שנה"ל תשע"ט

0662-1010-01
 כתיבה אקדמית
 Text Analysis, Style and Composition
ד"ר רוטמן דודתרגיל גילמן362אא'1200-1000 סמ'  א'

כתיבה בהירה, הגיונית, מובנית ומבוססת היא מיומנות שרכישתה חיונית לשם הצלחה במהלך הלימודים באקדמיה, עמידה במשימות הכתיבה והקריאה וכן הגשה של עבודות גמר. מעבר לזאת היא גם תנאי להצלחה מקצועית בתחומים שונים – מכלכלה וניהול ועד עיתונאות ועבודה בשירות הציבורי.

הקורס נושא אופי של סדנת עבודה פעילה שתקנה לסטודנט/ית את ארגז הכלים הבסיסי להבנת טיבו של הדיון האקדמי, לפיתוח חשיבה ביקורתית ומושגית ולהפעלה של טקטיקות קריאה של טקסטים.

מטרות הקורס

קידום הבנת הנקרא וניתוח מושגי של טקסטים.

שיפור יכולת הכתיבה ברמה הסגנונית והטיעונית.

הקניית מיומנויות לעיבוד, ניתוח והצגה של רעיונות וטענות.

שימוש במאגרי ידע אקדמיים ובספרות משנית.

דרישות הקורס ומרכיבי הציון הסופי:

1. נוכחות רציפה והשתתפות פעילה במהלך הדיון.

2. הגשה של ארבע מטלות כתיבה.

3. קריאה והכנה לדיון של חומרי הקריאה.


אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Clear, logically sound and interesting writing is an important skill which is crucial not only for academic studies, but for every successful career, from buisness and management to journalism and public service. This course will provide students with the required tools for understanding the fundamnetal components of the academic disourse, for developing critical thinking, reading tactics, and argumentation, which are necessary for a successful completion of their written assignments and papers.

 
0662-1010-02
 כתיבה אקדמית
 Text Analysis, Style and Composition
ד"ר גדי נועהתרגיל גילמן319אד'1400-1200 סמ'  א'

כתיבה בהירה, הגיונית, מובנית ומבוססת היא מיומנות שרכישתה חיונית לשם הצלחה במהלך הלימודים באקדמיה, עמידה במשימות הכתיבה והקריאה וכן הגשה של עבודות גמר. מעבר לזאת היא גם תנאי להצלחה מקצועית בתחומים שונים – מכלכלה וניהול ועד עיתונאות ועבודה בשירות הציבורי.

הקורס נושא אופי של סדנת עבודה פעילה שתקנה לסטודנט/ית את ארגז הכלים הבסיסי להבנת טיבו של הדיון האקדמי, לפיתוח חשיבה ביקורתית ומושגית ולהפעלה של טקטיקות קריאה של טקסטים.

מטרות הקורס

קידום הבנת הנקרא וניתוח מושגי של טקסטים.

שיפור יכולת הכתיבה ברמה הסגנונית והטיעונית.

הקניית מיומנויות לעיבוד, ניתוח והצגה של רעיונות וטענות.

שימוש במאגרי ידע אקדמיים ובספרות משנית.

דרישות הקורס ומרכיבי הציון הסופי:

1. נוכחות רציפה והשתתפות פעילה במהלך הדיון.

2. הגשה של ארבע מטלות כתיבה.

3. קריאה והכנה לדיון של חומרי הקריאה.


אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Clear, logically sound and interesting writing is an important skill which is crucial not only for academic studies, but for every successful career, from buisness and management to journalism and public service. This course will provide students with the required tools for understanding the fundamnetal components of the academic disourse, for developing critical thinking, reading tactics, and argumentation, which are necessary for a successful completion of their written assignments and papers.

 
0662-1010-03
 כתיבה אקדמית
 Text Analysis, Style and Composition
ד"ר אריאל ננהתרגיל גילמן362אא'1800-1600 סמ'  ב'

כתיבה בהירה, הגיונית, מובנית ומבוססת היא מיומנות שרכישתה חיונית לשם הצלחה במהלך הלימודים באקדמיה, עמידה במשימות הכתיבה והקריאה וכן הגשה של עבודות גמר. מעבר לזאת היא גם תנאי להצלחה מקצועית בתחומים שונים – מכלכלה וניהול ועד עיתונאות ועבודה בשירות הציבורי.

הקורס נושא אופי של סדנת עבודה פעילה שתקנה לסטודנט/ית את ארגז הכלים הבסיסי להבנת טיבו של הדיון האקדמי, לפיתוח חשיבה ביקורתית ומושגית ולהפעלה של טקטיקות קריאה של טקסטים.

מטרות הקורס

קידום הבנת הנקרא וניתוח מושגי של טקסטים.

שיפור יכולת הכתיבה ברמה הסגנונית והטיעונית.

הקניית מיומנויות לעיבוד, ניתוח והצגה של רעיונות וטענות.

שימוש במאגרי ידע אקדמיים ובספרות משנית.

דרישות הקורס ומרכיבי הציון הסופי:

1. נוכחות רציפה והשתתפות פעילה במהלך הדיון.

2. הגשה של ארבע מטלות כתיבה.

3. קריאה והכנה לדיון של חומרי הקריאה.


אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Clear, logically sound and interesting writing is an important skill which is crucial not only for academic studies, but for every successful career, from buisness and management to journalism and public service. This course will provide students with the required tools for understanding the fundamnetal components of the academic disourse, for developing critical thinking, reading tactics, and argumentation, which are necessary for a successful completion of their written assignments and papers.

 
0662-1010-04
 כתיבה אקדמית
 Text Analysis, Style and Composition
ד"ר גבע יונוביץ שרוןתרגיל גילמן319אה'1200-1000 סמ'  א'

כתיבה בהירה, הגיונית, מובנית ומבוססת היא מיומנות שרכישתה חיונית לשם הצלחה במהלך הלימודים באקדמיה, עמידה במשימות הכתיבה והקריאה וכן הגשה של עבודות גמר. מעבר לזאת היא גם תנאי להצלחה מקצועית בתחומים שונים – מכלכלה וניהול ועד עיתונאות ועבודה בשירות הציבורי.

הקורס נושא אופי של סדנת עבודה פעילה שתקנה לסטודנט/ית את ארגז הכלים הבסיסי להבנת טיבו של הדיון האקדמי, לפיתוח חשיבה ביקורתית ומושגית ולהפעלה של טקטיקות קריאה של טקסטים.

מטרות הקורס

קידום הבנת הנקרא וניתוח מושגי של טקסטים.

שיפור יכולת הכתיבה ברמה הסגנונית והטיעונית.

הקניית מיומנויות לעיבוד, ניתוח והצגה של רעיונות וטענות.

שימוש במאגרי ידע אקדמיים ובספרות משנית.

דרישות הקורס ומרכיבי הציון הסופי:

1. נוכחות רציפה והשתתפות פעילה במהלך הדיון.

2. הגשה של ארבע מטלות כתיבה.

3. קריאה והכנה לדיון של חומרי הקריאה.


אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Clear, logically sound and interesting writing is an important skill which is crucial not only for academic studies, but for every successful career, from buisness and management to journalism and public service. This course will provide students with the required tools for understanding the fundamnetal components of the academic disourse, for developing critical thinking, reading tactics, and argumentation, which are necessary for a successful completion of their written assignments and papers.

 
0662-1010-05
 כתיבה אקדמית
 Text Analysis, Style and Composition
ד"ר רצ'קובסקי רוניתרגיל גילמן262 ב'1600-1400 סמ'  ב'

כתיבה בהירה, הגיונית, מובנית ומבוססת היא מיומנות שרכישתה חיונית לשם הצלחה במהלך הלימודים באקדמיה, עמידה במשימות הכתיבה והקריאה וכן הגשה של עבודות גמר. מעבר לזאת היא גם תנאי להצלחה מקצועית בתחומים שונים – מכלכלה וניהול ועד עיתונאות ועבודה בשירות הציבורי.

הקורס נושא אופי של סדנת עבודה פעילה שתקנה לסטודנט/ית את ארגז הכלים הבסיסי להבנת טיבו של הדיון האקדמי, לפיתוח חשיבה ביקורתית ומושגית ולהפעלה של טקטיקות קריאה של טקסטים.

מטרות הקורס

קידום הבנת הנקרא וניתוח מושגי של טקסטים.

שיפור יכולת הכתיבה ברמה הסגנונית והטיעונית.

הקניית מיומנויות לעיבוד, ניתוח והצגה של רעיונות וטענות.

שימוש במאגרי ידע אקדמיים ובספרות משנית.

דרישות הקורס ומרכיבי הציון הסופי:

1. נוכחות רציפה והשתתפות פעילה במהלך הדיון.

2. הגשה של ארבע מטלות כתיבה.

3. קריאה והכנה לדיון של חומרי הקריאה.


אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Clear, logically sound and interesting writing is an important skill which is crucial not only for academic studies, but for every successful career, from buisness and management to journalism and public service. This course will provide students with the required tools for understanding the fundamnetal components of the academic disourse, for developing critical thinking, reading tactics, and argumentation, which are necessary for a successful completion of their written assignments and papers.

 
0662-1010-06
 כתיבה אקדמית
 Text Analysis, Style and Composition
ד"ר שמעוני עידן אליתרגיל גילמן304 ג'1600-1400 סמ'  ב'

כתיבה בהירה, הגיונית, מובנית ומבוססת היא מיומנות שרכישתה חיונית לשם הצלחה במהלך הלימודים באקדמיה, עמידה במשימות הכתיבה והקריאה וכן הגשה של עבודות גמר. מעבר לזאת היא גם תנאי להצלחה מקצועית בתחומים שונים – מכלכלה וניהול ועד עיתונאות ועבודה בשירות הציבורי.

הקורס נושא אופי של סדנת עבודה פעילה שתקנה לסטודנט/ית את ארגז הכלים הבסיסי להבנת טיבו של הדיון האקדמי, לפיתוח חשיבה ביקורתית ומושגית ולהפעלה של טקטיקות קריאה של טקסטים.

מטרות הקורס

קידום הבנת הנקרא וניתוח מושגי של טקסטים.

שיפור יכולת הכתיבה ברמה הסגנונית והטיעונית.

הקניית מיומנויות לעיבוד, ניתוח והצגה של רעיונות וטענות.

שימוש במאגרי ידע אקדמיים ובספרות משנית.

דרישות הקורס ומרכיבי הציון הסופי:

1. נוכחות רציפה והשתתפות פעילה במהלך הדיון.

2. הגשה של ארבע מטלות כתיבה.

3. קריאה והכנה לדיון של חומרי הקריאה.


אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Clear, logically sound and interesting writing is an important skill which is crucial not only for academic studies, but for every successful career, from buisness and management to journalism and public service. This course will provide students with the required tools for understanding the fundamnetal components of the academic disourse, for developing critical thinking, reading tactics, and argumentation, which are necessary for a successful completion of their written assignments and papers.

 
0662-1010-07
 כתיבה אקדמית
 Text Analysis, Style and Composition
ד"ר גבע יונוביץ שרוןתרגיל גילמן304 ה'1200-1000 סמ'  ב'

כתיבה בהירה, הגיונית, מובנית ומבוססת היא מיומנות שרכישתה חיונית לשם הצלחה במהלך הלימודים באקדמיה, עמידה במשימות הכתיבה והקריאה וכן הגשה של עבודות גמר. מעבר לזאת היא גם תנאי להצלחה מקצועית בתחומים שונים – מכלכלה וניהול ועד עיתונאות ועבודה בשירות הציבורי.

הקורס נושא אופי של סדנת עבודה פעילה שתקנה לסטודנט/ית את ארגז הכלים הבסיסי להבנת טיבו של הדיון האקדמי, לפיתוח חשיבה ביקורתית ומושגית ולהפעלה של טקטיקות קריאה של טקסטים.

מטרות הקורס

קידום הבנת הנקרא וניתוח מושגי של טקסטים.

שיפור יכולת הכתיבה ברמה הסגנונית והטיעונית.

הקניית מיומנויות לעיבוד, ניתוח והצגה של רעיונות וטענות.

שימוש במאגרי ידע אקדמיים ובספרות משנית.

דרישות הקורס ומרכיבי הציון הסופי:

1. נוכחות רציפה והשתתפות פעילה במהלך הדיון.

2. הגשה של ארבע מטלות כתיבה.

3. קריאה והכנה לדיון של חומרי הקריאה.


אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Clear, logically sound and interesting writing is an important skill which is crucial not only for academic studies, but for every successful career, from buisness and management to journalism and public service. This course will provide students with the required tools for understanding the fundamnetal components of the academic disourse, for developing critical thinking, reading tactics, and argumentation, which are necessary for a successful completion of their written assignments and papers.

 
0662-1011-01
 מבוא למחשבה הומאניסטית
 Introduction to the Humanities
ד"ר שהם יקותיאלשיעור גילמן326 ג'1800-1600 סמ'  א'

הקורס מציג את התפתחותה של המחשבה ההומאניסטית, בדגש על הפילוסופיה, מהעת העתיקה, דרך ימי הביניים והעת המודרנית ועד למאה העשרים. בתוך כך נסקור את תחומי המחקר במדעי הרוח, נבחן את שאלת מדעיותה של המחשבה ההומאנית ונדון בהתפצלותם של ענפי ידע שונים מתוכה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות בידיעון התכנית

This course presents the development of humanistic thought, with an emphasis on Philosophy, since antiquity, through the middle ages and the early modern period up to the twentieth century. We shall survey the different disciplines of the humanities, examine the question regarding the scientificality of humanistic thought and discuss the divergence of various branches of knowledge from it.

 
0662-1013-01
 מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד
 Introduction to Children's Literature and Child Culture
ד"ר הלוי רימהשיעור גילמן277 ג'1800-1400 סמ'  א'

בקורס נעסוק בשאלות יסוד ובגישות התיאורטיות המרכזיות הנידונות במסגרת הדיסציפלינרית של חקר תרבות הילד וספרות ילדים. בתשתית הקורס עומדת ההנחה שהילדוּת היא תופעה אידיאולוגית שאינה מנותקת מהקשרים חברתיים וכלכליים. במסגרת זו נתפסת ספרות הילדים כתוצר תרבותי הנקבע על ידי האופן שבו מוגדרים הילדים, צרכיהם, יכולותיהם ואחריותם של המבוגרים כלפיהם.

השאלות הבאות יעמדו במרכז חלקו הראשון של הקורס: מהו ילד? מהו חלקה של התרבות בהגדרתנו את המושג הזה? אילו שינויים חלו בתפיסות הילד והילדות במהלך השנים? בהמשך נדון בזיקות שבין התפיסה הרווחת של הילד והילדות לבין הספרות הנכתבת עבורו, נעמוד על היחסים שנוצרים באמצעות הטקסטים לילדים בין ילדים למבוגרים, נכיר את ההיסטוריה של ספרות הילדים, את התפקידים המוטלים עליה ואת המגמות הפואטיות הרווחות בה מראשיתה ועד ימינו. מקום מיוחד יוקדש לבחינת מעמדה של מערכת ספרות הילדים וליחסיה עם מערכות תרבותיות אחרות.

במהלך הקורס נתוודע אל ספרי ילדים קלאסיים ועכשוויים מהארץ ומהעולם, כמו "יהושע הפרוע" מאת היינריך הופמן, מעשיות האחים גרים, "ארץ יצורי הפרא" מאת מוריס סנדק, שירי מרים ילן-שטקליס, לאה גולדברג וע. הלל, וספריהם של נורית זרחי, אלונה פרנקל, מאיר שלו, דויד גרוסמן, אתגר קרת ורבים אחרים. כמו כן נקרא מחקרים העוסקים בספרות הילדים ובתרבות הילד מפרספקטיבות דיסציפלינריות שונות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

This course will address the key issues and central theoretical approaches within the study of children’s literature and culture. Assuming that childhood constitutes an ideological phenomenon integrally linked to the historical context, it presents children’s literature as a cultural product determined by how the child and his needs/ abilities and the adult’s responsibility towards him are defined.

We shall examine subjects such as what is a child, what role does culture play in defining this concept, and the changes in the view of the child and childhood that have occurred over the years; discuss the relationship between the prevalent view of the child/childhood and children’s literature and the relationship generated between children and adults by children’s texts; survey the history of children’s literature, the tasks imposed upon it, and the literary trends that have characterized it from its beginnings to the present day. Particular attention will be devotad to analyzing the status of the publication of children’s literature and its relation to other cultural systems.

During the course, we shall acquaint ourselves with both Israeli and foreign children’s classics and contemporary children’s literature—such as Grimms’ fairy tales, Heinrich Hoffmann’s Shockheaded Peter, Maurice Sendak’s Where the Wild Things Are, the works of Miriam Yellin-Steklis, Leah Goldberg, Ain Hillel, Alona Frankel, Nurit Zarchi, Meir Shalev and Etgar Keret. We shall also read studies that examine children’s literature and culture from various disciplinary perspectives.

 

 
0662-1103-01
 הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות
 The Psychology of the Normal in the Mirror of the Abnormal
ד"ר אלון גדישיעור גילמן326 ג'1600-1400 סמ'  א'

מטרת הקורס היא לערוך מסע ברחבי העולם הפסיכיאטרי בנסיון להגדיר מהו הנורמלי. באמצעות מילים, תמונות, צלילים וקולות ננסה לבחון את גבולותיו של הנורמלי; האם הם יציבים או משתנים, האם ניתן להגדירם והחשוב מכל – האם ניתן להתייחס אל הנורמלי כאל ערך אבסולוטי.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות בידיעון התכנית.

The course examines the boundaries of normality from the perspective of the psychopathology. It reviews the various aspects of psychopathology (psychotic disorders, neurotic [affective and anxiety) disorders, personality disorders, perversions, cognitive impairments and PDD) in order to draw the line of the normative. The assumption that underlies the course is that normality has no solid, nuclear, nature. Rather, it is composed from tensions between changing psychopathologies, vibrating in every human. 
The course requires no preliminary knowledge.

 
0662-1137-01
 מבוא לסוציולוגיה של הרשת: יחסים, רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע
 Intro to Sociology of the Internet: Relationships & Networks
ד"ר נור עופרשיעור גילמן326 ג'1800-1600 סמ'  ב'

הקורס משתמש בכלים מגוונים ממדעי הרוח והחברה ועוסק בשאלה כיצד משנה הרשת כמרחב מחיה את חייהם של הגולשים בה, ובאופן רחב יותר את החברה בה אנו חיים. בבסיס הדיון שלנו עומדים סוציולוגים עכשויים מרכזיים כמו זיגמונט באומן, אווה אילוז ושרי טרקל והבנתם את המודרניות שבה אנחנו חיים – המודרניות הנזילה בעידן גלובלי ומקוון. במסגרת הדיון, נכיר את המושג מודרניות נזילה, ונערוך מבוא מקוצר והכרחי בכלכלה הפוליטית של ה"סיוט הקפיטליסטי". נשווה את הקפיטליזם של המודרניות התעשייתית לקפיטליזם הרשתי הניאו ליברלי של עידן המידע. נקשור בין הדחף המסחרי הבא לידי ביטוי ברשת, לבין עולם הרגשות שאותו הרשת מעצימה בעידן של האינטרנט המזוהה (Web 3.0). נבדוק מהי חברת הרשת, כיצד מנתחים רשתות חברתיות בכלים סוציולוגיים וכיצד הפך מושג זה בשנים האחרונות למפתח להבנת ההתרחשויות החברתיות המקוונות. ננתח מהי קהילה ומהם גלגוליו של העצמי self  בסייבר באמצעות כלי מחקר סוציולוגיים וננסה להבין כיצד תצורות אלה מעצבות את חווית הגולשים בתקופה מרתקת זו. נשאל: האם הסייבר מעצים פעילות ומחאה פוליטית או שההיפך הוא הנכון ונעמוד על השאלות הבוערות של השנים האחרונות: האם האינטרנט מקדם חופש ביטוי או דווקא יוצר תנאים לבלימתו? האם הפלטפורמות של רשתות חברתיות מאפשרות את התערערות הסדר הפוליטי בדמוקרטיות המערביות?

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

The course uses a variety of critical tools from the social sciences and the humanities to examines cyberspace as a social space and how it changes our lives. The overarching paradigm used in this class is the sociologists Zygmunt Bauman’s concept of Liquid Modernity and Manuel Castel’s Information Age. We will examine the World Wide Web as both a social, psychological and emotional space on the one hand, and as a generating profit, commercial space using sociologist Jodi Dean’s concept of Networked Capitalism.

 
0662-1180-01
 זהות בעולם המודרני
 Identity in the Modern World
ד"ר גדי נועהשיעור גילמן281 ד'1600-1400 סמ'  ב'

אחת מן התמות הבולטות של העידן המודרני היא שאלת הזהות. שאלה זו עולה בהקשרים מגוונים ברמה האישית של היחיד וברמה הקולקטיבית של קהילה או קבוצה חברתית כלשהי, בפילוסופיה, בפסיכולוגיה, בהיסטוריה, בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, בלימודי מגדר, בספרות ואמנות. יש לה, בהתאם לזאת, מובנים ופירושים שונים. למעשה, שאלת הזהות היא שאלה פתוחה שמשקפת את השינויים באורחות החיים ובהלך-הרוח התרבותי; אותם שינויים, שלמעשה, אחראים לעיצובה.

הקורס נועד להתחקות אחר לידתה של הזהות המודרנית ומאפייניה בהשוואה לעידן הפרה-מודרני, מקורותיה הרעיוניים וההיסטוריים-חברתיים, וכמה מן האופציות להתממשותה – מן המפנה ההומניסטי של הרנסנס ועד למפנה הדיגיטלי של המאה העשרים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות בידיעון התכנית.

A central theme in modernity is the question of identity. It arises in diverse contexts, both on the personal level of the individual and the collective level of the community or any kind of social group, in philosophy, psychology, history, or sociology and anthropology, in gender studies or in art and literature. It has, accordingly, many varied meanings and interpretations. Actually, the question of identity remains an open question, which reflects the changes in our modes of life and in our cultural frame of mind, the changes that are responsible in effect for shaping it.

The course will investigate the birth of modern identity and its characteristics in comparison to the pre-modern era, its conceptual and socio-historical roots, as well as some of its materialization options – from the humanistic turn of the Renaissance to the digital turn of the twentieth century.

