שנה"ל תשע"ו

0625-2590-01
 צרפתית עכשווית א'
 Contemporary French
תרגיל ביה"ס לשפות101 ד'1600-1400 סמ'  א'
מטרת הקורס להקנות לסטודנט מיומנויות בהבעה בכתב ובעל פה בשפה הצרפתית, לשפר את יכולת הביטוי בכתב ולהרחיב את ההיכרות עם סוגי הטקסטים השונים, כגון: מאמרי עיתונות, טקסטים ספרותיים ועוד. יושם דגש על הרחבת אוצר המילים ועל שימוש נכון בשפה. נוכחות חובה. סטודנט שלא יקבל ציון סופי 60 בסוף הסמסטר לא יוכל להמשיך לקורס ההמשך בסמ' ב'.
The goal of the course is to foster written and oral proficiency skills in French, to improve the ability to express ideas in writing, and to expand familiarity with text genres, such as newspaper articles, literary texts, etc. The course focuses on vocabulary and correct usage. Attendance is mandatory. Students must receive a minimum grade of 60 at the end of the first semester in order to continue to the second semester.
 
0625-2591-01
 צרפתית עכשווית ב'
 
גב' ז'אסינט נוריתתרגיל ביה"ס לשפות101 ד'1600-1400 סמ'  ב'
מטרת הקורס להקנות לסטודנט מיומנויות בהבעה בכתב ובעל פה בשפה הצרפתית, לשפר את יכולת הביטוי בכתב ולהרחיב את ההיכרות עם סוגי הטקסטים השונים, כגון: מאמרי עיתונות, טקסטים ספרותיים ועוד. יושם דגש על הרחבת אוצר המילים ועל שימוש נכון בשפה. נוכחות חובה.

The goal of the course is to foster written and oral proficiency skills in French, to improve the ability to express ideas in writing, and to expand familiarity with text genres, such as newspaper articles, literary texts, etc. The course focuses on vocabulary and correct usage. Attendance is mandatory.
 
0625-2642-01
 מבוא לזהות היהודית והפטריוטית של היהודים בצרפת במהלך מלחה"ע
 INTRODUCTION TO THE JEWISH AND PATRIOTIC IDENTITY IN
ד"ר עוזיאל סילביקריאה מוביה"ס לשפות101 ג'1200-1000 סמ'  א'

מלחמת העולם הראשונה, אשר נתפסה כ״מלחמה הלאומית״ - היתה, עבור יהודי צרפת, האפשרות להפגין את הפטריוטיות שלהם כלפי המדינה.
עבור חלקם, היא אפשרה להוכיח את היותם חלק בלתי נפרד מהחברה הצרפתית ולחזק את מעמדם כאזרחי צרפת.
מ״בני ישראל״ של לפני המלחמה, הפכו היהודים הצרפתים לאזרחים לכל דבר ועניין, בזכות הקרבתם ומסירותם חסרת התנאים לארץ המולדת.

בקורס, נציג את מעמד יהודי צרפת בתוך החברה הצרפתית לפני תחילת המלחמה והקשר של הקהילה היהודית למלחמה דרך מאמרים פוליטיים, היסטוריים, צבאיים ותקשורתיים.
יושם דגש על ניתוח מכתבים אישיים ומשפחתיים של חיילים יהודים ששירתו תחת דגל צרפת, על מנת לנסות ולהבין כיצד חוו ותפסו את תרומתם במלחמה.

כמו כן, נבחן באילו אופנים יהודי צרפת, שלא שירתו בחזית, תרמו למאמץ המלחמתי ולהתפתחות החברה הצרפתית דרך מעשיהם ומסירותם.

המטרות העיקריות של הקורס הינן :
1.להציג ולחקור את השאלה העוסקת בקשר המורכב בין ההשתלבות של בני מיעוטים בחברה מחד ואת אירועי מלחה״ע הראשונה מאידך
2. ‫לשים‬ דגש על השפה הצרפתית באמצעות הטקסטים כדי לאפשר לסטודנטים יכולות כתיבה והבנה בשפה הצרפתית (דקדוק, אוצר מילים, ביטויים, וכו')
3.לפתח יכולות ביקורתיות וניתוחיות

דרישות הקורס:

1) בוחן ראשון שנעשה באמצע הסמסטר מהווה 15%.
 
