שנה"ל תשע"ז

0622-1000-01
 ערבית למתחילים
 Beginners Arabic
ד"ר גטרויר עיריתשיעור ותגילמן305 א'2000-1800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן305 ג'2000-1800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן305 ד'2000-1800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן305 א'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן305 ג'2000-1800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן305 ד'2000-1800 סמ'  ב'
ערבית למתחילים
הקורס מיועד להקנות ידע בסיסי בקריאה ובהבנה של השפה הערבית הספרותית המודרנית. הוא כולל את לימוד הכתב הערבי וכללים בסיסיים של הדקדוק והתחביר הערבי, הקניית אוצר מילים בסיסי, שימוש במילון ערבי-עברי וקריאה ותרגום לעברית של ידיעות עיתונות קצרות וטקסטים קלים.
This course is meant to provide students with a basic knowledge of modern literary Arabic. It will include the study of Arabic script, of basic Arabic grammar and syntax, of basic Arabic vocabulary, the initial use of an Arabic-Hebrew dictionary, and the reading of short newspaper and other texts.
 
0622-1000-02
 ערבית למתחילים
 Beginners Arabic
גב' דוידוביץ עדנהשיעור ותגילמן305 ב'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותגילמן305 ג'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותגילמן305 ה'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותגילמן278 ב'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן280 ג'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן456 ה'1600-1400 סמ'  ב'

ערבית למתחילים

 

הקורס מיועד להקנות ידע בסיסי בקריאה ובהבנה של השפה הערבית הספרותית המודרנית. הוא כולל את לימוד הכתב הערבי וכללים בסיסיים של הדקדוק והתחביר הערבי, הקניית אוצר מילים בסיסי, שימוש במילון ערבי-עברי וקריאה ותרגום לעברית של ידיעות עיתונות קצרות וטקסטים קלים.

 

This course is meant to provide students with a basic knowledge of modern literary Arabic. It will include the study of Arabic script, of basic Arabic grammar and syntax, of basic Arabic vocabulary, the initial use of an Arabic-Hebrew dictionary, and the reading of short newspaper and other texts.

 

 
0622-1001-01
 מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה
 Introduction to the History of the Modern Middle East
פרופ רבי עוזישיעור גילמן144 ה'1400-1200 סמ'  א'
הקורס סוקר ומנתח את התהליכים ההיסטוריים המרכזיים שהתחוללו במזרח התיכון במאתיים השנים האחרונות, שעיקרם פעולת הגומלין בין תהליכים פנימיים ובין השפעות המגע בין החברות המוסלמיות במזרח התיכון ו"המערב." בין היתר, הקורס ידון בהשפעות הכלכליות, הפוליטיות והתרבותיות של "המערב" על האזור, בנסיונות רפורמה, התגובות האסלאמיות והלאומיות למשבר החברה המקומית, עלייתן של המדינות הטריטוריאליות לאחר מלחמת העולם הראשונה, משטרי הקצונה המהפכניים ולבסוף, הופעת התנועות האסלאמיות.


This course reviews and analyzes the central historical processes that have taken place in the Middle East over the past two centuries, particularly the interaction between internal processes and the effects of interactions between societies in the Middle East and "The West." Moreover, the course will discuss the economic, political and cultural effects of "the West" on the region, reform efforts, Islamic and nationalist responses to domestic social crises, the rise of the territorial state following World War I, the revolutionary officers' regimes and, finally, the emergence of a range of Islamic movements.

0622-1002-01
 מבוא לתולדות הערבים והאסלאם
 Introduction to the History of the Arabs and Islam
פרופ שפר מוסנזון מריםשיעור גילמן144 ה'1200-1000 סמ'  א'
.סדרת ההרצאות מציגה את האלף הראשון בהיסטוריה מוסלמית. הקורס מתחיל בקריירה של הנביא מוחמד בחצי האי-ערב במאה השביעית ומסתיים עם הכיבוש העוסמאני של המזרח התיכון בראשית המאה ה-16. חלקה הראשון של הסדרה משרטט את התהליכים הפוליטיים העיקריים בתקופה זו. נעקוב אחרי הקמת המדינה המוסלמית, השושלות הערביות העיקריות וכיצד הצטרפה אליהן אליטה צבאית-תורכית, ששלטה במזרח התיכון עד ראשית המאה העשרים. חלקה השני של הסדרה מתמקד בסוגיות חברתיות ותרבותיות נבחרות, ובהן: דגמים של התאסלמות, ההבדל בין שערוב להתאסלמות, תרבות חצר אליטיסטית, התארגנות של קהילות עירוניות, היווצרותן של כתות כדוגמת השיעים, ועוד
This introductory lecture presents the history of the Muslim world in its first millennium, focusing on the Middle East. After discussing the main political events that form the chronological framework for the course (sixth century to the advent of the Ottomans to the Middle East in the beginning of the 16th century), we devote most of the course to social and cultural aspects of Muslim societies in the medieval Middle East. Among the issues discussed are: islamization and Arabization, state formation, court culture, urban communities, the incorporation of Turkish elites into the Muslim world, and cultural immersion and religious conversion. .

0622-1003-01
 מבוא לדת ולתרבות האסלאם
 Introduction to the Religion and Culture of Islam
ד"ר צפריר נוריתשיעור גילמן144 ג'1400-1200 סמ'  א'
ההרצאה תציג באופן תמציתי את ההיבטים החשובים של דת האסלאם על עיקריהם ואופן התפתחותם. היא אינה מאורגנת לפי כרונולוגיה אלא לפי נושאים, והנושאים שיידונו בה הם: החברה הערבית הפרה-אסלאמית שבתוכה צמח האסלאם, ראשית הנבואה ומחמד, הקוראן, החדית' (התורה שבעל פה), ההלכה (השריעה), מצוות היסוד, יחס האסלאם לדתות אחרות, התאולוגיה המוסלמית, המיסטיקה המוסלמית, האסלאם השיעי, כיתות אחרות (אסמאעילים, נציירים, אחמדים). נושאים אלה יוצגו הן מנקודת המבט של המסורת המוסלמית והן מזו של המחקר המודרני, תוך עמידה על נקודות ההסכמה ואי ההסכמה ביניהן.

The course will focus on the important aspects of Muslim religion, their main principles and their development. It is arranged by subjects rather than by chronology, and the following subjects will be discussed: Pre-Islamic Arab society, Muhammad and the beginning of Prophecy, the Qur'an, the Hadith, Muslim law (the Shari'a), the fundamentals of Muslim rituals, the attitude of Islam to other religions, Muslim theology, mysticism, Shi'ite Islam, other sects (Isma'ilis, Nusayris, Ahmadis). These subjects will be presented from both the traditional Muslim perspective and the modern, scholarly one, while pointing to agreement and disagreement between the two views.
0622-1004-01
 מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
 Introduction to the Ottoman Empire
פרופ סינגר איימישיעור גילמן144 ב'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור זה חוקר את תולדות המדינה העת'מאנית מראשית ימיה במאה ה-14 ועד להקמת הרפובליקה התורכית ב-1923. תוך כדי בחינת תולדותיה הכרונולוגיות של האימפריה, ינתח השיעור מוסדות, אישים, אירועים, מבנים כלכליים, ודפוסי תרבות וחברה. סוגיות שונות שייבחנו כוללות: הקמת האימפריה, שושלת בית עת'מאן, הצבא העות'מאני וכיבושיו, דפוסי אסלאם ודתות שונות באימפריה, המנגנון האגרארי-ניהולי, ארכיטקטורה ואסתטיקה, אתגרים חיצוניים ופנימיים, תקופות שונות של רפורמות, ושינויי המאה ה-19 הארוכה. לצד ההרצאות, ילווה השיעור בקריאת טקסטים היסטוריים והיסטוריוגרפיים כתובים ובבחינת איורים, מפות, חפצים, מבנים וחומרים נוספים.
דרישות קורס
נוכחות בהרצאות כל שבוע מאד מומלצת. חובה לקרוא את הביבליוגרפיה (רצוי משבוע לשבוע). יינתנו במהלך הסמסטר חמישה תרגילים לציון בממשק מודל. התרגילים יתבססו על החומר הנלמד בשיעורים ועל חומר הקריאה. מתוך 5 תרגילים, הממוצע של 4 הציונים הגבוהים בתרגילים ייחשב כ-20% מן הציון הסופי בקורס. המבחן הסופי יהיה בסגנון אמריקאי וייחשב כ-80% מן הציון הסופי.
This course explores the history of the Ottoman state from its beginnings in the 14th century through its transformation into the Republic of Turkey in 1923. Using a chronological framework for this investigation, the course considers institutions, people, events, economic structures, and cultural and social forms and patterns. Issues to be studied include the rise of the Ottomans; the Ottoman dynasty; the nature of Ottoman military formation and its accomplishments; the varied aspects of Islam in the empire; the agrarian-administrative system; architecture and aesthetics; external and internal challenges to Ottoman state and society; the impetus to reform; and the long 19th century. In addition to the lectures, the course includes assigned readings in history and historiography, images, maps, material objects, buildings and more.

Course requirements
Regular attendance at the weekly lectures is strongly recommended. It is required to do the reading for the course, preferably from week to week. During the course, five graded exercises will be assigned through the Moodle online teaching plaform. From the five, the average of the four highest grades will be calculated as 20% of the final grade. The final exam will be a multiple-choice (“American-style”) exam and will be calculated as 80% of the final grade.
0622-1010-01
 סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת
 Main Themes in Modern Middle Eastern History
ד"ר צורף מירהתרגיל גילמן450 א'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל גילמן455 ד'1200-1000 סמ'  א'
הקורס עוסק בתהליכים החברתיים הכלכליים והפוליטיים שחוו תושבי האזור לאורך המאה התשעה עשרה ובעשורים הראשונים של המאה העשרים.
ניתוח התהליכים הללו יעשה באמצעות ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקרית עדכנית. במהלך הקורס יגישו הסטודנטים שתי עבודות שעניינן דיון בתיזה ממחקרית אחת או יותר הנוגעת לנושאים מרכזיים שיידונו בקורס.

The course will focus on the main political, socio-cultural and economic processes the region experienced along the 19th century and the first decades of the  20th century. the various topics  will be disccussed through analization of historical, literary and legal documents.

 

 

0622-1010-02
 סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת
 Main Themes in Modern Middle Eastern History
פרופ אלון יואבתרגיל גילמן456 א'1800-1600 סמ'  א'
תרגיל גילמן456 ג'1800-1600 סמ'  א'
הקורס עוסק בתהליכים החברתיים הכלכליים והפוליטיים שחוו תושבי האזור לאורך המאה התשעה עשרה ובעשורים הראשונים של המאה העשרים.
ניתוח התהליכים הללו יעשה באמצעות ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקרית עדכנית. במהלך הקורס יגישו הסטודנטים שתי עבודות שעניינן דיון בתיזה ממחקרית אחת או יותר הנוגעת לנושאים מרכזיים שיידונו בקורס.

The course will focus on the main political, socio-cultural and economic processes the region experienced along the 19th century and the first decades of the  20th century. the various topics  will be disccussed through analization of historical, literary and legal documents.

 

 

0622-1010-03
 סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת
 Main Themes in Modern Middle Eastern History
ד"ר נדן עמוסתרגיל גילמן306 ג'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל גילמן306 ה'1800-1600 סמ'  א'
הקורס עוסק בתהליכים החברתיים הכלכליים והפוליטיים שחוו תושבי האזור לאורך המאה התשעה עשרה ובעשורים הראשונים של המאה העשרים.
ניתוח התהליכים הללו יעשה באמצעות ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקרית עדכנית. במהלך הקורס יגישו הסטודנטים שתי עבודות שעניינן דיון בתיזה ממחקרית אחת או יותר הנוגעת לנושאים מרכזיים שיידונו בקורס.

The course will focus on the main political, socio-cultural and economic processes the region experienced along the 19th century and the first decades of the  20th century. the various topics  will be disccussed through analization of historical, literary and legal documents.

 

 

0622-1010-04
 סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת
 Main Themes in Modern Middle Eastern History
ד"ר וישניצר אבנרתרגיל גילמן317 ג'1400-1200 סמ'  ב'
תרגיל גילמן361אה'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס עוסק בתהליכים החברתיים הכלכליים והפוליטיים שחוו תושבי האזור לאורך המאה התשעה עשרה ובעשורים הראשונים של המאה העשרים.
ניתוח התהליכים הללו יעשה באמצעות ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקרית עדכנית. במהלך הקורס יגישו הסטודנטים שתי עבודות שעניינן דיון בתיזה ממחקרית אחת או יותר הנוגעת לנושאים מרכזיים שיידונו בקורס.

The course will focus on the main political, socio-cultural and economic processes the region experienced along the 19th century and the first decades of the  20th century. the various topics  will be disccussed through analization of historical, literary and legal documents.

 

 

0622-1010-05
 סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת
 Main Themes in Modern Middle Eastern History
ד"ר ברק אוןתרגיל גילמן456 ג'1800-1600 סמ'  ב'
תרגיל גילמן456 ה'1800-1600 סמ'  ב'
הקורס עוסק בתהליכים החברתיים הכלכליים והפוליטיים שחוו תושבי האזור לאורך המאה התשעה עשרה ובעשורים הראשונים של המאה העשרים.
ניתוח התהליכים הללו יעשה באמצעות ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקרית עדכנית. במהלך הקורס יגישו הסטודנטים שתי עבודות שעניינן דיון בתיזה ממחקרית אחת או יותר הנוגעת לנושאים מרכזיים שיידונו בקורס.
The course will focus on the main political, socio-cultural and economic processes the region experienced along the 19th century and the first decades of the 20th century. the various topics will be disccussed through analization of historical, literary and legal documents.

