שנה"ל תשע"ז

0697-1002-01
 מבוא למדעי הדתות: אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הדת
 Introduction to Scholarship in Religions
ד"ר אנגלברג אהרוןשיעור רוזנברג102 ד'1400-1200 סמ'  א'

מבוא למדעי הדתות, חלק א': מבוא לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה של הדת

דר' ארי אנגלברג

קורס סמטריאלי

בקורס זה נערוך היכרות עם התובנות המרכזיות של המחקר הסוציולוגי והאנתרופולוגי על הדת, הן כתופעה אנושית כללית והן ביחס לדתות ספציפיות. לשם כך נעקוב אחר התפתחות החשיבה בתחום זה החל מהאנתרופולוגים האבולוציוניסטים של סוף המאה ה-19 שתרו אחר מקורות הדת דרך הגישות שהתפתחו בראשית המאה העשרים המסבירות את הדת כמוסד חברתי שנועד, לפי פרויד ומלינובסקי, לווסת רגשות, לפי דורקהיים לעודד סולידריות חברתית, ולפי מרקס לאפשר לבעלי הכח להמשיך ולשלוט על ההמון. בהמשך הקורס נלמד גישות פרשניות של סוציולוגים ואנתרופולוגים פרשניים - וובר, גירץ, דאגלס וברגר - הרואות בדת מוקד ליצירת משמעות וגורם המשפיע על שדות חברתיים אחרים. בעת לימוד התיאורית ההיסטוריות נבחן אם וכיצד נדרשים לגישות אלו במחקר העכשווי. נעסוק במחלוקת המחקרית סביב תיאוריית החילון ובקשר שבין טקסים ודתיות. לקראת סוף הקורס נבחן גישות ותופעות דתיות עכשוויות כולל הקיצוניות הדתית (פונדמנטליזם), הניו אייג' ודתות חדשות. 

The course deals with various methods in the study of religion, of faith and of religious practice. We will examine various questions pertaining to faith and practice using philosophical, psychological, anthropological and sociological methods. We will also examine the relation between theology, philosophy of religion and religious studies.
Credit for this course requires participation in at least two thirds of the classes and submitting several short papers. The final mark is determined by the marks of the written papers. Significant contribution to class discussions may award a bonus of 5 extra points to the student.
 
 
0697-1005-01
 תרגיל במבוא למדעי הדתות
 Exercise in Comparative Religion
גב' אונגר קלרהתרגיל גילמן261 ד'1600-1400 סמ'  א'
כיצד יש להבין את התופעה הדתית? כיצד ניתן להגדיר את היחס שבין דת ורציונליות? מהו מעמדה של החוויה האישית בחקר הדת? ומהו מקומה של החילוניות במשוואה? מטרת התרגיל היא עיון משותף בכתביהם של הוגים מרכזיים בתחום הדתות והקניית ארגז כלים טקסטואלי ומחשבתי להמשך מחקר בתחום. נתוודע לטקסטים מתחומי דעת שונים ולשאלות מרכזיות המלוות את מחקר הדתות לאורך זמן, לצד שאלות חדשות שמעורר העולם הפוסט-מודרני. חלקו הראשון של התרגיל יעסוק בפילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת וחלקו השני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובהקשר התרבותי (לרבות המקומי) של תופעות דתיות.
דרישות התרגיל: נוכחות והשתתפות בשיעורים, על בסיס קריאה שוטפת של החומר משיעור לשיעור. במהלך הקורס תינתן מטלת בית אחת ובסופו תוגש עבודה מסכמת.
דרישות קדם: אין.
מרכיבי הציון הסופי: 10% מטלת בית, 90% עבודת סיום.
 
How can one understand the religious phenomenon? How can we define the relationship between religion and rationality? What is the place of personal experience in the study of religion? The purpose of the tutorial class is to jointly study the writings of major scholars and provide a toolbox for future studies. We will encounter age-old questions along with questions that arise with the modern and postmodern worlds. The first part of the class will be dedicated to the philosophy and psychology of religion, whereas in the second part we will focus mostly on sociology and anthropology, adding local context to the discussion.
 