2) בוחן שני שהתקיים בשיעור האחרון מהווה 15%.
 
3) עבודת בית מהווה 30%.
 
4) נוכחות והשתתפות בכיתה - 40%.
.Regarded as “The War of the Nation”, WW1 was the opportunity for the Jews of France to prove their patriotism.
For some, it also enabled to claim their integration into the French society and to confirm their affiliation to the Nation - From “Israelites” of before the war, they became, with their sacrifice and their unconditional devotion to the Homeland - full French citizens.
Through media, military, political and historical documents, we will explore the status of the Jews of France inside the French Society before the beginning of the war, and the personal and institutional relation of the Jewish community during the war.
An emphasis will be put as well, on analyzing the private, individual and personal letters from Jewish soldiers who had served under the French flag. Through those documents, we will try to understand their experience of the war, and their perception of their contribution to the war.
Moreover, we will examine in which ways the Jews of France - who did not serve at the front line - offered however a significant contribution to the war effort and to the development of the French society and civilization through their actions and their commitments.
The main goals of the course are:
1/ To present and explore this specific question which links in a complex way processes of integration of a minority on one hand, and the national event of WW1 on the other.
2/ To emphasize on the French language through texts in order to improve and develop skills in oral and written comprehension and expression
3/ To develop observational, analytical and critical skills

Mandatory requirements: attendance and active participation, one paper or a presentation in class at mid-semester, and two class exams.
The final grade is based on: two class exams (60%), attendance (10%), and one paper or presentation (30%).
 
0625-2643-01
 סימון דה בובאר: פילוסופית, מסאית, סופרת
 Simone De Beauvoir: Philosopher, Essayist and Author
ד"ר חרובי דינהשיעור ותגילמן281 ג'1400-1200 סמ'  א'
כתביה של סימון דה בובואר הינם טקסטים מכוננים בהתפתחות המחשבה הפמיניסטית של המאה העשרים, ויצירתה - המין השני – היוותה אבן פינה לפמיניזמים השונים.
מלבד השפעתה האינטלקטואלית, האופן בו בחרה לחיות את חייה, האידיאלים והרעיונות אותם ייצגה, כמו גם הזוגיות המרתקת אותה קיימה עם ז'אן פול סרטר הפכו אותה למודל ואייקון עבור נשים רבות.
בקורס זה תיבחן יצירתה של סימון דה בובואר על מגוון הז'אנרים והסגנונות שלה, תוך בחינת הקשרים בין תיאוריה לספרות ומעקב אחר הביקורת והמחקר הענפים שנכתבו על יצירתה לאורך השנים.
במסגרת הקורס נתייחס לשלושת ההיבטים המרכזיים ביצירתה של דה-בובואר: פילוסופיה, מסה וספרות יפה.

נוכחות חובה
בחינה תתקיים בסוף הסמסטר
Simone de Beauvoir: Philosopher, Essayist, Writer


Simone de Beauvoir’s writings are inaugural texts in the development of the feminist thinking of the twentieth century, and her work – The Second Sex – constitutes a cornerstone of modern and liberal feminism.
Apart from her intellectual influence, her intellectual influence, the way she chose to live her life, her ideas and her ideals, as well as the couple she formed with Sartre made her a model and an icon for women.
During the course, we will discover various genres of her writing, while trying to find out the relations between her theoretical and philosophical positions basing ourselves on the numerous critiques of her writing over the years.


