שנה"ל תשע"ט

0668-1400-01
 מיומנויות יסוד -צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האמנות והקולנוע
 France in the 19th Century Through Literature, Art and Cinema
ד"ר ראונר עילישיעור ביה"ס לשפות102 ה'1400-1200 סמ'  א'

בשיעור המבוא נעסוק במושגי יסוד בתרבות הצרפתית – דרך ביטויים אמנותיים, ספרותיים וקולנועיים. השיעור יפרוש בפני הסטודנטים רגעים משמעותיים בהיסטוריה של העת החדשה בצרפת, החל במהפיכה הצרפתית בסוף המאה השמונה-עשרה ועד סוף המאה התשע עשרה. נבקש להציג תמונה רוחבית של אירועים שנחקקו בתודעת השיח בצרפת - מלחמות, מהפיכות, כיבושי נפוליאון, פריז כבירת העולם במאה ה-19 והתפתחות האינדיבידואל המודרני דרך מאבקים חברתיים, יצירתיים ופוליטיים. כל זאת, דרך ייצוגים אסתטיים, טקסים, וסמלים חברתיים. בחינה וקריאה בטקסטים ספרותיים ידועים, קטעי סרטים, יצירות אמנות וקריקטורות בעיתון.

This course will examine fundamental concepts in French culture as they are represented in art, literature and cinematography. We will explore key moments in French history, from the French Revolution at the end of the eighteenth century to the the end of the nineteenth century. Students will be provided with a panoramic view of the events that shaped French cultural discourse: wars, revolutions, imperialism, social issues and aesthetic movements – all through the analysis of literary texts, movies, paintings, political ceremonies and cultural symbols.

 
0668-1401-01
 מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת
 Basic Concepts of Society State and Language in France
ד"ר אמית אביבשיעור ותביה"ס לשפות103 א'2000-1800 סמ'  ב'

קורס זה משמש כקורס יסוד בלימודי תרבות צרפת בת זמננו ובא לבחון את פניה השונים מנקודות מבט לשוניות, גאוגרפיות, פוליטיות וחברתיות. נושאי הקורס כוללים תהליכים היסטוריים שהביאו להבניית הזהות הלאומית בצרפת, בחינת מערכת החינוך והממשל במדינה, תפקידם של כלי תקשורת שונים, היחס למיעוטים והמודרניזציה של מבנים חברתיים וכלכליים. כמו כן נלמד על אודות מקורותיהם ומשמעותם של סמלים, מונומנטים, אידאולוגיות ומיתוסים לאומיים ונעמוד על מעמדה של צרפת באיחוד האירופי ובעולם. פרק חשוב יוקדש לאקטואליה וכל שיעור ייפתח בסקירה קצרה של העיתונות היומית בצרפת.

מנושאי הקורס: סמלים, מונומנטים ומיתוסים לאומיים, אזורי צרפת, פריז לאורך השנים, האזרח והמדינה בצרפת. מבנה החינוך הציבורי, השיטה הפוליטית בצרפת, מהגרים בצרפת, יהודים בצרפת, צרפת בעידן הגלובליזציה, צרפת באיחוד האירופאי ועוד.

This course serves as an introduction to contemporary French culture. We will examine various aspects of this culture through social, political, geographical and linguistic perspectives. Topics include: national identity in France, the structure of French administration and educational system, the role of different media in French society, intellectuals in public debates and the effects of modernization on economic and social structures. We will also study the source and meaning of national symbols, monuments, myths and ideologies. Special part will be dedicated to the role of France in the European Union and in the world.

 
0668-1402-01
 תנועות תרבותיות וזרמים אינטלקטואליים בצרפת של המאה העשרים
 French Cultural & Intellectual Movements in the 20th Century
ד"ר שילה דוריתשיעור ביה"ס לשפות103 א'1800-1600 סמ'  ב'

תיאור השיעור:

בשיעור המבוא נסקור את התנועות הספרותיות והזרמים התרבותיים שצמחו בצרפת החל במחצית השניה של המאה התשע-עשרה ובמהלכה של המאה העשרים. נתוודע לזרמים שהשפיעו רבות על הלך הרוח התרבותי ועל האמנות והספרות בצרפת ומחוצה לה, מאז ועד ימינו. נבחן מהם הרעיונות והאידיאולוגיות המרכזיים של התנועות והזרמים הללו, מהו הרקע ההיסטורי לצמיחתם, הן כחלק מהתפתחות האמנות בת זמננו והן מתוך התפתחויות היסטוריות ותרבותיות כלליות. נדון באמצעים האמנותיים שאפיינו את הכתיבה והיצירה של היוצרים המרכזיים בכל זרם וזרם, ונחתום בהמחשת והדגמת הרעיונות ביצירות עצמן. נראה כיצד כל אלו באו לכלל ביטוי באמצעים האמנותיים על ידי קריאת שירים, קטעי פרוזה, התבוננות בתמונות או צפייה בסרטי קולנוע.​

 

This course will review the various cultural and literary French movements from the second half of the nineteenth century and during the twentieth century. The course introduces aesthetic currents which have influenced French cultural atmosphere, arts and literature, from the 19th century to our times. We shall discuss the main concepts and ideologies of those movements, as well as their historical, aesthetic and cultural background. Diverse aesthetic techniques will be examined and demonstrated as characterizing each movement, taken from works of arts such as poetry, prose, paintings and movies. 

