שנה"ל תשע"ח

0622-1000-01
 ערבית למתחילים
 Beginners Arabic
ד"ר גטרויר עיריתשיעור ותגילמן305 א'2000-1800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן305 ג'2000-1800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן305 ד'2000-1800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן305 א'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן305 ג'2000-1800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן305 ד'2000-1800 סמ'  ב'
ערבית למתחילים
הקורס מיועד להקנות ידע בסיסי בקריאה ובהבנה של השפה הערבית הספרותית המודרנית. הוא כולל את לימוד הכתב הערבי וכללים בסיסיים של הדקדוק והתחביר הערבי, הקניית אוצר מילים בסיסי, שימוש במילון ערבי-עברי וקריאה ותרגום לעברית של ידיעות עיתונות קצרות וטקסטים קלים.
This course is meant to provide students with a basic knowledge of modern literary Arabic. It will include the study of Arabic script, of basic Arabic grammar and syntax, of basic Arabic vocabulary, the initial use of an Arabic-Hebrew dictionary, and the reading of short newspaper and other texts.
 
0622-1000-02
 ערבית למתחילים
 Beginners Arabic
גב' דוידוביץ עדנהשיעור ותגילמן277 ב'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותגילמן277 ג'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותגילמן277 ה'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותגילמן306 ד'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן456 א'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן456 ה'1600-1400 סמ'  ב'

ערבית למתחילים

 

הקורס מיועד להקנות ידע בסיסי בקריאה ובהבנה של השפה הערבית הספרותית המודרנית. הוא כולל את לימוד הכתב הערבי וכללים בסיסיים של הדקדוק והתחביר הערבי, הקניית אוצר מילים בסיסי, שימוש במילון ערבי-עברי וקריאה ותרגום לעברית של ידיעות עיתונות קצרות וטקסטים קלים.

 

This course is meant to provide students with a basic knowledge of modern literary Arabic. It will include the study of Arabic script, of basic Arabic grammar and syntax, of basic Arabic vocabulary, the initial use of an Arabic-Hebrew dictionary, and the reading of short newspaper and other texts.

 

 
0622-1000-03
 ערבית למתחילים
 Beginners Arabic
גב' דוידוביץ עדנהשיעור ותגילמן456 ב'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותגילמן456 ג'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותגילמן456 ה'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותגילמן456 א'2000-1800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן456 ד'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן456 ה'1800-1600 סמ'  ב'

ערבית למתחילים

 

הקורס מיועד להקנות ידע בסיסי בקריאה ובהבנה של השפה הערבית הספרותית המודרנית. הוא כולל את לימוד הכתב הערבי וכללים בסיסיים של הדקדוק והתחביר הערבי, הקניית אוצר מילים בסיסי, שימוש במילון ערבי-עברי וקריאה ותרגום לעברית של ידיעות עיתונות קצרות וטקסטים קלים.

 

This course is meant to provide students with a basic knowledge of modern literary Arabic. It will include the study of Arabic script, of basic Arabic grammar and syntax, of basic Arabic vocabulary, the initial use of an Arabic-Hebrew dictionary, and the reading of short newspaper and other texts.

 

 
0622-1001-01
 מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה
 Introduction to the History of the Modern Middle East
פרופ רבי עוזישיעור גילמן144 ה'1400-1200 סמ'  א'
הקורס סוקר ומנתח את התהליכים ההיסטוריים המרכזיים שהתחוללו במזרח התיכון במאתיים השנים האחרונות, שעיקרם פעולת הגומלין בין תהליכים פנימיים ובין השפעות המגע בין החברות המוסלמיות במזרח התיכון ו"המערב." בין היתר, הקורס ידון בהשפעות הכלכליות, הפוליטיות והתרבותיות של "המערב" על האזור, בנסיונות רפורמה, התגובות האסלאמיות והלאומיות למשבר החברה המקומית, עלייתן של המדינות הטריטוריאליות לאחר מלחמת העולם הראשונה, משטרי הקצונה המהפכניים ולבסוף, הופעת התנועות האסלאמיות.


This course reviews and analyzes the central historical processes that have taken place in the Middle East over the past two centuries, particularly the interaction between internal processes and the effects of interactions between societies in the Middle East and "The West." Moreover, the course will discuss the economic, political and cultural effects of "the West" on the region, reform efforts, Islamic and nationalist responses to domestic social crises, the rise of the territorial state following World War I, the revolutionary officers' regimes and, finally, the emergence of a range of Islamic movements.

 
0622-1002-01
 תולדות העמים המוסלמים, 600 -1500
 The History of Muslim Peoples, 600 -1500
פרופ שפר מוסנזון מריםשיעור גילמן144 ה'1200-1000 סמ'  א'
.סדרת ההרצאות מציגה את האלף הראשון בהיסטוריה מוסלמית. הקורס מתחיל בקריירה של הנביא מוחמד בחצי האי-ערב במאה השביעית ומסתיים עם הכיבוש העוסמאני של המזרח התיכון בראשית המאה ה-16. חלקה הראשון של הסדרה משרטט את התהליכים הפוליטיים העיקריים בתקופה זו. נעקוב אחרי הקמת המדינה המוסלמית, השושלות הערביות העיקריות וכיצד הצטרפה אליהן אליטה צבאית-תורכית, ששלטה במזרח התיכון עד ראשית המאה העשרים. חלקה השני של הסדרה מתמקד בסוגיות חברתיות ותרבותיות נבחרות, ובהן: דגמים של התאסלמות, ההבדל בין שערוב להתאסלמות, תרבות חצר אליטיסטית, התארגנות של קהילות עירוניות, היווצרותן של כתות כדוגמת השיעים, ועוד
This introductory lecture presents the history of the Muslim world in its first millennium, focusing on the Middle East. After discussing the main political events that form the chronological framework for the course (sixth century to the advent of the Ottomans to the Middle East in the beginning of the 16th century), we devote most of the course to social and cultural aspects of Muslim societies in the medieval Middle East. Among the issues discussed are: islamization and Arabization, state formation, court culture, urban communities, the incorporation of Turkish elites into the Muslim world, and cultural immersion and religious conversion. .

 
0622-1003-01
 מבוא לדת ולתרבות האסלאם
 Introduction to the Religion and Culture of Islam
ד"ר קינברג לאהשיעור גילמן144 ד'1600-1400 סמ'  א'
ההרצאה תציג באופן תמציתי את ההיבטים החשובים של דת האסלאם על עיקריהם ואופן התפתחותם. היא אינה מאורגנת לפי כרונולוגיה אלא לפי נושאים, והנושאים שיידונו בה הם: החברה הערבית הפרה-אסלאמית שבתוכה צמח האסלאם, ראשית הנבואה ומחמד, הקוראן, החדית' (התורה שבעל פה), ההלכה (השריעה), מצוות היסוד, יחס האסלאם לדתות אחרות, התאולוגיה המוסלמית, המיסטיקה המוסלמית, האסלאם השיעי, כיתות אחרות (אסמאעילים, נציירים, אחמדים). נושאים אלה יוצגו הן מנקודת המבט של המסורת המוסלמית והן מזו של המחקר המודרני, תוך עמידה על נקודות ההסכמה ואי ההסכמה ביניהן.

The course will focus on the important aspects of Muslim religion, their main principles and their development. It is arranged by subjects rather than by chronology, and the following subjects will be discussed: Pre-Islamic Arab society, Muhammad and the beginning of Prophecy, the Qur'an, the Hadith, Muslim law (the Shari'a), the fundamentals of Muslim rituals, the attitude of Islam to other religions, Muslim theology, mysticism, Shi'ite Islam, other sects (Isma'ilis, Nusayris, Ahmadis). These subjects will be presented from both the traditional Muslim perspective and the modern, scholarly one, while pointing to agreement and disagreement between the two views.
 
0622-1004-01
 מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
 Introduction to the Ottoman Empire
פרופ סינגר איימישיעור גילמן282 ב'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור זה חוקר את תולדות המדינה העת'מאנית מראשית ימיה במאה ה-14 ועד להקמת הרפובליקה התורכית ב-1923. תוך כדי בחינת תולדותיה הכרונולוגיות של האימפריה, ינתח השיעור מוסדות, אישים, אירועים, מבנים כלכליים, ודפוסי תרבות וחברה. סוגיות שונות שייבחנו כוללות: הקמת האימפריה, שושלת בית עת'מאן, הצבא העות'מאני וכיבושיו, דפוסי אסלאם ודתות שונות באימפריה, המנגנון האגרארי-ניהולי, ארכיטקטורה ואסתטיקה, אתגרים חיצוניים ופנימיים, תקופות שונות של רפורמות, ושינויי המאה ה-19 הארוכה. לצד ההרצאות, ילווה השיעור בקריאת טקסטים היסטוריים והיסטוריוגרפיים כתובים ובבחינת איורים, מפות, חפצים, מבנים וחומרים נוספים.
דרישות קורס
נוכחות בהרצאות כל שבוע מאד מומלצת. חובה לקרוא את הביבליוגרפיה (רצוי משבוע לשבוע). יינתנו במהלך הסמסטר חמישה תרגילים לציון בממשק מודל. התרגילים יתבססו על החומר הנלמד בשיעורים ועל חומר הקריאה. מתוך 5 תרגילים, הממוצע של 4 הציונים הגבוהים בתרגילים ייחשב כ-20% מן הציון הסופי בקורס. המבחן הסופי יהיה בסגנון אמריקאי וייחשב כ-80% מן הציון הסופי.
This course explores the history of the Ottoman state from its beginnings in the 14th century through its transformation into the Republic of Turkey in 1923. Using a chronological framework for this investigation, the course considers institutions, people, events, economic structures, and cultural and social forms and patterns. Issues to be studied include the rise of the Ottomans; the Ottoman dynasty; the nature of Ottoman military formation and its accomplishments; the varied aspects of Islam in the empire; the agrarian-administrative system; architecture and aesthetics; external and internal challenges to Ottoman state and society; the impetus to reform; and the long 19th century. In addition to the lectures, the course includes assigned readings in history and historiography, images, maps, material objects, buildings and more.

Course requirements
Regular attendance at the weekly lectures is strongly recommended. It is required to do the reading for the course, preferably from week to week. During the course, five graded exercises will be assigned through the Moodle online teaching plaform. From the five, the average of the four highest grades will be calculated as 20% of the final grade. The final exam will be a multiple-choice (“American-style”) exam and will be calculated as 80% of the final grade.
 
0622-1010-01
 סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת
 Main Themes in Modern Middle Eastern History
ד"ר צורף מירהתרגיל גילמן317 ב'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל גילמן456 ד'1200-1000 סמ'  א'
הקורס עוסק בתהליכים החברתיים הכלכליים והפוליטיים שחוו תושבי האזור לאורך המאה התשעה עשרה ובעשורים הראשונים של המאה העשרים.
ניתוח התהליכים הללו יעשה באמצעות ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקרית עדכנית. במהלך הקורס יגישו הסטודנטים שתי עבודות שעניינן דיון בתיזה ממחקרית אחת או יותר הנוגעת לנושאים מרכזיים שיידונו בקורס.

The course will focus on the main political, socio-cultural and economic processes the region experienced along the 19th century and the first decades of the  20th century. the various topics  will be disccussed through analization of historical, literary and legal documents.

 

 

 
0622-1010-02
 סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת
 Main Themes in Modern Middle Eastern History
פרופ אלון יואבתרגיל גילמן307 א'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל גילמן307 ג'1400-1200 סמ'  א'
הקורס עוסק בתהליכים החברתיים הכלכליים והפוליטיים שחוו תושבי האזור לאורך המאה התשעה עשרה ובעשורים הראשונים של המאה העשרים.
ניתוח התהליכים הללו יעשה באמצעות ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקרית עדכנית. במהלך הקורס יגישו הסטודנטים שתי עבודות שעניינן דיון בתיזה ממחקרית אחת או יותר הנוגעת לנושאים מרכזיים שיידונו בקורס.

The course will focus on the main political, socio-cultural and economic processes the region experienced along the 19th century and the first decades of the  20th century. the various topics  will be disccussed through analization of historical, literary and legal documents.

