שנה"ל תשע"ט

0631-1010-01
 יסודות הדקדוק
 Fundamentals of Grammar
מר קבלאן מאדיתרגיל רוזנברג205 א'1800-1600 סמ'  א'

קורס זה הינו קורס יסוד שמטרתו להקנות את הכלים הדקדוקיים הדרושים להתמודדות עם טקסט בערבית ספרותית חדישה ובערבית קלאסית. יושם דגש על קריאה מדויקת והבנת הטקסט. בין הנושאים שיועלו: הפועל הערבי על גזרותיו השונות, צורות הריבוי השלם והשבור, צורות הזוגי, כללי ההתאם הדקדוקי, סימני היחסות, המספר ועוד

This is an elementary course designed to provide the student with the essentials of Arabic grammar needed for accurate reading and comprehension of classical and modern Arabic texts. Among the topics to be discussed: verb conjugation, the sound and broken plural forms, the dual forms, agreement rules, case inflection, the number, etc.

 
0631-1010-02
 יסודות הדקדוק
 Fundamentals of Grammar
ד"ר שייחטוביץ ביאטהתרגיל רוזנברג205 ב'1600-1400 סמ'  א'

הקורס נועד לשפר את יכולתו של הסטודנט לקרוא ולהבין טקסט הכתוב בשפה הערבית החדישה  (Modern Standard Arabic). הדגש מושם על הבנת הנקרא בהתבסס על מבנהו התחבירי של הטקסט, ניקודו המלא ותרגומו לעברית. במהלך הקורס יזכו לטיפול נושאים מורפולוגיים ותחביריים שונים. בין הנושאים המורפולוגיים: אותיות השמש, תנועות עזר, ששת השמות, הפועל הערבי בגזרותיו השונות, צורות הזוגי והריבוי השלם והשבור, מחוסרי תנוין ועוד. בין הנושאים התחביריים: סימני היחסות, כללי ההתאם הדקדוקי, פעלי העזר, פסוקיות זיקה, המושא הפנימי (مفعول مطلق), תיאור מצב ופסוקיות מצב (حال, جملة حال), תיאורי סיבה ותכלית (مفعول له أو لأجله), תיאור הבחינה (تمييز), הסמיכות (إضافة), הסביל ועוד.

This is an elementary course designed to provide the student with the essentials of Arabic grammar, needed for accurate reading and comprehension of classical and modern Arabic texts. Among the topics to be discussed: verb conjugation, the sound and broken plural forms, the dual forms, agreement rules, case inflection, the number, ḥāl, tamyīz etc.

 
0631-1120-01
 דקדוק א'
 Grammar I
מר קבלאן מאדישיעור ותרוזנברג106 ג'2000-1600 סמ'  ב'

סקירת מערכת ההגאים בערבית ספרותית, דיון מפורט במעתקי ההגאים כפי שהם באים לידי ביטוי בצורת הפועל בגזרות השונות, דיון מפורט במשקלי השם השונים. חלקו האחרון של הקורס מוקדש לקריאת טקסט ודיון במבחר בעיות דקדוקיות המוצגות בו.

The course starts with a survey of the phonological system of Literary Arabic. This is followed by a detailed study of the verbal morphophonemic system, and then by a survey of the main noun and adjective patterns. The final part of the course is devoted to text reading and a discussion of selected grammatical issues based upon the text.

 
0631-1120-02
 דקדוק א'
 Grammar I
מר קבלאן מאדישיעור ותרוזנברג106 ב'2000-1800 סמ'  ב'
שיעור ותרוזנברג106 ד'2000-1800 סמ'  ב'

סקירת מערכת ההגאים בערבית ספרותית, דיון מפורט במעתקי ההגאים כפי שהם באים לידי ביטוי בצורת הפועל בגזרות השונות, דיון מפורט במשקלי השם השונים. חלקו האחרון של הקורס מוקדש לקריאת טקסט ודיון במבחר בעיות דקדוקיות המוצגות בו.

The course starts with a survey of the phonological system of Literary Arabic. This is followed by a detailed study of the verbal morphophonemic system, and then by a survey of the main noun and adjective patterns. The final part of the course is devoted to text reading and a discussion of selected grammatical issues based upon the text.

 
0631-1122-01
 דקדוק ב'
 Grammar II
ד"ר שייחטוביץ ביאטהשיעור ותרוזנברג102 א'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג102 ד'1800-1600 סמ'  א'

דיון שיטתי בתחביר הערבית הספרותית, הקלאסית והחדישה. בשעורים הראשונים מוצגים שלושה טיפוסי יסוד של המשפט הערבי, המהוים מודל לזיהוי וניתוח של משפטים ברמת מורכבות גבוהה בהמשך. לאחר מכן מתקיים דיון מפורט בשורה של תופעות תחביריות. התירגול מבוסס על זיהוי טיפוסי המשפט והתבניות השונות, ניתוח המשפט ע"פ טכניקה הנלמדת החל מהשעור הראשון, ניקוד מלא של החומר ותרגום לעברית.

The course is devoted to a systematic study of the syntax of Written Arabic, classical and modern. Three basic sentence types will be presented that will constitute a model for the identification of structure and for the analysis of complex sentences. This will be followed by a detailed discussion of a list of syntactic phenomena. The exercises consist of: identification of sentence types, sentence analysis using a technique acquired during the first lessons, full vocalization of the text and its translation into Hebrew.

 
0631-1130-01
 מושגי יסוד באסלאם
 Basic Concepts in Islam
ד"ר שניצר עליזהשיעור גילמן282 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור גילמן282 ד'1400-1200 סמ'  א'

השיעור יעסוק בראשיתו בכתבים שעליהם נשענת דת האסלאם, כרקע לקראת דיון בתפישות האסלאם, אמונותיו ומצוותיו: התפישה האלילית הקדם-אסלאמית, מצוות היסוד ודמותו של הנביא מחמד, מייסד האסלאם. אתר הקורס הוירטואלי ילווה את הרצאות השיעור.
 

The course will first discuss the scriptures on which the Islamic religion is based, as a background for a further discussion of various perceptions, beliefs and religious commands: the pre-Islamic idolatrous perception, the pillars of the Islamic religion and the figure of Islam's founder, the Prophet Muhammad.

 

The lectures will be accompanied by the course's virtual site

 

 
0631-1132-01
 תרגיל במושגי יסוד באסלאם
 Exercise in Basic Concepts in Islam
מר לסרי דודתרגיל רוזנברג002 ב'1800-1600 סמ'  א'

התרגיל יעסוק בספרים ובטקסטים שעיצבו את תקופת ראשית האסלאם ובכללם הקוראן כמקור הראשי המעצב את האסלאם והחדית', המסורת המוסלמית המוקדמת על כל ענפיה. מטרת התרגול היא הקניית מיומנות בסיסית בחיפוש, קריאה ועיבוד המקורות האסלאמיים הראשונים (הקוראן וספרות החדית') וכן שימוש בספרות עזר מחקרית. מיומנות זו תתורגל מדי שבוע במטלה שבועית ובמטלה מסכמת. הקורס מהווה השלמה לקורס הראשי "מושגי יסוד באסלאם".

 

דרישות הקורס

הקורס הוא תרגול טקסטואלי של החומר הנלמד בקורס "מושגי יסוד באסלאם" עם ד"ר עליזה שניצר. הנוכחות בשיעורים היא חובה. בכל שבוע התלמיד/ה תגיש מטלה שתסקור את אחד מענפי הספרות המוסלמית המוקדמת. לקראת סוף הסמסטר ייערך בוחן על התכנים שנלמדו בתרגיל. בסוף הקורס תינתן מטלה סופית שתסכם את המיומנויות שנרכשו במהלך הקורס. לקורס יתלווה אתר הלמידה ברשת Moodle. יש לעקוב אחר ההודעות והתכנים באתר באופן שוטף.

Course Description

The course goal is to get the student familiar with books and texts that influenced the initial stages of Islam including the Quran- the primary source of Islam and the Hadith- the early Islamic tradition. The student will acquire basic skills in research and analysis of early Islamic texts and learn how to use modern research literature. These skills will be practiced on a weekly basis through a weekly exercise and a final assignment. This course is complementary to the main course “Basic concepts in Islam”.

 

Course Requirements

The course is a textual exercise of the material covered in the main course “Basic concepts in Islam” with Dr. Aliza Shnizer.

Class attendance is mandatory.

Every week the student will submit an assignment covering one of the branches of the Islamic literature. Towards the end of the semester a test will be held covering the subjects learned in the course. At the end of the semester, an assignment will be given summarizing the skills learned in the course.

Students are required to follow the messages and content presented in the course’s Moodle website.

 
0631-1133-01
 עיון בכתביו של טה חוסיין
 Reading and understanding Taha Hussein
מר שרנצל ישראלשיעור ותרוזנברג205 ג'1600-1200 סמ'  ב'

טה חוסיין(1889- 1973) נחשב לגדול האינטלקטואלים הערביים במאה העשרים. למרות שהיה עיוור התפתח להיות סופר, מסאי, מבקר, חוקר ועיתונאי מן השורה הראשונה. מילא גם תפקידים בממסד המצרי, בעיקר בתחום החינוך. הקורס יוקדש בעיקר להגותו הנושאת אופי ליברלי-מערבי, ולהבנת הרקע ההיסטורי להתפתחותה, אך גם לטעימה מעשייתו הספרותית. נבדוק גם כיצד התקבלו דעותיו בימי חייו, ומה דימויו ומשקלו במצרים ומחוצה לה מאז מותו. בחלק מהשיעורים האחרונים יציגו התלמידים ממצאים מעבודותיהם.

Taha Hussein was probably the most important Arab intellectual in the 20th century. Though  blind , he reached the highest level in literature, essays, translation and many more fields. We shall mainly focus on his national, social, religious and cultural ideas( usually described as Western- Liberal) but also taste from his literary achievements. We shall try   as well to understand how academic scholars view his work, and how his work was accepted by various types of readers, in his lifetime, and since his death. Finally  we shall ask:" is he still influential in Egypt and elsewhere"?   

 
0631-1140-01
 מבוא לספרות ערבית מודרנית
 Introduction to Modern Arabic Literature
גב' קדרי שיבי מייסוןשיעור רוזנברג002 ב'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס סוקר את התפתחות הספרות הערבית מאז אמצע המאה ה-19 –תקופת הרנסנס התרבותי הערבי- עד ימינו. הסקירה מתמקדת בז'אנרים ספרותיים שונים, במרכזם הסיפורת, השירה והדרמה. אנו נדון במקורות של הספרות הערבית בתקופה הנזכרת, בין אם הן מקורות מורשתיים או מערביים. אנו נדון גם כן בגורמים החברתיים והתרבותיים שהביאו להתחדשות הספרות החדשה הזו, ונראה זרמים ספרותיים חדשים אשר חדרו לספרות הערבית המודרנית. במהלך הקורס נקרא קטעים קצרים מיצירותיהם של אנשי ספרות מפורסמים, ונבחן את הספרות שלהם כהשתקפות לכתיבה הספרותית  החדשה. יתר על כן, נראה שישנה השפעה מערבית רבה על הספרות הזו, בין אם זה על המבנים שלה או על התכנים שלה.

