שנה"ל תשע"ט

0622-1000-01
 ערבית למתחילים
 Beginners Arabic
ד"ר גטרויר עיריתשיעור ותגילמן307 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן455 ד'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג104 ב'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותגילמן307 א'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן307 ג'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן307 ד'2000-1800 סמ'  ב'
ערבית למתחילים
הקורס מיועד להקנות ידע בסיסי בקריאה ובהבנה של השפה הערבית הספרותית המודרנית. הוא כולל את לימוד הכתב הערבי וכללים בסיסיים של הדקדוק והתחביר הערבי, הקניית אוצר מילים בסיסי, שימוש במילון ערבי-עברי וקריאה ותרגום לעברית של ידיעות עיתונות קצרות וטקסטים קלים.
This course is meant to provide students with a basic knowledge of modern literary Arabic. It will include the study of Arabic script, of basic Arabic grammar and syntax, of basic Arabic vocabulary, the initial use of an Arabic-Hebrew dictionary, and the reading of short newspaper and other texts.
 
0622-1000-02
 ערבית למתחילים
 Beginners Arabic
גב' דוידוביץ עדנהשיעור ותגילמן307 ב'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותגילמן307 ג'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותגילמן307 ה'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותגילמן307 ב'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן307 ג'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן307 ה'1600-1400 סמ'  ב'

ערבית למתחילים

 

הקורס מיועד להקנות ידע בסיסי בקריאה ובהבנה של השפה הערבית הספרותית המודרנית. הוא כולל את לימוד הכתב הערבי וכללים בסיסיים של הדקדוק והתחביר הערבי, הקניית אוצר מילים בסיסי, שימוש במילון ערבי-עברי וקריאה ותרגום לעברית של ידיעות עיתונות קצרות וטקסטים קלים.

 

This course is meant to provide students with a basic knowledge of modern literary Arabic. It will include the study of Arabic script, of basic Arabic grammar and syntax, of basic Arabic vocabulary, the initial use of an Arabic-Hebrew dictionary, and the reading of short newspaper and other texts.

 

 
0622-1001-01
 מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה
 Introduction to the History of the Modern Middle East
פרופ ליטבק מאירשיעור גילמן144 ה'1400-1200 סמ'  א'
הקורס סוקר ומנתח את התהליכים ההיסטוריים המרכזיים שהתחוללו במזרח התיכון במאתיים השנים האחרונות, שעיקרם פעולת הגומלין בין תהליכים פנימיים ובין השפעות המגע בין החברות המוסלמיות במזרח התיכון ו"המערב." בין היתר, הקורס ידון בהשפעות הכלכליות, הפוליטיות והתרבותיות של "המערב" על האזור, בנסיונות רפורמה, התגובות האסלאמיות והלאומיות למשבר החברה המקומית, עלייתן של המדינות הטריטוריאליות לאחר מלחמת העולם הראשונה, משטרי הקצונה המהפכניים ולבסוף, הופעת התנועות האסלאמיות.


This course reviews and analyzes the central historical processes that have taken place in the Middle East over the past two centuries, particularly the interaction between internal processes and the effects of interactions between societies in the Middle East and "The West." Moreover, the course will discuss the economic, political and cultural effects of "the West" on the region, reform efforts, Islamic and nationalist responses to domestic social crises, the rise of the territorial state following World War I, the revolutionary officers' regimes and, finally, the emergence of a range of Islamic movements.

0622-1002-01
 תולדות העמים המוסלמים, 600 -1500
 The History of Muslim Peoples, 600 -1500
פרופ שפר מוסנזון מריםשיעור גילמן144 ה'1200-1000 סמ'  א'
.סדרת ההרצאות מציגה את האלף הראשון בהיסטוריה מוסלמית. הקורס מתחיל בקריירה של הנביא מוחמד בחצי האי-ערב במאה השביעית ומסתיים עם הכיבוש העוסמאני של המזרח התיכון בראשית המאה ה-16. חלקה הראשון של הסדרה משרטט את התהליכים הפוליטיים העיקריים בתקופה זו. נעקוב אחרי הקמת המדינה המוסלמית, השושלות הערביות העיקריות וכיצד הצטרפה אליהן אליטה צבאית-תורכית, ששלטה במזרח התיכון עד ראשית המאה העשרים. חלקה השני של הסדרה מתמקד בסוגיות חברתיות ותרבותיות נבחרות, ובהן: דגמים של התאסלמות, ההבדל בין שערוב להתאסלמות, תרבות חצר אליטיסטית, התארגנות של קהילות עירוניות, היווצרותן של כתות כדוגמת השיעים, ועוד
This introductory lecture presents the history of the Muslim world in its first millennium, focusing on the Middle East. After discussing the main political events that form the chronological framework for the course (sixth century to the advent of the Ottomans to the Middle East in the beginning of the 16th century), we devote most of the course to social and cultural aspects of Muslim societies in the medieval Middle East. Among the issues discussed are: islamization and Arabization, state formation, court culture, urban communities, the incorporation of Turkish elites into the Muslim world, and cultural immersion and religious conversion. .

0622-1003-01
 מבוא לדת ולתרבות האסלאם
 Introduction to the Religion and Culture of Islam
ד"ר קינברג לאהשיעור גילמן223 ד'1600-1400 סמ'  א'
ההרצאה תציג באופן תמציתי את ההיבטים החשובים של דת האסלאם על עיקריהם ואופן התפתחותם. היא אינה מאורגנת לפי כרונולוגיה אלא לפי נושאים, והנושאים שיידונו בה הם: החברה הערבית הפרה-אסלאמית שבתוכה צמח האסלאם, ראשית הנבואה ומחמד, הקוראן, החדית' (התורה שבעל פה), ההלכה (השריעה), מצוות היסוד, יחס האסלאם לדתות אחרות, התאולוגיה המוסלמית, המיסטיקה המוסלמית, האסלאם השיעי, כיתות אחרות (אסמאעילים, נציירים, אחמדים). נושאים אלה יוצגו הן מנקודת המבט של המסורת המוסלמית והן מזו של המחקר המודרני, תוך עמידה על נקודות ההסכמה ואי ההסכמה ביניהן.

The course will focus on the important aspects of Muslim religion, their main principles and their development. It is arranged by subjects rather than by chronology, and the following subjects will be discussed: Pre-Islamic Arab society, Muhammad and the beginning of Prophecy, the Qur'an, the Hadith, Muslim law (the Shari'a), the fundamentals of Muslim rituals, the attitude of Islam to other religions, Muslim theology, mysticism, Shi'ite Islam, other sects (Isma'ilis, Nusayris, Ahmadis). These subjects will be presented from both the traditional Muslim perspective and the modern, scholarly one, while pointing to agreement and disagreement between the two views.
0622-1004-01
 מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית
 Introduction to the Ottoman Empire
פרופ שפר מוסנזון מריםשיעור גילמן144 ה'1200-1000 סמ'  ב'

שיעור זה מציג  את תולדות המדינה העוסמאנית מראשית ימיה במאה ה-14, דרך הפיכתה לאימפריה ועד להקמת הרפובליקה התורכית ב-1923. תוך כדי בחינת הסיפור הכרונולוגי של האימפריה, ינתח השיעור מוסדות, אישים, אירועים, מבנים כלכליים, ודפוסי תרבות וחברה. סוגיות שונות שייבחנו כוללות: הקמת האימפריה, שושלת בית עוסמאן, הצבאות העוסמאנים והתפשטות טריטוריאלית, דפוסים של אמונה ופרקטיקה מוסלמית ודתות שונות באימפריה, המנגנון האגרארי-ניהולי, ארכיטקטורה ואסתטיקה, אתגרים חיצוניים ופנימיים, תקופות שונות של רפורמות, ושינויי "המאה ה-19 הארוכה". ההרצאות ישלבו חומר וויזואלי רב (מפות, איורים, חפצים, ועוד) וכלים תקשוביים. דרישות הקורס כוללות: נוכחות בהרצאות, קריאת הביבליוגרפיה משבוע לשבוע וביצוע של מספר תרגילים תקשוביים לאורך הסמסטר דרך ממשק "מודל". משקל התרגילים בציון הסופי יהיה 35% והמבחן הסופי (מבחן "אמריקאי") הוא 65% (יש לקבל ציון חיובי במבחן כדי לסיים את הקורס בהצלחה).

This course explores the history of the Ottoman state from its beginnings in the 14th century through its transformation into an empire, and then its demise and the establishment of the Republic of Turkey in 1923. Using a chronological framework for this investigation, the course considers institutions, people, events, economic structures, and cultural and social forms and patterns. Topics to be studied include the rise of the Ottomans; the Ottoman dynasty; Ottoman military formation and its accomplishments; the varied aspects of Islam in the empire; the agrarian-administrative system; architecture and aesthetics; external and internal challenges to Ottoman state and society; the impetus to reform; and the long 19th century. In addition to the lectures (enhanced by digital tools), the course includes assigned readings in history and historiography, images, maps, material objects, buildings and more. The requirements are regular attendance at the weekly lectures; weekly readings; and several graded online exercises through the Moodle online teaching platform. The exercises will be calculated as 35% of the final grade. The final exam will be a multiple-choice (“American-style”) exam and will be calculated as 65% of the final grade (a passing grade is a prerequisite to successfully complete the

 

0622-1010-01
 סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת
 Main Themes in Modern Middle Eastern History
ד"ר צורף מירהתרגיל גילמן456 א'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל גילמן456 ד'1000-0800 סמ'  א'
הקורס עוסק בתהליכים החברתיים הכלכליים והפוליטיים שחוו תושבי האזור לאורך המאה התשעה עשרה ובעשורים הראשונים של המאה העשרים.
ניתוח התהליכים הללו יעשה באמצעות ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקרית עדכנית. במהלך הקורס יגישו הסטודנטים שתי עבודות שעניינן דיון בתיזה ממחקרית אחת או יותר הנוגעת לנושאים מרכזיים שיידונו בקורס.

The course will focus on the main political, socio-cultural and economic processes the region experienced along the 19th century and the first decades of the  20th century. the various topics  will be disccussed through analization of historical, literary and legal documents.

 

 

0622-1010-02
 סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת
 Main Themes in Modern Middle Eastern History
פרופ אלון יואבתרגיל גילמן455 א'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל גילמן455 ג'1800-1600 סמ'  א'
הקורס עוסק בתהליכים החברתיים הכלכליים והפוליטיים שחוו תושבי האזור לאורך המאה התשעה עשרה ובעשורים הראשונים של המאה העשרים.
ניתוח התהליכים הללו יעשה באמצעות ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקרית עדכנית. במהלך הקורס יגישו הסטודנטים שתי עבודות שעניינן דיון בתיזה ממחקרית אחת או יותר הנוגעת לנושאים מרכזיים שיידונו בקורס.

The course will focus on the main political, socio-cultural and economic processes the region experienced along the 19th century and the first decades of the  20th century. the various topics  will be disccussed through analization of historical, literary and legal documents.

 

 

0622-1010-03
 סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת
 Main Themes in Modern Middle Eastern History
ד"ר ברק אוןתרגיל גילמן456 ג'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל גילמן456 ד'1800-1600 סמ'  א'
הקורס עוסק בתהליכים החברתיים הכלכליים והפוליטיים שחוו תושבי האזור לאורך המאה התשעה עשרה ובעשורים הראשונים של המאה העשרים.
ניתוח התהליכים הללו יעשה באמצעות ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקרית עדכנית. במהלך הקורס יגישו הסטודנטים שתי עבודות שעניינן דיון בתיזה ממחקרית אחת או יותר הנוגעת לנושאים מרכזיים שיידונו בקורס.

The course will focus on the main political, socio-cultural and economic processes the region experienced along the 19th century and the first decades of the  20th century. the various topics  will be disccussed through analization of historical, literary and legal documents.

 

 

0622-1010-04
 סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת
 Main Themes in Modern Middle Eastern History
ד"ר נסימוב מריםתרגיל גילמן456 א'1200-1000 סמ'  ב'
תרגיל גילמן456 ד'1800-1600 סמ'  ב'
הקורס עוסק בתהליכים החברתיים הכלכליים והפוליטיים שחוו תושבי האזור לאורך המאה התשעה עשרה ובעשורים הראשונים של המאה העשרים.
ניתוח התהליכים הללו יעשה באמצעות ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקרית עדכנית. במהלך הקורס יגישו הסטודנטים שתי עבודות שעניינן דיון בתיזה ממחקרית אחת או יותר הנוגעת לנושאים מרכזיים שיידונו בקורס.

The course will focus on the main political, socio-cultural and economic processes the region experienced along the 19th century and the first decades of the  20th century. the various topics  will be disccussed through analization of historical, literary and legal documents.

 

 

0622-1012-01
 תרגיל לתולדות העמים המוסלמים, 600-1500
 Exercise for the Muslim Peoples, 600-1500
ד"ר שיח' אחמד חאלדתרגיל גילמן456 א'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל גילמן456 ג'2000-1800 סמ'  א'

בקורס הזה נצא למסע עמוק בתוך ההיסטוריה, עמוק בתוך חצי האי ערב, נפגוש את השבטים הערבים לפני האסלאם, זהותם ותרבותם והאידיאלים שדגלו בהם, נחקור וננתח את השינוי והמהפך הדרמטי שחל עם תחילת האסלאם והשפעתו על אורח החיים שלהם ועל התוכניות והשקפות שלהם לעולם הזה, נתעניין במפגש וההשפעה של העמים הנכבשים על הערבים והמוסלמים במיוחד העמים הפרסים והתורכים.  נעמוד גם כן על המפגש בין דת האסלאם ליהדות שהשפיעה על עיצוב דת האסלאם וננתח את התוצאות המרחיקות לכת של המפגש הדתי הזה.

