שנה"ל תשע"ו

0662-1013-01
 מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד
 Introduction to Children's Literature and Child Culture
ד"ר הלוי רימהשיעור רוזנברג001 ג'1800-1400 סמ'  א'
בקורס נעסוק בשאלות יסוד ובגישות התיאורטיות המרכזיות הנידונות במסגרת הדיסציפלינרית של חקר תרבות הילד וספרות ילדים. בתשתית הקורס עומדת ההנחה שהילדוּת היא תופעה אידיאולוגית שאינה מנותקת מהקשרים היסטוריים. במסגרת זו נתפסת ספרות הילדים כתוצר תרבותי הנקבע על ידי האופן שבו מוגדרים הילד, צרכיו, יכולותיו ואחריותו של המבוגר כלפיו.
השאלות הבאות יעמדו במרכז חלקו הראשון של הקורס: מהו ילד? מהו חלקה של התרבות בהגדרתנו את המושג הזה? אילו שינויים חלו בתפיסות הילד והילדות במהלך השנים? בהמשך נדון בזיקות שבין התפיסה הרווחת של הילד והילדות לבין הספרות הנכתבת עבורו, נעמוד על היחסים שנוצרים באמצעות הטקסטים לילדים בין ילדים למבוגרים, נכיר את ההיסטוריה של ספרות הילדים, את התפקידים המוטלים עליה ואת המגמות הפואטיות הרווחות בה מראשיתה ועד ימינו. מקום מיוחד יוקדש לבחינת מעמדה של מערכת ספרות הילדים וליחסיה עם מערכות תרבותיות אחרות.
במהלך הקורס נתוודע אל ספרי ילדים קלאסיים ועכשוויים מהארץ ומהעולם, כמו "יהושע הפרוע" מאת היינריך הופמן, מעשיות האחים גרים, "ארץ יצורי הפרא" מאת מוריס סנדק, שירי מרים ילן-שטקליס, לאה גולדברג וע. הלל, "אבא עושה בושות" מאת מאיר שלו ובספריהם של נורית זרחי, אלונה פרנקל, דויד גרוסמן, אתגר קרת ורבים אחרים. כמו כן נקרא מחקרים העוסקים בספרות הילדים ובתרבות הילד מפרספקטיבות דיסציפלינריות שונות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

 
This course will address the key issues and central theoretical approaches within the study of children’s literature and culture. Assuming that childhood constitutes an ideological phenomenon integrally linked to the historical context, it presents children’s literature as a cultural product determined by how the child and his needs/ abilities and the adult’s responsibility towards him are defined.
We shall examine subjects such as what is a child, what role does culture play in defining this concept, and the changes in the view of the child and childhood that have occurred over the years; discuss the relationship between the prevalent view of the child/childhood and children’s literature and the relationship generated between children and adults by children’s texts; survey the history of children’s literature, the tasks imposed upon it, and the literary trends that have characterized it from its beginnings to the present day. Particular attention will be devotad to analyzing the status of the publication of children’s literature and its relation to other cultural systems.
During the course, we shall acquaint ourselves with both Israeli and foreign children’s classics and contemporary children’s literature—such as Grimms’ fairy tales, Heinrich Hoffmann’s Shockheaded Peter, Maurice Sendak’s Where the Wild Things Are, the works of Miriam Yellin-Steklis, Leah Goldberg, Ain Hillel, Alona Frankel, and Nurit Zarchi, Meir Shalev’s My Father Always Embarrasses Me, Etgar Keret’s Dad Runs Away with the Circus, etc. We shall also read studies that examine children’s literature and culture from various disciplinary perspectives.
 
0662-1032-01
 יצירותיו של חורחה לואיס בורחס: ההגות והקיום
 The Work of Jorge Luis Borges: Existential and Intellectual
גב' גולדברג פלורנדהשיעור רוזנברג106 ג'1600-1400 סמ'  א'
יילמדו סיפורים, מסות ושירים מאת הסופר הארגנטינאי הדגול, בהם מתבטא יחס יחודי בין סוגיות פילוסופיות, היסטוריות ואקסיסטנציאליות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

The course will deal with the interconnections between philosophical, historical and existential issues in a selection of short stories, poems and essays by the great Argentinian writer.
 
0662-1036-01
 אושר דיגיטלי: על טכנולוגיות לעיצוב רגשות
 Digital Happiness: On Technologies that Shape Emotions
ד"ר ולנר גילת גלית פנינהשיעור גילמן326 ה'1200-1000 סמ'  ב'
רוב משחקי המחשב, כמו המשחקים שקדמו להם, נועדו לגרום לאנשים שמשחקים בהם הנאה, שימחה וסיפוק. בקורס זה ננסה להבין, גם ממבט ביקורתי, מהם האלמנטים והמאפיינים של משחקי מחשב וטכנולוגיות דיגיטליות אחרות שמיועדים לבצע מניפולציות ברגשות, ולהעריך את מידת הצלחתם. בחלק הראשון נבחן ונעריך מספר שיטות באמצעותן מנסים מפתחי טכנולוגיות דיגיטליות – אפליקציות מובייל, רובוטים, שעונים חכמים, ועוד – לעצב את רגשות חיוביים. ואולם על מנת להבין מה הם מנסים לקדם, נדרשת בחינה מוקדמת של מושגי האושר, המיטביות (well being) והרווחה האנושית. ידע בסיסי זה יאפשר לנו להעריך ולבקר יוזמות שונות לפיתוחים טכנולוגים שמטרתם קידום אושרם של המשתמשים, וכן שיטות שונות למדידת אושר באמצעים דיגיטלים (לדוגמא quantified self). בחלקו השני של הקורס נסקור מספר תיאוריות ביקורתיות שמנתחות את היחס בין מפתחים, משתמשים ותוכנה, על מנת להבין את הפער שבין ההבטחה לאושר לבין מימושה בעולם הדיגיטלי. תיאוריות אלו ישמשו בסיס לדיון פוסט-הומניסטי האם ניתן לייחס לטכנולוגיות "חכמות" לא רק אינטליגנציה אלא גם רגשות כמו אושר. בסיום הקורס יתבקשו הסטודנטים לכתוב עבודת בית קצרה המבוססת על החומר הנלמד בכיתה ועל הרשימה הביבליוגרפית.
 
אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Like classical games, most computer games are intended to generate pleasure, joy and satisfaction for those who play. In this course we will try to understand and criticize what are the elements and features of computer games and other digital technologies that are designed to manipulate sentiments and assess their success. In the first part of the course we will examine some methods with which developers of digital technologies, such as mobile apps, robots, smart watches etc., attempt to shape positive feelings. However, in order to examine the target of these technologies, we should first examine the concepts of happiness, well-being and welfare. This basic knowledge will enable us to examine and criticize various initiatives to promote happiness through digital means as well as several methods for the digital measurement of happiness (such as quantified self). In the second part of the course we will study some theories that analyze the relations between developers, users and technologies in order to understand the gap between the promise to happiness and its digital realization. These theories will serve as a basis for a post-humanist discussion on the question whether we can impute to “smart” technologies not only intelligence but also feelings like happiness. At the end of the course the students will be requested to write a short essay based on the materials discussed in the class as well as the bibliography.

0662-1103-01
 הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות
 The Psychology of the Normal in the Mirror of the Abnormal
ד"ר אלון גדישיעור גילמן326 ב'1600-1400 סמ'  א'
מטרת הקורס היא לערוך מסע ברחבי העולם הפסיכיאטרי בנסיון להגדיר מהו הנורמלי. באמצעות מילים, תמונות, צלילים וקולות ננסה לבחון את גבולותיו של הנורמלי; האם הם יציבים או משתנים, האם ניתן להגדירם והחשוב מכל – האם ניתן להתייחס אל הנורמלי כאל ערך אבסולוטי.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה 
 
The course examines the boundaries of normality from the perspective of the psychopathology. It reviews the various aspects of psychopathology (psychotic disorders, neurotic [affective and anxiety) disorders, personality disorders, perversions, cognitive impairments and PDD) in order to draw the line of the normative. The assumption that underlies the course is that normality has no solid, nuclear, nature. Rather, it is composed from tensions between changing psychopathologies, vibrating in every human.
The course requires no preliminary knowledge.
0662-1115-01
 מפרפר נחמד לזהו-זה: הטלוויזיה החינוכית הישראלית
 Israeli Educational TV
ד"ר גוז'נסקי יובלשיעור גילמן326 ג'1000-0800 סמ'  א'
בקורס נעסוק בטלוויזיה החינוכית הישראלית, שהיא הטלוויזיה הראשונה ששידרה במדינת ישראל.
ממבט תיאורטי כולל נדון, בין היתר, בשאלות, מהי טלוויזיה חינוכית? האם ניתן ללמוד מטלוויזיה כמדיום? כיצד צופים ילדים בטלוויזיה? האם זה יומרני ואף פוליטי לחנך באמצעות טלוויזיה או שמא זהו עניין ערכי ראוי?
אחר כך נעסוק בהיסטוריה של הטלוויזיה החינוכית הישראלית, גלגוליה השונים והתפתחותה עד לימים אלו. במהלך הקורס נקרא טקסטים תיאורטיים העוסקים בטלוויזיה חינוכית לילדים ונצפה במגוון תוכניות ששידרה הטלוויזיה החינוכית הישראלית: החל מהמשדרים הלימודים בשחור-לבן, דרך תוכניות כמו "זהו-זה" ו"רגע עם דודלי", דרך "ערב חדש" ו"פרפר חדש" ועד "הכל אנשים".

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
The Israeli Educational TV was the first tv to be broadcasted in Israel.
What is Educational TV? Can children learn from Educational TV?
How do children watch tv?
We will look into the fascinating history of the Israeli Educational TV,
And watch different programs from their broadcasts, and try to analyze them.
 
0662-1121-01
 תורת היצרים בפסיכואנליזה: קריאה בפרויד ובממשיכי דרכו
 Theory of Drives in Psychoanalysis: Reading in Freud and His
מר שניר רענןשיעור ותגילמן304 ב'1200-1000 סמ'  ב'
תורת היצרים בפסיכואנליזה עוסקת בהגדרת הכוחות הבסיסיים המניעים אותנו ובזיקתם אל התהליכים המתרחשים בבסיס קיומנו הנפשי. למרות שברובם המכריע איננו מודעים אליהם, מכוננים תהליכים אלו את עולמנו הנפשי הייחודי: במי נתאהב? במה נאמין? לאן תתועל התוקפנות שלנו? קנאתנו באחר ויכולתנו להכיר לו תודה, וכן יכולתנו להעניק משמעות פרטית לחיינו. לתורת היצרים גם קשר הדוק אל חיינו במסגרת הארגון החברתי וכן אל היבטים תרבותיים מרכזיים דוגמת אומנות, דת ומוסר. בקורס נעקוב אחר התפתחות מחשבתו של פרויד ונדון בתרומות המשמעותיות של ממשיכי דרכו, אשר משקפות את נקודת מבטם הייחודית של כל תיאורטיקן או תיאורטיקנית אודות האדם ודרך התפתחותו הנפשית. נדון ברעיונות במקביל לקריאה בטקסטים התיאורטיים המרכזיים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
The theory of drives in psychoanalysis defines our basic motivational forces and their relation to the processes operating at the basis of our psychic existence. However unconscious for most part, these processes govern our unique subjectivity: Who will we fall in love with? What will we believe in? Our envious urges and ability for gratitude, as well as our ability to give subjective meaning to our life experience. The theory of drives is also related to one's life within one's social organization and to major cultural aspects such as art, religion and morals. In the course, we shell follow Freud's development of thought and discuss the significant contributions of his followers. We shall elaborate on these ideas and concepts while reading in key theoretical texts.
0662-1137-01
 מבוא לסוציולוגיה של הרשת: יחסים, רשתות חברתיות והון חברתי בע
 Intro to Sociology of the Internet: Relationships & Networks
ד"ר נור עופרשיעור גילמן326 ב'1800-1600 סמ'  א'
הקורס משתמש בכלים מגוונים ממדעי הרוח והחברה ועוסק בשאלה כיצד משנה הרשת כמרחב מחיה את חייהם של הגולשים בה, ובאופן רחב יותר את החברה בה אנו חיים. בבסיס הדיון שלנו עומדים סוציולוגים עכשויים מרכזיים כמו זיגמונט באומן, אווה אילוז ולוק בולטנסקי והבנתם את המודרניות שבה אנחנו חיים – המודרניות הנזילה. במסגרת הדיון, נערוך מבוא מקוצר והכרחי בכלכלה הפוליטית של ה"סיוט הקפיטליסטי". נשווה את הקפיטליזם התעשייתי של המודרניות התעשייתית לקפיטליזם הניאו ליברלי של עידן המידע הרשתי. נבדוק מהי חברת הרשת, כיצד מנתחים רשתות חברתיות בכלים סוציולוגיים וכיצד הפך מושג זה בשנים האחרונות למפתח להבנת ההתרחשויות החברתיות המקוונות. ננתח מהי קהילה ומהם גלגוליו של העצמי self בסייבר באמצעות כלי מחקר סוציולוגיים וננסה להבין כיצד תצורות אלה מעצבות את חווית הגולשים בתקופה מרתקת זו. ניקח בחשבון במיוחד במסגרת קורס זה את מחאות קיץ 2011 שהן תולדה של חברת רשת ושל רשתות חברתיות ונשאל האם הסייבר מעצים פעילות ומחאה פוליטית או שההיפך הוא הנכון.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
The course focuses on cyberspace as a social space, how it changes our lives. We will examine the concept of the social networks, its structure and how it plays out in capitalistic societies. The course compares social, communal and network activities in cyberspace and tries to understand social interaction online with the analytical tools of sociology and the social sciences.
0662-1151-01
 ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים
 Management - Models and Concepts
ד"ר שמעוני עידן אלישיעור גילמן326 ג'1400-1200 סמ'  ב'
ספרות הניהול בת זמננו עורכת דיון ער בשאלת תקפותם של מודלים שונים של ממשל תאגידי. במסגרת זו, כמו גם בדיון התקשורתי, נבחנות סוגיות כמו תפקיד המנהל ואופי פעולותיו, מקור אחריותו והיקפה, שלאורן מובנת דמותו של המנהל. מנהל לפי המודל הקלאסי יכול להידמות למי שעומד בראש מערכת כמו-מכאנית שנבחנת רק על פי שיקולים של יעילות ותועלת כלכלית. לעומת זאת, תחת המודל החברתי מנהל יכול להיראות כמי שמבקש לאזן בין כוחות כלכליים לכוחות חברתיים הנמצאים בהתנגשות מתמדת. בנוסף על שני אלה, מודל 'בעלי-עניין' מצביע על המנהל כמי שעומד במרכזה של מערכת מורכבת ששיקוליה מביאים בחשבון את טובת הסביבה בנוסף לטובת האדם ודורותיו הבאים. הקורס "ניהול – מקורות רעיוניים ומודלים" יבחן מודלים שונים של ממשל תאגידי תוך הצגת העושר והמורכבות שמתוכם הם התפתחו בהיסטוריה של הרעיונות. במסגרת זו נדון בדמות המנהל שניתן לגזור מן המחשבה האפלטונית (מנהל היודע את הטוב), מן ההשקפה האריסטוטלית (מנהל בעל המידה הטובה), מן ההשקפה ההובסיאנית (המנהל הריבון), וכן בתיאוריות רעיוניות נוספות שמאפשרות הבנה מעמיקה של הדיון שנערך כיום בסוגיה זו באקדמיה ובשיח הציבורי.

חובות הקורס: נוכחות חובה, רפרט בכיתה, בחינה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Contemporary literature on management discusses the validity of various models of corporate governance. This discussion, as well as the discussion in the media, considers issues like the role of the manager, the nature of his actions, the basis of his responsibility and its extent, and other criteria for understanding his character. On the classical model, a manager can be regarded as one who leads a quasi-mechanical system, which is evaluated merely by considerations of economic efficiency. On the social model, a manager can be viewed as one who seeks to balance the constantly conflicting social and economic forces. Further, the stakeholders model considers a manager a person who stands in the center of a complex system, the considerations of which take into account nature conservancy, in addition to the benefit of man and next generations. The course “Management – Models and Concepts” will consider the different models of corporate governance while presenting the wealthy and complex ideas from which they have historically developed. We will discuss the character of the manager which can be deduced from the Platonist thought (the manager who knows the good), the manager according to the Aristotelian view (the virtuous manager), the Hobbesian view (the manager as an absolute sovereign), and other such theories which enable deeper understanding of contemporary discussions of the issue.
 
0662-1154-01
 צדק חברתי ואי/שוויון בישראל
 Social Justice and Equality in Israel
גב' בוקסבאום יערהשיעור גילמן279 ה'1200-1000 סמ'  א'
מחאת קיץ 2011 הפכה את המושגים צדק ושוויון למטבעות לשון שגורות בשיח הציבורי בישראל. אך מהו "צדק"? האם "צדק" משמעו תמיד "שוויון"? ואיך המונחים הללו באים לידי ביטוי במציאות החברתית היומיומית? בקורס זה נסקור תפיסות פילוסופיות וסוציולוגיות, קלאסיות ועכשוויות, העוסקות בצדק חברתי ושוויון. נכיר גישות שונות ביחס לחלוקת והקצאת משאבים צודקת, נדון בדילמות ובמתחים הנובעים מהן, ונבחן אותן לאור קונפליקטים ומאבקים חברתיים שהתרחשו בישראל לאורך השנים, בהקשרים ושדות שונים – כלכלה ותעסוקה, קרקעות ודיור, חינוך ועוד.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה


What is "justice"? Does "justice" always mean "equality"? And how are these terms being manifested in everyday social reality? In this course we will review classical and contemporary philosophical and sociological concepts of social justice and equality. We will examine different perceptions of just distribution and allocation of resources, and examine them in the light of social conflicts and struggles that took place in Israel, in different contexts and fields - economy, employment, land and housing, education and more.
0662-1160-01
 כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח ומערב
 Falling Stars: Yiddish Cinema Between East and West
ד"ר לבנת אביבשיעור גילמן280 ד'1200-1000 סמ'  א'
הסרט היהודי דובר היידיש צמח אל תוך משב הרוח המודרני שטלטל את החברה היהודית בעשורים הראשונים של המאה העשרים ובמידה רבה ניתן לראותו כמשקף טלטלה חברתית, נפשית ורוחנית זו.
הנושאים והמוטיבים שעולים מהסרטים עצמם, כ-150 במספר, עוסקים בין השאר בשבר של מוסד הקהילה והמשפחה היהודית בעידן של הגירה מסיבית, עיור ומודרניזציה, המתח בין המקצועות היהודיים לכלליים כמו החזן וזמר האופרה, נושאים של פוליטיקה וזהות יהודית, מגדר, דת, דיבוקים ומיסטיקה - והכל בסימן המתחים שבין המסורת למודרנה.
אוצר קולנועי חזותי זה מאפשר הצצה נדירה אל המרחב היהודי על פני שלושה עשורים דינמיים ודרמטיים שעברו על הקיבוץ היהודי -ימים מלאי הבטחה אל מול המסגרות והאפשרויות החדשות ועם זאת משקפים את המצוקות בנות הזמן ומטרימים את השבר הגדול העתיד להתרחש בשואה.
לאחר המלחמה לסרט היהודי לא היו קהלים וגם לא יוצרים שהיה להם הכח הנפשי להמשיך ליצור. כוכבי הקולנוע היידי, אלה מהם ששרדו היו ככוכבים נופלים ובמידה רבה ביטאו את מסלול קולנוע היידי שהיה מהיר ומבריק בעלייתו ובנפילתו.
במהלך הקורס נבחן את שיתופי הפעולה האמנותיים בהפקות הקולנועיות במרחב הפולני הרוסי והאמריקאי, בין אנשי קולנוע מקומיים ליהודים כמו גם אופני ההתקבלות של הסרטים בקרב הקהל היהודי והכללי. כמו כן הקורס יבקש לבחון היבטים משווים בין הקולנוע היידי לקולנוע הכללי על זרמיו האוונגרדיים והמֵינְסְטְרִים כמו גם תרומת היוצר היידי למפעל ההוליוודי.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטהYiddish film was part of the modern gust of wind which threatened to destabilize Jewish society during the first decades of the twentieth century and one can find in it reflections of social, psychological and spiritual turmoil.
This cinematic treasure allows for a unique look into three dynamic and most dramatic decades in the Jewish sphere- days full of promise and new opportunities, while at the same time echoing a growing distress and anticipating imminent tragedy. 
Many films deal with the fracture of the Jewish traditional community and the Jewish family during an age of massive immigration, urbanization, and modernization. Some deal with the tension between Jewish and gentile professions such as Chazan and opera singer; others deal with politics, education and Jewish identity, gender issues, religion and secularization, dibbuks and mystics. 
After the war, Yiddish film lost its audience, its creative forces. The Yiddish cinema stars who did survive, the falling stars, expressed the path of the Yiddish cinema which was bright and fast both in its ascent and decline. 
During the course we will examine the artistic cooperation within important cinema productions in the Polish, Russian and American scenes and the reception of those films. The course will also examine comparative aspects of Yiddish and general cinema with its avant-garde and mainstream tendencies as well as its contribution to the Hollywood project. 
 