This course reviews the development of Arabic literature since the middle of the 19th century –the period of al-Nahḍah (the renaissance)- to the day. The review focuses on different literary genres, which the basic of them are narrative, poetry and drama. We shall discuss the sources of the Arabic literature at this period of time, and whether they are heritage-based or western sources. Moreover, we shall discuss the social and cultural factors that led to the renewal of this literature, and see new schools of literary theory that found their ways to modern Arabic literature. Through this course, we will be reading literary excerpts for well-known literary figures, and examine literature as reflection of the new literary writing. Furthermore, we will see that there is a noticeable western cultural effect on this modern Arabic literature, whether it is on its forms or on its contents.

 
0631-1142-01
 תרגיל בספרות ערבית מודרנית
 Exercise in Introduction to Modern Literature
גב' כרום נארימאןתרגיל רוזנברג002 ב'1800-1600 סמ'  ב'

מטרת הקורס ותוכנו

מטרת התרגיל היא לעמוד על טקסטים ספרותיים מתקופת הרנסנס, לעקוב אחרי התפתחותם של ז'אנרים חדשים בספרות הערבית החדשה, לנתח את היצירות מבחינה תמאטית וצורנית ולהצביע על התלבטויות ופתרון בעיות אצל סופרי תקופה זו. כמו כן לאתר תופעות השפעה מהספרות הקלאסית והספרות המערבית והאירופית.

אמצעי הלימוד

קריאה וניתוח קטעים ספרותיים בשפה הערבית מהספרות הערבית במאה ה-19 וה-20.

בכל שיעור ייקרא ויידון טקסט של סופר אחר.

לצורך הדיון יהיה על הסטודנט לקרוא טקסטים של הסופרים

כל אחד מהטקסטים הנבחרים יימצא סרוק כקובץ ב-"מאגר הידע" שבאתר המודל של קורס זה.

 

דרישות הקורס וחלוקת הציונים

חובת נוכחות (80% לפחות) והשתתפות פעילה בשיעורים. 10%

מטלה קצרה בכתב, שמיועדת לפתח ולתרגל את יכולת ההבנה של טקסטים ספרותיים כדוגמת אלו שנלמדו בכיתה.  יש להגיש את המטלה בכתב עד לתאריך שייקבע, בפורמט מסודר (דף שער, שוליים, רווח שורה וחצי בין שורות) ומודפסת. למטלה יינתן ציון. אחוז המטלה מהציון הסופי הוא 20%.

בחינה מסכמת תתקיים בסיום הסמסטר. אחוז הבחינה מהציון הסופי הוא 70%.

The purpose of this course is to examine literary texts from the 19th and the 20th centuries, to follow the development of new genres, to analyze the characteristics of the texts in both theme and style, to point out the dilemmas and solutions which the writers of that period had to cope with and to find out how Classic Arabic Literature and European and Western Literature influenced these texts

 
0631-1142-02
 תרגיל בספרות ערבית מודרנית
 Exercise in Introduction to Modern Literature
גב' כרום נארימאןתרגיל רוזנברג002 ה'1600-1400 סמ'  ב'

מטרת הקורס ותוכנו

מטרת התרגיל היא לעמוד על טקסטים ספרותיים מתקופת הרנסנס, לעקוב אחרי התפתחותם של ז'אנרים חדשים בספרות הערבית החדשה, לנתח את היצירות מבחינה תמאטית וצורנית ולהצביע על התלבטויות ופתרון בעיות אצל סופרי תקופה זו. כמו כן לאתר תופעות השפעה מהספרות הקלאסית והספרות המערבית והאירופית.

אמצעי הלימוד

קריאה וניתוח קטעים ספרותיים בשפה הערבית מהספרות הערבית במאה ה-19 וה-20.

בכל שיעור ייקרא ויידון טקסט של סופר אחר.

לצורך הדיון יהיה על הסטודנט לקרוא טקסטים של הסופרים

כל אחד מהטקסטים הנבחרים יימצא סרוק כקובץ ב-"מאגר הידע" שבאתר המודל של קורס זה.

 

דרישות הקורס וחלוקת הציונים

חובת נוכחות (80% לפחות) והשתתפות פעילה בשיעורים. 10%

מטלה קצרה בכתב, שמיועדת לפתח ולתרגל את יכולת ההבנה של טקסטים ספרותיים כדוגמת אלו שנלמדו בכיתה.  יש להגיש את המטלה בכתב עד לתאריך שייקבע, בפורמט מסודר (דף שער, שוליים, רווח שורה וחצי בין שורות) ומודפסת. למטלה יינתן ציון. אחוז המטלה מהציון הסופי הוא 20%.

בחינה מסכמת תתקיים בסיום הסמסטר. אחוז הבחינה מהציון הסופי הוא 70%.

The purpose of this course is to examine literary texts from the 19th and the 20th centuries, to follow the development of new genres, to analyze the characteristics of the texts in both theme and style, to point out the dilemmas and solutions which the writers of that period had to cope with and to find out how Classic Arabic Literature and European and Western Literature influenced these texts

 
0631-1150-01
 ערבית שימושית
 Applied Arabic
מר קבלאן מאדישיעור ותרוזנברג105 ג'2000-1600 סמ'  א'

קורס זה מתמקד בקריאת טקסטים בערבית ספרותית שימושית וניהול שיחה בערבית סביב נושאי הטקסטים הנקראים ונושאים אקטואליים אחרים. הטקסטים שיידונו יילקחו בעיקר מאתרים שונים ברשת האינטרנט. מטרת הקורס היא לשפר את הבנת הנקרא בערבית אצל הלומד ולעודד שימוש אקטיבי בשפה הערבית השימושית הספרותית בת ימינו.

דרישות קדם: ידיעת השפה הערבית הספרותית ברמה סבירה (לפחות ברמת מתקדמים).

הערות: המבחן בקורס זה הוא בע"פ והמועד ייקבע בתיאום עם התלמידים במהלך הקורס.

This course focuses on reading texts in literary applied Arabic and conducting conversation on the topics discussed in these texts and on other actual topics in Arabic. The texts to be read are mainly from various Internet websites. The purpose of the course is to improve reading comprehension in Arabic and to encourage actively use of the contemporary literary applied Arabic.

 
0631-1150-02
 ערבית שימושית
 Applied Arabic
ד"ר שיח' אחמד חאלדשיעור ותרוזנברג105 א'2000-1600 סמ'  ב'

نعيش في مجتمعاتنا العربيَّة نوع من الثنائية اللغوية فالفرد منا يستخدم اللغة المحكيَّة في اوقات واغراض معينة واللغة المعياريَّة في اوقات واغراض أخرى، هذه الحالة من الثنائية اللغوية تعرف لدى اللغويين باسمdiglossia .
انَّ اللغة العربية هي لغة حيَّة مرنة تستطيع ان تنمو وتتطور في كل عصر وحين، فبالرَّغم من كثير من محاولات التقليل من شأنها او الدعوة الى تغيير شامل في أسسها مثل دعوة  عبد العزيز فهمي أحد الأعضاء البارزين في مجمع اللغة العربية في القاهرة، فقد قدم للمجمع سنة 1944 مشروعاً ينطوي على الكتابة العربية بالحروف اللاتينية، ودعوة أنيس فريحة التي هاجم فيها اللغة العربية ودعا إلى هجرها نجد ان اللغة العربيَّة صمدت في وجه رياح الهدم العاتية وفي أحلك الظروف؛ فجميع المحاولات للمس باللغة العربية الفصحى، باءت بالفشل.

اللغة العربيَّة الفصحى هي رمز للوحدة والثقافة والتاريخ والمدنيَّة فكما يقول يوهان فك الألماني: "قامت الفصحى في جميع البلدان العربية والإسلامية رمزا لغويا لوحدة العالم الإسلامي في الثقافة والمدنية. لقد برهن جبروت التراث العربي الخالد على أنه أقوى من كل محاولة يقصد بها زحزحة العربية عن مقامها المسيطر. وإذا صدقت البوادر ولم تخطئ الدلائل، فستحتفظ العربية في هذا المقام العتيد كونها لغة المدنيَّة العربيَّة والاسلاميَّة.

This course focuses on reading texts in literary applied Arabic and conducting conversation on the topics discussed in these texts and on other actual topics in Arabic. The texts to be read are mainly from various Internet websites. The purpose of the course is to improve reading comprehension in Arabic and to encourage actively use of the contemporary literary applied Arabic.

 
0631-1210-01
 ערבית א'
 Arabic I
מר קבלאן מאדישיעור ותביה"ס לשפות105 א'1400-1000 סמ'  א'
מר חלבי עומרשיעור ותביה"ס לשפות105 ה'1800-1400 סמ'  א'
מר הירש יוסף רפאלשיעור ותביה"ס לשפות105 ב'1000-0800 סמ'  א'

מטרות הקורס הן הקניית מיומנות קריאה (הקפדה על ניקוד פנימי וסופי) והבנת הנקרא של טקסטים בערבית; הכרת המבנים התחביריים של המשפט הערבי; הכרת הפועל הערבי (9 בניינים); הרחבת אוצר המילים.

The aims of the course are acquisition of reading skills (with a stress on case marks) and developing reading comprehension of Arabic texts. Syntactic structures of the Arabic sentence and the conjugation of Arabic verb (9 forms) will be learnt. The students will acquire basic vocabulary

 
0631-1214-01
 ערבית ב'
 Arabic II
מר קבלאן מאדישיעור ותרוזנברג211 א'1800-1200 סמ'  ב'
מר הירש יוסף רפאלשיעור ותרוזנברג209 ה'1600-1200 סמ'  ב'

קורס זה, המהווה המשך לקורס "ערבית א'", מתמקד בקריאת טקסטים ברמות שונות ובנושאים שונים, יחד עם השלמת מספר נושאים דקדוקיים שלא נלמדו ב"ערבית א'". כמו כן, יתרגל הסטודנט תוך כדי לימוד הטקסטים את השימוש במילונים השונים. הטקסטים שיילמדו לקוחים מאתרי אינטרנט, עיתונים ומגזינים, סיפורים קצרים, ספרי לימוד, ספר הקוראן והמסורת המוסלמית הקדומה ועוד.

דרישות קדם: מיועד לתלמידים שסיימו בהצלחה את הקורס "ערבית א'" או כאלה שיש להם ידע בערבית ספרותית ברמה של קורס זה לפחות.

This course, which is a continuation of the course "Arabic A", focuses on reading texts on different levels dealing with various topics, along with completing grammatical subjects that were not learned in "Arabic A". Moreover, the students will practice using various dictionaries as they study the texts. The texts to be read are taken from Internet websites, newspapers & magazines, short stories, school books, the Qur'ān, the Hadīth of the Islamic prophet Muhammad, etc.

 

Prerequisites: The course is designed for students who have completed successfully "Arabic A" or those who have knowledge in literary Arabic on the level of that course at least.

 
0631-1220-01
 האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני
 Early Islam and Modern Islam
ד"ר שניצר עליזהשיעור ותגילמן282 ה'1800-1600 סמ'  ב'

דת היא גורם מכריע בעיצוב המציאות לאורך ההיסטוריה, קל וחומר מורשת דתית היסטורית מפוארת, אשר ניתן לנסות לחקותה בנקודת זמן מסוימת. הקורס יוקדש להשתקפותה של מערכת המושגים הדתית הקדומה בדבריהם ובכתביהם של חוגים אסלאמיים כיום. במסגרת הקורס ייבחן תפקידם של הטקסטים הקאנוניים, הקוראן והמסורת המוסלמית, בעיצוב המציאות בת ימינו.

