שנה"ל תשע"ט

0621-1110-01
 חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה
 Introduction to the History of Ancient Greece
פרופ הוניגמן סילבישיעור ותגילמן305 ג'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן305 ה'1800-1600 סמ'  ב'

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות יוון העתיקה בתקופות הארכאית (מאות 8-6 לפנה"ס) והקלאסית (מאות 5-4 לפנה"ס).

פרופ' סילבי הוניגמן (קבוצה 01,02) -
העולם היווני בתקופה הקלאסית (מאה חמישית ומאה רביעית לפנה''ס)

 

Pro. sylvie Honigman

The class is an introduction to the history of ancient Greece in Classical times

0621-1111-01
 חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה
 Introduction to the History of Ancient Rome
פרופ לניאדו אבשלוםשיעור ותגילמן305 ב'1200-0800 סמ'  א'

כללי: מבוא לתולדות הרפובליקה הרומית מסוף המאה ה-6 לפנה"ס ועד שלהי המאה השניה לפנה"ס.

 

קבוצה 1,2- פרופ' אבשלום לניאדו

המבוא מתמקד בתקופת הרפובליקה הקדומה ותקופת הרפובליקה האמצעית. נושאים מרכזיים: בעיית המקורות שבכתב לחקר תקופת המלוכה ותקופת הרפובליקה הקדומה; רומא בתקופת המלוכה; ראשיתה של תקופת הרפובליקה; המאבק בין הפטריקים לפלבאים; רומא והלאטינים; איטליה בשלטון רומא; אספות האזרחים ותפקידיהן ברפובליקה הרומית; אופיו של המשטר הרפובליקני; האימפריאליזם הרומי והשלכותיו; משבר הרפובליקה הרומית והסיבות לנפילתה.

An introduction to the history of the Roman Republic from the late 6th century C.E. to the late 2nd century C.E.

This course focuses on the early and middle periods in the history of the Roman republic. Main subjects: the value of the written evidence for the regnal period and the early republican period; Rome under the kings; the birth of the Roman republic; patricians and plebeians; Rome and the Latins; Italy under Roman rule; the assemblies and their role in the Roman republic;   the nature of the republican regime; Roman imperialism and its implications; the crisis of the Roman republic and the causes for its collapse.

0621-1111-02
 חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה
 Introduction to the History of Ancient Rome
פרופ לניאדו אבשלוםשיעור ותגילמן319אד'1200-0800 סמ'  ב'

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות הרפובליקה הרומית מסוף המאה ה-6 לפנה"ס ועד תחילת המאה ה-1 לפנה"ס.

קבוצה 1- פרופ' אבשלום לניאדו

המבוא עוקב אחר הפיכתה של רומא מעיר קטנה על גדות הטיבר לאימפריה רחבת ידיים השלטת על כל אגן הים התיכון והתגבשותו של המשטר הרפובליקני. נושאים מרכזיים: בעיית המקורות, מאבק בין פטריקים לפלבאים, כיבוש וארגון באיטליה, המשטר הרפובליקני, המלחמות הפוניות, השתלטות רומא על אגן הים התיכון, השפעת הכיבוש על הכובש במאה השנייה לפנה"ס, "המהפכה הרומית" מהגראקכים עד סולה, פומפיוס וקיסר, חורבנה של הרפובליקה. 

0621-1167-01
 המאה ה-19 באירופה 1890-1789
 Europe in the 19th Century 1789-1890
פרופ רחמימוב איריסשיעור גילמן144 ג'1200-1000 סמ'  א'

במהלך המאה התשע-עשרה  עברה אירופה שינויים דרמטיים: גידול דמוגרפי חסר תקדים; תיעוש ועיור בקנה מידה רחב (תחילה במערב אירופה ובמהלך המאה בשאר היבשת); פיתוחים תחבורתיים, תשתיתיים וטכנולוגיים שכיווצו באופן משמעותי את הזמן והמרחב; מהפכות פוליטיות מוצלחות יותר ופחות; התגבשותן של אידיאולוגיות חשובות כגון ליברליזם, שמרנות, לאומיות, סוציאליזם, ופרוטו-פשיזם. עם זאת, "העולם של אתמול" המשיך להתקיים במקומות רבים באופנים שונים: בחוזקן הפוליטי והחברתי של אליטות אגראריות; במרכזיותה של הדת על היבטיה המוסדיים והפולחניים; בהטרוגניות הפוליטית של אזורים נרחבים במרכז, מזרח ודרום אירופה ובכמיהה הנוסטאלגית לקהילות קטנות ואינטימיות. המתח בין חברה קפיטליסטית דינאמית לבין מסגרות מסורתיות בעלות שורשים חברתיים עמוקים מקנה למאה התשע עשרה את אופייה הדרמטי והסוער. בשיעור זה נעסוק באופן ספציפי במהפכה הצרפתית; בתמורות העצומות של העידן הנפוליאוני; בצמיחת הלאומיות; בהתגבשות הליברליזם ובביקורת עליו; בשינויים הדמוגראפיים והכלכליים רחבי ההיקף; בצמיחת הערים האירופיות והתרבות האורבאנית; במהפכות 1848-9; בתהליכי הדמוקרטיזציה והרפורמה הפוליטית; באיחוד גרמניה ובאימפריאליזם החדש של שלהי המאה ה-19.

During the nineteenth century Europe experienced dramatic changes: unprecedented demographic growth; industrialization and urbanization on a wide scale (first in Western Europe and the rest of the continent during the century); the creation of new modes of transportation, modern infrastructure and new technologies; political revolutions and challenges to the old order; the crystallization of important ideologies such as liberalism, conservatism, nationalism, socialism, and proto - fascism. Nevertheless, the "World of Yesterday" continued to exist and exert influence in many places: in the strength of the political and social agrarian elites; the centrality of religion and religious ritual; political and ethnic heterogeneity of large areas in central, eastern and southern Europe and the nostalgic longing for small intimate communities. The tension between a capitalist dynamic society and traditionally framed modes of life gives the nineteenth century a dramatic and turbulent character. In this course we will deal specifically with the French Revolution; the upheavals of the Napoleonic era; with the growth of nationalism; with the emergence and critique of liberalism; with demographic and economic changes; with the growth of European cities and urban culture; with revolutions of 1848-9; the political unification of Germany and Italy; and with the new imperialism of the latter part of the 19th century.

0621-1171-01
 אמריקה הלטינית במאה ה-19
 Latin America in the 19th Century
ד"ר פרויס אורישיעור רוזנברג001 ד'1200-1000 סמ'  א'
המאה ה-19 באמריקה הלטינית עומדת בסימן של לידה מחדש; לידה מחדש של מרחב שהוא בעת ובעונה אחת חלק מ"המערב" ומחוצה לו. הסדר הקולוניאלי שבנו ספרד ופורטוגל לאחר הכיבוש במאה ה-16, ושעמד על כנו במשך שלוש מאות שנה, קורס. מתוך ההריסות מתחילים לבצבץ ולהתפתח דפוסים שלטוניים, חברתיים, תרבותיים ורעיוניים שונים. השיעור עוקב אחר תהליכים אלו, כמו גם אחר הפרשנויות המחקריות הגדולות שהוענקו להם, זאת תוך התמקדות במקרים היסטוריים ספציפיים ובגיבורים בשר ודם. נעסוק בשורשיהם, מהלכם והשלכותיהם של מאבקי העצמאות בראשית המאה; ב"עידן הקאודיוס" השמרני-עממי שבא בעקבותיהם; בדרכה המיוחדת של ברזיל–עבדות ומלוכה; בהתמודדות בין ליברלים לשמרנים במחצית המאה; בהשתלבותה המחודשת של היבשת במערכת הכלכלית הטרנס-אטלנטית ובמודרניזציה החומרית בשליש האחרון של המאה; באקלים הרעיוני והשלטוני של "סדר וקדמה" נוסח-אירופה, שהשתרר לקראת סוף התקופה, בהתנגדות לו, ובסימנים הראשונים לדעיכתו.

The nineteenth century in Latin America is a period of rebirth. The colonial order which had been established by Spain and Portugal, and which had been in place for three hundred years, collapses. From the debris, some new political, social, cultural and ideational forms begin to emerge and develop. The course traces these processes as well as their major scholarly interpretations, examining concrete historical cases and real human beings of flesh and blood. Main topics: The independence struggles; “the age of caudillos”; Brazil’s special path—monarchy and slavery; the confrontation between liberals and conservatives at mid-century; the reintegration of the region into the Atlantic economy and the material modernization during the last third of the century; the dominant intellectual and political climate of “order and progress” at the end of the period, its opponents, and initial demise.


0621-1180-01
 אימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני 1700 ועד 2019
 Empires: West East and Power in the Modern Age 1700-2019
פרופ מלמן בלההשיעור גילמן144 ב'1200-1000 סמ'  ב'

אימפריות לא היו ואינן "מערביות", או מודרניות. אך התפשטות  מדינות ותרבויות מערביות, בין המאה השמונה עשרה לימינו אנו, אל טריטוריות ולתרבויות שמחוץ לאירופה ולארה"ב, הייתה תופעה ייחודית . האימפריות המערביות החדשות התייחדו לא רק במימדי הענק שלהן ובעוצמה צבאית וטכנולוגית, אלא גם בכך שהיו נוכחות בחייהם, בהתנסויותיהם ובדמיונם של בני העידן המודרני —שולטים ונשלטים כאחד—ועצבו מדינות,  כלכלה , זהויות לאומיות, מעמדיות ומגדריות, ותרבויות—הן תרבות גבוהה, הן תרבות פופולארית וחיי יום- יום. הבנת התפתחות האימפריות והמגעים  הבין-תרבותיים בין "מערב" (כאזור, או מקום גיאוגרפי וכדימוי) ו"מזרח" מאפשרת לנו  להבין ולכתוב מחדש את ההיסטוריה של  המודרניות.  

בשיעור נדון בראיית ה"מזרח" וה"מערב", הגדרתם ודימיונם בעידן הנאורות של המאה השמונה עשרה, נבחן את "האימפריות של החומרים": בדים ופורצלן שהציפו שווקים מערביים במאות השבע עשרה והשמונה עשרה,ומשקאות אקזוטיים כמו תה וקפה,  ובאימפריות של עבדים ושל מיסיונרים, נבדוק תנועות לאומיות –באירופה ובמזרח התיכון,  וכן את הציונות, בזיקתן לעלייתן של אימפריות, קשרים בין מלחמות מודרניות לאימפריות, בין אימפריאליזם לכלכלה—מתקופת התיעוש ועד לכלכלת הנפט, ובין אימפריאליזם לתרבות ההמונים המודרנית (למשל בתערוכות עולמיות, בקולנוע ובטלוויזיה). נבחן גם את הקשרים שבין אימפריאליזם לגלובליזציה בימינו. בנוסף לטקסטים כתובים, בשיעור ייעשה שימוש נרחב בחומרים חזותיים—ציורים, תצלומים וקטעים מסרטונים דוקומנטריים, ובמוסיקה.

Empires are neither western nor modern entities. But the new western oversize empires that evolved between the 18th century and the present have been characterized not only by their technological and military power, but also in that they were present in the everyday life, the experience and the imagination of modern people—both the ruled and those who ruled them. Modern empires shaped states, economies, national identities, classes, cultures and genders. Thinking about these empires and the exchanges between “West” and “East”, enables us to understand and rewrite modern history. The course looks at major topics in the history of these empires, such as the fascination with the “Orient” in the Enlightenment; the 18th century consumption revolution and the material empires of goods like tea, coffee and porcelain, empires; slavery and religion; empires and nationalism across the world; the economies of empires—from the age of the Industrial Revolution to the era of oil; imperialism and its forms of power; imperialism and internationalism , and the relationship between past empires after de-colonization and globalization
0621-1208-01
 היסטוריה, תרבות ודתות באיראן הפרה-אסלאמית
 History, Religion and Culture in pre-Islamic Iran: Cyrus to the rise of Parsians
ד"ר אגוסטיני דומניקושיעור גילמן282 א'1600-1400 סמ'  א'

לאיראן היה תפקיד מרכזי במפה הפוליטית והדתית של המזרח התיכון ושל מרכז אסיה בעת העתיקה. קורס זה יבחן סוגיות היסטוריות, דתיות ותרבויות נבחרות לאורך השנים, ממלך המלכים האכמני כורש (המאה השישית לפנה"ס) ועד עליית הפרתים במאה השלישית לפנה"ס. בין השאר נתמקד ביחסים בין העולם האיראני לבין העולמות היהודים והיוונים. דגש מיוחד יינתן להולדתו והתפתחותו של הזורואסטריזם, הדת הראשונה שאופיינה במרכיב אתי ודואליסטי של "טוב" ו"רע", ולמדיניות האמפריה הפרסית בתחום התרבות ויחסי החוץ.

הקורס יועבר באנגלית.

Iran played an important role in the political and religious chessboard of the Eastern Mediterranean Basin and Central Asia in Antiquity. The course will focus on selected topics in history, religion, and culture from the first Achaemenid King of Kings Cyrus (6th century BCE) until the rise of Parthians in the 3rd century BCE. It will also stress the relations between Iran and the Jewish and Greek worlds. Particular emphasis will be placed on the birth and the development of Zoroastrianism, a religion characterized by the ethical and dualistic conception of good and evil, and on the cultural and foreign policy of the Persian empire.

This course will be given in English.

0621-1209-01
 התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה
 The Making of Europe: From Antiquity to Early Modernity
פרופ אלגזי גד יעקבשיעור גילמן144 א'1200-1000 סמ'  א'

'אירופה' לא היתה קיימת מאז ומעולם. היא אינה עובדה של גיאוגרפיה. היא נוצרה בתהליך ארוך של מגעים בין חברות ותרבויות שונות זו מזו. באלו ערוצים עברה מורשת תרבויות הים התיכון העתיקות לחברות הנוודים והמתיישבים של הצפון? האם היו ימי הביניים תקופה של יציבות מעמדית, שבה "ידע כל אדם את מקומו"? האם היה זה "עידן האמונה", בשליטת הכנסייה הקתולית? האם האיכרים היו שמרנים שעולמם מוגבל בניגוד לתושבי העיר הדינמית? האם נשים היו משוללות זכויות ונאלצו להמתין לעת החדשה כדי להרחיב את אפשרויות הפעולה שלהן? האם אנשים חיו במשפחות מורחבות? האם באמת למדו סטודנטים באוניברסיטאות בלי ספרים ורשמו את ההרצאות מפי המורים? בשאלות כגון אלה תעסוק ההרצאה.

Europe is not eternal. It took shape in a long process of contact between diverse societies and cultures. How was the heritage of antiquity passed on to nomads and settlers of the north? Were the Middle Ages a time in which every person knew his/her place? Were they the Age of Faith? Were peasants truly conservative and city dwellers prone to adopt innovations? Were women powerless and had to wait patiently for modernity to gain agency? Were families extended, and individuals nearly non-existent? These are some of the questions to be dealt with in this introductory lecture

0621-1211-01
 חברה, משטר ותרבות בשלהי העת העתיקה
 Introduction to the Late Ancient World
ד"ר אגוסטיני דומניקושיעור ותגילמן306 ה'2000-1600 סמ'  ב'

לקראת סוף העת העתיקה (250-750 לספירה) סדרה של שינויים תרבותיים, חברתיים ופוליטיים גדולים עיצבה מחדש את אגן הים התיכון המזרחי ואת המזרח הקרוב. היה זה זמן של התנגשויות תרבותיות, תחרות בין דתות (יהדות רבנית, נצרות, זורואסטריזם, צמיחת האסלאם) וכתות שונות, לצד מחלוקות פוליטיות גיאוגרפיות ופוליטיות (נפילת רומא, מלחמות בין האימפריה הביזנטית ואיראן הססאנית) שסתמו את הגולל על העולם העתיק וטמנו את היסודות לימי הביניים.

על בסיס מקורות תרבותיים והיסטוריים ומחקרים נבחרים, קורס זה ינתח וידון בדינמיקות ותופעות החברתיות, הפוליטיות והדתיות המרכזיות  של תקופת "מעבר" ארוכה ועשירה זו

During Late Antiquity (ca. 250-750 CE) a series of dramatic cultural, social, and political changes reshaped the Eastern Mediterranean basin and the Near East. This was a time of cultural clashes, competing religions (Rabbinic Judaism, Christianity, Zoroastrianism, this rise of Islam) and sectarian movements, and geographical and political controversies (the fall of Rome, wars between the Byzantine Empire and Sasanian Iran) that put an end to the ancient world and laid the foundations for the Middle Ages.

On the basis of literary and historical sources and selected scholarship, this course will analyze and discuss the main social, political, and religious dynamics and phenomena of this long and rich period of “transition”.

0621-1212-01
 הדת היוונית מהומרוס עד ערב הנצרות
 Greek Religion From Homer to the Eve of Christianity
פרופ הוניגמן סילבישיעור גילמן144 ה'1600-1400 סמ'  ב'

 השיעור יעסוק בדת היוונית ויסקור את התפתחותה ואת שינויה מראשיתה של הפוליס (עיר המדינה) היוונית ועד לקיסרות הרומית. השיעור יסקור תחילה את הדת היוונית בצורתה הקלאסית, דהיינו במסגרת הפוליס היוונית של התקופה ארכאית והקלאסית. נתחקה אחר ההיבטים השונים שלה – דתיים, פוליטיים, חברתיים, תרבותיים וכלכליים יחד.  נבחן במיוחד את הקשר בין דת ודמוקרטיה באתונה בתקופה הקלאסית. לאחר מכן יסקור השיעור את השינויים הדתיים שאפיינו את הדת בעידן הפוסט-קלאסי (תקופה הלניסטית ושל הקיסרות הרומית הקדומה). השינויים האלה כללו שינוי בתפיסה של האלים, ביטויים חדשים של רגש דתי, פתיחות לסוגי פולחן שונים, כגון "דתות המזרח" ועוד. שינויים אלה הם הרקע להתפשטות הנצרות באימפריה הרומית-עם זאת, השיעור לא יעסוק בנצרות עצמה.

 

The course will survey the dynamics of changes that gradually transformed ancient Greek religion, from the appearance of the Greek city (polis) in Archaic times to Early Imperial Times. The first part of the course will be devoted to the classical form of ancient Greek religion (Archaic and Classical times), whereas the rest of the semester will survey the subsequent changes that occurred in Hellenistic and early Imperial times, and investigate some of the factors—religious, political, social, cultural, and economic—that may explain them. The emergence of new cults (Asklepios, the so-called Oriental religions) will be surveyed, as well.

0621-1213-01
 מבוא להיסטוריה אמריקאית מקולומבוס ועד מלחמת האזרחים
 survey of United States History, 1492-1861
ד"ר שטרנהל יעלשיעור גילמן144 ה'1600-1400 סמ'  א'

הקורס יעסוק בשורשיה והתהוותה של ארצות הברית מאז המגע הראשוני בין אירופאים לילידים אמריקאים ועד לפרוץ מלחמת האזרחים. נלמד את ההיסטוריה של המדינה הענקית על כל מורכבויותיה, כארץ המציעה הזדמנויות אדירות לאחדים לצד מוות, דיכוי ושעבוד לאחרים. נעסוק בכיבוש היבשת, בהתהוות המשטר הרפובליקני, בעבדות האפריקנית-אמריקנית, במהפכה הקפיטליסטית, ובעולמם הדתי, תרבותי ומשפחתי של אמריקאים מכל שדרות החברה.

The class will the survey the history of the United States from the initial contact between Europeans and Native Americans to the outbreak of the Civil War. We will consider America in all of its complexity, as a country offering great opportunity for some while condemning others to oppression, enslavement, and death. We will be covering conquest, slavery, capitalism, gender, religion, republicanism, and social activism.

0621-1214-01
 מעבדות לחרות? היסטוריה אפריקנית אמריקנית מודרנית
 From Slavery to Freedom? Modern African-American History
ד"ר שטרנהל יעלשיעור גילמן144 ה'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס יסקור וינתח את ההיסטוריה של הקהילה השחורה באמריקה מאז השחרור מעבדות ועד שלהי המאה ה-20. נעסוק בממדים פוליטיים, חברתיים, כלכליים, תרבותיים, ומגדריים, ונמקם את התהליכים המרכזיים שעברו על הקהילה גם כחלק מההיסטוריה של ארצות הברית כולה וגם כתופעות הנגזרות ממעמדו הייחודי של המיעוט השחור במדינה. נקרא מכתביהם של הוגי דעות ואנשי ציבור שחורים מובילים כגון פרדריק דאגלס, וו.אי.בי דו בויז, איידה בי. וולס, ג׳יימס בולדווין, ומרטין לות׳ר קינג, לצד ניתוחים של היסטוריונים מובילים מהשנים האחרונות

The class will survey African-American history from emancipation to the late twentieth century. We will learn about black society, culture, politics, and gender as particular phenomena while also as integral parts of American history. We will read the writings of African-American intellectual and political leaders like Frederick Douglass, W.E.B. Du Bois, Ida B. Wells, James Baldwin, and Martin Luther King, along with works by major historians.

0621-1215-01
 מהרומנטיקה הגרמנית ועד היוגה: התשוקה למזרח באירופה המודרנית
 From German Romanticism to Yoga: the Seduction of the East in Modern Europe
ד"ר אילני עפרישיעור גילמן144 ה'1800-1600 סמ'  א'

מאז סוף המאה ה-18 הידקו המעצמות האירופיות את אחיזתן הצבאית, הכלכלית והפוליטית במזרח – ממצרים ועד הודו. אירופה ביססה את עליונותה על המזרח באמצעות עיצוב דימויו של מרחב מגוון זה כטריטוריה נחשלת, דתית וקנאית. אך במקביל, היווה המזרח גם מחוז חפץ, ומושא הערצה ותשוקה. נוסעים, חוקרים ואינטלקטואלים אירופים, בפרט גרמנים, אימצו לעצמם זהות אוריינטלית מדומיינת כדי לבקר באמצעותה את המודרניות, ואת אירופה עצמה. מגמה תרבותית זו הולידה מגוון רחב של תופעות חשובות בעידן המודרני, ביניהן: מיתוס הגזע הארי, תנועות נוצריות של הגירה למזרח, מסעות למזרח לצורך גילוי עצמי רוחני ומיני, ולבסוף גם התנועה הציונית.

