art and Symbolic Behavior: Neolithic Reflections and the Establishment of Far
פרופ גופר אברהםשיעור גילמן277 ד'1200-1000 סמ'  ב'

מטרת הקורס היא לברר כיצד ארכיאולוגים מתמודדים עם 'אמנות' קדומה ומתרגמים את מסריה הסימבוליים לשחזור חברתי-כלכלי ותפיסתי של קהילות התרבות הנידונה.

נפתח בסקירה קצרה על ארכיאולוגיה קוגניטיבית ועל התנהגות סימבולית במטרה להציב מסד תיאורטי ומתודולוגי לעיסוק במה שנהוג לכנות 'אמנות' קדומה. נרחיב מעט את הדיון  בפוטנציאל הטמון בניתוח 'אמנות' כזו או בניתוח 'חפצי אמנות'. נסקור בקצרה מיצגים וחפצי 'אמנות' מעולמם של לקטים-ציידים בתקופות פרהיסטוריות קדומות ואת העולם הסימבולי שהם מייצגים.

בסקירה של אזורינו, נציג בקצרה 'אמנות' פלאוליתית ונרחיב מעט בממצאים כאלה מן התרבות הנאטופית כדי לברר האם הם מבטאים שינוי ערב המהפכה החקלאית. במרכז הדיון יהיו 'חפצי אמנות' מן התקופה הניאוליתית לשלביה בארץ ישראל וסביבתה ובמשמעותם.

ננסה לבחון, לנתח ולהבין את מקומם של 'חפצי האמנות' בחברה הניאוליתית המתמסדת ולברר עד כמה הם מבטאים את רוח התקופה הסוערת הזו  והשינויים התפיסתיים והחברתיים-כלכליים החלים בה.

 

הקורס כולל שיעור שבועי שבו יהיה על תלמידים להתכונן להציג תכנים של מאמרים נבחרים ולהשתתף בדיון על התוכן. כל תלמיד יבחר נושא לעבודה כתובה שעליה יקבל ציון בסוף הקורס.

 

We start with a brief survey on cognitive archaeology and symbolic behavior in order to build a theoretical and methodological basis for the discussion on what is usually called art or art objects. We will enlarge a little on the potential concealed in 'art' or imagery items and present a brief survey of hunters-gatherers 'art' in early prehistoric times and the symbolic world they represent.

The survey of imagery items will start with the little 'art' we have from Paleolithic times with a somewhat more detailed view on the Natufian culture as an expression of the change just before the Agricultural Revolution. We shall devote a major part of our time to imagery 'art' objects of the Neolithic period in in Israel and adjacent areas. We will survey these finds and try to analyze and understand the place they occupy in the establishing Neolithic societies, and find out to what extent they express and reflect the spirit of this stormy time of change in perceptions and socio-economy.

0671-4172-01
 Central Issues in the Archaeology and History of Jerusalem
 Central Issues in the Archaeology and History of Jerusalem
פרופ גדות יובלסמינר גילמן304 ד'2000-1600 סמ'  ב'
ד"ר עוזיאל יוסף

לעיר ירושלים היסטוריה ארוכה ומורכבת שהחלה לפני למעלה מ-5000 שנים. השילוב בין הממצאים הארכיאולוגים למקורות הכתובים מאפשר לנו כיום לזהות תקופות בהן היתה ירושלים עיר ממלכה צנועה ששלטה על סביבתה ופרקי זמן קצרים אך משמעותיים בהן היתה בירת ממלכה טריטוריאלית חזקה. אנו גם יודעים להבחין כיום בתקופות מהן אין בידינו כל מידע ביחס לירושלים ומעמדה.

 

מטרת הסמינר תהיה לדון בירושלים מזווית ארכיאולוגית. במהלך המפגשים יועלו לדיון שאלות מרכזיות בחקר ירושלים כגון שאלת אופייה של העיר בכל אחת מהתקופות, הסיבות להתפתחותה, קשרי הגומלין אותה ניהלה עם המרחב סביב. ידונו גם שאלות של פולחן, טקס וכלכלה, שליטה במשאבים וכוח פוליטי, ארכיטקטורה וסימבוליקה ועוד.

