שנה"ל תשע"ח

0662-1010-01
 כתיבה אקדמית
 Text Analysis, Style and Composition
ד"ר רוטמן דוד יחזקאלתרגיל גילמן320 א'1200-1000 סמ'  א'

תיאור הקורס

כתיבה בהירה, הגיונית, מובנית ומבוססת היא מיומנות שרכישתה חיונית לשם הצלחה במהלך הלימודים באקדמיה, עמידה במשימות הכתיבה והקריאה וכן הגשה של עבודות גמר. מעבר לזאת היא גם תנאי להצלחה מקצועית בתחומים שונים – מכלכלה וניהול ועד עיתונאות ועבודה בשירות הציבורי.

הקורס נושא אופי של סדנת עבודה פעילה שתקנה לסטודנט/ית את ארגז הכלים הבסיסי להבנת טיבו של הדיון האקדמי, לפיתוח חשיבה ביקורתית ומושגית ולהפעלה של טקטיקות קריאה של טקסטים.

מטרות הקורס

קידום הבנת הנקרא וניתוח מושגי של טקסטים.

שיפור יכולת הכתיבה ברמה הסגנונית והטיעונית.

הקניית מיומנויות לעיבוד, ניתוח והצגה של רעיונות וטענות.

שימוש במאגרי ידע אקדמיים ובספרות משנית.

דרישות הקורס ומרכיבי הציון הסופי:

1. נוכחות רציפה והשתתפות פעילה במהלך הדיון.

2. הגשה של ארבע מטלות כתיבה.

3. קריאה והכנה לדיון של חומרי הקריאה.


אופן סיום הקורס: ראה/י  ידיעון הפקולטה

Clear, logically sound and interesting writing is an important skill which is crucial not only for academic studies, but for every successful career, from buisness and management to journalism and public service. This course will provide students with the required tools for understanding the fundamnetal components of the academic disourse, for developing critical thinking, reading tactics, and argumentation, which are necessary for a successful completion of their written assignments and papers.

 
0662-1010-02
 כתיבה אקדמית
 Text Analysis, Style and Composition
ד"ר גדי נועהתרגיל גילמן319אד'1800-1600 סמ'  א'

תיאור הקורס

כתיבה בהירה, הגיונית, מובנית ומבוססת היא מיומנות שרכישתה חיונית לשם הצלחה במהלך הלימודים באקדמיה, עמידה במשימות הכתיבה והקריאה וכן הגשה של עבודות גמר. מעבר לזאת היא גם תנאי להצלחה מקצועית בתחומים שונים – מכלכלה וניהול ועד עיתונאות ועבודה בשירות הציבורי.

הקורס נושא אופי של סדנת עבודה פעילה שתקנה לסטודנט/ית את ארגז הכלים הבסיסי להבנת טיבו של הדיון האקדמי, לפיתוח חשיבה ביקורתית ומושגית ולהפעלה של טקטיקות קריאה של טקסטים.

מטרות הקורס

קידום הבנת הנקרא וניתוח מושגי של טקסטים.

שיפור יכולת הכתיבה ברמה הסגנונית והטיעונית.

הקניית מיומנויות לעיבוד, ניתוח והצגה של רעיונות וטענות.

שימוש במאגרי ידע אקדמיים ובספרות משנית.

דרישות הקורס ומרכיבי הציון הסופי:

1. נוכחות רציפה והשתתפות פעילה במהלך הדיון.

2. הגשה של ארבע מטלות כתיבה.

3. קריאה והכנה לדיון של חומרי הקריאה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  ידיעון הפקולטה

Clear, logically sound and interesting writing is an important skill which is crucial not only for academic studies, but for every successful career, from buisness and management to journalism and public service. This course will provide students with the required tools for understanding the fundamnetal components of the academic disourse, for developing critical thinking, reading tactics, and argumentation, which are necessary for a successful completion of their written assignments and papers.

 
0662-1010-03
 כתיבה אקדמית
 Text Analysis, Style and Composition
ד"ר אריאל ננהתרגיל גילמן319אא'1800-1600 סמ'  ב'

תיאור הקורס

כתיבה בהירה, הגיונית, מובנית ומבוססת היא מיומנות שרכישתה חיונית לשם הצלחה במהלך הלימודים באקדמיה, עמידה במשימות הכתיבה והקריאה וכן הגשה של עבודות גמר. מעבר לזאת היא גם תנאי להצלחה מקצועית בתחומים שונים – מכלכלה וניהול ועד עיתונאות ועבודה בשירות הציבורי.

הקורס נושא אופי של סדנת עבודה פעילה שתקנה לסטודנט/ית את ארגז הכלים הבסיסי להבנת טיבו של הדיון האקדמי, לפיתוח חשיבה ביקורתית ומושגית ולהפעלה של טקטיקות קריאה של טקסטים.

מטרות הקורס

קידום הבנת הנקרא וניתוח מושגי של טקסטים.

שיפור יכולת הכתיבה ברמה הסגנונית והטיעונית.

הקניית מיומנויות לעיבוד, ניתוח והצגה של רעיונות וטענות.

שימוש במאגרי ידע אקדמיים ובספרות משנית.

דרישות הקורס ומרכיבי הציון הסופי:

1. נוכחות רציפה והשתתפות פעילה במהלך הדיון.

2. הגשה של ארבע מטלות כתיבה.

3. קריאה והכנה לדיון של חומרי הקריאה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  ידיעון הפקולטה

Clear, logically sound and interesting writing is an important skill which is crucial not only for academic studies, but for every successful career, from buisness and management to journalism and public service. This course will provide students with the required tools for understanding the fundamnetal components of the academic disourse, for developing critical thinking, reading tactics, and argumentation, which are necessary for a successful completion of their written assignments and papers.

 
0662-1010-04
 כתיבה אקדמית
 Text Analysis, Style and Composition
ד"ר רצ'קובסקי רוניתרגיל גילמן320 ב'1600-1400 סמ'  ב'

תיאור הקורס

כתיבה בהירה, הגיונית, מובנית ומבוססת היא מיומנות שרכישתה חיונית לשם הצלחה במהלך הלימודים באקדמיה, עמידה במשימות הכתיבה והקריאה וכן הגשה של עבודות גמר. מעבר לזאת היא גם תנאי להצלחה מקצועית בתחומים שונים – מכלכלה וניהול ועד עיתונאות ועבודה בשירות הציבורי.

הקורס נושא אופי של סדנת עבודה פעילה שתקנה לסטודנט/ית את ארגז הכלים הבסיסי להבנת טיבו של הדיון האקדמי, לפיתוח חשיבה ביקורתית ומושגית ולהפעלה של טקטיקות קריאה של טקסטים.

מטרות הקורס

קידום הבנת הנקרא וניתוח מושגי של טקסטים.

שיפור יכולת הכתיבה ברמה הסגנונית והטיעונית.

הקניית מיומנויות לעיבוד, ניתוח והצגה של רעיונות וטענות.

שימוש במאגרי ידע אקדמיים ובספרות משנית.

דרישות הקורס ומרכיבי הציון הסופי:

1. נוכחות רציפה והשתתפות פעילה במהלך הדיון.

2. הגשה של ארבע מטלות כתיבה.

3. קריאה והכנה לדיון של חומרי הקריאה.


אופן סיום הקורס: ראה/י  ידיעון הפקולטה

Clear, logically sound and interesting writing is an important skill which is crucial not only for academic studies, but for every successful career, from buisness and management to journalism and public service. This course will provide students with the required tools for understanding the fundamnetal components of the academic disourse, for developing critical thinking, reading tactics, and argumentation, which are necessary for a successful completion of their written assignments and papers.

 
0662-1010-05
 כתיבה אקדמית
 Text Analysis, Style and Composition
ד"ר שמעוני עידן אליתרגיל גילמן456 ג'1600-1400 סמ'  ב'

תיאור הקורס

כתיבה בהירה, הגיונית, מובנית ומבוססת היא מיומנות שרכישתה חיונית לשם הצלחה במהלך הלימודים באקדמיה, עמידה במשימות הכתיבה והקריאה וכן הגשה של עבודות גמר. מעבר לזאת היא גם תנאי להצלחה מקצועית בתחומים שונים – מכלכלה וניהול ועד עיתונאות ועבודה בשירות הציבורי.

הקורס נושא אופי של סדנת עבודה פעילה שתקנה לסטודנט/ית את ארגז הכלים הבסיסי להבנת טיבו של הדיון האקדמי, לפיתוח חשיבה ביקורתית ומושגית ולהפעלה של טקטיקות קריאה של טקסטים.

מטרות הקורס

קידום הבנת הנקרא וניתוח מושגי של טקסטים.

שיפור יכולת הכתיבה ברמה הסגנונית והטיעונית.

הקניית מיומנויות לעיבוד, ניתוח והצגה של רעיונות וטענות.

שימוש במאגרי ידע אקדמיים ובספרות משנית.

דרישות הקורס ומרכיבי הציון הסופי:

1. נוכחות רציפה והשתתפות פעילה במהלך הדיון.

2. הגשה של ארבע מטלות כתיבה.

3. קריאה והכנה לדיון של חומרי הקריאה.


אופן סיום הקורס: ראה/י  ידיעון הפקולטה

Clear, logically sound and interesting writing is an important skill which is crucial not only for academic studies, but for every successful career, from buisness and management to journalism and public service. This course will provide students with the required tools for understanding the fundamnetal components of the academic disourse, for developing critical thinking, reading tactics, and argumentation, which are necessary for a successful completion of their written assignments and papers.

 
0662-1010-06
 כתיבה אקדמית
 Text Analysis, Style and Composition
ד"ר גבע יונוביץ שרוןתרגיל גילמן323 ה'1200-1000 סמ'  ב'

תיאור הקורס

כתיבה בהירה, הגיונית, מובנית ומבוססת היא מיומנות שרכישתה חיונית לשם הצלחה במהלך הלימודים באקדמיה, עמידה במשימות הכתיבה והקריאה וכן הגשה של עבודות גמר. מעבר לזאת היא גם תנאי להצלחה מקצועית בתחומים שונים – מכלכלה וניהול ועד עיתונאות ועבודה בשירות הציבורי.

הקורס נושא אופי של סדנת עבודה פעילה שתקנה לסטודנט/ית את ארגז הכלים הבסיסי להבנת טיבו של הדיון האקדמי, לפיתוח חשיבה ביקורתית ומושגית ולהפעלה של טקטיקות קריאה של טקסטים.

מטרות הקורס

קידום הבנת הנקרא וניתוח מושגי של טקסטים.

שיפור יכולת הכתיבה ברמה הסגנונית והטיעונית.

הקניית מיומנויות לעיבוד, ניתוח והצגה של רעיונות וטענות.

שימוש במאגרי ידע אקדמיים ובספרות משנית.

דרישות הקורס ומרכיבי הציון הסופי:

1. נוכחות רציפה והשתתפות פעילה במהלך הדיון.

2. הגשה של ארבע מטלות כתיבה.

3. קריאה והכנה לדיון של חומרי הקריאה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  ידיעון הפקולטה

Clear, logically sound and interesting writing is an important skill which is crucial not only for academic studies, but for every successful career, from buisness and management to journalism and public service. This course will provide students with the required tools for understanding the fundamnetal components of the academic disourse, for developing critical thinking, reading tactics, and argumentation, which are necessary for a successful completion of their written assignments and papers.

 
0662-1010-07
 כתיבה אקדמית
 Text Analysis, Style and Composition
ד"ר כהן-צמח ירוןתרגיל רוזנברג209 ב'1200-1000 סמ'  ב'

תיאור הקורס

כתיבה בהירה, הגיונית, מובנית ומבוססת היא מיומנות שרכישתה חיונית לשם הצלחה במהלך הלימודים באקדמיה, עמידה במשימות הכתיבה והקריאה וכן הגשה של עבודות גמר. מעבר לזאת היא גם תנאי להצלחה מקצועית בתחומים שונים – מכלכלה וניהול ועד עיתונאות ועבודה בשירות הציבורי.

הקורס נושא אופי של סדנת עבודה פעילה שתקנה לסטודנט/ית את ארגז הכלים הבסיסי להבנת טיבו של הדיון האקדמי, לפיתוח חשיבה ביקורתית ומושגית ולהפעלה של טקטיקות קריאה של טקסטים.

מטרות הקורס

קידום הבנת הנקרא וניתוח מושגי של טקסטים.

שיפור יכולת הכתיבה ברמה הסגנונית והטיעונית.

הקניית מיומנויות לעיבוד, ניתוח והצגה של רעיונות וטענות.

שימוש במאגרי ידע אקדמיים ובספרות משנית.

דרישות הקורס ומרכיבי הציון הסופי:

1. נוכחות רציפה והשתתפות פעילה במהלך הדיון.

2. הגשה של ארבע מטלות כתיבה.

3. קריאה והכנה לדיון של חומרי הקריאה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  ידיעון הפקולטה

Clear, logically sound and interesting writing is an important skill which is crucial not only for academic studies, but for every successful career, from buisness and management to journalism and public service. This course will provide students with the required tools for understanding the fundamnetal components of the academic disourse, for developing critical thinking, reading tactics, and argumentation, which are necessary for a successful completion of their written assignments and papers.

 
0662-1011-01
 מבוא למחשבה הומאניסטית
 Introduction to the Humanities
ד"ר שהם יקותיאלשיעור גילמן326 ג'1800-1600 סמ'  א'

הקורס מציג את התפתחותה של המחשבה ההומאניסטית, בדגש על הפילוסופיה, מהעת העתיקה, דרך ימי הביניים והעת המודרנית ועד למאה העשרים. בתוך כך נסקור את תחומי המחקר במדעי הרוח, נבחן את שאלת מדעיותה של המחשבה ההומאנית ונדון בהתפצלותם של ענפי ידע שונים מתוכה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית
 

This course presents the development of humanistic thought, with an emphasis on Philosophy, since antiquity, through the middle ages and the early modern period up to the twentieth century. We shall survey the different disciplines of the humanities, examine the question regarding the scientificality of humanistic thought and discuss the divergence of various branches of knowledge from it.

 
0662-1013-01
 מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד
 Introduction to Children's Literature and Child Culture
פרופ דר יעלשיעור גילמן278 ג'1800-1400 סמ'  א'

ספרות הילדים היא כלי ביטוי אמנותי צעיר יחסית: גילה כמאתיים וחמישים שנה בסך הכול. במהלך הקורס נברר מהם התנאים החברתיים והתרבותיים שהובלו להבשלתו של ערוץ ביטוי בין-דורי ייחודי זה, ונבחן את התמורות הפואטיות שחלו בו במהלך שתי המאות, כחלק מהתמורות שחלו בתרבות המערב בכלל ובתרבות הילד בפרט. 

בקורס נתוודע לדיסציפלינות שונות שרואות בספרות הילדים אובייקט מחקר: דיסציפלינת החינוך, המוצאת בספרות הילדים פוטנציאל חינוכי ולימודי והעסוקה במיצוי "מסרים" ו"ערכים" מתוך הטקסטים; הספרות היפה הבוחנת את ספרות הילדים על פי מגוון הזיקות שהיא מקיימת עם הספרות היפה למבוגרים; הפסיכולוגיה, הרואה בה מקור לסיוע בתהליכים נפשיים בקרב הקוראים הצעירים והמבוגרים בבואם לכתוב ולקרוא לילדים; מחקר התרבות והסוציולוגיה הבוחנים את ספרות הילדים כאמצעי ביטוי בין-דורי המשקף והמכונן תופעות מרכזיות בחברה ובתרבות. בקורס נשים דגש מיוחד על ההיבט התרבותי, תוך בחינת מקומה ומעמדה המשתנה של ספרות הילדים בתרבות בכלל ובתרבות הילד בפרט.  במהלך הקורס נקרא מחקרים העוסקים בספרות הילדים ובתרבות הילד מפרספקטיבות מתודיות שונות, ונתוודע אל מגוון גדול של ספרי ילדים מהארץ והעולם.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית

 

Children’s literature is a relatively young mode of artistic expression: It is approximately 250 years old. In the course, we will examine the social and cultural conditions that led to the ripening of this unique inter-generational channel of expression. We shall trace the poetic transformations it has undergone in the past two centuries, in the context of changes in Western culture in general and child culture in specific.

The course will review various disciplines that engage with children’s literature: Education, which approaches children’s literature as a pedagogical and academic tool, focusing on the texts’ “messages” and “values”; Literature, which usually examines the relations between “adult” literary texts and those written for children; Psychology, which often examines the mental processes of young and old readers who read and write children’s literature; Cultural Studies and Sociology, that scrutinize children’s books as a reflection of inter-generational relations and an indications of various cultural and social phenomena. The cultural aspects will receive a special emphasis as the changing position of children’s literature in culture, and particularly child culture, will be examined.

 During the course, we will read studies on children’s literature and child culture from various methodic perspectives, and will be introduced to a large variety of children’s books from Israel and around the world.

0662-1042-01
 על הנרקיסיזם
 On Narcissism
ד"ר אלון גדישיעור גילמן326 ג'1600-1400 סמ'  ב'

המיתולוגיה היוונית מספרת על דמותו של נרקיס, שכעונש על יהירותו התאהב בבבואתו שלו. הפסיכואנליזה לאורך השנים עסקה רבות בדימוי העצמי ובערך העצמי, מאופן יצירתם, דרך היכולת לשמר ולווסת אותם לאורך החיים, וכלה באופן בו הם משפיעים על חיינו הרגשיים, הבחירות שאנו עושים, היכולת שלנו לאהוב או לממש את הפוטנציאל הגלום בנו, ועוד. בקורס נעקוב אחר התפתחות המושג והתמורות החשיבתיות העיקריות שחלו לגביו לאורך שנות קיומה של הפסיכואנליזה, החל מתיאוריית הדחף ויחסי האובייקט (פרויד וקרנברג), דרך המשגותיה של פסיכולוגיית העצמי (ויניקוט, קוהוט) ועד לתיאוריות התייחסותיות הקרובות לזמננו. לכל אלו ננסה למצוא הדים בתרבות ובאומנות (בכתובים, במיתולוגיה, בקטעי שירה ובפרוזה).

 

בין הנושאים בהם נעסוק:

הכלכלה הנפשית של הנרקיסיזם – ליבידו-אני מול ליבידו-אובייקט

העצמי הגרנדיוזי וחוויית הכל יכולות 

בחירת אהבה מדגם נרקיסיסטי מול אהבה מדגם השענותי

הנרקיסיזם כאשליה הגנתית (מפני תוקפנות, מפני נפרדות)

הנרקיסיזם כצורך חיוני - עמוד התווך של העצמי המתהווה

טובים השניים מן האחד – האם ניתן להסביר את הנרקיסיזם רק כמהלך תוך נפשי של הפרט, או שמא ניתן להתבונן על הנרקיסיזם כדואט, ריקוד המתהווה בין שניים?

ההשלכות הטיפוליות של הגישות השונות להפרעה הנרקיסיסטית

 

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

Greek mythology tells us about Narcissus, who, as a punishment for his arrogance, fell in love with his own image. Psychoanalysis throughout the years has intensively dealt with self-image and self-esteem: their creation, our ability to preserve and control them during our lives, the manner through which they impact our emotional life, our choices, our capacity to love, the way we actualize our potential etc. The course will focus on the development of the term Narcissism as well as on the major changes that have occurred in its perception in parallel to the development of psychoanalysis, starting with the drive theory and object relations (Freud and Kernberg), proceeding to  the terminology of self psychology (Winnicott and Kohut) and culminating with more recent relational theories. We shall try to trace the echoes of all of these in culture and art (in literature, mythology, poems and prose).

0662-1151-01
 ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים
 Management - Models and Concepts
ד"ר שמעוני עידן אלישיעור גילמן305 ג'1400-1200 סמ'  ב'

ספרות הניהול בת זמננו עורכת דיון ער בשאלת תקפותם של מודלים שונים של ממשל תאגידי. במסגרת זו, כמו גם בדיון התקשורתי, נבחנות סוגיות כמו תפקיד המנהל ואופי פעולותיו, מקור אחריותו והיקפה, שלאורן מובנת דמותו של המנהל. מנהל לפי המודל הקלאסי יכול להידמות למי שעומד בראש מערכת כמו-מכאנית שנבחנת רק על פי שיקולים של יעילות ותועלת כלכלית. לעומת זאת, תחת המודל החברתי מנהל יכול להיראות כמי שמבקש לאזן בין כוחות כלכליים לכוחות חברתיים הנמצאים בהתנגשות מתמדת. בנוסף על שני אלה, מודל 'בעלי-עניין' מצביע על המנהל כמי שעומד במרכזה של מערכת מורכבת ששיקוליה מביאים בחשבון את טובת הסביבה בנוסף לטובת האדם ודורותיו הבאים. הקורס "ניהול – מקורות רעיוניים ומודלים" יבחן מודלים שונים של ממשל תאגידי תוך הצגת העושר והמורכבות שמתוכם הם התפתחו בהיסטוריה של הרעיונות. במסגרת זו נדון בדמות המנהל שניתן לגזור מן המחשבה האפלטונית (מנהל היודע את הטוב), מן ההשקפה האריסטוטלית (מנהל בעל המידה הטובה), מן ההשקפה ההובסיאנית (המנהל הריבון), וכן בתיאוריות רעיוניות נוספות שמאפשרות הבנה מעמיקה של הדיון שנערך כיום בסוגיה זו באקדמיה ובשיח הציבורי.

