שנה"ל תשע"ז

0662-1010-01
 כתיבה אקדמית
 Text Analysis, Style and Composition
ד"ר רוטמן דוד יחזקאלתרגיל גילמן361אא'1200-1000 סמ'  א'
תיאור הקורס
כתיבה בהירה, הגיונית ומעניינת היא מיומנות שרכישתה חיונית לשם הצלחה במהלך הלימודים באקדמיה ובמהלך ביצוע כל עבודת מחקר. היא גם תנאי להצלחה בכל תחומי העיסוק המקצועי – מעריכת דין ועד ניהול ועיתונאות.
מטרתו של תרגיל זה להקנות לסטודנטים וסטודנטיות כלים לכתיבה החל מהשלבים הראשונים ללימודיהם לתואר ועד כתיבת עבודה סמינריונית. מיומנויות היסוד המוקנות: כללי כתיבה נכונה, מאפייניה של הכתיבה העיונית, מבנים ואסטרטגיות של כתיבה, טכניקות לעיבוד ולתמצות של טקסט נתון, התמודדות עם טקסטים מחקריים, ניתוחם ודיון בהם, כתיבת עבודה מסכמת.

מטרות הקורס
1. קידום הבנת הנקרא ופיתוח קריאה ביקורתית
2. שיפור יכולת הכתיבה.
3. הקניית מיומנויות לעיבוד חומר וסיכומו, המשגה, הכללה והפשטה.
4. הקניית כלים לשימוש במאגרי ידע אקדמיים ובספרות משנית.
5. ארגון, הבנייה והצגת חומר מחקרי (הצגת הבעיה, הצגת המתודה, הצגת העמדות הקיימות בין החוקרים בתחום, הצגת מהלך המחקר ומסקנותיו).

דרישות הקורס
1. נוכחות מלאה והשתתפות פעילה.
2. הכנת מטלות קצרות במהלך הסמסטר.
3. עבודת סיום.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית 

To be capable to write clearly, logically sound and interesting is crucial, not only in the academic world, but for any successful career, from management and diplomacy to law and journalism. This course intends to provide the students with the writing skills that they will need during their studies. They will enable them to write seminar papers and later on even master's thesis.
 
0662-1010-02
 כתיבה אקדמית
 Text Analysis, Style and Composition
ד"ר רצ'קובסקי רוניתרגיל גילמן262 א'1600-1400 סמ'  ב'
תיאור הקורס
כתיבה בהירה, הגיונית ומעניינת היא מיומנות שרכישתה חיונית לשם הצלחה במהלך הלימודים באקדמיה ובמהלך ביצוע כל עבודת מחקר. היא גם תנאי להצלחה בכל תחומי העיסוק המקצועי – מעריכת דין ועד ניהול ועיתונאות.
מטרתו של תרגיל זה להקנות לסטודנטים וסטודנטיות כלים לכתיבה החל מהשלבים הראשונים ללימודיהם לתואר ועד כתיבת עבודה סמינריונית. מיומנויות היסוד המוקנות: כללי כתיבה נכונה, מאפייניה של הכתיבה העיונית, מבנים ואסטרטגיות של כתיבה, טכניקות לעיבוד ולתמצות של טקסט נתון, התמודדות עם טקסטים מחקריים, ניתוחם ודיון בהם, כתיבת עבודה מסכמת.

מטרות הקורס
1. קידום הבנת הנקרא ופיתוח קריאה ביקורתית
2. שיפור יכולת הכתיבה.
3. הקניית מיומנויות לעיבוד חומר וסיכומו, המשגה, הכללה והפשטה.
4. הקניית כלים לשימוש במאגרי ידע אקדמיים ובספרות משנית.
5. ארגון, הבנייה והצגת חומר מחקרי (הצגת הבעיה, הצגת המתודה, הצגת העמדות הקיימות בין החוקרים בתחום, הצגת מהלך המחקר ומסקנותיו).

דרישות הקורס
1. נוכחות מלאה והשתתפות פעילה.
2. הכנת מטלות קצרות במהלך הסמסטר.
3. עבודת סיום.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית

To be capable to write clearly, logically sound and interesting is crucial, not only in the academic world, but for any successful career, from management and diplomacy to law and journalism. This course intends to provide the students with the writing skills that they will need during their studies. They will enable them to write seminar papers and later on even master's thesis.
 
0662-1010-03
 כתיבה אקדמית
 Text Analysis, Style and Composition
ד"ר גבע יונוביץ שרוןתרגיל גילמן304 ה'1200-1000 סמ'  ב'
תיאור הקורס
כתיבה בהירה, הגיונית ומעניינת היא מיומנות שרכישתה חיונית לשם הצלחה במהלך הלימודים באקדמיה ובמהלך ביצוע כל עבודת מחקר. היא גם תנאי להצלחה בכל תחומי העיסוק המקצועי – מעריכת דין ועד ניהול ועיתונאות.
מטרתו של תרגיל זה להקנות לסטודנטים וסטודנטיות כלים לכתיבה החל מהשלבים הראשונים ללימודיהם לתואר ועד כתיבת עבודה סמינריונית. מיומנויות היסוד המוקנות: כללי כתיבה נכונה, מאפייניה של הכתיבה העיונית, מבנים ואסטרטגיות של כתיבה, טכניקות לעיבוד ולתמצות של טקסט נתון, התמודדות עם טקסטים מחקריים, ניתוחם ודיון בהם, כתיבת עבודה מסכמת.

מטרות הקורס
1. קידום הבנת הנקרא ופיתוח קריאה ביקורתית
2. שיפור יכולת הכתיבה.
3. הקניית מיומנויות לעיבוד חומר וסיכומו, המשגה, הכללה והפשטה.
4. הקניית כלים לשימוש במאגרי ידע אקדמיים ובספרות משנית.
5. ארגון, הבנייה והצגת חומר מחקרי (הצגת הבעיה, הצגת המתודה, הצגת העמדות הקיימות בין החוקרים בתחום, הצגת מהלך המחקר ומסקנותיו).

דרישות הקורס
1. נוכחות מלאה והשתתפות פעילה.
2. הכנת מטלות קצרות במהלך הסמסטר.
3. עבודת סיום.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית

To be capable to write clearly, logically sound and interesting is crucial, not only in the academic world, but for any successful career, from management and diplomacy to law and journalism. This course intends to provide the students with the writing skills that they will need during their studies. They will enable them to write seminar papers and later on even master's thesis.
 
0662-1010-04
 כתיבה אקדמית
 Text Analysis, Style and Composition
ד"ר גדי נועהתרגיל גילמן319אב'1200-1000 סמ'  ב'

תיאור הקורס
כתיבה בהירה, הגיונית ומעניינת היא מיומנות שרכישתה חיונית לשם הצלחה במהלך הלימודים באקדמיה ובמהלך ביצוע כל עבודת מחקר. היא גם תנאי להצלחה בכל תחומי העיסוק המקצועי – מעריכת דין ועד ניהול ועיתונאות.
מטרתו של תרגיל זה להקנות לסטודנטים וסטודנטיות כלים לכתיבה החל מהשלבים הראשונים ללימודיהם לתואר ועד כתיבת עבודה סמינריונית. מיומנויות היסוד המוקנות: כללי כתיבה נכונה, מאפייניה של הכתיבה העיונית, מבנים ואסטרטגיות של כתיבה, טכניקות לעיבוד ולתמצות של טקסט נתון, התמודדות עם טקסטים מחקריים, ניתוחם ודיון בהם, כתיבת עבודה מסכמת.

מטרות הקורס
1. קידום הבנת הנקרא ופיתוח קריאה ביקורתית
2. שיפור יכולת הכתיבה.
3. הקניית מיומנויות לעיבוד חומר וסיכומו, המשגה, הכללה והפשטה.
4. הקניית כלים לשימוש במאגרי ידע אקדמיים ובספרות משנית.
5. ארגון, הבנייה והצגת חומר מחקרי (הצגת הבעיה, הצגת המתודה, הצגת העמדות הקיימות בין החוקרים בתחום, הצגת מהלך המחקר ומסקנותיו).

דרישות הקורס
1. נוכחות מלאה והשתתפות פעילה.
2. הכנת מטלות קצרות במהלך הסמסטר.
3. עבודת סיום.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית


To be capable to write clearly, logically sound and interesting is crucial, not only in the academic world, but for any successful career, from management and diplomacy to law and journalism. This course intends to provide the students with the writing skills that they will need during their studies. They will enable them to write seminar papers and later on even master's thesis.

 
0662-1011-01
 מבוא למחשבה הומאניסטית
 Introduction to the Humanities
ד"ר שהם יקותיאלשיעור גילמן326 ג'1800-1600 סמ'  א'
הקורס מציג את התפתחותה של המחשבה ההומאנית, בדגש על הפילוסופיה, מהעת העתיקה, דרך ימי הביניים והעת המודרנית ועד למאה העשרים. בתוך כך נסקור את תחומי המחקר במדעי הרוח, נבחן את שאלת מדעיותה של המחשבה ההומאנית ונדון בהתפצלותם של ענפי ידע שונים מתוכה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית

 

This course presents the development of humanistic thought, with an emphasis on Philosophy, since antiquity, through the middle ages and the early modern period up to the twentieth century. We shall survey the different disciplines of the humanities, examine the question regarding the scientificality of humanistic thought and discuss the divergence of various branches of knowledge from it.
 
0662-1013-01
 מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד
 Introduction to Children's Literature and Child Culture
פרופ דר יעלשיעור גילמן307 ג'1800-1400 סמ'  א'

ספרות הילדים היא כלי ביטוי אמנותי צעיר יחסית: גילה כמאתיים וחמישים שנה בסך הכול. במהלך הקורס נברר מהם התנאים החברתיים והתרבותיים שהובלו להבשלתו של ערוץ ביטוי בין-דורי ייחודי זה, ונבחן את התמורות הפואטיות שחלו בו במהלך שתי המאות, כחלק מהתמורות שחלו בתרבות המערב בכלל ובתרבות הילד בפרט. 

בקורס נתוודע לדיסציפלינות שונות שרואות בספרות הילדים אובייקט מחקר: דיסציפלינת החינוך, המוצאת בספרות הילדים פוטנציאל חינוכי ולימודי והעסוקה במיצוי "מסרים" ו"ערכים" מתוך הטקסטים; הספרות היפה הבוחנת את ספרות הילדים על פי מגוון הזיקות שהיא מקיימת עם הספרות היפה למבוגרים; הפסיכולוגיה, הרואה בה מקור לסיוע בתהליכים נפשיים בקרב הקוראים הצעירים והמבוגרים בבואם לכתוב ולקרוא לילדים; מחקר התרבות והסוציולוגיה הבוחנים את ספרות הילדים כאמצעי ביטוי בין-דורי המשקף והמכונן תופעות מרכזיות בחברה ובתרבות. בקורס נשים דגש מיוחד על ההיבט התרבותי, תוך בחינת מקומה ומעמדה המשתנה של ספרות הילדים בתרבות בכלל ובתרבות הילד בפרט.  במהלך הקורס נקרא מחקרים העוסקים בספרות הילדים ובתרבות הילד מפרספקטיבות מתודיות שונות, ונתוודע אל מגוון גדול של ספרי ילדים מהארץ והעולם.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית

 

Children’s literature is a relatively young mode of artistic expression: It is approximately 250 years old. In the course, we will examine the social and cultural conditions that led to the ripening of this unique inter-generational channel of expression. We shall trace the poetic transformations it has undergone in the past two centuries, in the context of changes in Western culture in general and child culture in specific.

The course will review various disciplines that engage with children’s literature: Education, which approaches children’s literature as a pedagogical and academic tool, focusing on the texts’ “messages” and “values”; Literature, which usually examines the relations between “adult” literary texts and those written for children; Psychology, which often examines the mental processes of young and old readers who read and write children’s literature; Cultural Studies and Sociology, that scrutinize children’s books as a reflection of inter-generational relations and an indications of various cultural and social phenomena. The cultural aspects will receive a special emphasis as the changing position of children’s literature in culture, and particularly child culture, will be examined.

 During the course, we will read studies on children’s literature and child culture from various methodic perspectives, and will be introduced to a large variety of children’s books from Israel and around the world.

 
0662-1038-01
 שכול וטראומה באמנות
 Bereavement and Trauma in the Arts
ד"ר לבנת אביבשיעור גילמן280 ד'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס יבקש לבחון ביטויי אמנות בראי גישות פסיכואנליטיות ותיאוריות העוסקות באבדן ושכול במעגל החיים המודרני. המיקוד במרחב הישראלי יבקש לייצר עוגנים רעיוניים לתפיסות יהודיות ולפסיפס הבינתרבותי הישראלי על מורכבות שסעיו.
הקורס יקדם ידע מבואי בסיסי של גישות פסיכולוגיות ותיאוריות ביקורתיות מבית מדרשם של פסיכולוגים כפרויד, בולבי, לינדמן, פרקס, נימאייר, לואיס, וויניקוט, לאקאן והוגים כדה-קאפרה, דרידה, בלנשו, לוינאס ודלז, תוך בחינת משנתם בשדות מחשבה ויצירה עכשווית.

 נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

The course will examine artistic expressions in light of psychoanalytical approaches and critical theories which deal with loss and bereavement in the modern life circle. The focus on the Israeli spheres will enable us to create theoretical anchors to Jewish perceptions and express the complex Israeli intercultural Mosaic.
The course will provide a general introduction of psychoanalytical
and critical theories by psychologists such as Freud, Lindemann, Parkes, Louis, Neimeyer, Winnicott, Lacan and thinkers such as La-Capra, Derrida, Blanchot, Levinas and Deleuz, while viewing their thought in contemporary artistic fields.

 
0662-1039-01
 חורים שחורים: ייצוגי השואה על מסכי הקולנוע
 Black Holes: Holocaust representations on the cinema screens
ד"ר לבנת אביבשיעור גילמן279 ד'1200-1000 סמ'  א'
השואה הינה אירוע טראומטי ומכונן בהסטוריה של המאה ה-20 אשר גרר זעזוע ערכי-מוסרי מסדר גודל שחורג מהתפיסה האנושית.
הפילוסוף אדורנו כתב כי "לכתוב אחרי אושוויץ זה ברברי" ופתח בעצם אמירה נוקבת זו את הדיון הביקורתי סביב שאלת הייצוג האמנותי והביטוי האסתטי הפוסט הולוקוסטי. לצד המחקרים ההיסטוריים וההתמודדות במישורים הפוליטיים, החברתיים והנפשיים גם האמנות ועימה הקולנוע ניסו לתעד וגם לבטא בערכים אסתטיים ואמנותיים את אימי השואה.

הקורס יבקש לשרטט את האופנים השונים שבהם הקולנוע טיפל בנושא- מסרטים שהטרימו את השואה, סרטים דוקומנטרים שתיעדו מאורעות בשואה ואירועים שונים בעקבותיה, סרטים שנעשו מיד לאחר השואה ובהם השתתפו גם ניצולים, המשך בסוגות קולנועיות שונות שטיפלו בנושא לאורך מחצית המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21.

תוך ניתוח המורכבות של ייצוג אירוע השואה ננסה להבין את האסטרטגיות הקולנועיות בבסיס סרטי שואה שהופקו במרחבים גיאוגרפיים ותרבותיים מובחנים- ממזרח אירופה ומרכזה, ארה"ב וישראל; מרחבים אשר סיפקו לסט ההפקה גם מטענים, תרבותיים- חברתיים שונים הקשורים לדינאמיקות של הזיכרון הקולקטיבי המקומי והפוליטיקה של ההנצחה.
 
 נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

The Holocaust is a turning point and traumatic event in the history of the 20century
which led to a moral-ethical turmoil escaping human conceptualization.
Adorno, the philosopher said that "to write after the Holocaust is Barbaric" and opened the ongoing critical debate around the question of artistic representation and the Post-Holocaust aesthetic expression. Beside the historical research and the coping with political social and psychological levels, art and with it the cinema tried to document and also to express in aesthetic and artistic values the horrors of the Holocaust.
The course will present the different strategies that the cinema dealt with - from pre-Holocaust films, documentary films focusing on events during the Holocaust and its aftermath, films done at the end of the war and include survivors in the plots, as well as different cinema genres which have continued to deal with the subject during the second half of the 20 century and the beginning of the 21 century.
By coping and analyzing the complexity of Holocaust representation the course will deal with the strategies and approaches of Holocaust films produced in different geographical and cultural distinct spheres. From East and central Europe the USA and Israel- spheres that provided the cinema with cultural-social baggage connected to collective memory dynamics of the region and its politics of commemoration.

 
0662-1041-01
 ממשיכי דרכו של פרויד: קריאה בטקסטים מרכזיים
 Freud's Followers: Central Texts
מר שניר רענןשיעור ותגילמן278 ב'1200-1000 סמ'  ב'
בקורס נקרא טקסטים של תיאורטיקנים מרכזיים בפסיכואנליזה שקיבלו את הנחות היסוד של פרויד, אך יחד עם זאת ביקשו לפתח את רעיונותיו בכיוונים הייחודיים להם. בטקסטים משתקפת נקודת המבט של כל תיאורטיקן ותיאורטיקנית אודות אתגריו הנפשיים של האדם ודרך התפתחותו הנפשית. הטקסטים נכתבו על ידי מטפלים שעבדו במקומות שונים ובתקופות שונות במהלך המאה ה-20. בקורס נראה כי הרעיונות והמצוקות הנפשיות שבאים לידי ביטוי בטקסטים, הם אופיניים למקום ולתקופה שבה נכתבו, ובה בעת מבטאים תובנות אנושיות אוניברסליות שנעשו עם הזמן לנדבכים מרכזיים בחשיבה הפסיכואנליטית. תהליכים נפשיים הנוגעים להתהוות האני והעצמי מזוויות תיאורטיות שונות יעמדו במרכזו של הקורס. נקרא במלאני קליין ('קנאה והכרת תודה', 'אהבה, אשמה ותיקון'), אריק אריקסון ('הרהורים על הזהות האמריקנית'), ז'אק לאקאן ('שלב המראה'), דונלד ויניקוט ('מיקומה של החוויה התרבותית') ועוד. 

 נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

In this course we shall read texts written by influential theoreticians in psychoanalysis that accepted Freud's theoretical premises, but nonetheless sought to develop his ideas in their own unique directions. The texts were written by practitioners working in different places and at different times during the 20th century. We shall see that the ideas and mental distresses mentioned in the texts are characteristic of a place and time when written, while expressing universal human insights made over time key concepts in psychoanalytic thinking. The focus will be put on theoretical concepts related to the development of the ego and the self. We shall read texts by Melanie Klein, Erik Erikson, Jacques Lacan and Donald Winnicott.
0662-1103-01
 הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות
 The Psychology of the Normal in the Mirror of the Abnormal
ד"ר אלון גדישיעור גילמן144 ג'1600-1400 סמ'  א'
מטרת הקורס היא לערוך מסע ברחבי העולם הפסיכיאטרי בנסיון להגדיר מהו הנורמלי. באמצעות מילים, תמונות, צלילים וקולות ננסה לבחון את גבולותיו של הנורמלי; האם הם יציבים או משתנים, האם ניתן להגדירם והחשוב מכל – האם ניתן להתייחס אל הנורמלי כאל ערך אבסולוטי.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

The course examines the boundaries of normality from the perspective of the psychopathology. It reviews the various aspects of psychopathology (psychotic disorders, neurotic [affective and anxiety) disorders, personality disorders, perversions, cognitive impairments and PDD) in order to draw the line of the normative. The assumption that underlies the course is that normality has no solid, nuclear, nature. Rather, it is composed from tensions between changing psychopathologies, vibrating in every human.
The course requires no preliminary knowledge.
0662-1137-01
 מבוא לסוציולוגיה של הרשת: יחסים, רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע
 Intro to Sociology of the Internet: Relationships & Networks
ד"ר נור עופרשיעור גילמן326 ד'1800-1600 סמ'  א'
הקורס משתמש בכלים מגוונים ממדעי הרוח והחברה ועוסק בשאלה כיצד משנה הרשת כמרחב מחיה את חייהם של הגולשים בה, ובאופן רחב יותר את החברה בה אנו חיים. בבסיס הדיון שלנו עומדים סוציולוגים עכשויים מרכזיים כמו זיגמונט באומן, אווה אילוז ולוק בולטנסקי והבנתם את המודרניות שבה אנחנו חיים – המודרניות הנזילה. במסגרת הדיון, נערוך מבוא מקוצר והכרחי בכלכלה הפוליטית של ה"סיוט הקפיטליסטי". נשווה את הקפיטליזם התעשייתי של המודרניות התעשייתית לקפיטליזם הניאו ליברלי של עידן המידע הרשתי. נבדוק מהי חברת הרשת, כיצד מנתחים רשתות חברתיות בכלים סוציולוגיים וכיצד הפך מושג זה בשנים האחרונות למפתח להבנת ההתרחשויות החברתיות המקוונות. ננתח מהי קהילה ומהם גלגוליו של העצמי self בסייבר באמצעות כלי מחקר סוציולוגיים וננסה להבין כיצד תצורות אלה מעצבות את חווית הגולשים בתקופה מרתקת זו. ניקח בחשבון במיוחד במסגרת קורס זה את מחאות קיץ 2011 שהן תולדה של חברת רשת ושל רשתות חברתיות ונשאל האם הסייבר מעצים פעילות ומחאה פוליטית או שההיפך הוא הנכון.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית. 