 
0662-1292-01
 רטוריקה ואתיקה: שלשה נאומים הומניסטיים
 Rhetoric and Ethics: Three Humanistic Orations
פרופ פרוגל שי ישראלשיעור גילמן326 ד'1400-1200 סמ'  א'

החיבור בין רטוריקה לאתיקה מבוטא בתכלית שהגדיר קיקרו לחינוך הרטורי: "אדם טוב, שמדבר היטב". אך עוד לפניו, נלחם סוקרטס על טיב הרטוריקה באתונה מתוך כך שראה קשר בין צורת הדיבור הציבורי לבין האתיקה של החברה. בקורס נדון בדיאלוג "האפולוגיה של סוקרטס" כדי ללמוד על עמדתו. הנאום השני בו נדון הוא "נאום על כבוד האדם" של ג'ובאני פיקו דלה מירנדולה. נאום זה נחשב למניפסט של ההומניזם הרנסאנסי ומשקף את הזיקה של ההומניסטים לדגם הרטורי של קיקרו. הנאום האחרון שבו נעסוק הוא הנאום "האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם", שבו מנסה לשכנע הפילוסוף ז'אן-פול סארטר, שאף האקזיסטנציאליזם שייך למורשת זו, שמדגישה את חירות האדם ואת האחריות האתית הנובעת מכך. דרך הדיון בנאומים נשרטט את מאפייניה של הרטוריקה ההומניסטית ואת הזיקה שהיא יוצרת בין רטוריקה לאתיקה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

The connection between rhetoric and ethics is expressed well in Cicero's aim of rhetorical education: "A good man who speaks well". Yet, even before Cicero, Socrates struggled for good rhetoric that its aim is the ethical improvement of individuals and society. We will discuss Socrates' rhetorical and ethical view by reading Plato's "The apology of Socrates." The second oration will be "Oration on the dignity of man" by Pico della Mirandola. This oration considered to be the manifest of renaissance humanism and reflects the humanists' affinity to Cicero. Our last oration will be Jean-Paul Sartres' "Existentialism is humanism" in which he argues that existentialism also belongs to this humanistic legacy.  By discussing these three orations, we will identify the main characters of humanistic rhetoric and especially the linkage it creates between rhetoric and ethics.

 
0662-1303-01
 דמויות ורגשות
 characters and emotions
ד"ר צדקה רונןשיעור גילמן326 ב'1200-1000 סמ'  ב'

דמויות עלילתיות מושכות אותנו, מכעיסות אותנו, מפחידות אותנו, משמחות אותנו ומאכזבות אותנו. אנו אוהבים אותן, שונאים אותן, דואגים להן או רוצים בכישלונן. אנו מזדהים איתן ומבינים את רגשותיהן. לעיתים יחסנו לדמויות אלה יכול להיות משמעותי יותר מיחסנו לאנשים בשר ודם. מה הבסיס ליחסנו הרגשי לדמויות פיקטיביות? כיצד אנחנו מבינים את רגשותיהן? ומדוע אנו מעדיפים דמויות מסוימות על פני אחרות? שאלות אלו עומדות בשנים האחרונות במרכזו של מחקר קוגניטיבי ער ותוסס. האם ספרות אינה אלא סוג של רכילות? ואם כן, האם היא לא נשענת בכך על צרכים ויכולות אנושיים טבעיים? האם יש בסיס רגשי ליחסנו המוסרי לדמויות? ואם כן מדוע אנחנו מפתחים יחס חיובי לדמויות רעות כאשר הן משמשות כדמויות ראשיות? כיצד משפיעים סיפורים מגוף ראשון על יחסנו לדמות? ומה קורה כאשר הדמות אינה אמינה? מה ההבדל בין קומדיות רומנטיות לסיפורי הרפתקאות? והאם יש קשר בין מתח רומנטי למתח בלשי? מה מקומם בסיפורים אלה של רגשות קנאה ונקמה? ואיזה תפקיד ממלאת בהם התשוקה? בקורס זה נדון בשאלות אלו ובשאלות דומות, על בסיס מחקרים קוגניטיביים עדכניים, ומבחר דוגמאות ספרותיות וקולנועיות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Fictional characters attract us, frighten us, make us angry or happy and disappoint us. We love them, hate them, care for them or wish for their downfall. We identify with them and understand how they feel. It seems that at times we may feel more deeply towards made-up characters than we do for real human beings. What lies at the heart of our engagement with fictional characters? How do we understand how they feel? Why do we prefer some characters to others? Intensive cognitive research is directed recently at answering these questions, and others: Is literature nothing other than gossip? If so, should we not regard it as fulfilling natural human needs? Is our moral attitude towards fictional characters emotionally based? So why do we react favorably to leading characters when they are morally wrong? Does first-person narration influence our attitude to characters? And what if a character is unreliable? Do we react differently to romantic comedy characters than to action-film characters? Is romantic tension related to suspense? How do jealousy and revenge fit in? And how does desire? We will discuss these and similar questions based on recent cognitive research and a selection of literary and film narratives.

 
0662-1304-01
 רוח המנהל: פיתוח המנהל דרך טקסטים ויצירות
 Manager Development Through Texts and Masterpieces
ד"ר אילון אלישיעור גילמן277 ג'1600-1400 סמ'  ב'

במהלך הקורס נחשף לטקסטים מכוננים וליצירות מוסיקליות ונדגים את האופן שבו נקשרים אלו בבניית תפיסת עולמו האישי והמקצועי של המנהל. במרכזו של כל מפגש יעמדו טקסטים עיקריים (או יצירה מוסיקלית), סביבם נערוך ניתוח הנקשר בעבודתו ובעולמו של המנהל. המפגשים יכללו דוגמאות מעולם הניהול וכן מן הליווי הפילוסופי של מנהלים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

This class will expose students to various texts and musical masterpieces. We will demonstrate how these relate to the development of the personal and professional worldview of the manger. At the center of each session we will be reading a text or listening to a musical piece, whose connections to the manager's world we will be analyzing. The sessions will include case studies from the world of management, using real cases of philosophical accompaniment of managers. 

 
0662-1305-01
 ניהול במאה ה- 21 מושגים ואתגרים
 Management Today: Concepts and Challenges
ד"ר שמעוני עידן אלישיעור גילמן305 ג'1400-1200 סמ'  ב'

המאה ה-21 שינתה את פני עולם הניהול לבלי היכר. לדוגמה, הטכנולוגיה המתפתחת הביאה לכך שמנהלים וותיקים ובעלי ניסיון התקשו לעמוד בקצב השינויים. ניסיון מקצועי הפך בעקבות כך לנטל שיש בו כדי לקבע את המחשבה ולאיים על היצירתיות. התנאים הכלכליים בשוק התעסוקה יצרו עובדים שאינם מחפשים יציבות אלא חוויות חדשות ועל כן הם נודדים מחברה לחברה מתוך סקרנות ועניין. ערכים כמו עבודה וחריצות הוחלפו בערכים של אקזיט מהיר ומוצלח. הספקטרום המתרחב של יחסים מגדריים שינה את האקלים הארגוני והציב אתגרים לעולם הניהול באשר לעיצובה של התרבות הארגונית.

הקורס "ניהול במאה ה-21 – מושגים ואתגרים" מבקש למפות את השינויים שעובר עולם הניהול בפתחה של מאה שצפויה להיות דינמית ומסקרנת בצורה יוצאת דופן. כמו כן נציע כלים מושגיים שיאפשרו להבין את היסודות הרעיוניים של השינויים ולרתום את האתגרים שהיא מזמנת לטובתם של כלל בעלי העניין של הפירמה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

The 21st century significantly changed the world of management. For example, technological developments left experienced managers struggling to keep up with the pace of change. Thus experience sometimes turned out to be a hindrance to creativity and innovation. Economic conditions in the employment market brought about employees who seek new experiences and challenges rather than stability, and  wander between firms out of curiosity and interest. The broadening spectrum of gender relations changes the corporate environment and challenges managers as to the forming of new corporate culture.

The course "Management Today – Concepts and Challenges" seeks to map the transformation and changes the world of management is going through in the opening of a radically dynamic century. We shall introduce conceptual tools to comprehend the ideas underlying these changes and which will enable to harness the challenges they summon to the best interest of broader groups of stakeholder of businesses and firms.  

 
0662-1306-01
 הרעיון הסוציאליסטי במאה ה-21
 The Socialist Idea in the Xxi Century
ד"ר דוידי אפריםשיעור גילמן326 ה'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס "הרעיון הסוציאליסטי במאה ה-21"  יתמודד בשינוי שחל ברעיון הסוציאליסטי במאה ה-20 ובמאה ה-21, עם דגש על הזרמים החדשים שעלו בעקבות התמוטטות ברית המועצות בשנות ה-90 של המאה הקודמת, עלייתה של הגלובליזציה והמשבר הקפיטליסטי שהחל בקיץ 2007 ונמשך עד ימינו.

מטרת הקורס היא להקנות למשתתפות ולמשתתפים ידע בסיסי על הרעיונות הסוציאליזם ועל הפולמוסים שהתפתחו בשאלות כגון האם סין היא סוציאליסטית, עתידו של הסוציאליזם בקובה, סביבה וסוציאליזם והמשבר העולמי הקשה של הסוציאל-דמוקרטיה. הקורס, ובו 12 שיעורים, ישלב ניתוחם של תהליכים היסטוריים, חברתיים, כלכליים ופוליטיים. ההשתתפות בקורס גם ללא ידע מוקדם. כל המקורות לקורס, קריאת חובה, מקווים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

The fall of the Soviet Union gave the green light to an unprecedented ideological offensive against the ideas of socialism. The collapse of planned economies of the East was presented as the ultimate proof of the failure of socialism and of the ideas of Marx. The defenders of capitalism saw the fall of the Soviet Union as the final proof that their system was the only one possible.

Since the collapse of the Soviet Union, there has been a ferment of discussion within the Left worldwide. The aim for the course is to explain this debate in the Left during the last twenty years on the Soviet Union legacy, the Chinese and Cuban perspectives on socialism, the new "eco-socialist" trend and the signification of the economic crisis who exploded in the United States in 2007.

 

 
0662-1307-01
 ההיסטוריה הכלכלית והחברתית של ישראל
 The Social & Economic History of the State of Israel
ד"ר דוידי אפריםשיעור גילמן279 ה'1400-1200 סמ'  א'

הקורס "ההיסטוריה הכלכלית והחברתית של ישראל" יתמקד במשולש הכלכלה, חברה ופוליטי המלווה את מדינת ישראל מזה יותר מ-70 שנה ואף לפניכן. מטרת הקורס היא להקנות למשתתפות ולמשתתפים ידע בסיסי על התפתחות החברה והכלכלה בישראל על פי רצף היסטורי  והפולמוסים המרכזיים שסביבן מאז הקמת המדינה. הקורס, ובו 12 שיעורים, ישלב ניתוחם של תהליכים היסטוריים, חברתיים, כלכליים ופוליטיים. ההשתתפות בקורס גם ללא ידע מוקדם. כל המקורות לקורס זה, שהם קריאה חובה, הם מקוונים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Israel is a country that draws a lot of public attention around the globe. Nevertheless, students usually have a very limited knowledge about the Israeli society and its economy. This course presents Israel from multiple perspectives - social, economic and political - in an attempt to expose the learners to an innovative academic research on the country. Students will graduate from this course with a better understanding of the Israeli society and economic history, and better acquaintance with the varying groups of which the Israeli society is comprised.

The course is aimed at undergraduate students and the public, seeking a better understanding of Israeli economic and society in its broadest sense.

 

 
0662-1308-01
 לפרוץ את הגבולות: מבוא לרב-תחומיות
 Crossing the Boundaries: An Introduction to Multidisciplinarity
ד"ר כהן-צמח ירוןשיעור גילמן326 ד'1800-1600 סמ'  ב'
ד"ר גדי נועה

הקורס פותח שער לרב-תחומיות כאורח-חשיבה וכשיטת חקירה באמצעות הצגה של העקרונות והמאפיינים שלה, מדגים באופן ראשוני ובסיסי את השילוב שקיים בתוכנית הרב-תחומית בין תחומי הדעת השונים ותורם לפיתוח חשיבה יצירתית והתמצאות במרחב התרבותי של זמננו. נקודת המוצא של קורס זה היא ההכרה בצורך לשלב ולאחד תחומי חקירה שונים כדי להגיע, באמצעות מבט-על, רב-תחומי, לתובנה כוללת וביקורתית, שחוצה את החומה הדיסציפלינרית לטובת ממשקים וזיקות בין תחומי דעת ופעילות שונים ותואמת את המציאות המורכבת והרב-תרבותית שאנו חיים בה. הקורס יציג את רעיון הרב-תחומיות כערך אינטלקטואלי וכעיקרון מתודולוגי, יספק סקירה של התפתחות היסטורית של מבנה הידע ושינויים בתפיסת הידע מן העת העתיקה עד ימינו, וידגים את המעבר מעולם של מומחיות (התמחות דיסציפלינרית) לעולם של רב-תחומיות (ממשקים ושיתופי פעולה דיסציפלינריים) במאה ה-21 באמצעות דוגמאות היסטוריות לחציית גבולות בתוך ומחוץ לאקדמיה (מהומניזם ורנסנס ועד קיברנטיקה וחקר התודעה).

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

 

The course opens up the gate to multidisciplinarity as a way of thinking and as a method of inquiry through its defining principles, provides an initial demonstration of the unique combination between various fields of knowledge in the multidisciplinary program, and contributes to the development of creative thinking and cultural orientation in the world of today. We recognize the need to combine and integrate diverse domains of inquiry in order to achieve a comprehensive and critical insight, through a multidisciplinary perspective, which breaks down the disciplinary wall in favor of new affinities and interfaces that are more suitable for dealing with the complex and multi-cultural reality we live in. The course will review the historical development and changes in knowledge structure and the conception of knowledge from antiquity to this day, as well as the transition from a world of professional disciplinary boundaries to a world of multidisciplinary collaborations between scholars and experts.

 
0662-1309-01
 אקולוגיה רדיקלית וביקורת חברתית
 Radical Ecology
ד"ר משורי דניאלשיעור גילמן280 א'1200-1000 סמ'  א'

החל מהמאה ה-19 מופיעות ביקורות חברתיות הקושרות בין מצב הטבע למצב האדם והאנושות בכלל. ביקורת זו מופיעה לראשונה אצל אלכסנדר פון הומובולט, שעבודתו יוצרת את הבסיס הן לתורת האבולוציה והן למדע החדש של האקולוגיה, שמבוסס על תפיסת עולם מדעית הוליסטית, שכיום נחשבת לפחות "מדעית".  תופעה זו מתרחבת במאה ה-20, כשמתעוררת המודעות למשבר האקולוגי הרב מימדי. בנסיבות אלה מופיעות קבוצות רדיקליות שמציירות מחג שרת מערכת היחסים אדם-טבע, ורואות במשבר האקולוגי והחברתי עדות לעובדה שצריך "לחזור" לטבע, לשורשים, למקור. דמויות מפתע בהיסטוריה של האקולוגיה הרדיקלית כוללות את רוסו, הנרי דיויד תו'רו, אמרסון, ובהמשך ג'ון מיור, האקולוגיה העמוקה, earth first!, deep green resistance, ועוד. הקורס יעסוק ברעיונות המרכזיים של האקולוגיה הרדיקלית, ובפוטנציאל המהפכני של רעיונות אלה, כולל ביישום שלהם בביקורת חברתית היוצאת כנגד במוסדות הדומיננטיים ביותר בתרבות שלנו: מדע, ממשלה, רפואה, וסגנון החיים המודרני, במיוחד תרבות הצריכה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Since the 19th century, social criticisms link the state of nature to the situation of man and humanity in general. Such criticisms first appears in Alexander von Humboldt, whose work forms the basis both for evolutionary theory and for the new science of ecology, based on a holistic scientific worldview, which is now considered less "scientific", since it connected both objective data and subjective experience. This phenomenon is expanding in the 20th century, when awareness of the multi-dimensional ecological crisis arises. Under such circumstances, radical groups portray the relationship between humans and nature and the ecological and social crisis as evidence of the need to "return" to nature as a source of truth and well being. Fascinating figures in the history of radical ecology include Rousseau, Henry David Threw, Emerson, John Muir, Deep Ecology, earth first !, Deep Green Resistance, and more. The course discused the main ideas of radical ecology and the revolutionary potential of these ideas, including their implementation on social criticism that goes against the most dominant institutions in our culture: science, government, medicine, and modern lifestyle, especially consumerism.

 
0662-1331-01
 המיניות בפסיכואנליזה - מסע אל 'מקורות הנילוס' בעקבות פרויד
 Sexuality in Psychoanalysis
ד"ר טריאסט יוסףשיעור גילמן326 ד'1600-1400 סמ'  א'

מי שהמין יש בו בעיניו מן המביש...הרשות בידו להיעזר בביטויים המכובדים יותר ארוס וארוטיקה... אך אני נמנע מלהיכנע למורך לב... תחילה אתה מוחל על מילים, ומעט מעט נמצאת מוחל גם על דברים שבעיקר (פרויד 1921: 37)

גילויה של המיניות הילדית - הלא מודעת - נתפסה בעיני פרויד כפתיחתה של 'תיבת פנדורה'. מאז הוצגה לראשונה ב"מחקרים על היסטריה" (פרויד וברויאר [1895] 2004) דרך הגדרתה מחדש במונחי "אירוס" ב"מעבר לעיקרון העונג" (פרויד ([1920] 1988) ועד לרביזיה לה היא זוכה במודלים הפוסט-פרוידיאניים, שחלקם מעמידים בספק את מרכזיותה כמושג מפתח - הייתה ועודנה אבן בוחן וסלע מחלוקת כאחד בתפיסת האדם של הפסיכואנליזה.
הקורס בוחן את מעמדה החתרני והמיוחד לא רק כתופעה שעקבותיה נמצאים "בכל הנוירוזות והפרעות הנפש..." (פרויד [1915-1917] 1988) אלא כגורם מרכזי בכינון הסובייקט האנליטי. נעסוק בה כמונח דיאלקטי, ככוח זר-מוכר (Unheimlich), הדוחק בסובייקט 'להתנחל' בתוך גופו כשם שהוא מניע אותו לחרוג (שוב ושוב) אל מעבר לגבולותיו בדרכו 'לדעת' את האובייקט ('והאדם ידע את חווה אשתו'). הקשר המשולש: מיניות ('אניגוף')-סובייקט-אובייקט יידון כמוטיב מרכזי באמצעות עיון בכמה ממאמריו המכוננים של פרויד – כפי שהם נקראים 'בדיעבד'. עמדותיו יודגמו באמצעות מספר דוגמאות קליניות ויוצבו מול טקסטים עכשוויים נבחרים, הבוחנים את רעיונותיו של פרויד בראיה ביקורתית.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות בידיעון התכנית
 

This course examines Freud's notion of sexuality, discussing its intricate inter-relations with the notions of subject and object, set against the background of the changing psychoanalytic conceptions of the human being.
The main theme is that sexuality serves as a vital layer in the establishment of subject and object representations. Its uniqueness lies in the way it anchors the subject in the body (the body-Ego) on the one hand, and drives it toward the object (the object-Ego) on the other, creating a triad of 'sexuality (body-Ego)-Subject-Object' which is irreducible, inseparable and unquantifiable (it can only be synthesized).
In order to fathom the cardinal role of Freudian (infantile) sexuality in bridging the gap between opposite/complementary poles that constitute the subject, the author mentions seven different dialectics embedded in its definition: The Psyche-Soma Dialectic – that is, the subject is constituted in the body but is not identical to it; The Subject-Object Dialectic – meaning that the subject sees the object as an external counterpart, while relying on it to form its own selfhood, in a cyclical 'recognition-negation' process; The Internal-External Dialectic – sexuality originates internally, through biological-genetic processes, yet is shaped by the object's mediation; The Deferred Action Dialectic – sexuality is constantly growing yet is never reducible to its archaic structures. In fact, its meaning is granted only in retrospect, through 'Deferred action' or 'Afterwardness'.; The Individual-Species Dialectic – sexuality serves both individual self-gratification and species survival (sometimes at the expense of the individual's own wellbeing and even survival); The Life-Death Dialectic – the realization of sexual desire, through discharge, brings about its very 'death' (extinction), while its mission is 'to create life'; and finally, The Dialectic of Desire, which is inherently aimed at the forbidden, unattainable object (the incestuous object) and thus can only be fulfilled partially and through substitutes. All these single sexuality out, distinguishing it from any other motivational array.
  

 
0662-1338-01
 מהי יצירתיות?
 What is Creativity?
ד"ר שהם יקותיאלשיעור גילמן326 ג'2000-1800 סמ'  ב'
ד"ר כהן-צמח ירון

הקורס יבחן תשובות שונות לשאלה, מהי יצירתיות? בכלל זאת נדון באפשרות שיצירתיות היא יצירת יש מאין, ולעומתה בטענה שהיא תמיד בבחינת יש מיש. כמו כן נשאל, האם יצירתיות מתרחשת בן רגע בהפתעה גמורה שאינה ניתנת לחיזוי, או שהיא מתנהלת לאורכו של בתהליך שניתן ללמידה ולשחזור.? האם יש קשר בין יצירתיות לחשיבה רציונאלית או שמא יצירתיות היא פרי הדמיון בלבד? בהקשרים אלו אלה ואחרים נתהה על היחס בין מושגים כמו יצירה ובריאה, המצאה וגילוי, ואומנות ועיצוב, ונתהה באילו תחומים אנו מצפים ליצירתיות, הואם יצירתיות היא נחלתן הבלעדית של האומנויות או שהיא מאפיינת גם תחומים כמו הנדסה, כלכלה ומדעי החיים.?

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

The course will examine different answers to the question of creativity. We will discuss the possibility that creativity is a creation from scratch ex nihilo, and on the other hand, that it is always a development of known ideas. We will also pose the question whether creativity occurs in an instant, by pure, unpredictable spontaneity, or whether it is the result of a long process that can be learned, studied and reconstructed or duplicated (reverse-engineered). Is there a connection between creativity and rational thinking? Or is creativity merely a figment of imagination? In these and other contexts, we will dwell on the relation between concepts such as creation and origination (divine  or demiurgic) , invention and discovery, art and design. We will conclude by trying to think about demarcation of the fields in which we expect to find creativity, and to ponder whether creativity is the exclusive domain of the arts or whether it is also characterized by fields such as engineering, economics and life sciences.

 
0662-1418-01
 החתול של פרויד: תמורות בפסיכואנליזה בת זמננו
 Freud's Cat: Transformations in Contemporary Psychoanalysis
ד"ר בן שפר גדשיעור גילמן326 א'1200-1000 סמ'  ב'

פרויד הוא אבי הפסיכואנליזה, אך צאצאיו שלו עזבו את הקן. גלגוליה של התיאוריה הפסיכואנליטית הביאו אותה למקומות חדשים, הן כתיאוריה פסיכולוגית והן כתיאוריה טיפולית. מה שהיה ציר אחד של חשיבה, בראשית ימיה, התפצל לענפים שונים הנושאים פירות שונים. עם הזמן הבשילו רעיונות שונים שמתייחסים לטבען של הנפש האנושית ונגזרותיה, ולאופנים בהם אנחנו יכולים להכיר את טבענו ואת טבע הזולת, במטריצה הטיפולית ומחוצה לה. כל אלה מתלכדים לרשת מרתקת של תיאוריות שקשורות בזיקות שונות ומורכבות.

