שנה"ל תשע"ח

0668-1400-01
 ההיסטוריה של צרפת בראי הספרות, האמנות והקולנוע
 The History of France Through Literature, Art and Cinema
ד"ר ראונר עילישיעור גילמן281 ה'1400-1200 סמ'  א'
בשיעור המבוא נעסוק במושגי יסוד בתרבות הצרפתית – דרך ביטויים אמנותיים, ספרותיים וקולנועיים. השיעור יפרוש בפני הסטודנטים רגעים משמעותיים בהיסטוריה של העת החדשה בצרפת, החל במהפיכה הצרפתית בסוף המאה השמונה-עשרה ועד סוף המאה העשרים. נבקש להציג תמונה רוחבית של אירועים שנחקקו בתודעת השיח בצרפת - מלחמות, מהפיכות, כיבושים אמפריאליסטיים, אקזוטיקה וקולוניאליזם, שאלות חברתיות ותנועות אסתטיות ופוליטיות. כל זאת, דרך ייצוגים אסתטיים, טקסים וסמלים. בחינה וקריאה בטקסטים ספרותיים ידועים, קטעי סרטים, יצירות אמנות וקריקטורות בעיתון.
חובות הקורס: נוכחות חובה בשיעורים. (חובות קריאה – יחולקו במהלך הסמסטר)

הציון: מבחן סיכום.

שעת קבלה: על-פי תיאום במייל:ilai.rowner@gmail.com

Survey Course: French History through Literature, Art and Cinema
This course will examine fundamental concepts in French culture as they are represented in art, literature and cinematography. We will explore key moments in French history, from the French Revolution at the end of the eighteenth century to the Fifth Republic at the end of the twentieth century. Students will be provided with a panoramic view of the events that shaped French cultural discourse: wars, revolutions, imperialism, social issues and aesthetic movements – all through the analysis of literary texts, movies, paintings, political ceremonies and cultural symbols.
Course Requirements: Attendance and reading exercises throughout the semester
Final Grade: Exam.
0668-1401-01
 מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת
 Basic Concepts of Society State and Language in France
ד"ר אמית אביבשיעור ותביה"ס לשפות102 א'2000-1800 סמ'  ב'


תאור הקורס
קורס זה משמש כקורס יסוד בלימודי תרבות צרפת בת זמננו ובא לבחון את פניה השונים מנקודות מבט לשוניות, גיאוגרפיות, פוליטיות וחברתיות. נושאי הקורס כוללים תהליכים היסטוריים שהביאו להבניית הזהות הלאומית בצרפת, בחינת מערכת החינוך והאדמיניסטרציה במדינה, תפקידם של כלי תקשורת שונים, היחס למיעוטים והמודרניזציה של מבנים חברתיים וכלכליים. כמו כן נלמד על אודות מקורותיהם ומשמעותם של סמלים, מונומנטים, אידיאולוגיות ומיתוסים לאומיים ונעמוד על מעמדה של צרפת באיחוד האירופי ובעולם. פרק חשוב יוקדש לאקטואליה וכל שיעור ייפתח בסקירה קצרה של העיתונות היומית בצרפת.

מנושאי הקורס:
• סמלים, מונומנטים ומיתוסים לאומיים.
• אזורי צרפת: הגיאוגרפיה של צרפת, הערים הגדולות, השפות של צרפת.
• פאריז מול הפרובינציה: פאריז לאורך השנים, סיור וירטואלי בפאריז.
• האזרח והמדינה בצרפת. מורשת המהפכה הצרפתית, דת בצרפת, מבנה החינוך הציבורי, השיטה הפוליטית בצרפת.
• האינטלקטואלים בזירה הציבורית: עיתונות, אמצעי תקשורת וקולנוע בצרפת, האינטלקטואלים של הגדה השמאלית.
• מהגרים בצרפת.
• יהודים בצרפת.
• צרפת בעידן הגלובליזציה: מודרניזציה של מבנים חברתיים וכלכליים, האתגר האמריקאי, ארגון הפרנקופוניה, צרפת באיחוד האירופאי.
• ארצות דוברות צרפתית: התפשטות הקולוניאליזם ותוצאותיו, ארגון אליאנס, ארצות דוברות צרפתית באירופה, קנדה.


דרישות הקורס:
15% - נוכחות בכיתה, קריאת חובה
15% - בוחן אמצע סמסטר
70% - מבחן
This course serves as an introduction to contemporary French culture. We will examine various aspects of this culture through social, political, geographical and linguistic perspectives. Topics include: national identity in France, the structure of French administration and educational system, the role of different media in French society, intellectuals in public debates and the effects of modernization on economic and social structures. We will also study the source and meaning of national symbols, monuments, myths and ideologies. Special part will be dedicated to the role of France in the European Union and in the world.
0668-1402-01
 תנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים בצרפת בסוף המאה התשע עשרה ובמאה העשרים
 French Cultural & Literary Movements from the Latter Half of the 19th C to Prese
ד"ר שילה דוריתשיעור רוזנברג001 א'1800-1600 סמ'  ב'

בשיעור המבוא נסקור את התנועות הספרותיות והזרמים התרבותיים שצמחו בצרפת החל במחצית השניה של המאה התשע-עשרה ובמהלכה של המאה העשרים. נתוודע לזרמים שהשפיעו רבות על הלך הרוח התרבותי ועל האמנות והספרות בצרפת ומחוצה לה, מאז ועד ימינו. נבחן מהם הרעיונות והאידיאולוגיות המרכזיים של התנועות והזרמים הללו, מהו הרקע ההיסטורי לצמיחתם, הן כחלק מהתפתחות האמנות בת זמננו והן מתוך התפתחויות היסטוריות ותרבותיות כלליות. נדון באמצעים האמנותיים שאפיינו את הכתיבה והיצירה של היוצרים המרכזיים בכל זרם וזרם, ונחתום בהמחשת והדגמת הרעיונות ביצירות עצמן. נראה כיצד כל אלו באו לכלל ביטוי באמצעים האמנותיים על ידי קריאת שירים, קטעי פרוזה, התבוננות בתמונות או צפייה בסרטי קולנוע.
בסוף הקורס תתקיים בחינה.
נוכחות חובה.

In this introductory course we will review the various cultural and literary French movements from the second half of the nineteenth century and during the twentieth century. The course introduces aesthetic currents which have influenced French cultural atmosphere, arts and literature, from the 19th century to our times. We shall discuss the main concepts and ideologies of those movements, as well as their historical, aesthetic and cultural background. Diverse aesthetic techniques will be examined and demonstrated as characterizing each movement, taken from works of arts such as poetry, prose, paintings and movies.