 

 
0668-1404-01
 מיומנויות יסוד - תרגיל לשיעור צרפת במאה ה-19 בראי הקולנוע, הספרות והאמנות
 Exercise: France in the 19th C Through Literature, Art and Cinema
ד"ר ראונר עיליתרגיל גילמן262 ה'1600-1400 סמ'  א'

התרגיל מהווה חטיבה אחת עם השיעור של ד"ר עילי ראונר "צרפת במאה התשע-עשרה  בראי הספרות, האמנות והקולנוע". מטרת התרגיל הינה להציב הרגלי למידה וקריאה באוניברסיטה, להעמיק את היכרותם של הסטודנטים עם היצירות הקאנוניות של התרבות הצרפתית במאה ה-19  ולהקנות לסטודנטים כלים לניתוח היצירות הללו.  במהלך הקורס נתמקד בחלק מהיצירות הנלמדות בשיעור המבוא וננתח אותן לעומק תוך כדי התייחסות לשאלות מרכזיות בתרבות צרפת. נקרא מבלזאק, הוגו, פלובר, סאנד, בודלר, זולא ומופאסן. חלק ניכר מהתרגיל יוקדש לדיון בכיתה, אשר ידרש הכנה מקדימה והשתתפות פעילה מצד הסטודנטים. משיעור לשיעור הסטודנטים יתבקשו לבצע משימות כתיבה קצרות לפיתוח המחשבה והכתיבה האקדמית. 

The exercise complements the survey course of Dr. Ilai Rowner: “France in the 19th century through Literature, Art and Cinema”. The purpose of this exercise is to deepen the student’s knowledge of the canonical works of French Culture in the 19th century and to provide the student with the necessary skills for analyzing these works.  During the exercise we will focus on some of the works that are taught in the survey course, which will be analyzed in detail, drawing on critical literature. We will read different texts from the works of Balzac, Hugo, Flaubert, Baudelaire, Sand, Maupassant and more. Through this analysis the student will become acquainted with the manner in which fundamental cultural events, discussed in the course of the introduction, are represented and transformed by the French artists of the 19th century. A large part of the exercise will be devoted to classroom discussions, which will demand the preparation and the active participation of the student.

 
0668-1406-01
 צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 1
 French Composition and Spoken French Beginners 1
ד"ר גלוזמן טטיאנהשיעור ותביה"ס לשפות101 א'1600-1200 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות101 ד'1400-1200 סמ'  א'

מטרת הקורס הינה להביא את הסטודנט מרמה ללא ידע לרמה מתקדמת בסוף השנה. בסמסטר א' הסטודנט ילמד את הבסיס הדקדוקי של השפה הצרפתית , נתחיל עם הצלילים של השפה הצרפתית, משפטים פשוטים,רכישת המבנה הפונטי, מערכת הפועל, מערכת השם. התלמיד ירכוש במשך הסמסטר מיומנויות קריאה בסיסיות. 
הסטודנט יגיש עבודה בכל שיעור, אחת לשבועיים או שלושה שבועות יינתן בוחן בכיתה. סטודנט שלא יקבל ציון סופי 60 בסוף הסמסטר לא יוכל להמשיך לקורס ההמשך בסמ' ב'.
נוכחות חובה.
דרישות הקורס: השתתפות, הגשת עבודות ובחנים במהלך הסמסטר.
הציון מורכב: 40% השתתפות בכיתה, עבודות בית ובחנים, 60% בחינה בסוף הסמסטר.

The goal of this course is to grant students, with no previous knowledge of French, an advanced level by the end of the year. During the first semester students will learn basic French grammar, phonetics, simple sentences, the structure of the verb system, and the structure of the noun system. Students will acquire basic reading skills.
At each lessons students are required to bring and hand over their hand home works. every lesson. There will be a quiz every 2-3 weeks. Students must obtain a grade of 60 at the end of the first semester to continue to the second semester. Attendance is mandatory. 
Course requirements: Participation, submission of class work, homework, and quizzes.
Grade breakdown is as follows: 40% class participation, homework and quizzes, 60% midterm exam with minimum grade of 60.

 
0668-1407-01
 צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 2
 French Composition and Spoken French Beginners 2
ד"ר גלוזמן טטיאנהשיעור ותרוזנברג106 א'1600-1200 סמ'  ב'
שיעור ותביה"ס לשפות102 ד'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס הוא המשך מסמ' א'. הסטודנט ילמד לכתוב ולהבין טקסטים ברמה יותר מתקדמת, ילמד פעלים, כינויי גוף, ביטויים חשובים ונחוצים. הכוונה שהסטודנט יוכל בסוף השנה להתמודד עם טקסטים מרמות שונות.
נוכחות חובה.
דרישות הקורס: השתתפות, הגשת עבודות ובחנים במהלך הסמסטר.
הציון מורכב: 40% השתתפות בכיתה, עבודות בית ובחנים, 60% בחינה בסוף הסמסטר

The course is a continuation of the first semester course. Students will learn to write and understand more advanced texts, verbs, pronouns, and important expressions. Students will be able to cope with various texts at the end of the second semester. Attendance is mandatory. 
Course requirements: Participation, submission of class work and homework, and quizzes.
Grade breakdown is as follows: 40% class participation, homework and quizzes, 60% final exam with minimum grade of 60

 
0668-2132-01
 סימון דה בובאר: פילוסופית, מסאית, סופרת
 Simone De Beauvoir: Philosopher, Essayist and Author
ד"ר חרובי דינהשיעור ותרוזנברג001 ה'1600-1400 סמ'  ב'

