שנה"ל תשע"ו

0622-1000-01
 ערבית למתחילים
 Beginners Arabic
ד"ר גטרויר עיריתשיעור ותגילמן307 א'2000-1800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן307 ג'2000-1800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן307 ד'2000-1800 סמ'  א'
שיעור ותגילמן307 א'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן307 ג'2000-1800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן307 ד'2000-1800 סמ'  ב'
ערבית למתחילים
הקורס מיועד להקנות ידע בסיסי בקריאה ובהבנה של השפה הערבית הספרותית המודרנית. הוא כולל את לימוד הכתב הערבי וכללים בסיסיים של הדקדוק והתחביר הערבי, הקניית אוצר מילים בסיסי, שימוש במילון ערבי-עברי וקריאה ותרגום לעברית של ידיעות עיתונות קצרות וטקסטים קלים.
This course is meant to provide students with a basic knowledge of modern literary Arabic. It will include the study of Arabic script, of basic Arabic grammar and syntax, of basic Arabic vocabulary, the initial use of an Arabic-Hebrew dictionary, and the reading of short newspaper and other texts.
 
0622-1000-02
 ערבית למתחילים
 Beginners Arabic
גב' דוידוביץ עדנהשיעור ותגילמן279 ב'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותגילמן279 ג'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותגילמן279 ה'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותגילמן277 ב'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן277 ג'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן277 ה'1600-1400 סמ'  ב'

ערבית למתחילים

 

הקורס מיועד להקנות ידע בסיסי בקריאה ובהבנה של השפה הערבית הספרותית המודרנית. הוא כולל את לימוד הכתב הערבי וכללים בסיסיים של הדקדוק והתחביר הערבי, הקניית אוצר מילים בסיסי, שימוש במילון ערבי-עברי וקריאה ותרגום לעברית של ידיעות עיתונות קצרות וטקסטים קלים.

 

This course is meant to provide students with a basic knowledge of modern literary Arabic. It will include the study of Arabic script, of basic Arabic grammar and syntax, of basic Arabic vocabulary, the initial use of an Arabic-Hebrew dictionary, and the reading of short newspaper and other texts.

 

 
0622-1001-01
 מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה
 Introduction to the History of the Modern Middle East
פרופ רבי עוזישיעור גילמן144 ה'1400-1200 סמ'  א'
הקורס סוקר ומנתח את התהליכים ההיסטוריים המרכזיים שהתחוללו במזרח התיכון במאתיים השנים האחרונות, שעיקרם פעולת הגומלין בין תהליכים פנימיים ובין השפעות המגע בין החברות המוסלמיות במזרח התיכון ו"המערב." בין היתר, הקורס ידון בהשפעות הכלכליות, הפוליטיות והתרבותיות של "המערב" על האזור, בנסיונות רפורמה, התגובות האסלאמיות והלאומיות למשבר החברה המקומית, עלייתן של המדינות הטריטוריאליות לאחר מלחמת העולם הראשונה, משטרי הקצונה המהפכניים ולבסוף, הופעת התנועות האסלאמיות.


This course reviews and analyzes the central historical processes that have taken place in the Middle East over the past two centuries, particularly the interaction between internal processes and the effects of interactions between societies in the Middle East and "The West." Moreover, the course will discuss the economic, political and cultural effects of "the West" on the region, reform efforts, Islamic and nationalist responses to domestic social crises, the rise of the territorial state following World War I, the revolutionary officers' regimes and, finally, the emergence of a range of Islamic movements.

0622-1002-01
 מבוא לתולדות הערבים והאסלאם
 Introduction to the History of the Arabs and Islam
פרופ שפר מוסנזון מריםשיעור גילמן144 ה'1200-1000 סמ'  א'
.סדרת ההרצאות מספרת את ההיסטוריה של עולם האסלאם בימי הביניים מתחילה בראשית הקריירה של הנביא מוחמד בחצי האי-ערב במאה השביעית ומסתיימת בשנת 1500 לערך. חלקה הראשון של הסדרה משרטט את התהליכים הפוליטיים העיקריים בתקופה זו. נעקוב אחרי הקמת המדינה המוסלמית, השושלות הערביות העיקריות וכיצד הצטרפה אליהן אליטה צבאית-תורכית, ששלטה במזרח התיכון כאלף שנה עד ראשית המאה העשרים. חלקה השני של הסדרה מתמקד בכמה סוגיות נבחרות שקשורות בחברה ובתרבות מוסלמית בימי הביניים, ובהן דגמים של התאסלמות, ההבדל בין שערוב להתאסלמות, תרבות חצר אליטיסטית, היווצרותן של כתות כדוגמת השיעים, ועוד
This introductory lecture presents the history of the Muslim world in its first millenium, focusing on the Middle East. After discussing the main political events that forms the chronological framework for the course (sixth century to the advent of the Ottomans to the Middle East), we devote most of the course to social and cultural aspects of Muslim societies in the medieval Middle East. Among the issues discussed are topics like islamization and Arabization, state formation, court culture, urban communitis, the incorporation of Turkish military elites into the Muslim world, and cultural identities.

0622-1003-01
 מבוא לדת ולתרבות האסלאם
 Introduction to the Religion and Culture of Islam
ד"ר קינברג לאהשיעור גילמן144 ג'1400-1200 סמ'  א'
ההרצאה תציג באופן תמציתי את ההיבטים החשובים של דת האסלאם על עיקריהם ואופן התפתחותם. היא אינה מאורגנת לפי כרונולוגיה אלא לפי נושאים, והנושאים שיידונו בה הם: החברה הערבית הפרה-אסלאמית שבתוכה צמח האסלאם, ראשית הנבואה ומחמד, הקוראן, החדית' (התורה שבעל פה), ההלכה (השריעה), מצוות היסוד, יחס האסלאם לדתות אחרות, התאולוגיה המוסלמית, המיסטיקה המוסלמית, האסלאם השיעי, כיתות אחרות (אסמאעילים, נציירים, אחמדים). נושאים אלה יוצגו הן מנקודת המבט של המסורת המוסלמית והן מזו של המחקר המודרני, תוך עמידה על נקודות ההסכמה ואי ההסכמה ביניהן.

The course will present the important aspects of Muslim religion, their main principles and their development. It is arranged by subjects rather than by chronology, and the following subjects will be discussed in it: Pre-Islamic Arab society, Muhammad and the beginning of Prophecy, the Qur'an, the Hadith, Muslim law (the Shari'a), the fundamentals of the services of religion, the attitude of Islam to other religions, Muslim theology, mysticism, Shi'ite Islam, other sects (Isma'ilis, Nusayris, Ahmadis). These subjects will be presented from both the traditional Muslim perspective and the modern, scholarly one, while pointing to agreement and disagreement between them.
0622-1004-01
 מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
 Introduction to the Ottoman Empire
פרופ סינגר איימישיעור גילמן223 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור זה חוקר את תולדות המדינה העת'מאנית מראשית ימיה במאה ה-14 ועד להקמת הרפובליקה התורכית ב-1923. תוך כדי בחינת תולדותיה הכרונולוגיות של האימפריה, ינתח השיעור מוסדות, אישים, אירועים, מבנים כלכליים, ודפוסי תרבות וחברה. סוגיות שונות שייבחנו כוללות: הקמת האימפריה, שושלת בית עת'מאן, הצבא העות'מאני וכיבושיו, דפוסי אסלאם ודתות שונות באימפריה, המנגנון האגרארי-ניהולי, ארכיטקטורה ואסתטיקה, אתגרים חיצוניים ופנימיים, תקופות שונות של רפורמות, ושינויי המאה ה-19 הארוכה. לצד ההרצאות, ילווה השיעור בקריאת טקסטים היסטוריים והיסטוריוגרפיים כתובים ובבחינת איורים, מפות, חפצים, מבנים וחומרים נוספים.

דרישות קורס
נוכחות בהרצאות כל שבוע מאד מומלצת. חובה לקרוא את הביבליוגרפיה (רצוי משבוע לשבוע). יינתנו במהלך הסמסטר חמישה תרגילים לציון בממשק מודל. התרגילים יתבססו על החומר הנלמד בשיעורים ועל חומר הקריאה. מתוך 5 תרגילים, הממוצע של 4 הציונים הגבוהים בתרגילים ייחשב כ-20% מן הציון הסופי בקורס. המבחן הסופי יהיה בסגנון אמריקאי וייחשב כ-80% מן הציון הסופי.

This course explores the history of the Ottoman state from its beginnings in the 14th century through its transformation into the Republic of Turkey in 1923. Using a chronological framework for this investigation, the course considers institutions, people, events, economic structures, and cultural and social forms and patterns. Issues to be studied include the rise of the Ottomans; the Ottoman dynasty; the nature of Ottoman military formation and its accomplishments; the varied aspects of Islam in the empire; the agrarian-administrative system; architecture and aesthetics; external and internal challenges to Ottoman state and society; the impetus to reform; and the long 19th century. In addition to the lectures, the course includes assigned readings in history and historiography, images, maps, material objects, buildings and more.

Course requirements
Regular attendance at the weekly lectures is strongly recommended. It is required to do the reading for the course, preferably from week to week. During the course, five graded exercises will be assigned through the Moodle online teaching plaform. From the five, the average of the four highest grades will be calculated as 20% of the final grade. The final exam will be a multiple-choice (“American-style”) exam and will be calculated as 80% of the final grade.
0622-1010-01
 תרגיל מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה
 Exercise for Introduction to Modern Middle Eastern History
ד"ר צורף מירהתרגיל גילמן456 א'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל גילמן456 ד'1200-1000 סמ'  א'
הקורס עוסק בתהליכים החברתיים הכלכליים והפוליטיים שחוו תושבי האזור לאורך המאה התשעה עשרה ובעשורים הראשונים של המאה העשרים.
ניתוח התהליכים הללו יעשה באמצעות ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקרית עדכנית. במהלך הקורס יגישו הסטודנטים שתי עבודות שעניינן דיון בתיזה ממחקרית אחת או יותר הנוגעת לנושאים מרכזיים שיידונו בקורס.

The course will focus on the main political, socio-cultural and economic processes the region experienced along the 19th century and the first decades of the  20th century. the various topics  will be disccussed through analization of historical, literary and legal documents.

 

 

0622-1010-02
 תרגיל מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה
 Exercise for Introduction to Modern Middle Eastern History
ד"ר וישניצר אבנרתרגיל כיתות דן דוד102 ב'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל כיתות דן דוד102 ה'1800-1600 סמ'  א'
הקורס עוסק בתהליכים החברתיים הכלכליים והפוליטיים שחוו תושבי האזור לאורך המאה התשעה עשרה ובעשורים הראשונים של המאה העשרים.
ניתוח התהליכים הללו יעשה באמצעות ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקרית עדכנית. במהלך הקורס יגישו הסטודנטים שתי עבודות שעניינן דיון בתיזה ממחקרית אחת או יותר הנוגעת לנושאים מרכזיים שיידונו בקורס.

The course will focus on the main political, socio-cultural and economic processes the region experienced along the 19th century and the first decades of the  20th century. the various topics  will be disccussed through analization of historical, literary and legal documents.

 

 

0622-1010-03
 תרגיל מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה
 Exercise for Introduction to Modern Middle Eastern History
ד"ר אלון יואבתרגיל גילמן456 א'1200-1000 סמ'  א'
תרגיל גילמן456 ג'1200-1000 סמ'  א'
הקורס עוסק בתהליכים החברתיים הכלכליים והפוליטיים שחוו תושבי האזור לאורך המאה התשעה עשרה ובעשורים הראשונים של המאה העשרים.
ניתוח התהליכים הללו יעשה באמצעות ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקרית עדכנית. במהלך הקורס יגישו הסטודנטים שתי עבודות שעניינן דיון בתיזה ממחקרית אחת או יותר הנוגעת לנושאים מרכזיים שיידונו בקורס.

The course will focus on the main political, socio-cultural and economic processes the region experienced along the 19th century and the first decades of the  20th century. the various topics  will be disccussed through analization of historical, literary and legal documents.

 

 

0622-1010-04
 תרגיל מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה
 Exercise for Introduction to Modern Middle Eastern History
פרופ שפר מוסנזון מריםתרגיל גילמן456 ג'1200-1000 סמ'  ב'
תרגיל גילמן456 ה'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס עוסק בתהליכים החברתיים הכלכליים והפוליטיים שחוו תושבי האזור לאורך המאה התשעה עשרה ובעשורים הראשונים של המאה העשרים.
ניתוח התהליכים הללו יעשה באמצעות ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקרית עדכנית. במהלך הקורס יגישו הסטודנטים שתי עבודות שעניינן דיון בתיזה ממחקרית אחת או יותר הנוגעת לנושאים מרכזיים שיידונו בקורס.