The course focuses on cyberspace as a social space, how it changes our lives. We will examine the concept of the social networks, its structure and how it plays out in capitalistic societies. The course compares social, communal and network activities in cyberspace and tries to understand social interaction online with the analytical tools of sociology and the social sciences.
0662-1151-01
 ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים
 Management - Models and Concepts
ד"ר שמעוני עידן אלישיעור גילמן326 ג'1400-1200 סמ'  ב'
ספרות הניהול בת זמננו עורכת דיון ער בשאלת תקפותם של מודלים שונים של ממשל תאגידי. במסגרת זו, כמו גם בדיון התקשורתי, נבחנות סוגיות כמו תפקיד המנהל ואופי פעולותיו, מקור אחריותו והיקפה, שלאורן מובנת דמותו של המנהל. מנהל לפי המודל הקלאסי יכול להידמות למי שעומד בראש מערכת כמו-מכאנית שנבחנת רק על פי שיקולים של יעילות ותועלת כלכלית. לעומת זאת, תחת המודל החברתי מנהל יכול להיראות כמי שמבקש לאזן בין כוחות כלכליים לכוחות חברתיים הנמצאים בהתנגשות מתמדת. בנוסף על שני אלה, מודל 'בעלי-עניין' מצביע על המנהל כמי שעומד במרכזה של מערכת מורכבת ששיקוליה מביאים בחשבון את טובת הסביבה בנוסף לטובת האדם ודורותיו הבאים. הקורס "ניהול – מקורות רעיוניים ומודלים" יבחן מודלים שונים של ממשל תאגידי תוך הצגת העושר והמורכבות שמתוכם הם התפתחו בהיסטוריה של הרעיונות. במסגרת זו נדון בדמות המנהל שניתן לגזור מן המחשבה האפלטונית (מנהל היודע את הטוב), מן ההשקפה האריסטוטלית (מנהל בעל המידה הטובה), מן ההשקפה ההובסיאנית (המנהל הריבון), וכן בתיאוריות רעיוניות נוספות שמאפשרות הבנה מעמיקה של הדיון שנערך כיום בסוגיה זו באקדמיה ובשיח הציבורי.

חובות הקורס: נוכחות חובה, רפרט בכיתה, בחינה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית. 
 
Contemporary literature on management discusses the validity of various models of corporate governance. This discussion, as well as the discussion in the media, considers issues like the role of the manager, the nature of his actions, the basis of his responsibility and its extent, and other criteria for understanding his character. On the classical model, a manager can be regarded as one who leads a quasi-mechanical system, which is evaluated merely by considerations of economic efficiency. On the social model, a manager can be viewed as one who seeks to balance the constantly conflicting social and economic forces. Further, the stakeholders model considers a manager a person who stands in the center of a complex system, the considerations of which take into account nature conservancy, in addition to the benefit of man and next generations. The course “Management – Models and Concepts” will consider the different models of corporate governance while presenting the wealthy and complex ideas from which they have historically developed. We will discuss the character of the manager which can be deduced from the Platonist thought (the manager who knows the good), the manager according to the Aristotelian view (the virtuous manager), the Hobbesian view (the manager as an absolute sovereign), and other such theories which enable deeper understanding of contemporary discussions of the issue.
 
0662-1154-01
 צדק חברתי ואי/שוויון בישראל
 Social Justice and Equality in Israel
גב' בוקסבאום יערהשיעור גילמן326 ה'1200-1000 סמ'  ב'
מחאת קיץ 2011 הפכה את המושגים צדק ושוויון למטבעות לשון שגורות בשיח הציבורי בישראל. אך מהו "צדק"? האם "צדק" משמעו תמיד "שוויון"? ואיך המונחים הללו באים לידי ביטוי במציאות החברתית היומיומית? בקורס זה נסקור תפיסות פילוסופיות וסוציולוגיות, קלאסיות ועכשוויות, העוסקות בצדק חברתי ושוויון. נכיר גישות שונות ביחס לחלוקת והקצאת משאבים צודקת, נדון בדילמות ובמתחים הנובעים מהן, ונבחן אותן לאור קונפליקטים ומאבקים חברתיים שהתרחשו בישראל לאורך השנים, בהקשרים ושדות שונים – כלכלה ותעסוקה, קרקעות ודיור, חינוך ועוד.

אופן סיום הקורס:  90% עבודה מסכמת ו-10% עבור נוכחות והשתתפות


What is "justice"? Does "justice" always mean "equality"? And how are these terms being manifested in everyday social reality? In this course we will review classical and contemporary philosophical and sociological concepts of social justice and equality. We will examine different perceptions of just distribution and allocation of resources, and examine them in the light of social conflicts and struggles that took place in Israel, in different contexts and fields - economy, employment, land and housing, education and more.
0662-1177-01
 תרבות האצולה הרוסית בתחילת המאה ה-19
 The culture of Russian aristocracy in the beginning of the 19th century
ד"ר ניזניק מרינהשיעור רוזנברג106 ה'1200-1000 סמ'  א'
יצירתו של הרומן יבגני אונייגין ארכה למעלה משבע שנים – ממאי 1823 ועד סמפטמבר 1830. העבודה על הטקסט המשיכה למעשה עד ליציאה לאור של המהדורה נמלאה ב1833.
לאף רומאן אחר של פושקין אין היסטוריית יצירה כה ארוכה. הרומאן לא נכתב "בנשימה אחת" והורכב מבתים ומפרקים, שנכתבו בזמנים שונים, בנסיבות שונות, בתקופות שונות בתהליך היצירתי. מבקר הספרות הרוסי, ו.ג. בלינסקי כינה את יבגני אונייגין: "אנציקלופדיית החיים הרוסיים". מטאפורה רחבה מאוד המשקפת את הטבע החדשני של הרומאן שספג לתוכו חומר סוציו-היסטורי, סוגתי וספרותי רב. מקום ההתרחשות עצמו של הרומאן נבדל לא רק בזכות הגיוון הרב שהוא מכיל אלא גם בשכות הפרטים המקיפים שבו: מופיעות כאן גם שתי הבירות וגם הפרובינציות של מרכז רוסיה.
הרומאן מציג בפני הקורא פרטים רבים מחיי האצולה הרוסית בתחילת המאה ה19: לבוש, מזון, שתייה, ריהוט, צורת חיים, ריקודים ורבים אחרים.
ביבגני אונייגין הגיעו לידי ביטוי מגמות ספרותיות מתקופתו של הסופר, כמו גם הכלכלה, המדיניות החברתית, בדיחות, מחלוקות שהופיעו על גבי כתבי עת ועוד.
מטרת הקורס היא לחשוף בפני הסטודנטים את תרבות האריסטוקרטיה הרוסית של תחילת המאה ה19 בהתבסס על טקסט הרומאן ותוך כדי חשיפת אירועים רבים, שתרחשו באותה תקופה, מבעד לעיניו של פושקין ובני זמנו.
 
נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.
 

Pushkin spent over seven years writing Yevgény Onégin, from May 1823 until September 1830. In fact, work on the piece lasted until the first edition was published in 1833.
Pushkin did not labor over any of his other novels for such a long period. The novel, not written “in a single breath,” is composed of verses and chapters written at different times, in different circumstances, and at different periods in the creative process. The Russian literary critic V. G. Belinsky called Yevgény Onégin “the encyclopedia of Russian life.” The work is a wide scale metaphor that reflects the innovative nature of this novel, that has incorporated much socio-historical, and literary materials. The location of the novel is unique not only because of the great variety of locations, but also thanks to the tremendous detail surrounding each location—both capital cities play a role in the novel, as well as the provinces of central Russia.
The novel presents the reader with details of many aspects of the life of Russian royalty at the beginning of the 19th century—including fashion, food, furniture, and lifestyle.
The novel Yevgény Onégin highlights literary trends of the period, as well the economics, social policy, humor, controversial issues of the time, etc.
The goal of the course is to expose students to Russian aristocrat culture of the early 19th century based on this specific novel and the examination of many of the events of the time as seen through the eyes of Pushkin and his contemporaries.
 
0662-1178-01
 משעמם לי לבנות סוציאליזם המציאות הרוסית הפוסט-מהמפכנית (א. אילף וי. פטרוב)
 I am Weary of Building Socialism: Every day life in Post Revolutionary Soviet
ד"ר ניזניק מרינהשיעור גילמן277 ה'1200-1000 סמ'  ב'
עלילת הרומאן שניים-עשר כסאות היא מסורתית ושגרתית מאוד. סיפורם של שני גנבים הנמצאים במרדף אחד יהלומים שהוחבאו בתוך ריפוד כסא, איפשר לסופרים, במעבר בין מפגש אחד למשנהו להציג ולצחוק על רוסיה של זמנם. אמצעי זהה שימש את נ.וו. גוגול בנפשות מתות כדי לתאר באופן סאטירי את רוסיה של ימיו.
אחד מהגיבורים הראשיים של שניים עשר כסאות, "הקומבינטור הגדול", הנוכל ההרפתקן, אוסטפ בנדר, עבר אך תוך דפי הרומאן עגל הזהב, שם הוא ממשיך במצוד אחר מיליון רובלים.
הרומאנים הסאטיריים של אילף ופטרוב מציגים תמונה בהירה של סוף שנות ה20-תחילת שנות ה30, המהווה ביטוי מוחשי הרבה יותר ובעל תוקף אומנותי רב יותר, מאשר יצירות רבות של הספרות "הרצינית" של אותה העת. דבר שהתאפשר הודות לכך שהאמת האומנותית התעלתה מעל לנסיבות אידיאולוגיות שונות.
הרומאנים של אילף ופטרוב נעים בין השקפות עולם קוטביות, מבלי ליצור תמונה אחידה ובלעדית של רוסיה הסובייטית, לא באמצעות אידיאליזציה רומנטית ולא דרך ביקורת מוחלטת. המיסתורין ביצירותיהם טמון בעובדה כי הסופרים הצליחו להשיג פשרה מסויימת בין שתי נטיות אלו ולכתוב רומאנים המקובלים באופן שווה על הקוראים ועל אידיאולוגיית המשטר. ובה בעת מספקים אילף ופטרוב תמונה סאטירית של הבירוקרטיה הסובייטית, מציגים חברה נטולת טובין כמעט לחלוטין, לועגים לדומיננטיות האידיאולוגית של החותמת והסיסמאות ולעיתים אף על האידיוטיות של האידיאולוגיה עצמה.
לעיתים קרובות הם מציגים את מאפייני המשטר הטוטאליטרי כמו גם את מאפייניהם של האנשים החושבים שהופכים לתוצריו.
מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנטים לשחזר את התמונה המורכבת של החיים ברוסיה הפוסט-מהפכנית בהתבסס על ניתוח מעמיק של שני הרומאנים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.
 

The plot of the novel Twelve Chairs is very traditional and routine. The story of two thieves in pursuit of diamonds that have been hidden in the upholstery of a chair allow the authors, in transitioning from one scene to the next, to present and make jabs at the Russia of that era. N. V. Gogol used the same technique in Dead Souls to satirically describe the Russia of his days.
One of the main characters in Twelve Chairs, con man and smooth operator Ostap Bender, appears again in The Little Golden Calf where he continues his hunt for a million rubles.
Ilf and Pertrov’s satirical novels present a clear picture of the late 1920s-early 1930s, and offer a more tangible and artistically valid depiction than more “serious” literature from this era. This is possible because artistic truth rises above different ideological doctrines circumstances. The novels of Ilf and Petrov vacillate between extreme worldviews, avoiding a unique, uniform picture of Soviet Russia, employing neither romantic idealization nor definitive criticism. The magic of their works lies in their successful realization of a compromise between these two poles, and the writing of works acceptable to both readers and to the ideological regime. Ilf and Petrov present a satirical picture of Soviet bureaucracy, presenting a society almost completely without goods, ridiculing the ideological dominance of the rubber stamps and slogans, and even at times the absurdity of the ideology itself.
The authors often present the characteristics of the totalitarian regime as well as the way of thinking of those who was generated by these regime.
The goal of the course is to enable students to reconstruct a complex picture of life in post-revolution Russia based on the in-depth analysis of two novels.
 
0662-1187-01
 מבוא לספרות הרוסית של המאה ה-19 - חלק א'
 Introduction to Nineteenth Century Russian Literature I
ד"ר ניזניק מרינהשיעור גילמן279 ג'1200-1000 סמ'  א'
המאה ה-19 נחשבת ל"תור הזהב" בתולדותיה של הספרות הרוסית. אם בתחילת מסלול התפתחותה המואץ היא ניצבה בצלה של הספרות המערב-אירופית (ובפרט הצרפתית, האנגלית והגרמנית), הרי שעד מהרה היא התנתקה מהשפעתן ורכשה לעצמה קול ייחודי ואיכויות מקוריות, שהפכוה לאחת מהגדולות בעולם.
לספרות הרוסית מקום מיוחד בהתפתחותה הרוחנית של החברה הרוסית ובהתהוותה של הממלכתיות הרוסית. פרסומה של כל יצירה ספרותית גדולה חרגה מעבר לגבולות האירוע האמנותי המצומצם. ליצירות אלו הייתה תהודה תרבותית וחברתית נרחבת, והן עוררו פעמים רבות דיון סוער ואף בלתי-מתפשר לא רק בערכה האמנותי של היצירה, אלא בעיקר בעמדתו המוסרית והחברתית של המחבר. ניתן להבחין כי קלסיקונים של הספרות הרוסית מנסים להשיב באמצעות גיבוריהם על מכלול שאלות היסוד של ההוויה האנושית: מהות החיים ותכליתם, מהות האושר והחירות וזכותו של האדם לזכות בהם, כמו גם שורה של סוגיות נוספות, הנוגעות בין היתר לתחומי האתיקה, הדת והאמנות.
הספרות הרוסית הקלאסית מתחילה ללא ספק בא. ס. פושקין. הלה היה הסופר הרוסי הראשון שהשכיל למזג ביצירתו את שאיפותיו וכמיהותיו של האינדיבידואל עם הבעיות "הגלובליות" הרחבות יותר של זמנו. פושקין העשיר את רוסיה במורשת אסתטית חובקת-עולם, תוך כדי ניסיון ללכוד ביצירתו את איכויותיה הרוחניות של העת העתיקה והרנסאנס, של תקופת ההשכלה והעת החדשה.

מטרות הקורס:
הואיל ומדובר בקורס מבוא, המטרה העיקרית הינה לחשוף את הסטודנטים למגמות העיקריות של הספרות הרוסית במאה ה-19, לעקוב אחר התפתחות הייחודיות של הריאליזם הרוסי מפושקין ועד צ'כוב, לנתח את הדילמות המוסריות של הסופרים הרוסיים הגדולים ביותר של המאה ה-19 ולברר עד כמה הן אקטואליות כיום. מטרה נוספת של הקורס הינה פיתוח מיומנויות של קריאה אנליטית בטקסטים אצל הסטודנטים, באמצעות עיון ביצירות המוצעות בפניהם.

ילמדו מתוך יצירותם של גריבוידוב ונ. ו. גוגול.

* ניתן ללמוד את חלק א' בנפרד מחלק ב'

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית
 

The 19th century is considered the “Golden Age” in Russian literature. While in the early years of the accelerated development of the period, Russian literature was overshadowed by West European literature (particularly French, English, and German literature), Russian literature quickly freed itself of these influences and acquired its own unique voice and distinctive originality, turning it into one of the greatest literatures in the world.
Russian literature holds a unique position in the intellectual development of Russian society and in creating official state-approved Russian culture. The publication of every important literary work took on proportions beyond the limited artistic scope of the event. These works bore comprehensive cultural and social impact, and they often spurred volatile and passionate discussions not only on the artistic value of the work, but mainly on the author’s moral and social stance. Through their heroes, classical Russian authors attempted to respond to a variety of fundamental questions regarding human experience: The meaning of life and its purpose, the nature of happiness and liberty, and man’s integral right to both. Several other issues relating to ethics, religion, and art were also discussed.
Classical Russian literature undoubtedly begins with A. S. Pushkin, the first Russian author to write of the aspirations and yearnings of the individual as well as of the “global” issues of his time. Pushkin enriched Russia with a world-encompassing aesthetic tradition, while attempting to capture the intellectual qualities of the ancient era and the Renaissance, the Age of Enlightenment and the modern period.

Course Goals
As an introductory course, the main goal is to expose students to central trends in 19th century Russian literature and to follow the unique development in Russian realism from Pushkin to Chekhov. Students will analyze the moral dilemmas facing the great Russian writers of the 19th century and discuss their relevance today. The course also employs the works studied to teach students critical reading.

Works by A. S. Griboyedov, MY. Lermontov and N. V. Gogol will also be studied.
 
0662-1188-01
 מבוא לספרות הרוסית של המאה ה-19 - חלק ב'
 Introduction to Nineteenth Century Russian Literature- Part II
ד"ר ניזניק מרינהשיעור גילמן279 ג'1200-1000 סמ'  ב'
המאה ה-19 נחשבת ל"תור הזהב" בתולדותיה של הספרות הרוסית. אם בתחילת מסלול התפתחותה המואץ היא ניצבה בצלה של הספרות המערב-אירופית (ובפרט הצרפתית, האנגלית והגרמנית), הרי שעד מהרה היא התנתקה מהשפעתן ורכשה לעצמה קול ייחודי ואיכויות מקוריות, שהפכוה לאחת מהגדולות בעולם.
לספרות הרוסית מקום מיוחד בהתפתחותה הרוחנית של החברה הרוסית ובהתהוותה של הממלכתיות הרוסית. פרסומה של כל יצירה ספרותית גדולה חרגה מעבר לגבולות האירוע האמנותי המצומצם. ליצירות אלו הייתה תהודה תרבותית וחברתית נרחבת, והן עוררו פעמים רבות דיון סוער ואף בלתי-מתפשר לא רק בערכה האמנותי של היצירה, אלא בעיקר בעמדתו המוסרית והחברתית של המחבר. ניתן להבחין כי קלסיקונים של הספרות הרוסית מנסים להשיב באמצעות גיבוריהם על מכלול שאלות היסוד של ההוויה האנושית: מהות החיים ותכליתם, מהות האושר והחירות וזכותו של האדם לזכות בהם, כמו גם שורה של סוגיות נוספות, הנוגעות בין היתר לתחומי האתיקה, הדת והאמנות.
הספרות הרוסית הקלאסית מתחילה ללא ספק בא. ס. פושקין. הלה היה הסופר הרוסי הראשון שהשכיל למזג ביצירתו את שאיפותיו וכמיהותיו של האינדיבידואל עם הבעיות "הגלובליות" הרחבות יותר של זמנו. פושקין העשיר את רוסיה במורשת אסתטית חובקת-עולם, תוך כדי ניסיון ללכוד ביצירתו את איכויותיה הרוחניות של העת העתיקה והרנסאנס, של תקופת ההשכלה והעת החדשה.
הואיל ומדובר בקורס מבוא, המטרה העיקרית הינה לחשוף את הסטודנטים למגמות העיקריות של הספרות הרוסית במאה ה-19, לעקוב אחר התפתחות הייחודיות של הריאליזם הרוסי מפושקין ועד צ'כוב, לנתח את הדילמות המוסריות של הסופרים הרוסיים הגדולים ביותר של המאה ה-19 ולברר עד כמה הן אקטואליות כיום. מטרה נוספת של הקורס הינה פיתוח מיומנויות של קריאה אנליטית בטקסטים אצל הסטודנטים, באמצעות עיון ביצירות המוצעות בפניהם.