0668-1404-01
 תרגיל לשיעור ההיסטוריה של צרפת בראי הקולנוע, הספרות והאמנות
 Exercise: French History through Literature, Art and Cinema
ד"ר ראונר עיליתרגיל גילמן320 ה'1600-1400 סמ'  א'
התרגיל מהווה חטיבה אחת עם השיעור של ד"ר עילי ראונר "ההיסטוריה של צרפת בראי הספרות, האמנות והקולנוע". מטרת התרגיל הינה להעמיק את היכרותם של הסטודנטים עם היצירות הקאנוניות של התרבות הצרפתית במאות ה-19 וה-20 ולהקנות לסטודנטים כלים לניתוח היצירות הללו. הסטודנטים יחשפו לז'אנרים שונים של יצירות:
לצד טקסטים ספרותיים, התרגיל יעסוק גם בסרטי קולנוע וביצירות אמנות. במהלך הקורס נתמקד בחלק מהיצירות הנלמדות בשיעור וננתח אותן לעומק תוך כדי התייחסות למאמרים ביקורתיים. באמצעות ניתוח זה הסטודנטים יתוודעו לאופן שבו מאורעות תרבותיים מרכזיים, אשר בהם דן השיעור, מוצגים ומעובדים ע"י היוצרים הצרפתים במאות ה-19 וה-20. חלק ניכר מהתרגיל יוקדש לדיון בכיתה, אשר ידרוש הכנה מקדימה והשתתפות פעילה מצד הסטודנטים.
חומר הקריאה נמצא באתר הקורס או בספריה.
אתר הקורס: http://moodle.tau.ac.il
דרישות הקורס:
קריאת טקסטים משיעור לשיעור
מטלות במהלך הסמסטר – 30%
מבחן סופי – 70% (תנאי המעבר בקורס הוא ציון 60 במבחן)
The exercise complements the introductory course of Dr. Ilai Rowner: “The History of France through Literature, Art and Cinema”. The purpose of this exercise is to deepen the student’s knowledge of the canonical works of French Culture in the 19th and the 20th centuries and to provide the student with the necessary skills for analyzing these works. The student will be exposed to different genres of works: along with literary texts this exercise will also include
0668-1406-01
 צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 1
 French Composition and Spoken French Beginners 1
ד"ר גלוזמן טטיאנהשיעור ותרוזנברג211 א'1600-1200 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות101 ד'1400-1200 סמ'  א'
מטרת הקורס הינה להביא את הסטודנט מרמה ללא ידע לרמה מתקדמת בסוף השנה. בסמסטר א' הסטודנט ילמד את הבסיס הדקדוקי של השפה הצרפתית , נתחיל עם הצלילים של השפה הצרפתית, משפטים פשוטים,רכישת המבנה הפונטי, מערכת הפועל, מערכת השם. התלמיד ירכוש במשך הסמסטר מיומנויות קריאה בסיסיות.
הסטודנט יגיש עבודה בכל שיעור, אחת לשבועיים או שלושה שבועות יינתן בוחן בכיתה. סטודנט שלא יקבל ציון סופי 60 בסוף הסמסטר לא יוכל להמשיך לקורס ההמשך בסמ' ב'.
נוכחות חובה.
דרישות הקורס: השתתפות, הגשת עבודות ובחנים במהלך הסמסטר.
הציון מורכב: 40% השתתפות בכיתה, עבודות בית ובחנים, 60% בחינה בסוף הסמסטר.

The goal of this course is to grant students, with no previous knowledge of French, an advanced level by the end of the year. During the first semester students will learn basic French grammar, phonetics, simple sentences, the structure of the verb system, and the structure of the noun system. Students will acquire basic reading skills.
At each lessons students are required to bring and hand over their hand home works. every lesson. There will be a quiz every 2-3 weeks. Students must obtain a grade of 60 at the end of the first semester to continue to the second semester. Attendance is mandatory.
Course requirements: Participation, submission of class work, homework, and quizzes.
Grade breakdown is as follows: 40% class participation, homework and quizzes, 60% midterm exam with minimum grade of 60 .
0668-1407-01
 צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 2
 French Composition and Spoken French Beginners 2
ד"ר גלוזמן טטיאנהשיעור ותביה"ס לשפות101 א'1600-1200 סמ'  ב'
שיעור ותביה"ס לשפות101 ד'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס הוא המשך מסמ' א'. הסטודנט ילמד לכתוב ולהבין טקסטים ברמה יותר מתקדמת, ילמד פעלים, כינויי גוף, ביטויים חשובים ונחוצים. הכוונה שהסטודנט יוכל בסוף השנה להתמודד עם טקסטים מרמות שונות.
נוכחות חובה.
דרישות הקורס: השתתפות, הגשת עבודות ובחנים במהלך הסמסטר.
הציון מורכב: 40% השתתפות בכיתה, עבודות בית ובחנים, 60% בחינה בסוף הסמסטר.

The course is a continuation of the first semester course. Students will learn to write and understand more advanced texts, verbs, pronouns, and important expressions. Students will be able to cope with various texts at the end of the second semester. Attendance is mandatory.
Course requirements: Participation, submission of class work and homework, and quizzes.
Grade breakdown is as follows: 40% class participation, homework and quizzes, 60% final exam with minimum grade of 60.
0668-1408-01
 צרפתית כתובה ומדוברת 3
 French Composition and Spoken French Beginners 3
גב' ז'אסינט נוריתשיעור ותביה"ס לשפות401 ד'1600-1200 סמ'  א'
מטרת הקורס להקנות לסטודנט מיומנויות בהבעה בכתב ובעל פה בשפה הצרפתית, לשפר את יכולת הביטוי בכתב ולהרחיב את ההיכרות עם סוגי הטקסטים השונים, כגון: מאמרי עיתונות, טקסטים ספרותיים ועוד. בשיעורים הראשונים נחזור על נושאים דקדוקיים שנלמדו בשנה א' (פעלים, זמנים, כינויי גוף וכו') שיטת העבודה מורכבת מהדרכה בסיסית, ניתוח אופנים של בניית טקסט, פיתוח טיעונים והקניית כלים לזיהוי המרכיבים העיקריים בו ולהבעתם.יושם דגש על הרחבת אוצר המילים ועל שימוש נכון בשפה. התלמיד יתחיל לכתוב קטעי חיבור קטנים בנושאים שונים.
נוכחות חובה. סטודנט שלא יקבל ציון סופי 60 בסוף הסמסטר לא יוכל להמשיך לקורס ההמשך בסמ' ב'.
דרישות הקורס: השתתפות, הגשת עבודות ובחנים במהלך הסמסטר.
הציון מורכב: 40% בחנים בכיתה, השתתפות בכיתה (נוכחות פעילה) ועבודות בית, 60% בחינה סופית.
Course goals : to briefly scan grammar rules and impart theoretical and practical knowledge of the French language. Students will improve their writing skills and increase their reading comprehension of different text types. Students will analyze various textual constructs, learn how to identify the main elements, how to develop an argument and how to express a personal opinion. Students will also be able to improve on their oral expression skills.