Religion is a pivotal element in the formation and construction of reality throughout history. This is all the more true for a rich historical religious heritage that serves as a model to be imitated at a certain period of time.The course deals with the reflection of the early set of religious terms in the writings]of Islamic circles today. The course will examine the role of canonical texts, the Qur'an and  Islamic tradition, in the formation of contemporary reality. 

 
0631-1330-01
 מבוא להלכה אסלאמית
 Introduction to Islamic Law
פרופ אדנג קמילהשיעור גילמן279 ב'1200-1000 סמ'  א'

קורס זה הנו מבוא כללי להלכה האסלאמית (בעיקר הסונית) והמוסדות הקשורים בה. הוא יסקור את התפתחות ההלכה בימי הביניים, המקורות לגזירתה, התהוות האסכולות ההלכתיות וההבדלים והוויכוחים שביניהן, תפקידי הקאדי והמופתי, דיני עונשין, הזיקה בין ההלכה לבין החברה האסלאמית, בעיקר בימי הביניים, המתח בין הנורמות למציאות, מעמד האישה, ועוד.

 

חלה חובת נוכחות בשיעורים.

שפת ההוראה: עברית

הרכב הציון: בחינה בסוף הסמסטר 100%. ציון עובר: 60

This course provides an introduction to Islamic, especially Sunni, law and its institutions. It surveys the development of law in the Middle Ages, the crystallization of the legal schools and the differences and disagreements between them, the roles of the qadi and the mufti, penal law, the relationship between law and society, the position of women, the tension between norm and reality, a.o.

Language of instruction: Hebrew

Course prerequisites: Students will have passed the course "Introduction to Islam"

Reading material: as specified below.

Course Requirements: attendance and preparation of readings ahead of each meeting

The grade is fully based (100%) on performance in the final exam

Passing grade: 60

 
0631-1333-01
 מיומנויות יסוד
 Basic Skills
מר גרוס כפירתרגיל גילמן277 ד'1200-1000 סמ'  א'

הסטודנטים ירכשו מיומנויות יסוד שישמשו אותם בהמשך לימודיהם באקדמיה: קריאה ביקורתית בטקסטים אקדמיים, יכולת הבחנה בין סוגי מקורות, תמצות ואינטגרציה של מקורות, כללי ציטוט בהערות שוליים וביבליוגרפיה, איתור מקורות בספרייה וכתיבת קורות חיים אקדמיים.

The workshop will include training in critical reading, summation and integration of academic texts, training in writing references and bibliographies, training in locating sources in libraries, and training in writing academic CVs.

 
0631-1334-01
 המקורות לחקר האסלאם
 Sources in the Study of Islam
ד"ר שניצר עליזהשיעור ותגילמן282 ה'1800-1600 סמ'  א'

הקורס יוקדש לסקירת כלל סוגי המקורות עליהם מבוסס חקר האסלאם: המקורות המוסלמים (הקוראן, המסורת המוסלמית והשירה הקדומה) והמקורות היהודיים והנוצריים שהשפיעו על עיצוב דת האסלאם. במסגרת הקורס יוקנו כלים ומיומנויות לשימוש ולעיון במגוון המקורות ויידונו גישות המחקר הרווחות בחקר האסלאם.המיומנויות שיוקנו במהלך הקורס, ייושמו בעבודת סיכום טקסטואלית-מחקרית. פירוט של נושאי הקורס מופיע באתר המקוון של הקורס (וירטואל), אשר ילווה את הלימוד בקורס.
דרישת קדם: הקורס "תרגיל למושגי יסוד באסלאם".

The course provides indispensable tools which enables students to examine and study the various sources which the research of Islam is based upon. The course will discuss the Islamic sources (Quran, early Muslim tradition and poetry) as well as the Jewish and Christian scriptures that had influenced the formation of the Islamic religion. Throughout the course different approaches to the study of Islam will be discussed.The skills acquired during this course will be applied in a summarizing paper of textual research.

Prerequisite course: “Tutorial in basic terms of Islam"

 
0631-2001-01
 טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית
 Socially Marginal Characters in Classical Arabic Literature
ד"ר לרנר אמירשיעור ותרוזנברג205 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג205 ה'1200-1000 סמ'  א'

הכרות עם שלל טיפוסי חברת שוליים, כפי שהם מוצגים ביצירה הספרותית בערבית מימי הביניים. עמידה על הדרכים בטווייתן של דמויות ספרותיות צבעוניות ומלאות חן, אשר שורשיהן בירכתיים חברתיים.

An acquaintance with a variety of marginal social characters, as presented in the medieval Arabic literature. A glance at some major literary characteristics involved in the formation of several colorful and graceful literary heroes of low social strata origins.

 
0631-2005-01
 מבוא לערבית יהודית
 Introduction to Judeo-Arabic
ד"ר טל אבישיעור רוזנברג106 ג'2000-1800 סמ'  א'

החלק התיאורטי: סקירת מאפייניה העיקריים של הספרות הערבית-יהודית ולשונה. לצד הדיון התיאורטי ייקראו וינותחו טקסטים בערבית-יהודית, למשל כתבי הרמב"ם (נפ. 1204). זאת לצד הקניית כלים בסיסיים לסטודנט בבואו לעסוק בתחום זה, כגון השימוש ב"מילון לטקסטים ערביים-יהודיים מימי הביניים".

שיטת ההוראה היא שיתוף התלמידים בדיונים על הנושאים הנלמדים תוך כדי שימוש בטכנולוגיה כגון מצגות וסרטונים מהיוטיוב.


דרישות הקורס

רמת פטור בערבית; נוכחות חובה על פי דרישת האוניברסיטה; מטלות: הכנת טקסטים שיינתנו לתלמידים ובחינה בסוף הסמסטר בתאריך שייקבע על ידי האוניברסיטה (ציון הקורס הינו ציון הבחינה).

 

Course Description

The theoretical part: Survey of the basic characteristics of the Judaeo-Arabic literature & language.

 The practical part: Reading & analyzing texts in Judaeo-Arabic that reflect those characteristics, for example the works of Maimonides (d. 1204). In addition, this course will provide the student with the essential tools needed for accurate reading and comprehension, for instance using a dictionary for texts written in Judaeo-Arabic.

Course Requirements: full attendance, preparing texts in Judaeo-Arabic, the final course task is an exam which will be the base of the final grade. 

 
0631-2006-01
 "האחים המוסלמים" - עיון בהגותם
 The Muslim Brothers- Ideas and Reality
מר שרנצל ישראלשיעור ותרוזנברג002 א'1400-1000 סמ'  א'

תנועת האחים המוסלמים מציינת ב-2018 90 שנה להיווסדה במצרים. זו התנועה הסונית המשפיעה ביותר בעידן המודרני. נתחקה בקורס אחר שורשיה הרעיוניים ואחר הזיקה בין חזון למציאות במהלך שנות קיומה. נעסוק גם באקטואליה בקשורה בתנועה במצרים, בעולם הערבי, ובפזורה. 

נדרשת יכולת קריאת טקסט ברמת מתקדמים(עם מילון).

The movement of the Muslim Brothers marked in 2018, 90 years since its establishment in Egypt. It is no doubt the most important Sunni   mass movement in the Modern era. We shall discuss its ideological roots and concepts, and try to see how far the ideology works well with the actual reality, in Egypt and elsewhere.

A good knowledge of reading Arabic ( with dictionary)is required

 
0631-2220-01
 קווים מאפיינים בספרות הקלאסית
 Characteristics of Classical Literature
ד"ר לרנר אמירשיעור גילמן282 ב'1200-1000 סמ'  א'

מבוא להכרת בניין הספרות הקלאסית בשפה הערבית: ממסדיה - דוגמת שירת ערב העתיקה ותמורות האסלאם, וכן השפעות הגות יוון, תרבות פרס והודו (וכו'..) - ועד לעילית הטפחות הקשוטות של השירה והפרוזה מזמן השושלת העבאסית ולאחריה. סקירת הכוחות הפועלים בהעמדתה של יצירה ספרותית עשירה ומגוונת (למשל, מדבר ויישוב, ערביות ותרבות העמים...), תוך התעכבות על ביאור קווים להתפתחות ולהשתנות של צורות ותכנים.

A survey of major characteristics in medieval Arabic literature: Description of the bases and foundations of "Adab" literature, such as ancient pre-Islamic Arabic ethos and poetry, emergence and consolidation of Islam, Greek philosophy and Indo-Persian culture (etc.). A consideration of some forces (for example: nomad life and sedentary, Arabs and foreigners) involved in shaping and constructing a rich and diverse literary product, mainly high evolved prose genres of ʿAbbasid caliphate and later times.

 
0631-2222-01
 תרגיל לקווים מאפיינים בספרות הקלאסית
 Exercise in Characteristics of Classical Literature
ד"ר לרנר אמירתרגיל גילמן277 ה'1400-1200 סמ'  א'

קריאה מתוך כתבי שלושה מחשובי המחברים של הפרוזה הערבית בימי הביניים: אבן אלמקפע, אלג'אחט' ואבן קתיבה, כהכרה ראשונית עם אבני היסוד של ספרות ה"אדב". בחינת הצורות, התכנים והרעיונות הספרותיים, וכהדגמות לקורס "קווים מאפיינים בספרות הערבית הקלאסית". תוך כך תרגול בתרגום, בהבנה ובניתוח של טקסטים קלאסיים (שימוש במילונים, אנציקלופדיות וכו'...).

A guided medieval Arabic prose reading, especially from writings of three of the most important authors: Ibn al-Muḳaffaʿ, al-Djגḥiẓ and Ibn Ḳutayba, as an initial acquaintance with the bases of "Adab" literature. An analysis of some literary concepts, ideas, forms and substances, along with enhancement of basic important tools needed in handling and understanding of such texts (use of dictionaries, encyclopedias, biographical sources…).

 
0631-2230-01
 קוראן ופרשנות
 Introduction to the Quran and Exegesis
ד"ר שניצר עליזהשיעור ותגילמן281 ה'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן277 ב'1200-1000 סמ'  ב'

מטרת הקורס היא ללמוד את נושאיו ורעיונותיו העיקריים של הקוראן, תולדות נוסחו, מעמדו באסלאם, וכן לעמוד על עיקריה של הפרשנות האסלאמית לקוראן (תפסיר). הטקסטים שיילמדו לשם כך — מלבד הקוראן עצמו — לקוחים מתוך ספרות התפסיר, ועוסקים בקטעי קוראן שונים מתקופת מכה ומתקופת מדינה. הטקסטים ייקראו בצמוד לביבליוגרפיה (עברית ולועזית) הקשורה לכל עניין ועניין. פרטים נוספים על הקורס ועל ההנחיות ללומדים בו ניתן למצוא באתר המקוון (הוירטואל) המלווה את הלימוד בקורס.

The aim of the course is to study the main Qur'anic themes and ideas, the textual history of the Qur’an, its status in Islam, as well as the major trends in the Islamic Qur'an exegesis (tafsir). The Arabic texts that will be read for this purpose—apart from the Qur’an itself—are gleaned from the tafsir literature and relate to various Qur’anic passages from the Meccan as well as the Medinan periods. The texts will be read along with Hebrew and English bibliography relevant to the topic discussed. More information about this course, its themes and selected bibliography, are available at the virtual on-line site of the course.