כתביה של סימון דה בובואר הינם טקסטים מכוננים בהתפתחות המחשבה הפמיניסטית של המאה העשרים, ויצירתה - המין השני – היוותה אבן פינה לפמיניזמים השונים. 
מלבד השפעתה האינטלקטואלית, האופן בו בחרה לחיות את חייה, האידיאלים והרעיונות אותם ייצגה, כמו גם הזוגיות המרתקת אותה קיימה עם ז'אן פול סרטר הפכו אותה למודל ואייקון עבור נשים רבות. 
בקורס זה תיבחן יצירתה של סימון דה בובואר על מגוון הז'אנרים והסגנונות שלה, תוך בחינת הקשרים בין תיאוריה לספרות ומעקב אחר הביקורת והמחקר הענפים שנכתבו על יצירתה לאורך השנים. 
במסגרת הקורס נתייחס לשלושת ההיבטים המרכזיים ביצירתה של דה-בובואר: פילוסופיה, מסה וספרות יפה.

 

Simone de Beauvoir’s writings are inaugural texts in the development of the feminist thinking of the twentieth century, and her work – The Second Sex – constitutes a cornerstone of modern and liberal feminism.
Apart from her intellectual influence, her intellectual influence, the way she chose to live her life, her ideas and her ideals, as well as the couple she formed with Sartre made her a model and an icon for women.
During the course, we will discover various genres of her writing, while trying to find out the relations between her theoretical and philosophical positions basing ourselves on the numerous critiques of her writing over the years.

 
0668-2336-01
 הגזענות, האנטישמיות והשואה בספרות ילדים
 Racism, Antisemitism and the Shoah in Children and Youth French Literature?
מר והל איבקריאה מוביה"ס לשפות501 ד'1200-1000 סמ'  א'

ספרות ילדים לא רק מבקשת לשעשע את הילד אלא גם לחנכו. אכן, מזה כעשור נושאים חדשים מופיעים בספרות ילדים כגון גירושים, גילוי עריות, הומוסקסואליות, גזענות, אנטישמיות, השואה ואפילו הקונפליקט ישראלי-פלסטיני. נלמד כיצד הנושאים הקשים הנ"ל מוצגים לילדים. כבר מגלאי הארבע והחמש ונדון בהשפעתם על התפתחותם והשקפת עולמם.   

Le but de la littérature enfantine, outre le divertissement et le plaisir de l’enfant, a toujours été d’éduquer ce dernier.

C’est ainsi que depuis une quinzaine d’années, de nouveaux thèmes tels que le divorce, l’inceste, l’homosexualité, le racisme, l’antisémitisme, la Shoah et même le conflit Israélo-palestinien apparaissent dans les livres pour enfants. 

Nous étudierons, durant ce semestre, comment ces thèmes difficiles que sont le racisme, l’antisémitisme et la Shoah sont présentés aux enfants, dès l’âge de quatre ou cinq ans, l’impact qu’ils peuvent avoir sur leur développement et sur leur vision de la vie.

 
0668-2338-01
 ויקטור הוגו ב'
 Victor Hugo 2
מר הלפרין עמנואלשיעור ביה"ס לשפות001 ג'1800-1600 סמ'  ב'

הקורס יעסוק בדמותו וביצירתו הענפה של מי שנחשב לגדול הסופרים הצרפתיים במאה ה 19 ועמד בראש המהפכה הרומנטית.מחברם של הגיבן מנוטרדם ושל עלובי בחיים היה גם משורר פורה ורבגוני, מחזאי פורץ דרך והוגה דעות פוליטי שהתגייס למען דמוקרטיה וצדק חברתי.

ההרצאות ילוו בקטעי סרטים על פי יצירותיו של הוגו

The course will examine the character and the great body of works of Victor Hugo, the greatest French writer of the 19th C, and the head of the Romantic revolution. The author of the Hunchback of Notre Dame and Les Miserables was also a prolific and diverse poet, a groundbreaking playwright, and a political thinker who fought for democracy and social justice.

Lectures will be accompanied by selections from movies based on Hugo’s works.

0668-2339-01
 כל מולייר ב'
 All Moliere 2
מר הלפרין עמנואלשיעור ביה"ס לשפות001 ד'1200-1000 סמ'  ב'

בקורס ינותחו מחזותיו של מולייר, מן הפרסות הפשוטות הראשונות ועד לקומדיות הגדולות. נעסוק בחייו כשחקן וכמנהל להקה וביחסיו עם הקהל ועם השלטון. נתמקד בבקורת החברתית והדתית ביצירותיו, ביחסו למעמד האשה ובאי הקפדתו על כללי הדרמטורגיה הקלסית. נמקם את היצירות בקונטקס ההסטורי והחברתי שבהן נכתבו והוצגו.

ההרצאות ילוו בקטעי סרטים והסטודנטים יתבקשו להכין ולהקריא דיאלוגים נבחרים.

The course will analyze Moliere’s plays, from the first simple farces to the great sophisticated comedies. We will deal with his life as an actor and company manager and with his relationship with the public and with the authorities. We will focus on the social and religious criticism in his works, on his perception and treatment of women in French society and on his non-compliance with the rules of classic dramaturgy. The plays will be considered within the historical and social context in which thy were written and performed. The lectures will be illustrated with films and students will be asked to present and read some of the dialogues.