0662-1162-01
 התיאוריה והפילוסופיה של הצילום המודרני
 Introduction to the Theory and Philosophy of Photography
ד"ר דעואל לוסקי חייםשיעור גילמן326 ב'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס עוסק בפתיחה ובהצגה של תחום הדיון הרחב ששמו - "הצילום", בעיקר מההיבט הפילוסופי-תיאורטי. נחקור את תנאי האפשרות של המחשבה שאפשרה את הולדת הצילום בראשית המאה ה19, את המנגנונים, הדיסציפלינות והמושגים שהביאו להפיכת הצילום לנושא מרכזי במחשבה ובעשיה המודרנית. מה הפך את הצילום למרכזי מבחינת תפקידו ההיסטורי, לאתר פעולה פוליטית ואסתטית במדינה המודרנית? מה הקשר בין צילום ומדע, צילום ואזרחות? ובעיקר, נבקש להבין כיצד הצילום מאפשר שינויים רדיקליים בכל הנוגע למחשבה ולעשיה של האמנות המודרנית.
פיתוח התיאוריה של שאלת הרפרזנטציה, ביחסה אל המציאות המשתנה, תאפשר לנו לדון במהות התמונה ובפרדוקס הייצוג– כיצד אנחנו לומדים להבין ולחיות עם העובדה שככל שאנחנו מבקשים לחשוף את המציאות בכלים החדשים, בצילום ובקולנוע, כך המציאות "בורחת" ונעלמת מאיתנו? מה הקשר בין פרדוקס הייצוג לעליית הפאשיזם ולהולדת התעמולה ותקשורת ההמונים בין שתי מלחמות העולם, ובעיקר ברוסיה ובגרמניה?
הדיון יעבור דרך תחנות בסיסיות של המחשבה והתיאוריה על מנת להכיר את ההוגים המרכזיים בתחום, את הטקסטים ואת יצירות האמנות והצילום שנעשו בהקשרים המדוברים. נעמוד על הקשרים בין המהפכה התעשייתית-טכנולוגית והצילום מבחינה תיאורטית ופילוסופית כאחד, תוך כדי התבוננות בצילום ובקולנוע של שנות ה 20 וה30 (בדז'יגה ורטוב והמרת 'העין האלוהית' בעין האנושית, בעשיה הפוטוריסטית והסוריאליסטית, ובפופ ארט), ונלמד לחשוב ולשאול שאלות פילוסופיות אודות המציאות באמצעות המחשבה על הצילום ועל מיקומה ותפקידה של עין הצלם ואפשרויות המניפולציה והשינוי שהאמן עורך במציאות, דרך ארבעת השלבים, כפי שהגדיר אותם בודריאר: השלב ראשון – הדימוי כהשתקפות המציאות; השלב השני – הדימוי כעיוות המציאות וכהשחתתה; השלב השלישי – הדימוי כהסוואה להיעדר, יצירת רושם, מעשה הכשפים של הדימוי; והשלב הרביעי והנוכחי- הדימוי כסימולקרה, הדימוי חסר הקשר המוחלט למציאות, המודל המכריע היום את דרך ראייתנו את המציאות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
This course is an introduction to the philosophical-theoretical approach to "Photography". We will investigate the conditions of possibility of thought that enabled the birth of photography in the early 19th century, the mechanisms, disciplines and concepts that brought photography to make the most major "turn" in human life, of modern thinking and of political action. What is the relationship between photography and science, photography and citizenship? And, in particular, we would like to understand how photography discourses, helped to create the radical changes in thought and actions of modern art.
At the center of the course will stand the question of representation, with relation to the philosophy of Kant, Hegel, Nietzsche, Benjamin and Heidegger, which will create the general language of the new media of photography. Following them, we will learn also the postmodern thought about photography and image, thinkers such as Barthes, Derrida, Flusser, Ranciére and Azoulay, who knew how to think photography within reality, within political and social changes. These philosophers will allow us to discuss the nature of the image, and the paradox of representation - how we learn to understand and live with an image that is "virtual", which is no more than a "simulacra", that convinced us to believe we live in more than one reality at the time, live parallel lives together with a lot of other people, and to create together what is called now "The wisdom of the crowd".

 
0662-1168-01
 מבבל לניו-יורק (דרך תל אביב): עיר ועירוניות במבט היסטוריה וע
 From Babylon to Ny:cities and Urbanism From Historical &cont
ד"ר רצ'קובסקי רונישיעור גילמן362 ג'1800-1600 סמ'  א'
זהו קורס מבוא המתאים לכולם אך מיועד בראש ובראשונה לאלו המעוניינים להרחיב בכל הקשור ללימודים עירוניים במסגרת הקבץ סביבה. הקורס יסקור תחנות מרכזיות בהתפתחות ההיסטורית של העיר החל בעת העתיקה, עבור בימי הביניים, במהפכת האורבניזציה במערב אירופה במאה ה-19 וכלה באתגרים עכשוויים כמו תכנון תחבורה וקיימות. במהלך הקורס נבחן גם סוגיות מרכזיות בסוציולוגיה עירונית – "האופי העירוני", פערים חברתיים, ניכור וקהילתיות, תרבות המונים, ועוד – דרך קריאה של טקסטים קלאסיים בתחום (ובר, זימל, וירת, בנימין, ג'ייקובס ואחרים).
This is an introductory course suitable to all but aimed primarily at students who are intending to focus on urban studies within the environmental studies program. The course will survey central stages in the development of cities from antiquity through the middle ages, the urban revolution in 19th century Western Europe and up to the main challenges facing cities today, such as transportation planning and sustainability. We shall also examine central themes in urban sociology - such as "the urban character", socio-economic gaps, estrangement vs. community, mass culture etc. – through classical texts in the field (Weber, Simmel, Wirth, Benjamin, Jacobs, and others).
0662-1170-01
 כוחן של מילים - נאומי מופת
 The World's Great Speeches
ד"ר מזור מעיןשיעור גילמן280 ג'1600-1400 סמ'  ב'
דמויות היסטוריות חשובות ורבות השתמשו באמנות הנאום, הרטוריקה, כאמצעי תקשורת ייחודי שבאמצעותו הביעו את רעיונותיהם ושכנעו אחרים בדעותיהם. ישו, פריקלס וקיקרו בעולם העתיק, ודמויות כגון תומס ג'פרסון, אברהם לינקולן, נפוליאון ומרטין לותר קינג בהיסטוריה החדשה יותר, כולם נשאו נאומים ברגעים דרמטיים בלשון רהוטה ומתוך מחויבות עמוקה, נאומים שהפכו לסמל של תקופה, דור או רעיון. במסגרת הקורס נבחן שורה של נאומים הנחשבים "גדולים", חלקם מפי דמויות היסטוריות וחלקם מפי גיבורים ספרותיים, ונדון בשאלה אילו תנאים צריכים להתקיים כדי שנאום ייחרת בזיכרון ויהפוך למסמך המייצג עידן או רעיון.

במהלך הקורס נתוודע אל דרכי השכנוע המקובלות - פנייה להגיון, לרגש ולאמון, ונגדיר סוגים שונים של טענות וכשלים. נכיר סוגים שונים של נאומים, נלמד את חלקי המשנה המרכיבים אותם, ונתוודע אל דרכי הבעה רטוריות שונות ואל מטרותיהן. בתום הסמסטר יהיה על התלמידים להגיש עבודה מסכמת בכתב שבה ינתחו נאום על בסיס החומרים התיאורטיים שנלמדו.

מטרות
להכיר מספר נאומי מופת בהיסטוריה בהקשרם החברתי, הפוליטי והתרבותי.
לסגל מיומנויות ניתוח רטורי של נאום.
להכיר סוגים שונים של נאומים ואת אופן בנייתם.
ליישם את תכני הקורס באמצעות ניתוח נאום על הקשריו ההיסטוריים, החברתיים והתרבותיים.

דרישות
קריאת חומר רקע לקראת כל שיעור
עבודה מסכמת בכתב
נוכחות חובה

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Throughout history, many leading figures have used the art of rhetoric as a unique communication means to express their ideas and persuade others to follow them. Jesus, Pericles and Cicero in ancient times, and more recently Tomas Jefferson, Abraham Lincoln, Napoleon and Martin Luther King – all delivered eloquent speeches at dramatic points in time, demonstrating deep commitment to their cause. These speeches have all come to be representative symbols of their time, generation or ideas, and are now part of the great heritage of the world's most outstanding speeches.

In the course we will analyze a number of famous speeches delivered by historical figures or by literary ones. We will explore the circumstances and characteristics that are required to make a speech memorable and representative of an era or an idea.

We will analyze a number of speeches in class, and discuss the theoretical elements of rhetoric. Commonly used methods of persuasion will be introduced, such as talking to the listener's logic, emotions, and trust. We will also define various types of arguments and common fallacies, get acquainted with different types of speeches and with the way they are structured, and look into different ways of rhetoric expression and their goals.

At the end of the semester the students will be required to choose a speech and to submit a written paper in which they will analyze it based on the theoretical materials studied.
 
0662-1190-01
 תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית: בירור מושגי
 Digital Culture & Virtual Reality: Conceptual Inquiry
ד"ר גדי נועהשיעור גילמן282 ד'1400-1200 סמ'  א'
המהפכה הדיגיטלית, שראשיתה, כמו המהפכה התעשייתית, במכונה, והמשכה בשינוי תרבותי כולל, מצטיירת כמזוהה באופן כמעט טוטלי עם הטכנולוגיות הווירטואליות שלה וכשבויה בשיח הטכנולוגי-עתידני-חדשני שהתפתח באותה מהירות כמעט בה הושקו החידושים הטכנולוגיים. שיח זה מושתת ברובו על אמונה בכוחו המשחרר של העולם הקיברנטי וביכולת ההעצמה וההרחבה, לא רק של תחושת המציאות והזהות שלנו, אלא גם של התפיסה וההבנה שלנו את ה'אני' ואת ה'עולם'.
הקורס ינסה לקיים בירור מושגי פילוסופי ביקורתי של המרכיבים הרעיוניים הבסיסיים בעולם התרבות הדיגיטלי, דרך שורה של טקסטים שלא רק עוקבים אחר דפוסי ההתפתחות של העולם הדיגיטלי, (ולעיתים גם מפרשנים אותה בהקשר היסטורי ותרבותי רחב), אלא גם מנסים לספק אבחנות והגדרות מושגיות רלבנטיות להתמודדות עם משמעותן של הטכנולוגיות הווירטואליות ועם אופני הייצור של משמעויות במרחב הקיברנטי.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
The Digital Revolution (and the ensuing Information Revolution), like the Industrial Revolution, emerges from a mechanical invention as an all-encompassing cultural change, and is identified primarily with its virtual technologies. Its adherents moreover seem completely captivated by the futuristic-technological discourse produced alongside technological innovations. By and large, this discourse draws its strength from the belief in the liberating power of cyberspace and in its capacity to expand not merely our collective sense of identity and reality but also our very understanding of 'self' and the 'world'.
The course is designed to conduct a critical philosophical inquiry into the fundamental theoretical components of the digital world through a number of sources that both observe and interpret the course of digital evolution. Furthermore, it will attempt to provide conceptual distinctions and definitions that are relevant to tackling the meaning of virtual technologies and the modes of production and assignment of meaning in cyberspace.
 
0662-1248-01
 יחסים בין-אישיים בקבוצה
 Interpersonal Relations in A Group
גב' גול ליאורתרגיל גילמן361אא'1800-1600 סמ'  ב'
הקורס מציע הזדמנות ללמידה "אחרת" המבוססת על התנסות חוויתית כחברי קבוצה.
מטרותיו: הכרות ולמידה של תהליכים בקבוצה קטנה. בדיקה, הכרה והבנה של מחשבות, רגשות והתנהגות של המשתתף בקבוצה, בהתייחס להשפעה ההדדית של הפרט על הקבוצה ושל הקבוצה על הפרט.

דרישות הקורס וחובות התלמידים: הקורס מחייב נוכחות רצופה. זכות הסטודנט לבחור את הדרך בא יבטא את נוכחותו בקבוצה. העדרות מעל שני מפגשים לא מאפשרת לקבל ציון בקורס.
בתום הקורס תוגש על ידי הסטודנטים עבודה מסכמת שתכלול ניתוח אינטגרטיבי של התהליך הקבוצתי והאישי בהתייחס להיבטים תיאורטיים מתחום הקבוצה. מומלץ לנהל רישום אחרי המפגשים

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
The course offers an opportunity of a different way of learning, which is based on experiencing the group processes as a group member. During the course, the students will be introduced to the processes in a small group. Examination, understanding and being conscious of thoughts, feelings and behavior of the group member, in relation to the mutual influence between the individual and the group.
0662-1251-01
 "הפגיעה השלישית"- דמות האדם בראי הפסיכואנליזה
 The Third Blow: The Image of Man in Psychoanalysis
ד"ר טריאסט יוסףשיעור גילמן326 ד'1600-1400 סמ'  א'
שלוש פגיעות ספגה האנושות בגאוותה; אחרי המהפכה הקופרניקאית והדרוויניזם - הפסיכו-אנאליזה היא אולי המכאיבה מכולן. היא עימתה את האדם עם העובדה שלא זו בלבד שעולמנו אינו מרכז היקום ולא זו בלבד שהאדם איננו נזר הבריאה אלא שהוא "אינו אדון אפילו בביתו שלו". כך פרויד (1917) המכוון לכך ש"האני" האמור לנהל ולתאם את הסובייקט ולייצגו כלפי פנים וכלפי חוץ, בעצם אינו יודע אותו אלא באופן חלקי בלבד. כל השרוי בעלטת הלא-מודע אינו בשליטתו ונעלם ממנו.
בקורס מבוא זה תושם הפסיכו-אנאליזה על הספה, תוך ניסיון לבחון בראיה ביקורתית את התפתחותה של התיאוריה שהותירה חותם כה עמוק על תרבות המערב ושרדה את חילופי המילניום – קונטרברסלית כתמיד. מלבד הצגת רעיונותיה המרכזיים של הפסיכואנליזה יושם הדגש על זיהוי מאפייני דמות האדם (בתפקידו כמטפל וכמטופל) כפי שאלה מצטיירים במודלים השונים של הפסיכואנליזה מפרויד ועד ימינו. תפיסת דמות האדם מתפתחת במקביל לתהליך התפתחותה של התיאוריה, מ"אובייקט חלקי" המחפש את מהותו האמיתית בעולם של "אמת מוחלטת" – ל"סובייקט שלם" המגלה ובתוך כך גם בורא את "עצמו האמיתי" במרחב אינטר-סובייקטיבי של "אמת יחסית".

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Three major blows have been inflicted upon man's pride, and next to Darwinism and the Copernican revolution, the most painful one was probably delivered by psychoanalysis. For psychoanalysis forced man to face the fact that not only that our world is not the center of the universe, and not only that man is not the pinnacle of Creation, but also man is not even "master of his own home". This was Freud's (1917) way of saying that the "ego", which is supposed to manage and coordinate the subject, while representing him inwardly and outwardly, in fact only has very partial acquaintance with it; for everything that lies in the shadow of the unconscious is unknown to him and is beyond his control.

In this course we shall invite psychoanalysis to "lie on the couch"; using a critical approach we shall study the development of this theory, which left such a profound impact on Western civilization but - having survived the passage into the third millennium - remains as controversial as ever. Apart from presenting the main ideas of psychoanalysis, we shall identify the characteristics of man's image (in his role as therapist and patient) as seen in the different psychoanalytic models, from Freud to present day. We shall follow the change in the perception of man's image, as it evolves in parallel to the development of psychoanalytic theory, from a "part object" looking for its real essence in a world of "absolute truth", to a "whole subject" who discovers - and by so doing also creates - his "real self" in an intersubjective space of "relative truth".
0662-1336-01
 גישות יצירתיות במדעי הרוח
 Creative Approaches in the Humanities
ד"ר יגורי תמישיעור גילמן282 ה'1600-1400 סמ'  א'
מדעי הרוח עוסקים במציאות האנושית. קיומו של האדם כבן תרבות – בהווה, בעבר ובעתיד – הוא הנושא המשותף לתחומי הדעת השונים במדעי הרוח. תחנות מרכזיות בהתפתחות התחום, מהאקדמיה שביוון העתיקה ועד ימינו, מוצגות בקורס בעזרת מגוון יצירות: טקסטים הגותיים וספרותיים, קטעים מסרטים ווידאו, אמנות פלסטית ועוד. בנוסף, מוצגים מושגי יסוד ותיאוריות רלוונטיות למחקר בתחום. מגוון היצירות ממחישות כיצד באה לביטוי יצירתיות במדעי הרוח.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Humanities engage in human reality. Man's cultural existence - past, present, and future - is a common theme amongst the various departments in the humanities. Main focal points in the development of the Humanities, from the academia in ancient Greece to the present, are presented with creative works of contemplative and literary texts, video clips and films, visual arts and more. Core concepts and relevant theories to the research in the field are also presented in that way. The creative works illustrate how creativity finds expression in the humanities
0662-1337-01
 תחנות יסוד במדעי הרוח: קריאה רב תחומית
 Fundamental Elements of the Humanities: Interdisciplinary At
ד"ר רוטמן דוד יחזקאלשיעור גילמן282 ה'1200-1000 סמ'  ב'
מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים ליסודות הרעיוניים וההיסטוריים של מדעי הרוח, תוך התמקדות בקיום הנבדל מן הדיסציפלינות האחרות (מדעי הטבע, החברה והאמנויות) ובזיקות אליהן. במרכז הקורס תעמוד קריאה משותפת, מנקודת מבט ביקורתית ורב תחומית, של טקסטים תיאורטיים יסודיים מתחום הפילוסופיה, ההיסטוריה וביקורת התרבות והספרות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
The aim of the course is to provide students with an overview of the historical and philosophical basis of the Humanities. The course includes guided readings, from critical and interdisciplinary attitude of theoretical texts from various fields such as: Philosophy, History, Culture-Studies and Literature
0662-1413-01
 שואה וגבורה בשיח הציבורי הישראלי
 Israeli Society and the Holocaust
ד"ר גבע יונוביץ שרוןשיעור ותגילמן455 ב'1000-0800 סמ'  א'
בשנותיה הראשונות חיברה מדינת ישראל בין השואה לגבורה, והתקשתה להפריד ביניהן: לא היתה 'שואה', במובן של חורבן יהדות אירופה במלחמת העולם השנייה, ללא 'גבורה', ששיאה המרד שפרץ בגטו ורשה באביב תש"ג (1943). שורשי חיבור זה בימי היישוב, וביטויו ניכר לפחות עד פרשת משפטו של אדולף אייכמן, שנפתח בירושלים באפריל 1961. בקורס נבחן את נוכחותו של מושג הגבורה בתקופת השואה בארץ בצמתים מרכזיים בהם נפגשה החברה הישראלית עם השואה, ביניהם הוויכוח על הסכם השילומים, פרשת קסטנר ומשפט אייכמן. בחינה זו תתבצע באמצעות קריאה וניתוח משותפים של מגוון מקורות היסטוריים, ברוח התקופה ובהקשר אקטואלי. כקורס המשלב הקניה של מיומנויות אקדמיות, במהלך השיעורים נעמוד על הכלים העיקריים למיפוי טקסט וזיהוי מרכיביו במטרה להקנות כלים לפיתוח קריאה ביקורתית ושכלולה ולכתיבת חיבור אקדמי. הדיון המתודולוגי ייערך במשותף ובמשולב עם הדיון התוכני. במהלך הסמסטר יידרשו הסטודנטים והסטודנטיות להשתתף בתרגילים קצרים, בכתב ובעל פה, ובסופו להגיש מטלה מסכמת.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
The course introduces the Israeli society's perceptions of the Holocaust and Holocaust survivors from the end of the Second World War to the early 1960s, via reading, discussing and analyzing variety of primary documents: manifests, protocols, speeches, letters and memoirs of men and women. In class we will examine topics such as the reparation controversy, the Holocaust Memorial Day in Israel (Remembrance Day for the Holocaust and Heroism), the Kastner Affair, the Eichmann Trial in Jerusalem and the gender aspect of the Holocaust research.
0662-1416-01
 ארגנטינה במאה ה- 20: כלכלה, חברה ופוליטיקה
 Argentina in the 20th Century: Economy, Society Politics
ד"ר דוידי אפריםשיעור גילמן326 ה'1400-1200 סמ'  א'
מטרת הקורס "ארגנטינה במאה ה-20: חברה, כלכלה ופוליטיקה" היא להקנות ללומדים ידע בסיסי על ארגנטינה ועל האירועים המרכזיים והמעצבים שהתחוללו במדינה הלטינו-אמריקאית במאה שעברה. עוד נלמד על המשותף והמפריד בין התקופות השונות עם דגש על ההתפתחויות במחצית השנייה של המאה ה-20: מהופעת הפרוניזם ועד למדיניות הניאו-ליברלית בשנות ה-80 והתגובות העממיות שקמו בשני העשורים האחרונים. הקורס הסמסטריאלי ישלב ניתוחם של תהליכים חברתיים, כלכליים ופוליטיים; והקרנת שני סרטים תיעודיים, שאחד מהם טרם הוקרן מסחרית בישראל.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
In the eve of the 20th century Argentina emerged as one of the ten richest countries in the world, benefiting from an agricultural export-led economy as well as British and French investment. But, during the last two thirds of the century, the country faced several military coups and political instability, along with periodic economic and social crisis that restrained its full capitalist development. The aim of the course is to provide a basic knowledge on Argentina in the last century. The course introduces the contemporary Argentinean history combined with relevant social, political and economic data.
0662-1418-01
 החתול של פרויד: תמורות בפסיכואנליזה בת זמננו
 Freud's Cat: Transformations in Contemporary Psychoanalysis
ד"ר בן שפר גדשיעור גילמן282 א'1200-1000 סמ'  ב'
פרויד הוא אבי הפסיכואנליזה, אך צאצאיו שלו עזבו את הקן. גלגוליה של התיאוריה הפסיכואנליטית הביאו אותה למקומות חדשים, הן כתיאוריה פסיכולוגית והן כתיאוריה טיפולית. מה שהיה ציר אחד של חשיבה, בראשית ימיה, התפצל לענפים שונים הנושאים פירות שונים. עם הזמן הבשילו רעיונות שונים שמתייחסים לטבען של הנפש האנושית ונגזרותיה, ולאופנים בהם אנחנו יכולים להכיר את טבענו ואת טבע הזולת, במטריצה הטיפולית ומחוצה לה. כל אלה מתלכדים לרשת מרתקת של תיאוריות שקשורות בזיקות שונות ומורכבות.
במהלך השיעורים ננסה לבחון רשת זו דרך תחנות משמעותיות בהתפתחות הרעיונות הפסיכואנליטיים מאמצע המאה שעברה ועד ימינו אנו. נמשיג את הפסיכואנליזה בת זמננו כגוף תיאוריות שבו מתגבשות אמיתות זמניות, שכוחן יפה להקשר נתון, שדומה ומחליפות את האמיתות הסמכותיות והאוניברסליות של הפסיכואנליזה הקלאסית.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
Freud is the father of psychoanalysis. However, his descendants have left the nest. The vicissitudes of psychoanalytic theory have led it to new domains, as a psychological theory as well as a therapeutic one. What was once, in the early days of psychoanalysis, one line of thought, has diverged into various branches, yielding different fruits. With time, different ideas concerning the nature of the human mind and its derivatives, and the ways in which we can know ourselves and others, have ripened, both within the therapeutic matrix and beyond it. All these converge into a fascinating network of theories that are interlinked in varied and complex affiliations.
During class, we will try to examine this network through major stages in the development of contemporary psychoanalytic ideas, from the mid-20th century up to present time. We will conceptualize the psychoanalysis of current days as a theoretical body that crystallizes transient truths that are valid per specific contexts rather than (over)using the somewhat authoritative and universal truths of classical psychoanalysis.
0662-1450-01
 מבוא לרטוריקה
 Interdisciplinary Introduction to Rhetoric
פרופ פרוגל שי ישראלשיעור גילמן326 ד'1400-1200 סמ'  א'
הרטוריקה היא אומנות הנאום וזהו מקורה. אך, לאורך תולדות המחשבה המערבית, הדיון ביחס לטבעה ולתכליתה חרג מאמנות זו לשאלות עקרוניות ביחס לקשר בין מחשבה ושפה, בין שכנוע לאמת ובין רטוריקה לאתיקה. בקורס נדון בסוגיות אלה דרך התייחסות להשקפות בולטות בתולדות הרטוריקה מיוון העתיקה ועד ימינו.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Rhetoric is the art of oration and this is its origin. Yet, during the history of western culture the discussion concerning the nature of rhetoric was expanded to general questions about the relation between thinking and language, between persuasion and truth and between rhetoric and ethics.
We will discuss these questions by referring to central views in the history of rhetoric from ancient Greece to our time.
 