 

המפגשים בסמינר יחולקו כך שבחלק הראשון של כל מפגש נדון במידע הארכיאולוגי והדרכים לפרשו (סטרטיגרפיה, כרונולוגיה, הקשרי הממצא) ובחלק השני נעמוד על משמעות המידע העולה מהחפירות בעיר להבנת המרחב הכללי והתקופה. בחלק מהמפגשים נבקש מחופרי ירושלים בעבר ובהווה להציג מתוצאות מחקריהם.

 

The city of Jerusalem has a long and complex history that began more than 5000 years ago. Archaeological finds coupled with written sources serve as testimonies for periods during which Jerusalem was a small center ruling over its direct hinterland, or periods when it served as the capital of a territorial kingdom. The same sources also leave gaps in our knowledge of the city’s history and status. The aim of the course is to discuss the history of Jerusalem from an archaeological perspective. The seminar will open discussions relating to major issues in Jerusalem’s development, including issues of the city's character, including discussions on its topography, natural resources and geographical position and how these factored into the way in which the site behaved over time. Issues of the site’s economy and environment will also be put forth. We will then discuss in details current debates in the archaeology of the city such as Jerusalem’s rise to urbanism, its regional and inter-regional connections, the people behind the construction of its water systems and fortifications, the position and extent of the site in different periods, and many other questions.

0671-4173-01
 היבטים כרונולוגיים-טיפולוגים של מכלולי כלים מהברונזה והברזל בראיה פאן ים תיכונית
 Chronological-Typological Aspects of Ceramic Assemblages From the Bronze and Iro
ד"ר פאנטאלקין אלכסנדרשיעור גילמן204 א'1200-1000 סמ'  ב'

במסגרת הקורס נדון במגוון בעיות בכרונולוגיה של מכלולי כלי-חרס נבחרים מתקופות הברונזה והברזל הן בלבנט והן באזורים אחרים סביב הים התיכון. הדיון יתבצע באמצעות לימוד קבוצות נבחרות של כלי-חרס ומקורות היסטוריים רלוונטיים. כמו כן, נדון בתרומתם של שיטות תיארוך נוספות, כגון פחמן 14 ואחרות.

Within the framework of this course, we shall discuss a number of problems in the chronology of selected pottery groups from the Bronze and Iron Ages in the Levant and other Mediterranean regions. The discussions will concentrate on selected pottery groups as well as on the relevant historical sources. Likewise, we shall discuss the contribution of additional dating techniques, such as radiocarbon dating and others.   

0671-4174-01
 זכרון החורבן בראי הדורות - חלק א'
 The Destruction of the 1st & 2nd Temples in Memory and Tradition I
ד"ר שחר יובלסמינר גילמן204 ב'2000-1800 סמ'  א'
פרופ ליפשיץ עודד

זהו סמינר חוצה תקופות, דיסציפלינות וגבולות, שיעסוק בזכרון של חורבן הבית הראשון והשני (כולל חורבן מלחמת בן כוסבה) מבחינה טקסטואלית-ספרותית, היסטורית, פוליטית ותיאולוגית מאז חורבן הבית הראשון ועד לימינו אלה. הרעיון המרכזי הוא לבסס למשתתפים תמונה היסטורית ריאלית של שני החורבנות והקשר ביניהם, ולדון במשמעות של הזיכרון ההיסטורי מבחינות שונות: מטרותיו, המסרים שהועברו באמצעותו, והשימוש שנעשה בו. בסמינר תוצג התמונה שלפיה בעיני הדורות שלאחר חורבן הבית השני עמד בית המקדש במרכזה של תקופה אחת ארוכה ורצופה. בתקופה זו הוא חרב פעמיים ואין החורבן השני אלא התדמות לזה הראשון.

בסמסטר הראשון יוצגו המקורות לחורבן, תשוחזר התמונה ההיסטורית של אירועי החורבן כבסיס להבנה ההיסטורית של שני החורבנות, ועיקרו יוקדש לעיון באופנים שבהם גובש עיצוב הזיכרון לאחר שני החורבנות: במקרא לאחר חורבן הבית הראשון; אצל יוספוס ובספרות התלמודית לאחר חורבן הבית השני.