Since the late 18th century, European powers tightened their military, political and economic grip of the East – from Egypt to India. Europe has established its superiority over "The Orient" through the representation of this diverse territory as backward, fanatical and religious. But simultaneously, the East was an object of admiration and desire. European travelers, scholars and intellectuals, especially Germans, have adopted an imagined Oriental identity in order to criticize the modern European world. The drive to the East has spawned a wide range of cultural, religious and political movements in the modern era, among them the myth of the Aryan race; Christian settlements in the Middle East; journeys to the East for the sake of spiritual and sexual self-discovery; and finally the Zionist movement

0621-1301-01
 חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
 Introduction to Medieval History
פרופ קליינברג אביעדשיעור ותגילמן306 ב'1800-1400 סמ'  א'

כללי: תקופת ימי הביניים באירופה משתרעת על פני כאלף שנים, מן המאה ה-5 לספירה ועד למאה ה-15. בכמה מקבוצות התרגיל יידונו ימי הביניים המוקדמים, באחרות ימי הביניים התיכונים או המאוחרים. מורים מסוימים מתמקדים בזירה גיאוגרפית אחת (למשל, ספרד או אנגליה), מורים אחרים מדגישים היבט מסוים של החברה האירופית (למשל דת או משטר).

קבוצה 1  - פרופ' אביעד קליינברג
התרגיל יתרכז בתקופה שבין המאה האחת-עשרה למאה החמש-עשרה, תקופה שבמהלכה השתנו פניה של אירופה. נראה איך תרמו מסדרי הקבצנים למהפכה בתקשורת, איך התפתחה במערב שכבה של אינטלקטואלים מקצועיים מסביב למוסדות הידע החדשים, האוניברסיטאות, ואיך דווקא ההשכלה ולא הבורות הפכה את אירופה לחברה סובלנית פחות משהייתה. נדבר מעט על פוליטיקה והרבה על נשים וגברים וילדים, על יאוש ועל תקווה ועל הדברים הגורמים לבני אדם לקרוע זה את זה לגזרים או לתת את נפשותיהם איש למען רעהו ולמען רעיונות שהם מבינים רק למחצה.

 

קבוצה 02- פרופ' גדי אלגזי

זהו שו"ת מבואי להיסטוריה החברתית של ימי הביניים המאוחרים. מטרות הקורס: לאפשר למשתתפות\ים להכיר היבטים מרכזיים של החברה המערב האירופית בתקופה (תרבות חומרית, העיר והכפר, נשים וגברים, ילדים ומבוגרים, משפחה וקבוצות שארוּת, התמורות בכנסיה, האריסטוקרטיה והתרבות החצרונית); שנית, בעזרת ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקר, לאפשר למשתתפים\ות להתוודע לשיטות עבודה בסיסיות במחקר היסטורי, לדגמי הסבר ולכשלים טיפוסיים. התרגיל מבוסס על עבודה עצמי ומצריך הכנה אינטנסיבית מפגישה לפגישה, הכוללת קריאת ספרות מחקר ועיבוד מקורות לקראת דיון בכיתה. בנוסף לכך יגישו משתתפי הקורס 3 עבודות קצרות בכתב ויכתבו בחינת סיום.

 


 

 

1. Pro.aviad kleinberg

The class will focus on the period between the 11th and 15th centuries, a period when the face of the West was radically changed. We will see how the Mendicants brought about a revolution in the theory and practice of mass communication, how a new class of literati emerged around the new institutions of knowledge--the universities--and how the new rationalists made the West less, not more, tolerant. We will say little about politics and war and a lot about men, wome and children, about hope and despair and all the things that make people take the lives of others or sacrifice their own lives for ideas they barely understand .

2. prof. gadi algazi

This is an intensive introduction to the late medieval social history. It is intended to introduce participants to key aspects of West European society in this period (material culture, town and countryside, women and men, children and adults, family and kinship, changes in the church, aristocracy and court society), and to train them in some of the basic methods of historians’ craft. The course is based on independent work and requires intensive preparation for class discussions based on reading primary sources and research literature

 

0621-1301-02
 חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
 Introduction to Medieval History
פרופ אלגזי גד יעקבשיעור ותגילמן261 ג'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן458 ד'1200-1000 סמ'  ב'

כללי: תקופת ימי הביניים באירופה משתרעת על פני כאלף שנים, מן המאה ה-5 לספירה ועד למאה ה-15. בכמה מקבוצות התרגיל יידונו ימי הביניים המוקדמים, באחרות ימי הביניים התיכונים או המאוחרים. מורים מסוימים מתמקדים בזירה גיאוגרפית אחת (למשל, ספרד או אנגליה), מורים אחרים מדגישים היבט מסוים של החברה האירופית (למשל דת או משטר).

קבוצה 01  - פרופ' אביעד קליינברג
התרגיל יתרכז בתקופה שבין המאה האחת-עשרה למאה החמש-עשרה, תקופה שבמהלכה השתנו פניה של אירופה. נראה איך תרמו מסדרי הקבצנים למהפכה בתקשורת, איך התפתחה במערב שכבה של אינטלקטואלים מקצועיים מסביב למוסדות הידע החדשים, האוניברסיטאות, ואיך דווקא ההשכלה ולא הבורות הפכה את אירופה לחברה סובלנית פחות משהייתה. נדבר מעט על פוליטיקה והרבה על נשים וגברים וילדים, על יאוש ועל תקווה ועל הדברים הגורמים לבני אדם לקרוע זה את זה לגזרים או לתת את נפשותיהם איש למען רעהו ולמען רעיונות שהם מבינים רק למחצה.

 

קבוצה 02- פרופ' גדי אלגזי

זהו שו"ת מבואי להיסטוריה החברתית של ימי הביניים המאוחרים. מטרות הקורס: לאפשר למשתתפות\ים להכיר היבטים מרכזיים של החברה המערב האירופית בתקופה (תרבות חומרית, העיר והכפר, נשים וגברים, ילדים ומבוגרים, משפחה וקבוצות שארוּת, התמורות בכנסיה, האריסטוקרטיה והתרבות החצרונית); שנית, בעזרת ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקר, לאפשר למשתתפים\ות להתוודע לשיטות עבודה בסיסיות במחקר היסטורי, לדגמי הסבר ולכשלים טיפוסיים. התרגיל מבוסס על עבודה עצמי ומצריך הכנה אינטנסיבית מפגישה לפגישה, הכוללת קריאת ספרות מחקר ועיבוד מקורות לקראת דיון בכיתה. בנוסף לכך יגישו משתתפי הקורס 3 עבודות קצרות בכתב ויכתבו בחינת סיום.

  


1. prof. aviad kleinberg

The class will focus on the period between the 11th and 15th centuries, a period when the face of the West was radically changed. We will see how the Mendicants brought about a revolution in the theory and practice of mass communication, how a new class of literati emerged around the new institutions of knowledge--the universities--and how the new rationalists made the West less, not more, tolerant. We will say little about politics and war and a lot about men, wome and children, about hope and despair and all the things that make people take the lives of others or sacrifice their own lives for ideas they barely understand ​

 

2  gadi algazi

This is an intensive introduction to the late medieval social history. It is intended to introduce participants to key aspects of West European society in this period (material culture, town and countryside, women and men, children and adults, family and kinship, changes in the church, aristocracy and court society), and to train them in some of the basic methods of historians’ craft. The course is based on independent work and requires intensive preparation for class discussions based on reading primary sources and research literature

0621-1400-01
 העשייה ההיסטורית לסוגיה
 The Varieties of History
פרופ לייבנר חררדושיעור גילמן282 ג'1800-1600 סמ'  א'

מבוא למקצוע האקדמי של היסטוריה על ידי ראש החוג וההיסטוריונים הפעילים בחוג, שיציגו את מחקרם, שיטתם וגישתם לכתיבת היסטוריה, וקשרם האישי למקצוע. הצגות אלה יחשפו את התלמידים למגוון הרחב והעשיר של נושאים, רעיונות, שיטות, ואתגרים בתחום "היסטוריה" באוניברסיטה הזאת ובעולם האקדמי בכלל. השיעור מיועד לתלמידי שנה א'.

An introduction to the academic profession of History by the Head of the History Department and some of the active historians in the Department, who will present their different topics of research, their methods and approaches to History, and their personal connection to the field. These presentations will expose the students to the wide and rich variety of subjects, ideas, methods and challenges in the profession “History” both in this university and the wider academic world. The course is intended for first-year students in the History Department

0621-1440-01
 סדנת חשיבה היסטורית
 Workshop of History Studies
פרופ הוניגמן סילבישיעור ותגילמן361אה'1400-1000 סמ'  א'

במסגרת זו נכיר את דרכי העבודה של היסטוריונים: איתור מקורות ושימוש מושכל בהם, ניתוח ביקורתי של טקסטים, המשגה, תיקוף וכתיבה היסטורית אקדמית. נתנסה בחיפוש מתוחכם של חומרים בספרייה וברשת ובניתוח משותף ואינדיבידואלי של מקורות טקסטואליים מגוונים. נדון בהבחנות בין ממצאים לבין עובדות ופרשנויות, ובמושגי יסוד כגון "תהליך היסטורי" או "תקופה היסטורית". נשאל מהי שאלת מחקר בהיסטוריה וכיצד להשיב עליה. זהו קורס חיוני לרכישת כלים, מיומנויות הכרחיות ותובנות עקרוניות למקצוע ההיסטוריה.

קבוצה 1- תילמד עם דגש על נושאים וסוגיות הקשורות להיסטוריה של  העת העתיקה.
קבוצות 2-4  למדו עם דגש על נושאים וסוגיות הקשורים להיסטוריה של המאה ה 19.

 

This introductory course familiarizes students with the way historians work. We shall learn how to find sources and use them, how to analyze texts, how to conceptualize, document, and write like an academic historian. We shall encounter sophisticated ways to look for materials in the library and on the web, and analyze a wide range of sources, individually and as a group. We shall discuss the distinctions between evidence, facts, and interpretations, as well as basic concepts such as "historical process" or "historical period." We shall ask what a historical research question is, and how to answer it. This course serves as a crucial stepping stone for acquiring the skills and insights of the historical discipline.

Groups 1 and 2 will work on the basis of topics related to the history of Christianity and the Middle Ages. Groups 3 and 4 will work on the basis of topics and questions related to the history of the nineteenth century

 

0621-1440-02
 סדנת חשיבה היסטורית
 Workshop of History Studies
פרופ לייבנר חררדושיעור ותגילמן361אד'1200-0800 סמ'  א'

במסגרת זו נכיר את דרכי העבודה של היסטוריונים: איתור מקורות ושימוש מושכל בהם, ניתוח ביקורתי של טקסטים, המשגה, תיקוף וכתיבה היסטורית אקדמית. נתנסה בחיפוש מתוחכם של חומרים בספרייה וברשת ובניתוח משותף ואינדיבידואלי של מקורות טקסטואליים מגוונים. נדון בהבחנות בין ממצאים לבין עובדות ופרשנויות, ובמושגי יסוד כגון "תהליך היסטורי" או "תקופה היסטורית". נשאל מהי שאלת מחקר בהיסטוריה וכיצד להשיב עליה. זהו קורס חיוני לרכישת כלים, מיומנויות הכרחיות ותובנות עקרוניות למקצוע ההיסטוריה.

קבוצה 1- תילמד עם דגש על נושאים וסוגיות הקשורות להיסטוריה של  העת העתיקה.
קבוצות 2-4  ילמדו עם דגש על נושאים וסוגיות הקשורים להיסטוריה של המאה ה 19.
 

 

 

This introductory course familiarizes students with the way historians work. We shall learn how to find sources and use them, how to analyze texts, how to conceptualize, document, and write like an academic historian. We shall encounter sophisticated ways to look for materials in the library and on the web, and analyze a wide range of sources, individually and as a group. We shall discuss the distinctions between evidence, facts, and interpretations, as well as basic concepts such as "historical process" or "historical period." We shall ask what a historical research question is, and how to answer it. This course serves as a crucial stepping stone for acquiring the skills and insights of the historical discipline.

Groups 1 and 2 will work on the basis of topics related to the history of Christianity and the Middle Ages. Groups 3 and 4 will work on the basis of topics and questions related to the history of the nineteenth century

 

0621-1440-03
 סדנת חשיבה היסטורית
 Workshop of History Studies
ד"ר שפר שגיאשיעור ותגילמן361אב'1400-1000 סמ'  א'

במסגרת זו נכיר את דרכי העבודה של היסטוריונים: איתור מקורות ושימוש מושכל בהם, ניתוח ביקורתי של טקסטים, המשגה, תיקוף וכתיבה היסטורית אקדמית. נתנסה בחיפוש מתוחכם של חומרים בספרייה וברשת ובניתוח משותף ואינדיבידואלי של מקורות טקסטואליים מגוונים. נדון בהבחנות בין ממצאים לבין עובדות ופרשנויות, ובמושגי יסוד כגון "תהליך היסטורי" או "תקופה היסטורית". נשאל מהי שאלת מחקר בהיסטוריה וכיצד להשיב עליה. זהו קורס חיוני לרכישת כלים, מיומנויות הכרחיות ותובנות עקרוניות למקצוע ההיסטוריה.

קבוצה 1- תילמד עם דגש על נושאים וסוגיות הקשורות להיסטוריה של  העת העתיקה.
קבוצות 2-4  ילמדו עם דגש על נושאים וסוגיות הקשורים להיסטוריה של המאה ה 19.
 

.

This introductory course familiarizes students with the way historians work. We shall learn how to find sources and use them, how to analyze texts, how to conceptualize, document, and write like an academic historian. We shall encounter sophisticated ways to look for materials in the library and on the web, and analyze a wide range of sources, individually and as a group. We shall discuss the distinctions between evidence, facts, and interpretations, as well as basic concepts such as "historical process" or "historical period." We shall ask what a historical research question is, and how to answer it. This course serves as a crucial stepping stone for acquiring the skills and insights of the historical discipline.

Groups 1 and 2 will work on the basis of topics related to the history of Christianity and the Middle Ages. Groups 3 and 4 will work on the basis of topics and questions related to the history of the nineteenth century.
0621-1440-04
 סדנת חשיבה היסטורית
 Workshop of History Studies
ד"ר טייכר אמירשיעור ותגילמן361אג'1800-1400 סמ'  ב'

במסגרת זו נכיר את דרכי העבודה של היסטוריונים: איתור מקורות ושימוש מושכל בהם, ניתוח ביקורתי של טקסטים, המשגה, תיקוף וכתיבה היסטורית אקדמית. נתנסה בחיפוש מתוחכם של חומרים בספרייה וברשת ובניתוח משותף ואינדיבידואלי של מקורות טקסטואליים מגוונים. נדון בהבחנות בין ממצאים לבין עובדות ופרשנויות, ובמושגי יסוד כגון "תהליך היסטורי" או "תקופה היסטורית". נשאל מהי שאלת מחקר בהיסטוריה וכיצד להשיב עליה. זהו קורס חיוני לרכישת כלים, מיומנויות הכרחיות ותובנות עקרוניות למקצוע ההיסטוריה.

קבוצה 1- תילמד עם דגש על נושאים וסוגיות הקשורות להיסטוריה של  העת העתיקה.
קבוצות 2-4  ילמדו עם דגש על נושאים וסוגיות הקשורים להיסטוריה של המאה ה 19.

 

This introductory course familiarizes students with the way historians work. We shall learn how to find sources and use them, how to analyze texts, how to conceptualize, document, and write like an academic historian. We shall encounter sophisticated ways to look for materials in the library and on the web, and analyze a wide range of sources, individually and as a group. We shall discuss the distinctions between evidence, facts, and interpretations, as well as basic concepts such as "historical process" or "historical period." We shall ask what a historical research question is, and how to answer it. This course serves as a crucial stepping stone for acquiring the skills and insights of the historical discipline.

Groups 1 and 2 will work on the basis of topics related to the history of Christianity and the Middle Ages. Groups 3 and 4 will work on the basis of topics and questions related to the history of the nineteenth century.
0621-1501-01
 חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
 Introduction to the Early Modern Period
ד"ר רבינוביץ עודדשיעור ותגילמן305 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותגילמן305 ב'1600-1400 סמ'  א'

כללי: התמורות שהתחוללו במערב אירופה ובמרכזה בין שלהי ימי הביניים למהפכה הצרפתית (מאות 15-18) הן שעיצבו את העולם המודרני והניחו את היסודות להגמוניה המערבית. הקורס נועד להבהרת מושגי יסוד, ניתוח תעודות, היכרות עם אסכולות היסטוריוגרפיות שונות ואימון בקריאה ביקורתית ובכתיבה אקדמית.
חוברת תעודות: בני ארבל (עורך), מקורות לתולדות העת החדשה המוקדמת. חלק ראשון: תקופת הרנסאנס והרפורמציה. החוברת כוללת רשימה ביבליוגרפית שלמה של הספרות הקיימת בעברית ורשימה של ספרי יסוד מומלצים באנגלית.
 

קבוצה 1  ד"ר עודד רבינוביץ-

התרגיל יעסוק בתהליכים המרכזיים שעיצבו את החברה והתרבות באירופה בין ימי הביניים לעת החדשה: החברה הכפרית והחברה העירונית באירופה שלאחר המגפה; המצאת הדפוס והופעת אמצעי תקשורת חדשים; תרבות הרנסנס וההומניזם; המשבר הדתי, הרפורמציה הפרוטסטנטית והרפורמציה הקתולית; ראשיתה של הגלובליזציה והשלכותיה על הכלכלה האירופית; עלייתה של המדינה הריכוזית ותרבות החצר; המהפכה המדעית וראשית ה"נאורות".

 

קבוצה 2- פרופ' תמר הרציג

בתרגיל זה נבחן את התהליכים המרכזיים שהתחוללו באירופה בעת החדשה המוקדמת מן הזווית של היסטוריה דתית ותרבותית, תוך התמקדות במאות החמש-עשרה והשש-עשרה. במהלך הקורס נדון בעיקר בסוגיות הבאות: התשתית הכלכלית והחברתית של תרבות הרנסנס; הרנסנס וההומניזם באיטליה ומחוצה לה; מהפכת הדפוס; עידן התגליות; הממסד הכנסייתי ומבקריו ערב הרפורמציה; הרפורמציה הפרוטסטנטית לגווניה; הקונטרה-רפורמציה ותרבות הבארוק; מלחמות הדת; התגבשות המדינה המודרנית

 

 

group 1-

This introductory course will focus on the central processes that shaped European culture and society between the Middle Ages and the eighteenth century: urban and rural society in post-Plague Europe; the invention of the printing press and new forms of media; Humanism and the culture of the Renaissance; the late-medieval religious crisis, the Protestant and Catholic Reformations; early globalization and its impact on the European economy; the rise of centralized states and court culture; the Scientific Revolution and the early Enlightenment..

Group 2-

This course explores the main developments typical of early modern Europe, focusing especially on the cultural and religious history of the fifteenth and sixteenth centuries. The course surveys the social and economic conditions that made possible the evolution of Renaissance culture; the spread of humanism in the Italian peninsula and north of the Alps; the printing revolution; the age of discoveries; the ecclesiastical establishment and its critics at the turn of the sixteenth century; the Protestant Reformation;  the Counter-Reformation and Baroque culture; the wars of religion, and early modern state formation

 

 

0621-1501-02
 חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
 Introduction to the Early Modern Period
פרופ הרציג תמרשיעור ותגילמן306 ב'1600-1200 סמ'  ב'

כללי: התמורות שהתחוללו במערב אירופה ובמרכזה בין שלהי ימי הביניים למהפכה הצרפתית (מאות 15-18) הן שעיצבו את העולם המודרני והניחו את היסודות להגמוניה המערבית. הקורס נועד להבהרת מושגי יסוד, ניתוח תעודות, היכרות עם אסכולות היסטוריוגרפיות שונות ואימון בקריאה ביקורתית ובכתיבה אקדמית.
חוברת תעודות: בני ארבל (עורך), מקורות לתולדות העת החדשה המוקדמת. חלק ראשון: תקופת הרנסאנס והרפורמציה. החוברת כוללת רשימה ביבליוגרפית שלמה של הספרות הקיימת בעברית ורשימה של ספרי יסוד מומלצים באנגלית.
 

קבוצה 1  ד"ר עודד רבינוביץ-

התרגיל יעסוק בתהליכים המרכזיים שעיצבו את החברה והתרבות באירופה בין ימי הביניים לעת החדשה: החברה הכפרית והחברה העירונית באירופה שלאחר המגפה; המצאת הדפוס והופעת אמצעי תקשורת חדשים; תרבות הרנסנס וההומניזם; המשבר הדתי, הרפורמציה הפרוטסטנטית והרפורמציה הקתולית; ראשיתה של הגלובליזציה והשלכותיה על הכלכלה האירופית; עלייתה של המדינה הריכוזית ותרבות החצר; המהפכה המדעית וראשית ה"נאורות".

קבוצה 2- פרופ' תמר הרציג

בתרגיל זה נבחן את התהליכים המרכזיים שהתחוללו באירופה בעת החדשה המוקדמת מן הזווית של היסטוריה דתית ותרבותית, תוך התמקדות במאות החמש-עשרה והשש-עשרה. במהלך הקורס נדון בעיקר בסוגיות הבאות: התשתית הכלכלית והחברתית של תרבות הרנסנס; הרנסנס וההומניזם באיטליה ומחוצה לה; מהפכת הדפוס; עידן התגליות; הממסד הכנסייתי ומבקריו ערב הרפורמציה; הרפורמציה הפרוטסטנטית לגווניה; הקונטרה-רפורמציה ותרבות הבארוק; מלחמות הדת; התגבשות המדינה המודרנית

 

 

This introductory course will focus on the central processes that shaped European culture and society between the Middle Ages and the eighteenth century: urban and rural society in post-Plague Europe; the invention of the printing press and new forms of media; Humanism and the culture of the Renaissance; the late-medieval religious crisis, the Protestant and Catholic Reformations; early globalization and its impact on the European economy; the rise of centralized states and court culture; the Scientific Revolution and the early Enlightenment..