 

 

 
0622-1010-03
 סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת
 Main Themes in Modern Middle Eastern History
ד"ר נסימוב מריםתרגיל גילמן305 א'1000-0800 סמ'  א'
תרגיל גילמן305 ג'1200-1000 סמ'  א'
הקורס עוסק בתהליכים החברתיים הכלכליים והפוליטיים שחוו תושבי האזור לאורך המאה התשעה עשרה ובעשורים הראשונים של המאה העשרים.
ניתוח התהליכים הללו יעשה באמצעות ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקרית עדכנית. במהלך הקורס יגישו הסטודנטים שתי עבודות שעניינן דיון בתיזה ממחקרית אחת או יותר הנוגעת לנושאים מרכזיים שיידונו בקורס.

The course will focus on the main political, socio-cultural and economic processes the region experienced along the 19th century and the first decades of the  20th century. the various topics  will be disccussed through analization of historical, literary and legal documents.

 

 

 
0622-1010-04
 סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת
 Main Themes in Modern Middle Eastern History
ד"ר נדן עמוסתרגיל גילמן456 ב'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל רוזנברג107 ד'1400-1200 סמ'  א'
הקורס עוסק בתהליכים החברתיים הכלכליים והפוליטיים שחוו תושבי האזור לאורך המאה התשעה עשרה ובעשורים הראשונים של המאה העשרים.
ניתוח התהליכים הללו יעשה באמצעות ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקרית עדכנית. במהלך הקורס יגישו הסטודנטים שתי עבודות שעניינן דיון בתיזה ממחקרית אחת או יותר הנוגעת לנושאים מרכזיים שיידונו בקורס.

The course will focus on the main political, socio-cultural and economic processes the region experienced along the 19th century and the first decades of the  20th century. the various topics  will be disccussed through analization of historical, literary and legal documents.

 

 

 
0622-1010-05
 סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת
 Main Themes in Modern Middle Eastern History
ד"ר נדן עמוסתרגיל גילמן456 ג'1400-1200 סמ'  ב'
תרגיל גילמן456 ה'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס עוסק בתהליכים החברתיים הכלכליים והפוליטיים שחוו תושבי האזור לאורך המאה התשעה עשרה ובעשורים הראשונים של המאה העשרים.
ניתוח התהליכים הללו יעשה באמצעות ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקרית עדכנית. במהלך הקורס יגישו הסטודנטים שתי עבודות שעניינן דיון בתיזה ממחקרית אחת או יותר הנוגעת לנושאים מרכזיים שיידונו בקורס.
The course will focus on the main political, socio-cultural and economic processes the region experienced along the 19th century and the first decades of the 20th century. the various topics will be disccussed through analization of historical, literary and legal documents.

 
0622-1012-01
 תרגיל לתולדות העמים המוסלמים, 600-1500
 Exercise for the Muslim Peoples, 600-1500
ד"ר שיח' אחמד חאלדתרגיל גילמן456 א'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל גילמן456 ד'1800-1600 סמ'  א'

בקורס הזה נצא למסע עמוק בתוך ההיסטוריה, עמוק בתוך חצי האי ערב, נפגוש את השבטים הערבים לפני האסלאם, זהותם ותרבותם והאידיאלים שדגלו בהם, נחקור וננתח את השינוי והמהפך הדרמטי שחל עם תחילת האסלאם והשפעתו על אורח החיים שלהם ועל התוכניות והשקפות שלהם לעולם הזה, נתעניין במפגש וההשפעה של העמים הנכבשים על הערבים והמוסלמים במיוחד העמים הפרסים והתורכים.  נעמוד גם כן על המפגש בין דת האסלאם ליהדות שהשפיעה על עיצוב דת האסלאם וננתח את התוצאות המרחיקות לכת של המפגש הדתי הזה.

בין המאבקים והקרבות העקובים מדם שהיו בין הערבים והעמים האחרים ובין הערבים והמוסלמים עצמם נולדה תרבות חדשה ומגוונת ומעניינת שהעשירה ותרמה הרבה לתרבות העולמים, תשומת לב מיוחדת תינתן לעניין זה. 

In this course we take a deep plunge into history, beginning in the middle of the Arabian Peninsula, where we shall encounter the pre-Islamic Arabian tribes and become acquainted with their identity, their culture and their ideals. We shall study and analyze the dramatic transformation they underwent with the emergence of Islam and discuss how this affected their way of life and their world view. We shall examine the implications of the encounter between the conquered peoples and the Muslims, in particular the Persians and the Turks. We shall also deal with the encounter between Islam and Judaism and its consequences for the shaping of Islam, and analyze the far-reaching results of this encounter.

Out of the bloody struggles and battles between Arabs and other nations and among the Arabs and Muslims themselves a new, multifarious and interesting new culture arose, one that enriched and contributed greatly to global civilization. Considerable attention will be paid to this matter.

 
0622-1013-01
 תרגיל לדת ולתרבות האסלאם
 Exercise for Religion and Culture of Islam
ד"ר צפריר נוריתתרגיל גילמן456 ב'1200-1000 סמ'  ב'
תרגיל גילמן456 ג'1000-0800 סמ'  ב'
התרגיל הוא בזיקה להרצאת המבוא לדת אסלאם (אף כי ניתן לבחור רק באחד מהם). מטרתו היא להעמיק בנושאים המוצגים בהרצאה זו באמצעות מאמרים ומקורות מוסלמיים (מתורגמים בדרך כלל), ודיונים המתבססים עליהם. כמו ההרצאה, גם התרגיל מתקדם לפי נושאים ולא לפי כרונולוגיה, והוא יעסוק בתקופה הפרה אסלאמית בערב, בראשית הנבואה ועליית מחמד, בקוראן, בחדית', בהלכה, במצוות היסוד, ביחס לדתות אחרות, בתאולוגיה, במיסטיקה מוסלמית, באסלאם השיעי ובכיתות אחרות. במידה שהזמן יאפשר יידונו גם האסלאם העממי (הלא פורמלי) ונושאים נוספים.  
This course relates to the Lecture of the same title. Its purpose is to expand the subjects presented in the lecture on the basis of both secondary literature and historical sources. It will cover pre-Islamic Arabia, Prophecy and Muhammad, Qur'an, Hadith, Muslim law, Muslim attitude to other religions, theology, mysticism, Shi'ite Islam and other sects. Other subjects will be discussed as time allows.
 
0622-1013-02
 תרגיל לדת ולתרבות האסלאם
 Exercise for Religion and Culture of Islam
ד"ר צפריר נוריתתרגיל גילמן456 ב'1400-1200 סמ'  ב'
תרגיל גילמן456 ג'1200-1000 סמ'  ב'
התרגיל הוא בזיקה להרצאת המבוא לדת אסלאם (אף כי ניתן לבחור רק באחד מהם). מטרתו היא להעמיק בנושאים המוצגים בהרצאה זו באמצעות מאמרים ומקורות מוסלמיים (מתורגמים בדרך כלל), ודיונים המתבססים עליהם. כמו ההרצאה, גם התרגיל מתקדם לפי נושאים ולא לפי כרונולוגיה, והוא יעסוק בתקופה הפרה אסלאמית בערב, בראשית הנבואה ועליית מחמד, בקוראן, בחדית', בהלכה, במצוות היסוד, ביחס לדתות אחרות, בתאולוגיה, במיסטיקה מוסלמית, באסלאם השיעי ובכיתות אחרות. במידה שהזמן יאפשר יידונו גם האסלאם העממי (הלא פורמלי) ונושאים נוספים. 
 
This course relates to the Lecture of the same title. Its purpose is to expand the subjects presented in the lecture on the basis of both secondary literature and historical sources. It will cover pre-Islamic Arabia, Prophecy and Muhammad, Qur'an, Hadith, Muslim law, Muslim attitude to other religions, theology, mysticism, Shi'ite Islam and other sects. Other subjects will be discussed as time allows.
 
0622-1014-01
 תרגיל לתולדות האימפריה העות'מאנית
 Introduction to Ottoman Empire - Tutorial
פרופ סינגר איימיתרגיל גילמן456 ב'1600-1400 סמ'  ב'
תרגיל גילמן456 ד'1400-1200 סמ'  ב'
התרגיל בתולדות האימפריה העות'מאנית יבחן מקרוב את הנושאים הנדונים בשיעור (ראה תאור של קורס מס' 06221004). חומר הקריאה בתרגיל יכלול מקורות עות'מאניים מסוגים שונים:  כרוניקות היסטוריות, מסמכים, ספרות נוסעים (עות'מאניים וזרים באימפריה), ובחינת מבנים, וחפצים כדי ללמוד כיצד הבינו העות'מאנים את עצמם ולא רק כיצד אחרים (אירופאים בני הזמן או חוקרים מודרנים) תיארו אותם. בין השאר נראה כיצד ההיסטוריה העות'מאנית נכתבה וממשיכה להיכתב בצורה משתנה, למשל בשל אידיאולוגיות לאומיות. כך נוכל לבחון, לדוגמא, כיצד היסטוריונים תורכים, בלקנים, ערבים וגם ציונים מתייחסים לעברם העות'מאני.
כל פגישה תתבסס על ניתוח טקסט שהוכן מראש. נדון כדי להבין תהליכים ותמורות בתולדות האימפריה, וחשוב לא פחות, נבחן את הדברים כחלק משיח היסטוריוגרפי מתמשך ומשתנה. התרגיל כולל מבחן סופי וחובת השתתפות פעילה בפגישות. הציון יתבסס על הציון של המבחן, נוכחות בשעורים והשתתפות.
 
0622-1099-01
 תרגיל בכתיבת עבודות
 Exercise in Writing Papers
פרופ שפר מוסנזון מריםתרגיל גילמן456 א'1200-1000 סמ'  א'

מטרת הקורס היא להקנות עקרונות והרגלי עבודה נכונים בהכנת חיבור מחקרי אקדמי. לצורך זה יתקיים הקורס במתכונת סדנא, ובמהלכה יתרגלו הסטודנטים את כל השלבים של כתיבת עבודה. הם יבחרו לעצמם נושאים מתחום ההיסטוריה של המזרח התיכון ויגישו עבודה כתובה עם סיום הקורס.

 

מטלות הקורס הן שלבי כתיבת העבודה. כל נדבך חיוני לנדבך שבא אחריו. משום כך יש חשיבות רבה לעמידה בלוחות הזמנים כדי להשלים את תהליך הלמידה באופן מסודר ולכתוב את העבודה במועד ובאופן איכותי. אין מועדי ב' להגשת עבודות.

The aim of the course is to instruct students in proper academic writing. For this purpose, the course will take the form of a workshop, during which the students will practice all stages of writing a research essay. They will choose subjects from the history of the Middle East and submit written work upon completion of the course.

 

The course assignments are the stages of writing the paper. Each layer is essential to the next. Therefore, it is very important to meet the timetables in order to complete the learning process in an organized manner and to write the work in a timely and qualitative manner.

 
0622-2000-01
 ערבית למתקדמים
 Advanced Arabic
מר רובין אילן יואבשיעור ותגילמן278 א'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן278 ד'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן278 א'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן278 ד'1000-0800 סמ'  ב'

 

 

הקורס מיועד לפתח את מיומנות הקריאה וההבנה של טקסטים בשפה הערבית המודרנית, תוך העמקת הלימוד של תופעות דקדוקיות ותחביריות, והעשרת אוצר המילים. הקורס יכלול לימוד שיטתי של סוגיות דקדוק ותחביר ברמה מתקדמת, וקריאה ותרגום לעברית של טקסטים מתוך אמצעי התקשורת, בדרגת קושי שתעלה בהדרגה לאורך השנה, תוך הטמעת אוצר המילים במטרה להגיע להבנה ראשונית של טקסטים ללא תלות במילון.

The purpose of this course is to develop the capacity of reading texts in modern Arabic, and to expand the student's knowledge of Arabic grammar and syntax, as well as of Arabic vocabulary. The course will include a systematic study of advanced grammar and syntax, and the reading and translation into Hebrew of Arabic texts, mainly from the media. The level of the texts which will be read will rise gradually during the course, with the aim of achieving the ability to understand texts without a dictionary.  