The course will focus on the main political, socio-cultural and economic processes the region experienced along the 19th century and the first decades of the  20th century. the various topics  will be disccussed through analization of historical, literary and legal documents.

 

 

0622-1010-05
 תרגיל מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה
 Exercise for Introduction to Modern Middle Eastern History
ד"ר צורף מירהתרגיל גילמן456 ב'1000-0800 סמ'  ב'
תרגיל גילמן456 ד'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס עוסק בתהליכים החברתיים הכלכליים והפוליטיים שחוו תושבי האזור לאורך המאה התשעה עשרה ובעשורים הראשונים של המאה העשרים.
ניתוח התהליכים הללו יעשה באמצעות ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקרית עדכנית. במהלך הקורס יגישו הסטודנטים שתי עבודות שעניינן דיון בתיזה ממחקרית אחת או יותר הנוגעת לנושאים מרכזיים שיידונו בקורס.
The course will focus on the main political, socio-cultural and economic processes the region experienced along the 19th century and the first decades of the 20th century. the various topics will be disccussed through analization of historical, literary and legal documents.

0622-1012-01
 תרגיל לתולדות הערבים והאסלאם
 Exercise for the History of the Arabs and Islam
ד"ר קינברג לאהתרגיל גילמן456 ג'1400-1200 סמ'  ב'
תרגיל גילמן456 ד'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בנושאים נבחרים מן המאות הראשונות לאסלאם תוך הדגשת הפן ההיסטורי-חברתי, אך מבלי להתעלם מן הפן הדתי. תשומת לב מיוחדת תינתן לקוראן ולחדית' כמקורות היסטוריים, דמותו של מחמד, מחמד והיהודים, חוזה חודייביה, חוזה עמר, סוגיית ירושלים ועוד.
The course will deal with the first centuries of Islam while focusing on a variety of historical questions such as the authenticity of the early sources of Islam, Muhammad and the Jews, the question of Jerusalem, and more.

0622-1013-01
 תרגיל לדת ולתרבות האסלאם
 Exercise for Religion and Culture of Islam
ד"ר צפריר נוריתתרגיל גילמן456 א'1600-1400 סמ'  א'
תרגיל גילמן456 ב'1200-1000 סמ'  א'
התרגיל הוא בזיקה להרצאת המבוא לדת אסלאם (אף כי ניתן לבחור רק באחד מהם). מטרתו היא להעמיק בנושאים המוצגים בהרצאה זו באמצעות מאמרים ומקורות מוסלמיים (מתורגמים בדרך כלל), ודיונים המתבססים עליהם. כמו ההרצאה, גם התרגיל מתקדם לפי נושאים ולא לפי כרונולוגיה, והוא יעסוק בתקופה הפרה אסלאמית בערב, בראשית הנבואה ועליית מחמד, בקוראן, בחדית', בהלכה, במצוות היסוד, ביחס לדתות אחרות, בתאולוגיה, במיסטיקה מוסלמית, באסלאם השיעי ובכיתות אחרות. במידה שהזמן יאפשר יידונו גם האסלאם העממי (הלא פורמלי) ונושאים נוספים.  
This course relates to the Lecture of the same title. Its purpose is to expand the subjects presented in the lecture on the basis of both secondary literature and historical sources. It will cover pre-Islamic Arabia, Prophecy and Muhammad, Qur'an, Hadith, Muslim law, Muslim attitude to other religions, theology, mysticism, Shi'ite Islam and other sects. Other subjects will be discussed as time allows.
0622-1013-02
 תרגיל לדת ולתרבות האסלאם
 Exercise for Religion and Culture of Islam
ד"ר קינברג לאהתרגיל גילמן456 א'1400-1200 סמ'  ב'
תרגיל גילמן456 ג'1600-1400 סמ'  ב'
התרגיל הוא בזיקה להרצאת המבוא לדת אסלאם (אף כי ניתן לבחור רק באחד מהם). מטרתו היא להעמיק בנושאים המוצגים בהרצאה זו באמצעות מאמרים ומקורות מוסלמיים (מתורגמים בדרך כלל), ודיונים המתבססים עליהם. כמו ההרצאה, גם התרגיל מתקדם לפי נושאים ולא לפי כרונולוגיה, והוא יעסוק בתקופה הפרה אסלאמית בערב, בראשית הנבואה ועליית מחמד, בקוראן, בחדית', בהלכה, במצוות היסוד, ביחס לדתות אחרות, בתאולוגיה, במיסטיקה מוסלמית, באסלאם השיעי ובכיתות אחרות. במידה שהזמן יאפשר יידונו גם האסלאם העממי (הלא פורמלי) ונושאים נוספים. 
 
This course relates to the Lecture of the same title. Its purpose is to expand the subjects presented in the lecture on the basis of both secondary literature and historical sources. It will cover pre-Islamic Arabia, Prophecy and Muhammad, Qur'an, Hadith, Muslim law, Muslim attitude to other religions, theology, mysticism, Shi'ite Islam and other sects. Other subjects will be discussed as time allows.
0622-1014-01
 תרגיל לתולדות האימפריה העות'מאנית
 Introduction to Ottoman Empire - Tutorial
ד"ר וישניצר אבנרתרגיל רוזנברג106 ב'1400-1200 סמ'  ב'
תרגיל רוזנברג106 ה'1400-1200 סמ'  ב'
התרגיל בתולדות האימפריה העות'מאנית יבחן מקרוב את הנושאים הנדונים בשיעור (ראה תאור של קורס מס' 06221004). חומר הקריאה בתרגיל יכלול מקורות עות'מאניים מסוגים שונים:  כרוניקות היסטוריות, מסמכים, ספרות נוסעים (עות'מאניים וזרים באימפריה), ובחינת מבנים, וחפצים כדי ללמוד כיצד הבינו העות'מאנים את עצמם ולא רק כיצד אחרים (אירופאים בני הזמן או חוקרים מודרנים) תיארו אותם. בין השאר נראה כיצד ההיסטוריה העות'מאנית נכתבה וממשיכה להיכתב בצורה משתנה, למשל בשל אידיאולוגיות לאומיות. כך נוכל לבחון, לדוגמא, כיצד היסטוריונים תורכים, בלקנים, ערבים וגם ציונים מתייחסים לעברם העות'מאני.
כל פגישה תתבסס על ניתוח טקסט שהוכן מראש. נדון כדי להבין תהליכים ותמורות בתולדות האימפריה, וחשוב לא פחות, נבחן את הדברים כחלק משיח היסטוריוגרפי מתמשך ומשתנה. התרגיל כולל מבחן סופי וחובת השתתפות פעילה בפגישות. הציון יתבסס על הציון של המבחן, נוכחות בשעורים והשתתפות.
0622-2000-01
 ערבית למתקדמים
 Advanced Arabic
גב' דוידוביץ עדנהשיעור ותגילמן278 ג'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן307 ג'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותגילמן307 ה'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן450 ה'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ות ה'1400-1200 סמ'  ב'

 

 

הקורס מיועד לפתח את מיומנות הקריאה וההבנה של טקסטים בשפה הערבית המודרנית, תוך העמקת הלימוד של תופעות דקדוקיות ותחביריות, והעשרת אוצר המילים. הקורס יכלול לימוד שיטתי של סוגיות דקדוק ותחביר ברמה מתקדמת, וקריאה ותרגום לעברית של טקסטים מתוך אמצעי התקשורת, בדרגת קושי שתעלה בהדרגה לאורך השנה, תוך הטמעת אוצר המילים במטרה להגיע להבנה ראשונית של טקסטים ללא תלות במילון.

The purpose of this course is to develop the capacity of reading texts in modern Arabic, and to expand the student's knowledge of Arabic grammar and syntax, as well as of Arabic vocabulary. The course will include a systematic study of advanced grammar and syntax, and the reading and translation into Hebrew of Arabic texts, mainly from the media. The level of the texts which will be read will rise gradually during the course, with the aim of achieving the ability to understand texts without a dictionary.  

 

0622-2000-03
 ערבית למתקדמים
 Advanced Arabic
מר רובין אילןשיעור ותגילמן305 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן305 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן305 ד'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותגילמן305 ד'1800-1600 סמ'  ב'

הקורס מיועד לפתח את מיומנות הקריאה וההבנה של טקסטים בשפה הערבית המודרנית, תוך העמקת הלימוד של תופעות דקדוקיות ותחביריות, והעשרת אוצר המילים. הקורס יכלול לימוד שיטתי של סוגיות דקדוק ותחביר ברמה מתקדמת, וקריאה ותרגום לעברית של טקסטים מתוך אמצעי התקשורת, בדרגת קושי שתעלה בהדרגה לאורך השנה, תוך הטמעת אוצר המילים במטרה להגיע להבנה ראשונית של טקסטים ללא תלות במילון.

 

The purpose of this course is to develop the capacity of reading texts in modern Arabic, and to expand the student's knowledge of Arabic grammar and syntax, as well as of Arabic vocabulary. The course will include a systematic study of advanced grammar and syntax, and the reading and translation into Hebrew of Arabic texts, mainly from the media. The level of the texts which will be read will rise gradually during the course, with the aim of achieving the ability to understand texts without a dictionary.  

 

0622-2001-01
 מבוא להיסטוריה חברתית
 Introduction to Social & Cutural History of the Middle East
ד"ר ברק אוןשיעור גילמן282 ג'1400-1200 סמ'  א'
באחד מספריו מציג הסופר המצרי תאופיק אל-חכים זונה כפרית המואשמת בשידול הציבור. "הציבור?" היא משיבה בזעם, "אינני מכירה ומעולם לא שכבתי עם אף אחד כזה!" במקום לקבל מושגים כמו "ציבור" או "חברה" כטבעיים ומובנים מאליהם, הקורס יתחקה אחר התפתחותם ומשמעויותיהם במזרח התיכון המודרני. במהלך הסמסטר נעסוק בדברי ימיהן של קבוצות חברתיות ומגדריות מגוונות דרך אספקלריות מחקריות חדשות, בהן היסטוריה של החושים והרגשות, היסטוריה של מדע וטכנולוגיה, היסטוריה אורבנית ועוד, ותוך שימוש בקשת רחבה של מקורות ראשוניים ומשניים כתובים, מוקלטים ומצולמים. נשאל כיצד יכולה היסטוריה חברתית לא רק לשקף מגוון רחב של קולות ועמדות בעבר, אלא גם לשמש ככלי בשירות הציבור כיום..
In one of his books, Egyptian writer Tawfiq al-Hakim presents a country prostitute charged with soliciting the public. “The public?” she replies angrily, “I do not know and never slept with anyone by that name!” Instead of accepting notions like “public” or “society” as given and natural, the course will explore their development and implications in the modern Middle East. During the semester, we will examine different social and gender groups via a variety of scholarly perspectives, including history of the senses and emotions, history of science and technology, urban history and more, using a large spectrum of written, recorded, and photographed primary and secondary sources. We will ask how can social history not only reflect a wide array of voices and dispositions of actors in the past, but also serve as a public utility today.
0622-2010-01
 האחים המוסלמים מחסן אל בנא עד מוחמד מורסי
 The Muslim Brotherhood in Egypt: From Hasan Al-Banna to Muha
ד"ר צורף מירהשיעור גילמן456 ב'1600-1400 סמ'  א'
בעקבות מהפכת ה"אביב הערבי" זכתה תנועת האחים המוסלמים הוותיקה לעדנה והפכה מתנועת אופוזיציה חוץ פרלמנטרית נרדפת למפלגת שלטון ואף הוציאה מבין שורותיה את הנשיא הנבחר דאז, מוחמד מורסי, שנימנה על בכיריה של התנועה. לתנועת האחים המוסלמים היסטוריה בת למעלה משמונים שנה. זוהי תנועה שהוקמה בשלהי שנות העשרים של המאה שעברה ולרגע ,ועל אף שנרדפה ע"י המשטר המצרי בתקופותיהם של גמאל עבד אל-נאצר, אנואר אל-סאדאת (שאומנם שחרר חלק ניכר ממנהיגיה שהיו כלואים בבתי הכלא המצרים אך לא אפשר להם להתארגן פוליטית) וחוסני מבארכ , לא חדלה לפעול ולעשות נפשות בקרב הציבור המצרי. בזכות פעולותיה החברתיות-סוציאליות אך לא פחות מכך בזכות האידיאולוגיה שלה ודרכי הפצתה הפכה התנועה לכזאת הנטועה עמוק בלבבותיהם של מרבית שכבותיה של הציבוריות המצרית. הקורס יתמקד במימדים האידיאולוגיים, החברתיים, התעמולתיים, הארגוניים והפוליטיים של התנועה למן הקמתה ועד לסילוקה מן הבמה הפוליטית בעקבות מהפכת (הפיכת) ה-30 ביוני 2013. כמו כן נאפיין את ציבור חבריה ותומכיה כל זאת תוך ניסיון לקבוע האם תנועת האחים המוסלמים היא אכן תנועה פונדמנטליסטית
Following the Arab Spring revolution in Egypt the Muslim Brotherhood experienced a renaissance when it turned to be the greatest political party in the Egyptian parliament and even the elected president Muhammad Mursi was one of its senior personae. The Muslim Brotherhood was established during the late 1920's and since then its leaders were active socially, ideologically and politically in spite of the fact that both its leaders and activists were persecuted by the three Egyptian presidents of the 20th century: Gamal 'Abd al-Nasser , Anwar al-Sadat and Husni Mubarak.
The course will focus on the Ideological, socio-cultural and political aspects of the movement as well as the organizational ones. During the course the profile of its leaders as well as that of its members and supporters will be discussed as well. And finally it will bring forth the discussion of whether this movement was according to its historical and current characteristics a fundamentalist movement.
0622-2011-01
 סביבה ואיכות סביבה במזה"ת
 Environmental History of the Middle East
פרופ שפר מוסנזון מריםשיעור גילמן456 ב'1400-1200 סמ'  א'
הקורס בוחן את ההשפעות ההדדיות בין חברות אנושיות במזרח התיכון והסביבה שלהן. תופעות טבע חריגות ברמה המקומית, שינויי אקלים ברמה האזורית והעולמית, משאבי טבע (מים, נפט וגז), תרבות הגנים ועוד הם בין הנושאים שנידונים כדי ללמוד על האופנים שבהם מערכת היחסים הזו בין אדם לטבע השפיעה על מציאות חיים פוליטית, חברתית ותרבותית מראשית האסלאם ועד ימינו. .
The course analyzes the interactions between human societies and the environment in the Muslim Middle East. Local exceptional natural phenomena, regional and global climate change, natural resources (water, oil, gas), garden culture and other topics will serve as a platform to understand the ways in which the interaction of humanity and nature shaped social, cultural and political realities in the Middle East from the advent of Islam to the 21st century.
0622-2012-01
 אמצעי התקשורת בעולם הערבי
 Arabic Media
מר דגן יובלשיעור ות ג'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ות ה'1600-1400 סמ'  א'
יעדי הוראה: פיתוח מיומנויות ההבנה של אמצעי התקשורת הערביים ופיתוח שאר