0668-1409-01
 צרפתית כתובה ומדוברת 4
 French Composition and Spoken French Beginners 4
גב' ז'אסינט נוריתתרגיל ביה"ס לשפות105 ד'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס הינו המשך של סמ' א'. מטרת הקורס להקנות לסטודנט המשך מיומנויות בהבעה בכתב ובעל פה בשפה הצרפתית, לשפר את יכולת הביטוי בכתב ולהרחיב את ההיכרות עם סוגי הטקסטים השונים, כגון: מאמרי עיתונות, טקסטים ספרותיים ועוד. בשיעורים הראשונים נחזור על נושאים דקדוקיים שנלמדו בשנה א' (פעלים, זמנים, כינויי גוף וכו') שיטת העבודה מורכבת מהדרכה בסיסית, ניתוח אופנים של בניית טקסט, פיתוח טיעונים והקניית כלים לזיהוי המרכיבים העיקריים בו ולהבעתם. יושם דגש על הרחבת אוצר המילים ועל שימוש נכון בשפה. התלמיד ימשיך לכתוב קטעי חיבור קטנים בנושאים שונים. התלמיד יעבוד על טקסטים ספרותיים מתקדמים ויהיה עליהם לתרגם אותם מצרפתית לעברית .
נוכחות חובה.
דרישות הקורס: השתתפות, הגשת עבודות ובחנים במהלך הסמסטר.
הציון מורכב: 40% בחנים בכיתה, השתתפות בכיתה (נוכחות פעילה) ועבודות בית, 60% בחינה סופית.

The purpose of the course is to grant students’ skills in the French language, to improve their written and oral proficiency, and to expand their familiarity with various types of texts – such as news articles, literature, contemporary texts and more. The course includes basic instruction, analysis of text structure, argument development in order to provide students with knowledge and tools to identify the main components in a text and to be able to communicate them. The course will stress on expanding vocabulary and proper use of the French language. Also, the course will provide students with oral expressions skills throughout the help of group discussions and personal proficiency.


0668-2341-01
 הספרות האפריקאית
 African French Literature
ד"ר סלע טלשיעור גילמן220 ה'1200-1000 סמ'  א'

הקורס מציע היכרות ראשונית עם הספרות הפרנקופונית האפריקנית. נעמוד על התנאים להתפתחותה בתקופה הקולוניאלית, נדון ביחסים בין ספרות לפוליטיקה בהקשר ההיסטורי של הקולוניאליזם הצרפתי באפריקה, נלמד על מקומה של אפריקה והאדם השחור במסורת הספרות הצרפתית, עוד נעסוק בתפקיד התרבותי החשוב שממלאת פריז, עיר האורות, "הלב הפועם של העולם השחור", באמצע המאה העשרים ולאחריה. קריאה ביקורתית בטקסטים ספרותיים, פוליטיים ומדעיים, כמו גם ביצירות הגות ואמנות, תאפשר לעמוד מקרוב לא רק על "ההיסטוריה האפריקנית של צרפת" אלא גם על האתגרים שהיא מציבה בפני החברה הצרפתית בהווה.

This course proposes an introduction to African francophone literature. Discussing the conditions of its development in the colonial period, we will outline the relations between literature and politics in the historical context of French colonialism in Africa. We will focus on the image of Africa and the Black man in French literature and review the leading place of Paris, the “heart of the Black world” in mid-20th century and in the following years. A critical reading into literary discourse, political texts as well as philosophical and scientific thought, will enable us to discuss the “African history of France” and consider the present day challenges that this history puts forward.

0668-2536-01
 עידן הנאורות בצרפת (הסופרים הגדולים של המאה ה-18)
 The French Enlightenment: French Literature in the 18th C
מר הלפרין עמנואלשיעור ביה"ס לשפות001 ד'1200-1000 סמ'  ב'

התקופה שבין מותו של המלך לואי ה – 14 (1715) לבין תפישת השלטון בידי נפולאון בונפרט (1799) היא אחת המרתקות בהיסטוריה האינטלקטואלית של צרפת ובתולדות התרבות שלה, בתחומי היצירה הספרותית וההגות המדינית. זה עידן הספקנות, הרציונליזם, הסובלנות והחתירה לאושר. הוגי דעות כוולטר, דידרו ורוסו – הפועלים בקשר הדוק עם עמיתיהם בארצות אירופה- מגבשים ומאדירים את הערכים האוניברסלים שיקבלו ביטוי פוליטי במהפכה הצרפתית. בסדרת ההרצאות נתאר וננתח את היצירות החשובות שנכתבו בתקופה הזו וגם כמה מן השוליות יותר,שגם הן תורמות להבנת הפסיפס האינטלקטואלי והתרבותי של התקופה.
בסוף הקורס תתקיים בחינה.

1. רוסו- הוידוים
2. הוידוים המשך
3. החינוך על פי רוסו – אמיל
4. רוסו- החוזה החברתי
5. וולטר ורוסו
6. פרבו- מנון לסקו
7. לקלו – יחסים מסוכנים
8.הספרות הארוטית
9.קזוט –השטן מאוהב
10. בומרשה – הספר מסויליה, נשואי פיגרו
11.נאומי המהפכנים
12. המהפכה והיהודים
13. הכרזת זכויות האדם והאזרח.
 


The period between the death of Louis XIV (1715) and the rise of Napoleon Bonaparte (1799) is one of the most fascinating in the intellectual and cultural history of France, both in terms of literary works produced as well as in terms of political thought. This is an era of casting doubt, of rationalism and tolerance, and the search for happiness. Philosophers such as Voltaire, Diderot, and Rousseau—working closely with their colleagues in other European countries—developed and exalted the universal values that would later find political expression in the French revolution. The lectures in this series describe and analyze the important works written in this period together with some lesser works that contribute to our understanding of the intellectual and cultural melange of the time.

Second Semester
1. Rousseau—The Confessions (part 1)
2. The Confessions (part 2)
3. Rousseau - Emile, or On Education
4. Rousseau—The Social Contract
5. Voltaire and Rousseau
6. Antoine Francois Prevost—Manon Lescaut
7. Pierre Choderlos de Laclos—Dangerous Liaisons
8. Erotic Literature
9. Jacques Cazotte—The Devil in Love
10. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais—The Barber of Seville and The Marriage of Figaro
11. The Speeches of the Revolutionaries
12. The Revolution and the Jews
13. The Declaration of the Rights of Man and Citizen
0668-2547-01
 קולנוע צרפתי קלאסי ב'
 French Cinema b
מר הלפרין עמנואלשיעור ביה"ס לשפות001 ג'1800-1600 סמ'  ב'

הקורס יעסוק ביצירות הקלאסיות  של הסינמה הצרפתי, מהמצאת הסינמטוגרף ב-1895 עד לפריחתו של הגל החדש בשנות השישים. נייחד מקום לגדולי היוצרים של זרם הריאליזם הפיוטי -  ז'אן ויגו, רנה קלר, ז'וליאן דיויויה, מרסל קרנה וז'אן רנואר. נעסוק גם בעבודת המפיקים, התסריטאים, המוזיקאים וכמובן כוכבי הקולנוע. נבדוק את תרומתם של היוצרים בתקופת הכיבוש ונעמוד על טיפולו של הקולנוע הצרפתי  במאורעות ובתהליכים ההסטוריים, מן המהפכה הצרפתית ועד למלחמת העולם השניה.