במהלך השיעורים ננסה לבחון רשת זו דרך תחנות משמעותיות בהתפתחות הרעיונות הפסיכואנליטיים מאמצע המאה שעברה ועד ימינו אנו. נמשיג את הפסיכואנליזה בת זמננו כגוף תיאוריות שבו מתגבשות אמיתות זמניות, שכוחן יפה להקשר נתון, שדומה ומחליפות את האמיתות הסמכותיות והאוניברסליות של הפסיכואנליזה הקלאסית.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות בידיעון התכנית.

Freud is the father of psychoanalysis. However, his descendants have left the nest. The vicissitudes of psychoanalytic theory have led it to new domains, as a psychological theory as well as a therapeutic one. What was once, in the early days of psychoanalysis, one line of thought, has diverged into various branches, yielding different fruits. With time, different ideas concerning the nature of the human mind and its derivatives, and the ways in which we can know ourselves and others, have ripened, both within the therapeutic matrix and beyond it. All these converge into a fascinating network of theories that are interlinked in varied and complex affiliations.
During class, we will try to examine this network through major stages in the development of contemporary psychoanalytic ideas, from the mid-20th century up to present time. We will conceptualize the psychoanalysis of current days as a theoretical body that crystallizes transient truths that are valid per specific contexts rather than (over)using the somewhat authoritative and universal truths of classical psychoanalysis.

 
0662-1450-01
 מבוא לרטוריקה
 Interdisciplinary Introduction to Rhetoric
ד"ר אריאל ננהשיעור גילמן326 א'1400-1200 סמ'  א'

מה עומד ביסוד תשוקתם של בני אדם להשפיע באמצעות השפה? מהו שכנוע, ומה בינו לבין אמת, מוסר וחברה? הרטוריקה היא אומנות הנאום, שפרחה והגיעה לשיאים ביוון וברומא העתיקה. בו בזמן, הרטוריקה במובנה הרחב, כתורת השכנוע, מלווה את חיי היומיום ואת העולם החברתי משחר האנושות ועד ימינו. הקורס מציג גישות שונות להבנת תכליתה של  הרטוריקה, מעלותיה, והסכנות הטמונות בה, מהסופיסטים של יוון העתיקה ועד "הרטוריקה החדשה" של המאה ה-20. נכיר את הרטוריקה כתורה בין-תחומית עשירה, הממוקמת בצומת בין דיסציפלינות: פילוסופיה, חקר שיח, פרגמטיקה ומחקר תרבות. 

נוכחות חובה וקריאה שוטפת.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

What drives people to influence through language? What is persuasion, and how does it relate to truth, morality and society? Rhetoric is the art of speech that flourished and reached its peak in ancient Greece and Rome. As the art of persuasion, rhetoric has been a part of daily life and the social world from the dawn of humanity to the present. The course presents various approaches for understanding the purpose of rhetoric, its merits and dangers, from the Sophists of ancient Greece to the “New Rhetoric” of the 20th century. We will explore rhetoric as a rich interdisciplinary field, located on the intersection of philosophy, discourse analysis, pragmatics and cultural studies.

 

 
0662-1754-01
 למי שייכת נחלת הכלל?
 Who Owns the Commons?
ד"ר משורי דניאלשיעור גילמן317 א'1400-1200 סמ'  א'

קניין פרטי הינו אחד המוסדות החברתיים הדומיננטיים. בלעדיו לא ניתן להבין את הקפיטליזם ואת הכלכלה המודרנית. קניין פרטי מבוסס על הדרה (exclusion), ובכך הוא מנוגד לקניין המשותף – לנחלת הכלל, אחד המושגים החשובים והפוריים כיום בשיח הסביבתי-חברתי (the commons). מושג זה משמש הן כמסגרת חדשה לדיון בצדק סביבתי, והן כניסיון לשרטט מחדש את מפת היחסים שבין כלכלת השוק, החברה והסביבה. מושג זה הופיע לראשונה בדיון הסביבתי כתשובה לשאלה מה מקורו של המשבר האקולוגי. לפי הביולוג גארט הרדין, המשבר הסביבתי הוא בלתי נמנע מאחר ומשאבי הטבע מנוהלים כמשאב משותף ("הטרגדיה של נחלת הכלל"). הצעות "לפתור" את הטרגדיה באמצעות הפרטה תוארו ע"י מבקרים והיסטוריונים כיוצרת "טרגדיה" חברתית אחרת: של הגידור (Enclosure), הפקעת זכויות הרבים והעברתן למעטים, תוך יצירת אי-שיוויון כלכלי וחברתי. מושגים אלה, נחלת הכלל וגידור, הפכו למרכזיים גם בשיח על אודות זכויות יוצרים וקניין רוחני במרחב הדיגיטאלי והאינטלקטואלי בהקשרים של גלובליזציה, הסכמי סחר בינלאומיים, חקלאות מודרנית, רשת האינטרנט, תוכנות "קוד פתוח", זכויות יוצרים, פטנטים והמחקר המדעי, ועוד. דגש מרכזי יינתן לסוגיות הקשורות למרחב הציבורי ולניהול משאבי טבע. הקורס יתייחס לדוגמאות עדכניות ממאבקים סביבתיים-חברתיים בישראל.  כמו כן יידונו סוגיות הנובעות מאפקט הרשת וממודלים חדשים של שיתוף פעולה וכלכלת מתנות המאתגרים את התפיסות המסורתיות של קניין, תחרות וכלכלת שוק.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

 

Private property is one of contemporary dominant social institutions. Without it, capitalism and modern economy cannot be understood. Private property is based on exclusion, and thus is contrary to common property – “the commons”. This concept serves both as a new framework for discussion of environmental justice and as an attempt to redraw the map of relations between market economy, society and the environment. This concept first appeared in the environmental debate as an answer to the question of the origin of our ecological crisis. According to biologist Garrett Hardin, the environmental crisis is inevitable because natural resources are managed as common resources ("the tragedy of the commons"). Proposals to "solve" the tragedy through privatization have been described by critics and historians as creating a different social "tragedy": the enclosure, the expropriation of the rights of groups and nations and their transfer to few, creating economic and social inequalities. These theme recur in the discourse on copyright and intellectual property in the digital and intellectual spheres, especially in the context of globalization, international trade agreements, modern agriculture, the Internet, open source software, copyright, patents and scientific research, etc. A central focus will be given to issues related to public space and natural resource management The course will address recent examples of social-environmental issues in Israel, as well as issues arising from the network effect and new models of cooperation and the economy of gifts that challenge traditional perceptions of property, competition and market economy.

 
0662-1755-01
 קנאביס: דיון ביקורתי על רפואה, חברה ומדע
 Cannabis: a Critique of Medicine, Culture and Science
ד"ר משורי דניאלשיעור גילמן282 א'1200-1000 סמ'  ב'

בשנת תשע"ט אמורות להתממש שתי רפורמות גדולות העוסקות בקנאביס: המדיקליזציה של הקנאביס, במשרד הבריאות, ורפורמת אי-ההפללה, במשרד לביטחון פנים. שתי הרפורמות מהוות אלטרנטיבה לליגליזציה של הקנאביס. הקנאביס הוא אחד הצמחים המלווים את האנושות מראשיתה, ובעבר שימש במגוון רחב של תפקידים. במאה ה-20 הוא הפך ללא-חוקי, ועבר דמוניזציה, שבמסגרתה הוא הפך לסם מסוכן, כחלק מקטגוריה חדשה של "סמים". קטגוריה זו מונעת ממנו לשמש כיום במגוון רחב של תפקידים אקולוגיים חשובים, ואת החלל שהיעדרו יותר ממלאות מגוון רחב של תעשיות מזהמות שך מוצרים סינתטיים. כיום הוא מופיע מחדש כמושג "מפריע" (disruptive concept), שמאתגר את הרפואה הממוסדת ואת המדע הניצב מאחוריה, במיוחד המתודולוגיות להערכת סיכונים וקבלת החלטות מדעיות וחברתיות. הקורס יעסוק בהיסטוריה של הקנאביס, במפגש שלו בעבר ובהווה עם הרפואה, בביואתיקה של הרפואה, ובמקומות בהם הקנאביס מערער לחלוטין על האתיקה הרפואית, את המושגים הבסיסיים של הרפואה המודרנית, ועוד. כמו כן, הקורס יעסוק ברעיון שהחקיקה הקיימת מפרה זכויות אדם, וזכויות יסוד שטרם זכו להגנה בחקיקה, כמו הזכות למצבי תודעה שונים, כחלק מחופש המחשבה וחופש המצפון. הקורס יכלול גם מרצים אורחים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Two major reforms are currently being implemented in Israel: the medicalization of cannabis, by the Ministry of Health, and the de-criminalization reform in the Ministry of Public Security, both of which are an alternative to the legalization of cannabis. In the 20th century, cannabis became illegal and demonized, as part of a new category of "illegal drugs." This category prevents cannabis from being used today in a wide range of important ecological, industrial and economic roles. Instead, it is being replaced by a variety of polluting industries and synthetic products. As an alternative, cannabis becomes a disruptive concept that challenges various industries, institutional medicine and the science behind them, especially the methodologies for risk assessment and scientific and social decision making. The course will discuss the history of cannabis, its past and present encounter with medicine, bioethics of medicine, and the extent to which cannabis undermines the basic concepts of modern medicine, etc. The course will discuss the idea that existing legislation violates human rights and basic rights that have not yet been protected by legislation, such as the right to different states of consciousness, as part of freedom of thought and freedom of conscience. The course will include guest lecturers.

 
0662-1761-01
 מארכדיה לסייבר: פרקים בהיסטוריה של הסנטימנט האקולוגי
 From Arcadia to Cyber: Issues in the History of Ecological Thinking
ד"ר אלחנתי משהשיעור גילמן326 ד'1400-1200 סמ'  ב'

In 1969 humans landed first ‘on’ the moon and then ‘in’ cyberspace. Today, the mountains of the moon remain neglected and unexplored, but cyberspace has evolved into a deeply familiar habitat. (Sue Thomas- Technobiophilia)

 

מהו חוט השני העובר בין 'אוטופיה' לתומס מור (1516) ל 'עיר השמש' של טומאזו קמפנלה (1639-1568)? מחבר בין הטבע הארכדי של  'מכתבים מסלבורן' לגילברט וייט (1720-1793( ל"חדשות משום מקום" של וויליאם מוריס (1891)  ולבסוף, מתחבר לאוטופיות הקיברנטיות שראשיתן בשנות ה-60 ופסגתן אוטופיית הסייברספייס והמציאות המרובדת (Augmented Reality)?

ובכן, חוט השני הזה, המוטיב החוזר והכמעט הכרחי לכל אוטופיה, הוא הסנטימנט האקולוגי. ויש אף מי שטוענים, כי אותו סנטימנט כשהוא מהול בחרדה, נוכח גם בכל הדיסטופיות ששורטטו אי פעם. כך, לדוגמה, ברומן הגותי 'לאחר לונדון' (After London) של תומס ג'פריס (1885) כמו גם, בנובלה הנבואית של א"מ פורסטר, "המכונה נעצרת" (1909), בדיסטופיה המטלטלת של אלדוס האקסלי "אי" (Island) וכמובן ב'קץ האוטופיה' חיבורו הפוליטי של הרברט מרכוזה משנת 1967. ואחרון, בחזונות ההרס האקולוגי-אורבני המאפיינים את הכתיבה הסייברפאנקסטית של שנות ה-80 וה-90 שבאה לעולם יחד עם, וכתגובה, לאינטרנט ולמרחב הווירטואלי המתהווה.

טענת השיעור, אם כן, שאין להבין את הסייברספייס כמרחב וכמקום התרחשות (locus in quo), במנותק מן המסורת האקולוגיסטית לדורותיה. ואכן, האידיאולוגיות הקיברנטיות של שנות ה-60 שהניחו את הבסיס לחזון הדיגיטלי, הגיעו לתודעת הציבור הרחב ובעיקר ציבור הצעירים, כחזון אקולוגי מפתה של מערכות מורכבות של רגולציה עצמונית המשלבות טבע-אדם מכונה/מחשב, כפי שצייר יפה המשורר האמריקאי ריצ'רד בראוטיגן (Richard Brautigan 1935-1984) בשירו המתריס משנת 1967 (להלן הבית האחרון):

I like to think
(it has to be!)
of a cybernetic ecology
where we are free of our labors
and joined back to nature,
returned to our mammal
brothers and sisters,
and all watched over
by machines of loving grace.

ברוח דברים אלו, השיעור יתחקה אחר גלגוליו ההיסטוריים של הסנטימנט האקולוגיסטי שנולד ובא לעולם בשלהי העת החדשה המוקדמת מתוך ניסיון להבין את הזיקה המורכבת בין אדם לטבע, בין המלאכותי (ובכלל זה 'הטכנולוגי') לטבעי על-פי מיקומם של הישים השונים ב'שלשלת ההוויה הגדולה'.

בחלקו הראשון של השיעור יוקדשו המפגשים לסקירה מקיפה ופרשנית של הולדת הסנטימנט האקולוגיסטי החל בעבודתו פורצת הדרך של הנטורליסט השבדי קארל פון ליניאוס (1707-78) שבמרכזה האמונה כי בעזרת מחשבה שיטתית [מדעית] יכול האדם לשלוט במערכת האקולוגית ואף לנצלה לטובתו. גישה זו תעומת עם גישתו של הנטורליסט ואיש הדת האנגלי גילברט וויט, כפי שזו באה לידי ביטוי בספרו "היסטורית הטבע של סלבורן" (1789) שהפך מאז ועד היום לספר פולחן בקרב אקולוגיסטים מכל גווני הקשת. וכמובן, נתוודע לעבודתו רחבת היריעה של אלכסנדר פון הומבולדט (1769-1859(, מי שהניח את הבסיס להוליזם האקולוגי ולתפיסת העולם כמערכת בה הכל קשור בכל, הנחה שתשחק תפקיד כה מרכזי באקולוגיה המודרנית של המאה ה- 20 בכלל ובזו הקיברנטית בפרט.

בהמשך, נעסוק באקולוגיזם של המאה ה-19, החל ברומנטיציזם הטרנסצנדנטלי מבית מדרשו של הנרי דיויד ת'ורו (1862- 1817 Thoreau) מן הבולטים שבין ממשיכי דרכו של אלכסנדר פון הומבולדט כמו גם, ג'ון מיור, John Muir 1838 –1914)) הגיבור המיתולוגי של השימור הסלקטיבי. נכיר כמה מגיבורי האקולוגיה המוקדמת שפעלו במפנה המאה ובראשית המאה ה-20 כמו גיפורד פינצ'וט (Gifford Pinchot  1865 –1946)) חסיד האידאולוגיה האנתרופוצנטרית של 'ניהול הטבע' וכן, את  אלדו לאופולד (1887-1948 Aldo Leopold)  שהציע את רעיון "הסימביוזה האוניברסלית" שלימים ישמש מקור של השראה לאוחזים בגישות הוליסטיות מבוססות קיברנטיקה.

בחלקו השני של הקורס, נעסוק בהולדת האקולוגיה החדשה של המאה ה-20 על שלושת פלגיה העיקריים: האקולוגיה הרדיקלית-פוליטית, 'האקולוגיה העמוקה' והאקולוגיה הקיברנטית-הוליסטית שפרחה בשנות ה60 וה-70 ואשר שימשה מסד אינטלקטואלי כמו גם מצע תרבותי לסייבר-אקולוגיה (eco-cyber). בהקשר זה, נכיר את הדרכים בהם רתמנו את חווית הטבע שלנו ואת לשון תיאור הטבע, על מנת להבין את חווית הסייברספייס. שהרי מן ההתחלה, מראשית שנות ה-80, היה שיח הסייברספייס רווי בדימויים הלקוחים מעולם הטבע ובמטפורות ביולוגיות. כך למשל, 'נתונים' (data) אורגנו ב"שדות" תוארו כ"נהרות", "שבילים", "איים" (למשל, ספרו של ברוס סטרלינג משנת 1993, "איים ברשת") וכיום אף מאוחסנים ב"ענן" מרחף. המשתמשים נקראו "לגלוש" על "גלי" הנתונים ו"ולשוטט" ב"שבילים ובמשעולים" ווירטואליים ולהוריד קבצים נחשקים בעזרת "הזרם" (torrent).  

בעידן שבו המשבר האקולוגי היה לגלוי גם לעין הבלתי מזוינת, הוצע המרחב הדיגיטלי כסביבה חדשה ומבטיחה שבה ניתן יהיה לקיים אקולוגיה בת-קיימא (sustainable ecology) בעזרת טכנולוגיה ברת-קיימא (sustainable technology). במסגרת עולם ציפיות זה, התגבר העיסוק בשאלת השוני, אך גם הדומות, שבין האורגני לאי-אורגני, החומרי והלא חומרי, אינטליגנציה אנושית למול אינטליגנציה מלאכותית. והכל, בהקשר של אקולוגיה חדשה אשר במסגרתה משתנים (mutating) הגופים עד אשר הגבולות המסורתיים בין האנושי לסייבורג, בין שהם קוגניטיביים ובין שהם פיזיים, הולכים ומתפוגגים.

ברוח זו, דוברי תרבות המחשב שהתגבשה בעשורים האחרונים של המאה ה-20, טיפחו סנטימנט ושיח אקולוגי חדש שבמרכזו לא דיכוטומיה, אלא אינטראקציה בין הסביבה הפיזית לבין רשתות מחשב חובקות כל. אקולוגיה הנשענת על קריאת תגר כנגד המגבלה הקיצונית בגמישותן (plasticity ) של צורות חיים, לעומת 'הגמישות' המאפיינת את יצירי המחשב, עד כדי כך שההביטט החדש יכול מעתה להיות מוחזק כהכלאה שבין הדיגיטלי לאורגני.  

באמצעות ממשקים טכנולוגיים הולכים ונקשרים בהדרגה שני המרחבים עד שחיי היום יום, מן החברתי והפוליטי ועד לרווחה ולבריאות, הופכים יותר ויותר תלויים וכרוכים במרחב ההיברידי חדש זה, המכונה גם: מרחב של מציאות מרובדת. ביליונים של שנות אבולוציה יצרו מערכת אקולוגית טבעית מורכבת עד פליאה אך גם שברירית הכורעת תחת לחצי הכלכלה הליברלית וכוחות השוק. ואם כוחות אלה השחיתו את הטבע, דלדלו משאבים ופגמו אנושות בסביבת החיים, בא שיח הטכנולוגיה הדיגיטלית ומציע את הסביבה המרובדת החדשה, את ההכלאה בין החי האורגני לבין יצירי-מחשב ואת ניצחון האינפורמציה על-פני החומר, כאמצעים למזור ולתיקון.

 

 

This course introduces students to the historical roots of the ecological and environmental thinking. We will examine what is distinctive about this field of history as it provides us with explanations to the contrasting discourses of the ecological thought. We shall examine the eco-centric approach in contrast to the techno-centric attitude by compering between Gilbert White's Arcadia, Alexander von Humboldt's cosmos approach, and the 'imperial' approach represented in Carl Linnaeus writings. This dialectical scheme will guide us through the course and direct us to look closely upon various topics such as:

Romanticism and ecology; Green Colonialism; William Morris and the environment as revolution; the American frontier and the "Machine in the Garden"; Thoreau, Emerson and the birth of the ecological holism; counterculture and environmentalism and, Cultural Ecology as Cyber-ecology and the New Nature attached to it.

As these subjects of conversation suggest, the principle goal of the course is to introduce the student to some of the vital ideas, scholarly trends, and methods that inform our efforts to gain historical perspective on matters of environment and ecology as cultural entities.

 
0662-1960-01
 תולדות המחשבה הכלכלית מיוון העתיקה ועד ימינו
 History and Philosophy of Economic Thought
ד"ר כהן-צמח ירוןשיעור גילמן281 ג'1600-1400 סמ'  א'

בקורס נלמד על התפתחותן של התיאוריות על הכלכלה – החל מהפילוסופיה העתיקה, דרך ימי הביניים והעת המודרנית. נדבר על הגישות השונות לכסף ועסקים והתפתחותן בראי ההיסטוריה. נדבר על השוק, עולם העסקים, אדם סמית, קיינס, פרידמן ואחרים, ליברליזם, קפיטליזם, סוציאליזם, ועוד.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות בידיעון התכנית.
 

n this course we will learn about the development of economic theories - from ancient philosophy through medieval to modern times. We'll talk about different approaches to money and business and their development. Among the topics brought up –the idea of the marketplace, the business world, teachings of Adam Smith, John Maynard Keynes, Milton Friedman and liberalism, capitalism, socialism, etc.

 
0662-1962-01
 תרבות וקוגניציה
 Culture and Cognition
ד"ר צדקה רונןשיעור גילמן326 ב'1200-1000 סמ'  א'

תרבות נוצרת, נצרכת ומופצת על ידי בני אדם. המחקר הקוגניטיבי של התרבות והאמנות מבקש לבחון את האופנים בהם מנגנונינו התפיסתיים, המחשבתיים והרגשיים משפיעים על החוויה התרבותית, ועל האופן בו אנו מגיבים ליצירה התרבותית והאמנותית.
כדי להיטיב להבין את התרבות ואת האמנות שאנו יוצרים ואוהבים, עלינו להבין את הכלים הקוגניטיביים שבאמצעותם היא נוצרת ומתווכת. בין אם המדובר ביצירת אמנות, בדת, ברעיון, במשנה סדורה, בטכנולוגיה, באומנות או במשחק - יצירה אנושית רוכשת את משמעותה התרבותית מאינטראקציה בין אנשים. כדי שתהיה ליצירה משמעות תרבותית, כדי שהיא תהיה בעלת השפעה ולאורך זמן, הרי שהיא חייבת להתאים לא רק לכלים הקוגניטיביים של יוצריה אלא גם לאלו של קהלה. קהל זה הוא שצורך אותה, מתייחס אליה, משמר אותה, מעבד אותה ומפיץ אותה. המחקר הקוגניטיבי של התרבות מבקש לשפוך אור על האופן שבו היצירה התרבותית והאמנותית מתקשרת עם הקהל שלה, ועל האופן בו מתפתחת תרבות.
הקורס יציג את הגישה הקוגניטיבית לתרבות, יבהיר את המסגרת המושגית שלה, ויעסוק בדוגמאות מתחומים רבים ומגוונים של יצירה תרבותית ואמנותית כדי להמחיש את האופן בו מסייעת לנו גישה זו להבין תחומים אלה. הקורס ילווה בדוגמאות ממיטב היצירה האמנותית והתרבותית. 