מיומנויות השפה באמצעותה.

תכנים ומיומנויות: במסגרת הקורס נאזין לאמצעי התקשורת השונים בעולם הערבי

לשם הבנת הרעיונות המרכזיים בהם, תמלול מלא, שאילת שאלות ומתן תשובות

בכתב ובעל-פה, תרגום לעברית ככלי עזר בהבנה וכן תרגילי תרגום סימולטני.

התוכניות בהן נצפה יהיו במגוון נושאים – אקטואליה, חברה ותרבות, בידור ועוד –

מן הקל אל הכבד. בין השאר, נצפה בפרקים נבחרים מתוך תוכנית הדגל של ערוץ

אלג'זירה: "الاتجاه المعاكس".

The purpose of this course is to develop the student’s skills for

understanding the Arabic media and as a by-product to develop other

language skills.

Contents and skills: This course is designed to familiarize students with

media style, format and features.The students will listen to a large

variety of Arabic media, and will fully transcribe them in an attempt to

understand the main idea of each program. Also, they will translate them

into Hebrew.

The students will watch different kinds of programs and will analyse the

texts with particular regard to grammar, vocabulary and practical

language proficiency.
0622-2013-01
 ערבית חדשותית
 News in Arabic
מר דגן יובלשיעור ות ג'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ות ה'1600-1400 סמ'  ב'

מטרת הקורס: פיתוח מיומנויות ההבנה של מהדורות חדשות בשפה הערבית

ופיתוח שאר מיומנויות השפה באמצעותה.

תכנים ומיומנויות: במסגרת הקורס נאזין למהדורות חדשות מאמצעי התקשורת

השונים בעולם הערבי לשם הבנת הרעיונות המרכזיים בהם, תמלול מלא, שאילת

שאלות ומתן תשובות בכתב ובעל-פה, תרגום לעברית ככלי עזר בהבנה וכן תרגילי

תרגום סימולטני.

הערה: הקורס מיועד אך ורק לסטודנטים הרשומים לקורס "ערבית למתקדמים"
The purpose of this course is to develop the student’s skills for

understanding News in Arabic and as a by-product to develop other

language skills.

Contents and skills: This course is designed to familiarize students with

Arabic News style, format and features.The students will listen to a large

variety of newscasts, and will fully transcribe them in an attempt to

understand the main idea of each newscast. Also, they will translate

them into Hebrew.
0622-2015-01
 סעודיה על פרשת דרכים
 Saudi Arabia on a Crossroad
ד"ר יערי מיכלשיעור גילמן456 ג'1000-0800 סמ'  ב'
סעודיה היא עולם מופלא של ניגודים: זוהי מדינה עשירה שרבים מאזרחיה עניים. היא מתנהלת על פי חוקי אסלאם נוקשים ובלתי מתפשרים, אך במקביל מקיימת אורח חיים ראוותני ומודרני. זוהי המדינה היחידה בעולם בה נאסר על נשים לנהוג, אך יש להן נציגות מרשימה בפרלמנט. מנהיגיה מתנגדים נחרצות לכיבוש הישראלי, אך מכירים בערכה האסטרטי של ישראל להתמודדות עם אויבים משותפים.
קורס זה שופך אור על סוד קסמה של הממלכה הסעודית. במהלכו נתוודע לייחודיותה ולאתגרים הניצבים בפניה בעידן האביב הערבי. נדון בהרחבה ביחסיה עם העולם הערבי,ישראל וארצות הברית ונבחן את מקומה בזירה המזרח-תיכונית.
0622-2016-01
 מדע וטכנולוגיה בעולם האסלאם
 The History of Science and Technology in the Islamic World
פרופ שפר מוסנזון מריםשיעור גילמן307 ד'1200-1000 סמ'  ב'
מהי "אמת"? מי קובע אותה ואיך? מה נחשב לידע לגיטימי אפילו ראוי ומכובד? מה נזרק לשוליים? כיצד ידע תיאורטי, מכשיר ומיומנות פרקטית מזינים זה את זה? ומי מממן את הפיתוח? מה המשמעויות המוסריות של מדע והשימוש בו? הקורס יעסוק בשאלות העקרוניות הללו, שרלוונטיות מאוד למציאות חיינו היום תוך התבוננות בדוגמאות מהמזרח התיכון. ננסה יחד לחשוב כיצד ומה המשמעות שב-1877 לאימפריה העוסמאנית היתה רשת הטלגרף השביעית באורכה בעולם ותוכנית הגרעין באיראנית נמצאת בחזית התחום בעשור האחרון. מטלות שיעור הבחירה הן השתתפות על סמך קריאת חומר, ומבחן סופי עם חומר פתוח.
Who decides what "truth" is? What is legitimate knowledge? How do theories and practical skills feed each other? And who funds r&d? What are the moral implications of science? The course tackles these questions that are most relevant to our own society by exploring Middle Eastern case studies. Together we will try to explain the meaning of the Ottomans having the 7th biggest telegraph network in the world in 1877 or Iran nurturing a cutting-edge nuclear technology in the 21st century. The assignments are class participation and open-book final exam.

0622-2142-01
 בין אחדות לפירוד-המערכת הערבית המדינתית
 Between Unity & Division: the Arab State System
פרופ מדי-וויצמן ברוססמינר גילמן262 ב'1400-1200 סמ'  א'
סמינר גילמן262 ה'1400-1200 סמ'  א'
הקורס יחתור לניתוח ולהבנת אחד הגורמים המרכזיים המעצבים את הפוליטיקה במזרח התיכון בזמן החדיש: היחסים המורכבים בין מדינות ערב, והשפעות הגומלין בין המערכת הבין-ערבית וסוגיות כגון חדירת המעצמות למזה"ת, הסכסוך הישראלי ערבי ועליית כוחות של האסלאם הפוליטי. תוך כדי שימוש בתיאוריות היחב"ל וביניהן ה"ריאליזם" וגם ה"קונסטרוקטיביזם", הקורס ינתח את האבולוציה של המערכת מראשיתה בתחילת המאה ה- 20, דרך תקופת השיא של הפן-ערביות הרדיקלית בשנות ה- 50 וה- 60 ועד התייצבותה כמערכת מדינית מעוצבת ונורמטיבית. באמצעות ניתוח הדינאמיקה הבין-ערבית על רקע האתגרים הרבים שהעמידו גורמים פנים-ערביים, שחקנים אזוריים לא-ערביים, ומעצמות העל, הקורס אמור ללבן סוגיות כגון הזהות הערבית המודרנית המשתנה, תהליכי יצירת המדינה הערבית, השפעותיהן של אידיאולוגיות על-לאומיות ותת-לאומיות

0622-2147-01
 דברים שרואים מכאן לא רואים משם-קולנוע במזה"ת כערוץ לבקורת חב
 Things You See From Here You Don't See From There-Cinema in
ד"ר צורף מירהשיעור גילמן306 ב'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס יתמקד בקולנוע כטקסט ביקורתי המהווה ערוץ ייחודי לדיון בסוגיות חברתיות ופוליטיות במרחב שבו חופש הביטוי וההבעה אינו בגדר המובן מאליו. הקורס יתמקד בעיקר בהתייחסויות השונות של הקולנוע במזרח התיכון לסוגיות חברתיות כגון היחס למיעוטים דתיים, עדתיים ואתניים וסוגיות מגדריות. סוגיה אחרת היא הביקורת הפוליטית כלפי המשטרים בסוגיית הדמוקרטיזציה והרפורמות בתחום חירויות האדם. לפני הקרנת הסרט יתקיים דיון מקדים, וחלק מן ההרצאות תינתנה על ידי מרצים אורחים
0622-2158-01
 לחיות כמוסלמי בעולם מערבי
 Life as a Muslim in the Western World
ד"ר קינברג לאהשיעור גילמן307 א'1400-1200 סמ'  א'
בחינה של האינטראקציה בין האסלאם והמערב תוך דיון בשלושה אספקטים עיקריים: התפיסה האסלאמית ביחס להגירה ולחיים במערב;השינויים המתחוללים בחברה האירופאית בשל המיעוט המוסלמי ההולך וגדל בה; ההבדלים בין קהילות מהגרים מוסלמים על פי ארצות מוצאם מחד, ועל פי אופייה של הארץ המארחת מאידך.
בין הנושאים הנידונים: חינוך מוסלמי באירופה, בנקאות אסלאמית באירופה,התנגשות תרבויות, אסלאמופוביה, מעמד הנשים המוסלמיות ותפקידן בחברה המהגרת.
0622-2162-01
 יהודים, ישראלים ושאלת ירושלים באסלאם
 Jews, Israelis & the Jerusalem Question in Islam
ד"ר קינברג לאהשיעור גילמן456 ג'1600-1400 סמ'  א'
דיון בקדושתה של ירושלים לאורך הדורות בשלוש הדתות, תוך התמקדות בקדושתה באסלאם ובהשלכות של קדושה זו. מוטיב היהודים והישראלים יעלה בהקשר של הזיקה בין העם הנבחר וירושלים, דמותם של היהודים כפי שעולה מתוך הקוראן, וההבדל בין יהודים לבין ישראלים.
0622-2168-01
 איראן ישראל והעולם הערבי
 Iran, Israel and the Arab World
פרופ רבי עוזישיעור גילמן278 ה'1400-1200 סמ'  ב'
במהלך המאה העשרים נעו איראן, ישראל והעולם הערבי במעגלים משתנים. הקורס ינתח את מערכת היחסים המשתנה בין צלעותיו של המשולש תוך שימת דגש על נקודות מפנה ששינו את מפת היחסים והכתיבו קצב חדש במפה הגיאופוליטית והתרבותית של למזרח התיכון.