0622-1012-01
 תרגיל לתולדות העמים המוסלמים, 600-1500
 Exercise for the Muslim Peoples, 600-1500
ד"ר שיח' אחמד חאלדתרגיל גילמן456 א'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל גילמן456 ד'1800-1600 סמ'  א'
הקורס יעסוק בנושאים נבחרים מן המאות הראשונות לאסלאם תוך הדגשת הפן ההיסטורי-חברתי, אך מבלי להתעלם מן הפן הדתי. תשומת לב מיוחדת תינתן לקוראן ולחדית' כמקורות היסטוריים, דמותו של מחמד, מחמד והיהודים, חוזה חודייביה, חוזה עמר, סוגיית ירושלים ועוד.
The course will deal with the first centuries of Islam while focusing on a variety of historical questions such as the authenticity of the early sources of Islam, Muhammad and the Jews, the question of Jerusalem, and more.

0622-1013-01
 תרגיל לדת ולתרבות האסלאם
 Exercise for Religion and Culture of Islam
ד"ר צפריר נוריתתרגיל גילמן456 א'1600-1400 סמ'  ב'
תרגיל גילמן456 ב'1400-1200 סמ'  ב'
התרגיל הוא בזיקה להרצאת המבוא לדת אסלאם (אף כי ניתן לבחור רק באחד מהם). מטרתו היא להעמיק בנושאים המוצגים בהרצאה זו באמצעות מאמרים ומקורות מוסלמיים (מתורגמים בדרך כלל), ודיונים המתבססים עליהם. כמו ההרצאה, גם התרגיל מתקדם לפי נושאים ולא לפי כרונולוגיה, והוא יעסוק בתקופה הפרה אסלאמית בערב, בראשית הנבואה ועליית מחמד, בקוראן, בחדית', בהלכה, במצוות היסוד, ביחס לדתות אחרות, בתאולוגיה, במיסטיקה מוסלמית, באסלאם השיעי ובכיתות אחרות. במידה שהזמן יאפשר יידונו גם האסלאם העממי (הלא פורמלי) ונושאים נוספים.  
This course relates to the Lecture of the same title. Its purpose is to expand the subjects presented in the lecture on the basis of both secondary literature and historical sources. It will cover pre-Islamic Arabia, Prophecy and Muhammad, Qur'an, Hadith, Muslim law, Muslim attitude to other religions, theology, mysticism, Shi'ite Islam and other sects. Other subjects will be discussed as time allows.
0622-1013-02
 תרגיל לדת ולתרבות האסלאם
 Exercise for Religion and Culture of Islam
ד"ר צפריר נוריתתרגיל גילמן456 א'1400-1200 סמ'  ב'
תרגיל גילמן456 ב'1200-1000 סמ'  ב'
התרגיל הוא בזיקה להרצאת המבוא לדת אסלאם (אף כי ניתן לבחור רק באחד מהם). מטרתו היא להעמיק בנושאים המוצגים בהרצאה זו באמצעות מאמרים ומקורות מוסלמיים (מתורגמים בדרך כלל), ודיונים המתבססים עליהם. כמו ההרצאה, גם התרגיל מתקדם לפי נושאים ולא לפי כרונולוגיה, והוא יעסוק בתקופה הפרה אסלאמית בערב, בראשית הנבואה ועליית מחמד, בקוראן, בחדית', בהלכה, במצוות היסוד, ביחס לדתות אחרות, בתאולוגיה, במיסטיקה מוסלמית, באסלאם השיעי ובכיתות אחרות. במידה שהזמן יאפשר יידונו גם האסלאם העממי (הלא פורמלי) ונושאים נוספים. 
 
This course relates to the Lecture of the same title. Its purpose is to expand the subjects presented in the lecture on the basis of both secondary literature and historical sources. It will cover pre-Islamic Arabia, Prophecy and Muhammad, Qur'an, Hadith, Muslim law, Muslim attitude to other religions, theology, mysticism, Shi'ite Islam and other sects. Other subjects will be discussed as time allows.
0622-1014-01
 תרגיל לתולדות האימפריה העות'מאנית
 Introduction to Ottoman Empire - Tutorial
ד"ר וישניצר אבנרתרגיל גילמן456 ג'1200-1000 סמ'  ב'
תרגיל גילמן456 ה'1200-1000 סמ'  ב'
התרגיל בתולדות האימפריה העות'מאנית יבחן מקרוב את הנושאים הנדונים בשיעור (ראה תאור של קורס מס' 06221004). חומר הקריאה בתרגיל יכלול מקורות עות'מאניים מסוגים שונים:  כרוניקות היסטוריות, מסמכים, ספרות נוסעים (עות'מאניים וזרים באימפריה), ובחינת מבנים, וחפצים כדי ללמוד כיצד הבינו העות'מאנים את עצמם ולא רק כיצד אחרים (אירופאים בני הזמן או חוקרים מודרנים) תיארו אותם. בין השאר נראה כיצד ההיסטוריה העות'מאנית נכתבה וממשיכה להיכתב בצורה משתנה, למשל בשל אידיאולוגיות לאומיות. כך נוכל לבחון, לדוגמא, כיצד היסטוריונים תורכים, בלקנים, ערבים וגם ציונים מתייחסים לעברם העות'מאני.
כל פגישה תתבסס על ניתוח טקסט שהוכן מראש. נדון כדי להבין תהליכים ותמורות בתולדות האימפריה, וחשוב לא פחות, נבחן את הדברים כחלק משיח היסטוריוגרפי מתמשך ומשתנה. התרגיל כולל מבחן סופי וחובת השתתפות פעילה בפגישות. הציון יתבסס על הציון של המבחן, נוכחות בשעורים והשתתפות.
0622-1099-04
 תרגיל בכתיבת עבודות
 Exercise in Writing Papers
פרופ שפר מוסנזון מריםתרגיל גילמן456 ד'1200-1000 סמ'  ב'

מטרת הקורס היא להקנות עקרונות והרגלי עבודה נכונים בהכנת חיבור מחקרי אקדמי. לצורך זה יתקיים הקורס במתכונת סדנא, ובמהלכה יתרגלו הסטודנטים את כל השלבים של כתיבת עבודה. הם יבחרו לעצמם נושאים מתחום ההיסטוריה של המזרח התיכון ויגישו עבודה כתובה עם סיום הקורס.

 

מטלות הקורס הן שלבי כתיבת העבודה. כל נדבך חיוני לנדבך שבא אחריו. משום כך יש חשיבות רבה לעמידה בלוחות הזמנים כדי להשלים את תהליך הלמידה באופן מסודר ולכתוב את העבודה במועד ובאופן איכותי. אין מועדי ב' להגשת עבודות.

 

The aim of the course is to instruct students in proper academic writing. For this purpose, the course will take the form of a workshop, during which the students will practice all stages of writing a research essay. They will choose subjects from the history of the Middle East and submit written work upon completion of the course.

 

The course assignments are the stages of writing the paper. Each layer is essential to the next. Therefore, it is very important to meet the timetables in order to complete the learning process in an organized manner and to write the work in a timely and qualitative manner.

0622-1099-05
 תרגיל בכתיבת עבודות
 Exercise in Writing Papers
פרופ שפר מוסנזון מריםתרגיל גילמן279 ד'1400-1200 סמ'  ב'

מטרת הקורס היא להקנות עקרונות והרגלי עבודה נכונים בהכנת חיבור מחקרי אקדמי. לצורך זה יתקיים הקורס במתכונת סדנא, ובמהלכה יתרגלו הסטודנטים את כל השלבים של כתיבת עבודה. הם יבחרו לעצמם נושאים מתחום ההיסטוריה של המזרח התיכון ויגישו עבודה כתובה עם סיום הקורס.

 

מטלות הקורס הן שלבי כתיבת העבודה. כל נדבך חיוני לנדבך שבא אחריו. משום כך יש חשיבות רבה לעמידה בלוחות הזמנים כדי להשלים את תהליך הלמידה באופן מסודר ולכתוב את העבודה במועד ובאופן איכותי. אין מועדי ב' להגשת עבודות.

 

The aim of the course is to instruct students in proper academic writing. For this purpose, the course will take the form of a workshop, during which the students will practice all stages of writing a research essay. They will choose subjects from the history of the Middle East and submit written work upon completion of the course.

 

The course assignments are the stages of writing the paper. Each layer is essential to the next. Therefore, it is very important to meet the timetables in order to complete the learning process in an organized manner and to write the work in a timely and qualitative manner.

0622-2000-01
 ערבית למתקדמים
 Advanced Arabic
גב' דוידוביץ עדנהשיעור ותגילמן306 ג'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותגילמן306 ה'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן306 ג'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן306 ה'1400-1200 סמ'  ב'

 

 

הקורס מיועד לפתח את מיומנות הקריאה וההבנה של טקסטים בשפה הערבית המודרנית, תוך העמקת הלימוד של תופעות דקדוקיות ותחביריות, והעשרת אוצר המילים. הקורס יכלול לימוד שיטתי של סוגיות דקדוק ותחביר ברמה מתקדמת, וקריאה ותרגום לעברית של טקסטים מתוך אמצעי התקשורת, בדרגת קושי שתעלה בהדרגה לאורך השנה, תוך הטמעת אוצר המילים במטרה להגיע להבנה ראשונית של טקסטים ללא תלות במילון.

The purpose of this course is to develop the capacity of reading texts in modern Arabic, and to expand the student's knowledge of Arabic grammar and syntax, as well as of Arabic vocabulary. The course will include a systematic study of advanced grammar and syntax, and the reading and translation into Hebrew of Arabic texts, mainly from the media. The level of the texts which will be read will rise gradually during the course, with the aim of achieving the ability to understand texts without a dictionary.  

 

0622-2001-01
 מבוא להיסטוריה חברתית
 Introduction to Social & Cutural History of the Middle East
ד"ר ברק אוןשיעור גילמן282 ה'1800-1600 סמ'  א'
באחד מספריו מציג הסופר המצרי תאופיק אל-חכים זונה כפרית המואשמת בשידול הציבור. "הציבור?" היא משיבה בזעם, "אינני מכירה ומעולם לא שכבתי עם אף אחד כזה!" במקום לקבל מושגים כמו "ציבור" או "חברה" כטבעיים ומובנים מאליהם, הקורס יתחקה אחר התפתחותם ומשמעויותיהם במזרח התיכון המודרני. במהלך הסמסטר נעסוק בדברי ימיהן של קבוצות חברתיות ומגדריות מגוונות דרך אספקלריות מחקריות חדשות, בהן היסטוריה של החושים והרגשות, היסטוריה של מדע וטכנולוגיה, היסטוריה אורבנית ועוד, ותוך שימוש בקשת רחבה של מקורות ראשוניים ומשניים כתובים, מוקלטים ומצולמים. נשאל כיצד יכולה היסטוריה חברתית לא רק לשקף מגוון רחב של קולות ועמדות בעבר, אלא גם לשמש ככלי בשירות הציבור כיום..
In one of his books, Egyptian writer Tawfiq al-Hakim presents a country prostitute charged with soliciting the public. “The public?” she replies angrily, “I do not know and never slept with anyone by that name!” Instead of accepting notions like “public” or “society” as given and natural, the course will explore their development and implications in the modern Middle East. During the semester, we will examine different social and gender groups via a variety of scholarly perspectives, including history of the senses and emotions, history of science and technology, urban history and more, using a large spectrum of written, recorded, and photographed primary and secondary sources. We will ask how can social history not only reflect a wide array of voices and dispositions of actors in the past, but also serve as a public utility today.
0622-2011-01
 סביבה ואיכות סביבה במזה"ת
 Environmental History of the Middle East
פרופ שפר מוסנזון מריםשיעור גילמן456 א'1200-1000 סמ'  א'
הקורס בוחן את ההשפעות ההדדיות בין חברות אנושיות במזרח התיכון והסביבה שלהן. תופעות טבע חריגות ברמה המקומית, שינויי אקלים ברמה האזורית והעולמית, משאבי טבע (מים, נפט וגז), תרבות הגנים ועוד הם בין הנושאים שנידונים כדי ללמוד על האופנים שבהם מערכת היחסים הזו בין אדם לטבע השפיעה על מציאות חיים פוליטית, חברתית ותרבותית מראשית האסלאם ועד ימינו. .
The course analyzes the interactions between human societies and the environment in the Muslim Middle East. Local exceptional natural phenomena, regional and global climate change, natural resources (water, oil, gas), garden culture and other topics will serve as a platform to understand the ways in which the interaction of humanity and nature shaped social, cultural and political realities in the Middle East from the advent of Islam to the 21st century.
0622-2017-01
 צעירים, מהפכות וצדק חברתי
 Youth, Revolution and Social Justice
ד"ר צורף מירהשיעור גילמן361 ב'1600-1400 סמ'  א'
התובנה כי "העולם שייך לצעירים" מזוהה בד"כ עם הפילוסופיה
המערבית וכך גם הנחת היסוד כי אומה המתעלמת מן הדור הצעיר ואינה
קשובה למצוקותיו ולתסכוליו מקעקעת, למעשה, את בסיס קיומה ואת
עתידה. סמינר זה יניח כי על אף שהחברות המזרח-תיכוניות הינן
פטריאכליות ומסורתיות כאחת, כאלה שבהן הדור המבוגר שלא
לאמר "זקני השבט" הם המכתיבים את מהלך העניינים הפוליטי, החברתי
והתרבותי, הרי שבמאה העשרים וכן במאה הנוכחית הדור הצעיר, הערבי
והמוסלמי, לא הפגין פסיביות וכניעות כפי שנהוג היה לייחס לו,
אלא הרים ראש, קרא תיגר, גיבש אג'נדה משלו, ודרכי פעולה שהלמו
את צרכיו ואת שאיפותיו ויצא כנגד משטרים, ראשי מדינות, המימסד
הדתי והאליטות החברתיות והכלכליות. לא תמיד צלח מאבקו בשל
מיגבלות המשטרים האוטוקרטיים שבמסגרתם פעל עד ל"אביב הערבי" שבו
צעירים לא רק הובילו מאבק באמצעות הרשתות החברתיות אלא אף הפילו
משטרים והדיחו את העומדים בראשם.
השיעור יתמקד בהיסטוריה הפוליטית החברתית והתרבותית של הצעירים
במזרח-התיכון ובצפון אפריקה למן העידן הקולוניאלי, עת גויסו
צעירים ע"י התנועות הלאומיות למאבק לעצמאות ועד למהפכות ה"אביב
הערבי". במסגרת הקורס אף נאפיין את הצעירים הללו שנודעו
כ"אפנדיה" "אפנדיה חדשה" ו"דור הפייסבוק". נתמקד בתרבות הפנאי שלהם, בתוצרים התרבותיים שיצרו: ספרות, שירה , מחזאות ומוסיקת היפ-הופ כמוסיקת מחאה. במסגרת השיעור יחשפו הסטודנטים למחקרים עדכניים העוסקים בנושא כמו גם לטקסטים אודיו-ויזואלים המשקפים את מצוקותיהם של הצעירים במרחבים המזרח-תיכוני והצפון אפריקאי
סטודנטים שלמדו את הסמינר בשנים קודמות לא יוכלו להירשם לקורס זה
 