חובות הקורס: נוכחות חובה, רפרט בכיתה, בחינה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  ידיעון הפקולטה
 

Contemporary literature on management discusses the validity of various models of corporate governance. This discussion, as well as the discussion in the media, considers issues like the role of the manager, the nature of his actions, the basis of his responsibility and its extent, and other criteria for understanding his character. On the classical model, a manager can be regarded as one who leads a quasi-mechanical system, which is evaluated merely by considerations of economic efficiency. On the social model, a manager can be viewed as one who seeks to balance the constantly conflicting social and economic forces. Further, the stakeholder’s model considers a manager a person who stands in the center of a complex system, the considerations of which take into account nature conservancy, in addition to the benefit of man and next generations. The course “Management – Models and Concepts” will consider the different models of corporate governance while presenting the wealthy and complex ideas from which they have historically developed. We will discuss the character of the manager which can be deduced from the Platonist thought (the manager who knows the good), the manager according to the Aristotelian view (the virtuous manager), the Hobbesian view (the manager as an absolute sovereign), and other such theories which enable deeper understanding of contemporary discussions of the issue.

0662-1160-01
 כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח ומערב
 Falling Stars: Yiddish Cinema Between East and West
ד"ר לבנת אביבשיעור גילמן279 ד'1200-1000 סמ'  א'

הסרט היהודי דובר היידיש צמח אל תוך משב הרוח המודרני שטלטל את החברה היהודית בעשורים הראשונים של המאה ה-20 ובמידה רבה ניתן לראותו כמשקף טלטלה חברתית, נפשית ורוחנית זו ששיאה במאורעות השואה.

במהלך הקורס יוצגו קטעי סרטים מכוננים תוך דיון בסוגיות המפתח הנקשרות לקורפוס הקולנוע היידי, מהתהוותו של המבע הסינמטי ביידיש שבא לשיאו ב"תור הזהב" קצר הימים בפולין ובאמריקה, דרך היכרות עם דמויות המפתח בהפקה מאחורי הקלעים ועל המסכים.

סרטים רבים מבטאים את השבר אליו נקלעה החברה היהודית כשחלקם נותן ביטוי מטרים לשואה. הקורס יבקש לקרוא את השואה דרך הסרט היידי על תכניו השונים- מהדיבוק, לתחושת התלישות והנדודים, המוות, קידוש השם ועוד, תוך מעקב אחר התגלגלות תעשיית הקולנוע היהודית אל מחנות השמד והניסיונות לחדשה לאחר מכן. סרטים שנעשו מיד לאחר מאורעות השואה ובמהלך השנים מאז התרסקותו של קולנוע היידיש רק מסמנים ככוכבים נופלים את מסלול הנסיקה הפוטנציאלי שלו, כשהיידיש מבליחה לעיתים כשפה חתרנית ומבקשת להמשיך להשמיע קולה המושתק בפס הקול והחיים הקולנועי. קורפוס סרטי הקולנוע ביידיש משמש מצבה חיה לעולם היהודי שחרב בשואה וערוץ ייחודי לבחינה ועיון מחודש  בטראומת השואה ובאופני הנצחתה.

נוכחות חובה.


אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

 

Yiddish film was part of the modern whirlwind, which threatened to destabilize Jewish society during the first decades of the twentieth century. Yiddish cinema reflects the social, psychological and spiritual turmoil that ended with the atrocities of the Holocaust.

While presenting the major Yiddish film repertoire, discussions on key issues will be developed from the revolutionary early days of Yiddish expression on the screen, its peak during the short "Golden age" in Poland and America, through the acquaintance with key figures among crew and cast in the production behind and on the screens. Various films deal with the fracture of traditional Jewish life and some anticipate the dramatic events to come.

The course will attempt to read the Holocaust through the Yiddish films according to its diverse themes, from the Dibbuk to experiences of detachment and wanderings, death, Kiddush Hashem and more. We will observe the transition of the Jewish cinema industry to the Ghettos and Death camps and the later attempts to renew it.

Films made shortly after the events of the Holocaust and in the following years after the collapse of Yiddish cinema are noted as fallen stars in a potential 'takeoff lane' with the Yiddish language sometimes serving as a subversive language which demands to raise its voice in the silenced soundtrack of lived cinema.

The Yiddish cinema corpus today serves as a living cultural monument for the Jewish world that was lost with the Holocaust and provides a unique path for a renewed examination and discussion on the trauma and commemoration aspects of the Holocaust.

0662-1169-01
 תולדות רעיון הצדק החברתי: מהמהפכה הצרפתית ועד ימינו.
 The Ideal of Social Justice: From the French Revolution to Our Times
ד"ר דוידי אפריםשיעור גילמן326 ה'1400-1200 סמ'  ב'

לרעיון הצדק החברתי היסטוריה ארוכה ומכובדת. מאז כתבי הפילוסופים במאות ה-17 וה-18, בייחוד כתביו של ז'אן-ז'אק רוסו, שקידמו את עקרונות "האמנה החברתית" ועד לתפיסות המודרניות של צדק חברתי וצדק סביבתי. מטרת הקורס היא להסביר את התפתחות הרעיון של הצדק החברתי והשלכותיו המעשיות מאז המהפכה הצרפתי ועד ימינו.  

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

The concept of social justice has a long and distinguished history,  from the emergence of the concept of a "Social Contract" enshrining the rights of citizens within a wider social framework in the writings of enlightenment philosophers of the 17th and 18th centuries, such as Jean-Jacques Rousseau, to the modern concepts of "Social Justice" and "Environmental Justice".  The aim of the course is to explain the evolution or the social justice idea from the French Revolution to our days.

0662-1251-01
 "הפגיעה השלישית"- דמות האדם בראי הפסיכואנליזה
 The Third Blow: The Image of Man in Psychoanalysis
ד"ר טריאסט יוסףשיעור גילמן326 ד'1600-1400 סמ'  א'

שלוש פגיעות ספגה האנושות בגאוותה; אחרי המהפכה הקופרניקאית והדרוויניזם - הפסיכו-אנאליזה היא אולי המכאיבה מכולן. היא עימתה את האדם עם העובדה שלא זו בלבד שעולמנו אינו מרכז היקום ולא זו בלבד שהאדם איננו נזר הבריאה אלא שהוא "אינו אדון אפילו בביתו שלו". כך פרויד (1917) המכוון לכך ש"האני" האמור לנהל ולתאם את הסובייקט ולייצגו כלפי פנים וכלפי חוץ, בעצם אינו יודע אותו אלא באופן חלקי בלבד. כל השרוי בעלטת הלא-מודע אינו בשליטתו ונעלם ממנו.
בקורס מבוא זה תושם הפסיכו-אנאליזה על הספה, תוך ניסיון לבחון בראיה ביקורתית את התפתחותה של התיאוריה שהותירה חותם כה עמוק על תרבות המערב ושרדה את חילופי המילניום – קונטרברסלית כתמיד. מלבד הצגת רעיונותיה המרכזיים של הפסיכואנליזה יושם הדגש על זיהוי מאפייני דמות האדם (בתפקידו כמטפל וכמטופל) כפי שאלה מצטיירים במודלים השונים של הפסיכואנליזה מפרויד ועד ימינו. תפיסת דמות האדם מתפתחת במקביל לתהליך התפתחותה של התיאוריה, מ"אובייקט חלקי" המחפש את מהותו האמיתית בעולם של "אמת מוחלטת" – ל"סובייקט שלם" המגלה ובתוך כך גם בורא את "עצמו האמיתי" במרחב אינטר-סובייקטיבי של "אמת יחסית".

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 

Three major blows have been inflicted upon man's pride, and next to Darwinism and the Copernican revolution, the most painful one was probably delivered by psychoanalysis. For psychoanalysis forced man to face the fact that not only that our world is not the center of the universe, and not only that man is not the pinnacle of Creation, but also man is not even "master of his own home". This was Freud's (1917) way of saying that the "ego", which is supposed to manage and coordinate the subject, while representing him inwardly and outwardly, in fact only has very partial acquaintance with it; for everything that lies in the shadow of the unconscious is unknown to him and is beyond his control.

In this course we shall invite psychoanalysis to "lie on the couch"; using a critical approach we shall study the development of this theory, which left such a profound impact on Western civilization but - having survived the passage into the third millennium - remains as controversial as ever. Apart from presenting the main ideas of psychoanalysis, we shall identify the characteristics of man's image (in his role as therapist and patient) as seen in the different psychoanalytic models, from Freud to present day. We shall follow the change in the perception of man's image, as it evolves in parallel to the development of psychoanalytic theory, from a "part object" looking for its real essence in a world of "absolute truth", to a "whole subject" who discovers - and by so doing also creates - his "real self" in an intersubjective space of "relative truth".

0662-1338-01
 מהי יצירתיות?
 What is Creativity?
ד"ר כהן-צמח ירוןשיעור גילמן326 ג'2000-1800 סמ'  ב'

הקורס יבחן תשובות שונות לשאלה, מהי יצירתיות? בכלל זאת נדון באפשרות שיצירתיות היא יצירת יש מאין, ולעומתה בטענה שהיא תמיד בבחינת יש מיש. כמו כן נשאל, האם יצירתיות מתרחשת בן רגע בהפתעה גמורה שאינה ניתנת לחיזוי, או שהיא מתנהלת לאורכו של בתהליך שניתן ללמידה ולשחזור.? האם יש קשר בין יצירתיות לחשיבה רציונאלית או שמא יצירתיות היא פרי הדמיון בלבד? בהקשרים אלו אלה ואחרים נתהה על היחס בין מושגים כמו יצירה ובריאה, המצאה וגילוי, ואומנות ועיצוב, ונתהה באילו תחומים אנו מצפים ליצירתיות, הואם יצירתיות היא נחלתן הבלעדית של האומנויות או שהיא מאפיינת גם תחומים כמו הנדסה, כלכלה ומדעי החיים.?

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

The course will examine different answers to the question of creativity. We will discuss the possibility that creativity is a creation from scratch ex nihilo, and on the other hand, that it is always a development of known ideas. We will also pose the question whether creativity occurs in an instant, by pure, unpredictable spontaneity, or whether it is the result of a long process that can be learned, studied and reconstructed or duplicated (reverse-engineered). Is there a connection between creativity and rational thinking? Or is creativity merely a figment of imagination? In these and other contexts, we will dwell on the relation between concepts such as creation and origination (divine  or demiurgic) , invention and discovery, art and design. We will conclude by trying to think about demarcation of the fields in which we expect to find creativity, and to ponder whether creativity is the exclusive domain of the arts or whether it is also characterized by fields such as engineering, economics and life sciences.

0662-1338-02
 מהי יצירתיות?
 What is Creativity?
ד"ר שהם יקותיאלשיעור גילמן277 ג'2000-1800 סמ'  ב'

הקורס יבחן תשובות שונות לשאלה, מהי יצירתיות? בכלל זאת נדון באפשרות שיצירתיות היא יצירת יש מאין, ולעומתה בטענה שהיא תמיד בבחינת יש מיש. כמו כן נשאל, האם יצירתיות מתרחשת בן רגע בהפתעה גמורה שאינה ניתנת לחיזוי, או שהיא מתנהלת לאורכו של בתהליך שניתן ללמידה ולשחזור.? האם יש קשר בין יצירתיות לחשיבה רציונאלית או שמא יצירתיות היא פרי הדמיון בלבד? בהקשרים אלו אלה ואחרים נתהה על היחס בין מושגים כמו יצירה ובריאה, המצאה וגילוי, ואומנות ועיצוב, ונתהה באילו תחומים אנו מצפים ליצירתיות, הואם יצירתיות היא נחלתן הבלעדית של האומנויות או שהיא מאפיינת גם תחומים כמו הנדסה, כלכלה ומדעי החיים.?

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

The course will examine different answers to the question of creativity. We will discuss the possibility that creativity is a creation from scratch ex nihilo, and on the other hand, that it is always a development of known ideas. We will also pose the question whether creativity occurs in an instant, by pure, unpredictable spontaneity, or whether it is the result of a long process that can be learned, studied and reconstructed or duplicated (reverse-engineered). Is there a connection between creativity and rational thinking? Or is creativity merely a figment of imagination? In these and other contexts, we will dwell on the relation between concepts such as creation and origination (divine  or demiurgic) , invention and discovery, art and design. We will conclude by trying to think about demarcation of the fields in which we expect to find creativity, and to ponder whether creativity is the exclusive domain of the arts or whether it is also characterized by fields such as engineering, economics and life sciences.

0662-1339-01
 אוונגרד יהודי בעידן מחולן- מי"ל פרץ לז'ורז' פרק
 Jewish Avant-garde in a Secular age- From Y.L. Peretz to George Perec
ד"ר לבנת אביבשיעור גילמן305 ד'1400-1200 סמ'  א'

האם קיימים לאוונגרד היהודי של המאה העשרים ביטויים מובחנים של תנועה הניזונה מתפיסות של חלל ומקום? הקורס יבקש להתמודד עם שאלה זו תוך בחינה ועיון במבעים אמנותיים יהודיים מובהקים במזרח אירופה בין שתי מלחמות העולם, תוך מיקוד באוונגרד היהודי היידישיסטי כפי שזה עמד בזיקה למגמות הפוליטיות וזרמים אמנותיים כגון אקספרסיוניזם, פוטוריזם, קונסטרוקטיביזם, דאדאיזם, אנרכיזם וגילויים מגוונים של אוונגרד אמנותי ואינטלקטואלי.

הקורס יבחן ביטויים שונים של המגמה האוונגרדית ויבקש לחשוף את תפיסות התנועה המונחות בבסיס מבעיה המגוונים, וכן לדון בהיבטים החלליים הבאים לביטוי בספרות ובשירת היידיש, בתיאטרון, בקולנוע, במוסיקה ובאמנויות החזותיות. הניסיון יהיה לבחון את זיקתם של ביטויים אוונגרדים אלו לעולמות התוכן והרוח היהודיים ולעמוד על התרומה של האמנות היהודית המתחדשת לפרקטיקה ולפילוסופיה של האמנות המודרנית, כמו גם להבנייה של התרבות והזהות היהודית המתחדשת בישראל.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית

 

Does the 20th century Jewish Avant-garde reflect a distinct quality of movement and motion nourished by place and space perceptions? The course will consider this question while examining East-European interwar Jewish artistic expressions. We will focus on Yiddish avant-garde, which was linked to diverse political and artistic currents such as Expressionism, Futurism, Constructivism, Dadaism, Anarchism and diverse manifestations of intellectual and artistic avant-garde.

Spatial aspects of the Jewish avant-garde trends as expressed in literature and in Yiddish poetry, in theatre and cinema, in music, and the arts will be reviewed. We will examine the link to Jewish content and spirit and attempt to assess the contribution of a modern artistic Jewish renaissance to the practice and philosophy of modern art, as well as to the structuring of the renewal of an Israeli Jewish identity and culture.

0662-1340-01
 יצורים פנטסטיים ונפשות אחרות
 Fantastic creatures and other minds
ד"ר צדקה רונןשיעור גילמן280 ב'1200-1000 סמ'  ב'

האם לדמויות ספרותיות וקולנועיות יש נפש? היכולת הקוגניטיבית שלנו לייחס נפשות לאחרים – כלומר לייחס להם מחשבות, רצונות ורגשות דומים או שונים מאלו שלנו - באה לידי ביטוי גם כאשר מדובר בנפשות בדיוניות. אבל יכולת זו מתפתחת במהלך שנותינו הראשונות. מה קורה בזמן ההתפתחות? האם גם תינוקות וילדים רכים מייחסים נפשות לדמויות? האם ייחוס זה שונה מהאופן שבו אנו כמבוגרים מבינים נפשות אחרות? האם הדבר משפיע על היצירות הספרותיות לגיל הרך? איך? האם חשיפה ליצירות אלו משפיעה על האופן שבו מתפתחת גישתנו לנפשות אחרות? האם היא משפיעה על יכולותינו החברתיות? ומה קורה כאשר אנחנו מתבגרים יותר? כיצד אנו מבינים נפשות אחרות ביצירות אמנות? על סמך מה אנו מייחסים נפשות לאלים, למפלצות, לרוחות רפאים, לחייזרים ולאנדרואידים? מה המנגנון הקוגניטיבי שמאפשר זאת? מהן מגבלותיו? האם חריגה ממגבלות אלו משרתת את הקיום המיתי של יצורים אלו? בקורס זה נשאף לעורר שאלות אלו ואחרות, ולענות עליהן בהסתמך על דוגמאות ממיטב היצירה הספרותית והקולנועית מחד ועל המחקר הקוגניטיבי העדכני מאידך.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

Do literary and movie characters have a mind? Our cognitive capacities to attribute minds to others,that is, attributing thoughts, desires and feelings that may be the same or different from our own states of mind to others, - usually come into play with regard to fictional characters as well. However, this capacity develops during our first years of life. If so, what happens during its development? Do toddlers and young children attribute minds to fictional characters? Is their attribution of minds to others different from the way adults attribute minds? Could it affect children's books and movies, and how? Could literary works affect our development and our social skills? Moreover, how do we understand literary characters when we grow up? What makes us attribute minds to gods, monsters, ghosts, aliens and androids? What is the cognitive machinery that allows us to do so? Does it have limits, and what are these limits? Does exceeding them makes these creatures even more mythical? During this course we will deal with these questions and others drawing on the most recent cognitive findings and on examples from some fine works of literature and film.

0662-1450-01
 מבוא לרטוריקה
 Interdisciplinary Introduction to Rhetoric
פרופ פרוגל שי ישראלשיעור גילמן282 ד'1400-1200 סמ'  א'

הרטוריקה היא אומנות הנאום, ואכן באופן מקורי זוהתה עם הנאומים ואומנותם. אך הוגים שונים לאורך תולדות המחשבה המערבית הציגו השקפות שונות ביחס למהותה, לתכליתה ולתחומי הדיון בהם היא לוקחת חלק.

הקורס מציג, באופן היסטורי ורעיוני, השקפות בולטות בתולדות הרטוריקה מהעת העתיקה ועד "הרטוריקה החדשה" של חיים פרלמן מהמאה העשרים, תוך התייחסות לנושאים כמו הקשר בין אמת לשכנוע, הקשר בין מחשבה ושפה והקשר בין רטוריקה לאתיקה.  כמו כן, הקורס עוסק בשתי סוגיות הקושרות בין לוגיקה לרטוריקה: "דוגמא נגדית" ו"כשלים רטוריים".

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית

Rhetoric is the art of oration and this is its origin. Yet, during the history of western culture the discussion concerning the nature of rhetoric was expanded to general questions about the relation between thinking and language, between persuasion and truth and between rhetoric and ethics.

We will discuss these questions by referring to central views in the history of rhetoric from ancient Greece to our time.

0662-1961-01
 קפיטליזם במבחן: אנתולוגיה של משברים כלכליים
 Anthology of financial crises
ד"ר חפץ שרוןשיעור גילמן280 ה'1600-1400 סמ'  ב'

נבחן סדרת משברים כלכליים החל מן המאה השבע עשרה ועד המשבר הכלכלי הגדול של 2008. ננסה לברר מה הם הגורמים למשברים כלכליים ומה השפעתם על המוסדות המרכזיים של הקפיטליזם וכלכלת השוק החופשי. נבין במהלך הקורס כי משברים כלכליים וקריסות שוקי מניות הם חלק מהותי מן הקפיטליזם של השוק החופשי ונבחן את תפיסת הרגולציה שהתפתחה על מנת לשמור על החברה והכלכלה מנזקי המשברים.

נוכחות חובה.

* סגור בפני מי שלמדו את הקורס המשבר הכלכלי של שנת 2008 בעבר

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

The course examines a series of financial crises since the seventeenth century until the Great Financial crises of 2008. We will look at the causes of financial crises and their effect on the main institutions of Capitalism.

During this course we will investigate the notion of financialization of the free market economy and the inherent relationship between Capitalism and continuous failures of the economy.