מטרות הקורס:
הואיל ומדובר בקורס מבוא, המטרה העיקרית הינה לחשוף את הסטודנטים למגמות העיקריות של הספרות הרוסית במאה ה-19, לעקוב אחר התפתחות הייחודיות של הריאליזם הרוסי מפושקין ועד צ'כוב, לנתח את הדילמות המוסריות של הסופרים הרוסיים הגדולים ביותר של המאה ה-19 ולברר עד כמה הן אקטואליות כיום. מטרה נוספת של הקורס הינה פיתוח מיומנויות של קריאה אנליטית בטקסטים אצל הסטודנטים, באמצעות עיון ביצירות המוצעות בפניהם.
 
ילמדו מתוך יצירתם של א.ס. טורגנייב, פ. מ. דוסטוייבסקי, ל. נ. טולסטוי וא. פ. צ'כוב.

* ניתן ללמוד את חלק ב'  בנפרד מחלק א'

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית

The 19th century is considered the “Golden Age” in Russian literature. While in the early years of the accelerated development of the period, Russian literature was overshadowed by West European literature (particularly French, English, and German literature), Russian literature quickly freed itself of these influences and acquired its own unique voice and distinctive originality, turning it into one of the greatest literatures in the world.
Russian literature holds a unique position in the intellectual development of Russian society and in creating official state-approved Russian culture. The publication of every important literary work took on proportions beyond the limited artistic scope of the event. These works bore comprehensive cultural and social impact, and they often spurred volatile and passionate discussions not only on the artistic value of the work, but mainly on the author’s moral and social stance. Through their heroes, classical Russian authors attempted to respond to a variety of fundamental questions regarding human experience: The meaning of life and its purpose, the nature of happiness and liberty, and man’s integral right to both. Several other issues relating to ethics, religion, and art were also discussed.
Classical Russian literature undoubtedly begins with A. S. Pushkin, the first Russian author to write of the aspirations and yearnings of the individual as well as of the “global” issues of his time. Pushkin enriched Russia with a world-encompassing aesthetic tradition, while attempting to capture the intellectual qualities of the ancient era and the Renaissance, the Age of Enlightenment and the modern period.

Course Goals
As an introductory course, the main goal is to expose students to central trends in 19th century Russian literature and to follow the unique development in Russian realism from Pushkin to Chekhov. Students will analyze the moral dilemmas facing the great Russian writers of the 19th century and discuss their relevance today. The course also employs the works studied to teach students critical reading.


Students will study wroks by I. S. Turgenev, F. M. Doestoyevsky, L. N. Tolstoy and A. P. Chekhov.
0662-1248-01
 יחסים בין-אישיים בקבוצה
 Interpersonal Relations in A Group
מר לוריא יואבתרגיל גילמן317 א'1800-1600 סמ'  ב'
הקורס מציע הזדמנות ללמידה "אחרת" המבוססת על התנסות חוויתית כחברי קבוצה.
מטרותיו: הכרות ולמידה של תהליכים בקבוצה קטנה. בדיקה, הכרה והבנה של מחשבות, רגשות והתנהגות של המשתתף בקבוצה, בהתייחס להשפעה ההדדית של הפרט על הקבוצה ושל הקבוצה על הפרט.
"היחיד והקבוצה הם למעשה שני צדדים של אותו מטבע וההתערבות הקבוצתית והאישית עשויים להשלים זה את זה ולפיכך ייתכן כי ניתן לחוות את שניהם גם יחד "

דרישות הקורס וחובות התלמידים: הקורס מחייב נוכחות רצופה. זכות הסטודנט לבחור את הדרך בא יבטא את נוכחותו בקבוצה. העדרות מעל שני מפגשים לא מאפשרת לקבל ציון בקורס.
בתום הקורס תוגש על ידי הסטודנטים עבודה מסכמת שתכלול ניתוח אינטגרטיבי של התהליך הקבוצתי והאישי בהתייחס להיבטים תיאורטיים מתחום הקבוצה. מומלץ לנהל רישום אחרי המפגשים

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.
 
The course offers an opportunity of a different way of learning, which is based on experiencing the group processes as a group member. During the course, the students will be introduced to the processes in a small group. Examination, understanding and being conscious of thoughts, feelings and behavior of the group member, in relation to the mutual influence between the individual and the group.
0662-1292-01
 רטוריקה ואתיקה: שלשה נאומים הומניסטיים
 Rhetoric and Ethics: Three Humanistic Orations
פרופ פרוגל שי ישראלשיעור גילמן278 ד'1400-1200 סמ'  ב'
החיבור בין רטוריקה לאתיקה מבוטא בתכלית שהגדיר קיקרו לחינוך הרטורי: "אדם טוב, שמדבר היטב". אך עוד לפניו, נלחם סוקרטס על טיב הרטוריקה באתונה מתוך כך שראה קשר בין צורת הדיבור הציבורי לבין האתיקה של החברה. בקורס נדון בדיאלוג "האפולוגיה של סוקרטס" כדי ללמוד על עמדתו. הנאום השני בו נדון הוא "נאום על כבוד האדם" של ג'ובאני פיקו דלה מירנדולה. נאום זה נחשב למניפסט של ההומניזם הרנסאנסי ומשקף את הזיקה של ההומניסטים לדגם הרטורי של קיקרו. הנאום האחרון שבו נעסוק הוא הנאום "האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם", שבו מנסה לשכנע הפילוסוף ז'אן-פול סארטר, שאף האקזיסטנציאליזם שייך למורשת זו, שמדגישה את חירות האדם ואת האחריות האתית הנובעת מכך. דרך הדיון בנאומים נשרטט את מאפייניה של הרטוריקה ההומניסטית ואת הזיקה שהיא יוצרת בין רטוריקה לאתיקה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית. 
 
The connection between rhetoric and ethics is expressed well in Cicero's aim of rhetorical education: "A good man who speaks well". Yet, even before Cicero, Socrates fought on the nature of rhetoric in ancient Athens since he saw a connection between the practice of speaking and the ethics of the society. We will discuss Socrates' approach by reading Plato's "The apology of Socrates." The second text will be "Oration on the dignity of man" by Pico della Mirandola. It is considered being the manifest of renaissance humanism and reflects the humanists' affinity to Cicero. Our last oration will be Jean-Paul Sartres' "Existentialism is humanism" in which he attempts convincing that existentialism also belongs to this humanistic legacy. By discussing the three texts, we will recognize the main characters of humanistic rhetoric and especially the relation it creates between rhetoric and ethics.
0662-1331-01
 המיניות בפסיכואנליזה - מסע אל 'מקורות הנילוס' בעקבות פרויד ו
 Sexuality in psychoanalysis
ד"ר טריאסט יוסףשיעור גילמן326 ד'1600-1400 סמ'  א'
מי שהמין יש בו בעיניו מן המביש...הרשות בידו להיעזר בביטויים המכובדים יותר ארוס וארוטיקה... אך אני נמנע מלהיכנע למורך לב... תחילה אתה מוחל על מילים, ומעט מעט נמצאת מוחל גם על דברים שבעיקר (פרויד 1921: 37)

גילויה של המיניות הילדית - הלא מודעת - נתפסה בעיני פרויד כפתיחתה של 'תיבת פנדורה'. מאז הוצגה לראשונה ב"מחקרים על היסטריה" (פרויד וברויאר [1895] 2004) דרך הגדרתה מחדש במונחי "אירוס" ב"מעבר לעיקרון העונג" (פרויד ([1920] 1988) ועד לרביזיה לה היא זוכה במודלים הפוסט-פרוידיאניים, שחלקם מעמידים בספק את מרכזיותה כמושג מפתח - הייתה ועודנה אבן בוחן וסלע מחלוקת כאחד בתפיסת האדם של הפסיכואנליזה.
הקורס בוחן את מעמדה החתרני והמיוחד לא רק כתופעה שעקבותיה נמצאים "בכל הנוירוזות והפרעות הנפש..." (פרויד [1915-1917] 1988) אלא כגורם מרכזי בכינון הסובייקט האנליטי. נעסוק בה כמונח דיאלקטי, ככוח זר-מוכר (Unheimlich), הדוחק בסובייקט 'להתנחל' בתוך גופו כשם שהוא מניע אותו לחרוג (שוב ושוב) אל מעבר לגבולותיו בדרכו 'לדעת' את האובייקט ('והאדם ידע את חווה אשתו'). הקשר המשולש: מיניות ('אניגוף')-סובייקט-אובייקט יידון כמוטיב מרכזי באמצעות עיון בכמה ממאמריו המכוננים של פרויד – כפי שהם נקראים 'בדיעבד'. עמדותיו יודגמו באמצעות מספר דוגמאות קליניות ויוצבו מול טקסטים עכשוויים נבחרים, הבוחנים את רעיונותיו של פרויד בראיה ביקורתית.


בין הנושאים שיידונו בשיעור:
המיניות כגורם אטיולוגי מרכזי בתופעת 'ההיסטריה'
המיניות הילדית (3 המסות)
תשע 'הדיאלקטיקות' של מושג המיניות
המיניות הלא-מודעת כמרכיב מרכזי בכינון הזהות
המיניות והגוף (אניגוף)
המיניות והאובייקט (אני-אובייקט)
המיניות והסובייקט (אני-סובייקט)
סינדרום 'רומיאו-ויוליה'
המיניות מנקודת מבט ויניקוטיאנית
המיניות מנקודת מבטה של הגישה ההתייחסותית

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית 
This course examines Freud's notion of sexuality, discussing its intricate inter-relations with the notions of subject and object, set against the background of the changing psychoanalytic conceptions of the human being.
The main theme is that sexuality serves as a vital layer in the establishment of subject and object representations. Its uniqueness lies in the way it anchors the subject in the body (the body-Ego) on the one hand, and drives it toward the object (the object-Ego) on the other, creating a triad of 'sexuality (body-Ego)-Subject-Object' which is irreducible, inseparable and unquantifiable (it can only be synthesized).
In order to fathom the cardinal role of Freudian (infantile) sexuality in bridging the gap between opposite/complementary poles that constitute the subject, the author mentions seven different dialectics embedded in its definition: The Psyche-Soma Dialectic – that is, the subject is constituted in the body but is not identical to it; The Subject-Object Dialectic – meaning that the subject sees the object as an external counterpart, while relying on it to form its own selfhood, in a cyclical 'recognition-negation' process; The Internal-External Dialectic – sexuality originates internally, through biological-genetic processes, yet is shaped by the object's mediation; The Deferred Action Dialectic – sexuality is constantly growing yet is never reducible to its archaic structures. In fact, its meaning is granted only in retrospect, through 'Deferred action' or 'Afterwardness'.; The Individual-Species Dialectic – sexuality serves both individual self-gratification and species survival (sometimes at the expense of the individual's own wellbeing and even survival); The Life-Death Dialectic – the realization of sexual desire, through discharge, brings about its very 'death' (extinction), while its mission is 'to create life'; and finally, The Dialectic of Desire, which is inherently aimed at the forbidden, unattainable object (the incestuous object) and thus can only be fulfilled partially and through substitutes. All these single sexuality out, distinguishing it from any other motivational array.
 
0662-1418-01
 החתול של פרויד: תמורות בפסיכואנליזה בת זמננו
 Freud's Cat: Transformations in Contemporary Psychoanalysis
ד"ר בן שפר גדשיעור גילמן326 א'1200-1000 סמ'  ב'
פרויד הוא אבי הפסיכואנליזה, אך צאצאיו שלו עזבו את הקן. גלגוליה של התיאוריה הפסיכואנליטית הביאו אותה למקומות חדשים, הן כתיאוריה פסיכולוגית והן כתיאוריה טיפולית. מה שהיה ציר אחד של חשיבה, בראשית ימיה, התפצל לענפים שונים הנושאים פירות שונים. עם הזמן הבשילו רעיונות שונים שמתייחסים לטבען של הנפש האנושית ונגזרותיה, ולאופנים בהם אנחנו יכולים להכיר את טבענו ואת טבע הזולת, במטריצה הטיפולית ומחוצה לה. כל אלה מתלכדים לרשת מרתקת של תיאוריות שקשורות בזיקות שונות ומורכבות.
במהלך השיעורים ננסה לבחון רשת זו דרך תחנות משמעותיות בהתפתחות הרעיונות הפסיכואנליטיים מאמצע המאה שעברה ועד ימינו אנו. נמשיג את הפסיכואנליזה בת זמננו כגוף תיאוריות שבו מתגבשות אמיתות זמניות, שכוחן יפה להקשר נתון, שדומה ומחליפות את האמיתות הסמכותיות והאוניברסליות של הפסיכואנליזה הקלאסית.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

Freud is the father of psychoanalysis. However, his descendants have left the nest. The vicissitudes of psychoanalytic theory have led it to new domains, as a psychological theory as well as a therapeutic one. What was once, in the early days of psychoanalysis, one line of thought, has diverged into various branches, yielding different fruits. With time, different ideas concerning the nature of the human mind and its derivatives, and the ways in which we can know ourselves and others, have ripened, both within the therapeutic matrix and beyond it. All these converge into a fascinating network of theories that are interlinked in varied and complex affiliations.
During class, we will try to examine this network through major stages in the development of contemporary psychoanalytic ideas, from the mid-20th century up to present time. We will conceptualize the psychoanalysis of current days as a theoretical body that crystallizes transient truths that are valid per specific contexts rather than (over)using the somewhat authoritative and universal truths of classical psychoanalysis.
0662-1419-01
 חסרי-אונים כנגד כח מוחלט: ספרות הדיכוי בספרד ובארגנטינה
 Powerless and Powerful: Literature of Repression in Spain and Argentina
גב' גולדברג פלורנדהשיעור גילמן277 ג'1600-1400 סמ'  א'
הקורס ידון במצוקה של היחיד תחת כוחות סוציו-מדיניים חזקים ממנו בהרבה, והאפשרות או חוסר האפשרות לחלץ את עצמו מהדיכוי, כפי שזה מיוצג ביצירות סיפורתיות מאת מיגל דליבס, אנטוניו מוניוז מולינה וחוליו ליאמאזארס (ספרד), מריו גולובוף, אליסיה קוזאמה ולויסה ולנזואלה (ארגנטינה). טקסטים בעברית ובאנגלית.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

The course will deal with the plight of individuals submitted to sociopolitical powers much stronger than themselves, and their (im)possibilities of self-rescue, as represented in narratives by Miguel Delibes, Antonio Munoz Molina and Julio Llamazares (Spain), Mario Goloboff, Alicia Kozameh and Luisa Valenzuela (Argentina). Readings in Hebrew and English.
0662-1450-01
 מבוא לרטוריקה
 Interdisciplinary Introduction to Rhetoric
פרופ פרוגל שי ישראלשיעור גילמן326 ד'1400-1200 סמ'  א'
הרטוריקה היא אומנות הנאום, ואכן באופן מקורי זוהתה עם הנאומים ואומנותם. אך הוגים שונים לאורך תולדות המחשבה המערבית הציגו השקפות שונות ביחס למהותה, לתכליתה ולתחומי הדיון בהם היא לוקחת חלק.
הקורס מציג, באופן היסטורי ורעיוני, השקפות בולטות בתולדות הרטוריקה מהעת העתיקה ועד "הרטוריקה החדשה" של חיים פרלמן מהמאה העשרים. כמו כן, עוסק בשתי סוגיות הקושרות בין לוגיקה לרטוריקה: "דוגמא נגדית" ו"כשלים רטוריים".

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית
 
Rhetoric is the art of oration, and indeed was identified originally with the orators and their practice. Yet, during the history of western thought different thinkers have presented different view concerning its essence, its goal and its subjects.
The course presents, historically and philosophically, the central rhetorical views from ancient time to Perelman's "new rhetoric" of the twentieth century. It also deals with two issues between logics and rhetoric: "counter example", "rhetorical fallacies".
 
0662-1960-01
 תולדות המחשבה הכלכלית
 History and Philosophy of Economic Thought
ד"ר כהן-צמח ירוןשיעור גילמן326 ג'2000-1800 סמ'  א'
בקורס נלמד על התפתחותן של התיאוריות על הכלכלה – החל מהפילוסופיה העתיקה, דרך ימי הביניים והעת המודרנית. נדבר על הגישות השונות לכסף ועסקים והתפתחותן בראי ההיסטוריה. נדבר על השוק, עולם העסקים, אדם סמית, קיינס, פרידמן ואחרים, ליברליזם, קפיטליזם, סוציאליזם, ועוד.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.
 
In this course we will learn about the development of economic theories - from ancient philosophy through medieval to modern times. We'll talk about different approaches to money and business and their development. Among the topics brought up –the idea of the marketplace, the business world, teachings of Adam Smith, John Maynard Keynes, Milton Friedman and liberalism, capitalism, socialism, etc.
 
0662-1962-01
 תרבות וקוגניציה
 Culture and Cognition
ד"ר צדקה רונןשיעור גילמן326 ב'1200-1000 סמ'  א'
תרבות נוצרת, נצרכת ומופצת על ידי בני אדם. המחקר הקוגניטיבי של התרבות והאמנות מבקש לבחון את האופנים בהם מנגנונינו התפיסתיים, המחשבתיים והרגשיים משפיעים על החוויה התרבותית, ועל האופן בו אנו מגיבים ליצירה התרבותית והאמנותית.
כדי להיטיב להבין את התרבות ואת האמנות שאנו יוצרים ואוהבים, עלינו להבין את הכלים הקוגניטיביים שבאמצעותם היא נוצרת ומתווכת. בין אם המדובר ביצירת אמנות, בדת, ברעיון, במשנה סדורה, בטכנולוגיה, באומנות או במשחק - יצירה אנושית רוכשת את משמעותה התרבותית מאינטראקציה בין אנשים. כדי שתהיה ליצירה משמעות תרבותית, כדי שהיא תהיה בעלת השפעה ולאורך זמן, הרי שהיא חייבת להתאים לא רק לכלים הקוגניטיביים של יוצריה אלא גם לאלו של קהלה. קהל זה הוא שצורך אותה, מתייחס אליה, משמר אותה, מעבד אותה ומפיץ אותה. המחקר הקוגניטיבי של התרבות מבקש לשפוך אור על האופן שבו היצירה התרבותית והאמנותית מתקשרת עם הקהל שלה, ועל האופן בו מתפתחת תרבות.
הקורס יציג את הגישה הקוגניטיבית לתרבות, יבהיר את המסגרת המושגית שלה, ויעסוק בדוגמאות מתחומים רבים ומגוונים של יצירה תרבותית ואמנותית כדי להמחיש את האופן בו מסייעת לנו גישה זו להבין תחומים אלה. הקורס ילווה בדוגמאות ממיטב היצירה האמנותית והתרבותית. 

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית. 
 