In contrast to the perception that Middle Eastern societies are both patriarchal and traditional, the young generation of these societies has in fact neither been as passive nor as submissive as is generally assumed. These young people have challenged the political establishment in their countries as well as the religious and the economic systems. They have presented an agenda in line with their needs and aspirations. However, they only became successful in this during the present "Arab Spring," as they initiated revolutions through social networks, mass demonstrations and public outcry, which even resulted in the ousting of autocratic rulers.
The course will discuss the socio-political history of youth in Middle Eastern and North African societies from the colonial era up to the present "Arab Spring" and will examine the young generations that have come to be known as Efendiyya, New Effendiyya and the "facebook generation" the Bibliography will include what came to be known as "youth culture": audio-visual texts as well as literary pieces and Hip-hop Music as a reflection of the young people's crisis, aspirations, visions and dreams. .

0622-2019-01
 זכרון והיסטוריה - יהודי המזה"ת וצפון אפריקה בתקופה המודרנית
 History & Memory-The Jews of the Middle East & North Africa in Modern Times
ד"ר נסימוב מריםשיעור גילמן456 א'1200-1000 סמ'  ב'
בקורס תידונה סוגיות מפתח בהיסטוריה של יהודי המזרח התיכון וצפון אפריקה כפי שהן משתקפות במחקר ההיסטורי. כמו כן, נעמוד על השתקפותן של סוגיות אלה בכתיבה הספרותית והביוגראפית פרי עטם של יהודים מקהילות אלה. מטרת הקורס היא להכיר את המחקר ההיסטורי אודות נושא זה, לעמוד על התיזות העיקריות המעצבות את הידע שלנו אודותיו ובד בבד להתוודע אל מימד הזיכון האישי-הפרטי.
The course addresses key issues in the modern history of Jewish communities in the Middle East and North Africa as reflected in the scholarly literature. Also, we will examine the extant in which these issues are reflected in the literary and biographical writing by Jews from these communities. The course aims at illuminating the academic historical research trough the personal and the literary dimension.
0622-2020-01
 מאה שנים אחרי: המרד הערבי והמורשת ההאשמית במזרח התיכון
 Hundred Years On: The Arab Revolt and the Hashemite Legacy in the Middle East
פרופ אלון יואבשיעור גילמן456 ב'1600-1400 סמ'  ב'
במאה העשרים היו תולדות המשפחה ההאשמית קשורות באופן הדוק להתפתחויות הפוליטיות במזרח התיכון. ההאשמים, המייחסים את מוצאם לנביא מחמד, הנהיגו לפני מאה שנה את המרד הערבי נגד האימפריה העוסמאנית, היו לבעלי הברית העיקריים של הבריטים בין שתי מלחמות העולם והקימו בסיועם ארבע מדינות, מתוכן שרדה עד ימינו ממלכת ירדן. הקורס ינתח סוגיות מרכזיות בהיסטוריה של המזרח התיכון המודרני דרך בחינת המרד הערבי ומורשתו ומעקב אחר המשפחה ההאשמית וינסה להעריך את מידת השפעתה על עיצובו של האזור כפי שאנו מכירים אתו כיום.
During the twentieth century, the history of the Hashemite family was closely intertwined with the political history of the Middle East at large. The Hashemites, who trace their descent to the prophet Muhammad, led the Arab Revolt against the Ottoman Empire hundred years ago, were the main allies of the British in the interwar period and established with their assistance four states, of which only the Hashemite Kingdom of Jordan has survived until this day. The course will analyze central themes in Middle Eastern history by exploring the Arab Revolt and its legacy and by closely following the Hashemites. It will also try to assess the extent of their impact on the makeup of the region as we know it today.
0622-2021-01
 חקר רשתות היסטוריות מזרח תיכוניות: חברה, תרבות ופוליטיקה
 Historical Network Analysis Un the Middle East: Society, Culture and Politics
ד"ר חורב הראל שלוםשיעור ותגילמן306 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן306 ה'1200-1000 סמ'  ב'
המדע הבינתחומי של חקר-רשתות (Network Analysis) חודר בשנים האחרונות למדעי החברה והרוח, ובכלל זה גם ללימודי ההיסטוריה של המזרח התיכון. שיטות המחקר שהוא מציע מגלמות אפשרויות רבות לניתוח מבנים ותהליכים היסטוריים וקונטמפורניים, תוך יכולת להציג זוויות התבוננות חדשות. הקורס יפתח במבוא מתודולוגי שיקנה ידע ברעיונות ובכלי מחקר בסיסיים של תורת הרשתות. לאחר סיום חטיבת המבוא נתמקד במגוון מקרי בוחן בהם ניישם את הכלים שרכשנו: רשתות הפצת האסלאם ורשתות מסחר מוסלמיות; רשתות השבט והמשפחה; רשתות המשפט המנהגי, רשתות אליטה; רשתות הבזאר והמסגדים באיראן; רשתות ארגוני החמאס ואל-קאעדה; ורשתות חברתיות אינטרנטיות כאמצעי גיוס ובשירות מחאה אנטי-שלטונית. נעמוד על תפישות קיימות בנושאים אלו ונבחן אותן מחדש באמצעות הכוח ההסברי של כלי המחקר הרשתי.
The purpose of this course is to expose its students to the new methodologies offered by the interdisciplinary science of Network Analysis, and the ways in which they can be used to better understand historical social and political actors in the Middle East. The course opens with an introduction in which we will study basic tools and research approaches of Network Analysis. After the introduction, we will apply these tools and concepts to different historical and contemporary case studies.

0622-2022-01
 פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה
 Feminism Beyond the Vail: Hybrid Woman in the M.e Between Religion & Modernity
ד"ר צורף מירהשיעור גילמן456 ד'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס יעסוק במאבקן של נשים מוסלמיות לשיפור תנאי חייהן במדינות הערביות והאסלאמיות במזרח-התיכון. בשונה מן המאבק הפמיניסטי שהתנהל במערב, נשים במזה"ת נאבקו בעבר ועודן נאבקות גם כיום להשגת חירויותיהן בתוך המסגרות הדתיות, רובן מגדירות עצמן כנשים דתיות שהאמונה באללה ובנביאו, בקוראן ובתורה שבע"פ (החדית') היא נר לרגליהן והרעלה אותה הן עוטות לראשן מהווה עבורן סממן לעוצמה ולא לחולשה. הן מקפידות לקיים את מצוות הדת ובקיאות בכתבי הקודש, בהלכה ובמשפט האסלאמיים. הידע הדתי וההלכתי, אותו רכשו באופן פורמלי כחלק אינטגרלי מהשכלתן האקדמית, מאפשר לנשים הללו להדוף את טיעוניה של הפטריארכליה הדתית , החברתית והפוליטית המבקשת לקבע את מעמדן הנחות במשפחה ובחברה. נשים אלה נחלו הצלחות לא מבוטלות כשהבולטת שבהן היא האיסור על מילת נשים, המגובה הן ע"י אנשי הדת והן ע"י המימסד הרפואי, ומינויין של נשים לשופטות ולרשמות נישואין, מישרות שהיו שמורות באופן אקסלוסיבי לגברים בלבד. הקורס יתמקד בהיסטוריה המודרנית של מאבקן של נשים מצריות, פלסטיניות, סעודיות תורכיות ותימניות. כן יכלול הקורס דיון מעמיק במעורבותן של נשות האזור במהפכות ה"אביב הערבי" על רקע דיון מקיף יותר בתפקידיהן של נשים במהפכות לאומיות ופוליטיות.
דרישות הקורס ומרכיבי הציון: הציון הסופי בקורס יהיה מורכב מבחינת בית שמשקלה 90% והשתתפות אקטיבית בשיעורים ובדיונים המתנהלים בהם שמשקלה בציון הסופי הוא 10%
The course focuses on the struggle of Arab and Muslim Women in their countries (Egypt, Saudi Arabia, Turkey, the Palestinian Authority and Yemen) to improve their life conditions and their legal status as equal citizens.
The struggle was and remains completely different from that of Western feminists since the Middle Eastern activists conduct their struggle within the framework of their religion and they declare themselves religious women who use the religious knowledge they acquired and the unique interpretation they give to the Holy Scriptures as a means to empower themselves in both the family and the society. Through this knowledge they are able to challenge the patriarchal political religious and social establishment that uses the scriptures to reinforce their own status and, simultaneously, weaken that of women. The course will focus also on the significant contribution of women to the Arab Spring revolutions as part of a broader discourse on women and revolutions in the Middle East. By giving a voice and a space to these religious and veiled women we will try to deconstruct the binary approach between religion and feminism in the Middle East. T
0622-2023-01
 השיעה בעולם הערבי: מהשוליים להעצמה
 The Shia in the Arab World: From the Margins to Empoerment
פרופ ליטבק מאירשיעור גילמן456 ד'2000-1800 סמ'  ב'
הקורס ינתח את התפתחות השיעה כדת וכתופעה חברתית-פוליטית מראשית הופעתה לאחר מות הנביא מוחמד ועד אירועי "האביב הערבי," בארצות דוברות הערבית כדוגמת, עיראק, לבנון, בחריין, כווית וערב הסעודית. הקורס ינתח את השפעות הגומלין בין תהליכים חברתיים-פוליטיים בארצות אלו לבין התפתחויות אידיאולוגיות בשיעה במהלך ההיסטוריה. הקורס ייתן דגש מיוחד על תהליכי הפוליטיזציה של קהילות שיעיות בארצות הערביות השונות משלהי שנות ה-60 של המאה הקודמת שהתבטאו בייסודן של תנועות שיעיות מיליטנטיות, וכן לתהליכי הגומלין בין תנועות שיעיות בארצות השונות, שהביאו להפיכתם של השיעים לגורם משמעותי בהיסטוריה האזורית.
The course will analyze the evolution of the Shia as a religionand socio-political phenomenon since its emergence following the death of the Prophet Muhammad until the outbreak of the "Arab Spring" in the Arabic speaking countries of Iraq, Lebanon, Bahrain, Kuwait and Saudi Arabia. The course will analyze the interaction between socio-political processes in these countries and ideological developments in the Shi`a throughout history. It will give special emphasis on the politicization of Shi'i communities in the various countries since the late 1960s, which were manifested in the emergence of radical movements, and in the interaction between Shi'i communities in different countries, which transformed the Shia into a major player in the region.
0622-2024-01
 האביב הערבי: הטוב, הרע והמכוער
 The Arab Spring: the Good, the Bad and the Ugly
פרופ מדי-וויצמן ברוסשיעור גילמן456 ה'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס יתמקד בתהפוכות שאפיינו את המזה"ת הערבי וצפון אפריקה בחמש השנים האחרונות. הוא ינסה להסביר איך פעולת התאבדות של רוכל תוניסאי צעיר בעיירה בפריפריה של המדינה הציתה אנרגיות עצומות שהצליחו להפיל משטרים ולהחליש את הסדר המדינתי שנוצר אחרי מלחמת העולם הראשונה. לצורך זה, הוא יבדוק את גורמי היסוד שאפשרו להתקוממויות להתרחש, כולל התפקיד של המדיה החדשה והשנויים הדוריים, כמו כן, הוא ינסה להצביע על הסיבות של קריסות מדינות מסויימות והשרדות של מדינות אחרות. לבסוף, הקורס ינסה להפיק תובענות לגבי נפילות התקוות לחרות, כבוד ודמוקרטיה שאפיינו את המחאות ההמוניות, ולהסביר למה המקרה התוניסאי – ההצלחה החלקית בבניית משטר פלורליסטי-דמוקרטי - לא שמש דוגמה למדינות אחרות