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות בידיעון התכנית. 

Culture is based on human interaction. Works of art, ideas, technologies or games – these and other cultural products are not just formed by people, but are also consumed, referred to, preserved and distributed by people. To be meaningful and cast impact overtime, works of art and other cultural products must therefore fit the perceptual, cognitive and emotional mechanisms of their creators and of their audience. It is this audience who responds to it, mediates it and transmits it further. The cognitive study of culture wishes to understand culture by looking into the cognitive processes involved in cultural and artistic exchanges.
This course presents the cognitive approach to culture, demonstrates how various forms of art and culture communicate with their audience and offers a novel understanding of the way culture develops.

 
0662-2010-01
 מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה
 From Grimm to Walt Disney: Grimm's Fairy Tales
ד"ר לבנת חנהשיעור גילמן326 ה'1200-1000 סמ'  ב'

הקורס יעסוק במעשיות כספרות עממית ובגלגוליהן עד ימינו. במהלך הקורס יתמקד הדיון באופן שבו העלו האחים גרים את המעשיות על הכתב במאה ה-19 ובאופן שבו הם התאימו אותן לילדים, בהשוואה לאופן שבו מעובדות מעשיות אלה לילדים בימינו, בין השאר למדיום הקולנועי באולפני וולט דיסני כתופעה תרבותית.

ההשוואה תמחיש את האופן שבו באים לידי ביטוי הנורמות של החברה והתקופה, התרבות ותפיסת העולם - ובכללה מושג הילד בתרבות ומעמדם של הגבר והאישה בה - במעבר מגרים לעיבודי המעשיות במאה הקודמת והנוכחית. כמו כן ייבחן ערכם האסתטי של הטקסטים בכל הנוגע לשפה, לעיצוב הדמויות, לרצף האירועים והעלילה, לסיפר ולאמצעים אמנותיים אחרים בסוגי המדיה השונים.

במהלך הקורס ייתכן גם דיון השוואתי בטקסטים אחרים שעובדו לילדים בסוגי מדיה שונים, מתרבות המערב (כגון: אנדרסן; מסיפורי המיתולוגיה היוונית ומיתולוגיות אחרות; מרי פופינס; ספר הג'ונגל; פיטר פאן) ומתרבות המזרח (כגון: סיפורי אלף לילה ולילה) וכן דיון השוואתי בטקסטים עכשוויים (מודרניים ופוסט מודרניים) המתבססים על דגמים ומאפיינים של המעשיות הקלאסיות ועיבודיהן.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

The course will deal with fairy tales as folk tales, and their various versions till our days. The meetings will focus on the way  the Grimm Brothers wrote them for adults and for children in the nineteen's century, in comparison with the way these fairy tales are written for children today, and especially with the way they are adapted for children by Walt Disney's films as a cultural phenomena.

The comparison will focus on the way the society's norms and the culture and world views of a certain society and era are exposed in Grimm's versions and the other versions and adaptations till today. This will include Gender discussions and a discussion referring to various approaches to children and childhood. The course will include also a discussion about the esthetic value of the literary text: the language, the characters, the plot, the point of view and other artistic aspects of those versions.

The discussion may include also a comparison with other classical texts which were adapted for young children, as Andersen's tales, the Greec Mythology and other Mythologies as well as Classics like Peter Pan and folk tales from eastern cultures.

 

 
0662-2068-01
 האזרח הסובייטי במשפט - פיקוח, מישטור וטרור בבריה"מ
 The Soviet Citizen On Trial: Surveillance Policing & Terror
ד"ר מויאל דינהשיעור גילמן280 ב'1400-1200 סמ'  ב'

במשך כל שנות קיומה הפעילה המדינה הסובייטית מנגנונים שונים על מנת לפקח על אזרחיה. ההליך המשפטי היה ללא ספק המרכזי שבהם. בתי משפט מדינתיים, לצד בתי דין של המשטרה החשאית וגופים מעין שיפוטיים חינכו, ביקרו ומישטרו את האזרח הסובייטי בכל אשר פנה: בבתי הספר, במפעלים, במוסדות ציבור, ואף במחנות העבודה של הגולאג. תעמולה, אך גם ספרות ותיאטרון הפכו את המשפט לאמצעי חינוך ולכלי דיכוי בו זמנית. הקורס יסקור את השימוש שנעשה במשפט בברה"מ החל ממשפטי הסוציאליסטים המהפכנים בראשית שנות ה-20, דרך הטרור הסטליניסטי ומשפטי הראווה של שנות ה-30 וכלה במשפטי הדיסידנטים של תקופת ברז'נייב. בעזרת מסמכים ארכיוניים, חומרים משפטיים, זכרונות וספרות, נתחכה אחר האופן בו הפך המשטר את המשפט לכלי שרת בעיצוב "האדם הסובייטי החדש." במקביל, הקורס יציג את התחום המשפטי כזירה המשקפת את השינויים שהתרחשו במשטר הסובייטי ואת האירועים המרכזיים בהיסטוריה של ברה"מ.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

The Soviet state developed different mechanism of controlling its citizens. Trials and quasi-judicial procedures were one of them. Not only professional judges in official courts and military tribunals, but also Communist Party organizations and lay people at schools, universities and work places took part in evaluating, judging and policing their peers. Propaganda, side by side with literature and theatre turned law into a tool for both education and suppression. The course explores the use of these mechanisms throughout the Soviet period, from the trial of the Socialist Revolutionaries in the early 1920s, to Stalin’s show trials of the 1930s and to the Dissident Movement of Brezhnev’s times. Using archival documents, legal materials, as well as memoirs and literature we will trace the role legal mechanisms played in molding the “new Soviet man.”

 
0662-2074-01
 יסודות בניתוח רטורי
 Fundamentals of Rhetorical Analysis
ד"ר אליס נדיהשיעור גילמן277 ד'1400-1200 סמ'  ב'

שיעור זה מעניק עקרונות מתודולוגיים ושיטות מחקר לניתוח רטורי של טקסטים כתובים ודבורים, מילוליים וויזואליים. במהלך הקורס יתנסו הסטודנטים בניתוח טקסטים וייחשפו למגוון להיבטים המרכזיים במחקר הרטורי. בין השאר, נערוך הכרות עם הסוגיות הבאות: הסיטואציה הרטורית, הפעולה הרטורית, הממד הארגומנטטיבי בשיח, מבנה הטיעון הרטורי, שכנוע באמצעות האופי (אתוס), תפקיד הרגש בשכנוע (פאתוס), רטוריקה פיגורטיבית, כשלים רטוריים, ועוד.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

This course overviews basic research methods used in the rhetorical analysis of different types of text: written and oral, verbal and visual. Students will learn and exercise various frameworks and research instruments used in contemporary trends in rhetorical criticism. Among the course’ topics are: rhetorical situations, rhetorical act, argumentative dimensions of discourse, argumentative structure of texts, persuasion through character (ethos), appeal to emotions (pathos), figurative language, rhetorical fallacies and so on.

 
0662-2090-01
 מפגש בין פסיכואנליזה לקולנוע
 A Meeting Between Psychoanalysis and Cinema
ד"ר ראובן אורנהשיעור גילמן277 ה'1800-1600 סמ'  א'

הקורס יציג מושגי יסוד פסיכואנליטיים, ויבחן את אופני ייצוגם ביצירות קולנועיות מגוונות. נכיר את המושגים מודע ולא-מודע, דרך התבוננות בדמויות המציגות תשוקות ומניעים גלויים ונסתרים. נתוודע למבנים איד, אגו וסופר-אגו, דרך קונפליקטים שחוות הדמויות בין צדדים דחפיים וצדדים מצפוניים-מוסריים של הנפש. נפגוש את המונח יחסי אובייקט דרך החשיבות לה זוכה תקופת הילדות כהסבר להתנהגות מבוגרים, ודרך חוויות של אהבה ופרידה. נתוודע למושג מרחב מעבר, ונדון באפשרות שהספרות והקולנוע מהווים אזור ביניים בין החלימה והמציאות, ונסיים ברעיון העצמי האמיתי, הרואה ביצירה מסע לגילוי העצמי ולכן תהליך מרפא. לאורך הקורס נעלה סוגיות הקשורות למפגש בין פסיכואנליזה וקולנוע כשתי צורות של סיפור סיפורים (story telling), ונתבונן באופנים בהם עולמם הפנימי של היוצרת ושל הנמען, של הפסיכואנליטיקאית והמטופל, נפרשים ומתגלים זה בפני זה. הקורס יכלול קריאה וצפייה בחומרים אומנותיים מגוונים, ויתבסס על דיון משותף במרחב הכיתתי.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

 

The course will present basic psychoanalytic concepts and will critically explore their representation in cinema. We will become acquainted with the terms ‘conscious mind’ and ‘unconscious mind’, through looking at cinematic characters who express their deepest desires and motivations. We will discover complex inner structures such as the Id, the Ego and the Super Ego, using characters who deal with conflicts between untamed urges and rigid conscience. We will meet the term ‘object relations’ through the importance of early childhood in understanding the behavior of adult characters, as well as through experiences of love and separation. Further on into the semester, we will get to know the concept ‘transitional space’ and discuss the possibility that cinema is in fact a transitory area between dream and reality. We will discuss ‘the true self’ and the idea that creation is a self-discovery journey, therefore a therapeutic process. Throughout the course, we will raise questions concerning the meeting of psychoanalysis and cinema as two forms of story-telling and explore the ways the inner worlds of the creator and the viewer, the psychoanalyst and the patient, unfold in front of the other. The course will include mutual exploration of a selection of cinematic works, and will be based on active, creative and free discussion between participants.

 
0662-2095-01
 ילדים בעידן של כלכלה גלובלית
 Children in the global economy
ד"ר צוקרט-פפרמן טליהשיעור גילמן326 ב'1600-1400 סמ'  א'

גלובליזציה הינה הרחבת הקשרים והתלות הכלכלית, פוליטית ותרבותית בין מדינות וחברות. זהו תהליך המעצב כיום במישרין ובעקיפין את חייהם של אנשים ברחבי העולם. גלובליזציה כלכלית, שבמהלכה הייצור, המסחר והצריכה חרגו מהזירה המקומית לעולמית, נחשבת לאחד המניעים המרכזיים של הגלובליזציה. ילדים, כאוכלוסיה שלכאורה אינה מעורבת בזירה הכלכלית ובדינמיקות של שוק, מושפעים במיוחד מהשינויים בכלכלה הגלובלית. מטרת הקורס לבחון כיצד קשרי הגומלין והזרימה הגלובלית של מידע, סחורות ובני אדם מעצבים מחדש יחסים ואינטרסים כלכליים ודרכם, את חייהם ועתידם של ילדים ברחבי העולם, במדינות מפותחות ומתפתחות כאחד. לשם כך הקורס יבחן גישות תיאורטיות על גלובליזציה וממצאים אמפירים על חייהם של ילדים בשלושה נושאים: צרכנות, עבודה והגירה. כמו כן נבחן כיצד תפיסות על ילדות שמקורן בעולם המערבי מתפשטות דרך אתרים אלו ברחבי העולם.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

Globalization means the intensification of economic, political and cultural interdependencies between various countries and societies. This process currently bares substantial direct and indirect repercussions over the lives of individuals around the world. Economic globalization, in which the production of goods, trade and consumption has been shifted from the local to the global arena, is one of the key drivers of globalization. Allegedly separated from economic life and market dynamics, children are particularly affected by changes in the global economy. The purpose of the course is to examine how the global flow of information, goods and people reshape economic interests, and through them, the lives and futures of children around the world, in developed and developing countries alike. For this purpose, the course examines both theoretical approaches to globalization as well as empirical findings about the lives of children focusing on the triad of labor, consumption and migration. Additionally, the course examines how through these sites western world perceptions concerning childhood are disseminated worldwide.

 
0662-2096-01
 מבוא לפסיכואנליזה לאקאניאנית
 Lacan: an Introduction
ד"ר גדות שלומיתשיעור גילמן326 ה'1200-1000 סמ'  א'

הקורס יציג מונחי יסוד של הפסיכואנליזה הלאקאניאנית, כמו גם רעיונות תיאורטיים וטיפוליים היחודיים לה. נציג את שלושת מגזרי הנפש שהגדיר לאקאן (הסימבולי, הדמיוני והממשי), נדון במושגי 'הסובייקט' ו'האחר', ונבחין בין אחר אספקלרי-קטן לבין אחר גדול.  נדון במושג ההתענגות ובאופן שבו ההתענגות מגדירה הבדלי מגדר ומכוננת יחסים בין המינים. נשווה בין ההתייחסויות של פרויד ושל לאקאן לגוף וללא-מודע ונראה כיצד הבדלים אלה מתכתבים עם תפיסות מודרניות ופוסט-מודרניות של הסובייקט. נקרא בכיתה קטעים מטקסטים של לאקאן וננסה להבין כיצד סגנון כתיבתו נקשר הן למסריו התרבותיים והן להוראתו עבור המטפל הפסיכואנליטי.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

 

 

The course will present the basic concepts of Lacanian psychoanalysis, alongside the theoretical and therapeutic concepts that are particular to it. The three orders of mental life that Lacan defined (the Real, Symbolic and Imaginary) will be presented and the notions of 'subject' and 'other' will be discussed. We shall distinguish between two forms of the other, the specular (small) and the big. The course will then explain Lacan's notion of 'enjoyment' and the way it distinguishes between the genders ('sexuation') and affects their relationships. We shall compare the differences between Freud and Lacan in their views of the unconscious and the body , and see how these differences differentiate between the modern and the postmodern respectively. We shall read excerpts from Lacan's writings and try to understand how his style is tied up with his cultural traditions on the one hand and specific ideas on the other.

 

 
0662-2099-01
 ג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עם
 The Philosophical Structure of Genocide
ד"ר דעואל לוסקי חייםשיעור גילמן326 ב'1800-1600 סמ'  א'

בנסיוננו להבין את תופעת הג'נוסייד נבקש להתייחס לשני צדדיה של התופעה: ההבט האחד הוא ההבט ההיסטורי, הדן בהִיסְטוֹריוֹת השונות ובתולדות מסכת הארועים – החל מהנאורות ובעיקר, כפי שהיא באה לביטוי בליברליזם של המאה העשרים. ההבט השני הוא ההבט הפילוסופי, המבקש לחקור/לברר את תנאי האפשרות המחשבתיים, המנטאליים, המוסריים והאסתטיים, שיצרו  מצבים של אלימות נוראה, של האפשרות לביצוע של רצח עם. בעיקר ננסה לקשר בים הנאורות לבין הטירדות העמוקות שרצח עם מעורר, ההשתקה, העיוורון, ההתעלמות והגזענות המאפשרים הן את הרצח ועוד יותר, את העמידה ממול, את הסבל והמוות המתרחש לעיני האנשים החיים את הזמן ואת המרחב בתוכו רצח העם מתרחש. תוך כדי התבוננות בחומר חזותי, ולמידת חשיבותו בהבנת הג'נוסייד, נלמד אודות רצח העם הארמני ובעיות הזכרון וההכרה שסביבו, על רצח העם שנעשה בגרמניה הנאצית, וברוסיה הסובייטית (להבדיל), בקמבודיה ובאינדיאנים של אמריקה, נכיר את רצח העם ברואנדה וננתח את ארועי סאברה ושאתילה וארועים אחרים במרחב המזרח תיכוני. נשאל שאלות ביחס למידתיות ולשאלת הכמות: ממתי הופך רצח בכוונה תחילה של אוכלוסיה, ל"רצח עם"? מה מרחב התמרון והגמישות של המושג, מה הוא מכיל ומה הוא אינו מכיל, והיכן וכיצד מתבצעות החלוקות וההגדרות, ובעיקר – את מי הן משרתות?   

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית. 

 

In our attempt to understand the phenomenon of genocide (in its basic definition - racial genocide in which other people are murdered because of their national, ethnic, racial or religious), we wish to relate to both aspects of the phenomenon: we will discusses the history of twentieth century that enabled the new phenomenon of genocide that characterizes the modern era. Since genocide crosses the political borders, and it produces its own map, we seek to build comparative discussions of the political, economic, and social conditions that stood behind the events.

The second aspect is the philosophical aspect, which seeks to present the conditions of mental and moral possibilities that created the idea of “other” and “otherness”, which enables the situations within which the genocide was made possible. For example, the connections between the modern nation-state, the phenomenon of exclusion, the definition of the laws of emergency, the creation of situations of denial, silencing, and blindness, that enable the people to stand aside, to live with the events taking place in front of them. The people that managed to "ignore" it and to be able to continue their routine as though nothing is happening.

We will learn about the Armenian genocide, about the genocide committed in Nazi Germany and in Soviet Russia, in Cambodia and in the American Indians, as in Gypsies and in the victims of the body and soul in Europe of World War II, the Rwanda. We will ask questions about proportionality and quantity: When does the deliberate murder of a population turn into "genocide"? What is the space for maneuvering and flexibility of the concept, what it contains and what it does not contain, and where and how the divisions and definitions are carried out, and mainly - whom do they serve?  

 
0662-2119-01
 הפילוסופיה של הטכנולוגיה
 Philosophy of Technology
ד"ר ולנר גילת גלית פנינהשיעור גילמן282 ג'2000-1800 סמ'  ב'

טכנולוגיות עוטפות אותנו לכל אשר נפנה. הן לא רק מסייעות לנו בפעולות שונות, אלא גם מכתיבות כיצד אנו נעים בעולם, מתקשרים זה עם זו, מחליטים, חושבים, בקיצור – טכנולוגיות מעצבות עבורנו תפישת עולם. מהי תפישת עולם זו היא שאלת המפתח של פילוסופיה של טכנולוגיה. בארה"ב בשנים האחרונות הבינו הפקולטות להנדסה את חשיבותן של השאלות הפילוסופיות בתהליכי הפיתוח וקורסים מסוג זה הינם חלק מתכנית הלימודים להכשרת מהנדסים. קורס זה פותח על מנת לתת מענה דומה בישראל, בדגש על טכנולוגיות דיגיטליות.

בקורס נבחן סוגיות בפילוסופיה של טכנולוגיה באמצעות טכנולוגיות עכשוויות, כגון רובוטים, מכוניות אוטונומיות, אינטרנט-של-דברים, טלפונים ניידים, סנסורים, ועוד. המפגשים הראשונים יוקדשו לאבולוציה הטכנולוגית מכלים למכונות, וממכונות לטכנולוגיות מרושתות. לאחר מכן נדון ביחסים השונים בין בני אדם לטכנולוגיות באשר הן, תוך שימת דגש על סוג היחסים החדש והאינטנסיבי שנוצר עם כניסת טכנולוגיות דיגיטליות לחיי היומיום. כל אלו יהוו מצע להבנת אתיקה של טכנולוגיה, תפישת מציאות, רצון ומחשבה מקורית בסביבה של טכנולוגיות חכמות בעלות אינטואיציה ויכולת לפתור בעיות שנחשבו בלתי פתירות או בלתי ניתנות לחישוב.

הקורס יקנה לסטודנטים כלים מעשיים: (א) להבין את ההשפעות של טכנולוגיות על המשתמשים ועל החברה בכללותה; (ב) לזהות את הכוחות המעצבים את הטכנולוגיות הדיגיטליות של המאה ה-21; (ג) לנהל תהליכי פיתוח אתיים ודמוקרטיים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

Technologies are everywhere. Not only do they assist us in performing various actions, they also dictate how we move in the world, communicate with each other, decide, think, in short – technologies shape our worldview. Philosophy of technology is engaged in questioning this worldview and studying how it develops. Recently American faculties of engineering have realized the importance of the humanist point of view, and especially the philosophical questions, in development processes. Thus, courses in philosophy of technology are part of the Engineering curricula. This course was developed to answer similar needs in Israel, with a special focus on digital technologies.

In the course we will examine central themes in contemporary philosophy of technology through examples of digital technologies such as robots, autonomous cars, Internet-of-Things etc. The first meetings will be devoted to the technological evolution from tools to machines, and from machines to networked technologies. This historical background will provide the basis to discuss the various relations between humans and technologies. Next we explore a new understanding of ethics, free will and thinking in light of the emergence of smart technologies imbued with intuition and ability to solve complex problems. The last meetings will be devoted to a more socio-technical perspective. We will assess the new and intensive type of relations emerged from the introduction of sensors to everyday life and the construction of new types of reality – virtual reality, augmented reality and mixed reality. We will ask what is memory? What makes us human? How technologies shape society?

The course will provide the students with practical tools to: (a) understand the effects of technologies on its users and on society as a whole; (b) identify the powers that shape digital technologies of the 21st century; and (c) manage ethical and democratic research and development processes. 

 
0662-2124-01
 מודרניזם- עידן של פריצת גבולות
 The Era of Modernism - the Era of Blasted Borders
ד"ר לנדא טטיאנהשיעור גילמן277 ד'1800-1600 סמ'  א'

המושג "מודרניזם" נוצר באמנות בסוף מאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 התייחס לתחומים רבים ביניהם: יצירה, ספרות, קולנוע, מוסיקה, אדריכלות וגם אומנות. תופעה זו, מכילה מכלול אספקטים הסותרים אחד את השני שהובילו להתפתחות של סגנונות וזרמים שונים.
במסגרת הקורס, נעסוק בסגנונות הבאים: פוביזם, קוביזם, פוטוריזם, אקספרסיוניזם, דאדאיזם וסוריאליזם. סגנונות אלו התגלמו בתחום הפילוסופי, האסתטי והיצירתי במסגרת מודרניזם.
כמו כן, אנו נחקור את האספקטים הסותרים אחד את השני אל מול האספקטים המאחדים המהווים את בסיס תופעת המודרניזם ונדון על נוכחותם של אלמנטים אחרים הקשורים לתופעה והתבטאותם במציאות העכשווית המודרנית.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

The concept of "modernism" that emerged in art in the late XIX - early XX century, affected not only painting, but also cinema, music, architecture and applied art. This contradictory phenomenon includes a set of directions and currents.

In the course of lectures will be studied such styles as Fauvism, Cubism, Futurism, Expressionism, Dadaism, Surrealism. That found philosophical, aesthetic and artistic embodiment within the framework of modernism. And will be subject to analysis and unifying the contradictory elements of one component -modernism. And the presence of elements of modernism in everyday life.