 
0631-2240-01
 יסודות השירה הערבית המודרנית
 Fundamentals of Modern Arabic Poetry
פרופ חורי ג'יריסשיעור ותגילמן281 ד'1400-1200 סמ'  ב'

תיאור הקורס
הקורס עוסק בהתפתחות השירה הערבית המודרנית במאת השנים האחרונות כפונקציה להתפתחויות התרבותיות
וסוציו פוליטיות. בקורס יוצגו כל האסכולות של השירה הערבית המודרנית והגורמים להתפתחותן וייעשה דיון -
בתאוריות השונות שקשורות לשירה הערבית המודרנית והמודרניזציה בכלל. יובאו טקסטים של משוררים מהאסכולות
הנ"ל לניתוח ודיון בכתה. ייקראו מאמרים ופרקי ספרים שקשורים לתופעות מיוחדות בשירה המודרנית.

דרישות הקורס
נוכחות חובה, השתתפות פעילה בדיונים, הכנת הטקסטים וקריאת חומר הלמידה (10%). בסיום הקורס הסטודנט
יעמוד בבחינה בכתב (90%).

The course will deal with the evolution of modern Arabic poetry since the beginning of the 19th century to the present throughout discussion of different literary trends and schools, types and genres. The course will deal with thematic and structural changes from stage to another and will provide students with various basic concepts for analyzing and criticizing modern Arabic poetry.

 
0631-2242-01
 סיפורת מודרנית
 Modern Arabic Fiction
ד"ר שיח' אחמד חאלדשיעור ותגילמן281 ג'1800-1600 סמ'  א'

ב- 1982 פרסם רוג'ר אלן Roger Allen טענה, המקובלת היום בכמה חוגים של מזרחנים העוסקים בחקר הספרות הערבית המודרנית וחלק מהמבקרים והסופרים הערביים. לפי טענתו, לפני המאה ה 19 לא היה קיים novel  בספרות הערבית. זאת לפי התפיסה וההגדרות שלו למונח novel  (בערך רומן, رواية אם כי המונח הצרפתי "רומן" עשוי להכיל הבדלים לגבי "נובל" באנגלית). יש מקום להבין את התיאוריה ולדעת מי התנגד לה ומדוע

בקורס שלנו נעבור על התפתחות הספור הערבי המודרני, על ההיסטוריה והסביבה שבה הוא נולד ופרח, נעמוד על כך, ננתח ונעשה השוואה בין הזרמים החשובים והמאפיינים והסגנון של כל זרם.

הדיון ילווה בקריאת וניתוח פרקים מתוך סיפורים, תוך הדגשת מאפייניהם הסגנוניים והלשוניים, ייחודן של היצירות ותרומתן הספרותית.

 
0631-2244-01
 הגות שיעית מודרנית
 Shi?ite thought
גב' סמעאן לילהשיעור ביה"ס לשפות103 א'1600-1400 סמ'  ב'

השיעור יתמקד ברובו בעיונים בטקסטים שיעיים מודרניים, אך לשם כך יש צורך בהכרת הרקע ההיסטורי והפוליטי של השיעה הקדומה, אגב קריאת חומר מחקרי עיוני וקריאת טקסטים מקוריים עתיקים, בעיקר, מתחילתה של התנועה, וכמובן, גם ספרות מחקר על השיעה המודרנית. ניתוח הטקסים המודרניים יתמקד בניתוח מצבה של השיעה המודרנית אגב השוואה למצבה בתקופה הקלאסית. כלומר, לעמוד על התפתחות התנועה ועל תהליך גיבוש עקרונותיה העיקריים של הדוקטרינה השיעית, בעיקר, האמאמית.

בנוסף לקריאת טקסטים שיעיים בעלי אופי פוליטי ודתי ייקראו בשיעורים טקסטים ספרותיים הן פרוזה והן שירה.

נעיין במיוחד, בכתביו של המלומד, חכם הדת השיעי, מוחמד חוסיין פדלאללה (1935-2010), הנמנה עם בכירי הוגי הדעות השיעים החשובים ביותר בעולם, ושנחשב לאחד ממייסדיו של ארגון 'חזב אללה' ולמנהיגו הרוחני. הוא נחשב, בעצם, לסמכות רוחנית עליונה בקרב המאמינים השיעים בלבנון, והשפעתו בעירק רבה מאוד. פדללה נחשב בעיני רבים לסמכות הלכתית העולה על סמכותו הרוחנית של עלי חמינאי מנהיגה הרוחני של אירן.

 

שיטת הלימוד

הלמידה תתבצע ע"י ניתוח ודיון, בעיקר, בטקסטים שיעיים מודרניים, אגב השוואה ובדיקת המקורות בטקסטים שיעיים קלאסיים.

The course will focus mainly on modern Shi'i texts, but it is necessary to know the historical and political background of the ancient Shi'a by reading theoretical research material and reading of ancient original texts, primarily from the beginning of the movement and, of course, research literature on modern Shi'ism. The analysis of modern rituals will focus on analyzing the situation of the modern Shī'a in comparison to its status in the classical period. In other words, to observe the development of the movement and the process of formulating the main principles of the Shi'ite doctrine, especially the imamate.

In addition to reading Shi'ite texts of a political and religious nature,  both literary prose and poetry wil be read.

We shall examine in particular the writings of the scholar Muhammad Hussein Fadlallah (1935-2010), the Shi’ite cleric, one of the most important Shi’ite thinkers in the world, and one of the founders of the Hizb al-Allah organization and its spiritual leader. He is considered to be the supreme spiritual authority among the Shi’ite believers in Lebanon, and his influence in Iraq is great. For many, Fadlallah is considered to be a religious authority that exceeds the spiritual authority of Ali Khamena’i, Iran's spiritual leader.

 

learning method

The study will be conducted by analysis and discussion, especially in modern Shi'ite texts, by comparison and examination of the sources in classic Shi'ite texts.

 
0631-2245-01
 תולדות ישראל בקוראן ובמסורת האסלאם
 The History of the People of Israel in the Quran and the Early Islamic Tradition
פרופ רובין אורישיעור ביה"ס לשפות105 ב'1200-1000 סמ'  ב'

מטרת הקורס היא לעמוד על הסיבות והאופן שבו מתארים הקוראן ומסורת האסלאם את

מקומו של עם ישראל בהיסטוריה הקדושה שהאל מנהל מבריאת העולם, דרך האבות ויציאת

מצרים והנביאים ועד יום הדין. הדיון יכלול השוואה עם טקסטים קדם-אסלאמיים, יהודיים

ונוצריים. הדיון בכיתה יעסוק בשלבים השונים של קורות ישראל לדורותיו ויתנהל באמצעות

דפי קריאה שיכילו מובאות מן הקוראן ומהמקורות הקדומים של התפסיר, הסירה והחדית'.

בצמוד לדפי הקריאה יינתנו גם רשימות של ביבליוגרפיה נבחרת שתשקף את מצב המחקר

בן ימינו. דפי הקריאה והביבליוגרפיה יפורסמו באתר הקורס במרוצת הסמסטר.

 

The course is aimed at scrutinizing the reasons and the manner in which the Quran and the early Islamic tradition describe the role of the People of Israel in the sacred history of humankind that has been preordained by God from the creation, through the Patriarchs, the Exodus, the prophets, until the end of days. Pre-Islamic Jewish and Cristian texts will be consulted as well. Each meeting will focus on a specific stage in the history of Israel, by means of handouts containing texts from the Quran and the early Islamic sources of tafsir, sira and hadith, as well selected bibliography of modern research.

 
0631-2250-01
 תרגיל בטקסטים דתיים הסטוריוגרפיים א'
 Exercise in Historiographical Religious Texts 1
מר קבלאן מאדיתרגיל גילמן278 א'1600-1400 סמ'  א'

התרגיל יוקדש לעיון בטכסטים מתוך המסורת המוסלמית הקדומה (חדית') על גווניה: ספרות ה"סירה" (תולדות חיי הנביא), ההיסטוריוגרפיה וההלכה המוסלמית הקדומה. העיון בטכסטים יכלול ניתוח תוכני של מסורות על שלשלת המוסרים שלהן, לצד דיון באופיין של המסורות ודרך גיבושן, מבנה המסורות, מסורות מקבילות, מוסרי המסורות וקובצי מסורות בולטים.

רשימה מפורטת של הטכסטים וביבליוגרפיה נבחרת רלבנטית מופיעים באתר המקוון של הקורס (וירטואל), שילווה את הלימוד בתרגיל.

In this tutorial students will be reading texts from the early Islamic tradition (Hadith) and its varieties: the Sira literature (the life of the Prophet), historiography and early Islamic law. The readings will include an analysis of the contents of traditions and their chains of transmitters. Also discussed will be the nature of these traditions and their formation, parallel traditions, and important collections of traditions. A detailed list of the texts and bibliography can be found at the course’s Virtual on-line site.

*** Students in the Islamic Studies track are required to take the “Tutorial in religious–historiographical texts B”. Students in the Arabic Language and Literature track are required to take either “'Tutorial in religious–historiographical texts A” or “Tutorial in religious–historiographical texts B”

 
0631-2251-01
 תרגיל בטקסטים דתיים הסטוריוגרפיים ב'
 Exercise in Historiographic Religious Texts
ד"ר שניצר עליזהתרגיל גילמן281 ה'1400-1200 סמ'  ב'

התרגיל יוקדש לעיון בטכסטים מתוך המסורת המוסלמית הקדומה (חדית') על גווניה: ספרות ה"סירה" (תולדות חיי הנביא), ההיסטוריוגרפיה וההלכה המוסלמית הקדומה. העיון בטכסטים יכלול ניתוח תוכני של מסורות על שלשלת המוסרים שלהן, לצד דיון באופיין של המסורות ודרך גיבושן, מבנה המסורות, מסורות מקבילות וקובצי מסורות בולטים.

רשימה מפורטת של הטכסטים וביבליוגרפיה נבחרת רלבנטית מופיעים באתר המקוון של הקורס (וירטואל), שילווה את הלימוד בתרגיל.

In this tutorial students will be reading texts from the early Islamic tradition (Hadith) and its varieties: the Sira literature (the life of the Prophet), historiography and early Islamic law. The readings will include an analysis of the contents of traditions and their chains of transmitters. Also discussed will be the nature of these traditions and their formation, parallel traditions, and important collections of traditions. A detailed list of the texts and bibliography can be found at the course’s Virtual on-line site.

*** Students in the Islamic Studies track are required to take the “Tutorial in religious–historiographical texts B”. Students in the Arabic Language and Literature track are required to take either “Tutorial in religious–historiographical texts A” or “Tutorial in religious–historiographical texts B”

 
0631-2254-01
 תרגיל בטקסטים ספרותיים קלאסיים
 Exercise in Classical Literary Texts
ד"ר לרנר אמירתרגיל גילמן280 א'1400-1200 סמ'  ב'

קריאה מתקדמת באסופות ספרותיות בערבית מימי הביניים. הכרות עם חומרים ספרותיים מגוונים, קביעה וביאור של הקשרם, ניתוח מבנה הטקסטים ושפתם, ומתן הרחבות למיניהן.

An advanced reading of some medieval Arabic literary sources. An acquaintance with diverse literary materials and forms, examination and explanation of the historical and artistic contexts, and analysis of literary structure and language.