0662-1459-01
 יידיש ואוונגרד במזרח אירופה בין מלחמות העולם
 Yiddish and Avant-Garde in Inter-War Eastern Europe
ד"ר לבנת אביבשיעור גילמן307 ד'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בהתפתחות מגמות אוונגרדיות בקרב הציבור היהודי דובר היידיש במזרח אירופה בין שתי מלחמות העולם ויתמקד בעיקר באוונגרד היהודי היידישיסטי כפי שבא לביטוי במגמות הפוליטיות ובזרמים האמנותיים כגון אקספרסיוניזם, פוטוריזם, קונסטרוקטיביזם, דאדאיזם, אנרכיזם וגילויים מגוונים של אוונגרד אמנותי ואינטלקטואלי.

הקורס יתמקד בביטויים השונים של המגמה האוונגרדית בספרות ובשירת היידיש, בתאטרון, בקולנוע, במוסיקה ובאמנויות החזותיות. הקורס ילווה במצגות ויזואליות, מוסיקה, סרטים וקטעי ארכיון נדירים.

* אין צורך בידיעת השפה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
The course will deal with developments of Avant-Garde trends among the Yiddish speaking Jewish population in inter-war Eastern Europe.
The focus will be mainly on Yiddish Avant-Garde as expressed in Political tendencies and artistic currents as Expressionism, Futurism, Constructivism, Dadaism, Anarchism and diverse expressions of political and artistic Avant-Garde.
The course will deal with varied expressions of Avant-Garde in Yiddish Literature and poetry, theatre, cinema, and the Arts.
Visual presentations, music, films and special archival materials will accompany the course.
 
0662-1761-01
 מבוא להיסטוריה של האקולוגיה: מארקדיה לסייבר
 From Arcadia to Cyber: Issues in the History of Ecological T
ד"ר אלחנתי משהשיעור גילמן280 ג'1200-1000 סמ'  א'
יש מי שהאקולוגיה מייצגת עבורם דיסציפלינה מדעית החוקרת את יחסי הגומלין בין אורגניזמים וסביבתם. עבור אחרים אקולוגיה הינה מילה נרדפת לתנועה הסביבתית שנולדה בשנות ה-60 של המאה ה-20 ולהשלכותיה הפוליטיות. שיעור זה מבקש להביט בשורשים ההיסטוריים ובהתפתחותה של האקולוגיה כשיטה מדעית אך בעיקר כאידיאולוגיה שגילמה מאוויים רוחניים, דתיים ואף לאומיים לאורך דורות. במהלך הקורס נביט, אם כן, בתכנים של תנועות רוחניות ותרבותיות שהניפו את דגל האקולוגיה ובמסגרת זו, נברר, בין השאר, מהי אקולוגיה נוצרית, מה בין אקולוגיה לנאורות, "ההיסטוריה של הטבע" כאקולוגיה, אקולוגיה ארקדיאנית למול אקולוגיה פסטורלית, דרוויניזם ואקולוגיה, האקולוגיה והסיפור האמריקאי ומה טיב הזיקות שהתקיימו בין האקולוגיה והתנועה הרומנטית. בנוסף, נעסוק ברקע הפוליטי המיוחד לרעיונות האקולוגיים כפי שבאו לידי ביטוי בתקופות השונות ולמשל, הקשר בין התפתחות המחשבה האקולוגית והאימפריאליזם של המאה ה-19, כמו גם, הולדת האקולוגיה המודרנית בתוך תרבות הנגד של שנות ה-60 שאז הפכה האידיאולוגיה האקולוגית לכוח פוליטי ולמסד גלובלי של התנועה הסביבתית.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
This course introduces students to the historical roots of the ecological and environmental thinking. We will examine what is distinctive about this field ofhistory as it provides us with explanations to the contrasting discourses of the ecological thought. We shall examine the eco-centric approach in contrast to the techno-centric attitude by compering between Gilbert White's Arcadia and the 'imperial' approach represented in Carl Linnaeans writings. This dialectical scheme will guide us through the course and direct us to look closely upon various topics such as:
Romanticism and ecology; Green Colonialism; William Morris and the environment as revolution; the American frontier and the "Machine in the Garden"; Thoreau, Emerson and the birth of the ecological holism; counterculture and environmentalism and, Cultural Ecology as Cyber-ecology.
As these subjects of conversation suggest, the principle goal of the course isto introduce the student to some of the vital ideas, scholarly trends, andmethods that inform our efforts to gain historical perspective on matters of environment and ecology as cultural entities.
0662-1762-01
 שלא יעבדו עליכם: עדויות ושקרים ברשת
 Don't Be Fooled: Testimonies & Falsehoods On the Web
ד"ר מילר בועזשיעור גילמן277 ב'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בטכנולוגיות רשת כגון אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות, ואתרי תוכן שיתופיים כמקור ידע. נעסוק בשתי סוגיות מרכזיות. הראשונה היא ההשלכות של טכנולוגיות אלה לאפיון המסורתי של מושגים כגון ידיעה, אמון, והצדקה אפיסטמית. התפתחויות אלה מעוררות שאלות רבות: במה שונים, אם בכלל, מקורות ידע מקוונים ממקורת ידע מסורתיים? האם נכון להמשיג טכנולוגיות אלו כמקור של עדות, או שמא מדובר במקור ידע מסוג חדש? במה שונה ידיעה שיתופית-קבוצתית מידיעה של יחידים? האם תיתכן ידיעה ממקורות אנונימיים? הסוגייה השנייה שבה יעסוק הקורס היא הדרכים שבהן ניתן להבחין בין מקורות מהימנים ובלתי מהימנים בעולם המקוון. בפרט, האם ותחת אילו תנאים ניתן לסמוך על מקורות כגון ויקיפדיה, דירוג מוצרים על ידי גולשים באתר הקניות אמזון, או דירוג מלונות על ידי הגולשים באתר התיירות Tripadvisor ? מהי מהימנותן של עדויות חברים ברשת פייסבוק? מה משקלו של מידע רפואי באתרי אינטרנט ובפורומים, כשהוא מעומת עם המלצותיו של הרופא המטפל? הקורס ישלב קריאה בתיאוריה פילוסופית מתחום תורת הידיעה, מחקר הרשת, ותכנים מקוונים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
The course deals with network technologies, such as websites, social networks, and content-sharing sites as sources of knowledge. It addresses two main themes. The first is the implications of such technologies to the traditional conceptual analysis of notions such as knowledge, trust, and epistemic justification. Such developments give raise to many questions: What are the differences, in any, between online sources of knowledge and traditional sources of knowledge? Are they sources of testimony, or do they constitute a new source of knowledge altogether? How does collaborative group knowing differ from individual knowing? Can knowledge be obtained from anonymous sources? The second theme the course addresses is the ways in which we can distinguish reliable sources in the online world from unreliable ones. In particular, under what conditions, in any, can we trust source such as Wikipedia, product rankings on Amazon, or hotel rankings on Tripadvisor? How reliable are friends' testimonies on Facebook? How is medical knowledge from websites and online forums to be weighed against a physician's advice? The course readings will include philosophical sources from the field of epistemology, network studies, and online sources.
0662-1959-01
 מרחב בספרות ילדים ישראלית
 Space in Israeli Children's Literature
ד"ר בורשטיין דרורשיעור גילמן326 ב'1800-1600 סמ'  ב'
סיפורי ילדים יוצרים לא רק עלילות מדומיינות של ילדוּת, אלא גם מקומות ומרחבים של ילדות. בקורס נקרא במדגם של סיפורי ילדים ישראליים, החל משירי פניה ברגשטיין (לצד איורי אילזה קנטור), סיפורי נחום גוטמן וס' יזהר המתארים מרחבי ילדות שבטרם מדינה, ועד לסוף המאה ה-20. אחרי הצגת בסיס תיאורטי לדיון במרחב ספרותי (מושגים כמו "כרונוטופ" ו"המקום המאיים" בעקבות בחטין, פרויד, בארת ואחרים) נקרא בסיפורים על פי סדר כרונולוגי ונעקוב אחרי השתנות הגאוגרפיה הספרותית של הילדוּת שהיא, במידה מסוימת, גם השתנות הילדוּת הישראלית עצמה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Stories for children create not only imaginary plots of childhood but places and spaces of it as well. We shall read some Israeli childhood stories, starting with stories from before the establishment of the State of Israel and ending with late 20th century texts, and try to outline the changing "geography of childhood" in the Israeli context. The theoretical basis for discussing literary spaces will include, among others, the writings of M. Bakhtin, W. Benjamin and S. Freud.
0662-1960-01
 תולדות המחשבה הכלכלית
 History and Philosophy of Economic Thought
ד"ר כהן-צמח ירוןשיעור גילמן326 ג'2000-1800 סמ'  א'
בקורס נלמד על התפתחותן של התיאוריות על הכלכלה – החל מהפילוסופיה העתיקה, דרך ימי הביניים והעת המודרנית. נדבר על הגישות השונות לכסף ועסקים והתפתחותן בראי ההיסטוריה. נדבר על השוק, עולם העסקים, אדם סמית, קיינס, פרידמן ואחרים, ליברליזם, קפיטליזם, סוציאליזם, ועוד.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
In this course we will learn about the development of economic theories - from ancient philosophy through medieval to modern times. We'll talk about different approaches to money and business and their development. Among the topics brought up –the idea of the marketplace, the business world, teachings of Adam Smith, John Maynard Keynes, Milton Friedman and liberalism, capitalism, socialism, etc.
 
0662-1961-01
 המשבר הכלכלי של שנת 2008 - העוקץ האמריקאי?
 The Economic Crisis of 2008 - The American Sting?
ד"ר חפץ שרוןשיעור גילמן282 ה'1600-1400 סמ'  ב'
המשבר הפיננסי של שנת 2008 הוא מן המשברים החריפים שידעה ארה"ב. מוסדות כלכליים ענקים נכחדו בשבועות ספורים, מאות בנקים כשלו ונסגרו, מיליארדי דולרים נמחקו. המשבר התפשט באירופה והטיל למיתון את הכלכלה הריאלית בעולם.
משמעות המשבר חורגת מהשפעותיו הכלכליות. המערכת הפיננסית בארה"ב הפכה במחצית השנייה של המאה העשרים למייצגת המובהקת של ניצחון הקפיטליזם האמריקאי. קריסתה מחייבת בחינה ביקורתית של ההנחות התרבותיות, החברתיות והפוליטיות של התשתית הכלכלית האמריקאית שהתגלתה כמנוף להעברת הון לראש הפירמידה החברתית. במהלך הקורס ניוודע לדרמה הגדולה של המשבר, נכיר את הדמויות המרכזיות אשר שחקו בו תפקיד ונשאל האם נשתנה משהו בקפיטליזם האמריקאי?

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
The year 2008 brought one of the most severe financial crises in American history. Venerated financial institutions disappeared in a fortnight, hundreds of banks failed, billions of dollars evaporated. The crisis turned contagious sending European economy into deep recession and affecting the world economy at large.
The implications of the crisis go beyond financial hardship. They pose a significant theoretical challenge to American style capitalism embodied in and propagated by the financial system in the US. During the semester we shall critically discuss the underlying cultural and political premises behind the US financial system.
While becoming familiar with the drama of the crisis we shall examine a financial system that has morphed into a lever for wealth transfer to the upper echelon of American society. We would try to discern if the system had changed as a result of the crisis.
0662-1962-01
 תרבות וקוגניציה
 Culture and Cognition
ד"ר צדקה רונןשיעור גילמן326 ב'1200-1000 סמ'  א'
תרבות נוצרת, נצרכת ומופצת על ידי בני אדם. המחקר הקוגניטיבי של התרבות והאמנות מבקש לבחון את האופנים בהם מנגנונינו התפיסתיים, המחשבתיים והרגשיים משפיעים על החוויה התרבותית, ועל האופן בו אנו מגיבים ליצירה התרבותית והאמנותית.
כדי להיטיב להבין את התרבות ואת האמנות שאנו יוצרים ואוהבים, עלינו להבין את הכלים הקוגניטיביים שבאמצעותם היא נוצרת ומתווכת. בין אם המדובר ביצירת אמנות, בדת, ברעיון, במשנה סדורה, בטכנולוגיה, באומנות או במשחק - יצירה אנושית רוכשת את משמעותה התרבותית מאינטראקציה בין אנשים. כדי שתהיה ליצירה משמעות תרבותית, כדי שהיא תהיה בעלת השפעה ולאורך זמן, הרי שהיא חייבת להתאים לא רק לכלים הקוגניטיביים של יוצריה אלא גם לאלו של קהלה. קהל זה הוא שצורך אותה, מתייחס אליה, משמר אותה, מעבד אותה ומפיץ אותה. המחקר הקוגניטיבי של התרבות מבקש לשפוך אור על האופן שבו היצירה התרבותית והאמנותית מתקשרת עם הקהל שלה, ועל האופן בו מתפתחת תרבות.
הקורס יציג את הגישה הקוגניטיבית לתרבות, יבהיר את המסגרת המושגית שלה, ויעסוק בדוגמאות מתחומים רבים ומגוונים של יצירה תרבותית ואמנותית כדי להמחיש את האופן בו מסייעת לנו גישה זו להבין תחומים אלה. הקורס ילווה בדוגמאות ממיטב היצירה האמנותית והתרבותית. 
 
נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Culture is based on human interaction. Works of art, ideas, technologies or games – these and other cultural products are not just formed by people, but are also consumed, referred to, preserved and distributed by people. To be meaningful and cast impact overtime, works of art and other cultural products must therefore fit the perceptual, cognitive and emotional mechanisms of their creators and of their audience. It is this audience who responds to it, mediates it and transmits it further. The cognitive study of culture wishes to understand culture by looking into the cognitive processes involved in cultural and artistic exchanges.
This course presents the cognitive approach to culture, demonstrates how various forms of art and culture communicate with their audience and offers a novel understanding of the way culture develops
0662-1964-01
 ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה
 Children and Creativity: the Media Case
ד"ר גוז'נסקי יובלשיעור גילמן326 ה'1000-0800 סמ'  ב'
זהו קורס בין-תחומי אשר יעסוק בשאלת היצירתיות, תוך התמקדות בתרבות המדיה של ילדים. המושג "יצירתיות" נקשר ברומנטיקה לילדים ולאמנים. מאז מחשיבה תרבות המערב את גילוייה ותוצריה. בתחילת הקורס נעסוק בהגדרת המושג "יצירתיות", כפי שהובן בהיסטוריה וכפי שהוא מובן היום, ונבחן את זיקתו למושג "ילדות". נשאל כיצד נמדדת יצירתיות, והאם ניתן לפתח אותה או ללמוד אותה.
לאחר הדיון המושגי הבסיסי, נגדיר מספר פרמטרים מרכזיים המקושרים ליצירתיות כחידוש, השראה, עשיה, התאמה וקבלה. נבחן פרמטרים אלה כפי שהם באים לביטוי בפלטפורמות מרכזיות בתרבות הילד כיום: הטלוויזיה, המחשב והאינטרנט.
אחת הטענות המרכזיות שנשמעות תדיר היא שהטלוויזיה והמדיה החדשות פוגעות ביצירתיות של הילדים. בקורס נדון בטענות אלה תוך התייחסות פרטנית לכל מדיום.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
An interdisciplinary course about creativity and children's media culture.
Creativity is viewed as related to artists and children: How come? Is creativity natural or cultural?
We will look at the question of creativity through central current children's media: television, computer and internet.
0662-1965-01
 פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים
 Post-Pornography: Sex, Love and Identity in a Digital Age
ד"ר נור עופרשיעור גילמן326 ג'1800-1600 סמ'  ב'
הקורס בנוי על שני גופי ידע: שאלות על מין, מגדר, זהות וסובייקטיביות בסייבר מצד אחד, וגוף המחקר הסוציולוגי אודות החברה בעידננו אותו כינה הסוציולוג זיגמונט באומן "מודרניות נזילה" בהקשר של החיים ברשת. בקורס נכיר את הספרויות המרכזיות של שני גופי ידע אלה ונעסוק בשאלות על אהבה, מין, מיניות, היכרויות ופורנוגרפיה ברשת הן מנקודת המבט הסקפטית אודות הסייבר והן מזו המתלהבת. הקורס יבחן באופן מובחן את הקשר שבין אהבה ומין וייצוגיהם המקוונים לבין פלטפורמות חברתיות מקוונות ומוביליות. האם אנו חיים בעידן פוסט-פורנוגרפי?