0662-2125-01
 רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים? חלומות שבורים באינטרנט
 Social Networks? Consumers? Citizens? Broken Dreams in Cyberspace
ד"ר נור עופרשיעור גילמן326 ד'1800-1600 סמ'  א'

מאז התקבלו והשתרשו הכלים הדיגיטליים בקרב הציבור הרחב, אלה המתבוננים בו ומנתחים אותו כמרחב אנושי וחברתי נחלקים לשני סוגים: cyberutopians מצד אחד ו cyberskeptics מן הצד השני. הראשונים רואים במרחב זה הבטחה לשינוי החברה על-ידי העצמת הרוח הדמוקרטית תוך הדגשת האמנציפציה האישית והיצירתית, הרחבת ההשתתפות הכלכלית, הפצת האינפורמציה כתנאי להעצמת הציבור ומתן קול (בלוגים למשל) למי שזכות זו נמנעה ממנו בעבר. הסקפטים מנגד, מצביעים דווקא על הצדדים הפוגעניים שטומן המדיום בחובו, כמו הפיכתו למכשיר מעקב וריגול אחר כל המשתמשים בו, בין אם למטרות הפקת רווח ובין אם למטרות פוליטיות דכאניות. הללו טוענים שהאינטרנט והחיים הרשתיים דווקא מצמצמים הזדמנויות כלכליות ומרכזים את הכוח-הכלכלי, תרבותי וחברתי - במספר קטן והולך של ידיים תאגידיות  (גוגל, אפל, אמזון, פייסבוק) ושכתוצאה מכך, מתרחש תהליך של רידוד ובנליזציה של האינפורמציה.

במסגרת הקורס נעמוד על מספר מקרי מבחן המדגימים כיצד הבטיח האינטרנט חלומות לשיפור החברה ומה קרה בפועל תוך שנים מספר: כיצד פלטפורמות ויוזמות שונות יצרו כלים להשתתפות פוליטית של הקהל הרחב, אך לבסוף רק בודדים טרחו להשתתף ולממש את ההבטחות. נראה, למשל, כיצד איביי הבטיחה קהילה מסחרית פתוחה למיליוני סוחרים קטנים ואף חזרה לסחר החליפין האישי, אך הפכה לדיקטטורה של בעלי הפלטפורמה המשאירה את רוב הכסף בכיסיה ובכיסים של הסוחרים הגדולים ביותר. נראה כיצד טוויטר שהבטיחה קול חופשי ופוליטי הפכה דווקא לכלי יעיל לריגול אחר המשתמשים כמו גם, כלי שבאמצעותו פוליטיקאים ציניים פונים ישירות לציבור תוך עקיפת מנגנוני המרחב הציבורי הרציונלי. כך גם, נלמד כיצד פייסבוק ויו-טיוב הבטיחו קהילתיות הדדית אך הפכו את המשתמשים לפועלי ייצור העמלים בחינם להעלאת תכנים וויראליים המהווים את עיקר הרכוש של התאגיד. וכמובן, נראה כיצד גוגל שהבטיחה כלי חיפוש נגישים פתוחים והוגנים למידע, הפכה בפועל לכלי מניפולטיבי המשחק בתוצאות החיפוש כדי למקסם את רווחיותה, או על-מנת לשתף פעולה עם ממשלות דיקטטוריות בצנזורה על מידע.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

Opinion on the internet is divided between cyber utopians and cyber skeptics. 
The first see in the medium a promise for social change through personal emancipation and political empowerment in a democratic spirit and economic participation. The skeptics point out the adverse effects of the medium: the rise of mechanisms of surveillance for politically repressive or commercial purposes. They claim that the internet is flattening and banalizing information and is responsible for the rise of a few and ever growing monopolies (Apple, Amazon, Facebook, Google.) 
In this course we will closely look study at a few case studies that show how the dreams about the internet creating a better world, turned into dystopian disappointments. 
 

0662-2128-01
 עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומיים
 Corporation Slaves: The Power and Consciousness-Shaping in International Corpor
ד"ר חפץ שרוןשיעור גילמן326 ד'1000-0800 סמ'  ב'

התאגיד הפך במאה וחמישים שנה האחרונות למוסד המשפיע ביותר על החברה האנושית (society), למעשה ליחידה המארגנת של החברה האנושית. המוסד הנוגע בכל תחום של חיינו אינו מוסד דמוקרטי, מטרתו המוצהרת והחוקית היא הגדלת הרווח לבעלי השליטה. מערכת הקשרים ומפת ההשפעה של התאגיד על היחיד מסועפת ומורכבת. אנו נוגעים בתאגיד כצרכנים, כאזרחים (ספירה פוליטית), כבני אדם (סביבה), כיחידות כלכליות (Oekos), כעובדים (Labor), כצרכני תרבות ותקשורת. רמת השליטה של התאגיד על הצרכן היום חסרת תקדים בעיקר בשל התקדמות הטכנולוגיה ויכולת איסוף וניתוח המידע. במהלך הקורס נבחן את היווצרות א-סימטריה בין עוצמת התאגיד וכוחו של הצרכן או העובד בדגש על יכולות ניתוח הנתונים והשפעה על תפיסת העולם של אזרחים, צרכנים ועובדים. ננתח בין היתר את האירועים של דליפות מידע ברשתות החברתיות, יכולות פילוח אוכלוסייה, מערכות בינה מלאכותית ויצירת פייק ניוז כמכשיר השפעה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

This course takes a critical view of corporate ideology mostly among large international corporations. Throughout the semester we shall examine the way corporate ideology is shaping stakeholders, i.e. employees, customers, shareholders and public opinion.
Particularly, we will take a close look at various case studies depicting large corporations and how they wield power and to what effect through a carefully structured language and a host of techniques to frame and influence consciousness and behavior.
At a broader level we shall examine the ideologies of growth and productivity and how they influence management theory and practice.
No prior knowledge is required. We will deal with highly relevant questions for today's modern society.

0662-2235-01
 ארגומנטציה בפעולה: ניתוח טיעונים וכשלים בזירה הציבורית
 Argumentation in Action: Exploring Arguments and Fallacies in the Public Sphere
ד"ר אורקיבי איתןשיעור ותגילמן326 ד'2000-1800 סמ'  א'

קורס זה מקנה מיומנויות זיהוי וניתוח של טיעונים כפי שהם באים לידי ביטוי בשיח שכנועי בזירה הציבורית, ומעניק כלים להערכה ולחשיבה ביקורתית ביחס לשימוש בטיעונים מסוגים שונים. בחלקו הראשון של הקורס, נערוך היכרות עם רכיביו הבסיסיים של הטיעון (הנחות, הנמקות ומסקנות), ועם המבנים הקלאסיים של הטיעון הלוגי. נתרגל תחילה ניתוח של טיעונים פשוטים, ובהמשך נתמודד עם טיעונים מורכבים הכוללים מספר טיעוני משנה. בהמשך, נסקור סוגים של טיעונים (טיעונים מתוך הכללה, טיעונים נסיבתיים ואנלוגיות) ונעמוד על מאפייניהם הלוגיים, הצורניים והסיגנוניים. בהמשך, נכיר תופעות כגון "כשלים" (fallacy) כדוגמת כשלי אי-רלוונטיות (כגון הסתמכות על דעת ההמון כהוכחה), טיעונים המבוססים על רגשות (כגון הפחדה או פנייה אל הרחמים), וטיעונים המבוססים על קיצורי דרך מנטאליים (כגון ריבוי הנמקות כהוכחה לאמיתות טענה). לבסוף, נבחן יחד טיעונים המבוססים על מומחיותם הנתפסת של דוברים ועל מעמדם החברתי, כדוגמת טיעונים מתוך סמכות, טיעוני אופי (אתוס) ומתקפות אד-הומינם. הקורס מעניק כלים לניתוח וקריאה ביקורתית של טיעונים, מתוך ניסיון להעמיד קריטריונים להערכת המהימנות, התקפות והרלוונטיות של טיעונים ביחס לסוגיות הנידונות. לאורך הקורס נדון בשיטות הפרכה (refutation) או ניסוח טענות נגד (counter-arguments) כאמצעי לחשיבה ביקורתית. הסטודנטים בקורס יערו היכרות עם מושגי היסוד בתורת הארגומנטציה והלוגיקה הבלתי-פורמאלית, ירכשו מיומנויות מתודולוגיות בניתוח השיח הארגומנטטיבי, ויעמיקו את התמצאותם בשיח המחקרי העכשווי בתחום.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

This course provides systematic methods of identification and analysis of arguments in persuasive discourse in the public spheres, and offers instruments for critical evaluation of logical reasoning. Upon introduction, we shall discuss the constitutive elements of arguments (premises, warrants and conclusions), as well as their classic forms and common structures. We shall first analyze simple arguments, and move forward to complex forms of argumentative sequences.  We will continue to identifying various types of arguments in rhetorical messages (such as generalization or analogy) and discuss their logical, stylistic and figurative dimensions. Next, we will examine “rhetorical fallacies”, among which are irrelevance (such as referring to public opinion as a mode of reasoning), emotional appeals (such as fear or pity), and arguments based on heuristics (such as multiple justifications as indication of veracity). Lastly, we will explore authority based arguments, such as constructing source credibility (rhetorical ethos), relying on external authorities (ad-Verecundiam), and personal attacks (ad-Hominem). Students will practice different kinds of critical instruments, in order to layout systematic criteria for the evaluation of veracity, validity and relevance of arguments in different contexts, alongside with modalities of refutation and counter-argumentation as instruments of critical thinking. In addition to methodological instruments, the course introduces and discusses key notions in argumentation theory and informal logic, and principal conceptual frameworks in the current scientific discourse on argumentation.

0662-2237-01
 מבוא לתיאוריות של מיתוסים
 Theories of Mythology
ד"ר מזור מעיןשיעור גילמן326 ג'1200-1000 סמ'  א'

מיתוסים התפתחו בכל תרבויות האנוש והם מעוררים את דמיונם של בני האדם כבר אלפי שנים. במהלך השנים נעשו ניסיונות להבין את פשרם ולהסביר את מקורם ותפקידם של סיפורים אלה. במהלך הקורס נתוודע אל מבחר מיתוסים מרכזיים בתרבויות שונות, אל המקורות שמהם אנו שואבים את המידע אודותם, ואל הקשריהם ההיסטוריים והתרבותיים. נראה כיצד מיתוסים עיבדו ועיצבו אמונות, מנהגים ותפישות בתרבויות קדומות, וכיצד הם באו לידי ביטוי באמנויות שונות. נדון במגוון הגישות המחקריות שניסו, כל אחת על פי שיטתה, להציג מודל מתודולוגי ייחודי שיסביר את מורכבותם של מיתוסים ואת תפקידם החברתי והתרבותי. אף שהמיתוסים נוצרו לפני אלפי שנים, נראה שחלקים נרחבים מהמסורת שהם מייצגים ממשיכים להיות אקטואליים גם בהווה: אנחנו משלבים מוטיבים מיתיים בתרבות העכשווית, והם נכללים במגוון מבעים אמנותיים כגון בספרות, בשירה, בקולנוע ובסדרות טלוויזיה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Myths have developed in most of the cultures, and make an integral part of our heritage and our world. Numerous scholars, fascinated by these stories, have proposed various explanations regarding the functions and origins of these myths. Over the course, we will be acquainted with a selection of central world myths, and examine them in their cultural and historical context. We will observe the way myths molded and reflected beliefs and practices in ancient cultures, and see how they were represented in art. Although myths came into being thousands of years ago, some of their aspects seem to remain relevant in our modern age and society.

0662-2241-01
 פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית
 Psychoanalysis and Contemporary French Philosophy
ד"ר דעואל לוסקי חייםשיעור גילמן326 ב'1800-1600 סמ'  ב'

העשרים, בפילוסופיה המכונה ״פילוסופיה פוסטמודרנית״.  בתחילה נשרטט בקווים כלליים מספר מושגי יסוד במחשבה פרויד, בעיקר בהיבטים הפילוסופיים שלה [ביחס לקאנט, הגל וניטשה], תוך כדי הנהרת חשיבותו של פרויד לפילוסופיה העכשווית. לטענת פוקו [אחד הפילוסופים המרכזיים לפילוסופיה הפוסטמודרנית של פריס], השינוי שפרויד ניסח ביחס להבנת הסובייקט, ביחסו אל עצמו ואל סביבתו הקרובה, המחשבה על אודות הלא מודע והטראומה, ובעיקר, היחס אל השפה והמפנה הלשוני שהפסיכואנליזה מאפשרת לפילוסופיה, יחד עם הסביבה ההגותית בתוכה היא ממוקמת [ביחס לניטשה ולמארקס], מעצבים את המחשבה שבאה אחרי הפילוסופיה המודרנית. לאחר שנבין את הפילוסופיה של פרויד, נמשיך בניתוח יחסיו של פרויד עם הפילוסופיה של המאה ה 20, תוך הדגשת היחסים [שלא התקיימו בפועל], עם  הפילוסופיה האקזיסטנציליסטית של מרטין היידגר וז׳אן פול סארטר, שעסקו בשאלות של אמת וישות ביחס לסובייקט ולתפיסתו העצמית.

 עם הופעתם של ההוגים הצעירים בפריז של שנות החמישים (במאה שעברה), הופכת הגותו המהפכנית של פרויד, לציר מרכזי עבור הפילוסופיה החדש. ולכן, עיקר הקורס יתנהל סביב השיחה הביקורתית שמנהלים הפילוסופים החדשים עם פרויד, תוך הדגשת השפה ה״אחרת״ שהם מנסחים, שפה שרבים ממושגיה ממשיכים את פרויד: אידיאליזם, מטריאליזם, אני, סובייקט, אותנטיות, ניצול, ניכור, כח, יצר, דחף, לא מודע, טראומה, חזרה נצחית, רצון לעצמה, אלימות, אתיקה, מבט, אמנות, הונאה עצמית, הבדל, חזרה, שגעון, נורמליות, שיח, גניאלוגיה, מיניות, דקונסטרוקציה, שואה, אחריות ועוד. באמצעות מונחים אלו נוצרת שיחה אחרת המחוללת שינוי ביקורתי בפילוסופיה המודרנית, ההופכת לשפת הפילוסופיה והתרבות של היום.

בהמשך, נראה כיצד כל אחר ואחד מהפילוסופים העכשוויים של פריז, מתכתב עם פרויד ומעמיד את הפסיכואנליזה במרכז המהלך הביקורתי שלו: חלקם כממשיכיו [לקאן, ננסי ואחרים] וחלקם כמתנגדיו החריפים [פוקו, דלז גוואטרי, איריגאריי]. העיסוק בהשפעתה של הפסיכואנליזה על הבנת היחסים בין הסובייקט לעצמו ובינו לבין העולם שסביבו, תעורר את השאלה – "עד כמה ניתן האדם הפוסט מודרני שרוי עדיין במסגרת של יחסי גוף ונפש הנובעים מתוך האוטונומיה והאינטימיות הפרטית [שהעסיקה את היידגר, סארטר, ריקר, סארטר או לוינאס], או שיש לבנות מחדש את הפסיכואנליזה ואת הפילוסופיה מתוך הבנת ההקשר החברתי, הפוליטי והתרבותי בתוכו הסובייקט החדש צומח? בהקשר זה נלמד בעיקר את הגותם של אלתוסאר, פאנון, לקאן, פוקו, דלז, דרידה, לוינאס וליוטאר, החושבים את היחס אל האני דרך ה"פילוסופיה של האחר" ושל האחרות, דרך מחשבת ההבדל המנוגדת למחשבת הזהות (המודרנית), בה נעסוק בהרחבה.

לסיכום, נכיר בקורס כיצד מתפתחת המחשבה הפוסטמודרנית בפריז, כמחשבה פוסט-פרוידיאנית, פוסט-מרקסיסטית ופוסט-ניטשיאנית, ומסמנת את תחילת המהפכה של ״מות הסובייקט״ המודרני וחשיפתו של סובייקט חדש, סובייקט שאינו נכנע לשיח האוטונומי של הנפש. נולדת כאן אולי גם צורת מחקר פסיכואנליטית אחרת, שאינה מתבססת על הפרט אלא על הקהילייה, על ריבוי, על עודפות ועל שיתופי פעולה, על תנועה מהירה ותזוזה מתמדת, על הבנת הסובייקטיבציה  החדשה של הגוף והנפש כפיתוח צורות אחרות בהבנת מציאות וביצירת רשתות של קשרים בין האדם לבין עצמו, ובינו לבין סביבתו הקרובה והרחוקה כאחד. פילוסופיה זו אינה מכירה בנאורות ובהומניזם כעיקרון מוביל מקודש, מסיטה את האני ואת העצמי מהמרכז, בשם מהפיכה במדעי האדם ובהבנת הנפש  ביחסיה עם הקהילייה ועם העולם.    

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

The current course will focus on the relationship between psychoanalysis and French philosophy in the second half of the 20th century, philosophy known as “postmodern”. We will first outline Freud’s philosophy in order to recognize a number of new concepts they he has formulated - alienation, instinct, impulse and unconsciousness, the ego, and so on. Later on, we will focus on the influence of psychoanalysis on the preoccupation with the self and the subject, concerning the question, "To what extent the modern subject can free himself from the original trauma of the being (himself) in the world?”.

After we will learn how to use the basic philosophy of Freud, we will emphasizing the relationship [not in practice], with existentialist philosophy of Martin Heidegger and Jean-Paul Sartre, who dealt with questions of truth in relation to the subject and his self-understanding.  In order to see how deep the influence of the Freudian thinking and vocabulary goes, we will focus on the philosophy of Jacques Lacan and Emanuel Levinas, who formulate what we now know as "the philosophy of the other”, which might give a new answer to the classic question of the traumatic state of human being. According to Sartre, with whom the postmodern philosophers argue, in the philosophy of Paris [philosophers who grew up in Paris after the war in the 50/60's and 70's of the 20th century], only the self-deception of man allows him to make the existential situation tolerable. In contrast to Sartre, Phenomenology and Existentialism, the young philosophers – such as Lacan, Foucault, Derrida, Deleuze, Kristeva, and others, have changed the conditions for understanding the relationship between man and himself, and man with his immediate environment - language, society, politics, communication and history. Their thought which is now call “post-structuralist” or “postmodernist”, will be discussed later in this course.

Thus, post-structuralist thought develops as an anti-Freudian and anti-Marxist thought, in Lacan, Foucault, Derrida, and especially in Gilles Deleuze and Felix Guattari, who, in their first book written together [Anti-Oedipus, Paris, 1972), marked the beginning of the revolution against the nineteen century modern thinking of the subject: philosophy and psychoanalysis after  the “Death of the Subject," a philosophy that does not recognize enlightenment and humanism as a sacred leading principle, a revolution in human sciences and understanding of mind and thought, which will serve as the basis for all subsequent thought till now.

0662-2243-01
 מחשבה כלכלית בספרות הרוסית הקלאסית
 Economic Thought in Classic Russian Literature
ד"ר ניזניק מרינהשיעור גילמן305 ג'1200-1000 סמ'  ב'

המאה ה-19 הייתה נקודת מפנה בחיים הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים של האימפריה הרוסית ומרבית השינויים באו לידי ביטוי בספרות המשגשגת של התקופה. ביטול הצמיתות והמעבר ההדרגתי לשיטת הכלכלה הקפיטליסטית היו הנושאים המדוברים בקרב האינטלקטואלים הרוסים, שהתפלגו לשתי קבוצות קיצוניות – תומכי רעיונות ליברלים-דמוקרטיים מערביים ומולם מגני התרבות הרוסית המקורית (סלביאנופילים), שביקשו לשמר את פנייה האותנטיים של הסלאביות וראו בהשפעת המערב עליה התדרדרות. בהדרגתיות, הדיונים האינטלקטואלים וחילוקי-הדעות, שמגיעים לשיאם באמצע המאה ה-19, התחילו לדלוף גם לכתיבה הספרותית.

גיבור הספרות הראשון, שמוצג כחדשן ליברלי הרווי בצימאון לקדמה אנושית, היה יבגני אונגיין, ברומן בחרוזים הנושא אותו שם, שנכתב על ידי אלכסנדר פושקין. לעומתו, תיאר ניקולאי גוגול את הרוח הקפיטליסטית האירופאית כסכנה המאיימת על רוסיה הצארית. גם פיודור דוסטוייבסקי נקט עמדה שלא ראתה בתיאוריות הליברל-דמוקרטיות המערביות השפעה חיובית וכן הניח ששיטת המשק הקפיטליסטית לא תתרום דבר לכלכלה הרוסית.

לב טולסטוי כתב, שאל להוגי הכלכלה לחפש אמצעים לחלוקה הוגנת של טובות ההנאה המטריאליסטים לבני אדם. טולסטוי הכיר היטב את עמדותיו של הנרי ג׳ורג', הסופר והכלכלן הפוליטי האמריקאי, ואף ציטט רבות מקידמה ועוני, חיבורו המפורסם של ג'ורג', הן במאמריו והן במכתביו הפרטיים.

בגן הדובדבנים מאת אנטון צ׳כוב מסופר על היפרדותה של רוסיה מעידן האריסטוקרטיה ההגמונית והפיכתם של יחסי הכוחות הכלכליים-חברתיים. תחילתו של עידן הבורגנות והחומרנות מתוארת שם ביד אמן. 

סופרים שחיו וכתבו במהלך החצי השני של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 לקחו חלק גדול באותם דיונים אינטלקטואליים שחגו סביב התמורות הפוליטיות והכלכליות באימפריה הרוסית. דרך כתיבתם העשירה והמגוונת, הם הביעו את דעתם וכך השפיעו לא מעט על דעת קהל.

מטרתו של הקורס תהיה לעקוב אחרי השינויים במבנים הסוציו-כלכליים דרך הפריזמה הספרותית וכן לראות כיצד הם התקבלו בחברה שזה עתה נפרדה מהפיאודליזם. במהלך הקורס יילמדו יצירותיהם של אלכסנדר פושקין, ניקולאי גוגול, פיודור דוסטוייבסקי, לב טולסטוי ואנטון צ׳כוב.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

The 19th century was a turning point in the political, economic, and social life of the Russian Empire, and most of the changes were expressed in the prolific literature of the period. The abolition of serfdom and the gradual shift to capitalism engaged Russian intellectuals, who split into two extremist camps: supporters of the Western liberal-democratic ideas, and those who defended the original Russian culture (Slavophiles) and sought to preserve authentic Slavic culture considering Western influence a symbol of the rise of social deterioration. Gradually the intellectual discussions and differences of opinion, which peaked in mid 19th  century, found their way into literary writing.

The first literary hero Yevgeny Onegin, was presented as a liberal innovator eager for human progress in the rhyming novel of the same name, written by Alexander Pushkin. In contrast, Nikolai Gogol described the European capitalist spirit as a dangerous threat to Czarist Russia. Fyodor Dostoyevsky believed that Western democratic-liberal theory would not be a positive influence and that the capitalist system would not serve Russian economy well.