.

This course deals with the interaction between Iran, Israel and the Arab states in the 20th century. It puts an emphasis on the events that have constituted turning points in the region's balance of power.


0622-2173-01
 המזה"ת מהעיתונות המודפסת לתרבות המדיה הדיגיטלית
 The Middle East From Printed Press to Digital Media Culture
ד"ר הנדלמן-בעבור ליאורהשיעור כיתות דן דוד101 ג'1200-1000 סמ'  א'


מתי התרחש מסע התעמולה הראשון במזרח התיכון המודרני? את מי משרתת אל-ג'זירה?, מה הקשר בין "הקריקטורות של מוחמד" ל"פיתוי האחרון של ישו"?, האם רשת האינטרנט היא כלי חופש או כלי תעמולה במזרח התיכון? בקורס זה ננסה לתת מענה לשאלות אלו ואחרות תוך התחקות אחר התפתחות ופעילות אמצעי תקשורת שונים באזורנו, מהעיתונות המודפסת לתרבות הדיגיטלית. הקורס יעקוב אחר צמיחת אמצעי התקשורת, התפתחותם ויחסיהם עם השלטונות במספר מדינות מפתח במרחב המזרח התיכון בראייה היסטורית ועכשווית. במסגרת זו נבחן בעין ביקורתית את התפקיד והתפקוד של התקשורת המקומית במזרח התיכון באמצעות התמקדות בשלוש סוגיות מרכזיות: תעמולה, צנזורה וחופש ביטוי. 

What are the origins and roles of popular culture in the Middle East? What is the difference between popular culture and high culture, between entertainment and art? The course will examine these and other questions from a historical perspective, focusing on the interconnections between popular culture, society and politics in the history of the Middle East. The course will examine relevant case studies from the field of music, film, comics, graffiti and more.
0622-2178-01
 הלאומיות במזה"ת: פריחה ושקיעה?
 Nationalism in the Middle East: Zenith and Decline?
פרופ ליטבק מאירשיעור גילמן456 ד'2000-1800 סמ'  ב'
קורס זה יעסוק בתולדות הסכסוך הישראלי-ערבי מאז ראשית הציונות ועד לימינו. הוא ידון במקורות הציונות ובהתגבשות עמדת הערבים כלפיה, במלחמות בין ישראל לבין הערבים וכן בתהליכי השלום ובהסכמי השלום שכוננו בין ישראל לבין מצרים וירדן. הקורס גם יעסוק באי השגת הסדרי שלום בין ישראל לבין סוריה ובין ישראל והתנועה הלאומית הפלסטינית ויעמוד על ההסברים השונים לכך.

The History of the Arab-Israeli Conflict
This course will deal with the history of the Arab-Israeli conflict from the advent of Zionism to the present. It will discuss the origins of Zionism and the evolution of the Arab position towards the movement, the Arab-Israeli wars and the peace negotiations and treaties between Israel, Egypt and Jordan. The course will similarly discuss the failure to reach peace between Israel and Syria or between Israel and the Palestinian national movement and will explore the various explanations for these failures.
0622-2181-01
 תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי
 The History of the Israeli-Arab Conflict
פרופ מדי-וויצמן ברוסשיעור ותגילמן456 ג'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן456 ה'1800-1600 סמ'  א'
קורס זה יעסוק בתולדות הסכסוך הישראלי-ערבי מאז ראשית הציונות ועד לימינו. הוא ידון במקורות הציונות ובהתגבשות עמדת הערבים כלפיה, במלחמות בין ישראל לבין הערבים וכן בתהליכי השלום ובהסכמי השלום שכוננו בין ישראל לבין מצרים וירדן. הקורס גם יעסוק באי השגת הסדרי שלום בין ישראל לבין סוריה ובין ישראל והתנועה הלאומית הפלסטינית ויעמוד על ההסברים השונים לכך.
This course will deal with the history of the Arab-Israeli conflict from the advent of Zionism to the present. It will discuss the origins of Zionism and the evolution of the Arab position towards the movement, the Arab-Israeli wars and the peace negotiations and treaties between Israel, Egypt and Jordan. The course will similarly discuss the failure to reach peace between Israel and Syria or between Israel and the Palestinian national movement and will explore the various explanations for these failures.
0622-2191-01
 נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה
 Women & National Movements in the Middle East and Africa
ד"ר בק איריתשיעור ותגילמן306 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן306 ד'1400-1200 סמ'  ב'
בקורס זה ננתח דפוסים שונים של מאבק הנשים לעיצוב זהותן הלאומית בחברות שונות במזרח התיכון ובאפריקה במאה העשרים. ניתוח זה יתמקד בתקופות של מלחמות העצמאות ולאחריהן- במהלך יצירת מדינת הלאום וגיבוש זהותה המגדרית. נתמקד בעיקר בניתוח כתבים של היסטוריוניות, סוציולוגיות, סופרות ופעילות פמיניסטיות, ונבחן את תרומתן לעיצוב היסטוריוגרפיות לאומיות. בקורס ישולבו גם צפייה ודיון בקטעי סרטים עלילתיים ודוקומנטריים.
During our study we will focus in analyzing different patterns of women's struggle to shape their identity in various societies in the Middle East and Africa during the twentieth century. The analysis will focus in periods of independence wars and beyond- during the creation of the national polity and the consolidation of its gender identity. We will survey the writings of historians, sociologists, fiction writers and feminist activists. During the semester we will also watch and analyze documentary movies and features films.
0622-2192-01
 המאה הפלסטינית
 The Palestinian Century
ד"ר חורב הראל שלוםשיעור ותגילמן455 ג'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן455 ה'1200-1000 סמ'  א'
הקורס עוסק בסוגיות חברתיות, תרבותיות ופוליטיות מרכזיות בתולדות הפלסטינים מאז שלהי התקופה העוסמאנית ועד ימינו. נעסוק בתהליכי האינטגרציה של הפלסטינים כקהילה חברתית ופוליטית ונעמוד על תהליכי גיבוש הזהות הפלסטינית המובחנת. נדון באתגרים ובבעיות היסוד של החברה הפלסטינית בתקופת המנדט ונבחן את התהליכים המרכזיים שחוותה לאחר מלחמת 1948, לאחר 1967 ולאחר הקמת הרשות הפלסטינית ב-1994. נסיים בבחינת הדילמות המרכזיות שמעסיקות את הפלסטינים כיום. הקורס הוא בהיקף 4 שעות סימסטריאליות.
The course focuses on central social, cultural and political issues of the Palestinians since the late Ottoman period to the present. We will deal with the process of integration of the Palestinian as a social and political community, and discuss the formation of the distinct Palestinian identity. We will also discuss the challenges and fundamental issues of Palestinian society during the Mandate period and examine the key processes experienced by it after the 1948 war, after 1967 and after the establishment of the Palestinian Authority in 1994. We will conclude with examination of the central dilemmas that occupy the Palestinians today.
0622-2195-01
 לחיות כאישה באסלאם
 Living as a Woman in Islam
ד"ר קינברג לאהשיעור גילמן456 ד'1400-1200 סמ'  א'
הקורס שלפנינו יתמקד בדיון בנשים מוסלמיות במערב (פמיניזם אסלאמי, לבוש נשים, דיני משפחה, מילת נשים), אך יעסוק גם בסוגיות הקשורות בנשים מוסלמיות החיות בארצות האסלאם. הדיון בנושאים העכשויים ייערך תוך ניתוחם והשוואתם למופיע במקורות האסלאמים הקלאסים.
The course will deal with issues concerning Muslim women who live in the West (Islamic feminism, female attire, family law, FGM, and more), and will refer to certain aspects which deal with Muslim women living in Islamic countries. While focusing on contemporary questions, special emphasis will put on the basic sources of classical Islam (Qur'an, Hadith).
0622-2197-01
 תרבות פופולרית במזה"ת
 Popular Culture in the Middle East
ד"ר הנדלמן-בעבור ליאורהשיעור גילמן456 ה'1200-1000 סמ'  א'
מהם מקורותיה של התרבות הפופלרית במזרח התיכון? אלו תפקידים היא נועדה למלא? מה ההבדל בין תרבות פופולרית לתרבות גבוהה, בין בידור לאומנות? הקורס יבחן שאלות אלו ואחרות בראייה היסטורית תוך התמקדות בזיקות הגומלין שבין תרבות פופולרית, חברה ופוליטיקה בתולדות המזרח התיכון. במהלך הקורס ייבחנו מקרי בוחן רלבנטיים מתחום המוסיקה, הקולנוע, הקומיקס, הגרפיטי ועוד.
0622-2198-01
 ירושלים מן הכיבוש העוסמאני לתקופת המנדט
 Jerusalem From the Ottoman Conquest to the Mandate Period
ד"ר וישניצר אבנרשיעור גילמן456 ה'1400-1200 סמ'  א'

ההיסטוריה של ירושלים עוצבה לא רק על-ידי כוחות כלכליים, פוליטיים וצבאיים אלא על-ידי שורה של רעיונות, דימויים ורגשות שקשרו לה אנשים בני תקופות ודתות שונות, אף שרבים מהם לא ראו את העיר מימיהם. הקורס בוחן היבטים שונים של חיי העיר ומעלה שורה של שאלות על הממשי והמדומיין בעיר, על מקומה באזור ובאימפריות ששלטו בה. איך נראו חיי היומיום של התושבים? במה האמינו וממה חששו? מה היה טיבם של היחסים בין הקבוצות השונות שחיו בעיר? כיצד נראתה ירושלים מאיסטנבול וכיצד נראתה איסטנבול מירושלים? כיצד נתפסה על-ידי הבריטים?

The history of Jerusalem was shaped not only by economic, political and military forces, but also by ideas, images and emotions that people of different periods and religious confessions associated with the city, regardless of whether or not they actually got to see it. This course examines different aspects of life in Jerusalem and raises questions about the real and the imagined within it, about its place in the region and in the empires that ruled it. What was daily life like? What did people believe in and what scared them? What was the nature of the relations between different social groups in the city? How did Jerusalem seem from Istanbul and how did Istanbul seem from Jerusalem? How was it perceived by the British?
0622-2201-01
 תורכיה המודרנית
 Modern Turkey
פרופ סינגר איימיפרוסמינרגילמן455 ג'1200-1000 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן455 ה'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס יבחון את שורשיה והתפתחותה של הרפובליקה התורכית מהווסדותה לאחר מלחמת העולם הראשונה ועד סוף המאה ה-20. דרך קריאה ודיונים סביב סוגיות בפוליטיקה, בכלכלה, בחברה ובתרבות, נלמד על הגורמים שעיצבו את המדינה החדשה, הכוללים, לדוגמא: אישיותו של מצטפא כמאל אתאתורכ ועקרונות תורתו, המורשת העת'מאנית, מהותה המשתנה של לאומיות ודמוקרטיה בתורכיה, והעושר במשאבים טבעיים ואנושיים. נבחן את הסוגיות המעסיקות את חברת הרפובליקה מאז הקמתה: אופיו של אסלאם בתורכיה, יחסי מגדר במדינה החדישה, מיהו תורכי, פיתוח מדינה תעשייתית, ועוד. חומרי הלימוד כוללים מאמרים וספרים, איורים, קולנוע, מוזיקה, ספרות יפה ועוד.

דרישות הקורס
נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים, כולל קריאה משבוע לשבוע; מבחן סופי המבוסס על החומר הנלמד בשיעור וחומר הקריאה; ועבודת פרוס' של כ-3000 – 4000 מילים.

This course examines the development of the Turkish Republic, from its founding until the end of the 20th century. Through discussions of politics, economics, society and culture, the course studies the forces that shaped the new state, including, for example: the personality of Mustafa Kemal Ataturk and the principles of his ideology; the Ottoman legacy; nationalism and democracy in Turkey; and the wealth of natural and human resources. We will explore issues that have confronted Turkish society since the establishment of the state: the character of Islam in Turkey; gender relations in the modern state; the question of who is a Turk; the development of an industrial state and society; and more. Materials to be studied include scholarly articles and books, images, film, music, literature and more.