בין המאבקים והקרבות העקובים מדם שהיו בין הערבים והעמים האחרים ובין הערבים והמוסלמים עצמם נולדה תרבות חדשה ומגוונת ומעניינת שהעשירה ותרמה הרבה לתרבות העולמים, תשומת לב מיוחדת תינתן לעניין זה. 

In this course we take a deep plunge into history, beginning in the middle of the Arabian Peninsula, where we shall encounter the pre-Islamic Arabian tribes and become acquainted with their identity, their culture and their ideals. We shall study and analyze the dramatic transformation they underwent with the emergence of Islam and discuss how this affected their way of life and their world view. We shall examine the implications of the encounter between the conquered peoples and the Muslims, in particular the Persians and the Turks. We shall also deal with the encounter between Islam and Judaism and its consequences for the shaping of Islam, and analyze the far-reaching results of this encounter.

Out of the bloody struggles and battles between Arabs and other nations and among the Arabs and Muslims themselves a new, multifarious and interesting new culture arose, one that enriched and contributed greatly to global civilization. Considerable attention will be paid to this matter.

0622-1013-01
 תרגיל לדת ולתרבות האסלאם
 Exercise for Religion and Culture of Islam
ד"ר צפריר נוריתתרגיל גילמן456 ב'1000-0800 סמ'  ב'
תרגיל גילמן456 ג'1200-1000 סמ'  ב'
התרגיל הוא בזיקה להרצאת המבוא לדת אסלאם (אף כי ניתן לבחור רק באחד מהם). מטרתו היא להעמיק בנושאים המוצגים בהרצאה זו באמצעות מאמרים ומקורות מוסלמיים (מתורגמים בדרך כלל), ודיונים המתבססים עליהם. כמו ההרצאה, גם התרגיל מתקדם לפי נושאים ולא לפי כרונולוגיה, והוא יעסוק בתקופה הפרה אסלאמית בערב, בראשית הנבואה ועליית מחמד, בקוראן, בחדית', בהלכה, במצוות היסוד, ביחס לדתות אחרות, בתאולוגיה, במיסטיקה מוסלמית, באסלאם השיעי ובכיתות אחרות. במידה שהזמן יאפשר יידונו גם האסלאם העממי (הלא פורמלי) ונושאים נוספים.  
This course relates to the Lecture of the same title. Its purpose is to expand the subjects presented in the lecture on the basis of both secondary literature and historical sources. It will cover pre-Islamic Arabia, Prophecy and Muhammad, Qur'an, Hadith, Muslim law, Muslim attitude to other religions, theology, mysticism, Shi'ite Islam and other sects. Other subjects will be discussed as time allows.
0622-1014-01
 תרגיל לתולדות האימפריה העוסמאנית
 Introduction to Ottoman Empire - Tutorial
ד"ר וישניצר אבנרתרגיל גילמן456 ב'1200-1000 סמ'  ב'
תרגיל גילמן456 ד'1200-1000 סמ'  ב'

קורס זה נועד להקנות ידע בסיסי וכלים ללימוד ומחקר של האימפריה העוסמאנית, אחת האימפריות החשובות והמשפיעות ביותר בהיסטוריה של אגן הים התיכון. לפיכך, לצד לימוד פרקים נבחרים בתולדות האימפריה, נתוודע למחלוקות היסטוריוגרפיות, ננתח מקורות ראשוניים ונשאל כיצד מחקר של האימפריה העוסמאנית עשוי להיות רלוונטי עבורנו. לצורך זה נעשה שימוש גם בקטעים מרומנים, סדרות טלוויזיה ומוזיקה תורכית עכשווית. התרגיל קשור מבחינה תוכנית לקורס מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית של פרופ' איימי סינגר אך הוא מתנהל כקורס נפרד ועצמאי לכל דבר ועניין.  על פי רוב, יתנהלו השיעורים במסגרת התרגיל במתכונת של דיון על-בסיס חומרי הקריאה שהתלמידים יתבקשו לקרוא בבית, מתוך כוונה לאפשר לתלמידים להעמיק ולהרחיב את הדיון בהיבטים שונים של ההיסטוריה העוסמאנית.

 

This course is meant to impart basic knowledge and tools for the study of the Ottoman Empire, one of the most important polities in the history of the Mediterranean. We will therefore not limit ourselves to selected episodes in the history of that empire, but also learn about major historiographical debates, read primary sources and ask how the study of Ottoman history may be relevant in the 21st century. In order to do that, we will use alongside the readings, movies, television scenes and contemporary music. Classes will be conducted as discussions based on the reading materials to engage the students and encourage their active involvement.

0622-1099-01
 תרגיל בכתיבת עבודות
 Exercise in Writing Papers
פרופ שפר מוסנזון מריםתרגיל גילמן456 ג'1400-1200 סמ'  א'

מטרת הקורס היא להקנות עקרונות והרגלי עבודה נכונים בהכנת חיבור מחקרי אקדמי. לצורך זה יתקיים הקורס במתכונת סדנא, ובמהלכה יתרגלו הסטודנטים את כל השלבים של כתיבת עבודה. הם יבחרו לעצמם נושאים מתחום ההיסטוריה של המזרח התיכון ויגישו עבודה כתובה עם סיום הקורס.

 

מטלות הקורס הן שלבי כתיבת העבודה. כל נדבך חיוני לנדבך שבא אחריו. משום כך יש חשיבות רבה לעמידה בלוחות הזמנים כדי להשלים את תהליך הלמידה באופן מסודר ולכתוב את העבודה במועד ובאופן איכותי. אין מועדי ב' להגשת עבודות.

The aim of the course is to instruct students in proper academic writing. For this purpose, the course will take the form of a workshop, during which the students will practice all stages of writing a research essay. They will choose subjects from the history of the Middle East and submit written work upon completion of the course.

 

The course assignments are the stages of writing the paper. Each layer is essential to the next. Therefore, it is very important to meet the timetables in order to complete the learning process in an organized manner and to write the work in a timely and qualitative manner.

0622-2000-01
 ערבית למתקדמים
 Advanced Arabic
מר רובין אילן יואבשיעור ותגילמן305 א'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן305 ד'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן305 א'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן305 ד'1000-0800 סמ'  ב'

 

 

הקורס מיועד לפתח את מיומנות הקריאה וההבנה של טקסטים בשפה הערבית המודרנית, תוך העמקת הלימוד של תופעות דקדוקיות ותחביריות, והעשרת אוצר המילים. הקורס יכלול לימוד שיטתי של סוגיות דקדוק ותחביר ברמה מתקדמת, וקריאה ותרגום לעברית של טקסטים מתוך אמצעי התקשורת, בדרגת קושי שתעלה בהדרגה לאורך השנה, תוך הטמעת אוצר המילים במטרה להגיע להבנה ראשונית של טקסטים ללא תלות במילון.

The purpose of this course is to develop the capacity of reading texts in modern Arabic, and to expand the student's knowledge of Arabic grammar and syntax, as well as of Arabic vocabulary. The course will include a systematic study of advanced grammar and syntax, and the reading and translation into Hebrew of Arabic texts, mainly from the media. The level of the texts which will be read will rise gradually during the course, with the aim of achieving the ability to understand texts without a dictionary.  

 

0622-2000-02
 ערבית למתקדמים
 Advanced Arabic
גב' דוידוביץ עדנהשיעור ותגילמן305 ב'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותגילמן305 ה'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותגילמן307 ב'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן307 ה'1800-1600 סמ'  ב'

הקורס מיועד לפתח את מיומנות הקריאה וההבנה של טקסטים בשפה הערבית המודרנית, תוך העמקת הלימוד של תופעות דקדוקיות ותחביריות, והעשרת אוצר המילים. הקורס יכלול לימוד שיטתי של סוגיות דקדוק ותחביר ברמה מתקדמת, וקריאה ותרגום לעברית של טקסטים מתוך אמצעי התקשורת, בדרגת קושי שתעלה בהדרגה לאורך השנה, תוך הטמעת אוצר המילים במטרה להגיע להבנה ראשונית של טקסטים ללא תלות במילון.

The purpose of this course is to develop the capacity of reading texts in modern Arabic, and to expand the student's knowledge of Arabic grammar and syntax, as well as of Arabic vocabulary. The course will include a systematic study of advanced grammar and syntax, and the reading and translation into Hebrew of Arabic texts, mainly from the media. The level of the texts which will be read will rise gradually during the course, with the aim of achieving the ability to understand texts without a dictionary.  

0622-2001-01
 מבוא להיסטוריה חברתית
 Introduction to Social & Cutural History of the Middle East
ד"ר ברק אוןשיעור גילמן282 ג'1600-1400 סמ'  ב'

היסטוריה חברתית עוסקת בחיי היומיום של בני האדם בעבר תוך אבחנה בין קבוצות חברתיות שונות, ניתוח מערכות היחסים בתוך כל קבוצה ובין הקבוצות השונות. במילים אחרות, ההיסטוריה החברתית עוסקת בשאלה איך חוו בני האדם הרגילים את השינויים והאירועים הגדולים בהיסטוריה. במזרח התיכון, הסוגיה הזו קיבלה חשיבות מיוחדת כתוצאה משילוב המזרח התיכון בכלכלה העולמית, הקמת המדינות החדשות, והכישלון של הניסיונות החברתיים. כדי להבין את השינויים שחלו בחייהם של תושבי המזרח התיכון, ידון הקורס בקבוצות שונות, החל מאיכרים, בני שבטים ואנשי דת, דרך היחסים בין קבוצות כמו סוגיות מגדריות, וכלה בניתוח ההשפעה של תהליכים טכנולוגיים כמו התפתחות התחבורה על גידול ערים האינטרנט כגורם ששינה את חייהם של הצעירים באזור.

Social history or “history from below” presuppose we cannot reduce either the past or the present for that matter to a “House of Cards” narrative of intrigues, gossip or ideology of the political, economic or cultural elites. During the semester, we will examine different social and gender groups via a variety of scholarly perspectives, including history of the senses and emotions, history of science and technology, urban history and more, using a large spectrum of written, recorded, and photographed primary and secondary sources. We will ask how can social history not only reflect a wide array of voices and dispositions of actors in the past, but also serve as a public utility today.

0622-2011-01
 סביבה ואיכות סביבה במזה"ת
 Environmental History of the Middle East
פרופ שפר מוסנזון מריםשיעור גילמן456 ה'1400-1200 סמ'  א'
הקורס בוחן את ההשפעות ההדדיות בין חברות אנושיות במזרח התיכון והסביבה שלהן. תופעות טבע חריגות ברמה המקומית, שינויי אקלים ברמה האזורית והעולמית, משאבי טבע (מים, נפט וגז), תרבות הגנים ועוד הם בין הנושאים שנידונים כדי ללמוד על האופנים שבהם מערכת היחסים הזו בין אדם לטבע השפיעה על מציאות חיים פוליטית, חברתית ותרבותית מראשית האסלאם ועד ימינו. .
The course analyzes the interactions between human societies and the environment in the Muslim Middle East. Local exceptional natural phenomena, regional and global climate change, natural resources (water, oil, gas), garden culture and other topics will serve as a platform to understand the ways in which the interaction of humanity and nature shaped social, cultural and political realities in the Middle East from the advent of Islam to the 21st century.
0622-2018-01
 "המאה המופלאה": חיים ומוות באסתנבול
 "The Magnificent Century": Life & Death in Istanbul
פרופ שפר מוסנזון מריםשיעור ותגילמן362 ב'1400-1000 סמ'  א'

איך היה לחיות באימפריה העוסמאנית בעת החדשה המוקדמת? איך הרגישו סולטאן, שפחה, יניצ'רי, מוכר יהודי בשוק , סוחר נוצרי, ואישה מאושפזת בבית החולים? הקורס הוא התנסות בחוויה היומיומית בארמון ומחוצה לו על-ידי כניסה לנעליהן של דמויות היסטוריות (ושל דמויות שיכלו להיות היסטוריות): במקום לדבר עליהן אנחנו נשחק אותן, וניכנס בעצמנו לאופרת הסבון העוסמאנית.

 

מטלות הקורס: עבודה שוטפת לכל אורך הקורס, שתכלול קריאת חומר אקדמי, עיון במקורות ראשוניים והשתתפות פעילה בדיונים ובמשחקים (60% מהציון), ועבודה קצרה (1,000 מלים) בה יסכמו סטודנטים את ההתנסות שלהם (40% מהציון).

How was it to live in the Ottoman Empire in the early modern period? How was it to the Sultan, a concubine, a Christian merchant, a Jewish greengrocer at the market, and female patient at the hospital to live their lives in the Middle East? The course looks at the daily experience in the palace and outside it by entering the shoes of the historical (and imagined) figures: instead of talking about them we will play them! Assignments include reading academic materials, analyzing primary sources and participating actively in discussions and games-debates of historically-based arguments (60% of the grade), and a reflection paper (1,000 words) at the end of the course (40% of the grade).