Lev Tolstoy wrote to economic thinkers in quest of a means to fairly distribute material wealth. Tolstoy was well versed in the positions of Henry George, the American political economist, journalist, and philosopher, and often quoted the economist’s Progress and Poverty, the first popular economics text and one of the most widely printed books ever written, in his own articles and private letters.

Chekhov’s The Cherry Orchard dramatizes the socio-economic forces in Russia at the turn of the 20th century, including the rise of the middle class after the abolition of serfdom in the mid-19th century and the decline of the power of the aristocracy. The beginning of the age of the bourgeoisie and of materialism are described with outstanding artistry.

Writers who lived and worked in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century played a great role in intellectual discussions regarding the political and economic changes in the Russian Empire. Through their rich and diverse writings, they expressed their opinions and greatly influenced public opinion.

The goal of this course is to track the structural socio-economic changes in Russian society through the literary prism, as well as to view how these changes affected a society that had only recently eradicated feudalism. The course covers works by Alexander Pushkin, Nikolai Gogol, Fyodor Dostoevsky, Lev Tolstoy, and Anton Chekhov.

0662-2252-01
 תחת גלגלי הצדק
 Beneath the Wheels of Justice
ד"ר גדי נועהשיעור גילמן326 ב'1400-1200 סמ'  א'

קורס יקיים דיון ביקורתי סביב רעיון הצדק שעומד ביסוד הדמוקרטיה הליברלית המודרנית ומספק את ההצדקה המוסרית לקיומה של חברה מדינית. בחלקו הראשון נבחן את מקורותיו הפילוסופיים של מושג הצדק במחשבה המערבית, במיוחד לאור השינוי המהפכני בתיאוריה המדינית האירופית שחל במאה 17, ואת עקרונות התפיסה של צדק כהוגנות של הפילוסוף ג'ון רולס, שנחשבת להישג התיאורטי הגדול ביותר של הגות מדינית במאה ה-20. בחלקו השני נעסוק בדילמות ובקשיים שעוררה תפיסת הצדק של רולס אצל מבקריו ונחדד סוגיות מרכזיות כמו המתח בין אינדיווידואליזם לקולקטיביזם ובין שוויון לחירות, האתגר הרב-תרבותי לליברליזם על רקע התפרקות השותפות ההיסטורית בינו לקפיטליזם, והאתגר הפמיניסטי או המגדרי לרב-תרבותיות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

The course will critically examine the notion of justice, which is at the foundation of modern liberal democracy and provides the moral justification of the existence of political society. In the first part of the course, we shall review the philosophical origins of the concept of justice in western thought; especially in light of the revolutionary change in European political theory during the 17th century, and the principles of John Rawls' theory of justice as fairness, which is considered the greatest theoretical achievement of political thought in the 20th century. In the second part, we shall consider dilemmas and difficulties that were raised by critics of Rawls' theory, and clarify central issues such as the tension between individualism and collectivism and between liberty and equality, the multi-cultural challenge to liberalism against the background of the collapse of its historical partnership with capitalism, and the feminist challenge to multi-culturalism.

0662-2253-01
 תרבות הסייבר כתרבות נוער
 Cyber Culture As a Youth Culture
ד"ר גוז'נסקי יובלשיעור גילמן326 ה'1000-0800 סמ'  ב'

הקורס משתמש בכלים מגוונים ממדעי הרוח והחברה ועוסק בהתבוננות בתרבות הרשת כתרבות נוער. ההאקרים הראשונים עשו זאת כמחאה על תרבות המבוגרים, בדרישה לקבל קול והכרה. ברשת התחילה והתפתחה בעזרת הנוער: נחשוב על היבטים שונים של תופעה תרבותית זו. ילדים ונוער פועלים וחיים ברשת: בתקשורת ביניהם, בתרבות המחאה, בלמידה, במוסיקה, במשחק ובעשייה יצירתית.

ננסה לחשוב מדוע הרשת משמשת היטב דווקא את הנוער? מה מוצא הנוער ברשת שאין במקומות אחרים או שזהו המשך של הפעילות של הנוער בחיים הממשיים? האם הסייבר ממשיך להתקיים כתרבות נוער? מה עושים כוחות השוק ביחס לנוער ברשת?

בין הנושאים שיידונו בשיעור: תרבות המחשב הביתי, המוסיקה של נוער ברשת, למידה ברשת, משחק ברשת ורשתות חברתיות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

The course will use human and social sciences to look at cyber culture as youth culture. We will try to map an array of discourses about young people as users, hackers, learners, gamers and so on, constructed in relation to hopes and anxieties about network culture and technologies. 

0662-2255-01
 סדנת רטוריקה מעשית
 Applied Rhetoric Workshop
ד"ר אריאל ננהסדנה גילמן304 א'1400-1200 סמ'  ב'

סדנה זו מוקדשת להכרות עם יסודות הרטוריקה הקלאסית דרך יישום ותרגול של דיבור בפני קהל. נשאל מה ההבדל בין טקסט כתוב לבין הרצאה או נאום, איך להכין מהלך משכנע ואיך להעביר אותו בדיבור חי, איך להשתמש בגוף ובקול, איך להתמודד עם מכשולים מנטליים, ועוד. נכיר טכניקות ושיטות רטוריות שעוצבו ביוון וברומא העתיקה ונברר גם אילו רכיבים של הרטוריקה הקלאסית זקוקים לעדכון בימינו. הסדנה מבוססת על תרגול אקטיבי במהלך הסמסטר וקבלת משוב, ומשימת הסיום היא נאום קצר שיוצג בערב נאומים.

דרישות הקורס: נוכחות במפגשים, תרגילים קצרים במהלך הסמסטר ונאום מסכם.

משימה סופית: נאום קצר והגשת טקסט מלווה (העבודה על הנאום תיערך במהלך הסמסטר).

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

During this workshop we will explore the fundamentals of classical rhetoric through implementation and practice of public speaking. We will ask what is the difference between a written text and a spoken lecture, how to prepare a persuasive argument and how to deliver it, how to use our body and voice, how to cope with mental obstacles, and more. We will explore rhetorical techniques that were shaped in ancient Greece and Rome, and will also ask which components of the classical rhetoric should be updated in our times.

The workshop consists of practice during the semester and feedback, and the final assignment is a concluding short speech.

0662-2256-01
 תדמיתה של ילדות בספרות הרוסית בעת החדשה והמאוחרת
 The Image of Childhood in Contemporary and Late Russian Literature
ד"ר ניזניק מרינהשיעור גילמן277 ג'1200-1000 סמ'  א'

סיפורי ילדים הכתובים בשפה הרוסית הופיעו לראשונה במהלך המאה ה-18 ובאו להחליף את אגדות הפולקלור שהופצו עד אז בעל פה. אך ספר הראשון על הילדות, שהניח את היסוד להתפתחותה של ספרות ילדים רוסית קלאסית, היה ילדות מאת לב טולסטוי, בו תיאר את שנות ההתבגרות של בן לאצולה רוסית. אף על פי קשיים ואכזבות, עמם נאלץ להתמודד הגיבור הראשי, הילדות, כפי שמוצגת בספר, הינה התקופה היפה והשלווה ביותר בחיי האדם.

אך אופן ייצוג זה של ילדות כגן עדן אבוד נעלם מהר מהזירה הספרותית. בסיפוריו של דוסטוייבסקי ילדים מוצגים כטהורי נשמה מעוררי רחמים, שמשלמים את המחיר על אכזריותם ורוע ליבם של המבוגרים. גם צ'כוב בדמויות הילדים שלו שם דגש רב על סבל וצער. מקסים גורקי בספרו ילדות, שהתקבל על ידי מבקרי ספרות כאנטיתזה לספרו של טולסטוי, גם הוא דחה את התמונה הנוסטלגית של חיי-שלווה ילדותיים. במקומם, הגיבורים עוברים התנסויות רבות וחוויות קשות.

לאחר המהפכה הרוסית, ניתנת משמעות רבה לילדות ואופן ייצוגה בספרות סובייטית, מפני שהיא זו שאחראית על הבניית תודעתו של האזרח הסובייטי החדש. ארקדי גאידר ולב קסיל היו מחברים מוכשרים שפעלו וכתבו בתקופה זו, שאותה ניתן לסכם כחזרה אל הייצוג האידיאליסטי של ילדות. בתחילתו של העידן הסובייטי, נישת ספרות ילדים היוותה שדה מקלט לסופרים רבים, בה הם יכלו לכתוב בחופשיות יתר וללא חשש מביקורת ממשלתית.

בתום עידן פרסטרויקה ולאחר התפרקותה של ברית המועצות, אופייה של ספרות ילדים רוסית משתנת שוב. תקופה זו מאופיינת בניתוק מוחלט מאשלייתה של ילדות מלאת אושר ושלווה. הדוגמא הטובה לכך - ספרו של פאבל סנאייב, קברו אותי מאחורי השפלים, שמתאר את המבוגרים כרודנים חסרי רגישות כלפי ילדים. 

הקורס יתמקד בשינויים שחלו בספרות ילדים רוסית במהלך המאות ה-19 וה-20. הסטודנטים יעסקו במספר נושאים, כגון תהליכי שינוי שחלו בזירה ספרותית וכיצד תמורות אלו היו קשורים לפוליטיקה, לכלכלה ולחברה, וכן, לצמיחה הספרותית ולפיתוחה של האמנות. הרשימה הביבליוגרפית תכלול את יצירות של לב טולסטוי, מקסים גורקי,  פרקים מן הרומנים מאת ופיודור דוסטויבסקי נובלות  מאת ארקדי גאידר ,לב קסיל  ופאבל סנאייב , וכן סיפורים מאת אנטונ צ'כוב,  ושירים של קורניי צ'וקובסקי, סמואיל מרשק ודניאיל חארמס.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

Children’s stories written in Russian first appeared during the 18th century and replaced the folk tales that had until then been circulated orally. The first book about childhood, which laid the foundations for the development of classical Russian children’s literature, was Childhood by Lev Tolstoy, in which he described the life of a teenage Russian aristocrat. Despite the difficulties and disappointments the hero faces, childhood, as it is presented in this work, is the most beautiful and tranquil period in a person’s life.

However, this representation of childhood as a lost paradise quickly disappeared from the literary world. In Dostoyevsky’s stories, children are presented as pitiful pure spirited souls who pay the price for the cruelty and wickedness of adults. Chekhov also emphasizes suffering and sorrow in his characters of children. Maxim Gorky, in his novel My Childhood, viewed by critics as the antithesis of Tolstoy’s novel, rejected the nostalgic view of tranquil childhood. Gorky’s heroes suffer a range of trying experiences.

Childhood and how it is represented in Soviet literature acquires greater meaning after the Russian Revolution, because childhood is responsible for building the consciousness of the new Soviet citizen. Arkady Gaidar and Lev Kassil were talented authors who wrote during this period, a period that can be summarized as a return to the idealistic representation of childhood. At the beginning of the Soviet era, the genre of children’s literature was a shelter for many writers, where they could write freely without fear of government criticism.

At the end of the Perestroika and following the dissolution of the Soviet Union, the nature of Russian children’s literature again changed. This period was characterized by a total change in the vision of childhood as a period of happiness and serenity. The best example of this is Pavel Sanaev’s They Buried me Behind the Baseboard, which describes adults as insensitive tyrants toward children

The course will focus on changes that occurred in Russian children’s literature in the 19th and 20th centuries. Students will examine several topics, including the changes that occurred in the literary sphere and how these changes were connected to politics, economics, and society as well as the literary progress and the development of the art. The bibliography includes works by Lev Tolstoy, Maxim Gorky, chapters from the novels of Fyodor Dostoevsky, novellas of Arkady Gaidar, Lev Kassil, and Pavel Sanaev as well as stories by Anton Chekhov, poems of Korney Chukovsky, Samuil Marshak, and Daniil Kharms.

0662-2603-01
 תרבות סייבר ומדע בדיוני
 Science Fiction and Cyber Culture
ד"ר מאורר יעלשיעור גילמן277 ב'1600-1400 סמ'  א'

קורס זה בוחן את הכתיבה האוטופית,  הכתיבה העתידנית והמדע הבדיוני,  סוגות שפרחו במאה התשע העשרה, כמבשרים וחוזים את המהפכה הווירטואלית. כמו כן נבחן כמה יצירות מדע בדיוני שנכתבו בשנים המכוננות של היווצרותה של הרשת והתרבות הדיגיטלית קרי, שנות ה80 וה90 של המאה הקודמת.

נטען כי בטקסטים הספרותיים, התיאורטיים, הקולנועיים, והלקוחים מהתרבות הפופולרית  (כגון סדרות טלוויזיה וקומיקס) שנדון בהם במהלך הקורס,  נמצא, כאמור,  את המבשרים של העידן הדיגיטלי שאנו חיים בו.

טענת הקורס, אם כן,  שלתוך תרבות הנגד של שנות השישים שהצמיחה מתוכה את "נביאי" העידן הדיגיטלי בשנות השבעים והשמונים של המאה שעברה, חלחלו הרעיונות והדימויים שהופיעו בספרות ובתרבות הוויקטוריאנית, על המאפיינים הגותיים שלה, הדמיון האוטופי על חברות עתידניות,  והחזונות של דו קיום, סימביוזה , או מלחמה בין האדם למכונה.

בקורס זה נעסוק בין השאר  ביצירותיהם של סופרים בסוגת המדע הבדיוני, החל באחד מאבות הז'אנר בסוף המאה התשע עשרה,  ה.ג' וולס,   לממשיכיו: פיליפ ק. דיק בסוף שנות השישים של המאה שעברה,  וויליאם גיבסון, ברוס סטרלינג, רודי ראקר,   וגרג בר, בשנות השבעים והשמונים,   ניל סטפנסון בשנות התשעים של המאה שעברה  ועד ג'ון סקלזי בן זמננו.

נבחן  כיצד יצירותיהם  של סופרי המדע הבדיוני משקפות את הערגה והפחד מעתיד מדומיין. חזונות העתיד נעים בין תיאורים דיסטופיים של עתיד קודר, שבו המפלצתיות של ה"מכונה" גוברת על האנושי, אל מול תיאורים אוטופיים של "עולם חדש מופלא" שבו הטכנולוגיה היא דווקא הדרך לגאולה מהסופיות של הגוף. 

יצירות אלו סוללות דרך לעידן פוסט הומני, ההמשך של האבולוציה האנושית דרך הקדמה הטכנולוגית, שמצליחה לנצח אפילו את האויב העיקרי של המין האנושי: המוות.

נעסוק בייצוגים קולנועיים המשקפים את המאבק בין האדם למכונה, ובין האדם לתאגיד,  מאבק שאפשר לקרוא לו על שם ספרו הנודע של וולס, "מלחמת העולמות".  נקרא טקסטים המערערים את האבחנה החדה בין קטגוריות : אדם/מכונה, אדם/בעל חיים, אדם/חייזר.

בצד התיאורטי של הקורס, ניגע  באופנים בהם מדע בדיוני הופך למציאות חיים, ונבחן כיצד הטקסטים הספרותיים, הקולנועיים, והתרבותיים משמעותיים ביצירת האקלים התרבותי העכשווי. כמו כן נבקש גם לברר האם ליצירה תרבותית מעין זו יש השפעה על המציאות וכיצד מערערים הייצוגים התרבותיים והספרותיים על תפיסתנו את העולם בו אנו חיים היום.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

This course examines the utopian, futuristic and science fiction genres which became highly popular in the 19th century. These genres are precursors of our digital and virtual age. We will examine some seminal works of science fiction, written in the formative years of the Net and digital culture, namely the 1980’s and the 1990’s.

The literary, filmic, theoretical and pop culture texts we’ll discuss in this course are indicative of the ways 19th century utopian ideas of future societies, or their dire predictions about the wars between Man and Machine have influenced the works of the counter-culture “prophets” of the digital age in the late 1970s and 1980s.

We will examine the works of science fiction writers beginning with H.G. Wells in the late 19th century and moving on to Philip K. Dick in the late 1960s, William Gibson in the early 1980s, Bruce Sterling, Rudy Rucker, and Greg Bear in the 1970s and 1980s, Neil Stephenson in the 1990s to the contemporary works of John Sclazi.

We’ll see how their works reflect the fear and longing of an imagined future: Futuristic visions of a dystopian future where the monstrosity of the machine overcomes the human versus utopian dreams of a “brave new world” where technology offers a way to overcome man’s greatest enemy: his own mortality.

We’ll also look at some filmic representations of the struggle between Man and Machine, and man the big corporations, a struggle that can be named, borrowing the title of H.G Wells’ most famous work: The War of the Worlds. We’ll read texts that challenge the dichotomy between categories such as man/machine, human/ animal, human/alien.

0662-2604-01
 טכנולוגיה, ניהול ואתיקה יישומית
 Technology, Management and Practical Ethics
ד"ר כהן-צמח ירוןשיעור גילמן326 ג'2000-1800 סמ'  א'

בקורס טכנולוגיה ואתיקה יישומית נלמד על ההיבטים האתיים של הטכנולוגיה של מקצוע ההנדסה וכן נלמד על עקרונות האתיקה ויישומם במקום בעל ההשפעה הגדולה ביותר על חיינו – יישומם בעולם העסקים.

הקורס יעניק למשתתף כלים לחשיבה אתית ויאפשר לו לבחון את עולם הטכנולוגיה, התכנון וההנדסה בראייה רחבה ומקיפה.

במסגרת הקורס יידרשו הסטודנטים לבחור מקרה בוחן אקטואלי בארץ או בעולם הנוגע לתכני הקורס ולהציגו בקבוצות בהתבסס על חומר הלימוד.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

In this course, we will learn about the ethical aspects of engineering and technology and will learn about the principles of ethics and their implementation in the place that has the greatest impact on our lives - their application in the business world.

The course will provide the participants with tools for ethical thinking and enable them to examine the world of technology, planning, and engineering from a broad and comprehensive perspective.

 

0662-2605-01
 אגדות יהודיות על הורים וילדים
 Old Jewish Tales On Parents and Children
פרופ בורשטיין דרורשיעור גילמן326 ה'1600-1400 סמ'  א'

רבי טרפון היה כורע ליד מיטתה של אמו והופך את עצמו למדרגה חיה. במקרה אחר הניח את כפות ידיו תחת כפות רגליה כסנדלים. מצד שני, רבי יוחנן נודע כמי שאמר "אשרי מי שלא ראם", כלומר אשרי מי שלא הכיר את הוריו. ספרות המדרש כוללת סיפורים על הורים וילדים המוכרים מהמקרא. כך, את סיפור עקדת יצחק, שהמקרא לא מגלה עליו כמעט דבר, ממלא המדרש בדרכים שונות המגלות הבנה עמוקה במערכת היחסים בין בן להוריו. למשל, יצחק מבקש מאברהם לא לספר לשרה על מותו הצפוי כשהיא עומדת ליד בור, שלא תפיל את עצמה לתוכו מרוב צער. ובמקום אחר קובע המדרש: "כל מי שאין לו בן כאילו הוא מת, כאילו הוא הרוס".

בקורס, אחרי הצגת עולם ספרות האגדה בהקשריו ההיסטוריים והרוחניים, נקרא מבחר של ספרות אגדה ובעיקר מדרש על יחסי הורים וילדים כפי שראתה אותם התרבות היהודית לפני כ-1600 שנה ויותר. האם יש חדש תחת שמש המשפחה?

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

Rabbi Tarfon was kneeling by his mother's bed and turning himself into a living step. In another case, he put his hands under her feet like sandals. On the other hand, Rabbi Yochanan was known as saying: "Blessed are those who have not seen them" that is, Blessed is He who did not know his parents. The Midrashic literature includes stories about parents and children based on the Bible. Thus, the story of the binding of Isaac, that the Bible reveals almost nothing of, filled by the Midrash in various ways that reveal a deep understanding of the relationship between a son and his parents. For example, Isaac asks Abraham not to tell Sarah about his expected death when she stands next to a pit, so she will not fall into it out of grief. Elsewhere the Midrash states: "Anyone who does not have a son is as if he is dead, as if he is destroyed".

After presenting the world of Aggadic literature in its historical and spiritual contexts, we will read a selection of Aggadic literature on the relations between parents and children as seen by Jewish culture some 1,600 years ago. Is there anything new under the family's sun?

0662-2606-01
 פסיכואנליזה ומושג האמת
 Psychoanalysis and the concept of truth
ד"ר גדות שלומיתשיעור גילמן326 ב'2000-1800 סמ'  ב'

בקורס זה נחקור את האמת בשדות החשיבה הפילוסופי והפסיכואנליטי, מחד - כמושג מופשט, ומאידך - כעיקרון מארגן ומסדיר בנפשו של הסובייקט. בשדה החשיבה הפילוסופי נעקוב אחר השינויים שחלו בתפיסות האמת מהתקופה הקלאסית-מהותנית ועד למפנה הקאנטיאני, ובמעבר מעידן המודרנה לפוסטמודרנה. נבדוק כיצד שינויים אלה השפיעו על תפיסת הסובייקט, עולמו והיחסים ביניהם. את השתקפותן של הגדרות האמת הפילוסופיות נחקור בשדה החשיבה הפסיכואנליטי מימיו של פרויד, דרך יחסי אובייקט והגישה הנרטיבית ועד לגישות התייחסותיות ואנטרסובייקטיביות עכשוויות. נבדוק כיצד תפיסות אמת שונות מגדירות בצורה מובחנת ממדים של בריאות וחולי, את מטרות הטיפול הפסיכואנליטי, את המתודולוגיה שלו וממדים מרכזיים ביחסי מטפל-מטופל. 

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

This course will investigate truth both as an abstract philosophic concept and as a dynamic organizing principle in the psyche. As a philosophic concept truth will be explored in its early essentialist definitions, through the Kantian turn and the transition from the modern to the postmodern era. We will follow the implications of these changing definitions on the construals of subject, reality and their interrelations. We will explore the reflection of this philosophic discussion in the realm of psychoanalytic thought, beginning with Freud, through object relations, the narrative approach and contemporary relational and intersubjective theories. Accordingly, we will formulate the ways in which the various definitions of truth give rise to different understandings of mental health and pathology, therapeutic goals, methodology and relations. 

 

0662-2607-01
 משחקי מחשב - היסטוריה ותיאוריה
 History and Critical Theory of Videogames
ד"ר גלוזמן רנארדשיעור גילמן362 ה'1800-1600 סמ'  ב'

משחקי מחשב הוא ענף בתעשיית הבידור מחד ובעולם התוכן הדיגיטלי מאידך. מעבר להיותם מוצר צריכה, למדיום המשחקים השפעה על האופן בו אנחנו מספרים סיפורים, מתקשרים, ומפרשים את המרחב ואת תפקידנו בו. מטרות הקורס הן:

א. לחקור את ההקשרים ההיסטוריים, הכלכליים והתרבותיים של משחקי המחשב ותרבות המשחק.