Course requirements
Regular attendance and active participation in class meetings, including reading from week to week; a final exam based on class materials and assigned readings; and a proseminar paper of c. 3000-4000 words.
0622-2203-01
 ההיסטוריה של ירדן
 History of Jordan
ד"ר אלון יואבפרוסמינרגילמן455 א'1000-0800 סמ'  א'
פרוסמינרגילמן455 ג'1000-0800 סמ'  א'
הקורס יבחן סוגיות מרכזיות בהיסטוריה של ירדן במאות התשע עשרה והעשרים. מעבר להכרת המסגרות הפוליטיות, עיקר הלימוד יוקדש להבנת החברה המקומית ותרבותה. בנוסף, בפני התלמידים יוצגו גישות שונות במחקר ודוגמאות מן המקורות ההיסטוריים. הקורס לא יצטמצם ללימוד ההיסטוריה הייחודית של ירדן, אלא ירחיב את היריעה כדי לעמוד על ההקשר האזורי הרחב ולבחון תופעות דומות במקומות אחרים במזרח התיכון.
The course explores central themes in the history of Jordan during the nineteenth and twentieth centuries. On top of understanding the political frameworks and structures on both banks of the Jordan River, the main goal of the course is to allow for thorough understanding of local society and its culture. During the course of study the students will be presented with different methodological and theoretical approaches as well as historical documents. The course is not limited to the study of the particular history of Jordan but seeks to broaden the discussion to include the wider regional
0622-2207-01
 איראן בעת החדישה
 Iran in the Modern Era
ד"ר הנדלמן-בעבור ליאורהפרוסמינרגילמן455 א'1400-1200 סמ'  ב'
פרוסמינרגילמן455 ג'1400-1200 סמ'  ב'
המהפכה האיראנית של 1979 והקמת הרפובליקה האסלאמית בהנהגת איתאללה רוחאללה ח'ומיני בעקבותיה, היוו קו פרשת מים בהיסטוריה המודרנית של המזרח התיכון בפרט והעולם בכלל. בתולדות איראן המודרנית היו מאורעות אלה שיא נוסף במאבק פוליטי וחברתי מתמשך על עיצובה של איראן בעת החדישה. בפרו"ס זה נתחקה אחר שלושה צירים מרכזיים בתולדות איראן המודרנית: מהפכה, אסלאם ומערב, וננסה להבין את משמעויותיהם המשתנות בהקשרים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים, למן סוף המאה התשע עשרה ובמהלך המאה העשרים.The Iranian Revolution of 1979 and the formation of the Islamic Republic led by Ayatollah Khomeini, constituted a watershed event in the modern history of the Middle East in particular and the world at large. In Iranian modern history this event provides a window to an ongoing political, ideological and social struggle in this country. This course will follow three main tracks that shaped the history of modern Iran: revolution, Islam and the West, while exploring their political, social and cultural contexts, from the late nineteenth century and during the twentieth century.0622-2215-01
 מצרים בעת החדשה
 Egypt in the The Modern Era
ד"ר ברק אוןפרוסמינרגילמן455 ה'1800-1600 סמ'  א'
פרוסמינרכיתות דן דוד211 ג'1600-1400 סמ'  א'
"קהיר כותבת, ביירות מדפיסה, בגדאד קוראת" – עלא' ראי אל-מת'ל, מצרים אכן נחשבה במשך שנים לאבן רוזטה המסייעת לפענח דפוסי עומק בעולם הערבי ובדרום הגלובאלי. אולם מעמדה של מצרים כמלכה התרבותית, הפוליטית החברתית והדתית של העולם הערבי אינו בלתי מעורער כפי שהיה. באמצעות "קריאת" מסמכי ארכיון, ספרות יפה, סרטי קולנוע, גרפיטי, מוסיקה, ואפילו זמרירים איסלאמיסטיים לטלפון סלולארי, הקורס יבחן את ההיסטוריה המודרנית של מצרים בין סוף המאה השמונה עשרה ל"אביב הערבי", תוך דגש על סוגיות של קולוניאליזם ופוסט-קולוניאליזם, תרבות פופולארית, דת וטכנולוגיה


“Cairo writes, Beirut prints, Baghdad reads” – as this maxim suggests, Egypt has long been considered a Rosetta Stone of sorts, offering a cipher for understanding general trends and challenges in the Arab world and the Global South. Yet Cairo’s position as the once undisputed cultural, political, social, and religious capital of the Middle East has been threatened from various directions. What explains Egypt’s regional importance and its partial decline? “Reading” Egyptian novels, films, music, graffiti and even Islamic ringtones, we will examine this question in Egyptian history from the late eighteenth century to the “Arab Spring,” focusing on questions of colonialism and post-colonialism, popular culture, religion and technology.0622-2219-01
 איראן מהקאג'ארים לרפובליקה האסלאמית
 Iran From the Qajars to the Islamic Republic
פרופ ליטבק מאירשיעור גילמן456 א'2000-1800 סמ'  א'
הקורס יסקור את התהליכים ההיסטוריים המרכזיים שהתחוללו באיראן מעליית השושלת הקאג'ארית בשלהי המאה ה-18 ועד התבססותה של הרפובליקה האסלאמית בעשורים האחרונים. הקורס ידגיש את ההשפעות ההדדיות בין התפתחויות חברתיות-כלכליות ובין תהליכים פוליטיים ותרבותיים. כמו כן הוא יעסוק ביחסי דת ומדינה, וכן בדיאלקטיקה שבין השפעות חיצוניות לתהליכי התפתחות פנימיים.
The course will survey the major historical developments that took place in Iran from the rise of the Qajar dynasty at the end of the 18th Century to the consolidation of the Islamic Republic. It will emphasize the interaction between socioeconomic developments and political and cultural processes, the relationships between religion and state and the interplay between foreign influences and domestic developments.
0622-2301-01
 מבוא למשפט מוסלמי
 Introdution to Muslim Law
ד"ר צפריר נוריתשיעור ותגילמן307 ה'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן362 ב'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס יסקור את הנושאים המרכזיים הקשורים בשריעה ובמערכת המשפט המוסלמית, כגון: מקורות המשפט, שימור מול התחדשות בשריעה, הבדלים בין החוק הסוני לשיעי, אסכולות המשפט, הזיקה בין המשפט והאסכולות לבין החברה והשלטון באסלאם, הקאדי, המופתי והשריעה בארץ: נקודות מגע בינה לבין מערכת המשפט הישראלית.
The course will offer a survey of the major aspects of the Shari'a and the Muslim legal system. These include: the sources of law and their nature; continuity and change in the Shari's; differences between Sunni and Shi'I law; the legal schools; the relation between the law and the legal system on the one hand, and society and government on the other hand; the qadi; the mufti; and some aspects of the the Shari'a in Israel, and its relation with Israeli law.
0622-2302-01
 המוסיקה של המזה"ת ואפריקה
 The Music of the Middle East and Africa
ד"ר מורד משהשיעור ותגילמן279 ב'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן279 ד'1600-1400 סמ'  ב'
קורס ייחודי המעניק מבוא להכרת והבנת המוסיקה של אפריקה והמזרח התיכון, תוך שימת דגש על הקונסטקס החברתי/תרבותי.

הנושאים בהן יעסוק הקורס:
המוסיקה בתרבויות אפריקה והמזה"ת כחלק מאורח חיים ותרבות, עם הקשרים לדת, פולחן דתי, רוחניות, הפילוסופיה של התרבויות השונות, מגדר, השינויים הפוליטיים והחברתיים, השפעת הקולוניאליזם, הגלובליזציה, ועוד.
הקורס אינו מכוון למוסיקאים או בעלי רקע מוסיקלי, אלא למתעניינים בתרבות אפריקה והמזרח התיכון, ולסטודנטים ללימודי אפריקה והמזה"ת – להשלמת הספקטרום התרבותי/חברתי/פוליטי בארצות שבהן למוסיקה חלק חשוב לא רק בשיקוף התרבות והפילוספיה, אך לעתים רבות גם בעיצוב החברה וליווי אקטיבי של השינויים הפוליטיים והחברתיים שבהיא עוברת - דוגמאות למוסיקאים שליוו מהפכות חברתיות ופליטיות בארצם לא חסרות – ממרים מקבה, לוחמת החופש והאנטי-אפרטהייד באפריקה, תומס מפ'פומו אבי מוסיקת ה"צ'ימורנגה" שליוותה את מלחמת החופש בזימבבוואה, לאום כולתום במצרים. הקורס ידגיש את האלמנטים המשותפים לצד ההבדלים והמגוון הרב. הוא יעקוב אחר ההתפתחויות, ההשפעות, המקום של המוסיקה בחברה, ותהליכים חברתיים המשתקפים בה.

הקורס מעודד מחשבה ביקורתית והבנה של המרחב התרבותי המהווה נקודת מפגש של מוסיקה, דת, פוליטיקה וכוח. בין השאר נעסוק במוסיקה בתרבויות הפרה-איסלמיות, התפשטות האיסלם וההשפעה שלו על המוסיקה באפריקה ובמזרח התיכון (כולל הסצינה המוסיקלית המרתקת באירן ובקרב גולים אירניים כיום), המוסיקה במרחב הדתי: המוסיקה הסופית במזרח התיכון, מוסיקת הטקסים באפריקה השחורה, מוסיקת ה"טראנס" בקרב שבטי הסהרה ובצפון אפריקה, מוסיקה כתקשורת ומוסיקה בתקשורת, מוסיקה, מגדר ומיניות במרחב הציבורי, מוסיקה ושירה, מוסיקה אומנותית, מוסיקה פופולרית, "תערובות מוסיקליות" שנוצרו בקרב מהגרים ומושפעות מהמוסיקה של אפריקה והמזה"ת דוגמת מוסיקת הסלסה הלטינית בארה"ב והמוסיקה המזרחית בישראל, וכן "מוסיקת עולם".

המרחב הגיאגרפי-תרבותי של הקורס יכלול את אפריקה השחורה, צפון אפריקה וארצות המזרח התיכון, כולל התרבויות המוסיקליות העשירות של עיראק, מצרים, אירן ותורכיה, המוסיקה של שבטי הנוודים בסהרה ושל הבדואים במדבריות המזה"ת, והמוסיקה של הפזורה האפריקנית והפזורה המזרח-תיכונית בעולם.

הסטודנטים ילמדו להכיר את ה"שפה" המוסיקלית הייחודית של המזרח התיכון ושל תרבויות אפריקה השונות, את כלי הנגינה המיוחדים, את המוסיקאים החשובים, הסגנונות החשובים, התהליכים ההיסטוריים, והסצינה המוסיקלית העכשווית.
הכרת המוסיקה והבנת השורשים המוסיקליים תכלול הבנת עולם המקאם של המוסיקה במזרח התיכון, התבניות הריתמיות האופייניות, האילתורים, הבנת צורת השירה וה"סלסולים", הפוליריתמיות באפריקה, שירת הג'לי ו"מספרי הסיפורים", המוסיקה הפנטטונית האתיופית, ועוד - אך כאמור, צורת הלימוד מכוונת לתלמידים שאינם בעלי רקע מוסיקלי ותיעשה תוך האזנה וצפייה בקטעי וידיאו רבים, הדגמת כלי הנגינה השונים, ועוד.

The course offers an introduction to the music cultures of Africa and the Middle East, with an emphasis on the social and cultural contexts. 

 

The course is not aimed at musicians or those who necessarily have a musical background, but at students of Africa and Middle East studies who wish to explore the cultural and social spectrum of African and Middle eastern societies, by learning about their music   In these societies, music is not only an art from, but plays an important role in daily life, culture, worship, healing, hunting, craft, communication with nature and the ancestors, and even in politics.

We will explore this, emphasizing the role of music in political and social changes (including colonialism and globalization, as well as recent evolvements), gender and sexuality, religion, spirituality, communication, media, etc.

 

The course encourages critical thinking and understanding of the cultural space in Africa and the Middle East. The students will learn to understand the unique musical “languages” of these regions – the great artists, genres, musical instruments, influences, evolvements, and musical “ways of thinking”.

 

The geographical scope of this course includes Africa (North and south of the Sahara), the Middle East (including the great musical traditions of Iraq, Egypt, Iran and Turkey), the nomadic tribes in the Sahara and Sinai deserts, and the African and Middle Eastern Diasporas in the New World and Europe. We will also explore the influences and role of African and Middle Eastern music in “musical fusion” phenomena – such as “Mediterranean music” in Israel, and “world music”.

 

Each lecture will be devoted to a different culture, country or genre, and will be based on watching video material, demonstrating musical instruments, analysis and understanding the uniqueness of each culture as well as   the inter-cultural connections within the regions.