Culture is based on human interaction. Works of art, ideas, technologies or games – these and other cultural products are not just formed by people, but are also consumed, referred to, preserved and distributed by people. To be meaningful and cast impact overtime, works of art and other cultural products must therefore fit the perceptual, cognitive and emotional mechanisms of their creators and of their audience. It is this audience who responds to it, mediates it and transmits it further. The cognitive study of culture wishes to understand culture by looking into the cognitive processes involved in cultural and artistic exchanges.
This course presents the cognitive approach to culture, demonstrates how various forms of art and culture communicate with their audience and offers a novel understanding of the way culture develops
0662-1964-01
 ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה
 Children and Creativity: The Media Case
ד"ר גוז'נסקי יובלשיעור גילמן326 ג'1000-0800 סמ'  א'
קורס בין-תחומי אשר יעסוק בשאלת היצירתיות, תוך התמקדות בתרבות המדיה של ילדים. המושג "יצירתיות" נקשר ברומנטיקה לילדים ולאמנים. מאז מחשיבה תרבות המערב את גילוייה ותוצריה.
בתחילת הקורס נעסוק בהגדרת המושג "יצירתיות", כפי שהובן בהיסטוריה וכפי שהוא מובן היום, ונבחן את זיקתו למושג "ילדות". נשאל כיצד נמדדת יצירתיות, והאם ניתן לפתח אותה או ללמוד אותה.
לאחר הדיון המושגי הבסיסי, נגדיר מספר פרמטרים מרכזיים המקושרים ליצירתיות כחידוש, השראה, עשיה, התאמה וקבלה. נבחן פרמטרים אלה כפי שהם באים לביטוי בפלטפורמות מרכזיות בתרבות הילד כיום: הטלוויזיה, המחשב והאינטרנט.
טענות שנשמעות תדיר היא שהטלוויזיה והמדיה החדשים פוגעים או לחילופין מעודדים את היצירתיות של הילדים. בקורס נדון בטענות אלה תוך התייחסות פרטנית לכל אמצעי מדיה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.
 
An interdisciplinary course about creativity and children's media culture.
Creativity is viewed as related to artists and children: How come? Is creativity natural or cultural?
We will look at the question of creativity through central current children's media: television, computer and internet.
0662-2074-01
 יסודות בניתוח רטורי
 Fundamentals of Rhetorical Analysis
פרופ ינושבסקי יניב גליה מאישיעור גילמן278 ה'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור זה מעניק עקרונות מתודולוגיים ושיטות מחקר לניתוח רטורי של טקסטים כתובים ודבורים, מילוליים וויזואליים. במהלך הקורס יתנסו הסטודנטים בניתוח טקסטים וייחשפו למגוון להיבטים המרכזיים במחקר הרטורי. בין השאר, נערוך הכרות עם הסוגיות הבאות: הסיטואציה הרטורית, הפעולה הרטורית, הממד הארגומנטטיבי בשיח, מבנה הטיעון הרטורי, שכנוע באמצעות האופי (אתוס), תפקיד הרגש בשכנוע (פאתוס), רטוריקה פיגורטיבית, כשלים רטוריים, ועוד.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.
 
This course overviews basic research methods used in the rhetorical analysis of different types of text: written and oral, verbal and visual. Students will learn and exercise various frameworks and research instruments used in contemporary trends in rhetorical criticism. Among the course’ topics are: rhetorical situations, rhetorical act, argumentative dimensions of discourse, argumentative structure of texts, persuasion through character (ethos), appeal to emotions (pathos), figurative language, rhetorical fallacies and so on.
 
0662-2090-01
 מפגש בין פסיכואנליזה לקולנוע
 A Meeting Between Psychoanalysis and Cinema
ד"ר ראובן אורנהשיעור גילמן282 ה'1600-1400 סמ'  א'
הקורס יציג מושגי יסוד פסיכואנליטיים, ויבחן את אופני ייצוגם ביצירות קולנועיות מגוונות. נכיר את המושגים מודע ולא-מודע, דרך התבוננות בדמויות המציגות תשוקות ומניעים גלויים ונסתרים. נתוודע למבנים איד, אגו וסופר-אגו, דרך קונפליקטים שחוות הדמויות בין צדדים דחפיים וצדדים מצפוניים-מוסריים של הנפש. נפגוש את המונח יחסי אובייקט דרך החשיבות לה זוכה תקופת הילדות כהסבר להתנהגות מבוגרים, ודרך חוויות של אהבה ופרידה. נתוודע למושג מרחב מעבר, ונדון באפשרות שהספרות והקולנוע מהווים אזור ביניים בין החלימה והמציאות, ונסיים ברעיון העצמי האמיתי, הרואה ביצירה מסע לגילוי העצמי ולכן תהליך מרפא. לאורך הקורס נעלה סוגיות הקשורות למפגש בין פסיכואנליזה וקולנוע כשתי צורות של סיפור סיפורים (story telling), ונתבונן באופנים בהם עולמם הפנימי של היוצרת ושל הנמען, של הפסיכואנליטיקאית והמטופל, נפרשים ומתגלים זה בפני זה.

הקורס יכלול קריאה וצפייה בחומרים אומנותיים מגוונים, ויתבסס על דיון משותף במרחב הכיתתי. מטלת הסיום של הקורס הנה עבודה. 

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.
The course will present basic psychoanalytic concepts and will critically explore their representation in cinema. We will become acquainted with the terms ‘conscious mind’ and ‘unconscious mind’, through looking at cinematic characters who express their deepest desires and motivations. We will discover complex inner structures such as the Id, the Ego and the Super Ego, using characters who deal with conflicts between untamed urges and rigid conscience. We will meet the term ‘object relations’ through the importance of early childhood in understanding the behavior of adult characters, as well as through experiences of love and separation. Further on into the semester, we will get to know the concept ‘transitional space’ and discuss the possibility that cinema is in fact a transitory area between dream and reality. We will discuss ‘the true self’ and the idea that creation is a self-discovery journey, therefore a therapeutic process. Throughout the course, we will raise questions concerning the meeting of psychoanalysis and cinema as two forms of story-telling, and explore the ways the inner worlds of the creator and the viewer, the psychoanalyst and the patient, unfold in front of the other.

The course will include mutual exploration of a selection of cinematic works, and will be based on active, creative and free discussion between participants. The course will end with a final written assignment.
 
0662-2091-01
 רטוריקה בחברה ובתרבות
 Rhetoric in Society and Culture
ד"ר אורקיבי איתןשיעור גילמן326 ד'1800-1600 סמ'  ב'
לצד התיאוריות הרטוריות בתחומי הפילוסופיה, מדעי הלשון והתקשורת, החלו להתפתח החל מן המחצית השנייה של המאה העשרים גישות תיאורטיות הבוחנות רטוריקה כפרקטיקה חברתית ותרבותית. גישות אלה מעוגנות לרוב בפרדיגמות הייחודיות לדיסציפלינות כגון סוציולוגיה, קרימינולוגיה, משפטים, ואף קולנוע ותקשורת. לפיכך, מרביתן כפופות לסדר היום, למטרות ולשיקולים המחקריים של דיסציפלינות אלה. מטרתו של קורס זה היא להשלים את הידע והבקיאות בתחום הרטוריקה, באמצעות סקירה שיטתית של הגישות השונות שהתפתחו בדיסציפלינות שאינן ה"טבעיות" לחקר הרטוריקה. בין היתר, נסקור את הגישות הרטוריות לניתוח תנועות חברתיות ופעולה קולקטיבית (Social movement rhetoric), לניתוח הבניית בעיות חברתיות ושיווק חברתי (Claims-making activity), לניתוח קולנוע דוקומנטרי (Rhetoric in films), לשיח משפטי (Legal argumentation), לניתוח הצגת-האני ובניית מוניטין של מועמדים פוליטיים (Rhetorical ethos and candidate image), לניתוח מסרים שיווקיים, הבניית זהויות קולקטיביות, ניהול מחלוקות חברתיות, ועוד. הקורס עומד לא רק על מופעיה ותפקידיה המרכזיים של הרטוריקה בפעילות החברתית והתרבותית, אלא על תרומתם של תחומי הידע השונים לפיתוח התיאוריה הרטורית עצמה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

Alongside rhetorical theories in “native” fields like philosophy, literature and linguistics, there has been a growing body of literature on rhetoric as cultural and social practice since the mid 20th century. This literature is generally affiliated with disciplines such as sociology, criminology, legal studies and mass communication, and its conceptual frameworks correspond to the particular empirical objectives and methodological constraints of each discipline. The purpose of this course is to complete the students’ knowledge of rhetorical theories by introducing different perspectives on rhetoric as developed in “foreign” disciplines: in sociology (“claims-making activity” in social problems studies), in collective action studies (“social movement rhetoric”), in political science (“political persuasion” and “candidate image”), in film studies (“rhetoric in films”), in social-psychology (“opinion making”), in marketing (“adds as arguments”) and social marketing (“fear appeals”), in laws (“legal argumentation”), and so forth. The course discusses the dialectical relations between rhetoric and “other” disciplines, and explores the unique contribution of rhetoric to each discipline, as well as contribution of other disciplines to our understanding and assessment of rhetoric in theory and practice.
0662-2092-01
 התנ"ך לילדים
 Bible for Children
ד"ר בורשטיין דרורשיעור גילמן278 א'1400-1200 סמ'  ב'
סיפורי המקרא נקראים ונלמדים על ידי מבוגרים במסגרות שונות, מסורתיות ואקדמיות. אבל קוראים רבים בעשורים האחרונים נתקלים לראשונה במקרא בילדותם לא במישרין אלא דרך התיווך של עיבודים שונים – גרסאות חרוזות, קומיקס, קולנוע, ועיבודים לטף, שכמותם רבה מאוד. למעשה, יוצר גוף היצירות הזה סוג ייחודי של מדרש, או מקרא משוכתב, שהשפעתו המעשית על קליטת המקרא היא רבה בהיותה ראשונית. לאחר הצגה מבואית של עולם המדרש והמקרא המשוכתב נקרא כמה מסיפורי המקרא בגרסאותיהם לילדים בניסיון לפענח את מנגנוני השכתוב הייחודיים שנובעים מקהל היעד הצעיר.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית. 
 
The stories of the Hebrew Bible are being read by many, both traditionally and academically. But many Israeli readers meet the Bible for the first time in adaptations for children, in books, graphic novels and other media. This is a de facto Midrash or rewritten Bible. In this course we will read some of these versions and consider the various rewriting strategies of making the Bible fit for kids in the eyes of its adapters.
0662-2093-01
 מבית לאומי לבית פרטי: לאומיות ואינדווידואליזם בספרות ילדים ונוער
 From a National House to a Private House:nationality and Individualism in Child
ד"ר לבנת חנהשיעור גילמן362 א'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס יעסוק במודלים של ארגון העולם שהוצעו לילדים ולנוער בטקסטים כדי להנחיל להם תשתית תרבותית מוגדרת וזהות לאומית משותפת בשלבי התגבשותן של אומה או של מדינה, וכן בעתות שינוי ומשבר. במהלך הקורס יתקיים דיון באופן שבו ביקשו חברות וזרמים אידאולוגיים מסוימים לעצב את תפיסת הזהות של הדור הצעיר במציאות פוליטית וחברתית נתונה. הדיון יעמוד על התפקיד התרבותי-חינוכי שנועד לספרות הילדים והנוער בתהליך התגבשותן של חברות ושל אומות, בהנחלת תפיסות של זהות וערכים ובהתמודדות אידאולוגית ופרגמטית עם מצבים של שינוי ושל משבר.
הקורס יתמקד בטקסטים ספרותיים בשפה העברית (מקור ותרגום), שהוצעו לילדים ולנוער בישראל בשלבים שונים של גיבוש התשתית התרבותית הישראלית והיהודית; זאת, לנוכח מקורותיהם של הטקסטים המתורגמים ותוך השוואה עם שלבי גיבושן של אומות אחרות.
כמו כן יציע הקורס התבוננות בתהליכים הבאים לידי ביטוי בין השאר בספרות ילדים ונוער, בכל הנוגע לשינויים בתפיסות העולם הלאומיות במהלך ההיסטוריה הכללית וזו של עמים מסוימים, כגון התהליכים שהובילו ומובילים מקולקטיביזם לאינדווידואליזם, מסוציאליזם לקפיטליזם וכן הלאה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

The course will deal with cultural and national concepts, ideas and means of dealing with social and political situations, circumstances and changes as expressed in literary texts for children and young adults written in Hebrew (originally and translated).
The discussion will focus on the attempt made by adults to shape the concept of identity of the young generation in the Israeli society in comparison to other societies in various periods, by setting various models in texts written and published by them. An examination of these attempts enables us to reveal what the adults believed was right and essential to offer the young generation as means of dealing with certain national, cultural and social circumstances.
 
0662-2094-01
 מיתוסים בראי הפסיכואנליזה
 Myth and Psychoanalysis
ד"ר מזור מעיןשיעור גילמן326 ג'1200-1000 סמ'  ב'

הנחתו של פרויד בדבר קיום הלא מודע בנפש האדם תרמה תרומה רבת ערך להיסטוריה האינטלקטואלית והתרבותית. פיתוחה וביסוסה של הנחה זו הוסיפה למחקר פרספקטיבה פסיכואנליטית שהולידה פרשנויות חדשות למיתוסים. בבסיס כל הפרשנויות הפסיכואנליטיות המודרניות שבאו אחרי פרויד למיתוסים מונח הקשר שמצא פרויד בין המודע ללא מודע, ובמיוחד ההשפעה שיש לקשר הזה על תהליך יצירת ייצוגים או סמלים. במהלך הקורס נדון בהרחבה בפרשנויות השונות שהציעו תלמידיו הקרובים של פרויד, אוטו ראנק וקרל גוסטב יונג, ובפרשנויות של חוקרים וחוקרות שבאו בעקבותיהם ותרמו תרומה מקורית ויצירתית לחקר המיתוסים בראי הפסיכואנליזה.
כבר במאה ה-18 החלה אירופה להיחשף לידע על מיתוסים ודתות של תרבויות רבות ברחבי העולם. ידע זה הלך והתרחב במאה ה-19 ובמאה ה-20, ותרם אף הוא להתבססות ההשקפה שמיתוסים אינם אלא דרכי ביטוי לצורכי הנפש האנושית. נראה כיצד האנתרופולוגיה והפסיכולוגיה השפיעו זו על זו ונעזרו האחת בשנייה לביסוס מסקנותיהן. הפרשנויות הפסיכואנליטיות שידונו יודגמו באמצעות מספר מיתוסים. נבחן את ייצוגם של מיתוסים אלה במקורות עתיקים ובייצוגים מודרניים שלהם בקולנוע ונדון במקום השמור לרעיונות הפסיכואנליטיים בביקורת התרבות.

 נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית. 


Freud's suggestion that the human mind has an unconscious part has had an immense effect on our intellectual and cultural history. Once developed and substantiated, this assumption added a psychoanalytical perspective that yielded new interpretations of myth. Freud’s description of the interaction between the conscious and the unconscious mind, particularly the effect of this interaction on the process of symbolization, underlies all the modern psychoanalytic approaches to myth. In the course, we will discuss the work of Freud's immediate followers, Otto Rank and Karl Gustav Jung. Psychoanalytic thought has since continued to evolve and expand, and we will also be introduced to the work of several later researchers, who have made highly creative theoretical contributions that constitute certain paradigm shifts.
The study of myths and religions intensified in Europe in the 19th century. This enabled extracting and comparing certain similar mythical patterns, and gave rise to theories on what they revealed about the human condition. Myths were increasingly regarded as expressions of inner needs of the human psyche. In the course, we will examine the ongoing mutual influence between psychology and anthropology. The psychoanalytic approaches to myth will be illustrated through selected myths. We will analyze their representations in ancient literature and in modern cinematic adaptations.
 
0662-2095-01
 ילדים בעידן של כלכלה גלובלית
 Children in the global economy
ד"ר צוקרט-פפרמן טליהשיעור ג'1800-1600 סמ'  א'
גלובליזציה הינה הרחבת הקשרים והתלות הכלכלית, פוליטית ותרבותית בין מדינות וחברות. זהו תהליך המעצב כיום במישרין ובעקיפין את חייהם של אנשים ברחבי העולם. גלובליזציה כלכלית, שבמהלכה הייצור, המסחר והצריכה חרגו מהזירה המקומית לעולמית, נחשבת לאחד המניעים המרכזיים של הגלובליזציה. ילדים, כאוכלוסיה שלכאורה אינה מעורבת בזירה הכלכלית ובדינמיקות של שוק, מושפעים במיוחד מהשינויים בכלכלה הגלובלית. מטרת הקורס לבחון כיצד קשרי הגומלין והזרימה הגלובלית של מידע, סחורות ובני אדם מעצבים מחדש יחסים ואינטרסים כלכליים ודרכם, את חייהם ועתידם של ילדים ברחבי העולם, במדינות מפותחות ומתפתחות כאחד. לשם כך הקורס יבחן גישות תיאורטיות על גלובליזציה וממצאים אמפירים על חייהם של ילדים בשלושה נושאים: צרכנות, עבודה והגירה. כמו כן נבחן כיצד תפיסות על ילדות שמקורן בעולם המערבי מתפשטות דרך אתרים אלו ברחבי העולם.
נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

Globalization means the intensification of economic, political and cultural interdependencies between various countries and societies. This process currently bares substantial direct and indirect repercussions over the lives of individuals around the world. Economic globalization, in which the production of goods, trade and consumption has been shifted from the local to the global arena, is one of the key drivers of globalization. Allegedly separated from economic life and market dynamics, children are particularly affected by changes in the global economy. The purpose of the course is to examine how the global flow of information, goods and people reshape economic interests, and through them, the lives and futures of children around the world, in developed and developing countries alike. For this purpose, the course examines both theoretical approaches to globalization as well as empirical findings about the lives of children focusing on the triad of labor, consumption and migration. Additionally, the course examines how through these sites western world perceptions concerning childhood are disseminated worldwide.
 
0662-2096-01
 מבוא לפסיכואנליזה לאקאניאנית
 Lacan: an Introduction
ד"ר גדות שלומיתשיעור גילמן220 ה'1200-1000 סמ'  א'
הקורס יציג מונחי יסוד של הפסיכואנליזה הלאקאניאנית, כמו גם רעיונות תיאורטיים וטיפוליים היחודיים לה. נציג את שלושת מגזרי הנפש שהגדיר לאקאן (הסימבולי, הדמיוני והממשי), נדון במושגי 'הסובייקט' ו'האחר', ונבחין בין אחר ספקולרי-קטן לבין אחר גדול. נדון במושג ההתענגות ובאופן שבו ההתענגות מגדירה הבדלי מגדר ומכוננת יחסים בין המינים. נשווה בין ההתייחסויות של פרויד ושל לקאן לגוף וללא-מודע ונראה כיצד הבדלים אלה מתכתבים עם תפיסות מודרניות ופוסט-מודרניות של הסובייקט. נקרא בכיתה קטעים מטקסטים של לאקאן וננסה להבין כיצד סגנון כתיבתו נקשר הן למסריו התרבותיים והן להוראתו עבור המטפל הפסיכואנליטי.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית

The course will present the basic concepts of Lacanian psychoanalysis, alongside the theoretical and therapeutic concepts that are particular to it. The three orders of mental life that Lacan defined (the Real, Symbolic and Imaginary) will be presented and the notions of 'subject' and 'other' will be discussed. We shall distinguish between two forms of the other, the specular (small) and the big. The course will then explain Lacan's notion of 'enjoyment' and the way it distinguishes between the genders ('sexuation') and affects their relationships. We shall compare the differences between Freud and Lacan in their views of the unconscious and the body , and see how these differences differentiate between the modern and the postmodern respectively. We shall read excerpts from Lacan's writings and try to understand how his style is tied up with his cultural traditions on the one hand and specific ideas on the other.
0662-2097-01
 דיבור ואמת: נקודת מבט פסיכואנליטית
 Talking and truth: psychoanalytic perspective
פרופ פרוגל שי ישראלשיעור גילמן326 ד'1200-1000 סמ'  ב'

"בל נשכח שהיחסים האנליטיים מבוססים על אהבת האמת,
כלומר על ההכרה במציאות, ואין בהם מקום להעמדת פנים
ורמיה מכול סוג שהוא." (זיגמונד פרויד, "אנליזה סופית ואינסופית")

פרויד, אבי הפסיכואנליזה, מציע שיטה טיפולית שבמרכזה השיחה הטיפולית: "ריפוי באמצעות דיבור" (talking cure). מטרת השיחה היא לחשוף אמת פסיכולוגית נסתרת וכך לאפשר תהליך של ריפוי נפשי. פרויד עצמו הוטרד מכך שהשיחה הטיפולית מובילה לשכנוע של המטופל על-ידי המטפל ולא לחשיפת האמת הנפשית, ולכן השקיע מאמץ רב באפיון הדינמיקה הנכונה לשיחה הטיפולית. חקר הדינמיקה שנכונה לשיחה מעין זו הובילה לפיתוח התיאוריה הפסיכואנליטית ולגילוי מאפיינים חדשים שנוגעים לשאלת היחס שבין דיבור לאמת. כך, מציע פרויד פרספקטיבה חדשה להתבוננות על שאלת מפתח בתולדות המחשבה בכלל ובתולדות הרטוריקה בפרט, שחשובה מאד לטיפול האנליטי אך משמשת אף להבנת השיח האנושי הכללי ולפרשנות של טקסטים. 

 נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית

 
Freud, the founder of psychoanalysis, suggests a therapy method which based on conversation: talking cure. The goal of the conversation is to reveal a hidden psychological truth which is the cause of the psychological illness. Since he sees this truth as the key for psychological relief he was troubled by the possibility that the result of the conversation might be mere persuasion and not this truth. Therefore, he makes great practical and theoretical efforts to find out the true dynamic for the curing conversation. His investigation of the conversation brings him to formulate the theory of psychoanalysis and to new discoveries concerning the relation between talking and truth. Thus, Freud suggests a new perspective on an old philosophical and rhetorical issue, which is crucial to his therapy but also contributes to the understanding of every human discourse, including interpretation of texts.
0662-2098-01
 מיתוס, אגדה וזיכרון: בתרבות היהודית ובמבט השוואתי
 Myth and Memory in Jewish Culture and from a Comparative Perspective
פרופ יסיף עלישיעור גילמן278 ד'1200-1000 סמ'  א'
המיתוס והאגדה הם צורות ההבעה הסיפוריות הקדומות והמתמשכות ביותר הידועות לנו בתרבות. בעוד המיתוס חותר למימדים תיאולוגיים ומיסטיים של תפיסת המציאות, הרי האגדה היא בעלת אופי היסטורי המעוגן בזמן ומקום מוגדרים. כתוצאה מכך, מעצבות שתי צורות סיפר אלה את הזיכרון הקולקטיבי – הדרך שבה תופסת החברה את עברה, את יחסה אל ישויות על-טבעיות שאליהן מתייחסות דתה ואמונותיה, ואת תפיסת ההווה והעתיד שלה.
בקורס, ייבחנו ההיבטים התיאורטיים של המיתוס והאגדה בזיקתם לתיאוריה הספרותית, הפולקלוריסטית וכן יחסם לעולם הדתי והחברתי. היבטים תיאורטיים אלה יעומתו עם טקסטים מרכזיים מספרות חז"ל ומן התרבות היהודית של ימי הביניים [לדוגמה: עקידת יצחק, בר-כוכבא, יציאת רבן יוחנן בן זכאי מירושלים, סיפורי קידוש השם, אורפיאוס היהודי], ותוך העמדתם ופרשנותם מול מיתוסים מקבילים בספרות העולם.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית

Myth and legend are among the oldest literary forms created by culture. While myth is striving for theological and mystical dimensions of reality, the legend deals with historical issues, and thus locates the narrated events in concrete time and place. These two expressive literary forms, are among the most important factors of collective memory – the way that society understands its past, its relation with supernatural entities that are the foundations of its religion and beliefs, and its understanding of its present and future.
In this course, will be presented and studied the theoretical aspects of myth and legend and their relations to literary theory, folklore and cultural studies.
These theoretical foundations will be tested and confronted with essential texts from rabbinic (Talmud and Midrash) literature, and of Jewish culture of the Middle-Ages.
0662-2099-01
 ג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עם
 The Philosophical Structure of Genocide
ד"ר דעואל לוסקי חייםשיעור גילמן326 ב'1800-1600 סמ'  ב'
בנסיוננו להבין את תופעת הג'נוסייד (בהגדרתה היסודית - רצח עם על רקע גזעי בו אנשים רוצחים אחרים בשל השתייכותם לקבוצה לאומית, אתנית, גזעית או דתית, ללא קשר לאשמה אינדיבידואלית), נבקש להתייחס לשני צדדיה של התופעה: ההבט האחד הוא ההבט ההיסטורי, הדן בהִיסְטוֹריוֹת השונות ובתולדות מסכת הארועים במאה העשרים שאיפשרו את התפשטות התופעה המאפיינת את העידן המודרני. כיוון שרצח עם חוצה את הגבולות הפוליטיים, והוא מייצר מפה משל עצמו, נבקש לבנות דיונים השוואתיים של התנאים הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים שעמדו מאחורי הארועים המוגדרים (וחלקם רק בדיעבד) כ"רצח עם". ההבט השני הוא ההבט הפילוסופי, המבקש להציג את תנאי האפשרות המחשבתיים, המנטאליים, המוסריים והאסתטיים שיצרו את המצבים בתוכם רצח העם, לסוגיו השונים התאפשר. למשל, את הקשרים בין מדינת הלאום המודרנית, וצמיחת תופעת רצח עם, את תופעת ההוצאה מהכלל, הגדרת חוקי החירום, יצירת מצבי ההכחשה, ההשתקה, העיוורון, המאפשרים את העמידה ממול, לחיות עם הארועים המתרחשים לעיני האנשים, החיים את הזמן ואת המרחב בתוכו רצח העם מתרחש, אך מצליחים "להתעלם" ממנו ולהמשיך בשגרת חייהם כאילו כלום לא קורה. בהמשך לכך, נדון בפוליטיקה המרחבית שבתוכה צמחו תנאי האפשרות לג'נוסייד, ואת הארועים שנוצרו בעקבותיהם: נעסוק בניתוח מערכות העדויות, ההסוואות והשפות השונות שסיפרו את הסיפורים אודות הרצח, וננסה להבין את הבעייתיות שבמעמד העד, במעמד הארכיון, ובמעמד הקורבנות מחד, והמקרבנים מאידך. אלו גם אלו יוצאים חבולים, מסומנים באמצעות הטראומה המסרבת להימחק, ויוצרים באמצעות כך מערכות יחסים חדשות, המהוות את ה"אחרי" רצח העם, שהוא חלק ממשי ומהותי בארוע עצמו, בעיקר בשל כך שתמיד ייוותרו חלק מהקורבנות בחיים, על מנת להעיד ועל מנת לזכור, ומולם, ישאפו המקרבנים לבנות לעצמם חיים חדשים בעלי זהויות אחרות, וללא הצלחה.
נלמד אודות רצח העם הארמני, אודות רצח העם שנעשה בגרמניה הנאצית וברוסיה הסובייטית, בקמבודיה ובאינדיאנים של אמריקה, כמו בצוענים ובפגועי הגוף והנפש באירופה של מלחמת העולם השניה, את רצח העם ברואנדה ואת ארועי סאברה ושאתילה. נשאל שאלות ביחס למידתיות ולשאלת הכמות: ממתי הופך רצח בכוונה תחילה של אוכלוסיה, ל"רצח עם"? מה מרחב התמרון והגמישות של המושג, מה הוא מכיל ומה הוא אינו מכיל, והיכן וכיצד מתבצעות החלוקות וההגדרות, ובעיקר – את מי הן משרתות? תוך כדי כך, נלמד אודות מה שפרופ' משה צוקרמן טבע, כ"חיפצון השואה", ונבקש להבין את תפקידו של השלטון, בעיצוב הזכרון ובתיעוד הארועים לאחור, ונדון בשאלה השואה: האם השואה היא ה"מודל" המוחלט לרצח עם? האם השואה היא הסימן המוחלט של הג'נוסייד המודרני? יחד עם זאת נדון גם בבעייתם של הארגונים לזכויות האדם, דוגמאת ארגוני האו"ם או "רופאים ללא גבולות", הפועלים מתוך המדינות המתועשות ובמימומן, נשלחים על ידי ממשלות שאינן עושות דבר על מנת למנוע את הארועים (כמו מה שמתחולל עתה בסוריה), מחד, אך מאידך דואגות למימון ארגוני השלום והעזרה למיניהן לקורבנות הרצח. עד כמה הם "שותפים" בכך שהם מאפשרים את רחיצת המצפון של המדינות החזקות, את ההשתמטות מאחריות, בכך שאינן מונעות את הרצח, אך מבקשים "להנות" מאפשרויות העזרה לשאריותיו ולקורבנותיו בדיעבד. 

  נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

In order to understand the phenomenon of genocide, we will think together about the question of the political creation of racial difference: Do people kill others because of their belonging to a national, ethnic group, race or religion (regardless of individual guilt)? We wish to refer to the two sides of the phenomenon: one aspect is the historical aspect – trying to understand the various histories within the twentieth-century events, that enabled the proliferation of genocide. We will build a comparative discussion about the political, economic and social standing behind the events of “murder”, which is the inner meaning of every genocide: the possibility of looking in the face of somebody else, of the “other”, and committing the crime (of murder). How is it at all possible in our age? The second aspect is the philosophical one, the search after the meaning of the special conditions, mental, moral and aesthetic that created the situation in which genocide is possible at all. For example, the relationships between the modern nation State and the growth of the phenomenon of genocide, the set of emergency laws, which created the situation of denial, muting, blindness, which enable the standing in front of the genocide, that created the possibility of being able to "ignore" and to continue daily life as if nothing was happening. Examines the psychological, cultural, and societal roots of human cruelty, mass violence, that enables individuals collectively and individually to perpetrate mass violence and genocide.
0662-2119-01
 הפילוסופיה של הטכנולוגיה
 Philosophy of Technology
ד"ר ולנר גילת גלית פנינהשיעור גילמן326 ג'2000-1800 סמ'  ב'
טכנולוגיות נמצאות בכל מקום. הן לא רק מסייעות לנו בפעולות שונות, אלא גם מכתיבות כיצד אנו נעים בעולם, מתקשרים זה עם זו, מחליטים, חושבים, בקיצור – טכנולוגיות מעצבות עבורנו תפישת עולם. מהי תפישת עולם זו וכיצד היא מתפתחת הן שאלות המפתח של הפילוסופיה של הטכנולוגיה. בשנים האחרונות הבינו הפקולטות להנדסה בארה"ב את חשיבות נקודת המבט ההומניסטית - ובמיוחד השאלות הפילוסופיות - בתהליכי הפיתוח וקורסים מסוג זה הינם חלק מתכנית הלימודים שלהן. קורס זה פותח על מנת לתת מענה דומה בישראל, ולחבר בין מדעי הרוח למדעים המדויקים, תוך התמקדות בטכנולוגיות דיגיטליות. בקורס נבחן סוגיות בפילוסופיה של הטכנולוגיה באמצעות טכנולוגיות עכשוויות, כגון רובוטים, מכוניות אוטונומיות, אינטרנט-של-דברים, ועוד. המפגשים הראשונים יוקדשו לאבולוציה הטכנולוגית מכלים למכונות, וממכונות לטכנולוגיות מרושתות. לאחר מכן נדון ביחסים השונים בין בני אדם לטכנולוגיות באשר הן, ובפרט סוג היחסים החדש והאינטנסיבי שנוצר עם כניסת חיישנים לחיי היומיום והבניית סוגי מציאות חדשים – מציאות וירטואלית, מרובדת ומעורבת. מכאן נמשיך לשאול: מהו זיכרון? מה הופך אותנו לאנושיים? כיצד טכנולוגיות מעצבות חברה? האם הן יכולות להפוך חברה לדמוקרטית? השיעורים האחרונים יוקדשו להבנה חדשה של אתיקה, רצון ומחשבה מקורית בסביבה של טכנולוגיות חכמות בעלות אינטואיציה ויכולת לפתור בעיות שנחשבו בלתי פתירות כמו מגדלי האנוי. הקורס יקנה לסטודנטים כלים מעשיים: (א) להבין את ההשפעות של טכנולוגיות על המשתמשים ועל החברה בכללותה; (ב) לזהות את הכוחות המעצבים את הטכנולוגיות הדיגיטליות של המאה ה-21; (ג) לנהל תהליכי פיתוח אתיים ודמוקרטיים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית

 
Technologies are everywhere. Not only do they assist us in performing various actions, they also dictate how we move in the world, communicate with each other, decide, think, in short – technologies shape our world-view. Philosophy of technology is engaged in questioning this worldview and studying how it develops. In recent years American faculties of engineering have realized the importance of the humanist point of view, and especially the philosophical questions. Such courses are part of the curricula and this course was developed for similar needs. It combines humanities and exact sciences with a special focus on digital technologies.
In the course we will examine central themes in philosophy of technology through examples of contemporary technologies such as robots, autonomous cars, Internet-of-Things etc. The first meetings will be devoted to the technological evolution from tools to machines, and from machines to networked technologies. Then we will discuss the various relations between humans and technologies. We will assess the new and intensive type of relations emerged from the introduction of sensors to everyday life and the construction of new types of reality – virtual reality, augmented reality and mixed reality. Next we will ask what is memory? What makes us human? How technologies shape society? Can they make a society democratic? The last meetings will be devoted to a new understanding of ethics, free will and thinking in light of the emergence of smart technologies imbued with intuition and ability to solve complex problems (like Hanoi Towers).
The course will provide the students with practical tools to: (a) understand the effects of technologies on its users and on society as a whole; (b) identify the powers that shape digital technologies of the 21st century; and (c) manage ethical and democratic research and development.

0662-2121-01
 הולדת הפילוסופיה של פריז: פוקו, דלז ודרידה
 The Subject, the Other, the Difference and the Identity: Derrida, Foucault, Dele
ד"ר דעואל לוסקי חייםשיעור גילמן326 ב'1800-1600 סמ'  א'
השיעור הנוכחי יעסוק בהולדת "הפילוסופיה של פריז" בחצי השני של המאה שעברה, דרך פיתוח הדיון שהתקיים במקביל סביב מספר מושגי יסוד שהפכו ל"שפה" של הפילוסופיה והתרבות העכשווית. השעור יעניק הכרה מעמיקה בשאלות שהביאו את ההוגים לחשוב מחדש את היחס בין האדם, העולם, החברה והשפה, בנסיון לקרב את הפילוסופיה למציאות הפוליטית, החברתית והכלכלית בעידן שאחרי המשבר שנוצר בעקבות קריסת התרבות המודרנית שהביאה למלחמת העולם השניה. המחשבה הביקורתית (שנוסחה בעיקר בספרים שנכתבו בין 1962-1973, שיעמדו במרכז הדיון), מבקשת לרדת ממגדל השן ולהתאים את עצמה לתנאים המשתנים של המציאות, להיפתח להכרות עם קולות הבאים מכיוונים שונים: האמנות, השגעון והאחרויות הרבות של המחשבה, כמו הקולות הבאים מן המזרח, הדרום, הצעקה של הגוף שדוכא, ההתגלות והתיאולוגיה, המגדר, שיח החיות, המכונה והשיח העכשווי סביב המצב פוסט-אנושי. כל אלו נושפים בעורפה של הפילוסופיה המודרנית ומאפשרים לנסח שפה חדשה.
נלמד את השפה דרך השוואות בניסוח ובשימוש של מושגי היסוד, כמו הסובייקט, האחר, העודפות וההבדל, ונעמיק בניתוח הטקסטים שיצרו את הפילוספיה אותה אני מכנה - "הפילוסופיה של פריז". השינוי נשען בעיקר על משולש המחשבה האינטנסינבית שנוצר בין דרידה, פוקו ודלז, אותו נחקור מול המשולש [המשותף להם] של הוגי המאה ה19 – מארקס-ניטשה ופרויד. המחשבה שלהם מוכנה להיחשף למבע פנימי לא היררכי, לכאוס רגשי עשיר ואסוציאטיבי, ולבנות באמצעותו את תנאי האפשרות לקריסת המחשבה אל הגוף, אל המיניות ואל האחרות. נוצרת הגות שהיא בה בעת שכלתנית ורגשית, חייתית ואנושית, תיאולוגית וחילונית, ובעיקר, מחשבה שאינה נרתעת מהמקריות ומהשרירותית, אינה מונעת מעצמה את ההתענגות על המכשירניות, המכניות והשיבוש המאפיינים את חוסר התכלית של העידן העכשווי. בסיכום, נבקש גם לברר את השאלה - האם המהפיכה הפוסטמודרנית נכשלת מול המסורת הפילוסופית המצליחה לעמוד משבר? האם המחשבה המפרקת, הניהיליסטית, המורדת בצורת הטיעון ובמבנים הרציונלים השולטים בפילוסופיה, מצליחה להמית את הסובייקט ולהעמיד במקומו את האחרות, את השאיפה לעודפות ולתשוקה, לחיבור אל הגוף, אל המציאות של הכאן ועכשיו? 

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.
 
The purpose of this course is to articulate what is meant by the postmodern and postmodernism, to read a number of contemporary theorists, and to explore how these terms are appropriate for the reading of literary, art, architectural, and theoretical texts. But, what does it mean to be postmodern? What are the differences between the modern and the postmodern? What is the relation between postmodernism and post modernity? How have those differences been articulated by various contemporary philosophical, and art theorists? Initial focus will be on specific philosophers such as Foucault, Deleuze, Levinas and Derrida, following the exploration of their special questions, characteristics, and kinds of philosophic inquiry, which are linked to political and social considerations. Attention will turn toward the status of several prominent analyses within phenomenology and existentialism, among others, within each of these kinds, (1) conceptions of self, subjectivity, or (self)-consciousness, and inter-subjectivity, (2) the analysis and role of language and art in philosophical inquiry, and (3) critiques of metaphysics, and the question of difference, the other and the overflowing.
The course is designed to provide students with a lucid understanding of the major themes of French philosophical post-modern theory of thought and criticism. The course is also organized into several thematic units, as follows: 1, the French philosophical tradition [from Descartes to Bergson); 2, the challenge of French existentialism; 3, the emergence of structuralism; 4, the genesis of post-structuralism; and 5, major readings by the following authors: Sartre, Merleau-Ponty, Foucault, Althusser, Derrida, Deleuze and Levinas.
 
0662-2122-01
 נגד גלובליזציה - השמאל והתנועות החברתיות באמריקה הלטינית (1950 - 2000)
 Against Globalization: Fifty Years of Left and Social Movements in Latin America
ד"ר דוידי אפריםשיעור גילמן281 ה'1400-1200 סמ'  א'
הקורס יסקור את דברי הימים של תת-היבשת הרחוקה ב-100 השנים האחרונות, אך תוך שימת דגש על תקופה שבין סוף שנות ה-40 של המאה שעברה ועד ימינו – בייחוד מאז המהפכה הקובנית בסוף שנות ה-50 ועד לתנועות החברתיות המנסות להחליש את הקפיטליזם הגלובלי בעשור האחרון.

מטרת הקורס היא להקנות לתלמידות ולתלמידים ידע בסיסי על אמל"ט ובניסיון של מדינות היבשת להתמודד עם הגלובליזציה הקפיטליסטית. עוד נלמד על המשותף והמפריד בין המדינות הרבות המרכיבות את האזור בהבנת הגלובליזציה, אימוץ המדיניות הניאו-ליברלית בסוף שנות ה-80 והתגובות העממיות שקמו בשני העשורים האחרונים - בייחוד תנועות חברתיות בעלות עוצמה פוליטית רבה. הקורס הסמסטריאלי ישלב ניתוחם של תהליכים חברתיים, כלכליים ופוליטיים; והקרנת שני סרטים תיעודיים, שאחד מהם טרם הוקרן מסחרית בישראל. 
 
 נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

The American continent was the first region to be integrated into newborn global capitalism and to be shaped into a periphery of the European Atlantic centers, they still undergoing formation. To this day the continent retains the stigmata of the brutal super-exploitation to which is has been subjected. Social inequalities are even more extreme there than elsewhere. Brazil is a rich country where only the poor can be seen. However, there is a visible contrast between globalization and the consistent gains won by popular struggles in Latin America over the past thirty years. The aims of the course are to explain this contrast between globalization and the social movement's history during the years 1950-2000.
0662-2123-01
 הספה והחוץ: השפעות היסטוריות על הפסיכואנליזה
 Historicizing Psychoanalysis
ד"ר רולניק ערןשיעור גילמן326 ד'1600-1400 סמ'  ב'
בקורס זה נתוודע לכמה צמתים היסטוריות בהתפתחות הפסיכואנליזה ובמסע התקבלותה בחברות ובארצות שונות, החל בעשור האחרון של המאה התשעה עשרה ועד לעשור הראשון של המאה העשרים. מטרת השיעור היא לעשות היסטוריזציה של הרעיון המדעי שפותח בידי פרויד ושוכלל בידי ממשיכיו. נבחן את התיאוריה הפסיכואנליטית המתפתחת תוך התבוננות על תהליכי שינוי חברתיים, פוליטיים ומדעיים שמחוץ לשדה השיח הפסיכואנליטי. באמצעות קריאה בטקסטים פסיכואנליטיים, מפרויד ועד בולאס, ננסה להבין כמה מהתמורות שחלו במחשבת פרויד (תיאוריית החלום, המיניות הילדית, תיאוריית הדחף. תיאוריית החרדה, הנוירוזה הפוסט-טראומטית) ובתרומותיהם של ממשיכיו כמצויות בזיקה לתהליכי שינוי מנטאליים, אידיאולוגיים וחברתיים רחבים יותר.