0668-2342-01
 היסטוריה ושנסונים צרפתיים מ 1939 עד ימינו
 French History and Chanson since 1939
ד"ר אמית אביבשיעור ותביה"ס לשפות103 א'1800-1600 סמ'  א'

השנסונים הצרפתים מהווים את אחד המאפיינים הבולטים של התרבות הצרפתית הפופולרית במאה העשרים. קורס זה עוסק בקורפוס עשיר של שירים שישמשו אותנו כמקורות היסטוריים ושבאמצעותם נוכל לבחון אירועים היסטוריים חשובים בתולדות צרפת החל ממלחמת העולם השנייה. בין נושאי הקורס: ההכנות למלחמה, כיבוש צרפת על ידי הגרמנים, החגיגות הליליות במרתפים של הגדה השמאלית שלאחר המלחמה, מלחמות הודו-סין ואלג'יריה, מרד הסטודנטים של 68, בחירתם לנשיאות של פרנסואה מיטראן ושל ניקולה סרקוזי ועוד.

במהלך הקורס יידרשו הסטודנטים לקרוא ולתרגם מגוון רחב של שירים במטרה להעשיר את ידיעתם בצרפתית כתובה ומדוברת.

הקורס יועבר בעברית וילווה בקריאת מאמרים באנגלית ובצרפתית.

French chansons are one of the most prominent features of popular French culture in the twentieth century. This course deals with a rich corpus of songs used as historical sources, through which we will examine important events in the history of France from 1939 until today. Among the discussed topics: World World II and the occupation of France, the nightly festivities in the basements of the left bank after the war, the Indochina and Algeria wars, the student revolt of 68, the presidential election of François Mitterrand and Nicolas Sarkozy, etc.

0668-2343-01
 שימושים דיגטלים בשפה הצרפתית
 Digital uses in French
ד"ר אמית אביבשיעור ותביה"ס לשפות301 א'2000-1800 סמ'  א'

בעשור האחרון חל גידול עצום במספר האתגרים הלשוניים הקשורים לתרבות הדיגיטלית בכלל ולתחום הטכנולוגי בפרט. אתגרים אלה כוללים פיתוח של טכנולוגיות חדשות המשלבות דיבור, כתיבה ותרגום, שינוי באופן בו אנו עושים שימוש בשפה והתפתחות הדרגתית של תרבות דיגיטלית חדשה בה אנו מתקשרים זה עם זה, עובדים, משחקים, כותבים, לומדים, יוצרים ומייצרים משמעות באופן שונה מבעבר.

קורס זה עוסק בבלשנות יישומית ומציע גישה בין-תחומית לבחינת התהליכים הטכנולוגיים המעצבים את עולמנו בכל הקשור לשפה הצרפתית. מטרתו לחשוף את הסטודנטים למגוון רחב של מתודולוגיות וחקר מקרים הקשורים לשפה הצרפתית בעולם הדיגיטלי ובכך גם לתרום לשילובם העתידי בשוק העבודה לאחר תום הלימודים. במהלך הקורס ייעשה שימוש בארגז כלים אקדמי בין-תחומי מגוון המשלב בין בלשנות, לימודים קוגניטיביים ותרגום לצד כלי ניתוח המשתייכים למסורת לימודי התרבות והחברה.

בין נושאי הקורס: היסטוריית האינטרנט בצרפת, הסוציולוגיה של הרשת, טכנולוגיות תרגום ושימוש בתרגום מכונה, לוקליזציה של אתרים, לקסיקוגרפיה, מושגי יסוד בעיבוד שפות טבעיות, הנגשת שפה לאוכלוסיות מיעוט בצרפת ועוד.

הקורס יתקיים בעברית בשילוב קריאת חובה של מאמרים בצרפתית.

In the last decade there has been a huge increase in various digital uses related to languages. This course in Applied Linguistics offers an interdisciplinary approach to examining the technological processes that shape our world related to the French language. This course will focus on different linguistic challenges regarding to the digital revolution: digital technologies, different language practices and the way people communicate with one another while working, playing, writing, learning, creating and producing meaning.

The aim of the course is to expose students to a wide range of methodologies and case studies related to the French language in the digital world, which may also contribute to their integration in the labor market after their graduation. The course will use a diverse interdisciplinary academic toolbox that combines linguistics,

cognitive studies and translation alongside analytical tools that belong to culture and social studies.

Some of the discussed topics include: the history of Internet in France, the sociology of the network, translation technologies including machine translation, localization, lexicography, basic concepts in natural language processing, language accessibility to minority languages in France, etc.

The course will be held in Hebrew with an obligatory reading of articles in French.

0668-2345-01
 סדנת תרגום
 Translation Workshop: Translating French Literature into Hebrew and Translating
ד"ר שילה דוריתשיעור ותגילמן362אא'1600-1400 סמ'  א'

מעברים בין שפות מצריכים לא רק תרגום מילולי אלא גם הבנת עומק של התרבות ממנה צמחה השפה. התרגום אינו רק כלי לשוני, אלא גם דרך לגישור ולקישור בין תרבויות שונות. הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בתיאוריה של התרגום והכרות עם הרבדים השונים של השפה הצרפתית: הלשוניים, התחביריים, ההיסטוריים והתרבותיים. נבדוק כיצד אפשר לתרגם אותם לשפה העברית שהתפתחה מתוך מערכת לשונית שונה בתכלית.

במהלך הקורס נקרא טקסטים נבחרים מתוך הספרות הצרפתית, הקלאסית והעכשווית, ונעסוק בדרכים כיצד לתרגם אותה לעברית, כמו גם בקטעי ספרות עבריים ותרגומם לצרפתית. מטרת הקורס אינה רק לשכלל את מיומנותם של הסטודנטים לעבור משפה לשפה אלא גם להעמיק את היכרותם עם התרבות וההיסטוריה הצרפתית כפי שהיא משתקפת בלשון.