0697-1010-01
 מבוא למדעי הדתות: פילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת
 Introduction to the Study of Religion: Philosophy and Psychology of Religion
פרופ מרגולין רוןשיעור רוזנברג105 ד'1800-1600 סמ'  א'

הדת על גילוייה השונים היא תופעה הקיימת בכל החברות והתרבויות ואחד התחומים הנחקרים ביותר במדעי הרוח והחברה. דיסציפלינות שונות מתמודדות עם היבטים שונים של דת ודתיות. הפילוסופיה של הדת עוסקת בטבעה של האמונה, ביחסים בין אמונה לתבונה, ובתוקפן הרציונלי של אמונות דתיות. הפסיכולוגיה של הדת עוסקת בצרכים הפסיכולוגים להם נותנת הדת ביטוי ומענה. הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה של הדת עוסקות בעשייה הדתית, בריטואלים וטקסים, בארגונים ובמוסדות חברתיים ובמערכת האמונות של דתות שונות, מתוך הקשר חברתי ותרבותי.

 

 

נתבונן בשאלות המרכזיות המעסיקות כל אחת מהדיסציפלינות הללו, באופנים בהם כל אחת מהן מתמודדת עם שאלותיה ובחוזקן וחולשתן של תשובותיהם. כמו כן ננסה להבין את היחס בין תיאולוגיה, פילוסופיה של הדת ומדע הדתות.

 

 

0697-4053-01
 המיתוס בפילוסופיה: מאפלטון לרומנטיקה
 Myth in Philosophy: From Plato to Romanticism
פרופ מרגולין רוןסמינר רוזנברג211 ב'2000-1800 סמ'  ב'
בכדי להבין את המפנה לעבר המיתוס במחשבת המאה העשרים ידון הסמינר בהגדרת והבנת המיתוס הן בפילוסופיה היוונית המוקדמת ובכתבי אפלטון והן בהתחדשות העיסוק הפילוסופי במיתוס ברומנטיקה ובמיוחד בכתביו של פרידריך שלינג. שני מוקדים מחשבתיים אלו ישמשו חומרי היסוד לדיון המסכם בתיאוריית המיתוס של ארנסט קסירר ומבקריה שהשפיעה רבות על חקר הדת במאה העשרים ובמיוחד על פנייתו של גרשם שלום לחקר הקבלה כמיתוס.
מקורות ביבליוגרפיים עיקריים לדיוני הסמינר:
 
F.W.J Schelling, Historical-Critical Introduction to the Philosophy of Mythology, New York 2007
משה שוורץ, שפה מיתוס אמנות, ירושלים ותל אביב, תשכ"ז.
Ernst Cassirer, The Myth of the State, New Haven 1946; P.A. Schilpp, The Philosophy of Ernst Cassirer, La Salle 1973
 
 
In order to understand the turn towards myth in the 20th century, this seminar will discuss the definitions and understandings of myth since early Greek philosophy and Plato and its renewal in the philosophy of romanticism, especially that of F. Schelling. These two foci will be the corner stones of the understanding of the myth theory of Ernst Cassirer and his critics, which was very influential on the study of religion during the 20th century and Gershom Scholem's study of the Kabbalah in particular.
 
 
F.W.J Schelling, Historical-Critical Introduction to the Philosophy of Mythology, New York 2007
משה שוורץ, שפה מיתוס אמנות, ירושלים ותל אביב, תשכ"ז.
Ernst Cassirer, The Myth of the State, New Haven 1946; P.A. Schilpp, The Philosophy of Ernst Cassirer, La Salle 1973
 
0697-4060-01
 חומר ותודעה-משמעויות רוחניות של ידע ביולוגי
 Material & Spiritual: Spiritual Meanings of Biological Knowledge
ד"ר רותם רוניתסמינר רוזנברג211 ב'1800-1600 סמ'  א'
בשנים האחרונות גובר העניין האישי והמחקרי בתהליכי צמיחה, התפתחות וחיפוש משמעות הנוגעים להבנה של מהם החיים הראויים לחיותם. ממחקרים נמצא שאנשים שחשים סיפוק ושמחה בחייהם בריאים יותר וחיים שנים רבות יותר. כמו כן נמצא שיש קשר הדוק בין מצבנו הרגשי, המנטלי והרוחני למצבי בריאות ומחלה. על מנת שנוכל לחוות את חיינו כמסע של גילוי ומיצוי הפוטנציאל הייחודי שלנו בצורה המספקת ביותר, עלינו להכיר טוב יותר את חוקי היקום והקיום ואת הכלים המצויים ברשותנו המאפשרים לנו להתפתח בדרך שתיטיב עמנו. מופלא הוא שאותם חוקים ועקרונות המתקיימים בתהליכים הביוכימיים שבתאי גופנו מתקיימים גם בעולם הרוח וההתנהגות האנושית. בקורס נתייחס אל החיים מההיבט הביולוגי דרך העולם של מדעי הטבע ומההיבט של עולם הרוח וההתנהגות המתייחסים אל חווית החיים של האדם, מהרמה התאית לרמת הגוף. דרך המפגשים נלמד לפתוח ולפתח את התודעה לאפשרויות חדשות ולהבנה עמוקה של הקיום הביולוגי שלנו, תוך הקניית כלים ותובנות ללימוד דרכי חשיבה אישית וחברתית.
נושאי הקורס:
 