בין השאלות שיועלו בקורס:
--מבוא: האם יש בנמצא ״מדע טהור״ שהתפתחותו נובעת מתוך עצמה בלבד ואינה נמצאת בזיקה לתהליכים היסטוריים.
- האם פרויד היה יכול להמציא את הפסיכואנליזה בכל מקום ובכל זמן?
- באיזו מידה שיקפה תפישת האדם הפסיכואנליטית את הזמן והמקום שבה צמחה?
- באיזו נקודה נוצר מתח בין התיאוריה הפסיכואנליטית לבין האקלים הפילוסופי והתרבותי של המאה העשרים?
- כיצד השפיע מלחמת העולם הראשונה על התיאוריה הפסיכואנליטית?
- מה היה לפסיכואנליזה להגיד על הסוציאליזם?
- כיצד השפיעה מלחמת העולם השנייה ושואת יהודי אירופה על התיאוריה ועל הקליניקה הפסיכואנליטית?
- מה היו ״תנאי החיבה״ שאפשרו את התקבלות הפסיכואנליזה מחוץ למרחב התרבות הגרמני (בריטניה, ארה״ב, צרפת, רוסיה, פלשתינה)?
- כיצד מתפתחות ״תרבויות פסיכואנליטיות״ מקומיות?

נקרא טקסטים פסיכואנליטיים שמהדהדים את ההיסטוריה של המאה העשרים ומתייחסים אליה במישרין או במובלע.
 
נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית

This course will examine the dialectics of psychoanalytic theory and modern history.
it is hardly possible to understand the development of psychoanalytic theory and its dissemination throughout the Twentieth Century without considering the conflicting intellectual, cultural and political “climates of opinion” in which psychoanalysis took root. The history of psychoanalysis is thus replete with examples of the relationship between ethnic, socio-political, and cultural tensions and the emergence of particular analytic subcultures. This includes, for example, the influence of communism on interpretations of the Oedipus Complex in Soviet Russia, the influence of pragmatism on Ego-Psychology in post-World War II America, or the part played by anti-Americanism in the development of French, and in particular Lacanian, psychoanalysis.
 
0662-2124-01
 מודרניזם- עידן של פריצת גבולות
 The Era of Modernism - the Era of Blasted Borders
ד"ר לנדא טטיאנהשיעור גילמן278 ד'1800-1600 סמ'  ב'
המושג "מודרניזם" נוצר באמנות בסוף מאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 התייחס לתחומים רבים ביניהם:
יצירה, ספרות, קולנוע, מוסיקה, אדריכלות וגם אומנות.
תופעה זו, מכילה מכלול אספקטים הסותרים אחד את השני שהובילו להתפתחות של סגנונות וזרמים שונים.
במסגרת הקורס, נעסוק בסגנונות הבאים: פוביזם, קוביזם, פוטוריזם, אקספרסיוניזם, דאדאיזם וסוריאליזם.
סגנונות אלו התגלמו בתחום הפילוסופי, האסתטי והיצירתי במסגרת מודרניזם.
כמו כן, אנו נחקור את האספקטים הסותרים אחד את השני אל מול האספקטים המאחדים המהווים את בסיס תופעת המודרניזם ונדון על נוכחותם של אלמנטים אחרים הקשורים לתופעה והתבטאותם במציאות העכשווית המודרנית.

 נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

The concept of "modernism" that emerged in art in the late XIX - early XX century, affected not only painting, but also cinema, music, architecture and applied art.
This contradictory phenomenon includes a set of directions and currents.
In the course of lectures will be studied such styles as Fauvism, Cubism, Futurism, Expressionism, Dadaism, Surrealism. That found philosophical, aesthetic and artistic embodiment within the framework of modernism.
And will be subject to analysis and unifying the contradictory elements of one component -modernism.
 
0662-2125-01
 רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים? חלומות שבורים באינטרנט
 Social Networks? Consumers? Citizens? Broken Dreams in Cyberspace
ד"ר נור עופרשיעור גילמן281 ג'1800-1600 סמ'  ב'
מאז התקבלו והשתרשו הכלים הדיגיטליים בקרב הציבור הרחב, אלה המתבוננים בו ומנתחים אותו כמרחב אנושי וחברתי נחלקים לשני סוגים: cyberutopians מצד אחד ו cyberskeptics מן הצד השני. הראשונים רואים במרחב זה הבטחה לשינוי החברה על-ידי העצמת הרוח הדמוקרטית תוך הדגשת האמנציפציה האישית והיצירתית, הרחבת ההשתתפות הכלכלית, הפצת האינפורמציה כתנאי להעצמת הציבור ומתן קול (בלוגים למשל) למי שזכות זו נמנעה ממנו בעבר. הסקפטים מנגד, מצביעים דווקא על הצדדים הפוגעניים שטומן המדיום בחובו, כמו הפיכתו למכשיר מעקב וריגול אחר כל המשתמשים בו, בין אם למטרות הפקת רווח ובין אם למטרות פוליטיות דכאניות. הללו טוענים שהאינטרנט והחיים הרשתיים דווקא מצמצמים הזדמנויות כלכליות ומרכזים את הכוח-הכלכלי, תרבותי וחברתי - במספר קטן והולך של ידיים תאגידיות (גוגל, אפל, אמזון, פייסבוק) ושכתוצאה מכך, מתרחש תהליך של רידוד ובנליזציה של האינפורמציה.
במסגרת הקורס נעמוד על מספר מקרי מבחן המדגימים כיצד הבטיח האינטרנט חלומות לשיפור החברה ומה קרה בפועל תוך שנים מספר: כיצד פלטפורמות ויוזמות שונות יצרו כלים להשתתפות פוליטית של הקהל הרחב, אך לבסוף רק בודדים טרחו להשתתף ולממש את ההבטחות. נראה, למשל, כיצד איביי הבטיחה קהילה מסחרית פתוחה למיליוני סוחרים קטנים ואף חזרה לסחר החליפין האישי, אך הפכה לדיקטטורה של בעלי הפלטפורמה המשאירה את רוב הכסף בכיסיה ובכיסים של הסוחרים הגדולים ביותר. נראה כיצד טוויטר שהבטיחה קול חופשי ופוליטי הפכה דווקא לכלי יעיל לריגול אחר המשתמשים כמו גם, כלי שבאמצעותו פוליטיקאים ציניים פונים ישירות לציבור תוך עקיפת מנגנוני המרחב הציבורי הרציונלי. כך גם, נלמד כיצד פייסבוק ויו-טיוב הבטיחו קהילתיות הדדית אך הפכו את המשתמשים לפועלי ייצור העמלים בחינם להעלאת תכנים וויראליים המהווים את עיקר הרכוש של התאגיד. וכמובן, נראה כיצד גוגל שהבטיחה כלי חיפוש נגישים פתוחים והוגנים למידע, הפכה בפועל לכלי מניפולטיבי המשחק בתוצאות החיפוש כדי למקסם את רווחיותה, או על-מנת לשתף פעולה עם ממשלות דיקטטוריות בצנזורה על מידע.


נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

Opinion on the internet is divided between cyber utopians and cyber skeptics.
The first see in the medium a promise for social change through personal emancipation and political empowerment in a democratic spirit and economic participation. The skeptics point out the adverse effects of the medium: the rise of mechanisms of surveillance for politically repressive or commercial purposes. They claim that the internet is flattening and banalizing information and is responsible for the rise of a few and ever growing monopolies (Apple, Amazon, Facebook, Google.)
In this course we will closely look study at a few case studies that show how the dreams about the internet creating a better world, turned into dystopian disappointments.
 
0662-2128-01
 עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומיים
 Corporation Slaves: The Power and Consciousness-Shaping in International Corpor
ד"ר חפץ שרוןשיעור גילמן278 ה'1600-1400 סמ'  ב'
במהלך הסמסטר נכיר את המושג אידאולוגיה תאגידית ונבחן את אופן פעולתה והשפעתה על צרכנים, עובדים ומנהלים, בעלי עניין ומתחרים.
נעשה שימוש בדוגמאות של תאגידים בינלאומיים כדי להבין את היווצרות האידאולוגיה התאגידית ואת יחסי הכוח בינם ובין מתחרים קטנים וגדולים.
אנחנו נשלב בין תאוריה ובין בחינה של דוגמאות case studies מחברות גלובליות בתחומים כגון פיננסים, מזון, פארמה ותעשייה.
כמו כן נעסוק בהרחבה בתעשיית התקשורת ונלמד לזהות את אופני ההטמעה של אידאולוגיה תאגידית בתחומי המדיה המרכזיים.
הקורס יעסוק בניתוח יחסי הכוחות בין העובדים ובין התאגיד ולמעשה בין משאב ובין ישות בעלת חיי נצח (התאגיד) אשר חובתה המשפטית היא מיקסום רווחים.
בקורס אנחנו נעמוד בהרחבה על המאבק על תודעת העובד הן במעמדו כעובד והן בהיותו צרכן. נלמד על שיטות מדידה של העובדים ועל אופני שליטה
הנגזרים מן הנרטיב של growth and productivity

הקורס אינו דורש ידע מוקדם ומטפל בשאלות הנמצאות היום במרכז דיון ציבורי חדשני ותוסס הבוחן מחדש שאלות כמו חרות, רצון חופשי ומוביליות חברתית.
 
נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית

 
This course takes a critical view of corporate ideology mostly among large international corporations. Throughout the semester we shall examine the way corporate ideology is shaping stakeholders, i.e. employees, customers, shareholders and public opinion.
Particularly, we will take a close look at various case studies depicting large corporations and how they wield power and to what effect through a carefully structured language and a host of techniques to frame and influence consciousness and behavior.
At a broader level we shall examine the ideologies of growth and productivity and how they influence management theory and practice.
No prior knowledge is required. We will deal with highly relevant questions for today's modern society.
 
0662-2129-01
 האנשים שעשו את האינטרנט: חוזים, הוזים ומהנדסים
 The Men who Made the Internet: Oracles, visionaries and engineers
ד"ר אלחנתי משהשיעור גילמן278 ד'1200-1000 סמ'  ב'
את ההיסטוריה של האינטרנט ניתן לספר מכמה זוויות ראיה: ביוגרפיות, בירוקרטיות, אידיאולוגיות, חברתיות ותרבותיות. כל אחת מגישות המחקר הללו מסתמכת על מקורות שונים המספרים באופנים שונים את סיפור יצירת האינטרנט. שיעור זה מבקש להביט בסיפור ההיסטורי דרך סיפורם האישי/מקצועי של מהנדסים, מדענים ובירוקרטים שפעלו החל משנות ה-60, במסגרות שונות, והניחו את הבסיס לאינטרנט כפי שאנו מכירים אותו כיום. אלא שסיפור זה אינו שלם אם לא ייקח בחשבון, יחד עם המרכיב הביוגרפי, גם את ההקשרים המוסדיים והאידיאולוגיים שבתוכם פעלו הממציאים והמהנדסים, אותם "אנשים גדולים" שהפכו מאז לאגדה ואף זכו במעמד מיתי.
בשיעור זה נעמוד על סיפורם של "האשפים" (Wizards) הללו כמי שהשתייכו לקבוצה חלוצית של ממציאים ומהנדסים שהניחו ופיתחו, החל משנות ה-60 ועד לשנות ה-2000, את היסודות לטכנולוגיה החדשה תוך שהם עושים זאת כשאינם מנותקים מאידיאולוגיות שונות ולעתים אף מנוגדות. חלקם הארי, בעיקר בשנים המוקדמות, פעלו בלב הממסד הביטחוני האמריקאי, במכוני מחקר עצמאיים ומקצתם אף בשולי הממסד וכמובן, עם חלוף הזמן, בעיקר בשוק הפרטי. כך או כך, השיעור יראה כי עבודתם של חלוצים טכנולוגים אלו מעולם לא היתה מנותקת ממעשי אלה שקדמו להם וחשוב מכך, שהמניע האידיאולוגי לעבודתם, גם אם היה מובלע ומוסתר, חיוני להבנת האינטרנט כגילום עליון של האידיאולוגיה של האינפורמציה. במובן זה, המצאות וטכנולוגיה לעולם אינן מנותקות מאידיאולוגיה, לעולם אינן נעשות שלא בהקשר חברתי ופוליטי, גם אם מגולם בהן רצון להשתחרר מאחיזתה הבירוקרטית של המדינה.
 
נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית
 
The internet's history can be told from a number of vantage points: Biographical, bureaucratic, ideological, social, and cultural. Each of these research approaches is based on different sources, which tell the tale of the creation of the internet in different manners. This course sets out to view the historical story through the personal and professional stories of engineers, scientists, and bureaucrats, but also amateurs and business entrepreneurs, who acted within various frameworks since the 1960s and who set the foundations for the internet as we know it today. Yet this story remains incomplete unless it includes, alongside the biographical component, also the institutional and ideological contexts within which the inventors and the scientists, those "great people" who have since become legends and have been awarded mythical status, operated.
In this course we shall delve into the story of these "wizards", who, beginning in the 1960s and up to the 2000s, formed part of the innovative group of inventors and engineers that set the foundations and developed the bases for the new technology, while subscribing to differing and sometimes contradictory ideologies. For the most part, especially during the early years, they operated at the heart of the American security establishment, in independent research institutes, and some of them even on the margins of the establishment; in time, they also acted in the private market, of course. All in all, the course will demonstrate that these technological pioneers' work was never dissociated from the actions of those who preceded them, and more importantly, that the ideological motivation for their work, even if it was implicit and clandestine, is essential for the understanding of the internet as the utmost embodiment of the ideology of information. In this sense, technological inventions are never devoid of ideology and are never carried out without a social and political context, even if they represent the wish for liberation from the state's bureaucratic grip.
 
0662-2227-01
 לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית
 Googling God: Digital Religion and Technology as Religion
ד"ר ווייסמן כרמלשיעור גילמן326 א'1400-1200 סמ'  א'
טכנולוגיות תקשורת נהנות מהילה מדעית חילונית אך ההיסטוריה שלהן, אופיין הנוכחי והשיח על התפתחותן העתידית, קשורים קשר הדוק בדת ורוחניות. קורס זה מפגיש שני נרטיבים של יחסי דת וטכנולוגיות תקשורת על ציר הזמן:
א. עבר ועתיד: ההיסטוריה של הטכנולוגיה והמדיה כתולדה של פרקטיקות דתיות ומיסטיות ועד להבשלתן הנוכחית כתפיסה דתית חלופית
ב. הווה: דת דיגיטלית כמקרה בוחן - הבנת התרבות הדיגיטלית העכשווית באמצעות אתגרי הזהות, הקהילה, הסמכות והאותנטיות שערכים וריטואלים דתיים עומדים בפניהם

בעוד שנרטיבי העבר והעתיד מונעים בעיקר מזרמים בנצרות ותפיסות דמויות ניו אייג', בנרטיב ההווה נעסוק גם ביהדות, אסלאם, הינדואיזם, בודהיזם וכתות שונות ברשת. כמו כן נתייחס למאפיינים דתיים הקיימים בסביבות תרבותיות חילוניות באינטרנט. 

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית. 

Despite the scientific and secular-culture aura of technology and media, their past, present, and future, are inseparable from religion and spiritualism. The course juxtaposes two narratives that represent two tropes of research on the relationship between technology and transcendence:
I. Past & future: a historic perspective on the story of technology born out of religious practice and maturing as a religion of its own.
II. Present: the contemporary cross-cultural religious and spiritual practices of appropriation and rejection of new media technologies.
While the past and future are driven by Christianity and new age spirituality influences, present narratives will invoke also Islam, Judaism, Hinduism, Buddhism and spiritual sects, as well as religious elements in secular environments online.
 
0662-2228-01
 העיתונות החרדית והמודרנה
 The Haredi Press in Modern Times
ד"ר חרובי יובל יצחקשיעור גילמן323 ב'1800-1600 סמ'  ב'
עובדת קיומה של עיתונות חרדית אינו עניין מובן מאליו. בחברה זו קיומה של עיתונות היווה, וממשיך להוות, מוקד לביקורת. במסגרת הקורס, נדון בנסיבות שבעטיין התפתחה העיתונות החרדית – תחילה באירופה ובשלב מאוחר יותר בארץ ישראל המנדטורית ובמדינת ישראל. כמו כן ננתח את המטרות שלשמן החלו להופיע עיתונים חרדיים, ונעסוק במאפייניה של עיתונות זו לסוגיה השונים (יומונים, שבועונים, ירחונים, כתבי-עת וכו'). כחלק מניתוח תופעת העיתונות החרדית, נעמוד על הדומה והשונה בינה לבין העיתונות הנפוצה בקרב הציבורים הלא-חרדיים. כיוצא בזה, נעמוד על מגמות ההתפתחות של עיתונות זו במרוצת המאה העשרים ובתחילת המאה שלאחריה.
דגש מיוחד יושם על בחינת דרכי ההתייחסות השונות של העיתונות החרדית למגוון נושאים הנוגעים לעידן המודרני, כמו גם לנושאים אשר תופסים מקום בולט במסגרת השיח הציבורי במדינת ישראל בכלל, ובחברה החרדית-ישראלית בפרט. בין הנושאים שעתידים להבחן: יחס העיתונות החרדית ליהודים שאינם שומרי מצוות, היחס למדינת ישראל ולתרבות הישראלית, היחס לציונות הדתית, ההתמודדות עם זיכרון השואה, סוגיות במעמד האישה במציאות המודרנית, נושא השירות בצה"ל, שאלת השתלבותם של חרדים בשוק העבודה, שאלת הנהגתם של נישואים אזרחיים בישראל, בעיית הנשים העגונות ומסורבות הגט, ועוד כהנה וכהנה נושאים ככל שיאפשר הזמן.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

 
The existence of a Haredi Press is not self-explanatory. In this unique society, any press has always been the object of harsh criticism. During this course, we will discuss the circumstances that led to the development of a Haredi press – first in Europe and later in the British Mandate era and in the State of Israel. We will also analyze the objectives of the Haredi press and describe its different types (daily, weekly and monthly newspapers, journals, etc.). As part of the analysis we will examine its similarities and differences with respect to the common secular press. Finally, we will understand the trends in the development of the Haredi press throughout the 20th and early 21st centuries.
Special emphasis will be placed on how the Haredi press has dealt with various modern topics, including public issues that were important both for the Israeli state in general and Haredi-Israeli society in particular. Among the issues that will be discussed are: the Haredi attitude toward secular Jews; their relation to Israel and the Israeli culture; religious Zionism; the memory of the Jewish Holocaust; the status of women in modern times; military service in the IDF; the integration into the labor market of the Haredi population; the issue of civil marriage in Israel; the issue of abandoned wives who cannot remarry (Agunah) or Mesorevet Get; and other important issues as far as the time permits.
 
0662-2231-01
 תרבות זמננו: רעיון המודרניות
 Contemporary Culture: The Idea of Modernity
ד"ר גדי נועהשיעור גילמן305 ב'1200-1000 סמ'  א'

תיאור הקורס: הקורס בא לבחון את המפנה הדרמטי שהחל להתגבש בהדרגה באירופה לפני יותר מחמש מאות שנה והוביל ליצירת זהות תרבותית מודרנית, שמאפייניה המרכזיים עדיין מזוהים במידה רבה עם רוח הזמן הזה. השינויים המתמידים והמואצים שאנו חווים באורח החיים הם תוצאה של פריצות דרך שונות בשיטת הארגון החברתי, בפיתוח מסחרי וכלכלי ובתפיסות המדע והפילוסופיה. ראשיתן של אלה ברנסנס וברפורמציה, המשך התבססותן  בעידן הנאורות ובמהפכה התעשייתית, עד לשיאם בתהליכי הגלובליזציה והדיגיטליזציה של העידן הנוכחי.