 

0621-1627-01
 המהפכה הצרפתית
 The French Revolution
ד"ר רבינוביץ עודדשיעור גילמן144 ד'1400-1200 סמ'  ב'

עשר השנים של המהפכה הצרפתית, בין 1789 ל-1799, שינו את פניה של אירופה. במהלך המהפכה התעצבו המושגים הבסיסים שהגדירו את החברה והפוליטיקה של אירופה בעת החדשה: זכויות האדם והאזרח, ביטול "חברת השדרות" (ובכלל זה מעמדן המיוחס של האצולה והכנסייה הקתולית), ריבונות לאומית וחלוקת הספקטרום הפוליטי ל"ימין" ו-"שמאל". השיעור יעסוק בין השאר בנושאים הבאים: תנועת הנאורות ושינויים דתיים; מקורות המהפכה; השלב הליברלי של המהפכה; גברים, נשים ושוויון; הטרור; הדירקטוריון; סחר העבדים והמהפכה בהאיטי; מלחמה ושלום; פריז והפרובינציות.

The ten years of the French Revolution (1789-1799) changed the face of Europe. The Revolution was the crucible of the basic concepts that defined society and politics for the modern era: human rights, citizenship, the abolition of the “society of orders” (including the privileges of the Catholic Church and the nobility), popular sovereignty and the division of the political spectrum into “right” and “left.” The lectures shall treat the following topics: Enlightenment and religious change; the origins of the revolution; the liberal phase of the revolution; men, women, and equality; the terror; the directory; the Atlantic slave trade and the revolution in Haiti; war and peace; Paris and the provinces

0621-1685-01
 חברה משטר ותרבות במאה ה-19
 Introduction: 19th C European Society Government & Culture
ד"ר קפלן ורהשיעור ותגילמן305 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן305 ד'1400-1200 סמ'  א'

כללי: במאה ה-19 התעצבו באירופה דפוסי חיים, מסגרות פוליטיות ואידיאולוגיות חברתיות המהווים את הבסיס לחברה המודרנית המוכרת לנו. התרגיל בוחן את תהליכי המודרניזציה מהמהפכה הצרפתית ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה.

קבוצה  1- ד"ר ורה קפלן

בתרגיל זה נעקוב אחרי ההתפתחויות העיקריות באירופה במאה ה-19 הארוכה –בתקופה שהחלה עם המלחמות נגד נפוליאון והסתיימה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה. נתחקה אחרי הניסיון לבנות מערכת בין-לאומית חדשה שנועדה לבלום מלחמות עתידיות ונראה מתי וכיצד הופיעו בה הסדקים הראשונים. נבחן את העלייה של הלאומיות באזורים שונים של אירופה – מספרד במערב עד פולין ורוסיה במזרח וננסה להסביר למה הפכה המאה ה-19 ל"עידן המהפכות".  נדבר על השלכות המודרניזציה על החיים בעיר ובכפר, ועל הקשר בין תיעוש לבין המגמות החדשות בספרות ובאמנות.

קבוצה 2 פרופ'  איריס רחמימוב

התרגיל שנושאו ה"מאה התשע עשרה הארוכה", מן המהפכה הצרפתית ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה, הוא היחידה הבסיסית המהווה יסוד ללימודי העת החדישה. התרגיל מתמקד בתקופה  שבין המהפכות הצרפתית והתעשייתית ועד לעשור האחרון של המאה התשע עשרה. הוא בורר ומתמקד בנושאים המרכזיים ובמושגי יסוד בהיסטוריה הפוליטית, החברתית, התרבותית והכלכלית של מערב אירופה שהם הכרחיים להבנת ההיסטוריה המודרניות—בתחומי השיח הפוליטי המודרני, ההתנסות של בני אדם וזהויות בעידן המודרני.  בין נושאים אלה: תפישות של חירות ושוויון, של האומה והעם במהפכה המודרנית הראשונה, המהפכה הצרפתית; השימוש באלימות ובטרור בידי המדינה המהפכנית;  אופי המלחמה המודרנית ; טכנולוגיות מודרניות וישומיהן, המהפכה התעשייתית והתפתחות אופן העבודה המודרנית ; עוני, עושר, מחסור ופנאי בעיר-הענק המודרנית;  משפחה, בית ועליית ה"פרטי".

התרגיל לא רק פותח צוהר לסוגיות מרכזיות אלו בעבר שלנו—וגם בהווה שלנו- ובמודרניות, הוא גם מציג בפניכם מגוון של הסברים וזוויות ראיה  המשקפות את הרב-גוניות והעושר של לימודי ההיסטוריה, גישות היסטוריות שונות וכן את "מכשירי העבודה" שלנו כהיסטוריונים.

התרגיל משתמש  במגוון שלחומרים היסטוריים כתובים וויזואליים: תעודות דיפלומטיות, נאומים, מכתבים ויומנים, עיתונות, סקרים ורשומות סטטיסטיות, ספרות יפה, ציור ואמנות בכלל, מוסיקה וקולנוע, וחפצים המצויים במוזאונים. מטרת המגוון הזה היא, בין היתר, גם לנסות "לקרוא" היסטוריה, מקורות היסטוריים והיסטוריונים, באופן בקורתי.    

קבוצה 3- ד"ר ורה  קפלן

בקורס זה נבחן את התהליכים והאירועים המרכזיים שהתרחשו ברוסיה במאה ה- 19, מהפיכת החצר האחרונה בתולדותיה ב-1801, דרך הניצחונות על נפוליאון ב-1812 ועד למהפכות 1917. ננסה להבין כיצד השפיעה על רוסיה המהפכה הצרפתית ומה קרה לרעיונות הליבראליים (ומאוחר יותר – הסוציאליסטיים) כאשר הם אומצו על ידי האליטה האינטלקטואלית הרוסית. נבחן מה הוא הצאריזם כמונרכיה אוטוקרטית היוזמת רפורמות אך מסרבת להשתנות, מה היה המבנה החברתי של רוסיה,  כיצד ניתן לאפיין את רוסיה כאימפריה ומדוע התפתח במהלך המאה ה-19 דיון חריף אודות הזהות הלאומית הרוסית ומקומה של רוסיה באירופה.

בקורס יושם דגש על מאפייני התרבות הרוסית כפי שהתהוו בתקופה שנחשבת ל"תור הזהב" של הספרות והאמנות שלה; יצירות ספרות רוסית של המאה ה-19 יהוו חלק ממקורות התרגיל.

 

 

1- Dr. 2-  vera kaplan- 

This course focuses on the main developments of the “long nineteenth century” which started with  Napoleonic wars and continued until the beginning of the First World War. We will study how the attempts were made to construct the first system of international relations which purpose was to prevent future wars, and when and how appeared the first flaws in this system. Another important issue of the course is appearance of ideas, feelings and practices of nationalism in various regions of Europe – from Spain in the West to Poland and Russia in the East; starting from this question, we will try to explain, why 19th century turned into the “age of revolutions.” Further, we will talk about the impact of modernization on urban and rural life, interconnections between industrialization and new trends in literature and art.

2- Prof. Bili Melman

The “Introduction to the Long Nineteenth Century”, covering the era between the Industrial and French Revolutions and the outbreak of WW1,  may serve as a useful basis for further studies in  modern history. The course focuses on key issues in modern European history, such as the rise of modern states and nations, the spread of modern technologies, industrialization, urbanization, the emergence of modern political world-views and politics, the rise of the modern empires, modern patterns of work and leisure, modern notions of gender and the modern family. The course introduces you to a variety of sources—written (diplomatic, journalistic, literary and persona) and visual—as well as to different approaches to the history of the modern century and its analyses.

0621-1685-02
 חברה משטר ותרבות במאה ה-19
 Introduction: 19th C European Society Government & Culture
פרופ רחמימוב איריסשיעור ותגילמן305 ה'1600-1200 סמ'  ב'

כללי: במאה ה-19 התעצבו באירופה דפוסי חיים, מסגרות פוליטיות ואידיאולוגיות חברתיות המהווים את הבסיס לחברה המודרנית המוכרת לנו. התרגיל בוחן את תהליכי המודרניזציה מהמהפכה הצרפתית ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה.

קבוצה  1- ד"ר ורה קפלן

בתרגיל זה נעקוב אחרי ההתפתחויות העיקריות באירופה במאה ה-19 הארוכה –בתקופה שהחלה עם המלחמות נגד נפוליאון והסתיימה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה. נתחקה אחרי הניסיון לבנות מערכת בין-לאומית חדשה שנועדה לבלום מלחמות עתידיות ונראה מתי וכיצד הופיעו בה הסדקים הראשונים. נבחן את העלייה של הלאומיות באזורים שונים של אירופה – מספרד במערב עד פולין ורוסיה במזרח וננסה להסביר למה הפכה המאה ה-19 ל"עידן המהפכות".  נדבר על השלכות המודרניזציה על החיים בעיר ובכפר, ועל הקשר בין תיעוש לבין המגמות החדשות בספרות ובאמנות.

קבוצה 2 פרופ'  איריס רחמימוב

התרגיל שנושאו ה"מאה התשע עשרה הארוכה", מן המהפכה הצרפתית ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה, הוא היחידה הבסיסית המהווה יסוד ללימודי העת החדישה. התרגיל מתמקד בתקופה  שבין המהפכות הצרפתית והתעשייתית ועד לעשור האחרון של המאה התשע עשרה. הוא בורר ומתמקד בנושאים המרכזיים ובמושגי יסוד בהיסטוריה הפוליטית, החברתית, התרבותית והכלכלית של מערב אירופה שהם הכרחיים להבנת ההיסטוריה המודרניות—בתחומי השיח הפוליטי המודרני, ההתנסות של בני אדם וזהויות בעידן המודרני.  בין נושאים אלה: תפישות של חירות ושוויון, של האומה והעם במהפכה המודרנית הראשונה, המהפכה הצרפתית; השימוש באלימות ובטרור בידי המדינה המהפכנית;  אופי המלחמה המודרנית ; טכנולוגיות מודרניות וישומיהן, המהפכה התעשייתית והתפתחות אופן העבודה המודרנית ; עוני, עושר, מחסור ופנאי בעיר-הענק המודרנית;  משפחה, בית ועליית ה"פרטי".

התרגיל לא רק פותח צוהר לסוגיות מרכזיות אלו בעבר שלנו—וגם בהווה שלנו- ובמודרניות, הוא גם מציג בפניכם מגוון של הסברים וזוויות ראיה  המשקפות את הרב-גוניות והעושר של לימודי ההיסטוריה, גישות היסטוריות שונות וכן את "מכשירי העבודה" שלנו כהיסטוריונים.

התרגיל משתמש  במגוון שלחומרים היסטוריים כתובים וויזואליים: תעודות דיפלומטיות, נאומים, מכתבים ויומנים, עיתונות, סקרים ורשומות סטטיסטיות, ספרות יפה, ציור ואמנות בכלל, מוסיקה וקולנוע, וחפצים המצויים במוזאונים. מטרת המגוון הזה היא, בין היתר, גם לנסות "לקרוא" היסטוריה, מקורות היסטוריים והיסטוריונים, באופן בקורתי.    

קבוצה 3- ד"ר ורה  קפלן

בקורס זה נבחן את התהליכים והאירועים המרכזיים שהתרחשו ברוסיה במאה ה- 19, מהפיכת החצר האחרונה בתולדותיה ב-1801, דרך הניצחונות על נפוליאון ב-1812 ועד למהפכות 1917. ננסה להבין כיצד השפיעה על רוסיה המהפכה הצרפתית ומה קרה לרעיונות הליבראליים (ומאוחר יותר – הסוציאליסטיים) כאשר הם אומצו על ידי האליטה האינטלקטואלית הרוסית. נבחן מה הוא הצאריזם כמונרכיה אוטוקרטית היוזמת רפורמות אך מסרבת להשתנות, מה היה המבנה החברתי של רוסיה,  כיצד ניתן לאפיין את רוסיה כאימפריה ומדוע התפתח במהלך המאה ה-19 דיון חריף אודות הזהות הלאומית הרוסית ומקומה של רוסיה באירופה.

בקורס יושם דגש על מאפייני התרבות הרוסית כפי שהתהוו בתקופה שנחשבת ל"תור הזהב" של הספרות והאמנות שלה; יצירות ספרות רוסית של המאה ה-19 יהוו חלק ממקורות התרגיל.

 

1- 3-  vera kaplan- 

The course will be devoted to an examination of the historical process and events that took place in Russia in the “long” nineteenth century. Our initial aims are to explore the impact of the French revolution on Russia and what happened to the ideas of liberalism when they were appropriated by the Russian intellectual elite; to reveal what was the nature of Tsarism as an autocratic monarchy which constantly initiated reforms but rejected any changes in its own structure; to analyze the main characteristics of the Russian society; to look at Russia as an empire;  and to explain why the intense debate on Russian national identity and Russia’s place in Europe so deeply engaged Russia’s nineteenth-century intelligentsia.

The course sources will include literary of the nineteenth century  -  the “golden age” of the Russian culture

2- Prof. Bili Melman

The “Introduction to the Long Nineteenth Century”, covering the era between the Industrial and French Revolutions and the outbreak of WW1,  may serve as a useful basis for further studies in  modern history. The course focuses on key issues in modern European history, such as the rise of modern states and nations, the spread of modern technologies, industrialization, urbanization, the emergence of modern political world-views and politics, the rise of the modern empires, modern patterns of work and leisure, modern notions of gender and the modern family. The course introduces you to a variety of sources—written (diplomatic, journalistic, literary and persona) and visual—as well as to different approaches to the history of the modern century and its analyses.

0621-1685-03
 חברה משטר ותרבות במאה ה-19
 Introduction: 19th C European Society Government & Culture
ד"ר קפלן ורהשיעור ותגילמן306 א'1600-1200 סמ'  ב'

כללי: במאה ה-19 התעצבו באירופה דפוסי חיים, מסגרות פוליטיות ואידיאולוגיות חברתיות המהווים את הבסיס לחברה המודרנית המוכרת לנו. התרגיל בוחן את תהליכי המודרניזציה מהמהפכה הצרפתית ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה.

קבוצה  1- ד"ר ורה קפלן

בתרגיל זה נעקוב אחרי ההתפתחויות העיקריות באירופה במאה ה-19 הארוכה –בתקופה שהחלה עם המלחמות נגד נפוליאון והסתיימה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה. נתחקה אחרי הניסיון לבנות מערכת בין-לאומית חדשה שנועדה לבלום מלחמות עתידיות ונראה מתי וכיצד הופיעו בה הסדקים הראשונים. נבחן את העלייה של הלאומיות באזורים שונים של אירופה – מספרד במערב עד פולין ורוסיה במזרח וננסה להסביר למה הפכה המאה ה-19 ל"עידן המהפכות".  נדבר על השלכות המודרניזציה על החיים בעיר ובכפר, ועל הקשר בין תיעוש לבין המגמות החדשות בספרות ובאמנות.

קבוצה 2 פרופ'  איריס רחמימוב

התרגיל שנושאו ה"מאה התשע עשרה הארוכה", מן המהפכה הצרפתית ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה, הוא היחידה הבסיסית המהווה יסוד ללימודי העת החדישה. התרגיל מתמקד בתקופה  שבין המהפכות הצרפתית והתעשייתית ועד לעשור האחרון של המאה התשע עשרה. הוא בורר ומתמקד בנושאים המרכזיים ובמושגי יסוד בהיסטוריה הפוליטית, החברתית, התרבותית והכלכלית של מערב אירופה שהם הכרחיים להבנת ההיסטוריה המודרניות—בתחומי השיח הפוליטי המודרני, ההתנסות של בני אדם וזהויות בעידן המודרני.  בין נושאים אלה: תפישות של חירות ושוויון, של האומה והעם במהפכה המודרנית הראשונה, המהפכה הצרפתית; השימוש באלימות ובטרור בידי המדינה המהפכנית;  אופי המלחמה המודרנית ; טכנולוגיות מודרניות וישומיהן, המהפכה התעשייתית והתפתחות אופן העבודה המודרנית ; עוני, עושר, מחסור ופנאי בעיר-הענק המודרנית;  משפחה, בית ועליית ה"פרטי".

התרגיל לא רק פותח צוהר לסוגיות מרכזיות אלו בעבר שלנו—וגם בהווה שלנו- ובמודרניות, הוא גם מציג בפניכם מגוון של הסברים וזוויות ראיה  המשקפות את הרב-גוניות והעושר של לימודי ההיסטוריה, גישות היסטוריות שונות וכן את "מכשירי העבודה" שלנו כהיסטוריונים.

התרגיל משתמש  במגוון שלחומרים היסטוריים כתובים וויזואליים: תעודות דיפלומטיות, נאומים, מכתבים ויומנים, עיתונות, סקרים ורשומות סטטיסטיות, ספרות יפה, ציור ואמנות בכלל, מוסיקה וקולנוע, וחפצים המצויים במוזאונים. מטרת המגוון הזה היא, בין היתר, גם לנסות "לקרוא" היסטוריה, מקורות היסטוריים והיסטוריונים, באופן בקורתי.    

קבוצה 3- ד"ר ורה  קפלן

בקורס זה נבחן את התהליכים והאירועים המרכזיים שהתרחשו ברוסיה במאה ה- 19, מהפיכת החצר האחרונה בתולדותיה ב-1801, דרך הניצחונות על נפוליאון ב-1812 ועד למהפכות 1917. ננסה להבין כיצד השפיעה על רוסיה המהפכה הצרפתית ומה קרה לרעיונות הליבראליים (ומאוחר יותר – הסוציאליסטיים) כאשר הם אומצו על ידי האליטה האינטלקטואלית הרוסית. נבחן מה הוא הצאריזם כמונרכיה אוטוקרטית היוזמת רפורמות אך מסרבת להשתנות, מה היה המבנה החברתי של רוסיה,  כיצד ניתן לאפיין את רוסיה כאימפריה ומדוע התפתח במהלך המאה ה-19 דיון חריף אודות הזהות הלאומית הרוסית ומקומה של רוסיה באירופה.

בקורס יושם דגש על מאפייני התרבות הרוסית כפי שהתהוו בתקופה שנחשבת ל"תור הזהב" של הספרות והאמנות שלה; יצירות ספרות רוסית של המאה ה-19 יהוו חלק ממקורות התרגיל.

 

 

1-3:Dr. 2-  vera kaplan- 

 

The course will be devoted to an examination of the historical process and events that took place in Russia in the “long” nineteenth century. Our initial aims are to explore the impact of the French revolution on Russia and what happened to the ideas of liberalism when they were appropriated by the Russian intellectual elite; to reveal what was the nature of Tsarism as an autocratic monarchy which constantly initiated reforms but rejected any changes in its own structure; to analyze the main characteristics of the Russian society; to look at Russia as an empire;  and to explain why the intense debate on Russian national identity and Russia’s place in Europe so deeply engaged Russia’s nineteenth-century intelligentsia.

The course sources will include literary of the nineteenth century  -  the “golden age” of the Russian culture.

.

2- Prof.Bili Melman

The “Introduction to the Long Nineteenth Century”, covering the era between the Industrial and French Revolutions and the outbreak of WW1,  may serve as a useful basis for further studies in  modern history. The course focuses on key issues in modern European history, such as the rise of modern states and nations, the spread of modern technologies, industrialization, urbanization, the emergence of modern political world-views and politics, the rise of the modern empires, modern patterns of work and leisure, modern notions of gender and the modern family. The course introduces you to a variety of sources—written (diplomatic, journalistic, literary and persona) and visual—as well as to different approaches to the history of the modern century and its analyses.

 

 

0621-1687-01
 חברה, משטר ותרבות בארצות הברית
 Survey of United States History
פרופ זכים מיכאלשיעור ותגילמן306 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן306 ה'1400-1200 סמ'  א'

קבוצה 1,2  ד"ר מיכאל זכים

התרגיל עוסק בהיסטוריה של ההתיישבות האירופאית בצפון אמריקה, החל מהניסיונות במאה ה-17 להעתיק את הסדר החברתי מהעולם הישן אל "החדש", ועד העימות הגורלי באמצע המאה ה-19 בין הצפון לדרום על אופי המדינה הלאומית האמריקאית. נתמקד במושגים המרכזיים המתבנתים את החוויה האמריקאית: קידמה, ספר, קפיטליזם, דמוקרטיה, בורגנות, שוויון, עבדות, גזענות, נשיות.

This course will introduce students to some of the main processes that shaped the history of the United States, from the colonial period to the American Civil War. In particular we will examine the process of separation from Britain and the formation of the democratic regime; the establishment of an enslaving society and the deepening abyss between north and south over the question of slavery and human bondage; and the process of industrialization and its impact on the American society

 

 

 

0621-1687-02
 חברה, משטר ותרבות בארצות הברית
 Survey of United States History
פרופ זכים מיכאלשיעור ותגילמן307 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן307 ד'1400-1200 סמ'  ב'

קבוצה 1, 2 ד"ר מיכאל זכים

התרגיל עוסק בהיסטוריה של ההתיישבות האירופאית בצפון אמריקה, החל מהניסיונות במאה ה-17 להעתיק את הסדר החברתי מהעולם הישן אל "החדש", ועד העימות הגורלי באמצע המאה ה-19 בין הצפון לדרום על אופי המדינה הלאומית האמריקאית. נתמקד במושגים המרכזיים המתבנתים את החוויה האמריקאית: קידמה, ספר, קפיטליזם, דמוקרטיה, בורגנות, שוויון, עבדות, גזענות, נשיות.