 
0625-3260-01
 תרבות דיגיטלית בצרפת
 Digital Culture in France
ד"ר אמית אביבסמינר ביה"ס לשפות102 א'2000-1600 סמ'  א'

בעשור האחרון חל גידול עצום בשימוש הנעשה במדיה דיגיטלית בכל תחומי התרבות בת זמננו. האינטרנט משנה מהיסוד את אופני הפצת הידע ומשפיע עמוקות על התרבות, הספרות, השפה, הפוליטיקה, החברה והכלכלה. סמינר זה מציע גישה בין-תחומית לבחינת התהליכים הטכנולוגיים והתרבותיים המעצבים את המדיה האלקטרונית העכשווית בצרפת ובמידה רבה גם את הפנים החדשות של החברה הצרפתית. בסמינר נתמקד במהפכה הדיגיטלית שהפכה גם ליעד למחקר אקדמי פורה ודינמי ונעסוק במה שהמחקר תופס כ"סוכני השינוי": הטכנולוגיות הדיגיטליות, הבלוגים הספרותיים, פרקטיקות השפה השונות, התרבות החדשה והאופן שבו בני אדם מתקשרים האחד עם השני (עובדים, משחקים, כותבים, לומדים, יוצרים ומייצרים משמעות).
הבנת התרבות הדיגיטלית בצרפת תעשה באמצעות ארגז כלים אקדמי בין-תחומי מגוון המשלב היסטוריה, ספרות, בלשנות ופילוסופיה לצד כלי ניתוח המשתייכים למסורת לימודי התרבות והחברה. הסטודנטים ייחשפו למגוון רחב של תיאוריות מדיה וספרות דיגיטלית, לשימושים מעשיים בתחום התרבות ברשת ולתנועות תרבותיות דיגיטליות פרנקופוניות. במהלך הסמסטר יידרשו הסטודנטים לחקור נושאים בתחום התרבות הדיגיטלית בצרפת ולבצע ניתוח כתוב (בלוג ועבודת סמינר) שיעשיר את היכולות הביקורתיות והאנליטיות שלהם ויעודד אותם לבחון מקרוב את אמצעי המדיה של המאה ה-21. האינטראקציה בכיתה תכלול שילוב של מדיה בזמן אמת ותדרוש מהסטודנטים להשתתף באופן מלא בכתיבת בלוגים, בהצגתם בכיתה ובכתיבת עבודת סמינר (או עבודת השתתפות) שבה הם ינתחו פרספקטיבות ותחומי עניין בתרבות הדיגיטלית המתהווה בצרפת של המאה ה-21.
בין נושאי הקורס: הסוציולוגיה של הרשת, מושגי "זהות" ו"קהילה" במרחב הקיברנטי, פוליטיקה ברשת, תנועות אנטי-גלובליזציה, היסטוריית האינטרנט בצרפת, הספר הדיגיטלי, זכויות יוצרים, היפרטקסטואליות מול לינאריות הטקסט, אינטרנט ומחקר אקדמי.

חובות הסמינר:
כתיבת בלוג (שני פוסטים. כל פוסט 500 מילים) באחד מנושאי הקריאה לבחירה והצגת הבלוג בכיתה.
כתיבת שלוש הערות על בלוגים של סטודנטים אחרים (כל הערה 100 מילים).
עבודת סמינר או עבודת השתתפות.

הרכב הציון:
30% כתיבת שני פוסטים בבלוג והצגתם בכיתה וכתיבת שלוש הערות לפוסטים אחרים
10% השתתפות ונוכחות בכיתה
60% עבודת סמינר או עבודת השתתפות.


In the last decade there has been an enormous increase in the use of digital media in all areas of contemporary culture. Internet has changed fundamentally the ways of distributing knowledge and affected fields of culture, literature, language, politics, society and economy. In recent years, this digital revolution has become the destination of a fruitful and dynamic academic research. This seminar offers a trans-disciplinary analysis of the technological and cultural processes that shape the contemporary digital culture in France. The seminar will focus on what the research perceives as the "agents of change": digital technologies, literary blogs, different language practices, the new culture and the way people communicate with each other (how they work together, play, write, learn, create and produce new forms of meaning).
Understanding the digital culture in France will be accompanied by a trans-disciplinary academic toolbox that includes the fields of history, literature, linguistics and philosophy along with analysis tools belonging to the traditional social and cultural studies. Students will be exposed to a range of media theories and digital literature and will practice uses in digital media. Interaction in class will include a combination of real-time media and require students to fully participate in writing a blog, present it in class and write a seminar (or participation) paper in which they will examine perspectives and interests of digital culture in France of the 21st century.
Topics included in the course: sociology of the net, identity and community in the cyberspace, politics in the internet, anti – globalization movements, the history of Internet in France, digital books, copyright issues, hypertextuality versus linear texts, academic research and the web.
 