This course focuses on the upheavals that have cascaded back and forth the Arab Middle East and North Africa during the last five years. It will seek to explain how and why the desperate self-immolation by a young Tunisian vegetable seller in a dusty peripheral town ignited a flame which toppled governments and called into question the existing state-centered Arab order which emerged after World War I. It will seek to identify the underpinnings that made the uprisings possible, including the role of social media and accompanying generational change, as well as the factors that led to both the breakdown of some states and survival of others. At bottom, the course will seek to understand why the hopes for real change – for freedom, dignity and democracy - first generated by the mass protests have not been realized, with the partial exception of Tunisia.
0622-2025-01
 צפון אפריקה המודרנית: אתגרי הקולוניאליזם ועצמאות
 Modern North Africa: the Challenges of Colonialism and Independence
פרופ מדי-וויצמן ברוסשיעור גילמן456 ג'1600-1400 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בהתפתחויות הפוליטיות, החברתיות והכלכליות שעברו על מדינות צפון אפריקה (מרוקו, תוניסיה ואלג'יריה) במאתיים שנים האחרונות. מכיוון ששלוש מדינות אלה נשלטו על-ידי הקולוניאליזם הצרפתי, יבחן הקורס ממדי דמיון ושוני בהשפעות שלטון זה עליהן. בהמשך, יבחנו הדפוסים השונים של המאבקים לעצמאות והאופן שבו השפיעו על הלאומיות שהתגבשה במדינות אלה. נסיים בדיון אקטואלי באירועי המהפכניים של השנים האחרונות בצפון אפריקה. הדיון בכיתה ישולב בצפייה בסרטים דוקומנטריים ועלילתיים.
This course will analyze the political, social and economic developments in the three core North African states (Morocco, Tunisia and Algeria) during the last two hundred years. Special emphasis will be given to the interaction between indigenous factors and French colonial rule in the shaping of modern national identities and political communities. The second half of the course will focus on the successes and shortcomings of a half-century of independent statehood, leading up to the upheavals of the last five years. Documentary and feature films will be employed as a teaching tool.
0622-2026-01
 זמנים מודרניים במזה"ת
 Modern Times in the Middle East
ד"ר וישניצר אבנרשיעור ותגילמן361אה'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג211 ב'1400-1200 סמ'  א'
קורס זה עוסק בזמן לא כאיזה ענן ערטילאי התלוי מעל החברה האנושית אלא כתוצר תרבותי של מבני כוח ויחסים חברתיים בתקופות ומרחבים מוגדרים ועל כן, כמושא לניתוח היסטורי. במסגרת הקורס נעסוק באופנים שבהם אורגן, הופץ והובן זמן במזרח התיכון למן העת החדשה המוקדמת ועד המאה העשרים. מי קבע מה השעה באיסטנבול של המאה השמונה-עשרה ובאיזה אופן? מהי דייקנות בקהיר של סוף המאה התשע-עשרה וכיצד עיצבו אותה מחדש החשמליות שהחלו פועלות בעיר באותה תקופה? מה הופך איחור ל'אופנתי' ומהן המשמעויות החברתיות והפוליטיות של המתנה? הקורס יעסוק בשאלות אלה וברבות אחרות ויראה כי השתנות דפוסי ארגון הזמן והמשמעויות שיוחסו להם היתה מרכזית בהתהוותו של ה'מזרח-התיכון המודרני' כפי שאנחנו מכירים אותו.
This course approaches time not as some hazy cloud hanging above human society but as a the product of power structures and social relations in specific periods and areas, and therefore, as an object of historical analysis. We will discuss the ways time was organized, disseminated and understood in the Middle East from the early modern period down to the twentieth century. Who set the time in eighteenth century Istanbul and how? What was punctuality in late nineteenth century Cairo and how was it changed by the trams that started operating during that time? What did it mean to be 'fashionably late' and what were the political and social implications of waiting?
0622-2027-01
 עבודה ואחרי העבודה במזה"ת
 Work and After Work in the Middle East
ד"ר וישניצר אבנרשיעור ותגילמן361 ה'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג102 ב'1200-1000 סמ'  א'
במסגרת הקורס הזה נבחן היבטים שונים של עבודה, פנאי והקשרים שביניהם באזורים שונים של המזרח התיכון מן העת החדשה המוקדמת ועד לתקופה שבין שתי מלחמות העולם. ממה היתה מורכבת שגרת יומם של פלאחים בדלתא של הנילוס, של אורגות בעיר בורסה, של בעלי מלאכה באיסטנבול או של סטודנטים בקהיר? כמה שעות עבדו ומה יכלו לרכוש בשכר שקיבלו? איך בילו את זמנם הפנוי ובאלו אופנים היו הבילויים האלה קשורים במקום ובאופי עבודתם? עד כמה היו פנאי ועבודה מובחנים והאם היתה בכלל תפיסה מודעת של "פנאי"? כיצד נקשרו הן דפוסי העבודה והן דפוסי הפנאי למעמד חברתי, מגדר, גיל והשתייכות דתית? ולבסוף, כיצד השתנו דפוסים אלה לנוכח התמורות העצומות שעברו על האזור במאתיים השנים האחרונות?
This course looks at different aspects of work, leisure and the relations between them in different areas of the Middle East from the early modern period to the interwar period. What consisted the daily routine of peasants in the Nile's delta, of weavers in the city of Bursa, of artisans in Istanbul or of students in Cairo? How many hours did they work and what could they buy with their wages? How did they spend their free time and in what ways was their modes of leisure connected to their work? To what extent were work and leisure distinguished and was there a clear concept of "leisure"? How did work and leisure relate to social class, gender, age and religious confession? Finally, how did these patterns change in the face of the tremendous transformation the Middle East underwent in the last two centuries?
0622-2028-01
 הנפט והמזה"ת
 The Oil and the Middle East
ד"ר יערי מיכלשיעור גילמן306 א'1200-1000 סמ'  ב'
גילוי הנפט בתחילת המאה הקודמת, שינה ללא היכר את פני המזרח התיכון. כספי הנפט אפשרו את התפתחותן המטאורית של מדינות המפרץ, ותרמו לחיזוק מעמדן והשפעתן בזירה הבינלאומית, והאזורית בפרט. במהרה הפך הנפט ממשאב טבע למנוף לקידום אינטרסים לאומיים, פוליטיים וביטחוניים. קורס זה יעסוק בהשלכות הרחבות והמגוונות של כניסת הנפט למרחב המזרח-תיכוני ובמחיר הכבד הכרוך בהתמכרות אליו ובניסיונות להגמל ממנו.
0622-2029-01
 מדינה, חברה, דת ואלימות בראי היסטורי כלכלי
 Economic History of the Middle East
ד"ר נדן עמוסשיעור גילמן277 ה'1800-1600 סמ'  ב'
הקורס עוסק בדרכים שבהן חברה ופוליטיקה עיצבו את כלכלת המזרח התיכון, ולהיפך. נלמד מושגים ותפיסות מתחומי הכלכלה והכלכלה הפוליטית ונתמקד בסוגיות רגיונאליות במגוון נושאים ביניהם: עוני ועושר; סיוע בינלאומי ושיתוף פעולה; "מסורת" ופיתוח; חקלאות, נפט ותיעוש; כלכלה אסלאמית; מגדר; שחיתות; היבטים כלכליים של שלום ומלחמה; טרור וסנקציות כלכליות. אין צורך ברקע כלכלי או אחר לקורס הבינתחומי הזה. הדרישה המוקדמת היחידה היא רצון ללמוד.

This course explores the ways in which social and political issues in the Middle East have shaped economic conditions in the region, and have in turn been shaped by them. We will discuss basic concepts of economics and political economics, and will focus on regional aspects, including: affluence and poverty; foreign aid and cooperation; "tradition" and development; agriculture, oil and industrialization; Islamic economics; gender issues; corruption; economic aspects of peace and war; terror and economic sanctions. The only prerequisite is a willingness to learn.
0622-2142-01
 בין אחדות לפירוד-המערכת הערבית המדינתית
 Between Unity & Division: the Arab State System
פרופ מדי-וויצמן ברוססמינר גילמן455 ב'1400-1200 סמ'  א'
סמינר גילמן455 ה'1400-1200 סמ'  א'
הקורס יחתור לניתוח ולהבנת אחד הגורמים המרכזיים המעצבים את הפוליטיקה במזרח התיכון בזמן החדיש: היחסים המורכבים בין מדינות ערב, והשפעות הגומלין בין המערכת הבין-ערבית וסוגיות כגון חדירת המעצמות למזה"ת, הסכסוך הישראלי ערבי ועליית כוחות של האסלאם הפוליטי. תוך כדי שימוש בתיאוריות היחב"ל וביניהן ה"ריאליזם" וגם ה"קונסטרוקטיביזם", הקורס ינתח את האבולוציה של המערכת מראשיתה בתחילת המאה ה- 20, דרך תקופת השיא של הפן-ערביות הרדיקלית בשנות ה- 50 וה- 60 ועד התייצבותה כמערכת מדינית מעוצבת ונורמטיבית. באמצעות ניתוח הדינאמיקה הבין-ערבית על רקע האתגרים הרבים שהעמידו גורמים פנים-ערביים, שחקנים אזוריים לא-ערביים, ומעצמות העל, הקורס אמור ללבן סוגיות כגון הזהות הערבית המודרנית המשתנה, תהליכי יצירת המדינה הערבית, השפעותיהן של אידיאולוגיות על-לאומיות ותת-לאומיות

0622-2173-01
 המזה"ת מהעיתונות המודפסת לתרבות המדיה הדיגיטלית
 The Middle East From Printed Press to Digital Media Culture
ד"ר הנדלמן-בעבור ליאורהשיעור גילמן456 ב'1400-1200 סמ'  א'


מתי התרחש מסע התעמולה הראשון במזרח התיכון המודרני? את מי משרתת אל-ג'זירה?, מה הקשר בין "הקריקטורות של מוחמד" ל"פיתוי האחרון של ישו"?, האם רשת האינטרנט היא כלי חופש או כלי תעמולה במזרח התיכון? בקורס זה ננסה לתת מענה לשאלות אלו ואחרות תוך התחקות אחר התפתחות ופעילות אמצעי תקשורת שונים באזורנו, מהעיתונות המודפסת לתרבות הדיגיטלית. הקורס יעקוב אחר צמיחת אמצעי התקשורת, התפתחותם ויחסיהם עם השלטונות במספר מדינות מפתח במרחב המזרח התיכון בראייה היסטורית ועכשווית. במסגרת זו נבחן בעין ביקורתית את התפקיד והתפקוד של התקשורת המקומית במזרח התיכון באמצעות התמקדות בשלוש סוגיות מרכזיות: תעמולה, צנזורה וחופש ביטוי. 

What are the origins and roles of popular culture in the Middle East? What is the difference between popular culture and high culture, between entertainment and art? The course will examine these and other questions from a historical perspective, focusing on the interconnections between popular culture, society and politics in the history of the Middle East. The course will examine relevant case studies from the field of music, film, comics, graffiti and more.
0622-2178-01
 הלאומיות במזה"ת: פריחה ושקיעה?
 Nationalism in the Middle East: Zenith and Decline?
פרופ ליטבק מאירשיעור גילמן277 ד'1800-1600 סמ'  א'
קורס זה יעסוק בתולדות הסכסוך הישראלי-ערבי מאז ראשית הציונות ועד לימינו. הוא ידון במקורות הציונות ובהתגבשות עמדת הערבים כלפיה, במלחמות בין ישראל לבין הערבים וכן בתהליכי השלום ובהסכמי השלום שכוננו בין ישראל לבין מצרים וירדן. הקורס גם יעסוק באי השגת הסדרי שלום בין ישראל לבין סוריה ובין ישראל והתנועה הלאומית הפלסטינית ויעמוד על ההסברים השונים לכך.