This course will introduce students to some of the main processes that shaped the history of the United States, from the colonial period to the American Civil War. In particular we will examine the process of separation from Britain and the formation of the democratic regime; the establishment of an enslaving society and the deepening abyss between north and south over the question of slavery and human bondage; and the process of industrialization and its impact on the American society

 

 

0621-1688-01
 חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית
 Introduction to Latin American History
ד"ר פרויס אורישיעור ותגילמן323 ה'1400-1000 סמ'  א'

במהלך התרגיל נתוודע אל השלבים והתהליכים המרכזיים בהתעצבותה של אמריקה הלטינית המודרנית, כמו גם אל הפרשנויות המחקריות הגדולות שהוענקו להם. את זאת נעשה תוך התמקדות במקרים היסטוריים מוגדרים ובגיבורים בשר ודם. הסוגיות המרכזיות שיידונו: מאבקי העצמאות של ראשית המאה ה-19, שורשיהם והשלכותיהם; משבר הלגיטימיות הפוליטית ומלחמות האזרחים שבעקבות העצמאות; דרכה המיוחדת של ברזיל – עבדות ומלוכה; האקלים המחשבתי החדש של "סדר וקדמה", מודרניזציה והתייצבות המדינה בשליש האחרון של המאה; קליטת הגירה, יחסים בין-אתניים ובין-גזעיים ותהליכי הגדרה עצמית; המהפכה המקסיקאית; הופעת האימפריאליזם של ארה"ב והיחסים עמה; דמוקרטיזציה ופופוליזם בין שתי מלחמות העולם ולאחריה.

במהלך הקורס נבחן סוגיות מרכזיות בעיצובן של ארצות אמריקה הלטינית מההתמוטטות של האימפריה הספרדית בראשית המאה ה-19 ועד למחצית השניה של המאה ה-20: הרקע והגורמים למלחמות העצמאות; המאבקים לעיצובן של מסגרות מדינתיות; מערכת התלות הניאו-קולוניאלית והפרויקט המודרני של האוליגרכיה; שאלת הזהות הלאומית, היחסים הבין-אתניים והקולוניאליזם הפנימי; המהפכה המקסיקנית; המאבקים לדמוקרטיזציה, ההפיכות הצבאיות והתנועות הפופוליסטיות; המהפכה הקובנית וניסיונות ההיחלצות ממערכת התלות והתת-פיתוח בשנות ה-50 וה-60.

קבוצה 1- ד"ר אורי פרויס

במהלך התרגיל נתוודע אל השלבים והתהליכים המרכזיים בהתעצבותה של אמריקה הלטינית המודרנית, כמו גם אל הפרשנויות המחקריות הגדולות שהוענקו להם. את זאת נעשה תוך התמקדות במקרים היסטוריים מוגדרים ובגיבורים בשר ודם. הסוגיות המרכזיות שיידונו: מאבקי העצמאות של ראשית המאה ה-19, שורשיהם והשלכותיהם; משבר הלגיטימיות הפוליטית ומלחמות האזרחים שבעקבות העצמאות; דרכה המיוחדת של ברזיל – עבדות ומלוכה; האקלים המחשבתי החדש של "סדר וקדמה", מודרניזציה והתייצבות המדינה בשליש האחרון של המאה; קליטת הגירה, יחסים בין-אתניים ובין-גזעיים ותהליכי הגדרה עצמית; המהפכה המקסיקאית; הופעת האימפריאליזם של ארה"ב והיחסים עמה; דמוקרטיזציה ופופוליזם בין שתי מלחמות העולם ולאחריה

 קבוצה 2 ד"ר חררדו לייבנר-

מהלך הקורס נבחן סוגיות מרכזיות בעיצובן של ארצות אמריקה הלטינית מההתמוטטות של האימפריה הספרדית בראשית המאה ה-19 ועד למחצית השניה של המאה ה-20: הרקע והגורמים למלחמות העצמאות; המאבקים לעיצובן של מסגרות מדינתיות; מערכת התלות הניאו-קולוניאלית והפרויקט המודרני של האוליגרכיה; שאלת הזהות הלאומית, היחסים הבין-אתניים והקולוניאליזם הפנימי; המהפכה המקסיקנית; המאבקים לדמוקרטיזציה, ההפיכות הצבאיות והתנועות הפופוליסטיות; המהפכה הקובנית וניסיונות ההיחלצות ממערכת התלות והתת-פיתוח בשנות ה-50 וה-60

This course provides an introduction to the main historical phases and processes of modern Latin America, as well as to central scholarly interpretations concerning them. This we will do through focusing on concrete historical cases and on flesh-and-blood protagonists. The principle topics to be discussed are: The struggle for independence; The crisis of governability and civil wars following independence; Brazil’s unique path – slavery and monarchy; Modernization, economic growth, and the new ideational and political climate of “Order and Progress” during the last third of the nineteenth century; Immigration, ethnicity, race relations and collective identities; The Mexican revolution; US-Latin American relationships; Democratization and populism in the early twentieth century.

 

group 1-

group 2

We will examine central issues in the formation of Latin American societies from the collapse of the Spanish Empire during the firsts decades of 19th Century to the second half of 20th Century: the background and causes to the Independence Wars; the struggles to establish new Republics; modernization projects in the framework of neo-colonial dependency and the development of new oligarchies; issues of national identity, ethnic and racial relations and internal colonialism; Mexican Revolution; struggles for democratization, military coups and populist movements; the Cuban Revolution and attempts to step out from dependency and underdevelopment during the 1950s and 1960s

 

 

0621-1688-02
 חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית
 Introduction to Latin American History
פרופ לייבנר חררדושיעור ותגילמן307 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן307 ה'1200-1000 סמ'  ב'

במהלך התרגיל נתוודע אל השלבים והתהליכים המרכזיים בהתעצבותה של אמריקה הלטינית המודרנית, כמו גם אל הפרשנויות המחקריות הגדולות שהוענקו להם. את זאת נעשה תוך התמקדות במקרים היסטוריים מוגדרים ובגיבורים בשר ודם. הסוגיות המרכזיות שיידונו: מאבקי העצמאות של ראשית המאה ה-19, שורשיהם והשלכותיהם; משבר הלגיטימיות הפוליטית ומלחמות האזרחים שבעקבות העצמאות; דרכה המיוחדת של ברזיל – עבדות ומלוכה; האקלים המחשבתי החדש של "סדר וקדמה", מודרניזציה והתייצבות המדינה בשליש האחרון של המאה; קליטת הגירה, יחסים בין-אתניים ובין-גזעיים ותהליכי הגדרה עצמית; המהפכה המקסיקאית; הופעת האימפריאליזם של ארה"ב והיחסים עמה; דמוקרטיזציה ופופוליזם בין שתי מלחמות העולם ולאחריה

קבוצה 1  - ד"ר אורי פרויס

במהלך התרגיל נתוודע אל השלבים והתהליכים המרכזיים בהתעצבותה של אמריקה הלטינית המודרנית, כמו גם אל הפרשנויות המחקריות הגדולות שהוענקו להם. את זאת נעשה תוך התמקדות במקרים היסטוריים מוגדרים ובגיבורים בשר ודם. הסוגיות המרכזיות שיידונו: מאבקי העצמאות של ראשית המאה ה-19, שורשיהם והשלכותיהם; משבר הלגיטימיות הפוליטית ומלחמות האזרחים שבעקבות העצמאות; דרכה המיוחדת של ברזיל – עבדות ומלוכה; האקלים המחשבתי החדש של "סדר וקדמה", מודרניזציה והתייצבות המדינה בשליש האחרון של המאה; קליטת הגירה, יחסים בין-אתניים ובין-גזעיים ותהליכי הגדרה עצמית; המהפכה המקסיקאית; הופעת האימפריאליזם של ארה"ב והיחסים עמה; דמוקרטיזציה ופופוליזם בין שתי מלחמות העולם ולאחריה

 קבוצה 2 ד"ר חררדו לייבנר-

במהלך הקורס נבחן סוגיות מרכזיות בעיצובן של ארצות אמריקה הלטינית מההתמוטטות של האימפריה הספרדית בראשית המאה ה-19 ועד למחצית השניה של המאה ה-20: הרקע והגורמים למלחמות העצמאות; המאבקים לעיצובן של מסגרות מדינתיות; מערכת התלות הניאו-קולוניאלית והפרויקט המודרני של האוליגרכיה; שאלת הזהות הלאומית, היחסים הבין-אתניים והקולוניאליזם הפנימי; המהפכה המקסיקנית; המאבקים לדמוקרטיזציה, ההפיכות הצבאיות והתנועות הפופוליסטיות; המהפכה הקובנית וניסיונות ההיחלצות ממערכת התלות והתת-פיתוח בשנות ה-50 וה-60.

group 1- dr. ori pruess

This course provides an introduction to the main historical phases and processes of modern Latin America, as well as to central scholarly interpretations concerning them. This we will do through focusing on concrete historical cases and on flesh-and-blood protagonists. The principle topics to be discussed are: The struggle for independence; The crisis of governability and civil wars following independence; Brazil’s unique path – slavery and monarchy; Modernization, economic growth, and the new ideational and political climate of “Order and Progress” during the last third of the nineteenth century; Immigration, ethnicity, race relations and collective identities; The Mexican revolution; US-Latin American relationships; Democratization and populism in the early twentieth century.

.group 2- dr. leibner

We will examine central issues in the formation of Latin American societies from the collapse of the Spanish Empire during the firsts decades of 19th Century to the second half of 20th Century: the background and causes to the Independence Wars; the struggles to establish new Republics; modernization projects in the framework of neo-colonial dependency and the development of new oligarchies; issues of national identity, ethnic and racial relations and internal colonialism; Mexican Revolution; struggles for democratization, military coups and populist movements; the Cuban Revolution and attempts to step out from dependency and underdevelopment during the 1950s and 1960s

0621-1690-01
 חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
 Introduction to the Twentieth Century
ד"ר שפירא מיכלשיעור ותגילמן305 ג'1800-1400 סמ'  א'

כללי: משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים מתמקדים בהיסטוריה פוליטית,

קבוצה  1 ד"ר מיכל שפירא
בקורס זה נסקור סוגיות שונות בהיסטוריה החברתית, תרבותית, צבאית, מגדרית, כלכלית ואינטלקטואלית של אירופה למין 1890. נבחן נושאים שונים במאה זאת בה ארעו שינויים בקצב מסחרר וחסר תקדים ששינו סדרי עולם ואת חייהם של גברים, נשים וילדים באירופה ומחוצה לה. בין הסוגיות בהן נדון: מודרניות ומודרניזם, התפתחות מדעי האדם והפסיכואנליזה, אימפריאליזם והגירה, מלחמת העולם הראשונה, המאבקים לשיווין מגדרי ומעמדי, פציפיזם, פשיזם, קומוניזם ונאציזם והתפתחות הדמוקרטיה, מלחמת העולם השנייה, מוות המונים, המלחמה הקרה, התפתחות מדינת הרווחה, הדה-קולוניזציה, המהפכה המינית ותרבות שנות השישים, התפתחות הקולנוע, פוסטמודרניזם, נפילת חומת ברלין והאיחוד האירופי.

קבוצה  2 - ד"ר שגיא שפר

בתרגיל נעקוב אחר כמה תהליכים מרכזיים באירופה של המאה העשרים. נדבר על צמיחת המדינה, על המאבק הממושך בין האידיאולוגיות הכוללניות, על השינויים בתפיסות המרחק והזמן ועל ההשפעות שלהם על תפיסות של שייכות. נעסוק בתפקיד האלימות בעיצוב היבשת במהלך מאה זו, בהגירה על סוגיה השונים, בתהליכי החלוקה והאיחוד של היבשת, בכיבושים בתוך ומחוץ ליבשת ובמאבקים כנגד כובשים. נשים דגש בתרגיל על המבט על אירופה מן הפריפריה ונתעכב גם על כמה זוויות מבט פחות מוכרות. בין הארועים והתהליכים שיוזכרו: מלחמות העולם, המלחמה הקרה, קולוניאליזם ודה-קולוניזציה, העברות אוכלוסיה, מאבקים לשוויון זכויות ועליית שיח הזכויות באופן כללי, ניאו ליברליזם וצרכנות, קריסת הגוש המזרחי.נקדיש זמן בתרגיל ללימוד ופיתוח כישורים בסיסיים לעבודת ההיסטוריון כגון ניתוח תעודות היסטוריות, חיפוש חומרים וכתיבת עבודות. הצטרפות לקורס לאחר הפסד של שניים או יותר שעורים בתחילת הסמסטר תתאפשר רק באישור המרצה.

 קבוצה 3  ד"ר אמיר טייכר

התרגיל יתמקד במחצית הראשונה של המאה העשרים תוך מתן דגש למלחמת העולם הראשונה, למהפכה הקומוניסטית, לעליית הפאשיזם, לנאציזם, ולעיצוב המחודש של אירופה אחרי מלחמת העולם השניה. נלמד לנתח מגוון של מקורות, לקרוא מאמרים באופן מתוחכם, לחפש חומרים ולבחון באופן ביקורתי טענות היסטוריות. לתשומת לבכם, השתתפות בשיעור מחייבת נוכחות, קריאה מרובה והשתתפות פעילה בדיונים. 

קבוצה 4-  פרופ' יגאל חלפין

הנחת העבודה של התרגיל היא שמשטרים אידיאולוגיים-מילנאריים, לשון אחרת משטרים טוטליטריים, הם תופעה ספציפית למאה העשרים. התרגיל יעמוד על מושג האידיאולוגיה המשיחית הסקולרית ויטען שהן הנאציזם והן הסטליניזם הינן תנועות שניסו להציע דרך מדעית (בין תורת הגזע או תורת המעמד) ואקטיבית (תורת המהפכה) להבאת הגאולה ובניית עולם נקי מטומאה (חופשי מיהודים או מבורגנים). התרגיל יתמקד בהשוואת גוף המחקר העוסק בהיטלריזם, עם המחקר החדיש של הסטליניזם, מתוך כוונה להחיות את ההשוואה בין שני המשטרים שנזנחה מאז שנות החמישים. נשאף להבין כיצד התשובות השונות אודות טבעם של המשטר הנאצי והמשטר הסטליניסטי, משקפות ויכוח מתודולוגי-תיאורטי. הצדדים בויכוח זה הם ההיסטוריה החברתית, הרואה במעמדות את מנוף ההיסטוריה וההיסטוריה האינטלקטואלית החדשה, המדגישה את תפקיד השפה המהפכנית כסוכן המרכזי של התהליך ההיסטורי.

.

"The long twentieth century" begins as early as 1870 and continues to this day. Changes came extra fast during this period and not all of them can be included in a single course. Teachers therefore choose different focuses for their courses and sometimes concentrate on a more limited geographic region (Russia and Eastern Europe, Central, or Western Europe), others opt to cover only parts of this period or deal exclusively with political/social-economic/cultural/intellectual history

Dr. michal Sapira

This course surveys different issues in the cultural, social, economic, military, gender and intellectual history of modern Europe. The 20th century saw swift and unprecedented changes that radically influenced the lives of European (and non-European) men, women and children. Among the issues we will discuss are: modernism and modernity; imperialism and migration; cinema and modern visual culture; ; the development of the human sciences and of psychoanalysis; World War One; feminism and socialism; pacifism, fascism, communism and Nazism and the development of democracy; World War Two; the Cold War; the development of the welfare state; decolonization, the sexual revolution and the 1960s, and the fall of the Berlin Wall and the European Union

Dr. Sagi schaefer

"The long twentieth century" begins as early as 1870 and continues to this day. Changes came extra fast during this period and not all of them can be included in a single course. Teachers therefore choose different focuses for their courses and sometimes concentrate on a more limited geographic region (Russia and Eastern Europe, Central, or Western Europe), others opt to cover only parts of this period or deal exclusively with political/social-economic/cultural/intellectual history

prof. Igal halfin

 

0621-1690-02
 חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
 Introduction to the Twentieth Century
ד"ר שפר שגיאשיעור ותגילמן307 ג'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן307 ד'1200-1000 סמ'  ב'

כללי: משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים מתמקדים בהיסטוריה פוליטית,

קבוצה  1 ד"ר מיכל שפירא
בקורס זה נסקור סוגיות שונות בהיסטוריה החברתית, תרבותית, צבאית, מגדרית, כלכלית ואינטלקטואלית של אירופה למין 1890. נבחן נושאים שונים במאה זאת בה ארעו שינויים בקצב מסחרר וחסר תקדים ששינו סדרי עולם ואת חייהם של גברים, נשים וילדים באירופה ומחוצה לה. בין הסוגיות בהן נדון: מודרניות ומודרניזם, התפתחות מדעי האדם והפסיכואנליזה, אימפריאליזם והגירה, מלחמת העולם הראשונה, המאבקים לשיווין מגדרי ומעמדי, פציפיזם, פשיזם, קומוניזם ונאציזם והתפתחות הדמוקרטיה, מלחמת העולם השנייה, מוות המונים, המלחמה הקרה, התפתחות מדינת הרווחה, הדה-קולוניזציה, המהפכה המינית ותרבות שנות השישים, התפתחות הקולנוע, פוסטמודרניזם, נפילת חומת ברלין והאיחוד האירופי.

קבוצה  2 - ד"ר שגיא שפר

בתרגיל נעקוב אחר כמה תהליכים מרכזיים באירופה של המאה העשרים. נדבר על צמיחת המדינה, על המאבק הממושך בין האידיאולוגיות הכוללניות, על השינויים בתפיסות המרחק והזמן ועל ההשפעות שלהם על תפיסות של שייכות. נעסוק בתפקיד האלימות בעיצוב היבשת במהלך מאה זו, בהגירה על סוגיה השונים, בתהליכי החלוקה והאיחוד של היבשת, בכיבושים בתוך ומחוץ ליבשת ובמאבקים כנגד כובשים. נשים דגש בתרגיל על המבט על אירופה מן הפריפריה ונתעכב גם על כמה זוויות מבט פחות מוכרות. בין הארועים והתהליכים שיוזכרו: מלחמות העולם, המלחמה הקרה, קולוניאליזם ודה-קולוניזציה, העברות אוכלוסיה, מאבקים לשוויון זכויות ועליית שיח הזכויות באופן כללי, ניאו ליברליזם וצרכנות, קריסת הגוש המזרחי.נקדיש זמן בתרגיל ללימוד ופיתוח כישורים בסיסיים לעבודת ההיסטוריון כגון ניתוח תעודות היסטוריות, חיפוש חומרים וכתיבת עבודות. הצטרפות לקורס לאחר הפסד של שניים או יותר שעורים בתחילת הסמסטר תתאפשר רק באישור המרצה.

 

 קבוצה 3  ד"ר אמיר טייכר

התרגיל יתמקד במחצית הראשונה של המאה העשרים תוך מתן דגש למלחמת העולם הראשונה, למהפכה הקומוניסטית, לעליית הפאשיזם, לנאציזם, ולעיצוב המחודש של אירופה אחרי מלחמת העולם השניה. נלמד לנתח מגוון של מקורות, לקרוא מאמרים באופן מתוחכם, לחפש חומרים ולבחון באופן ביקורתי טענות היסטוריות. לתשומת לבכם, השתתפות בשיעור מחייבת נוכחות, קריאה מרובה והשתתפות פעילה בדיונים. 

קבוצה 4-  פרופ' יגאל חלפין

הנחת העבודה של התרגיל היא שמשטרים אידיאולוגיים-מילנאריים, לשון אחרת משטרים טוטליטריים, הם תופעה ספציפית למאה העשרים. התרגיל יעמוד על מושג האידיאולוגיה המשיחית הסקולרית ויטען שהן הנאציזם והן הסטליניזם הינן תנועות שניסו להציע דרך מדעית (בין תורת הגזע או תורת המעמד) ואקטיבית (תורת המהפכה) להבאת הגאולה ובניית עולם נקי מטומאה (חופשי מיהודים או מבורגנים). התרגיל יתמקד בהשוואת גוף המחקר העוסק בהיטלריזם, עם המחקר החדיש של הסטליניזם, מתוך כוונה להחיות את ההשוואה בין שני המשטרים שנזנחה מאז שנות החמישים. נשאף להבין כיצד התשובות השונות אודות טבעם של המשטר הנאצי והמשטר הסטליניסטי, משקפות ויכוח מתודולוגי-תיאורטי. הצדדים בויכוח זה הם ההיסטוריה החברתית, הרואה במעמדות את מנוף ההיסטוריה וההיסטוריה האינטלקטואלית החדשה, המדגישה את תפקיד השפה המהפכנית כסוכן המרכזי של התהליך ההיסטורי.

"The long twentieth century" begins as early as 1870 and continues to this day. Changes came extra fast during this period and not all of them can be included in a single course. Teachers therefore choose different focuses for their courses and sometimes concentrate on a more limited geographic region (Russia and Eastern Europe, Central, or Western Europe), others opt to cover only parts of this period or deal exclusively with political/social-economic/cultural/intellectual history. 

Dr. michal Sapira

This course surveys different issues in the cultural, social, economic, military, gender and intellectual history of modern Europe. The 20th century saw swift and unprecedented changes that radically influenced the lives of European (and non-European) men, women and children. Among the issues we will discuss are: modernism and modernity; imperialism and migration; cinema and modern visual culture; ; the development of the human sciences and of psychoanalysis; World War One; feminism and socialism; pacifism, fascism, communism and Nazism and the development of democracy; World War Two; the Cold War; the development of the welfare state; decolonization, the sexual revolution and the 1960s, and the fall of the Berlin Wall and the European Union

Dr. Sagi schaefer

"The long twentieth century" begins as early as 1870 and continues to this day. Changes came extra fast during this period and not all of them can be included in a single course. Teachers therefore choose different focuses for their courses and sometimes concentrate on a more limited geographic region (Russia and Eastern Europe, Central, or Western Europe), others opt to cover only parts of this period or deal exclusively with political/social-economic/cultural/intellectual history

 

Prof. Iris Rachamimov

Many historians argue that the twentieth century was "the most brutal century".  Two world wars took place during the first half of the century, tens of millions of people were murdered in Europe and outside it, accompanied by murderous purges on ideological and ethnic grounds. During the twentieth century mass surveillance systems were established on an unprecedented scale. Nevertheless, during the same time, the population of the world grew at an explosive rate and more people live on earth for a longer period of time and in better material conditions than ever before. Europe exemplifies this contrast most vividly. European countries with a history of belligerence and colonialism place the promotion of basic human rights at the heart of their political activity. This course will deal with the complex history of the twentieth century: it will focus especially on the period of 1890-1945 and will analyze main historical events against the backdrop of long-term social, cultural and economic trends.