0625-6232-01
 כל מולייר 1
 The Complete Moliere I
מר הלפרין עמנואלשיעור ביה"ס לשפות001 ד'1200-1000 סמ'  א'
בקורס ינותחו מחזותיו של מולייר, מן הפרסות הפשוטות הראשונות ועד לקומדיות הגדולות. נעסוק בחייו כשחקן וכמנהל להקה וביחסיו עם הקהל ועם השלטון. נתמקד בבקורת החברתית והדתית ביצירותיו, ביחסו למעמד האשה ובאי הקפדתו על כללי הדרמטורגיה הקלסית. נמקם את היצירות בקונטקס ההסטורי והחברתי שבהן נכתבו והוצגו.
ההרצאות ילוו בקטעי סרטים והסטודנטים יתבקשו להכין ולהקריא דיאלוגים נבחרים.
נוכחות חובה, בחינה תתקיים בסוף הסמסטר
סמ' א'

מבוא – על מצבו של התאטרון הצרפתי בתחילת המאה ה-17
כללי הדרמטורגיה הקלסית
השוטטות בפרובינציה והפרסות הראשונות
המפוזר, מ-1654
אכזבת האהבה 1655
הענוגות הנלעגות 1659
בית ספר לבעלים 1661
בית ספר לנשים 1662
הביקורת על בית הספר לנשים והאימפרוביזציה בוורסיי 1663
טרטיף 1664-1669
טרטיף המשך
דון ז'ואן 1665
דון ז'ואן המשך
The course will analyze Moliere’s plays, from the first simple farces to the great sophisticated comedies. We will deal with his life as an actor and company manager and with his relationship with the public and with the authorities. We will focus on the social and religious criticism in his works, on his perception and treatment of women in French society and on his non-compliance with the rules of classic dramaturgy. The plays will be considered within the historical and social context in which they were written and performed. The lectures will be illustrated with films and students will be asked to present and read some of the dialogues.


FIRST SEMESTER
1-Introduction –situation of the theatre in France in the beginning of the 17th Century.
2-The rules of classic dramaturgy.
3- Travelling in France.
4-First farces.
5-L’Etourdi 1654
6-Le Dépit Amoureux 1655
7-Les Précieuses Ridicules 1659
8- L’Ecole des Maris 1661
9-L’Ecole des Femmes 1662
10-La critique de l’Ecole des Femmes 1663
11- L’Impromptu de Versailles 1663
12- Tartuffe 1664 -1669
13- Tartuffe (continued)
14-Dom Juan 1665
 
0625-6236-01
 כל מולייר 2
 The Complete Moliere II
מר הלפרין עמנואלשיעור ביה"ס לשפות001 ד'1200-1000 סמ'  ב'
בקורס ינותחו מחזותיו של מולייר, מן הפרסות הפשוטות הראשונות ועד לקומדיות הגדולות. נעסוק בחייו כשחקן וכמנהל להקה וביחסיו עם הקהל ועם השלטון. נתמקד בבקורת החברתית והדתית ביצירותיו, ביחסו למעמד האשה ובאי הקפדתו על כללי הדרמטורגיה הקלסית. נמקם את היצירות בקונטקס ההסטורי והחברתי שבהן נכתבו והוצגו.
ההרצאות ילוו בקטעי סרטים והסטודנטים יתבקשו להכין ולהקריא דיאלוגים נבחרים.
נוכחות חובה, בחינה תתקיים בסוף הסמסטר


1. המיזאנטרופ 1666
2. המיזאנטרופ המשך
3. הרופא בעל כורחו 1666
4. אמפיטריון 1668
5. ז'ורז' דנדין 1668
6. הקמצן 1668
7. הקמצן המשך
8. גם הוא באצילים 1670
9. גם הוא באצילים המשך
10. תעלולי סקפן 1671
11. הנשים החכמות 1672
12. החולה המדומה 1673
13. החולה המדומה המשך
14. מורשתו של מולייר – הקומדי פרנסז


The course will analyze Moliere’s plays, from the first simple farces to the great sophisticated comedies. We will deal with his life as an actor and company manager and with his relationship with the public and with the authorities. We will focus on the social and religious criticism in his works, on his perception and treatment of women in French society and on his non-compliance with the rules of classic dramaturgy. The plays will be considered within the historical and social context in which they were written and performed. The lectures will be illustrated with films and students will be asked to present and read some of the dialogues.