הקורס יתמקד בתהליכים המעצבים של המודרניות כתופעה היסטורית-תרבותית ובמרכיבים הרעיוניים שלה. זאת בניסיון להבין את יסודות תרבות זמננו ולבחון הישגים ופתרונות של המודרניות לצד דילמות וסתירות.

דרישות הקורס: נוכחות חובה, תכני ההרצאות ופריטי הקריאה הנלווים, בחינת-בית.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.


The course examines the series of dramatic changes which began to take place in Europe more than five hundred years ago eventually leading to the consolidation of a modern cultural identity whose main characteristics are still identified with the spirit of our time. The constant and expeditious changes that we experience in everyday life are a result of various breakthroughs in the system of social organization, in economic development and in science and philosophy, since the Renaissance and the Reformation up until the age of Globalization supported by information technology.
The course will focus on the processes which brought about and determined the modern turn as a cultural phenomenon and as a cultural paradigm, in an attempt to understand the foundations of contemporary culture and to review the solutions and achievements of modernity as well as its dilemmas and contradictions.
 
0662-2233-01
 מחשבה כלכלית בעידן הרשת - מאופוריה לאפוריה
 Economic Thought in the Age of the Net: From Euphoria to Aporia
ד"ר שהם יקותיאלשיעור גילמן326 ה'1200-1000 סמ'  א'
סוף שנות התשעים של המאה העשרים אופיינו באופוריה כלכלית. רשת האינטרנט התפתחה במידה מספקת כדי להצביע על הפוטנציאל הגלום בה. לרגע היה נדמה שמצאנו את הטכנולוגיה שתתקן את חולשותיהן של התיאוריות הכלכליות: עסקים לא יוכלו להפקיע מחירים תוך ניצול פערי ידע של הצרכן, עובדים לא יהיו כבולים למרחב הגיאוגרפי שבו הם חיים וההומואקונומיקוס כבר לא יהיה אגואיסט החי חיי בדידות רציונליים. הדיכוטומיה המסורתית בין עסקים ריאליים לעסקים פיננסיים החלה להתמוסס ולפנינו נפתח עולם עשיר וחדש של מושגים כלכליים וישויות עסקיות.
אולם כבר עם תחילתו של העשור הראשון של המאה העשרים ואחת התחלנו להבין שבוחן המציאות שלנו לקוי. בועת הדוט-קום התפוצצה ומשקיעים רבים איבדו את הונם, נגישותה של הרשת התגלתה כפרצה הקוראת לגנבי קניין רוחני והמידע הרב שהעלו מנועי החיפוש התבסס בעיקרו על "עבודת אחרים" נטולת שכר. כיום כבר לא ניתן לחשוב על חיים מנותקי רשת ואנו מתחילים להבין שהאינטרנט עלול לצמצם את מרחב המחיה תוך שהוא טווה "רשת-פנימית" הכובלת אותנו. תופעות כמו הלבנת פנים עלולות להתפוצץ בפרצופנו כ"שיימינג" ובכל זאת רבים מאיתנו לא יוותרו על מקום ברשת חברתית. עשרים שנה לערך אחרי שהאינטרנט החל לשנות את העולם והכלים המושגיים החלו להתפתח בעקבותיו, ניתן לראות שנקלענו לאפוריה.
הקורס יבחן את האופן שבו מושגים מתחום הניהול והמחשבה הכלכלית השתנו מאז האופריה של סוף שנות התשעים ועד לאפוריה של ימינו.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

 
The end of the 1990s was marked by economic euphoria. The Internet was sufficiently evolved to indicate its economic potential. For a brief moment, it seemed as if we found the technology that could remedy the shortcomings of economic systems: businesses would no longer be able to profiteer while abusing the consumer’s information gaps, employees would no longer be bound geographical to the area of their residence and homoeconomicus would cease to be an egoist who lives a life of rational solitude. The traditional dichotomy between real and financial businesses began to dissolve, and we were faced with a new, rich world of economic concepts and entities.
However, already at the beginning of the first decade of the 21st century it dawned on us that our reality testing is faulted. The dot.com bubble exploded and many investors lost their fortunes, the web’s accessibility proved a huge breach that tempts intellectual property thieves and the vast amount of information returned by search engines was based primarily on “payless work” done by others. Today, it is no longer possible to conceive of a life without the web, and we begin to realize that the Internet may restrict our Lebensraum while spinning a kind of “internal web” that binds us. Practices such as online popular justice may explode in our face in the form of shaming, but still many of us will not relinquish the social web. About twenty years after the Internet began to transform the world and new conceptual tools emerged in its wake, it is evident that we are stuck in an aporia. This course will examine the way in which concepts from the field of management and economy have changed from the euphoria at the end of the 1990s to today’s aporia.

 
0662-2237-01
 מבוא לתיאוריות של מיתוסים
 Theories of Mythology
ד"ר מזור מעיןשיעור גילמן281 ג'1200-1000 סמ'  א'
מיתוסים התפתחו בכל תרבויות האנוש והם מעוררים את דמיונם של בני האדם כבר אלפי שנים. במהלך השנים נעשו ניסיונות להבין את פשרם ולהסביר את מקורם ותפקידם של סיפורים אלה. במהלך הקורס נתוודע אל מבחר מיתוסים מרכזיים בתרבויות שונות, אל המקורות שמהם אנו שואבים את המידע אודותם, ואל הקשריהם ההיסטוריים והתרבותיים. נראה כיצד מיתוסים עיבדו ועיצבו אמונות, מנהגים ותפישות בתרבויות קדומות, וכיצד הם באו לידי ביטוי באמנויות שונות. נדון במגוון הגישות המחקריות שניסו, כל אחת על פי שיטתה, להציג מודל מתודולוגי ייחודי שיסביר את מורכבותם של מיתוסים ואת תפקידם החברתי והתרבותי. אף שהמיתוסים נוצרו לפני אלפי שנים, נראה שחלקים נרחבים מהמסורת שהם מייצגים ממשיכים להיות אקטואליים גם בהווה: אנחנו משלבים מוטיבים מיתיים בתרבות העכשווית, והם נכללים במגוון מבעים אמנותיים כגון בספרות, בשירה, בקולנוע ובסדרות טלוויזיה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

Myths have developed in most of the cultures, and make an integral part of our heritage and our world. Numerous scholars, fascinated by these stories, have proposed various explanations regarding the functions and origins of these myths. Over the course, we will be acquainted with a selection of central world myths, and examine them in their cultural and historical context. We will observe the way myths molded and reflected beliefs and practices in ancient cultures, and see how they were represented in art. Although myths came into being thousands of years ago, some of their aspects seem to remain relevant in our modern age and society.
0662-3085-01
 היסטוריה תרבותית של עיתונות: מהפמפלט במאה ה-17 עד הבלוג האישי
 Issues in the History of Journalism: 17th to 21st Century
ד"ר אלחנתי משהסמינר גילמן362אד'1400-1200 סמ'  א'
הסמינר מבקש להתמקד בהיבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים של כמה מסוגיות היסוד בהיסטוריה של העיתונות ובעיקר זו האנגלו-אמריקאית, החל מן המאה השבע-עשרה ועד לעידן האינפורמציה הנוכחי. בסמינר יידונו סוגיות מפתח להבנת היסטוריה זו, בראש ובראשונה: מלחמת האזרחים באנגליה של המאה ה-17 ועלייתה של העיתונות? בין עיתונות, פרוטסטנטיות וחופש המסחר; הליברליזם, המרחב הציבורי והעיתונות. ובאשר לעיתונות המאה ה-19, נדון בעלייתה של העיתונות הפופולארית לצד התמסדותה של העיתונות הליברלית כ"רשות הרביעית"; העיתונות המטרופולינית במאה התשע-עשרה או, העיתונאי כאתנוגרף; סאטירה ועיתונות מאוירת, על קוראות וכותבות: נשים ועיתונות ולבסוף על הופעת "העיתונות החדשה" בשני העשורים האחרונים של המאה ה-19 (""Papers for the Millions). בחלק באחרון של הסמינר נדוןבעיתונות במאה ה-20 כשבציר הדיון עלייתה של עיתונות ההמון הן בצורת הטבלואידים והן בצורת מה שנהוג לכנות: "Public Journalism או לעיתים (ובעיקר בארה"ב), Participatory Journalism. החלק האחרון של הסמינר יוקדשלעיתונות בעידן האינטרנט ובמסגרתו נדון בסוגיות כגון: פני יאנוס של העיתונות המקוונת;בין קוראים לכותבים ולהפך:בלוגים ורשתות חברתיות כמדיום לעיתונות "מלמטה" (participatory Journalism);המקרה שלאינדימדיה (Indymedia Journalism) ובהקשר זה, ננסה לעמוד על התוקף והמשמעות, לטוב ולרע, הגלומה ב"הכרזת העצמאות" הלא רשמית של אוהדי ודוברי המדיה-החדשה: !We are the media.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.
 
This seminar looks at the social, cultural, and political aspects, on the history of journalism, since the 17th century until the current information age. We shall be discussing some key issues such as: the English civil war of the 17th century as the cradle of modern Journalism; what are the interactions between Protestantism, free trade and journalism? The disposition between Liberalism and public sphere (the 18th century coffeehouses culture); the relationships between readers and writers, and the rise of the literary journalism (Swift's Examiner, Defoe's Review, Adisson & Steele and Mr. Spectator and the Cato Letters). Regarding the 19th century journalism, we shall discuss, on one hand, the sudden and striking emergent of the popular press with regards to the popular aspirations of the "crowd" to gain political emancipation (what historian Joel Wiener called: "Papers for the Millions"), and on the other hand, we shall examine critically the forth-Estate discourse of the Liberal press, mainly the London Times. Also, we shall study briefly the metropolitan journalism and the role of the journalist as an ethnographer; women-read, women-write: journalism and women, and the revolution brought upon the press by the new journalism of the 1880's. This topic will bring us to consider the significance of the new-new journalism of the 60's (Wolfe, Capote and Hunter Thompson between others) and the public journalism movement of the 80's and 90's as an introduction and prelude to the complex relationships between journalism and the Internet. In this regard We shall focus on issues such as: the Janus face of the online magazine; blogs and social-networks as a medium for 'journalism from below'; participatory journalism: the Indymedia case, and in this regard we shall try to clarify, or to refute, the significance which was embodied in the unofficial 'declaration of independent' used by the new-media protagonists: "we are the media!"
0662-3102-01
 קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה
 Reading Freud: Between Clinic and Culture
ד"ר רולניק ערןסמינר גילמן362אד'1800-1600 סמ'  ב'
זהו סמינר קריאה מתקדם בכתבי זיגמונד פרויד. נלמד לקרוא בטקסט הפרוידיאני ב"תשומת לב מרחפת באחידות", כלומר באופן הדומה לצורת ההקשבה שפרויד אימץ בהקשיבו למטופליו. מדי פעם נשהה את הקריאה האנליטית "האיזוטרית" -- זו המבקשת להבין את התפתחות מחשבתו של פרויד ואת הופעתו של לקסיקון המושגים האנליטי מתוך עצמם -- לצורך התוודעות להקשריה התרבותיים, הפוליטיים והביוגרפיים של התיאוריה הפסיכואנליטית. רשימת הקריאה הסופית תורכב לאחר המפגש הראשון.

דרישות קדם: רשאים להרשם מי שהשתתפו במבואות בהקבץ פסיכואנליזה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית. 

The Seminar will offer a close reading of Freud's major texts in which he developed and applied the idea of unconscious mental activity. Our cross section in the Freudian oeuvre will include both clinical papers and papers in which he applied his thinking to socio-cultural analysis. The second part of the seminar will be devoted to Freud's last major work “Moses and Monotheism”. Few texts in his oeuvre have proved as enduringly controversial as the work in which he applied the psychoanalytic tools he had developed over 40 years to an examination of the iconographic representative of the Jewish ethos—Moses, the greatest of the prophets.
 
0662-3103-01
 שיח דיגיטלי
 Digital Discourse
ד"ר ווייסמן כרמלשיעור גילמן326 א'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס עוסק בשיח לגבי ועל גבי תרבות הרשת והמדיה הדיגיטליים. בדומה לטכנולוגיות קודמות, המדיה הדיגיטליים מצטיירים בו זמנית כטובים ורעים למשתמשיהם – מעוררים תקוות לגאולה, שינוי ואטופיה, לצד חששות לפירוק, ריקון מתוכן וחורבן דיסטופי. הן האיום הן התקווה נובעים מנטייתם של המדיה הדיגיטליים לאתגר ולטשטש את הגבולות המקובלים בין תחומים שונים. הקורס יסקור כמה מהתחומים העיקריים הללו ויקנה לסטודנטים כלים להערכת מצב ביקורתית ורפלקציה על הפרקטיקות המקוונות שלהם, שהיא מעבר לפשטנות של טוב ורע. זהו קורס מבוא המספק היכרות עם כמה מהשאלות המרכזיות שהעידן הדיגיטלי תורם לפיתוחן, בסוגיות של זהות, קהילה, יחסים, סמכות, שפה ותרבות. נדון בשאלות כגון: מה קורה לזהות בסביבה נעדרת גוף ולשיחות פנים-אל-פנים בהעדר פנים? האם ההמונים הם חכמים או טיפשים ומה קורה כשנותנים להם להפיק תוצר משותף? האם להיות ברשת זו פעילות פנאי כיפית או סוג של עבודה? האם ערך הפרטיות מת או פשוט השתנה? ועוד.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

The course focuses on the discourse about and above digital media and culture. Like many previous technologies, digital media are portrayed simultaneously as good and bad for their users - invoking hope for social change and utopia as well as fear of disintegration, hollowing out and apocalyptic dystopia. both threat and hope are a result of digital media's ability to blur various conventional boundaries. The course will walk along some of those boundaries, equipping students with reflective tools to evaluate their digital and online practices beyond the simplicity of good or bad. This in an introduction level course that engages some of the key questions marks digital media raises on issues such as identity, community, relationships, authority, culture and language: what is the meaning of disembodied identity and faceless conversation? Are crowds wise or conservative and dangerous (and what happens when they need to cooperate in online peer production)? Is being online a leisure activity or a kind of work? Is privacy dead or simply changing? etc.

0662-3121-01
 הסינגולריות מתקרבת? קריאה ביקורתית של עתידנות טכנולוגית
 The Singularity is Near? Critical Reading of Technological Futurism
ד"ר ווייסמן כרמלסמינר גילמן320 א'1600-1400 סמ'  ב'
בקרוב לא תצטרכו להגיע בגופכם לאוניברסיטה – תוכלו לקבל את תכני סמינר זה בהעלאה דיגיטלית ישירה לזיכרונכם תוך דקות ספורות ואת התואר כולו תוך שעה בלבד! אם אתם מאמינים שזהו עתיד החינוך וזה רק עניין של התפתחות טכנולוגית, הרי שגם אתם, כמו רבים וטובים, נפלתם קורבן לשיח הפסבדו מדעי של העתידנות הטכנולוגית. שיח זה מטשטש את הגבול בין מדע למדע בדיוני והופך את הכחדת האנושיות – החשש שבבסיס המדע הבדיוני האמריקני – למשאת נפש אוטופית ואמצעי לגאולת האדם. בסמינר נכיר את שיחי העתידנות הטכנולוגית העכשוויים בזרמי הטראנסהומניזם והסינגולריות, לצד פרספקטיבות ביקורתיות המאתגרות שיחים אלו ומטילות ספק בבסיס המדעי שלהן. אז מה הסיכוי שבת הזוג הבאה שלך תהיה רובוטית? או שתחיי עד אלף מאה ועשרים? ומי הם באמת הסיבורגים הראשונים שכבר מהלכים בינינו? בסמינר נחשוף ממה עשויה ה"מטריקס" האמתית שאנו חיים בתוכה וכיצד ניתן להבין דרך הפילטר המושגי שלה את תרבותנו הדיגיטלית.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

Soon you will not have to attend this class in the flesh - you should be able to upload the contents of this seminar directly to your brain within a few minutes and your entire degree within one hour only! If you believe that this is the future of education and it is only a matter of technological development, then you, like many others, are brainwashed by the pseudo-scientific discourse of the future of technology. This discourse blurs the boundaries between science and science fiction and presents the abolition of humanity - the anxiety that defines American science fiction - into a utopian dream and humanity's salvation. The seminar will familiarize you with contemporary technological futurism discourses such as transhumanism and the singularity, alongside critical perspectives that challenge them. So what are the chances your next partner will be a robot? Or that you'll live to be 1120 years old? And who are the cyborgs that already walk among us? The seminar will reveal the fabric of the true matrix we live in and offer it as interpretive lens for our digital culture.
0662-3122-01
 רטוריקה של מחאה ושינוי חברתי
 The Rhetoric of Protest and Social Movement
ד"ר אורקיבי איתןסמינר גילמן319אד'2000-1800 סמ'  ב'
מטרת הסמינר היא לערוך היכרות עם תפקידם של שיח ושכנוע במסגרת פעילותן של תנועות חברתיות, קבוצות אינטרס, וכן התארגנויות מחאה שונות. הקורס יסקור שורה של גישות תיאורטיות שבאמצעותן נעשה ניסיון, לאורך השנים, להמשיג ולאפיין את הרטוריקה של ההתנגדות, הביקורת החברתית והקריאה לשינוי חברתי ופוליטי. בין היתר, יתייחס הסמינר לסוגיות כגון: היבטים ארגומנטטיביים בשיח חברתי והמבנה הטיעוני של התביעה החברתית; עיצוב זהויות חברתיות ופומביות בתנועה חברתיות; תפקיד השכנוע באמצעות הרגש בקמפיינים חברתיים; נתמקד בנוסף בהיבטים הסגנוניים והמאפיינים הלשוניים של ז'אנרים וסוגי טקסטים האופייניים לשיח מחאה, החל מהמניפסט הפוליטי, גילוי הדעת והעצומה, ועד לסלוגנים, הגרפיטי והשיח המתסיס. נתייחס בהרחבה להתנהגות סימבולית ולמשמעותן הרטורית של פעולות מחאה כגון כיבוש מתקנים, חסימת צירי תנועה, צעדות מחאה, סיט-אין, מיצגי ומיצבי מחאה, פרובוקציות, ועוד. הסטודנטים יתבקשו לבחור נושא לעבודת מחקר עצמאית, לגבש שאלות מחקריות, להגדיר מקרי מבחן, לאתר ולהפגין בקיאות בספרות המדעית בנושא, ולנהל מחקר עצמאי הכולל הצגת ממצאים, ניתוח אמפירי, פרשנות רטורית והסקת מסקנות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

This seminar discusses the functions of discourse and persuasion in social movements, interest groups, NGOs, and collective protest activity of all sorts and kinds. It explores a variety of theoretical approaches that had been used in recent generations to describe and conceptualize the rhetoric of social discontent, resistance, social criticism, and the collective call for political reform or social change. Among others, the seminar will address various issues such as: the argumentative structure of social demands, the formation of public and collective identities in social movements, the role of emotions in social campaigns. We shall also discuss stylistic aspects and linguistics dimensions of genre and textual forms associated to social protest, such as manifests and petition, slogans and graffiti. The seminal will examine, in addition, the rhetorical dimension of symbolic behavior and direct action such as public provocation and moral shock, occupation of buildings and sit-ins, marches and street blocking, performance and “artivism”. The students will be required to select and present a relevant case study and to conduct an independent research and analysis.
0662-3123-01
 העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ועל אנשים
 New Era of Organizations: The Effect of Globalization on Organizations & People
ד"ר תובל עתליהסמינר גילמן323 ג'1200-1000 סמ'  א'
ארגונים היום פועלים בעולם גלובלי, מהיר, דינמי וסוער. בכלכלה הגלובלית יש צורך להתמודד עם תחרות קשה ואינטנסיבית יותר מבעבר על מנת לשגשג ולהצליח. עם זאת, במקביל לתחרות, מביאה איתה הגלובליזציה עליה בתלות הכלכלית ההדדית בין ארגונים, ובינם לבין סביבתם, דבר המגביר את הצורך בשיתופי פעולה. יותר ויותר מוצרים ושירותים נצרכים הרחק מהמקום בו הם נוצרים, זאת בזכות התפתחות טכנולוגית מואצת. מגמות אלו בעולמם של ארגונים משפיעות על חיי הארגון וגורמות לכך שעל מנת להישאר תחרותיים ארגונים צריכים להיות שטוחים, גמישים, מגוונים, ורב תרבותיים. תהליכים אלו מפיקים מתחים למנהלים ולעובדים בשל תהליכי השינוי הנדרשים בארגון. מתחים המייצגים הזדמנויות מחד, ואיומים מאידך. ניהול שגוי של מתחים אלו עלול לפגוע באפקטיביות וביכולת ההישרדות הארגון.