 1. הקולנוע הצרפתי בתקופת הכיבוש  1940-1942
 2. הקולנוע הצרפתי בתקופת הכיבוש  1943-1944
 3. ילדי גן עדן
 4. המלחמה והרזיסטנס ביצירות של סוף שנות הארבעים
 5. הסרטים הצרפתיים של מקס אופולס
 6. קלוד אותן - לרה 
 7. הקולנוע של ז'אן קוקטו
 8. הנרי ז'ורז' קלוזו
 9. ז'אק טאטי
 10. הקולנוע של רובר  ברסון
 11. הגל החדש – שברול, גודר בתחילת דרכו
 12. הגל החדש – טריפו
 13. סיכום

 

The course deals with classic films of the French Cinema, since the invention of the “Cinematographe” in 1895 through the success of the New Wave in the Sixties. We will focus on the trend called “poetic realism” – the works of Jean Vigo, Rene Clair. Julien Duvivier, Marcel Carne and Jean Renoir. We will look at the contribution of producers, writers, composers and film stars, the French Cinema during the Occupation and the way historical events, such as the Revolution and the World Wars, were treated in films.

0668-2550-01
 לשון ושנסון
 Language and Chanson
ד"ר אמית אביבשיעור ביה"ס לשפות103 א'1800-1600 סמ'  א'

הזמר הצרפתי המודרני ("השנסון") הוא אחד מן המאפיינים המעניינים של תרבות צרפת במאה העשרים. במשך מאה שנה, הצליחו שירים פופולאריים לשקף את התרבות, ההיסטוריה והחברה בצרפת, לפעמים למתוח ביקורת, אבל תמיד לדבר על אהבה.

הקורס ילווה במגוון עשיר של שירים, קטעי סרטים, צילומי הופעות ווידיאו-קליפים ובמהלכו נכיר את גדולי השנסון הצרפתי: אדית פיאף, ז'אק ברל, איב מונטאן, ג'ורג' בראסנס, סרז' גינזבורג, ג'ולייט גרקו, שארל טרנה, ברברה, ג'וני הולידיי ועוד רבים אחרים.

ייחודו של הקורס הוא בכך שהשירים ישמשו ככר פורה להבנת הלשון הצרפתית וסוגיות סוציו-בלשניות שונות הקשורות לשפה הצרפתית: התפתחות הצרפתית כשפה לאומית בין שתי מלחמות העולם, השפעות שפות המהגרים על הצרפתית, יחסי הגומלין שבין דיאלקטים ושפות איזוריות לצרפתית, יצירת מילים חדשות וסלנג, גלובליזציה וחדירת האנגלית.

הקורס יועבר בעברית וילווה בקריאת מאמרים ושירים בצרפתית.

Modern French ”Chanson” is one of the most interesting facets of French culture in the twentieth century, especially due to the fact that for almost a hundred years, popular songs were able to reflect the history and society in France. This course will be accompanied by a rich variety of songs, video recordings and video clips, and will introduce the greatest French Chansonniers: Edith Piaf, Jacques Brel, Yves Montand, Georges Brassens, Serge Gainsbourg, Juliette Greco, Charles Trenet , Barbara, Johnny Holiday and many others.

The songs will serve as a fertile ground for understanding the French language and various socio-linguistic issues, such as the development of French as a national language, foreign effects on French; relations between dialects, regional languages and French and the influence of English over French.

The course will be introduced in Hebrew and will be accompanied by articles and songs in French.

0668-2551-01
 התפתחות השפה הצרפתית
 Introduction to the History of the French Language
ד"ר אמית אביבשיעור ביה"ס לשפות102 א'2000-1800 סמ'  א'

מטרת הקורס היא ללמוד על הקשר הקיים בין התפתחותו ההיסטורית של עם לבין התפתחותה של שפה. ההיסטוריה של השפה הצרפתית מהווה דוגמה למיסוד שפה וניתן ללמוד באמצעותה על דרכי התפתחות של השפה מהיבטים שונים (פונטיים, סמנטיים, תחביריים) וכמובן מהיבטים סוציו-בלשניים. לפיכך, ההשפעות החיצוניות על צרפת, אירועים פוליטיים, מלחמות והשינויים הפנימיים החלים בשפה, תלויים אחד בשני. בקורס נסקור באמצעות טקסטים קנוניים מתקופות שונות את התפתחות השפה ממוצאה הלטיני, דרך מיסודה במאה ה-17, הפיכתה לשפה אוניברסאלית במאה ה-18, התפשטותה במאות ה-18 וה-19 ולבסוף, את הפיכתה לשפה לאומית החל מהמהפכה הצרפתית ועד היום. נבחן את המציאות החברתית, הפוליטית והלשונית בצרפת ונלמד על התהליך המורכב שבמהלכו הפכה הצרפתית לשפה לאומית על חשבון יתר השפות המקומיות.

 

This course aims to study the relations between the History of the French people and the development of its language through various linguistic facets (phonetics, semantics, syntax), and of socio-linguistic aspects (political events, wars and social changes that affected the language through the years). The course examines the development of French from its Latin origins, through its institutionalization in the 17th century, its universalization in the 18th century, its expansion in the 18th and 19th centuries and finally through its nationalization starting from the French Revolution until today. In addition, the course traces the social, political and linguistic reality in France and deals with the complex process in which French became a national language at the expense of other local languages in France.

0668-2552-01
 ספרות מסעות ברנסנס
 Travel Literature in the Renaissance
פרופ קופרטי-צור נדיןשיעור ביה"ס לשפות102 ב'1800-1600 סמ'  ב'

השיעור יעסוק בעולמם של הנוסעים ומגלי אדמות של הרנסנס. גילויי אדמות, יבשות ותרבויות זרות לחלוטין לאדם הנוצרי היו אירועים מטלטלים עבור אנשי הרנסנס וגרמו לסדק בתמונות עולמם. נבחן את המפגש עם האחר והיחס לגלויים במספר יומני מסע שחוברו ע"י נוסעים צרפתיים החל מז'אק קרטייר, שנשלח ע"י המלך פראנסוא ה-1 וגילה את קנדה ועד ז'אן דה לרי, שהשתתף במשלחת לדרום אמריקה. שם הוא תיאר, בין השער, את הקניבליזם כפולחן ותובנה חדשה זו השפיעה על מונטיין כפי שנראה בפרק 8 של מסעותיו. קריאה ביומני מסעות של המאה ה-16 תאפשר לנו לבחון את תפיסת האחר והיחס האמביוולנטי במקרה הטוב לתרבותו. נעסוק בשורשי התפיסה הקולוניאליסטית האירופית שהתפתחה בתקופה זו. נעסוק גם במסעות יותר מצומצמים בהיקפם בעת "הגראן טור" של האצילים הצרפתיים באירופה. נעמוד על מטרות הנסיעות הללו וסוג היומנים שהם הניבו. השיעור ילווה בקריאה במחקר העדכני לתחום המלמד שעל אף הגיוון הרב בסיפורי מסעות בשל היעדים השונים, פרופיל הכותבים ועוד, ניתן לאתר תבניות התייחסות החוזרות על עצמן  מסיפור לסיפור וגם דפוסים תרבותיים ודתיים דומים. אלה מעצבים את מבטם של הנוסעים ופועלים כמסך המכהה את תיאורם. השיעור ילווה בקריאת יומני מסע במקור או בתרגום ובקריאת ספרות מדעית. 