The History of the Arab-Israeli Conflict
This course will deal with the history of the Arab-Israeli conflict from the advent of Zionism to the present. It will discuss the origins of Zionism and the evolution of the Arab position towards the movement, the Arab-Israeli wars and the peace negotiations and treaties between Israel, Egypt and Jordan. The course will similarly discuss the failure to reach peace between Israel and Syria or between Israel and the Palestinian national movement and will explore the various explanations for these failures.
0622-2181-01
 תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי
 The History of the Israeli-Arab Conflict
פרופ מדי-וויצמן ברוסשיעור ותגילמן456 ג'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותגילמן456 ה'1800-1600 סמ'  א'
קורס זה יעסוק בתולדות הסכסוך הישראלי-ערבי מאז ראשית הציונות ועד לימינו. הוא ידון במקורות הציונות ובהתגבשות עמדת הערבים כלפיה, במלחמות בין ישראל לבין הערבים וכן בתהליכי השלום ובהסכמי השלום שכוננו בין ישראל לבין מצרים וירדן. הקורס גם יעסוק באי השגת הסדרי שלום בין ישראל לבין סוריה ובין ישראל והתנועה הלאומית הפלסטינית ויעמוד על ההסברים השונים לכך.
This course will deal with the history of the Arab-Israeli conflict from the advent of Zionism to the present. It will discuss the origins of Zionism and the evolution of the Arab position towards the movement, the Arab-Israeli wars and the peace negotiations and treaties between Israel, Egypt and Jordan. The course will similarly discuss the failure to reach peace between Israel and Syria or between Israel and the Palestinian national movement and will explore the various explanations for these failures.
0622-2191-01
 נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה
 Women & National Movements in the Middle East and Africa
ד"ר בק איריתשיעור ותגילמן220 ד'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן361 ב'1200-1000 סמ'  ב'
בקורס זה ננתח דפוסים שונים של מאבק הנשים לעיצוב זהותן הלאומית בחברות שונות במזרח התיכון ובאפריקה במאה העשרים. ניתוח זה יתמקד בתקופות של מלחמות העצמאות ולאחריהן- במהלך יצירת מדינת הלאום וגיבוש זהותה המגדרית. נתמקד בעיקר בניתוח כתבים של היסטוריוניות, סוציולוגיות, סופרות ופעילות פמיניסטיות, ונבחן את תרומתן לעיצוב היסטוריוגרפיות לאומיות. בקורס ישולבו גם צפייה ודיון בקטעי סרטים עלילתיים ודוקומנטריים.
During our study we will focus in analyzing different patterns of women's struggle to shape their identity in various societies in the Middle East and Africa during the twentieth century. The analysis will focus in periods of independence wars and beyond- during the creation of the national polity and the consolidation of its gender identity. We will survey the writings of historians, sociologists, fiction writers and feminist activists. During the semester we will also watch and analyze documentary movies and features films.
0622-2192-01
 המאה הפלסטינית
 The Palestinian Century
ד"ר חורב הראל שלוםשיעור ותגילמן456 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן456 ה'1200-1000 סמ'  א'
הקורס עוסק בסוגיות חברתיות, תרבותיות ופוליטיות מרכזיות בתולדות הפלסטינים מאז שלהי התקופה העוסמאנית ועד ימינו. נעסוק בתהליכי האינטגרציה של הפלסטינים כקהילה חברתית ופוליטית ונעמוד על תהליכי גיבוש הזהות הפלסטינית המובחנת. נדון באתגרים ובבעיות היסוד של החברה הפלסטינית בתקופת המנדט ונבחן את התהליכים המרכזיים שחוותה לאחר מלחמת 1948, לאחר 1967 ולאחר הקמת הרשות הפלסטינית ב-1994. נסיים בבחינת הדילמות המרכזיות שמעסיקות את הפלסטינים כיום. הקורס הוא בהיקף 4 שעות סימסטריאליות.
The course focuses on central social, cultural and political issues of the Palestinians since the late Ottoman period to the present. We will deal with the process of integration of the Palestinian as a social and political community, and discuss the formation of the distinct Palestinian identity. We will also discuss the challenges and fundamental issues of Palestinian society during the Mandate period and examine the key processes experienced by it after the 1948 war, after 1967 and after the establishment of the Palestinian Authority in 1994. We will conclude with examination of the central dilemmas that occupy the Palestinians today.
0622-2197-01
 תרבות פופולרית במזה"ת
 Popular Culture in the Middle East
ד"ר הנדלמן-בעבור ליאורהשיעור גילמן456 ב'1600-1400 סמ'  א'
מהם מקורותיה של התרבות הפופלרית במזרח התיכון? אלו תפקידים היא נועדה למלא? מה ההבדל בין תרבות פופולרית לתרבות גבוהה, בין בידור לאומנות? הקורס יבחן שאלות אלו ואחרות בראייה היסטורית תוך התמקדות בזיקות הגומלין שבין תרבות פופולרית, חברה ופוליטיקה בתולדות המזרח התיכון. במהלך הקורס ייבחנו מקרי בוחן רלבנטיים מתחום המוסיקה, הקולנוע, הקומיקס, הגרפיטי ועוד.
0622-2201-01
 תורכיה המודרנית
 Modern Turkey
פרופ סינגר איימיפרוסמינרגילמן455 ב'1400-1200 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן455 ד'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס יבחון את שורשיה והתפתחותה של הרפובליקה התורכית מהווסדותה לאחר מלחמת העולם הראשונה ועד סוף המאה ה-20. דרך קריאה ודיונים סביב סוגיות בפוליטיקה, בכלכלה, בחברה ובתרבות, נלמד על הגורמים שעיצבו את המדינה החדשה, הכוללים, לדוגמא: אישיותו של מצטפא כמאל אתאתורכ ועקרונות תורתו, המורשת העת'מאנית, מהותה המשתנה של לאומיות ודמוקרטיה בתורכיה, והעושר במשאבים טבעיים ואנושיים. נבחן את הסוגיות המעסיקות את חברת הרפובליקה מאז הקמתה: הביטוים השונים לאסלאם בתורכיה, יחסי מגדר במדינה החדישה, מיהו תורכי, פיתוח מדינה תעשייתית, מקומו של הצבא, ועוד. חומרי הלימוד כוללים תעודות, כתבים מקוריים (בתרגום), ספרות, מאמרים וספרי מחקר, איורים, קולנוע, מוזיקה, ועוד.
מבחן סופי המבוסס על החומר הנלמד בשיעור וחומר הקריאה; ועבודת פרוס' של כ-3000 – 4000 מילים.

This course examines the development of the Turkish Republic, from its founding until the end of the 20th century. Through discussions of politics, economics, society and culture, the course studies the forces that shaped the new state, including, for example: the personality of Mustafa Kemal Ataturk and the ideology called Kemalism; the Ottoman legacy; nationalism and democracy in Turkey; and the wealth of natural and human resources. We will explore issues that have confronted Turkish society since the establishment of the state: the different forms of Islam in Turkey; gender relations in the modern state; the question of who is a Turk; the development of an industrial state and society; and more. Materials to be studied include scholarly articles and books, images, film, music, literature and more.

Course requirements
Regular attendance and active participation in class meetings, including reading from week to week; short class presentations; a final exam based on class materials and assigned readings; and a proseminar paper of c. 3000-4000 words.
0622-2203-01
 משבטים לממלכה: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה של ירדן
 From Tribes to Kingdom: Major Themes in Jordanian History
פרופ אלון יואבפרוסמינרגילמן455 א'1600-1400 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן455 ג'1600-1400 סמ'  א'
הקורס יבחן סוגיות מרכזיות בהיסטוריה של ירדן במאות התשע עשרה והעשרים. מעבר להכרת המסגרות הפוליטיות, עיקר הלימוד יוקדש להבנת החברה המקומית ותרבותה. בנוסף, בפני התלמידים יוצגו גישות שונות במחקר ודוגמאות מן המקורות ההיסטוריים. הקורס לא יצטמצם ללימוד ההיסטוריה הייחודית של ירדן, אלא ירחיב את היריעה כדי לעמוד על ההקשר האזורי הרחב ולבחון תופעות דומות במקומות אחרים במזרח התיכון.
The course explores central themes in the history of Jordan during the nineteenth and twentieth centuries. On top of understanding the political frameworks and structures on both banks of the Jordan River, the main goal of the course is to allow for thorough understanding of local society and its culture. During the course of study the students will be presented with different methodological and theoretical approaches as well as historical documents. The course is not limited to the study of the particular history of Jordan but seeks to broaden the discussion to include the wider regional
0622-2207-01
 איראן בעת החדישה
 Iran in the Modern Era
ד"ר הנדלמן-בעבור ליאורהפרוסמינרגילמן455 ג'1200-1000 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן455 ה'1200-1000 סמ'  ב'
המהפכה האיראנית של 1979 והקמת הרפובליקה האסלאמית בהנהגת איתאללה רוחאללה ח'ומיני בעקבותיה, היוו קו פרשת מים בהיסטוריה המודרנית של המזרח התיכון בפרט והעולם בכלל. בתולדות איראן המודרנית היו מאורעות אלה שיא נוסף במאבק פוליטי וחברתי מתמשך על עיצובה של איראן בעת החדישה. בפרו"ס זה נתחקה אחר שלושה צירים מרכזיים בתולדות איראן המודרנית: מהפכה, אסלאם ומערב, וננסה להבין את משמעויותיהם המשתנות בהקשרים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים, למן סוף המאה התשע עשרה ובמהלך המאה העשרים.The Iranian Revolution of 1979 and the formation of the Islamic Republic led by Ayatollah Khomeini, constituted a watershed event in the modern history of the Middle East in particular and the world at large. In Iranian modern history this event provides a window to an ongoing political, ideological and social struggle in this country. This course will follow three main tracks that shaped the history of modern Iran: revolution, Islam and the West, while exploring their political, social and cultural contexts, from the late nineteenth century and during the twentieth century.0622-2215-01
 מצרים בעת החדשה
 Egypt in the The Modern Era
ד"ר ברק אוןפרוסמינרגילמן455 ג'1200-1000 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן455 ה'1200-1000 סמ'  א'
"קהיר כותבת, ביירות מדפיסה, בגדאד קוראת" – עלא' ראי אל-מת'ל, מצרים אכן נחשבה במשך שנים לאבן רוזטה המסייעת לפענח דפוסי עומק בעולם הערבי ובדרום הגלובאלי. אולם מעמדה של מצרים כמלכה התרבותית, הפוליטית החברתית והדתית של העולם הערבי אינו בלתי מעורער כפי שהיה. באמצעות "קריאת" מסמכי ארכיון, ספרות יפה, סרטי קולנוע, גרפיטי, מוסיקה, ואפילו זמרירים איסלאמיסטיים לטלפון סלולארי, הקורס יבחן את ההיסטוריה המודרנית של מצרים בין סוף המאה השמונה עשרה ל"אביב הערבי", תוך דגש על סוגיות של קולוניאליזם ופוסט-קולוניאליזם, תרבות פופולארית, דת וטכנולוגיה


“Cairo writes, Beirut prints, Baghdad reads” – as this maxim suggests, Egypt has long been considered a Rosetta Stone of sorts, offering a cipher for understanding general trends and challenges in the Arab world and the Global South. Yet Cairo’s position as the once undisputed cultural, political, social, and religious capital of the Middle East has been threatened from various directions. What explains Egypt’s regional importance and its partial decline? “Reading” Egyptian novels, films, music, graffiti and even Islamic ringtones, we will examine this question in Egyptian history from the late eighteenth century to the “Arab Spring,” focusing on questions of colonialism and post-colonialism, popular culture, religion and technology.0622-2218-01
 הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית
 The Palestinians: a Political, Social and Economic History
ד"ר נדן עמוספרוסמינרגילמן317אג'1400-1200 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן317אה'2000-1800 סמ'  א'

הקורס עוסק בהיסטוריה והיסטוריוגרפיה של הפלסטינים במאות ה-19 וה-20 תוך דיון משלב של סוגיות פוליטיות ולאומיות, חברתיות וכלכליות.

This course investigates the history and historiography of Palestinians over the 19th and 20th centuries, incorporating a range of political, national, social and economic perspectives.

0622-2302-01
 המוסיקה של המזה"ת ואפריקה
 The Music of the Middle East and Africa
ד"ר מורד משהשיעור גילמן278 ד'1600-1400 סמ'  ב'

קורס מבוא למוסיקה של אפריקה והמזה"ת המתרכז בהיבטים חברתיים ומגדריים, עם דגש על הנקודה הלהט"בית. הקורס, ראשון מסוגו בארץ , הוא אינטר-דיסציפלינרי ומשלב לימודי אפריקה והמזה"ת, תרבות, מגדר, ולימודים קוויריים.  הקורס יתמקד בקשר בין מוסיקה, חברה ופוליטיקה במזה"ת

ובאפריקה, באספקלריה המגדרית והלהט"בית. הוא יעסוק במגדר וזהות להט"בית 

בעולם המוסיקלי האפריקני והמזרח תיכוני המסורתי והעכשווי. במהלך הקורס נצפה בקטעי וידיאו רבים, ונדון בטקסטים רלוונטיים בנושאי מוסיקה, מגדר, פמיניזם, וקוויריות.

 

The course offers an introduction to the music cultures of Africa and the Middle East, with an emphasis on gender and sexuality. It is the first course of its kind in Israel concentrating on aspects of gender, sexuality and GLBTQ issues in the music of Africa and the Middle East.

The course is not aimed at musicians or those who necessarily have a musical background, but at students of Africa and Middle East studies who wish to explore the cultural and social spectrum of African and Middle Eastern societies, by learning about their music.    In these societies, music is not only an art from, but plays an important role in daily life, culture, worship, healing, hunting, craft, communication with nature and the ancestors, and even in politics.

We will explore this, emphasizing the role of music in political and social changes (including colonialism and globalization, as well as recent evolvements), gender and sexuality, GLBTQ, religion, etc.

 The course encourages critical thinking and understanding of the cultural space in Africa and the Middle East.

 The lectures will be based on on watching video material, demonstrating musical instruments, analysis and understanding the issues relating to gender and sexuality in the musical context, the uniqueness of each culture as well as the inter-cultural connections within the regions. 

.