 

0621-1690-03
 חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
 Introduction to the Twentieth Century
ד"ר שפירא מיכלשיעור ותגילמן317 ג'1800-1400 סמ'  ב'

כללי: משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים מתמקדים בהיסטוריה פוליטית,

קבוצה  1 ד"ר מיכל שפירא
בקורס זה נסקור סוגיות שונות בהיסטוריה החברתית, תרבותית, צבאית, מגדרית, כלכלית ואינטלקטואלית של אירופה למין 1890. נבחן נושאים שונים במאה זאת בה ארעו שינויים בקצב מסחרר וחסר תקדים ששינו סדרי עולם ואת חייהם של גברים, נשים וילדים באירופה ומחוצה לה. בין הסוגיות בהן נדון: מודרניות ומודרניזם, התפתחות מדעי האדם והפסיכואנליזה, אימפריאליזם והגירה, מלחמת העולם הראשונה, המאבקים לשיווין מגדרי ומעמדי, פציפיזם, פשיזם, קומוניזם ונאציזם והתפתחות הדמוקרטיה, מלחמת העולם השנייה, מוות המונים, המלחמה הקרה, התפתחות מדינת הרווחה, הדה-קולוניזציה, המהפכה המינית ותרבות שנות השישים, התפתחות הקולנוע, פוסטמודרניזם, נפילת חומת ברלין והאיחוד האירופי.

קבוצה  2 - ד"ר שגיא שפר

בתרגיל נעקוב אחר כמה תהליכים מרכזיים באירופה של המאה העשרים. נדבר על צמיחת המדינה, על המאבק הממושך בין האידיאולוגיות הכוללניות, על השינויים בתפיסות המרחק והזמן ועל ההשפעות שלהם על תפיסות של שייכות. נעסוק בתפקיד האלימות בעיצוב היבשת במהלך מאה זו, בהגירה על סוגיה השונים, בתהליכי החלוקה והאיחוד של היבשת, בכיבושים בתוך ומחוץ ליבשת ובמאבקים כנגד כובשים. נשים דגש בתרגיל על המבט על אירופה מן הפריפריה ונתעכב גם על כמה זוויות מבט פחות מוכרות. בין הארועים והתהליכים שיוזכרו: מלחמות העולם, המלחמה הקרה, קולוניאליזם ודה-קולוניזציה, העברות אוכלוסיה, מאבקים לשוויון זכויות ועליית שיח הזכויות באופן כללי, ניאו ליברליזם וצרכנות, קריסת הגוש המזרחי.נקדיש זמן בתרגיל ללימוד ופיתוח כישורים בסיסיים לעבודת ההיסטוריון כגון ניתוח תעודות היסטוריות, חיפוש חומרים וכתיבת עבודות. הצטרפות לקורס לאחר הפסד של שניים או יותר שעורים בתחילת הסמסטר תתאפשר רק באישור המרצה.

 

 קבוצה 3  ד"ר אמיר טייכר

התרגיל יתמקד במחצית הראשונה של המאה העשרים תוך מתן דגש למלחמת העולם הראשונה, למהפכה הקומוניסטית, לעליית הפאשיזם, לנאציזם, ולעיצוב המחודש של אירופה אחרי מלחמת העולם השניה. נלמד לנתח מגוון של מקורות, לקרוא מאמרים באופן מתוחכם, לחפש חומרים ולבחון באופן ביקורתי טענות היסטוריות. לתשומת לבכם, השתתפות בשיעור מחייבת נוכחות, קריאה מרובה והשתתפות פעילה בדיונים. 

קבוצה 4-  פרופ' יגאל חלפין

הנחת העבודה של התרגיל היא שמשטרים אידיאולוגיים-מילנאריים, לשון אחרת משטרים טוטליטריים, הם תופעה ספציפית למאה העשרים. התרגיל יעמוד על מושג האידיאולוגיה המשיחית הסקולרית ויטען שהן הנאציזם והן הסטליניזם הינן תנועות שניסו להציע דרך מדעית (בין תורת הגזע או תורת המעמד) ואקטיבית (תורת המהפכה) להבאת הגאולה ובניית עולם נקי מטומאה (חופשי מיהודים או מבורגנים). התרגיל יתמקד בהשוואת גוף המחקר העוסק בהיטלריזם, עם המחקר החדיש של הסטליניזם, מתוך כוונה להחיות את ההשוואה בין שני המשטרים שנזנחה מאז שנות החמישים. נשאף להבין כיצד התשובות השונות אודות טבעם של המשטר הנאצי והמשטר הסטליניסטי, משקפות ויכוח מתודולוגי-תיאורטי. הצדדים בויכוח זה הם ההיסטוריה החברתית, הרואה במעמדות את מנוף ההיסטוריה וההיסטוריה האינטלקטואלית החדשה, המדגישה את תפקיד השפה המהפכנית כסוכן המרכזי של התהליך ההיסטורי.

"The long twentieth century" begins as early as 1870 and continues to this day. Changes came extra fast during this period and not all of them can be included in a single course. Teachers therefore choose different focuses for their courses and sometimes concentrate on a more limited geographic region (Russia and Eastern Europe, Central, or Western Europe), others opt to cover only parts of this period or deal exclusively with political/social-economic/cultural/intellectual history.

Dr. michal Sapira

This course surveys different issues in the cultural, social, economic, military, gender and intellectual history of modern Europe. The 20th century saw swift and unprecedented changes that radically influenced the lives of European (and non-European) men, women and children. Among the issues we will discuss are: modernism and modernity; imperialism and migration; cinema and modern visual culture; ; the development of the human sciences and of psychoanalysis; World War One; feminism and socialism; pacifism, fascism, communism and Nazism and the development of democracy; World War Two; the Cold War; the development of the welfare state; decolonization, the sexual revolution and the 1960s, and the fall of the Berlin Wall and the European Union

 Dr. Sagi schaefer

"The long twentieth century" begins as early as 1870 and continues to this day. Changes came extra fast during this period and not all of them can be included in a single course. Teachers therefore choose different focuses for their courses and sometimes concentrate on a more limited geographic region (Russia and Eastern Europe, Central, or Western Europe), others opt to cover only parts of this period or deal exclusively with political/social-economic/cultural/intellectual history

Prof. Iris Rachamimov  

Many historians argue that the twentieth century was "the most brutal century".  Two world wars took place during the first half of the century, tens of millions of people were murdered in Europe and outside it, accompanied by murderous purges on ideological and ethnic grounds. During the twentieth century mass surveillance systems were established on an unprecedented scale. Nevertheless, during the same time, the population of the world grew at an explosive rate and more people live on earth for a longer period of time and in better material conditions than ever before. Europe exemplifies this contrast most vividly. European countries with a history of belligerence and colonialism place the promotion of basic human rights at the heart of their political activity. This course will deal with the complex history of the twentieth century: it will focus especially on the period of 1890-1945 and will analyze main historical events against the backdrop of long-term social, cultural and economic trends.

0621-1690-04
 חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
 Introduction to the Twentieth Century
פרופ חלפין יגאלשיעור ותגילמן450 ג'2000-1600 סמ'  ב'

כללי: משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים מתמקדים בהיסטוריה פוליטית,

קבוצה  1 ד"ר מיכל שפירא
בקורס זה נסקור סוגיות שונות בהיסטוריה החברתית, תרבותית, צבאית, מגדרית, כלכלית ואינטלקטואלית של אירופה למין 1890. נבחן נושאים שונים במאה זאת בה ארעו שינויים בקצב מסחרר וחסר תקדים ששינו סדרי עולם ואת חייהם של גברים, נשים וילדים באירופה ומחוצה לה. בין הסוגיות בהן נדון: מודרניות ומודרניזם, התפתחות מדעי האדם והפסיכואנליזה, אימפריאליזם והגירה, מלחמת העולם הראשונה, המאבקים לשיווין מגדרי ומעמדי, פציפיזם, פשיזם, קומוניזם ונאציזם והתפתחות הדמוקרטיה, מלחמת העולם השנייה, מוות המונים, המלחמה הקרה, התפתחות מדינת הרווחה, הדה-קולוניזציה, המהפכה המינית ותרבות שנות השישים, התפתחות הקולנוע, פוסטמודרניזם, נפילת חומת ברלין והאיחוד האירופי.

קבוצה  2 - ד"ר שגיא שפר

בתרגיל נעקוב אחר כמה תהליכים מרכזיים באירופה של המאה העשרים. נדבר על צמיחת המדינה, על המאבק הממושך בין האידיאולוגיות הכוללניות, על השינויים בתפיסות המרחק והזמן ועל ההשפעות שלהם על תפיסות של שייכות. נעסוק בתפקיד האלימות בעיצוב היבשת במהלך מאה זו, בהגירה על סוגיה השונים, בתהליכי החלוקה והאיחוד של היבשת, בכיבושים בתוך ומחוץ ליבשת ובמאבקים כנגד כובשים. נשים דגש בתרגיל על המבט על אירופה מן הפריפריה ונתעכב גם על כמה זוויות מבט פחות מוכרות. בין הארועים והתהליכים שיוזכרו: מלחמות העולם, המלחמה הקרה, קולוניאליזם ודה-קולוניזציה, העברות אוכלוסיה, מאבקים לשוויון זכויות ועליית שיח הזכויות באופן כללי, ניאו ליברליזם וצרכנות, קריסת הגוש המזרחי.נקדיש זמן בתרגיל ללימוד ופיתוח כישורים בסיסיים לעבודת ההיסטוריון כגון ניתוח תעודות היסטוריות, חיפוש חומרים וכתיבת עבודות. הצטרפות לקורס לאחר הפסד של שניים או יותר שעורים בתחילת הסמסטר תתאפשר רק באישור המרצה.

 

 קבוצה 3  ד"ר אמיר טייכר

התרגיל יתמקד במחצית הראשונה של המאה העשרים תוך מתן דגש למלחמת העולם הראשונה, למהפכה הקומוניסטית, לעליית הפאשיזם, לנאציזם, ולעיצוב המחודש של אירופה אחרי מלחמת העולם השניה. נלמד לנתח מגוון של מקורות, לקרוא מאמרים באופן מתוחכם, לחפש חומרים ולבחון באופן ביקורתי טענות היסטוריות. לתשומת לבכם, השתתפות בשיעור מחייבת נוכחות, קריאה מרובה והשתתפות פעילה בדיונים. 

קבוצה 4-  פרופ' יגאל חלפין

הנחת העבודה של התרגיל היא שמשטרים אידיאולוגיים-מילנאריים, לשון אחרת משטרים טוטליטריים, הם תופעה ספציפית למאה העשרים. התרגיל יעמוד על מושג האידיאולוגיה המשיחית הסקולרית ויטען שהן הנאציזם והן הסטליניזם הינן תנועות שניסו להציע דרך מדעית (בין תורת הגזע או תורת המעמד) ואקטיבית (תורת המהפכה) להבאת הגאולה ובניית עולם נקי מטומאה (חופשי מיהודים או מבורגנים). התרגיל יתמקד בהשוואת גוף המחקר העוסק בהיטלריזם, עם המחקר החדיש של הסטליניזם, מתוך כוונה להחיות את ההשוואה בין שני המשטרים שנזנחה מאז שנות החמישים. נשאף להבין כיצד התשובות השונות אודות טבעם של המשטר הנאצי והמשטר הסטליניסטי, משקפות ויכוח מתודולוגי-תיאורטי. הצדדים בויכוח זה הם ההיסטוריה החברתית, הרואה במעמדות את מנוף ההיסטוריה וההיסטוריה האינטלקטואלית החדשה, המדגישה את תפקיד השפה המהפכנית כסוכן המרכזי של התהליך ההיסטורי.

"The long twentieth century" begins as early as 1870 and continues to this day. Changes came extra fast during this period and not all of them can be included in a single course. Teachers therefore choose different focuses for their courses and sometimes concentrate on a more limited geographic region (Russia and Eastern Europe, Central, or Western Europe), others opt to cover only parts of this period or deal exclusively with political/social-economic/cultural/intellectual history.

Dr. michal Sapira

This course surveys different issues in the cultural, social, economic, military, gender and intellectual history of modern Europe. The 20th century saw swift and unprecedented changes that radically influenced the lives of European (and non-European) men, women and children. Among the issues we will discuss are: modernism and modernity; imperialism and migration; cinema and modern visual culture; ; the development of the human sciences and of psychoanalysis; World War One; feminism and socialism; pacifism, fascism, communism and Nazism and the development of democracy; World War Two; the Cold War; the development of the welfare state; decolonization, the sexual revolution and the 1960s, and the fall of the Berlin Wall and the European Union

 Dr. Sagi schaefer

"The long twentieth century" begins as early as 1870 and continues to this day. Changes came extra fast during this period and not all of them can be included in a single course. Teachers therefore choose different focuses for their courses and sometimes concentrate on a more limited geographic region (Russia and Eastern Europe, Central, or Western Europe), others opt to cover only parts of this period or deal exclusively with political/social-economic/cultural/intellectual history

 .

Prof. Iris Rachamimov

Many historians argue that the twentieth century was "the most brutal century".  Two world wars took place during the first half of the century, tens of millions of people were murdered in Europe and outside it, accompanied by murderous purges on ideological and ethnic grounds. During the twentieth century mass surveillance systems were established on an unprecedented scale. Nevertheless, during the same time, the population of the world grew at an explosive rate and more people live on earth for a longer period of time and in better material conditions than ever before. Europe exemplifies this contrast most vividly. European countries with a history of belligerence and colonialism place the promotion of basic human rights at the heart of their political activity. This course will deal with the complex history of the twentieth century: it will focus especially on the period of 1890-1945 and will analyze main historical events against the backdrop of long-term social, cultural and economic trends.

Dr amir teicher

Our focus will be on the first half of the twentieth century: we will examine especially WWI, the communist revolution, the rise of fascism, Nazism and the reconstruction of Europe after WWII. We will learn how to analyze a variety of historical sources, to read academic articles, to search for new evidence and to critically examine historical arguments. NB, participation requires presence, lots of reading and active engagement in class discussions. 

 

0621-2043-01
 העולם הרומי במאה החמישית לספירת הנוצרים
 The Roman World in the 5th Century Ce
פרופ לניאדו אבשלוםסמינר גילמן362אד'1200-0800 סמ'  א'

תיאודוסיוס הגדול (395-379) היה הקיסר האחרון ששלט באימפריה הרומית כולה. לאחר מותו ירשו את שלטונו שני בניו, ארקדיוס (408-395) והונוריוס (423-395). כך נחלקה האימפריה הרומית, למעשה אך לא להלכה, לשתי מדינות שגורלן היה שונה. האחת, במערב, התפוררה תוך פחות ממאה שנה וחדלה להתקיים בשנת 476, ואילו האחרת, במזרח, שמרה על אחדותה הטריטוריאלית במאה החמישית ואף הרחיבה את גבולותיה במאה הששית. הסמינר בוחן את הסיבות לחלוקתה של האימפריה לשתי מדינות ולגורלן השונה.

לקריאה מוקדמת:

רובין, זאב, התנצרותה של אירופה, תל אביב 1991.

שצמן, ישראל, האימפריה הרומית ומורשתה, תל-אביב 2002.

Theodosius the Great (379-395) was the last emperor who ruled the entire Roman Empire. He was succeeded by his sons, Arcadius (395-408) and Honorius (395-423), and so the empire was divided into two states whose fate was different. While the Western one disintegrated within less than a century and ceased to exist in 476, the Eastern one maintained its territorial integrity in the 5th century, and even enlarged its borders in the 6th. This seminar examines the reasons for the division of the empire and for the different fate of its two parts.

0621-2064-01
 "כה אמר זרטוסטרא": מקורות ומורשת הדת הזורואסטרית
 "Thus Spoke Zarathustra": The Origins and Legacy of the Zoroastrian Religion
ד"ר אגוסטיני דומניקוסמינר גילמן260 ד'1800-1600 סמ'  א'
סמינר גילמן361אא'1800-1600 סמ'  א'

הזורואסטריזם היה אחת מן המסורות הדתיות החדשניות בעת העתיקה ובעת העתיקה המאוחרת. זו היה הדת המרכזית באיראן עד הכיבוש הערבי באמצע המאה ה-7 לספירה. מספר קהילות שרדו וחיות כיום בהודו ובאיראן. למחשבה הזורואסטרית היתה השפעה על המסורות הקלאסית, היהודית, הנוצרית והאסלמית. סמינר זה יסקור את ההיסטוריה של הדת הזורואסטרית מתחילה ועד המאות הראשונות של התקופה האסלמית (מאות 9-10 לספריה). בנוסף, על סמך מקורות ספרותיים והיסטוריים, נדון בתמות המרכזיות בה: בריאת העולם, טבעו של הטוב והשל הרע, העברת ידע קדוש, וסוף העולם.

קורס זה אינו דורש ידע קודם בלשונות עתיקות.

Zoroastrianism was one of the most original religious traditions in Antiquity and Late Antiquity. It was the primary religion of Iran until the Arab conquest of the country in the middle of the 7th century CE, and a few Zoroastrian communities still survive in India and Iran. Zoroastrian thought impacted the Classical, Jewish, Christian, and Islamic traditions. The seminar will survey the history of the Zoroastrian religion from its origins until the first centuries of Islamic era (9th -10th centuries CE). Furthermore, on the basis of literary and historical sources, the seminar will discuss the principal themes of Zoroastrianism, such as the creation of the world, the nature of good and evil, the transmission of sacred knowledge, and the end of the world.

This course does not require any prior knowledge of ancient languages.

 

0621-2065-01
 הקיסר יוסטיניאנוס הראשון (565-527)
 The Emperor Justinian the First (527-565)
פרופ לניאדו אבשלוםסמינר גילמן320 ב'1200-0800 סמ'  ב'

הן בשל משך שלטונו והן בשל יוזמותיו הרבות בתחומים שונים נחשב יוסטיניאנוס הראשון לאחד השליטים הבולטים של האימפריה הביזנטית, ובשנים האחרונות הוא מעורר עניין מחודש בקרב החוקרים. הסמינר יעסוק ברפורמות שהנהיג בתחומים השונים, במדיניותו בתחומי החוץ והדת, ובהשלכות שהיו לכך על האימפריה הביזנטית בימיו ובימי יורשיו הראשונים.

Due to the length of his reign as well as to his initiatives in many fields, Justinian the First is considered one of the most important rulers of the Byzantine Empire, and in recent years, he has been the object of renewed scholarly interest. This seminar will deal with his various reform projects, with his foreign and religious policy, as well as with their implications under his rule and that of his first successors

0621-2424-01
 בגוף ראשון: אנשים כותבים על עצמם 1600-1200
 Writing in the First Person, 1200-1600
פרופ אלגזי גד יעקבסמינר גילמן320 א'1800-1600 סמ'  א'
סמינר גילמן320 ג'1800-1600 סמ'  א'

בסמינר נעסוק במבחר טקסטים, שנכתבו בגוף ראשון בין המאות השלוש-עשרה והשש-עשרה – הקדמות לספרים, מכתבים אישיים, קורות חיים ולעתים אוטוביוגרפיות. מתוכם ננסה לחלץ דגמים תרבותיים ופרקטיקות חברתיות של עיצוב עצמי: כיצד תפסו בני אדם את עצמם? באלו דגמים ספרותיים עשו שימוש כדי לספר על קורותיהם – ובאלו הקשרים חברתיים? אלו דגמים מוכנים מראש של זהות והזדהות עמדו לרשותם?

In this seminar we shall analyse a selection of texts written in the first person between the thirteenth and the sixteenth centuries: prefaces to books, personal letters, academic CVs and sometimes autobiographies. We shall seek to reconstruct from the texts cultural models and social practices of fashioning persons: How did people conceive of themselves? What literary models did they use to tell about their lives – and in what social contexts? Which pre-existing models of identity and identification did they have at their disposal?

0621-2682-01
 מגדר וחברה באיטליה בתקופת הרנסנס
 Gender and Society in Italy During the Renaissance
סמינר סמ'  ב'

בסמינר זה נתחקה אחר הגישות השונות בחקר ההיסטוריה החברתית והתרבותית של איטליה בתקופה שבין המאה הארבע-עשרה לאמצע המאה השש-עשרה. במהלך הקורס, נסקור את ההסברים השונים להתרחשותן של התמורות המהותיות בחיי הרוח שאותן מקובל כיום לכנות בשם 'רנסנס' דווקא בשטחי המגף האיטלקי. כמון-כן, נדון במבקרי התזה של יעקב בורקהרדט במאה העשרים, ונעמוד על התחומים המרכזיים שבהם מתמקדים כיום חוקרי ההיסטוריה האיטלקית של המאות החמש-עשרה והשש-עשרה.

סמינר מצטיינים, הכולל סיור לימודי (חובה) לפירנצה. מספר המשתתפים בסמינר מוגבל. הקבלה מותנית בממוצע ציונים ובראיון אישי עם המרצה.

This seminar will focus on the main trends in the social and cultural history of Renaissance Italy (from the fourteenth to the mid-sixteenth century). We will explore the varied explanations for the development of innovative cultural trends that are nowadays referred to as ‘the Renaissance’ in the Italian peninsula. We will also discuss the main critiques of Jacob Burckhardt’s influential thesis in the twentieth century, and examine the main areas of research in the current historiography of fifteenth and sixteenth-century Italy.