 

 
0622-2000-02
 ערבית למתקדמים
 Advanced Arabic
מר דגן יובלשיעור ותגילמן456 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן456 ג'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן455 ג'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן456 א'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס מיועד לפתח את מיומנות הקריאה וההבנה של טקסטים בשפה הערבית המודרנית, תוך העמקת הלימוד של תופעות דקדוקיות ותחביריות, והעשרת אוצר המילים. הקורס יכלול לימוד שיטתי של סוגיות דקדוק ותחביר ברמה מתקדמת, וקריאה ותרגום לעברית של טקסטים מתוך אמצעי התקשורת, בדרגת קושי שתעלה בהדרגה לאורך השנה, תוך הטמעת אוצר המילים במטרה להגיע להבנה ראשונית של טקסטים ללא תלות במילון.

The purpose of this course is to develop the capacity of reading texts in modern Arabic, and to expand the student's knowledge of Arabic grammar and syntax, as well as of Arabic vocabulary. The course will include a systematic study of advanced grammar and syntax, and the reading and translation into Hebrew of Arabic texts, mainly from the media. The level of the texts which will be read will rise gradually during the course, with the aim of achieving the ability to understand texts without a dictionary.  

 
0622-2001-01
 מבוא להיסטוריה חברתית
 Introduction to Social & Cutural History of the Middle East
פרופ ליטבק מאירשיעור גילמן281 ד'1800-1600 סמ'  ב'

היסטוריה חברתית עוסקת בחיי היומיום של בני האדם בעבר תוך אבחנה בין קבוצות חברתיות שונות, ניתוח מערכות היחסים בתוך כל קבוצה ובין הקבוצות השונות. במילים אחרות, ההיסטוריה החברתית עוסקת בשאלה איך חוו בני האדם הרגילים את השינויים והאירועים הגדולים בהיסטוריה. במזרח התיכון, הסוגיה הזו קיבלה חשיבות מיוחדת כתוצאה משילוב המזרח התיכון בכלכלה העולמית, הקמת המדינות החדשות, והכישלון של הניסיונות החברתיים. כדי להבין את השינויים שחלו בחייהם של תושבי המזרח התיכון, ידון הקורס בקבוצות שונות, החל מאיכרים, בני שבטים ואנשי דת, דרך היחסים בין קבוצות כמו סוגיות מגדריות, וכלה בניתוח ההשפעה של תהליכים טכנולוגיים כמו התפתחות התחבורה על גידול ערים האינטרנט כגורם ששינה את חייהם של הצעירים באזור.

0622-2011-01
 סביבה ואיכות סביבה במזה"ת
 Environmental History of the Middle East
פרופ שפר מוסנזון מריםשיעור גילמן456 א'1000-0800 סמ'  א'
הקורס בוחן את ההשפעות ההדדיות בין חברות אנושיות במזרח התיכון והסביבה שלהן. תופעות טבע חריגות ברמה המקומית, שינויי אקלים ברמה האזורית והעולמית, משאבי טבע (מים, נפט וגז), תרבות הגנים ועוד הם בין הנושאים שנידונים כדי ללמוד על האופנים שבהם מערכת היחסים הזו בין אדם לטבע השפיעה על מציאות חיים פוליטית, חברתית ותרבותית מראשית האסלאם ועד ימינו. .
The course analyzes the interactions between human societies and the environment in the Muslim Middle East. Local exceptional natural phenomena, regional and global climate change, natural resources (water, oil, gas), garden culture and other topics will serve as a platform to understand the ways in which the interaction of humanity and nature shaped social, cultural and political realities in the Middle East from the advent of Islam to the 21st century.
0622-2019-01
 זיכרון והיסטוריה - יהודי המזה"ת וצפון אפריקה בתקופה המודרנית
 History & Memory-The Jews of the Middle East & North Africa in Modern Times
ד"ר נסימוב מריםשיעור גילמן456 א'1200-1000 סמ'  ב'
בקורס תידונה סוגיות מפתח בהיסטוריה של יהודי המזרח התיכון וצפון אפריקה כפי שהן משתקפות במחקר ההיסטורי. כמו כן, נעמוד על השתקפותן של סוגיות אלה בכתיבה הספרותית והביוגראפית פרי עטם של יהודים מקהילות אלה. מטרת הקורס היא להכיר את המחקר ההיסטורי אודות נושא זה, לעמוד על התיזות העיקריות המעצבות את הידע שלנו אודותיו ובד בבד להתוודע אל מימד הזיכון האישי-הפרטי.
The course addresses key issues in the modern history of Jewish communities in the Middle East and North Africa as reflected in the scholarly literature. Also, we will examine the extant in which these issues are reflected in the literary and biographical writing by Jews from these communities. The course aims at illuminating the academic historical research trough the personal and the literary dimension.
0622-2021-01
 חקר רשתות היסטוריות מזרח תיכוניות: חברה, תרבות ופוליטיקה
 Historical Network Analysis in the Middle East: Society, Culture and Politics
ד"ר חורב הראל שלוםשיעור ותגילמן279 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן305 ה'1200-1000 סמ'  א'
המדע הבינתחומי של חקר-רשתות (Network Analysis) חודר בשנים האחרונות למדעי החברה והרוח, ובכלל זה גם ללימודי ההיסטוריה של המזרח התיכון. שיטות המחקר שהוא מציע מגלמות אפשרויות רבות לניתוח מבנים ותהליכים היסטוריים וקונטמפורניים, תוך יכולת להציג זוויות התבוננות חדשות. הקורס יפתח במבוא מתודולוגי שיקנה ידע ברעיונות ובכלי מחקר בסיסיים של תורת הרשתות. לאחר סיום חטיבת המבוא נתמקד במגוון מקרי בוחן בהם ניישם את הכלים שרכשנו: רשתות הפצת האסלאם ורשתות מסחר מוסלמיות; רשתות השבט והמשפחה; רשתות המשפט המנהגי, רשתות אליטה; רשתות הבזאר והמסגדים באיראן; רשתות ארגוני החמאס ואל-קאעדה; ורשתות חברתיות אינטרנטיות כאמצעי גיוס ובשירות מחאה אנטי-שלטונית. נעמוד על תפישות קיימות בנושאים אלו ונבחן אותן מחדש באמצעות הכוח ההסברי של כלי המחקר הרשתי.
The purpose of this course is to expose its students to the new methodologies offered by the interdisciplinary science of Network Analysis, and the ways in which they can be used to better understand historical social and political actors in the Middle East. The course opens with an introduction in which we will study basic tools and research approaches of Network Analysis. After the introduction, we will apply these tools and concepts to different historical and contemporary case studies.

0622-2022-01
 פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה
 Feminism Beyond the Vail: Hybrid Women in the ME Between Religion & Modernity
ד"ר צורף מירהשיעור גילמן306 א'1200-1000 סמ'  א'
הקורס יעסוק במאבקן של נשים מוסלמיות לשיפור תנאי חייהן במדינות הערביות והאסלאמיות במזרח-התיכון. בשונה מן המאבק הפמיניסטי שהתנהל במערב, נשים במזה"ת נאבקו בעבר ועודן נאבקות גם כיום להשגת חירויותיהן בתוך המסגרות הדתיות, רובן מגדירות עצמן כנשים דתיות שהאמונה באללה ובנביאו, בקוראן ובתורה שבע"פ (החדית') היא נר לרגליהן והרעלה אותה הן עוטות לראשן מהווה עבורן סממן לעוצמה ולא לחולשה. הן מקפידות לקיים את מצוות הדת ובקיאות בכתבי הקודש, בהלכה ובמשפט האסלאמיים. הידע הדתי וההלכתי, אותו רכשו באופן פורמלי כחלק אינטגרלי מהשכלתן האקדמית, מאפשר לנשים הללו להדוף את טיעוניה של הפטריארכליה הדתית , החברתית והפוליטית המבקשת לקבע את מעמדן הנחות במשפחה ובחברה. נשים אלה נחלו הצלחות לא מבוטלות כשהבולטת שבהן היא האיסור על מילת נשים, המגובה הן ע"י אנשי הדת והן ע"י המימסד הרפואי, ומינויין של נשים לשופטות ולרשמות נישואין, מישרות שהיו שמורות באופן אקסלוסיבי לגברים בלבד. הקורס יתמקד בהיסטוריה המודרנית של מאבקן של נשים מצריות, פלסטיניות, סעודיות תורכיות ותימניות. כן יכלול הקורס דיון מעמיק במעורבותן של נשות האזור במהפכות ה"אביב הערבי" על רקע דיון מקיף יותר בתפקידיהן של נשים במהפכות לאומיות ופוליטיות.
דרישות הקורס ומרכיבי הציון: הציון הסופי בקורס יהיה מורכב מבחינת בית שמשקלה 90% והשתתפות אקטיבית בשיעורים ובדיונים המתנהלים בהם שמשקלה בציון הסופי הוא 10%
The course focuses on the struggle of Arab and Muslim Women in their countries (Egypt, Saudi Arabia, Turkey, the Palestinian Authority and Yemen) to improve their life conditions and their legal status as equal citizens.
The struggle was and remains completely different from that of Western feminists since the Middle Eastern activists conduct their struggle within the framework of their religion and they declare themselves religious women who use the religious knowledge they acquired and the unique interpretation they give to the Holy Scriptures as a means to empower themselves in both the family and the society. Through this knowledge they are able to challenge the patriarchal political religious and social establishment that uses the scriptures to reinforce their own status and, simultaneously, weaken that of women. The course will focus also on the significant contribution of women to the Arab Spring revolutions as part of a broader discourse on women and revolutions in the Middle East. By giving a voice and a space to these religious and veiled women we will try to deconstruct the binary approach between religion and feminism in the Middle East. T
0622-2028-01
 הנפט והמזה"ת
 The Oil and the Middle East
ד"ר יערי מיכלשיעור גילמן456 ד'1000-0800 סמ'  א'
גילוי הנפט בתחילת המאה הקודמת, שינה ללא היכר את פני המזרח התיכון. כספי הנפט אפשרו את התפתחותן המטאורית של מדינות המפרץ, ותרמו לחיזוק מעמדן והשפעתן בזירה הבינלאומית, והאזורית בפרט. במהרה הפך הנפט ממשאב טבע למנוף לקידום אינטרסים לאומיים, פוליטיים וביטחוניים. קורס זה יעסוק בהשלכות הרחבות והמגוונות של כניסת הנפט למרחב המזרח-תיכוני ובמחיר הכבד הכרוך בהתמכרות אליו ובניסיונות להגמל ממנו.

 

The discovery of oil in the middle east, and its use as a tool for advancing political goals, has dramatically changed the nature of the region. In a very short period of time, the Golf monarchies which were based on subsistence economy, have become key players in international politics, and in the energy market in particular. Oil has created new regional balance of power, and has paved the way for interdependent relations between the West and the Middle East.

But alongside the advantages of being an oil state, recent decades have revealed the heavy price of addiction to oil. The dramatic decline in oil revenues, the approaching energy independence of the United States, and the global desire to reduce the use of oil, have all become a warning sign for the near future, unless there is significant revision of the dominance of oil in the economy of Gulf monarchies.

Nowadays we are facing a challenging era in which the oil states are looking for ways to reduce the over dependence on oil. Any change in current policy may affect not only the economy of the region, but also global economy and even international relations.

This course will deal with different aspects of oil in the Middle East: How is the oil different from other products? What will happen when oil reserves are dramatically reduced, and how will this affect the position of the Gulf monarchies?   

0622-2029-01
 היסטוריה כלכלית של המזה"ת בעת החדשה
 Economic History of the Middle East
ד"ר נדן עמוסשיעור גילמן456 ב'1200-1000 סמ'  א'
הקורס עוסק בדרכים שבהן חברה ופוליטיקה עיצבו את כלכלת המזרח התיכון, ולהיפך. נלמד מושגים ותפיסות מתחומי הכלכלה והכלכלה הפוליטית ונתמקד בסוגיות רגיונאליות במגוון נושאים ביניהם: עוני ועושר; סיוע בינלאומי ושיתוף פעולה; "מסורת" ופיתוח; חקלאות, נפט ותיעוש; כלכלה אסלאמית; מגדר; שחיתות; היבטים כלכליים של שלום ומלחמה; טרור וסנקציות כלכליות. אין צורך ברקע כלכלי או אחר לקורס הבינתחומי הזה. הדרישה המוקדמת היחידה היא רצון ללמוד.