0668259401 French Culture Master Pieces from the Middle- Ages to the XVIIth century

Obligatory

This course will be held in Hebrew and will be based upon recent Hebrew translations of the masterpieces of French Literature from the Middle- Ages to the XVIIth century. The works will be analyzed while focusing on their historical, ideological and social context and dealing with the changing notion of canonical work. The development of the different genres, thematics and styles will be presented through the significant stages in French culture.

Intermediary exam : 20%

Final exam : 80%

0668-2554-01
 קשרי משפחה בספרות הצרפתית המודרנית
 Family Relation in Modern French Literature
ד"ר חרובי דינהשיעור ביה"ס לשפות102 ה'1800-1600 סמ'  ב'

בקורס נקרא יצירות המתארות קשרי משפחה ונתייחס לקשרים המורכבים המתקיימים בין אימהות אבות וילדים ובין אחים ואחיות. נבחן את השינויים שחלו בעשורים האחרונים והמערערים את המושגים: משפחה אימהות והורות. נקרא טקסטים המבססים את העמדות התאורטיות החדשות וספרות שמייצגת או מתעמתת איתם. נקרא ספרות של המאה ה19 (סנד, בלזק ,זולה, וולס) של המאה ה20 (אלבר כהן, סימון דה בובואר ) , ושל המאה ה 21 (לידיה פלם פאני סנטנואה, מארי נדיאיי, דריוסק ) .

During the course we will read works of French writers describing family ties and we will examine the complexities of these relations: between mothers, fathers and children and between brothers and sisters.

We will start with texts from the 19th century (Sand, Balzac, Zola,Vallés, ) and then texts from the 20th century (Beauvoir, Romain Gary, Albert Cohen). We will then check the changes that occurred in the family since 1960. It seems that the concept of family, motherhood and parenting has seen enormous change: we will read theoretical texts on this issue as well as writers who confirm these new theories or challenge them. (Lydia Flemm, Marie Darieussecq, Marie NDiaye, Fanny Saintenoy).

0668-2557-01
 גסטרונומיה צרפתית
 French Gastronomy
מר יניב שלמהשיעור גילמן307 ה'1600-1400 סמ'  ב'

מטרת הקורס היא ללמוד על הקשר בין המזון לתרבות, איך הפך המזון לתחום אמנות מרכזי בצרפת ומדוע צרפת מובילה בראש הגסטרונומיה העולמית.  במהלך הקורס נלמד על אמנות הגסטרונומיה מימי הביניים עובר למהפכה הצרפתית עד ימנו. הנושאים יילמדו בהקשרים של דת, חברה, אמנות, מדע, טכנולוגיה ופוליטיקה.

 

במהלך הקורס נסקור מאורעות חשובים בתולדות צרפת שהשפיעו על הגסטרונומיה וההיפך.  נכיר זרמים השונים באמנות השולחן וטכניקות בישול. דגש מיוחד יינתן על נושא היין בצרפת ותרבות השיח בשולחן.

 

במהלך הקורס יוקרנו סרטונים ומצגות. הקורס מלווה בשיתוף התלמידים.

The aim of the course is to learn about the connection between food and culture, how food has become a central art field in France, and why France leads the world's gastronomy. During the course we will learn about the art of medieval gastronomy going through the French Revolution to this day. Topics will be studied in the context of religion, society, art, science, technology and politics.

  
During the course we will review important events in the history of France that influenced gastronomy and vice versa. We will introduce different streams in table art and cooking techniques. Special emphasis will be placed on wine in France and the culture of discourse at the table.


During the course, videos and presentations will be screened. The course is accompanied by the students' participation.

0668-2594-01
 יצירות מופת של צרפת הקלאסית
 French Culture Master Pieces from the Middle- Ages to the XVIIth century
פרופ קופרטי-צור נדיןשיעור ביה"ס לשפות102 ב'1400-1200 סמ'  א'
השיעור יועבר בעברית על בסיס טקסטים מתורגמים לעברית.
שיעור זה יעסוק במושגים וביצירות שעצבו את התרבות הצרפתית מימי הביניים ועד למאה ה17.
נעמוד על יחסי הגומלין בין אירועים היסטוריים, שינויים חברתיים ובחירות אסתטיות תוך כדי דיון במושג ה"קאנון". השיעור ידון ביצירות המופת של כל תקופה ותקופה על פי ציר הזמן אך גם ציר ההתפתחות התרבותית המסביר את צמיחתן של תנועות רעיוניות וסוגות ספרותיות חדשות (שירה, רומן, סיפורים קצרים, משלים, תיאטרון, הגות ועוד). לאורך הקורס, נעמוד על השינויים החלים במעמדם של אנשי הרוח, במיקומה של השפה ושל הידע, ביחס לשלטון עליהם ובמוסדות שהוא מייסד כדי לדאוג בו-זמנית לפיתוחם אך גם לפיקוחם.
חובות השיעור : בחינת ביניים: 20% ובחינה סופית: 80%
נוכחות חובה.
This course will be held in Hebrew and will be based upon recent Hebrew translations of the masterpieces of French Literature from the Middle- Ages to the XVIIth century. The works will be analyzed while focusing on their historical, ideological and social context and dealing with the changing notion of canonical work. The development of the different genres, thematics and styles will be presented through the significant stages in French culture.
Intermediary exam : 20%
Final exam : 80%
0668-2596-01
 תרגיל ליצירות מופת של צרפת הקלאסית
 Exercise to French Culture Master Pieces from the Middle- Ages to the XVIIth cen
ד"ר חרובי דינהתרגיל ביה"ס לשפות102 ב'1600-1400 סמ'  א'

התרגיל מהווה חטיבה אחת עם המבוא "יצירות מופת של צרפת הקלאסית". התרגיל מציג את הטקסטים והיצירות המוזכרות באופן כללי בשיעור המבוא תוך כדי קריאה פרטנית ומדוקדקת. התרגיל יקנה לסטודנטים כלים לניתוח טקסטים קאנונים ויצירות אומנותיות אחרות של התרבות הצרפתית מימי הביניים ועד המהפכה. בנוסף, התרגיל מבקש להכשיר את הסטודנטים לעבודה אקדמאית, הם ילמדו לאתר פריטים ביבליוגראפיים וילמדו להשתמש במקורות האלקטרוניים ובמאגרי מדע, יחשפו לזרמי הביקורת השונים וילמדו לשלבם בכתיבת עבודות אקדמאיות.