0662-1962-01
 תרבות וקוגניציה
 Culture and Cognition
ד"ר צדקה רונןשיעור גילמן326 ב'1200-1000 סמ'  א'

תרבות נוצרת, נצרכת ומופצת על ידי בני אדם. המחקר הקוגניטיבי של התרבות והאמנות מבקש לבחון את האופנים בהם מנגנונינו התפיסתיים, המחשבתיים והרגשיים משפיעים על החוויה התרבותית, ועל האופן בו אנו מגיבים ליצירה התרבותית והאמנותית.
כדי להיטיב להבין את התרבות ואת האמנות שאנו יוצרים ואוהבים, עלינו להבין את הכלים הקוגניטיביים שבאמצעותם היא נוצרת ומתווכת. בין אם המדובר ביצירת אמנות, בדת, ברעיון, במשנה סדורה, בטכנולוגיה, באומנות או במשחק - יצירה אנושית רוכשת את משמעותה התרבותית מאינטראקציה בין אנשים. כדי שתהיה ליצירה משמעות תרבותית, כדי שהיא תהיה בעלת השפעה ולאורך זמן, הרי שהיא חייבת להתאים לא רק לכלים הקוגניטיביים של יוצריה אלא גם לאלו של קהלה. קהל זה הוא שצורך אותה, מתייחס אליה, משמר אותה, מעבד אותה ומפיץ אותה. המחקר הקוגניטיבי של התרבות מבקש לשפוך אור על האופן שבו היצירה התרבותית והאמנותית מתקשרת עם הקהל שלה, ועל האופן בו מתפתחת תרבות.
הקורס יציג את הגישה הקוגניטיבית לתרבות, יבהיר את המסגרת המושגית שלה, ויעסוק בדוגמאות מתחומים רבים ומגוונים של יצירה תרבותית ואמנותית כדי להמחיש את האופן בו מסייעת לנו גישה זו להבין תחומים אלה. הקורס ילווה בדוגמאות ממיטב היצירה האמנותית והתרבותית. 

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית. 
 

Culture is based on human interaction. Works of art, ideas, technologies or games – these and other cultural products are not just formed by people, but are also consumed, referred to, preserved and distributed by people. To be meaningful and cast impact overtime, works of art and other cultural products must therefore fit the perceptual, cognitive and emotional mechanisms of their creators and of their audience. It is this audience who responds to it, mediates it and transmits it further. The cognitive study of culture wishes to understand culture by looking into the cognitive processes involved in cultural and artistic exchanges.
This course presents the cognitive approach to culture, demonstrates how various forms of art and culture communicate with their audience and offers a novel understanding of the way culture develops

0662-1965-01
 פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים
 Post-Pornography: Sex, Love and Identity in a Digital Age
ד"ר נור עופרשיעור גילמן326 ג'1800-1600 סמ'  ב'

מרחב הסייבר פתוח למשחקים בזהות וזהות מגדרית. אולם בעוד שהמרחב העכשווי הוא מרחב מזוהה (זהותם של המשתמשים בעיקר בפלטפורמות של הרשתות החברתיות), מרחב הסייבר המוקדם איפשר משחק רדיקאלי יותר בזהויות, באמצעות אווטארים אנונימיים. האם הסייבר המוקדם סלל את הדרך בה אנו משחקים בזהויות שלנו בקלות כה גדולה? ומה זה אומר על הבנייה של מיגדר?

אחת מטענות הקורס היא כי חלל הסייבר מחסל (כפי שחיסל תעשייות רבות אחרות) את תעשיית הפורנו המסחרית כפי שהתעצבה במערב הקפיטליסטי במאתיים השנים האחרונות. את תעשיית הפורנו הגוועת מחליפה פעילות רשתית של חובבים היוצרים תוכן באופן עצמאי. נעמוד על הדומה והשונה בין שני אופני ייצור אלה של תכנים עם אופי מיני ונשאל האם וכיצד אופן הייצור של אלה משפיע על התוכן בייצוגים אלה.

הקורס בנוי על שני גופי ידע: שאלות על מין, מגדר, זהות וסובייקטיביות בסייבר מצד אחד, וגוף המחקר הסוציולוגי אודות החברה בעידננו אותו כינה הסוציולוג זיגמונט באומן "מודרניות נזילה" בהקשר של החיים ברשת. בקורס נכיר את הספרויות המרכזיות של שני גופי ידע אלה ונעסוק בשאלות על פורנוגרפיה, אהבה, מין, מיניות והיכרויות ברשת הן מנקודת המבט הסקפטית אודות הסייבר (cybersceptic  (והן מזו המתלהבת (cyberutopian) .

נוכחות חובה.
אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

The class deals with the ways in which the internet and mobile connectivity have transformed pornography, a centuries-old literary genre that became an industry. Pornography is a unique Western phenomenon, a logical product of the cocktail of libertine enlightenment and capitalism. Not unlike a long list of industries such as travel, journalism, printed books, photography, investing, pornography too is being profoundly restructured and reinvented in cyberspace.

 

0662-2074-01
 יסודות בניתוח רטורי
 Fundamentals of Rhetorical Analysis
ד"ר אליס נדיהשיעור גילמן280 ד'1400-1200 סמ'  ב'

שיעור זה מעניק עקרונות מתודולוגיים ושיטות מחקר לניתוח רטורי של טקסטים כתובים ודבורים, מילוליים וויזואליים. במהלך הקורס יתנסו הסטודנטים בניתוח טקסטים וייחשפו למגוון להיבטים המרכזיים במחקר הרטורי. בין השאר, נערוך הכרות עם הסוגיות הבאות: הסיטואציה הרטורית, הפעולה הרטורית, הממד הארגומנטטיבי בשיח, מבנה הטיעון הרטורי, שכנוע באמצעות האופי (אתוס), תפקיד הרגש בשכנוע (פאתוס), רטוריקה פיגורטיבית, כשלים רטוריים, ועוד.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 

This course overviews basic research methods used in the rhetorical analysis of different types of text: written and oral, verbal and visual. Students will learn and exercise various frameworks and research instruments used in contemporary trends in rhetorical criticism. Among the course’ topics are: rhetorical situations, rhetorical act, argumentative dimensions of discourse, argumentative structure of texts, persuasion through character (ethos), appeal to emotions (pathos), figurative language, rhetorical fallacies and so on.
 

0662-2094-01
 מיתוסים בראי הפסיכואנליזה
 Myth and Psychoanalysis
ד"ר מזור מעיןשיעור גילמן326 ג'1200-1000 סמ'  ב'

הנחתו של פרויד בדבר קיום הלא מודע בנפש האדם תרמה תרומה רבת ערך להיסטוריה האינטלקטואלית והתרבותית. פיתוחה וביסוסה של הנחה זו הוסיפה למחקר פרספקטיבה פסיכואנליטית שהולידה פרשנויות חדשות למיתוסים. בבסיס כל הפרשנויות הפסיכואנליטיות המודרניות שבאו אחרי פרויד למיתוסים מונח הקשר שמצא פרויד בין המודע ללא מודע, ובמיוחד ההשפעה שיש לקשר הזה על תהליך יצירת ייצוגים או סמלים. במהלך הקורס נדון בהרחבה בפרשנויות השונות שהציעו תלמידיו הקרובים של פרויד, אוטו ראנק וקרל גוסטב יונג, ובפרשנויות של חוקרים וחוקרות שבאו בעקבותיהם ותרמו תרומה מקורית ויצירתית לחקר המיתוסים בראי הפסיכואנליזה.
כבר במאה ה-18 החלה אירופה להיחשף לידע על מיתוסים ודתות של תרבויות רבות ברחבי העולם. ידע זה הלך והתרחב במאה ה-19 ובמאה ה-20, ותרם אף הוא להתבססות ההשקפה שמיתוסים אינם אלא דרכי ביטוי לצורכי הנפש האנושית. נראה כיצד האנתרופולוגיה והפסיכולוגיה השפיעו זו על זו ונעזרו האחת בשנייה לביסוס מסקנותיהן. הפרשנויות הפסיכואנליטיות שידונו יודגמו באמצעות מספר מיתוסים. נבחן את ייצוגם של מיתוסים אלה במקורות עתיקים ובייצוגים מודרניים שלהם בקולנוע ונדון במקום השמור לרעיונות הפסיכואנליטיים בביקורת התרבות.

 נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

Freud's suggestion that the human mind has an unconscious part has had an immense effect on our intellectual and cultural history. Once developed and substantiated this assumption added a psychoanalytical perspective that yielded new interpretations of myth. Freud’s description of the interaction between the conscious and the unconscious mind, particularly the effect of this interaction on the process of symbolization, underlies all modern psychoanalytic approaches to myth. In this course, we will discuss the work of Freud's immediate followers, Otto Rank and Karl Gustav Jung, but as psychoanalytic thought has since continued to evolve and expand, we will also be introduced to the work of several later researchers, who have made highly creative theoretical contributions that constitute certain paradigm shifts.

The study of myths and religions intensified in Europe during the 19th century. This enabled extracting and comparing certain similar mythical patterns, giving rise to theories on what they revealed about the human condition. Myths were increasingly regarded as expressions of inner needs of the human psyche. We will examine the ongoing mutual influence between psychology and anthropologyand illustrate psychoanalytic approaches to myth  through selected myths. We will analyze their representations in ancient literature and in modern cinematic adaptations.

0662-2099-01
 ג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עם
 The Philosophical Structure of Genocide
ד"ר דעואל לוסקי חייםשיעור גילמן278 ב'1800-1600 סמ'  ב'

בנסיוננו להבין את תופעת הג'נוסייד (בהגדרתה היסודית - רצח עם על רקע גזעי בו אנשים רוצחים אחרים בשל השתייכותם לקבוצה לאומית, אתנית, גזעית או דתית, ללא קשר לאשמה אינדיבידואלית), נבקש להתייחס לשני צדדיה של התופעה: ההבט האחד הוא ההבט ההיסטורי, הדן בהִיסְטוֹריוֹת השונות ובתולדות מסכת הארועים במאה העשרים שאיפשרו את התפשטות התופעה המאפיינת את העידן המודרני. ההבט השני [ואולי הראשון] הוא ההבט הפילוסופי, המבקש לחקור/לברר את תנאי האפשרות המחשבתיים, המנטאליים, המוסריים והאסתטיים, שיצרו  מצבים בתוכם רצח העם, לסוגיו השונים התאפשר. את תופעת ההשתקה, העיוורון, המאפשרים את העמידה ממול, את החיים עם הארועים המתרחשים לעיני האנשים החיים את הזמן ואת המרחב בתוכו רצח העם מתרחש. תוך כדי התבוננות בחומר חזותי, ולמידת חשיבותו בהבנת הג'נוסייד, נלמד אודות רצח העם הארמני ובעיות הזכרון וההכרה שסביבו, על רצח העם שנעשה בגרמניה הנאצית, וברוסיה הסובייטית (להבדיל), בקמבודיה ובאינדיאנים של אמריקה, נכיר את רצח העם ברואנדה וננתח את ארועי סאברה ושאתילה וארועים אחרים במרחב המזרח תיכוני. נשאל שאלות ביחס למידתיות ולשאלת הכמות: ממתי הופך רצח בכוונה תחילה של אוכלוסיה, ל"רצח עם"? מה מרחב התמרון והגמישות של המושג, מה הוא מכיל ומה הוא אינו מכיל, והיכן וכיצד מתבצעות החלוקות וההגדרות, ובעיקר – את מי הן משרתות? תוך כדי כך, נלמד אודות מה שפרופ' משה צוקרמן טבע, כ"חיפצון השואה", ונבקש להבין את תפקידו של השלטון, בעיצוב הזכרון ובתיעוד הארועים לאחור, ונדון בשאלה השואה: האם השואה היא ה"מודל" המוחלט לרצח עם? האם השואה היא הסימן המוחלט של הג'נוסייד המודרני?  

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

In order to understand the phenomenon of genocide, we will consider the question of the political creation of racial difference: Do people kill others because of their belonging to a national, ethnic group, race or religion (regardless of individual guilt)? We shall refer to the two sides of this phenomenon. The first is the historical aspect, trying to understand the various histories within the twentieth-century events that enabled the proliferation of genocide. We will build a comparative discussion about the political, economic and social standing behind the events of “murder”, which is the inner meaning of every genocide, namely, the possibility of looking in the face of someone else, of the “other”, and committing the crime (of murder). How is it possible at all in our age? The second aspect is the philosophical one, the search for the meaning of the special conditions, mental, moral, and aesthetic that created the situation in which genocide was possible at all. We shall explore the relationships between the modern Nation-state and the growth of the phenomenon of genocide, and emergency laws, which created the situation of denial, muting, and blindness in face of genocide, the possibility to "ignore" and to continue daily life as if nothing was happening. We shall also examine the psychological, cultural, and societal roots of human cruelty and mass violence, that enable individuals collectively and separately to perpetrate mass violence and genocide.

0662-2119-01
 הפילוסופיה של הטכנולוגיה
 Philosophy of Technology
ד"ר ולנר גילת גלית פנינהשיעור גילמן278 ג'2000-1800 סמ'  ב'

טכנולוגיות עוטפות אותנו לכל אשר נפנה. הן לא רק מסייעות לנו בפעולות שונות, אלא גם מכתיבות כיצד אנו נעים בעולם, מתקשרים זה עם זו, מחליטים, חושבים, בקיצור – טכנולוגיות מעצבות עבורנו תפישת עולם. מהי תפישת עולם זו היא שאלת המפתח של פילוסופיה של טכנולוגיה. בארה"ב בשנים האחרונות הבינו הפקולטות להנדסה את חשיבותן של השאלות הפילוסופיות בתהליכי הפיתוח וקורסים מסוג זה הינם חלק מתכנית הלימודים להכשרת מהנדסים. קורס זה פותח על מנת לתת מענה דומה בישראל, בדגש על טכנולוגיות דיגיטליות.

בקורס נבחן סוגיות בפילוסופיה של טכנולוגיה באמצעות טכנולוגיות עכשוויות, כגון רובוטים, מכוניות אוטונומיות, אינטרנט-של-דברים, טלפונים ניידים, סנסורים, ועוד. המפגשים הראשונים יוקדשו לאבולוציה הטכנולוגית מכלים למכונות, וממכונות לטכנולוגיות מרושתות. לאחר מכן נדון ביחסים השונים בין בני אדם לטכנולוגיות באשר הן, תוך שימת דגש על סוג היחסים החדש והאינטנסיבי שנוצר עם כניסת חיישנים ואלגוריתמים לחיי היומיום. מכאן נמשיך לדון בערכים והאם ניתן לפתח טכנולוגיות שיתמכו בערכים מסויימים. כמו כן נדון באתיקה של טכנולוגיה ובטקטיקות לעידוד התנהגויות שונות. בחלקו האחרון של הקורס נבחן את הדינמיקות בין טכנולוגיה לחברה. נלמד את התיאוריות של סוגי מציאות חדשים – מציאות וירטואלית, מרובדת  ומעורבת -  ממשל המערה של אפלטון ועד לפוסט-הומניזם. מכאן נמשיך לשאול: מהו זכרון? כיצד אנו מקבעים זכרונות? מהי אוטופיה ומהי דיסטופיה?

הקורס יקנה לסטודנטים כלים מעשיים: (א) להבין את ההשפעות של טכנולוגיות על המשתמשים ועל החברה בכללותה; (ב) לזהות את הכוחות המעצבים את הטכנולוגיות הדיגיטליות של המאה ה-21; (ג) לנהל תהליכי פיתוח אתיים ודמוקרטיים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 

Technologies are everywhere. Not only do they assist us in performing various actions, they also dictate how we move in the world, communicate with each other, decide, think, in short – technologies shape our world-view. Philosophy of technology is engaged in questioning this worldview and studying how it develops. In recent years American faculties of engineering have realized the importance of the humanist point of view, and especially the philosophical questions. Such courses are part of the curricula and this course was developed for similar needs. It combines humanities and exact sciences with a special focus on digital technologies.

In the course we will examine central themes in philosophy of technology through examples of contemporary technologies such as robots, autonomous cars, Internet-of-Things etc. The first meetings will be devoted to the technological evolution from tools to machines, and from machines to networked technologies. This historical background will provide the basis to discuss the various relations between humans and technologies. Next we explore a new understanding of ethics, free will and thinking in light of the emergence of smart technologies imbued with intuition and ability to solve complex problems. The last meetings will be devoted to a more socio-technical perspective. We will assess the new and intensive type of relations emerged from the introduction of sensors to everyday life and the construction of new types of reality – virtual reality, augmented reality and mixed reality. We will ask what is memory? What makes us human? How technologies shape society?

The course will provide the students with practical tools to: (a) understand the effects of technologies on its users and on society as a whole; (b) identify the powers that shape digital technologies of the 21st century; and (c) manage ethical and democratic research and development processes.  

 

0662-2129-01
 האנשים שעשו את האינטרנט: חוזים, הוזים ומהנדסים
 The Men who Made the Internet: Oracles, Visionaries, and Engineers
ד"ר אלחנתי משהשיעור גילמן279 ד'1400-1200 סמ'  א'

את ההיסטוריה של האינטרנט ניתן לספר מכמה זוויות ראיה: ביוגרפיות, בירוקרטיות, אידיאולוגיות, חברתיות ותרבותיות. כל אחת מגישות המחקר הללו מסתמכת על מקורות שונים המספרים באופנים שונים את סיפור יצירת האינטרנט. שיעור זה מבקש להביט בסיפור ההיסטורי דרך סיפורם האישי/מקצועי של מהנדסים, מדענים ובירוקרטים שפעלו החל משנות ה-60, במסגרות שונות, והניחו את הבסיס לאינטרנט כפי שאנו מכירים אותו כיום. אלא שסיפור זה אינו שלם אם לא ייקח בחשבון, יחד עם המרכיב הביוגרפי, גם את ההקשרים המוסדיים והאידיאולוגיים שבתוכם פעלו הממציאים והמהנדסים, אותם "אנשים גדולים" שהפכו מאז לאגדה ואף זכו במעמד מיתי.
בשיעור זה נעמוד על סיפורם של "האשפים" (Wizards) הללו כמי שהשתייכו לקבוצה חלוצית של ממציאים ומהנדסים שהניחו ופיתחו, החל משנות ה-60 ועד לשנות ה-2000, את היסודות לטכנולוגיה החדשה תוך שהם עושים זאת כשאינם מנותקים מאידיאולוגיות שונות ולעתים אף מנוגדות. חלקם הארי, בעיקר בשנים המוקדמות, פעלו בלב הממסד הביטחוני האמריקאי, במכוני מחקר עצמאיים ומקצתם אף בשולי הממסד וכמובן, עם חלוף הזמן, בעיקר בשוק הפרטי. כך או כך, השיעור יראה כי עבודתם של חלוצים טכנולוגים אלו מעולם לא היתה מנותקת ממעשי אלה שקדמו להם וחשוב מכך, שהמניע האידיאולוגי לעבודתם, גם אם היה מובלע ומוסתר, חיוני להבנת האינטרנט כגילום עליון של האידיאולוגיה של האינפורמציה. במובן זה, המצאות וטכנולוגיה לעולם אינן מנותקות מאידיאולוגיה, לעולם אינן נעשות שלא בהקשר חברתי ופוליטי, גם אם מגולם בהן רצון להשתחרר מאחיזתה הבירוקרטית של המדינה.
 
נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית
 

The internet's history can be told from a number of vantage points: Biographical, bureaucratic, ideological, social, and cultural. Each of these research approaches is based on different sources, which tell the tale of the creation of the internet in different manners. This course sets out to view the historical story through the personal and professional stories of engineers, scientists, and bureaucrats, but also amateurs and business entrepreneurs, who acted within various frameworks since the 1960s and who set the foundations for the internet as we know it today. Yet this story remains incomplete unless it includes, alongside the biographical component, also the institutional and ideological contexts within which the inventors and the scientists, those "great people" who have since become legends and have been awarded mythical status, operated.
In this course we shall delve into the story of these "wizards", who, beginning in the 1960s and up to the 2000s, formed part of the innovative group of inventors and engineers that set the foundations and developed the bases for the new technology, while subscribing to differing and sometimes contradictory ideologies. For the most part, especially during the early years, they operated at the heart of the American security establishment, in independent research institutes, and some of them even on the margins of the establishment; in time, they also acted in the private market, of course. All in all, the course will demonstrate that these technological pioneers' work was never dissociated from the actions of those who preceded them, and more importantly, that the ideological motivation for their work, even if it was implicit and clandestine, is essential for the understanding of the internet as the utmost embodiment of the ideology of information. In this sense, technological inventions are never devoid of ideology and are never carried out without a social and political context, even if they represent the wish for liberation from the state's bureaucratic grip.
 

0662-2227-01
 לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית
 Googling God: Digital Religion and Technology as Religion
ד"ר ווייסמן כרמלשיעור גילמן326 ג'1400-1200 סמ'  א'

טכנולוגיות תקשורת נהנות מהילה מדעית חילונית אך ההיסטוריה שלהן, אופיין הנוכחי והשיח על התפתחותן העתידית, קשורים קשר הדוק בדת ורוחניות. קורס זה מפגיש שני נרטיבים של יחסי דת וטכנולוגיות תקשורת על ציר הזמן:
א. עבר ועתיד: ההיסטוריה של הטכנולוגיה והמדיה כתולדה של פרקטיקות דתיות ומיסטיות ועד להבשלתן הנוכחית כתפיסה דתית חלופית
ב. הווה: דת דיגיטלית כמקרה בוחן - הבנת התרבות הדיגיטלית העכשווית באמצעות אתגרי הזהות, הקהילה, הסמכות והאותנטיות שערכים וריטואלים דתיים עומדים בפניהם

בעוד שנרטיבי העבר והעתיד מונעים בעיקר מזרמים בנצרות ותפיסות דמויות ניו אייג', בנרטיב ההווה נעסוק גם ביהדות, אסלאם, הינדואיזם, בודהיזם וכתות שונות ברשת. כמו כן נתייחס למאפיינים דתיים הקיימים בסביבות תרבותיות חילוניות באינטרנט. 