0622-3001-01
 פרסית למתחילים
 Beginners Persian
ד"ר נסימוב מריםשיעור ותביה"ס לשפות301 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות301 ד'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות301 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותביה"ס לשפות301 ד'1400-1200 סמ'  ב'
מטרת הקורס היא להקנות את הבסיס הדקדוקי ואת אוצר המילים הדרוש לקריאה והבנה של טקסט פשוט בפרסית מודרנית.
במהלך הקורס יתוודעו הסטודנטים לדקדוק הפרסי והשפה הפרסית הכתובה. השיעורים יתרכזו בהוראת הדקדוק וביישום הכללים הדקדוקיים על ידי קריאה, כתיבה ותרגום.
The course aims to consolidate the grammar and the vocabulary needed for reading and comprehension of elementary texts in modern Persian.
The course introduces students to Persian grammar and the written use of the language. Classes consist of formal grammar teaching and practice of the functions of the grammatical structures through reading, writing, translation, exercises.
0622-3002-01
 פרסית למתקדמים
 Advanced Persian
ד"ר נסימוב מריםשיעור ותביה"ס לשפות301 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות301 ד'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות301 א'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותביה"ס לשפות301 ד'1200-1000 סמ'  ב'
מטרת קורס היא להקנות כלים לקריאה והבנה של טקסטים במגוון נושאים ובמגוון רמות.
במהלך השנה נקרא ונתרגם טקסטים עיתונאים, ספרותיים והיסטוריים. נלמד את המאפיינים הלשוניים של הז'אנרים השונים. כמו כן נלמד על השפה המדוברת והמאפיינים הדקדוקיים שלה בעזרת מוזיקה וסרטים איראניים.
The course aims to consolidate the grammatical skills for reading and comprehension of texts in a variety of subjects and levels.
Students will read and translate variety of text genres (journalistic, historical, short story, poetry, advertising) and will be introduced to the linguistic characteristics of different genres. We will also learn some of the characteristics of the colloquial language through Iranian films and music.
0622-3207-01
 איך לקרוא ולכתוב היסטוריה של המזה"ת
 How to Read and Write History of the Middle East
פרופ טולידאנו אהודסמינר גילמן317אג'2000-1600 סמ'  ב'
הסמינריון יתנהל במתכונת של סדנה מחקרית ונועד להקנות לתלמידים את כלי העבודה של ההיסטוריון המיקצועי. בחלק הראשון של הסדנה יוקנו כלים להבנת הדרכים בהן ניתן לקרוא חיבורים היסטורים מקצועיים בכלל. החלק השני של הסדנה יוקדש לשיטות כתיבת מחקרים אקדמיים בהיסטוריה של המזה"ת העוסמאני והפוסט-עוסמאני. לקראת סוף הקורס נעבור למתכונת של סדנת כתיבה, והתלמידים יתנסו בכל שלבי הכנת עבודה סמינריונית/רפראט, כך שבתום הקורס יגבשו את שאלות המחקר, מקורותיו ומבנה העבודה. הבסיס לציון בקורס הוא העבודה (היסטוריוגרפית במהותה), כאשר השתתפות פעילה תובא אף היא בחשבון הסופי. עדיפות בקבלה לקורס תינתן לתלמידים בעלי רקע מזרחני ויכולת בקריאת שפה מזה"תית כלשהי (ערבית, תורכית, פרסית), אך אלה אינם תנאי קבלה לסמינריון.
This seminar is constructed on the model of a workshop, dedicated to familiarizing the students with the professional historian’s toolbox. Thus, the first part of the course will cover some general methods for reading history, while the second part will examine how historians of the Ottoman and post-Ottoman Middle East present the discourse in their field of research. The final, workshop part of the course will invite the students to select their (historiographic) paper topic, step-by-step, choose a list of sources for it, frame the research questions, and present a coherent structure for their final project. Grades will reflect the paper quality and active participation in class. Priority will be given to students with at least some general coursework in Middle East history. Reading proficiency in Arabic and/or Turkish is an advantage but not a requirement.
0622-3208-01
 מחלוקות היסטוריוגרפיות בחקר המזה"ת
 Historiographical Disputes in Middle Eastern Studies
פרופ ליטבק מאירסמינר גילמן455 א'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן455 ד'1800-1600 סמ'  ב'
הסמינר ינתח את מספר מחלוקות היסטוריוגרפיות מרכזיות בחקר המזרח התיכון המודרני (המאות ה-19 וה-20) במגמה לעמת בין גישות המחקר השונות, נקודות המוצא המתודולוגיות והאידיאולוגיות של החוקרים השונים, סוגי הסברים שונים, והתפתחויות במחקר לאורך השנים. בין היתר ידון הסמינר בביקורת האוריינטליזם, במקורות הנחשלות הכלכלית של המזרח התיכון, שורשי המלחמה הקרה במזה"ת, מחלוקת "ההיסטוריונים החדשים" בישראל, כשלון המו"מ בין ישראל לארצות ערב בראשית שנות ה-50, שורשיה של מלחמת ששת הימים, גורמיה מהפכת 1979 באיראן ואיפיונו של האסלאם הרדיקלי.
Controversies in the Historiography of the Modern Middle East
The course will discuss some of the major historiographical debates on the modern Middle East in order to confront opposing research approaches, methodological and ideological vantage points of different scholars, different types of historical explanations, and developments in Middle Eastern scholarship. The course will survey, inter alia, the following controversies: the critique of Orientalism, the roots of the Middle East economic backwardness, the origins of the Cold War; the "New Historians" controversy in Israel, the roots of the 1967 war, origins of the 1979 Revolution in Iran and the definitions of radical Islamism.
0622-3234-01
 האחים המוסלמים - מחסן אל-בנא עד מוחמד מורסי
 The Muslim Brotherhood in Egypt: From Hasan Al-Banna to Muhammad Mursi
ד"ר צורף מירהסמינר גילמן455 ב'1200-1000 סמ'  א'
סמינר גילמן455 ד'1400-1200 סמ'  א'
בעקבות מהפכת ה"אביב הערבי" זכתה תנועת האחים המוסלמים הוותיקה לעדנה והפכה מתנועת אופוזיציה חוץ -פרלמנטרית נרדפת למפלגת שלטון ואף הוציאה מבין שורותיה את הנשיא הנבחר דאז, מוחמד מורסי, שנימנה על בכיריה של התנועה. אך באותה מידה שמטו האחים המוסלמים את השלטון מידיהם בתום שנה אחת בלבד והפכו לכאורה לא רק לאויבי המשטר אלא לאויבי האומה
לתנועת האחים המוסלמים היסטוריה בת קרוב לתשעים שנה. התנועה שהוקמה בשלהי שנות העשרים של המאה שעברה על רקע המשבר הכלכלי העולמי שלא פסח גם על מצרים, הציעה פתרון חלופי למצוקותיה הכלכליים והחברתיים של מצרים כמו גם מינון חלופי למעגלי הזהות שלה. כתנועה חוץ פרלמנטרית שכבשה בעיקר את הצעירים המשכילים המובטלים (האפנדיה) היא הצטיירה ע"י עבד אל-נאצר, אנואר אל-סאדאת וחוסני מובארכ כאיום ונרדפה על ידיהם. ואולם על אף שעד למהפכת ה"אביב הערבי" לא התאפשר לה להתארגן פוליטית השכילה התנועה למצוא מרחבי פעילות חברתיים, דתיים ותרבותיים חלופיים ולהפוך לאחת התנועות הפופולאריות ביותר במצרים הן בקרב השכבות העממיות והן בקרב שכבות הביניים העירוניות.
הסמינר יתמקד בממדים האידיאולוגיים המשתנים של התנועה, ובעיקר באופן שבו תימרנה בין דת למודרנה, ישרטט את הפרופיל של מנהיגיה, חבריה ותומכיה, ידון בדפוסי הפעילות שלה ובדיאלוג המתמיד שלה עם זרמים פוליטיים כגון הסלאפיה, מבית מדרשו של רשיד רדא ועד מפלגת אל-נור שקמה בעקבות ה"אביב הערבי", כמו גם עם מפלגות פוליטיות שהיו רחוקות בהשקפת עולמן משלה כרחוק מזרח ממערב . הסוגיה המרכזית האם אכן מדובר בתנועה פונדמנטליסטית תיבחן לאור עמדותיה של התנועה בסוגיות השונות ולאור הפרקטיקות שאימצה מאז היווסדה ועד ימינו אלה. המסד הביבליוגרפי יכלול בין השאר: מסמכים המשקפים את האידיאולוגיה של התנועה, יומנים וזיכרונות של חבריה מנהיגיה ומתנגדיה, יצירות ספרותיות וקולנועיות כמו גם נאומים שמתייחסים אל התנועה, לצד מחקרים עדכניים אודותיה.
Following the Arab Spring revolution in Egypt the Muslim Brotherhood experienced a renaissance when it turned to be the greatest political party in the Egyptian parliament and even the elected president Muhammad Mursi was one of its senior personae. However, after one year they lost power and turned to be "the enemy of the Egyptian nation". The Muslim Brotherhood was established during the late 1920's and since then its leaders were active socially, ideologically and politically in spite of the fact that its leaders and activists were persecuted by the three Egyptian presidents of the 20th century: Gamal 'Abd al-Nasser , Anwar al-Sadat and Husni Mubarak.
The seminar will focus on the Ideological, socio-cultural and political aspects of the movement as well as the organizational ones. During the course the profile of its leaders as well as that of its members and supporters will be discussed as well. And finally it will bring forth the discussion of whether this movement was according to its historical and current characteristics a fundamentalist movement

• סטודנטים שלמדו את הקורס כשיעור בחירה לא יוכלו להירשם לסמינר

• • .
0622-3235-01
 המזה"ת בצל "האביב הערבי": היסטוריה ואקטואליה
 The M.e in the Shadow of the Arab Spring
פרופ רבי עוזיסמינר גילמן455 ב'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן458 ב'1600-1400 סמ'  ב'
המזרח התיכון עבר בשנים האחרונות תמורות דרמתיות. שלל התפיסות והמושגים שהיו בשירות השיח המחקרי, בכלל זה מדינה, לאום, חברה וזהות קיבוצית, ראויים לעיון מחודש . הסמינר יעמיד במבחן ההשוואה ההיסטורי את תמורות השעה במזרח התיכון ויבקש לפתח שדה שיח ההולם את מציאויות המאה ה 21.

The Middle East has been through dramatic changes in recent years . The variety of concepts and perceptions that were part of the scholarly discourse , including country , nationality , society and collective identity , deserve a revision . The seminar will provide a comparative historical analysis of the changes in the Middle East and will seek to develop the appropriate discourse for the realities of the 21st century .

0622-6028-01
 שילוב מושגים ומוטיבים דתיים בטקסטים פוליטיים מודרניים
 Combining Religious Concepts & Motifs in Modern Political Texts
פרופ בסל נאסרשיעור ותגילמן317 ד'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותגילמן362 ב'1600-1400 סמ'  א'
קריאת טקסטים ערביים מודרניים של נאומים דתיים-פוליטיים. ייבחרו נאומים של מנהיגי תנועות אסלאמיות קיצוניות, כגון נסראללה, ח'אלד משעל ואחרים.העיון בטקסטים יכלול הן ניתוח לשוני הן בחינת המאפיינים של הג'נר הזה, כגון אוצר המילים המיוחד, שילוב ביטויים ומוטיבים אסלאמיים בנאום פוליטי, שימוש במטפורות. העיון ילווה בהקשבה לנאומים ובצפייה בהם באינטרנט.
Reading of modern Arabic texts including religious-political speeches. Speeches of Islamic militant movements leaders, like Nassrallah and Khalid Mish'al, will be selected and examined critically. The study of the texts will include a linguistic analysis and description of this genre features: basic vocabulary, combination of Islamic expressions, motives and idioms in the speech. The study will be accompanied by watching the speeches in the internet.
0622-6033-01
 טקסטים שרעיים
 Shar'i Texts
ד"ר צפריר נוריתתרגיל גילמן497 א'1800-1600 סמ'  א'
הקורס יכלול קריאה של טקסטים מתוך השריעה וכן פתוות, בניסיון לעקוב אחר שינויים שחלים בחוק כתוצאה משנויים בפרקטיקה. הדיון יתאפיין אפוא בקריאת הטקסט המשפטי כמקור היסטורי, וייבחן את הזיקה בין משפט לחברה, ואת תרומתן של הפתוות לזיקה זו.
The course will focus on shar'i texts and fatwas, from both legal and historical perspective. It will examine the way by which changes in actual practice are reflected in legal developments, and the contribution of fatwas to the relation between the Shari'a on the one hand, and, on the other hand, the life reality of Muslim communities.
0622-6034-01
 אמצעי התקשורת בעולם הערבי
 Arabic Media
מר דגן יובלשיעור ות א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ות ג'1400-1200 סמ'  א'
מטרת הקורס: פיתוח מיומנויות ההבנה של אמצעי התקשורת הערביים ופיתוח שאר מיומנויות השפה באמצעותה.

תכנים ומיומנויות: במסגרת הקורס נאזין לאמצעי התקשורת השונים בעולם הערבי לשם הבנת הרעיונות המרכזיים בהם, תמלול מלא, שאילת שאלות ומתן תשובות בכתב ובעל-פה, תרגום לעברית ככלי עזר בהבנה וכן תרגילי תרגום סימולטני.

התוכניות בהן נצפה יהיו במגוון נושאים – אקטואליה, חברה ותרבות, בידור ועוד – מן הקל אל הכבד. בין השאר, נצפה בפרקים נבחרים מתוך תוכנית הדגל של ערוץ אלג'זירה: "الاتجاه المعاكس".

The purpose of this course is to develop the student’s skills for understanding the Arabic media and as a by-product to develop other language skills.

Contents and skills: This course is designed to familiarize students with media style, format and features.The students will listen to a large variety of Arabic media, and will fully transcribe them in an attempt to understand the main idea of each program. Also, they will translate them into Hebrew.

The students will watch different kinds of programs and will analyse the texts with particular regard to grammar, vocabulary and practical language proficiency.