 
0631-2256-01
 עיון בהגותו של מחמד באקר אל-צדר
 Study on the Thought of Muhammad Baqir al-Sadr
ד"ר אגבאריה אחמדשיעור ביה"ס לשפות103 ה'2000-1800 סמ'  א'


תיאור הקורס:

הקורס יעסוק במפעלו של אחד מגדולי ההוגים הערבים של המאה העשרים- מחמד באקר אל-צדר (נפטר ב-1980). אל-צדר נחשב לאחד ממייסדי השיח הפילוסופי האסלאמי במחצית השנייה של המאה העשרים. שיח זה מתח ביקורת על תרבות המערב ועל שני אתגרים גדולים שתרבות זו הציבה מול האסלאם: המרקסיזם והמדע המודרני. בקורס נקרא מתוך שלושת כתביו של אל-צדר: "הפילוסופיה שלנו", "הכלכלה שלנו", ו"היסודות הלוגיים של האינדוקציה".

 


דרישות הקורס:

נוכחות והשתתפות פעילה.

בחינה בסוף הקורס.

Course Description:

The course will deal with the thought of one of the greatest Arab thinkers of the twentieth century- Muhammad Baqir al-Sadr (d. 1980). Al-Sadr was considered one of the founders of Islamic philosophical discourse in the second half of the twentieth century. This discourse criticized two major challenges that faced Islam: Marxism and modern science. During the course we will read from al-Sadr’s writings: Our Philosophy, Our Economy, and The Logical Foundations of Induction.

 

Course Requirements:

Participation in meetings, reading relevant literature, and examinations at the end of the course (100%).

 

 

 
0631-2257-01
 מרובינזון קרוזו להארי פוטר: אתגרים בתרגום לערבית משפה מערבית
 Translating Western literature into Arabic: Linguistic and cultural challenges
ד"ר שייחטוביץ ביאטהשיעור רוזנברג104 ג'1600-1400 סמ'  ב'

לתרגומים משפות אחרות היה תפקיד חשוב בהתפתחות הציוויליזציה הערבית-אסלאמית, הן בימי הביניים והן בתקופה המודרנית. צמיחתה של הספרות הערבית המודרנית הושפעה במידה רבה מתרגומי הספרות המערבית שנעשו במאות ה-19 וה-20.

השיעורים הראשונים בקורס יוקדשו למבוא כללי אודות תרגום ספרותי, וכן להצגת הרקע ההיסטורי של מפעלי התרגום לערבית. יתר הקורס יוקדש לקריאת טקסטים ודיון באתגרים הלשוניים שעמם התמודדו המתרגמים. נתחיל מעבודותיהם של רפאעה ראפע אלטהטאוי ובטרס אלבסתאני מאמצע המאה ה-19, ונגיע לרבי מכר מתחילת המאה הנוכחית.

Translations from other languages played an important role in the development of the Arabo-Islamic civilization, both in the Middle Ages and in the modern period. The emergence of the modern Arabic literature was influenced by the translations of Western literature done in the 19th and 20th centuries.

The initial lessons in the course will be dedicated to a general introduction to literary translation and the historic background on Arabic translation movements. The rest of the course will be dedicated to reading texts and discussing the challenges faced by the translators. We will start with works by Rafāʿa Rāfiʿ al-Ṭahṭāwī and Buṭrus al-Bustānī from the middle of the 19th century, and gradually reach bestsellers from the beginning of the current century.

 
0631-2258-01
 מעמד האישה בעולם האסלאם בראי ההלכה, הספרות והקולנוע
 Women in Islam: Shari'a, Literature and Cinema
מר גרוס כפירשיעור גילמן280 ד'1200-1000 סמ'  ב'

הקורס ידון במעמדן החברתי, ההלכתי והתרבותי של נשים בעולם האסלאם. מה אומרים זרמים מתחרים בהלכה האסלאמית על מעמדן של נשים ביחס לגברים? כיצד יושמה ההלכה לאורך ההיסטוריה בחברות שונות? האם יש באסלאם מקום לפמיניזם? המסע שלנו יתחיל בקוראן, במסורות הנבואיות ובפוסקי ההלכה המוקדמים, וימשיך בסקירת הכתבים של הוגים אסלאמיסטים וליברלים ושל הוגות פמיניסטיות מוסלמיות מהתקופה המודרנית. נצפה בסרטים שעסקו במעמד האישה באסלאם, ונקרא ספרים קלאסיים הקשורים בנושא.

The course will discuss the social, religious and cultural status of women in the Islamic world. What do compete branches of Sunni Islam think about the place of women in Muslim society? How Hijab has been applied throughout history in various societies? Are Islam and feminism opposing? Our journey will begin in the Qur'an, Hadith and early Shar'i rulings, and will continue with a review of the writings of Islamist, liberal as well as Muslim-feminist thinkers of the modern era. During the semester we will watch films and read classical books dealing with these issues.

 
0631-2259-01
 הציונות וישראל בעיניים אסלאמיות
 Zionism and Israel in the Eyes of Islam
ד"ר וינטר אופירשיעור ביה"ס לשפות105 א'1800-1600 סמ'  א'

מטרת הקורס היא הכרת עמדותיהם של כוחות והוגים אסלאמיים שונים כלפי הציונות וישראל מראשית המאה העשרים ועד ימינו, וזאת דרך נקודות מבט שונות: המודרניזם האפולוגטי של רשיד רצ'א; האחים המוסלמים ותנועות בת כמו חמאס; הלאומיות הערבית שמשלה בכיפה בשנות החמישים והשישים של המאה שעברה; משטרים ערביים והממסדים הדתיים הרשמיים הכפופים להם; הוגים ליברלים בני תקופות שונות. נקודות מבט אלו ואחרות מגלות ישראל בעלת דימויים מגוונים המשקפים את הגישות המורכבות והסינתזיות של זרמים דתיים ואידיאולוגיים הפועלים בחברות האסלאמיות למערב בכללותו ולישראל בפרט, אולם גם נובעים לא פעם מפולמוסים פוליטיים פנימיים שישראל אינה ממלאת בהם אלא תפקיד פונקציונאלי ומשני.       

The goal of this course is to study the role that Zionism and Israel have played in the Islamic discourse since the end of the 19th Century and until today. The students will study Zionism and Israel through Islamist ideologies (starting with Hassan al-Banna and the Muslims Brothers, continuing with Palestinian Hamas and ending with the so called 'Islamic State'; Arab Nationalism which dominated the discourse mainly during the Nasserist era of the 1950's and the 1960's; state official religious establishments; and Arab liberal thinkers. This variety of perspectives reflects the complex approach of different Islamic streams to the West in general and to Israel in particular, as well as to the latter's role in internal Arab debates.   

 
0631-2260-01
 רעיון ה'רבאט' בקוראן ובמסורת האסלאמית הקדומה
 The Concept of Ribat in the Quran and in the Early Islamic Tradition
מר גרוסמן אלימלךשיעור ביה"ס לשפות105 ג'1400-1200 סמ'  ב'

בליבת הקורס רעיון ה'רבאט', הנזכר בקוראן בפסוקים 60:8 ו - 200:3. נלמד את משמעותו של רעיון זה בשני היבטים; הראשון, על פי הקשרו הפנים-קוראני והשני במסורות פרשניות והסברי פרשנים מוסלמים לדורותיהם במגוון תחומים.

בהמשך, נלמד על רעיון זה במילונות הקדומה, בקבצי מסורות, בספרות הלכה ובחיבורים היסטוריוגרפיים על תקופת הכיבושים. נכיר אותו כפי שהוא בא לידי ביטוי בשירה הג'אהלית ובהיסטוריוגרפיה האסלאמית שדנה בתקופה הקדם-אסלאמית בזירות הסאסאנית והביזנטית. נבחן גם את רעיון התֻ'עֻ'ור, המופיע רבות בצמידות ובזיקה הדוקה לרעיון הרִבַּאט. אנו נבחן רעיונות אלו לאורך שלוש המאות הראשונות שלאחר ההג'רה בזירות הביזנטית, האנדלוסית והפרנקית.

בבסיסן של כל סוגיות הקורס ניצבים טקסטים מהמאות הראשונות להג'רה. לטקסטים אלו תצורפנה שאלות והפניה לחומר ביבליוגרפי. לצורך הכנתם ומתן מענה לשאלות לקראת השיעור הבא, יועברו טקסטים אלו לתלמידים/ות במייל שבוע לפני השיעור עצמו על ידי המרצה.

בסיום הקורס יקבלו התלמידים/ות מטלה סופית.

Course Description

In the core of this course stands the concept of ribāṭ in the Qur’ān , verses  8:60 and 3:200. We will study two significant aspects of this concept in two aspects: the first one is according with its intra-qur’ānic context and the second one is in accordance with the qur’ānic exegesis. We will examine how this concept has found its expression in the Jāhili poetry, pre-Islamic history, early Islamic tradition (Hadith), Arabic lexicography, Islamic law and historiography of the Muslim conquests in the first three centuries AH. We will deal as well with the concept of thughūr, which is frequently mentioned and closely related to the concept of ribāṭ.    

The course is based on texts from the early centuries AH. They will be attached with questions and bibliographic material and sent to the students by E-mail. The students will prepare them for the following week.

At the end of the course the students will get a final task.

 
0631-2420-01
 מבוא לערבית מדוברת
 Introduction to spoken Arabic
ד"ר שיח' אחמד חאלדשיעור ותגילמן362 א'2000-1800 סמ'  א'
גב' מוחמד אחלאםשיעור ותגילמן362 ג'1600-1400 סמ'  א'

ברחוב, במשפחה, בין חברים, בסדרות הטלוויזיה ואפילו בהפגנות מהפכניות – הערבית המדוברת היא שפתם היומיומית של מאות מיליונים.

היא מבטאת זהות, תרבות ורגש. היא מאפשרת הידברות

בקורס מבוא לערבית מדוברת, נלמד שפה ונשמע מוזיקה ונכיר פתגמים, בקצור: נחיה את התרבות הערבית בכל גווניה.

On the street, with family, among friends, on TV shows and even in revolutionary demonstrations - spoken Arabic is the day-to-day language of hundreds of millions.

It expresses identity, culture and emotion, and it is the instrument of dialogue.

In the spoken Arabic introductory course, we will learn the language, listen to its ''music'', and learn proverbs and idioms. In short, we will get to experience the Arab culture in all its variants.

 
0631-2423-01
 סוגת אלפרג' בעד אלשדה
 The Al-Faraj Al-Shidda (Relief After Hardship) Genre
ד"ר שיח' אחמד חאלדשיעור גילמן306 ג'1800-1600 סמ'  ב'

במאה ה- 10 הצטיין בין לוקטי הסיפורים (בין מכותבים ובין משמיעה) הסופר אלקאצ'י אלתנוח'י/القاضي التنوخي, אשר מספריו נודע בעיקר הקובץ אלפרג' בעד אלשדה/الفرج بعد الشدَّة  

בעצם איזו היא העלילה אשר יקשה עלינו לשבץ במסגרת כללית של מצוקה + הפי אנד happy end   אם תבדקו תראו שאין כמעט נושא ספרותי עם מתיחות מסויימת ונגמר בטוב שאי אפשר לשבצו בתור אלפרג' בעד אלשדה...

חלק ניכר מהספורים המסופרים עלי אדמות יכול להכנס לקטגוריה זו ברוחה ובנוחות. בין סיפורי אלתנוח'י פרשיות מדברי הימים שהועתקו מכתובים (גם דתיים במידה מסויימת) וסיפורים ששמע, בבחינה אמת שהתרחשה, מרכילותה ומכבשון אירועיה של תקופתו, ובמיוחד בקרב המעמד האדמיניסטרטיבי שאליו השתייך (באין הפרדה, באסלאם, בין דת למדינה, גם שופט קאצ'י שייך לקבוצה חברתית זו).