This course explores the ways in which social and political issues in the Middle East have shaped economic conditions in the region, and have in turn been shaped by them. We will discuss basic concepts of economics and political economics, and will focus on regional aspects, including: affluence and poverty; foreign aid and cooperation; "tradition" and development; agriculture, oil and industrialization; Islamic economics; gender issues; corruption; economic aspects of peace and war; terror and economic sanctions. The only prerequisite is a willingness to learn.
0622-2030-01
 מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה
 Music, Gender and Queer Identity in the Middle East and Africa
ד"ר מורד משהשיעור גילמן305 ד'1600-1400 סמ'  ב'

הדיון בקשר בין מוסיקה למגדר ומיניות, כולל זהות להטב"קית ,תופס תאוצה לאחרונה הן בתקשורת והן באקדמיה בעולם. בעולם האקדמי מתגבש תחום חדש יחסית שזכה לכינוי "אתנו-מוסיקולוגיה קווירית". ספרו של המרצה על מוזיקה בקרב הקהילה הגאה בקובה זכה לשני פרסים בינלאומיים חשובים בתחום, והוא נחשב לאחד החוקרים המובילים בתחום החדש הזה.  

זהו קורס ראשון מסוגו בארץ, המתייחס להיבטים חברתיים, מגדריים וקוויריים במוזיקה של אפריקה והמזה"ת. 

הקורס הוא אינטר-דיסציפלינרי ומשלב לימודי אפריקה והמזה"ת, אתנומוזיקולוגיה, תרבות, מגדר, ולימודים                 קוויריים.  

הקורס יתמקד בקשר בין מוסיקה, חברה ופוליטיקה במזה"ת ובאפריקה, באספקלריה המגדרית והלהטב"קית. הוא יעסוק במגדר וזהות מינית בעולם המוסיקלי האפריקני והמזרח תיכוני המסורתי והעכשווי. חלק נכבד יוקדש לקשר בין מגדר, מיניות למוזיקה ולפולחן דתי במזרח התיכון ובאפריקה,  ולמרחב הביטוי וההזדהות המיוחד שהמוסיקה מעניקה לנשים ולהטב"ק בעולם המוסלמי בעבר וכיום.

בנוסף יציג הקורס היבטים "קוויריים" (נזילים ואנטי-דיכוטומיים) בתרבויות המוזיקליות של אפריקה והמזה"ת באספקלריה היסטורית ותרבותית. כאלה שאף מקדימים את העיסוק העכשווי בזהות מינית.  

נושאים שייכללו ויידונו בקורס: 

-   האם החלוקה המגדרית המערבית תקפה גם בתרבותיות אפריקה והמזה"ת, כיצד המוסיקה בחברות אלה    

    מספקת מרחב אלטרנטיבי ל"יוצאי הדופן"? 
-   חלוקת תפקידים גברים/נשים/להט"בים במוסיקה ובפולחן.
-   טאבויים מגדריים ומיניים במוסיקה

-   להטב"קים בטקסים מיסטיים, איחוז וכניסה לטראנס.

               - "קוויריות" מושרשת במוזיקה ובחברה/תרבות באפריקה ובמזה"ת        

-   שירת נשים, ושירה הומו-ארוטית בעולם המוסלמי.

-   להט"בים, טרנסג'נדרים וקווירים כגיבורים מוסיקליים פופולריים בעולם המזרח-תיכוני בחברה שהיא הומופובית
     ביסודה, לדוגמא: זקי מורן בתורכיה.
-   על  ההיג'רה, בני "המין השלישי" והקותי בהודו ותפקידם בעולם המוסיקה  (חריגה גיאוגרפית לכיוון מזרח,

     אך פנומן מעניין עם השפעות על המוסיקה במזה"ת)

  - מגדר ומיניות קווירית בעולם הסופי ובמוזיקה הסופית

-   מגדר, מיניות ולהטב"ק במוסיקה במזרח התיכון החדש ובאפריקה העכשווית.
-   מגדר, להטב"ק, קוויריות, המוזיקה הערבית והמוסיקה המזרחית בישראל)   נושא פרויקט המחקר העכשווי שלי(
  
במהלך הקורס נצפה בקטעי וידיאו רבים, ונדון בטקסטים רלוונטיים בנושאי מוסיקה, מגדר, פמיניזם, וקוויריות.

 

This is the first academic course of its kind in Israel, dedicated to gender, sexuality and queer elements in the music of Africa and the Middle East.  

The course will examine the connection between music, culture, society and politics in the Middle East and Africa, from a gender and LGBTQ perspective. We will enlighten and discuss both queer elements in the traditions and history of the different cultural groups and spaces, as well as current musical spaces and LGBTQ communities.

The course is inter-disciplinary incorporating texts and ideas from various disciplines: African and Middle East studies, Ethnomusicology, cultural studies, gender and sexuality studies and queer studies.

Some of the course's topic:

1. Understanding gender and sexuality in the African and Middle Eastern context

2. Religion, music and gender

3. Gender and sexuality in relation to trance and spirit possession in African and Afro-Diasporic religions, and in the Sufi world

4. Women's songs and musicmaking in different traditions

5. Homoerotic poetry and music making in the Moslem world

6. "Queer" as an aesthetic and structural context in African and Middle Eastern musical cultures

7. LGBTQ artists and expressions in contemporary music scenes in Africa and the Middle East.

8. Arabic and Mediterranean music in Israel and the LGBTQ community

 

 

0622-2142-01
 בין אחדות לפירוד-המערכת הערבית המדינתית
 Between Unity & Division: the Arab State System
פרופ מדי-וויצמן ברוססמינר גילמן455 ב'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן455 ה'1800-1600 סמ'  א'
הקורס יחתור לניתוח ולהבנת אחד הגורמים המרכזיים המעצבים את הפוליטיקה במזרח התיכון בזמן החדיש: היחסים המורכבים בין מדינות ערב, והשפעות הגומלין בין המערכת הבין-ערבית וסוגיות כגון חדירת המעצמות למזה"ת, הסכסוך הישראלי ערבי ועליית כוחות של האסלאם הפוליטי. תוך כדי שימוש בתיאוריות היחב"ל וביניהן ה"ריאליזם" וגם ה"קונסטרוקטיביזם", הקורס ינתח את האבולוציה של המערכת מראשיתה בתחילת המאה ה- 20, דרך תקופת השיא של הפן-ערביות הרדיקלית בשנות ה- 50 וה- 60 ועד התייצבותה כמערכת מדינית מעוצבת ונורמטיבית. באמצעות ניתוח הדינאמיקה הבין-ערבית על רקע האתגרים הרבים שהעמידו גורמים פנים-ערביים, שחקנים אזוריים לא-ערביים, ומעצמות העל, הקורס אמור ללבן סוגיות כגון הזהות הערבית המודרנית המשתנה, תהליכי יצירת המדינה הערבית, השפעותיהן של אידיאולוגיות על-לאומיות ותת-לאומיות

0622-2173-01
 המזה"ת מהעיתונות המודפסת לתרבות המדיה הדיגיטלית
 The Middle East From Printed Press to Digital Media Culture
ד"ר הנדלמן-בעבור ליאורהשיעור גילמן305 ב'1600-1400 סמ'  ב'


מתי התרחש מסע התעמולה הראשון במזרח התיכון המודרני? את מי משרתת אל-ג'זירה?, מה הקשר בין "הקריקטורות של מוחמד" ל"פיתוי האחרון של ישו"?, האם רשת האינטרנט היא כלי חופש או כלי תעמולה במזרח התיכון? בקורס זה ננסה לתת מענה לשאלות אלו ואחרות תוך התחקות אחר התפתחות ופעילות אמצעי תקשורת שונים באזורנו, מהעיתונות המודפסת לתרבות הדיגיטלית. הקורס יעקוב אחר צמיחת אמצעי התקשורת, התפתחותם ויחסיהם עם השלטונות במספר מדינות מפתח במרחב המזרח התיכון בראייה היסטורית ועכשווית. במסגרת זו נבחן בעין ביקורתית את התפקיד והתפקוד של התקשורת המקומית במזרח התיכון באמצעות התמקדות בשלוש סוגיות מרכזיות: תעמולה, צנזורה וחופש ביטוי. 

What are the origins and roles of popular culture in the Middle East? What is the difference between popular culture and high culture, between entertainment and art? The course will examine these and other questions from a historical perspective, focusing on the interconnections between popular culture, society and politics in the history of the Middle East. The course will examine relevant case studies from the field of music, film, comics, graffiti and more.
0622-2181-01
 תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי
 The History of the Israeli-Arab Conflict
פרופ מדי-וויצמן ברוסשיעור גילמן456 ה'1400-1200 סמ'  א'
קורס זה יעסוק בתולדות הסכסוך הישראלי-ערבי מאז ראשית הציונות ועד לימינו. הוא ידון במקורות הציונות ובהתגבשות עמדת הערבים כלפיה, במלחמות בין ישראל לבין הערבים וכן בתהליכי השלום ובהסכמי השלום שכוננו בין ישראל לבין מצרים וירדן. הקורס גם יעסוק באי השגת הסדרי שלום בין ישראל לבין סוריה ובין ישראל והתנועה הלאומית הפלסטינית ויעמוד על ההסברים השונים לכך.
This course will deal with the history of the Arab-Israeli conflict from the advent of Zionism to the present. It will discuss the origins of Zionism and the evolution of the Arab position towards the movement, the Arab-Israeli wars and the peace negotiations and treaties between Israel, Egypt and Jordan. The course will similarly discuss the failure to reach peace between Israel and Syria or between Israel and the Palestinian national movement and will explore the various explanations for these failures.
0622-2192-01
 המאה הפלסטינית
 The Palestinian Century
ד"ר חורב הראל שלוםשיעור ותגילמן305 ה'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן307 ב'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס עוסק בסוגיות חברתיות, תרבותיות ופוליטיות מרכזיות בתולדות הפלסטינים מאז שלהי התקופה העוסמאנית ועד ימינו. נעסוק בתהליכי האינטגרציה של הפלסטינים כקהילה חברתית ופוליטית ונעמוד על תהליכי גיבוש הזהות הפלסטינית המובחנת. נדון באתגרים ובבעיות היסוד של החברה הפלסטינית בתקופת המנדט ונבחן את התהליכים המרכזיים שחוותה לאחר מלחמת 1948, לאחר 1967 ולאחר הקמת הרשות הפלסטינית ב-1994. נסיים בבחינת הדילמות המרכזיות שמעסיקות את הפלסטינים כיום. הקורס הוא בהיקף 4 שעות סימסטריאליות.
The course focuses on central social, cultural and political issues of the Palestinians since the late Ottoman period to the present. We will deal with the process of integration of the Palestinian as a social and political community, and discuss the formation of the distinct Palestinian identity. We will also discuss the challenges and fundamental issues of Palestinian society during the Mandate period and examine the key processes experienced by it after the 1948 war, after 1967 and after the establishment of the Palestinian Authority in 1994. We will conclude with examination of the central dilemmas that occupy the Palestinians today.
0622-2197-01
 תרבות פופולרית במזה"ת
 Popular Culture in the Middle East
ד"ר הנדלמן-בעבור ליאורהשיעור גילמן307 ב'1400-1200 סמ'  ב'
מהם מקורותיה של התרבות הפופלרית במזרח התיכון? אלו תפקידים היא נועדה למלא? מה ההבדל בין תרבות פופולרית לתרבות גבוהה, בין בידור לאומנות? הקורס יבחן שאלות אלו ואחרות בראייה היסטורית תוך התמקדות בזיקות הגומלין שבין תרבות פופולרית, חברה ופוליטיקה בתולדות המזרח התיכון. במהלך הקורס ייבחנו מקרי בוחן רלבנטיים מתחום המוסיקה, הקולנוע, הקומיקס, הגרפיטי ועוד.
0622-2203-01
 משבטים לממלכה: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה של ירדן
 From Tribes to Kingdom: Major Themes in Jordanian History
פרופ אלון יואבפרוסמינרגילמן261 א'1800-1600 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן261 ג'1800-1600 סמ'  א'
הקורס יבחן סוגיות מרכזיות בהיסטוריה של ירדן במאות התשע עשרה והעשרים. מעבר להכרת המסגרות הפוליטיות, עיקר הלימוד יוקדש להבנת החברה המקומית ותרבותה. בנוסף, בפני התלמידים יוצגו גישות שונות במחקר ודוגמאות מן המקורות ההיסטוריים. הקורס לא יצטמצם ללימוד ההיסטוריה הייחודית של ירדן, אלא ירחיב את היריעה כדי לעמוד על ההקשר האזורי הרחב ולבחון תופעות דומות במקומות אחרים במזרח התיכון.
The course explores central themes in the history of Jordan during the nineteenth and twentieth centuries. On top of understanding the political frameworks and structures on both banks of the Jordan River, the main goal of the course is to allow for thorough understanding of local society and its culture. During the course of study the students will be presented with different methodological and theoretical approaches as well as historical documents. The course is not limited to the study of the particular history of Jordan but seeks to broaden the discussion to include the wider regional
0622-2207-01
 איראן בעת החדישה
 Iran in the Modern Era
ד"ר הנדלמן-בעבור ליאורהפרוסמינרגילמן319אד'1200-1000 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן450 ב'1400-1200 סמ'  א'
המהפכה האיראנית של 1979 והקמת הרפובליקה האסלאמית בהנהגת איתאללה רוחאללה ח'ומיני בעקבותיה, היוו קו פרשת מים בהיסטוריה המודרנית של המזרח התיכון בפרט והעולם בכלל. בתולדות איראן המודרנית היו מאורעות אלה שיא נוסף במאבק פוליטי וחברתי מתמשך על עיצובה של איראן בעת החדישה. בפרו"ס זה נתחקה אחר שלושה צירים מרכזיים בתולדות איראן המודרנית: מהפכה, אסלאם ומערב, וננסה להבין את משמעויותיהם המשתנות בהקשרים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים, למן סוף המאה התשע עשרה ובמהלך המאה העשרים.The Iranian Revolution of 1979 and the formation of the Islamic Republic led by Ayatollah Khomeini, constituted a watershed event in the modern history of the Middle East in particular and the world at large. In Iranian modern history this event provides a window to an ongoing political, ideological and social struggle in this country. This course will follow three main tracks that shaped the history of modern Iran: revolution, Islam and the West, while exploring their political, social and cultural contexts, from the late nineteenth century and during the twentieth century.0622-2215-01
 מצרים בעת החדשה
 Egypt in the The Modern Era
ד"ר צורף מירהפרוסמינרגילמן262 ב'1200-1000 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן317אד'1200-1000 סמ'  ב'
"קהיר כותבת, ביירות מדפיסה, בגדאד קוראת" – עלא' ראי אל-מת'ל, מצרים אכן נחשבה במשך שנים לאבן רוזטה המסייעת לפענח דפוסי עומק בעולם הערבי ובדרום הגלובאלי. אולם מעמדה של מצרים כמלכה התרבותית, הפוליטית החברתית והדתית של העולם הערבי אינו בלתי מעורער כפי שהיה. באמצעות "קריאת" מסמכי ארכיון, ספרות יפה, סרטי קולנוע, גרפיטי, מוסיקה, ואפילו זמרירים איסלאמיסטיים לטלפון סלולארי, הקורס יבחן את ההיסטוריה המודרנית של מצרים בין סוף המאה השמונה עשרה ל"אביב הערבי", תוך דגש על סוגיות של קולוניאליזם ופוסט-קולוניאליזם, תרבות פופולארית, דת וטכנולוגיה