0622-6034-02
 אמצעי התקשורת בעולם הערבי
 Arabic Media
מר דגן יובלשיעור ות א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ות ג'1400-1200 סמ'  ב'
מטרת הקורס: פיתוח מיומנויות ההבנה של אמצעי התקשורת הערביים ופיתוח שאר מיומנויות השפה באמצעותה.

תכנים ומיומנויות: במסגרת הקורס נאזין לאמצעי התקשורת השונים בעולם הערבי לשם הבנת הרעיונות המרכזיים בהם, תמלול מלא, שאילת שאלות ומתן תשובות בכתב ובעל-פה, תרגום לעברית ככלי עזר בהבנה וכן תרגילי תרגום סימולטני.

התוכניות בהן נצפה יהיו במגוון נושאים – אקטואליה, חברה ותרבות, בידור ועוד – מן הקל אל הכבד. בין השאר, נצפה בפרקים נבחרים מתוך תוכנית הדגל של ערוץ אלג'זירה: "الاتجاه المعاكس".
The purpose of this course is to develop the student’s skills for understanding the Arabic media and as a by-product to develop other language skills.

Contents and skills: This course is designed to familiarize students with media style, format and features.The students will listen to a large variety of Arabic media, and will fully transcribe them in an attempt to understand the main idea of each program. Also, they will translate them into Hebrew.

The students will watch different kinds of programs and will analyse the texts with particular regard to grammar, vocabulary and practical language proficiency.

0622-8001-01
 סדנה מתודולוגית
 Methodological Workshop
ד"ר ברק אוןסדנה גילמן450 ג'1800-1600 סמ'  א'
בסדנה המתודולוגית נחשפים תלמידי המסלול לקשת רחבה של יישומים – בין כתלי האוניברסיטה ומחוצה לה – של הכשרה מתקדמת הממוקדת בהיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה. הסטודנטים יפגשו את חברי הסגל הבכיר בחוג כחוקרים, כפרשנים, וכפעילים חברתיים הממלאים תפקידים בעמותות המקדמות מטרות ציבוריות שונות, ויבחנו את הדינמיקות המאפיינות את שדות המעש הללו של העשייה בתחום. מנחה הקורס, ד"ר און ברק, ומגוון רחב של מרצים אורחים ילבנו במהלך הסדנה חמישה הקבצי נושאים בני 2 – 3 מפגשים כ"א: 1) מזרחנות על הממשק של מדעי הרוח ומדעי הטבע; 2) ידע אזורי ותרגומו לשפת התקשורת;
3) מידענות וארכיונאות; 4) המגזר השלישי; 5) לראשונה אנחנו כוללים גם התמחות מעשית (כ-120 שעות), בהנחיית "'הדבר הבא'- פיתוח וליווי תכניות מתמחים", עמותת אלומה ותחת חסות המרכז לפיתוח קריירה בדקנאט הסטודנטים
The special workshop for students in the Single Track introduces students to a plethora of applications of Middle Eastern History within academia, NGOs, the media, information management, archives, etc. The course includes internship.
0622-8239-01
 גיאופוליטיקה איזורית
 Geopolitics
פרופ רבי עוזיהדרכה איגילמן455 ה'1600-1400 סמ'  א'
הקורס יעסוק בשינויים המבניים שעברה המערכת הגיאופוליטית במזרח התיכון במאה ה-20. דגש מיוחד יינתן ליחסי איראן, ישראל ומדינות ערב, תוך התמקדות באירועי מפתח כמו סיומה של מלחמת העולם הראשונה, עלייתו של הנאצריזם, המהפכה האסלאמית וה”אביב הערבי”.
The course will deal with the structural changes in the geopolitical system of the Middle East in the 20th century. Special emphasis will be given to the relationships between Iran, Israel and the Arab States, with a focus on key events such as the end of The First World War, the rise of Nasserism, The Islamic Revolution and the Arab Spring.

0622-8243-01
 האני והאחר - זהות בספרות ובאמנות האיראנית
 The Self and the Other - Indentity in Literature and Art in Iran
ד"ר נסימוב מריםהדרכה איגילמן307 א'1200-1000 סמ'  א'
חוקריה של הספרות הפרסית המודרנית מצביעים על המגויסות של זו למשימות החברתיות והלאומיות באיראן. בקורס נעסוק במאפייניה של הספרות והאומנות הפרסית המודרנית ונכיר את התשובות שהציעו יוצרים שונים לשאלות בדבר זהותו של "האני" האיראני, כיצד ביקשו לעצב את דמותו לאור האתגרים שהציבה המודרניות.
Scholars of modern Persian literature often use the term "literary commitment" while dealing with the Iranian literature in the 20th century. This course aims at examining the main characteristics of modern Persian literature and Art and introducing the various answers it offered to dilemmas of the "Iranian Self" in light of challenges of modernity.
0622-8244-01
 מחקר היסטורי איכותני וכמותני
 Qualitative and Quantitative Historical Research
ד"ר נדן עמוסהדרכה איגילמן317אה'1400-1200 סמ'  ב'
בהדרכה אישית זו יוצגו שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות. הסטודנטים יבחרו שיטה או שיטות מחקר, אלה ישולבו במחקר ספציפי תוך ליווי והדרכה אישיים.
In this mentoring course, quantitative and qualitative methods of research will be presented. The students will then choose a research method or methods to be incorporated into a specific project that they will undertake.
0622-9102-01
 מבוא ללימודי אפריקה
 Introduction to African Studies
ד"ר בק איריתשיעור גילמן326 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעורי המבוא יתקיימו במהלך הסמסטר הראשון במתכונת של פגישה אחת בכל שבוע של לימודים.
בכוונת המבוא להקנות ידיעה בסיסית בהיסטוריה של יבשת אפריקה שמדרום לסהרה. נושאי הפגישות השונות אורגנו באופן כרונולוגי ויקיפו שלוש חטיבות זמן עיקריות: אפריקה בתקופה הקדם קולוניאלית; בתקופה הקולוניאלית ובתקופת העצמאות. הקורס יתחיל בסקירה כללית של ממלכות אפריקאיות וחברות סגמנטציות, דתות מסורתיות אסלאם ונצרות, עבדות וסחר עבדים, הכיבוש הקולוניאלי, מאבקי הדה-קולוניזציה, וצמיחת המדינות החדשות. הלימוד וההבנה של תקופות היסטוריות אלו, יעניקו לך בסיס איתן להבנת ההתרחשויות העכשוויות ביבשת אפריקה.
חומר הקריאה רובו ככולו בעברית בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה. קריאה של מספר עמודים לפני כל פגישה ופגישה תרחיב ותעשיר את ידיעותיך ותאפשר הבנה טובה יותר של חומר הלימודים המועבר בשיעור
Introduction to Sub Sahara African History is a general survey of the history, culture, and politics of Sub Sahara Africa. Since it is impossible to provide in-depth coverage of so vast and diverse a continent, during each lecture session, I will draw on case studies from West, East, Central, and South Africa to offer an overview that will provide a narrative of a given theme. The course presupposes no background in African History, therefore during each session I will offer a lecture and overview that will provide a historical narrative of a given African theme. The course topics are arranged in a roughly chronological order. I will start with an overview of African kingdoms and small scale societies. We will then touch on African traditional religions, Islam, slavery, its abolition, the great scramble, and partition of Africa, colonialism in Africa, the de-colonization struggle and the rise of African nationalism. We shall end with an exploration of some neocolonial realities in the new independent African states.
0622-9103-01
 תרגיל בחקר אפריקה
 Reading African History and Culture
ד"ר רופא גיאתרגיל גילמן362 ד'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל גילמן449 א'1600-1400 סמ'  א'
לתרגיל בחקר אפריקה שלוש מטרות בסיסיות: הראשונה היא העמקת את הידע בסוגיות מרכזיות בהיסטוריה חברתית-תרבותית של אפריקה. השנייה היא הכרות עם מגוון רחב של מקורות לחקר אפריקה והשלישית היא פיתוח מיומנויות מחקריות בסיסיות. מטרות אלו יושגו תוך קריאה וניתוח של מקורות רבים ומגוונים העוסקים בחקר אפריקה.התרגיל יערך בקורלציה עם המבוא אולם הוא עומד בפני עצמו גם כתרגיל אוטונומי. על תלמידי התרגיל לקרוא את המקורות, להגיש מטלות בכתב, לקרוא רומן שנכתב בידי סופר\ת אפריקאים ולהשתתף באופן פעיל בדיונים
This tutorial course has several main objectives mainly: to expand students knowledge about central themes in Socio-cultural history of Sub Saharan African; to expose students to basic problems and techniques of research methodologies related to Africana studies and finally emphasis on relevant basic and specialized reference materials, using full range of available information resources, including library collections of books, serials, computerized databases as well novels, songs and other forms of the arts. Each student has to attend all classes and participate in the debates, read the relevant material, complete given essays including an analysis of a novel written by an African writer.
0654-4009-01
 היסטוריה דיגיטאלית
 Digital History: What? Why? How?
פרופ סינגר איימיסמינר גילמן261 ג'1600-1200 סמ'  א'
המחקר הדיגטלי במדעי הרוח באופן כללי ובהיסטוריה בפרט מרחיב את השפעתו בעולמם של היסטוריונים. הכלים הדיגטליים מאפשרים לעבד מידע כמותני ואיכותני בדרכים חדישות המניבות תובנות ותוצאות שלא בהכרח היו זמינים בעבר. היסטוריה דיגטלית נראת כ"הדבר החם" היום, אבל "חם" פירושו לא בהכרח טוב יותר או נכון יותר. הסמינר שואף לענות על השאלות בכותרת (ועוד), כדי להבין את מהות המחקר בהיסטוריה המתסמך באופן שלם או חלקי על כלים דיגיטליים. במה הוא דומה או שונה ממחקר בהיסטוריה עד לעידן הדיגטלי? מה היתרונות והחסרונות של מחקרים דיגיטליים? חומר הקריאה יכלול כתיבה על היסטוריה דיגטלית (ומדעי הרוח הדיגטליים) לצד מחקרים המשתמשים בכלים כאלו. בנוסף, נבחן טכנולוגיות שונות בעצמינו כדי להבין מקרוב מה כרוך בעבודה כזו, ומהן המתאימות לחומרי המחקר המסוים של תחומינו ותחומי ענינינו השונים.

דרישות קורס
קריאה לאורך הסמסטר, יחד עם נוכחות והשתתפות פעילה במפגשים, הם חובה לציון חיובי בסמינר. מעבר לכך, סוגי המטלות יכללו הכנת דיווחים קצרים על חומרי הקריאה או על נסיונות שונים בכלים הדיגטליים (עבודה בודדת או בקבוצה). כל תלמיד/-ה יחליט האם להגיש עבודת סמינר, רפרט או לרשום ציון על השתתפות פעילה, ע"פ הדרישות הרגילות לסמינרים לתואר שני.

Digital Humanities in general, and specifically Digital History, are becoming more widespread and popular as the latest fashion in research methodologies. Digital tools enable historians to work quantitatively and qualitatively in ways that yield new insights and results that were not necessarily accessible in the past. But what is fashionable is not necessarily more successful or more appropriate as historical method. The seminar seeks to discover what Digital History is all about in order to understand more thoroughly what this way of “doing history” comprises and what it can offer. In what ways is it similar or different from other methodologies? What are the strengths and weaknesses of different digital tools? Readings for the seminar will include written research about digital history and digital humanities as well as research that has integrated different tools as part of a research strategy. In addition, students will experiment with different technologies to learn first-hand what they involve and which ones may be helpful in their field and in their own research.

Course requirements
Reading throughout the semester together with regular attendance and active participation in seminar meetings are required in order to obtain a passing grade in the seminar. Students will prepare brief reports on readings and on their own experiments (alone or in groups) with different digital tools. Each student will decide according to his/her own program needs and the norms of the MA program, whether to submit a research paper, a referat, or take a grade as an active participant in the course.
0654-4010-01
 שבט ומדינה במזה"ת המודרני - היבטים מתודולוגיים
 State and Tribe in the Moden Middel East: Methgodology, Theory and
פרופ אלון יואבסמינר גילמן455 א'2000-1800 סמ'  ב'
סמינר גילמן455 ב'2000-1800 סמ'  ב'
שבט ומדינה במזרח התיכון: היבטים מתודולוגיים ותיאורטיים
קיומן של חברות שבטיות הנו מאפיין מרכזי של המזרח התיכון, המבחין אזור זה הן מחברות מערביות והן מאזורים אחרים בעולם. בשני העשורים האחרונים חוקרי המזרח התיכון עמדו על חשיבות לימוד התופעה על מנת להסביר תהליכים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים מרכזיים. מטרת הסמינר הינה להציג בפני התלמידים היבט חשוב זה תוך התמקדות בהיסטוריה של היחסים שבין שבטים לבין מדינת הלאום המודרנית בסהר הפורה ובחצי האי ערב במהלך המאה העשרים. בנוסף, הקורס יבחן כיצד אפילו כיום משטרים ערביים מנצלים את השבטים – ולעיתים אף מחיים אותם באופן מלאכותי – כדי להבטיח את שרידותם. מעבר להבנה של חברות שבטיות ומדינות מודרניות הקורס יבחן את המגמות השונות ששלטו במחקר המודרני, יציג כלים לניתוח -- הן היסטוריים והן אנתרופולוגים -- ויחשוף את התלמידים למקורות ראשוניים. מטרת שיטת לימוד זו לאתגר את התלמידים לחשוב על המזרח התיכון המודרני דרך נקודת מבט ייחודית ולהקנות להם כלים חדשים לניתוח חברות מורכבות אלו.
The course would offer a close analysis of the historical as well as current role of tribes and tribal values in the Middle East. It will demonstrate the great significance of this phenomenon as one of the main features of Middle Eastern politics, society and culture. This will be done by drawing on both the theoretical literature on tribes and state in the Middle East and by examining particular case studies. The course’s syllabus is composed of cutting edge scholarship in the fields of history, anthropology, sociology and political science.
0654-4106-01
 המזרח התיכון במאה ה -20: היבטים בינתחומיים
 The Middle East in the 20th Century: Interdisciplinary Aspects
ד"ר נדן עמוססמינר גילמן455 ג'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר גילמן455 ה'2000-1800 סמ'  ב'

הקורס עוסק בדרכים שבהן חוקרים מדצפלינות שונות בחנו ובוחנים סוגיות שונות בהיסטוריה של המזרח התיכון, ובכלל זה אופני השימוש שלהם במקורות איכותניים וכמותניים. הקורס מתוכנן לקחת את כולנו אל מחוץ לאזור הנוחות של התמחותנו ולאפשר דיון ומחקר רחבים יותר. הסוגיות יילמדו בשפה האנגלית, יחד עם תלמידים מהתכנית הבינלאומית. פירוט נוסף בתמצית הקורס בשפה האנגלית.