ניתן לשים כאן את האצבע על אותו שלב שבין המאורע ההיסטורי האותנטי לבין הסיפור, כיצירה ספרותית. בכמה מקרים ייתכן שהיה באמת גרעין מציאותי, שאולי הוגזם, זעיר פה זעיר שם, בשלבי המסירה בעל פה וההעלאה על הכתב. ברם, לכן חשיבות לגבי מימצאנו העיקרי: הסיפורים בנויים היטב מבחינה ספרותית, אלא שתבניתם קצרה וחסכונית. אין שום פרט מיוחד מופיע. גם אם נדמה שפרט כאן זה צץ בשלבי הסיפור הראשונים, מסתבר בהמשך שהוא נחוץ להתפתחות העלילה.

The name al-Faraj baʿda al-shidda is the title of many works. Among the authors of works of this name we find al-Madāʾinī, Ibn Abī al-Dunyā and al-Azdī. It became the name of a literary genre, which reached its apex with the work of this name by the judge al-Tannūkhī. In a series of lectures we shall focus on the study of this work’s style and its social, religious and historical value.

The genre’s express aim, as formulated by al-Tannūkhī himself, is to encourage those in trouble and to inculcate a belief in divine salvation.

The encounter between religion and adab and between reality and legend gave rise to interesting stories which in a way reflect historical truth and the difficulties and challenges which people of all classes of society faced in their lives. The stories are based on strong religious faith: People in trouble must put their trust in God.

We shall look at ḥadīth-like religious traditions (Ibn Abī al-Dunyā), literary tales (al-Tannūkhī and al-Suyūṭī) and Judeo-Arabic compositions (Ḥibbur yafe min ha-yeshuʿa). To what extent are they meant to amuse, and to what extent do they have literary and religious value?

 
0631-2461-01
 טקסטים עיוניים קלאסיים
 Scholarly Classical Texts
ד"ר לרנר אמירשיעור ותגילמן280 ה'1400-1200 סמ'  ב'

קריאת טקסטים קלאסיים בערבית, מהם משתקפים כמה מן הלבטים הבולטים שהיו מתחבטים בהם החכמים בעיתות ההן, ולהם השפעה על התפתחות המחשבה והכתיבה בשפה בערבית. חיבוטים אלה נובעים ממבני עומק של דת האסלאם ומרקם מורכב של החברות המוסלמיות.

Reading of classical texts in Arabic, reflecting some of the most prominent dilemmas of medieval times, which influenced the development of thought and writing in Arabic. These dilemmas derive from deep structures of Muslim faith and a complex fabric of Muslim societies.

 
0631-2463-01
 פקה אל-אקליאת: המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח
 Fiqh Al-Aqalliyyat: the Struggle for Hegemony in An Evolving
פרופ שביט אוריהשיעור גילמן458 ג'1400-1000 סמ'  א'

הקורס ידון בתיאולוגיות ובהלכות מתחרות שעניינן מוסלמים החיים כמיעוט בארצות לא-מוסלמיות, ויבחן במיוחד את המאבק בן-זמננו בין האסכולה הוסטית לאסכולה הסלפית. הלימודים יכללו עיון במושגי יסוד בהגירה ובפקה, דיון בטקסטים תיאולוגיים שעניינם מוסלמים במערב, ועיון בפתוות מענף הלכות המיעוטים בשלל נושאים – החל בדינים פיננסיים וכלה בספורט ובתרבות פנאי.

The course will discuss the evolution of competing theological texts and religious edicts dealing with Muslim minorities in non-Muslim countries, paying in particular attention to the struggle between the wasati and salafi schools. Studies will include introduction to migration studies and fiqh, readings of theological texts dealing with Muslims in the West, and analysis of fatwas from fiqh al-aqalliyyat on a variety of issues – from finances to sports and leisure.

 
0631-2467-01
 קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן
 Readings in the Philological Exegesis of the Qur'An
מר קבלאן מאדישיעור ותרוזנברג205 א'1200-1000 סמ'  ב'

מטרתו של הקורס היא לחשוף את התלמיד לספרות הידועה בשם מעאני ו/או אעראב אלקרא'אן, להיקפה ולגיווניה. הקורס יתמקד בקריאת טקסטים נבחרים מתוך ספרות זו ובעמידה על העניינים הלשוניים הנדונים בהם, ועל הקשר שבין המבנה והמשמעות. מבין החיבורים שמהם ייבחרו הטקסטים לקריאה: מעאני אלקרא'אן לאלפראא', מעאני אלקרא'אן לאלאח'פש, מעאני אלקרא'אן ואעראבה לאלזג'אג', אעראב אלקרא'אן לאלנחאס, משכל אעראב אלקרא'אן למכי בן אבו טאלב, מג'מע אלביאן לאלטברסי, אלתביאן פי אעראב אלקרא'אן לאלעכברי, אלבחר אלמחיט לאבו חיאן ואלדר אלמצון לאלסמין אלחלבי.

The purpose of the course is to expose the student to the scope and diversifications of the literature known as Ma'ani and/or I'rab al-Qur'an. The course will focus on reading text selections from this literature and standing on the linguistic matters discussed in them and on the connection between structure and meaning.

 
0631-2468-01
 מבוא לפילוסופיה אסלאמית
 Introduction to Islamic Philosophy
ד"ר אגבאריה אחמדשיעור ותגילמן277 ה'1600-1400 סמ'  א'

תיאור הקורס:

הקורס יעסוק בזרמים השונים של הפילוסופיה והכלאם באסלאם המדיאבלי, בפילוסופים הגדולים ובנושאים הבולטים אשר העסיקו אותם, כגון: לוגיקה, פיזיקה, מטפיזיקה, אתיקה ופוליטיקה. כמו כן, הקורס יעמוד על תנועת התרגום לערבית ועל חשיבותה בהיווצרותה והתפתחותה של הפילוסופיה האסלאמית.

 


דרישות הקורס:

השתתפות במפגשים, קריאה של ספרות רלוונטית ובחינה בסוף הקורס.

ציון סופי: 100%  בחינה.

Course Description:

The course will survey the various schools of philosophy and Kalam in Medieval Islam, the great thinkers and the prominent topics that occupied them, such as logic, physics, metaphysics, ethics and politics. In addition, the course will focus on the translation movement into Arabic and its importance in the formation and development of Islamic philosophy.

 

Course Requirements:

Participation in meetings, reading relevant literature, and examinations at the end of the course (100%).

 
0631-2494-01
 השירה הפלסטינית במאה ה-20
 The Palestinien Poetry during the 20th Century
פרופ חורי ג'יריסשיעור רוזנברג002 ד'1800-1600 סמ'  ב'

תיאור הקורס

הקורס עוסק בהתפתחות השירה המודרנית הפלסטינית במאה העשרים כפונקציה של ההתפתחויות הפוליטיות, תרבותיות וחברתיות באזור. החומר יחולק לשלוש תקופות שונות: השירה לפני שנת 48 ,השירה מ- 48 עד 67 והשירה מ 67 עד סוף המאה העשרים. תיעשה סקירה הסטו-פוליטית שבמהלכה יוצגו סוגיות שהפכו לשכיחות וחשובות בשירה הפלסטינית של כל תקופה. שמות של משוררים יוצגו ודוגמאות של השירה שלהם יובאו לדיון. נתמקד בשירה של 3 משוררים מכל תקופה ונדון בהתפתחות השקפת העולם של המשורר הפלסטיני מצד, המבנה והצורה של השירה מצד שני.

דרישות הקורס

נוכחות חובה, השתתפות פעילה בדיונים, הכנת הטקסטים וקריאת חומר הלמידה(%10). בסיום הקורס הסטודנט יעמוד בבחינה בכתב (%90)

This course intends to provide learners with information about the development of the Palestinian poetry from the beginning of the twentieth century to the present. It is clear that in this type of courses a literary and historical review will be simultaneously made, to show the influence of historical-political developments on the evolution of the Palestinian poetry, in terms of style, form and content. Furthermore, the course will address the status of Palestinian poetry in the Palestinian literary context, on the one hand, and the Arab general context on the other. A comprehensive analysis of the texts from different modern periods will be made, with reference to the poet himself, his literary status and his contribution to Palestinian poetry in general, since Wadia Albostani (1888-1954) and Ibrahim Tukan (1905-1941), till Mahmoud Darwish (1941-2008) and Samih al-Qasim (1939-2014). The course will also address the poetry of contemporary young poets

 
0631-3003-01
 קוראן ותורה: בין שני כתבי הקודש
 Qur'an & Torah: Between Two Scriptures
ד"ר שניצר עליזהסמינר ביה"ס לשפות101 ב'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר ביה"ס לשפות101 ד'1400-1200 סמ'  ב'

הסמינר מוקדש לדיון בתפקידה של ה'תורה' בעיצוב האסלאם בראשיתו, על רקע הקוראן. הדיון יתבסס על עיון במסורות יהודיות-מוסלמיות, הכוללות סיפורי נביאים ועמים קדומים, מצוות וחוקים, אמונות ורעיונות, מימרות מוסר ואתיקה ומשלי חוכמה, המצוטטים לעיתים כמעט כלשונם מן ה'תורה". במסגרת הסמינר תיבחן דרך התמודדותם של חכמי אסלאם קדומים עם מסורות אלה בזיקה למצוות הקוראן ותפישותיו.

This course is dedicated to discuss the role of the Torah in relation to the Qur'an. The discussion will be based upon scrutinizing Jewish-Islamic traditions, including the stories of the prophets and ancient peoples, commandment and laws, beliefs and ideas, moral phrases and wisdom parables, quoted from the Torah.

Furthermore, there will be an examining of the confrontation of early Muslim Scholars with these traditions in relation to the Quran's commandment and perceptions.

As a seminar, this course requires participation by all students.

 

 
0631-3004-01
 לוגיקה אריסטוטלית ומדעים אסלאמיים
 Aristotelian Logic and Islamic Sciences
ד"ר אגבאריה אחמדסמינר ביה"ס לשפות101 ד'2000-1600 סמ'  ב'

הסמינר יעסוק בהשפעתה של הלוגיקה האריסטוטלית על מדעים אסלאמיים מסוימים כגון: דקדוק, עקרונות ההלכה, כלאם ובלאע'ה. תוך כדי הסמינר נקרא טקסטים ומחקרים על אותם אלמנטים לוגיים אשר חדרו את תוך המדעים הנזכרים והשפיעו על התוכן והמבנה שלהם.
 

דרישות הקורס:

הנוכחות הינה חובה.

תלמיד שמתכוון לכתוב עבודה סמינריונית מתבקש לתת הרצאה קצרה (עד 30 דק') על נושא העבודה שלו.

תאריך הגשת עבודה סמינריונית במועד ההגשה האוניברסיטאי.

The seminar will deal with the influence of Aristotelian logic on certain Islamic sciences such as grammar, principles of Jurisprudence, Kalam and Balagha. During the seminar, we will read about logical elements that penetrated into the mentioned sciences and influenced their content and structure.

 

Course Requirements:

Active participation during the meetings. A student who intends to write a seminar paper is supposed to give a short lecture (up to 30 minutes) on the subject of his paper.

The date of submitting the paper is at the time of university submission.