 

החלק השני של הסמינר יתקיים בסמסטר ב' ויוגדר כסמינר הבית-ספרי של בית הספר למדעי היהדות. חלק זה של הסמינר יוקדש בעיקרו לעיצוב זיכרון שני החורבנות משלהי העת העתיקה ועד ימינו, ואליו יוזמנו חוקרים אורחים שיציגו כל אחד את תחום המחקר שלו, כבסיס לדיון משותף עם מורי הסמינר ועם התלמידים.

בחלק זה של הסמינר יוצגו נושאים כמו: הפרשנות הנוצרית המוקדמת לחורבנות היהודים; תרומת מסעי הצלב; גירוש ספרד; התנועות המשיחיות: שבתאות ופרנקיזם; חורבנות העבר כחלק מגיבוש התגובות לשואה; הציונות ומדינת ישראל. 

*פגישה אחת תיוחד לעיון סוציולוגי-פסיכולוגי בהתמודדות עם טראומות לאומיות

This is an interdisciplinary seminar, which will deal with the memory of the Destruction of the First and Second Temples, from literary and textual; political; and theological perspectives, from the Destruction of the First Temple up to the present day. The main task of the seminar will be looking at the historical picture of the two Destructions and the connection between them, and discussing the significance of the creation of the historical memory from different perspectives: its aims, the messages it conveys and the uses that have been made of it. The picture that will be presented is that of the generations after the Destruction of the Second Temple, for whom the Temple stood at the centre of a long and continuous time period. During this period the Temple was destroyed twice, and the Second Destruction was seen simply as reflection of the First.

The first semester will be devoted to looking at the sources for the Destruction, and reconstructing the historical picture of the events, as a basis for the historical understanding of the two Destructions. Emphasis will be laid on the different ways the construction of memory was carried out after the two Destructions: in the Bible after the First Destruction, and in Josephus and the Talmudic Literature after the Destruction of the Second Temple.

The second part of the seminar will take place in the second semester, as the School of Jewish Studies In-School Seminar. This part of the seminar will deal with the construction of memory of the two Destructions from antiquity to the present day.  A number of guest scholars will present their perspectives based on their own specific area of interest as a basis for discussion with the teachers and students of the seminar.

In this part of the seminar the subjects to be presented will include: early Christian exegesis of the Jewish Destructions; the contribution of the Crusades; the Expulsion from Spain; Messianic trends: Shabbetai Zvi and Jacob Frank and their followers; past Destructions as part of the responses to the Holocaust; Zionism and the State of Israel.

One session will be devoted to sociological and anthropological analysis of responses to national traumas.

0671-4175-01
 זכרון החורבן בראי הדורות - חלק ב' (סמינר בית ספרי)
 The Destruction of the 1st & 2nd Temples in Memory and Tradition - II
ד"ר שחר יובלסמינר גילמן220 ב'2000-1800 סמ'  ב'
פרופ ליפשיץ עודד

זהו סמינר חוצה תקופות, דיסציפלינות וגבולות, שיעסוק בזכרון של חורבן הבית הראשון והשני (כולל חורבן מלחמת בן כוסבה) מבחינה טקסטואלית-ספרותית, היסטורית, פוליטית ותיאולוגית מאז חורבן הבית הראשון ועד לימינו אלה. הרעיון המרכזי הוא לבסס למשתתפים תמונה היסטורית ריאלית של שני החורבנות והקשר ביניהם, ולדון במשמעות של הזיכרון ההיסטורי מבחינות שונות: מטרותיו, המסרים שהועברו באמצעותו, והשימוש שנעשה בו. בסמינר תוצג התמונה שלפיה בעיני הדורות שלאחר חורבן הבית השני עמד בית המקדש במרכזה של תקופה אחת ארוכה ורצופה. בתקופה זו הוא חרב פעמיים ואין החורבן השני אלא התדמות לזה הראשון.

בסמסטר הראשון יוצגו המקורות לחורבן, תשוחזר התמונה ההיסטורית של אירועי החורבן כבסיס להבנה ההיסטורית של שני החורבנות, ועיקרו יוקדש לעיון באופנים שבהם גובש עיצוב הזיכרון לאחר שני החורבנות: במקרא לאחר חורבן הבית הראשון; אצל יוספוס ובספרות התלמודית לאחר חורבן הבית השני.