0622-2019-01
 זיכרון והיסטוריה - יהודי המזה"ת וצפון אפריקה בתקופה המודרנית
 History & Memory-The Jews of the Middle East & North Africa in Modern Times
ד"ר נסימוב מריםשיעור גילמן278 א'1200-1000 סמ'  א'
בקורס תידונה סוגיות מפתח בהיסטוריה של יהודי המזרח התיכון וצפון אפריקה כפי שהן משתקפות במחקר ההיסטורי. כמו כן, נעמוד על השתקפותן של סוגיות אלה בכתיבה הספרותית והביוגראפית פרי עטם של יהודים מקהילות אלה. מטרת הקורס היא להכיר את המחקר ההיסטורי אודות נושא זה, לעמוד על התיזות העיקריות המעצבות את הידע שלנו אודותיו ובד בבד להתוודע אל מימד הזיכון האישי-הפרטי.
The course addresses key issues in the modern history of Jewish communities in the Middle East and North Africa as reflected in the scholarly literature. Also, we will examine the extant in which these issues are reflected in the literary and biographical writing by Jews from these communities. The course aims at illuminating the academic historical research trough the personal and the literary dimension.
0622-2020-01
 מאה שנים אחרי: המרד הערבי והמורשת ההאשמית במזרח התיכון
 Hundred Years On: The Arab Revolt and the Hashemite Legacy in the Middle East
פרופ אלון יואבשיעור גילמן307 ג'1800-1600 סמ'  ב'
במאה העשרים היו תולדות המשפחה ההאשמית קשורות באופן הדוק להתפתחויות הפוליטיות במזרח התיכון. ההאשמים, המייחסים את מוצאם לנביא מחמד, הנהיגו לפני מאה שנה את המרד הערבי נגד האימפריה העוסמאנית, היו לבעלי הברית העיקריים של הבריטים בין שתי מלחמות העולם והקימו בסיועם ארבע מדינות, מתוכן שרדה עד ימינו ממלכת ירדן. הקורס ינתח סוגיות מרכזיות בהיסטוריה של המזרח התיכון המודרני דרך בחינת המרד הערבי ומורשתו ומעקב אחר המשפחה ההאשמית וינסה להעריך את מידת השפעתה על עיצובו של האזור כפי שאנו מכירים אתו כיום.
During the twentieth century, the history of the Hashemite family was closely intertwined with the political history of the Middle East at large. The Hashemites, who trace their descent to the prophet Muhammad, led the Arab Revolt against the Ottoman Empire hundred years ago, were the main allies of the British in the interwar period and established with their assistance four states, of which only the Hashemite Kingdom of Jordan has survived until this day. The course will analyze central themes in Middle Eastern history by exploring the Arab Revolt and its legacy and by closely following the Hashemites. It will also try to assess the extent of their impact on the makeup of the region as we know it today.
0622-2026-01
 זמנים מודרניים במזה"ת
 Modern Times in the Middle East
ד"ר וישניצר אבנרשיעור ותגילמן455 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן455 ד'1200-1000 סמ'  א'

קורס זה עוסק בזמן לא כאיזה ענן ערטילאי התלוי מעל החברה האנושית אלא כתוצר תרבותי של מבני כוח ויחסים חברתיים בתקופות ומרחבים מוגדרים ועל כן, כמושא לניתוח היסטורי. במסגרת הקורס נעסוק באופנים שבהם אורגן, הופץ והובן זמן במזרח התיכון למן העת החדשה המוקדמת ועד המאה העשרים. מי קבע מה השעה באיסטנבול של המאה השמונה-עשרה ובאיזה אופן? מהי דייקנות בקהיר של סוף המאה התשע-עשרה וכיצד עיצבו אותה מחדש החשמליות שהחלו פועלות בעיר באותה תקופה? מה הופך איחור ל'אופנתי' ומהן המשמעויות החברתיות והפוליטיות של המתנה? הקורס יעסוק בשאלות אלה וברבות אחרות ויראה כי השתנות דפוסי ארגון הזמן והמשמעויות שיוחסו להם היתה מרכזית בהתהוותו של ה'מזרח-התיכון המודרני' כפי שאנחנו מכירים אותו.

This course approaches time not as some hazy cloud hanging above human society but as a the product of power structures and social relations in specific periods and areas, and therefore, as an object of historical analysis. We will discuss the ways time was organized, disseminated and understood in the Middle East from the early modern period down to the twentieth century. Who set the time in eighteenth century Istanbul and how? What was punctuality in late nineteenth century Cairo and how was it changed by the trams that started operating during that time? What did it mean to be 'fashionably late' and what were the political and social implications of waiting?

0622-2029-01
 היסטוריה כלכלית של המזה"ת בעת החדשה
 Economic History of the Middle East
ד"ר נדן עמוסשיעור גילמן307 ה'1200-1000 סמ'  א'
הקורס עוסק בדרכים שבהן חברה ופוליטיקה עיצבו את כלכלת המזרח התיכון, ולהיפך. נלמד מושגים ותפיסות מתחומי הכלכלה והכלכלה הפוליטית ונתמקד בסוגיות רגיונאליות במגוון נושאים ביניהם: עוני ועושר; סיוע בינלאומי ושיתוף פעולה; "מסורת" ופיתוח; חקלאות, נפט ותיעוש; כלכלה אסלאמית; מגדר; שחיתות; היבטים כלכליים של שלום ומלחמה; טרור וסנקציות כלכליות. אין צורך ברקע כלכלי או אחר לקורס הבינתחומי הזה. הדרישה המוקדמת היחידה היא רצון ללמוד.

This course explores the ways in which social and political issues in the Middle East have shaped economic conditions in the region, and have in turn been shaped by them. We will discuss basic concepts of economics and political economics, and will focus on regional aspects, including: affluence and poverty; foreign aid and cooperation; "tradition" and development; agriculture, oil and industrialization; Islamic economics; gender issues; corruption; economic aspects of peace and war; terror and economic sanctions. The only prerequisite is a willingness to learn.
0622-2030-01
 מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה
 Music, Gender and Queer Identity in the Middle East and Africa
ד"ר מורד משהשיעור גילמן277 ג'1400-1200 סמ'  ב'

הדיון בקשר בין מוסיקה למגדר ומיניות, כולל זהות להטב"קית ,תופס תאוצה לאחרונה הן בתקשורת והן באקדמיה בעולם. בעולם האקדמי מתגבש תחום חדש יחסית שזכה לכינוי "אתנו-מוסיקולוגיה קווירית". ספרו של המרצה על מוזיקה בקרב הקהילה הגאה בקובה זכה לשני פרסים בינלאומיים חשובים בתחום, והוא נחשב לאחד החוקרים המובילים בתחום החדש הזה.  

זהו קורס ראשון מסוגו בארץ, המתייחס להיבטים חברתיים, מגדריים וקוויריים במוזיקה של אפריקה והמזה"ת. 

הקורס הוא אינטר-דיסציפלינרי ומשלב לימודי אפריקה והמזה"ת, אתנומוזיקולוגיה, תרבות, מגדר, ולימודים קוויריים.  

הקורס יתמקד בקשר בין מוסיקה, חברה ופוליטיקה במזה"ת ובאפריקה, באספקלריה המגדרית והלהטב"קית. הוא יעסוק במגדר וזהות מינית בעולם המוסיקלי האפריקני והמזרח תיכוני המסורתי והעכשווי. חלק נכבד יוקדש לקשר בין מגדר, מיניות למוזיקה ולפולחן דתי במזרח התיכון ובאפריקה,  ולמרחב הביטוי וההזדהות המיוחד שהמוסיקה מעניקה לנשים ולהטב"ק בעולם המוסלמי בעבר וכיום.

בנוסף יציג הקורס היבטים "קוויריים" (נזילים ואנטי-דיכוטומיים) בתרבויות המוזיקליות של אפריקה והמזה"ת באספקלריה היסטורית ותרבותית. כאלה שאף מקדימים את העיסוק העכשווי בזהות מינית.  

 

נושאים שייכללו ויידונו בקורס: 

-   האם החלוקה המגדרית המערבית תקפה גם בתרבותיות אפריקה והמזה"ת, כיצד המוסיקה בחברות אלה

    מספקת מרחב אלטרנטיבי ל"יוצאי הדופן"? 

-   חלוקת תפקידים גברים/נשים/להט"בים במוסיקה ובפולחן.

-   טאבויים מגדריים ומיניים במוסיקה

-   להטב"קים בטקסים מיסטיים, איחוז וכניסה לטראנס.

- "קוויריות" מושרשת במוזיקה ובחברה/תרבות באפריקה ובמזה"ת        

-   שירת נשים, ושירה הומו-ארוטית בעולם המוסלמי.

-   להט"בים, טרנסג'נדרים וקווירים כגיבורים מוסיקליים פופולריים באפריקה ובמזרח התיכון בחברות    

    הומופובית בכללותן.

  - מגדר ומיניות קווירית בעולם הסופי ובמוזיקה הסופית

-   מגדר, מיניות ולהטב"ק במוסיקה במזרח התיכון החדש ובאפריקה העכשווית.

-   מגדר, להטב"ק, קוויריות, המוזיקה הערבית והמוסיקה המזרחית בישראל (נושא פרויקט המחקר העכשווי של המרצה).

  במהלך הקורס נצפה בקטעי וידיאו רבים, ונדון בטקסטים רלוונטיים בנושאי מוסיקה, מגדר וקוויריות.

This is the first academic course of its kind in Israel, dedicated to gender, sexuality and queer elements in the music of Africa and the Middle East.  

The course will examine the connection between music, culture, society and politics in the Middle East and Africa, from a gender and LGBTQ perspective. We will enlighten and discuss both queer elements in the traditions and history of the different cultural groups and spaces, as well as current musical spaces and LGBTQ communities.

The course is inter-disciplinary incorporating texts and ideas from various disciplines: African and Middle East studies, Ethnomusicology, cultural studies, gender and sexuality studies and queer studies.

Some of the course's topic:

1. Understanding gender and sexuality in the African and Middle Eastern contexts

2. Religion, music and gender

3. Gender and sexuality in relation to trance and spirit possession in African and Afro-Diasporic religions, and in the Sufi world

4. Women's songs and musicmaking in different traditions

5. Homoerotic poetry and music making in the Moslem world

6."Queer as an aesthetic and structural context in African and Middle Eastern musical cultures

7. LGBTQ artists and expressions in contemporary music scenes in Africa and the Middle East.

8. Arabic and Mediterranean music in Israel and the LGBTQ community

 

 

0622-2104-01
 השיעה מכניעות למהפכה
 The Shia From Acquiescence to Revolution
פרופ ליטבק מאירשיעור ותגילמן307 ד'1800-1600 סמ'  ב'
הקורס יסקור את התהליכים המרכזיים בהתפתחותה של השיעה כדת, ובמיוחד את יחסי הגומלין בין נסיבות סוציו-פוליטיות לבין התפתחות תיאולוגית-אידיאולוגית. בין היתר ידון הקורס בראשית הקרע הסוני-שיעי, בגיבוש הדוקטרינות השיעיות המרכזיות, בהפיכתה של השיעה לדת המדינה באיראן, יחסי השיעה והמדינה באיראן, עיראק ובלבנון במאות ה-20, ועליית הרדיקליזם השיעי בשלהי המאה ה-20 באיראן ובלבנון.
The course will survey the major developments of the Shia as a religion, particularly the interaction between socio-political circumstances and doctrinal developments. The course will survey the birth of the Sunni-Shii rift, the formation of the major Shii doctrines; the transformation of Shiism to state religion in Iran, Shia-state relations in modern Iran, Iraq and Lebanon and the emergence of radical Shiism in late Twentieth Century Iran and Lebanon.
0622-2142-01
 בין אחדות לפירוד-המערכת הערבית המדינתית
 Between Unity & Division: the Arab State System
פרופ מדי-וויצמן ברוסשיעור גילמן362 ה'1400-1200 סמ'  א'
הקורס יחתור לניתוח ולהבנת אחד הגורמים המרכזיים המעצבים את הפוליטיקה במזרח התיכון בזמן החדיש: היחסים המורכבים בין מדינות ערב, והשפעות הגומלין בין המערכת הבין-ערבית וסוגיות כגון חדירת המעצמות למזה"ת, הסכסוך הישראלי ערבי ועליית כוחות של האסלאם הפוליטי. תוך כדי שימוש בתיאוריות היחב"ל וביניהן ה"ריאליזם" וגם ה"קונסטרוקטיביזם", הקורס ינתח את האבולוציה של המערכת מראשיתה בתחילת המאה ה- 20, דרך תקופת השיא של הפן-ערביות הרדיקלית בשנות ה- 50 וה- 60 ועד התייצבותה כמערכת מדינית מעוצבת ונורמטיבית. באמצעות ניתוח הדינאמיקה הבין-ערבית על רקע האתגרים הרבים שהעמידו גורמים פנים-ערביים, שחקנים אזוריים לא-ערביים, ומעצמות העל, הקורס אמור ללבן סוגיות כגון הזהות הערבית המודרנית המשתנה, תהליכי יצירת המדינה הערבית, השפעותיהן של אידיאולוגיות על-לאומיות ותת-לאומיות

This course seeks to understand one of the most important factors shaping the modern and contemporary politics of the Middle East: the complicated relationships between Arab countries, and the interaction between inter-Arab dynamics and other dimensions of Middle Eastern political life such as the Arab-Israeli conflict, Great Power penetration, and the rise of political Islam. Employing both "realist" and "constructivist" theories of international relations, it will analyze the evolution of the system from its infancy at the beginning of the 20th century, through the pan-Arab heyday of Gamal Abdel Nasser in the 1950s and 1960s, the subsequent consolidation of a more normative state system and its eventual, albeit partial undermining by the Arab Spring upheavals. In examining inter-Arab dynamics against the background of challenges posed from within the Arab world, by non-Arab regional actors Israel, Turkey and Iran and by Great Powers, the course will seek to understand matters such as the changing nature of modern Arab identity, Arab state formation, the effect of supra-national and sub-national ideologies on the behavior of Arab elites, and the underpinnings of the foreign policies of Arab states.