“Cairo writes, Beirut prints, Baghdad reads” – as this maxim suggests, Egypt has long been considered a Rosetta Stone of sorts, offering a cipher for understanding general trends and challenges in the Arab world and the Global South. Yet Cairo’s position as the once undisputed cultural, political, social, and religious capital of the Middle East has been threatened from various directions. What explains Egypt’s regional importance and its partial decline? “Reading” Egyptian novels, films, music, graffiti and even Islamic ringtones, we will examine this question in Egyptian history from the late eighteenth century to the “Arab Spring,” focusing on questions of colonialism and post-colonialism, popular culture, religion and technology.0622-2218-01
 הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית
 The Palestinians: a Political, Social and Economic History
ד"ר נדן עמוספרוסמינרגילמן455 ג'1200-1000 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן456 ה'1200-1000 סמ'  ב'

הקורס עוסק בהיסטוריה והיסטוריוגרפיה של הפלסטינים במאות ה-19 וה-20 תוך דיון משלב של סוגיות פוליטיות ולאומיות, חברתיות וכלכליות.

This course investigates the history and historiography of Palestinians over the 19th and 20th centuries, incorporating a range of political, national, social and economic perspectives.

0622-2220-01
 צפון אפריקה המודרנית: אתגרי הקולוניאליזם ועצמאות
 Modern North Africa: the Challenges of Colonialism and Independence
פרופ מדי-וויצמן ברוספרוסמינרגילמן455 ג'1600-1400 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן455 ה'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס יעסוק  בעצוב זהויות לאומיות וישויות פוליטיות מודרניות במדינות המגרב מרוקו, אלג'יריה, תוניסיה ולוב) , על רקעי התקופות הפרי-קולוניאלית וקולוניאלית.  הוא יבחן את עוצמת השפעות מתקופות הללו על הזהות הלאומית המודרנית  ויבדוק את מידת ההצלחה של תהליכי בניית המדינה ובניית האומה בכל ארבעת המדינות לעיל, וזאת לאור גלי המחאה שאפיינו אירועי "האביב הערבי' ופעילויות של חלקי החברה כמו תנועות אסלאמיות,  התנועה הברברית המודרנית, ארגוני נשים ופעילים למען דמוקרטיזציה.

This course will introduce the student to the states and societies of North Africa – a unique sub-region of the Greater Middle East.  It will examine the emergence of modern national identities and political entities (Morocco, Algeria, Tunisia, Libya), in light of both the pre-colonial and colonial legacies, and look critically at the current challenges facing North African states and societies  in the wake of the "Arab Spring", including those posed by democracy movements, Islamists currents, and a resurgent Berber identity movement.

0622-2304-01
 מבוא לצופיות
 Introduction to Sufism
ד"ר בק איריתשיעור גילמן306 א'1400-1200 סמ'  ב'

בקורס זה תבחן התפתחותה התיאולוגית והחברתית של הצופיות מימיה הראשונים במאה התשיעית ועד למאה העשרים ואחת. הקורס יתמקד בבחינת היבטים שונים של המפגש וההתמודדות של הצופיות עם אתגרי העת החדשה, כגון קולוניאליזם ולאומיות, התפתחות תשתיות ורשתות תקשורת ושינויים במעמד הנשים. מקרי המבחן יתמקדו במרחבים שונים של המזרח התיכון אפריקה.

This course will examine the theological and social development of Sufism since its beginnings in the ninth century until the twentieth-one century. It will focus on examining different aspects of the encounter and coping of Sufism with the challenges of the new age, such as colonialism and nationalism, the development of infrastructures and communication networks and changes in status of women. The case studies will focus on different spaces of Africa and the Middle East.
0622-2305-01
 מוסלמים באירופה: סיור לימודי לברלין
 Muslims in Europe: a Study Tour in Berlin
ד"ר כהן ינרוגק חי איתןסיור גילמן306 ב'1800-1600 סמ'  ב'

הגירה ופליטוּת הן שתי תופעות בולטות במיוחד בשנים האחרונות. רילוקיישן לצרכי עבודה או בריחה מאיזורי מלחמה – להגירה יש פנים שונות. ההשפעות מרחיקות לכת – קודם על המהגר והפליט, אך גם על הקהילה הקולטת ועל הקהילה הנעזבת. הקורס יבחן את המשמעויות החברתיות, הפוליטיות והסביבתיות של השינויים הדמוגרפיים בעקבות ההגירה המסיבית שמתרחשת לנגד עינינו מהמזרח התיכון ומאפריקה, תוך השוואה למקרי בוחן מהעבר. הקורס יכלול סיור לימודי אינטנסיבי בראשית אפריל (במהלך חופשת הפסח) לצד מפגשים בכיתה לפני הסיור ולאחריו. הסיור יכלול הרצאות של אנשי אקדמיה גרמנים, מפגשים עם פעילי שטח, עיתונאים מקומיים, וסיור במסגדים ובמוסדות קהילה אחרים. במהלך הסיור יתבקשו הסטודנטים להציג פרזנטציה קצרה על נושא שיוסכם מראש. בסוף הסמסטר יגישו בנוסף עבודה. הסיור הלימודי בחו"ל מחייב עלות נוספת. הסיור הלימודי הוא מרכיב הכרחי בקורס: אין לקחת את הקורס ללא הסיור, ולא ניתן יהיה להצטרף לסיור ללא רישום לקורס והשתתפות פעילה בו.

מועד משוער ליציאת הסיור: חופשת הפסח

עלות משוערת: 1,000 יורו

Migrants and fugitives worldwide are particularly prominent in recent years. Whether relocation for work or escape from war zones, these phenomena have far-reaching effect  - first on the immigrants and the refugees, but also on the receiving community and on the abandoned community. The course will examine the social, political, and environmental implications of the demographic changes following the massive immigration that is taking place in the Middle East and Africa. The course will include an intensive study tour in Berlin at the beginning of April (during the Passover vacation) alongside meetings in the class before and after the tour. The tour will include lectures by German academics, meetings with field activists, local journalists, and a tour of mosques and other community institutions. During the tour, students will be asked to deliver a short presentation. At the end of the semester they will also submit a short paper. The study tour is an essential component of the course: the course cannot be taken without the tour, and it will not be possible to join the tour without registration and active participation.

0622-2306-01
 חברה וסביבה בצפון אפריקה
 Society and Environment in North Africa
ד"ר זיסנויין דניאלשיעור גילמן362 ג'1200-1000 סמ'  ב'

בדומה לנושאים אחרים, איזור המגרב מהווה שדה מחקר עשיר לבדיקת שאלות הקשורות בהתפתחות עירונית, תמורות חברתיות וכלכליות והשפעתם של שינויים סביבתיים על מרקם החיים. הקורס יתמקד בשאלות אלה, תוך התייחסות להתפתחויות שעברו על מרוקו, אלג'יריה ותוניסיה בתקופה הקולוניאלית, ההתמודדות עם אתגרים מגוונים בתקופה שלאחר העצמאות והשפעתם של שינויים סביבתיים על החיים במרחב בראשית המאה ה-21. הקורס ידון גם בשאלת ההגירה מצפון אפריקה ותת היבשת למדינות אירופה, בניסיון למקם תהליך זה בהתפתחויות האחרות שעוברות על מדינות האזור בעשורים האחרונים. השיעורים יבחנו תהליכים אלה מתוך פרספקטיבה של היסטוריה סביבתית (Environmental History) ובחינת התאמתן של תיאוריות בנושאים אלה למדינות צפון אפריקה בראשית המאה העשרים. הקורס יציע זווית חדשה להכרת מדינות המגרב, אשר עשוי להתאים גם ליישום במרחבים מזרח תיכוניים נוספים.

This course will examine questions concerning urban development, social and economic changes and the impact of environmental changes on life in North Africa. The course will also explore the topic of migration from North and Sub-Saharan Africa to Europe, situating this process in other developments Morocco, Algeria, and Tunisia have experienced in recent decades. The course will examine these events through the prism of environmental history, and discuss how compatible these theories are with the reality of 21st century North Africa.

0622-2307-01
 פוליטיקה, אקלים וכדורגל במזרח התיכון ובצפון אפריקה
 Politics, Climate, and Football in the Middle East and North Africa
ד"ר כהן ינרוגק חי איתןשיעור גילמן456 ג'1200-1000 סמ'  א'
שיעור סמ'  ב'

 

הקורס מציג ומנתח את הפעילות הפוליטית המזרח התיכונית בספירות הלא רשמיות באמצעות מספר מקרי בוחן – סביבה, שוק ההון, ספורט, רשתות חברתיות. ייחודו של הקורס שהוא משלב היבט תיאורטי ויישומי. בחלקו האחד ילמדו הסטודנטים מקרי בוחן במזרח התיכון דובר הערבית, תורכית ופרסית. בחלקו השני יתבקשו לבצע עבודה מעשית בהיקף של 100 שעות בארגונים רלוונטיים אליהם ישובצו בידי תוכנית המתמחים של המרכז לפיתוח קריירה בדקנאט הסטודנטים שילוו את הסטודנטים ויתנו להם כלים של רכישת קריירה. השיבוץ והעבודה המעשית יתחילו בסמסטר הראשון במקביל לקורס בכיתה ויהיו המוקד של הקורס בסמסטר השני. מטלות הקורס: השתתפות פעילה, מבחן בתום סמסטר א', עבודה מעשית בהיקף של 100 שעות שתתחיל במחצית השניה של סמסטר א' ותימשך לאורך סמסטר ב', וכתיבת דו"ח בתום סמסטר ב'. הסטודנטים ישלבו כך הבנה ופרקטיקה של האופן שבו פוליטיקה בלתי רשמית מתנהלת במזרח התיכון עם עשיה חברתית והתנסות בשוק העבודה.   