This course aims at exploring our understanding of how experts from different disciplines analyze historical events in the region, including the way in which they use various kinds of qualitative and quantitative information. A subsidiary aim is to provide students with the ability to integrate information and methods into their own research, even from disciplines that they are not expert in. In other words, this course has been designed to take us all – students and instructor – out of the comfort zones of our own fields of study into a more challenging environment, in order to enable us to see wider contexts.

 

The first case study that we will deal with is the Arab Revolt of 1936-9. We will discuss various analyses written by researchers specializing in the political, social and economic disciplines, on the causes, development and termination of the revolt. We will also discuss the various types of sources used - such as oral evidence, quantitative data and more.

 

The following case studies, and in fact the rest of the syllabus of this interdisciplinary course, will be developed in real time, with the students, throughout the course itself. Consequently, each student will be asked to prepare a list of sources that analyze a specific case study of their choice from different disciplinary perspectives. The case studies and sources provided by the students will then form the basis of future class discussions.

 

0654-4115-01
 לאומיות ודת במזה"ת
 Nationalism & Religion in the Middle East
פרופ ליטבק מאירסמינר גילמן455 א'1800-1600 סמ'  א'
סמינר גילמן455 ד'2000-1800 סמ'  א'
הקורס ינתח את יחסי הגומלין בין לאומיות ודת במזה"ת המודרני (מאות 19 ו-20). הקורס יסקר את הגישות השונות לחקר הלאומיות ותרומתן להבנת תופעת הלאומיות באזור, וכן גישות תיאורטיות שונות הנוגעות ליחסי הלאומיות והדת כשתי תופעות היסטוריות, ובמיוחד בקשר שבין לאומיות לדת האסלאם במזה"ת. כמו כן יעסוק הקורס בשורה של מקרי בוחן היסטוריים, כגון מקומה של הדת בצמיחת הלאומיות הערבית, המעבר מלאומיות חילונית טריטוריאלית ללאומיות ערבית עם מרכיב אסלאמי מרכזי במצרים, המתח בין נאמנויות עדתיות-דתיות לבין המאבק לגיבוש לאומיות אחידה בעיראק, המתח בין זהות פרסית קדם אסלאמית לזהות לאומית שיעית באיראן, יחסי עדה-לאומיות בלבנון והשילוב בין לאומיות לדת בתורתה של חמאס.
The course will analyze the interaction between nationalism and religion the modern Middle East (19th and 20th Centuries). It will review various theoretical approaches to nationalism and the ways they can help us study nationalism in the region as well as theoretical approaches analyzing the relations between religion and nationalism as
0654-4127-01
 מיעוטים ומדינה במזה"ת
 Minorities and the State in the Middle East
פרופ מדי-וויצמן ברוססמינר גילמן450 ב'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר גילמן450 ה'1800-1600 סמ'  ב'
המדינות הטריטוריאליות שצמחו על חורבות האימפריה העוסמאנית אחרי מלחמת העולם הראשונה, ובצפון אפריקה הצרפתית, היו מבוססות על דוקטרינה של לאומיות שהדגישה את הזהות הערבית או תורכית. קבוצות אתנו-שפתיות, עדתיות ודתיות התבקשו לקבל את העובדה ולהתמזג בתוך הישויות שאם לא כך, תהיינה לכך השלכות שליליות. הקורס יבדוק את המאמצים של מדינות המזה"ת לדכא ולתעל את המעוטים שבתוכן לכוונים רצויים, וכן את התגובות השונות והמגוונות של הקבוצות הללו. תשומת לב מיוחדת תוקדש לכורדים ולברברים, שתי הקהילות האתנו-שפתיות הגדולות ביותר במרחב, וזאת לאור התעוררותם הפוליטית והתרבותית בשנים האחרונות .


The post-World War I territorial states that emerged on the ruins of the Ottoman Empire and out of French North Africa were based on a particularly doctrine of state nationalism which emphasized Arab and Turkish ethnicity. Minority ethno-linguistic and religious communities were expected to assimilate into the dominant, “enlightened” polities being fashioned, or face the consequences. This course will examine the efforts by Middle Eastern states to subsume their minorities into this dominant paradigm, and the various responses of the subordinate groups. Special attention will be devoted to the Kurds and Berbers, the two largest ethno-linguistic communities in the region, particularly in light of their newly assertive identity movements in recent years.
0654-4134-01
 סוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות בחקר המזה"ת המודרני
 Problems and Methods in the Study of the Modern Middle East
ד"ר ברק אוןסמינר ביה"ס לשפות105 ה'1400-1000 סמ'  ב'
סמינר ה'1400-1000 סמ'  ב'
בעשור האחרון חווים לימודי המזרח התיכון פריחה חסרת תקדים, המציבה תחום זה בקדמת המחקר והחדשנות במדעי הרוח והחברה. בסמינר נתוודע לאג'נדות מחקריות חדשות אלו תוך מתן רקע נחוץ להבנתן ולמיפוי הקשרים והמתחים ביניהן, תוך התחקות אחר שורשיהן בסדרי היום הקיימים. הקורס יעסוק בין היתר בנושאים הבאים: מודרניות, חילוניות ודתיות, מדע, טכנולוגיה וסביבה, כלכלה, ארכיטקטורה, מקורות אנרגיה, היסטוריה של החושים, היסטוריה של הרגשות, אנתרופולוגיה והיסטוריה של הארכיון. מרבית חומרי הקריאה הנם בעלי אוריינטציה היסטורית אך הסמינר יעסוק גם בטקסטים מתחום האנתרופולוגיה, מדע המדינה ופילוסופיה ויכסה מקרי מבחן במצרים, סעודיה, תימן, האוקיינוס ההודי, ישראל/פלסטין ועוד.
In the last decade, the field of Middle Eastern Studies witnesses an unprecedented vibrancy, which places it in the forefront of scholarly innovation in the Humanities and Social Sciences. The seminar will familiarize students with these new research agendas and provide them with the necessary background for understanding their stakes while mapping their interrelations, tensions, and origins. The course will cover, among other subjects, the following issues: modernity, secularism and religiosity, science, technology and the environment, the economy, architecture, energy, history of the senses, history of emotions, anthropology and history of the archive. While most readings are historical, we will also explore texts from other disciplines, including anthropology, political science, and philosophy.
0654-4202-01
 עבדים ועבדות בחברות אסלאמיות
 Slaves & Slavery in Muslim Society
פרופ טולידאנו אהודסמינר גילמן455 ה'2000-1600 סמ'  א'
חקר העבדות בחברות איסלאמיות במאות ה-19 וה-20 זוכה להתעניינות מחודשת בשנים האחרונות, וישנה

התקדמות רבה בשילובו במחקר העבדות בחברות אטלנטיות. הקורס יסקור את התופעה בהקשרה הגלובלי

הרחב, ויעבור לבירור סוגי העבדות במרחב המזרח-תיכוני, דרך מנגנוני סחר העבדים, וכלה בגל המחקרי

הנוכחי העוסק במיקרו-היסטוריה ובחוויותיהם של העבדים והשפחות עצמם.

The study of enslavement in Islamic societies during the nineteenth and twentieth centuries has attracted growing interest in recent years. The current trend is to integrate this area of research into the large body of knowledge developed for decades about enslavement in the Atlantic world and south-east Asia. The course will deal with Middle Eastern enslavement and cover types of bondage and unfree labor, the mechanisms of the slave trade, and the more recent micro-historical studies that explore slave experiences.

0654-4203-01
 כופר נפש בשריעה ובחברה המוסלמית
 Blood Money in Muslim Law and Society
ד"ר צפריר נוריתסמינר גילמן497 ד'2000-1800 סמ'  ב'
סמינר גילמן497 ה'2000-1800 סמ'  ב'

הקורס עוסק בהתפתחות החוקים הנוגעים לתשלום כופר נפש בהלכה המוסלמית ובאופן שבו ההתפתחות הזאת משקפת שינויים בדת, בחברה ובפוליטיקה באסלאם של ימי הביניים. זאת בהתבסס על קריאה בטקסטים היסטוריים והלכתיים (בערבית), ועל ספרות מחקרית. עד כמה שהזמן יאפשר יידונו סוגיות אלה גם בהשוואה למערכות חוק של חברות אחרות.


The course deals with the development of Muslim law of blood-money payment. It will concentrate on the way that religious, social and political circunstances influenced the nature of the law in this regard. A comparison to the attitude of other legal systems to this issue will be discussed as time allows. The course will be based on the reading of historical and legal Arabic texts, as well as of modern studies.
0654-4208-01
 עמוק באדמה: מוות בחברות מוסלמיות
 Six Feet Under: Death in Muslim Societies
פרופ שפר מוסנזון מריםסמינר גילמן362אב'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן455 ג'1600-1400 סמ'  ב'

מוות הוא אולי האירוע הדרמטי ביותר בחייו של הפרט ובחיי קהילה. זו נקודת המוצא של הקורס שעוקב אחרי המשמעויות הדתיות, החברתיות והתרבויות של מוות בקהילות מוסלמיות בעבר ובהווה. בין הסוגיות שידונו הן התאבדות ומות שהידים במלחמה ובמגיפה; עמדות ההלכה המוסלמית בשאלות של מוות (המתת חסד, מוות מוחי); רצח והצד הפלילי של מוות; הלוויות, קברים ובתי קברות; המוטיב הספרותי של "למות מאהבה"; אפיוניו של העולם הבא (גן עדן וגיהינום), ועוד. כך נוכל לדון בסוגיות של זהות, קהילתיות, מאבקי כוח, גבולות חברתיים, וכיצד כל אלו נקבעו תוך הסכמה ותוך תחרות ועימות סביב סצינת המוות.
Death, maybe the most dramatic event is the lives of an individual and his community, was and is the background on which social, religious and cultural ideals were formed, played out and contested. The course starts at this point and looks at Muslim societies in various periods in order to learn about community, identity, social hierarchy, power struggles, morals and so much more which is part of Muslim realities. The specific case studies focus for example on funerals and graves, death as a literary motif ("dying of love", love fools), martyrdom, madness as a social death, euthanasia, etc.


0654-4311-01
 מיגדר והיסטוריה של נשים במזה"ת
 Gender and Women?s History in the Middle East
פרופ טולידאנו אהודסמינר גילמן260 א'2000-1600 סמ'  ב'

הקורס ייפתח בסקירת המגמות האחרונות בחקר מיגדר והיסטוריה פמיניסטית, ויתקדם בהמשך לבחינת המחקרים העדכניים לגבי היסטוריה של נשים במדינות המזה"ת. השיעורים הראשונים יוקדשו להיסטוריה של נשים באימפריה העוסמאנית במאה ה-19, ולאחריהם נעבור לבדיקת המחקר במדינות הלאומיות שקמו במזה"ת ובצפון אפריקה לאחר נפילת האימפריה. במסגרת הקורס יידונו סוגיות חברתיות-תרבותיות שחלקן של נשים בהן והשפעתן על חייהן משמעותית, כגון: עוני, שיעבוד (עבדות חוקית ומודרנית), אלימות מינית ופשיעה, שוק העבודה, תנועות פוליטיות ומאבק לשחרור לאומי, חינוך, ריבוד וניעות חברתית.

 

הקורס מיועד לתלמידי תואר שני ותלמידי שנה ג' (באישור המרצה). השתתפות פעילה והגשת עבודת רפראט (או סמינריונית למעוניינים) מקנים ציון קורס. עבודות יש להגיש כצרופות דוא"ל בוורד בלבד, לא בעותק מודפס

The course will begin with discussion of current trends in gender studies, and later move on to review recent work on gender and women history in the Middle East. The first meetings of the seminar will be devoted to the history of women in the Ottoman Empire during the nineteenth century, after which we shall explore the history of women in the successor national states that emerged in the wake of Ottoman demise. The course will cover issues and areas that shaped women’s experience in the region, such as poverty, enslavement (legal and modern), sexual violence and crime, the labor market, political movements and struggles for national independence, education, and social stratification and mobility.

 

Enrollment is open to MA students and to third-year undergraduates (the latter with the professor’s acceptance only). Active participation in class and submission of a term paper are required for credit. Papers can only be submitted as a Word file attachment, not as printed hard copy.