0622-2304-01
 מבוא לצופיות
 Introduction to Sufism
ד"ר בק איריתשיעור גילמן278 א'1400-1200 סמ'  א'

בקורס זה תבחן התפתחותה התיאולוגית והחברתית של הצופיות מימיה הראשונים במאה התשיעית ועד למאה העשרים ואחת. הקורס יתמקד בבחינת היבטים שונים של המפגש וההתמודדות של הצופיות עם אתגרי העת החדשה, כגון קולוניאליזם ולאומיות, התפתחות תשתיות ורשתות תקשורת ושינויים במעמד הנשים. מקרי המבחן יתמקדו במרחבים שונים של המזרח התיכון אפריקה.

This course will examine the theological and social development of Sufism since its beginnings in the ninth century until the twentieth-one century. It will focus on examining different aspects of the encounter and coping of Sufism with the challenges of the new age, such as colonialism and nationalism, the development of infrastructures and communication networks and changes in status of women. The case studies will focus on different spaces of Africa and the Middle East.
0622-3001-01
 פרסית למתחילים
 Beginners Persian
ד"ר נסימוב מריםשיעור ותביה"ס לשפות301 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותביה"ס לשפות301 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות301 ד'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות301 ד'1400-1200 סמ'  ב'
מטרת הקורס היא להקנות את הבסיס הדקדוקי ואת אוצר המילים הדרוש לקריאה והבנה של טקסט פשוט בפרסית מודרנית.
במהלך הקורס יתוודעו הסטודנטים לדקדוק הפרסי והשפה הפרסית הכתובה. השיעורים יתרכזו בהוראת הדקדוק וביישום הכללים הדקדוקיים על ידי קריאה, כתיבה ותרגום.
The course aims to consolidate the grammar and the vocabulary needed for reading and comprehension of elementary texts in modern Persian.
The course introduces students to Persian grammar and the written use of the language. Classes consist of formal grammar teaching and practice of the functions of the grammatical structures through reading, writing, translation, exercises.
0622-3002-01
 פרסית למתקדמים
 Advanced Persian
ד"ר נסימוב מריםשיעור ותביה"ס לשפות301 ב'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות301 ב'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותביה"ס לשפות301 ד'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות301 ד'1600-1400 סמ'  ב'
מטרת קורס היא להקנות כלים לקריאה והבנה של טקסטים במגוון נושאים ובמגוון רמות.
במהלך השנה נקרא ונתרגם טקסטים עיתונאים, ספרותיים והיסטוריים. נלמד את המאפיינים הלשוניים של הז'אנרים השונים. כמו כן נלמד על השפה המדוברת והמאפיינים הדקדוקיים שלה בעזרת מוזיקה וסרטים איראניים.
The course aims to consolidate the grammatical skills for reading and comprehension of texts in a variety of subjects and levels.
Students will read and translate variety of text genres (journalistic, historical, short story, poetry, advertising) and will be introduced to the linguistic characteristics of different genres. We will also learn some of the characteristics of the colloquial language through Iranian films and music.
0622-3207-01
 איך לקרוא ולכתוב היסטוריה של המזה"ת
 How to Read and Write History of the Middle East
פרופ טולידאנו אהודסמינר גילמן323 ג'1800-1400 סמ'  ב'
הסמינריון יתנהל במתכונת של סדנה מחקרית ונועד להקנות לתלמידים את כלי העבודה של ההיסטוריון המיקצועי. בחלק הראשון של הסדנה יוקנו כלים להבנת הדרכים בהן ניתן לקרוא חיבורים היסטורים מקצועיים בכלל. החלק השני של הסדנה יוקדש לשיטות כתיבת מחקרים אקדמיים בהיסטוריה של המזה"ת העוסמאני והפוסט-עוסמאני. לקראת סוף הקורס נעבור למתכונת של סדנת כתיבה, והתלמידים יתנסו בכל שלבי הכנת עבודה סמינריונית/רפראט, כך שבתום הקורס יגבשו את שאלות המחקר, מקורותיו ומבנה העבודה. הבסיס לציון בקורס הוא העבודה (היסטוריוגרפית במהותה), כאשר השתתפות פעילה תובא אף היא בחשבון הסופי. עדיפות בקבלה לקורס תינתן לתלמידים בעלי רקע מזרחני ויכולת בקריאת שפה מזה"תית כלשהי (ערבית, תורכית, פרסית), אך אלה אינם תנאי קבלה לסמינריון.
This seminar is constructed on the model of a workshop, dedicated to familiarizing the students with the professional historian’s toolbox. Thus, the first part of the course will cover some general methods for reading history, while the second part will examine how historians of the Ottoman and post-Ottoman Middle East present the discourse in their field of research. The final, workshop part of the course will invite the students to select their (historiographic) paper topic, step-by-step, choose a list of sources for it, frame the research questions, and present a coherent structure for their final project. Grades will reflect the paper quality and active participation in class. Priority will be given to students with at least some general coursework in Middle East history. Reading proficiency in Arabic and/or Turkish is an advantage but not a requirement.
0622-3212-01
 פצע,חבורה ומכה טרייה- רפואה ואתיקה בחברות מוסלמיות
 Medicine & Medical Ethics in Muslim Societies
פרופ שפר מוסנזון מריםסמינר גילמן362אב'1200-1000 סמ'  א'
סמינר גילמן362אד'1200-1000 סמ'  א'
סמינר זה יעסוק בהיבטים של רפואה ושל אתיקה רפואית בחברות מסלמיות מימי הביניים ועד העת החדשה. חומר הקריאה והדיונים ישלבו דיון בתיאוריות הרפואיות המקובלות עם סוגיות אתיות וחברתיות שונות. יִדוֹנוּ, למשל, קונפליקטים בין ההלכה לרפואה בסוגיות כגון פיריון או מוות; תפיסות רפואיות ותרבותיות על אודות הגוף והנפש; התפתחותם של מוסדות בריאות מסוגים שונים; התחרות המקצועית, החברתית והכלכלית בין מרפאים מסוגים שונים; יחסן של חברות מוסלמיות לחולים ולמחלות כדוגמת צרעת ושיגעון; מערכת היחסים בין הרופא לחולה; ועוד.

Medicine and Medical Ethics in Muslim Societies
This seminar deals with some of the issues pertaining to health and sickness, medicine and medical ethics in Muslim societies, past and present. The central theme is that medicine is a human experience and as such is embedded in society and culture. Hence medicine is discussed here includes the realm of knowledge and social applications in specific historical settings, rather than discussing medicine as a universal reality. We will talk about nosologies and treatments, aetiologies like holism, socially and culturally constructed and organized responses of individuals to health and illness, medical institutions, social networks and professional communities


0622-3222-01
 דור שלם דורש שינוי-צעירים, מחאה וצדק חברתי במזה"ת
 A Whole Generation Demands Change: Youth, Protest & Justice
ד"ר צורף מירהסמינר גילמן455 ב'1200-1000 סמ'  א'
סמינר גילמן455 ד'1400-1200 סמ'  א'

התובנה כי "העולם שייך לצעירים" מזוהה בד"כ עם הפילוסופיה
המערבית וכך גם הנחת היסוד כי אומה המתעלמת מן הדור הצעיר ואינה
קשובה למצוקותיו ולתסכוליו מקעקעת, למעשה, את בסיס קיומה ואת
עתידה. סמינר זה יניח כי על אף שהחברות המזרח-תיכוניות הינן
פטריאכליות ומסורתיות כאחת, כאלה שבהן הדור המבוגר שלא
לאמר "זקני השבט" הם המכתיבים את מהלך העניינים הפוליטי, החברתי
והתרבותי, הרי שבמאה העשרים וכן במאה הנוכחית הדור הצעיר, הערבי
והמוסלמי, לא הפגין פסיביות וכניעות כפי שנהוג היה לייחס לו,
אלא הרים ראש, קרא תיגר, גיבש אג'נדה משלו, ודרכי פעולה שהלמו
את צרכיו ואת שאיפותיו ויצא כנגד משטרים, ראשי מדינות, המימסד
הדתי והאליטות החברתיות והכלכליות. לא תמיד צלח מאבקו בשל
מיגבלות המשטרים האוטוקרטיים שבמסגרתם פעל עד ל"אביב הערבי" שבו
צעירים לא רק הובילו מאבק באמצעות הרשתות החברתיות אלא אף הפילו
משטרים והדיחו את העומדים בראשם.
הסמינר יעסוק בהיסטוריה הפוליטית החברתית והתרבותית של הצעירים
במזרח-התיכון ובצפון אפריקה למן העידן הקולוניאלי,עת גויסו
צעירים ע"י התנועות הלאומיות למאבק לעצמאות ועד למהפכות ה"אביב
הערבי". במסגרת הקורס אף נאפיין את הצעירים הללו שנודעו
כ"אפנדיה" "אפנדיה חדשה" ו"דור הפייסבוק".
In contrast to the perception that Middle Eastern societies are both patriarchal and traditional, the young generation of these societies has in fact neither been as passive nor as submissive as is generally assumed. These young people have challenged the political establishment in their countries as well as the religious and the economic systems. They have presented an agenda in line with their needs and aspirations. However, they only became successful in this during the present "Arab Spring," as they initiated revolutions through social networks, mass demonstrations and public outcry, which even resulted in the ousting of autocratic rulers.
The seminar will discuss the socio-political history of youth in Middle Eastern and North African societies from the colonial era up to the present "Arab Spring" and will
examine the young generations that have come to be known as effendia, new effendia and the "facebook generation".
0622-3223-01
 דת ופוליטיקה במזה"ת המודרני
 Politics & Religion in the Modern Middle East
פרופ ליטבק מאירסמינר גילמן455 א'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן455 ד'1800-1600 סמ'  ב'
הקורס ינתח את יחסי הגומלין בין דת האסלאם לבין פוליטיקה ומדינה במזה"ת המודרני (מאות 19 ו-20). בין היתר, ייתן הקורס דגש על גישות שונות בדת לסוגיות פוליטיות, על ההשפעה של תהליכים פוליטיים על התפתחות אידיאולוגיות דתיות, על האופן בו הדת משמשת מכשיר לגיוס פוליטי ולחילופין מוקד של הזדהות פוליטית. בין היתר, ידון הקורס בתנועות אסלאמיות כגון האחים המוסלמים בארצות שונות, בעליית הזרם הסלפי הרדיקלי, ביחסי אנשי הדת והשלטון באיראן, בתפקיד הדת בסכסוך הישראלי הערבי, ובשאלת היחס בין תנועות אסלאמיות לדמוקרטיה.
The course will deal with the interaction between Islam and politics in the modern Middle East (19th and 20th Centuries). It will elaborate on the evolution of various religious approaches to political issues; on the impact of political processes on the evolution of religious ideologies; on the use of religion for political mobilization and alternatively as a source of political identity. Among others, the course will discuss the Muslim Brothers movements in various countries; the rise of the radical Salafi movement; relations between clergy and state in Iran; the role of religion in the Arab-Israeli conflict and the dilemma of religious movements and democracy.
0622-3233-01
 אנרגיה ואימפריה
 Energy & Empire
ד"ר ברק אוןסמינר ביה"ס לשפות101 ג'2000-1800 סמ'  ב'
סמינר ביה"ס לשפות101 ה'1400-1200 סמ'  ב'
מה הקשר בין כוח מכאני וכוח פוליטי? הקורס יבחן שאלה זו תוך התחקות אחר ההסדרים החברתיים, הפוליטיים והתרבותיים שאפיינו "משטרי אנרגיה" היסטוריים שונים – משטרים מבוססי שרירים, רוח, כוח הידראולי ולבסוף כאלו שהונעו על-ידי דלקים כמו פחם, נפט וגרעין. תוך התמקדות במזרח התיכון בעת החדשה נבחן את הסיבות ואת ההשלכות הבלתי צפויות של מעבר בין מקורות אנרגיה שונים, את הגיאופוליטיקה המשתנה שהתלוותה לתהליך ואת צורות האלימות הכרוכות בכך.
What is the connection between political and mechanical power? This course examines the social, political, and cultural arrangements generated by different energy sources at different historical periods, focusing on the modern Middle East. We will examine various driving forces – muscle power, wind power, water power, as well as the energy of fossil fuels – and the life-worlds they sustain(ed). We will retrace the sometimes counterintuitive reasons and the often unexpected implications of shifts in energy regimens, the related geopolitical changes and the emergent forms of rule and violence.
0622-6012-01
 האסלאם הקלאסי בעידן המודרני
 Classical Islam in the Modern Era
ד"ר קינברג לאהשיעור ותגילמן306 א'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן306 ד'1600-1400 סמ'  ב'
דיון באופן שבו משתמשת הרטוריקה האסלאמית המודרנית בערכים ומושגים השאובים מן האסלאם הקלאסי. הדיון ייערך בעברית, תוך קריאה של מאמרים בערבית ספרותית מודרנית, המשלבים ציטוטים מן המקורות הקלאסיים.
0622-6027-01
 טקסטים פוליטיים-דתיים
 Political Religious Texts
ד"ר קינברג לאהשיעור ותגילמן455 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותגילמן455 ד'1600-1400 סמ'  א'