Honors seminar. Includes an obligatory study tour to Florence. The number of students in  the seminar is limited. Enrollment is based on grade average and an interview with the course instructor

0621-2693-01
 מתנגדי השלטון ברוסיה הצארית: מי סלל את הדרך למהפכה?
 Opposition in Tsarist Russia: Who Paved the Way to Revolution
ד"ר קפלן ורהסמינר גילמן361אד'1800-1400 סמ'  ב'
בתחילת המאה ה-20 נחשבה רוסיה האימפריאלית לאחת המונרכיות החזקות באירופה, אך דווקא שם התרחשה ב-1917 המהפכה שגרמה לנפילתה של המונרכיה הרוסית ושינתה את פני העולם כולו. בניסיון לענות על השאלה: "מי סלל את הדרך למהפכה" יעסוק הסמינר בהיסטוריה של ההתנגדות לשלטון ברוסיה משנות השבעים של המאה ה-18 ועד שנות השבעים של המאה ה-19.
נתחיל בבחינת ההתקוממות העממית שגרמה לזעזוע של האימפריה הרוסית בשנות השבעים של המאה ה-18. בהמשך, נעקוב אחר הקמתן של האגודות הסודיות שקמו על בסיס אג'נדה פוליטית בשנות העשרים של המאה ה-19 והוגדרו בדיעבד כתנועת הדקבריסטים. ננסה להבין איך בקרב אגודות אלה, בהן השתתפו בני משפחות הצמרת של האצולה הרוסית, התגבש רעיון המרד נגד השלטון והוצא לפועל אך נכשל בדצמבר 1825. נתחקה אחרי פעילותו ועבודתו הספרותית של אלכסנדר הֶרצֶן, המהפכן הבולט בדור שאחרי, הנחשב לאב הרוחני של הסוציאליזם הרוסי, ונעסוק בהופעתם של ארגונים מחתרתיים שהגדירו את עצמם כמהפכניים ושמו להם למטרה להיאבק בשלטון האוטוקרטי, מאבק שבו כל האמצעים, כולל טרור, נחשבו לגיטימיים.
.
על סמך היכרות עם מקורות מגוונים ננסה לגבש מסקנות על דפוסי מרי, מחאה והתנגדות לשלטון ברוסיה הצארית. כמו כן, נחפש תשובה לשאלה הפרובוקטיבית החוזרת ונשנית בפולמוס ההיסטוריוגראפי – האם אפשר לדבר על תהליך מהפכני ממושך ורציף ברוסיה עד 1917 בו לקחו חלק מתנגדים לשלטון בדורות שונים, או שמא ההנחה בדבר קיומו של תהליך זה אינה אלא מיתוס?
הקורס פתוח לתלמידי מגמות העת החדשה והעת החדשה המוקדמת.
In the early twentieth century Russia was generally perceived as one of the strongest European monarchies - until the revolutions of 1917 brought an end to the Russian monarchy and led to profound changes throughout the world. In order to answer the question: “Who paved the way to the revolution?” the seminar will focus on the history of the opposition movements in imperial Russia from the 1770s to the 1870s.
The course starts with the Cossack and peasant rebellion that shook the Russian empire in the 1770s, and proceeds to analyze the establishment and activity of the secret societies that appeared in Russia in the 1810s and which were later defined as the Decembrist movement. The main question is why and how these societies, made up of young privileged members of the Russian nobility, conceived of their plan of armed revolt against the Tsar and even tried to realize it. The seminar’s other heroes are the political thinker Alexander Hertsen, the author of fascinating memoirs depicting life in Russia in the 1830s-1840s, and members of the radical underground organizations of the 1860s-1870, who sought to fight the monarchy as a political regime and did not hesitate to use political terror for that purpose.
The seminar explores the patterns of opposition and protest in Russia, how the Tsarist regime responded to the movements’ activities, and the lives and fates of those who dared to struggle against the omnipotent Russian rulers.
The seminar is open to students of early modern and modern history.


0621-2698-01
 חברה ותרבות באיטליה הרנסנסית
 Society and Culture in Renaissance Italy
פרופ הרציג תמרסמינר גילמן320 ג'1200-0800 סמ'  ב'

* דרישת קדם: שו"ת חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת*

בסמינר זה נתחקה אחר הגישות השונות בחקר ההיסטוריה החברתית והתרבותית של איטליה בתקופה שבין המאה הארבע-עשרה לאמצע המאה השש-עשרה. במהלך הקורס, נסקור את ההסברים השונים להתרחשותן של התמורות המהותיות בחיי הרוח שאותן מקובל כיום לכנות בשם 'רנסנס' דווקא בשטחי המגף האיטלקי. כמון-כן, נדון במבקרי התזה של יעקב בורקהרדט במאה העשרים, ונעמוד על התחומים המרכזיים שבהם מתמקדים כיום חוקרי ההיסטוריה האיטלקית של המאות החמש-עשרה והשש-עשרה.

סמינר מצטיינים, הכולל סיור לימודי (חובה) לפירנצה. מספר המשתתפים בסמינר מוגבל. הקבלה מותנית בממוצע ציונים ובראיון אישי עם המרצה.

This seminar will focus on the main trends in the social and cultural history of Renaissance Italy (from the fourteenth to the mid-sixteenth century). We will explore the varied explanations for the development of innovative cultural trends that are nowadays referred to as ‘the Renaissance’ in the Italian peninsula. We will also discuss the main critiques of Jacob Burckhardt’s influential thesis in the twentieth century, and examine the main areas of research in the current historiography of fifteenth and sixteenth-century Italy.

Honors seminar. Includes an obligatory study tour to Florence. The number of students in  the seminar is limited. Enrollment is based on grade average and an interview with the course instructor

.

0621-2710-01
 עידן המרות הדת
 The Age of Religious Conversion
פרופ הרציג תמרסמינר גילמן319אג'1200-0800 סמ'  א'

* דרישת קדם: שו"ת חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת*

בעידן הרפורמציה ומלחמות הדת, נשים וגברים באזורים אירופים שונים עברו תדיר ממחנה דתי אחד למשנהו. סמינר זה מבקש לבחון את מאפייניהן של המרות הדת בתקופה זו תוך התייחסות לנסיבות, לאופי ולהשלכות שנודעו להן במאות השש-עשרה והשבע-עשרה. במהלך הקורס ננתח מספר סוגים של מקורות בני התקופה, וביניהם יומנים, מכתבים, חיבורי תעמולה, דרשות, ביוגרפיות וכרוניקות של מנזרים. כמו-כן, נקרא מחקרים מהעשורים האחרונים העוסקים בסוגיות כמו זהותם של המומרים ויחסה של החברה הסובבת אליהם.

 

In the age of Reformation and religious warfare, women and men in various European regions often changed their confessional identity. In this seminar, we will discuss the traits of individual religious conversions in the sixteenth and seventeenth centuries, exploring the circumstances in which they occurred as well as their varied characterstics and implications. We will analyze various types of sources, including diaries, letters, propagandistic tracts, sermons, biographies, and convent chroniclers, and discuss recent scholarship dealing with issues such as converts’ identity and attitudes towards converts

0621-2736-01
 דקארט ופסקל: הגות, דת ומדע במאה ה-17
 Descartes and Pascal: Philosophy, Science and Regigion in the 17th Century
ד"ר רבינוביץ עודדסמינר גילמן320 ב'1200-0800 סמ'  א'

רנה דקארט (Descartes) ובלז פסקל (Pascal) הם שניים מההוגים החשובים ביותר של המאה השבע עשרה. שניהם עסקו במגוון נושאים, והרימו תרומות משמעותיות למחשבה הפילוסופית, המדעית, והדתית של התקופה. הסמינר יתבסס על ההשוואה בין דקארט לפסקל בכדי ללכת מעבר לקריאה הפנימית בקורפוס הגותי. כך נוכל לבחון סוגיות כלליות בהיסטוריה התרבותית של המאה השבע עשרה, הקשורות לשינויים בקהלי קוראים במהלך התקופה, ליחסים בין תחומי ידע או בין דת למדע בתקופת "המהפכה המדעית", ולמקום השונה שהוענק לשניהם בקאנון של התרבות הצרפתית.

René Descartes and Blaise Pascal were two of the most important thinkers in the seventeenth century. Both treated in their works a wide range of subjects, and made significant contributions to philosophy, science, and religious thought. The seminar will be based on a comparison between Descartes and Pascal to go beyond a narrowly focused reading of a philosophical corpus. This will allow us to examine important problems in the cultural history of the seventeenth century, related to changes in the reading public, to changes in the structures of intellectual disciplines, to the relations between science and religion during the Scientific Revolution, and to the different place of these authors in the canon of French culture

0621-2738-01
 להירשם בהיסטוריה
 To Inscribe oneself in History
פרופ קופרטי-צור נדיןסמינר רוזנברג211 ב'2000-1600 סמ'  ב'

החל מפיליפ דה קומין, יועצו של לואי ה-11, מלך צרפת, הולך וגדל מספר הממוארים הנכתבים ע"י משרתי המדינה. כולם מתאפיינים ברצון הכותב לרשום את תרומתו האישית למדינתו דווקא מפני שלאור כישלונות פוליטיים ואחרים של הכותב  - תרומה זו לעיתים מוטלת בספק. הסמינר יעסוק בגורמים המאפשרים את פריחת סוגת הממואר עם צמיחתה בסוף המאה ה- 15 ועד למאה ה-17. במאה ה-17 אופי הסוגה משתנה, סגנונה ההיסטורי המובהק נצבע בצבעים הרכים יותר של הרומן המשלב סיפורי אהבה עם סיפורים פיקרסקיים. בין הגורמים להתפתחות הסוגה: התודעה ההיסטורית והשפעת אירועים היסטוריים ואישיים וכן השפעת יצירות מהעולם העתיק (פלוטארקוס, סואטוניוס) אשר זכו לעדנה ברנסנס בעקבות ההומניזם והפכו לנגישות יותר וכמודלים של כתיבה (סיפורי תהילה). נדון בהשפעת פרקטיקות דתיות כגון הווידויים ונבחן את השפעתן על ייצוג ה"אני" בטקסט שנוטה להתייחס להיסטוריה פחות כביטוי להתערבות האל ויותר כפרי מעשי האדם. במהלך המאה ה-17, מספר נשים הכותבות ממוארים עולה, נבחן את האופן בו הן מצדיקות את השימוש בסוגה המוגדרת כגברית ביסודה. לבסוף נבחן את השפעת השיוך הדתי על כתיבת הממוארים.   

Suetone, Vie des Douze Césars, Paris, le livre de poche, 1990 ; Plutarque, Les vies des hommes illustres ; Jules César, les Commentaires ; Cicéron, Lettre à Atticus ; Saint Augustin, Les Confessions ; Pierre Abélard, Histoire de mes malheurs ; Guibert de Nogent, De Vita Sua ; Cardan, De Vita Sua ; Benvenuto Cellini, Histoire de ma vie ; Philippe de Commynes, Mémoires ; Marguerite de Valois, Mémoires ; Charlotte Duplessis-Mornay, Mémoires ; Le cardinal de Retz, Mémoires ; Saint Simon, Mémoires ; Clément Marot, L'adolescence clémentine ; Joachim du Bellay, Les regrets ; Jean Jacques Rousseau, Les Confessions

0621-3255-01
 תרבות סוף המאה ה-19: וינה, פראג בודפשט
 Fin De Siecle: Vienna, Prague, Budapest
פרופ רחמימוב איריססמינר גילמן320 ד'2000-1600 סמ'  א'

ערי מרכז אירופה בשלהי המאה התשע עשרה מוצגות לעיתים קרובות בהיסטוריוגרפיה כבתי היוצר החשובים ביותר של התרבות המודרניסטית האירופית. בין ברלין ובודפשט, וינה ופראג פעלו כמה מהתנועות, ההוגים והיוצרים החשובים ביותר המזוהים עם המודרנה: פרויד, קפקא, אדולף לוס, רוברט מוסיל ואגון שילה הם רק כמה מהדמויות שפעלו לפתח "שפה חדשה" שתתאים ותשקף את העולם המודרני של המאה העשרים. בסמינר זה נדון בכמה מהסוגיות המרכזיות שהעסיקו היסטוריונים בהקשרה של "תרבות סוף המאה התשע עשרה" (fin de siècle). נתמקד במיוחד בשאלות של בינוי עירוני ותכנון מרחבי בעיר המודרנית, המצב הקיומי היהודי כקטליזטור של חדשנות תרבותית; התהוות הסקסולוגיה והמצאת ההומוסקסואליות (וגם ההטרוסקסואליות), אמנציפציה מגדרית ושנאת נשים (מיזוגניות) ויעוד האמן בחברה המודרנית. בין היוצרים והמבקרים בהם נעסוק יהיו: סטפן צוויג, פרנץ קפקא, גוסטב מאהלר, רוברט מוסיל, ארתור שניצלר, גוסטב קלימט, תיאודור הרצל, ואוסקר קוקשקה.

The urban centers of Central Europe have been portrayed frequently as the birthplace of European modernist culture. Some of the most important authors, thinkers and artists lived and created in Vienna, Budapest and Prague in the years 1870-1918. Freud, Kafka, Musil, Loos, Krafft-Ebing  and Egon Schiele are among the names associated  with the attempts to develop a deeper and more "authentic" culture for modern life. This seminar will examine some of the main issues discussed by scholars in context of fin de siècle culture: urban planning in the modern city; the Jewish existential condition as a catalyst for cultural creativity; the emergence of sexology and the invention of homosexuality (and heterosexuality); women emancipation and cultural misogyny; artists and their calling in modern life. We will discuss among other things works by Zweig, Kafka, Mahler, Musil, Schnitzler, Herzl and Kokoschka.  

0621-3293-01
 ההיסטוריה של הפסיכולוגיה
 History of Psychology in Modern Europe
ד"ר שפירא מיכלסמינר גילמן449 ד'1400-1000 סמ'  ב'

הרעיונות והשפה של הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה והפסיכואנליזה משפיעים היום על כל תחומי החיים החל מיחסי גברים ונשים, יחסי הורים וילדים, הדיבור והטיפול בטראומות מלחמה, ההבחנה בין הטרוסקסואליות והומוסקסואליות והדיבור על מיעוטים מיניים, הטיפול בקשיים נפשיים והקיטלוג של ספקטרום הרגשות האנושיים. אולם כיצד התפתחה ההיסטוריה של הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה והפסיכואנליזה וכיצד הגיעו מדעי העצמי הללו לעמדת השפעה כה רחבה על חיי נשים, גברים וילדים בעת המודרנית מהמאה ה-18 ועד היום? הסמינר בוחן מקרוב שאלות מפתח בהיסטוריה של מדעי האדם בתרבות המערב. הסמינר יעסוק בסוגיות היסטוריות כגון התפתחות הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה המודרנית; המדיקליזציה של הבדלים מגדריים ואתניים; רפואה, גבריות ואנטישמיות; הפסיכולוגיה של המיניות ומדע הסקסולוגיה; מדע ומיעוטים מיניים; מגדר, נוירוזה וטראומה; נשים, גברים ופסיכואנליזה; היסטריה ומגדר; הלם קרב, מלחמה וגבריות; העצמי המודרני ו"תרבות הפרוזק".

 

The language and ideas of psychology, psychiatry and psychoanalysis are influencing almost all areas of everyday life today from gender relations, to parent-child interactions, to the discourse and treatment of war trauma, discussions of sexuality and of sexual minorities and the treatment and taxonomy of human emotions and mental predicaments. But how did these sciences of the self grew into such influential roles, impacting the lives of men, women and children from the 18th century to today?

In this seminar we will concentrate on psychiatry, psychology and psychoanalysis and explore how they shaped and remade the lives of modern men and women. Using interdisciplinary scholarship from history, critical theory, and psychology topics will include: gender and the birth of modern psychiatry and psychology; the medicalization of gender and ethnic difference; psychology and the history of sexuality; sexology; gender, neurosis and trauma; psychoanalysis, men and women; gender and hysteria; gender, science and anti-Semitism; masculinity, war and shell shock; and gender and the rise of the “Prozac Nation."

0621-3294-01
 גרמניה מחלוקה לאיחוד
 Germany From Division to Unification
ד"ר שפר שגיאסמינר גילמן320 ד'1400-1000 סמ'  א'

בסמינר נעסוק בשתי חידות היסטוריוגרפיות שהעסיקו ומעסיקות את חוקרי החברה הגרמנית הבתר-מלחמתית. הסוגייה הראשונה היא סוגיית ההתאוששות המופלאה של המדינות הגרמניות לאחר החורבן של 1945, והשנייה היא שאלת עמידות המחיצות החברתיות בין מערב ומזרח גרמניה, שמסרבות להעלם גם שני עשורים לאחר האיחוד הרשמי. הסמינר מושתת על הטענה שחלקים חשובים מההסבר לשתי הקושיות טמונים בקשר שביניהן.

 ב-1945 חרבה האימפריה הגרמנית. המדינה חדלה להתקיים, והמרחב שבו שלטה נתפס ונשלט על ידי כוחות כיבוש זרים. המשאבים והתשתיות נוצלו עד תום, הושמדו, פורקו או הוחרמו. שטחי "מרחב המחיה" שכבשו כוחות האימפריה נתפסו וחולקו לאויביה. בשטח שנותר רוכזו מעל לעשרה מיליוני פליטים, מיליונים נוספים של נכים ופצועים, חסרי בית, אסירי מלחמה ועובדי כפייה לשעבר. פחות משלושה עשורים לאחר מכן, ב-1973, התקבלו הרפובליקה הפדרלית הגרמנית והרפובליקה הדמוקרטית הגרמנית לארגון האומות המאוחדות. קהילת האומות העניקה חותמת סופית של לגיטימציה לקיומן של לא אחת, כי אם שתי מדינות גרמניות נפרדות. שתיהן התגאו במשטרים יציבים, כלכלות מפותחות ושירותי רווחה מתקדמים, שהציבו אותן בחזית של גושי המזרח והמערב של המלחמה הקרה, ככוחות המובילים לצד שתי מעצמות העל. כיצד קרה שתוך פחות משלושה עשורים לאחר קריסת הרייך השלישי קמו על חורבותיו שתי מדינות עצמאיות, חזקות ויציבות עד כדי כך? כיצד הפכה קהילת הלאום הגרמנית, ה"פולקסגמיינשפט" המגוייסת של ימי הרייך השלישי, לשתי קהילות נפרדות, שהמרחק ביניהן רק הלך וגדל? מהו הקשר בין שתי התופעות?

שש עשרה שנה מאוחר יותר קרסה מזרח גרמניה ונבלעה כלא היתה בתוך שכנתה הגדולה והחזקה ממנה. כיצד קרה שמדינה מודרנית חדלה להתקיים בהליך של פחות משנה? מהם הגורמים שהביאו להעלמותה ומהן ההשלכות של תהליך זה על הגרמנים עד היום? הסמינר משלב היסטוריה חברתית, כלכלית ופוליטית כדי לבחון התפתחות של מוסדות, תפיסות וקהילות בגרמניה הבתר מלחמתית.

The seminar will tackle two historical questions which drew the attention of many scholars of postwar German society and history. The first is what enabled the amazing revival and growth of the German states following the collapse of 1945. The second is what makes the social divisions between East and West Germans so resilient as to prevent their disappearance two decades after the fall of the Berlin Wall. This seminar is based on the contention that important elements in the explanations of both questions lie in the connections between them.

In 1945 the German Empire lay in ruins. The state ceased to exist and the space it ruled was divided and occupied by foreign powers. Resources and infrastructure not fully exploited for the war effort were confiscated or dismantled. The territories of the “Lebensraum” were taken over by enemy states and in the remaining space more than ten million refugees and deportees were concentrated with millions of maimed and crippled, homeless and camp survivors. Less than three decades later, in 1973, the United Nations accepted not one but two independent German states as members, endowing them with international legitimacy. Both states boasted stable regimes, developed economies, highly regarded social services. Both were at the forefront of the Eastern and Western Blocs of the Cold War as the leading powers alongside their respective superpowers. How have two strong and stable states come to be on the ruins of the Third Reich within less than three decades? How has the mobilized and unified Volksgemeinschaft turn into two separate, rival societies, increasingly far and disconnected? What were the connections between these processes?

Sixteen years later, East Germany collapsed and was swallowed by its larger and stronger neighbor. How has a modern state ceased to exist within less than a year? What were the causes and what are the consequences of this process.The seminar combines social, economic and political history to examine the development of concepts, institutions and communities in postwar Germany.

0621-3295-01
 שפה,תרבות וטרור בבולשביזם
 Language, Culture and Terrorism in Bolshevism
פרופ חלפין יגאלסמינר גילמן361אג'2000-1600 סמ'  א'

הסמינר יעסוק בתקופה המעצבת בהיסטוריה של ברית המועצות: ממלחמת האזרחים (1921) ועד לטרור הגדול )1937-38). נשלב הצגה של חומרים היסטוריוגרפיים עם קריאה קרובה של מקורות היסטוריים ואומנותיים. הסוגיות שידונו כוללות בין השאר את שאלת תפקיד המפלגה במשטר, מאפייני האופוזיציה הפנימית, עיצוב דמות האדם החדש והתרבות החדשה, ושאלת ההתנגדות. נקרא מקרוב אוטוביוגרפיות של בולשביקים, פרוטוקולים של חקירות, וקטעים מיומנים של בני התקופה לצד אינסטלציות, צילומים וסרטים של אומני האוונגרד והריאליזם הסוציאליסטי.

The seminar will examine selected issues in Soviet history from the end of the Civil War (1921) until the Great Purge (1937-38). Significant time will be allotted to the reading of historiographical materials dealing with the role of the Party in the new regime, the nature of the internal opposition, the shaping of the New Man and the New Culture, and the question of Resistance. The study of secondary literature will be combined with the perusal of selected documents, among them autobiographies, interrogation protocols, diary segments, as well as installations, photographs and movies by avant-garde and socialist realism creators

0621-3372-01
 כלכלה ומודרנה: הגות כלכלית מאז המאה ה-17
 Economy and Modernity: Economic Thought Since the Seventeenth Century
פרופ זכים מיכאלסמינר גילמן262 א'1800-1600 סמ'  א'
סמינר גילמן262 ד'1800-1600 סמ'  א'

בסמינר נחקור את אבני היסוד של הכלכלה המודרנית, מושגים כגון קניין, עבודה, ערך, חליפין, שוק ורווח. נקרא כתביהם (חלק מתורגמים לעברית) של הוגים שהמציאו אותם יסודות, ובניהם, לוק, פילמר, אדם סמית', מלת'וס, מארקס, מיל, הנרי ג'ורג', ארווין פישר וקיינס. אם נספיק, נמשיך את המחקר עד לפשעים הפיננסיים של 2008.

 

 

 

The seminar will explore the keywords of modern economics – for instance, property, labor, value, exchange, market, and profit – by reading the key texts of economic thought. These include works of Locke, Filmer, Adam Smith, Malthus, Marx, Mill, Henry George, Irwin Fisher, and Keynes. If time allows, we will extend our investigation up through the financial crimes of 2008
 
0621-3374-01
 תולדות המיניות באמריקה
 The History of Sexuality in America
פרופ זכים מיכאלסמינר גילמן320 א'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר גילמן320 ד'1800-1600 סמ'  ב'

בסמינר נתחקה אחר תולדות המיניות באמריקה על פי רוחו של מישל פוקו, אשר טען כי פרקטיקות גוף, מין ומגדר משמשים כאמצעים להשלטת סדר בחברה ליברלית. בהתאם לתפיסה זו, נבדוק באמצעות ספרות מחקרית ומקורות ראשוניים, יחד עם כתביו על פוקו עצמו, את המשמעות הפוליטית והחברתית של נושאים כגון אימהות, חינוך גופני, מחלות חדשות, סטטיסטיקה, זנות, השמנה ואופנה.