 

דרישות הקורס:

קריאת טקסטים משיעור לשיעור

6 תגובות באתר הקורס

מבחן סופי

This course goes along with the introductory course on “The master pieces of  French classic culture”. It will present an extensive analysis of the texts and other master pieces of French culture presented in the introductory course. The purpose of this course is to provide the student with the necessary skills for analyzing literary texts and masterpieces from the Middle Ages until the 18th century. The course aims to teach student to search for bibliographical items, to use electronic resource and adequate data-base, to read critical essays and to learn to integrate them in the academic writing.

 

Requirements:

Reading assignments

Six short midterm assignments– 40%

Final exam – 60%

0668-2599-01
 עידן הנאורות בצרפת (הסופרים הגדולים של המאה ה-18)
 The French Enlightenment French Literature in the 18th C
מר הלפרין עמנואלשיעור ביה"ס לשפות001 ד'1200-1000 סמ'  א'

התקופה שבין מותו של המלך לואי ה – 14 (1715) לבין תפישת השלטון בידי נפולאון בונפרט (1799) היא אחת המרתקות בהיסטוריה האינטלקטואלית של צרפת ובתולדות התרבות שלה, בתחומי היצירה הספרותית וההגות המדינית. זה עידן הספקנות, הרציונליזם, הסובלנות והחתירה לאושר. הוגי דעות כוולטר, דידרו ורוסו – הפועלים בקשר הדוק עם עמיתיהם בארצות אירופה- מגבשים ומאדירים את הערכים האוניברסלים שיקבלו ביטוי פוליטי במהפכה הצרפתית. בסדרת ההרצאות נתאר וננתח את היצירות החשובות שנכתבו בתקופה הזו וגם כמה מן השוליות יותר,שגם הן תורמות להבנת הפסיפס האינטלקטואלי והתרבותי של התקופה.
בסוף הקורס תתקיים בחינה.

• עידן הנאורות בצרפת – מבוא היסטורי
• מונטסקיה – המכתבים הפרסיים
• מונטסקיה – רוח החוקים
• לסג' - ג'יל בלס ותיאטרון היריד
• מריבו – משחק האהבה והגורל, אי העבדים
• וולטר – המכתבים האנגליים
• וולטר – זאדיג ומיקרומגס
• וולטר- קנדיד
• וולטר והיהודים, המאבקים המשפטיים
• דידרו – ז'אק הפטליסט ואדונו
• דידרו- פילוסופיה
• דידרו- התיאטרון, פרדוקס השחקן
• מפעל האנציקלופדיה


The period between the death of Louis XIV (1715) and the rise of Napoleon Bonaparte (1799) is one of the most fascinating in the intellectual and cultural history of France, both in terms of literary works produced as well as in terms of political thought. This is an era of casting doubt, of rationalism and tolerance, and the search for happiness. Philosophers such as Voltaire, Diderot, and Rousseau—working closely with their colleagues in other European countries—developed and exalted the universal values that would later find political expression in the French revolution. The lectures in this series describe and analyze the important works written in this period together with some lesser works that contribute to our understanding of the intellectual and cultural melange of the time.

First Semester
1. The Enlightenment in France—Historical introduction
2. Montesquieu—Persian Letters
3. Montesquieu—The Spirit of the Laws
4. Alain-Rene Lesage—Gil Blas and The Fairground Theater
5. Pierre de Marivaux—The Game of Love and Chance, The Island of Slaves
6. Voltaire—Letters on the English
7. Voltaire—Zadig and Micromegas
8. Voltaire—Candide
9. Voltaire and the Jews, the Legal Struggles
10. Diderot—Jacques the Fatalist
11. Diderot—Philosophy
12. Diderot—Theater, Paradox the Actor
13. The Encyclopedia Project
0668-2611-01
 קולנוע צרפתי קלאסי א'
 French Cinema I
מר הלפרין עמנואלשיעור ביה"ס לשפות001 ג'1800-1600 סמ'  א'

הקורס יעסוק ביצירות הקלאסיות  של הסינמה הצרפתי, מהמצאת הסינמטוגרף ב-1895 עד לפריחתו של הגל החדש בשנות השישים. נייחד מקום לגדולי היוצרים של זרם הריאליזם הפיוטי -  ז'אן ויגו, רנה קלר, ז'וליאן דיויויה, מרסל קרנה וז'אן רנואר. נעסוק גם בעבודת המפיקים, התסריטאים, המוזיקאים וכמובן כוכבי הקולנוע. נבדוק את תרומתם של היוצרים בתקופת הכיבוש ונעמוד על טיפולו של הקולנוע הצרפתי  במאורעות ובתהליכים ההסטוריים, מן המהפכה הצרפתית ועד למלחמת העולם השניה.

 

השיעורים ילוו בקטעי סרטים.

 

סמ' א'

 

 1. האחים לומייר וז'ורז' מלייס – פרשת דרייפוס, המסע לירח
 2. אבל גנס – הגלגל, אני מאשים, נפוליאון
 3. הסוראליזם בקולנוע הצרפתי
 4. רנה קלר מן הסרט האילם ועד ליצירותיו בשנות השלושים
 5. ז'אן וויגו - אטלנט
 6. מרסל פניול והטרילוגיה ממרסיי
 7. הסרטים הראשונים של ז'אן רנואר
 8. רנואר בשנות השלושים
 9. ז'אק פיידר
 10. ז'וליאן דיויויה והחזית העממית
 11. סשה גיטרי
 12. הקומדיה העממית בשנות השלושים
 13. סרטי קרנה – פרוור

 

The course deals with classic films of the French Cinema, since the invention of the “Cinematographe” in 1895 through the success of the New Wave in the Sixties. We will focus on the trend called “poetic realism” – the works of Jean Vigo, Rene Clair. Julien Duvivier, Marcel Carne and Jean Renoir. We will look at the contribution of producers, writers, composers and film stars, the French Cinema during the Occupation and the way historical events, such as the Revolution and the World Wars, were treated in films.

SECOND SEMESTER

1-French Cinema during the Occupation1940-1942

2-French Cinema  during the Occupation 1943-1944

3-Les Enfants du Paradis

4- War and Resistance in films of the late Forties.

5- Max Ophuls French films.

6-Claude Autant- Lara

7-Jean Cocteau’s films.

8-Henri- Georges Clouzot.

9-Jacques Tati.

10-Robert Bresson’s films.

11-The New Wave –Chabrol, the beginnings of Godard.

12-The New Wave- Truffaut.

13-Conclusion.