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית. 


Despite the scientific and secular-culture aura of technology and media, their past, present, and future, are inseparable from religion and spiritualism. The course juxtaposes two narratives that represent two tropes of research on the relationship between technology and transcendence:
I. Past & future: a historic perspective on the story of technology born out of religious practice and maturing as a religion of its own.
II. Present: the contemporary cross-cultural religious and spiritual practices of appropriation and rejection of new media technologies.
While the past and future are driven by Christianity and new age spirituality influences, present narratives will invoke also Islam, Judaism, Hinduism, Buddhism and spiritual sects, as well as religious elements in secular environments online.
 

0662-2231-01
 תרבות זמננו: רעיון המודרניות
 Contemporary Culture: The Idea of Modernity
ד"ר גדי נועהשיעור גילמן326 ב'1200-1000 סמ'  ב'

הקורס בא לבחון את המפנה הדרמטי שהחל להתגבש בהדרגה באירופה לפני יותר מחמש מאות שנה והוביל ליצירת זהות תרבותית מודרנית, שמאפייניה המרכזיים עדיין מזוהים במידה רבה עם רוח הזמן הזה. השינויים המתמידים והמואצים שאנו חווים באורח החיים הם תוצאה של פריצות דרך שונות בשיטת הארגון החברתי, בפיתוח מסחרי וכלכלי ובתפיסות המדע והפילוסופיה. ראשיתן של אלה ברנסנס וברפורמציה, המשך התבססותן  בעידן הנאורות ובמהפכה התעשייתית, עד לשיאם בתהליכי הגלובליזציה והדיגיטליזציה של העידן הנוכחי.

הקורס יתמקד בתהליכים המעצבים של המודרניות כתופעה היסטורית-תרבותית ובמרכיבים הרעיוניים שלה. זאת בניסיון להבין את יסודות תרבות זמננו ולבחון הישגים ופתרונות של המודרניות לצד דילמות וסתירות.

דרישות הקורס: נוכחות חובה, תכני ההרצאות ופריטי הקריאה הנלווים, בחינת-בית.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה


The course examines the series of dramatic changes which began to take place in Europe more than five hundred years ago eventually leading to the consolidation of a modern cultural identity whose main characteristics are still identified with the spirit of our time. The constant and expeditious changes that we experience in everyday life are a result of various breakthroughs in the system of social organization, in economic development and in science and philosophy, since the Renaissance and the Reformation up until the age of Globalization supported by information technology.
The course will focus on the processes which brought about and determined the modern turn as a cultural phenomenon and as a cultural paradigm, in an attempt to understand the foundations of contemporary culture and to review the solutions and achievements of modernity as well as its dilemmas and contradictions.
 

0662-2232-01
 כאשר חוטבים עצים-עפים שבבים: קרבנות מלחמה רעב וטרור בברה"מ
 When You Chop Wood, Chips Fly: War Starvation & Terror in the USSR
ד"ר מויאל דינהשיעור גילמן326 ב'1400-1200 סמ'  ב'

המהפכה הבולשביקית של אוקטובר 1917 הבטיחה לרוסיה ולעולם חברה חדשה ללא מעמדות וניצול, חברה בה האדם יממש את חירותו האמיתית כבן אנוש. ואולם, בחינת ההיסטוריה הסובייטית בארבעים השנים הראשונות של הבניה הסוציאליסטית מגלה כי בניגוד למובטח סבלה אוכלוסיית ברה"מ במחצית הראשונה של המאה ה-20 מלחמות, רעב, טרור ואף השמדה של ממש. עשרות מליוני בני אדם נהרגו, נרצחו ומתו במסגרת "הבניה הסוציאליסטית". הקורס יסקור את האירועים השונים אשר עיצבו את החברה הסובייטית והקורבנות אשר המשטר החדש גבה ממנה, החל במלחמת האזרחים והטרור האדום, עבור דרך הרעב במהלך הקולקטיביזציה, הקמת מערכת מחנות העבודה הסובייטיים (הגולא"ג), והטרור הגדול של סטלין במפלגה, וכלה בקורבנות הצבא והאוכלוסיה האזרחית במלחמת העולם השניה, לרבות הגליות המוניות של עמים, ולבסוף גם הטרור של התקופה הסטליניסטית המאוחרת. לשאלה האם ועד כמה היתה בכל האירועים הללו יד מכוונת ולאילו אוכלוסיות כוונה, היתה ועודנה שאלה בעלת חשיבות פוליטית. יחד ננסה לברר לא רק את מהות האירועים הללו אלא גם את השפעתם על הציבור הסובייטי, על המשטר בברה"מ בזמן סטלין ואחריו, ועל נוכחות הויכוח היום במדינות שירשו את ברה"מ.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

 

The Bolshevik Revolution of October 1917 promised Russia and the world a new society, free from class antagonisms and exploitation; a society where mankind would express its freedom and humanity in full. However, a quick survey of Soviet history reveals that at least in the first half of the 20th century the population of the Soviet Union experienced brutal wars, hunger, suppression and terror. Tens of millions of Soviet citizens perished in the process of “building socialism.” The course will explore central historic events which shaped Soviet society bringing lethal consequences. We will start with the Russia Civil War of 1918-1921, the Red and White Terror, and the forced Collectivization of the early 1930s. Examination of the Terror in the Communist Party and the Red Army in the mid-1930s will follow, as well as a study of the GuLag and its functioning during and after WWII, concluding with the terror in the late Stalinist period. As questions regarding the planned/intended character of these events and their target populations, still spurs much historic and political debates, the course will dwell on the influence of those questions on Soviet society, the Soviet regime, and on post-Soviet states.

0662-2235-01
 ארגומנטציה בפעולה: ניתוח טיעונים וכשלים בזירה הציבורית
 Argumentation in Action: Exploring Arguments and Fallacies in the Public Sphere
ד"ר אורקיבי איתןשיעור ותגילמן326 ב'1800-1600 סמ'  א'

קורס זה מקנה מיומנויות זיהוי וניתוח של טיעונים כפי שהם באים לידי ביטוי בשיח שכנועי בזירה הציבורית, ומעניק כלים להערכה ולחשיבה ביקורתית ביחס לשימוש בטיעונים מסוגים שונים. בחלקו הראשון של הקורס, נערוך היכרות עם רכיביו הבסיסיים של הטיעון (הנחות, הנמקות ומסקנות), ועם המבנים הקלאסיים של הטיעון הלוגי. נתרגל תחילה ניתוח של טיעונים פשוטים, ובהמשך נתמודד עם טיעונים מורכבים הכוללים מספר טיעוני משנה. בהמשך, נסקור סוגים של טיעונים (טיעונים מתוך הכללה, טיעונים נסיבתיים ואנלוגיות) ונעמוד על מאפייניהם הלוגיים, הצורניים והסיגנוניים. בהמשך, נכיר תופעות כגון "כשלים" (fallacy) כדוגמת כשלי אי-רלוונטיות (כגון הסתמכות על דעת ההמון כהוכחה), טיעונים המבוססים על רגשות (כגון הפחדה או פנייה אל הרחמים), וטיעונים המבוססים על קיצורי דרך מנטאליים (כגון ריבוי הנמקות כהוכחה לאמיתות טענה). לבסוף, נבחן יחד טיעונים המבוססים על מומחיותם הנתפסת של דוברים ועל מעמדם החברתי, כדוגמת טיעונים מתוך סמכות, טיעוני אופי (אתוס) ומתקפות אד-הומינם. הקורס מעניק כלים לניתוח וקריאה ביקורתית של טיעונים, מתוך ניסיון להעמיד קריטריונים להערכת המהימנות, התקפות והרלוונטיות של טיעונים ביחס לסוגיות הנידונות. לאורך הקורס נדון בשיטות הפרכה (refutation) או ניסוח טענות נגד (counter-arguments) כאמצעי לחשיבה ביקורתית. הסטודנטים בקורס יערו היכרות עם מושגי היסוד בתורת הארגומנטציה והלוגיקה הבלתי-פורמאלית, ירכשו מיומנויות מתודולוגיות בניתוח השיח הארגומנטטיבי, ויעמיקו את התמצאותם בשיח המחקרי העכשווי בתחום.

This course provides systematic methods of identification and analysis of arguments in persuasive discourse in the public spheres, and offers instruments for critical evaluation of logical reasoning. Upon introduction, we shall discuss the constitutive elements of arguments (premises, warrants and conclusions), as well as their classic forms and common structures. We shall first analyze simple arguments, and move forward to complex forms of argumentative sequences.  We will continue to identifying various types of arguments in rhetorical messages (such as generalization or analogy) and discuss their logical, stylistic and figurative dimensions. Next, we will examine “rhetorical fallacies”, among which are irrelevance (such as referring to public opinion as a mode of reasoning), emotional appeals (such as fear or pity), and arguments based on heuristics (such as multiple justifications as indication of veracity). Lastly, we will explore authority based arguments, such as constructing source credibility (rhetorical ethos), relying on external authorities (ad-Verecundiam), and personal attacks (ad-Hominem). Students will practice different kinds of critical instruments, in order to layout systematic criteria for the evaluation of veracity, validity and relevance of arguments in different contexts, alongside with modalities of refutation and counter-argumentation as instruments of critical thinking. In addition to methodological instruments, the course introduces and discusses key notions in argumentation theory and informal logic, and principal conceptual frameworks in the current scientific discourse on argumentation.

0662-2237-01
 מבוא לתיאוריות של מיתוסים
 Theories of Mythology
ד"ר מזור מעיןשיעור גילמן280 ג'1200-1000 סמ'  א'

מיתוסים התפתחו בכל תרבויות האנוש והם מעוררים את דמיונם של בני האדם כבר אלפי שנים. במהלך השנים נעשו ניסיונות להבין את פשרם ולהסביר את מקורם ותפקידם של סיפורים אלה. במהלך הקורס נתוודע אל מבחר מיתוסים מרכזיים בתרבויות שונות, אל המקורות שמהם אנו שואבים את המידע אודותם, ואל הקשריהם ההיסטוריים והתרבותיים. נראה כיצד מיתוסים עיבדו ועיצבו אמונות, מנהגים ותפישות בתרבויות קדומות, וכיצד הם באו לידי ביטוי באמנויות שונות. נדון במגוון הגישות המחקריות שניסו, כל אחת על פי שיטתה, להציג מודל מתודולוגי ייחודי שיסביר את מורכבותם של מיתוסים ואת תפקידם החברתי והתרבותי. אף שהמיתוסים נוצרו לפני אלפי שנים, נראה שחלקים נרחבים מהמסורת שהם מייצגים ממשיכים להיות אקטואליים גם בהווה: אנחנו משלבים מוטיבים מיתיים בתרבות העכשווית, והם נכללים במגוון מבעים אמנותיים כגון בספרות, בשירה, בקולנוע ובסדרות טלוויזיה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

Myths developed in most cultures, and constitute an integral part of our heritage and our world. Numerous scholars, fascinated by these stories, have proposed various explanations regarding the functions and origins of these myths. Over the course, we will be acquainted with a selection of central world myths, and examine them in their cultural and historical context. We will observe the way myths molded and reflected beliefs and practices in ancient cultures, and see how they were represented in art. Although myths came into being thousands of years ago, some of their aspects seem to remain relevant today in modern society.

0662-2240-01
 פינוקיו בא"י -היבטים של תרגום ספרות ילדים ונוער כהמרה מתרבות לתרבות
 Aspects of Children's Literature Translation
ד"ר לבנת חנהשיעור גילמן279 ד'1600-1400 סמ'  א'

הקורס יעלה סוגיות בתרגום ספרות ילדים ונוער בכלל, ובתרגום ספרות ילדים ונוער לשפה העברית בפרט. הטקסטים שבאמצעותם יודגמו הסוגיות השונות במהלך השיעורים יהיו בחלקם טקסטים קלאסיים מרכזיים מתקופות שונות, ובחלקם טקסטים עכשוויים המשקפים מגמות חדשות בספרות ילדים ונוער ובתרגום. הדיון יבקש לבחון את אסטרטגיות ההמרה מתרבות לתרבות בתחום ספרות הילדים והנוער ואת הגורמים לבחירתן: אילוצים הנובעים מן הטקסט ואילוצים חיצוניים.

במהלך השיעורים יוצגו הבעיות השונות שבהן נתקלים המתרגמים וייבחנו דרכי התמודדות שונות אתן, תוך התייחסות לטקסטים שיעמדו במרכז הדיון. בין השאר יידונו סוגיות הנובעות ממושג הילד המשתנה מתרבות לתרבות; מהאיורים המלווים את המלל בספרות ילדים ונוער (ספרים מאוירים, ספרי תמונות, קומיקס, רומן גראפי וכיוצ"ב); משפת הילדים ובני הנוער בהבדל משפת המבוגרים; מתפיסות העולם ונורמות התרבות המשתנות מתקופה לתקופה ומתרבות לתרבות; מהנטייה לשנות, להשמיט רבדים מסוימים, להוסיף הסברים ופרשנויות וכן הלאה בתרגום ספרות ילדים ונוער; מריבוי הטקסטים שבהם חשיבות רבה למשקל, מקצב וחריזה בספרות ילדים (ולא רק שירים); מהיבטים של נורמות משתנות בתחום זכויות היוצרים; מהנטייה לייהד, לעברת ו"לגייר" במהלך תרגומן של יצירות לילדים ולנוער לעברית; מהיבטים של מגדר השונים בעברית מאלה שבשפות אחרות, ועוד.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

This course will explore aspects of translating children's and YA literature in general, and specifically, translating these genres to Hebrew. We will discuss classic texts from different periods, as well as new texts that reflect current trends in children's literature and translation, and examine their strategies for cultural conversion.

The course will present the dilemmas of translators of children's and YA literature face (as well as possible solutions), such as cultural differences in the perception of childhood, illustrations (for example, in picture books, comics, graphic novels), the language of children as opposed to that of adults, the importance of rhythm, rhyme and meter in literature for children (not only poetry), the tendency to abridge, simplify, or add explanations to translated texts for children, varying copyright regulations, the inclination to  present characters as Jewish and Israeli in texts for children in Israel, and more.

0662-2241-01
 פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית
 Psychoanalysis and Contemporary French Philosophy
ד"ר דעואל לוסקי חייםשיעור גילמן277 ב'1800-1600 סמ'  א'

לטענת מישל פוקו, מרקס, ניטשה ופרויד מעצבים את המחשבה בחצי השני של המאה העשרים. נציג לכן תחילה בקווים כלליים את הפילוסופיה שלהם, על מנת להכיר מספר מושגי יסוד החדשים שהם ניסחו [בין היתר] – מטריאליזם, ניצול וניכור, היצר, הדחף והלא מודע, האני, החזרה הנצחית והרצון לעצמה, מונחים ההופכים לחלק מאבני היסוד בשפת הפילוסופיה של היום.  בהמשך, נעסוק בהשפעתה של הפסיכואנליזה על העיסוק באני ובסובייקט, ובשאלה – "עד כמה האדם, הסובייקט המודרני, מצליח להשתחרר מהטראומה המקורית של הנפש, או שהוא נשאר לכוד בקונפליקט פנימי מול הגרעין הלא-מודע בנפשו?", שאלה שהעסיקה את ז'אן פול סארטר, את לקאן ואת לוינס, שניסחו לראשונה את מה שאנחנו מכירים היום כ"פילוסופיה של האחר" ושל האחרות, בה נעסוק בהרחבה. לשיטתו של סארטר, עמה מתווכחים ההוגים בפילוסופיה של פריז [פילוסופים שצמחו בפריז אחרי המלחמה בשנות ה60 וה70 של המאה ה20], רק ההונאה העצמית של האדם, מאפשרת לו להפוך את המצב הקיומי לנסבל.

כנגד סארטר, הפנומנולוגיה והאקזיסטנציאליזם, הפילוסופים הצעירים – פוקו, דרידה, דלז, קריסטווה ואחרים, משנים את תנאי האפשרות להבנת היחסים בין האדם לבין עצמו, בין האדם לבין סביבתו הקרובה – השפה, החברה, התקשורת, המרחב הפוליטי והאידיאולוגי וההיסטוריה, ובין האדם לבין העולם –החיה והמכונה. מכלול המחשבה שלהן מכונה ״הפילוסופיה הפוסט-סטרוקטורליסטית״ או ה״פוסטמודרנית״ ובה נעסוק בהרחבה בחצי השני של הקורס.

מתוך כך, מתפתחת המחשבה הפוסט-סטרוקטורליסטית, גם כמחשבה אנטי פרוידיאנית, ואנטי מרקסיסטית, אצל פוקו, דרידה, ובעיקר אצל ז׳יל לז ופליקס גואטרי, המסמנים בספרם המשותף הראשון ״אנטי אדיפוס״ (1972), את תחילת המהפכה: פילוסופיה ופסיכואנליזה שבאה אחרי ״מות הסובייקט״, פילוסופיה שאינה מכירה בנאורות ובהומניזם כעיקרון מוביל מקודש, מהפיכה במדעי האדם ובהבנת הנפש והמחשבה, שתעמוד כבסיס לכל המחשבה שבאה אחריהם כיום.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/'י ידיעון הפקולטה   

According to Michel Foucault, Marx, Nietzsche and Freud shape our thought in the second half of the twentieth century. We will first outline their philosophy in order to recognize a number of new concepts they have formulated such as materialism, alienation, instinct, impulse,unconscious, ego, the eternal return, and the will to power. Then we will focus on the influence of psychoanalysis on the preoccupation with the self and the subject, addressing the question ”to what extent the modern subject can free himself from the original trauma of the being in the world?” In order to answer it, we will focus on the philosophy of Jean Paul Sartre, Jacques Lacan and Emanuel Levinas, who formulate what we now know as "the philosophy of the other”, which may be considered as a new answer to the classic question of the traumatic state of human being. According to Sartre, with whom the postmodern philosophers of the philosophy of Paris (philosophers who grew up in Paris after the war in the 60's and 70's of the 20th century) disagree, only the self-deception of man allows him to make the existential situation tolerable. In contrast to Sartre, the young philosophers of Phenomenology and Existentialism,  such as Foucault, Derrida, Deleuze, Kristeva, and others, change the conditions for understanding the relationship between man and himself and with his immediate environment comprising of language, society, politics, communication and history. Their thought is called “post-structuralist” or “postmodernist” philosophy will be discussed later in this course.

Post-structuralist thought develops as an anti-Freudian and anti-Marxist thought, in Foucault, Derrida, and especially in Gilles Deleuze and Felix Guattari, who in their first book written together [Anti-Oedipus, Paris, 1972) marked the beginning of the revolution. Philosophy and psychoanalysis after the “Death of the Subject," a philosophy that does not recognize the Enlightenment and humanism as a sacred leading principle, as a revolution in human sciences and understanding of mind and thought, which serves as the basis for all subsequent thought untill now.

0662-2242-01
 ניתוח השיח בזירה הציבורית: רטוריקה ודמגוגיה בעידן ה-Fake News
 Analyzing Public Sphere Discourse: Rhetoric & Demagoguery in the Fake-News Era
ד"ר אורקיבי איתןשיעור גילמן326 ב'1600-1400 סמ'  א'

למן אריסטו ועד ימינו, מעמידה הרטוריקה אידיאל של שיח מושכל, דיוק בעובדות, הסקת מסקנות, וחתירה לשכנוע בהתבסס על הסכמה (קונצנזוס) ביחס לטובת הכלל והאינטרס הציבורי הרחב. ארגז הכלים שמעמידה הרטוריקה לרשותו של הדובר המבקש לשכנע בטיעונו, מבחין בין טיעון לגיטימי למניפולציה, בין לוגיקה לרגשנות, בין שיקול דעת לפופוליזם. ואולם בעולם האמיתי, דוברים אינם נאמנים רק לאידיאל הרטורי הנעלה של הדיבור בציבור: הם פועלים בזירה תחרותית, כפופים לאינטרסים, לסדר חברתי ולאילוצים פרגמאטיים שאינם עולים בקנה אחד הדימוי של הרטוריקה ההגונה. בשנים האחרונות, עם עלייתם של מושגים כגון "שיח שנאה", "fake-news" או "עובדות אלטרנטיביות", התפתחה מודעות ציבורית להתפשטותן של תופעות כגון ליבוי שסעים חברתיים, ניפוח רגשות לאומניים, או הסתה כנגד קבוצות מוחלשות. למרות ההסכמה הרווחת לגבי השפעתן השלילית של תופעות אלה, נראה כי השיח הפוליטי והתקשורתי מוסיף דלק לתהליכי הפרגמנטציה של הקהל, הפופוליזם, ההפחדה, מכירת האשליות, הביוש (שיימינג), וההשנאה של האחר. קורס זה מבקש להעניק כלים לניתוח וביקורת של השיח בזירה הציבורית בעידן הנוכחי, באמצעות עיון בדוגמאות מייצגות וטיפוסיות לרטוריקה בתקשורת ובפוליטיקה. בין היתר, נבחן יחדיו את התוקף הלוגי של השימוש בדוגמאות היסטוריות בשיח עיתונאי וטקסי, נעמוד על התפתחותן של קהילות שיח קונספירטיביות ברשתות החברתיות, נאפיין את דפוסי הויכוח ומלחמת התדמיות בין אישים בולטים, ננסה לפצח את קוד הפניה של כלי תקשורת לקהלים שונים, ונאפיין את מעמדן ומשקלן של סמכויות מוסריות, אפיסטמיות וממסדיות בזירה הציבורית הפתוחה והמשוחררת מהיררכיות חברתיות. באמצעות ניתוח משותף של דוגמאות היסטוריות ואקטואליות בולטות, ננסה לאורך הקורס להתייחס לשאלה: האמנם אנו חווים שינויים באופן שבו מתנהל השיח בזירה הציבורית, והאם האידיאל הרטורי נסוג בפני דמגוגיה מסוכנת? 