ב. לפתח כלים אנליטיים לביקורת משחקים כיצירה תרבותית ולדון בהשפעות החברתיות והפוליטיות הנודעות למשחקי המחשב.

כשדה מחקר חדש יחסית, אוצר המילים והכלים האנליטיים העומדים לרשותנו הושאלו משדות שיח אחרים ועדיין נמצאים בפיתוח. במהלך הקורס נבחן את יצירת המשחק, תוכן המשחק ופעולת המשחק באמצעות שימוש בכלים מביקורת ספרות, אנתרופולוגיה, פוסט-סטרוקטואליזם, מדעי החברה, חקר הטכנולוגיה וכן, קולנוע ולימודי תיאטרון. כך למשל, נדון במשחקים מגישות שונות בפילוסופיה של המשחק כפי שאלו נוכחות בתחום הדעת המכונה ludology (Game studies) בין השאר, ניתוח הקוד והאסתטיקה של הייצוג.

כפועל יוצא של הקורס נשרטט קווים לפלטפורמה ניסיונית לפיתוח גישות חדשות לניתוח משחקים בהקשרים תרבותיים והיסטוריים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

Video games are one of the fastest growing sectors of the entertainment industry today. In the past 50 years this emerging media source managed to transcend its traditional role as an economic commodity and make a significant impact on society. Game culture changes the way we tell stories, the way we interact with one another, and the ways in which we understand the world and our own roles in it. The objectives of this course are therefore: (1) to provide a broad sense of the history of video games as an art form and as an industry; (2) to contextualize the emergence of this new medium within historical prisms; (3) to develop a critical approach to game culture and its social impact.

Being a relatively new field, the essential vocabulary for interpreting, criticizing, and analyzing video games is still being developed. In the interim, approaches for the study of other cultural forms are tentatively applied. In this way, for example, we will examine the concept of "play" using methods from literary criticism, cultural anthropology, post-structuralism, social science and technology, and cinema and theatre studies. We will subsequently examine approaches to the philosophy of action, ludology, and theories of machinic and gamic visuality. Such methodological approaches create a platform for the production of new critical perspectives on video games and game culture.

This course is inspired by lectures given by leading analysts and theorists in the field. The lessons include screenings and require watching video-based walkthroughs.

 

0662-2608-01
 רטוריקה של הגוף
 Rhetoric of the Body
ד"ר אביטל שרוןשיעור גילמן326 ד'1200-1000 סמ'  ב'

קורס זה עוסק בגוף וברטוריקה של הגוף והתודעה מזוויות שונות: הגוף כאתר רטורי של הדובר (מראה, מחוות, סטייל), יצוגי גוף בשפה, ויצוגי גוף ויזואליים בתמונות סטילס, וידאו, צילום לא אנושי, ו VR. לאורך הקורס ניבחן את האופן בו הגוף ודימוייו משתתף בתהליך השכנוע. כן נבדוק  כיצד השימוש בטכנולוגיה ליצוג ולשינוי הגוף—משפיע על תפיסת הגוף, הקשר בין הגוף לתודעה וכתוצאה מכך על הרטוריקה. הזירות בהן ניבחן שאלות אלו הן נאומים פוליטיים, יצוגי כאב וטראומה, מיניות, ורוחניות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

 

This class explores the materiality of the body and the ways in which it participates in the persuasive process from multiple perspectives: The orator’s body as a site of rhetoric (appearance, gestures, style); representations of the body in language as well as in visual media (still photos, video, nonhuman photography and virtual reality). We will examine the ways in which different technological apparatus and media as means of representation and alteration of the body shape the perception of the body, the perceived relation between body and mind and consequently, our understanding of the rhetorical process itself. The realms in which we will examine these questions are representations of pain, trauma, sexuality, mysticism and politics.  

0662-2609-01
 מלאני קליין וממשיכיה
 Melanie Klein and her followers
ד"ר אורדע נחמה תמרשיעור גילמן277 ה'1800-1600 סמ'  ב'

אם פרויד הוא אבי הפסיכואנליזה, אפשר לומר שמלאני קליין היא האם, אשר תרמה תרומה מהפכנית ומרתקת להתפתחות החשיבה הפסיכואנליטית. היא מתדיינת על ההתפתחות הנפשית תוך מתן כבוד רב לפרויד ומנסה להיות המשכית לו וללכת לאורו, אך גם מתרחקת מחשיבתו, ומשנה את עולם מושגיו. וכך, היא למעשה משנה סדרי עולם, ומזיזה את מרכז הכובד של ההתפתחות הנפשית לראשית החיים, לינקות. כמו כן, ככל שהתעמקה בהבנת תהליכים נפשיים מוקדמים יותר, היא הסיתה את המוקד מהאב אל האם. במקביל לתנועה זו, קליין משנה את ההבנה של ההתפתחות הנפשית, וממבט התפתחותי פסיכוסקסואלי, שהינו בעל אופי ליניארי, השם דגש על גלגולי הדחף בהתפתחות הנפשית, היא עוברת לדיבור על תנועה מתמשכת בין עמדות נפשיות, תוך שהיא מדגישה את העוצמות המולדות של האהבה וההרס, המייצרות פנטזיות עוצמתיות, הממשיכות להניע את הנפש מינקות, דרך הילדות, ההתבגרות ועד הבגרות.

הקורס יתמקד בקריאה והתבוננות בחלק מכתביה המרכזיים של קליין וממשיכיה, בניסיון לבחון את הרלבנטיות של תפיסתה ושל מושגיה להבנת האדם, החברה והמעשה הטיפולי. בהמשך לכך שנבחן את מושגיה המרכזיים (העולם הפנימי, הפנטזיה הלא מודעת, העמדה הסכיזופרנואידית, העמדה הדפרסיבית, הזדהות השלכתית, דחף המוות [שנאה, צרות עין והרס], דחף החיים [אהבה ותיקון], חשיבה ויצירת סמלים, אדיפוס המוקדם), נבחן אותם גם אצל ממשיכיה (בטי ג'וזף, חנה סגל, הרברט רוזנפלד, רונלד בריטון וג'ון שטיינר) וגם כפי שהם משתקפים במעשה הטיפולי.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

If Freud is the father of psychoanalysis, one can say that Melanie Klein is the mother, who has made a revolutionary and thrilling contribution to the evolution of the psychoanalytic thought. She discusses the mental development while giving much respect to Freud's theory and trying to follow him and his way, yet at the same time she diverts from his thought and changes his concepts. This way, she effectively changes the center of gravity of the mental evolution to the infancy and from the father to the mother. Alongside, Klein changes the understanding of the mental development, and from a linear psychosexual development she moves to a discussion on a continuous movement between mental positions, while emphasizing the inborn powers of love and destruction, which produce powerful fantasies, which motivate mental evolution from infancy to adulthood.

The course shall focus on reading and reflecting on the writings of Klein and her followers (specifically, Betty Joseph, Hanna Segal, Herbert Rosenfeld, Ronald Britton and John Steiner), in an attempt to understand the relevance of their concepts to current perceptions of the human being, human society and the therapeutic act.

 

 

0662-2610-01
 הטיפול הפסיכואנליטי בילדים: תאוריה, מחקר ותיאורי מקרה
 Transformations in Psycho-Analytic Child Therapy: Theory, Research & Case Stud
ד"ר ענבר שולמיתשיעור גילמן277 א'1600-1400 סמ'  ב'

הקורס יעסוק בטיפול בילדים. נעקוב אחר גלגוליו של  הטיפול הפסיכו-אנליטי בילדים וביחסי הורה-ילד, תוך זיקה ביקורתית להיבטים תאורטיים, מחקריים וקליניים.

לאורך ההיסטוריה של הרעיונות, הדיון בסוגיות ההתפתחותיות ויחסי הורים-ילדים שימש  כציר מארגן במרחב הפסיכואנליטי על מגוון מופעיו התאורטיים והיישומיים. שינויים במודלים ההתפתחותיים ובדימויים של ה"אב", ו"האם" הובילו למהפכות בהבנת הפסיכופתולוגיה (מה השתבש?) ובהגדרת מטרות ודרכי הטיפול (מהי התפתחות תקינה ואיך מאפשרים אותה בטיפול האנליטי?).  

נפתח במודל ההתפתחותי של הפסיכואנליזה הקלאסית וגילומו במקרה הראשון של הטיפול בילדים: "הנס הקטן" של פרויד. משם, נמשיך בקריאה ביקורתית של תאוריה, מחקר ותיאורי מקרה, החל בעבודותיהם של  מלאני קליין ואנה פרויד, דרך אקסליין, ווויניקוט, ועד לפונגי והטיפול ההתייחסותי מבוסס התקשרות ומנטליזצייה. 

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

This course is devoted to child therapy. It traces the various transformations of psychoanalytic therapy focused on children and child-parent relations, while offering a critical view of its theoretical, scholarly and clinical aspects.

Throughout the history of ideas, the discourse on developmental subjects and parent-child relations served as a key pivot in psychoanalytic space, with various theoretical and applied manifestations. Ongoing changes in developmental models and the images of “the father” and “the mother” have consequently revolutionized our understanding of psychopathology (‘what went wrong?’) alongside the definition of therapeutic goals and methods (what constitutes ‘normal development’ and how can analytic therapy facilitate it?).

The course begins with exploring the developmental model offered by classical psychoanalysis and its expression in the first child therapy case study: Freud’s “Little Hans”. We will then proceed to critical readings of theory, research and case studies, starting with the works of Klein and Anna Freud, through Axline and Winnicott, to Fonagy and attachment and mentalization-based relational psychotherapy.      

0662-2611-01
 "תמונה שווה אלף מילים?" הטיעון החזותי
 Is a Picture Worth a Thousand Words? The Visual Argument
פרופ ינושבסקי יניב גליה מאישיעור גילמן326 ה'1600-1400 סמ'  ב'

הקורס יעסוק בטיעון החזותי.  נעסוק תחילה בתיאוריות של הויזואלי (תמונה וצילום) ולאחר מכן נכיר את מרכיבי הטיעון (טענות, הנחות, מסקנות). לבסוף נשאל האם ניתן לדבר על אמצעים חזותיים (למשל תמונות, סרטים, פרסומות, עיתונות כתובה ומדיה דיגיטאלית) במונחים של טיעון ולא רק במונחים של שכנוע (persuasion).

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

We are surrounded by all kinds of visuals, from icons, emojies, to photographs, films, paintings, installations and other media. Yet, interpreting visuals is a very complex task. We say that a "picture is worth a thousand words", but how do visuals transmit all this information? And how do we know that we have interpreted the image correctly? This is what this class is about.

In order to decipher the world of images, we will start out with some theories of pictures (Barthes, Mitchell, etc.). We will also introduce the theory of argumentation and will look at the various components of an argument (claims, premises, conclusions). We will then try to find out if and how visuals (photographs, movies, advertisements, newspapers, digital media, cinema) can be argumentative (i.e. appeal to our reason) and not just persuasive (i.e. appeal to our emotions).

 

0662-2612-01
 רטוריקה ושכנוע במחאה חברתית
 Rhetoric and Persuasion in Social Protest
ד"ר כהן-צמח ירוןשיעור גילמן326 ד'1600-1400 סמ'  ב'

קורס זה עוסק ברטוריקה של המחאה החברתית. מטרות הקורס הינן לעמוד על הדרכים הרטוריות ואמצעי השכנוע המופעלים במרחב הציבורי במסגרת מחאות חברתיות.

הרטוריקה היא אמנות השכנוע. היא אמנות שינוי הדעת וההנעה לפעולה. מכאן שהיא אחד הגורמים הראשונים להצלחתה או כישלונה של מחאה חברתית – מחאה שמטרתה שינוי החברה, הכלכלה או המדינה.

בקורס נעמוד על כוחה ודרכיה של הרטוריקה לשכנע את השומעים, ונשתמש בכלים של ניתוח רטורי בכדי לעמוד על אופני השכנוע של קבוצות מחאה ותנועות חברתיות הפועלות לשינוי חברתי. בהתאם לכך, נדון ב-3 מרכיבים עיקריים: ננתח תחילה את המוסר – מאפייניו ומטרותיו. לאחר מכן נבחן מי הם הנמענים, אלו שאמורים להסכים ולהזדהות עם הדרישות ולפעול בהתאם. אולם עיקר הניתוח יהיה של המסר עצמו – אנו נבחן את המבנה הטיעוני של התביעה החברתית, הבניית זהויות "חיוביות" ו"שליליות" בתנועות חברתיות, הבנייה חברתית של משברים ופאניקה מוסרית, ומקומם של רגשות בקמפיינים חברתיים.

לאורך הקורס נעלה דוגמאות מהעבר ומהווה. התלמידים יתבקשו לבחור נאום מחאתי ולנתח אותו בעזרת כלים שנלמד בכיתה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות בידיעון התכנית.

This course deals with the rhetoric of social protest. The purposes of the course are to examine the rhetorical methods and means of persuasion employed in the public sphere as part of social protests.

Rhetoric is the art of persuasion. Is the art of change of thoughts and motivation to act. Hence, it is one of the main factors for the success or failure of social protest - a protest aimed at changing society, the economy or the state.

In the course, we will discuss the power and methods of rhetoric to convince the listeners, and use rhetorical analysis tools to examine the modes of persuasion of protest groups and social movements that act for social change. Accordingly, we will discuss three main components: First, we will analyze the social movement that protest the social order - its characteristics and goals. We will then examine who are the object of the protest, those who are supposed to agree and identify with the demands and act accordingly. the essence of the analysis will be the message itself - we will examine the argumentative structure of social demand, the construction of positive and negative identities in social movements, the social construction of crises and moral panic, and the place of emotions in social campaigns.

Throughout the course, we will present examples from the past and constitute. Students will select and analyze a protest speech using tools learned in the classroom.

0662-2613-01
 "כאשר אשוב ואהיה קטן" - יאנוש קורצ'אק בעולמות הילד
 Yanusz Korczak in a Children?s world
ד"ר לבנת אביבשיעור גילמן307 ד'1400-1200 סמ'  א'

שמו של יאנוש קורצ'אק (שם העט של הנריק גולדשמיט) רופא, סופר ומחנך יהודי-פולני נחרט בזכרון היהודי, בעיקר סביב דבקותו בילדים של בית היתומים שניהל, עת שולח עמם למחנה המוות טרבלינקה. אלו היו רגעים אחרונים בחיי המחנך היהודי שהקדיש את כל חייו לילדים- בספרים שכתב, בעיתון הילדים שערך, בבתי היתומים שהקים ובספרים ובחיבורים הרבים שהקדיש לעולם הילד ולמחשבה החינוכית פדגוגית שקידם לאורך השנים. הוא זכה להערכה רבה בפולין וברחבי העולם וספריו תורגמו לשפות רבות.

במהלך הקורס נקרא מספריו ומחיבוריו אשר מעמידים את הילד במרכז, תוך נסיון למקמם בתולדות המחשבה הכללית מחד, ומאידך במהלך ההיסטורי היהודי במזרח אירופה. בין הסיפורים יידונו "יותם הקסם", "המלך מתיא הראשון", "כאשר אשוב ואהיה קטן" ובין הכתבים הפדגוגיים "כיצד לאהוב ילדים", "זכות הילד לכבוד". כן ישולבו סרטים עלילתיים ודוקומנטריים על מפעלותיו של קורצ'אק ועל השפעתו על חיי התרבות של הילד וחינוכו בין שתי מלחמות העולם ועל האופנים שבהם תקודמנה זכויותיו המשפטיות ומעמדו החברתי של הילד בתרבות ימינו.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

Yanusz Korczak’s reputation as a doctor, writer and educator has been inscribed in Jewish memory particularly around his devotion to children from his orphanage with whom he was deported to the Treblinka death camp.

Those were the last moments in the life of the Jewish educator who dedicated his life to children- through his books, the children journal he edited, the orphanages he had established and the numerous publications devoted to child’s world and to the pedagogical thought he developed throughout his life.

Throughout the course while viewing his ideas in the perspective of pedagogical thinking and keeping the East European Jewish context and perspective, we will read his important books and essays which always grasp the child at the center. Among them his famous stories- “Yotam the magician”, “King Matt the First”, “When I am little again” as well as the pedagogical ones- “How to Love a Child”, “The Child's Right to Respect” and more. We will screen films and documentaries on Korczak and his influence on the interwar child cultural and pedagogical scene. Furthermore, we will discuss his influence on the ways in which modern children legal rights and the social status of children evolved throughout the 20th century. 

0662-2614-01
 מהגולם לדיבוק - מסע פנטסטי בקולנוע היהודי
 From the Golem to the Dybbuk - A fantastic journey into Jewish Cinema
ד"ר לבנת אביבשיעור גילמן326 ד'1200-1000 סמ'  א'

הסרט היהודי דובר היידיש צמח אל תוך משב הרוח המודרני שטלטל את החברה היהודית בעשורים הראשונים של המאה העשרים ובמידה רבה ניתן לראותו כמשקף טלטלה חברתית, נפשית ורוחנית זו.

אוצר קולנועי חזותי זה מאפשר הצצה נדירה אל המרחב היהודי על פני שלושה עשורים דינמיים ודרמטיים שעברו על הקיבוץ היהודי -ימים מלאי הבטחה אל מול המסגרות והאפשרויות החדשות ועם זאת משקפים את המצוקות בנות הזמן ומטרימים את השבר הגדול העתיד להתרחש בשואה.

נושאים ומוטיבים רבים בסרטים עוסקים במיתוסים ואגדות מהמרחב היהודי והמרחב הכללי ובמפגש המורכב שהם מייצרים בתקופה של הגירה מסיבית, בעידן של חילון ותמורות רדיקליות בחיים היהודיים.

במהלך הקורס נתמקד באופן שבו חלחלו מיתוסים, אגדות וסיפורי עם, שהגיעו ממסורות יהודיות ומסורות כלליות והורכבו על הבמות והמסכים. התרבות היהודית החדשה המטלטלת בין מסורת ומודרנה הזינה וניזונה מפריצתו של מדיום הקולנוע בראשית המאה ה-20 , שיקפה וביטאה באמצעותו מציאות פנטסטית שדיברה לקהלים יהודיים מגוונים.

בהתבוננות באוצר קולנועי-אמנותי נדיר זה הפולקלור היהודי מקבל רלבנטיות גם לסוגיות של זהות יהודית עכשווית.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

Yiddish film was part of the modern gust of wind which threatened to destabilize Jewish society during the first decades of the twentieth century and one can find in it reflections of social, psychological and spiritual turmoil.

This cinematic treasure allows for a unique look into three dynamic and most dramatic decades in the Jewish sphere- days full of promise and new opportunities, while at the same time echoing a growing distress and anticipating imminent tragedy.

Various themes and motifs in those films deal with Jewish and gentile myths and legends with the complicated encounter they create. This encounter occurred in a moment of massive immigration of a secularizing Jewish world.

throughout the course we will focus on the way in which those Jewish and gentile myths legends and folk stories penetrated and were expressed through stages and screens. Modern Jewish culture shaken between tradition and modernism both nurtured and was nourished by the cinema medium breakthrough where it frequently reflected and expressed a fantastic reality for diverse Jewish audiences.

Observing this rare cinematic-artistic treasure, Jewish folklore gains relevance for issues of contemporary Jewish identity.   

0662-3085-01
 היסטוריה תרבותית של העיתונות Fake News אז ועכשיו
 Issues in the History of Journalism: Fake News Then an Now
ד"ר אלחנתי משהסמינר גילמן455 ד'1200-1000 סמ'  ב'

כיום, כששיח העיתונות נתון תחת השפעת סיסמת "fake news", ומוסד העיתונות נמצא במחלוקת וספק אם הוא יכול עוד למלא את תפקידו "ככלב השמירה של הדמוקרטיה", זהו הזמן לבחון, מחדש, את ההיסטוריה וללמוד ממנה האם כצעקתה?

הסמינר מבקש, אם כן, להתמקד בהיבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים של כמה מסוגיות היסוד בהיסטוריה של העיתונות (בעיקר זו האנגלו-אמריקאית), החל מן המאה השבע-עשרה ועד לעידן האינפורמציה הנוכחי. בסמינר יידונו סוגיות מפתח להבנת היסטוריה זו, בראש ובראשונה: מה בין מלחמת האזרחים באנגליה של המאה ה-17 לעלייתה של העיתונות? מה בין עיתונות, פרוטסטנטיות וחופש המסחר? הזיקה בין הליברליזם והמרחב הציבורי הבורגני (תרבות בתי-הקפה והמועדונים) להולדת העיתונות. כמו כן, יחסי כותבים-קוראים במאה ה-18 ועלייתה של העיתונות הספרותית (בין השאר נדון בכתיבתם העיתונאית של אנשים כדניאל דפו, ג'ונתן סוויפט ואדיסון וסטיל עורכי כתב העת the Spectator

ובאשר לעיתונות המאה ה-19, ציר הדיון יהיה עלייתה של עיתונות פופולארית בהקשרה של החתירה את האמנציפציה הפוליטית בעידן ההמון כמו כן, על עיתונות מהפכה ורדיקליזם; העיתונות המטרופולינית במאה התשע-עשרה או, העיתונאי כאתנוגרף; יחסי ספרות-עיתונות; סאטירה ועיתונות מאוירת, על קוראות וכותבות: נשים ועיתונות ולבסוף על הופעת "העיתונות החדשה" בשני העשורים האחרונים של המאה ה-19 כביטוי למה שההיסטוריון ג'ואל וינר (Wiener) כינה: ""Papers for the Millions.