 

החלק השני של הסמינר יתקיים בסמסטר ב' ויוגדר כסמינר הבית-ספרי של בית הספר למדעי היהדות. חלק זה של הסמינר יוקדש בעיקרו לעיצוב זיכרון שני החורבנות משלהי העת העתיקה ועד ימינו, ואליו יוזמנו חוקרים אורחים שיציגו כל אחד את תחום המחקר שלו, כבסיס לדיון משותף עם מורי הסמינר ועם התלמידים.

בחלק זה של הסמינר יוצגו נושאים כמו: הפרשנות הנוצרית המוקדמת לחורבנות היהודים; תרומת מסעי הצלב; גירוש ספרד; התנועות המשיחיות: שבתאות ופרנקיזם; חורבנות העבר כחלק מגיבוש התגובות לשואה; הציונות ומדינת ישראל. 

*פגישה אחת תיוחד לעיון סוציולוגי-פסיכולוגי בהתמודדות עם טראומות לאומיות

This is an interdisciplinary seminar, which will deal with the memory of the Destruction of the First and Second Temples, from literary and textual; political; and theological perspectives, from the Destruction of the First Temple up to the present day. The main task of the seminar will be looking at the historical picture of the two Destructions and the connection between them, and discussing the significance of the creation of the historical memory from different perspectives: its aims, the messages it conveys and the uses that have been made of it. The picture that will be presented is that of the generations after the Destruction of the Second Temple, for whom the Temple stood at the centre of a long and continuous time period. During this period the Temple was destroyed twice, and the Second Destruction was seen simply as reflection of the First.

The first semester will be devoted to looking at the sources for the Destruction, and reconstructing the historical picture of the events, as a basis for the historical understanding of the two Destructions. Emphasis will be laid on the different ways the construction of memory was carried out after the two Destructions: in the Bible after the First Destruction, and in Josephus and the Talmudic Literature after the Destruction of the Second Temple.

The second part of the seminar will take place in the second semester, as the School of Jewish Studies In-School Seminar. This part of the seminar will deal with the construction of memory of the two Destructions from antiquity to the present day.  A number of guest scholars will present their perspectives based on their own specific area of interest as a basis for discussion with the teachers and students of the seminar.

In this part of the seminar the subjects to be presented will include: early Christian exegesis of the Jewish Destructions; the contribution of the Crusades; the Expulsion from Spain; Messianic trends: Shabbetai Zvi and Jacob Frank and their followers; past Destructions as part of the responses to the Holocaust; Zionism and the State of Israel.

One session will be devoted to sociological and anthropological analysis of responses to national traumas.

0671-4176-01
 "מזון למחשבה" ? מזון ומשקה בעולם הקלאסי
 "food for Thought" ? Nutrition in the Classical World
ד"ר שטיבל גיאשיעור גילמן317 ד'1400-1200 סמ'  ב'

תזונה היא אחד ההיבטים הבסיסים ביותר בחיים וככזו היא משמשת נקודת מבט חשובה על התרבות האנושית. הקורס יוקדש ללימוד המשמעויות התרבותיות, החברתיות והטכנולוגיות של מזון ושל אכילה בעולם הקלאסי. מדוע נחשבו סוגי מזון דוגמת לחם, יין ומלח כקדושים ואחרים דוגמת בשר או שעועית עשויים היו להיתפס כטמאים. לבד מן המשמעויות הדתיות, נבחן את המשמעויות החברתיות של האכילה: איפה יושבים לאכול, כיצד מתיישבים לאכול? מי ישב בראש השולחן ומדוע? נעמיק בתופעת המשתה (הסימפוזיון) ונעמוד על הקשר בין נימוסי שולחן, מספר מנות האוכל ושיקוף המעמד החברתי. לבסוף נתייחס לטכנולוגיות ייצור ולהיבטים הכלכליים הקשורים במזון בדגש על ארץ-ישראל בעת הקלאסית.

Nutrition is one of the fundamental aspects of life and as such it serves as an excellent view-point on human cultures. The course will be devoted to the exploration of cultural, social and technological significance of nutrition and dining in the classical world. Why certain food ingredients were considered as holy (such as bread, salt and wine), while others were regarded as taboo (such as meat or bean…)? In addition to the religious implications, we will discuss the social aspects of dinning: where one sits to eat, in what arrangement as so forth. A particular place will be devoted to the examination of the banquet (symposium) and its relation to social status and hierarchy. Lastly, we will examine food technologies with a spical attention to the Land of Israel in the classical era.