מהם החיים-ההיבט הביו-רוחני.
מאפייני האורגניזם החי: אנרגיה וחומר.
הבסיס המדעי ליחסי הגומלין, קשרים וגבולות מרמת התא לאורגניזם השלם.
העולם הפיזיקלי וביטויו גם במערכות ביולוגיות.
הזנה מודעת- הקשר בין התפיסות העצמיות לגילוי ומימוש הפוטנציאל הייחודי.
מערכת החיסון - המערכת של העצמי, כצומת מפגש בין גוף לנפש - מבט מדעי ואנושי.
בחירה - לחיות בעולם של צמתי החלטה. האם אני אחראי לחיי ולמימוש רצוני?
תהליך תפיסת המציאות - הסיפור שבני האדם מספרים לעצמם.
הקשר בין תהליך תפיסת המציאות ומצבי חולי ובריאות. המחלה כמראה משרתת וחלקנו ביצירתה.
הכרת כלים של תודעה והאפשרות להיעזר בהם לקידום תהליכי התפתחות ,למידה וריפוי.
החיים בתפיסה הוליסטית של קשר גוף נפש. הקשר בין תודעת הישרדות ותודעת חיים לריפוי עצמי וחברתי.
הקשר בין ערבות הדדית לריפוי.
צירופי מקרים - מקריות או כוונה מסונכרנת?
 
In recent years, there is a rise in interest concerning personal growth and development processes and in searching for the meaning of life and the best way to live our life. A strong correlation was found to exist between our emotional, mental, and spiritual health and disease. In order to experience life as a voyage of discovery and to fulfill our unique potential, we need to learn more about the laws of the universe and the tools we have within us. Interestingly, it is the same principles that rule in biochemical processes that also rule in the spiritual sphere and human behavior. This course examines life from a biological and natural sciences perspective, as well as from the spiritual world and human behavior. We will see how they relate to the person's life experience, from the cellular level to the entire body. Throughout the course, we will learn to open our minds to new possibilities and a deep understanding of our biological existence, and acquire insights and new ways of personal and social thinking.
 
0697-4062-01
 תיאוריה אברהמית
 Abrahamic Theory
ד"ר מאייר אוטה ברברהסמינר רוזנברג212 ב'1400-1000 סמ'  ב'

 

 בהתחלת המאה העשרים ואחת מבקשים הוגי דת להוסיף את האסלם לשיח היהודי-נוצרי גם במישור התיאורטי. כיצד ניתן לעשות זאת? נדמה שהרעיון ה״אברהמי״ זוכה לביקורת טרם המשגתו!

 

בסמינר נעקוב אחרי הבנייה והביקורת של התפיסות החדשות האלה ונבחן את הנימוקים בעד הדיאלוג ונגד האיחוד. האם המודל של פלורליזם מתאים לדתות, או עדיף לדבר בשפה הפילוסופית של ה״אחר״? מהם היתרונות ואיפה הגבולות של ה״טריאלוג״?
בהתחלת המאה העשרים ואחת מבקשים הוגי דת להוסיף את האסלם לשיח היהודי-נוצרי גם במישור התיאורטי. כיצד ניתן לעשות זאת? נדמה שהרעיון ה״אברהמי״ זוכה לביקורת טרם המשגתו!
בסמינר נעקוב אחרי הבנייה והביקורת של התפיסות החדשות האלה ונבחן את הנימוקים בעד הדיאלוג ונגד האיחוד. האם המודל של פלורליזם מתאים לדתות, או עדיף לדבר בשפה הפילוסופית של ה״אחר״? מהם היתרונות ואיפה הגבולות של ה״טריאלוג״?

At the beginning of the 21st century, many philosophers and theologians seek to add Islam to the Jewish-Christian dialogue - not just on the practical, but also on the theoretical level. How should that be done, especially in the face of the many critiques of the “Abrahamic” idea?