 

0668-3210-01
 מכתבי חיילים צרפתים ממלחמת העולם הראשונה
 French Soldiers' Letters during WWI and WWII
ד"ר עוזיאל סילביקריאה מוביה"ס לשפות101 ג'1400-1200 סמ'  ב'

                            מכתבי חיילים צרפתים ממלה"ע הראשונה והשנייה

הקורס מתמקד במכתבים שנכתבו בידי חיילים צרפתים אשר לקחו חלק במלה"ע הראשונה והשנייה.

החיילים ממעמדות ורקע שונים (מגויסים, מתנדבים, אינטלקטואלים, בני מעמד הפועלים, חקלאים וכו'), חשו בצורך לבטא את חוויות המלחמה לקרוביהם.

כמו כן, ובנוסף לרגשותיהם ולתפיסותיהם, ניתן למצוא במכתביהם חוות דעת אישיות בכל הקשור לתקשורת, צבא ומוסדות ממשלתיים.

בפרספקטיבה זו, הקורס יבחן את הקונטקסט התרבותי וההיסטורי אשר בו נכתבו המכתבים וכיצד אלו היו עשויים להשפיע על הכתיבה. יתר על כך, אנו נחקור גם את הספרות בנושא כגון :

Ceux de 14 (Genevoix, 1950, Ed. Flammarion), Le Feu (Barbusse. 1916, Ed. Flammarion), Les Croix de bois (Dorgelès. 1919, Ed. Albin Michel), L'Étrange défaite (Bloch. 1946, Ed. Franc-Tireur)  

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים מיומנויות בקריאה ובכתיבה בשפה הצרפתית באמצעות לימוד הדקדוק הצרפתי, ניתוח מבני טקסטים שונים ושיחות קבוצתיות בנושא הקורס. הסטודנטים ילמדו כיצד לזהות מרכיבים מרכזיים בטקסט ולהביע דעתם בנושא

 

               French soldiers' letters during the 1st and 2nd world war

The course emphasizes on the letters written by French soldiers who took part in the 1st and 2nd world war. Be the soldiers Recruits or volunteers, intellectuals, workers or farmers, they all felt the urge to write about their war experiences to their loved ones. In addition to their feelings and personal perceptions, the soldiers also shared their opinions about the media, military and governmental institutions. From this perspective, the course will also examine the cultural and historical context in which the letters were written and how it may have influenced them. Moreover, we will explore the Literature on the subject such as Ceux de 14 (Genevoix, 1950, Ed. Flammarion), Le Feu (Barbusse. 1916, Ed. Flammarion), Les Croix de bois (Dorgelès. 1919, Ed. Albin Michel), L'Étrange défaite (Bloch. 1946, Ed. Franc-Tireur), etc.

The course aims to provide the students with academic reading and writing skills in French by imparting grammar as well as analyzing various textual constructs and group discussions on the matter. Students will learn to identify main text elements, and to express an opinion.

 

0668-3220-01
 צרפתית למתחילים לשנה ג'
 French for beginers 3 rd year
ד"ר עוזיאל סילביתרגיל רוזנברג209 ג'1400-1200 סמ'  א'

המטרות המרכזיות של השיעור הינן לשפר ולסייע בפיתוח יכולות כתיבה ודיבור בשפה הצרפתית. כמו גם לסייע בחידוד הבנת דיאלוגים בצרפתית, העשרת ידע דקדוקי ויכולות כתיבה בשפה הצרפתית ולימוד שילוב ראוי של דקדוק ואוצר מילים לכדי יצירת דיאלוגים, פיתוח יכולות ביקורתיות, ניתוחיות, וסיוע לסטודנטים ביכולת הבעה צרפתית אקדמאית תקינה ושוטפת. באופן כללי, יושם דגש על תקשורת צרפתית מודרנית בע"פ ותקשורת צרפתית בכתב, על היבטיה השונים. המטרה היא לספק לסטודנטים שלל תיאוריות, שיטות ותרגולים בכתיבה הנוגעים לסוגים שונים של טקסטים ספרותיים ולא ספרותיים כגון סיפורים קצרים, תיאורי אירועים, כתבות, מסמכים רשמיים וכדומה. באמצעות טקסטים שונים אלו, נלמד כיצד לחפש ולמצוא מידע מדויק (אפילו בטקסטים ארוכים), כיצד להבין את משמעותה של מילה לא מוכרת באמצעות הקשרה בטקסט וכיצד לזהות ויכוחים וטענות. כמו כן, נלמד כיצד לזהות כלים שנועדו לעצב את אופי הטקסט כגון השוואות, מטאפורות, סטריאוטיפים וכיו"ב. ברמת ההתבטאות בע"פ ובכתב, ילמדו הסטודנטים ליצור שלל טקסטים ולקשר אלמנטים ופרטי מידע בצורה ליניארית, מדובבת, תיאורית, הסברתית או טיעונית. כמו כן, הסטודנטים ילמדו כיצד לדווח על אירועים, עובדות וכדומה, תוך הבעת דעותיהם האישיות והרגשיות. בקצרה, ילמדו הסטודנטים להציג נושא בצורה ברורה, לספר סיפור, לתאר, למקם טקסט ספציפי בהקשר של זמן ומקום, להדגים, לנתח, להצדיק ולבקר. המושגים הדקדוקיים העיקריים שנסקר ונלמד יהיו סוגים שונים של משפטים, קבוצות שם עצם, כינויי גוף, פעלים (זמנים ואופנים שונים של הפועל), שימוש בחיווי ומבנה זמנים בטקסט, מבנה דיווחי, קשרים לוגיים (זמן, סיבה, נסיבות, ניגודים, מטרה, וויתור, השוואה והנחה), מילות קישור, ביטויים ניביים וכו'. במהלך השיעורים, יורחב הלקסיקון של הסטודנטים באמצעות הטקסטים, תוך מתן דגש על מילות נרדפות.

 

דרישות הקורס ומרכיבי הציון: נוכחות והשתתפות (10%), עבודה קצרה להגשה בחציון או הצגה בע"פ בכיתה במהלך הסמסטר (20%), מבחן בכיתה (10%), מבחן סופי (60%)

The main goals of the course are to improve and develop skills in oral and written comprehension and expression in French Language; to enrich and enforce grammatical knowledge and skills, and to learn how to link correctly both grammar and vocabulary; to develop observational, analytical and critical skills of the students and to able them to express themselves in a fluent, correct and academic French.

At a general level, we will emphasis oral communication of the modern French language as well as the written aspects. The intent is to provide the students with a broad range of theories, methods and various practices in writing related to various kinds of literary and non-literary texts such as short stories, descriptions of events, portraits, news articles, official documents and more.

Using these different texts, we will see how to look for an accurate information (even in a long text), how to deduce the meaning of an unknown word or expression by using its context, how to identify an argumentation, but also how to identify stylistic tools and simple figures such as comparisons, metaphors, stereotypes and others.

At oral and written expression level, the students will learn to produce a range of texts and to link sets of elements and informations in a linear, narrative, descriptive, explicative or argumentative sequence. They will also learn how to report events, facts, etc. while expressing their personal opinion and feelings. In short, they will learn to submit a topic, tell a story, describe, demonstrate, analyze, justify, criticize, etc.