 

The course presents and analyzes Middle Eastern political activity in the informal spheres through a number of case studies - the environment, the capital market, sports, and social networks. The uniqueness of the course is that it combines a theoretical and practical aspects. In part, the students will study case studies in the Arabic- Turkish- and Persian-speaking Middle East; in the second part, they will be required to carry out 100 hours of practical work in relevant organizations to be assigned by the TAU's Center for Career Development (this part will start during the first semester and will be the focus of the course during the second semester). The Center will accompany the students and provide them with the tools of acquiring a career. Course assignments are: active participation, an exam after the first semester, 100 hours of internship, and a written report after the second semester. Thus, students will combine theoretical understanding and hands-on practice of how informal politics take shape in the Middle East, combined with social action and career experience.

 

0622-2307-02
 פוליטיקה, אקלים וכדורגל במזרח התיכון ובצפון אפריקה
 Politics, Climate, and Football in the Middle East and North Africa
עבודה מע סמ'  א'
עבודה מע סמ'  ב'

הקורס מציג ומנתח את הפעילות הפוליטית המזרח התיכונית בספירות הלא רשמיות באמצעות מספר מקרי בוחן – סביבה, שוק ההון, ספורט, רשתות חברתיות. ייחודו של הקורס שהוא משלב היבט תיאורטי ויישומי. בחלקו האחד ילמדו הסטודנטים מקרי בוחן במזרח התיכון דובר הערבית, תורכית ופרסית. בחלקו השני יתבקשו לבצע עבודה מעשית בסך 100 שעות בארגונים רלוונטיים אליהם ישובצו בידי תוכנית המתמחים של המרכז לפיתוח קריירה בדקנאט הסטודנטים שילוו את הסטודנטים ויתנו להם כלים של רכישת קריירה. השיבוץ והעבודה המעשית יתחילו בסמסטר הראשון במקביל לקורס בכיתה ויהיו המוקד של הקורס בסמסטר השני. מטלות הקורס: השתתפות פעילה, מבחן בתום סמסטר א', עבודה מעשית בהיקף של 100 שעות שתתחיל במחצית השניה של סמסטר א' ותימשך לאורך סמסטר ב', וכתיבת דו"ח בתום סמסטר ב'. הסטודנטים ישלבו כך הבנה ופרקטיקה של האופן שבו פוליטיקה בלתי רשמית מתנהלת במזרח התיכון עם עשיה חברתית והתנסות בשוק העבודה.   

The course presents and analyzes Middle Eastern political activity in the informal spheres through a number of case studies - the environment, the capital market, sports, and social networks. The uniqueness of the course is that it combines a theoretical and practical aspects. In part, the students will study case studies in the Arabic- Turkish- and Persian-speaking Middle East; in the second part, they will be required to carry out 100 hours of practical work in relevant organizations to be assigned by the TAU's Center for Career Development (this part will start during the first semester and will be the focus of the course during the second semester). The Center will accompany the students and provide them with the tools of acquiring a career. Course assignments are: active participation, an exam after the first semester, 100 hours of internship, and a written report after the second semester. Thus, students will combine theoretical understanding and hands-on practice of how informal politics take shape in the Middle East, combined with social action and career experience.

0622-3001-01
 פרסית למתחילים
 Beginners Persian
ד"ר נסימוב מריםשיעור ותביה"ס לשפות301 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות301 ד'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות301 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותביה"ס לשפות301 ד'1400-1200 סמ'  ב'
מטרת הקורס היא להקנות את הבסיס הדקדוקי ואת אוצר המילים הדרוש לקריאה והבנה של טקסט פשוט בפרסית מודרנית.
במהלך הקורס יתוודעו הסטודנטים לדקדוק הפרסי והשפה הפרסית הכתובה. השיעורים יתרכזו בהוראת הדקדוק וביישום הכללים הדקדוקיים על ידי קריאה, כתיבה ותרגום.
The course aims to consolidate the grammar and the vocabulary needed for reading and comprehension of elementary texts in modern Persian.
The course introduces students to Persian grammar and the written use of the language. Classes consist of formal grammar teaching and practice of the functions of the grammatical structures through reading, writing, translation, exercises.
0622-3002-01
 פרסית למתקדמים
 Advanced Persian
ד"ר נסימוב מריםשיעור ותביה"ס לשפות301 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות301 ד'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות301 א'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותביה"ס לשפות301 ד'1600-1400 סמ'  ב'
מטרת קורס היא להקנות כלים לקריאה והבנה של טקסטים במגוון נושאים ובמגוון רמות.
במהלך השנה נקרא ונתרגם טקסטים עיתונאים, ספרותיים והיסטוריים. נלמד את המאפיינים הלשוניים של הז'אנרים השונים. כמו כן נלמד על השפה המדוברת והמאפיינים הדקדוקיים שלה בעזרת מוזיקה וסרטים איראניים.
The course aims to consolidate the grammatical skills for reading and comprehension of texts in a variety of subjects and levels.
Students will read and translate variety of text genres (journalistic, historical, short story, poetry, advertising) and will be introduced to the linguistic characteristics of different genres. We will also learn some of the characteristics of the colloquial language through Iranian films and music.
0622-3207-01
 איך לקרוא ולכתוב היסטוריה של המזה"ת
 How to Read and Write History of the Middle East
פרופ טולידאנו אהודסמינר גילמן260 ג'1800-1400 סמ'  ב'
הסמינריון יתנהל במתכונת של סדנה מחקרית ונועד להקנות לתלמידים את כלי העבודה של ההיסטוריון המיקצועי. בחלק הראשון של הסדנה יוקנו כלים להבנת הדרכים בהן ניתן לקרוא חיבורים היסטורים מקצועיים בכלל. החלק השני של הסדנה יוקדש לשיטות כתיבת מחקרים אקדמיים בהיסטוריה של המזה"ת העוסמאני והפוסט-עוסמאני. לקראת סוף הקורס נעבור למתכונת של סדנת כתיבה, והתלמידים יתנסו בכל שלבי הכנת עבודה סמינריונית/רפראט, כך שבתום הקורס יגבשו את שאלות המחקר, מקורותיו ומבנה העבודה. הבסיס לציון בקורס הוא העבודה (היסטוריוגרפית במהותה), כאשר השתתפות פעילה תובא אף היא בחשבון הסופי. עדיפות בקבלה לקורס תינתן לתלמידים בעלי רקע מזרחני ויכולת בקריאת שפה מזה"תית כלשהי (ערבית, תורכית, פרסית), אך אלה אינם תנאי קבלה לסמינריון.
This seminar is constructed on the model of a workshop, dedicated to familiarizing the students with the professional historian’s toolbox. Thus, the first part of the course will cover some general methods for reading history, while the second part will examine how historians of the Ottoman and post-Ottoman Middle East present the discourse in their field of research. The final, workshop part of the course will invite the students to select their (historiographic) paper topic, step-by-step, choose a list of sources for it, frame the research questions, and present a coherent structure for their final project. Grades will reflect the paper quality and active participation in class. Priority will be given to students with at least some general coursework in Middle East history. Reading proficiency in Arabic and/or Turkish is an advantage but not a requirement.
0622-3223-01
 דת ופוליטיקה במזה"ת המודרני
 Politics & Religion in the Modern Middle East
פרופ ליטבק מאירסמינר גילמן261 א'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן261 ד'2000-1800 סמ'  ב'
הקורס ינתח את יחסי הגומלין בין דת האסלאם לבין פוליטיקה ומדינה במזה"ת המודרני (מאות 19 ו-20). בין היתר, ייתן הקורס דגש על גישות שונות בדת לסוגיות פוליטיות, על ההשפעה של תהליכים פוליטיים על התפתחות אידיאולוגיות דתיות, על האופן בו הדת משמשת מכשיר לגיוס פוליטי ולחילופין מוקד של הזדהות פוליטית. בין היתר, ידון הקורס בתנועות אסלאמיות כגון האחים המוסלמים בארצות שונות, בעליית הזרם הסלפי הרדיקלי, ביחסי אנשי הדת והשלטון באיראן, בתפקיד הדת בסכסוך הישראלי הערבי, ובשאלת היחס בין תנועות אסלאמיות לדמוקרטיה.
The course will deal with the interaction between Islam and politics in the modern Middle East (19th and 20th Centuries). It will elaborate on the evolution of various religious approaches to political issues; on the impact of political processes on the evolution of religious ideologies; on the use of religion for political mobilization and alternatively as a source of political identity. Among others, the course will discuss the Muslim Brothers movements in various countries; the rise of the radical Salafi movement; relations between clergy and state in Iran; the role of religion in the Arab-Israeli conflict and the dilemma of religious movements and democracy.
0622-3234-01
 האחים המוסלמים - מחסן אל-בנא עד מוחמד מורסי
 The Muslim Brotherhood in Egypt: From Hasan Al-Banna to Muhammad Mursi
ד"ר צורף מירהסמינר גילמן455 ב'1400-1200 סמ'  א'
סמינר גילמן455 ד'1400-1200 סמ'  א'
בעקבות מהפכת ה"אביב הערבי" זכתה תנועת האחים המוסלמים הוותיקה לעדנה והפכה מתנועת אופוזיציה חוץ -פרלמנטרית נרדפת למפלגת שלטון ואף הוציאה מבין שורותיה את הנשיא הנבחר דאז, מוחמד מורסי, שנימנה על בכיריה של התנועה. אך באותה מידה שמטו האחים המוסלמים את השלטון מידיהם בתום שנה אחת בלבד והפכו לכאורה לא רק לאויבי המשטר אלא לאויבי האומה
לתנועת האחים המוסלמים היסטוריה בת קרוב לתשעים שנה. התנועה שהוקמה בשלהי שנות העשרים של המאה שעברה על רקע המשבר הכלכלי העולמי שלא פסח גם על מצרים, הציעה פתרון חלופי למצוקותיה הכלכליים והחברתיים של מצרים כמו גם מינון חלופי למעגלי הזהות שלה. כתנועה חוץ פרלמנטרית שכבשה בעיקר את הצעירים המשכילים המובטלים (האפנדיה) היא הצטיירה ע"י עבד אל-נאצר, אנואר אל-סאדאת וחוסני מובארכ כאיום ונרדפה על ידיהם. ואולם על אף שעד למהפכת ה"אביב הערבי" לא התאפשר לה להתארגן פוליטית השכילה התנועה למצוא מרחבי פעילות חברתיים, דתיים ותרבותיים חלופיים ולהפוך לאחת התנועות הפופולאריות ביותר במצרים הן בקרב השכבות העממיות והן בקרב שכבות הביניים העירוניות.
הסמינר יתמקד בממדים האידיאולוגיים המשתנים של התנועה, ובעיקר באופן שבו תימרנה בין דת למודרנה, ישרטט את הפרופיל של מנהיגיה, חבריה ותומכיה, ידון בדפוסי הפעילות שלה ובדיאלוג המתמיד שלה עם זרמים פוליטיים כגון הסלאפיה, מבית מדרשו של רשיד רדא ועד מפלגת אל-נור שקמה בעקבות ה"אביב הערבי", כמו גם עם מפלגות פוליטיות שהיו רחוקות בהשקפת עולמן משלה כרחוק מזרח ממערב . הסוגיה המרכזית האם אכן מדובר בתנועה פונדמנטליסטית תיבחן לאור עמדותיה של התנועה בסוגיות השונות ולאור הפרקטיקות שאימצה מאז היווסדה ועד ימינו אלה. המסד הביבליוגרפי יכלול בין השאר: מסמכים המשקפים את האידיאולוגיה של התנועה, יומנים וזיכרונות של חבריה מנהיגיה ומתנגדיה, יצירות ספרותיות וקולנועיות כמו גם נאומים שמתייחסים אל התנועה, לצד מחקרים עדכניים אודותיה.
Following the Arab Spring revolution in Egypt the Muslim Brotherhood experienced a renaissance when it turned to be the greatest political party in the Egyptian parliament and even the elected president Muhammad Mursi was one of its senior personae. However, after one year they lost power and turned to be "the enemy of the Egyptian nation". The Muslim Brotherhood was established during the late 1920's and since then its leaders were active socially, ideologically and politically in spite of the fact that its leaders and activists were persecuted by the three Egyptian presidents of the 20th century: Gamal 'Abd al-Nasser , Anwar al-Sadat and Husni Mubarak.
The seminar will focus on the Ideological, socio-cultural and political aspects of the movement as well as the organizational ones. During the course the profile of its leaders as well as that of its members and supporters will be discussed as well. And finally it will bring forth the discussion of whether this movement was according to its historical and current characteristics a fundamentalist movement

• סטודנטים שלמדו את הקורס כשיעור בחירה לא יוכלו להירשם לסמינר

• • .
0622-3235-01
 המזה"ת בצל "האביב הערבי": היסטוריה ואקטואליה
 The M.e in the Shadow of the Arab Spring
פרופ רבי עוזיסמינר גילמן497 ב'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן497 ב'1600-1400 סמ'  ב'
המזרח התיכון עבר בשנים האחרונות תמורות דרמתיות. שלל התפיסות והמושגים שהיו בשירות השיח המחקרי, בכלל זה מדינה, לאום, חברה וזהות קיבוצית, ראויים לעיון מחודש . הסמינר יעמיד במבחן ההשוואה ההיסטורי את תמורות השעה במזרח התיכון ויבקש לפתח שדה שיח ההולם את מציאויות המאה ה 21.