 

The seminar’s investigation of the history of sexuality in America is inspired by Michel Foucault, who argued that body/sex/gender serve as a powerful force for establishing social order in liberal society.  We will utilize both the scholarly literature together with numerous historical sources, as well as Foucault's own writing, to study the political and social significance of such subjects as motherhood, physical education, disease, statistics, prostitution, fat, and fashion, from the eighteenth century through to today.

0621-3376-01
 נשים מובילות מאבקים באמריקה הלטינית 2000-1973
 Women Leading Struggles in Latin America, 1973-2000
פרופ לייבנר חררדוסמינר גילמן320 ב'2000-1600 סמ'  ב'

מטרת הסמינר היא לבחון באופן היסטורי-חברתי את התהליך של צמיחה של נשים והתארגנויות נשים אשר נטלו תפקידים מרכזיים בהובלה של מאבקים לשינוי פוליטי וחברתי במספר ארצות של אמריקה הלטינית דווקא בתקופות בהן גברו הדיכוי הפוליטי האלים ורפורמות כלכליות ניאו-ליברליות פגעו קשה בשכבות רחבות של האוכלוסייה הענייה ואף בחלק משכבות הביניים. בסמינר נבחן את האופן בו הציגו עצמן ואת פעילותן דמויות בולטות כגון ריגוברטה מנצ'ו (גואטמלה) ומריה אלנה מויאנו (פרו) וננסה לבדוק שאלות שנוגעות לתנאים החברתיים והפוליטיים שאפשרו את צמיחתן והגבילו את פעילותן. כמו כן נבדוק את התנאים בהן הוקמו ופעלו התארגנויות נשים דוגמת "אמהות כיכר מאי" בארגנטינה, התארגנויות למען אסירים פוליטיים בצ'ילה והתארגנויות של נשים עניות במספר ארצות אחרות.

In this seminar we will discuss the development of women leadership and women organizations that lead struggles for political and social change in some Latin American countries, in a period of intensive political suppression and confronting economic reforms that seriously affected most of the poor population and part of the middle strata. We will analyze how activists from very poor families presented themselves and their activities (Rigoberta Menchu from Guatemala and Maria Elena Moyano from Peru) and will explore the social conditions that allowed their development as activists but also limited them. We also will discuss the development of women organizations like “Mothers of Plaza de Mayo” in Argentina and Chilean organizations for political prisoners

0621-3377-01
 ברזיל במאה ה-19: מאימפרית עבדים לרפובליקה "מתקדמת"
 19th C Brazil: Slave Owning Empire to Progressive Republic
ד"ר פרויס אוריסמינר ביה"ס לשפות105 ה'1400-1000 סמ'  ב'
מעבר בית המלוכה הפורטוגלי מליסבון לריו דה ז'ניירו, מרד העבדים המוסלמים בבאהיה, סיום סחר העבדים בלחץ בריטי, מלחמת הברית המשולשת לצד ארגנטינה ואורוגוואי כנגד פרגוואי, ביטול מוסד העבדות, נפילתה של המלוכה וכינונה של הרפובליקה שחרתה על דיגלה את המוטו "סדר וקדמה", מלחמת סוף העולם בקאנודוס שבצפון-מזרח, הבהלה לגומי באזור האמזונס: אלה הם כמה מהאירועים שבהם נדון על בסיס קריאה במקורות ראשוניים ומשניים. כולם נקשרים בסופו של דבר לסוגייה הגדולה שבמרכז הקורס, הסוגייה של מדינה ואומה בברזיל של המאה תשע-עשרה
 
The transfer of the Portuguese court from Lisbon to Rio de Janeiro; the revolt of the Muslim slaves in Bahia; the end of the slave trade under British pressure; the War of the Triple Alliance, the abolition of slavery; the end of the monarchy and the rise of the republic; the Canudos War in the Northeast; the Amazon rubber boom: these are some of the events to be discussed in this seminar on the basis of primary and secondary sources. In the final analysis, they are all related to the central theme of this seminar, the theme of state formation and nation building in nineteenth century Brazil.
 
 
 
0621-6015-01
 קריאה בהיסטוריונים עתיקים
 Readings in Ancient Historians
פרופ הוניגמן סילביהדרכה אי סמ'  ב'

בתקופה ההלניסטית חל שיוני בתפיסת העולם האלהי באזורים שונים של החלק המזרחי של אגם הים התיכון. עיקור השינוי הוא בתפיסה שהאלים רחוקים יותר, ושלא ניתן להכיר את רצונם. במיוחד, התחושה היתה שהזיקה המסורתית בין מעשים טובים ושכר מחד גיסא, ובין מעשים רעים וענישה מאידך גיסא, אינה נכונה עוד. ניתן להבחין את השינוי הזה בדת היוונית (או ליתר דיוק, בחברה היוונית), בספרות החוכמה הדמוטית במצרים, ובספרות החוכמה היהודאית. הסמינר יסקור את השינויים האלה על מגווניהם ויתחקה אחר הסיבות האפשריות לכך. נתחקה אחר סיבות פוליטיות, חברתיות, כלכליות. בנוסיף נתחקה אחר סוגיות של , מוביליות מוגברת של בני אדם ושל אלים מאזור לאזור ומחברה לחברה, של התחברות מרחבית. אמנם הדגש יהיה על החברה היוונית, אך לא נסתפק בכך.

In Hellenistic times a shift in the conception of the divine may be observed in a variety of societies in the Eastern part of the Mediterranean basin. Most conspicuously, the gods were perceived as being remote, and their will as arbitrary. In particular, the feeling prevailed that the link between good deeds and reward on the one hand, and bad deeds and punishment, on the other, was not true any longer, and that reward and punishment were arbitrary. Expressions of this shift are documented in Greek religion (or rather, on Greek society of Hellenistic times), as well as in Demotic (Egyptian) and Judaean wisdom literature of Hellenistic times. The seminar will survey the expressions of this shift and investigate possible facilitating factors of it—political, social, economic. The issues of increased mobility for both human beings and gods; and of inter-regional connectivity will be tackled, as well. Emphasis will be lay on, but not restricted to, aspects relating to Greek society.

 

 

0621-6033-01
 רומא ואיראן הססאנית: יחסים פוליטיים, תרבותיים ודתיים
 Rome and Sasanian Iran: Political, Cultural and Religious Interactions
ד"ר אגוסטיני דומניקוסמינר גילמן497 ד'2000-1800 סמ'  א'

החל מאמצע המאה השלישית לספירה ולאורך ארבע מאות השנה לאחר מכן, איראן הססאנית היתה שכנתן העוצמתית והמאיימת ביותר של רומא, ולאחר מכן של ביזנטיון. למרות מלחמות רבות ומתמשכות, החצר הרומית והחצר הססאנית ניהלו קשרים הדדיים חזקים וחלקו זו עם זו רעיונות ומחשבות פוליטיות, דיפלומטיות, תרבותיות ודתיות. בסמינר ננסה לרדת לעומקם של האופנים בהם התקיימו קשרים אלו. נקרא ונבחן את המחקר הקיים בנושא זה, כמו גם מקורות פרסיים ורומיים ראשוניים.  בנוסף, נתמקד בפרשנות על אמנות ויזואליות בפרס וברומא.

הקורס  יועבר באנגלית, אינו דורש ידע קודם בלשונות עתיקות או מזרחיות.

Beginning in the middle of the third century CE, and continuing through four centuries thereafter, Sasanian Iran was the most formidable neighbour and enemy of Rome and then Byzantium.  Despite many and far lasting wars, Roman and Sasanian courts fashioned very strong and mutual relations and shared political, diplomatic, cultural and religious ideas.

The seminar aims to explore these interactions through the discussion of the most relevant scholarly literature and the reading of Roman and Sasanian primary sources. It will also examine the related visual art in Rome and Iran.

This course does not require any skill in Classical and Oriental languages and will be given in English.

0621-6035-01
 התופת, מאפוס של גילגמש לקומדיה אלוהית של דנטה
 Hell, from Gilgamesh to Dante's Divine Comedy
ד"ר אגוסטיני דומניקוסמינר גילמן497 ג'1800-1400 סמ'  ב'

מאז העת העתיקה ניסו החיים לתאר את עולם המתים ולהבין את האופן שבו הוא פועל. עם תחילת הספירה הנוצרית זכה עולם המתים לארכיטקטורה מסודרת ומדויקת ולתפיסה אתית.  מסורות יהודיות, נוצריות, זורואסטריזם ואסלאמיות מכילות רבים מן המוטיבים הספרותיים ומן הרעיונות התיאולוגיים הללו. בסמינר זה נתחקה, נתאר ונדון בהתפתחות ההיסטורית, החברתית והתיאולוגית של הגיהנום מהעת העתיקה (מסופוטמיה, יוון ובבל) ועד הקומדיה האלוהית של דנטה. בפרט, הקורס ישאף לנתח ולהשוות בין המקורות הספרותיים של מסורות ותקופות שונות, ולספק מדריך מושגי וויזואלי לגיהנום.

קורס זה אינו דורש ידע קודם בלשונות עתיקות.

Since antiquity, the living have attempted to describe Hell and understand its functions and dynamics. At the beginning of the Christian era, Hell began to be conceived as possessing an organized architecture and ethical life. Jewish, Christian, Zoroastrian, and then Islamic traditions express these new literary motives and theological ideas. The seminar aims to trace, describe, and discuss the historical, social, and theological development of the concept of Hell from Antiquity (Mesopotamia, Greece and Bible) until Dante’s Divine Comedy.  The course will analyze and compare literary sources from different traditions and times, and provide a conceptual and visual guide to Hell.

This course does not require any prior knowledge of ancient languages

0621-6036-01
 הדינמיקה הדתית באגן המזרחי של הים התיכון בתקופה ההלניסטית-רומית
 The Religious Dynamic
פרופ הוניגמן סילביסמינר גילמן317אג'1800-1400 סמ'  א'

בתקופה ההלניסטית חל שינויי בתפיסת העולם האלהי באזורים שונים של החלק המזרחי של אגם הים התיכון. עיקור השינוי הוא בתפיסה שהאלים רחוקים יותר, ושלא ניתן להכיר את רצונם. במיוחד, התחושה היתה שהזיקה המסורתית בין מעשים טובים ושכר מחד גיסא, ובין מעשים רעים וענישה מאידך גיסא, אינה נכונה עוד. ניתן להבחין את השינוי הזה בדת היוונית (או ליתר דיוק, בחברה היוונית), בספרות החוכמה הדמוטית במצרים, ובספרות החוכמה היהודאית. הסמינר יסקור את השינויים האלה על מגווניהם ויתחקה אחר הסיבות האפשריות לכך. נתחקה אחר סיבות פוליטיות, חברתיות, כלכליות. בנוסיף נתחקה אחר סוגיות של , מוביליות מוגברת של בני אדם ושל אלים מאזור לאזור ומחברה לחברה, של התחברות מרחבית. אמנם הדגש יהיה על החברה היוונית, אך לא נסתפק בכך.

In Hellenistic times a shift in the conception of the divine may be observed in a variety of societies in the Eastern part of the Mediterranean basin. Most conspicuously, the gods were perceived as being remote, and their will as arbitrary. In particular, the feeling prevailed that the link between good deeds and reward on the one hand, and bad deeds and punishment, on the other, was not true any longer, and that reward and punishment were arbitrary. Expressions of this shift are documented in Greek religion (or rather, on Greek society of Hellenistic times), as well as in Demotic (Egyptian) and Judaean wisdom literature of Hellenistic times. The seminar will survey the expressions of this shift and investigate possible facilitating factors of it—political, social, economic. The issues of increased mobility for both human beings and gods; and of inter-regional connectivity will be tackled, as well. Emphasis will be lay on, but not restricted to, aspects relating to Greek society.

0621-7005-01
 סמינר מחלקתי מגמת העת החדשה המוקדמת א'
 Early Modern History Departmental Seminar a
ד"ר רבינוביץ עודדסמינר גילמן497 ג'1800-1600 סמ'  א'

סמינר זה יהווה במה לדיון פתוח בנושאים הקשורים לחקר ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת. מסגרת זו מיועדת בראש ובראשונה להצגת נושאי המחקר של המשתתפים, נקרא חומרים קלאסיים ואקטואליים המהווים מסד למחקר בהיסטוריה של התקופה.

This seminar will serve as an open forum for discussion of Medieval and Early Modern European history. Planned first and foremost as a seminar for discussing the participants' research work, we shall also read classical and current works that serve as a foundation for studying the period

0621-7006-01
 סמינר מחלקתי מגמת העת החדשה המוקדמת ב'
 Early Modern History Departmental Seminar b
ד"ר רבינוביץ עודדסמינר גילמן320 ג'1800-1600 סמ'  ב'

סמינר זה יהווה במה לדיון פתוח בנושאים הקשורים לחקר ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת. מסגרת זו מיועדת בראש ובראשונה להצגת נושאי המחקר של המשתתפים, נקרא חומרים קלאסיים ואקטואליים המהווים מסד למחקר בהיסטוריה של התקופה.

This seminar will serve as an open forum for discussion of Medieval and Early Modern European history. Planned first and foremost as a seminar for discussing the participants' research work, we shall also read classical and current works that serve as a foundation for studying the period

0621-7020-01
 כישוף ומכשפות בעת החדשה המוקדמת
 Witch-Hunting in Early Modern Europe
פרופ הרציג תמרסמינר גילמן320 ב'1600-1200 סמ'  א'

*דרישות קדם: שו"ת חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת.

האמונה במכשפות ובכישוף היתה והינה חלק מתפיסת העולם במרבית החברות האנושיות. אף על פי כן, רק באירופה שבין המאה ה-15 לשלהי המאה ה- 17 הוצאו להורג עשרות אלפי בני-אדם באשמת כישוף וכריתת ברית עם השטן. ציד המכשפות שהתקיים באירופה בראשית העת החדשה הוא תופעה ייחודית וחריגה מבחינת היקפה בהסטוריה העולמית; משום כך, מצויות השאלות הנוגעות לציד מכשפות זה במוקד המחקר ההיסטורי של העת החדשה המוקדמת. במסגרת סמינר זה, ננתח חיבורים דמונולוגיים וספרי הדרכה לשופטים במשפטי כישוף וכן תעודות מן המשפטים עצמם, ונסקור את המגמות הבולטות בהיסטוריוגרפיה של רדיפת המכשפות בראשית העת החדשה.

 

The belief in witches and witchcraft has been prevalent in most historical societies. Nonetheless, in no other historical context have dozens of thousands of people been publicly executed as devil-worshipping witches the way they did in Europe from the fifteenth to the late seventeenth century. Early modern European witch-hunting is thus considered a unique phenomenon of unparalleled magnitude. Questions pertaining to the persecution of witches are therefore at the forefront of historical research on early modern Europe. In this seminar, we shall analyze demonological treatises and inquisitorial manuals alongside trial records, and survey the main historiographical trends in the study of early modern witch-hunting

 

0621-7046-01
 המהפכה הצרפתית, עם טקסטים בצרפתית
 The French Revolution, with French Texts
ד"ר רבינוביץ עודדסמינר גילמן317אד'2000-1600 סמ'  ב'

המהפכה הצרפתית הייתה אחד האירועים המכוננים בהיסטוריה האירופית, ומהווה ציר המקשר התפתחויות מהעת החדשה המוקדמת לעת החדשה. בסמינר זה נלמד על אירועי התקופה מתוך טקסטים מקוריים בשפה הצרפתית. בנוסף להיכרות עם התקופה המאורעות, הגיבורות והגיבורים שלה, מטרת הסמינר תהיה לפתח את היכולות הלשוניות והמחקריות של המשתתפים על סמך היכרות עם מגוון של טקסטים: מחיבורים פילוסופיים ו"הצהרת זכויות האדם והאזרח" עד פמפלטים פוליטיים פופולריים. התכנית המדויקת תיקבע בתיאום עם המשתתפים בסמינר.

The French Revolution was one of the fulcrum events of European history, connecting early modern developments to the modern period. We shall examine the revolutionary period using original documents in the French language. In addition to acquainting the participants with revolutionary events, heroines, and heroes, this seminar shall develop the linguistic and research skills of the participants by working on a range of texts: from philosophical texts and the Declaration of the Rights of Man and Citizen to popular political pamphlets. The exact program shall be determined in coordination with the participants

0621-7047-01
 הפלאי והמפלצתי בצרפת הטרום מודרנית
 Prodigies and Monsters in Early Modern France
פרופ קופרטי-צור נדיןסמינר גילמן317אד'1400-1000 סמ'  א'

המפלצות מרתקות ומאיימות גם יחד, אך הן בייחוד מעלות שאלות לגבי מהותן ותפקידן התרבותי. בעולם העתיק (אריסטו, פלינוס, אוגוסטינוס) ראו בהן יצורים טעונים משמעות, לעיתים אלוהית ולעיתים שטנית. השיעור יסקור מצד אחד את התאוריות השונות פגניות, דתיות ופרוטו-מדעיות  (Cardan, Sorbin, Ambroise Paré,) שניסו להסביר את השוני הקיצוני המתגלם במפלצת ואת תפקידו בעולם כממחיש למשל את הגיוון הנפלא של היצירה האלוהית או משמש סימן הזהרה. במקביל ננתח מספר יצירות מהספרות (מרי דה פרנס: "ביסקלברה – ספור האדם זאב-, רבלה : מפלצות הספר הרביעי ופרקים מהמסות למונטיין), הציור והפיסול מימי הביניים ועד המאה ה-16, נחקור את המפלצת כביטוי חיצוני מובהק של עולם הדמיון וננסה להבין את תפקידה בשלבי המציאות ההיסטורית והחברתית המשתנה.

  

Even as the monsters fascinate and terrify, they mostly raise questions. From Antiquity on, (Aristo, Plinus, Augustinus), they were seen as a sign and were given meanings sometimes sacred, sometimes satanic. This course will deal with the different theories explaining monsters and their role, how they issued from the pagan world, the religious Christian texts and from the proto-scientific domain (Cardan, Sorbin, Ambroise Paré, etc). In parallel, we shall analyze a large number of works taken from literature (Marie de France’s Bisclavret, Rabelais: the various monsters of Book IV, Montaigne, fragments from the Essays), sculpture and painting from the Middle Ages until the 16th century.  We’ll analyze the monster as a significant expression of the imagination and will try to understand its role through changing social and historical realities.

0621-8028-01
 כח וידע בארכיב ההיסטורי
 Power and Knowledge in the Historical Archive
ד"ר שטרנהל יעלסמינר גילמן455 ב'2000-1600 סמ'  ב'

ארכיונים על צורותיהם השונות הם לב ליבה של מלאכת ההיסטוריון. בסמינר זה נעסוק בגופים של ידע היסטורי, החל מהארכיונים הלאומיים הראשונים של העת החדשה המוקדמת ועד צורות חדשות של   מידע בעידן הדיגיטלי, תוך שימת דגש הן על היבטים תאורטיים רחבים  והן על שאלות פרקטיות של מחקר. נשאל מהו ארכיב, מי שולט בו ואיך נוצרים ממנו נראטיבים המעצבים את תפיסות העבר.

Archives in their various forms are the core of the historian’s craft. This seminar will be devoted to bodies of historical knowledge, from the first national archives of the early modern period and up to the new repositories of the digital age. We will address both broad theoretical concepts and questions of professional practice. We will ask what is an archive, who controls it, and how does it generate narratives that shape an understanding of the past.

0621-8029-01
 מהניו דיל של רוזבלט ל"אמנות הדיל" של טראמפ: עלייתה ושקיעתה של השמרנות האמריקאית
 From the New Deal to the Art of the Deal: the Rise and Fall of American Conserva
ד"ר פרומר יואבסמינר גילמן319אא'2000-1600 סמ'  א'

שמרנים רבים באמריקה מנסים זמן רב להרחיק עצמם מטראמפ בטענה כי הוא לא "שמרן אמיתי". אך האם זה אכן נכון? הקורס הזה ינסה להשיב על כך ולהבין טוב יותר את מקורות ה"טראמפיזם" על ידי חקר האבולוציה והתפתחות התנועה השמרנית בארה"ב: החל מהתעוררותה בתגובה לניו דיל בשנות ה30, דרך התפתחותה בתחילת המלחמה הקרה והתמסדותה כריאקציה לתנועות המחאה של שנות ה60 (שוויון זכויות לאפרו-אמריקאים, המחאה נגד וייטנאם, פמניזם), ועד לנצחונה הפוליטי בשנות ה80 וה90 והתבססותה כחלופה העיקרית למדינת הרווחה של רוזבלט. נסיים בניסיון להבין היכן מקומו של טראמפ בנראטיב זה - האם הוא אכן מסמל את "מותה של השמרנות", כפי שטוענים מבקריו בימין, או האם הוא למעשה ממשיכה הטבעי? כדי להשיב על כך נערוך מחקר אינטרדיציפלינארי שיכלול היסטוריה פוליטית, כלכלית, תרבותית, חברתית ואינטלקטואלית, נבחן את האירועים, הדמויות והארגונים הבולטים בסיפורה של השמרנות האמריקאית, תוך שימוש במגוון כלי מחקר היסטוריים - מקורות ראשוניים, מולטימדיה, מוזיקה, אמנות, ספרות וסרטים.     

Many conservatives have sought to distance themselves from Trump claiming he is not a "real conservative" - but is that really so? In order to attempt and answer this and better understand the roots of "Trumpism" this course will explore the evolution of  American conservatism: from its "awakening" in opposition to the New Deal in the 1930s, through its development during the early Cold War and institutionalization following the backlash to civil rights, the antiwar movement and the culture wars of the 1960s, and finally to its political triumph in the 1980s and 1990s in reaction to the the perceived failures of the American Welfare State. We will conclude by evaluating whether Trump reflects the "Death of Conservatism," as some claim, or actually its inevitable offspring. To do so, we will engage an interdisciplinary study of political, cultural, social, intellectual and economic history, that looks at the key events, actors and organizations in the development of the conservative movement, and includes a diverse set of historical sources (primary and secondary, multimedia, oral, music, art, film and literature).    