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

Since Aristotle, rhetorical theory constitutes an ideal type of rational discourse, logical reasoning and consensus oriented persuasive communication, committed to truth and to public interest. The classic rhetorical toolbox draws a clear distinction between valid arguments and manipulations, between rational and emotional discourse, and between deliberation and populism. But in reality, rhetorical speakers do not necessarily obey the rules of engagement in of public address: they operate in competitive arenas, and are often subject to interests, social order and practical constraints which might not be consistent with the values of the enlightened and rational model of rhetorical communication. Recently, with the emergence of terms such as “hate-speech”, “fake-news” or “alternate facts”, there is an increasing public awareness to messages leading or contributing to social conflicts, nationalistic trends or xenophobia. But while public opinion resents the negative impact of these practices, discourse in media and politics amplifies social process like the fragmentation of audiences, populism, psychological pressure, shaming, verbal aggression, etc. Drawing on examples from political, journalistic and cultural discourse, this course examines the state of contemporary discourse in the public sphere. We will explore the logical validity of historical analogies in politics, the universe of conspiracy theories in social media, demonization and ridicule of ideological adversaries, leading and misleading with statistics and facts in expert discourse, and the constitution of discursive communities in the form of echo chambers. In addition, we will evaluated the special role of social, moral and epistemic authorities in shaping public attitudes. Based on a variety of historical and contemporary examples, we will try to determine whether we witness a radical change in the way our society

0662-2243-01
 מחשבה כלכלית בספרות הרוסית הקלאסית
 Economic Thought in Classic Russian Literature
ד"ר ניזניק מרינהשיעור גילמן277 ג'1200-1000 סמ'  א'

המאה ה-19 הייתה נקודת מפנה בחיים הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים של האימפריה הרוסית ומרבית השינויים באו לידי ביטוי בספרות המשגשגת של התקופה. ביטול הצמיתות והמעבר ההדרגתי לשיטת הכלכלה הקפיטליסטית היו הנושאים המדוברים בקרב האינטלקטואלים הרוסים, שהתפלגו לשתי קבוצות קיצוניות – תומכי רעיונות ליברלים-דמוקרטיים מערביים ומולם מגני התרבות הרוסית המקורית (סלביאנופילים), שביקשו לשמר את פנייה האותנטיים של הסלאביות וראו בהשפעת המערב עליה התדרדרות. בהדרגתיות, הדיונים האינטלקטואלים וחילוקי-הדעות, שמגיעים לשיאם באמצע המאה ה-19, התחילו לדלוף גם לכתיבה הספרותית.

גיבור הספרות הראשון, שמוצג כחדשן ליברלי הרווי בצימאון לקדמה אנושית, היה יבגני אונגיין, ברומן בחרוזים הנושא אותו שם, שנכתב על ידי אלכסנדר פושקין. לעומתו, תיאר ניקולאי גוגול את הרוח הקפיטליסטית האירופאית כסכנה המאיימת על רוסיה הצארית. גם פיודור דוסטוייבסקי נקט עמדה שלא ראתה בתיאוריות הליברל-דמוקרטיות המערביות השפעה חיובית וכן הניח ששיטת המשק הקפיטליסטית לא תתרום דבר לכלכלה הרוסית.

לב טולסטוי כתב, שאל להוגי הכלכלה לחפש אמצעים לחלוקה הוגנת של טובות ההנאה המטריאליסטים לבני אדם. טולסטוי הכיר היטב את עמדותיו של הנרי ג׳ורג', הסופר והכלכלן הפוליטי האמריקאי, ואף ציטט רבות מקידמה ועוני, חיבורו המפורסם של ג'ורג', הן במאמריו והן במכתביו הפרטיים.

בגן הדובדבנים מאת אנטון צ׳כוב מסופר על היפרדותה של רוסיה מעידן האריסטוקרטיה ההגמונית והפיכתם של יחסי הכוחות הכלכליים-חברתיים. תחילתו של עידן הבורגנות והחומרנות מתוארת שם ביד אמן. 

סופרים שחיו וכתבו במהלך החצי השני של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 לקחו חלק גדול באותם דיונים אינטלקטואליים שחגו סביב התמורות הפוליטיות והכלכליות באימפריה הרוסית. דרך כתיבתם העשירה והמגוונת, הם הביעו את דעתם וכך השפיעו לא מעט על דעת קהל.

מטרתו של הקורס תהיה לעקוב אחרי השינויים במבנים הסוציו-כלכליים דרך הפריזמה הספרותית וכן לראות כיצד הם התקבלו בחברה שזה עתה נפרדה מהפיאודליזם. במהלך הקורס יילמדו יצירותיהם של אלכסנדר פושקין, ניקולאי גוגול, פיודור דוסטוייבסקי, לב טולסטוי ואנטון צ׳כוב.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

The 19th century was a turning point in the political, economic, and social life of the Russian Empire, and most of the changes were expressed in the prolific literature of the period. The abolition of serfdom and the gradual shift to capitalism engaged Russian intellectuals, who split into two extremist camps: supporters of the Western liberal-democratic ideas, and those who defended the original Russian culture (Slavophiles) and sought to preserve authentic Slavic culture considering Western influence a symbol of the rise of social deterioration. Gradually the intellectual discussions and differences of opinion, which peaked in mid 19th  century, found their way into literary writing.

The first literary hero Yevgeny Onegin, was presented as a liberal innovator eager for human progress in the rhyming novel of the same name, written by Alexander Pushkin. In contrast, Nikolai Gogol described the European capitalist spirit as a dangerous threat to Czarist Russia. Fyodor Dostoyevsky believed that Western democratic-liberal theory would not be a positive influence and that the capitalist system would not serve Russian economy well.

Lev Tolstoy wrote to economic thinkers in quest of a means to fairly distribute material wealth. Tolstoy was well versed in the positions of Henry George, the American political economist, journalist, and philosopher, and often quoted the economist’s Progress and Poverty, the first popular economics text and one of the most widely printed books ever written, in his own articles and private letters.

Chekhov’s The Cherry Orchard dramatizes the socio-economic forces in Russia at the turn of the 20th century, including the rise of the middle class after the abolition of serfdom in the mid-19th century and the decline of the power of the aristocracy. The beginning of the age of the bourgeoisie and of materialism are described with outstanding artistry.

Writers who lived and worked in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century played a great role in intellectual discussions regarding the political and economic changes in the Russian Empire. Through their rich and diverse writings, they expressed their opinions and greatly influenced public opinion.

The goal of this course is to track the structural socio-economic changes in Russian society through the literary prism, as well as to view how these changes affected a society that had only recently eradicated feudalism. The course covers works by Alexander Pushkin, Nikolai Gogol, Fyodor Dostoevsky, Lev Tolstoy, and Anton Chekhov.

0662-2244-01
 היבטים מתקדמים בפילוסופיה של הניהול
 Advanced Aspect of Philosophy of Managements
ד"ר אילון אלישיעור גילמן280 ג'1400-1200 סמ'  א'

מה הקשר בין צליחת משברים ארגוניים לתפיסת עולם אישית? אלו תובנות מעניקה הפילוסופיה למנהל בקבלת החלטות והתמודדות עם אתגרים? הקורס שלפנינו משלב בין פיתוח השקפת עולם אישית ועמידה מול אתגרים ניהוליים.  במסגרת הקורס נעסוק בתהליכי יצירה, שינוי וחדשנות. נעמיק במושגים כגון זמן, כאוס ואי ודאות בהקשר הארגוני והאישי. הקורס משלב בין טקסטים פילוסופיים וניתוח מקרי בוחן אמתיים שהתרחשו בזירת הניהול.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

How does one's personal worldview relate to overcoming organizational crises? What kind of insights does philosophy provide managers for decision-making and for tackling challenges? The present course combines developing a personal worldview and facing managerial challenges. Throughout the course, we will be dealing with processes of creativity, change and innovation. We will delve into concepts such as time, chaos and uncertainty in both a personal and a business context. The course combines philosophical texts and real world business cases.

0662-2245-01
 ילדים יקרים: אספקטים כלכליים בגידול ילדים
 Dear Child: Economic Aspects of Child Rearing
ד"ר צוקרט-פפרמן טליהשיעור גילמן278 ב'1800-1600 סמ'  א'

גידולים וטיפוחם של ילדים נתפס כמשימה מרכזית בחשיבותה על ידי פרטים, משפחות, חברות ומדינות כאחד. אולם, במהלך העיסוק הנרחב באחריות ובחשיבות של משימה זו, אחד ההיבטים המרכזיים, אם כי המוזנחים מעט במחקר הוא ההיבט הכלכלי. מטרת הקורס היא לבחון את העלויות הישירות והעקיפות של גידול ילדים וכיצד עלויות אלו משפיעות ומעוצבות כאחד על ידי הקשרים חברתיים ופוליטיים ברמה המדינתית וברמה המשפחתית. הקורס יבחן גישות תיאורטיות וממצאים אמפירים הנוגעים לגיבוש מדיניות לאומית ובינלאומית להולדה וגידול של ילדים, כמו גם תיאוריות ומחקרים הבוחנים כיצד סדרי עדיפויות ומשאבים משפחתיים מעצבים את חיי היומיום של הורים וילדים בחברות שונות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

Child rearing is epitomized as a main task of individuals and societies. Yet, the economic aspect of this endeavor receives little attention. This course aims at introducing the direct and indirect costs of raising children. It examines how these costs both construct and are constructed by social and political contexts. We will learn theoretical approaches and empirical findings concerning the various aspects of reproduction and child rearing at the national and international levels, as well as at the family and individual levels.

0662-2246-01
 הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם של המאה ה-19 לניאו-ליברליזם של המאה -ה-21
 Contemporary economic thought - from 19th-century liberalism to neo-liberalism o
ד"ר כהן-צמח ירוןשיעור גילמן326 ג'2000-1800 סמ'  א'

מה ההבדל בין הליברליזם של המאה ה-19 לבין זה של המאה ה-20? מדוע עלה הצורך לקרוא להגות הכלכלית של המאה ה-20 בשם ניאו-ליברליזם? האם תורתו של מיינרד קיינס אכן סוציאל-דמוקרטית ומה זה בעצם אומר? איך משתלבת הגותה של איין ראנד בתרבות האמריקאית וכיצד היא השפיעה עליה? כיצד אגודת מון פלרין עיצבה את העולם הכלכלי של שלהי המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21? על שאלות אלו ועוד הרבה אחרות נענה בקורס. בקורס נתמקד בהוגים המרכזיים של המחשבה הכלכלית שפעלו במאה הקודמת ופועלים במאה הנוכחית, אשר השפיעו ומשפיעים על המחשבה הכלכלית ועיצבו ועדיין מעצבים היחסים הכלכליים והגלובליים.

 

לקורס יהיו מספר נקודת עוגן:

נקודת ההתחלה תהיה בהגות של המהפכה השולית בכלכלה שהתרחשה בשלהי המאה ה-19 ובזרמי המחשבה שנולדו מתוכה במאה ה-20.

נבחן את מקומה של המדיניות הכלכלית המרחיבה של מיינרד קיינס ואת השפעותיה על האופן שבו המדינה מתייחסת לשוק ולאזרחים.

ולאחר מכן נראה את הזרמים המתנגדים למדיניות זו, כגון הניאוליברליזם לסוגיו, אסכולת שיקגו על גווניה, אובייקטביזם, אסכולת וושינגטון בכלכלה וכדומה.

בסופו של הקורס נעמוד על זרמים חדשים של המחשבה הכלכלית במאה ה-21, זו אשר נולדה על רקע הגלובליזציה הגוברת והמשברים הכלכליים של העשורים האחרונים, כגון כלכלה התנהגותית, כלכלת רשת, פוסט-קפיטליזם וכדומה.

נוכחות חובה

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

What is the difference between 19th and 20th century liberalism? Why was it necessary to call the 20th century economic trend "neo-liberalism"? Is Maynard Keynes's theory indeed social-democratic and what does it actually mean? How does Ayn Rand's theories fit into American culture and how did they affect it? How did Mont Plarin Society shape the world economy of the late 20th and early 21st  century?

During the course we will answer these questions and many others. We will focus on the central thinkers of economic thought that were active in the last century and in our time.

 

The course will have few anchor points. The starting point will be the thought of the marginal revolution in economy that took place in the late 19th century and the currents of thought born out of it in the 20th century. We will examine the place of Maynard Keynes' economic thought and its effects on state-market relation. Then we will review the various oppositions to this policy, such as neo-liberalism, the Chicago School, Objectivism, the Washington Consensus. In the final part of the course we will discuss the economic thought of the 21st century, which was born in the age of unlimited globalization and of the economic crises of recent decades.

0662-2247-01
 כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאלי
 The Sharing Economy in the Global Economy
ד"ר נור עופרשיעור גילמן326 ד'1800-1600 סמ'  א'

בעשור האחרון אנו עדים לעלייתה של תצורה כלכלית חברתית חדשה במערב: כלכלת השיתוף. תצורה זו משגשגת על פלטפורמות טכנולוגיות מקוונות כגון airbnb או uber ומאפשרת ליחידים המשתייכים למעמד הביניים הקורס לשתף אחרים במשאבים העומדים לרשותם כמו דירות, מכוניות, זמן או הון פנויים.

תצורת כלכלת השיתוף, אבן יסוד בעידן הפוסט-קפיטליסטי (המסגרת הקונספטואלית להבנת התופעה) היא דוגמא קלאסית ומרתקת ל disruptive innovation בתפר שבין המרחב הקיברנטי לחיים הכלכליים והחברתיים כיום. מצד אחד החדשנות הכרוכה בה יוצרת אפיקים חדשים לשגשוג ושימוש יעיל במשאבים, אך מצד שני הוא מחלישה שחקנים קיימים, יוצרת תנאי תחרות לא הוגנים, עיוותים ביחסים שבין נותני שירות לבין מקבלי שירות או מאפשרת ניצול בעלי משאבים בידי תאגידי ענק היושבים בארץ רחוקה. עלייתה של כלכלת השיתוף גם מחזקת פעילות לוביסטים המושכים כל אחד לכיוונו.

הקורס ינסה להבין את כלכלת השיתוף על האספקטים השונים והמורכבים שלה מתוך עמידה על ההקשר הקיברנטי על רבדיו: האינטרנט המוקדם וערך השיתוף וכלכלת מתנות, עלייתן של פלטפורמות לרשתות חברתיות, ההבדל בין הסייבר המוקדם לזה המסחרי.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

 

The sharing economy is a massive online social and economic phenomenon. It is disrupting old industries and creating new opportunities worldwide. This course will examine the sharing economy in the context of cyberspace and its sociology. It will examine the uses and abuses of the loaded term “sharing” and its various meanings: is it about empathy and fairness, or about commercial relationships? It will also follow the current debates on the nature of this new economy in the framework of “postcapitalism.”

0662-2248-01
 פרויד: חזון, מהפכה ומורשת
 Freud
ד"ר גדות שלומיתשיעור גילמן279 ה'1200-1000 סמ'  א'

הפסיכואנליזה היא מפעל של הגות ופרקטיקה טיפולית שמתמשך משלהי המאה ה19 ועד היום. אביה המייסד, זיגמונד פרויד, הוא מהדמויות העשירות והמהפכניות בתולדות החשיבה המערבית . בקורס זה נחקור את הרקע הפילוסופי והתרבותי שבו החל פרויד ליצור ונלמד מושגי יסוד בהגותו– דחפי החיים והמוות, איד, אגו, סופראגו, מיניות פולימורפית, קונפליקט וסמפטום. נדון בגישתו המורכבת אל האמת, הרציונליות, ואל יחסי מטפל-מטופל, ונציג את דיוקן הסובייקט הפסיכואנליטי שיצר - את התפתחותו, מכאוביו וחולייו. נקרא בכתביו ונעקוב אחר תחנות משמעותיות המציינות את המעבר בין האופטימיות של כתביו הראשוניים לבין הפסימיות של ערוב ימיו. נתבונן בפרויד בפרספקטיבה היסטורית ונדון בשאלת מורשתו ובמתחים בדמותו – פרויד המהפכן הרדיקלי אל מול פרויד אבי המודל ההטרוסקסואלי-נורמטיבי הדכאני, פרויד הרופא האנליטי אל מול פרויד ההומניסט, פרויד איש המודרנה אל מול פרויד מבשר הדהקונסטרוקציה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

Psychoanalysis, born in the 19th century and evolving into its contemporary forms in the present, is an ambitious theoretic and therapeutic project aimed at understanding and healing the human psyche. Sigmund Freud, its founding father, figures as one of the prominent, innovative and revolutionary thinkers of Western thought. This course will examine the cultural and philosophic context of Freud's ideas and introduce basic psychoanalytic concepts that he created and developed: the life and death drives – Eros and Thanatos– the Ego, Id and the Superego, polymorphous sexuality, conflict and symptom. We will discuss Freud's complex relations with science, rationality and the issue of therapist-patient relations, and present his portrayal of the subject's developmental course, his pains and pleasures. Through the reading of selected texts, we will follow the transition between Freud's early optimism and the pessimism of his later thought. We will discuss Freud's legacy and image in terms of their inherent complexities: the scientific vs. the humanistic, the modern vs. postmodern deconstruction and the emancipatory vs. the normative and traditional. 

 

0662-2249-01
 ביון וויניקוט ותרומתם לפסיכואנליזה
 the Legacy of Bion and Winnicott to Psychoanalysis
ד"ר בן שפר גדשיעור גילמן326 א'1200-1000 סמ'  ב'

וויניקוט וביון נחשבים מהתיאורטיקנים המבריקים והמשפיעים ביותר בפסיכואנליזה מאמצע המאה ה20 ועד ימינו. השיעור יתמקד בהצגה שיטתית של התיאוריות שלהם דרך מספר מאמרים מכוננים פרי עטם, ויבחן את סוד השרדות רעיונותיהם ואת הרלבנטיות הגוברת שלהם למסגרת חשיבה פוסט מודרנית בת זמננו.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

Bion and Winnicott are considered to be two of the most genuine and influential theorists in the history of psychoanalysis. This course will present their theories and key contributions, exploring their growing relevance to contemporary thought and analytical practice. 