קריאה של טקסטים בערבית ספרותית מודרנית, העושים שימוש במקורות הקלאסיים של האסלאם. לצד הקריאה והתרגום, ייערך ניתוח לשוני של הטקסטים.
0622-6032-01
 סוגיות בהיסטוריה של האסלאם
 Topics in the History of the Islam
ד"ר צפריר נוריתשיעור ותגילמן497 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן497 ה'1400-1200 סמ'  ב'
לקורס שלוש מטרות: 1. הכרות ראשונית ותרגול של קריאת טקסטים בערבית קלאסית, 2. התנסות בשחזור תמונה היסטורית מתוך המקורות המוסלמים, 3. בחינת סוגיות עיקריות בהיסטוריה של האסלאם ותרבותו מתוך מקורות בערבית של האסלאם הקלאסי, כולל: חדית', קוראן, הלכה ופתוות. במהלך הקורס ייבחנו הבדלים בין השיעה לסונה, ויחס האסלאם ללא מוסלמים כפי שבא לידי ביטוי בדיני שחיטה ונישואים.
The course has three purposes: 1. To make preliminary acquaintance and to practice the reading of texts in classical Arabic; 2. To have an experience of reconstructing a historical picture from primary Muslim sources; 3. To examine some differences between Shi'i and Sunni Islam, and Muslim attitudes towards non-Muslims as reflected in the laws of marriage and slaughter.
0622-8239-01
 גיאופוליטיקה איזורית
 Geopolitics
פרופ רבי עוזיהדרכה אי ה'1600-1400 סמ'  א'
הקורס יעסוק בשינויים המבניים שעברה המערכת הגיאופוליטית במזרח התיכון במאה ה-20. דגש מיוחד יינתן ליחסי איראן, ישראל ומדינות ערב, תוך התמקדות באירועי מפתח כמו סיומה של מלחמת העולם הראשונה, עלייתו של הנאצריזם, המהפכה האסלאמית וה”אביב הערבי”.
The course will deal with the structural changes in the geopolitical system of the Middle East in the 20th century. Special emphasis will be given to the relationships between Iran, Israel and the Arab States, with a focus on key events such as the end of The First World War, the rise of Nasserism, The Islamic Revolution and the Arab Spring.

0622-8240-01
 כתבי מפתח
 Kee Texts in Middle Eastern Studies
ד"ר ברק אוןהדרכה איגילמן450 ה'1600-1400 סמ'  א'
במהלך ההדרכה האישית נקרא יחד ספרים ומאמרים פורצי דרך שנכתבו בשני העשורים האחרונים. הטקסטים יעסקו במזרח התיכון המודרני מזוויות שונות, ובין היתר יאפשרו טעימה מהיסטוריה חברתית, היסטוריה של מדע וטכנולוגיה, היסטוריה של החושים והרגשות, אנתרופולוגיה של הדת, וסוציולוגיה של הידע.
During the tutorial we will read trailblazing books and articles from the past two decades. Texts will address the modern Middle East from various angles, including social history, history of science and technology, history of the senses and emotions, anthropology of religion, and sociology of knowledge.
0622-8241-01
 עבודה ואחרי העבודה
 Work & After Work in the Middle East - Individualinstruction
ד"ר וישניצר אבנרהדרכה איגילמן450 ב'1200-1000 סמ'  א'
קורס זה בוחן היבטים שונים של עבודה, פנאי והקשרים שביניהם באזורים שונים של המזרח התיכון מן העת החדשה המוקדמת ועד לתקופה שבין שתי מלחמות העולם. ממה היתה מורכבת שגרת יומם של פלאחים בדלתא של הנילוס, של בעלי מלאכה בעיר בורסה, או של מיילדות באיסטנבול? כמה שעות עבדו פקידים במנהל האימפריאלי ומה יכלו לרכוש בשכר שקיבלו? איך בילו סבלים בנמל את זמנם הפנוי ובאלו אופנים היו הבילויים האלה קשורים במקום ובאופי עבודתם? ובכלל, עד כמה היו פנאי ועבודה מובחנים? ולבסוף, כיצד השתנו דפוסים אלה לנוכח התמורות העצומות שעברו על האזור במאתיים השנים האחרונות?
This course looks at different aspects of work, leisure and the relations between them in different areas of the Middle East from the early modern period to the interwar period. What did the daily routine of peasants in the delta of the Nile consist of and what were the working patterns of artisans in the city of Bursa, or of Midwives in Istanbul? How many hours did official in the Ottoman central administration work and what could they buy with their wages? How did porters spend their free time and in what ways was their leisure time connected to their work place and to the nature of their work? To what extent were work and leisure even distinguished? Finally, how did these patterns change in the face of the tremendous transformation the Middle East underwent in the last two centuries?
0622-8242-01
 קולוניאליזם ושיטור
 Colonialism & Policing: the Palestine Polce Force As a Case
ד"ר אלון יואבהדרכה איגילמן450 א'1400-1200 סמ'  ב'
משטרת המנדט הבריטי הייתה מוסד ייחודי בו שירתו בצוותא שוטרים בריטים, יהודים וערבים. בתנאים בהם התפתחה בא"י/פלסטין חברה דואלית, כלומר התפתחות מקבילה של היישוב היהודי בנפרד מחברת הרוב הערבית, הייתה המשטרה אחת המסגרות הבודדות בהן נוצר שיתוף פעולה בין הקהילות היריבות. למשטרה נודעה חשיבות היסטורית מסיבות נוספות. ראשית, במסגרת הכנות הישוב היהודי להקמת מדינה, המשטרה שימשה כאחד ממוסדות "המדינה בדרך." שנית, משטרת ישראל צמחה מתוך משטרת המנדט שהורישה למשטרה החדשה כוח אדם מיומן, ציוד, תשתית, תורת לחימה ושיטות חקירה ומודיעין. שלישית, בהיבטים רבים דמתה משטרת המנדט לכוחות שיטור קולוניאלים אחרים בעולם, אותם כוחות אשר עמדו בקו הראשון בין השליט לבין החברה הילידית ולמעשה איפשרו את השלטון הזר. למרות חשיבותה, משטרת המנדט כמעט ולא זכתה למחקר היסטורי. בהדרכה אישית זו יחשפו התלמידים לפרויקט מחקר הנמצא בעיצומו ולשלבים השונים מתכנונו ועד להוצאתו לפועל. במפגשים נקרא חומר היסטורי – אמפירי ותיאורטי – וגם ננתח חומר ראשוני.
The Palestine Police of the British Mandate was a unique colonial institution bringing together British, Jewish and Arab servicemen. Against the background of the emerging national struggle in Palestine, the police was one of the few institutions that allowed for cooperation between individuals from the rival communities. The Palestine Police deserves scholarly attention for other reasons as well. First, similar to other colonies, the police was the institution that enforced the code of law that upheld colonial authority, being the colonial state’s first line of contact with the majority of the native population. Second, the police was an important instrument in the Jewish preparations for statehood and contributed to the Zionist victory in 1948. Third, the post-mandate Israel Police Force inherited from the Palestine Police its initial staff, physical infrastructure and methods of operation. Despite this multi-faced historical importance, the Palestine Police has generated only isolated historiography. During the course, the students will be exposed to a research project which is still in the making. They will follow its different stages from its conception, through its design to its execution. We will read both empirical and theoretical historical texts as well as primary sources.
0622-9102-01
 מבוא ללימודי אפריקה
 Introduction to African Studies
פרופ צבר גליהשיעור גילמן326 א'1800-1600 סמ'  א'
שיעורי המבוא יתקיימו במהלך הסמסטר הראשון במתכונת של פגישה אחת בכל שבוע של לימודים.
בכוונת המבוא להקנות ידיעה בסיסית בהיסטוריה של יבשת אפריקה שמדרום לסהרה. נושאי הפגישות השונות אורגנו באופן כרונולוגי ויקיפו שלוש חטיבות זמן עיקריות: אפריקה בתקופה הקדם קולוניאלית; בתקופה הקולוניאלית ובתקופת העצמאות. הקורס יתחיל בסקירה כללית של ממלכות אפריקאיות וחברות סגמנטציות, דתות מסורתיות אסלאם ונצרות, עבדות וסחר עבדים, הכיבוש הקולוניאלי, מאבקי הדה-קולוניזציה, וצמיחת המדינות החדשות. הלימוד וההבנה של תקופות היסטוריות אלו, יעניקו לך בסיס איתן להבנת ההתרחשויות העכשוויות ביבשת אפריקה.
חומר הקריאה רובו ככולו בעברית בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה. קריאה של מספר עמודים לפני כל פגישה ופגישה תרחיב ותעשיר את ידיעותיך ותאפשר הבנה טובה יותר של חומר הלימודים המועבר בשיעור
Introduction to Sub Sahara African History is a general survey of the history, culture, and politics of Sub Sahara Africa. Since it is impossible to provide in-depth coverage of so vast and diverse a continent, during each lecture session, I will draw on case studies from West, East, Central, and South Africa to offer an overview that will provide a narrative of a given theme. The course presupposes no background in African History, therefore during each session I will offer a lecture and overview that will provide a historical narrative of a given African theme. The course topics are arranged in a roughly chronological order. I will start with an overview of African kingdoms and small scale societies. We will then touch on African traditional religions, Islam, slavery, its abolition, the great scramble, and partition of Africa, colonialism in Africa, the de-colonization struggle and the rise of African nationalism. We shall end with an exploration of some neocolonial realities in the new independent African states.
0622-9103-01
 תרגיל בחקר אפריקה
 Reading African History and Culture
גב' סופר-שבתאי הדסתרגיל גילמן361 ב'1400-1200 סמ'  א'
תרגיל גילמן361 ד'1400-1200 סמ'  א'
לתרגיל בחקר אפריקה שלוש מטרות בסיסיות: הראשונה היא העמקת את הידע בסוגיות מרכזיות בהיסטוריה חברתית-תרבותית של אפריקה. השנייה היא הכרות עם מגוון רחב של מקורות לחקר אפריקה והשלישית היא פיתוח מיומנויות מחקריות בסיסיות. מטרות אלו יושגו תוך קריאה וניתוח של מקורות רבים ומגוונים העוסקים בחקר אפריקה.התרגיל יערך בקורלציה עם המבוא אולם הוא עומד בפני עצמו גם כתרגיל אוטונומי. על תלמידי התרגיל לקרוא את המקורות, להגיש מטלות בכתב, לקרוא רומן שנכתב בידי סופר\ת אפריקאים ולהשתתף באופן פעיל בדיונים
This tutorial course has several main objectives mainly: to expand students knowledge about central themes in Socio-cultural history of Sub Saharan African; to expose students to basic problems and techniques of research methodologies related to Africana studies and finally emphasis on relevant basic and specialized reference materials, using full range of available information resources, including library collections of books, serials, computerized databases as well novels, songs and other forms of the arts. Each student has to attend all classes and participate in the debates, read the relevant material, complete given essays including an analysis of a novel written by an African writer.
0622-9208-01
 צמיחתן של מדינות וקהילות פוליטיות מודרניות-מרוקו,אלג'יר ותונ
 Morocco, Algiers, Tunisia: Growth of Modern States & Politic
פרופ מדי-וויצמן ברוסשיעור ותגילמן456 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן456 ה'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס יעסוק בעיצוב זהויות לאומיות וישויות פוליטיות מודרניות במדינות ה"גרעין" של המגרב על רקע התקופות הפרה-קולוניאלית וקולוניאלית. הוא יבחן את עוצמת ההשפעות מהתקופות הללו על הזהות הלאומית המודרנית ויבדוק את מידת ההצלחה של תהליכי בניית המדינה ובניית העם בשלוש המדינות.