Transitions between languages ​​require not only literal translation but also an understanding of the depth of the culture from which the language originated. Translation is not only a linguistic tool but also a way of bridging and linking different cultures. The course is designed to provide students with basic knowledge of the theory of translation and familiarity with the different layers of French: linguistic, syntactic, historical and cultural. We will examine how they can be translated into the Hebrew language that developed from a completely different linguistic system.

During the course we will read selected texts from French, classical and contemporary literature, and will discuss how to translate it into Hebrew, as well as in Hebrew literary passages and their translation into French. The aim of the course is not only to improve the students' ability to switch from language to language, but also to deepen their familiarity with French culture and history as reflected in the language.

 

0668-2346-01
 כתבי נשים בצרפת הטרום מודרנית
 Women?s writings in Early Modern France
פרופ קופרטי-צור נדיןשיעור ותרוזנברג105 ב'1400-1200 סמ'  ב'

השיעור מוקדש למאפייני הכתיבה הנשית, קבלתה של היצירה הנשית וסוגיות נוספות בתחום לימודי המגדר בספרות. בכל אלה נעסוק תוך כדי קריאה של יצירות שנכתבו על ידי נשים בצרפת מימי הביניים ועד המאה ה-17. במאה זו, הרפורמציה והקונטר-רפורמציה מחוללות תמורות עמוקות בחינוך הנשים וכתוצאה מכך הן מסוגלות לקבוע לעצמן מקום חדש בזירה התרבותית הצרפתית המתחדשת, לאחר מלחמות הדת. כתיבתן  מתפרסמת לרוב בצרפתית והן מצטיינות בשירה, בכתיבת מכתבים בעלי תפקיד חברתי חשוב ובכתיבת רומנים שהופכים להיות בתקופה זו הסוגה הספרותית המצליחה והמזוהה יותר מכל עם הציבור הנשי. בסמינר נתמקד ביצירות הבאות:

השירים של מרי דה פראנס, עיר הנשים לקריסטין דה פיזאן, ההפטמרון למרגריט דה נאוואר, הממוארים של מרגריט דה ולואה, הנסיכה דה קליו למאדאם דה לפייט, המכתבים של המרקיזה דה סבינייה, ספורי פיאות של מאדם דולנואה.

This course will deal with the notion of the woman as author in modern critics, the characteristics of feminine writing, the reception of women’s works and other subjects linked to gender studies and literature but applied to the Medieval and Early Modern period in France. In the 16th century, the Reformation and the Counter Reformation will induced deep changes in the education of women and as a result the number of women writers will dramatically increase compared to the Middle Ages. We’ll discuss the specificity of the feminine writing in the Renaissance and the 17th century through the work of Marie de France’s Lais, Christine de Pisan’s City of the Ladies, the Heptameron (72 novels) by Marguerite de Navarre, Marguerite de Valois’Memoirs, Madame de La Fayette’s Princess of Clèves, Madame de Sévigné’s Letters, Madame d’Aulnoy, Tales of Mother Goose.  

0668-2348-01
 ויקטור הוגו א'
 Victor Hugo 1
מר הלפרין עמנואלשיעור ביה"ס לשפות001 ג'1800-1600 סמ'  א'

הקורס יעסוק בדמותו וביצירתו הענפה של מי שנחשב לגדול הסופרים הצרפתיים במאה ה 19 ועמד בראש המהפכה הרומנטית.מחברם של הגיבן מנוטרדם ושל עלובי בחיים היה גם משורר פורה ורבגוני, מחזאי פורץ דרך והוגה דעות פוליטי שהתגייס למען דמוקרטיה וצדק חברתי.

ההרצאות ילוו בקטעי סרטים על פי יצירותיו של הוגו

The course will examine the character and the great body of works of Victor Hugo, the greatest French writer of the 19th C, and the head of the Romantic revolution. The author of the Hunchback of Notre Dame and Les Miserables was also a prolific and diverse poet, a groundbreaking playwright, and a political thinker who fought for democracy and social justice.

Lectures will be accompanied by selections from movies based on Hugo’s works.

0668-2349-01
 כל מולייר א'
 All Moliere 1
מר הלפרין עמנואלשיעור ביה"ס לשפות001 ד'1200-1000 סמ'  א'

בקורס ינותחו מחזותיו של מולייר, מן הפרסות הפשוטות הראשונות ועד לקומדיות הגדולות. נעסוק בחייו כשחקן וכמנהל להקה וביחסיו עם הקהל ועם השלטון. נתמקד בבקורת החברתית והדתית ביצירותיו, ביחסו למעמד האשה ובאי הקפדתו על כללי הדרמטורגיה הקלסית. נמקם את היצירות בקונטקס ההסטורי והחברתי שבהן נכתבו והוצגו.

ההרצאות ילוו בקטעי סרטים והסטודנטים יתבקשו להכין ולהקריא דיאלוגים נבחרים.

The course will analyze Moliere’s plays, from the first simple farces to the great sophisticated comedies. We will deal with his life as an actor and company manager and with his relationship with the public and with the authorities. We will focus on the social and religious criticism in his works, on his perception and treatment of women in French society and on his non-compliance with the rules of classic dramaturgy. The plays will be considered within the historical and social context in which thy were written and performed. The lectures will be illustrated with films and students will be asked to present and read some of the dialogues.

