שנה"ל תשע"ט

0626-2665-01
 The Modern South History and Culture
 The Modern South History and Culture
ד"ר שטרנהל יעלשיעור גילמן277 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור גילמן277 ה'1200-1000 סמ'  א'

מדינות הדרום הן במידה רבה החידה הגדולה של אמריקה. האזור שהתאפיין באלימות, גזענות, ועוני, הוא גם מקום לידתם של אוצרות התרבות האמריקנית הגדולים. הקורס יעסוק בהיסטוריה הדרומית מאז תום מלחמת האזרחים ועד סוף המאה ה-20 דרך מגוון רחב של טקסטים היסטוריים, ספרותיים, מוסיקליים, וויזואליים. ננתח את הדרום גם כאזור לכיד וגם כמקום של שסעים עמוקים בין גזעים, מעמדות, ומגדרים. נעסוק במתח בין המשכיות לשינוי הן בחייהם של יחידים והן בהיסטוריה של האזור כולו, ונחשוב על הדרום הן כ״מקום״ אמריקאי ייחודי והן ככוח שעיצב את ארצות הברית כולה.

חברה ותרבות בדרום המודרני

 

The South is in many ways America’s greatest enigma. Plagued by violence, racism, and poverty, the region has also been the birthplace of America’s greatest cultural treasures. This course will explore the history of the South from the end of the Civil War until our own day through a wide selection of historical, literary, musical, and visual texts. We will think of the South as a cohesive region but also delve deeply into the divisions of race, class, and gender that have shaped its torturous history; we will explore the tension between continuity and change and the omnipresence of the Southern past in the lives of individuals and of the region as a whole; and we will consider the South both as a distinctive section and a formative power in the making of the modern United States.

 

 
0626-2971-01
 הצלב בעולם החדש: נצרות באמריקות במאות ה-19 וה-20
 The Cross in the New World : Christianity in the Modern Americas
ד"ר מבט יעלשיעור גילמן279 א'1200-1000 סמ'  ב'

בצלב עולם החדש: נצרות באמריקות במאה ה-19 וה-20

 

תנועות מילינאריות בחיפוש אחר אוטופיה; רצח פוליטי של הארכיבישוף אוסקר רומרו באל סלוודור ושל הכומר הבפטיסטי מרטין לות'ר קינג בארה"ב; ברוני סמים מבקשים את ברכת הבתולה והמוני אנשים "מדברים בלשונות". אלה הם רק חלק מהאירועים והתרחשויות היומיומיות המעצבות את המציאות החברתית-דתית של האמריקות בעידן המודרני. מצפון ומדרום לנהר הריו גרנדה החיפוש באישי והחברתי אחרי אלוהים וגאולה משחק תפקיד מרכזי בחייהם של מאות מיליוני אנשים ומשפיע על הדרך בה הם מבינים את עצמם ושכניהם, את הפרטי והלאומי.

 קורס זה מבקש לעמוד על ההיבטים שונים בהן הנצרות עיצבה את האמריקות ועוצבה על ידיהן. נדון בתפקידה במרידות, מהפכות ומלחמות אזרחים. נבחן את השפעתם של קפיטליזם והגירה על יצירתן של זהויות ומסגרות דתיות חדשות וננסה לעמוד על משמעות הפריחה האוונגליסטית ופנטקוסטלית עבור היבשת כולה.

הקורס יועבר בשפה העברית, ניתן להגיש מטלות גם באנגלית וספרדית.

מטלות הקורס

השתתפות בכיתה- 20%

דוח קריאה- 20%

מבחן בית- 60%

The Cross in  the New World : Christianity  in the Modern Americas

Millennial Movements in search for utopia; the assassination of Archbishop Oscar Romero and Rev. Martin Luther King; drug lords seeking the blessing of the virgin and improvised churches in immigrant neighborhoods. These are only some of the events and daily practices that make up the social and religious history of the most Christian continent in the past 200 years. North and South of the Rio Grande, the personal and social quest for God and Salvation plays a definitive role in the lives of millions of people, constructing the way they view themselves, each other and their nations.

Exploring Christianity’s contribution to the formation of the modern Americas, this course will examine the role of religion in rebellion, revolutions and civil wars. It will look at the way capitalism and immigration impact local religious structures, practices and beliefs and try to understand what the amazing expansion of Pentecostal Charismatic Churches particularly in Latin America and among Latino immigrants in the US, means for the continent as a whole.

The course will be given in Hebrew assignments may be submitted in English or Spanish

Assignments and Grading

Participation in Class-20%

One Response paper- 20%

Take home exam- 60%