מטרה: במסגרת הסמינר נבחן כיצד מתבצעת העבודה בארגון המגוון והגלובלי. זאת, מפרספקטיבת המתח המובנה שבין אפקטיביות ויעילות ארגונית, תוך התמקדות בכמה מתחים: לוקליזציה למול גלובליזציה, תחרות מול שיתוף פעולה, הומוגניות למול רב תרבותיות, בקרה ופיקוח למול השטחה ארגונית והעצמת עובדים, התמחות מול כלליות, רווחיות למול אחריות חברתית, ועוד. הדיון בסמינר יעסוק בנושאים הללו בשתי רמות ניתוח : 1. הרמה הארגונית- מבנים ותהליכים ארגוניים, אסטרטגיה ארגונית, רשתות ארגוניות. 2. רמת העובד- ההשלכות על תהליכי עבודה, והצורך בהסתגלות אישית ובין אישית במארג הקריירה, ובציפיות ההדדיות אדם- ארגון.

דרישות:
· נוכחות חובה
. השתתפות פעילה במפגשים
· קריאת החומר הביבליוגרפי
· הצגת רפרט בכיתה בנושא נבחר*
· כתיבת עבודה סמינריונית

*הרפרט מהווה בסיס לעבודה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

 
Organizations today operate in a global, dinamic, and turbulent world. The global economy enfoeces organizations to cope with new organizational environment: hard and intensive competition, economic interdependency among organizations, the need to cooperate with various environmental elmens, and advanced technologies.
Thus, in order to remain competutive organizations today must change and develop flat structues, a flexcible strategies, as well as diversity and multicultural approach. These changes create tensions to workers and managers alike, tensions that present both threats and opportunitis. missmanageent of thease tensiobns can influense organixzational productivity and survival.

Aim:
The aim of the seminar is to examine the chalanges that organizations and their workers face in today global world. We will investigate the structured tension between organizational effectiveness and organizational eficiency, from two perspectives: The organization- organizational structure and design, strategy, networks, culture, diversity, and change. The worker- personal and interpersonal adaptation, career developmant, and person-organization fit. 

 
0662-3229-01
 סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה
 Current Issues in Economics
ד"ר שהם יקותיאלסמינר גילמן319אה'1200-1000 סמ'  ב'
הסמינר יעסוק בסוגיות עכשוויות המאתגרות את המערכת העסקית בימינו. הנושאים בהם נתמקד יהיו קשורים ביחסים שבין המערכת העסקית ובין הפרט, החברה והסביבה. בכלל זאת, נדון במשמעויות של התחום המתפתח המכונה "הנדסת אקלים" ועניינו התערבות טכנולוגית באטמוספירה שמטרתה הפחתת תופעת ההתחממות הגלובלית, נקרא מאמרים על ממשקי אדם-מכונה ועל האופן שבו הם עשויים לשנות את מושג "האני", ונאתר גבולות שבהן הטכנולוגיה נחשפת כחסרת אונים לנוכח תופעות אנושיות כמו הגירת עמים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.
 

This seminar will focus on actual problems that challenge the business world today. The themes discussed will be drawn from the relations between the economic system and the individual, the society and the environment. More specifically, we shall deal with the implications of the nascent field of geo-engineering, which intervenes in atmospheric processes with the purported aim of mitigating global warming; we shall read papers on human-machine interfaces and the way in which they may transform the conception of the self; and we shall demarcate the zones in which technology is powerless with regard to human phenomena like mass migration.
0662-3231-01
 להרוג את המוזות: מבט פסיכואנליטי ב(חוסר) מקוריות
 Killing the Muse: a Psychoanalytic Look At How Originality Dies
ד"ר בן שפר גדסמינר כיתות דן דוד211 ב'1600-1400 סמ'  א'
מה פירוש "להיות חי", בחיים וביצירה, ומהן מקורותיה של המקוריות, ומהם התנאים וההקשרים בהם אנחנו מפסיקים לחדש? מה עומד מאחורי רעננות ומה מאחורי קלישאה, שעמום, זיוף וריקנות?
הסמינר יחקור תהליכים פסיכואנליטיים העומדים בבסיס החשיבה, כפי שהומשגו בתיאוריות פסיכואנליטיות קלאסיות ובנות זמננו, ובעיקר בחשיבתם של פרויד, ויניקוט, ביון ובולאס, ויעסוק באופן שבו הם מתבטאים בפעולת (אי) החדשנות במדעי הרוח ובאמנויות

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

What is the meaning of “being alive”, In life and in the creative process?? what are the origins of originality, and what are the conditions in which we stop revitalizing? What enables ingenuity, and what promotes cliche's, boredom, fake and emptiness?
The seminar will explore psychoanalytical processes which underlie cognition, as were conceptualized both in classical and contemporary psychoanalysis, facilitated mainly by the thinking of Freud, Winnicott, Bion and Bollas, and will contemplate the modalities in which they express (un)ingenuity in the sciences of arts and humanities.
 
0662-3236-01
 מדע פופולארי לנוער: מקרה ז'ול ורן
 Popular Science for Youth: the Case of Jules Verne
ד"ר קוגמן טלסמינר גילמן319אג'1400-1200 סמ'  א'
במהלך המאה ה-19 כבשו המדעים והטכנולוגיה מקום מרכזי בתרבות האירופאית. אחד מן הביטויים המרכזיים לתהליך זה היה התפשטות ספרות מדע פופולארי ומדע בדיוני, לילדים ולמבוגרים כאחד. ספרות זו נתנה ביטוי ליוקרה התרבותית שיוחסה למדעים ולטכנולוגיה בתרבות המערבית, ועסקה בהשלכות המוסריות, החברתיות, הדתיות, הרגשיות והחינוכיות שנבעו מהם. בתקופה זו צמחה והתרחבה גם ספרות המדע הפופולארי והמדע הבדיוני העברית, כתוצאה מפעילות של תרגום וכתיבה של חיבורים מקוריים, פרסומם בכתבי עת, בסיפורים וברומנים. קהל יעד מרכזי אליו פנתה ספרות עברית זו היה הנוער היהודי. הקורס יעסוק בהשתרשותן של תימות של מדע וטכנולוגיה בספרות העברית, ובמיוחד, בענף של ספרות הנוער. כמקרה מבחן מרכזי נעסוק בספרות ז'ול וורן, שנשאה את בשורת המדעים והטכנולוגיה במחצית השנייה של המאה ה-19. ספריו החלו להיתרגם לעברית כבר בשנות השבעים למאה ה-19, והם מהווים עד היום חלק אינטגראלי מן הספרות העברית הקלאסית לנוער. במהלך הקורס נקרא ביצירות כגון, חמישה שבועות בכדור פורח, מסביב לעולם בשמונים יום, מסע אל מרכז האדמה, חזיון התעתועים של דוקטור אוקס, אל הירח ועוד, ונבחן באמצעותן את המקום של המדע והטכנולוגיה בספרות העברית.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

During the 19th century science and technology gained a central place in the European culture. One of the main expressions of this process was the growth of popular science literature and science fiction, written for children and adults alike. This literature expressed the high prestige given to science and technology in western culture, and it dealt with their moral, social, religious, emotional and educational implications. In this period the corpus of Hebrew popular science literature and Hebrew science fiction enlarged, as a result of the activities of translation and writing source texts, and by publishing them in articles, stories and novels. The main target audience of this Hebrew literature was the Jewish youth. This course will deal with the dissemination of scientific and technologic themes in the Hebrew literature and especially in its branch of literature for youth. As a main case study, we will use Jules Verne's literature, which spread the message of science and technology in the second half of the 19th century. His books were translated into Hebrew as early as the 1870', and until today, they are an integral part of the Hebrew classical literature for youth. During the course we will read in books as Five Weeks in a Balloon, Around the World in Eighty Days, Journey to the Centre of the Earth, Dr. Ox's Experiment, From the Earth to the Moon and else, and will use them to examine the place of science and technology in the Hebrew literature.
0662-3237-01
 פחד, זעם, רחמים: תפקיד הרגש במשימת השכנוע
 Fear, Indignation, Pity: the Function of Emotion in Argumentation
פרופ עמוסי רותשיעור גילמן277 ג'1600-1400 סמ'  ב'
השיח הציבורי של ימינו גדוש ברגשות: הוא מעורר פחדים, מביע זעם, קורא לרחמים. האמוציות מציפות את כל סוגי השיח המבקשים לשכנע ולהשפיע. השיעור בוחן את דרכי השכנוע של הפאתוס – קרי, את הניסיון לכוון את הדעות ואת החלטות הקהל – על-ידי שימוש מילולי או חזותי ברגש. כמו כן, הוא מעלה את סוגית יחסי הגומלין שבין תבונה לרגש. מסורת ארוכת שנים מעניקה בלעדיות לטיעונים לוגיים ומבקשת לראות בקריאה לאמוציות מקור לכשלים והסתה מחשיבה נכונה. כיום, לעומת זאת, חוקרים רבים מדגישים דווקא את הקשר ההדוק שבין תבונה (reason) לבין רגש (emotion) ורואים באחרון מרכיב בלתי נפרד של הראשון. לדעתם, בהעדר רגש לא ניתן להגיע לתפישה נכונה מבחינה אנושית, מוסרית וחברתית. נבחן את האיזון המשתנה בין הרציונלי לאמוציונלי ונעלה את שאלת המניפולציה של הקהל על ידי קריאה לרגשות. ננתח את הרטוריקה הנשענת על פאתוס תוך כדי עיון בטקסטים תיאורטיים, מאריסטו ועד Douglas Walton, תוך כדי ניתוח טקסטים השאובים מן השיח הפוליטי ושיח הבחירות, העיתונות הכתובה והרשתות החברתיות, מניפסטים ועצומות, טקסטים ספרותיים הדנים בסוגיות חברתיות ועוד.
לאחר פרק המבוא, נביא מקרי בוחן שיוצגו על-ידי סדרה של מרצים אורחים המתמחים בחקר השיח, ארגומנטציה ורטוריקה, המבוססים על טקסטים מן התרבות הישראלית והצרפתית.
ציון הקורס מותנה בהגשת עבודה על בסיס ניתוח טקסטים (לבחירתו של הסטודנט ובאישור המרצה). כן יקוימו מפגשים אישיים בין המרצה לסטודנט (לפחות פעם במהלך הסמסטר).
נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

Contemporary public discourse makes an impressive use of emotions: it appeals to fear, expresses indignation, calls for pity. Emotions are present in all the discourses that intend to persuade and exert influence. This course analyzes the ways argumentation appealing to emotions orients ways of thinking and of taking decisions. It also explores the interrelation between reason and emotion. A long tradition gives an exclusive role to logic arguments and sees in the appeal to emotion a source of fallacies. Today, many researchers stress the interconnection between reason and emotion and see in the latter an integral part of the first. They consider that without feelings, it is impossible to achieve a good understanding on the human, moral and social levels. We will examine the delicate balance between reason and passion, and raise the question of manipulation through appeal to feelings. We will examine the question of pathos as theorized from Aristotle to Douglas Walton and will mostly analyze texts borrowed from political discourse and elections, the written press and the social networks., manifest and petitions, literary texts dealing with social issues, etc.
After the introduction courses, guest speakers specialized in discourse analysis and rhetoric will present case studies from the Israeli and the French culture. 
 The students will write a final paper on a case study of their choice (with the approval of the teacher). Each one will have a personal meeting with the teacher during the semester.
0662-3238-01
 איך עושים דברים עם תרגומים: סוגיות נבחרות בתרגום ספרדית/אנגלי
 How to Do Things with Translations
ד"ר גולדפיין בן חמו טלסמינר גילמן362אד'1200-1000 סמ'  ב'
הסמינר מבקש לשלב בין פרקטיקה תרגומית מאנגלית וספרדית לעברית של טקסטים מגוונים בז'אנרים שונים ודיון תיאורטי בסוגיות מרכזיות בחקר התרגום. הקורס יהיה מורכב מתרגילי תרגום שבועיים, ניתוח תרגומי התלמידים, איבחון התופעות התרגומיות הבולטות המאפיינות את הטקסטים, העמקת המודעות לתופעות פרגמטיות וטקסטואליות בתהליך התרגום, קריאת מאמרים של חוקרים אחדים ודיון ביקורתי בגישות השונות לחקר התרגום והשלכותיהן המעשיות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

The course brings together translation practice with translation theory. It combines regular exercises in translation and workshop discussion of student translations from various source languages into Hebrew with analysis of syllabus reading that explores both the theory and practical experience of the translation of poetry, literary fiction, nonfiction, and drama.

0662-5120-01
 כתיבה יוצרת
 Creative Writing
מר ברדוגו סמיסדנה גילמן319אה'1400-1200 סמ'  ב'
הסדנה הינה ניסיון להקנות לתלמיד דרכים של התמודדות מול טקסט נכתב, פענוח שלו ופיתוח כישוריו בכתיבה יצירתית-אישית. מטרת השיעור, בין היתר, היא להיחשף אל המימד הטקסטואלי המעשי באמצעות דגשים שיינתנו, וזאת גם תוך תרגול רציף בכתיבה ובקריאה ביקורתית שלה. יוצעו כלים להבניית הטקסט מן הפן הפואטי שלו, בצד זה הנרטיבי. התלמידים יתנסו בכתיבת מצבים, התרחשויות, אירועים, תחושות וכדומה. הסדנה תלווה בקריאה מודרכת של טקסטים רלוונטיים מתוך הסיפורת הישראלית והעולמית.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

The workshop will offer the students ways of developing their personal creative writings skills and abilities. Key issues will be presented through exercises in writing and their constructive criticism. Students will experience the writing of situations, events and emotions. Reading relevant texts from Israeli and world-wide fiction will accompany the workshop.
0662-5200-01
 קריאה ביקורתית בטקסטים עיוניים
 Critical Reading in Theortical Texts
ד"ר סתר שאולקריאה מוגילמן317אג'1200-1000 סמ'  א'
הקורס יתמקד בקריאה בטקסטים עיוניים העוסקים בשאלת הביקורת במודרניות: בסימסטר א' נקרא בקאנט, פוקו, ניטשה, ואדורנו והורקהיימר; בסימסטר ב' נעסוק באמנות המודרניסטית כביקורת: הסוראליזם והאקספרסיוניזם, המוסיקה האטונאלית, האמנות החזותית הלא מימטית, התיאטרון הברכטיאני והרומאן החדש.
חובות הקורס: נוכחות פעילה בשיעורים, קריאת טקסטים משיעור לשיעור וכתיבת תגובות, עבודה מסכמת בסוף כל סימסטר.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

This class will focus on the reading of theoretical texts regarding the question of critique in modernity. We will read texts by Kant, Foucault, Nietzsche, and Adorno and Horkheimer. Then we will discuss modernist art as critique: Surrealism and Expressionism, Atonal music, non-mimetic visual art, Brechtian theatre and the Nouveau Roman.
Course requirements: full and active participation, reading and writing assignments, final paper at the end of each semester.

 
0662-5300-01
 הערות שוליים א': קריאות אינטרטקסטואליות
 Marginalia: Intertextual Readings I
ד"ר בורשטיין דרורסדנה גילמן320 א'1600-1400 סמ'  א'
ספר "בראשית", לצד היותו יצירת המופת הסיפורית בה״א הידיעה של התרבות העברית, היווה גם מקור בלתי נדלה להשראה עבור פרשנים ואמנים מתחומים רבים. נקרא במגוון של תגובות אמנותיות ופרשניות לבראשית, מתחומי דעת ואמנות שונים: תיאולוגיה, חקר המיתוס, ציור, שירה, פרוזה, ומדע.
הקורס יעקוב אחר כמה מן הסיפורים העיקריים של "בראשית", על פי סדרם. נעסוק במקורות עתיקים מוקדמים לספרנו (מגילות קומראן, מיתוסים של המזרח הקדום) ובתגובות מודרניות, מאוחרות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית. 

The workshop will be devoted to the concept of intertextuality and to its application in the reading of various artistic works in prose, poetry, drama, music, dance and the visual arts. The first part of the workshop will deal with theory and ideology of intertextuality; its second part will be devoted to case studies of intertextual readings presented by the students.
0662-5301-01
 רטוריקה מעשית: קריאות אינטרטקסטואליות
 Applied Rhetorics
ד"ר אביטל שרוןסדנה גילמן320 א'1400-1200 סמ'  ב'
הסדנה תוקדש ללמידה ולתרגול של עקרונות וטכניקות ברטוריקה מעשית. הסטודנטים יתנסו בעיבוד של טקסט כתוב להרצאה מדוברת, תוך התמקדות ביישומים של קריאות אינטרטקסטואליות בטקסטים מגוונים. הקורס ינחה את תלמידי שנה ג' בתכנית המצטיינים לקראת יצירת כנס אקדמי שבו ירצו בפני קהל בסיום הסמסטר. הרצאות הכנס יהיו חלק מהציון הסופי.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית. 

The workshop will be dedicated to learning and practicing methods and techniques in applied rhetoric. The students will experiment in the adaptation of a written text to a spoken presentation, while focusing on intertextual readings in various texts. The course will guide the students towards the creation of an academic conference in which they will lecture in the end of the semester. The conference's lectures will be considered in the final grade.
0662-5302-01
 אמנות ופעולה - בין הפרטי לציבורי
 Art & Action Between the Private and the Public
גב' היימן מיכלסדנה גילמן262 א'1400-1200 סמ'  א'
סדנה רוזנברג001 א'1400-1200 סמ'  א'
היחס המורכב בין אמנות ופעולה, המתח בין אובייקט האמנות לפעולת האמנות, מעלים שאלות יסוד המקבלות משמעות הולכת וגוברת במאה ה-21.
בקורס נבחן יצירות של אמנים/יות אשר ממד הפעולה והזמן הכרחיים בעבודתם/ן, בעיקר אמנים/יות הפועלים/ות במאה ה-21. נדון בשאלות של התערבות במרחב הציבורי, נעקוב אחר אסטרטגיות שונות של אמנים/יות וחוקרים/ות, בביקורת מוסדית כפעולה אמנותית, בפעולות ביקורתיות בחלל המוזיאון, בהפרות סדר, טפילות, שימוש של אמנים בסריקה, ארכיונים, רדי מייד, ועוד. ונשאל מה החומרים מהם עשויה פעולה באמנות? מהם תנאי הייצור שלה, ותנאי הצפייה בה? זאת באמצעות הרצאות, מצגות, הקרנת סרטים, היכרות עם שורה של מושגים בחקר הצילום, האמנות הפלסטית, הקולנוע, ודיון בכיתה.
 נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.

The complex relationship between art and action, as well as the tension between the art object and the artistic act, raise fundamental questions which bare increasing significance for art studies in the 21st century.
The course will examine the works of artists (mostly of the 21st century) for whom the elements of time and action are an essential dimension of their practice. We will discuss questions that have to do with intervention in the public space, with institutional critique as an artistic act, with critical actions in the museum space, with disruption of order, and with parasitism, and follow the various strategies of artists and researchers and their use of scanning techniques, archives, ready-mades and more. The course will ask: What are the materials which make up the artistic act? What are the conditions of its production and reception (its viewing)? To answer these questions the course will offer lectures, presentations, film screenings, class discussions, and acquaintance with a series of concepts in the study of photography, the plastic arts, and film.