0668-2360-01
 מחאה ואנטי ממסדיות בתרבות צרפת
 Protest and the Rejection of Establishment in French culture
ד"ר מנור דורישיעור ותרוזנברג002 א'1200-1000 סמ'  ב'

היצירה האנטי-ממסדית - בשירה, בפרוזה ובתחומי אמנות נוספים - היא ממאפייניה המובהקים של תרבות צרפת, מפרנסואה ויון בשלהי ימי הביניים ועד לימינו אלה. "אנטי ממסדיות" היא כינוי כולל לאפיקים שונים של מרי אמנותי נגד המוסכמות החברתיות - נגד ערכי הכנסייה והמלוכה בימי ה-Ancien Régime, נגד ערכי הבורגנות השמרנית ו"קודשי האומה" בתקופות  מאוחרות יותר, ואם להרחיב את המונח - אפילו נגד שימושיה הרווחים, הכובלים בהכרח, של השפה. בקורס נסקור הבטים שונים שבהם באה לידי ביטוי רוח המרי והמחאה בתרבות הצרפתית, מהמאה ה-15 (פרנסואה ויון) וה-16 (היצירה הליברטינית), דרך יצירתם של "המשוררים המקוללים" במאה ה-19, ועד לשלהי המאה העשרים.

The Anti-Establishment work - in poetry, prose and other artistic fields - is one of the main characteristics of French culture, from Francois Villon in the late Middle Ages to the present. "Anti-establishment" is a general term for various forms of artistic rebellion against social conventions - against the values ​​of the Church and the Monarchy in the days of the Ancien Régime, against the values ​​of the conservative bourgeoisie and the "sanctities of the nation" in later periods, and even against the widespread uses of the language itself. The course will examine various aspects of the French culture, from the 15th century (Francois Villon) and the 16th (The Libertins), through the works of the "cursed poets" in the 19th century, until the end of the 20th Century.

0668-2594-01
 יצירות מופת של צרפת הקלאסית
 French Culture Masterpieces from the Middle Ages to the 17th century
פרופ קופרטי-צור נדיןשיעור ביה"ס לשפות102 ב'1400-1200 סמ'  א'

שיעור זה יעסוק במושגים וביצירות מופת שעצבו את התרבות הצרפתית מתקופת ימי הביניים ועד המאה ה-18 וממשיכים להדהד בה. נעמוד על יחסי הגומלין בין אירועים היסטוריים, שינויים חברתיים ובחירות אסטטיות ועל ייחודיות ייצוגם ביצירות לאורך הזמן. נדון תחילה במושג ה"קאנון" על מנת להבין כיצד הורכבה בכלל רשימת יצירות המופת. הקורס יתמקד בעיקרי התנועות הרעיוניות שעיצבו את היצירות מתחום הספרות, הציור, האדריכלות והפיסול עם נגיעות למוסיקה. יושם דגש על המבנים והערכים המעצבים את כלל היצירה התרבותית בזמן נתון. לדוגמה : המבצר המדיאבלי והקתדרלות חולקים ערכים ועקרונות אסתטיים עם רומני האבירות והאפוסים של ימי הביניים:, ארמונות הנוי של הרנסנס מבשרים את הCarpe diem   של שירת הפליאדה, השאיפה למצוינות, החתירה לנשגב של הספרות והתאטרון של המאה ה-17 מתחברים למנגנון הפוליטי של  לואי ה-14 וורסאיי, ועוד. הקורס יחשוף את הסטודנטים למספר רב של צירות תוך כדי הקניית כלים ניתוחיים. השיעור מלווה בתרגיל המוקדש לקריאת טקסטים ומאמרים מדעים כדי לעודד את הסטודנטים לחשיבה ביקורתית ולכתיבה אקדמאיות.   

This course will be held in Hebrew, based upon recent Hebrew translations of the masterpieces of French Literature from the Middle- Ages to the French Revolution (1789). The course will give a comprehensive presentation of the historical, ideological and social contexts that produced those masterpieces. We’ll also explain their contribution to Modern French culture, pointing at the values they express as well as at their still relevant message until now. We’ll start by explaining the notion of “canon” which helped to define the list of the masterpieces studied in this course..

0668-2596-01
 תרגיל ליצירות מופת של צרפת הקלאסית
 Exercise to French Culture Master Pieces from the Middle- Ages to the XVIIth cen
ד"ר חרובי דינהתרגיל ביה"ס לשפות102 ג'1400-1200 סמ'  א'

התרגיל מהווה חטיבה אחת עם המבוא "יצירות מופת של צרפת הקלאסית". התרגיל מציג את הטקסטים והיצירות המוזכרות באופן כללי בשיעור המבוא תוך כדי קריאה פרטנית ומדוקדקת. התרגיל יקנה לסטודנטים כלים לניתוח טקסטים קאנונים ויצירות אומנותיות אחרות של התרבות הצרפתית מימי הביניים ועד המהפכה. בנוסף, התרגיל מבקש להכשיר את הסטודנטים לעבודה אקדמאית, הם ילמדו לאתר פריטים ביבליוגראפיים וילמדו להשתמש במקורות האלקטרוניים ובמאגרי מדע, יחשפו לזרמי הביקורת השונים וילמדו לשלבם בכתיבת עבודות אקדמאיות.

This course goes along with the introductory course on “The master pieces of  French classic culture”. It will present an extensive analysis of the texts and other master pieces of French culture presented in the introductory course. The purpose of this course is to provide the student with the necessary skills for analyzing literary texts and masterpieces from the Middle Ages until the 18th century. The course aims to teach student to search for bibliographical items, to use electronic resource and adequate data-base, to read critical essays and to learn to integrate them in the academic writing.