 

 

In this seminar we will study the development and the criticism of these new concepts and evaluate the arguments in favor of dialogue and against “unity”. Is the model of “pluralism” appropriate for religions, or is it better to apply the philosophical language of the “Other’? We will evaluate the advantages as well as the limitations of the Jewish-Christian-Muslim “trialogue”. At the beginning of the 21st century, many philosophers and theologians seek to add Islam to the Jewish-Christian dialogue - not just on the practical, but also on the theoretical level. How should that be done, especially in the face of the many critiques of the “Abrahamic” idea?

In this seminar we will study the development and the criticism of these new concepts and evaluate the arguments in favor of dialogue and against “unity”. Is the model of “pluralism” appropriate for religions, or is it better to apply the philosophical language of the “Other’? We will evaluate the advantages as well as the limitations of the Jewish-Christian-Muslim “trialogue”.

 

0697-4067-01
 מה זה פרוטסטנטי?
 What is "Protestant"?
ד"ר מאייר אוטה ברברהסמינר גילמן362 ד'1400-1200 סמ'  ב'

עובדים קשה, יודעים לחסוך, לא אוכלים טוב? ברוכים הבאים לתרבות הפרוטסטנטית!

 

בקורס זה נבחן פרדיגמות פרוטסטנטיות בטקסטים של הרפורמטורים (לותר; קלווין) ונדון במחקר הקלאסי והעכשווי על תפיסת הטקסט, היחס אל העבודה והבנת השוויון. האם אפשר להפשיט ״שיטה פרוטסטנטית" מהקשרה ההיסטורי? (למה טעים בשוויץ, למה הגרמנים יוצאים לחופשות ארוכות שלוש פעמים בשנה ולמה האוונגליים האמריקאים לא מובילים במאבק על שוויון מגדרי?)  האם אפשר לדבר על הרמנויטיקה פרוטסטנטית? עובדים קשה, יודעים לחסוך, לא אוכלים טוב? ברוכים הבאים לתרבות הפרוטסטנטית!
בקורס זה נבחן פרדיגמות פרוטסטנטיות בטקסטים של הרפורמטורים (לותר; קלווין) ונדון במחקר הקלאסי והעכשווי על תפיסת הטקסט, היחס אל העבודה והבנת השוויון. האם אפשר להפשיט ״שיטה פרוטסטנטית" מהקשרה ההיסטורי? (למה טעים בשוויץ, למה הגרמנים יוצאים לחופשות ארוכות שלוש פעמים בשנה ולמה האוונגליים האמריקאים לא מובילים במאבק על שוויון מגדרי?) האם אפשר לדבר על הרמנויטיקה פרוטסטנטית?

 

 

What is “Protestant”?

 

 

 

Hard working, good at saving, no indulgence? Welcome to Protestant culture!

 

In this course we will examine Protestant paradigms through the texts of the principal reformers (Luther; Calvin) and discuss contemporary research on their understandings of texts, work and equality. We will ask if it possible to abstract a “Protestant method” from its historical context. If it is, then why is food tasty in Switzerland, why do Germans vacation three times a year, and why are American evangelicals not leading the struggle for gender equality?

 

How can a “Protestant Hermeneutics” be described 500 years after the Reformation in Europe?
What is “Protestant”?

Hard working, good at saving, no indulgence? Welcome to Protestant culture!
In this course we will examine Protestant paradigms through the texts of the principal reformers (Luther; Calvin) and discuss contemporary research on their understandings of texts, work and equality. We will ask if it possible to abstract a “Protestant method” from its historical context. If it is, then why is food tasty in Switzerland, why do Germans vacation three times a year, and why are American evangelicals not leading the struggle for gender equality?
How can a “Protestant Hermeneutics” be described 500 years after the Reformation in Europe?
0697-4077-01
 הפולמוס היהודי נוצרי פגאני בעת העתיקה
 Jewish-Christian-Pagan Polemics in Antiquity
פרופ בוהק גדעוןסמינר גילמן261 ג'2000-1800 סמ'  א'
סמינר גילמן261 ג'2000-1800 סמ'  ב'

