שנה"ל תשע"ז

0626-1208-01
 ניתוח סיפורת
 Narrative Analysis
פרופ גומל אילנהשיעור ותגילמן282 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות001 ד'1600-1400 סמ'  א'
Narrative Analysis Prof Elana Gomel
 
Basic Course Spring semester egomel@post.tau.ac.il
Text:
A selection of short stories and theoretical texts will be made available online.
Description:
We live our lives surrounded by stories. Novels, movies, video games, and newscasts are narratives, and so are biographies and autobiographies. The concept of narrative is crucial not only to literature but also to psychology, history and political science. The theory of narrative is, therefore, of primary importance in literary and cultural studies today.
In this course we will learn about the basic and fundamental concepts of narrative theory, such as author, reader, plot, setting, character, and point of view. We will study the classic narratological theories of Viktor Shklovsky, Gerard Genette, Seymour Chatman and others. But we will also discuss the recent and exciting innovations in narratology, connected to the rise of the Internet, the changing media landscape and the influence of cognitive and evolutionary science. The aim of the course is to equip you with the necessary analytical tools for understanding both literary and non-literary narratives.
The course will involve reading a selection of theoretical texts paired with short stories. A detailed syllabus will be posted before the beginning of the semester.
Goals:
Familiarity with all the major theoretical approaches to narrative
Ability to apply the theoretical tools provided by the course to a variety of narrative texts
Independent and original thinking about narrative
Requirements:
Active independent work, quizzes, two short papers, a midterm and a final exam.
Resources:
Online resources will be provided
Evaluation:
The final grade will be calculated on the following basis: final take-home exam – 50%, the papers – 30%, quizzes and class participation – 2-%
 
Prof Elana Gomel                                  egomel@post.tau.ac.il                                          פרופ' אילנה גומל
Basic Theory Course                                                                                                      קורס תיאוריה בסיסי                
 
Text: A selection of short stories and theoretical texts will be made available online.
Description:
We live our lives surrounded by stories. Novels, movies, video games, and newscasts are narratives, and so are biographies and autobiographies. The concept of narrative is crucial not only to literature but also to psychology, history and political science. The theory of narrative is, therefore, of primary importance in literary and cultural studies today.
In this course we will learn about the basic and fundamental concepts of narrative theory, such as author, reader, plot, setting, character, and point of view. We will study the classic narratological theories of Viktor Shklovsky, Gerard Genette, Seymour Chatman and others. But we will also discuss the recent and exciting innovations in narratology, connected to the rise of the Internet, the changing media landscape and the influence of cognitive and evolutionary science. The aim of the course is to equip you with the necessary analytical tools for understanding both literary and non-literary narratives.
The course will involve reading a selection of theoretical texts paired with short stories. A detailed syllabus will be posted before the beginning of the semester.
Goals:
Familiarity with all the major theoretical approaches to narrative
Ability to apply the theoretical tools provided by the course to a variety of narrative texts
Independent and original thinking about narrative
Requirements:
Active independent work, quizzes, two short papers, a midterm and a final exam.
Resources:
Online resources will be provided
Evaluation:
The final grade will be calculated on the following basis: final take-home exam – 50%, the papers – 30%, quizzes and class participation – 2-%
 
0626-2283-01
 צ'וסר: סיפורי קנטרברי
 Chaucer: The Canterbury Tales
ד"ר סטבסקי יהונתן יוסףשיעור גילמן281 ב'1600-1400 סמ'  א'
שיעור גילמן281 ה'1600-1400 סמ'  א'

Chaucer: The Canterbury Tales                                                                          צ'וסר: סיפורי קנטרברי

Advanced Course                                                                                                              קורס בחירה

Dr. Jonathan Stavsky                                                                                                 ד"ר יונתן סטבסקי

Gradually composed during the last two decades of the fourteenth century, Geoffrey Chaucer’s Canterbury Tales is among the most important collections of verse narratives ever written. It is a work that continually probes the very nature of storytelling and representation while tackling issues as diverse as the mutability of fortune, the status of women and the relations between husband and wife, religious piety and hypocrisy, social conflict, and much more besides. Its thematic variety is matched by an equal wealth of forms, many of which were—and still remain—highly experimental.

This course will aim to read the Canterbury Tales from cover to cover, together with selected critical essays demonstrating the major approaches that scholars have brought to bear on this work. No prior knowledge of Chaucer’s language is required. However, all texts will be studied in the original. By the second half of the semester, you are expected to become proficient in the grammar, core vocabulary, and pronunciation of the London dialect of Middle English, the basis of Early Modern English. Students who successfully complete the requirements of the course should be able to analyze, contextualize, theorize, and savor Chaucer’s poetry. They will also be qualified to pursue advanced seminars on this and other medieval authors.

 
0626-2379-01
 אזורי מגע: ארה"ב, מרכז אמריקה והקארייבים במאה ה-20
 Contact Zones: USA, Central America and the Caribbean in the 20th Century
ד"ר שרגאי עתליהשיעור ביה"ס לשפות102 ה'1600-1400 סמ'  ב'
אזורי מגע: ארה"ב, מרכז אמריקה והקאריבים במאה ה-20
                                Contact Zones: The United States, Central America and the Caribbean in the 20th century
American Studies Advanced Course                                                               קורס בחירה במסלול לימודים אמריקניים
Dr. Atalia Shragai                                                  ataliashragai@gmail.com                                ד"ר עתליה שרגאי
 