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
The course is built upon two sets of questions: 1.How did the internet as a human space transform sex, gender, identity and subjectivity, and 2. What is liquid modernity (Zigmunt Bauman) and its application to life online. The course will present a hypothesis that is concerned with pornography online: not unlike a long list of industries such as travel, journalism, printed books, photography, investing, pornography too is being profoundly restructured and reinvented in cyberspace.
0662-2010-01
 מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה
 From Grimm to Walt Disney: Grimm's Fairy Tales
ד"ר לבנת חנהשיעור גילמן306 א'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס יעסוק במעשיות כספרות עממית ובגלגוליהן עד ימינו. במהלך הקורס יתמקד הדיון באופן שבו העלו האחים גרים את המעשיות על הכתב במאה ה-19 ובאופן שבו הם התאימו אותן לילדים, בהשוואה לאופן שבו מעובדות מעשיות אלה לילדים בימינו, ובייחוד למדיום הקולנועי באולפני וולט דיסני כתופעה תרבותית.
ההשוואה תמחיש את האופן שבו באים לידי ביטוי הנורמות של החברה והתקופה, התרבות ותפיסת העולם - ובכללה מושג הילד בתרבות ומעמדם של הגבר והאשה בה - במעבר מגרים לעיבודי המעשיות במאה הנוכחית. כמו כן ייבחן ערכם האסתטי של הטקסטים בכל הנוגע לשפה, לעיצוב הדמויות, לרצף האירועים והעלילה, לסיפר ולאמצעים אמנותיים אחרים בסוגי המדיה השונים.
במהלך הקורס יתקיים גם דיון השוואתי בטקסטים אחרים שעובדו לילדים בסוגי מדיה שונים, מתרבות המערב (כגון: אנדרסן; מסיפורי המיתולוגיה היוונית ומיתולוגיות אחרות; מרי פופינס; ספר הג'ונגל; פיטר פאן) ומתרבות המזרח (כגון: סיפורי אלף לילה ולילה) וכן דיון השוואתי בטקסטים עכשוויים המתבססים על דגמים ומאפיינים של המעשיות הקלאסיות ועיבודיהן.
The course will deal with fairy tales as folk tales, and their various versions till our days. The meetings will focus on the way the Grimm Brothers wrote them for adults and for children in the nineteen's century, in comparison with the way these fairy tales are written for children today, and especially with the way they are adapted for children by Walt Disney's films as a cultural phenomena.
The comparison will focus on the way the society's norms and the culture and world views of a certain society and era are exposed in Grimm's versions and the other versions and adaptations till today. This will include Gender discussions and a discussion referring to various approaches to children and childhood. The course will include also a discussion about the esthetic value of the literary text: the language, the characters, the plot, the point of view and other artistic aspects of those versions.
The discussion will include also a comparison with other classical texts which were adapted for young children, as Andersen's tales, the Greec Mythology and other Mythologies as well as Classics like Peter Pan and folk tales from eastern cultures.
 
0662-2074-01
 יסודות בניתוח רטורי
 Fundamentals of Rhetorical Analysis
ד"ר ינושבסקי יניב גליה מאישיעור גילמן326 ה'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור זה מעניק עקרונות מתודולוגיים ושיטות מחקר לניתוח רטורי של טקסטים כתובים ודבורים, מילוליים וויזואליים. במהלך הקורס יתנסו הסטודנטים בניתוח טקסטים וייחשפו למגוון להיבטים המרכזיים במחקר הרטורי. בין השאר, נערוך הכרות עם הסוגיות הבאות: הסיטואציה הרטורית, הפעולה הרטורית, הממד הארגומנטטיבי בשיח, מבנה הטיעון הרטורי, שכנוע באמצעות האופי (אתוס), תפקיד הרגש בשכנוע (פאתוס), רטוריקה פיגורטיבית, כשלים רטוריים, ועוד.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
This course overviews basic research methods used in the rhetorical analysis of different types of text: written and oral, verbal and visual. Students will learn and exercise various frameworks and research instruments used in contemporary trends in rhetorical criticism. Among the course’ topics are: rhetorical situations, rhetorical act, argumentative dimensions of discourse, argumentative structure of texts, persuasion through character (ethos), appeal to emotions (pathos), figurative language, rhetorical fallacies and so on.
 
0662-2076-01
 דיני החוזים - כלי תיאורטי לניהול אפקטיבי
 Contract Law - A Theoretical Tool for Effective Management
מר גרינגר מתן יששכרשיעור גילמן278 ד'2000-1800 סמ'  ב'
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט את היכולת להשקיף על התנהלותו היום יומית והעסקית, מנקודת המבט האפקטיבית של דיני החוזים.
קורס זה רלוונטי לכל סטודנט ולכל אזרח, אשר בין בחייו הפרטים ובין בניהול עסקיו – מוצא עצמו צד לחוזה או מלהיות מושפע ממנו.
הנחת המוצא בקורס היא, שלטווח ארוך – קשה לזכור ולהטמיע את הפרטים "הקטנים" של דיני החוזים. עם זאת, די בהבנה העקרונית של התיאוריות, התובנות, ונקודות המבט שבדיני החוזים – על מנת להקנות כלים בסיסיים לכל אזרח וכל מנהל, שיאפשרו לו ליצור התנהלות נבונה חכמה ומודעת יותר.
במסגרת הקורס יכירו הסטודנטים את ההיסטוריה ואת התיאוריות המרכזיות של דיני החוזים, ילמדו כיצד לקרוא ולהבין חוזה על שלביו השונים, ואלה דוקטרינות מרכזיות חלות עליו: תום-הלב, תקנת הציבור וכדו'.
הקורס ייפתח בדיון נרחב בשאלת הקשר הכפול בין תרבות ומנהג לבין משפט והסדרה חקיקתית. לאחר מכן תידון בהרחבה ההיסטוריה של החוזה וכן יידונו התיאוריות המרכזיות המנחות את דיני החוזים המודרניים, והגיונם. בהקשר זה, נלמד להגדיר מהו חוזה ומה משמעותו של החוזה (גם בהתייחס לסוגיית ניהול הסיכונים), וניגע גם בסוגים אחרים ולא-קונבנציונליים של חוזים (חוזה בע"פ וחוזה בהתנהגות), ואת הרעיון העומד מאחוריהם. לסיום הדיון בנושא האחריות החוזית הענפה הקיימת גם בהתנהלות "לא-חוזית", כביכול, נדון בהרחבה בנושא של דרישת תום-הלב בשלב המשא-ומתן, ובהשלכות החוזיות של ניהול משא-ומתן אפקטיבי. לאחר מכן, נכיר את החוזה הסטנדרטי על חלקיו השונים, ואת המשמעות של כל אחד מהחלקים הללו, ונתייחס בהרחבה למשמעות של חוזים שכל אזרח נתקבל בהם (חוזי העסקה, חוזים מול הבנק, מול ספקי תוכן וסלולר וכדו'), ונלמד על מעמדם המשפטי המיוחד בדיני החוזים ובפסיקה. אחר כך, נדון בהתרחשויות הנפוצות בחוזים, טעות הטעיה והפרות החוזה, ונלמד בהרחבה מהם הסעדים השונים שדיני החוזים מעמידים לרשות הנפגע בגין הפרת חוזה (אכיפה, ביטול ופיצויים), ואלה חובות מוטלות על הצד הנפגע בחוזה. חלק זה, ילווה בסקירה תיאורטית ועקרונית של הרעיון העומד מאחורי הסעדים השונים, וברקע החובות והציפיות מהצד הנפגע בחוזה. בהמשך, נתייחס גם לחוזים מורכבים יותר, הרלוונטיים למנהלים עסקיים (חוזה עם תאגיד, חוזה רב-צדדי, וחוזה בינ"ל), ולבסוף נחזור לסקור כיצד תובנות מתחומים אחרים, כגון: פסיכולוגיה, פילוסופיה, ספרות, וסוציולוגיה – באים לידי שימוש וביטוי בהבנת החוזה ויישומו.
במהלך הקורס כולו, נשים דגש על הפן התיאורטי של דיני החוזים, ונראה כיצד הבנתו יכולה לשמש ככלי לניתוח ולביקורת נכונה בפועל של החוזה.

לשם השתתפות בשיעור – אין צורך בידע משפטי מוקדם.

נוכחות חובה. 

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

 
This Course's purpose is to provide students with an ability to observe daily and business behavior, through the effective awareness and perspective of Contract Law. During the course we will examine the possibility to achieve this ambitious goal, relying on this basic premise: That providing the principle reason of Contract Law and basic theoretical understanding is sufficient enough in order to provide the necessary tools for a sensible and aware daily conduct. Therefore, this course is relevant to every student who, willingly or not, finds himself affected by a contract or a party to it. This course will introduce the students to the history and major theories of contract law. The students will learn how to read and understand the various stages of contracts, and the major doctrines that apply to it. The course will debate the bond between culture custom and legislative law. We will discuss the history of contracts and the major theories guiding modern contract law, and logic. In this context, we will also define what a contract is – and is not. We will also learn about other types of Contracts (Oral Contract and Contract behavior), and the idea behind them. We will also discuss common events in contracts, such as: mistakes; deception; and violations of contracts, and the various remedies by contract law and extra. Finally, we will review how insights from other disciplines, such as: Psychology, Philosophy, Literature, and Sociology, are implemented in understanding Contracts in court of law.
0662-2078-01
 רוסים ורוסיה בין המאות - תמה של תקופה ביצירותיו של א.פ. צ'כו
 Russians and Russia between Centuries: End of an Epoch in t
ד"ר ניזניק מרינהשיעור גילמן277 ב'1600-1400 סמ'  א'
מבקרים רבים רואים ביצירותיו של צ'כוב את החוליה האחרונה בהיסטוריה של הספרות הרוסית הקלאסית של המאה התשע-עשרה. צ'כוב מפרסם את סיפוריו הראשונים במקביל למותו של דוסטויבסקי ולמשבר היצירתי של טולסטוי. הוא נבדל משני הגאונים הללו, קודם כל בעצם היותו "חסר-אל", חופשי מדוגמות וסכמות.
שנות השמונים של המאה התשע-עשרה מתאפיינות כמו כן במשבר הרומן. הסיפור הקצר, ז'אנר שנחשב קודם בספרות הרוסית לנמוך, מקבל יותר ויותר לגיטימציה, בזכות יצירותיו של צ'כוב. צורת הכתיבה המצומצמת דורשת ממנו להקדיש תשומת לב מיוחדת לכל מילה. על ידי שימוש בטכניקת התמצות, משפר צ'כוב כל הזמן את ייצוג המציאות בכתביו.
קל להפליא לקרוא את צ'כוב . הוא נגיש ומתקבל על הדעת. גיבוריו שייכים בעיקר לאינטליגנציה הרוסית: רופאים, מורים, סטודנטים, סופרים, אומנים, פקידים. הנושאים והעלילות של יצירותיו נטולי כל אקזוטיקה, הם מוכרים לכל וכמעט בנאליים. בעבודותיו הוא כלל אינו מפנה אצבע מאשימה. את הסקת המסקנות הוא מותיר לקוראיו.
"האם יודע אתה...?" - חוזרים ושואלים גיבוריו האהובים ביותר. הפתיחות של יצירותיו היא אחת מסודות הצלחתו.

מטרת הקורס: היכרות עם הז'אנרים והתבניות הספרותיים האופייניים לצ'כוב, ניתוח התמטיקה של יצירותיו וסגנונו היצירתי.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Many critics view Chekhov’s works as the final link in the history of classic Russian literature of the 19th century. Chekhov published his first stories around the time of Dostoevsky’s death and Tolstoy’s creative crisis. Chekhov is unlike these two geniuses in that he is godless, and free from dogma and stereotypes.
The 1880s were characterized by a crisis in the novel as a literary form. The short story, a genre considered inferior in Russian literature, became increasingly legitimate, thanks to the works of Chekhov. His minimalistic writing forces Chekhov to weigh every word. By reducing his text, Chekhov constantly improves the representation of reality in his writing. Chekhov’s style has made him unique, and it is no wonder M. Gorky told Chekhov “Do you know what you are doing? You are ruining realism.” Additional evidence of his originality lays in how “his way of letter-writing became the rule of thumb in the literary world a hundred years ago.”
In his stories, Chekhov created unique structures of comic psychology. The plot lines weave a near homogeneous web from all literary genres, leaving the reader with the difficult task of determining whether what he has before him is comic, lyrical, or tragic. A short story or a short episode may include a wide variety of life’s experiences and every detail can turn symbolic.
Chekhov was a writer of laconic precision, and his style became central to the theater world of the 20th Century. In his works, he—a picturesque, unique and interesting figure—moves to the sidelines and places the common man—the man concerned with the daily, monotonous and thoroughly boring activities of life—in the limelight. Yet Chekhov characters are anything but boring.
It is incredibly easy to read Chekhov. He is accessible and believable. His heroes belong to the Russian intelligentsia: doctors, teachers, students, writers, artists, and clerks. His topics and plots are mundane, familiar, bordering on the banal. Chekhov does not point fingers in his works, he leaves the reader to draw his own conclusions.
“Do you know…?” his favorite heroes ask again and again. The openness of his works is one of the secrets of his success.

Course goals: To familiarize the student with the genres and the typical literary formats of Chekhov, to analyze the thematics of his works and his creative style.
 
0662-2079-01
 רב-לשוניות, זהות והגירה במאה ה-21
 Multilingualism, Identity and Immigration in the 21st Centur
ד"ר גולדפיין בן חמו טלשיעור גילמן307 ד'1400-1200 סמ'  ב'
רב-לשוניות היא ממד יסודי של קיום החברה האנושית. קורס זה מבקש לברר את השאלות המרכזיות הקשורות לרב-לשוניות באופן כללי, ורב-לשוניות בלטינו-אמריקה בפרט. נעסוק ברב-לשוניות חברתית ורב-לשוניות אישית, ונבחן את קשרי הגומלין בין שפה, חברה, זהות ומדיניות לשונית . נקרא מאמרים של חוקרים אחדים ונבדוק מהם המונחים המרכזיים והעקרונות המנחים בגישות השונות לשפה, תרבות ותרגום.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Is there such thing as a totally monolingual country? With around 5000 languages coexisting in fewer than 200 countries, multilingualism is probably the norm rather than the exception. This course aims to explore multilingualism in general, and multilingualism and its ramifications in Latin-America in particular. Key themes of the course are (1) language and culture; (2) language and identity; (3) relations of power and ideology in multilingual contexts, and (4) the educational implications of multilingualism and multiculturalism. The course is designed to help students become familiar with the theory and research related to such topics as language variation, languages in contact, language hierarchies, language attitudes, language at schools, emotions and multilingualism.
0662-2084-01
 תרבות פופולרית ותקשורת המונים באמריקה הלטינית
 Popular Culture and Mass Media in Latin America
ד"ר ריבקה מרטין נאוהלשיעור גילמן278 א'1600-1400 סמ'  א'
הקורס יעסוק בצמיחתה של התרבות הפופולארית באמריקה הלטינית וביחסים המורכבים בינה לבין התפתחות של אמצעי תקשורת המונים משנות העשרים עד שנות התשעים של המאה העשרים. במהלך הקורס נסקור את ביטויים המזוהים ביותר עם התרבות הפופולארית הלטינו-אמריקאית כגון התפתחות המוסיקה הפופולארית בברזיל, קובה וארגנטינה, הפיכתו של הכדורגל לספורט המוני ביבשת וצמיחת תעשיית הטלנובות תוך דיון בתהליכים פוליטיים וכלכליים שהשפיעו על עיצובם, בכללם אמצעי תקשורת המונים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
The course will introduce the students to the emergence of Latin American Popular Culture, along with its complex relation with the development of mass media since 1920 to 1990. During the course we will examine the most renowned manifestations of Latin American popular culture, analyzing the political, economic and technological processes that affected their formation. Some of the issues that will be discussed during the course are the link between popular music and the evolution of commercial radio; color television broadcasting, football and authoritarian regimes; telenovelas, politics and everyday life and Latin American Icons and popular culture.
0662-2226-01
 מ.א בולגקוב: סופר, היסטוריון, סטיריקן ופילוסוף
 Bulgakov: Writer, Historian, Satirist, and Philosopher
ד"ר ניזניק מרינהשיעור גילמן277 ב'1600-1400 סמ'  ב'
כישרונותיו של מיכאיל בולגקוב באו לידי ביטוי בריבוי של סוגות כתיבה – נובלות, דרמות, רומנים, מחקרים וכן פיליטונים וכתבות בעיתונים. ביצירותיו הפנטסטי והמציאותי, הקומי והטרגי מתמזגים באחדות מופלאה. העלילה ביצירותיו של בולגקוב מתרחשת בתקופת חייו – תחילת המאה העשרים, אחת העתים המעניינות ותוססות בהיסטוריה הרוסית. דבר המוסיף לעבודותיו ערך ואמינות מיוחדים.
למרבה הפלא טווה בולגקוב עלילה מורכבת דווקא בשפה פשוטה. המחבר כתב פעם שהקוראים "אמורים לעקוב אחר מעוף הפנטזיה בקלילות, ובמיוחד ללא מגרנות".

מטרת הקורס - להקנות לסטודנטים ידע ביצירותיו המרכזיות של בולגקוב מתקופות ובסוגות שונות, וכן לחקור את ייחודיותן של יצירות אלו.

נוכחות חובה.
 
אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
The talents of Mikhail Bulgakov have been expressed in a variety of genres—novellas, plays, novels, academic studies, and sketches and newspaper articles. In his works the fantastic and the realistic, the comic and the tragic blend in a magnificent uniformity. The plot in Bulgakov’s works takes place in his lifetime—the beginning of the 20th century, one of the most interesting and vibrant periods in Russian history,
A survey of Bolgakov’s works reveals a consistent insubordination to a structure. When the careful observer examines his works employing standard, traditional tools, the puzzle pieces do not fit. The satirical veneer reveals more that it conceals, fantasy is measured as realism, myth becomes a true historical story, theosophy becomes satanical, and the romantic becomes ludicrous.
In Bulgakov’s works, ancient Menippean satire, the mystery of the Middle Ages, and the modern grotesque all easily share the same pages.
Surprisingly, Bulgakov has weaved a complex plot in simple language. The author once wrote that readers “should be able to follow the fantasy with ease, without getting a headache.”
 
0662-2227-01
 לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית
 Googling God: Digital Religion and Technology as Religion
ד"ר ווייסמן כרמלשיעור גילמן326 א'1400-1200 סמ'  א'
טכנולוגיות תקשורת נהנות מהילה מדעית חילונית אך ההיסטוריה שלהן, אופיין הנוכחי והשיח על התפתחותן העתידית, קשורים קשר הדוק בדת ורוחניות. קורס זה מפגיש שני נרטיבים של יחסי דת וטכנולוגיות תקשורת על ציר הזמן:
א. עבר ועתיד: ההיסטוריה של הטכנולוגיה והמדיה כתולדה של פרקטיקות דתיות ומיסטיות ועד להבשלתן הנוכחית כתפיסה דתית חלופית
ב. הווה: דת דיגיטלית כמקרה בוחן - הבנת התרבות הדיגיטלית העכשווית באמצעות אתגרי הזהות, הקהילה, הסמכות והאותנטיות שערכים וריטואלים דתיים עומדים בפניהם

בעוד שנרטיבי העבר והעתיד מונעים בעיקר מזרמים בנצרות ותפיסות דמויות ניו אייג', בנרטיב ההווה נעסוק גם ביהדות, אסלאם, הינדואיזם, בודהיזם וכתות שונות ברשת. כמו כן נתייחס למאפיינים דתיים הקיימים בסביבות תרבותיות חילוניות באינטרנט. 

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

 
Despite the scientific and secular-culture aura of technology and media, their past, present, and future, are inseparable from religion and spiritualism. The course juxtaposes two narratives that represent two tropes of research on the relationship between technology and transcendence:
I. Past & future: a historic perspective on the story of technology born out of religious practice and maturing as a religion of its own.
II. Present: the contemporary cross-cultural religious and spiritual practices of appropriation and rejection of new media technologies.
While the past and future are driven by Christianity and new age spirituality influences, present narratives will invoke also Islam, Judaism, Hinduism, Buddhism and spiritual sects, as well as religious elements in secular environments online.
 
0662-2228-01
 העיתונות החרדית והמודרנה
 The Haredi Press in Modern Times
ד"ר חרובי יובל יצחקשיעור גילמן282 ב'1800-1600 סמ'  ב'
עובדת קיומה של עיתונות חרדית אינו עניין מובן מאליו. בחברה זו קיומה של עיתונות היווה, וממשיך להוות, מוקד לביקורת. במסגרת הקורס, נדון בנסיבות שבעטיין התפתחה העיתונות החרדית – תחילה באירופה ובשלב מאוחר יותר בארץ ישראל המנדטורית ובמדינת ישראל. כמו כן ננתח את המטרות שלשמן החלו להופיע עיתונים חרדיים, ונעסוק במאפייניה של עיתונות זו לסוגיה השונים (יומונים, שבועונים, ירחונים, כתבי-עת וכו'). כחלק מניתוח תופעת העיתונות החרדית, נעמוד על הדומה והשונה בינה לבין העיתונות הנפוצה בקרב הציבורים הלא-חרדיים. כיוצא בזה, נעמוד על מגמות ההתפתחות של עיתונות זו במרוצת המאה העשרים ובתחילת המאה שלאחריה.
דגש מיוחד יושם על בחינת דרכי ההתייחסות השונות של העיתונות החרדית למגוון נושאים הנוגעים לעידן המודרני, כמו גם לנושאים אשר תופסים מקום בולט במסגרת השיח הציבורי במדינת ישראל בכלל, ובחברה החרדית-ישראלית בפרט. בין הנושאים שעתידים להבחן: יחס העיתונות החרדית ליהודים שאינם שומרי מצוות, היחס למדינת ישראל ולתרבות הישראלית, היחס לציונות הדתית, ההתמודדות עם זיכרון השואה, סוגיות במעמד האישה במציאות המודרנית, נושא השירות בצה"ל, שאלת השתלבותם של חרדים בשוק העבודה, שאלת הנהגתם של נישואים אזרחיים בישראל, בעיית הנשים העגונות ומסורבות הגט, ועוד כהנה וכהנה נושאים ככל שיאפשר הזמן.
 
נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

The existence of a Haredi Press is not self-explanatory. In this unique society, any press has always been the object of harsh criticism. During this course, we will discuss the circumstances that led to the development of a Haredi press – first in Europe and later in the British Mandate era and in the State of Israel. We will also analyze the objectives of the Haredi press and describe its different types (daily, weekly and monthly newspapers, journals, etc.). As part of the analysis we will examine its similarities and differences with respect to the common secular press. Finally, we will understand the trends in the development of the Haredi press throughout the 20th and early 21st centuries.
Special emphasis will be placed on how the Haredi press has dealt with various modern topics, including public issues that were important both for the Israeli state in general and Haredi-Israeli society in particular. Among the issues that will be discussed are: the Haredi attitude toward secular Jews; their relation to Israel and the Israeli culture; religious Zionism; the memory of the Jewish Holocaust; the status of women in modern times; military service in the IDF; the integration into the labor market of the Haredi population; the issue of civil marriage in Israel; the issue of abandoned wives who cannot remarry (Agunah) or Mesorevet Get; and other important issues as far as the time permits.
 
0662-2229-01
 מקורבנות לרוצחים: ג'נוסייד ואלימות המונית בדרום-מזרח אירופה
 From Victims to Killers: Genocide and Mass Violence in South
ד"ר סגל רז שמואלשיעור גילמן306 ד'1200-1000 סמ'  א'
מלחמות הבלקן (1912-1913)—המלחמות הכלל-אירופאיות הראשונות במאה העשרים, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה—שינו את פניה של אירופה מן היסוד: מאותה העת, מלחמה הפכה אמצעי לבנייה של אומות ומדינות אתנו-לאומיות. אלה שלא השתייכו או לא נתפסו כשייכים לקבוצה האתנו-לאומית ההגמונית במקום מסוים הפכו ל"אויבים", צבאות מכל הצדדים טבחו בהם בהמוניהם ומאות אלפים הפכו בין לילה לפליטים; חברות שהתקיימו במשך מאות שנים התפרקו והשתנו לבלי הכר. שמונים שנה מאוחר יותר, ביולי 1995, התרחש בסרברניצה שבבוסניה הטבח של מעל 8,000 גברים מוסלמים בידי סרבים—אירוע שהוכר במשפט הבין-לאומי כג'נוסייד—בימי מלחמות האזרחים שפירקו את יוגוסלביה במהלך שנות התשעים. בין המלחמות האלה נמתחת המאה העשרים, המאה של מדינת הלאום ושל אלימות המונית וג'נוסייד שגבו לפחות 150 מיליון קורבנות ברחבי העולם. הקורס יעסוק, אם כן, בג'נוסייד ואלימות המונית בדרום-מזרח אירופה כעדשה שניתן דרכה להעלות מגוון של שאלות ולחשוב על סוגיות מרכזיות בהיסטוריה הפוליטית, חברתית ותרבותית של המאה העשרים.

השיעורים יתבססו על קריאה של ספרות מחקרית עדכנית ביחד עם מגוון של מקורות, מתיעוד רשמי של רשויות המדינה ועד קטעים מיומנים אישיים וצילומים, תוך התמקדות בהונגריה, רומניה, בולגריה, יוון, אלבניה, וכל המרחב היוגוסלבי לשעבר. נבחן את קריסת האימפריות בדרום-מזרח אירופה—האימפריה העות'מנית ואוסטרו-הונגריה בתחילת המאה העשרים, וברית המועצות והגוש הקומוניסטי בסוף המאה העשרים—על רקע התערבות פוליטית, צבאית וכלכלית של מעצמות וצמיחתן של מדינות לאום באזור, החל מבולגריה בראשית המאה העשרים ועד סרביה בסופה. ננתח את הצמיחה של הרעיון של העברות אוכלוסייה בכפייה ואלימות במסגרת הסכמים רשמיים בין מדינות, במטרה לחסל מרקמים חברתיים רב-אתניים ורב-דתיים, במיוחד באזורי גבול שבהם אנשים רבים בתחילת המאה העשרים (ובחלק מהמקומות עד היום) חשו אמביוולנטיות בקשר לזהות האתנית או הלאומית שלהם (רומנים והונגרים, למשל, במקום רומנים או/נגד הונגרים). נתמקד במיוחד בדרכים בהן ג'נוסייד ואלימות המונית בדרום-מזרח אירופה במאה העשרים הפכו עשרות מיליוני אנשים לפליטים, ונעמוד על היווצרות כתוצאה מכך של זהויות אתניות ולאומיות קשיחות, במיוחד סביב תפיסות של קורבנות שבתורן הפכו קורבנות לרוצחים והזינו עוד ג'נוסייד ואלימות המונית הן מצד רשויות המדינה והן בין שכנים. עם זאת, לא תמיד התרחשה אלימות המונית במקומות אלה, וגם במקרים אלה ובסיבות לכך ניגע. נחשוב, לבסוף, באילו צורות ניתן להבין את השואה כחלק אינטגרלי מההיסטוריה של ג'נוסייד ואלימות המונית בדרום-מזרח אירופה במאה העשרים. 
 
נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 

The Balkan Wars (1912-1913)—the first major international European conflagration in the twentieth century, before World War I—changed Europe in fundamental ways, introducing warfare as a central means to construct ethno-national states. Those perceived as foreign and essentially different in areas claimed to belong to dominant ethno-national group thus became "enemies"; armies from all sides massacred such people in unprecedented numbers, and hundreds of thousands became refugees overnight. Societies that had endured for centuries, now disintegrated quickly, sometimes in a matter of days or even less. Eighty years later, in July 1995, during the civil wars that destroyed Yugoslavia, a large massacre occurred in Srebrenica, Bosnia, where Serb militiamen murdered more than 8,000 Muslim men—an event that has gained international legal recognition as an act of genocide. The twentieth century stretches between these two wars, the era of the nation state and of genocide and mass violence that devoured the lives of over 150 million victims around the world. The course will thus deal with genocide and mass violence in Southeast Europe as an analytical lens that raises a host of questions on the political, social, and cultural history of the twentieth century.

The course will focus on Hungary, Romania, Bulgaria, Greece, Albania, and the large area of former Yugoslavia. Lectures in each session will rely on both recent scholarship and a range of primary sources, from official reports of state authorities to excerpts from personal diaries and photos. We will examine the fall of empires in Southeast Europe—the Ottoman Empire and Austro-Hungary in the early twentieth century, and the Soviet Union around 1990—as a result of inter-imperial conflicts that prompted numerous political, economic, and military interventions, and the related rise of nation states from Bulgaria at the beginning of the century to Serbia in the 1990s. We will analyze the emergence of the idea of violent population transfers and its legitimization through official agreements between states. These policies aimed to destroy interethnic and inter-religious social fabrics, especially in border territories where many people in the early twentieth century (and today as well in some places) were ambivalent or indifferent with regard to ethnic and national identities (Romanians and Hungarians, for example, rather than Romanians or/versus Hungarians). We will address the ways in which genocide and mass violence in Southeast Europe turned tens of millions of people into refugees, hardening in the process ethnic and national identities, particularly around notions of victimization that, in turn, drove many victims to become killers in later episodes of mass violence perpetrated both by the state and between neighbors. Yet we will also look at places where violence did not take place. Finally, we will think how the Holocaust fits within the history of genocide and mass violence in Southeast Europe in the twentieth century.
 
0662-2230-01
 מבוא ללימודי ג'נוסייד
 Introduction to Genocide Studies
ד"ר סגל רז שמואלשיעור גילמן280 ד'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בתיאוריות ובגישות המרכזיות בחקר ג'נוסייד מאז צמיחת התחום בשנות השבעים ועד היום, תוך התייחסות לפרספקטיבות בהיסטוריה, במדעי המדינה, באנתרופולוגיה ובסוציולוגיה. הקורס יתפתח באופן תמטי, מספר שיעורים על כל נושא שבהם נדון ביחד ולעתים תוך השוואה על מספר מקרים של ג'נוסייד: (1) ג'נוסייד בהקשרים קולוניאליים של כובשים ומתיישבים אירופאיים נגד תרבויות וחברות מקומיות מההשתלטות הספרדית על מרכז ודרום אמריקה במאה השש-עשרה דרך ארצות הברית במאה התשע-עשרה ועד דרום-מערב אפריקה (היום נמיביה) תחת שליטה גרמנית בתחילת המאה העשרים; (2) הג'נוסייד הארמני והאלימות ההמונית נגד קבוצות נוצריות נוספות באימפריה העות'מנית המתפרקת במהלך מלחמת העולם הראשונה ובשנים שמיד אחריה; (3) מקרי ג'נוסייד במהלך מלחמת העולם השנייה, כולל השואה; (4) ג'נוסייד בשנים שמיד לאחר המלחמה, במיוחד במהלך ולאחר קריסת אימפריות כמו הקריסה של האימפריה הבריטית והחלוקה האלימה מאוד שבמהלכה קמו המדינות הודו ופקיסטן בשנת 1948; (5) ג'נוסייד במדינות קומוניסטיות, כולל בקמבודיה בשנות השבעים; (6) ג'נוסייד בהקשר גלובלי של "המלחמה הקרה" והמאבק האידיאולוגי נגד קומוניזם, שתורגם למגוון של חרדות ואלימות המונית נגד אוכלוסיות שלמות מאינדונזיה בשנות הששים ועד גואטמלה בתחילת שנות השמונים; (7) ג'נוסייד במדינות פוסט-קולוניאליות כמו רואנדה.

טווח הנושאים לא פחות מגוון: נעסוק כמובן במשפטן היהודי פולני רפאל למקין שטבע את המונח "ג'נוסייד" בשנות הארבעים. נדבר על ג'נוסייד כתופעה מודרנית שקשורה לתהליכים מרכזיים במאות התשע-עשרה ועשרים, מהתפתחות העיסוק ב"גזע" כתחום מדעי רב ערך ועד התגבשות המערכת הבין-לאומית של מדינות לאום. נבחן באופן השוואתי את הסיבות והנסיבות שמניעים הן תהליכי אסקלציה והן תהליכי דה-אסקלציה של אלימות המונית, ונחשוב על מספר סוגים של אלימות ג'נוסידית, כולל הרעבה, גירושים המוניים, עינויים, אלימות מינית ורצח המוני שיטתי. מספר שיעורים יוקדשו לדיון על התפרקות חברתית ויחסים בין קבוצות (אתניות, דתיות, פוליטיות, מגדריות ועוד) במהלך ג'נוסייד. לבסוף, נבדוק את הקשרים שמספר חוקרות וחוקרים חושפים בשנים האחרונות בין התערבות אנושית רחבת היקף בסביבה (בנייה של סכרים ענקיים על נהרות גדולים, למשל), שינויים אקלימיים מרחיקי לכת, אסונות סביבתיים וג'נוסייד.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
The course will deal with the central theories and approaches in Genocide Studies since the emergence of the field in the 1970s until the present, considering perspectives in history, political science, anthropology, and sociology. The course will proceed thematically, a number of classes on each subject in which we will address together and at times in comparison a number of cases of genocide: (1) colonial genocide perpetrated by European occupiers and settlers against indigenous populations and cultures, from the Spanish conquest of Central and South America in the sixteenth century, through the United States in the nineteenth century, to southwest Africa (today Namibia) under German rule at the beginning of the twentieth century; (2) the Armenian genocide and the mass violence against a number of other Christian groups in the crumbling Ottoman Empire during World War I and in the years immediately after the war; (3) genocide during World War II, including the Holocaust; (4) genocide in the immediate postwar years, particularly during imperial collapse like the fall of the British Empire and the extremely violent partition that created the states India and Pakistan in 1948; (5) genocide in communist states, including in Cambodia in the 1970s; (6) genocide in the context of the "cold war" and the ideological struggle against Communism, which translated into anxieties and mass violence against whole populations from Indonesia in the 1960s to Guatemala in the early 1980s; and (7) genocide in post-colonial states like Rwanda.

The range of topics we will cover is no less diverse: we will talk about the Polish Jewish legal scholar Raphael Lemkin, who coined the term "genocide" in the 1940. We will discuss genocide as a modern phenomenon tied to central processes in the nineteenth and twentieth centuries, from the rise of the science of race as a respectable field of research to the crystallization of the international system of nation states. We will trace the sources and circumstances that prompt escalation and de-escalation of violence, and look at different genocidal methods, including starvation, mass deportations, torture, sexual violence, and systematic mass murder. A few classes will address social disintegration and relations between groups (ethnic, religious, political, gender, etc.) during genocide. We will conclude the course with a discussion of the links that scholars have begun to uncover in the last few years between large-scale human interventions in the environment (such as construction of mega dams on big rivers), environmental catastrophes, and genocide.
 
0662-2231-01
 תרבות זמננו: רעיון המודרניות
 Contemporary Culture: The Idea of Modernity
ד"ר גדי נועהשיעור גילמן326 ד'1200-1000 סמ'  א'
העידן המודרני הוא קצר ואינטנסיבי בהשוואה לפרק הזמן הארוך שקדם לו בהיסטוריה האנושית ולקצב ההתפתחות שלו. השינויים המתמידים והמואצים שאנו חווים באורח החיים הם תוצאה של פריצות דרך שונות בשיטת הארגון החברתי, בפיתוח מסחרי וכלכלי במדע ובפילוסופיה, שניכרות לראשונה ברנסנס וברפורמציה של העת החדשה המוקדמת, מתבססות ומתעצמות בנאורות ובמהפכה התעשייתית, עד לשיאן הנוכחי בתהליכי הגלובליזציה הנתמכים על-ידי טכנולוגיית מידע.
מאפייניה המרכזיים של המודרניות כתפיסת עולם וכדרך חיים עדיין מזוהים במידה רבה עם רוח הזמן הזה. הקורס בא לבחון את סדרת השינויים הדרמטיים שהחלו להתרחש בהדרגה באירופה לפני יותר מחמש מאות שנה והובילו ליצירת זהות תרבותית מודרנית. הדיון יתמקד בגורמים ובתהליכים שאחראים למפנה המודרני כתופעה היסטורית-תרבותית ורעיונית, יברר כיצד התאפשרו מגמות של חילון, רציונליזציה ודמוקרטיזציה מתוך החיק הדוגמטי והצר של הנצרות שחלשה על חיי הרוח והחברה של אירופה עד לשלהי ימי הביניים; יציג ערכים ועקרונות פעולה מכוננים, הישגים ופתרונות, לצד דילמות וסתירות, כחלק מהמאמץ של המודרניות לשמר את עצמה ובו בזמן להתעלות אל מעבר ל"כלוב הברזל" שלה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
The modern era is short and intense in comparison to the long period of time in history which preceded it. The constant and expeditious changes that we experience in our everyday life are a result of various breakthroughs in the system of social organization, in economic and commercial development and in science and philosophy which are first manifested in the Renaissance and the Reformation, are further established in the Enlightenment and the Industrial Revolution, currently culminating in the processes of Globalization supported by information technology.
The course examines the series of dramatic changes which began to take place in Europe more than five hundred years ago eventually leading to the consolidation of a modern cultural identity. The main characteristics of modernity as a world-view and as a way of life at large still define the spirit of our time. The course will focus on the causes and processes which brought about the modern turn as a conceptual and cultural phenomenon, disucss constitutive values and principles of action but also dilemmas and contradictions.
 
0662-2232-01
 כאשר חוטבים עצים-עפים שבבים: קרבנות מלחמה רעב וטרור בברה"מ
 When You Chop Wood Chips Fly: War Starvation&terror in the
ד"ר מויאל דינהשיעור גילמן306 ה'1200-1000 סמ'  א'
המהפכה הבולשביקית של אוקטובר 1917 הבטיחה לרוסיה ולעולם חברה חדשה ללא מעמדות וניצול, חברה בה האדם יממש את חירותו האמיתית כבן אנוש. ואולם, בחינת ההיסטוריה הסובייטית בארבעים השנים הראשונות של הבניה הסוציאליסטית מגלה כי בניגוד למובטח סבלה אוכלוסיית ברה"מ במחצית הראשונה של המאה ה-20 מלחמות, רעב, טרור ואף השמדה של ממש. עשרות מליוני בני אדם נהרגו, נרצחו ומתו במסגרת "הבניה הסוציאליסטית". הקורס יסקור את האירועים השונים אשר עיצבו את החברה הסובייטית והקורבנות אשר המשטר החדש גבה ממנה, החל במלחמת האזרחים והטרור האדום, עבור דרך הרעב במהלך הקולקטיביזציה, הקמת מערכת מחנות העבודה הסובייטיים (הגולא"ג), והטרור הגדול של סטלין במפלגה, וכלה בקורבנות הצבא והאוכלוסיה האזרחית במלחמת העולם השניה, לרבות הגליות המוניות של עמים, ולבסוף גם הטרור של התקופה הסטליניסטית המאוחרת. לשאלה האם ועד כמה היתה בכל האירועים הללו יד מכוונת ולאילו אוכלוסיות כוונה, היתה ועודנה שאלה בעלת חשיבות פוליטית. יחד ננסה לברר לא רק את מהות האירועים הללו אלא גם את השפעתם על הציבור הסובייטי, על המשטר בברה"מ בזמן סטלין ואחריו, ועל נוכחות הויכוח היום במדינות שירשו את ברה"מ.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

 
The Bolshevik Revolution of October 1917 promised Russia and the world a new society, free from class antagonisms and exploitation; a society where mankind would express its freedom and humanity in full. However, a quick survey of Soviet history reveals that at least in the first half of the 20th century the population of the Soviet Union experienced brutal wars, hunger, suppression and terror. Tens of millions of Soviet citizens perished in the process of “building socialism.” The course will explore central historic events which shaped Soviet society bringing lethal consequences. We will start with the Russia Civil War of 1918-1921, the Red and White Terror, and the forced Collectivization of the early 1930s. Examination of the Terror in the Communist Party and the Red Army in the mid-1930s will follow, as well as a study of the GuLag and its functioning during and after WWII, concluding with the terror in the late Stalinist period. As questions regarding the planned/intended character of these events and their target populations, still spurs much historic and political debates, the course will dwell on the influence of those questions on Soviet society, the Soviet regime, and on post-Soviet states.
0662-2233-01
 מחשבה כלכלית בעידן הרשת - מאופוריה לאפוריה
 
ד"ר שהם יקותיאלשיעור גילמן326 ה'1200-1000 סמ'  א'
סוף שנות התשעים של המאה העשרים אופיינו באופוריה כלכלית. רשת האינטרנט התפתחה במידה מספקת כדי להצביע על הפוטנציאל הגלום בה. לרגע היה נדמה שמצאנו את הטכנולוגיה שתתקן את חולשותיהן של התיאוריות הכלכליות: עסקים לא יוכלו להפקיע מחירים תוך ניצול פערי ידע של הצרכן, עובדים לא יהיו כבולים למרחב הגיאוגרפי שבו הם חיים וההומואקונומיקוס כבר לא יהיה אגואיסט החי חיי בדידות רציונליים. הדיכוטומיה המסורתית בין עסקים ריאליים לעסקים פיננסיים החלה להתמוסס ולפנינו נפתח עולם עשיר וחדש של מושגים כלכליים וישויות עסקיות.
אולם כבר עם תחילתו של העשור הראשון של המאה העשרים ואחת התחלנו להבין שבוחן המציאות שלנו לקוי. בועת הדוט-קום התפוצצה ומשקיעים רבים איבדו את הונם, נגישותה של הרשת התגלתה כפרצה הקוראת לגנבי קניין רוחני והמידע הרב שהעלו מנועי החיפוש התבסס בעיקרו על "עבודת אחרים" נטולת שכר. כיום כבר לא ניתן לחשוב על חיים מנותקי רשת ואנו מתחילים להבין שהאינטרנט עלול לצמצם את מרחב המחיה תוך שהוא טווה "רשת-פנימית" הכובלת אותנו. תופעות כמו הלבנת פנים עלולות להתפוצץ בפרצופנו כ"שיימינג" ובכל זאת רבים מאיתנו לא יוותרו על מקום ברשת חברתית. עשרים שנה לערך אחרי שהאינטרנט החל לשנות את העולם והכלים המושגיים החלו להתפתח בעקבותיו, ניתן לראות שנקלענו לאפוריה.
הקורס יבחן את האופן שבו מושגים מתחום הניהול והמחשבה הכלכלית השתנו מאז האופריה של סוף שנות התשעים ועד לאפוריה של ימינו.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

 
The end of the 1990s was marked by economic euphoria. The Internet was sufficiently evolved to indicate its economic potential. For a brief moment, it seemed as if we found the technology that could remedy the shortcomings of economic systems: businesses would no longer be able to profiteer while abusing the consumer’s information gaps, employees would no longer be bound geographical to the area of their residence and homoeconomicus would cease to be an egoist who lives a life of rational solitude. The traditional dichotomy between real and financial businesses began to dissolve, and we were faced with a new, rich world of economic concepts and entities.
However, already at the beginning of the first decade of the 21st century it dawned on us that our reality testing is faulted. The dot.com bubble exploded and many investors lost their fortunes, the web’s accessibility proved a huge breach that tempts intellectual property thieves and the vast amount of information returned by search engines was based primarily on “payless work” done by others. Today, it is no longer possible to conceive of a life without the web, and we begin to realize that the Internet may restrict our Lebensraum while spinning a kind of “internal web” that binds us. Practices such as online popular justice may explode in our face in the form of shaming, but still many of us will not relinquish the social web. About twenty years after the Internet began to transform the world and new conceptual tools emerged in its wake, it is evident that we are stuck in an aporia. This course will examine the way in which concepts from the field of management and economy have changed from the euphoria at the end of the 1990s to today’s aporia.