0668-3008-01
 יחסי צרפת אפריקה - בין תלות להדדיות
 France Africa Relations: Between Interdepedence and Reciprocity
ד"ר סלע טלסמינר רוזנברג212 ה'1200-1000 סמ'  א'
סמינר רוזנברג211 ב'1200-1000 סמ'  ב'

לימודי תרבות צרפת מאפשרים לנו לעמוד על מידת ההשפעה של התרבות הצרפתית על כלל התרבות האנושית בעת החדשה המודרנית. אחד המרחבים הפוליטיים בהם השפעתה ניכרת באופן בולט הוא המרחב הפרנקופוני האפריקני. השפה הצרפתית היא השפה הרשמית בעשרים ואחת מתוך חמישים וארבע מדינות אפריקניות. התרבות הצרפתית חוצה גבולות וקהילות והיא מתבטאת במבנה הפוליטי של המדינות הללו, במערכת החינוך, בכלכלה כמו גם באמנות. התרבות הצרפתית מהווה אם כן חלק חשוב, בלתי נפרד, מהתרבויות האפריקניות במדינות הדוברות את השפה הצרפתית. בקורס זה נבדוק את הקשר המיוחד שמחבר בין התרבות הצרפתית לאפריקה. נראה כיצד צרפת השפיע על אפריקה אך גם כיצד אפריקה השפיע על צרפת. בחינה של טקסטים פוליטיים, יצירות אומנות, מוסיקה פופולרית, סרטי קולנוע... תאפשר לנו לבחון מקרוב את ההיסטוריה הצרפתית העשירה של אפריקה כמו גם את ההיסטוריה האפריקנית המורכבת של צרפת.

The study of French culture and its history allows us to appreciate the importance of this culture, and the influence it carries on the general human culture throughout the modern era. One of the political spheres in which this influence is particularly remarkable is Africa. French is the official language in 21 of 54 African countries. The French culture crosses borders and communities; it takes part in the political structure of these countries, their education system, economy and the arts. The French culture is inseparable of French speaking African cultures. In this course we seek to examine the special connections between France and Africa. Looking into political texts, artistic works, popular music, cinema productions, etc., we will be able to better understand the French history of Africa as well as the African history of France. 

 

 

0668-3010-01
 ההגירות בעולם העכשווי, סוגיות מחקר
 The world migrations now days, research questions.
ד"ר סקיולדו זורשר יאןשיעור ביה"ס לשפות301 ג'1600-1400 סמ'  ב'

כיצד לחקור את תופעות ההגירות העכשיויות בעולם? שיעור זה יבחן במרחב ובזמן את התהליכים אשר הובילו לתנועות הגירה הגדולות של היום. שיעור זה יציג את פריצות הדרך של המחקר החברתי בצרפת ואת שאלות המחקר החדשות שהן מעלות. השיעור יבחן את התקופה הפוסט קולוניאלית באופן אפיסטמולוגי והיסטוריוגרפי ויתבסס על טקסטים בסיסיים של הספרות המחקרית ושל ארכיוניים כתובים, מוסרטים ואוראליים לרוב בצרפתית. השיעור יעמיק בשאלות מתודולוגיות. 

How should one study the contemporary migration phenomenon in the world? This course will study the process which led to the mass immigration movements today in spatial as well as in temporal terms. This course will show the breakthrough of the French social research and will stress the research questions it raises on that matter. This course will deal with the post-colonial period in its epistemological and historiographical dimension through basic texts from the research literature, from the written archives as well as pictures and films or oral archives, most of them in French. This course will give priority to methodological questions.   

0668-3210-01
 מכתבי חיילים צרפתים ממלחמת העולם הראשונה
 French Soldiers' Letters during WWI and WWII
ד"ר עוזיאל סילביקריאה מוביה"ס לשפות301 ג'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס מתמקד במכתבים שנכתבו בידי חיילים צרפתים אשר לקחו חלק במלה"ע הראשונה והשנייה.

החיילים ממעמדות ורקע שונים (מגויסים, מתנדבים, אינטלקטואלים, בני מעמד הפועלים, חקלאים וכו'), חשו בצורך לבטא את חוויות המלחמה לקרוביהם.

כמו כן, ובנוסף לרגשותיהם ולתפיסותיהם, ניתן למצוא במכתביהם חוות דעת אישיות בכל הקשור לתקשורת, צבא ומוסדות ממשלתיים.

בפרספקטיבה זו, הקורס יבחן את הקונטקסט התרבותי וההיסטורי אשר בו נכתבו המכתבים וכיצד אלו היו עשויים להשפיע על הכתיבה. יתר על כך, אנו נחקור גם את הספרות בנושא כגון :

Ceux de 14 (Genevoix, 1950, Ed. Flammarion), Le Feu (Barbusse. 1916, Ed. Flammarion), Les Croix de bois (Dorgelès. 1919, Ed. Albin Michel), L'Étrange défaite (Bloch. 1946, Ed. Franc-Tireur)   

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים מיומנויות בקריאה ובכתיבה בשפה הצרפתית באמצעות לימוד הדקדוק הצרפתי, ניתוח מבני טקסטים שונים ושיחות קבוצתיות בנושא הקורס. הסטודנטים ילמדו כיצד לזהות מרכיבים מרכזיים בטקסט ולהביע דעתם בנושא.