1-Le Misanthrope 1666
2-Le Misanthrope (continued)
3-Le Médecin malgré lui 1666
4-Amphitryon 1668
5-George Dandin 1668
6-L’Avare 1668
7-L’Avare (continued)
8-Le Bourgeois Gentilhomme 1670
9- Le Bourgeois Gentilhomme (continued)
10-Les Femmes Savantes 1672
11-Le Malade Imaginaire 1673
12-Le malade Imaginaire (continued)
13-Moliere’s Heritage – The Comédie Française
 
0625-6246-01
 התפתחות הבלשנות הצרפתית בתחילת המאה ה-20
 
פרופ בת זאב שילדקרוט חוהשיעור ותביה"ס לשפות105 ב'1400-1200 סמ'  א'
התפתחות הבלשנות הצרפתית בתחילת המאה ה-20
ניתן לראות במחצית הראשונה של המאה ה-20 את תחילתה של הבלשנות המודרנית באירופה ובארה"ב. כתוצאה מתהליך זה הוקמו באירופה מספר קתדראות לחקר השפה, והחל עיסוק אינטנסיבי בנושאים הנוגעים לחקר מדעי הלשון בצרפת, בגרמניה, בבלגיה ובארצות סקנדינביה. בעקבות זאת התפתחו ענפי בלשנות שונים. בין החשובים בהם חקר הסמנטיקה מיסודו של שרל ביי, חקר הדיאלקטולוגיה מיסודם של ג'ילירון ומייה וחקר האטימולוגיות ובעקבותיו המילונאות (פון וורטבורג ובלוך). העניין הרב שגילו החוקרים בתחומים אלה הוביל להיווסדם של כתבי עת רבים שראו בבלשנות עיסוק מרתק ולקיומם של כנסים בינלאומיים בתחום זה שעד אז היו נדירים ביותר.
מטרת הקורס לנתח את הגורמים שהביאו לפריחה של דיסצפלינה זו באירופה, לבחון את הקשר בין מדעי הלשון לבין מדעי החברה והרוח באותה תקופה ואת השפעת הגורמים החיצוניים (הפוליטים והכלכליים) על התפתחות התחום.

נוכחות חובה, בחינה תתקיים בסוף הסמסטר
The Development of French Linguistics in the beginning of the 20th Century

The development of linguistics in the first half of the 20th Century could be considered as the beginning of Modern Linguistics in Europe and in the U.S. As a result of this development a number of Chairs dedicated to language science were founded in Europe and led to an important interest in issues related to language science in France, Germany, Belgium and in the Scandinavian countries. This interest ultimately resulted in the development of different linguistics fields. Among the most important one should mention the study of Semantics, developed by Bally, Dialectology founded by Gilliéron and Meillet and research related to Etymology and later on to lexicology by Von Wartbourg and Bloch. The importance of the new field encouraged scholars to create many new journals and engage in international conferences, which were very rare until then.
The purpose of the course is to analyze the reasons that led to the flourishing of this discipline in Europe. We intend to examine the relationship between linguistics and the other social sciences and humanities at the time and the impact of external factors (political and economical) on the development of the field.
 