בחלק האחרון של הסמינר נדון בעיתונות במאה ה-20 כשבציר הדיון נמשיך לעקוב אחר עלייתה של עיתונות ההמון הן בצורת הטבלואידים והן בצורת מה שנהוג לכנות: "Public Journalism או לעיתים (ובעיקר בארה"ב), Participatory Journalism.  החלק האחרון של הסמינר יוקדש לעיתונות בעידן האינטרנט ובמסגרתו נדון בסוגיות כגון: פני יאנוס של העיתונות המקוונת; בין קוראים לכותבים ולהפך: בלוגים ורשתות חברתיות כמדיום לעיתונות "מלמטה" (participatory Journalism); והאם יש ממש בטענה הגלומה ב"הכרזת העצמאות" הלא רשמית של אוהדי ודוברי המדיה-החדשה:  !We are the media.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

This seminar looks at the social, cultural, and political aspects, on the history of journalism, since the 17th century until the current information age. We shall be discussing some key issues such as:  the English civil war of the 17th century as the cradle of modern Journalism; what are the interactions between Protestantism, free trade and journalism? The disposition between Liberalism and public sphere (the 18th century coffeehouses culture); the relationships between readers and writers, and the rise of the literary journalism (Swift's Examiner, Defoe's Review, Adisson & Steele and Mr. Spectator and the Cato Letters). Regarding the 19th century journalism, we shall discuss, on one hand, the sudden and striking emergent of the popular press with regards to the popular aspirations of the "crowd" to gain political emancipation (what historian Joel Wiener called: "Papers for the Millions"), and on the other hand, we shall examine critically the forth-Estate discourse of the Liberal press, mainly the London Times.  Also, we shall study briefly the metropolitan journalism and the role of the journalist as an ethnographer; women-read, women-write: journalism and women, and the revolution brought upon the press by the new journalism of the 1880's. This topic will bring us to consider the significance of the new-new journalism of the 60's (Wolfe, Capote and Hunter Thompson between others) and the public journalism movement of the 80's and 90's as an introduction and prelude to the complex relationships between journalism and the Internet.  In this regard We shall focus on issues such as: the Janus face of the online magazine; blogs and social-networks as a medium for 'journalism from below'; participatory journalism: the Indymedia case, and in this regard we shall try to clarify, or to refute, the significance which was embodied in the unofficial 'declaration of independent' used by the new-media protagonists: "we are the media!"

 

0662-3102-01
 קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה
 Reading Freud: Between Clinic and Culture
ד"ר רולניק ערןסמינר גילמן320 ד'1600-1400 סמ'  א'

זהו סמינר קריאה מתקדם בכתבי זיגמונד פרויד. נלמד לקרוא בטקסט הפרוידיאני ב"תשומת לב מרחפת באחידות", כלומר באופן הדומה לצורת ההקשבה שפרויד אימץ בהקשיבו למטופליו. מדי פעם נשהה את הקריאה האנליטית "האיזוטרית" -- זו המבקשת להבין את התפתחות מחשבתו של פרויד ואת הופעתו של לקסיקון המושגים האנליטי מתוך עצמם -- לצורך התוודעות להקשריה התרבותיים, הפוליטיים והביוגרפיים של התיאוריה הפסיכואנליטית. רשימת הקריאה הסופית תורכב לאחר המפגש הראשון.
דרישות קדם: רשאים להרשם מי שהשתתפו במבואות בהקבץ פסיכואנליזה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

The Seminar will offer a close reading of Freud's major texts in which he developed and applied the idea of unconscious mental activity. Our cross section in the Freudian oeuvre will include both clinical papers and papers in which he applied his thinking to socio-cultural analysis. The second part of the seminar will be devoted to Freud's last major work “Moses and Monotheism”. Few texts in his oeuvre have proved as enduringly controversial as the work in which he applied the psychoanalytic tools he had developed over 40 years to an examination of the iconographic representative of the Jewish ethos—Moses, the greatest of the prophets.
 

0662-3103-01
 שיח דיגיטלי
 Digital Discourse
ד"ר ווייסמן כרמלשיעור גילמן326 א'1600-1400 סמ'  ב'

הקורס עוסק בשיח לגבי ועל גבי תרבות הרשת והמדיה הדיגיטליים. בדומה לטכנולוגיות קודמות, המדיה הדיגיטליים מצטיירים בו זמנית כטובים ורעים למשתמשיהם – מעוררים תקוות לגאולה, שינוי ואוטופיה, לצד חששות לפירוק, ריקון מתוכן וחורבן דיסטופי. הן האיום הן התקווה נובעים מנטייתם של המדיה הדיגיטליים לאתגר ולטשטש את הגבולות המקובלים בין תחומים שונים. הקורס יסקור כמה מהתחומים העיקריים הללו ויקנה לסטודנטים כלים להערכת מצב ביקורתית ורפלקציה על הפרקטיקות המקוונות שלהם, שהיא מעבר לפשטנות של טוב ורע. זהו קורס מבוא המספק היכרות עם כמה מהשאלות המרכזיות שהעידן הדיגיטלי תורם לפיתוחן, בסוגיות של זהות, קהילה, יחסים, סמכות, שפה ותרבות. נדון בשאלות כגון: מה קורה לזהות בסביבה נעדרת גוף ולשיחות פנים-אל-פנים בהעדר פנים? האם ה"המונים" הם חכמים או מסוכנים ומה קורה כשנותנים להם להפיק תוצר משותף? האם להיות ברשת זו פעילות פנאי כיפית או סוג של עבודה? האם ערך הפרטיות מת או פשוט השתנה? ועוד.

נוכחות חובה; מטלת אמצע בקבוצות קטנות; חיבור אישי מסכם .

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

Discourse is defined as "language in use". This course is interested in the ways language is used in the context of digital communication technologies, exploring the co-creation and bidirectional influence of language and technology. The students will explore issues of technology and language change in the tension between orality, literacy and iconicity; analyze genres of multimodal discourse that are unique to digital technologies in affinity with identity performance and community formation, and experiment with Marxist and Foucault inspired critical discourse analysis of social media practices.

 

0662-3120-01
 תורת המחלוקות
 Controversies in Economic
ד"ר שהם יקותיאלשיעור גילמן326 ה'1800-1600 סמ'  א'

המחקר האקדמי בתחומי הכלכלה והניהול עשיר בדיאלוגים פולמוסיים המפרים את החוקרים ותורמים להתפתחות הידע אודות תחומים מרכזיים אלה בהוויה האנושית. בשיעור נערוך ניתוח של פולמוסים נבחרים בעזרת מתודולוגיות שונות מתחום חקר המחלוקות. בכלל זאת נציג את הטיפולוגיה של מרסלו דסקל המבחינה בין 'ויכוח', 'מחלוקת', ו'דיון', נלמד על כלים רטוריים שמשרתים את המתפלמסים ונזהה עקרונות שיח המעצבים את הפרגמאטיקה של דיאלוגים פולמוסיים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

The academic research of economics and management is rich with polemics that stimulates scholars and contributes to the development of knowledge concerning these important areas of human life. In this course, we will analyze selected polemics with different methodologies from the field of the study of controversies. We will present Marcelo Dascal's typology of polemics that distinguishes between Dispute, Controversy and Discussion, learn about rhetorical elements that serve the opponents, and identify principles of communication that shape the pragmatic form of polemical dialogues.

0662-3121-01
 העתיד הוא העבר: היסטוריה, פילוסופיה, ועתידנות טכנולוגית
 The History & Philosophy of Technological Futurism
ד"ר ווייסמן כרמלשיעור גילמן326 א'1800-1600 סמ'  א'

מהפכות טכנולוגיות לא מתרחשות בפתאומיות או בחלל ריק. הדמיון האידאולוגי שלהן בדרך כלל מקדים אותן בכמה מאות שנים ועובר כמה גלגולים בדרך. למשל, המדע הבדיוני של המאה שעברה דמיין אותנו מעופפים במכוניות אך לא העלה על דעתו את הסמארטפון והפייסבוק. הפוטוריזם האיטלקי, לעומת זאת, בהחלט חזה את העיקרון המנחה מאחורי יישומים אלו, כפועל יוצא של האידאולוגיה שהוא עצמו קידם. כיום מספרים לנו שייתכן שנזכה לחיות עד 520, שלא נצטרך לעבוד כי רובוטים יעשו הכול, שסביר להניח שנתחתן עם אנדרואיד או ישות וירטואלית, וכי אנו עצמנו נהיה סייבורגים. אך לאן עלינו להפנות את המבט כיום כדי להבין מה עומד מאחורי התפיסות הללו ומה באמת עשוי לקרות? בשיעור זה נתחקה אחר הדמיון הטכנולוגי והמקורות ההיסטוריים של האידאולוגיות שהביאו אותנו אל ספו של העידן ה"פוסט-אנושי". כפועל יוצא, נתחקה אחר האתגרים שהתפתחות טכנולוגית מציבה לשאלות בדבר טבע האדם, מהות האנושיות, מהות הטכנולוגיה, ומורכבות היחסים בין אדם למכונה בשני נתיבים – המטריאלי המוגפן (embodied) והדיגיטלי-וירטואלי.   

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

* הקורס סגור בפני בוגרי הסמינר "הסינגולריות מתקרבת? קריאה ביקורתית בעתידנות טכנולוגית"

 

The ideology and imagination that inspire technological "revolutions" sometimes develop centuries earlier. Last century's science fiction imagined us in flying cars, not with faces buried in small screens; however, Italian futurism foresaw the principle of smartphones and social networks as an outcome of their ideology. Nowadays we are told that we might live forever, that robots will do all our work for us, we might marry an android or have a virtual boyfriend, and we ourselves will become cyborgs. Where should we look to in order to understand these ideas critically? This course will suggest some historic roots for the technological dreams of the posthuman era and engage some of the key consequences for human nature, concepts such as life or consciousness and the intricate relationships between humans and technologies in both their embodied and digital form.

0662-3123-01
 העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ועל אנשים
 New Era of Organizations: the Effect of Globalization On Organizations & People
ד"ר תובל עתליהסמינר גילמן320 ג'1200-1000 סמ'  א'

רקע

ארגונים היום פועלים בעולם גלובלי, מהיר, דינמי וסוער. בכלכלה הגלובלית יש צורך להתמודד עם תחרות קשה ואינטנסיבית יותר מבעבר על מנת לשגשג ולהצליח. עם זאת, במקביל לתחרות, מביאה איתה הגלובליזציה עליה בתלות הכלכלית ההדדית בין ארגונים, ובינם לבין סביבתם, דבר המגביר את  הצורך בשיתופי פעולה. יותר ויותר מוצרים ושירותים נצרכים הרחק מהמקום בו הם נוצרים, זאת בזכות התפתחות טכנולוגית מואצת. מגמות אלו  בעולמם של ארגונים משפיעות על חיי הארגון וגורמות לכך שעל מנת להישאר תחרותיים ארגונים צריכים להיות שטוחים, גמישים, מגוונים, ורב תרבותיים. תהליכים אלו  מפיקים  מתחים למנהלים ולעובדים בשל תהליכי השינוי הנדרשים בארגון. מתחים המייצגים הזדמנויות מחד, ואיומים מאידך. ניהול שגוי של מתחים אלו עלול לפגוע באפקטיביות וביכולת ההישרדות הארגון. בסמינר נדון במתחים אלו מפרספקטיבה ביקורתית ובראי תפיסות שונות. ביניהן: הגישה הנאו –ליבראלית, הפונקציונליסטית, הגישה האקולוגית, והגישה המוסדית.

מטרה

במסגרת הסמינר נבחן כיצד מתבצעת העבודה בארגון המגוון והגלובלי. זאת, מפרספקטיבת המתח המובנה שבין אפקטיביות ויעילות ארגונית,  תוך התמקדות בכמה מתחים: לוקליזציה למול גלובליזציה, תחרות מול שיתוף פעולה, הומוגניות למול רב תרבותיות, בקרה ופיקוח למול השטחה ארגונית והעצמת עובדים, התמחות מול כלליות, רווחיות למול אחריות חברתית, ועוד. הדיון בסמינר יעסוק בנושאים הללו בשתי רמות ניתוח : 1. הרמה הארגונית- מבנים ותהליכים ארגוניים, אסטרטגיה ארגונית, רשתות ארגוניות. 2. רמת העובד- ההשלכות על תהליכי עבודה, הצורך בהסתגלות אישית ובין אישית במארג הקריירה, יכולת תרבותית, והציפיות ההדדיות אדם- ארגון.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

Background :

Organizations today operate in a global, dinamic, and turbulent world. The global economy enfoeces organizations to cope with new organizational environment:  hard and intensive competition, economic interdependency among organizations, the need to cooperate with various environmental elmens, and advanced technologies.

Thus, in order to remain competutive organizations today must change and  develop flat structues, a flexcible strategies, as well as diversity and multicultural approach. These changes create tensions to workers and managers alike, tensions that present both threats and opportunitis. missmanageent of thease tensiobns can influense organizational productivity and survival. We will discuss theses tensions from a critical perspective, and thrue the lenses of the neoliberal, the funcsional, the ecological, and the institutional approaches.  

Aim:

The aim of the seminar is to examine the chalanges that organizations and their workers face in today global world. We will investigate the structured tension between organizational effectiveness and organizational eficiency, from two perspectives:

The organization- organizational structure and design, strategy, networks, culture, diversity, and change.

The worker- personal and interpersonal adaptation, cultural competency, career developmant, and person-organization fit.              

 

0662-3124-01
 בין גורי אדם לחיות אחרות: בעלי חיים בתרבות הילד המודרנית
 Between Human Cubs and Other Animals: Animals in Modern Children?s Culture
ד"ר קוגמן טלסמינר גילמן455 ג'1600-1400 סמ'  ב'

המחקר ההולך ומתרחב בשנים האחרונות בתחום "לימודי בעלי חיים"  (Animal Studies)מציג שאלות חדשות לגבי המקום שתופסים בעלי חיים בעולמם של ילדים ובני נוער, כמו גם לגבי התפקיד שיש לתרבות הילד בעיצובן של תפיסות תרבותיות כלפי בעלי חיים. חוקרים בוחנים את דימויי בעלי החיים הנפוצים בתרבויות שונות ובתקופות שונות, ועוסקים בשאלת השפעתם של דימויים אלה על תפיסותיהם של ילדים כלפי בעלי חיים בבגרותם.

עם התגבשותה של תרבות הילד המודרנית בתקופת המודרניות המוקדמת באירופה, הפכו בעלי חיים לאחד הסממנים המזוהים אתה. התפתחה אנלוגיה בין שני מושגים תרבותיים חדשים שנוצרו אז: ילדים וחיות מחמד. לתרבות הילד המודרנית ניתן תפקיד מרכזי בשימור התפיסות התרבותיות של חיות שנפוצו מאז יוון העתיקה ולאורך ימי הביניים. תפיסות אנתרופוצנטריות ואנתרופומורפיות; עיסוק בגבול בין האנושי לחייתי; וייחוס תכונות סטריאוטיפיות לבעלי חיים, שוקעו בשיח על בעלי חיים בתרבות הילד המודרנית. לצד זאת, שיח זה נותן ביטוי גם לעיסוק החדש ברגשות בעלי חיים ובזכויותיהם, כמו גם לדרישה לשנות את יחסם של בני האדם כלפיהם. בקורס ננתח ספרים וסרטים לילדים ולנוער, רשימות בעיתוני ילדים, חומרי לימוד במערכת החינוך ועוד, במטרה לעמוד על הדפוסים המרכזיים של יחסי אדם-חיה המעוצבים במרחב הילדִי המודרני.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

The growing research in animal studies in recent years poses new questions about the place that animals receive in the children’s world, as well as the role of children’s culture in shaping cultural perceptions of animals. Researchers examine images of animals that were popular in different cultures and periods, and deal with the question of how these images influence children's perceptions of animals in adulthood.

With the crystallization of modern child culture during the early modern period in Europe, animals became one of its characteristics. An analogy developed between two new cultural concepts that were created at that time: children and pets. Modern children’s culture has played a central role in preserving the cultural perceptions of animals that have spread from ancient times and throughout the middle ages. Anthropocentric and anthropomorphic concepts; dealing with the boundary between human and animal; and the attribution of stereotypical characteristics to animals, have been embedded in modern children’s culture’s discourse on animals. At the same time, this discourse also reflects the new interest in animals’ feelings and rights, as well as requesting change in humans’ attitudes towards them. In this course we will analyze books and films for children and youth, children's newspapers, educational materials and more, in order to explore the main patterns of human-animal relations as they are shaped in modern children’s culture.

0662-3125-01
 עובדות ופרשנות
 Facts and Interpretation
פרופ פרוגל שי ישראלסמינר גילמן320 ד'2000-1800 סמ'  ב'

מדעי הטבע דורשים התבססות על מתודת הוכחה וממצאים אמפיריים בעוד מדעי הרוח מתבססים על פרשנות.  מהו ההבדל בין חקר המתבסס על מתודת הוכחה וממצאים אמפיריים לבין חקר המתבסס על פרשנות? האם מתודת הוכחה איננה סוג של פרשנות? האם פרשנות איננה מתודה? האם מתודה ופרשנות מניחות מושגי אמת שונים?

בקורס נדון בשאלות אלה תוך התבססות על מספר גישות בולטות בדיון המודרני שעסקו בסוגיות אלה: הפנומנולוגיה של אדמונד הוסרל, תפיסת השיח של מישל פוקו, ההרמנויטיקה של הנס גוארג גדאמר ופילוסופיות המדע של קרל פופר ותומאס קון.

במסגרת הקורס יידרשו הסטודנטים ליצור קבוצות קריאה במאמרים ולהציג את מסקנותיהן בכיתה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

The natural sciences based on empirical facts and methods while the humanities based on interpretation. What is the difference between sciences that based on methods and ones that based on interpretation? Is method a kind of interpretation? Is interpretation a kind of method? Do method and interpretation assume different concepts of truth? 

During the course, we will discuss certain modern views concerning these issues: Husserl's phenomenology, Foucault's discourse, Gadamer's hermeneutics and Popper's and Kuhn's philosophy of science.

The seminar requires participation in reading groups of the students and oral presentation of their results in class.

0662-3126-01
 תרבות אלגוריתמית
 Algorithmic Culture
ד"ר ווייסמן כרמלסמינר גילמן261 ה'1400-1200 סמ'  א'

מושג ה"אלגוריתם" אינו חדש, כמו גם החששות החברתיים מפני השפעות הטכנולוגיה בכלל והאוטומציה בפרט. ועם זאת, בשנים האחרונות מתגבש זרם מחקרי ביקורתי המדגיש את הממדים הפוליטיים והחברתיים בהגדרת מושג האלגוריתם. זרם זה טוען כי השימוש הנוכחי במערכות אוטומטיות (מבוססות אלגוריתמים) בכדי לייצר, לצרוך, לאחסן, לתווך ולארגן את החיים החברתיים, מחולל שינויים מהותיים במחשבה הפוליטית ובמושג התרבות עצמו. בסמינר זה נבחן טענות אלו באמצעות ספרות המחקר, דוגמאות מהיומיום ומהמדיה. נתמקד בעיקר בתפיסות, בדימויים, ובמקומו של "האלגוריתם" בתרבות העכשווית מנקודת מבטם של בעלי הכוח ומעצבי התרבות (ממשלות, סחר גלובלי, פלטפורמות כגון גוגל ופייסבוק וכד'), מנקודת מבטם של המתכנתים כותבי האלגוריתמים, ומנקודת מבטו של הציבור החי את תוצרי התרבות כאוסף של נתונים בחיי היומיום.  

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

The "algorithm" is not a new concept, nor is the moral panic of automation and technology out of control. However, in recent years, a critical research tradition has emerged, highlighting the social and political dimensions of algorithms. This tradition argues that contemporary use of automated (algorithm-based) systems to produce, consume, store, mediate and organize social life, engenders essential shifts in the concept of culture and in political thought. This seminar will explore these arguments through the growing body of research on algorithmic culture and critical algorithms studies, focusing on examples from everyday life and the media. We shall focus on perceptions, discourses and images of algorithms to explore their place in contemporary culture from the point of view of coders, publics, and "the powers that be".

0662-3202-01
 שפה מגלה ושפה מכסה
 Disclosing and Concealing Language
פרופ פרוגל שי ישראלסמינר גילמן261 ד'1400-1200 סמ'  ב'

השאלה אם השימוש בשפה מכסה על האמת או מסייע לחשוף אותה היא שאלה מרכזית ביחס לכל שימוש בשפה. "המפנה הלשוני" במאה העשרים הפך שאלה זו לשאלה מרכזית של מדעי הרוח. בסמינר נבחן מספר גישות לשאלה זו מתחומים שונים: פילוסופיה, פסיכואנליזה, ספרות ורטוריקה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

Is language disclosing or enclosing? The "linguistic turn" in the twentieth century turned it to be a central question in the humanities. During the course, we will examine certain views concerning this question from different disciplines:  philosophy, psychoanalysis, literature and rhetoric. 

0662-3229-01
 סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה
 Current Issues in Economics
ד"ר שהם יקותיאלסמינר גילמן455 ה'1200-1000 סמ'  ב'

הסמינר יעסוק בסוגיות עכשוויות המאתגרות את המערכת העסקית בימינו. הנושאים בהם נתמקד יהיו קשורים ביחסים שבין המערכת העסקית ובין הפרט, החברה והסביבה. בכלל זאת, נדון במשמעויות של התחום המתפתח המכונה "הנדסת אקלים" ועניינו התערבות טכנולוגית באטמוספירה שמטרתה הפחתת תופעת ההתחממות הגלובלית, נקרא מאמרים על ממשקי אדם-מכונה ועל האופן שבו הם עשויים לשנות את מושג "האני", ונאתר גבולות שבהן הטכנולוגיה נחשפת כחסרת אונים לנוכח תופעות אנושיות כמו הגירת עמים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

This seminar will focus on actual problems that challenge the business world today. The themes discussed will be drawn from the relations between the economic system and the individual, the society and the environment. More specifically, we shall deal with the implications of the nascent field of geo-engineering, which intervenes in atmospheric processes with the purported aim of mitigating global warming; we shall read papers on human-machine interfaces and the way in which they may transform the conception of the self; and we shall demarcate the zones in which technology is powerless with regard to human phenomena like mass migration.

0662-3231-01
 להרוג את המוזות: מבט פסיכואנליטי ב(חוסר) מקוריות
 Killing the Muse: a Psychoanalytic Look At How Originality Dies
ד"ר בן שפר גדסמינר גילמן362אא'1400-1200 סמ'  ב'

מה פירוש "להיות חי", בחיים וביצירה, ומהן מקורותיה של המקוריות, ומהם התנאים וההקשרים בהם אנחנו מפסיקים לחדש? מה עומד מאחורי רעננות ומה מאחורי קלישאה, שעמום, זיוף וריקנות?
הסמינר יחקור תהליכים פסיכואנליטיים העומדים בבסיס החשיבה, כפי שהומשגו בתיאוריות פסיכואנליטיות קלאסיות ובנות זמננו, ובעיקר בחשיבתם של פרויד, ויניקוט, ביון ובולאס, ויעסוק באופן שבו הם מתבטאים בפעולת (אי) החדשנות במדעי הרוח ובאמנויות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

What is the meaning of “being alive”, In life and in the creative process?? what are the origins of originality, and what are the conditions in which we stop revitalizing? What enables ingenuity, and what promotes cliche's, boredom, fake and emptiness?
The seminar will explore psychoanalytical processes which underlie cognition, as were conceptualized both in classical and contemporary psychoanalysis, facilitated mainly by the thinking of Freud, Winnicott, Bion and Bollas, and will contemplate the modalities in which they express (un)ingenuity in the sciences of arts and humanities.