דרישות הקורס ומרכיבי הציון: נוכחות והשתתפות פעילה 20%, בחינה בכיתה 20% ,בחינה סופית 60%

 

The course emphasizes on the letters written by French soldiers who took part in the 1st and 2nd world war. Be the soldiers Recruits or volunteers, intellectuals, workers or farmers, they all felt the urge to write about their war experiences to their loved ones. In addition to their feelings and personal perceptions, the soldiers also shared their opinions about the media, military and governmental institutions. From this perspective, the course will also examine the cultural and historical context in which the letters were written and how it may have influenced them. Moreover, we will explore the Literature on the subject such as Ceux de 14 (Genevoix, 1950, Ed. Flammarion), Le Feu (Barbusse. 1916, Ed. Flammarion), Les Croix de bois (Dorgelès. 1919, Ed. Albin Michel), L'Étrange défaite (Bloch. 1946, Ed. Franc-Tireur), etc.

The course aims to provide the students with academic reading and writing skills in French by imparting grammar as well as analyzing various textual constructs and group discussions on the matter. Students will learn to identify main text elements, and to express an opinion.

 

Mandatory Requirements: attendance and participation 20%, exam in class 20%, final exam 60%

0668-3590-01
 צרפתית 5 לשנה ג'
 French 5 (All Levels) 3 Year
ד"ר עוזיאל סילביתרגיל רוזנברג205 ג'1600-1200 סמ'  א'

המטרות העיקריות של הקורס הינן להקנות לסטודנטים מיומנויות בהבעה, בכתב ובעל פה בשפה הצרפתית, לסקור בקצרה את כללי הדקדוק ולשפר את הידע העיוני והמעשי בשפה הצרפתית. כמו כן, הקורס יפעל לשיפור הבנת הנקרא של סוגי מאמרים שונים בצרפתית ,כגון: ספרות, תרבות, היסטוריה, מאמרי עיתונות ועוד. הקורס כולל ניתוח מבני טקסטים שונים, על מנת לספק לסטודנטים את הידע והכלים הדרושים בשביל לזהות את המרכיבים העיקריים בכתוב. כך יוכלו הסטודנטים להשתמש בהם ולבטא אותם בעצמם. יושם דגש על הרחבת אוצר המילים ועל שימוש נכון בשפה. הקורס יקנה לסטודנטים יכולות התבטאות בעל פה דרך דיונים קבוצתיים וכך, אלו ילמדו כיצד לפתח דיון, לבטא דעה אישית, בכדי שיוכלו לנהל דו-שיח מלא בצרפתית.

The main goals of the course are to grant students skills in the French language and to improve their written and oral proficiency. Grammar rules, alongside theoretical and practical knowledge of the French language, will be ameliorated. Furthermore, reading comprehension of different kinds of texts dealing with French Literature, History, Culture, Media, etc. will be improved.

The course includes analysis of text structures in a syntactic context and argument development, in order to provide students with knowledge and tools to identify the main components in a text.

Doing so, students will be able to use and express themselves, as well as to develop an argument. In addition, emphasis will be put on expanding vocabulary and proper use of the French language. The course will grant students oral expression skills through group discussions and improve individual proficiency.

0668-4231-01
 פורום
 Forum
פרופ עמוסי רותקולוקויוביה"ס לשפות301 ג'2000-1800 סמ'  א'
קולוקויוביה"ס לשפות301 ג'2000-1800 סמ'  ב'

פורום תלמידי המחקר של קבוצת ADARR והתואר השני בתכנית לתרבות צרפת מורכב מסדרת הרצאות אורח, כולל סדנא יום עיון בסמסטר א'  על טיעונים וכשלים עם פרופ' Plantin מליון-2, צרפת בסמסטר א' ויום עיון עם פרופ' Ruth Wodak  על השימוש בפחד בשיח הפוליטי (בשיתוף עם החוג לתקשורת). מפגשים נוספים עם פרופ' עמוסי מתקיימים סביב נושאים בתחומי חקר הספרות, חקר השיח ורטוריקה, על בסיס ניתוח טקסטים השאובים מן החומר עליו עובדים תלמידי המחקר השונים. הפורום מתקיים פעם לשבועיים (אך יתכנו שינויים לפי התאריכים של המרצים אורחים מחו"ל). לוח מפגשים מדויק ייעלה באתר התכנית ובלוח המזכירות בתחילת כל סמסטר. 
תלמידי התואר השני ימסרו בסוף השנה עבודה בכתב בתאום עם המרצה. 
הפורום מתקיים בצרפתית, עם אפשרות של מושבים בעברית או באנגלית. התלמידים המתקשים בהבנת הצרפתית יכולים לקבל סיוע – יש לפנות אל המרצה. 

The research forum of the ADARR group and the Master program of the French Culture program consists of a series of guest lectures, including a workshop with Prof.Christian Plantin from Lyon-2, France in the first semester, and a one-day conference with Prof. Ruth Wodak on fear in political discourse in the 2d semester. Other meetings with Prof. Ruth Amossy will deal with subjects related to various approaches to literature, media and political discourse, etc. on the basis of texts borrowed from the students’ subject matter. The forum takes place every two weeks (but changes are to be expected following the arrival dates of guests from abroad). The exact schedule will be published in the internet and in the department’s office at the beginning of each semester. 
The MA student will submit a paper at the end of the year (in coordination and under the supervision of Prof. Amossy) 
The forum is in French, with a possibility of some lectures in Hebrew or in English. Students who have difficulties in French are invited to see Prof. Amossy to get some help. 

0668-4233-01
 פורום תרבות צרפת
 Forum
פרופ קופרטי-צור נדיןשיעור ביה"ס לשפות103 ג'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ביה"ס לשפות103 ג'1800-1600 סמ'  ב'