 

0622-2173-01
 המזה"ת מהעיתונות המודפסת לתרבות המדיה הדיגיטלית
 The Middle East From Printed Press to Digital Media Culture
ד"ר הנדלמן-בעבור ליאורהשיעור גילמן456 ג'1400-1200 סמ'  ב'


מתי התרחש מסע התעמולה הראשון במזרח התיכון המודרני? את מי משרתת אל-ג'זירה?, מה הקשר בין "הקריקטורות של מוחמד" ל"פיתוי האחרון של ישו"?, האם רשת האינטרנט היא כלי חופש או כלי תעמולה במזרח התיכון? בקורס זה ננסה לתת מענה לשאלות אלו ואחרות תוך התחקות אחר התפתחות ופעילות אמצעי תקשורת שונים באזורנו, מהעיתונות המודפסת לתרבות הדיגיטלית. הקורס יעקוב אחר צמיחת אמצעי התקשורת, התפתחותם ויחסיהם עם השלטונות במספר מדינות מפתח במרחב המזרח התיכון בראייה היסטורית ועכשווית. במסגרת זו נבחן בעין ביקורתית את התפקיד והתפקוד של התקשורת המקומית במזרח התיכון באמצעות התמקדות בשלוש סוגיות מרכזיות: תעמולה, צנזורה וחופש ביטוי. 

What are the origins and roles of popular culture in the Middle East? What is the difference between popular culture and high culture, between entertainment and art? The course will examine these and other questions from a historical perspective, focusing on the interconnections between popular culture, society and politics in the history of the Middle East. The course will examine relevant case studies from the field of music, film, comics, graffiti and more.
0622-2197-01
 תרבות פופולרית במזה"ת
 Popular Culture in the Middle East
ד"ר הנדלמן-בעבור ליאורהשיעור גילמן277 ג'1200-1000 סמ'  ב'
מהם מקורותיה של התרבות הפופלרית במזרח התיכון? אלו תפקידים היא נועדה למלא? מה ההבדל בין תרבות פופולרית לתרבות גבוהה, בין בידור לאומנות? הקורס יבחן שאלות אלו ואחרות בראייה היסטורית תוך התמקדות בזיקות הגומלין שבין תרבות פופולרית, חברה ופוליטיקה בתולדות המזרח התיכון. במהלך הקורס ייבחנו מקרי בוחן רלבנטיים מתחום המוסיקה, הקולנוע, הקומיקס, הגרפיטי ועוד.
0622-2198-01
 ירושלים מן הכיבוש העוסמאני לתקופת המנדט
 Jerusalem From the Ottoman Conquest to the Mandate Period
ד"ר וישניצר אבנרשיעור ותגילמן456 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן456 ד'1400-1200 סמ'  א'

ההיסטוריה של ירושלים עוצבה לא רק על-ידי גורמים גיאוגרפיים, כלכליים, פוליטיים וצבאיים אלא על-ידי שורה של רעיונות, דימויים ורגשות שקשרו לה אנשים בני תקופות שונות ודתות שונות, אף שרבים מהם לא ראו את העיר מימיהם. במסגרת הקורס נעסוק בהיבטים שונים של חיי העיר לאורך התקופה העוסמאנית ובתקופת המנדט ונשאל שורה של שאלות על הממשי והמדומיין בעיר, על מקומה באזור ובאימפריות ששלטו בה. איך נראו חיי היומיום של התושבים? מה הרכיב את עולמם התרבותי? מה היה טיבם של היחסים בין הקבוצות השונות שחיו בעיר? כיצד נראתה ירושלים מאיסטנבול וכיצד נראתה איסטנבול מירושלים? ולבסוף, מה בין לחיות בעיר לבין לדמיין אותה? בנוסף לתכנים האלה, נבקש במסגרת הקורס להתוודע למקורות היסטוריים רלוונטיים ולאופני השימוש בהם, למחלוקות היסטוריוגרפיות ושאלות מתודולוגיות הקשורות בחקר ירושלים.

The history of Jerusalem was shaped not only by geographic, economic, political and military factors but by a whole range of ideas, images and emotions that were tied to it by people of different backgrounds in different periods, even though many of them never even saw the city. The course will cover different aspects of life in Jerusalem under the Ottoman and the British empires and will raise questions about the real and the imagined in Jerusalem and about its importance in the region and for the empires that ruled it. How did the inhabitants of the city live? What made up their cultural world? What was the nature of the relations between different social groups?  Finally, in what ways living in the city differs from imagining it. In addition, we will familiarize ourselves with historiographical controversies and methodological questions pertaining to historical sources and their use.

0622-2201-01
 תורכיה המודרנית
 Modern Turkey
ד"ר וישניצר אבנרפרוסמינרגילמן362אב'1400-1200 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן362אד'1400-1200 סמ'  ב'

סמינר זה מציע היכרות ראשונית עם החברה, הכלכלה, הפוליטיקה והתרבות של הרפובליקה התורכית החל מהקמתה על חורבות האימפריה העוסמאנית ועד לעליית מפלגת הצדק והפיתוח (AKP) בראשית שנות ה-2000. במהלך הקורס ננסה להעמיק מעבר לרגעים של דרמה פוליטית ולחשוף  את תהליכי העומק שעברו על החברה התורכית בכל הנוגע למתחים מעמדיים ואתניים, יחסים מגדריים, זהויות קולקטיביות, ייצור תרבותי ועוד. על פי רוב, יתנהלו השיעורים במסגרת התרגיל במתכונת של דיון על-בסיס חומרי הקריאה שהתלמידים יתבקשו לקרוא בבית, מתוך כוונה לאפשר לתלמידים להעמיק ולהרחיב את הדיון בהיבטים שונים של ההיסטוריה העוסמאנית.

This seminar offers a preliminary survey of the politics, economy, society and culture in the Republic of Turkey since it was founded on the ruins of the Ottoman Empire, to the rise of the AKP in the early 2000s. The course seeks to dig under moments of political drama and expose deeper processes of transformation in  what regards class and ethnic tensions, gender relations, collective identities and much more. Classes will be conducted as discussions based on the reading materials to engage the students and encourage their active involvement.

 

0622-2203-01
 משבטים לממלכה: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה של ירדן
 From Tribes to Kingdom: Major Themes in Jordanian History
פרופ אלון יואבפרוסמינרגילמן455 א'1600-1400 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן455 ג'1600-1400 סמ'  א'
הקורס יבחן סוגיות מרכזיות בהיסטוריה של ירדן במאות התשע עשרה והעשרים. מעבר להכרת המסגרות הפוליטיות, עיקר הלימוד יוקדש להבנת החברה המקומית ותרבותה. בנוסף, בפני התלמידים יוצגו גישות שונות במחקר ודוגמאות מן המקורות ההיסטוריים. הקורס לא יצטמצם ללימוד ההיסטוריה הייחודית של ירדן, אלא ירחיב את היריעה כדי לעמוד על ההקשר האזורי הרחב ולבחון תופעות דומות במקומות אחרים במזרח התיכון.
The course explores central themes in the history of Jordan during the nineteenth and twentieth centuries. On top of understanding the political frameworks and structures on both banks of the Jordan River, the main goal of the course is to allow for thorough understanding of local society and its culture. During the course of study the students will be presented with different methodological and theoretical approaches as well as historical documents. The course is not limited to the study of the particular history of Jordan but seeks to broaden the discussion to include the wider regional
0622-2207-01
 איראן בעת החדישה
 Iran in the Modern Era
ד"ר הנדלמן-בעבור ליאורהפרוסמינרגילמן455 ג'1400-1200 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן455 ה'1400-1200 סמ'  א'
המהפכה האיראנית של 1979 והקמת הרפובליקה האסלאמית בהנהגת איתאללה רוחאללה ח'ומיני בעקבותיה, היוו קו פרשת מים בהיסטוריה המודרנית של המזרח התיכון בפרט והעולם בכלל. בתולדות איראן המודרנית היו מאורעות אלה שיא נוסף במאבק פוליטי וחברתי מתמשך על עיצובה של איראן בעת החדישה. בפרו"ס זה נתחקה אחר שלושה צירים מרכזיים בתולדות איראן המודרנית: מהפכה, אסלאם ומערב, וננסה להבין את משמעויותיהם המשתנות בהקשרים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים, למן סוף המאה התשע עשרה ובמהלך המאה העשרים.The Iranian Revolution of 1979 and the formation of the Islamic Republic led by Ayatollah Khomeini, constituted a watershed event in the modern history of the Middle East in particular and the world at large. In Iranian modern history this event provides a window to an ongoing political, ideological and social struggle in this country. This course will follow three main tracks that shaped the history of modern Iran: revolution, Islam and the West, while exploring their political, social and cultural contexts, from the late nineteenth century and during the twentieth century.0622-2215-01
 מצרים בעת החדשה
 Egypt in the The Modern Era
ד"ר ברק אוןפרוסמינרגילמן497 ג'1600-1400 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן497 ד'1200-1000 סמ'  א'
"קהיר כותבת, ביירות מדפיסה, בגדאד קוראת" – עלא' ראי אל-מת'ל, מצרים אכן נחשבה במשך שנים לאבן רוזטה המסייעת לפענח דפוסי עומק בעולם הערבי ובדרום הגלובאלי. אולם מעמדה של מצרים כמלכה התרבותית, הפוליטית החברתית והדתית של העולם הערבי אינו בלתי מעורער כפי שהיה. באמצעות "קריאת" מסמכי ארכיון, ספרות יפה, סרטי קולנוע, גרפיטי, מוסיקה, ואפילו זמרירים איסלאמיסטיים לטלפון סלולארי, הקורס יבחן את ההיסטוריה המודרנית של מצרים בין סוף המאה השמונה עשרה ל"אביב הערבי", תוך דגש על סוגיות של קולוניאליזם ופוסט-קולוניאליזם, תרבות פופולארית, דת וטכנולוגיה


“Cairo writes, Beirut prints, Baghdad reads” – as this maxim suggests, Egypt has long been considered a Rosetta Stone of sorts, offering a cipher for understanding general trends and challenges in the Arab world and the Global South. Yet Cairo’s position as the once undisputed cultural, political, social, and religious capital of the Middle East has been threatened from various directions. What explains Egypt’s regional importance and its partial decline? “Reading” Egyptian novels, films, music, graffiti and even Islamic ringtones, we will examine this question in Egyptian history from the late eighteenth century to the “Arab Spring,” focusing on questions of colonialism and post-colonialism, popular culture, religion and technology.0622-2218-01
 הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית
 The Palestinians: a Political, Social and Economic History
ד"ר נדן עמוסשיעור ותגילמן456 ג'2000-1800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן456 ה'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס עוסק בהיסטוריה והיסטוריוגרפיה של הפלסטינים במאות ה-19 וה-20 תוך דיון משלב של סוגיות פוליטיות ולאומיות, חברתיות וכלכליות.

This course investigates the history and historiography of Palestinians over the 19th and 20th centuries, incorporating a range of political, national, social and economic perspectives.

0622-2301-01
 מבוא למשפט מוסלמי
 Introdution to Muslim Law
ד"ר צפריר נוריתשיעור ותגילמן361 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן361 ה'1200-1000 סמ'  א'
הקורס יסקור את הנושאים המרכזיים הקשורים בשריעה ובמערכת המשפט המוסלמית, כגון: מקורות המשפט, שימור מול התחדשות בשריעה, הבדלים בין החוק הסוני לשיעי, אסכולות המשפט, הזיקה בין המשפט והאסכולות לבין החברה והשלטון באסלאם, הקאדי, המופתי והשריעה בארץ: נקודות מגע בינה לבין מערכת המשפט הישראלית.
The course will offer a survey of the major aspects of the Shari'a and the Muslim legal system. These include: the sources of law and their nature; continuity and change in the Shari's; differences between Sunni and Shi'I law; the legal schools; the relation between the law and the legal system on the one hand, and society and government on the other hand; the qadi; the mufti; and some aspects of the the Shari'a in Israel, and its relation with Israeli law.
0622-2304-01
 מבוא לצופיות
 Introduction to Sufism
ד"ר בק איריתשיעור גילמן307 א'1400-1200 סמ'  ב'

בקורס זה תבחן התפתחותה התיאולוגית והחברתית של הצופיות מימיה הראשונים במאה התשיעית ועד למאה העשרים ואחת. הקורס יתמקד בבחינת היבטים שונים של המפגש וההתמודדות של הצופיות עם אתגרי העת החדשה, כגון קולוניאליזם ולאומיות, התפתחות תשתיות ורשתות תקשורת ושינויים במעמד הנשים. מקרי המבחן יתמקדו במרחבים שונים של המזרח התיכון אפריקה.

This course will examine the theological and social development of Sufism since its beginnings in the ninth century until the twentieth-one century. It will focus on examining different aspects of the encounter and coping of Sufism with the challenges of the new age, such as colonialism and nationalism, the development of infrastructures and communication networks and changes in status of women. The case studies will focus on different spaces of Africa and the Middle East.
0622-2306-01
 חברה וסביבה בצפון אפריקה
 Society and Environment in North Africa
ד"ר זיסנויין דניאלשיעור גילמן279 ג'1000-0800 סמ'  ב'

בדומה לנושאים אחרים, איזור המגרב מהווה שדה מחקר עשיר לבדיקת שאלות הקשורות בהתפתחות עירונית, תמורות חברתיות וכלכליות והשפעתם של שינויים סביבתיים על מרקם החיים. הקורס יתמקד בשאלות אלה, תוך התייחסות להתפתחויות שעברו על מרוקו, אלג'יריה ותוניסיה בתקופה הקולוניאלית, ההתמודדות עם אתגרים מגוונים בתקופה שלאחר העצמאות והשפעתם של שינויים סביבתיים על החיים במרחב בראשית המאה ה-21. הקורס ידון גם בשאלת ההגירה מצפון אפריקה ותת היבשת למדינות אירופה, בניסיון למקם תהליך זה בהתפתחויות האחרות שעוברות על מדינות האזור בעשורים האחרונים. השיעורים יבחנו תהליכים אלה מתוך פרספקטיבה של היסטוריה סביבתית (Environmental History) ובחינת התאמתן של תיאוריות בנושאים אלה למדינות צפון אפריקה בראשית המאה העשרים. הקורס יציע זווית חדשה להכרת מדינות המגרב, אשר עשוי להתאים גם ליישום במרחבים מזרח תיכוניים נוספים.