הקורס יינתן בשפה האנגלית
0622-9214-01
 אפריקה בראי הקולנוע
 Africa Through the Cinematic Lens
פרופ צבר גליהשיעור ותגילמן281 ד'1600-1200 סמ'  א'

במרכזו של הקורס עומדת השאלה מה היא "אפריקה" ? מה מייצג מושג זה ליוצרים ויוצרות אפריקאים? מה הם הנושאים המרכזיים המעסיקים אותם וכיצד הם בוחרים להציג את האידיאולוגיות והמאורעות המרכזיים בעת המודרנית בהקשר של אפריקה באמצעות מדיום הקולונע. כמו כן, הקורס בוחן בצורה ביקורתית את מקומו של הקולנוע בבנייתה של התודעה היסטורית, תורם להרחבת הידע הכללי על העבר הקרוב, ויוצר באמצעות הקולנוע תובנה טובה של אפריקה בעת המודרנית. הלימוד מבוסס על ההרצאות, קריאת מאמרים וכן על צפייה בסרטים. כל הסרטים וחומרי הקריאה מצויים באתר הקורס.

In this course we shall seek to understand what does the term "Africa" mean to African film makers. What are the central themes they choose to deal with and in what ways. How (and if) major social and political ideologies are presented in these films and why. Critically observing films produced in Africa and \ or by African film makers we shall study the role of cinema in building historical conscience amongst those observing these films. The course is based on lectures, reading and film watching. The films and the reading materials are located in the course site.
0654-4008-01
 קבוצות שוליים במזה"ת העוסמאני והמודרני
 Marginal Groups in Ottoman & Modern Middle East Societies
פרופ טולידאנו אהודסמינר גילמן497 ג'2000-1600 סמ'  א'
קבוצות שוליים—או חלשות/מוחלשות—היוו את הרוב המסיבי של החברות במזה"ת בתקופה העוסמאנית, ובמידה לא מבוטלת אף לאחריה. האליטות השלטוניות והכלכליות לסוגיהן לא היוו יותר מ-10% מכלל האוכלוסיה, והן פעלו כדי להנציח את מעמדן המועדף. בין הקבוצות בהן נעסוק: עניי הערים, פועלי הדחק, החקלאים בכפרים, העבדים והשפחות, הנשים, ועוד, כפי שנספיק. בחלקו הראשון, יוקדשו מספר שיעורים לתפישות שונות של מבנה החברה ולמתודולוגיה של קריאת היסטוריה מקצועית. מחציתו השניה של הקורס תנוהל כסדנה לכתיבת העבודות הסמינריוניות שיוגשו במסגרת זו.

Marginal Groups in Ottoman & Modern Middle East Societies

Marginal or marginalized groups formed the overwhelming majority of Ottoman and post-Ottoman societies in the Middle East. The governing and merchant elites constituted no more than 10 percent of the population and they did what they could to perpetuate their privileged position. Among the social groups that will be discussed are: the urban poor, agricultural workers in villages, enslaved persons, women, and time permitting, others as well. The first sessions will be devoted to the structure of Ottoman societies and to methodological aspects of history writing. The second half of the seminar will be conducted as a workshop for preparing the seminar papers due in this course.

0654-4010-01
 שבט ומדינה במזה"ת המודרני - היבטים מתודולוגיים
 State and Tribe in the Moden Middel East: Methgodology, Theo
ד"ר אלון יואבסמינר גילמן497 א'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר גילמן497 ב'2000-1800 סמ'  ב'
שבט ומדינה במזרח התיכון: היבטים מתודולוגיים ותיאורטיים
קיומן של חברות שבטיות הנו מאפיין מרכזי של המזרח התיכון, המבחין אזור זה הן מחברות מערביות והן מאזורים אחרים בעולם. בשני העשורים האחרונים חוקרי המזרח התיכון עמדו על חשיבות לימוד התופעה על מנת להסביר תהליכים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים מרכזיים. מטרת הסמינר הינה להציג בפני התלמידים היבט חשוב זה תוך התמקדות בהיסטוריה של היחסים שבין שבטים לבין מדינת הלאום המודרנית בסהר הפורה ובחצי האי ערב במהלך המאה העשרים. בנוסף, הקורס יבחן כיצד אפילו כיום משטרים ערביים מנצלים את השבטים – ולעיתים אף מחיים אותם באופן מלאכותי – כדי להבטיח את שרידותם. מעבר להבנה של חברות שבטיות ומדינות מודרניות הקורס יבחן את המגמות השונות ששלטו במחקר המודרני, יציג כלים לניתוח -- הן היסטוריים והן אנתרופולוגים -- ויחשוף את התלמידים למקורות ראשוניים. מטרת שיטת לימוד זו לאתגר את התלמידים לחשוב על המזרח התיכון המודרני דרך נקודת מבט ייחודית ולהקנות להם כלים חדשים לניתוח חברות מורכבות אלו.
The course would offer a close analysis of the historical as well as current role of tribes and tribal values in the Middle East. It will demonstrate the great significance of this phenomenon as one of the main features of Middle Eastern politics, society and culture. This will be done by drawing on both the theoretical literature on tribes and state in the Middle East and by examining particular case studies. The course’s syllabus is composed of cutting edge scholarship in the fields of history, anthropology, sociology and political science.
0654-4119-01
 מקורות ערביים ועוסמאניים לתולדות המזה"ת המודרני
 The Modern Middle East As Reflected in Ottoman and Arab Sour
פרופ טולידאנו אהודסמינר גילמן497 ד'2000-1600 סמ'  ב'
הקורס יתנהל במתכונת של סדנה לקריאה היסטורית של טקסטים בערבית ובתורכית עוסמאנית. מטרת הקורס להנחות תלמידי מחקר לתואר שני ושלישי בשימוש בחומרים ארכיוניים כמקור למחקרים היסטוריים מקצועיים. בחלקו הראשון של הקורס ייבחנו טקסטים הנוגעים לתולדות א"י-פלסטין בתקופה העוסמאנית, ובחלקו השני יידונו טקסטים שהמשתתפים ניזקקים לסיוע בקריאתם לצורך מחקריהם. הקורס פתוח לתלמידי שנה ג' באישור המרצה. על התלמידים להיות בעלי אוריינטציה מחקרית.

This course is a workshop for research students (third year honors, MA, and PhD) intended to train participants in reading documents in Arabic and Ottoman Turkish as a source for the professional writing of history. The first part of the course will be devoted to texts related to the history of Palestine in the transition from Ottoman to British rule. In the second part, students bring their own research texts for in-group reading under guidance.
0654-4127-01
 מיעוטים ומדינה במזה"ת
 Minorities and the State in the Middle East
פרופ מדי-וויצמן ברוססמינר גילמן497 ג'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר גילמן497 ה'2000-1800 סמ'  ב'
המדינות הטריטוריאליות שצמחו על חורבות האימפריה העוסמאנית אחרי מלחמת העולם הראשונה, ובצפון אפריקה הצרפתית, היו מבוססות על דוקטרינה של לאומיות שהדגישה את הזהות הערבית או תורכית. קבוצות אתנו-שפתיות, עדתיות ודתיות התבקשו לקבל את העובדה ולהתמזג בתוך הישויות שאם לא כך, תהיינה לכך השלכות שליליות. הקורס יבדוק את המאמצים של מדינות המזה"ת לדכא ולתעל את המעוטים שבתוכן לכוונים רצויים, וכן את התגובות השונות והמגוונות של הקבוצות הללו. תשומת לב מיוחדת תוקדש לכורדים ולברברים, שתי הקהילות האתנו-שפתיות הגדולות ביותר במרחב, וזאת לאור התעוררותם הפוליטית והתרבותית בשנים האחרונות .


The post-World War I territorial states that emerged on the ruins of the Ottoman Empire and out of French North Africa were based on a particularly doctrine of state nationalism which emphasized Arab and Turkish ethnicity. Minority ethno-linguistic and religious communities were expected to assimilate into the dominant, “enlightened” polities being fashioned, or face the consequences. This course will examine the efforts by Middle Eastern states to subsume their minorities into this dominant paradigm, and the various responses of the subordinate groups. Special attention will be devoted to the Kurds and Berbers, the two largest ethno-linguistic communities in the region, particularly in light of their newly assertive identity movements in recent years.
0654-4134-01
 סוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות בחקר המזה"ת המודרני
 Problems and Methods in the Study of the Modern Middle East
ד"ר ברק אוןסמינר ביה"ס לשפות101 ג'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר ביה"ס לשפות101 ה'1800-1600 סמ'  ב'
בעשור האחרון חווים לימודי המזרח התיכון פריחה חסרת תקדים, המציבה תחום זה בקדמת המחקר והחדשנות במדעי הרוח והחברה. בסמינר נתוודע לאג'נדות מחקריות חדשות אלו תוך מתן רקע נחוץ להבנתן ולמיפוי הקשרים והמתחים ביניהן, תוך התחקות אחר שורשיהן בסדרי היום הקיימים. הקורס יעסוק בין היתר בנושאים הבאים: מודרניות, חילוניות ודתיות, מדע, טכנולוגיה וסביבה, כלכלה, ארכיטקטורה, מקורות אנרגיה, היסטוריה של החושים, היסטוריה של הרגשות, אנתרופולוגיה והיסטוריה של הארכיון. מרבית חומרי הקריאה הנם בעלי אוריינטציה היסטורית אך הסמינר יעסוק גם בטקסטים מתחום האנתרופולוגיה, מדע המדינה ופילוסופיה ויכסה מקרי מבחן במצרים, סעודיה, תימן, האוקיינוס ההודי, ישראל/פלסטין ועוד.
In the last decade, the field of Middle Eastern Studies witnesses an unprecedented vibrancy, which places it in the forefront of scholarly innovation in the Humanities and Social Sciences. The seminar will familiarize students with these new research agendas and provide them with the necessary background for understanding their stakes while mapping their interrelations, tensions, and origins. The course will cover, among other subjects, the following issues: modernity, secularism and religiosity, science, technology and the environment, the economy, architecture, energy, history of the senses, history of emotions, anthropology and history of the archive. While most readings are historical, we will also explore texts from other disciplines, including anthropology, political science, and philosophy.
0654-4203-01
 כופר נפש בשריעה ובחברה המוסלמית
 Blood Money in Muslim Law and Society
ד"ר צפריר נוריתסמינר גילמן497 א'1400-1200 סמ'  א'
סמינר גילמן497 ב'1400-1200 סמ'  א'

הקורס עוסק בהתפתחות החוקים הנוגעים לתשלום כופר נפש בהלכה המוסלמית ובאופן שבו ההתפתחות הזאת משקפת שינויים בדת, בחברה ובפוליטיקה באסלאם של ימי הביניים. זאת בהתבסס על קריאה בטקסטים היסטוריים והלכתיים (בערבית), ועל ספרות מחקרית. עד כמה שהזמן יאפשר יידונו סוגיות אלה גם בהשוואה למערכות חוק של חברות אחרות.


The course deals with the development of Muslim law of blood-money payment. It will concentrate on the way that religious, social and political circunstances influenced the nature of the law in this regard. A comparison to the attitude of other legal systems to this issue will be discussed as time allows. The course will be based on the reading of historical and legal Arabic texts, as well as of modern studies.
0654-6510-01
 מחלוקות בהיסטוריוגרפיה של איראן
 Historiographical Disputes of Iran
פרופ ליטבק מאירסמינר גילמן361אא'1800-1600 סמ'  א'
סמינר גילמן362 ד'1800-1600 סמ'  א'
הסמינר ינתח את המחלוקות העיקריות בהיסטוריוגרפיה של איראן המודרנית (המאות ה-19 וה-20) במגמה לעמת בין גישות המחקר השונות ונקודות המוצא המתודולוגיות והאידיאולוגיות של החוקרים השונים. בין היתר ידונו יחסי דת ומדינה, צמיחת הלאומיות באיראן, בשילוב איראן בכלכלה העולמית, מדיניות הרפורמות ובניית הלאום של השושלת הפהלווית, ההסברים השונים להבנת המהפכה החוקתית (1911-1906), ומהפכת 1979, וכן הדיון על מאפייניה השונים של הרפובליקה האסלאמית.
The course will analyze the major controversies debated in the historiography of modern Iran (19th and 20 Centuries) with the intention of confronting the different research approaches and methodological points of departure of various scholars. The course will cover, among other issues, the opposing views on the relations between clergy and state; the rise of Iranian nationalism; the incorporation of Iran in the world economy; the major historical explanations for the outbreak of the Constitutional Revolution 1906-1911, and of the 1979 Revolution as well as the debates on the characteristics of the Islamic Republic.