0621-8532-01
 ספרדית להיסטוריונים
 Spanish for Historians
ד"ר סיטמן רוזליסמינר ביה"ס לשפות105 ד'1000-0800 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות105 ד'1000-0800 סמ'  ב'

הקורס יתמקד בקריאת טקסטים היסטוריים מקוריים בשפה הספרדית, ויקנה כלים חיוניים לסטודנטים להתמודדות עם מקורות ראשיים ומשניים. סטודנטים יתמודדו עם טקסטים מתקופות שונות, מאזורים שונים, ומסוגות מגוונות. מטרת הקורס לפתח אצל סטודנטים רגישות בלשנית והיסטורית לשפה ולתרבויות הדוברות ספרדית.

 

Dr. Rosalie Sitman
 
 
This course will focus on original historical texts in Spanish, and will grant students the tools needed to fully understand primary and secondary sources. Students will read texts from a variety of periods, regions, and genres. The course aims to enhance students’ linguistic and historical sensitivity to Spanish language and cultures.
 
0621-8539-01
 "אמריקה שלנו": פואטיקה ופוליטיקה
 "our America": poetics and politics
ד"ר פרויס אורימעבדה גילמן361אד'1400-1000 סמ'  ב'

"אמריקה שלנו" היתה הכותרת של מסה קצרה, פרי עטו של האינטקטואל הקובני חוסה מארטי, שהתפרסמה ב-1891. כינוי השייכות שנוסף אל שמה של היבשת, נועד להתריס התרסה כפולה בשמם של רוב תושבי אמריקה הלטינית: כנגד האיום הצבאי והתרבותי שהציבה ארה"ב מחוץ, וכנגד הדיכוי הפוליטי והזהותי שהפעילו המעמדות הגבוהים מבית. בכך, מדגים חיבורו הקלאסי של מארטי את מקומו המרכזי של הרעיון של "אמריקה" בספרות ובפוליטיקה הלטינו-אמריקאיים. בצומת שבין היסטוריה אינטלקטואלית, פוליטית ודיפלומטית, הסמינר מוקדש לגלגוליו השונים של הרעיון בשדה יחסי-החוץ ובשדה הלאומיות מאז שלהי המאה השמונה-עשרה ועד לראשית המאה העשרים. הוא מיועד לא רק לסטודנטים שמתמקדים בהיסטוריה של האזור, אלא גם למי שמתעניין ברעיונות וזהויות על-לאומיים, אימפריאליזם ולאומיות באופן כללי.

“Our America” was the title of a short essay by Cuban author José Martí, published in 1891. The possessive pronoun was meant to protest against the United States outside, and against Latin America´s elites inside. In that, the Marti´s key text exemplifies the central place of the idea of America in Latin American politics and letters. At the crossroad of intellectual, political, and diplomatic history, this seminar discusses the different uses and manifestations of the idea in the realms of international relations and of nationalism, from the late 18th century to the middle of the 20th century. It is designed not only for students who specialize in Latin American history, but  also for those who are interested in supra-national ideas and identities, Imperialism, and nationalism at large.

 

.

0621-9018-01
 "בעיניים מערביות": קולוניאליזם, תרבות ופוליטיקה 1950-1750
 In Western Eyes: Colonialism Culture & Politics 1750-1950
פרופ מלמן בלההסמינר גילמן320 ד'1400-1000 סמ'  ב'
ההיסטוריה של הקולוניאליזם ושל המגעים הפוליטיים, הכלכליים והתרבותיים בין אירופה המערבית לעולם שמחוץ לה, הפכו בעשורים האחרונים לאחד התחומים המרכזיים, הערים והחדשניים ביותר בלימודי ההיסטוריה ואף בתחומים כמו חקר התרבות, מדעי החברה ובמיוחד אנתרופולוגיה, כלכלה ולימודי תקשורת. ההנחה המרכזית בתחום מחקר והוראה זה היא כי בדיוק כשם שה"מערב" ובמיוחד אירופה, השפיעו על טריטוריות, חברות ותרבויות קולוניאליות, כך השפיעו אלה על אירופה. החברה והתרבות האירופית,זהויות אירופיות וההתנסות במודרניות לא היו רק לאומיות אלא גם קולוניאליות. הן עוצבו כולן במאות ה18, ה19 וה20, שבהן השתלט המערב על שטחים עצומים באסיה, באמריקות, באוסטרליה ובאפריקה.
 
 
קולוניאליזם עיצב התנסות חומרית ותרבותית והשפיע על האופנים שבהם התבוננו מערביים על השונים מהם. הסמינר יידע אתכם למושגי יסוד בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה של המגעים הקולוניאליים וביניהם: "שוני", "דמיון","בין-תרבותיות" ו"אורינטליזם". הוא גם יידע אתכם לספרות המחקר המובילה בתחום ולדיונים והמחלוקות המרכזיים בו. הסמינר מציע לכם בחינה מחדש של שאלות מרכזיות ושינויים מרכזיים , או "תחנות" בהיסטוריה האירופית של המאות ה20-18, מנקודת המבט של הקולוניאליזם. בין הנושאים שבהם נדון: ההתבוננות ב"אורינט" בעידן הנאורות של המאה השמונה עשרה (הן האוריינט העות'מני והן הודו); אורינטליזם, ממשל וניהול אימפריות במאה התשע עשרה; קולוניאליזם, סחר וצרכנות בעידן המהפכה הצרכנית והמהפכה התעשייתית; דת, מיסיון ואימפריה בזמן התחייה הדתית במערב אירופה במאה התשע עשרה; טכנולוגיות ותרבות המונים והקשר בין התפתחותן לבין הקולוניאליזם; דמוקרטיה וקולוניאליזם; כלכלת האימפריאליזם והקשרים בין מרכזים ופריפריות כלכליים; התבוננות ב"שונה" מבחינה תרבותית בעידן הלאומיות החדשה והיחס לקולוניות בעידן הדה-קולוניזציה. נשתמש במגוון רחב של מקורות וחומרים הכוללים חיבורים פילוסופיים ופוליטיים, ספרות מסעות, ספרות "מדעית", אתנוגרפית ואנתרופולוגית, מוסיקה וקולנוע
 
This course explores Western Europe’s colonial exchanges with the world outside it during the explosion of European colonial rule in the 18th-20th centuries. Its premises are that the “West” was shaped by these encounters, and that western and specifically European modern experiences, modes of life and identities were colonial, rather than simply national or class identities . The seminar offers a new look on European history from the perspective of colonialism, discusses key terms in the new colonial history, and examines such cross roads in European history as the look on the “Orient” in the Enlightenment; imperial government and control in the 19th century; religion, missionary life and the Empires; the consumers’ revolution and the birth of modern consumers’ society; the rise of modern democracies; the rise of the new empires’ economies and the birthof the new international society and empire. We draw on a variety of sources including political and philosophical essays, anthropological and ethnographic studies, travel literature; music and films.
0621-9054-01
 תפנית ויזואלית בחקר ההיסטוריה
 Visual Turn in the Historical Research
פרופ חלפין יגאלסמינר גילמן361אה'2000-1600 סמ'  ב'

בשנים האחרונות רווחת ההנחה, שהעולם  עובר ממילים ליצוגים. במקום לקרוא אנחנו צופים בתמונות, במקום לכתוב ,שולחים אייקונים. בסמינר זה ננסה להפוך התבוננות ביקורתית זו למנוף ונתחקה אחרי  היסטוריונים השואבים את מקורותיהם מציורים ותמונות. נשאל את עצמנו מה פשר ה"תפנית הויזואלית" , בחקר ההיסטוריה. נבחר שורה של מקרי מבחן . נעסוק ביצוגים של העצמי --  בעיקר דרך הפורטרט, של הנוף כמרחב פוליטי, של מין ונשיות ועוד נושאים שיאפשר הזמן.

 

 

A recent trend argues that the world shifted from words to images. 

Instead of reading, we look at pictures, instead of writing, we exchange icons. In this seminar, we shall try to turn this critical observation into a leverage and read up on historians who dedicate their lives to the study of paintings and other images. What is the meaning of the “visual turn” – this will be our point of entry into the inquiry. The seminar will be structured around a set of case studies, among them, representations of the self (portrait), of landscape (as a political space), of women and sexuality, and other related subjects.

 

 

0621-9056-01
 סוגיות בהיסטוריה גרמנית מודרנית
 Modern German History: Problems and Debates
ד"ר שפר שגיאסמינר גילמן317אג'2000-1600 סמ'  ב'
הסמינר יפגיש תלמידי מחקר מאוניברסיטת תל-אביב ומן האוניברסיטה העברית לדיון בסוגיות מפתח בחקר ההיסטוריה של גרמניה במאה העשרים. נלמד ביחד נושאים שעמדו במרכז מחלוקות היסטוריוגרפיות ונשאל היכן נמצאים קווי החזית של ההיסטוריה הגרמנית היום. בסמינר ישתתפו מדי פעם מרצים אורחים (כולל מחו"ל) וכשליש מן הפגישות תהיינה פגישות משותפות לתלמידים משתי האוניברסיטאות בהנחיה משותפת של ד"ר עופר אשכנזי מן האוניברסיטה העברית וד"ר שגיא שפר מתל-אביב. לפחות פעמיים במהלך הסמסטר תתקיים פגישת הסמינר בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית (תהיה הסעה). הסמינר מיועד לתלמידים שמתעניינים בהיסטוריה גרמנית של המאות 19 ו-20 ועיקר המיקוד במהלך הסמסטר יהיה במאה העשרים. במהלך הסמינר נקרא גם מקורות ראשוניים בגרמנית. אין חובה חד משמעית לידע בגרמנית, אבל יכולת לקרוא בגרמנית תקל על ההשתתפות. אחת ממטרות הסמינר היא לאפשר לחוקרים צעירים בתחום ההיסטוריה הגרמנית בארץ להכיר אלה את אלה ובהתאם תינתן במהלך הסמינר גם אפשרות להציג עבודות בתהליך כתיבה ולקבל משוב.
 
This seminar will bring together research students from Tel Aviv University and the Hebrew University to discuss key issues of twentieth century German history. Together we will study central themes of major historiographical debates and examine the frontier lines of current German historiography. Guest lecturers (Israeli and from abroad) will take part in some of the classes. About a third of the meetings will be joint meetings of the two groups, led jointly by Dr. Ofer Ashkenazi of the Hebrew University and Dr. Sagi Schaefer from Tel Aviv. At least two of the meetings will take place at the Mt. Scopus campus of the Hebrew University (transportation will be provided). The seminar is designed for students who are interested in 19th and 20th century German history and its main focus will be in the latter century. The reading will include primary sources in German. While there is no absolute requirement for prior knowledge of the German language, the ability to read German will be an advantage. One of the goals of this seminar will be to acquaint young scholars in modern German history in Israel with each other, accordingly, the program will allow for presentation and feedback on work in progress
 
0621-9059-01
 רופאים, חיידקים ופלדה: פרקים בהיסטוריה של הרפואה המערבית
 Doctors, Germs and Steel: Chapters in the History of Western Medicine
ד"ר טייכר אמירסמינר גילמן361אג'1200-0800 סמ'  ב'

איך מוגדרת מחלה, והיכן היא ממוקמת? מה גורם לה להתפתח או להתפשט? ואיך ניתן לוודא שהגוף הפרטי וגופה של הקהילה או של האומה ישארו בריאים, חזקים, נקיים או טהורים? הסמינר יוקדש לבחינת התשובות המשתנות שניתנו לשאלות אלה ברפואה המערבית במאות התשע-עשרה והעשרים, בתחומים כמו בקטריולוגיה, אפידמיולוגיה, אימונולוגיה, גנטיקה ואאוגניקה. נדון באופן שבו ידע רפואי נוצר, בשימוש במדיות שונות (פוסטרים, מוזיאונים, סרטים) כדי להפיץ תפיסות רפואיות חדשות, ובעיקר בהקשרים חברתיים ותרבותיים של גילויים מדעיים-רפואיים. נבחן את ההתפתחות ההיסטורית של מושגים כמו ״נשא״, את הזיהוי של אוכלוסיות מהגרים עם מחלות, את השינוי בתפקידם החברתי והמוסרי של רופאים וגם את הפוטנציאל ההרסני של השאיפה לחסל חולי. השתתפות בסמינר מחייבת קריאה נרחבת, נוכחות והשתתפות פעילה בדיונים.

 

What is the definition of disease, and where is it located? What makes it develop or spread? and how can one make sure that one’s personal, communal or national body remain healthy, strong, clean or pure? The seminar will be devoted to examining the changing answers given to these questions in Western medicine during the nineteenth and twentieth centuries, in disciplines such as bacteriology, epidemiology, immunology, genetics and eugenics. We will discuss the ways in which medical knowledge was created, the use of various media (posters, museums, movies) to spread new medical perceptions, and mostly the social and cultural contexts of scientific-medical discoveries. We will examine the historical developments of concepts such as ‘carrier’, the identification of immigrants with diseases, the change in the social and moral role of doctors as well as the destructive potential of the aspiration to eradicate illness. Seminar participants will be required to read extensively and actively take part in class discussions.

0621-9065-01
 היסטוריה של מיניות, מגדר ולהט"ביות באירופה המודרנית
 The History of Gender and Sexuality: Women Men and Children 1800-Present
ד"ר שפירא מיכלסמינר גילמן449 ד'1400-1000 סמ'  א'

סמינר מ.א. זה עוסק בסוגיות בהיסטוריה של מגדר ושל מיניות באירופה המודרנית למן המאה ה-18 ועד היום. הסמינר יבחן לעומק את התרומה החשובה והחלוצית של לימודי מגדר ומיניות ושל היסטוריה ותיאוריה קווירית ולהט"בית להבנת ההיסטוריה המודרנית ואף לכתיבתה מחדש. נעסוק בנושאים כגון: היברידיות, השתנות ונזילות מינית במאה ה-18; מיניות, אצולה ומלוכה; המהפכות המודרניות והבטחה לשוויון מגדרי; המדיקליזציה של הומוסקסואליות והטרוסקסואליות; התפתחות הפמיניזם המודרני; עיור והמיניות המודרנית; תיעוש, צרכנות, נשים וגברים; המשפחה הוויקטוריאנית ומיניות ויקטוריאנית; פסיכואנליזה, רפואה וההבדלים בין המינים; מדע ומיעוטים מיניים; גברים, נשים ומלחמות העולם ומגדר וגיוס למען האומה; יחסי הורים וילדים בראי היסטוריה מגדרית; נשים וגברים תחת משטרים אוטוריטריים ודמוקרטיים; מגדר ומדינת הרווחה; ושנות ה-60 והמהפכה המינית, ומגדר בעידן האינטרנט

This graduate seminar explores the history of gender and sexuality in Modern Europe from the 18th century to the present. We will examine the important contribution of gender studies, studies of the history of sexuality, and queer history and theory to the understanding and rewriting of modern history. Topics will include: sexual hybridity in the 18th century; sexuality, aristocracy and the monarchy; the modern revolutions and the promise of gender equality; the medicalization of homosexuality; the development of modern feminism; sex and city life; industrialization, consumption and gender; modern science and sexual minorities; men, women and total wars; the historical development of parent-child relations; men and women under authoritarian regimes; gender and the welfare state, and the 1960s and the sexual revolution

0621-9066-01
 לשרוד את המהפכה
 Weathering the Revolution
ד"ר קפלן ורהסמינר גילמן304 ד'2000-1600 סמ'  א'

מה קורה, כאשר מתרחשת מהפכה? כיצד משפיעים שינויים פוליטיים רדיקליים על חיי היום-יום של בני התקופה? מתי ואיך מתפרצת אלימות ברחובות? מה זה "צדק מהפכני"? כיצד אזרחים מהשורה, גברים ונשים, מגיבים לאירועים המהפכניים ובאילו אסטרטגיות של הישרדות הם יכולים לנקוט? שאלות אלו ואחרות אשר נוגעות בהיבטים חברתיים ואנתרופולוגיים של תופעת המהפכה יידונו במהלך הקורס בעיקר באמצעות החומרים ההיסטוריים הקשורים למהפכת 1917 ברוסיה. במסגרת הקורס ננסה להבין מה ההבדל בין ההוויה המהפכנית בעיר, בכפר ובאזורי הספר הלאומיים של האימפריה הרוסית.  בנוסף, ננסה להסביר כיצד התחיל גל ההגירה מרוסיה בעקבות המהפכה, ומה היו השלכותיו על המדינות שהפכו למוקדי ההגירה הרוסית בשנות העשרים של המאה ה-20. רשימת הקריאה של הקורס תכלול, בין היתר, קטעים מהיומנים ומהספרות של התקופה.

What actually happens when a revolution takes place? How do radical political changes influence the everyday life of contemporaries? When and how does violence explode in the streets? What is revolutionary justice about? How do ordinary people react to the revolution and what strategies of survival may they employ? These and other questions concerning the social and anthropological aspects of revolution will be discussed in the course mainly with reference to the Russian revolution of 1917. In the framework of the seminar, we will try to understand the differences between the revolutionary experience in the big cities, in villages, and on the national borders of the Russian Empire. We will also endeavor to explain how the post-revolutionary mass emigration from Russia began and what impact it had on those countries that became the centers of the Russian émigrés in the 1920s. The reading list of the course will include, inter alia, extracts from diaries and contemporaneous Russian literature

0621-9500-01
 סדנת כתיבה
 Writing Workshop
פרופ רחמימוב איריססדנה גילמן320 ג'1600-1400 סמ'  א'
סדנה גילמן320 ג'1600-1400 סמ'  ב'

1. פרופ'  איריס רחמימוב

קורס זה מיועד לתלמידי ולתלמידות התואר השני המעוניינים במסגרת כתיבה תומכת לגיבוש עבודות הגמר ולפיתוחן.  הנחת המוצא של הסדנה היא שמשתתפי הסדנה כתבו בעבר כבר עבודות אקדמיות בהיקפים שונים, ונמצאים כבר בעיצומה של כתיבת התזה או גיבושה של הצעת המחקר. לסדנה יש שלוש מטרות מרכזיות:

1)     רענון ההיכרות עם מודל הכתיבה האקדמית בהיסטוריה על מרכיביו השונים (הצגת נושא מחקר באופן מסקרן; ניסוח שאלת מחקר ממוקדת ובת ביצוע; סקירת ספרות מחקרית עניינית, ביסוס טיעון וכד').

2)     שכלול יכולת הביטוי האישית בכתב. השאיפה היא שמשתתפי הסדנה יפתחו סגנון כתיבה מדויק (ובו בזמן) עשיר מבע ובעל מקצב המשרה תחושת אמינות בקרב הקוראים.  במלים אחרות, שיפתחו סגנון כתיבה אקדמי "אלגנטי".

3)     שכלול יכולת הביטוי בעל פה. הצגה לפני קהל של מחקר בצורה ממוקדת, בהירה ומעוררת עניין היא יכולת נרכשת, לא מולדת. כדי לדבר לפני קהל באופן יעיל אנו נדרשים לחשוב, לתכנן, לברור ולערוך חזרות עד שנרגיש מרוכזים ונינוחים ככל האפשר.  טכניקת דיבור אפקטיבית היא נכס בעבודה האקדמית ומחוצה לה.

4) התקדמות משמעותית בפיתוח הפרוייקטים המחקריים האישיים

 

 

 

 

0621-9701-01
 סמינר מ"א שנתי בינאוניברסיטאי בהיסטוריה של מזרח אירופה
 Inter-University MA Seminar in the History of Eastern Europe
ד"ר מויאל דינהסמינר גילמן458 א'2000-1600 סמ'  א'
סמינר גילמן458 א'2000-1600 סמ'  ב'

המסגרת: ארבעה מפגשים חדשיים בני שלוש וחצי שעות בכל סמסטר.

 

מטרת הסמינר היא לקיים מסגרת בין-אוניברסיטאית לדיון בנושאים הנוגעים למזרח אירופה באופן שסטודנטים מתקדמים יוכלו להחשף למגוון חוקרים ומחקרים הקיימים בתחום זה בארץ ובעולם. סדרת המפגשים תזמן לכל מפגש חוקר/מרצה אורח אשר ינחה דיון בנושא נבחר. הקורס יחייב את הסטודנטים להגיש תגובה כתובה באורך של עד שני עמודים לחומר הקריאה בכל שיעור. הסמינר יתקיים באוניברסיטת תל אביב אך יעודד רישום של סטודנטים גם מאוניברסיטאות אחרות בארץ. מעבר להיות המסגרת בין-אוניברסיטאית, הקורס יעודד מבט בין-תחומי על מזרח אירופה אשר ישלב מבט היסטורי עם גישות ודיסציפלינות שונות לחקר איזור גאוגרפי זה.

 

הנוכחות במפגשים הינה חובה בסמינר זה - נוכחות בכל המפגשים והשתתפות פעילה בהם תהווה 30% מן הציון הסופי.

הגשת 6 תגובות כתובות בנות שני עמודים כל אחת (עמוד לכל מאמר שנשלח באותו חודש) הינה חובה ותהווה 70% מן הציון הסופי.

 

Inter-University MA Seminar in the History of Eastern Europe   [2 Units total]

Coordinator: Dr. Dina Moyal

Dates/Time: Four monthly meetings, 4 hours each, in every semester: Sundays, 16:00-20:00

Dates:  21/10, 25/11, 23/12, 6/1, 10/3, 7/4, 12/5, 2/6

Course Description: The objective of the seminar is the creation of an inter-university, multi-disciplinary forum, where advanced students in the field of East European studies are offered the opportunity to get acquainted with leading researchers and projects in the field in Israel and abroad. In the course of the seminar different guest lecturers from the partner universities and foreign institutions will present topics of their choice leading a discussion based on pre-circulated reading material. The course will facilitate inter-disciplinary approach to the study of the area combining historical methodology with other studies of the field.

Requirements - Students will be required to hand in two-page reading responses for every meeting (70% of the grade). Attendance and active participation in the sessions is mandatory and constitutes 30% of the grade.