0662-2251-01
 פסיכואנליזה התייחסותית - תיאוריה ומחקר שטח
 Relational Psychoanalysis - Theory and Empirical Research
ד"ר ענבר שולמיתשיעור גילמן326 א'1600-1400 סמ'  ב'

בקורס זה נחקור את הפסיכואנליזה ההתייחסותית בהתכתבותה עם הפילוסופיה מחד ועם ממצאים אמפירים מאידך. נערוך הכרות עם מושגי יסוד בחשיבה הפסיכואנליטית ההתייחסותית - השלישי, המפגש, הכרה הדדית, יחסים דיאלקטים, העצמי המרובה, הכינון האנטרסובייקטיבי של הסובייקט, דיסוציאציה וטראומה.  נבחן כיצד מושגים אלה נולדו מתוך התכתבות עם הגות פוסטמודרנית- בעיקר עם הגישות ההרמנויטית, הקונסטרוקטיביזם החברתי, והריאליזם הפרספקטיבי (ארון, בנג'מין, הופמן, אורנג'). במקביל, נעמיד מושגי יסוד אלה בשיח דיאלקטי עם ממצאי המחקר ההתפתחותי-מעבדתי הבודק אמפירית סוגיות התפתחותיות בתינוקות (ביבי ולחמן, טרוניק, כוהן, פונגי, סטרן) ואת ההתפתחות של תפיסת העצמי והאחר (Theory  of mind) בגירסאותיה הנורמטיביות והפתולוגיות. נבחן את האופן בו הפסיכואנליזה מתייחסת למחקר האמפירי בכללותו, ואת האופנים שבהם היא נאמנה לממצאיו כמו גם מאותגרת על ידיהם.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון בפקולטה

In this course, we will introduce the basic tenets of relational psychoanalysis in their interdisciplinary context of both philosophy and empirical research.  We will define and analyze nodal concepts of relational psychoanalytic thought: mutual recognition, the third, the meeting of minds, the multiple self, the relational unconscious, dissociation, trauma, and the intersubjective constitution of subjectivity. We will trace the influence of hermeneutics, social constructivism, and perspectival realism on their evolution (Aron, Benjamin, Hoffman, Orange), and evaluate their dialectic relations with findings from the field of infant research (Ainsworth, Bowlby,  and Lachman, Fonagy, Stern, Tronick) and self-other perceptions in their normal and pathological versions (Perner, Baron-Cohen). This analysis will allow us to review the stormy relations between psychoanalysis and the field of empirical research that alternatively validates and challenges its basic tenets and methods

0662-2252-01
 תחת גלגלי הצדק
 Beneath the Wheels of Justice
ד"ר גדי נועהשיעור גילמן326 ב'1400-1200 סמ'  א'

הקורס יקיים דיון ביקורתי סביב רעיון הצדק שעומד ביסוד הדמוקרטיה הליברלית המודרנית ומספק את ההצדקה המוסרית לקיומה של חברה מדינית. בחלקו הראשון נבחן את מקורותיו הפילוסופיים של מושג הצדק במחשבה המערבית, במיוחד לאור השינוי המהפכני בתיאוריה המדינית האירופית שחל במאה 17, ואת עקרונות התפיסה של צדק כהוגנות של הפילוסוף ג'ון רולס, שנחשבת להישג התיאורטי הגדול ביותר של הגות מדינית במאה ה-20. בחלקו השני נעסוק בדילמות ובקשיים שעוררה תפיסת הצדק של רולס אצל מבקריו ונחדד סוגיות מרכזיות כמו המתח בין אינדיווידואליזם לקולקטיביזם ובין שוויון לחירות, האתגר הרב-תרבותי לליברליזם על רקע התפרקות השותפות ההיסטורית בינו לקפיטליזם, והאתגר הפמיניסטי או המגדרי לרב-תרבותיות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

The course will critically examine the notion of justice, which is at the foundation of modern liberal democracy and provides the moral justification of the existence of political society. In the first part of the course, we shall review the philosophical origins of the concept of justice in western thought; especially in light of the revolutionary change in European political theory during the 17th century, and the principles of John Rawls' theory of justice as fairness, which is considered the greatest theoretical achievement of political thought in the 20th century. In the second part, we shall consider dilemmas and difficulties that were raised by critics of Rawls' theory, and clarify central issues such as the tension between individualism and collectivism and between liberty and equality, the multi-cultural challenge to liberalism against the background of the collapse of its historical partnership with capitalism, and the feminist challenge to multi-culturalism.

0662-2253-01
 תרבות הסייבר כתרבות נוער
 Cyber Culture As a Youth Culture
ד"ר גוז'נסקי יובלשיעור גילמן326 ה'1000-0800 סמ'  ב'

הקורס משתמש בכלים מגוונים ממדעי הרוח והחברה ועוסק בהתבוננות בתרבות הרשת כתרבות נוער. ההאקרים הראשונים עשו זאת כמחאה על תרבות המבוגרים, בדרישה לקבל קול והכרה. ברשת התחילה והתפתחה בעזרת הנוער: נחשוב על היבטים שונים של תופעה תרבותית זו. ילדים ונוער פועלים וחיים ברשת: בתקשורת ביניהם, בתרבות המחאה, בלמידה, במוסיקה, במשחק ובעשייה יצירתית.

ננסה לחשוב מדוע הרשת משמשת היטב דווקא את הנוער? מה מוצא הנוער ברשת שאין במקומות אחרים או שזהו המשך של הפעילות של הנוער בחיים הממשיים? האם הסייבר ממשיך להתקיים כתרבות נוער? מה עושים כוחות השוק ביחס לנוער ברשת?

בין הנושאים שיידונו בשיעור: תרבות המחשב הביתי, המוסיקה של נוער ברשת, למידה ברשת, משחק ברשת ורשתות חברתיות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

The course will use human and social sciences to look at cyber culture as youth culture. We will try to map an array of discourses about young people as users, hackers, learners, gamers and so on, constructed in relation to hopes and anxieties about network culture and technologies. 

0662-2254-01
 רטוריקה ויזואלית
 Visual Communication
ד"ר אביטל שרוןשיעור גילמן279 ג'1200-1000 סמ'  ב'

עידן הרשתות החברתיות בו כולם נצפים באופן מתמיד, הפך את השימוש בדימויים ויזואלים, הופעה וסקפטקל חשובים ביותר ושינה את היחס בין קהלים ובין טקסטים.

קורס זה יסקור היבטים שונים של הויזואלי ואת ההשלכות שלו על התרבות והחיים האזרחיים שלנו. בקורס  נתבונן בדרכים בהן משמעות נבנית באמצעות עיצוב ודימויים, נחקור את האופן בו דימויים עוברים סירקולציה בין פלטפרומות וקהלים שונים, נלמד תהליכים על של יצוגיות במרחב הציבורי, תמונות איקוניות, סימיוטיקה וסמלים, ארכיטקטורה, גרפיטי, וחשיבות הסטייל והדימוי בפוליטיקה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

 

Social Media has often been called the contemporary panopticon where everyone can see and be seen; where the use of visual imagery, spectacle and performance has become increasingly important and changed the relationship between audiences and texts.

This class will focus on the important aspect of the visual and its implications for cultural and civic life.  We will explore the various ways through  which images circulate on different platform and to difference audiences, study issues of representation and personification in the public sphere; the growing importance of commodification; iconic photography and appropriation; semiotics and symbols; architecture, graffiti, online design and the importance of style.

0662-2255-01
 סדנת רטוריקה מעשית
 Applied Rhetoric Workshop
ד"ר אריאל ננהסדנה גילמן262 א'1200-1000 סמ'  א'

בסדנה זו נכיר את יסודות הרטוריקה הקלאסית (בעיקר דרך "רטוריקה" של אריסטו) ונבחן את היישומים האפשריים שלהם בדיבור עכשווי. נשאל מה ההבדל בין טקסט כתוב לבין הרצאה או נאום, איך להכין מהלך משכנע ואיך להעביר אותו בדיבור חי, איך להשתמש בגוף ובקול, איך להתמודד עם מכשולים מנטליים, ועוד. נכיר טכניקות רטוריות שעוצבו ביוון וברומא העתיקה כמו שיטת Loci ("ארמון הזיכרון"), ונברר גם אילו רכיבים של הרטוריקה הקלאסית זקוקים לעדכון בימינו.

מטרת הסדנה לטפח ולשכלל את הכושר הרטורי – אחת המיומנויות האינטלקטואליות הבסיסיות והמשמעותיות ביותר – תוך התוודעות ביקורתית אל עולם הרטוריקה הקלאסי.

הסדנה מבוססת על תרגול במהלך הסמסטר וקבלת משוב, ומשימת הסיום היא נאום קצר.

דרישות הקורס: נוכחות חובה במפגשים, תרגילים קצרים במהלך הסמסטר ונאום מסכם.

אופן הוראה: סדנה

משימה סופית: נאום קצר והגשת טקסט מלווה במפגש האחרון (העבודה על הנאום תיערך במהלך הסמסטר). לא תידרש מטלה נוספת לאחר השיעור האחרון.

מבנה הציון: 60% השתתפות והתקדמות, 40% מטלה סופית.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

During this workshop we will explore the fundamentals of classical rhetoric (mainly Aristotle’s “Rhetoric”) and examine their possible implementations in contemporary speech. We will ask what is the difference between a written text and a spoken lecture, how to prepare a persuasive argument and how to deliver it, how to use our body and voice, how to cope with mental obstacles, and more. We will explore rhetorical techniques that were shaped in ancient Greece and Rome, and will ask which components of the classical rhetoric should be updated in our times.

The workshop consists of practice during the semester and feedback, and the final assignment is a concluding short speech.

0662-2256-01
 תדמיתה של ילדות בספרות הרוסית בעת החדשה והמאוחרת
 The Image of Childhood in Contemporary and Late Russian Literature
ד"ר ניזניק מרינהשיעור גילמן220 ג'1200-1000 סמ'  ב'

סיפורי ילדים הכתובים בשפה הרוסית הופיעו לראשונה במהלך המאה ה-18 ובאו להחליף את אגדות הפולקלור שהופצו עד אז בעל פה. אך ספר הראשון על הילדות, שהניח את היסוד להתפתחותה של ספרות ילדים רוסית קלאסית, היה ילדות מאת לב טולסטוי, בו תיאר את שנות ההתבגרות של בן לאצולה רוסית. אף על פי קשיים ואכזבות, עמם נאלץ להתמודד הגיבור הראשי, הילדות, כפי שמוצגת בספר, הינה התקופה היפה והשלווה ביותר בחיי האדם.

אך אופן ייצוג זה של ילדות כגן עדן אבוד נעלם מהר מהזירה הספרותית. בסיפוריו של דוסטוייבסקי ילדים מוצגים כטהורי נשמה מעוררי רחמים, שמשלמים את המחיר על אכזריותם ורוע ליבם של המבוגרים. גם צ'כוב בדמויות הילדים שלו שם דגש רב על סבל וצער. מקסים גורקי בספרו ילדות, שהתקבל על ידי מבקרי ספרות כאנטיתזה לספרו של טולסטוי, גם הוא דחה את התמונה הנוסטלגית של חיי-שלווה ילדותיים. במקומם, הגיבורים עוברים התנסויות רבות וחוויות קשות.

לאחר המהפכה הרוסית, ניתנת משמעות רבה לילדות ואופן ייצוגה בספרות סובייטית, מפני שהיא זו שאחראית על הבניית תודעתו של האזרח הסובייטי החדש. ארקדי גאידר ולב קסיל היו מחברים מוכשרים שפעלו וכתבו בתקופה זו, שאותה ניתן לסכם כחזרה אל הייצוג האידיאליסטי של ילדות. בתחילתו של העידן הסובייטי, נישת ספרות ילדים היוותה שדה מקלט לסופרים רבים, בה הם יכלו לכתוב בחופשיות יתר וללא חשש מביקורת ממשלתית.

בתום עידן פרסטרויקה ולאחר התפרקותה של ברית המועצות, אופייה של ספרות ילדים רוסית משתנת שוב. תקופה זו מאופיינת בניתוק מוחלט מאשלייתה של ילדות מלאת אושר ושלווה. הדוגמא הטובה לכך - ספרו של פאבל סנאייב, קברו אותי מאחורי השפלים, שמתאר את המבוגרים כרודנים חסרי רגישות כלפי ילדים. 

הקורס יתמקד בשינויים שחלו בספרות ילדים רוסית במהלך המאות ה-19 וה-20. הסטודנטים יעסקו במספר נושאים, כגון תהליכי שינוי שחלו בזירה ספרותית וכיצד תמורות אלו היו קשורים לפוליטיקה, לכלכלה ולחברה, וכן, לצמיחה הספרותית ולפיתוחה של האמנות. הרשימה הביבליוגרפית תכלול את יצירות של לב טולסטוי, מקסים גורקי,  פרקים מן הרומנים מאת ופיודור דוסטויבסקי נובלות  מאת ארקדי גאידר ,לב קסיל  ופאבל סנאייב , וכן סיפורים מאת אנטונ צ'כוב,  ושירים של קורניי צ'וקובסקי, סמואיל מרשק ודניאיל חארמס.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

Children’s stories written in Russian first appeared during the 18th century and replaced the folk tales that had until then been circulated orally. The first book about childhood, which laid the foundations for the development of classical Russian children’s literature, was Childhood by Lev Tolstoy, in which he described the life of a teenage Russian aristocrat. Despite the difficulties and disappointments the hero faces, childhood, as it is presented in this work, is the most beautiful and tranquil period in a person’s life.

However, this representation of childhood as a lost paradise quickly disappeared from the literary world. In Dostoyevsky’s stories, children are presented as pitiful pure spirited souls who pay the price for the cruelty and wickedness of adults. Chekhov also emphasizes suffering and sorrow in his characters of children. Maxim Gorky, in his novel My Childhood, viewed by critics as the antithesis of Tolstoy’s novel, rejected the nostalgic view of tranquil childhood. Gorky’s heroes suffer a range of trying experiences.

Childhood and how it is represented in Soviet literature acquires greater meaning after the Russian Revolution, because childhood is responsible for building the consciousness of the new Soviet citizen. Arkady Gaidar and Lev Kassil were talented authors who wrote during this period, a period that can be summarized as a return to the idealistic representation of childhood. At the beginning of the Soviet era, the genre of children’s literature was a shelter for many writers, where they could write freely without fear of government criticism.

At the end of the Perestroika and following the dissolution of the Soviet Union, the nature of Russian children’s literature again changed. This period was characterized by a total change in the vision of childhood as a period of happiness and serenity. The best example of this is Pavel Sanaev’s They Buried me Behind the Baseboard, which describes adults as insensitive tyrants toward children

The course will focus on changes that occurred in Russian children’s literature in the 19th and 20th centuries. Students will examine several topics, including the changes that occurred in the literary sphere and how these changes were connected to politics, economics, and society as well as the literary progress and the development of the art. The bibliography includes works by Lev Tolstoy, Maxim Gorky, chapters from the novels of Fyodor Dostoevsky, novellas of Arkady Gaidar, Lev Kassil, and Pavel Sanaev as well as stories by Anton Chekhov, poems of Korney Chukovsky, Samuil Marshak, and Daniil Kharms.

0662-2257-01
 חברה, מחאה ומדיניות: העידן הניאו-ליברלי באמריקה הלטינית (2000-1973)
 The Neo-Liberal Era in Latin America: On Society, Protest & Amp; Policy (1973-20
ד"ר דוידי אפריםשיעור גילמן326 ה'1400-1200 סמ'  א'

האידיאולוגיה הכלכלית של הניאו-ליברלים התפשטה בכל העולם על ידי המוסדות הפיננסיים הבינלאומיים והחברות הרב-לאומיות ההגמוניות. ההשלכות הניאו-ליברליזם ניכרו היטב באמריקה הלטינית, בה מדינות נאלצו להתמודד עם חובות עצומים. מטרת הקורס היא להסביר את ההשלכות ההרסניות של התיאוריות הניאו-ליברליות באמריקה הלטינית וההתנגדות העממית שקמה נגדן.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

Neoliberalism as an economic ideology is spreading throughout the world via international financial institutions and transnational corporate hegemony. The effects of this neo-colonial phenomenon is especially acute in Latin America where many nations faced debt crises directly related to the international economic system. The aim of the course is to explain the damaging effects, which ensue from the neoliberal reform process and the popular resistance against it.

0662-2258-01
 החיים החדשים של המיתוס
 New Life of the Myth
ד"ר לנדא טטיאנהשיעור גילמן278 ד'1800-1600 סמ'  א'

אחת הסיבות להופעת המיתוס היתה ניסיונו של האדם להסביר לעצמו את בריאת העולם, שהוא חלק ממנו וחי בו.
גם האדם המודרני כיום ממשיך ויוצר מיתוסים. במהלך הקורס נציג את היסטורית חדירתן של מיתוסים מפורסמים לעולם המודרני בעקבות אינטרפרטציות של אמנים מסגנונות וז'אנרים שונים. נעסוק בסוגיה, כיצד המיתוס של העולם העתיק , קיים ומוצג כיום בעולם הקולנוע, בעולם הספרות ובעולם האמנות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

One of the reasons for the emergence of the myth was man's attempt to explain himself the structure and meaning of the universe, in which he lives and is an integral part of. Modern man creates myths in the same way. This course will examine the history of the penetration of well-known myths into the "new life", in connection with the interpretation of artists from various genres and styles and how the new life of the myth appears in contemporary cinema, literature, and art.

0662-2259-01
 החברה החרדית והאינטרנט
 The Haredi Society and the Internet
ד"ר חרובי יובל יצחקשיעור גילמן305 ב'2000-1800 סמ'  ב'

הופעת האינטרנט הובילה לתגובה מסתייגת מצד ההנהגה הרבנית החרדית. כלי תקשורת זה חושף את המשתמשים בו לתכנים פסולים ועל כן הוא נתפס כמזיק ואף כמאיים על המשך קיומה של החברה החרדית. עם התפתחות האינטרנט הסלולארי, ובפרט לאחר הופעת הטלפון החכם, התעצם המאבק המתנהל במגזר החרדי כנגד השימוש באינטרנט. הגישה הרווחת כיום בקרב ההנהגה הרבנית החרדית היא שחל איסור חמור על החשיפה לאינטרנט. עם זאת, האיסור האמור אינו גורף לגמרי, שכן יש מקרים בהם מתירים את השימוש באינטרנט לצורכי פרנסה, אבל בכפוף לקבלת אישור מרב ובתנאי שהדבר ייעשה באמצעות מסנני תוכן יעודיים שפותחו לטובת מטרה זו.

על אף כל האמור פועלים מזה שנים מספר אתרי אינטרנט חרדיים, שאחד מן הבולטים שבהם הינו "בחדרי חרדים". פעילותם של אתרים אלה נתקלה, כצפוי, בהתנגדות מצד ההנהגה הרבנית, שאף הטילה חרם כנגד השימוש בהם אולם ללא הועיל. אתרי האינטרנט החרדיים "שרדו" את המתקפה וממשיכים לפעול עד לעיצומם של ימינו.

במהלך הקורס נעמוד על טיבו של האיום הגלום, לגבי דידם של החרדים, באינטרנט ונלמד על הדרכים השונות והמגוונות שננקטות על ידם לשם ניהול המאבק נגד השימוש בו. במסגרת זו נעיין במבחר טקסטים, הלקוחים מן העיתונות החרדית מעלונים מספרים ומפשקווילים, המלמדים על אופני המאבק האמור וגם נתוודע לדרכי הפעילות של גופים חרדיים, כדוגמת ארגון Out-נט, המספקים שרותי ניתוק מחשבים מקליטת אינטרנט או חסימת נגישות לאתרים בלתי רצויים. נעמוד על מאפייניהם היחודיים של אתרי האינטרנט החרדיים אשר פועלים, כאמור, חרף ההתנגדות העזה לכך ונבדוק כיצד הדבר מתאפשר. מקום מיוחד יוקדש בקורס להשוואה בין יחסה של ההנהגה הרבנית החרדית לאינטרנט לבין יחסה המקביל לכלי תקשורת אחרים, ובתוכם עיתונים רדיו וטלוויזיה, כמו גם להשוואה בין המדיניות הנחרצת שהתגבשה במגזר החרדי בכל הקשור לשלילת השימוש באינטרנט לבין המדיניות המקבילה אשר רווחת בנדון זה בקרב חוגי הציונות הדתית.    

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

The emergence of the Internet drew reservations from the Haredi rabbinical leadership. This medium exposes users to content that is deemed unacceptable and as such is considered harmful and even seen as a threat to the continued existence of Haredi society. With the development of cellular technology, and in particular in the age of smartphones, the Haredi sector has intensified its fight against Internet use. The widespread approach today among Haredi rabbinical leaders is that exposure to the Internet is prohibited. However, the prohibition is not absolute, as there are cases in which Internet use, for example for purposes of making a living, is permitted. However, it must first be authorized by a rabbi and on condition it is done through content filtering designed for this specific purpose.

There are nonetheless several Haredi websites, among which one of the most prominent is “In Haredi Rooms.” As expected these sites have been met , with opposition by the rabbinical leadership, which even boycotted their use  but to no avail. Haredi websites have “survived” the attack and continue to operate to this very day.

During the course we will examine the nature of the threat posed by the Internet in the eyes of the Haredim, and learn about the various and diverse ways in which they try to manage the struggle against its use. Within this context we will read several texts from Haredi media, brochures, books and posters, which demonstrate the different ways they approach the struggle. We will also learn about the methods of operation of Haredi entities, like the Out-Net organization, which provides Internet disconnection services for computers or blocks access to unwanted sites. We will look at the unique characteristics of Haredi websites that operate despite the strong opposition and will examine how this is possible. Special attention will be given to the comparison between the attitude of the Haredi rabbinical leadership to the Internet and its parallel attitude to other media outlets, among them, newspapers, radio and television. We will also compare the fervent policy formulated in the Haredi community regarding the prohibition on Internet use with the parallel policy that is widespread in this matter in religions Zionist circles.

0662-2601-01
 השוואת תרגומים
 Translations Comparison
ד"ר בורשטיין דרורשיעור גילמן317 ב'1800-1600 סמ'  ב'

עבודת המתרגם היא תמיד בחירה של אפשרות אחת מתוך כמה חלופות שהמקור מאפשר. כשמשווים תרגומים שונים של יצירה אחת אפשר "להיכנס לראש" של המתרגמים ולהראות מה העדיפו להדגיש, במה התקשו, מה איבדו בתרגום, האם הרוויחו משהו חדש, מה ייחודו של הדבר החדש שיצרו, כיצד השתנתה התפיסה של מעשה התרגום לאורך השנים, והאם אפשרי בכלל לדבר על "תרגום נאמן למקור" לאחר שעוסקים בהשוואת תרגומים.

כמבוא, נעיין במבחר תרגומים מעברית לאנגלית של הפסוק הראשון של ספר "בראשית". לאחר מכן נקרא באופן השוואתי מבחר תרגומים, מז'אנרים שונים (שירה, פרוזה ודרמה) של יצירות שנכתבו בלשונות זרות (אנגלית ויידיש; אין צורך בידיעת יידיש) ותורגמו לעברית.