This course will examine questions concerning urban development, social and economic changes and the impact of environmental changes on life in North Africa. The course will also explore the topic of migration from North and Sub-Saharan Africa to Europe, situating this process in other developments Morocco, Algeria, and Tunisia have experienced in recent decades. The course will examine these events through the prism of environmental history, and discuss how compatible these theories are with the reality of 21st century North Africa.

0622-2308-01
 עירוניות ומרחב ציבורי - נצרת כמקרה בוחן
 Urbanization & Urban Space - Nazareth As a Test Case
ד"ר צורף מירהשיעור גילמן307 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור סמ'  ב'

הקורס יתמקד בתהליכי העיור שהתרחשו במרחבים המזרח-תיכוניים . תהליכים  אלה היו כרוכים בשינויים שחלו בתשתיות העירוניות, בפסיפס האנושי שאכלס את הערים, בפעילויות הפוליטיות הכלכליות והחברתיות  שהתרחשו בהן, בצמיחתה של תרבות עירונית ובעיקר  תרבות פנאי ואפילו בניראות עירונית.  תהליכי העיור כרוכים היו גם במשברים שהתרחשו על רקע הגירה מסיבית מן המרחבים הכפריים אל הערים, שהולידו מעמד של "פרולטריון סחבות"  כמו גם משבר זהות בקרב מהגרים שהתקשו להשתלב במרחב העירוני החדש. את התופעות הללו נדגום על ערים מרכזיות במזרח- התיכון ובכלל אלה קאהיר, בירות  ודמשק. אך עיקר הקורס יתמקד בעיר נצרת כאחת הערים המעורבות המשמעותיות ביותר  באזורנו. ההיסטוריה הפוליטית החברתית והתרבותית של העיר נצרת תילמד אגב שילוב של לימוד תיאורטי ולימוד חוויתי. הלימוד התיאורטי יכלול 6 שיעורים בני שעתיים כל אחד ואלו הלימוד החוויתי יכלול שהות בת שלושה ימים רצופים בעיר נצרת  במסגרת של קמפוס, במהלכם יתקיימו סיורים באתרים היסטוריים , מוסדות רווחה, חינוך ותרבות,  כמו כן נקיים פגישות עם פרנסי העיר שיעסקו בדילמות שמציבה עיר מעורבת כדוגמת נצרת בפני משרתי ציבור   ניפגש עם אנשי חינוך בולטים בעיר, (ובכלל אלה מוסדות החינוך הנוצריים הציבוריים והפרטיים ומוסדות החינוך המוסלמיים הממלכתיים) נשמע הרצאות מפיהם של מומחים בתחום בינוי ערים ונתוודע אל חיי התרבות בעיר.

דרישות הקורס: נוכחות  בקמפוס האוניברסיטאי שיתקיים בנצרת בין התאריכים 4-2 באפריל הינו חובה וכן הנוכחות בששת השיעורים (שלושה שיתקיימו לפני היציאה לקמפוס ושלושה נוספים לאחריו.

מטלת הקורס: עבודה בהיקף של עד 10 עמודים על אחד הנושאים שידונו בקורס. העבודה תהיה מורכבת ממסגרת תיאורטית שתתמקד באחת הסוגיות שתדונה במהלך הקורס ומתצפית משתתפת. תאריך הגשת העבודה: 27.6.19

עלות הקורס: כ-500 ₪.  החוג ישתדל לסייע לסטודנטיות וסטודנטים שיתקשו לעמוד בתשלום זה.

The course focuses on the process of urbanization that took place in the Middle East during the 19th and 20th centuries. As a result of this process profound   changes occurred in the urban infrastructures, the human mosaic of the cities, especially the emergence of the efendiyya, the urban middle class, the political as well as the social and economic activities that took place in urban spaces, the emergence of an urban culture as well as a leisure one, and finally the appearance of an urban visibility. However, this process led to a massive immigration from the rural areas to the cities, which created both a crisis of orientation among the immigrants and an urbanized lumpen proletariat. We will refer to these phenomena in Cairo, Beirut and Damascus but especially in Nazareth which was and still is one of the most important mixed cities in the area.

The uniqueness of the course is the amalgamation of a theoretical and an experiential learning. It will include 6 theoretical lessons and a 3 days academic campus in Nazareth which will include historical tours in the city, meetings with senior municipal officials, school principals and educators, and intellectuals and artists, which will refer to the cultural life of the city. The campus will take place on April 2-4, 2019. The participation in the campus is mandatory. Every student will have to pay about 500IS. The department will do its utmost to assist those who will have difficulties in paying this amount of money.

0622-2308-02
 עירוניות ומרחב ציבורי - נצרת כמקרה בוחן
 Urbanization & Urban Space - Nazareth As a Test Case
סיור סמ'  ב'

הקורס יתמקד בתהליכי העיור שהתרחשו במרחבים המזרח-תיכוניים . תהליכים  אלה היו כרוכים בשינויים שחלו בתשתיות העירוניות, בפסיפס האנושי שאכלס את הערים, בפעילויות הפוליטיות הכלכליות והחברתיות  שהתרחשו בהן, בצמיחתה של תרבות עירונית ובעיקר  תרבות פנאי ואפילו בניראות עירונית.  תהליכי העיור כרוכים היו גם במשברים שהתרחשו על רקע הגירה מסיבית מן המרחבים הכפריים אל הערים, שהולידו מעמד של "פרולטריון סחבות"  כמו גם משבר זהות בקרב מהגרים שהתקשו להשתלב במרחב העירוני החדש. את התופעות הללו נדגום על ערים מרכזיות במזרח- התיכון ובכלל אלה קאהיר, בירות  ודמשק. אך עיקר הקורס יתמקד בעיר נצרת כאחת הערים המעורבות המשמעותיות ביותר  באזורנו. ההיסטוריה הפוליטית החברתית והתרבותית של העיר נצרת תילמד אגב שילוב של לימוד תיאורטי ולימוד חוויתי. הלימוד התיאורטי יכלול 6 שיעורים בני שעתיים כל אחד ואלו הלימוד החוויתי יכלול שהות בת שלושה ימים רצופים בעיר נצרת  במסגרת של קמפוס, במהלכם יתקיימו סיורים באתרים היסטוריים , מוסדות רווחה, חינוך ותרבות,  כמו כן נקיים פגישות עם פרנסי העיר שיעסקו בדילמות שמציבה עיר מעורבת כדוגמת נצרת בפני משרתי ציבור   ניפגש עם אנשי חינוך בולטים בעיר, (ובכלל אלה מוסדות החינוך הנוצריים הציבוריים והפרטיים ומוסדות החינוך המוסלמיים הממלכתיים) נשמע הרצאות מפיהם של מומחים בתחום בינוי ערים ונתוודע אל חיי התרבות בעיר.

דרישות הקורס: נוכחות  בקמפוס האוניברסיטאי שיתקיים בנצרת בין התאריכים 4-2 באפריל הינו חובה וכן הנוכחות בששת השיעורים (שלושה שיתקיימו לפני היציאה לקמפוס ושלושה נוספים לאחריו.

מטלת הקורס: עבודה בהיקף של עד 10 עמודים על אחד הנושאים שידונו בקורס. העבודה תהיה מורכבת ממסגרת תיאורטית שתתמקד באחת הסוגיות שתדונה במהלך הקורס ומתצפית משתתפת. תאריך הגשת העבודה: 27/6/19

עלות הקורס: כ-500 ₪.  החוג ישתדל לסייע לסטודנטיות וסטודנטים שיתקשו לעמוד בתשלום זה.

The course focuses on the process of urbanization that took place in the Middle East during the 19th and 20th centuries. As a result of this process profound   changes occurred in the urban infrastructures, the human mosaic of the cities, especially the emergence of the efendiyya, the urban middle class, the political as well as the social and economic activities that took place in urban spaces, the emergence of an urban culture as well as a leisure one, and finally the appearance of an urban visibility. However, this process led to a massive immigration from the rural areas to the cities, which created both a crisis of orientation among the immigrants and an urbanized lumpen proletariat. We will refer to these phenomena in Cairo, Beirut and Damascus but especially in Nazareth which was and still is one of the most important mixed cities in the area.

The uniqueness of the course is the amalgamation of a theoretical and an experiential learning. It will include 6 theoretical lessons and a 3 days academic campus in Nazareth which will include historical tours in the city, meetings with senior municipal officials, school principals and educators, and intellectuals and artists, which will refer to the cultural life of the city. The campus will take place on April 2-4, 2019. The participation in the campus is mandatory. Every student will have to pay about 500IS. The department will do its utmost to assist those who will have difficulties in paying this amount of money.

0622-2309-01
 פתוות כמקור להיסטוריה חברתית
 Fatwas As a Source for Social History
ד"ר צפריר נוריתשיעור ותגילמן317 ב'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן361 ה'1200-1000 סמ'  ב'

אין מחלוקת על כך שהשריעה היא בעלת יכולת מסוימת להשתנות בהתאם לשינויי זמן ומקום. הפתוות, שהן תשובותיהם של חכמי הלכה לשאלות המופנות אליהם מכל שכבות האוכלוסיה המוסלמית, הן אחד הכלים החשובים המאפשרים לשריעה גמישות זו. בתהליך ארוך שנחקר עד כה רק בחלקו, הפתוות חדרו אל השריעה והטביעו בה את חותם הזמן והמקום. הפתוות, בדרך כלל בניגוד לחוק התיאורטי, משקפות סוגיות העולות ממציאות החיים ומהמנהג השגור. לכן ניתן להביט דרכן לא רק על התפתחות החוק אלא גם על חיי היומיום של אלה שיצרו אותן. את שני ההיבטים הללו נבחן במהלך הקורס: עד כמה ניתן ללמוד מהפתוות על החברה שבתוכה הן נוצרו, ואיך הפתוות חודרות אל השריעה ומקנות לה גמישות.

We all know that the Shari'a is able to adapt, to some extent, to changing circumstances. Fatwas, namely, the answers of legal scholars addressed to them by various members of Muslim communities, have contributed significantly to the adaptability of the Shari'a. Through a long process that has been studied only in part, fatwas penetrate into the standard law and introduced local customs into it. Therefore, fatwas serve as a source for both the development of the Shari'a, and the daily life that gave rise to them. These two aspects of the fatwas will be studied during the course: What can we learn from them about the communities within which they came into being, and how were they introduced into the Shari'a and influence it.       

0622-2310-01
 האחים המוסלמים - היבטים אידיאולוגיים ופרקטיים
 The Muslim Brotherhood in Egypt: Idiological & Practical Aspects
ד"ר צורף מירהשיעור גילמן456 א'1200-1000 סמ'  א'

בעקבות מהפכת ה"אביב הערבי" זכתה תנועת האחים המוסלמים הוותיקה לעדנה והפכה מתנועת אופוזיציה חוץ -פרלמנטרית נרדפת למפלגת שלטון ואף הוציאה מבין שורותיה את הנשיא הנבחר דאז, מוחמד מורסי, שנימנה על בכיריה של התנועה. אך באותה מידה שמטו האחים המוסלמים את השלטון מידיהם בתום שנה אחת בלבד והפכו לכאורה לא רק לאויבי המשטר אלא לאויבי האומה

לתנועת האחים המוסלמים היסטוריה בת קרוב לתשעים שנה. התנועה שהוקמה בשלהי שנות העשרים של המאה שעברה על רקע המשבר הכלכלי העולמי שלא פסח גם על מצרים, הציעה פתרון חלופי למצוקותיה הכלכליים והחברתיים של מצרים כמו גם מינון חלופי למעגלי הזהות שלה. כתנועה חוץ פרלמנטרית שכבשה בעיקר את הצעירים המשכילים המובטלים (האפנדיה) היא הצטיירה ע"י עבד אל-נאצר, אנואר אל-סאדאת וחוסני מובארכ כאיום ונרדפה על ידיהם. ואולם על אף שעד למהפכת ה"אביב הערבי" לא התאפשר לה להתארגן פוליטית השכילה התנועה למצוא מרחבי פעילות חברתיים, דתיים ותרבותיים חלופיים ולהפוך לאחת התנועות הפופולאריות ביותר במצרים הן בקרב השכבות העממיות והן בקרב שכבות הביניים העירוניות.

הקורס יתמקד בממדים האידיאולוגיים המשתנים של התנועה, ובעיקר באופן שבו תימרנה בין דת למודרנה, ישרטט את הפרופיל של מנהיגיה, חבריה ותומכיה, ידון בדפוסי הפעילות שלה ובדיאלוג המתמיד שלה עם זרמים פוליטיים כגון הסלאפיה, מבית מדרשו של רשיד רדא ועד מפלגת אל-נור שקמה בעקבות ה"אביב הערבי", כמו גם עם מפלגות פוליטיות שהיו רחוקות בהשקפת עולמן משלה כרחוק מזרח ממערב . הסוגיה המרכזית האם אכן מדובר בתנועה פונדמנטליסטית תיבחן לאור עמדותיה של התנועה בסוגיות השונות ולאור הפרקטיקות שאימצה מאז היווסדה ועד ימינו אלה. המסד הביבליוגרפי יכלול בין השאר: מסמכים המשקפים את האידיאולוגיה של התנועה, יומנים וזיכרונות של חבריה מנהיגיה ומתנגדיה, יצירות ספרותיות וקולנועיות כמו גם נאומים שמתייחסים אל התנועה, לצד מחקרים עדכניים אודותיה.

ציון הקורס יהיה מורכב מבחינה ומהשתתפות פעילה בשיעורים.