The main grammatical notions that we will review and learn are the nominal group, the pronouns, the verbal system (modes and tenses), the prepositional usage and tense sequencing, report structures, logical relationships (time, cause, consequence, opposition, purpose, concession, comparison, condition, hypothesis), linking words, idiomatic expressions, etc. The students’ lexicon will be enriched as well with a focus on synonyms.

 

 

 

Mandatory Requirements: Attendance and participation (10%), one short paper submitted at mid-semester or one oral presentation in class during the semester (20%), exam in class (10%), Final exam (60%)

 

0668-3592-01
 צרפתית למתקדמים 5 לשנה ג
 Advanced French 5, 3rd year
ד"ר עוזיאל סילביתרגיל ביה"ס לשפות105 ג'1200-1000 סמ'  א'

המטרות העיקריות של הקורס הינן להקנות לסטודנטים מיומנויות בהבעה, בכתב ובעל פה בשפה הצרפתית, לסקור בקצרה את כללי הדקדוק ולשפר את הידע העיוני והמעשי בשפה הצרפתית. כמו כן, הקורס יפעל לשיפור הבנת הנקרא של סוגי מאמרים שונים בצרפתית ,כגון: ספרות, תרבות, היסטוריה, מאמרי עיתונות ועוד. הקורס כולל ניתוח מבני טקסטים שונים, על מנת לספק לסטודנטים את הידע והכלים הדרושים בשביל לזהות את המרכיבים העיקריים בכתוב. כך יוכלו הסטודנטים להשתמש בהם ולבטא אותם בעצמם. יושם דגש על הרחבת אוצר המילים ועל שימוש נכון בשפה. הקורס יקנה לסטודנטים יכולות התבטאות בעל פה דרך דיונים קבוצתיים וכך, אלו ילמדו כיצד לפתח דיון, לבטא דעה אישית, בכדי שיוכלו לנהל דו-שיח מלא בצרפתית.

 

דרישות הקורס ומרכיבי הציון: נוכחות והשתתפות בשיעורים (10%), עבודת בית קצרה להגשה באמצע הסמסטר (20% ), מבחן בכיתה (10%), בחינה בסוף הסמסטר (60%)

The main goals of the course are to grant students skills in the French language and to improve their written and oral proficiency. Grammar rules, alongside theoretical and practical knowledge of the French language, will be ameliorated. Furthermore, reading comprehension of different kinds of texts dealing with French Literature, History, Culture, Media, etc. will be improved.

The course includes analysis of text structures in a syntactic context and argument development, in order to provide students with knowledge and tools to identify the main components in a text.

Doing so, students will be able to use and express themselves, as well as to develop an argument. In addition, emphasis will be put on expanding vocabulary and proper use of the French language. The course will grant students oral expression skills through group discussions and improve individual proficiency.

 

Mandatory Requirements: Attendance and active participation (10%), Paper submitted at mid-semester (20%), exam in class (10%), Final exam (60%)

 

0668-4231-01
 פורום אד"ר
 Adarr Forum
פרופ עמוסי רותקולוקויוביה"ס לשפות103 ג'2000-1800 סמ'  א'
קולוקויוביה"ס לשפות103 ג'2000-1800 סמ'  ב'

פורום תלמידי המחקר של קבוצת ADARR והתואר השני בתכנית לתרבות צרפת מורכב מסדרת הרצאות אורח, כולל סדנא יום עיון בסמסטר א'  על טיעונים וכשלים עם פרופ' Plantin מליון-2, צרפת בסמסטר א' ויום עיון עם פרופ' Ruth Wodak  על השימוש בפחד בשיח הפוליטי (בשיתוף עם החוג לתקשורת). מפגשים נוספים עם פרופ' עמוסי מתקיימים סביב נושאים בתחומי חקר הספרות, חקר השיח ורטוריקה, על בסיס ניתוח טקסטים השאובים מן החומר עליו עובדים תלמידי המחקר השונים. הפורום מתקיים פעם לשבועיים (אך יתכנו שינויים לפי התאריכים של המרצים אורחים מחו"ל). לוח מפגשים מדויק ייעלה באתר התכנית ובלוח המזכירות בתחילת כל סמסטר. 
תלמידי התואר השני ימסרו בסוף השנה עבודה בכתב בתאום עם המרצה. 
הפורום מתקיים בצרפתית, עם אפשרות של מושבים בעברית או באנגלית. התלמידים המתקשים בהבנת הצרפתית יכולים לקבל סיוע – יש לפנות אל המרצה. 

The research forum of the ADARR group and the Master program of the French Culture program consists of a series of guest lectures, including a workshop with Prof.Christian Plantin from Lyon-2, France in the first semester, and a one-day conference with Prof. Ruth Wodak on fear in political discourse in the 2d semester. Other meetings with Prof. Ruth Amossy will deal with subjects related to various approaches to literature, media and political discourse, etc. on the basis of texts borrowed from the students’ subject matter. The forum takes place every two weeks (but changes are to be expected following the arrival dates of guests from abroad). The exact schedule will be published in the internet and in the department’s office at the beginning of each semester. 
The MA student will submit a paper at the end of the year (in coordination and under the supervision of Prof. Amossy) 
The forum is in French, with a possibility of some lectures in Hebrew or in English. Students who have difficulties in French are invited to see Prof. Amossy to get some help. 

0668-4551-01
 השיח בזירה הציבורית בצרפת: סוגיות אפשריות
 Discourse in the French Public Sphere
פרופ עמוסי רותסמינר ביה"ס לשפות401 ג'1800-1600 סמ'  א'

השיח בזירה הציבורית בצרפת: סוגיות עכשוויות

 

הסמינר מבקש להעניק לתלמידי המחקר של התואר השני והשלישי מסגרת תיאורטית וכלי ניתוח לחקר השיח הציבורי בצרפת, תוך כדי בחינה של סוגיות נבחרות. הוא יתמקד במקרי בוחן לקוחים מתחומים שונים של החיים הציבורים, כולל שיח פוליטי, עיתונאי, ואינטרנט. כמו כן , הוא יבחן טקסטים ספרותיים הקשורים לאקטואליה. התלמידים יביאו טקסטים לבחירתם (כולל טקסטים המהווים את הקורפוס של המחקר שלהם) שינותחו בכיתה תוך כדי הענקת מושגים וכלים הדרושים להבנת תפקודו ותפקידי השיח בקונטקסט החברתי והתרבותי שלו.

Discourse in the French public sphere

 

The seminar aims at giving the Master and PhD students the theoretical frameworks and methodological tools needed to analyze public discourse in France, through an in-depth examination of specific topics. It will focus on case studies borrowed from different fields, including political discourse, the written media, internet, etc. It will also investigate literary texts dealing with social problems. The students will provide texts of their choice (including texts constituting their own corpus) so that they can be analyzed in class together with the study of notions and tools necessary to the understanding of the functioning and functions of the selected public discourse in context.