בין היצירות שנעסוק בהן: סונֶטות מאת שייקספיר ומונולוגים מפורסמים ממחזותיו ("המלט", "הסוחר מוונציה", "מקבת"), הפתיחה ל"מובי דיק" מאת מלוויל, מונולוגים מאת שלום עליכם, ועוד. נתנסה בעצמנו בתרגום של יצירות קצרות ובהשוואת הנוסחים של משתתפי הסדנה.

The work of the translator always involves choosing one of several alternatives that the source text allows. When one compares different translations of one piece, one can follow the thoughts of the translators and understand what they preferred to emphasize, what they had difficulty with, what they lost in translation, and what they gained. 

We will compare Hebrew translations of works by Shakespeare, Melville, and others and will translate comparatively in practice. 

0662-2602-01
 לוקליזציה
 Localization
גב' נוי ליאתשיעור גילמן307 ד'2000-1800 סמ'  ב'

בקורס לוקליזציה נסביר מהי לוקליזציה, באלו תחומים עושים לוקליזציה, באלו סוגי תוכן מטפלים ומהם מאפייני התוכן הדיגיטלי. בנוסף נציג את הגורמים השונים הפועלים בתחום. חלק מהקורס יוקדש לנושא של התאמה תרבותית של אתרי אינטרנט תוך התייחסות למרכיבים טקסטואליים ואחרים. כמו כן נדבר על אתגרים מיוחדים בשפות הנכתבות מימין לשמאל. הקורס יכלול גם הכרה של כלי תרגום מסוגים שונים ושימוש מעשי באחד מכלי התרגום הנפוצים (MemoQ), ונושאים כמו טרמינולוגיה, בקרת איכות וקצת על ניהול פרויקט לוקליזציה.

We live in an era in which the use of computers and mobile devices, mobile apps and web sites keeps growing, with different types of digital content. The users nowadays mostly expect the digital content to be available in their own language and adapted to their culture. That's where localization comes in. But localization is more than just translating text, and it has its own challenges.

In the localization course we will discuss some of those challenges. This course focuses on some specific concepts and technologies involved in localization. The students will become familiar with the most common practices of localization and will learn to work with common software applications, like MemoQ, and other tools for the translator and localizer.

0662-3085-01
 היסטוריה תרבותית של העיתונות Fake News אז ועכשיו
 Issues in the History of Journalism: Fake News Then an Now
ד"ר אלחנתי משהסמינר גילמן455 ד'1200-1000 סמ'  ב'

הסמינר מבקש להתמקד בהיבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים של כמה מסוגיות היסוד בהיסטוריה של העיתונות ובעיקר זו האנגלו-אמריקאית, החל מן המאה השבע-עשרה ועד לעידן האינפורמציה הנוכחי. בסמינר יידונו סוגיות מפתח להבנת היסטוריה זו, בראש ובראשונה: מלחמת האזרחים באנגליה של המאה ה-17 ועלייתה של העיתונות? בין עיתונות, פרוטסטנטיות וחופש המסחר; הליברליזם, המרחב הציבורי והעיתונות. ובאשר לעיתונות המאה ה-19, נדון בעלייתה של העיתונות הפופולארית לצד התמסדותה של העיתונות הליברלית כ"רשות הרביעית"; העיתונות המטרופולינית במאה התשע-עשרה או, העיתונאי כאתנוגרף; סאטירה ועיתונות מאוירת, על קוראות וכותבות: נשים ועיתונות ולבסוף על הופעת "העיתונות החדשה" בשני העשורים האחרונים של המאה ה-19 (""Papers for the Millions). בחלק באחרון של הסמינר נדוןבעיתונות במאה ה-20 כשבציר הדיון עלייתה של עיתונות ההמון הן בצורת הטבלואידים והן בצורת מה שנהוג לכנות: "Public Journalism או לעיתים (ובעיקר בארה"ב), Participatory Journalism. החלק האחרון של הסמינר יוקדשלעיתונות בעידן האינטרנט ובמסגרתו נדון בסוגיות כגון: פני יאנוס של העיתונות המקוונת;בין קוראים לכותבים ולהפך:בלוגים ורשתות חברתיות כמדיום לעיתונות "מלמטה" (participatory Journalism);המקרה שלאינדימדיה (Indymedia Journalism) ובהקשר זה, ננסה לעמוד על התוקף והמשמעות, לטוב ולרע, הגלומה ב"הכרזת העצמאות" הלא רשמית של אוהדי ודוברי המדיה-החדשה: !We are the media.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 

This seminar looks at the social, cultural, and political aspects of the history of journalism, since the 17th century until the current information age. We shall discuss some key issues such as the English civil war of the 17th century as the cradle of modern Journalism, and the interactions between Protestantism, free trade and journalism, the disposition between Liberalism and public sphere (the 18th century coffeehouses culture), the relationships between readers and writers, and the rise of the literary journalism (Swift's Examiner, Defoe's Review, Adisson & Steele and Mr. Spectator and the Cato Letters). Regarding the 19th century journalism, we shall discuss, on the one hand, the sudden and striking emergence of the popular press with regards to the popular aspirations of the "crowd" to gain political emancipation (what historian Joel Wiener called "Papers for the Millions"). On the other hand, we shall examine critically the forth-Estate discourse of the Liberal press, mainly the London Times. We shall also study briefly the metropolitan journalism and the role of the journalist as an ethnographer: women-readers, women-writers, journalism and women, and the revolution brought upon the press by the new journalism of the 1880's. This topic will enable us to consider the significance of the new journalism of the 60's (Wolfe, Capote and Hunter Thompson between others) and the public journalism movement of the 80's and 90's as an introduction and prelude to the complex relationships between journalism and the Internet. In this regard we shall focus on issues such as the Janus face of the online magazine, blogs and social-networks as a medium for 'journalism from below', and participatory journalism (the Indymedia case). We shall try to clarify, or to refute, the significance which was embodied in the unofficial 'declaration of independence' used by the new-media protagonists: "we are the media!"

0662-3102-01
 קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה
 Reading Freud: Between Clinic and Culture
ד"ר רולניק ערןסמינר גילמן319אד'1600-1400 סמ'  א'

זהו סמינר קריאה מתקדם בכתבי זיגמונד פרויד. נלמד לקרוא בטקסט הפרוידיאני ב"תשומת לב מרחפת באחידות", כלומר באופן הדומה לצורת ההקשבה שפרויד אימץ בהקשיבו למטופליו. מדי פעם נשהה את הקריאה האנליטית "האיזוטרית" -- זו המבקשת להבין את התפתחות מחשבתו של פרויד ואת הופעתו של לקסיקון המושגים האנליטי מתוך עצמם -- לצורך התוודעות להקשריה התרבותיים, הפוליטיים והביוגרפיים של התיאוריה הפסיכואנליטית. רשימת הקריאה הסופית תורכב לאחר המפגש הראשון.

דרישות קדם: רשאים להרשם מי שהשתתפו במבואות בהקבץ פסיכואנליזה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  ידיעון הפקולטה 


The Seminar will offer a close reading of Freud's major texts in which he developed and applied the idea of unconscious mental activity. Our cross section in the Freudian oeuvre will include both clinical papers and papers in which he applied his thinking to socio-cultural analysis. The second part of the seminar will be devoted to Freud's last major work “Moses and Monotheism”. Few texts in his oeuvre have proved as enduringly controversial as the work in which he applied the psychoanalytic tools he had developed over 40 years to an examination of the iconographic representative of the Jewish ethos—Moses, the greatest of the prophets.
 

0662-3103-01
 שיח דיגיטלי
 Digital Discourse
ד"ר ווייסמן כרמלשיעור גילמן326 ב'1800-1600 סמ'  ב'

בקורס זה נעמיד לבחינה כמה מהשינויים החברתיים הבולטים ביותר בתקופתנו בתחומים הנוגעים לזהות, קהילה, יחסים, סמכות, שפה, עבודה ועוד, בניסיון להבינם כתוצרים של שינוי טכנו-תרבותי. נבחן מקרים בהם שינויים קלים בחומרה או בתוכנה מייצרים עולמות תרבותיים ונורמות חברתיות חדשות, לעומת מקרים בהם כוחות היסטוריים ותרבותיים גוברים על הפוטנציאל לשינוי טכנולוגי ונהלך על הממשק הדק בין השניים. נדון בשאלות כגון: האם הטכנולוגיה משנה את השפה שאנחנו דוברים? מה קורה לזהות בסביבה נעדרת גוף ולשיחות פנים-אל-פנים בהעדר פנים? האם ערך הפרטיות מת או פשוט השתנה? האם ה"המונים" הם חכמים או מסוכנים ומה קורה כשנותנים להם להפיק תוצר משותף? האם להיות ברשת זו פעילות פנאי כיפית או סוג של עבודה? מה קורה לערכים ותחומי חיים כמו חברות או עבודה, כשהם מתווכים על ידי אלגוריתמים? ועוד.

נוכחות חובה.

*** סגור בפני מי שלמדו את הקורס"שיח דיגיטלי"

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

In this course, we shall engage some of the prominent contemporary changes related to identities, communities, relationships, authority, language, labor etc., in order to understand them as products of a technocultural change. We shall examine the cases where slight changes in hardware or software spawn new social norms and cultural worlds, alongside cases where social, cultural and economical forces subvert the values embedded in the technology. We shall build an interface for the analysis of questions such as technology and language change, digital and disembodied identity, the move from face to face to algorithm mediation, the shifting value of privacy, the value of sharing between participatory culture and audience labor, the value of community between the wisdom of crowds and trolling/shaming mobs, etc.

0662-3114-01
 דיאלקטיקה ודיאלוג
 Dialectics and Dialogue
פרופ פרוגל שי ישראלסמינר גילמן319אד'1600-1400 סמ'  ב'

הדיאלקטיקה והדיאלוג הם שני מושגי מפתח במחשבת מדעי הרוח בכלל ובתחום הרטוריקה בפרט. בסמינר נבחן את היחסים בין מושגים אלה, שמתייחסים לקשר בין מחשבה ושפה. נשווה בין הזיקה ביניהם בעולם העתיק (במחשבת אפלטון ואריסטו) לבין פיתוחים שונים שלהם בחשיבה המודרנית (ברטוריקה, בפילוסופיה ובפסיכואנליזה). מושגים אלה, שכרוכים זה בזה במחשבת אפלטון, מתפתחים לכיוונים שונים בהיסטוריה של החשיבה המערבית: הדיאלוג איננו נותר בהכרח דיאלקטי והדיאלקטיקה איננה נותרת בהכרח דיאלוגית.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

Dialectics and dialogue are two key concepts in the humanities in general and in rhetoric in particular. In this seminar we will analyze the relations between these concepts which have bearing on the relation between language and thought. We will compare between their function in ancient thought (Plato and Aristotle) and in modern thought (rhetoric, philosophy, and psychoanalysis). While in Plato's thought these concepts are identical, in modern thought the dialogue is not necessarily dialectic and dialectics is not necessarily dialogic.

0662-3120-01
 מחלוקות בכלכלה ובניהול
 Controversies in Economic
ד"ר שהם יקותיאלשיעור גילמן307 ה'1200-1000 סמ'  א'

המחקר האקדמי בתחומי הכלכלה והניהול עשיר בדיאלוגים פולמוסיים המפרים את החוקרים ותורמים להתפתחות הידע אודות תחומים מרכזיים אלה בהוויה האנושית. בשיעור נערוך ניתוח של פולמוסים נבחרים בעזרת מתודולוגיות שונות מתחום חקר המחלוקות. בכלל זאת נציג את הטיפולוגיה של מרסלו דסקל המבחינה בין 'ויכוח', 'מחלוקת', ו'דיון', נלמד על כלים רטוריים שמשרתים את המתפלמסים ונזהה עקרונות שיח המעצבים את הפרגמאטיקה של דיאלוגים פולמוסיים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

The academic research of economics and management is rich with polemics that stimulates scholars and contributes to the development of knowledge concerning these important areas of human life. In this course, we will analyze selected polemics with different methodologies from the field of the study of controversies. We will present Marcelo Dascal's typology of polemics that distinguishes between Dispute, Controversy and Discussion, learn about rhetorical elements that serve the opponents, and identify principles of communication that shape the pragmatic form of polemical dialogues.

0662-3121-01
 הסינגולריות מתקרבת? קריאה ביקורתית של עתידנות טכנולוגית
 The Singularity is Near? Critical Reading of Technological Futurism
ד"ר ווייסמן כרמלסמינר גילמן361אה'1400-1200 סמ'  א'

בקרוב לא תצטרכו להגיע בגופכם לאוניברסיטה – תוכלו לקבל את תכני סמינר זה בהעלאה דיגיטלית ישירה לזיכרונכם תוך דקות ספורות ואת התואר כולו תוך שעה בלבד! אם אתם מאמינים שזהו עתיד החינוך וזה רק עניין של התפתחות טכנולוגית, הרי שגם אתם, כמו רבים וטובים, נפלתם קורבן לשיח הפסבדו מדעי של העתידנות הטכנולוגית. שיח זה מטשטש את הגבול בין מדע למדע בדיוני והופך את הכחדת האנושיות – החשש שבבסיס המדע הבדיוני האמריקני – למשאת נפש אוטופית ואמצעי לגאולת האדם.  בסמינר נכיר את שיחי העתידנות הטכנולוגית העכשוויים בזרמי הטראנסהומניזם והסינגולריות, לצד פרספקטיבות ביקורתיות המאתגרות שיחים אלו ומטילות ספק בבסיס המדעי שלהן. אז מה הסיכוי שבת הזוג הבאה שלך תהיה רובוטית? או שתחיי עד אלף מאה ועשרים? ומי הם באמת הסיבורגים הראשונים שכבר מהלכים בינינו? בסמינר נחשוף ממה עשויה ה"מטריקס" האמתית שאנו חיים בתוכה וכיצד ניתן להבין דרך הפילטר המושגי שלה את תרבותנו הדיגיטלית. 


נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  ידיעון הפקולטה.


Soon you will not have to attend this class in the flesh - you should be able to upload the contents of this seminar directly to your brain within a few minutes and your entire degree within one hour only! If you believe that this is the future of education and it is only a matter of technological development, then you, like many others, are brainwashed by the pseudo-scientific discourse of the future of technology. This discourse blurs the boundaries between science and science fiction and presents the abolition of humanity - the anxiety that defines American science fiction - into a utopian dream and humanity's salvation. The seminar will familiarize you with contemporary technological futurism discourses such as transhumanism and the singularity, alongside critical perspectives that challenge them. So what are the chances your next partner will be a robot? Or that you'll live to be 1120 years old? And who are the cyborgs that already walk among us? The seminar will reveal the fabric of the true matrix we live in and offer it as interpretive lens for our digital culture.

0662-3123-01
 העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ועל אנשים
 New Era of Organizations: the Effect of Globalization On Organizations & People
ד"ר תובל עתליהסמינר גילמן362אג'1200-1000 סמ'  א'

רקע

החיים היום מתנהלים בעולם גלובלי, מהיר, ודינמי, שבו הגבולות הגיאוגרפיים, המדיניים, הכלכליים והתרבותיים מיטשטשים והולכים. במקומם נוצרים מרחבים חדשים של זהויות, שייכות וערוצי תקשורת פיזיים ווירטואליים בעלי השפעה רבת עוצמה על פרטים, ארגוניים ומסגרות חברתיות מגוונות.  

הגלובליזציה מטביעה את חותמה על כל מרחבי החיים: המרחב האישי, המשפחתי והקהילתי, המרחב האזרחי, הפוליטי, והציבורי, וכמובן על המרחב התעסוקתי. היא יוצרת ומאפשרת שינויים מרחיקי לכת ב  DNA של ארגונים מסוגים שונים ומשנה את מערך היחסים בין הארגון לסביבתו. בעולם זה, האיומים, כמו גם ההזדמנויות רבים ורחוקים יותר, ומחייבים יכולות של גמישות והסתגלות כתנאי להישרדות ארגונית.

מטרה

מטרת הסמינר לבחון איך תהליך הגלובליזציה משפיע בשלושה מעגלים: אנשים, ארגונים, וקהילות; ולחקור את השלכותיו על ערכים, זהויות, בחירות, החלטות, וסדרי עדיפויות במעגלים אלו. 

הדיון בסמינר יתמקד בהיבטים של רווחת עובדים בעולם ללא גבולות – ניידות, מעברים, והסתגלות. זאת, תוך העמקת ההבנה  במתחים המובנים בדרך לאפקטיביות ארגונית, ביניהם: לוקליזציה למול גלובליזציה, תחרות מול שיתוף פעולה, הומוגניות למול רב תרבותיות, בקרה ופיקוח למול השטחה ארגונית והעצמת עובדים, התמחות מול כלליות, רווחיות למול אחריות חברתית, ועוד.

תכנים ומבנה

הסמינר בנוי כסמינר משלב עשייה ולכן ישלב עשרה שיעורים ומפגשים פרונטליים  עם חלק מעשי  (בהיקף של 25 שעות ).

בחלק העיוני, המהווה תשתית לחלק המעשי, נדון בשינויים ובמתחים אותם יוצרת הגלובליזציה למנהלים ולעובדים בארגונים, לפעילים ואנשי שינוי חברתי, לאזרחים, למהגרים ולאנשים הנמצאים בתקופות של רילוקיישין. אנו נבחן את השינויים מפרספקטיבה ביקורתית ובראי תפיסות וגישות שונות. ביניהן:  הנאו –ליבראלית, הפונקציונליסטית, האקולוגית, והמוסדית. נדון במושג אזרחות גלובלית והשלכותיו על ארגונים ועל רווחת העובדים בהם תוך התייחסות לשלושה מוקדים: הפרט, הארגון, והקהילה.

במסגרת החלק המעשי נבחן את הצרכים של אוכלוסיות שונות הנמצאות בתהליכי שינוי (בדגש על רילוקיישין) בבואן להתמקם, באופן זמני, במקום חדש. במפגש עמן, נכיר את מכלול ההשפעות שיש למעבר הגיאוגרפי  עליהן ועל משפחותיהם. נבחן את המענה שניתן במסגרת ארגונים שונים: ארגונים עסקיים, ציבוריים וארגוני החברה האזרחית. ונגבש, תוך כדי דיון ולמידה משותפת מסקנות והמלצות לארגונים השונים. הניתוח בחלק זה יתבסס על הסוגיות הנדונות בקורס בשתי רמות ניתוח : 1. הרמה הארגונית- רמת המדיניות. 2. רמת הפרט: העובד ומשפחתו- ההשלכות על תהליכי עבודה, והצורך בהסתגלות אישית ובין אישית במארג הקריירה, ובציפיות ההדדיות אדם- ארגון.

העבודה המסכמת שתוגש בסוף הקורס (במתכונת של עבודה סמינריונית או רפרט) תתייחס הן להיבטים התאורטיים, והן להתנסות המעשית.

הקורס מוכר כ-4 ש"ס וכולל עבודה מעשית בנוסף לעבודת הרפרט/הסמינריון.

נוכחות חובה

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

0662-3123-02
 העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ועל אנשים
 New Era of Organizations: the Effect of Globalization On Organizations & People
עבודה מע סמ'  א'

רקע

החיים היום מתנהלים בעולם גלובלי, מהיר, ודינמי, שבו הגבולות הגיאוגרפיים, המדיניים, הכלכליים והתרבותיים מיטשטשים והולכים. במקומם נוצרים מרחבים חדשים של זהויות, שייכות וערוצי תקשורת פיזיים ווירטואליים בעלי השפעה רבת עוצמה על פרטים, ארגוניים ומסגרות חברתיות מגוונות.  

הגלובליזציה מטביעה את חותמה על כל מרחבי החיים: המרחב האישי, המשפחתי והקהילתי, המרחב האזרחי, הפוליטי, והציבורי, וכמובן על המרחב התעסוקתי. היא יוצרת ומאפשרת שינויים מרחיקי לכת ב  DNA של ארגונים מסוגים שונים ומשנה את מערך היחסים בין הארגון לסביבתו. בעולם זה, האיומים, כמו גם ההזדמנויות רבים ורחוקים יותר, ומחייבים יכולות של גמישות והסתגלות כתנאי להישרדות ארגונית.

מטרה

מטרת הסמינר לבחון איך תהליך הגלובליזציה משפיע בשלושה מעגלים: אנשים, ארגונים, וקהילות; ולחקור את השלכותיו על ערכים, זהויות, בחירות, החלטות, וסדרי עדיפויות במעגלים אלו. 

הדיון בסמינר יתמקד בהיבטים של רווחת עובדים בעולם ללא גבולות – ניידות, מעברים, והסתגלות. זאת, תוך העמקת ההבנה  במתחים המובנים בדרך לאפקטיביות ארגונית, ביניהם: לוקליזציה למול גלובליזציה, תחרות מול שיתוף פעולה, הומוגניות למול רב תרבותיות, בקרה ופיקוח למול השטחה ארגונית והעצמת עובדים, התמחות מול כלליות, רווחיות למול אחריות חברתית, ועוד.