Following the Arab Spring revolution in Egypt the Muslim Brotherhood experienced a renaissance when it turned to be the greatest political party in the Egyptian parliament and even the elected president Muhammad Mursi was one of its senior personae. However, after one year they lost power and turned to be "the enemy of the Egyptian nation". The Muslim Brotherhood was established during the late 1920's and since then its leaders were active socially, ideologically and politically in spite of the fact that its leaders and activists were persecuted by the three Egyptian presidents of the 20th century: Gamal 'Abd al-Nasser , Anwar al-Sadat and Husni Mubarak.

The course will focus on the Ideological, socio-cultural and political aspects of the movement as well as the organizational ones. During the course the profile of its leaders as well as that of its members and supporters will be discussed as well. And finally it will bring forth the discussion of whether this movement was according to its historical and current characteristics a fundamentalist movement

0622-2312-01
 בני אדם וחיות אחרות במזרח התיכון
 Human Beings and Other Animals in the Middle East
ד"ר בן-עמי עידושיעור גילמן361 ג'1200-1000 סמ'  א'

"בני אדם וחיות אחרות במזרח התיכון" הוא הקורס הראשון שעוסק במערכת היחסים בין בני אדם ובעלי חיים מראשית האסלאם ועד ימינו. נברר כיצד הציתו חיות שונות את הדמיון האנושי בסביבה המזרח תיכונית דוברת הערבית, התורכית והפרסית, ונשאל כיצד הפניית הזרקור לעברם של בעלי החיים מסייעת לנו לחשוף היבטים משמעותיים בחייהם של בני אדם אשר אלמלא כן היו נותרים ללא חקר. מטלות הקורס: השתתפות פעילה ומבחן בתום סמסטר א'.

The course “Human Beings and Other Animals in the Middle East” is a unique attempt to deal with human-nonhuman animal relationships from the dawn of Islam to modern times. We will examine how animals occupied the imagination of the Arabic, Turkish, and Persian-speaking Middle East, and learn how the focus on animals uncovers new aspects in humans' lives which we would never fully explore otherwise. Course assignments are: active participation, and an exam following the first semester

0622-3001-01
 פרסית למתחילים
 Beginners Persian
ד"ר נסימוב מריםשיעור ותביה"ס לשפות301 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות301 ד'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות301 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותביה"ס לשפות301 ד'1400-1200 סמ'  ב'
מטרת הקורס היא להקנות את הבסיס הדקדוקי ואת אוצר המילים הדרוש לקריאה והבנה של טקסט פשוט בפרסית מודרנית.
במהלך הקורס יתוודעו הסטודנטים לדקדוק הפרסי והשפה הפרסית הכתובה. השיעורים יתרכזו בהוראת הדקדוק וביישום הכללים הדקדוקיים על ידי קריאה, כתיבה ותרגום.
The course aims to consolidate the grammar and the vocabulary needed for reading and comprehension of elementary texts in modern Persian.
The course introduces students to Persian grammar and the written use of the language. Classes consist of formal grammar teaching and practice of the functions of the grammatical structures through reading, writing, translation, exercises.
0622-3002-01
 פרסית למתקדמים
 Advanced Persian
ד"ר נסימוב מריםשיעור ותביה"ס לשפות301 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות301 ד'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות301 א'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותביה"ס לשפות301 ד'1600-1400 סמ'  ב'
מטרת קורס היא להקנות כלים לקריאה והבנה של טקסטים במגוון נושאים ובמגוון רמות.
במהלך השנה נקרא ונתרגם טקסטים עיתונאים, ספרותיים והיסטוריים. נלמד את המאפיינים הלשוניים של הז'אנרים השונים. כמו כן נלמד על השפה המדוברת והמאפיינים הדקדוקיים שלה בעזרת מוזיקה וסרטים איראניים.
The course aims to consolidate the grammatical skills for reading and comprehension of texts in a variety of subjects and levels.
Students will read and translate variety of text genres (journalistic, historical, short story, poetry, advertising) and will be introduced to the linguistic characteristics of different genres. We will also learn some of the characteristics of the colloquial language through Iranian films and music.
0622-3208-01
 מחלוקות היסטוריוגרפיות בחקר המזה"ת
 Historiographical Disputes in Middle Eastern Studies
פרופ ליטבק מאירסמינר גילמן455 א'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן455 ד'2000-1800 סמ'  ב'
הסמינר ינתח את מספר מחלוקות היסטוריוגרפיות מרכזיות בחקר המזרח התיכון המודרני (המאות ה-19 וה-20) במגמה לעמת בין גישות המחקר השונות, נקודות המוצא המתודולוגיות והאידיאולוגיות של החוקרים השונים, סוגי הסברים שונים, והתפתחויות במחקר לאורך השנים. בין היתר ידון הסמינר בביקורת האוריינטליזם, במקורות הנחשלות הכלכלית של המזרח התיכון, שורשי המלחמה הקרה במזה"ת, מחלוקת "ההיסטוריונים החדשים" בישראל, כשלון המו"מ בין ישראל לארצות ערב בראשית שנות ה-50, שורשיה של מלחמת ששת הימים, גורמיה מהפכת 1979 באיראן ואיפיונו של האסלאם הרדיקלי.
Controversies in the Historiography of the Modern Middle East
The course will discuss some of the major historiographical debates on the modern Middle East in order to confront opposing research approaches, methodological and ideological vantage points of different scholars, different types of historical explanations, and developments in Middle Eastern scholarship. The course will survey, inter alia, the following controversies: the critique of Orientalism, the roots of the Middle East economic backwardness, the origins of the Cold War; the "New Historians" controversy in Israel, the roots of the 1967 war, origins of the 1979 Revolution in Iran and the definitions of radical Islamism.
0622-3220-01
 תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי
 The History of the Israeli-Arab Conflict
פרופ מדי-וויצמן ברוססמינר גילמן319אב'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן319אה'1800-1600 סמ'  א'

הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות בהיסטוריה של הסכסוך הישראלי-ערבי משורשיו בסוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20 ועד לימינו, כגון: פתוח תפישות לאומיות של שני הצדדים ומקומו של "האחר" אצל כל צד; המשמעות של ההבטחות השונות בזמן מלחמת העולם הראשונה, התפקיד של המעצמות (בריטניה, ארה"ב, ברה"מ) בתקופות שונות, הסיבות למלחמות ,בעיית הפליטים, "ההיסטוריונים החדשים", ומאמצים ליישב את הסכסוך.

 

This course will deal with the history and historiography of the Arab-Israeli conflict from the advent of Zionism to the present. It will discuss the origins of Zionism and the evolution of theArab position towards the movement, the Arab-Israeli wars and the peace negotiations and treaties between Israel, Egypt and Jordan. The course will similarly discuss the failure to reach peace between Israel and Syria or between Israel and the Palestinian national movement and will explore the various explanations for these failures, particularly in light of new historical research.

0622-3224-01
 פמניזם הברידי - המודל המזה"ת
 A Hybride Feminism-Women,Gender,Religion&Society-A Middle Estern Model
ד"ר צורף מירהסמינר גילמן455 ב'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן455 ד'1600-1400 סמ'  א'

הקורס יעסוק במאבקן של נשים מוסלמיות לשיפור תנאי חייהן במדינות הערביות והאסלאמיות במזרח-התיכון. בשונה מן המאבק הפמיניסטי שהתנהל במערב, נשים במזה"ת נאבקו בעבר ועודן נאבקות גם כיום להשגת חירויותיהן בתוך המסגרות הדתיות, רובן מגדירות עצמן כנשים דתיות שהאמונה באללה ובנביאו, בקוראן ובתורה שבע"פ (החדית') היא נר לרגליהן והרעלה אותה הן עוטות לראשן מהווה עבורן סממן לעוצמה ולא לחולשה. הן מקפידות לקיים את מצוות הדת ובקיאות בכתבי הקודש, בהלכה ובמשפט האסלאמיים. הידע הדתי וההלכתי, אותו רכשו באופן פורמלי כחלק אינטגרלי מהשכלתן האקדמית, מאפשר לנשים הללו להדוף את טיעוניה של המימסד הדתי , החברתי והפוליטי המבקש לקבע את מעמדן הנחות במשפחה ובחברה. נשים אלה נחלו הצלחות לא מבוטלות כשהבולטת שבהן היא האיסור על מילת נשים, המגובה הן ע"י אנשי הדת והן ע"י המימסד הרפואי, ומינויין של נשים לשופטות ולרשמות נישואין, מישרות שהיו שמורות באופן אקסלוסיבי לגברים בלבד וביטול האיסור על נהיגת נשים בסעודיה. הקורס יתמקד בהיסטוריה של המאבק של נשים מצריות, פלסטיניות, סעודיות תורכיות ותימניות. כן יכלול הקורס דיון מעמיק במעורבותן של נשות האזור במהפכות ה"אביב הערבי" על רקע דיון מקיף יותר בתפקידיהן של נשים במהפכות לאומיות ופוליטיות.

המסד הביבליוגרפי יכלול בין השאר תיאוריות שעניינן "שינוי מבפנים", מחקרים עדכניים העוסקים במיגדר, חברה ופוליטיקה במזה"ת , מסמכים רשמיים, מאמרים פובליציסטיים,   יצירות ספרותיות, יצירות מוזיקליות  וקולנועיות.

דרישות הקורס ומרכיבי הציון: הציון הסופי בקורס יהיה מורכב מעבודת הסמינר שמשקלה   70%, משלושה סכומים קצרים (בני עמוד אחד עד שניים לכל היותר) הנוגעים לסוגיות מרכזיות שידונו במהלך הסימסטר. סכומים אלה יהיו מבוססים על הביבליוגרפיה הרלבנטית  ומשקלם 20% ומהשתתפות אקטיבית בשיעורים ובדיונים המתנהלים בהם שמשקלה בציון הסופי הוא 10%

The seminar focuses on the struggle of Arab and Muslim Women in their countries (Egypt, Saudi Arabia, Turkey, the Palestinian Authority and Yemen) to improve their life conditions and their legal status as equal citizens..

The struggle was and remains completely different from that of Western feminists since the Middle Eastern activists conduct their struggle within the framework of their religion and they declare themselves religious women who use the religious knowledge they acquired and the unique interpretation they give to the Holy Scriptures as a means to empower themselves in both the family and society (this kind of struggle can be termed: a change from within.). Through this knowledge they are able to challenge the patriarchal political, religious and social establishment that uses the scriptures to reinforce their own status and, simultaneously, weaken that of women. The course will focus also on the significant contribution of women to the Arab Spring revolutions as part of a broader discussion on women and revolutions in the Middle East. By giving a voice and a space to these religious and veiled women we will try to deconstruct the binary approach between religion and feminism in the Middle East.

0622-3235-01
 המזה"ת בצל "האביב הערבי": היסטוריה ואקטואליה
 The Middle East in the Shadow of the Arab Spring
פרופ רבי עוזיסמינר גילמן497 ב'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן455 ב'1600-1400 סמ'  ב'
המזרח התיכון עבר בשנים האחרונות תמורות דרמתיות. שלל התפיסות והמושגים שהיו בשירות השיח המחקרי, בכלל זה מדינה, לאום, חברה וזהות קיבוצית, ראויים לעיון מחודש . הסמינר יעמיד במבחן ההשוואה ההיסטורי את תמורות השעה במזרח התיכון ויבקש לפתח שדה שיח ההולם את מציאויות המאה ה 21.

The Middle East has been through dramatic changes in recent years . The variety of concepts and perceptions that were part of the scholarly discourse , including country , nationality , society and collective identity , deserve a revision . The seminar will provide a comparative historical analysis of the changes in the Middle East and will seek to develop the appropriate discourse for the realities of the 21st century .

0622-3236-01
 מגיפות, חיידקים ובני אדם במזה"ת
 Epidemics, Germs, and Humans in the Me
פרופ שפר מוסנזון מריםסמינר גילמן455 ב'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר גילמן455 ה'1400-1200 סמ'  ב'

הסמינר יבחן את הקשרים ארוכי הטווח בין מגיפות להיסטוריה אנושית במזרח התיכון המוסלמי. אנחנו רגילים לחשוב על מגיפות כאסונות, דרמות וטרגדיות. בהמשך לכך נבחן בקורס כיצד מגיפות חוללו תהליכי עומק במציאות האנושית – פוליטיקה, חברה, דת ותרבות. אך בנוסף נבחן מגיפות כבנות לוויה מתמידות של החוויה האנושית ולא רק דרמה יוצאת דופן וחריגה מעת לעת. לצד מקרים מההיסטוריה (כדוגמת מגיפת הדבר באמצע המאה ה-14) נעסוק גם במקרים מודרניים (כדוגמת מגיפת ה-MERS או "תסמונת נשימתית מזרח תיכונית" מהעשור הנוכחי), וננוע בין אירועים מקומיים לתהליכים גלובליים, למשל כיצד היגיינה בחג' במכה השפיעה ומשפיעה על הקשר בין המזרח התיכון לקהילה המוסלמית בהודו.

The seminar will examine the long-term relationships between epidemics and human history in the Muslim Middle East. We are used to thinking of epidemics as tragedies, dramas and tragedies. Hence we will examine how epidemics have generated profound processes in human reality - politics, society, religion and culture. But we will also examine epidemics as constant companions of the human experience, and not just an exceptional and occasional drama. In addition to historical cases (such as the plague in the middle of the 14th century), we will also deal with contemporary cases (such as the MERS epidemic or Middle Eastern Respiratory Syndrome of the current decade). We shall move between local events and global processes, and analyze how the hygiene in Mecca during the pilgrimage ties the Middle East and the Muslim community in India.