The Middle East has been through dramatic changes in recent years . The variety of concepts and perceptions that were part of the scholarly discourse , including country , nationality , society and collective identity , deserve a revision . The seminar will provide a comparative historical analysis of the changes in the Middle East and will seek to develop the appropriate discourse for the realities of the 21st century .

0622-3236-01
 מגיפות, חיידקים ובני אדם במזה"ת
 Epidemics, Germs, and Humans in the Me
פרופ שפר מוסנזון מריםסמינר גילמן455 ב'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר גילמן455 ה'1200-1000 סמ'  ב'

הסמינר יבחן את הקשרים ארוכי הטווח בין מגיפות להיסטוריה אנושית במזרח התיכון המוסלמי. אנחנו רגילים לחשוב על מגיפות כאסונות, דרמות וטרגדיות. בהמשך לכך נבחן בקורס כיצד מגיפות חוללו תהליכי עומק במציאות האנושית – פוליטיקה, חברה, דת ותרבות. אך בנוסף נבחן מגיפות כבנות לוויה מתמידות של החוויה האנושית ולא רק דרמה יוצאת דופן וחריגה מעת לעת. לצד מקרים מההיסטוריה (כדוגמת מגיפת הדבר באמצע המאה ה-14) נעסוק גם במקרים מודרניים (כדוגמת מגיפת ה-MERS או "תסמונת נשימתית מזרח תיכונית" מהעשור הנוכחי), וננוע בין אירועים מקומיים לתהליכים גלובליים, למשל כיצד היגיינה בחג' במכה השפיעה ומשפיעה על הקשר בין המזרח התיכון לקהילה המוסלמית בהודו.

The seminar will examine the long-term relationships between epidemics and human history in the Muslim Middle East. We are used to thinking of epidemics as tragedies, dramas and tragedies. Hence we will examine how epidemics have generated profound processes in human reality - politics, society, religion and culture. But we will also examine epidemics as constant companions of the human experience, and not just an exceptional and occasional drama. In addition to historical cases (such as the plague in the middle of the 14th century), we will also deal with contemporary cases (such as the MERS epidemic or Middle Eastern Respiratory Syndrome of the current decade). We shall move between local events and global processes, and analyze how the hygiene in Mecca during the pilgrimage ties the Middle East and the Muslim community in India.

 

0622-6028-01
 שילוב מושגים ומוטיבים דתיים בטקסטים פוליטיים מודרניים
 Combining Religious Concepts & Motifs in Modern Political Texts
פרופ בסל נאסרשיעור ותגילמן317 ב'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותגילמן317 ד'1800-1600 סמ'  א'
קריאת טקסטים ערביים מודרניים של נאומים דתיים-פוליטיים. ייבחרו נאומים של מנהיגי תנועות אסלאמיות קיצוניות, כגון נסראללה, ח'אלד משעל ואחרים.העיון בטקסטים יכלול הן ניתוח לשוני הן בחינת המאפיינים של הג'נר הזה, כגון אוצר המילים המיוחד, שילוב ביטויים ומוטיבים אסלאמיים בנאום פוליטי, שימוש במטפורות. העיון ילווה בהקשבה לנאומים ובצפייה בהם באינטרנט.
Reading of modern Arabic texts including religious-political speeches. Speeches of Islamic militant movements leaders, like Nassrallah and Khalid Mish'al, will be selected and examined critically. The study of the texts will include a linguistic analysis and description of this genre features: basic vocabulary, combination of Islamic expressions, motives and idioms in the speech. The study will be accompanied by watching the speeches in the internet.
0622-6034-01
 אמצעי התקשורת בעולם הערבי
 Arabic Media
מר דגן יובלשיעור ות א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ות ג'1600-1400 סמ'  א'
מטרת הקורס: פיתוח מיומנויות ההבנה של אמצעי התקשורת הערביים ופיתוח שאר מיומנויות השפה באמצעותה.

תכנים ומיומנויות: במסגרת הקורס נאזין לאמצעי התקשורת השונים בעולם הערבי לשם הבנת הרעיונות המרכזיים בהם, תמלול מלא, שאילת שאלות ומתן תשובות בכתב ובעל-פה, תרגום לעברית ככלי עזר בהבנה וכן תרגילי תרגום סימולטני.

התוכניות בהן נצפה יהיו במגוון נושאים – אקטואליה, חברה ותרבות, בידור ועוד – מן הקל אל הכבד. בין השאר, נצפה בפרקים נבחרים מתוך תוכנית הדגל של ערוץ אלג'זירה: "الاتجاه المعاكس".

The purpose of this course is to develop the student’s skills for understanding the Arabic media and as a by-product to develop other language skills.

Contents and skills: This course is designed to familiarize students with media style, format and features.The students will listen to a large variety of Arabic media, and will fully transcribe them in an attempt to understand the main idea of each program. Also, they will translate them into Hebrew.

The students will watch different kinds of programs and will analyse the texts with particular regard to grammar, vocabulary and practical language proficiency.

0622-8239-01
 גיאופוליטיקה איזורית
 Geopolitics
פרופ רבי עוזיהדרכה איגילמן497 ה'1600-1400 סמ'  א'
הקורס יעסוק בשינויים המבניים שעברה המערכת הגיאופוליטית במזרח התיכון במאה ה-20. דגש מיוחד יינתן ליחסי איראן, ישראל ומדינות ערב, תוך התמקדות באירועי מפתח כמו סיומה של מלחמת העולם הראשונה, עלייתו של הנאצריזם, המהפכה האסלאמית וה”אביב הערבי”.
The course will deal with the structural changes in the geopolitical system of the Middle East in the 20th century. Special emphasis will be given to the relationships between Iran, Israel and the Arab States, with a focus on key events such as the end of The First World War, the rise of Nasserism, The Islamic Revolution and the Arab Spring.

0622-8239-02
 גיאופוליטיקה איזורית
 Geopolitics
פרופ רבי עוזיהדרכה איגילמן497 ה'1600-1400 סמ'  ב'

הקורס יעסוק בשינויים המבניים שעברה המערכת הגיאופוליטית במזרח התיכון במאה ה-20. דגש מיוחד יינתן ליחסי איראן, ישראל ומדינות ערב, תוך התמקדות באירועי מפתח כמו סיומה של מלחמת העולם הראשונה, עלייתו של הנאצריזם, המהפכה האסלאמית וה”אביב הערבי”.

The course will deal with the structural changes in the geopolitical system of the Middle East in the 20th century. Special emphasis will be given to the relationships between Iran, Israel and the Arab States, with a focus on key events such as the end of The First World War, the rise of Nasserism, The Islamic Revolution and the Arab Spring.

0622-8243-01
 האני והאחר - זהות בספרות ובאמנות האיראנית
 The Self and the Other - Identity in Literature and Art in Iran
ד"ר נסימוב מריםהדרכה איגילמן450 ד'1800-1600 סמ'  ב'
חוקריה של הספרות הפרסית המודרנית מצביעים על המגויסות של זו למשימות החברתיות והלאומיות באיראן. בקורס נעסוק במאפייניה של הספרות והאומנות הפרסית המודרנית ונכיר את התשובות שהציעו יוצרים שונים לשאלות בדבר זהותו של "האני" האיראני, כיצד ביקשו לעצב את דמותו לאור האתגרים שהציבה המודרניות.
Scholars of modern Persian literature often use the term "literary commitment" while dealing with the Iranian literature in the 20th century. This course aims at examining the main characteristics of modern Persian literature and Art and introducing the various answers it offered to dilemmas of the "Iranian Self" in light of challenges of modernity.
0622-8244-01
 מחקר היסטורי איכותני וכמותני
 Qualitative and Quantitative Historical Research
ד"ר נדן עמוסהדרכה איגילמן450 ד'1600-1400 סמ'  א'
בהדרכה אישית זו יוצגו שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות. הסטודנטים יבחרו שיטה או שיטות מחקר, אלה ישולבו במחקר ספציפי תוך ליווי והדרכה אישיים.
In this mentoring course, quantitative and qualitative methods of research will be presented. The students will then choose a research method or methods to be incorporated into a specific project that they will undertake.
0622-9102-01
 מבוא ללימודי אפריקה
 Introduction to African Studies
ד"ר בק איריתשיעור גילמן326 ד'1200-1000 סמ'  א'
שיעורי המבוא יתקיימו במהלך הסמסטר הראשון במתכונת של פגישה אחת בכל שבוע של לימודים.
בכוונת המבוא להקנות ידיעה בסיסית בהיסטוריה של יבשת אפריקה שמדרום לסהרה. נושאי הפגישות השונות אורגנו באופן כרונולוגי ויקיפו שלוש חטיבות זמן עיקריות: אפריקה בתקופה הקדם קולוניאלית; בתקופה הקולוניאלית ובתקופת העצמאות. הקורס יתחיל בסקירה כללית של ממלכות אפריקאיות וחברות סגמנטציות, דתות מסורתיות אסלאם ונצרות, עבדות וסחר עבדים, הכיבוש הקולוניאלי, מאבקי הדה-קולוניזציה, וצמיחת המדינות החדשות. הלימוד וההבנה של תקופות היסטוריות אלו, יעניקו לך בסיס איתן להבנת ההתרחשויות העכשוויות ביבשת אפריקה.
חומר הקריאה רובו ככולו בעברית בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה. קריאה של מספר עמודים לפני כל פגישה ופגישה תרחיב ותעשיר את ידיעותיך ותאפשר הבנה טובה יותר של חומר הלימודים המועבר בשיעור
Introduction to Sub Sahara African History is a general survey of the history, culture, and politics of Sub Sahara Africa. Since it is impossible to provide in-depth coverage of so vast and diverse a continent, during each lecture session, I will draw on case studies from West, East, Central, and South Africa to offer an overview that will provide a narrative of a given theme. The course presupposes no background in African History, therefore during each session I will offer a lecture and overview that will provide a historical narrative of a given African theme. The course topics are arranged in a roughly chronological order. I will start with an overview of African kingdoms and small scale societies. We will then touch on African traditional religions, Islam, slavery, its abolition, the great scramble, and partition of Africa, colonialism in Africa, the de-colonization struggle and the rise of African nationalism. We shall end with an exploration of some neocolonial realities in the new independent African states.
0622-9103-01
 תרגיל בחקר אפריקה
 Reading African History and Culture
ד"ר רופא גיאתרגיל גילמן306 א'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל גילמן306 ד'2000-1800 סמ'  א'
לתרגיל בחקר אפריקה שלוש מטרות בסיסיות: הראשונה היא העמקת את הידע בסוגיות מרכזיות בהיסטוריה חברתית-תרבותית של אפריקה. השנייה היא הכרות עם מגוון רחב של מקורות לחקר אפריקה והשלישית היא פיתוח מיומנויות מחקריות בסיסיות. מטרות אלו יושגו תוך קריאה וניתוח של מקורות רבים ומגוונים העוסקים בחקר אפריקה.התרגיל יערך בקורלציה עם המבוא אולם הוא עומד בפני עצמו גם כתרגיל אוטונומי. על תלמידי התרגיל לקרוא את המקורות, להגיש מטלות בכתב, לקרוא רומן שנכתב בידי סופר\ת אפריקאים ולהשתתף באופן פעיל בדיונים
This tutorial course has several main objectives mainly: to expand students knowledge about central themes in Socio-cultural history of Sub Saharan African; to expose students to basic problems and techniques of research methodologies related to Africana studies and finally emphasis on relevant basic and specialized reference materials, using full range of available information resources, including library collections of books, serials, computerized databases as well novels, songs and other forms of the arts. Each student has to attend all classes and participate in the debates, read the relevant material, complete given essays including an analysis of a novel written by an African writer.
0654-4009-01
 היסטוריה דיגיטאלית
 Digital History: What? Why? How?
פרופ סינגר איימיסמינר גילמן261 ב'1400-1200 סמ'  א'
סמינר גילמן261 ג'1200-1000 סמ'  א'
המחקר הדיגטלי במדעי הרוח באופן כללי ובהיסטוריה בפרט מרחיב את השפעתו בעולמם של היסטוריונים. הכלים הדיגטליים מאפשרים לעבד מידע כמותני ואיכותני בדרכים חדישות המניבות תובנות ותוצאות שלא בהכרח היו זמינים בעבר. היסטוריה דיגטלית נראת כ"הדבר החם" היום, אבל "חם" פירושו לא בהכרח טוב יותר או נכון יותר. הסמינר שואף לענות על השאלות בכותרת (ועוד), כדי להבין את מהות המחקר בהיסטוריה המתסמך באופן שלם או חלקי על כלים דיגיטליים. במה הוא דומה או שונה ממחקר בהיסטוריה עד לעידן הדיגטלי? מה היתרונות והחסרונות של מחקרים דיגיטליים? חומר הקריאה יכלול כתיבה על היסטוריה דיגטלית (ומדעי הרוח הדיגטליים) לצד מחקרים המשתמשים בכלים כאלו. בנוסף, נבחן טכנולוגיות שונות בעצמינו כדי להבין מקרוב מה כרוך בעבודה כזו, ומהן המתאימות לחומרי המחקר המסוים של תחומינו ותחומי ענינינו השונים.