Grade:

20% active participating+ 80% submitting paper= 100%

 
0631-3310-01
 שירה ערבית קלאסית
 Classical Arabic Poetry
פרופ חורי ג'יריסשיעור ותביה"ס לשפות103 ד'1400-1200 סמ'  א'

תיאור הקורס
הקורס עוסק בהתפתחות השירה הערבית הקלאסית מהתקופה הפרה אסלאמית עד התקופה העבאסית והאנדלוסית. -
בקורס יוצגו גישות שונות לחקר השירה הקלאסית, בין היתר הגישות הערביות הקלאסיות ויינתן דגש מיוחד על
התפתחות המבנה, הסגנון והשפה של השירה בתקופותיה השונות. יתייחס הקורס בין היתר למשקל השירה, לרטוריקה
ולמבנה הכללי. כמו כן יובאו שירים קלאסיים מתקופות שונות לניתוח תמטי וסגנוני. ייערכו דיונים בכתה וייקראו
מחקרים או דברי ביקורת רבים שקשורים לכל תקופה.

דרישות הקורס
נוכחות חובה, השתתפות פעילה בדיונים, הכנת הטקסטים וקריאת חומר הלמידה (10%). בסיום הקורס
הסטודנט יעמוד בבחינה בכתב (90%).

The course will deal with poetic texts from different classical periods: Jahiliyya, Rashidiya, Umayyad, Abbasid, Andalusian. Throughout the course we inquire into the thematical, artistic and structural evolution of classical poetry. The course will focus on various basic concepts used by classical and modern Arab scholars for analyzing and criticizing classical Arabic poetry, among them prosody and rhetoric.

 
0631-3311-01
 תרגיל בטקסטים עיוניים מודרניים
 Modern Theoretical Texts
גב' כרום נארימאןתרגיל ביה"ס לשפות103 א'1400-1200 סמ'  ב'

המטרה של התרגיל היא להכיר את הז'אנר "כתיבה עיונית מודרנית", ולעמוד על מאפייני כתיבה זאת, הן מבחינה תמאטית והן מבחינה פורמאלית. הדיון בטקסטים ילווה בדיון בסוגיות סוציו-פוליטיות שהעסיקו את הסופרים, המבקרים ואנשים אינטלקטואלים החל מתחילת המאה העשרים עד ימינו. התרגיל אמור להוות חומר גלם וכן רפרטואר ראשוני של דיון עתידי יותר מעמיק הנעזר בתיאוריות של ניתוח הטקסט הספרותי כז'אנר לשוני. יודגשו שינויים שהתחוללו במרוצת הזמן בכתיבה העיונית מכוח התקופה ובשל השפעות של המדיום האירופי.

 

דרכי ההוראה והלימוד:

קריאת טקסטים בשפה הערבית, הרצאות.

 

חובות הקורס: השתתפות פעילה, עבודת אמצע, ומבחן.

השתתפות 10%                      

עבודת אמצע 20%

מבחן סופי 70%

This course conducts thorough reading of literary theoretical modern texts. Additionally, it will discuss themes which have preoccupied Arab intellectuals and critics in the 20th century, especially in Arabic literature and language. Students will deal investigate different types of scholarly texts: academic, literary criticism, analytical, historical, etc. We will analyze the styles and structures of these texts and trace the development of certain debates in time. This focus aims to provide students with tools for analysis and criticism.

 
0631-3320-01
 ז'אנרים ספרותיים קלאסיים
 Classical Literary Genres
פרופ חורי ג'יריסשיעור ותרוזנברג001 ד'1800-1600 סמ'  א'

תיאור הקורס
הקורס עוסק בהתפתחות הפרוזה האומנותית הקלאסית מהתקופה הפרה אסלאמית עד התקופה העבאסית. בקורס יוצגו -ז'אנרים שונים של פרוזה אומנותית, הסטודנטים יקראו טקסטים לדוגמא ואז ייעשה דיון בתוכן, השפה, המבנה
והאמצעים האומנותיים של כל טקסט. יתיחס הטקסט למעמדה של הפרוזה בספרות הערבית הקלאסית ויחסם של הוגי
דעה ערבים שונים לפרוזה בכלל ולז'אנרים ספציפיים. החומר יוצג לפי ציר הזמן תוך התיחסות לשנויים הסוציו-
פוליטיים והחברתיים של כל תקופה וההשפעה שלהם על אופי הכתיבה בכל תקופה ותקופה.

דרישות הקורס
קריאה מעמיקה של המאמרים הנזכרים לעיל. קריאה מקדימה של הטקסטים והשתתפות בניתוחם בתוך הכתה(10%).
עמידה בבחינה בסוף הסמסטר (90%).

The course will deal, basically, with Arabic prose, the stages in its evolution, and its genres: rhetoric, letter, Maqama, anecdote, literary criticism, commentary etc. The course will focus on the structure and the content of the texts, with a special focus on how ancient Arab criticism treated the different genres.

 
0631-3410-01
 ספרות ביוגרפית: טבקאת וסוגות דומות
 Classic Biographical Literature
פרופ אדנג קמילהסמינר ביה"ס לשפות101 ב'1800-1400 סמ'  א'

ספרות ביוגרפית: טבקאת וסוגות דומות, סמסטר א', שנה"ל תשע"ט (2018-2019 )
המרצה: פרופ' קמילה אדנג
שעת קבלה: בתיאום מראש בדוא"ל adang@post.tau.ac.il
חדר 317 בבניין ווב, טל' 6405307

המילונים הביוגרפיים הם אחת הסוגות הענפות והחשובות ביותר בספרות הערבית
הקלאסית. בנוסף לחיבורים המוקדשים במיוחד לקטגוריות כגון משוררים, רופאים, שופטים,
חכמי הלכה, תיאולוגים, מוסרי חדית', צופים ונסיכים, קיימים חיבורים בעלי אופי כללי יותר
המכילים ביוגרפיות של אישים מכל הקבוצות הנ"ל. ביחד, חיבורים אלה מאפשרים לנו לעקוב
אחרי התפתחויות ניכרות בחברה האסלאמית ובדת האסלאם לאורך כל ההיסטוריה. אחרי
מבוא תיאורטי אודות סוגת הטבקאת וסוגות דומות, ומבנה החיבורים הביוגרפיים למיניהם,
ייקראו וינותחו ביוגרפיות של מלומדים ושל נשים מלומדות מתקופות שונות ומאזורים
שונים. הקורס יקנה לסטודנט מיומנויות בעבודה עם ספרות ביוגרפית.

השיעורים מתקיימים בימי ב' בין השעות 14.00 ל- 18.00 בחדר 101 בבניין ווב

הרכב הציון:

נוכחות והשתתפות פעילה בכל השיעורים: 40% ,

עבודה סמינריונית (כ- 25 עמ') או רפראט (כ- 15 עמ'): 40% ,

מטלות שונות: 20%

נ.ב. כל שיעור הנו למעשה שיעור כפול. היעדרות משיעור אחד ייחשב להיעדרות משני
שיעורים

 
0631-3427-01
 ספרות יצאה לשוט: יחסי גומלין בין הספ' הערבית בת ימי הביניים לספ' עולם
 Interactions between Medieval Arabic and World Literature
ד"ר לרנר אמירסמינר רוזנברג211 א'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר רוזנברג211 ה'1200-1000 סמ'  ב'

פרשיות נדודיהם של חומרי ספרות בין היצירה בשפה הערבית בימי-הביניים – גבוהה ("אַדַבּ") כמו גם יותר עממית (למשל אלף לילה ולילה) – ובין ספרות העולם העתיק ובן ימי-הביניים (מבבל למשל, מהודו, פרס, אירופה, הספרות היהודית, ועוד), ומקומה של  הספרות הערבית כחולייה מקשרת בין מזרח ומערב.

The migration of literary materials between medieval Arabic literature – high (adab), as well as more popular (e.g., the Arabian Nights) – and world literature from ancient and medieval times (e.g., Babylonian, Indian, Persian, European, the Jewish literature, etc.). Arabic literature as a link between east and west.

 
0631-3428-01
 אלף לילה ולילה והשירה הערבית המודרנית
 Arabian Nights and Modern Arabic Poetry
פרופ חורי ג'יריססמינר ביה"ס לשפות102 ב'1800-1400 סמ'  א'

תיאור הקורס
הקורס עוסק בהשפעת היצירה הספרותית הפופולארית אלף לילה ולילה על השירה הערבית המודרנית. בקורס יוצגו שירים של חלוצי המודרניזציה הערבית אשר ההשפעה של היצירה הנ"ל על שירתם ברורה ומובהקת. ייעשה ניתוח
מעמיק של הטקסטים לפי גישות מודרניות תוך שימוש במונחים של ג'יראד ג'יניט (Gerard Genette) בתחום הבין טקסטואליות. הטקסטים ינותחו לפי משקל, צורה, שפה ותוכן, עם התיחסות מיוחדת לנוכחות של סמלי אלף לילה ולילה או האווירה הכללית של היצירה ותרומת היצירה לשירים האלה. כמובן שתהיה הקדמה בה נציג את היצירה וסיפוריה, את מאפייניה ומעמדה בעולם הערבי ובכלל.
 

דרישות הקורס
נוכחות מלאה והשתתפות פעילה בדיונים (10%). קריאת החומר הרשום לעיל. הצגת מאמר או פרק של ספר שקשור לנושא הקורס ואשר הסטודנט חייב למצוא בעצמו (10%) הגשת עבודת סיום (80%).

 
0631-3437-01
 התגבשות התיאוריה הדקדוקית הערבית של ימי הביניים
 The formation of medieval Arabic grammatical theory
ד"ר שייחטוביץ ביאטהסמינר ביה"ס לשפות105 א'1600-1400 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות105 ד'2000-1800 סמ'  א'

קורס זה מציג ללומד את יסודות החשיבה התחבירית של המדקדקים הערביים מהמאות 8-10 לספ', בדגש על התגבשות תאוריית ה'עמל' (ההשפעה הדקדוקית). בקורס נידונים נושאים כגון נושא ונשוא במשפטים שמניים ופעליים, משפטים בסביל, מושא ישיר ו-إنّ ואחיותיה לפי חיבוריהם של סיבויה (מת ב-796), אלמברד (מת ב-899/900) ואבן אלסראג' (מת ב-929). השיעורים מבוססים על קריאת טקסטים ודיון בהם, ומטרתם הינה להקנות ללומד כלים להתמודדות עם כתבי מדקדקי ימי הביניים.

This course presents the basic concepts in Arabic grammatical thinking in 8th-10th centuries CE, with a stress on the development of the ʿamal (grammatical government) theory. Topics such as subject and predicate in nominal and verbal sentences, passive sentences, direct object and “ʾinna and its sisters” will be discussed based on Sībawayhi (d. 796), al-Mubarrad (d. 899/900) and Ibn al-Sarrāj’s (d. 929) writings. The lessons are based on reading and discussing texts, and aim to provide the students with tools for understanding the medieval grammatical literature.

 
0631-4002-01
 עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית
 Studies in Middle Arabic and Judaeo-Arabic
פרופ בסל נאסרסמינר ביה"ס לשפות105 ב'2000-1800 סמ'  ב'
סמינר ביה"ס לשפות401 ג'2000-1800 סמ'  ב'

כהקדמה תיסקר תולדות השפה הערבית, אגב הדגשת תקופת ימי-הביניים, שבה צמחה הערבית-הבינונית ובתוכה הערבית-היהודית. ייקראו טקסטים מאותה התקופה , אגב הדגשת ההבדלים הלשוניים ביו הערבית-הבינונית (כולל הערבית-היהודית)
לבין הערבית הקלאסית. במילים אחרות יודגשו ההבדלים הלשוניים באופן כללי. בסוף הקורס התלמידים יידרשו לנתח טקסט ולעמוד על המאפיינים הלשוניים שלו.