 

0622-6028-01
 שילוב מושגים ומוטיבים דתיים בטקסטים פוליטיים מודרניים
 Combining Religious Concepts & Motifs in Modern Political Texts
פרופ בסל נאסרשיעור ותגילמן456 ב'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן456 ד'1400-1200 סמ'  ב'
קריאת טקסטים ערביים מודרניים של נאומים דתיים-פוליטיים. ייבחרו נאומים של מנהיגי תנועות אסלאמיות קיצוניות, כגון נסראללה, ח'אלד משעל ואחרים.העיון בטקסטים יכלול הן ניתוח לשוני הן בחינת המאפיינים של הג'נר הזה, כגון אוצר המילים המיוחד, שילוב ביטויים ומוטיבים אסלאמיים בנאום פוליטי, שימוש במטפורות. העיון ילווה בהקשבה לנאומים ובצפייה בהם באינטרנט.
Reading of modern Arabic texts including religious-political speeches. Speeches of Islamic militant movements leaders, like Nassrallah and Khalid Mish'al, will be selected and examined critically. The study of the texts will include a linguistic analysis and description of this genre features: basic vocabulary, combination of Islamic expressions, motives and idioms in the speech. The study will be accompanied by watching the speeches in the internet.
0622-6034-01
 אמצעי התקשורת בעולם הערבי
 Arabic Media
מר דגן יובלשיעור ות א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ות ג'1600-1400 סמ'  א'
מטרת הקורס: פיתוח מיומנויות ההבנה של אמצעי התקשורת הערביים ופיתוח שאר מיומנויות השפה באמצעותה.

תכנים ומיומנויות: במסגרת הקורס נאזין לאמצעי התקשורת השונים בעולם הערבי לשם הבנת הרעיונות המרכזיים בהם, תמלול מלא, שאילת שאלות ומתן תשובות בכתב ובעל-פה, תרגום לעברית ככלי עזר בהבנה וכן תרגילי תרגום סימולטני.

התוכניות בהן נצפה יהיו במגוון נושאים – אקטואליה, חברה ותרבות, בידור ועוד – מן הקל אל הכבד. בין השאר, נצפה בפרקים נבחרים מתוך תוכנית הדגל של ערוץ אלג'זירה: "الاتجاه المعاكس".

The purpose of this course is to develop the student’s skills for understanding the Arabic media and as a by-product to develop other language skills.

Contents and skills: This course is designed to familiarize students with media style, format and features.The students will listen to a large variety of Arabic media, and will fully transcribe them in an attempt to understand the main idea of each program. Also, they will translate them into Hebrew.

The students will watch different kinds of programs and will analyse the texts with particular regard to grammar, vocabulary and practical language proficiency.

0622-8243-01
 האני והאחר - זהות בספרות ובאמנות האיראנית
 The Self and the Other - Identity in Literature and Art in Iran
ד"ר נסימוב מריםהדרכה איגילמן455 ד'1800-1600 סמ'  א'
חוקריה של הספרות הפרסית המודרנית מצביעים על המגויסות של זו למשימות החברתיות והלאומיות באיראן. בקורס נעסוק במאפייניה של הספרות והאומנות הפרסית המודרנית ונכיר את התשובות שהציעו יוצרים שונים לשאלות בדבר זהותו של "האני" האיראני, כיצד ביקשו לעצב את דמותו לאור האתגרים שהציבה המודרניות.
Scholars of modern Persian literature often use the term "literary commitment" while dealing with the Iranian literature in the 20th century. This course aims at examining the main characteristics of modern Persian literature and Art and introducing the various answers it offered to dilemmas of the "Iranian Self" in light of challenges of modernity.
0622-8244-01
 מחקר היסטורי איכותני וכמותני
 Qualitative and Quantitative Historical Research
ד"ר נדן עמוסהדרכה איגילמן450 ה'1600-1400 סמ'  ב'
בהדרכה אישית זו יוצגו שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות. הסטודנטים יבחרו שיטה או שיטות מחקר, אלה ישולבו במחקר ספציפי תוך ליווי והדרכה אישיים.
In this mentoring course, quantitative and qualitative methods of research will be presented. The students will then choose a research method or methods to be incorporated into a specific project that they will undertake.
0622-9102-01
 מבוא ללימודי אפריקה
 Introduction to African Studies
ד"ר בק איריתשיעור גילמן282 ד'1200-1000 סמ'  א'
שיעורי המבוא יתקיימו במהלך הסמסטר הראשון במתכונת של פגישה אחת בכל שבוע של לימודים.
בכוונת המבוא להקנות ידיעה בסיסית בהיסטוריה של יבשת אפריקה שמדרום לסהרה. נושאי הפגישות השונות אורגנו באופן כרונולוגי ויקיפו שלוש חטיבות זמן עיקריות: אפריקה בתקופה הקדם קולוניאלית; בתקופה הקולוניאלית ובתקופת העצמאות. הקורס יתחיל בסקירה כללית של ממלכות אפריקאיות וחברות סגמנטציות, דתות מסורתיות אסלאם ונצרות, עבדות וסחר עבדים, הכיבוש הקולוניאלי, מאבקי הדה-קולוניזציה, וצמיחת המדינות החדשות. הלימוד וההבנה של תקופות היסטוריות אלו, יעניקו לך בסיס איתן להבנת ההתרחשויות העכשוויות ביבשת אפריקה.
חומר הקריאה רובו ככולו בעברית בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה. קריאה של מספר עמודים לפני כל פגישה ופגישה תרחיב ותעשיר את ידיעותיך ותאפשר הבנה טובה יותר של חומר הלימודים המועבר בשיעור
Introduction to Sub Sahara African History is a general survey of the history, culture, and politics of Sub Sahara Africa. Since it is impossible to provide in-depth coverage of so vast and diverse a continent, during each lecture session, I will draw on case studies from West, East, Central, and South Africa to offer an overview that will provide a narrative of a given theme. The course presupposes no background in African History, therefore during each session I will offer a lecture and overview that will provide a historical narrative of a given African theme. The course topics are arranged in a roughly chronological order. I will start with an overview of African kingdoms and small scale societies. We will then touch on African traditional religions, Islam, slavery, its abolition, the great scramble, and partition of Africa, colonialism in Africa, the de-colonization struggle and the rise of African nationalism. We shall end with an exploration of some neocolonial realities in the new independent African states.
0622-9103-01
 תרגיל בחקר אפריקה
 Reading African History and Culture
ד"ר רופא גיאתרגיל גילמן307 ד'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל גילמן362 א'1600-1400 סמ'  א'
לתרגיל בחקר אפריקה שלוש מטרות בסיסיות: הראשונה היא העמקת את הידע בסוגיות מרכזיות בהיסטוריה חברתית-תרבותית של אפריקה. השנייה היא הכרות עם מגוון רחב של מקורות לחקר אפריקה והשלישית היא פיתוח מיומנויות מחקריות בסיסיות. מטרות אלו יושגו תוך קריאה וניתוח של מקורות רבים ומגוונים העוסקים בחקר אפריקה.התרגיל יערך בקורלציה עם המבוא אולם הוא עומד בפני עצמו גם כתרגיל אוטונומי. על תלמידי התרגיל לקרוא את המקורות, להגיש מטלות בכתב, לקרוא רומן שנכתב בידי סופר\ת אפריקאים ולהשתתף באופן פעיל בדיונים
This tutorial course has several main objectives mainly: to expand students knowledge about central themes in Socio-cultural history of Sub Saharan African; to expose students to basic problems and techniques of research methodologies related to Africana studies and finally emphasis on relevant basic and specialized reference materials, using full range of available information resources, including library collections of books, serials, computerized databases as well novels, songs and other forms of the arts. Each student has to attend all classes and participate in the debates, read the relevant material, complete given essays including an analysis of a novel written by an African writer.
0654-4010-01
 שבט ומדינה במזה"ת המודרני - היבטים מתודולוגיים
 State and Tribe in the Moden Middel East: Methgodology, Theory and
פרופ אלון יואבסמינר גילמן319אב'2000-1800 סמ'  ב'
סמינר גילמן319אג'2000-1800 סמ'  ב'
שבט ומדינה במזרח התיכון: היבטים מתודולוגיים ותיאורטיים
קיומן של חברות שבטיות הנו מאפיין מרכזי של המזרח התיכון, המבחין אזור זה הן מחברות מערביות והן מאזורים אחרים בעולם. בשני העשורים האחרונים חוקרי המזרח התיכון עמדו על חשיבות לימוד התופעה על מנת להסביר תהליכים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים מרכזיים. מטרת הסמינר הינה להציג בפני התלמידים היבט חשוב זה תוך התמקדות בהיסטוריה של היחסים שבין שבטים לבין מדינת הלאום המודרנית בסהר הפורה ובחצי האי ערב במהלך המאה העשרים. בנוסף, הקורס יבחן כיצד אפילו כיום משטרים ערביים מנצלים את השבטים – ולעיתים אף מחיים אותם באופן מלאכותי – כדי להבטיח את שרידותם. מעבר להבנה של חברות שבטיות ומדינות מודרניות הקורס יבחן את המגמות השונות ששלטו במחקר המודרני, יציג כלים לניתוח -- הן היסטוריים והן אנתרופולוגים -- ויחשוף את התלמידים למקורות ראשוניים. מטרת שיטת לימוד זו לאתגר את התלמידים לחשוב על המזרח התיכון המודרני דרך נקודת מבט ייחודית ולהקנות להם כלים חדשים לניתוח חברות מורכבות אלו.
The course would offer a close analysis of the historical as well as current role of tribes and tribal values in the Middle East. It will demonstrate the great significance of this phenomenon as one of the main features of Middle Eastern politics, society and culture. This will be done by drawing on both the theoretical literature on tribes and state in the Middle East and by examining particular case studies. The course’s syllabus is composed of cutting edge scholarship in the fields of history, anthropology, sociology and political science.
0654-4104-01
 אסלאם, חברה ופוליטיקה במזה"ת ובהודו: מבט משווה
 Islam, Society & Politics in the Me & India: a Comparative Outlook
פרופ ליטבק מאירסמינר גילמן319אב'1400-1000 סמ'  א'
ד"ר פרצ'ק רוני

הקורס יעסוק בדיאלוג בין שני עולמות אסלאמיים בשני מישורים המזינים זה את זה: הראשון הוא בין האסלאם המזרח התיכוני ובין האסלאם ההודי. האסלאם אמנם נולד ועוצב כדת במזרח התיכון, אלא שבמאות השנים האחרונות הפכה תת היבשת ההודית לאחד המרכזים המובילים והתוססים בהתפתחות האסלאם כדת וכציביליזציה, שאף השפיע גם על המזרח התיכון. כיצד זרמו תפיסות ורעיונות בכל אחד משני המרכזים הללו למרכז השני? כיצד נקלטו? כיצד עברו התאמה לתנאים המקומיים הייחודיים ואיך הם השפיעו על התפתחות זרמים אידיאולוגיים ופוליטיים אסלאמיים בכל אחד משני המרכזים? אלה הן חלק מהשאלות בהן נעסוק.

 

המישור השני הוא הדיאלוג בין האסלאם הדוקטרינרי, המשותף במידה רבה לכל חלקי העולם המוסלמי לבין האסלאם העממי, הנושא אופי מקומי ייחודי בכל אזור. הריחוק הגיאוגרפי, הלשוני והתרבותי בין המזרח התיכון ובין תת היבשת ההודית, בשילוב עם השפעות  תרבותיות נרחבות ממרכז אסיה ומדרומה, קידמו את התגבשותה של תרבות אינדו-מוסלמית ייחודית למן המאה ה- 13. תרבות זו, על היבטיה הדוקטרינריים ועל הפרקטיקות הפולחניות שלה, המערבים אלמנטים הינדואיים במרחבים מוסלמיים, נוכחת בעוצמה גם היום, והיא מקובלת גם על אנשי דת ממסדיים מובילים. בה בעת, כמה מעיקרי היסוד הבלתי פורמליים של תרבות סינקרטיסטית זו איתגרו ומאתגרים מוקדים דוקטרינריים מוסלמיים אורתודוכסיים, בעיקר בנוגע להבנייתן של אוריינטציה גיאו-פוליטית, גיאוגרפיה מקודשת והבנה ייחודית של מהלכי ההיסטוריה המקומית והעולמית. השיעור יעניק היכרות עם מוקדים אלה וידון במשמעותם בתוך העולם ההודי ובמזרח התיכון במתחים שהם מייצרים מול זרמים סקריפטורליים בשני האזורים ובהשפעות ההדדיות בין שתי הזירות הגאורגפיות-תרבותיות. 

The seminar will deal with the dialogue between two Islamic worlds in two arenas, which interact with each other. Islam was born and shaped as a religion in the Middle East. Yet, in recent centuries the Indian sub-continent has emerged as one of the leading and vibrant in the development of Islam as a religion and civilization, which exerted great influence on the Middle East. How did ideas and concepts flow from one region to the other? How were they absorbed? How were they adapted to the unique local conditions, and how did they influence the formation of Islamic ideological and political currents in each of the two arenas? Are some of the issues that will be examined.

 

The other arena is the dialogue between doctrinal Islam, which is largely uniform in most parts of the Muslim world, and popular Islam, which has a strong unique local coloring in each regional setting. The geographic, linguistic and cultural distance between the Middle East and the Indian sub-continent combined with significant cultural influences from south and central Asia, contributed to the evolution of a unique Indo-Muslim culture ever since the Thirteenth Century. This culture, its doctrinal aspects and ritual practices, which fuse Hindu elements in Muslim spaces, is still powerful at present, and is accepted by leading establishment clerics. Concurrently, some of the informal principles of this syncretistic culture have challenged orthodox Muslim doctrines and forces, particularly on questions related to the construction of geo-political orientations, sacred geography and unique understanding of local and global history. The seminar will familiarize the students with these elements and will discuss their significance in the Indian world and the Middle East, and the tensions they produce vis-à-vis scripturalist trends in the two regions and the mutual impact of the cultural and geographic arenas.