 
0662-2234-01
 מתנות וכלכלת מתנות: מבט אתנו-היסטורי מתקופת האבן לעידן הדיגי
 Gifts & Gift Economy: From Stone Age to the Digital Age, an
מר גלרנטר ליאורשיעור גילמן326 ד'1400-1200 סמ'  ב'
תופעות כמו תוכנות שיתוף קבצים, קהילות מקוונות ויצירת ידע שיתופית באתרים כמו ויקיפדיה, Github ו- Stack Overflow יצרו עניין מחודש באחת מהתיאוריות המרתקות בהגות החברתית: התיאוריה של המתנה. תיאוריה זו, שנוסחה לראשונה ב"מסה על המתנה" של מרסל מוס, מתמקדת ב"כלכלת מתנות" אלטרנטיבית, שמתקיימת במקביל ליחסים הכלכליים הרגילים וקודמת להם היסטורית ועקרונית. במסגרת הקורס נכיר תיאוריות שונות העוסקות ביחסי נתינה, ונבחן את האופן שבו הן עשויות לעזור לנו להבין היבטים שונים של חברת הרשת העכשווית.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Phenomena such as file-sharing, online communities and collaborative knowledge construction in websites such as Wikipedia, Github and Stack Overflow created a renewed interest in one of the most fascinating social theories: the theory of the gift. First formulated by Marcel Mauss in his Essay on the Gift, this theory focuses on the alternative gift economy which exists alongside our usual economic relations, and precedes it both historically and philosophically. In this course we will learn different theories of gift giving, and examine how they may help us understand various aspects of contemporary network society.
0662-2235-01
 ארגומנטציה בפעולה: ניתוח טיעונים וכשלים בזירה הציבורית
 Argumentation in Action: Exploring Arguments and Fallacies i
ד"ר אורקיבי איתןשיעור ותגילמן277 ד'1800-1600 סמ'  א'
הטיעון הלוגי (Argument) הוא אחד מאבני היסוד של פעולת השכנוע. בחברה דמוקרטית, שביסודה עומד אתוס תרבותי של תקשורת חופשית ודיון קונסטרוקטיבי, נחשב הטיעון לחומר הגלם הבסיסי בנימוקן ובניסוחן של עמדות ביחס לסוגיות אקטואליות, מוסריות, חברתיות, וכד'. התחרות על שוק הדעות נשענת בראש ובראשונה על כישוריהם של שחקנים לנסח טיעונים, אך באותה מידה גם על יכולתם של קהלים ושחקנים אחרים לזהות טיעונים, לפענחם, לבקרם ובמידת הצורך גם להפריכם. קורס זה מקנה מיומנויות זיהוי וניתוח של טיעונים כפי שהם באים לידי ביטוי בשיח שכנועי בזירה הציבורית, ומעניק כלים להערכה ולחשיבה ביקורתית ביחס לשימוש בטיעונים מסוגים שונים. לאחר היכרות ראשונית עם הגורמים המרכיבים (הנחות, הנמקות ומסקנות), ועם המבנה של הטיעון הלוגי, נסקור צורות וסוגים של טיעונים (כגון טיעונים מתוך הכללה או אנלוגיות); נכיר תופעות כגון "כשלים" (fallacy) כדוגמת כשלי אי-רלוונטיות או טיעונים המבוססים על רגשות. בנוסף, נבחן יחד גם טיעונים העוסקים בסמכותם של דוברים ובמעמדם, כדוגמת טיעוני סמכות, אופי (אתוס) ואד-הומינם. לאורך הקורס נבחן גם שורה של אמצעים לקריאה ביקורתית של טיעונים, מתוך ניסיון להעמיד קריטריונים להערכת המהימנות, התקפות והרלוונטיות של טיעונים ביחס לסוגיות הנידונות. הקורס יושתת על טקסים תקשורתיים, פוליטיים וחברתיים, מתוך שאיפה להמחיש את מרכזיותה ותפקידיה של הארגומנטציה בזירה הציבורית.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה


The logical argument is a constitutive element of any rhetorical communication. In a democratic society, which treasures free communication and constructive debate, a logical argument is perceived as a primary instrument in the public justification (and marketing) of plans and policies, opinions, ideologies and values. The competition in the opinion-market is governed by actors’ competence as claimants, their capacity to formulate solid arguments and to refute opposite claims. This course is about arguments in everyday communication. It offers instruments for the identification of types and forms of arguments in rhetorical messages, and encourages critical analysis and evaluation of arguments as used in the public sphere. We will understand the basic structure of logical arguments (premises, warrants and conclusions); overview different types of arguments (such as generalizations and analogies); we will learn to identify logical fallacies such as irrelevance or appeals to emotions. We shall also explore personality-based arguments, such as appeal to authority, credibility (rhetorical ethos) and ad-hominem. The course will also offer some standard tools for the practical evaluation of arguments. The theoretical and methodological discussion will be illustrated by examples from current political debate, commercial discourse and journalistic texts.
0662-2236-01
 מהשואה אל עבר המפנה התיאולוגי: הפילוסופיה העכשווית אחרי הפוס
 Post Continental Philosophy: From the Shoha to the Theologic
ד"ר דעואל לוסקי חייםשיעור גילמן281 ב'1400-1200 סמ'  א'
הטענה שנפתח בשיעור הנוכחי היא שהפילוסופיה המערבית חוותה שבר עמוק אחרי מלחמת העולם השנייה, שבר שלא היה נוכח רק מעל פני השטח שלה, אלא בתוכה. ולכן, מטרת הקורס הנוכחי תהיה לתת ארגז כלים למחשבה העכשווית, המבקשת להבין מה היו האמצעים שאותם פיתחה הפילוסופיה הקונטיננטלית עם אירועי השואה, וכיצד התמודדו הפילוסופים עם משבר המחשבה המערבית, שיסודותיה בפילוסופיה של הנאורות: המחלוקת בין הרציונליזם של קאנט לאי רציונליזם העמוק של הרומנטיקה, בין הרצון (וההצלחה) לארגן את חיי האדם באמצעות כללים וצווים מוסריים, לבין החיפוש אחר כח הרצון האישי, הנשען על החשיפה לאגו, למעמקי הנפש וללא מודע. זה יהיה החלק הראשון של השיעור ובו נעסוק בפילוסופיה (המאוחרת של שנות ה-80) של פוקו, דלז, דרידה, ליוטאר ולוינס.
בחצי השני של השיעור, נעסוק בזרם הפילוסופי שהתפתח בשנים האחרונות (בעיקר בשנות ה-90 והחל מתחילת המאה ה-21), זרם פילוסופי המוגדר כחלק מה"מפנה התיאולוגי". פילוסופים המשוייכים למחשבה שבאה אחרי הפוסטמודרניזם, מבקשים לארגן מחדש את מכלול המחשבה על המחשבה האנושית, אך לא כוויכוח ביקורתי עם המחשבה המודרנית, אלא כניסיון לחשוב מחדש את כל השאלות שנוסחו במחשבה מדיקארט ועד לקאנט, מקאנט ועד לפילוסופיה האנליטית במאה ה-20. פילוסופים אלו מעלים תהיות עמוקות ביחס למושג החילון והחילוניות, מחד, וביחס לרעיון להבנות את הפילוסופיה כמדע, מאידך. בין היתר, לוינס ודרידה (המאוחר), אלאן באדיו, ז'אן לוק מאריון, ברונו לאטור, קוונטין מייאסו ואחרים, מערערים את התובנות של ההוגים הצרפתים (פוקו, דלז, דרידה), ומנסחים אירוע מטאפיזי חדש בתולדות המחשבה המודרנית: להחזיר את האלוהים ואת המחשבה על מעמדו ותפקידו בעולם האנושי למחשבה, מחד, ומאידך, לנסח את האירוע של התקופה שמעבר לאנושי ((Post-Human. לא האדם הוא העומד במרכז המחשבה הפוסט-קונטיננטלית, אלא ההוויה בעצמה, הטבע, החיה, הצומח והדומם, שאיתם המחשבה מבקשת להתחבר, כמו גם למקורות המחשבה והתרבות האנושית בעידן העתיק, על מנת לבנות פילוסופיה שמושג התודעה והתודעה העצמית והביקורתית נשמטים ממנה לחלוטין.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 

 
The purpose of the present course is to provide a toolbox to think about the present, about the deep crisis that western philosophy has experienced, after the Second World War. From one side, we will study the different approaches of philosophers that wished to "think", or to "un-think" the Holocaust, trying to create-erase philosophy from scratch: the philosophy of Michele Foucault and Gilles Deleuze will be at the center of this part, philosophers who found a new way of thinking the tradition of philosophy all together, inventing a new language and new horizons for thought, following the thinking of Marx, Nietzsche and Freud.
From the other side, we will learn the more "traditional" philosophers, who tried to think through a kind of "reconciliation" with philosophy, to create a "detour" of the crisis, such as Immanuel Levinas and Jean Luc Marion, who continued the phenomenology of Husserl and Heidegger, towards a new theological and ethical thinking.
This surprising "Theological turn of French Philosophy" will stand at the center of this part, seeing that this split within the French poststructuralist tradition, which reflex the dispute between the rationalism of Kant and the non-rationalism of Hegel, can be seen also at the near-by discourses: This tension which was very fruitful in nineteen century, continued to "work" within western modernism till now, and can be seen clearly in art. So, In order to understand it deeply, we will use some examples from art and poetry, classic, modern and postmodern too.

 
0662-2237-01
 מבוא למיתולוגיה
 Introduction to Mythology
ד"ר מזור מעיןשיעור גילמן278 ג'1600-1400 סמ'  א'
מיתוסים התפתחו בכל תרבויות האנוש והם מעוררים את דמיונם של בני האדם כבר אלפי שנים. במהלך השנים נעשו ניסיונות להבין את פשרם ולהסביר את מקורם ותפקידם של סיפורים אלה. במהלך הקורס נתוודע אל מבחר מיתוסים מרכזיים בתרבויות שונות, אל המקורות שמהם אנו שואבים את המידע אודותם, ואל הקשריהם ההיסטוריים והתרבותיים. נראה כיצד מיתוסים עיבדו ועיצבו אמונות, מנהגים ותפישות בתרבויות קדומות, וכיצד הם באו לידי ביטוי באמנויות שונות. נדון במגוון הגישות המחקריות שניסו, כל אחת על פי שיטתה, להציג מודל מתודולוגי ייחודי שיסביר את מורכבותם של מיתוסים ואת תפקידם החברתי והתרבותי. אף שהמיתוסים נוצרו לפני אלפי שנים, נראה שחלקים נרחבים מהמסורת שהם מייצגים ממשיכים להיות אקטואליים גם בהווה: אנחנו משלבים מוטיבים מיתיים בתרבות העכשווית, והם נכללים במגוון מבעים אמנותיים כגון בספרות, בשירה, בקולנוע ובסדרות טלוויזיה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Myths have developed in most of the cultures, and make an integral part of our heritage and our world. Numerous scholars, fascinated by these stories, have proposed various explanations regarding the functions and origins of these myths. Over the course, we will be acquainted with a selection of central world myths, and examine them in their cultural and historical context. We will observe the way myths molded and reflected beliefs and practices in ancient cultures, and see how they were represented in art. Although myths came into being thousands of years ago, some of their aspects seem to remain relevant in our modern age and society.
0662-2238-01
 אינדיאנים-מקסיקנים: בין אתנוסייד לרב תרבותיות
 Mexican-Indians: Between Ethnocide and Multiculturalism
ד"ר בן דוד ליאורשיעור גילמן307 א'2000-1800 סמ'  ב'
"כל מה שאינדיאני הוא מסתורין", כתב ב-1947 הסוציולוג המקסיקני חוסה גומס רובלדה (Gómez Robleda), בהתייחסו בתסכול ל"בעיה האינדיאנית", שמסרבת לבוא על פתרונה. רק שנים ספורות קודם לכן טענו אנשי מנהל החינוך המקסיקני כי לאינדיאני כ'אינדיאני' אין עתיד במדינה ושכדי להשתלב בחיים הלאומיים "עליו לעבור מקסיקניזציה, כלומר להפסיק להיות 'אינדיאני'". עמדה דומה הביעו אינטלקטואלים מקסיקנים במאה ה-19, שסברו שיש לגרום לאינדיאני לשכוח את מנהגיו, ואם אפשר גם את שפתו. לאורך שנים, עבור אליטות מקסיקניות שונות, "העלמת האינדיאני" – גם אם לא פיסית (ג'נוסייד), לפחות מבחינה תרבותית (אתנוסייד) – היתה אחד הפתרונות המועדפים ל"בעיה האינדיאנית". כפי שנראה במהלך הקורס, אתנוסייד – כאידיאולוגיה ולעתים גם כמדיניות חברתית - נכח בהיסטוריה המקסיקנית לכל אורכה. עם זאת, הסוגיה האינדיאנית גם זכתה להתייחסויות אחרות במקסיקו, לעתים אף מכיוונים מפתיעים.

בקורס נבחן הקשרים והיבטים שונים של "הסוגיה האינדיאנית" ואינטראקציות בין "אינדיאנים" לקבוצות חברתיות אחרות, הן במקסיקו הספרדית ("ספרד החדשה") והן בזו העצמאית. נדון בהשמדת קבוצות שונות של אינדיאנים במסגרת כיבושה של מקסיקו בידי הספרדים ונראה כיצד משתלב אותו כיבוש בוויכוח ההיסטוריוגרפי הרחב יותר על ג'נוסייד של הילידים ב"עולם החדש" ובתפיסותיו של רפאל למקין (Lemkin) את המושג ג'נוסייד. נבחן את היחסים בין אינדיאנים למוסדות השלטון הקולוניאלי ואת המתח המובנה בין השאיפה לניצור ו"תירבות" האינדיאנים לבין האינטרס שבנישולם וניצולם ככוח עבודה. נעסוק בשאלות של מודרניזציה, ציביליזציה וג'נוסייד גם בפרספקטיבה השוואתית, תוך בחינת מדיניות הדיכוי והגירוש כלפי אוכלוסיות אינדיאניות לאורך המאה ה-19 באזורי הספר של צפון מקסיקו ודרומה, אל מול השמדת האינדיאנים באותה תקופה באזורי הספר של ארגנטינה, במסגרת מה שכונה "כיבוש המדבר". במחצית הראשונה של המאה ה-20 נדון ביחסה של מקסיקו המהפכנית אל האינדיאנים בתחומים כמו חינוך, רפורמה אגררית, אנתרופולוגיה, קרימינולוגיה, משפט ואמנות; ונבחן מדוע המדיניות "האינדיחניסטית" של תקופה זו תוארה בידי מבקריה כהמשכו של אתנוסייד במסווה של הטמעה. בשלהי אותה מאה נפנה אל התקוממות הסאפאטיסטים בצ'יאפאס ואל הקשר בינה לבין הכרתה הרשמית של מקסיקו "בהרכב הרב-תרבותי" של האומה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

 
The course examines various aspects and contexts of "the Indian question" and the interactions between "Indians" and other social groups, both in colonial and Post-independence Mexico. We will discuss the massacre of some indigenous groups, which took place during the Spanish conquest of the country, and will see how this conquest fits into the broader historiographical debate on the genocide of indigenous peoples in the New World and into Raphael Lemkin’s perceptions of the term “genocide”. The relations and “contact zones” between Indians and colonial institutions of power in New Spain will enable us to observe the inherent tensions between the ambitions to Christianize and “civilize” the natives and the desire to dispossess and exploit them. We will also deal with questions of modernization, civilization and genocide from a comparative perspective, while examining the repression and deportation of some Indian populations in northern Mexico and the Yucatán peninsula throughout the 19th century vis-a-vis the extermination of Indians at the same time in Argentina, in a campaign known as “the conquest of the desert”. In the first half of the 20th century we will discuss the attitudes of revolutionary Mexico towards its Indian populations in various arenas such as education, land reform, anthropology, criminology, law and arts; and will scrutinize the official policy of "Indigenismo", which has been described by many of its critics as an ethnocide under the guise of assimilation. At the end of that century we will turn to the Zapatista uprising in Chiapas and explore how it was connected, among other things, to the official recognition of Mexico in "the multicultural composition" of the nation.
0662-2239-01
 פסיכואנליזה, היסטוריה וזיכרון:סוגיות נבחרות בחשיבה פסיכואנלי
 Freud, History, Memory: Psychoanalysis and the Humanities
ד"ר רולניק ערןשיעור גילמן278 ד'1800-1600 סמ'  ב'
במאה ועשרים שנות קיומה מילאה החשיבה הפסיכואנליטית תפקיד חשוב ושנוי במחלוקת בהתפתחות תחומי דעת שונים. הקורס ילווה את מסע התקבלותה של הפסיכואנליזה מחוץ לכותלי חדר הטיפולים האנליטי, ויבחן כמה מהמפגשים בין התיאוריה הפסיכואנליטית המתפתחת לבין דיסציפלינות וגישות מחקריות במדעי הרוח והחברה. נתוודע למושגי ייסוד פסיכואנליטיים - הלא מודע, חשיבה ראשונית, מיניות ילדית, הדחקה, טראומה, כפיית החזרה, העברה, העברה נגדית - ונעקוב אחר הנסיונות ליישמם בשדה ההיסטוריוגרפיה, התיאורייה הביקורתית, ביקורת התרבות וחקר הספרות. נשים לב להבחנה בין הפסיכואנליזה כגוף של ידע לבין הפסיכואנליזה כעמדה אפיסטמית-פרשנית, ונחשוב על ההשלכות שהיו למהפיכה הפרוידיאנית, ולתרומותיהם של כמה פסיכואנליטיקאים בני זמננו, על שאלות הנוגעות לזיכרון ולייצוג היסטורי של המציאות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
The 20. Century has witnessed the rise and fall of psychoanalysis and its utilisation in social theory and in the humanities.
The course will examine the conditions which shaped the acceptance of psychoanalysis in the humanities, in particular amongst historians, and in the social sciences.
 