סילבוס -- עלייתה של הנצרות יצרה גלי הדף אדירים במאות הראשונות לספירה, ועוררה גם התנגדויות רבות. אחת הדרכים בהן באו התנגדויות אלו לידי ביטוי היא בשורה של סיפורים נבזיים על ישו, שלטענת הנוצרים היה המשיח ובן האל, שנצלב למען גאולת האנושות כולה, ולטענת מתנגדיהם היה שרלטן, רמאי, ממזר ומכשף, שהומת בצורה המבישה ביותר האפשרית. במהלך הסמינר נקרא רבים מהסיפורים הללו, וננסה לעמוד על הקשריהם החברתיים וההיסטוריים הרחבים יותר. נתחיל בקריאה של ספרי הבשורות שבברית החדשה, כדי לראות מה הנוצרים סיפרו על ישו ועם אלו סיפורים נגדו ניסו להתמודד, נמשיך בקריאה של ספרות הפולמוס הפגאנית מהעת העתיקה (בעיקר כתביו של קלסוס, כפי שנשתמרו בידי אוריגינס), ונקדיש זמן רב לקריאת הגרסאות המוקדמות ביותר של "תולדות ישו", החיבור היהודי שמתיימר לספר את "הסיפור האמיתי" על מעשיו ומותו של ישו. את הטקסטים ביוונית ובערבית-יהודית נקרא בתרגומים לעברית ולאנגלית, ואת הטקסטים הארמיים והעבריים נקרא במקור.

 

מטלות הקורס - השתתפות פעילה במהלך הקורס, וכתיבת רפרט או עבודה סמינריונית בסופו.

 

 

 

Jewish-Christian-Pagan Polemics in Antiquity

 

MA seminar, two semesters

 

Syllabus -- the rise of Christianity created great shockwaves in the first few centuries CE, and generated many objections. One way in which these objections manifested themselves is the spread of nasty stories about Jesus: Whereas the Christians claimed that he was the Messiah and the Son of God, who was crucified for the salvation of humanity, their opponents claimed that he was an impostor, a lier, a mamzer and a magician, who was executed in the most shameful manner. During the seminar, we shall read many of these stories, and try to place them in their wider social and historical contexts. We shall begin by reading the New Testament Gospels, so see what stories the Christians told about Jesus, and with which nasty stories they tried to cope. We shall then read some of the pagan polemical literature of Antiquity (and esp. the writings of Celsus, as preserved by Origen), and we shall devote much time to reading the earliest versions of ''Toledoth Yeshu'', the Jewish work that purports to relate ''the true story'' about the deeds and death of Jesus. We shall read the Greek and Judaeo-Arabic texts in Hebrew and English translations, and the Aramaic and Hebrew texts in the original languages. 

 

Course requirements - active participation in class, and a research paper (referat or avodah seminarionit) at the end of the year.

 

0697-4078-01
 פונדמנטליזם איסלמי במבט השוואתי
 Islamic Fundamentalism
פרופ שביט אוריהסמינר גילמן361אא'1600-1200 סמ'  א'
הקורס יבחן במבט השוואתי תפיסות של פונדמנטליזם דתי אסלאמי, נוצרי ויהודי, תוך התמקדות בזרם המודרניזם-אפולוגטי באסלאם ובתנועת האחים המוסלמים, וידון בין השאר בגישות שונות למדע, לדמוקרטיה, למגדר ולהגירה.
אין דרישות סף.
הציון יתבסס על עבודת סיום (רפרט או סמינר). תלמידים שירצו בכך יוכלו להכין רפרט בע"פ או בכתב שיתווסף לציון.

 
The course comparatively examines conceptions of Islamic, Christian and Jewish fundamentalisms, with particulate focus on the modernist-apologetic trend in Islam and the Muslim Brothers movement. Different attitudes to science, democracy, gender and migration are among the issues studied.
0697-4087-01
 דת, חילון ורוחניות עכשווית
 Religion, Secularization and Contemporary Spirituality
ד"ר פרסיקו תומרסמינר כיתות דן דוד102 ב'1800-1400 סמ'  ב'

העולם שבו אנחנו חיים שונה בצורה דרמטית מזה שאבותינו חיו בו לפני שלוש מאות שנה בלבד. תהליך החילון שעבר על העולם המערבי שינה הנחות יסוד לא רק באשר ליקום ודרך פעולתו, אלא עיצב מחדש את דרך תפיסתנו את עצמנו, את האמת ואת הטוב. בקורס נעמוד על שורשיו של החילון, על התפתחותו, על מאפייניו, ועל הופעותיו השונות כיום. נבין את הרפורמציה, את הנאורות ואת הרומנטיקה בהקשר זה, נלמד על התגובות הנוצריות והיהודיות לחילון, וננתח את תרבות הניו-אייג' והרוחניות העכשווית כביטוי שיא של דיאלקטיקה בין חילון להדתה.