0654-4107-01
 סמינר מרכז דיין: לאומיות במזה"ת - חשיבה מחדש
 Rethinking Nationalism in the M.E
פרופ רבי עוזיסמינר ב'1800-1600 סמ'  א'
סמינר ב'1800-1600 סמ'  ב'

הסמינר עוסק בדיון מחודש בשאלת הלאומיות במזרח התיכון לנוכח ההתפתחויות בעשור האחרון. הסמינר יתמקד בשאלות של זהות, זיכרון, חברה ומדינה ויבחן אותן אל מול פני השינויים באזור. דגש מיוחד יינתן לשאלות המיעוט בחברת רוב, תהליכים של בניית לאום ובחינה של זיכרון וזהות תוך התייחסות למבנים ולתהליכים היסטוריים. 

 

 

The seminar deals with a renewed discussion of the question of nationalism in the Middle East in view of the last decade's developments. The Seminar will focus on questions of identity, memory, society and state and will examine these against the changes in the region. A special emphasis will be given to the subject of minorities within a majority society, building a nation and examination of memory and identity within historical structures and processes.

0654-4108-01
 סדנת המזרח התיכון - מציאויות המאה ה- 21
 The Middle East Workshop - 21st Century Realities
פרופ רבי עוזיסמינר ב'1400-1200 סמ'  א'
סמינר ב'1400-1200 סמ'  ב'

סדנה זו עוסקת בהוויה בת זמננו של המזרח התיכון ובוחנת את פניו המשתנות של האזור בעשורי הפתיחה של המאה ה- 21. הסדנא תתמקד באירועי השעה תוך מעקב אחר התפתחויות גיאופוליטיות, מדיניות, תרבותיות וכלכליות, והתייחסות למבני תרבות ומבנים היסטוריים אחרים המשחקים תפקיד מרכזי בהוויה המודרנית של המזרח התיכון. 

 

 This workshop deals with the contemporary Middle East and examines the changing face of the region in the opening decades of the 21st century. The workshop will focus on current events while following geopolitical, political, cultural and economic developments as well as a reference to cultural and other historical structures which play a central role in the modern being of the Middle East.

0654-4127-01
 מיעוטים ומדינה במזה"ת
 Minorities and the State in the Middle East
פרופ מדי-וויצמן ברוססמינר גילמן319אב'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן319אה'1800-1600 סמ'  ב'
המדינות הטריטוריאליות שצמחו על חורבות האימפריה העוסמאנית אחרי מלחמת העולם הראשונה, ובצפון אפריקה הצרפתית, היו מבוססות על דוקטרינה של לאומיות שהדגישה את הזהות הערבית או תורכית. קבוצות אתנו-שפתיות, עדתיות ודתיות התבקשו לקבל את העובדה ולהתמזג בתוך הישויות שאם לא כך, תהיינה לכך השלכות שליליות. הקורס יבדוק את המאמצים של מדינות המזה"ת לדכא ולתעל את המעוטים שבתוכן לכוונים רצויים, וכן את התגובות השונות והמגוונות של הקבוצות הללו. תשומת לב מיוחדת תוקדש לכורדים ולברברים, שתי הקהילות האתנו-שפתיות הגדולות ביותר במרחב, וזאת לאור התעוררותם הפוליטית והתרבותית בשנים האחרונות .


The post-World War I territorial states that emerged on the ruins of the Ottoman Empire and out of French North Africa were based on a particularly doctrine of state nationalism which emphasized Arab and Turkish ethnicity. Minority ethno-linguistic and religious communities were expected to assimilate into the dominant, “enlightened” polities being fashioned, or face the consequences. This course will examine the efforts by Middle Eastern states to subsume their minorities into this dominant paradigm, and the various responses of the subordinate groups. Special attention will be devoted to the Kurds and Berbers, the two largest ethno-linguistic communities in the region, particularly in light of their newly assertive identity movements in recent years.
0654-4134-01
 סוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות בחקר המזה"ת המודרני
 Problems and Methods in the Study of the Modern Middle East
ד"ר ברק אוןסמינר גילמן319אב'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר גילמן319אד'1800-1600 סמ'  ב'
בעשור האחרון חווים לימודי המזרח התיכון פריחה חסרת תקדים, המציבה תחום זה בקדמת המחקר והחדשנות במדעי הרוח והחברה. בסמינר נתוודע לאג'נדות מחקריות חדשות אלו תוך מתן רקע נחוץ להבנתן ולמיפוי הקשרים והמתחים ביניהן, תוך התחקות אחר שורשיהן בסדרי היום הקיימים. הקורס יעסוק בין היתר בנושאים הבאים: מודרניות, חילוניות ודתיות, מדע, טכנולוגיה וסביבה, כלכלה, ארכיטקטורה, מקורות אנרגיה, היסטוריה של החושים, היסטוריה של הרגשות, אנתרופולוגיה והיסטוריה של הארכיון. מרבית חומרי הקריאה הנם בעלי אוריינטציה היסטורית אך הסמינר יעסוק גם בטקסטים מתחום האנתרופולוגיה, מדע המדינה ופילוסופיה ויכסה מקרי מבחן במצרים, סעודיה, תימן, האוקיינוס ההודי, ישראל/פלסטין ועוד.
In the last decade, the field of Middle Eastern Studies witnesses an unprecedented vibrancy, which places it in the forefront of scholarly innovation in the Humanities and Social Sciences. The seminar will familiarize students with these new research agendas and provide them with the necessary background for understanding their stakes while mapping their interrelations, tensions, and origins. The course will cover, among other subjects, the following issues: modernity, secularism and religiosity, science, technology and the environment, the economy, architecture, energy, history of the senses, history of emotions, anthropology and history of the archive. While most readings are historical, we will also explore texts from other disciplines, including anthropology, political science, and philosophy.
0654-4170-01
 גיאופוליטיקה איזורית
 Geopolitics
פרופ רבי עוזיהדרכה אי ב'1000-0800 סמ'  א'

הקורס יעסוק בשינויים המבניים שעברה המערכת הגיאופוליטית במזרח התיכון במאה ה-20. דגש מיוחד יינתן ליחסי איראן, ישראל ומדינות ערב, תוך התמקדות באירועי מפתח כמו סיומה של מלחמת העולם הראשונה, עלייתו של הנאצריזם, המהפכה האסלאמית וה”אביב הערבי”.

The course will deal with the structural changes in the geopolitical system of the Middle East in the 20th century. Special emphasis will be given to the relationships between Iran, Israel and the Arab States, with a focus on key events such as the end of The First World War, the rise of Nasserism, The Islamic Revolution and the Arab Spring.

0654-4203-01
 כופר נפש בשריעה ובחברה המוסלמית
 Blood Money in Muslim Law and Society
ד"ר צפריר נוריתסמינר גילמן497 ב'2000-1800 סמ'  א'
סמינר גילמן497 ה'2000-1800 סמ'  א'

הקורס עוסק בהתפתחות החוקים הנוגעים לתשלום כופר נפש בהלכה המוסלמית ובאופן שבו ההתפתחות הזאת משקפת שינויים בדת, בחברה ובפוליטיקה באסלאם של ימי הביניים. זאת בהתבסס על קריאה בטקסטים היסטוריים והלכתיים (בערבית), ועל ספרות מחקרית. עד כמה שהזמן יאפשר יידונו סוגיות אלה גם בהשוואה למערכות חוק של חברות אחרות.


The course deals with the development of Muslim law of blood-money payment. It will concentrate on the way that religious, social and political circunstances influenced the nature of the law in this regard. A comparison to the attitude of other legal systems to this issue will be discussed as time allows. The course will be based on the reading of historical and legal Arabic texts, as well as of modern studies.
0654-4213-01
 ההיסטוריה הפוליטית של נשק גרעיני במזרח התיכון
 The History and Politics of Weapons of Mass Destruction in the Middle East
ד"ר פרידמן ברנדון דרוסמינר גילמן361אה'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר גילמן455 ג'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס הוא מבוא לתולדות הפוליטיקה של נשק להשמדה המונית ("נשק להשמדה המונית") במזרח התיכון, תוך התמקדות באנרגיה גרעינית ובנשק גרעיני. הקורס אינו מיועד לבחון את האסטרטגיה הגרעינית או את התיאוריה, אך הוא עשוי לגעת בסוגיות אלה בהתייחס למקרים השונים במזרח התיכון. במקום זאת, הקורס יתמקד בספרות המדעית האמפירית הקיימת בסוגיות אלה, תוך דגש על ניתוח הקשר ההיסטורי (שינוי והמשכיות בזמן ובמקום) על התפתחותה של נשק להשמדה המונית במדינות שונות באזור.

 

This course is a graduate level introduction to the history and politics of weapons of mass destruction (“WMD”) in the Middle East, with a focus on nuclear energy and nuclear weapons. This course is not intended to examine nuclear strategy or theory, but it may touch on those issues as they relate to the various cases in the Middle East. Instead, this course will focus on the existing empirical scholarly literature on these issues with an emphasis on analyzing how historical context (change and continuity in time and place) has influenced WMD developments in various countries of the region.

0654-4214-01
 היסטוריוגרפיה ומחקר במזרח התיכון המודרני
 Reading and Writing the Middle East: an Historical Approach
ד"ר פרידמן ברנדון דרוסמינר גילמן497 ב'1400-1200 סמ'  א'
סמינר גילמן497 ה'1200-1000 סמ'  א'

קורס זה יציג בפניכם קריאה וכתיבה של ההיסטוריוגרפיה של נושאים נבחרים בלימודי המזרח התיכון בתקופה המודרנית. קורס זה יעזור לכם ללמוד כיצד לזהות ולהשתמש במקורות בעבודה שלכם ובעבודות שאתם קוראים. רבים מכם כבר מכירים את הרעיון של מקורות ראשוניים ומשניים, אך בקורס זה נבחן את הדרכים השונות שבהן חוקרים משתמשים במקורות בעבודתם. נסביר כיצד ניתן להשתמש במקור כמקור עיקרי בהקשר אחד, אלא גם כמקור משני בהקשר אחר. על ידי מתן תשומת לב רבה למה שהמקורות משתמשים בו וכיצד הם משתמשים בהם, תתחיל ללמוד כיצד לקרוא ולהעריך בצורה ביקורתית את המחקר המדעי.

 

This course will introduce you to reading and writing the historiography of selected topics in Middle Eastern Studies during the modern period. This course will help you learn how to identify and use sources in your own work and in the works that you read. Many of you are already familiar with the notion of primary and secondary sources, but in this course we will examine the different ways researchers use sources in their work. We will explain how a source can be used as a primary source in one context but also as a secondary source in a different context. By paying close attention to what sources scholars use and how they use them, you will begin to learn how to read and critically evaluate scholarly research.

0654-4215-01
 לזכור ולשכוח - הנצחה וזכרון במרחבי המזה"ת
 Remembering & Forgetting,Memory,Memorialzation & Collective Memory in M.e
ד"ר צורף מירהסמינר גילמן317אד'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן319אא'1800-1600 סמ'  ב'

הסמינר יתמקד בזיקות הגומלין בין היסטוריה לזיכרון קולקטיבי ולהנצחה במרחבים המזרח-תיכוניים. הנחת המוצא תהא שתהליכי עיצובו של הזיכרון הקולקטיבי ואופני ההנצחה  במרחבים הציבורים משקפים את האג'נדה של הקבוצה ההגמונית  ו\או של המשטר. הזיכרון הקולקטיבי הוא תוצאה של האדרה והעצמה מחד גיסא, ושל הדרה ודחיקה אל השוליים מאידך גיסא. לשון אחר: ההגמוניה השלטונית היא זו שמזכירה לציבור את מה שהיא מעוניינת שיזכור ומשכיחה ממנו את מה שאינו הולם את האינטרסים שלה, כפי שהגדיר זאת הפילוסוף הצרפתי ארנסט רנאן: "אומה היא מה שציבור של אנשים זוכר ובעיקר מה שהוא לומד לשכוח".  ואולם, גם בחברות אוטוקרטיות כדוגמת החברות המזרח-תיכוניות מתקיים לאחרונה משא ומתן בין המשטר המבקש להכתיב את דפוסי הזיכרון וההנצחה ובין הציבור המבקש לעצב זיכרון שכנגד ולהנציח בדרך משלו את האירועים המכוננים. המשא המתן בין המשטרים לציבור יהיה אחד מנושאי הציר בהם יתמקד הסמינר. המרחבים שידונו בסמינר יהיו: מצרים, עראק, הרשות הפלסטינית, וישראל  (וכן תהליכי עצוב הזיכרון הקולקטיבי בקרב ערבים אזרחי מדינת ישראל) לזיכרון הקולקטיבי מספר ביטויים שבהם נעסוק ובכלל אלה: ספרי לימוד, לוח השנה ובכלל אלה חגים לאומיים , מוזיאונים, אנדרטאות, קברים ומצבות,  שמות רחובות ולאחרונה ציורי גרפיטי.

מרכיבי הציון: עבודה סמינריונית- 70%, רפראט בע"פ  -15%, השתתפות פעילה בשיעורים-15%   

The seminar focuses on the linkage between History and collective memory as well as memorialization in Middle Eastern spheres. Crafting  a collective memory is one of the main missions of the hegemonic group of each and every nation and includes an intensive "memorialization industry" in which "cultural engineers"- authors, historians, poets, painters, sculptors and journalists are recruited to shape the collective memory according to the    agenda of the hegemonic group/s or that of the regime. They are the ones who determine what and who will be remembered and who will be forgotten. During the last decades we are witnessing a counter collective memory" by the people, for the people" as the Egyptian Historian Khaled Fahmy claimed.   In other words: a collective memory from below.  The negotiation between the regimes and the public as to the components of the collective memory and memorialization is the main topic of the seminar.  We will follow this process in Egypt, Iraq, The Palestinian authority, Israel (as well as among Palestinian Arabs, citizens of the state of Israel).  We will discuss "the changing past" according to text books, national holidays, Museums, monuments, tombs, street naming, and graffiti.