דרישות קדם:
הקורס ערבית-בינונית וערבית-יהודית פתוח לתלמידי שנה ג', שלמדו את הקורסים עיונים בכתבי הרמב"ם הערביים או מבוא לערבית-יהודית.

Studies in the literary genre "al-Faraj ba'da al-Shiddah" in Judaeo-Arabic by Rabbi Nisim Ga'on from Qayrawan. This study will be accompanied by a linguistic analysis. In the end of the course, the sudents will be requested to translate to Hebrew a text belongs to this genre and to prepare a grammatical description based on J. Blau,
A Grammar of Judaeo-Arabic (in Hebrew).

 
0631-4011-01
 הסיפור הרומנטי: בין מבנים קלאסיים, אגדיים ועממיים למודרניים
 The romantic stories between classical and popular tales to modern stories
ד"ר שיח' אחמד חאלדסמינר ביה"ס לשפות101 א'1800-1600 סמ'  א'

אהבה היא רגש אנושי. לכן אנו רואים התעניינות מרובה בה במסגרת הספרות הערבית, כמו בספרות העולמית. מאות טקסטים קלאסיים, בין אם זה שירה או פרוזה, שמרו והנציחו את שמם של הרבה אוהבים ערבים, שנלחמו והקריבו את עצמם בשביל אהבת אמת.

בקורס הזה, נצא למסע ארוך בין הנרטיבים הערביים הקלסיים, שמתייחסים לעניין האהבה, ונעמוד על הסגנון והתוכן שלהם. נחקור את מידת השראתם והשפעתם על הספרות בתקופה המודרנית.

 בסדרת ההרצאות נבחר לקט של ספורים, אגדות וטקסטים מעניינים שהם ציוני דרך להתפתחות הנרטיב והספור הערבי הרומנטי.

הדיון ילווה בקריאת וניתוח פרקים מתוך אגדות וסיפורים וקטעי חומר נרטיבים שלמים, תוך הדגשת מאפייניהם הסגנוניים והלשוניים, ייחודן של היצירות ותרומתן הספרותית.

Since love is a human emotion, no wonder that Arabic literature -not dissimilar to world literature- reflects great interest in love motifs by Arab writers. Hundreds of classical texts, whether poetry or prose, immortalized the names of many Arab lovers who fought and sacrificed themselves for true love.

In this course, we shall delve into classical Arabic narratives relating to love, and examine their style and content; we shall also investigate how they inspired and influenced modern literature.

The lectures will involve a selection of interesting stories, legends and texts that constitute milestones in the development of Arabic love narrative fiction.

 The discussion will be accompanied by reading and analysis of chapters from legends and tales and other comprehensive   narrative passages, with emphasis on the works’ unique stylistic and linguistic characteristics and their literary contribution.

 
0631-4013-01
 מגמות חדשות בסיפורת המודרנית א
 New Trends in Modern Arabic Fiction I
פרופ גנאיים מחמודשיעור רוזנברג104 ד'1400-1200 סמ'  א'

המטרה של הקורס היא לעמוד על השינויים והתמורות שחלו בסיפורת הערבית החדשה במחצית השנייה של המאה העשרים. עיקר הקורס יתמקד בניתוח טקסטואלי של זרמים חדשים שהופיעו בספרות זו: מודרניזם, אנטי מודרניזם ופוסט-מודרניזם. איך השתקפו תפיסות אלו בתמות, במבנה ובלשון וגם בהיווצרותם של ז'אנרים חדשים וניפוצם של אחרים?

The aim of the course is to examine the development of modern Arabic fiction in the second half of the 20th century. The course will mainly concentrate on a textual analysis of new currents and trends that emerged: Modernism, Anti-modernism, Postmodernism. How are these concepts reflected in themes, structure and style, as well as in the development of new genres and the destruction of others?

 
0631-4014-01
 מגמות חדשות בסיפורת המודרנית ב'
 New Trends in Modern Arabic Fiction II
פרופ גנאיים מחמודשיעור רוזנברג107 ד'1400-1200 סמ'  ב'

המטרה של הקורס היא לעמוד על השינויים והתמורות שחלו בסיפורת הערבית החדשה בסוף המאה העשרים ותחילת המאה העשרים ואחת. עיקר הקורס יתמקד בניתוח טקסטואלי של זרמים חדשים שהופיעו בספרות זו: מודרניזם, אנטי מודרניזם ופוסט-מודרניזם. איך השתקפו תפיסות אלו בתמות, במבנה ובלשון וגם בהיווצרותם של ז'אנרים חדשים וניפוצם של אחרים?

The aim of the course is to examine the development of modern Arabic fiction at the end of the 20th century and the beginning of the 21st century. The course will mainly concentrate on a textual analysis of new currents and trends that emerged: Modernism, Anti-modernism, Postmodernism. How are these concepts reflected in themes, structure and style, as well as in the development of new genres and the destruction of others?

 
0631-4015-01
 תפיסת השפה במדעים אסלאמיים שונים בימי הביניים
 The Perception of Language in Various Medieval Islamic Disciplines
ד"ר שייחטוביץ ביאטהסמינר ביה"ס לשפות105 ה'2000-1800 סמ'  ב'
סמינר ביה"ס לשפות301 ג'1800-1600 סמ'  ב'

מדעים אסלאמיים שונים בימי הביניים נתנו את דעתם על השפה ועל הסוגיות הקשורות לפרשנות טקסטים. קורס זה מציג מספר סוגיות הקשורות לשפה (מקור השפה, שימושים ליטראליים ומטאפוריים, מילים נרדפות ועוד) כפי שנידונו בחיבורים מתחומי דעת שונים (פרשנות הקוראן, פילוסופיה, דקדוק והלכה), במטרה להראות את יחסי הגומלין בין אותם התחומים ולהעניק ללומד כלים למחקר אינטרדיסציפלינרי. בכיתה יידונו קטעים מחיבוריהם של אלטברי (מת ב-923), אלפאראבי (מת ב-950), אבן ג'ני (מת ב-1002), אלג'רג'אני (מת ב-1078) ואלע'זאלי (מת ב-1111).

Various medieval Islamic disciplines paid attention to the language and to issues related to the interpretation of texts. This course presents several language-related topics (the origin of language, literal and metaphoric usages, synonyms etc.) as discussed in various disciplines (Qurʾānic exegesis, philosophy, grammatical and juridical literature), in order to demonstrate the interaction between these disciplines and to provide students with tools for an interdisciplinary research. The lessons are based on reading and discussing texts composed by the following scholars: al-Ṭabarī (d. 923), al-Fārābī (d. 950), Ibn Jinnī (d. 1002), al-Jurjānī (d. 1078), al-Ġazzālī (d. 1111).

 
0631-4145-01
 הדיאלקט הערבי של הגליל ודקדוקו
 The Arabic Dialect of the Galilee and Its Grammar
פרופ בסל נאסרסמינר ביה"ס לשפות101 א'2000-1800 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות101 ב'2000-1800 סמ'  א'

מאפייניו הלשוניים של הדיאלקט, השעורים יתבססו על הקלטות שייעשו בכפרים שונים בגליל. התלמידים ילמדו תחילה כיצד לתעתק ההקלטות ואח"כ לבדוק את המאפיינים הלשוניים העולים מן ההקלטה ויכתבו מעין דקדוק לטקסט המוקלט.

The course includes a description of the grammar and vocabiolary of the dialect, prominence of its distinctive features and exclusive vocabulary. The discussions will be based on recordings of old speakers who still keep the main features of the dialect.

 
0631-4147-01
 סמינר מחלקתי
 Departmental Seminar
סמינר ביה"ס לשפות103 ד'1600-1400 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות103 ד'1600-1400 סמ'  ב'

בסמינר המחלקתי ניתנות הרצאות בתחום השפה, הספרות והתרבות הערבית ודת האסלאם על ידי חוקרים מאוניברסיטאות שונות.
המפגשים מתקיימים אחת לשלושה שבועות ונוכחים בהם מורי ותלמידי החוג. חובת נוכחות חלה על תלמידי התואר השני.
 

Within the framework of the Departmental Seminar lectures are given in the fields of Arabic language, literature and culture as well as Islamic studies by lecturers from different universities.
The meetings take place once every three weeks and are attended by teaching staff and students of the Department. For MA students, attendance is compulsory.

 
0631-4171-01
 דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע
 Religion, Immigration and Globalization in Cinema
פרופ שביט אוריהסמינר גילמן262 ה'1600-1200 סמ'  ב'

הקורס יעסוק במגוון סוגיות חברתיות, תרבותיות והלכתיות הנוגעות לזיקות שבין דת, הגירה וגלובליזציה, ויתמקד בהגירה מוסלמית במערב. הדיונים בקורס ילווי בהקרנות של סרטי קולנוע עלילתיים, סרטים תיעודיים וסדרות טלוויזיה המשקפים ומאירים סוגיות שונות. בין השאר יידונו משקלה של זהות דתית בחייהן של קבוצות מהגרים; התפתחותן של תיאולוגיות ושל הלכות מתחרות הנוגעות באתגרים ייחודיים למהגרים; זיקות בין "המצב המוסלמי" ל"מצב היהודי"; פולמוס ה"רב-תרבותיות" בארצות הברית ובאירופה; המרות דת; והמפגש בין ספורט למסורת כנקודת מחלוקת מרכזית בעיצובה של זהות דתית בת זמננו.

The course will explore concepts including globalization, Orientalism, migration and Muslim minorities through discussions of classic secondary and primary texts as well through six feature movies that intrdouce different aspects of these concepts.

 
0631-4347-01
 תאוריות ספרותיות מודרניות
 Moderen Literal Theories
פרופ חורי ג'יריססמינר רוזנברג209 ב'1800-1400 סמ'  ב'

הקורס מציג גישות תאורטיות ספרותיות מודרניות שהתפתחו במאה האחרונה במערב ואומצו בכל העולם. יוצגו בקורס
תאוריות שונות שקשורות לאופן הניתוח של הטקסט הספרותי, מונחים חשובים שכל אסכולה תרמה להתפתחותם, הוגי
דעה שונים שתרמו משמעותית להתפתחות גישות אלה ונקודות חוזקה ותורפה של כל גישה. בקורס יובאו לניתוח
הדגמתי טקסטים מהספרות הערבית המודרנית והקלאסית.

דרישות הקורס
נוכחות מלאה והשתתפות פעילה בדיונים (10%). קריאת החומר הרשום לעיל. 2 משימות (10%). הגשת עבודת סיום
( 80%).

The course shall deal with various theories and approaches related to literature and literary criticism over the past century. It shall include a literary-historical review through which we will attempt to present the main developments in the field of literary criticism and the terms used by researchers and literary critics in different periods and according to various schools, from the theory of mimesis of the Greek philosophers through the semiology established by Ferdinand de Saussure, Deconstruction, feminism etc. The course shall discuss all these theories in depth and provide the learners with tools to deal with the literary texts systematically and according to the different approaches. Hence, the course shall combine theory and practice