תיאור הקורס:
"הו מקסיקו המסכנה, כל כך רחוקה מאלוהים וכל כך קרובה לארצות הברית". אמירה זו, המיוחסת לפורפיריו דיאז, נשיא מקסיקו בסוף המאה התשע עשרה וראשית המאה העשרים, משקפת במידה רבה את הדימויים והפרקטיקות שעיצבו את מערכת היחסים בין ארה"ב למדינות שמדרומה. הקורס המוצע בוחן את היחסים בין ארה"ב, מרכז אמריקה והקאריבים במאה ה-20 מנקודת מבט מורכבת יותר, של יחסים בין שותפים פעילים במידה שווה, גם אם לא שווים בעוצמתם. במוקד הדיון יעמוד המושג "אזורי מגע" והקורס יבחן את היווצרותם של אזורי מגע צבאיים ודיפלומטיים, כלכליים, תרבותיים, לשוניים ואנושיים באמריקות.
תוך התבססות על ספרות מחקר מתחומי ההיסטוריה, האנתרופולוגיה והספרות, בשילוב חומרים תיעודיים ובדיוניים, נבחן מספר מקרי חקר של היווצרות אזורי מגע ונעמוד על התנסויות ופרקטיקות חברתיות ותרבותיות, קיבוציות ואישיות, החותרות תחת המודלים הקוטביים של שליטה והתנגדות, על ההשפעות הדו סטריות בין האזורים (הקרויות בהכללה "אמריקניזציה" ו"היספניזציה").
בין הנושאים שילמדו בקורס: צמיחתה של ארה"ב כאימפריה בלתי פורמאלית הקאריבים ותגובת מדינות מרכז אמריקה והקאריבים; חברה, תרבות וזהות תחת שלטונם של תאגידים כלכליים מארה"ב במרכז אמריקה ובתעלת פנמה; יצירתם של אזורי מגע כתוצאה מהגירה באמריקות; גבול מקסיקו ארה"ב כ"מרחב שלישי"; אזורי מגע לשוניים ומדיה כאזור מגע.
* הקורס יילמד בעברית, ניתן להגיש מטלות באנגלית.
 
דרישות הקורס:
נוכחות והשתתפות - 15%
שני דוחות קריאה - 30%
בחינת בית - 55%
 
Contact Zones: The United States, Central America and the Caribbean in the 20th century
אזורי מגע: ארה"ב, מרכז אמריקה וקאריבים במאה ה- 20
American Studies Advanced Course                                  קורס בחירה (בעברית) במסלול לימודים אמריקניים
Dr. Atalia Shragai                             ataliashragai@gmail.com                                      ד"ר עתליה שרגאי
 
The famous remark, "Poor Mexico, so far from God, so close to the United States", attributed to Porfirio Díaz, reflects the widely-held beliefs that shaped, to a large extent, the relations between the United States and the countries south of its border since the late 19th century. However, in this course we'll consider the relations between the United Stand Central America and the Caribbean from a different perspective, as a dialogue of equally active, though not equally powerful, partners.
Based on primary and secondary historical sources, fiction and ethnographies, the course will explore the formation of cultural and physical Contact Zones in the Americas, as a result of the encounters among people, ideas and commodities. We will discuss topics such as the rise to power of the U.S. as a hemispheric empire and the Central American response; society, culture and identity making in the U.S. corporations enclaves and Panama Canal; migration and the constitution of contacts zones; the U.S. Mexico border; and language and Media as a contact zone.
 
Assignments and grading
Participation in class - 15%
2 Response papers - 30%
Take home exam - 55%
 
 
0626-4244-01
 דמויות מופת נשיות מהמקרא ועד ז'אן ד'ארק
 Exemplary Women from the Bible to Joan of Arc
ד"ר סטבסקי יהונתן יוסףסמינר רוזנברג209 ד'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר רוזנברג211 א'1200-1000 סמ'  ב'

Exemplary Women from the Bible to Joan of Arc                      דמויות מופת נשיות מהמקרא ועד ז'אן ד'ארק              

                                                                         

MA Seminar                                                                                                                           סמינר אמ.איי

Dr. Jonathan Stavsky                                                                                                      ד"ר יונתן סטבסקי

 

In addition to a long list of defamatory stories and stereotypes about women, the cultures of biblical and classical antiquity and the Western Middle Ages also engendered a tradition of exemplary heroines. They include matriarchs, steadfast wives, female warriors, prophetesses, mystics, chaste virgins, teachers, and saints (including quite a few transvestites). The purpose of this MA seminar is to undertake a comparative, diachronic, and feminist analysis of this diverse corpus, with special though by no means exclusive focus on literary, historical, and religious texts from medieval England. Whereas Old English, early Middle English, and non-English texts will be read in translation, Middle English from the fourteenth and fifteenth centuries will be studied in the original language. Selected critical writings will serve to enrich our encounters with these primary sources. Class discussion will revolve around such questions as:

1. Do exemplary heroines serve as role models for ordinary women? Or are they, rather, exceptional cases who should not be imitated by them? What values does each position imply? Which, if any, is beneficial to women?

2. What other cultural, social, and political functions do stories of exemplary heroines fulfill? What happens when men read them?

3. How do these narratives change over time? What new forms do they assume when retold or transmitted by later generations? What new tasks are they given? What potential readings become occluded and why?

4. What happens when female authors mention, describe, or tell the story of an exemplary heroine? Do they challenge patriarchal norms or implicitly validate them?

5. To what extent are such heroines involved in the production of their own biographies? What influence do they have on their reputation?

6. Why are some ambivalent characters like Medea, Dido, and Cleopatra occasionally made into exemplary heroines?

7. How do twentieth and twenty-first-century readers react to exemplary heroines from antiquity and the Middle Ages? Can such heroines change one’s conception of women from different historical periods and cultures?

By the end of the course, you are expected to hone your historical perspective on questions of gender, sexuality, and women’s rights. Even students who do not work on these fields will be better equipped to bring past texts to bear on present issues.