דרישות קורס
קריאה לאורך הסמסטר, יחד עם נוכחות והשתתפות פעילה במפגשים, הם חובה לציון חיובי בסמינר. מעבר לכך, סוגי המטלות יכללו הכנת דיווחים קצרים על חומרי הקריאה או על נסיונות שונים בכלים הדיגטליים (עבודה בודדת או בקבוצה). כל תלמיד/-ה יחליט האם להגיש עבודת סמינר, רפרט או לרשום ציון על השתתפות פעילה, ע"פ הדרישות הרגילות לסמינרים לתואר שני.

Digital Humanities in general, and specifically Digital History, are becoming more widespread and popular as the latest fashion in research methodologies. Digital tools enable historians to work quantitatively and qualitatively in ways that yield new insights and results that were not necessarily accessible in the past. But what is fashionable is not necessarily more successful or more appropriate as historical method. The seminar seeks to discover what Digital History is all about in order to understand more thoroughly what this way of “doing history” comprises and what it can offer. In what ways is it similar or different from other methodologies? What are the strengths and weaknesses of different digital tools? Readings for the seminar will include written research about digital history and digital humanities as well as research that has integrated different tools as part of a research strategy. In addition, students will experiment with different technologies to learn first-hand what they involve and which ones may be helpful in their field and in their own research.

Course requirements
Reading throughout the semester together with regular attendance and active participation in seminar meetings are required in order to obtain a passing grade in the seminar. Students will prepare brief reports on readings and on their own experiments (alone or in groups) with different digital tools. Each student will decide according to his/her own program needs and the norms of the MA program, whether to submit a research paper, a referat, or take a grade as an active participant in the course.
0654-4010-01
 שבט ומדינה במזה"ת המודרני - היבטים מתודולוגיים
 State and Tribe in the Moden Middel East: Methgodology, Theory and
פרופ אלון יואבסמינר גילמן455 ב'2000-1800 סמ'  ב'
סמינר גילמן455 ג'2000-1800 סמ'  ב'
שבט ומדינה במזרח התיכון: היבטים מתודולוגיים ותיאורטיים
קיומן של חברות שבטיות הנו מאפיין מרכזי של המזרח התיכון, המבחין אזור זה הן מחברות מערביות והן מאזורים אחרים בעולם. בשני העשורים האחרונים חוקרי המזרח התיכון עמדו על חשיבות לימוד התופעה על מנת להסביר תהליכים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים מרכזיים. מטרת הסמינר הינה להציג בפני התלמידים היבט חשוב זה תוך התמקדות בהיסטוריה של היחסים שבין שבטים לבין מדינת הלאום המודרנית בסהר הפורה ובחצי האי ערב במהלך המאה העשרים. בנוסף, הקורס יבחן כיצד אפילו כיום משטרים ערביים מנצלים את השבטים – ולעיתים אף מחיים אותם באופן מלאכותי – כדי להבטיח את שרידותם. מעבר להבנה של חברות שבטיות ומדינות מודרניות הקורס יבחן את המגמות השונות ששלטו במחקר המודרני, יציג כלים לניתוח -- הן היסטוריים והן אנתרופולוגים -- ויחשוף את התלמידים למקורות ראשוניים. מטרת שיטת לימוד זו לאתגר את התלמידים לחשוב על המזרח התיכון המודרני דרך נקודת מבט ייחודית ולהקנות להם כלים חדשים לניתוח חברות מורכבות אלו.
The course would offer a close analysis of the historical as well as current role of tribes and tribal values in the Middle East. It will demonstrate the great significance of this phenomenon as one of the main features of Middle Eastern politics, society and culture. This will be done by drawing on both the theoretical literature on tribes and state in the Middle East and by examining particular case studies. The course’s syllabus is composed of cutting edge scholarship in the fields of history, anthropology, sociology and political science.
0654-4103-01
 חברה, תודעה וג'האד במזה"ת בעידן הרשתות
 Society, Conciseness and Jihad in the Middle East at the Social Media Age
פרופ רבי עוזיסמינר גילמן133 ב'1800-1600 סמ'  א'
סמינר ב'1800-1600 סמ'  ב'

סמינר מרכז דיין יוקדש השנה לבחינת זוויות מחקריות חדשות על האירועים והתהליכים במזרח התיכון באמצעות הרשת החברתית, ולבחינת המפגש של זוויות אלו עם פרדיגמות מבוססות ומסורתיות. כל שעור יוקדש לנושא שונה ויכלול הרצאת אורח של אחד מחוקרי הדסק לחקר רשתות חברתיות ולצדו מגיב/ה

The Dayan Center Seminar will be devoted this year to examining new research angles on the events and processes in the Middle East through the social network, while examining the encounter of these angles with the traditional, established paradigms. Each lesson will focused on a different issue, and shall include a guest lecture by one of the researchers of the Dayan's Middle Eastern Network Analysis Desk, and a discussant

0654-4127-01
 מיעוטים ומדינה במזה"ת
 Minorities and the State in the Middle East
פרופ מדי-וויצמן ברוססמינר גילמן361 ב'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן361 ה'1800-1600 סמ'  ב'
המדינות הטריטוריאליות שצמחו על חורבות האימפריה העוסמאנית אחרי מלחמת העולם הראשונה, ובצפון אפריקה הצרפתית, היו מבוססות על דוקטרינה של לאומיות שהדגישה את הזהות הערבית או תורכית. קבוצות אתנו-שפתיות, עדתיות ודתיות התבקשו לקבל את העובדה ולהתמזג בתוך הישויות שאם לא כך, תהיינה לכך השלכות שליליות. הקורס יבדוק את המאמצים של מדינות המזה"ת לדכא ולתעל את המעוטים שבתוכן לכוונים רצויים, וכן את התגובות השונות והמגוונות של הקבוצות הללו. תשומת לב מיוחדת תוקדש לכורדים ולברברים, שתי הקהילות האתנו-שפתיות הגדולות ביותר במרחב, וזאת לאור התעוררותם הפוליטית והתרבותית בשנים האחרונות .


The post-World War I territorial states that emerged on the ruins of the Ottoman Empire and out of French North Africa were based on a particularly doctrine of state nationalism which emphasized Arab and Turkish ethnicity. Minority ethno-linguistic and religious communities were expected to assimilate into the dominant, “enlightened” polities being fashioned, or face the consequences. This course will examine the efforts by Middle Eastern states to subsume their minorities into this dominant paradigm, and the various responses of the subordinate groups. Special attention will be devoted to the Kurds and Berbers, the two largest ethno-linguistic communities in the region, particularly in light of their newly assertive identity movements in recent years.
0654-4210-01
 הגות פאן- אפריקאית
 Pan-African Taught
ד"ר בק איריתשיעור גילמן305 א'1800-1600 סמ'  א'

הקורס יתמקד בעיון בכתביהם של הוגים אפריקאים ובני הפזורה מהמאה ה-19 ועד ימינו, ויבחן את הדינמיקה בין זרמים תרבותיים ופוליטיים בתנועה הפאן-אפריקאית

The course will focus the writing of thinkers in Africa and in the African diaspora. It will examine the dynamic between cultural and political currents in the Pan-African movement.

0654-4213-01
 ההיסטוריה הפוליטית של נשק גרעיני במזרח התיכון
 The History and Politics of Weapons of Mass Destruction in the Middle East
ד"ר פרידמן ברנדון דרוסמינר גילמן361אג'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר גילמן361אה'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס הוא מבוא לתולדות הפוליטיקה של נשק להשמדה המונית ("נשק להשמדה המונית") במזרח התיכון, תוך התמקדות באנרגיה גרעינית ובנשק גרעיני. הקורס אינו מיועד לבחון את האסטרטגיה הגרעינית או את התיאוריה, אך הוא עשוי לגעת בסוגיות אלה בהתייחס למקרים השונים במזרח התיכון. במקום זאת, הקורס יתמקד בספרות המדעית האמפירית הקיימת בסוגיות אלה, תוך דגש על ניתוח הקשר ההיסטורי (שינוי והמשכיות בזמן ובמקום) על התפתחותה של נשק להשמדה המונית במדינות שונות באזור.

 

This course is a graduate level introduction to the history and politics of weapons of mass destruction (“WMD”) in the Middle East, with a focus on nuclear energy and nuclear weapons. This course is not intended to examine nuclear strategy or theory, but it may touch on those issues as they relate to the various cases in the Middle East. Instead, this course will focus on the existing empirical scholarly literature on these issues with an emphasis on analyzing how historical context (change and continuity in time and place) has influenced WMD developments in various countries of the region.

0654-4214-01
 היסטוריוגרפיה ומחקר במזרח התיכון המודרני
 Reading and Writing the Middle East: an Historical Approach
ד"ר פרידמן ברנדון דרוסמינר גילמן458 ג'1200-1000 סמ'  א'
סמינר גילמן458 ה'1200-1000 סמ'  א'

קורס זה יציג בפניכם קריאה וכתיבה של ההיסטוריוגרפיה של נושאים נבחרים בלימודי המזרח התיכון בתקופה המודרנית. קורס זה יעזור לכם ללמוד כיצד לזהות ולהשתמש במקורות בעבודה שלכם ובעבודות שאתם קוראים. רבים מכם כבר מכירים את הרעיון של מקורות ראשוניים ומשניים, אך בקורס זה נבחן את הדרכים השונות שבהן חוקרים משתמשים במקורות בעבודתם. נסביר כיצד ניתן להשתמש במקור כמקור עיקרי בהקשר אחד, אלא גם כמקור משני בהקשר אחר. על ידי מתן תשומת לב רבה למה שהמקורות משתמשים בו וכיצד הם משתמשים בהם, תתחיל ללמוד כיצד לקרוא ולהעריך בצורה ביקורתית את המחקר המדעי.

 

This course will introduce you to reading and writing the historiography of selected topics in Middle Eastern Studies during the modern period. This course will help you learn how to identify and use sources in your own work and in the works that you read. Many of you are already familiar with the notion of primary and secondary sources, but in this course we will examine the different ways researchers use sources in their work. We will explain how a source can be used as a primary source in one context but also as a secondary source in a different context. By paying close attention to what sources scholars use and how they use them, you will begin to learn how to read and critically evaluate scholarly research.