0662-3085-01
 היסטוריה תרבותית של עיתונות: מהפמפלט במאה ה-17 עד הבלוג האיש
 Issues in the History of Journalism: 17th to 21st Century
ד"ר אלחנתי משהסמינר גילמן304 ג'1400-1200 סמ'  ב'
הסמינר מבקש להתמקד בהיבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים של כמה מסוגיות היסוד בהיסטוריה של העיתונות ובעיקר זו האנגלו-אמריקאית, החל מן המאה השבע-עשרה ועד לעידן האינפורמציה הנוכחי. בסמינר יידונו סוגיות מפתח להבנת היסטוריה זו, בראש ובראשונה: מלחמת האזרחים באנגליה של המאה ה-17 ועלייתה של העיתונות? בין עיתונות, פרוטסטנטיות וחופש המסחר; הליברליזם, המרחב הציבורי והעיתונות. ובאשר לעיתונות המאה ה-19, נדון בעלייתה של העיתונות הפופולארית לצד התמסדותה של העיתונות הליברלית כ"רשות הרביעית"; העיתונות המטרופולינית במאה התשע-עשרה או, העיתונאי כאתנוגרף; סאטירה ועיתונות מאוירת, על קוראות וכותבות: נשים ועיתונות ולבסוף על הופעת "העיתונות החדשה" בשני העשורים האחרונים של המאה ה-19 (""Papers for the Millions). בחלק באחרון של הסמינר נדוןבעיתונות במאה ה-20 כשבציר הדיון עלייתה של עיתונות ההמון הן בצורת הטבלואידים והן בצורת מה שנהוג לכנות: "Public Journalism או לעיתים (ובעיקר בארה"ב), Participatory Journalism. החלק האחרון של הסמינר יוקדשלעיתונות בעידן האינטרנט ובמסגרתו נדון בסוגיות כגון: פני יאנוס של העיתונות המקוונת;בין קוראים לכותבים ולהפך:בלוגים ורשתות חברתיות כמדיום לעיתונות "מלמטה" (participatory Journalism);המקרה שלאינדימדיה (Indymedia Journalism) ובהקשר זה, ננסה לעמוד על התוקף והמשמעות, לטוב ולרע, הגלומה ב"הכרזת העצמאות" הלא רשמית של אוהדי ודוברי המדיה-החדשה: !We are the media.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
This seminar looks at the social, cultural, and political aspects, on the history of journalism, since the 17th century until the current information age. We shall be discussing some key issues such as: the English civil war of the 17th century as the cradle of modern Journalism; what are the interactions between Protestantism, free trade and journalism? The disposition between Liberalism and public sphere (the 18th century coffeehouses culture); the relationships between readers and writers, and the rise of the literary journalism (Swift's Examiner, Defoe's Review, Adisson & Steele and Mr. Spectator and the Cato Letters). Regarding the 19th century journalism, we shall discuss, on one hand, the sudden and striking emergent of the popular press with regards to the popular aspirations of the "crowd" to gain political emancipation (what historian Joel Wiener called: "Papers for the Millions"), and on the other hand, we shall examine critically the forth-Estate discourse of the Liberal press, mainly the London Times. Also, we shall study briefly the metropolitan journalism and the role of the journalist as an ethnographer; women-read, women-write: journalism and women, and the revolution brought upon the press by the new journalism of the 1880's. This topic will bring us to consider the significance of the new-new journalism of the 60's (Wolfe, Capote and Hunter Thompson between others) and the public journalism movement of the 80's and 90's as an introduction and prelude to the complex relationships between journalism and the Internet. In this regard We shall focus on issues such as: the Janus face of the online magazine; blogs and social-networks as a medium for 'journalism from below'; participatory journalism: the Indymedia case, and in this regard we shall try to clarify, or to refute, the significance which was embodied in the unofficial 'declaration of independent' used by the new-media protagonists: "we are the media!"
0662-3088-01
 מלידה עד מוות- על טקסי מעבר בקבוצות מסורתיות ומודרניות
 From Birth to Death: Rites of Passage in Traditional and Mod
ד"ר אריה-ספיר נילישיעור ותגילמן279 א'1400-1200 סמ'  א'
במסגרת הקורס נעסוק בסוגים שונים של טקסי מעבר המתרחשים לאורך מחזור חיי אדם מאז לידתו ועד מותו בקבוצות מסורתיות ומודרניות. נדון במאפייניהם של טקסי המעבר, ובפונקציות השונות שלהם כפי שהם משודרים מנקודת מבטם של האינדיבידואלים, העומדים במרכזם, ומנקודת מבטה של החברה הסובבת אותם. הקורס יכלול הדרכה בתחום מיומנויות הכתיבה האקדמיות ובתחום עבודת השדה האיכותנית.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
In this course we shall deal with rites of passage that occur since birth to death in traditional and modern communities. We shall discuss the characteristics of these rites and their different functions as seen through the eyes of the individuals who are the major protagonists of these rituals as well as the eyes of the communities that surround them. The course will include guidance in academic writing proficiency and in qualitative field work.
0662-3102-01
 קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה
 Reading Freud: Between Clinic and Culture
ד"ר רולניק ערןסמינר גילמן320 ד'1600-1400 סמ'  ב'
זהו סמינר קריאה מתקדם בכתבי זיגמונד פרויד. נלמד לקרוא בטקסט הפרוידיאני ב"תשומת לב מרחפת באחידות", כלומר באופן הדומה לצורת ההקשבה שפרויד אימץ בהקשיבו למטופליו. מדי פעם נשהה את הקריאה האנליטית "האיזוטרית" -- זו המבקשת להבין את התפתחות מחשבתו של פרויד ואת הופעתו של לקסיקון המושגים האנליטי מתוך עצמם -- לצורך התוודעות להקשריה התרבותיים, הפוליטיים והביוגרפיים של התיאוריה הפסיכואנליטית. רשימת הקריאה הסופית תורכב לאחר המפגש הראשון.

דרישות קדם: רשאים להרשם מי שהשתתפו במבואות בהקבץ פסיכואנליזה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

 
The Seminar will offer a close reading of Freud's major texts in which he developed and applied the idea of unconscious mental activity. Our cross section in the Freudian oeuvre will include both clinical papers and papers in which he applied his thinking to socio-cultural analysis. The second part of the seminar will be devoted to Freud's last major work “Moses and Monotheism”. Few texts in his oeuvre have proved as enduringly controversial as the work in which he applied the psychoanalytic tools he had developed over 40 years to an examination of the iconographic representative of the Jewish ethos—Moses, the greatest of the prophets.
 
0662-3103-01
 שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשים
 Digital Discourse: Language, Conversation and Interaction
ד"ר ווייסמן כרמלשיעור גילמן326 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיח הוא האופן בו אנו משתמשים בשפה בהקשר נתון. שיח ביקורתי עוסק בחשיפת הערכים ותפיסות העולם המובלעות בטקסט ובאופן בו הוא יוצר יחסי כוח. קורס זה עוסק בשני רבדי השיח בשדה התרבות הדיגיטלית. בחלק הראשון נעסוק בהיבטים סוציו-לשוניים של השיח הדיגיטלי: השפעת הטכנולוגיה על השפה, ביצוע זהות באמצעות שפה ושיח ברשת, השינויים במשמעותה וטבעה של השיחה במדיה חדשים, ואיכות השיח ברשת (שיח שנאה, בריונות מקוונת, טרולינג וכדומה). בחלק השני נכיר שיחים ביקורתיים מרכזיים של תרבות הרשת: השיח האוטופי של שוויון, דמוקרטיזציה ותרבות השתתפותית לעומת כלכלת תשומת הלב והשיח הניאו-מרקסיסטי של עבודת קהל במדיה דיגיטלית; השיח הדיסטופי של פרטיות ומעקב, והשיח הפוקויאני אודות הקשר בין ידע וכוח ברשתות מבוזרות ושוויוניות לכאורה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Discourse means language-in-use in a given context. Critical discourse is concerned with the perceptions and values that are embedded in a text and the power relations it facilitates. This course is concerned with both layers of discourse in the realm of digital culture. In the first part of the course we will examine sociolinguistic aspects of digital discourse: language change in new media, preforming identities as discourse, the changing nature of mediated conversation and the quality of online discourse (politeness, hate speech, trolling etc.). In the second part of the course we will familiarize ourselves with key critical discourses of new media: utopian versus neoliberal dystopian discourses of privacy and surveillance, participatory culture versus the economy of attention and neo-Marxist audience labor discourses, and postmodern discourses of power and knowledge in distributed networks.
0662-3118-01
 מזבוב ועד פיל - בעלי חיים בתרבות הילד
 From Fly to Elephant ? Animals in Children's Culture
ד"ר קוגמן טלסמינר גילמן261 ג'1400-1200 סמ'  א'
עם התגבשותה של תרבות הילד המודרנית מאז המאה ה-17 ואילך, הפכו בעלי חיים לאחד הסממנים המזוהים איתה. קהל היעד העיקרי של גני חיות ופינות ליטוף הם ילדים. צעצועים רבים מעוצבים בדמויות של חיות. בגני ילדים ובבתי ספר מלמדים תכניות לימוד שנושאן חיות, ויצירות ספרות, קולנוע וטלוויזיה לילדים לעיתים קרובות מעמידות במרכזן דמויות של בעלי חיים.

בתהליכי המודרניזציה והאורבניזציה של העולם האירופאי המודרני התמעט והלך המגע הבלתי אמצעי של בני אדם עם בעלי חיים במרחב היומיומי. הדיון בחיות בתרבות המבוגרים איבד ממרכזיותו, ונדחק בהדרגה למרחב הילדי. דפוסי השיח והתפיסות התרבותיות על חיות שנפוצו מאז יוון העתיקה ולאורך ימי הביניים (אנתרופוצנטריות; אנתרופומורפיות; העיסוק בגבול בין האנושי לחייתי; וייחוס תכונות סטריאוטיפיות לבעלי חיים) שוקעו בשיח על בעלי חיים בתרבות הילד המודרנית וניכרים בו היטב בימינו. דרכי עיצובם והצגתם של בעלי חיים בתוכניות לימוד, רשימות בעיתוני ילדים, תכניות לימוד והרפרטואר הספרותי והקולנועי לילדים כוללים רכיבים רבים מן השיח שאיפיין את תרבות המבוגרים על בעלי חיים. בקורס נדון ביסודות אלה תוך בחינה של מגוון דוגמאות.

מקור נוסף לדרכי עיצובם של בעלי חיים בתרבות הילד הוא תיאוריות פסיכולוגיות וחינוכיות מודרניות. תיאוריות אלה מייחסות חשיבות רבה למגע של ילדים עם בעלי חיים על התפתחותם הרגשית, ומכוונות לדרכים מסוימות בהן יש לעצבם עבור ילדים בגילים שונים. תפיסות אלה עומדות לעיתים קרובות בסתירה לתפיסות התרבותיות המסורתיות על בעלי החיים, ולדימויים התרבותיים שהתקבעו לגבי חיות מסוימות.

הקורס יבחן את עיצובם של בעלי חיים ממשיים או דמיוניים כגון, דובים, זאבים ודרקונים, כדי לעמוד על האופן בו תרבות הילד משמרת אך בו זמנית גם מאתגרת ומבקשת לשנות תפיסות מקובלות על בעלי חיים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

 
With the emergence of the modern children's culture since the 17th century onwards, animals gradually became identified with it. The main target audience of zoos and animal dolls are children. Units focusing on animals are frequently taught at kindergarten and at school. Books, films and TV programs for children often represent animals. Images and concepts of animals that were common in Ancient Greece and throughout the Middle Ages were embedded in children's culture. Modern educational and psychological theories have also great impact on the ways animals are shaped for children and young adults, although they often contradict traditional and cultural perceptions. The course will focus on figures of animals such as bears, wolves and dragons, in order to examine the ways in which children's culture simultaneously conserve as well as challenge common perceptions of animals.
0662-3120-01
 מחלוקות מודרניות: כלכלה, ניהול, מדינה, דת
 Modern Controversies: Economics, Management, Politics, Relig
מר שריאל אבירםשיעור רוזנברג002 ב'1200-1000 סמ'  א'
פולמוסיים מתקיימים בכל שדות הפעילות האנושית, ובמידה רבה גם מגדירים אותם. ככאלו, הם גם משמשים כהשראה פורייה למחקר ובסיס לייצור פורה של ידע. במהלך הסמסטר נערוך ניתוח של פולמוסים נבחרים בעזרת מתודולוגיות מתחום חקר המחלוקות. כתשתית לקורס, נציג את הטיפולוגיה של מרסלו דסקל המבחינה בין 'עימות', 'דיון' ו'מחלוקת', נלמד על כלים רטוריים שמשרתים את המתפלמסים, נזהה עקרונות שיח המעצבים את הפרגמטיקה והדינמיקה של דיאלוגים פולמוסיים, ונדון גם במחלוקות אודות מחלוקות, והשלכותיהן המגוונות. השדות שיידונו כוללים אסטרטגיה עסקית וניהול משברים, כלכלה וכלכלה פוליטית, רציונליות במדעים, פולמוסים ודיאלוגים בין-דתיים, ודואליזם דתי.

נוכחות חובה.

 אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
All human fields of action and relate to polemics and polemic exchanges. Given this situation, polemics also stimulate researches and contribute to the development of knowledge. In the course we will analyze selected polemical texts by means of various methodologies from the study of controversies. We will present Marcelo Dascal's typology of polemics, which distinguishes between Dispute, Controversy and Discussion; we will learn about rhetorical elements that serve the opponents, and we will identify principles of communication that shape the pragmatic form of polemical dialogs. The main fields to be discussed are Religions, Politics, Economics, and Managements studies: we shall attempt to establish a thread common to Talmudic controversies, medieval disputations, modern politics and the processes of business strategy.
0662-3121-01
 הסינגולריות מתקרבת? קריאה ביקורתית של עתידנות טכנולוגית
 The Singularity is Near? Critical Reading of Technological F
ד"ר ווייסמן כרמלסמינר גילמן455 א'1200-1000 סמ'  א'
בקרוב לא תצטרכו להגיע בגופכם לאוניברסיטה – תוכלו לקבל את תכני סמינר זה בהעלאה דיגיטלית ישירה לזיכרונכם תוך דקות ספורות ואת התואר כולו תוך שעה בלבד! אם אתם מאמינים שזהו עתיד החינוך וזה רק עניין של התפתחות טכנולוגית, הרי שגם אתם, כמו רבים וטובים, נפלתם קורבן לשיח הפסבדו מדעי של העתידנות הטכנולוגית. שיח זה מטשטש את הגבול בין מדע למדע בדיוני והופך את הכחדת האנושיות – החשש שבבסיס המדע הבדיוני האמריקני – למשאת נפש אוטופית ואמצעי לגאולת האדם. בסמינר נכיר את שיחי העתידנות הטכנולוגית העכשוויים בזרמי הטראנסהומניזם והסינגולריות, לצד פרספקטיבות ביקורתיות המאתגרות שיחים אלו ומטילות ספק בבסיס המדעי שלהן. אז מה הסיכוי שבת הזוג הבאה שלך תהיה רובוטית? או שתחיי עד אלף מאה ועשרים? ומי הם באמת הסיבורגים הראשונים שכבר מהלכים בינינו? בסמינר נחשוף ממה עשויה ה"מטריקס" האמתית שאנו חיים בתוכה וכיצד ניתן להבין דרך הפילטר המושגי שלה את תרבותנו הדיגיטלית.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Soon you will not have to attend this class in the flesh - you should be able to upload the contents of this seminar directly to your brain within a few minutes and your entire degree within one hour only! If you believe that this is the future of education and it is only a matter of technological development, then you, like many others, are brainwashed by the pseudo-scientific discourse of the future of technology. This discourse blurs the boundaries between science and science fiction and presents the abolition of humanity - the anxiety that defines American science fiction - into a utopian dream and humanity's salvation. The seminar will familiarize you with contemporary technological futurism discourses such as transhumanism and the singularity, alongside critical perspectives that challenge them. So what are the chances your next partner will be a robot? Or that you'll live to be 1120 years old? And who are the cyborgs that already walk among us? The seminar will reveal the fabric of the true matrix we live in and offer it as interpretive lens for our digital culture.
0662-3123-01
 העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ועל אנשי
 New Era of Organizations: The Effect of Globalization on Org
ד"ר תובל עתליהסמינר גילמן320 ד'1000-0800 סמ'  א'
ארגונים היום פועלים בעולם גלובלי, מהיר, דינמי וסוער. בכלכלה הגלובלית יש צורך להתמודד עם תחרות קשה ואינטנסיבית יותר מבעבר על מנת לשגשג ולהצליח. עם זאת, במקביל לתחרות, מביאה איתה הגלובליזציה עליה בתלות הכלכלית ההדדית בין ארגונים, ובינם לבין סביבתם, דבר המגביר את הצורך בשיתופי פעולה. יותר ויותר מוצרים ושירותים נצרכים הרחק מהמקום בו הם נוצרים, זאת בזכות התפתחות טכנולוגית מואצת. מגמות אלו בעולמם של ארגונים משפיעות על חיי הארגון וגורמות לכך שעל מנת להישאר תחרותיים ארגונים צריכים להיות שטוחים, גמישים, מגוונים, ורב תרבותיים. תהליכים אלו מפיקים מתחים למנהלים ולעובדים בשל תהליכי השינוי הנדרשים בארגון. מתחים המייצגים הזדמנויות מחד, ואיומים מאידך. ניהול שגוי של מתחים אלו עלול לפגוע באפקטיביות וביכולת ההישרדות הארגון.

מטרה: במסגרת הסמינר נבחן כיצד מתבצעת העבודה בארגון המגוון והגלובלי. זאת, מפרספקטיבת המתח המובנה שבין אפקטיביות ויעילות ארגונית, תוך התמקדות בכמה מתחים: לוקליזציה למול גלובליזציה, תחרות מול שיתוף פעולה, הומוגניות למול רב תרבותיות, בקרה ופיקוח למול השטחה ארגונית והעצמת עובדים, התמחות מול כלליות, רווחיות למול אחריות חברתית, ועוד. הדיון בסמינר יעסוק בנושאים הללו בשתי רמות ניתוח : 1. הרמה הארגונית- מבנים ותהליכים ארגוניים, אסטרטגיה ארגונית, רשתות ארגוניות. 2. רמת העובד- ההשלכות על תהליכי עבודה, והצורך בהסתגלות אישית ובין אישית במארג הקריירה, ובציפיות ההדדיות אדם- ארגון.

דרישות:
· נוכחות חובה
. השתתפות פעילה במפגשים
· קריאת החומר הביבליוגרפי
· הצגת רפרט בכיתה בנושא נבחר*
· כתיבת עבודה סמינריונית

*הרפרט מהווה בסיס לעבודה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה 
Organizations today operate in a global, dinamic, and turbulent world. The global economy enfoeces organizations to cope with new organizational environment: hard and intensive competition, economic interdependency among organizations, the need to cooperate with various environmental elmens, and advanced technologies.
Thus, in order to remain competutive organizations today must change and develop flat structues, a flexcible strategies, as well as diversity and multicultural approach. These changes create tensions to workers and managers alike, tensions that present both threats and opportunitis. missmanageent of thease tensiobns can influense organixzational productivity and survival.

Aim:
The aim of the seminar is to examine the chalanges that organizations and their workers face in today global world. We will investigate the structured tension between organizational effectiveness and organizational eficiency, from two perspectives: The organization- organizational structure and design, strategy, networks, culture, diversity, and change. The worker- personal and interpersonal adaptation, career developmant, and person-organization fit. 

 
0662-3131-01
 תדמיות ומוניטין - הצגת האני בשיח
 
פרופ עמוסי רותסמינר גילמן323 ג'1600-1400 סמ'  א'
כיצד ניתן להבנות דימוי עצמי המאפשר להשפיע ולשכנע? שאלה זו, העומדת בבסיס המונח הרטורי של ה"אתוס", נמצאת בלב ליבו של כל מפעל תקשורתי – בין אם מדובר באישיות פוליטית, בעיתונאי, בסופר, באזרח המוסר עדות או בחברה המבקשת לפרסם את עצמה. שאלת הצגת האני בשיח הציבורי תעמוד במרכז הסמינר. על מפגש הדרכים שבין הגישה הסוציולוגית (גופמן, "הצגת האני בחיי היומיום") והגישה הרטורית (מושג "האתוס הרטורי" כפי שהתפתח מתורתו של אריסטו), נגבש מסגרת קונספטואלית במטרה לבחון סוגיות מרכזיות: באלו אמצעים ואסטרטגיות מבנים אנשים את דימויים העצמי ביחס ל"אני" הפרטי והפומבי; כיצד מתקשרת הצגת האני לזהות, ולסמכות ; וכיצד מחזק הדובר את אמינותו ומהימנותו בדבריו?

בעוד שכללי הבניית האתוס הרטורי תקפים באופן אוניברסאלי, הבנייתו בפועל מחייבת בחינה מפורטת של השדה שבו הדובר מבקש להתמקם ולזכות בעמדת השפעה (בורדייה). נתבונן איפה בייחוד של הצגת האני בשדה הפוליטי, התקשורתי, המשפטי, הספרותי והתרבותי במסורות תרבותיות שונות (ישראל, צרפת, ארצות הברית). נתמקד בסוגיות כגון הבניית דימוי בשיח בחירות, בנאום לאומה או בראיונות עיתונאיים; תיקון תדמית של אישיות ציבורית המבקשת להתמודד עם שערורייה שפגעה בשמה הטוב; הצגת האני מול קהל שאינו שותף בערכים ובתרבות של הדובר; הבניית דימוי קולקטיבי של חברה מסחרית או של ארגון המבקש לפעול במרחב הציבורי, העוד. הנושאים ייבחרו לפי תחומי ההתמחות של המשתתפים, ובתאום עם המרצה.

בנוסף על קריאת מאמרים, יציגו התלמידים את נושא העבודה בחלקו האחרון של הקורס.
המרצה תלווה כל סטודנט באופן אישי בהכנת הרפרט. ניתן לבחור מתוך רשימת נושאים או לבחור נושא.