0625-6250-01
 ויקטור הוגו 1: סופר, הוגה דעות וסמל לאומי
 Victor Hugo 1: Writer, Philosopher, National Icon
מר הלפרין עמנואלשיעור ביה"ס לשפות001 ג'1800-1600 סמ'  א'
הקורס יעסוק בדמותו וביצירתו הענפה של מי שנחשב לגדול הסופרים הצרפתיים במאה ה 19 ועמד בראש המהפכה הרומנטית.מחברם של הגיבן מנוטרדם ושל עלובי בחיים היה גם משורר פורה ורבגוני, מחזאי פורץ דרך והוגה דעות פוליטי שהתגייס למען דמוקרטיה וצדק חברתי.
ההרצאות ילוו בקטעי סרטים על פי יצירותיו של הוגו
נוכחות חובה, בחינה תתקיים בסוף הסמסטר
סמסטר ראשון

1 מבוא. האדם, היצירה, התקופה – סקירה כללית
2 שבעה מישטרים: צרפת במאה ה 19.
3 הזרם הרומנטי בצרפת –מקורותיו ויוצריו הבולטים
4 ויקטור הוגו משורר לירי
5 הוגו משורר מגוייס
6 הוגו משורר אפי
7 הדרמה הרומנטית על פי ההקדמה ל"קרומוול"
8 מחזותיו של הוגו
9 סוגית עונש המוות
10 הוגו כאיש פוליטי
11 19 שנות גלות
12 הוגו כעד לתקופתו – יומניו וכתיבתו העיתונאית
13 נשים ומיניות
The course will examine the character and the great body of works of Victor Hugo, the greatest French writer of the 19th C, and the head of the Romantic revolution. The author of the Hunchback of Notre Dame and Les Miserables was also a prolific and diverse poet, a groundbreaking playwright, and a political thinker who fought for democracy and social justice.
Lectures will be accompanied by selections from movies based on Hugo’s works.

First Semester
1. Introduction: The Man, the Works, The Period—Overview
2. Seven Regimes: France in the 19th C
3. Romanticism in France: Sources and Outstanding Artists
4. Victor Hugo as a Lyrical Poet
5. Hugo as a Poet in the Service of the Republicanism
6. Hugo as an Epic Poet
7. The Romantic Drama According to the Introduction to Cromwell
8. The Plays of Hugo
9. The Death Penalty
10. Hugo as a Political Figure
11. Nineteen Years of Exile
12. Hugo as a Witness of His Era—His Diaries and Journalist Writing
13. Women and Sexuality
 
0625-6251-01
 ויקטור הוגו 2: סופר, הוגה דעות וסמל לאומי
 Victor Hugo 2: Writer, Philosopher, National Icon
מר הלפרין עמנואלשיעור ביה"ס לשפות001 ג'1800-1600 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בדמותו וביצירתו הענפה של מי שנחשב לגדול הסופרים הצרפתיים במאה ה 19 ועמד בראש המהפכה הרומנטית.מחברם של הגיבן מנוטרדם ושל עלובי בחיים היה גם משורר פורה ורבגוני, מחזאי פורץ דרך והוגה דעות פוליטי שהתגייס למען דמוקרטיה וצדק חברתי.
ההרצאות ילוו בקטעי סרטים על פי יצירותיו של הוגו
נוכחות חובה, בחינה תתקיים בסוף הסמסטר

1 הרומנים של הוגו
2 הנס מאיסלנד
3 בוג ז'ארגל
4 הגיבן מנוטרדם
5 הגיבן מנוטרדם המשך
6 עלובי החחים : פנטין
7 עלובי החיים : קוזט
8 עלובי החיים : מריוס
9 עלובי החיים : ז'אן ולז'אן
10 עובדי הים
11 האדם הצוחק
12 תשעים ושלש
13 מורשת הוגו
The course will examine the character and the great body of works of Victor Hugo, the greatest French writer of the 19th C, and the head of the Romantic revolution. The author of the Hunchback of Notre Dame and Les Miserables was also a prolific and diverse poet, a groundbreaking playwright, and a political thinker who fought for democracy and social justice.
Lectures will be accompanied by selections from movies based on Hugo’s works.

Second Semester
1. The Novels of Victor Hugo
2. Hans of Iceland
3. Bug-Jargal
4. The Hunchback of Notre Dame
5. The Hunchback of Notre Dame (cont.)
6. Les Miserables (Fantine)
7. Les Miserables (Cosette)
8. Les Miserables (Marius)
9. Les Miserables (Jean Valjean)
10. Toilers of the Sea
11. The Man Who Laughs
12. Ninety-three
13. The Hugo Legacy