תכנים ומבנה

הסמינר בנוי כסמינר משלב עשייה ולכן ישלב עשרה שיעורים ומפגשים פרונטליים  עם חלק מעשי  (בהיקף של 25 שעות ).

בחלק העיוני, המהווה תשתית לחלק המעשי, נדון בשינויים ובמתחים אותם יוצרת הגלובליזציה למנהלים ולעובדים בארגונים, לפעילים ואנשי שינוי חברתי, לאזרחים, למהגרים ולאנשים הנמצאים בתקופות של רילוקיישין. אנו נבחן את השינויים מפרספקטיבה ביקורתית ובראי תפיסות וגישות שונות. ביניהן:  הנאו –ליבראלית, הפונקציונליסטית, האקולוגית, והמוסדית. נדון במושג אזרחות גלובלית והשלכותיו על ארגונים ועל רווחת העובדים בהם תוך התייחסות לשלושה מוקדים: הפרט, הארגון, והקהילה.

במסגרת החלק המעשי נבחן את הצרכים של אוכלוסיות שונות הנמצאות בתהליכי שינוי (בדגש על רילוקיישין) בבואן להתמקם, באופן זמני, במקום חדש. במפגש עמן, נכיר את מכלול ההשפעות שיש למעבר הגיאוגרפי  עליהן ועל משפחותיהם. נבחן את המענה שניתן במסגרת ארגונים שונים: ארגונים עסקיים, ציבוריים וארגוני החברה האזרחית. ונגבש, תוך כדי דיון ולמידה משותפת מסקנות והמלצות לארגונים השונים. הניתוח בחלק זה יתבסס על הסוגיות הנדונות בקורס בשתי רמות ניתוח : 1. הרמה הארגונית- רמת המדיניות. 2. רמת הפרט: העובד ומשפחתו- ההשלכות על תהליכי עבודה, והצורך בהסתגלות אישית ובין אישית במארג הקריירה, ובציפיות ההדדיות אדם- ארגון.

העבודה המסכמת שתוגש בסוף הקורס (במתכונת של עבודה סמינריונית או רפרט) תתייחס הן להיבטים התאורטיים, והן להתנסות המעשית.

הקורס מוכר כ-4 ש"ס וכולל עבודה מעשית בנוסף לעבודת הרפרט/הסמינריון.

נוכחות חובה

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

0662-3124-01
 בין גורי אדם לחיות אחרות: בעלי חיים בתרבות הילד המודרנית
 Between human cubs and other animals: Animals in modern children?s culture
ד"ר קוגמן טלסמינר גילמן361אד'1800-1600 סמ'  ב'

המחקר ההולך ומתרחב בשנים האחרונות בתחום "לימודי בעלי חיים" (Animal Studies), מציג שאלות חדשות לגבי המקום שתופסים בעלי חיים בעולמם של ילדים ובני נוער, כמו גם לגבי התפקיד שיש לתרבות הילד בעיצובן של תפיסות תרבותיות כלפי בעלי חיים. חוקרים בוחנים את דימויי בעלי החיים הנפוצים בתרבויות שונות ובתקופות שונות, ועוסקים בשאלת השפעתם של דימויים אלה על תפיסותיהם של ילדים כלפי בעלי חיים בבגרותם.

עם התגבשותה של תרבות הילד המודרנית בתקופת המודרניות המוקדמת באירופה, הפכו בעלי חיים לאחד הסממנים המזוהים אתה. התפתחה אנלוגיה בין שני מושגים תרבותיים חדשים שנוצרו אז: ילדים וחיות מחמד. לתרבות הילד המודרנית ניתן תפקיד מרכזי בשימור התפיסות התרבותיות של חיות שנפוצו מאז יוון העתיקה ולאורך ימי הביניים. תפיסות אנתרופוצנטריות ואנתרופומורפיות; עיסוק בגבול בין האנושי לחייתי; וייחוס תכונות סטריאוטיפיות לבעלי חיים, שוקעו בשיח על בעלי חיים בתרבות הילד המודרנית. לצד זאת, שיח זה נתן ביטוי גם לעיסוק החדש ברגשות בעלי חיים ובזכויותיהם, כמו גם לדרישה לשנות את יחסם של בני האדם כלפיהם.

הקורס משלב למידה אקדמית לצד עשייה חברתית. בחלק התיאורטי נעסוק במאפיינים המרכזיים של יחסי אדם-חיה המעוצבים במרחב הילדִי, ונבחן דוגמאות שונות מתוך ספרים וסרטים לילדים ולנוער, רשימות בעיתוני ילדים, חומרי לימוד במערכת החינוך וכד'. בחלק המעשי של הקורס ישתלבו הסטודנטיות/ים בארגונים ובמוסדות העוסקים ביחסי אדם-חיה, ורותמים ילדים ובני נוער לפעילות לטובת רווחת בעלי חיים, לשיפור בזכויותיהם, ולהצלה ולשימור של בעלי חיים. הפעילות המעשית תהיה בהיקף של 25 שעות.

הקורס מוכר כ-4 ש"ס וכולל עבודה מעשית בנוסף לעבודת הרפרט/הסמינריון.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

The growing research in Animal Studies in recent years presents new questions about the place that animals occupy in the world of children and youth, as well as the role of child culture in the shaping of cultural perceptions of animals. Researchers examine animal images that were popular in different cultures and periods, and deal with the question of how these images influence children's perceptions of animals in adulthood.
With the crystallization of modern child culture during early European modernity, animals became one of its characteristics. An analogy developed between two new cultural concepts that were created at that time: children and pets. Modern child culture has played a central role in preserving the cultural perceptions of animals that have spread from ancient Greece and throughout the Middle Ages. Anthropocentric and anthropomorphic concepts; dealing with the boundary between human and animal; and the attribution of stereotypical characteristics to animals, have been embedded in modern child culture's discourse on animals. At the same time, this discourse also reflects the new interest in animals’ feelings and rights, as well as the demand to change humans’ attitudes towards them.
The course combines academic learning with social activity. In the theoretical part we will deal with the main characteristics of human-animal relations that are shaped in the sphere of childhood, while examining different examples of books and films for children and youth, articles in children's newspapers, educational learning materials and etc. In the practical part of the course, students will enter organizations and institutions dealing with human-animal relations, and recruit children and youth to work for the welfare of animals, to improve their rights, and to save and conserve animals. The practical activity will span 25 hours.

 

0662-3124-02
 בין גורי אדם לחיות אחרות: בעלי חיים בתרבות הילד המודרנית
 Between human cubs and other animals: Animals in modern children?s culture
עבודה מע סמ'  ב'

המחקר ההולך ומתרחב בשנים האחרונות בתחום "לימודי בעלי חיים" (Animal Studies), מציג שאלות חדשות לגבי המקום שתופסים בעלי חיים בעולמם של ילדים ובני נוער, כמו גם לגבי התפקיד שיש לתרבות הילד בעיצובן של תפיסות תרבותיות כלפי בעלי חיים. חוקרים בוחנים את דימויי בעלי החיים הנפוצים בתרבויות שונות ובתקופות שונות, ועוסקים בשאלת השפעתם של דימויים אלה על תפיסותיהם של ילדים כלפי בעלי חיים בבגרותם.

עם התגבשותה של תרבות הילד המודרנית בתקופת המודרניות המוקדמת באירופה, הפכו בעלי חיים לאחד הסממנים המזוהים אתה. התפתחה אנלוגיה בין שני מושגים תרבותיים חדשים שנוצרו אז: ילדים וחיות מחמד. לתרבות הילד המודרנית ניתן תפקיד מרכזי בשימור התפיסות התרבותיות של חיות שנפוצו מאז יוון העתיקה ולאורך ימי הביניים. תפיסות אנתרופוצנטריות ואנתרופומורפיות; עיסוק בגבול בין האנושי לחייתי; וייחוס תכונות סטריאוטיפיות לבעלי חיים, שוקעו בשיח על בעלי חיים בתרבות הילד המודרנית. לצד זאת, שיח זה נתן ביטוי גם לעיסוק החדש ברגשות בעלי חיים ובזכויותיהם, כמו גם לדרישה לשנות את יחסם של בני האדם כלפיהם.

הקורס משלב למידה אקדמית לצד עשייה חברתית. בחלק התיאורטי נעסוק במאפיינים המרכזיים של יחסי אדם-חיה המעוצבים במרחב הילדִי, ונבחן דוגמאות שונות מתוך ספרים וסרטים לילדים ולנוער, רשימות בעיתוני ילדים, חומרי לימוד במערכת החינוך וכד'. בחלק המעשי של הקורס ישתלבו הסטודנטיות/ים בארגונים ובמוסדות העוסקים ביחסי אדם-חיה, ורותמים ילדים ובני נוער לפעילות לטובת רווחת בעלי חיים, לשיפור בזכויותיהם, ולהצלה ולשימור של בעלי חיים. הפעילות המעשית תהיה בהיקף של 25 שעות.

הקורס מוכר כ-4 ש"ס וכולל עבודה מעשית בנוסף לעבודת הרפרט/הסמינריון.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

The growing research in Animal Studies in recent years presents new questions about the place that animals occupy in the world of children and youth, as well as the role of child culture in the shaping of cultural perceptions of animals. Researchers examine animal images that were popular in different cultures and periods, and deal with the question of how these images influence children's perceptions of animals in adulthood.
With the crystallization of modern child culture during early European modernity, animals became one of its characteristics. An analogy developed between two new cultural concepts that were created at that time: children and pets. Modern child culture has played a central role in preserving the cultural perceptions of animals that have spread from ancient Greece and throughout the Middle Ages. Anthropocentric and anthropomorphic concepts; dealing with the boundary between human and animal; and the attribution of stereotypical characteristics to animals, have been embedded in modern child culture's discourse on animals. At the same time, this discourse also reflects the new interest in animals’ feelings and rights, as well as the demand to change humans’ attitudes towards them.
The course combines academic learning with social activity. In the theoretical part we will deal with the main characteristics of human-animal relations that are shaped in the sphere of childhood, while examining different examples of books and films for children and youth, articles in children's newspapers, educational learning materials and etc. In the practical part of the course, students will enter organizations and institutions dealing with human-animal relations, and recruit children and youth to work for the welfare of animals, to improve their rights, and to save and conserve animals. The practical activity will span 25 hours.

 

0662-3229-01
 סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה
 Current Issues in Economics
ד"ר שהם יקותיאלסמינר גילמן361אה'1200-1000 סמ'  ב'

הסמינר יעסוק בסוגיות עכשוויות המאתגרות את המערכת העסקית בימינו. הנושאים בהם נתמקד יהיו קשורים ביחסים שבין המערכת העסקית ובין הפרט, החברה והסביבה. בכלל זאת, נדון במשמעויות של התחום המתפתח המכונה "הנדסת אקלים" ועניינו התערבות טכנולוגית באטמוספירה שמטרתה הפחתת תופעת ההתחממות הגלובלית, נקרא מאמרים על ממשקי אדם-מכונה ועל האופן שבו הם עשויים לשנות את מושג "האני", ונאתר גבולות שבהן הטכנולוגיה נחשפת כחסרת אונים לנוכח תופעות אנושיות כמו הגירת עמים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה.
 

This seminar will focus on actual problems that challenge the business world today. The themes discussed will be drawn from the relations between the economic system and the individual, the society and the environment. More specifically, we shall deal with the implications of the nascent field of geo-engineering, which intervenes in atmospheric processes with the purported aim of mitigating global warming; we shall read papers on human-machine interfaces and the way in which they may transform the conception of the self; and we shall demarcate the zones in which technology is powerless with regard to human phenomena like mass migration.

0662-3231-01
 להרוג את המוזות: מבט פסיכואנליטי ב(חוסר) מקוריות
 Killing the Muse: a Psychoanalytic Look At How Originality Dies
ד"ר בן שפר גדסמינר גילמן319אא'1400-1200 סמ'  ב'

מה פירוש "להיות חי", בחיים וביצירה, ומהן מקורותיה של המקוריות, ומהם התנאים וההקשרים בהם אנחנו מפסיקים לחדש? מה עומד מאחורי רעננות ומה מאחורי קלישאה, שעמום, זיוף וריקנות?
הסמינר יחקור תהליכים פסיכואנליטיים העומדים בבסיס החשיבה, כפי שהומשגו בתיאוריות פסיכואנליטיות קלאסיות ובנות זמננו, ובעיקר בחשיבתם של פרויד, ויניקוט, ביון ובולאס, ויעסוק באופן שבו הם מתבטאים בפעולת (אי) החדשנות במדעי הרוח ובאמנויות

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה


What is the meaning of “being alive”, In life and in the creative process?? what are the origins of originality, and what are the conditions in which we stop revitalizing? What enables ingenuity, and what promotes cliche's, boredom, fake and emptiness?
The seminar will explore psychoanalytical processes which underlie cognition, as were conceptualized both in classical and contemporary psychoanalysis, facilitated mainly by the thinking of Freud, Winnicott, Bion and Bollas, and will contemplate the modalities in which they express (un)ingenuity in the sciences of arts and humanities.
 

0662-3233-01
 חקר הפסיכואנליזה מפרספקטיבה של אהבה ותשוקה ביחסים הטיפוליים
 Psychoanalysis From the Perspective of Love&passion in the Therapeutic Relations
ד"ר ראובן אורנהשיעור גילמן277 ה'1800-1600 סמ'  א'

הפסיכואנליטיקאי הבריטי אדם פיליפס כתב שפסיכואנליזה היא אודות מה ששני אנשים אומרים זה לזה, אם הם מחליטים שלא לשכב זה עם זה ("Psychoanalysis is about what two people say to each other if they agree not to have sex").  האמירה הישירה הזו, מתייחסת לרגשות העוצמתיים והמסוכנים ביותר שיכולים להתעורר בתוך המרחב הטיפולי, רגשות שמטפלים ומטופלים מתלבטים בהם משחר ימי הפסיכואנליזה. מצד אחד, באהבה ותשוקה יש חיות ועומק רגשי, וככאלה הן נתפסות ככוח של חיים, שיש לו פוטנציאל לתמוך בצמיחה האישית של המטופל ולקדם את התהליך הטיפולי. מצד שני, המחויבות של המטפל להימנע ממימוש האהבה יכולה לעורר במטופל תחושות פגיעה עמוקות, ובמקרים הגרועים ביותר מהוות פוטנציאל לחציית גבולות מסוכנת. מה יש בסיטואציה הטיפולית שמייצר "סיפורי אהבה" כה סוערים? מה מאפשר למרבית הזוגות הטיפוליים לחוות את הפרדוקס בין האהבה ככוח חיים וכמרחב של סכנה, ולסמוך על כוחו המרפא של הקשר ביניהם מבלי לחרוג מגבולותיו? ומה אומרת על הפרדוקס הזה האתיקה הפסיכולוגית?

בקורס נעלה שאלות אלה ונוספות, וננסה לחקור אותן ביחד, באמצעות מושגים כמו: הסטינג הטיפולי, העברה והעברה-נגדית ועוד. נקרא כותבים פסיכואנליטיים מראשית ימי הפסיכואנליזה (פרויד) ועד הכתיבה התוססת בת-זמננו (דיוויס, ארון). נתוודע למצבים של חריגות (גאבארד) ולכתיבה על אתיקה. הקורס ילווה בדוגמאות קליניות רבות, בדוגמאות לקשרים טיפוליים מהספרות, מהקולנוע ומהטלוויזיה, וכן בטקסטים שכתבו מטופלים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

*** סגור בפני מי שלמדו את הסמינר "על אהבה תשוקה ואתיקה במרחב הפסיכואנליטי"

The British psychoanalyst Adam Philips wrote: "Psychoanalysis is about what two people say to each other if they agree not to have sex". This direct motto relates to the most potent and dangerous feelings that may arise in psychoanalytic relationship, feelings that analysts and patients struggle with from the beginning of psychoanalysis. On the one hand, love and passion are vivid and deep emotions that may potentially support the patient's growth and promote the psychoanalytic process.  On the other hand, the analyst's obligation to avoid any implementation of these feelings might offend the patient, and in the most difficult scenarios may lead to dangerous boundary violations. What is it about psychoanalytic situation that inspires such intense "love stories"? What allows most "analytic couples" to experience this dialectic without crossing lines? Moreover, what does the ethics of clinical psychology has to say on this important matter?

In this course we will explore these and related questions using the concepts of Analytic Setting, Transference, Countertransference, and more. We will read psychoanalytic writers since the beginning of psychoanalysis (Freud) up until the vibrant writings of our days (Davies, Aron). We will encounter writings on mishandling psychoanalytic setting (Gabard) and on Ethics. The course will include detailed clinical examples, vignettes from therapeutic relationships portrayed in literature, cinema and television, as well as texts written by patients.  

0662-5300-01
 הערות שוליים א': קריאות אינטרטקסטואליות
 Marginalia: Intertextual Readings I
ד"ר בורשטיין דרורסדנה גילמן319אא'1600-1400 סמ'  א'

ספר "בראשית", לצד היותו יצירת המופת הסיפורית בה״א הידיעה של התרבות העברית, היווה גם מקור בלתי נדלה להשראה עבור פרשנים ואמנים מתחומים רבים. נקרא במגוון של תגובות אמנותיות ופרשניות לבראשית, מתחומי דעת ואמנות שונים: תיאולוגיה, חקר המיתוס, ציור, שירה, פרוזה, ומדע.
הקורס יעקוב אחר כמה מן הסיפורים העיקריים של "בראשית", על פי סדרם. נעסוק במקורות עתיקים מוקדמים לספרנו (מגילות קומראן, מיתוסים של המזרח הקדום) ובתגובות מודרניות, מאוחרות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה


The workshop will be devoted to the concept of intertextuality and to its application in the reading of various artistic works in prose, poetry, drama, music, dance and the visual arts. The first part of the workshop will deal with theory and ideology of intertextuality; its second part will be devoted to case studies of intertextual readings presented by the students.

0662-5301-01
 רטוריקה מעשית: קריאות אינטרטקסטואליות
 Applied Rhetorics
ד"ר אריאל ננהסדנה גילמן317אא'1400-1200 סמ'  ב'

הסדנה תוקדש ללמידה ולתרגול של עקרונות וטכניקות ברטוריקה מעשית. הסטודנטים יתנסו בעיבוד של טקסט כתוב להרצאה מדוברת, תוך התמקדות ביישומים של קריאות אינטרטקסטואליות בטקסטים מגוונים. הקורס ינחה את תלמידי שנה ג' בתכנית המצטיינים לקראת יצירת כנס אקדמי שבו ירצו בפני קהל בסיום הסמסטר. הרצאות הכנס יהיו חלק מהציון הסופי.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה


The workshop will be dedicated to learning and practicing methods and techniques in applied rhetoric. The students will experiment in the adaptation of a written text to a spoken presentation, while focusing on intertextual readings in various texts. The course will guide the students towards the creation of an academic conference in which they will lecture in the end of the semester. The conference's lectures will be considered in the final grade.

0662-5302-01
 אמנות ופעולה - בין הפרטי לציבורי
 Art & Action Between the Private and the Public
גב' היימן מיכלסדנה רוזנברג001 א'1400-1200 סמ'  א'

היחס המורכב בין אמנות ופעולה, המתח בין אובייקט האמנות לפעולת האמנות, מעלים שאלות יסוד המקבלות משמעות הולכת וגוברת במאה ה-21.

בקורס נבחן יצירות של אמנים/יות אשר ממד הפעולה והזמן הכרחיים בעבודתם/ן, בעיקר אמנים/יות הפועלים/ות במאה ה-21. נדון בשאלות של התערבות במרחב הציבורי, נעקוב אחר אסטרטגיות שונות של אמנים/יות וחוקרים/ות, בביקורת מוסדית כפעולה אמנותית, בפעולות ביקורתיות בחלל המוזיאון, בהפרות סדר, טפילות, שימוש של אמנים בסריקה, ארכיונים, רדי מייד, ועוד. ונשאל מה החומרים מהם עשויה פעולה באמנות? מהם תנאי הייצור שלה, ותנאי הצפייה בה? זאת באמצעות הרצאות, מצגות, הקרנת סרטים, היכרות עם שורה של מושגים בחקר הצילום, האמנות הפלסטית, הקולנוע, ודיון בכיתה.

 נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה


The complex relationship between art and action, as well as the tension between the art object and the artistic act, raise fundamental questions which bare increasing significance for art studies in the 21st century.

The course will examine the works of artists (mostly of the 21st century) for whom the elements of time and action are an essential dimension of their practice. We will discuss questions that have to do with intervention in the public space, with institutional critique as an artistic act, with critical actions in the museum space, with disruption of order, and with parasitism, and follow the various strategies of artists and researchers and their use of scanning techniques, archives, ready-mades and more. The course will ask: What are the materials which make up the artistic act? What are the conditions of its production and reception (its viewing)? To answer these questions the course will offer lectures, presentations, film screenings, class discussions, and acquaintance with a series of concepts in the study of photography, the plastic arts, and film.