שעות קבלה: בתיאום מראש בדואר אלקטרוני:
רות עמוס amossy@post.tau.ac.il

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
How can one build in his/her discourse a trustworthy and authoritative image of self – what rhetoric traditionally calls “ethos”? The seminar will explore the issue of “presentation of self” in the public sphere through an analysis of well-known figures of public life (political leaders, celebrities, writers, businessmen,…). At the crossroad of sociology – Erving Goffman’s famous “presentation of self” – and of rhetoric - the notion of ethos inherited from Aristotle -, we will work out a conceptual framework to answer central questions: By what means and strategies do people build an image of their private and public self in verbal interaction? How is this discursive image related to identity? To authority? And how does every speaker try to ensure his/her credibility and efficiency? 
Although some rules of ethos building have a global validity, its actual construction has to be examined in the particular field where the speaker endeavors to position himself (Bourdieu). We will look for the specificity of presentation of self in the political, juridical, cultural and literary fields, but also in peculiar socio-historical circumstances (from the 19th to the 21th century,) and in different cultural traditions (Israel, France, the US). Students will choose a public figure and analyze his/her presentation of self in public speeches, essays, autobiographical writings, interviews, interactions on the Net, etc.
In addition to the reading and presentation in class of relevant articles and chapters in books, all participants will choose a subject and present it during the last sessions of the seminar. The preparation will take place during the semester in individual meetings with the teacher, so that each student can learn on the ground the research process leading to the final paper.
0662-3202-01
 שפה מגלה ושפה מכסה
 Disclosing and Concealing Language
פרופ פרוגל שי ישראלסמינר גילמן361אד'1400-1200 סמ'  ב'
השאלה אם השימוש בשפה מכסה על האמת או מסייע לחשוף אותה היא שאלה מרכזית ביחס לכל שימוש בשפה. שאלה זו התחדדה בעקבות "המפנה הלשוני" במאה העשרים אך נדונה כבר בדיאלוגים האפלטוניים. בסמינר נבחן מספר גישות לשאלה זו מתחומים שונים: פילוסופיה, פסיכואנליזה, ספרות ורטוריקה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
Is language disclosing or enclosing? This is a fundamental question of every use of language. The "linguistic turn" in the twentieth century emphasized this question but it was already discussed in Plato's dialogues. We will examine certain views concerning this question from different fields: philosophy, psychoanalysis, literature and rhetoric.
0662-3226-01
 סדנת תרגום ספרדית עברית
 Spanish Hebrew Translation Workshop
ד"ר גולדפיין בן חמו טלסדנה גילמן455 ד'1000-0800 סמ'  א'
תירגול תרגום מספרדית לעברית של טקסטים מגוונים בז'אנרים שונים. בחינת סגנונות שונים בספרדית ובעיות תרגום. העמקת המודעות לתופעות סמנטיות, תחביריות וטקסטואליות ובדיקת השלכותיהן על תהליך התרגום. נעסוק, בין היתר, בייצוג משלבים שונים לרבות לשון הדיבור, בעיית תרגום מבני הזמן בספרדית, תרגום מודאליות, משחקי מילים, ניבים, מבנים תחביריים בעייתיים, תופעות אינטרטקסטואליות וסוגיות ז'אנריות למיניהן.

*אין קשר בין הסדנאות של סמסטר א' וב', ניתן להשתתף בכל אחת בנפרד

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

 
This workshop provides students with a thorough introduction to the basis of Spanish-Hebrew translation. It will enable students to translate a range of text types from the source language to the target language and discuss the various problems posed by translation in general as well as by Spanish-Hebrew translation in particular.
0662-3227-01
 סדנת תרגום ספרדית עברית
 Spanish Hebrew Translation Workshop
ד"ר גולדפיין בן חמו טלסדנה גילמן455 ד'1000-0800 סמ'  ב'
תירגול תרגום מספרדית לעברית של טקסטים מגוונים בז'אנרים שונים. בחינת סגנונות שונים בספרדית ובעיות תרגום. העמקת המודעות לתופעות סמנטיות, תחביריות וטקסטואליות ובדיקת השלכותיהן על תהליך התרגום. נעסוק, בין היתר, בייצוג משלבים שונים לרבות לשון הדיבור, בעיית תרגום מבני הזמן בספרדית, תרגום מודאליות, משחקי מילים, ניבים, מבנים תחביריים בעייתיים, תופעות אינטרטקסטואליות וסוגיות ז'אנריות למיניהן.

*אין קשר בין הסדנאות של סמסטר א' וב', ניתן להשתתף בכל אחת בנפרד

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

 
This workshop is offered as a natural continuation of workshop 1 but may be taken independently on the 2nd semester of each academic year. The objective of this workshop is to develop expertise in Spanish-Hebrew translation and engage more deeply with the linguistic, cultural and ethical dimensions of Spanish-Hebrew translation
0662-3228-01
 תיאוריה וביקורת: מודרנה ופוסטמודרנה
 Theory and Critique: Modernity and Postmodernity
ד"ר גדי נועהסמינר גילמן455 ה'1400-1200 סמ'  ב'
הסמינר יבחן מקרוב את מרכיבי היסוד בשיח התיאורטי-ביקורתי המערבי, שצומח מתוך תפיסת העולם המודרנית ומקבל תפנית חדה לכאורה בריאקציה הפוסט-מודרנית של המאה ה-20 ובערעור המתודולוגי והאפיסטמולוגי שלה על התשתית המושגית של המודרנה, כמו גם על תפיסת המוסר והחברה הכרוכה בה. במסגרת הדיון נתייחס לשאלות מרכזיות כמו הקונפליקט המתמשך בין פרטיקולריזם ואוניברסליזם או בין סובייקטיביזם לאובייקטיביזם, סוגיית הפרשנות, או משבר המשמעות של המאה העשרים, וזאת דרך מבחר עמדות ביקורתיות וחלופות רעיוניות בזרם הפנומנולוגי, בתיאוריה ביקורתית, בביקורת הספרות ובהגות פוסט-מודרניסטית. לאורך כל הדיון תלווה אותנו שאלת היחסים הדיאלקטיים בין המודרנה לפוסט-מודרנה. לקראת סיום, ננסה לראות כיצד הם מיתרגמים לשלב הנוכחי של שיח תיאורטי-ביקורתי.

נוכחות חובה.
 
אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
The seminar will examine from close the essential ingredients of the critical discourse in Western thought which springs from and defines the Modern word-view. We shall then proceed to examine the allegedly radical turn it took in the Post-modern reaction through the methodological and epistemological challenge to Modernity’s conceptual foundationalism as well as the derived conception of ethics and society. Our discussion will address central questions such as the ongoing conflict between universalism and particularism or between subjectivism and objectivism, the problem of interpretation, or the crisis of meaning, through a variety of critical alternatives in phenomenology, in critical theory, in literary criticism and in postmodernist philosophy. We shall throughout be concerned with the question of the dialectical relationship between the modern and the postmodern and attempt to see how they manifest themselves in the current phase of critical theory in the broad sense.
0662-3229-01
 סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה
 Current Issues in Economics
ד"ר שהם יקותיאלסמינר גילמן319אה'1200-1000 סמ'  ב'
הסמינר יעסוק בסוגיות עכשוויות המאתגרות את המערכת העסקית בימינו. הנושאים בהם נתמקד יהיו קשורים ביחסים שבין המערכת העסקית ובין הפרט, החברה והסביבה. בכלל זאת, נדון במשמעויות של התחום המתפתח המכונה "הנדסת אקלים" ועניינו התערבות טכנולוגית באטמוספירה שמטרתה הפחתת תופעת ההתחממות הגלובלית, נקרא מאמרים על ממשקי אדם-מכונה ועל האופן שבו הם עשויים לשנות את מושג "האני", ונאתר גבולות שבהן הטכנולוגיה נחשפת כחסרת אונים לנוכח תופעות אנושיות כמו הגירת עמים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
This seminar will focus on actual problems that challenge the business world today. The themes discussed will be drawn from the relations between the economic system and the individual, the society and the environment. More specifically, we shall deal with the implications of the nascent field of geo-engineering, which intervenes in atmospheric processes with the purported aim of mitigating global warming; we shall read papers on human-machine interfaces and the way in which they may transform the conception of the self; and we shall demarcate the zones in which technology is powerless with regard to human phenomena like mass migration.
0662-3233-01
 על אהבה, תשוקה ואתיקה במרחב הפסיכואנליטי
 On Love, Passion and Ethics in the Psychoanalytic Space
ד"ר ראובן אורנהסמינר גילמן317אה'1400-1200 סמ'  א'
הפסיכואנליטיקאי הבריטי אדם פיליפס כתב שפסיכואנליזה היא אודות מה ששני אנשים אומרים זה לזה, אם הם מחליטים שלא לשכב זה עם זה ("Psychoanalysis is about what two people say to each other if they agree not to have sex") האמירה הישירה הזו, מתייחסת לרגשות העוצמתיים והמסוכנים ביותר שיכולים להתעורר בתוך המרחב הטיפולי, רגשות שמטפלים מתלבטים בהם משחר ימי הפסיכואנליזה. מצד אחד, באהבה ותשוקה יש חיות ועומק רגשי, וככאלה הן נתפסות ככוח של חיים, שיש לו פוטנציאל לתמוך בצמיחה האישית של המטופל ולקדם את התהליך הטיפולי. מצד שני, המחויבות של המטפל להימנע ממימוש האהבה יכולה לעורר במטופל תחושות פגיעה עמוקות, ובמקרים הגרועים ביותר מהוות פוטנציאל לחציית גבולות מסוכנת. מה יש בסיטואציה הטיפולית שמייצר "סיפורי אהבה" כה סוערים? מה מאפשר למרבית הזוגות הטיפוליים לחוות את הפרדוקס בין האהבה ככוח חיים וכמרחב של סכנה, ולסמוך על כוחו המרפא של הקשר ביניהם מבלי לחרוג מגבולותיו? ומה אומרת על הפרדוקס הזה האתיקה הפסיכולוגית?
בסמינר נעלה שאלות אלה ונוספות, וננסה לחקור אותן ביחד, באמצעות מושגים כמו: הסטינג הטיפולי, העברה והעברה-נגדית ועוד. נקרא כותבים פסיכואנליטיים מראשית ימי הפסיכואנליזה (פרויד) ועד הכתיבה התוססת בת-זמננו (פיליפס, דיוויס, מיטצ'ל). נתוודע למצבים של חריגות (גאבארד) ולכתיבה על אתיקה. הסמינר ילווה בדוגמאות קליניות רבות, בדוגמאות לקשרים טיפוליים מהספרות, מהקולנוע ומהטלוויזיה, וכן בטקסטים שכתבו מטופלים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה


 
The British psychoanalyst Adam Philips wrote: "Psychoanalysis is about what two people say to each other if they agree not to have sex". This direct motto relates to the most potent and dangerous feelings that may arise in the psychoanalytic relationship, feelings that analysts and patients struggle with from the beginning of psychoanalysis. On one hand, love and passion are vivid and deep emotions which may potentially support the patient's growth and promote the psychoanalytic process. On the other hand, the analyst's obligation to avoid any implementation of these feelings might offend the patient, and in the most difficult scenarios may lead to dangerous boundary crossing. What is there in the psychoanalytic situation that inspires such intense "love stories"? What allows most "analytic couples" to experience this dialectic without crossing lines? And what does the ethics of clinical psychology has to say on this important matter?
In this seminar we will explore these and related questions, using the concepts Analytic Setting, Transference, Countertransference and more. We will read psychoanalytic writers from the beginning of psychoanalysis (Freud) to the vibrant writing of our days (Phillips, Davies, and Mitchel). We will encounter writings on mishandling psychoanalytic setting (Gabard) and on Ethics. The Seminar will include detailed clinical examples, vignettes from therapeutic relationships portrayed by literature, cinema and television, as well as texts written by patients.
 
0662-5100-01
 כתיבה אקדמית
 Academic Writing
ד"ר ראונר עיליסדנה גילמן362אא'1800-1600 סמ'  ב'
סדנה רוזנברג103 ב'1400-1200 סמ'  א'
הקורס מיועד להקניית מיומנויות קריאה וכתיבה עיונית. מטרתו העיקרית היא ללמד עקרונות כתיבה אקדמית לצורך הכנת רפראטים וכתיבת עבודות מתקדמות. במהלך הקורס נעסוק בקריאה שיטתית של מאמרים ובתרגול היבטים יישומיים וביקורתיים בכתיבה. הנושא שנעסוק בו לצורך הלימוד והתרגול הוא אקפראזיס – תיאור ורבאלי וספרותי של אמנות פלאסטית. הנושא משלב בין שני התחומים העיקריים של התוכנית ע"ש מרק ריץ': מדעי הרוח ואמנויות. השעורים יתקיימו אחת לשבועיים לאורך כל השנה האקדמית.

דרישות ומטלות: נוכחות מלאה בשעורים, קריאת שוטפת של חומרים והכנתם לדיון, הגשת מטלות כתיבה משיעור לשיעור, כתיבת עבודה מסכמת בסוף כל סמסטר.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
The course prepares students to present their ideas in the form of academic writing. We will develop an understanding of what such writing involves through reading and writing academic prose. The topic in focus is Ekphrasis, namely the description of Visual Arts in prose and poetry. The course is annual, meeting once every two weeks.

Course requirements: Full and active participation, reading and writing assignments, a final paper in the end of every semester.
0662-5101-01
 כתיבת תסריטים
 Scriptwriting
גב' וויניק מיכלסדנה גילמן362אה'1400-1200 סמ'  א'
כתיבת תסריטים הוא קורס המשלב לימוד, הדגמה ותרגול של עקרונות וטכניקות בכתיבה תסריטאית. במסגרת הקורס ילמדו ויתורגלו הפורמט התסריטאי, מושגי יסוד בתסריטאות ובדרמה ככלל וטכניקות של סיפור קולנועי.
נושאים מרכזיים בכתיבת תסריט כגון רצון וקונפליקט, הדיאלוג לסוגיו, פרוטגוניסט ואנטגוניסט, עיצוב הדמות ותחקיר, מושגי זמן וכלים דרמטיים אחרים, יוצגו יידונו ויתורגלו במהלך הסמסטר. הקורס ילווה בכתיבה שוטפת של תרגילים ושל סצנות ויסתכם בכתיבת תסריט מלא לסרט קצר.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Scriptwriting is a writing workshop in which screenwriting principles and techniques will be taught, demonstrated and practiced.
Key elements of screenwriting and general drama such as script format, plot & story, motivation & conflict, Protagonist& Antagonist, dialogue, character design and more, will be discussed and applied in the writing of exercises, scenes and eventually a full script for a short film.
 
0662-5120-01
 כתיבה יוצרת
 Creative Writing
מר ברדוגו סמיסדנה גילמן361אה'1400-1200 סמ'  ב'
הסדנה הינה ניסיון להקנות לתלמיד דרכים של התמודדות מול טקסט נכתב, פענוח שלו ופיתוח כישוריו בכתיבה יצירתית-אישית. מטרת השיעור, בין היתר, היא להיחשף אל המימד הטקסטואלי המעשי באמצעות דגשים שיינתנו, וזאת גם תוך תרגול רציף בכתיבה ובקריאה ביקורתית שלה. יוצעו כלים להבניית הטקסט מן הפן הפואטי שלו, בצד זה הנרטיבי. התלמידים יתנסו בכתיבת מצבים, התרחשויות, אירועים, תחושות וכדומה. הסדנה תלווה בקריאה מודרכת של טקסטים רלוונטיים מתוך הסיפורת הישראלית והעולמית.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
The workshop will offer the students ways of developing their personal creative writings skills and abilities. Key issues will be presented through exercises in writing and their constructive criticism. Students will experience the writing of situations, events and emotions. Reading relevant texts from Israeli and world-wide fiction will accompany the workshop.
0662-5200-01
 קריאה ביקורתית בטקסטים עיוניים
 Critical Reading in Theortical Texts
ד"ר סתר שאולקריאה מוביה"ס לשפות101 ה'1600-1400 סמ'  א'
קריאה מוביה"ס לשפות101 ה'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס יתמקד בקריאה בטקסטים עיוניים העוסקים בשאלת הביקורת במודרניות: בסימסטר א' נקרא בקאנט, פוקו, ניטשה, ואדורנו והורקהיימר; בסימסטר ב' נעסוק באמנות המודרניסטית כביקורת: הסוראליזם והאקספרסיוניזם, המוסיקה האטונאלית, האמנות החזותית הלא מימטית, התיאטרון הברכטיאני והרומאן החדש.
חובות הקורס: נוכחות פעילה בשיעורים, קריאת טקסטים משיעור לשיעור וכתיבת תגובות, עבודה מסכמת בסוף כל סימסטר.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה


 
This class will focus on the reading of theoretical texts regarding the question of critique in modernity. We will read texts by Kant, Foucault, Nietzsche, and Adorno and Horkheimer. Then we will discuss modernist art as critique: Surrealism and Expressionism, Atonal music, non-mimetic visual art, Brechtian theatre and the Nouveau Roman.
Course requirements: full and active participation, reading and writing assignments, final paper at the end of each semester.

 
0662-5300-01
 הערות שוליים א': קריאות אינטרטקסטואליות
 Marginalia: Intertextual Readings I
ד"ר בורשטיין דרורסדנה גילמן320 א'1600-1400 סמ'  א'
ספר "בראשית", לצד היותו יצירת המופת הסיפורית בה״א הידיעה של התרבות העברית, היווה גם מקור בלתי נדלה להשראה עבור פרשנים ואמנים מתחומים רבים. נקרא במגוון של תגובות אמנותיות ופרשניות לבראשית, מתחומי דעת ואמנות שונים: תיאולוגיה, חקר המיתוס, ציור, שירה, פרוזה, ומדע.
הקורס יעקוב אחר כמה מן הסיפורים העיקריים של "בראשית", על פי סדרם. נעסוק במקורות עתיקים מוקדמים לספרנו (מגילות קומראן, מיתוסים של המזרח הקדום) ובתגובות מודרניות, מאוחרות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
The workshop will be devoted to the concept of intertextuality and to its application in the reading of various artistic works in prose, poetry, drama, music, dance and the visual arts. The first part of the workshop will deal with theory and ideology of intertextuality; its second part will be devoted to case studies of intertextual readings presented by the students.
0662-5301-01
 רטוריקה מעשית: קריאות אינטרטקסטואליות
 Applied Rhetorics
ד"ר אריאל ננהסדנה גילמן304 א'1400-1200 סמ'  ב'
הסדנה תוקדש ללמידה ולתרגול של עקרונות וטכניקות ברטוריקה מעשית. הסטודנטים יתנסו בעיבוד של טקסט כתוב להרצאה מדוברת, תוך התמקדות ביישומים של קריאות אינטרטקסטואליות בטקסטים מגוונים. הקורס ינחה את תלמידי שנה ג' בתכנית המצטיינים לקראת יצירת כנס אקדמי שבו ירצו בפני קהל בסיום הסמסטר. הרצאות הכנס יהיו חלק מהציון הסופי.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
The workshop will be dedicated to learning and practicing methods and techniques in applied rhetoric. The students will experiment in the adaptation of a written text to a spoken presentation, while focusing on intertextual readings in various texts. The course will guide the students towards the creation of an academic conference in which they will lecture in the end of the semester. The conference's lectures will be considered in the final grade.
0662-5302-01
 אמנות ופעולה - בין הפרטי לציבורי
 Art & Action Between the Private and the Public
גב' היימן מיכלסדנה גילמן455 א'1400-1200 סמ'  א'

היחס המורכב בין אמנות ופעולה, המתח בין אובייקט האמנות לפעולת האמנות, מעלים שאלות יסוד המקבלות משמעות הולכת וגוברת במאה ה-21.

בקורס נבחן יצירות של אמנים/יות אשר ממד הפעולה והזמן הכרחיים בעבודתם/ן, בעיקר אמנים/יות הפועלים/ות במאה ה-21. נדון בשאלות של התערבות במרחב הציבורי, נעקוב אחר אסטרטגיות שונות של אמנים/יות וחוקרים/ות, בביקורת מוסדית כפעולה אמנותית, בפעולות ביקורתיות בחלל המוזיאון, בהפרות סדר, טפילות, שימוש של אמנים בסריקה, ארכיונים, רדי מייד, ועוד. ונשאל מה החומרים מהם עשויה פעולה באמנות? מהם תנאי הייצור שלה, ותנאי הצפייה בה? זאת באמצעות הרצאות, מצגות, הקרנת סרטים, היכרות עם שורה של מושגים בחקר הצילום, האמנות הפלסטית, הקולנוע, ודיון בכיתה.

 

The complex relationship between art and action, as well as the tension between the art object and the artistic act, raise fundamental questions which bare increasing significance for art studies in the 21st century.

The course will examine the works of artists (mostly of the 21st century) for whom the elements of time and action are an essential dimension of their practice. We will discuss questions that have to do with intervention in the public space, with institutional critique as an artistic act, with critical actions in the museum space, with disruption of order, and with parasitism, and follow the various strategies of artists and researchers and their use of scanning techniques, archives, ready-mades and more. The course will ask: What are the materials which make up the artistic act? What are the conditions of its production and reception (its viewing)? To answer these questions the course will offer lectures, presentations, film screenings, class discussions, and acquaintance with a series of concepts in the study of photography, the plastic arts, and film.